CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, wykonano na etapie projektowania aparatu, dlatego mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Rozpakowywanie zawartości opakowania Do aparatu dołączone są wymienione poniżej akcesoria. Jeżeli brakuje jakiejś pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony aparat. Aparat cyfrowy Pasek Bateria litowojonowa (LI-92B) OLYMPUS Konfiguracyjna płyta CD lub Zasilacz sieciowy ze złączem Kabel USB (CB-USB8) USB (F-2AC) Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. Mocowanie paska do aparatu Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. $ Uwagi W tej instrukcji na wszystkich ilustracjach i w opisach opcje menu podawane są w języku angielskim. W aparacie można zmienić język, w jakim są wyświetlane opcje menu i wartości. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zmiana języka wyświetlania (str. 58). 2 PL

3 Nazwy części 1 Pokrywa złącza 2 Blokada pokrywy złącza 3 Zatrzask blokujący 4 Głośnik 5 Oczko paska do noszenia aparatu 6 Obiektyw 7 Lampa samowyzwalacza/ podświetlenie LED/ lampka wspomagania AF 8 Lampa błyskowa 9 Mikrofon stereofoniczny 0 Antena GPS a przycisk n b Lampka wskaźnika c Spust migawki d Dźwignia zoomu e Monitor f Przycisk INFO (wyświetlanie informacji) g Przycisk R (sekwencja wideo) h Pokrętło trybu i Przycisk q (odtwarzanie) j Przycisk A k Przycisk /Wi-Fi l Złącze wielofunkcyjne m Złącze micro HDMI n Gniazdo statywu o Pokrywa komory baterii/karty p Blokada komory baterii/karty q Klawisze strzałek r Przycisk F (w górę) / F (kompensacja ekspozycji) s Przycisk I (w prawo) / # (lampa błyskowa) t Przycisk G (w dół) / jy (fotografowanie sekwencyjne/ samowyzwalacz) / (usuwanie) u Przycisk H (w lewo) Symbole FGHI oznaczają, że należy nacisnąć odpowiedni klawisz strzałki: w górę/w dół/w lewo/w prawo. PL 3

4 Przygotowania do fotografowania Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty 1 Wykonaj kroki 1, 2 i 3, aby otworzyć komorę baterii/karty. Przed otwarciem pokrywy komory baterii/karty należy wyłączyć aparat. Blokada pokrywy komory baterii/karty 3 Pokrywa komory baterii/karty 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask zamknięcia baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włóż baterię, tak jak to pokazano na rysunku: koniec oznaczony znakiem C powinien być skierowany w stronę zatrzasku blokującego baterię. Przesuń rygiel blokujący baterię w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby go odblokować, a następnie wyjmij baterię. 3 Wsuń kartę prosto, tak aby kliknęła Przełącznik zabezpieczenia i zablokowała się we właściwej przed zapisem pozycji. Zawsze używaj kart przeznaczonych dla tego aparatu. Nie wkładaj do aparatu kart pamięci innych typów. g Korzystanie z karty (str. 94) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. 1 2 Zatrzask blokujący Zatrzask blokujący baterię 4 PL

5 Aby wyjąć kartę Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją Wykonaj kroki 1, 2 i 3, aby zamknąć komorę baterii/karty. Podczas korzystania z aparatu pokrywa komory akumulatora/karty musi być zamknięta PL 5

6 Ładowanie baterii 1 Upewnij się, że bateria została umieszczona w aparacie i podłącz kabel USB oraz zasilacz sieciowy USB. W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 5 godzin). Podłączanie aparatu Gniazdo sieciowe Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana 2 1 Złącze wielofunkcyjne lub 3 Pokrywa złącza Kabel USB (w zestawie) Informacje na temat ładowania baterii za granicą znajdują się w sekcji Korzystanie z ładowarki i zasilacza sieciowego USB za granicą (str. 94). Nie wolno stosować przewodów USB innych niż dołączony w zestawie lub rekomendowany przez fi rmę Olympus. Może to spowodować pojawienie się dymu lub ognia. Dołączony rodzaj zasilacza sieciowego USB F-2AC (nazywanego dalej zasilaczem sieciowym USB) zależy od regionu, w którym zakupiono aparat. Jeśli jest to zasilacz sieciowy USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Więcej informacji na temat baterii znajduje się w sekcji Środki ostrożności przy obsłudze baterii (str. 107). Więcej informacji na temat zasilacza sieciowego USB znajduje się w sekcji Zasilacz sieciowy USB (str. 110). 6 PL

7 Jeśli wskaźnik się nie świeci, podłącz ponownie do aparatu kabel USB i zasilacz sieciowy USB. Jeśli na monitorze z tyłu jest wyświetlany komunikat No Connection (Brak połączenia), odłącz kabel USB, ustaw wartość [Storage] w polu [USB Connection] (str. 56) i podłącz kabel ponownie. Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie znajdującego się po prawej stronie. Miga na czerwono Komunikat o błędzie Battery Empty PL 7

8 Włączanie aparatu i wprowadzanie ustawień początkowych Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. Opis sposobu zmiany ustawionej daty i godziny znajduje się w sekcji Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 59). 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat, za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 5 Użyj przycisków HI, aby ustawić strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]). 8 PL :30 Summer

9 Korzystanie z podstawowych funkcji Fotografowanie 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. Włączenie aparatu powoduje włączenie monitora. 2 Ustaw pokrętło trybu na P. W trybie P aparat automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i wartość przysłony w reakcji na jasność obiektu. 3 Wykadruj ujęcie. Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. Jeżeli aparat nie może nastawić optymalnej ekspozycji, czas otwarcia migawki i wartość przysłony są wyświetlane na czerwono. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. Naciśnij spust migawki do połowy P Naciśnij spust migawki do połowy Pole AF 1/400 F6.9 Czas otwarcia Wartość migawki przysłony Naciśnij spust do końca PL 9

10 Wyświetlanie zdjęć (odtwarzanie obrazów) Włącz aparat. Naciśnij przycisk q. Zostanie wyświetlone ostatnie zdjęcie. Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków HI. Wyświetla poprzednią klatkę Wyświetla następną klatkę 4/30 Przycisk q Wyświetlanie indeksu Klawisze strzałek Zdjęcie 14/02/26 12:30 Podczas odtwarzania pojedynczych zdjęć przesuń dźwignię zoomu w stronę W, aby wyświetlić widok indeksu. Użyj przycisków FGHI, aby przesunąć kursor. Przesuń dźwignię zoomu w stronę T albo naciśnij przycisk A, aby przejść do trybu odtwarzania pojedynczych zdjęć. 14/02/26 12:30 Odtwarzanie w zbliżeniu Podczas odtwarzania pojedynczego zdjęcia przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby powiększyć zdjęcie do 10 ; przesuń dźwignię w stronę W, aby zmniejszyć powiększenie. Naciśnij przycisk A, aby powrócić do odtwarzania pojedynczych zdjęć. Naciskaj przyciski FGHI, aby przewijać zdjęcie w kierunku naciśniętego przycisku. 4/30 14/02/26 12:30 10 PL

11 Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk R (sekwencja wideo), aby rozpocząć nagrywanie. Sekwencja wideo jest nagrywana w trybie fotografowania. Należy pamiętać, że w niektórych trybach fotografowania nie można uzyskać efektów trybu fotografowania. Dźwięk jest także nagrywany. Przy stosowaniu aparatu wyposażonego w przetwornik obrazu CMOS poruszające się obiekty mogą wydawać się zniekształcone w wyniku zjawiska rolling shutter. Jest to zjawisko fizyczne, które powoduje zniekształcenie rejestrowanego obrazu podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów lub w wyniku drgań aparatu. Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy stosowaniu długich ogniskowych. Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 0:34 REC 0:00 0:34 Czas nagrywania Długość nagrania (str. 96) 2 Naciśnij ponownie przycisk R (sekwencja wideo), aby zatrzymać nagrywanie. PL 11

12 Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo w trybie odtwarzania i naciśnij przycisk A. 4/30 Movie Play OK Movie 14/02/26 12:30 00:12/00:34 W trakcie odtwarzania Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie Regulacja poziomu głośności Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Podczas wstrzymania, przewijania do przodu lub odtwarzania od tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby przewinąć obraz do tyłu. Naciśnij ponownie przycisk H, aby zwiększyć szybkość cofania. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania 12 PL Czas odtwarzania/całkowity czas nagrywania Zapętlenie Przewijanie i cofanie po jednej klatce Wznawianie odtwarzania 00:14/00:34 Po wstrzymaniu odtwarzania Użyj przycisku F, aby wyświetlić pierwszą klatkę i przycisku G, aby wyświetlić ostatnią klatkę. Naciśnij przycisk I lub H aby przewinąć do przodu lub tyłu o jedną klatkę. Przytrzymaj przycisk I lub H, aby kontynuować przewijanie do przodu lub tyłu. Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie.

13 Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk. Do odtwarzania sekwencji wideo na komputerze zalecane jest użycie dołączonego oprogramowania komputerowego. Podczas pierwszego użycia oprogramowania komputerowego należy podłączyć aparat do komputera, a następnie uruchomić oprogramowanie. Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania 1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz skasować, i naciśnij przycisk G ( ). Aby usunąć sekwencję Erase wideo, wybierz ją i naciśnij przycisk G ( ). Back MENU 4/30 Erase Cancel Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Erase], a następie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia są kasowane jako grupa (str. 53). Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 53). PL 13

14 Odtwarzanie zdjęć panoramicznych i zgrupowanych Odtwarzanie zdjęć panoramicznych Zdjęcia panoramiczne połączone przy użyciu funkcji [Auto] lub [Manual] można przewijać w trakcie wyświetlania. 1 Podczas odtwarzania wybierz zdjęcie panoramiczne. 2 Naciśnij przycisk A. 4/30 Replay OK 14/02/26 12:30 Sterowanie odtwarzaniem zdjęć panoramicznych Zatrzymanie odtwarzania: Naciśnij przycisk. Pauza: Naciśnij przycisk A. Operacje dostępne podczas wstrzymania Za pomocą przycisków FGHI można przewijać zdjęcie w kierunku naciśniętego przycisku. Przesuń dźwignię zoom, aby powiększyć/ pomniejszyć obraz. Naciśnij przycisk A, aby wznowić przewijanie. Wyświetlany fragment 14 PL

15 Odtwarzanie zgrupowanych zdjęć W przypadku fotografowania sekwencyjnego (j/c/d) (str. 33) oraz z użyciem funkcji [p Focus BKT] (str. 21) w trybie k (Mikroskop) wykonane zdjęcia są podczas odtwarzania wyświetlane jako grupa. strona T Rozwija. Rozwiń, aby przeglądać ujęcia z grupy w widoku indeksu. Jeśli chcesz usunąć obrazy w ramach grupy, możesz rozwinąć grupę i skasować poszczególne obrazy. Expand T Play OK 14/02/26 12:30 Ramka zdjęć sekwencyjnych Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A, aby wyświetlać kolejne zdjęcia. Użyj przycisków HI, aby wyświetlić poprzednie/następne ujęcie. Automatycznie odtwarza po kolei zgrupowane zdjęcia lub Przycisk A wstrzymuje odtwarzanie. Przycisk Zatrzymanie odtwarzania. 4/30 PL 15

16 Ekran monitora Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania SCN 880hPa 1200m 4 NORM Date n z G 0:00: WB AUTO ISO AUTO 16M : /100 F Po naciśnięciu spustu migawki do połowy Odczytywanie histogramu Jeżeli krzywa wypełnia zbyt duży obszar ramki, zdjęcie będzie prawie czarne. Jeżeli krzywa wypełnia zbyt duży obszar ramki, zdjęcie będzie prawie białe. Zielony obszar pokazuje rozkład luminancji w obrębie środka ekranu. Przełączanie trybu wyświetlania informacji Zmiana trybu wyświetlania informacji jest wykonywana w kolejności Widok normalny Widok szczegółowy Brak informacji Informacje o położeniu po każdorazowym naciśnięciu przycisku INFO. g [GPS Settings] (str. 63) 16 PL

17 Nr Nazwa Widok normalny Widok szczegółowy Brak info. 1 Tryb fotografowania R R 2 Połączenie ze smartfonem R R R 3 Szerokość geograficzna R R 4 Długość geograficzna R R 5 Tryb pomocniczy R R 6 Tryb obrazu R R 7 Natężenie R R 8 Kompensacja ekspozycji R R 9 Balans bieli R R 10 Czułość ISO R R 11 o/y R R R 12 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R R 13 Proporcje R R 14 Nagrywanie z dźwiękiem/ redukcją szumu R R 15 Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R 16 Długość nagrania sekwencji wideo R R 17 Ikona nagrywania sekwencji wideo R R 18 Ikona GPS R R 19 Informacje o kierunku R R 20 Konwerter obiektywu R R 21 Datownik R R 22 Kompresja R R 23 Liczba zdjęć, które można zapisać R R 24 Wykorzystywana pamięć R R 25 Wskaźnik stanu baterii R R 26 Histogram R 27 Pomiar R 28 Ciśnienie atmosferyczne/hydrauliczne R 29 Wysokość/głębokość wody R 30 Stabilizacja obrazu R 31 Czas na świecie R PL 17

18 32 Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości R R R 33 Siatka R 34 Wartość przysłony R R R 35 Czas otwarcia migawki R R R 36 Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu R R R Ekran trybu odtwarzania Widok normalny Brak informacji /30 Zdjęcie 14/02/26 12: Widok szczegółowy /30 880hpa 1200m P 1/1000 F ISO WB NORM 100 AUTO /02/26 12: hpa 1200m P 20 1/1000 F ISO WB NORM 100 AUTO /02/26 12:30 25 Przełączanie trybu wyświetlania informacji Każdorazowe naciśnięcie przycisku INFO powoduje przełączenie ekranów w następującej kolejności: normalny szczegółowy brak info. 18 PL

19 Nr Nazwa Widok normalny Widok szczegółowy Brak info. 1 Wskaźnik stanu baterii R 2 Transfer danych Eye-Fi/Wi-Fi R R 3 Ochrona R R 4 Dodawanie dźwięku R R 5 Kolejność udostępniania R R 6 Zaznaczanie do wydruku/liczba wydruków R R 7 Wykorzystywana pamięć R R 8 Numer klatki/ całkowita liczba zdjęć R R 9 Informacje o kierunku R 10 Długość geograficzna R 11 Szerokość geograficzna R 12 Kompresja/ Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R 13 Czas otwarcia migawki R 14 Tryb fotografowania R 15 Ciśnienie atmosferyczne/ hydrauliczne R 16 Czułość ISO R 17 Wartość przysłony R 18 Wysokość/głębokość wody R 19 Histogram R 20 Kompensacja ekspozycji R 21 Tryb obrazu R 22 Balans bieli R 23 Rozmiar obrazu (zdjęcia) R 24 Nazwa pliku R 25 Data i godzina nagrania R R 26 Zgrupowane zdjęcia R R R PL 19

20 Korzystanie z podstawowych funkcji fotografowania Korzystanie z trybów fotografowania Wybieranie trybu fotografowania Obróć pokrętło trybu i ustaw tryb fotografowania na odpowiedni wskaźnik. Po wybraniu trybu O, ART, P, lub k wybierz odpowiedni tryb podrzędny. Lista trybów fotografowania Ustawienie domyślne funkcji jest wyróżnione kolorem. Tryb fotografowania Tryb pomocniczy Tryb P (programowy) str. 9 Tryb A (iauto) str. 21 k (Mikroskop) m Microscope/o Focus Stacking/ p Focus BKT/n Microscope Control str. 21 B Portrait/e e-portrait/f Landscape/ 1 Interval Shooting/H Hand-Held Starlight/ G Night Scene/U Night+Portrait/C Sport/ Tryb O (sceny) 2 Indoor/3 Self Portrait/` Sunset/ X Fireworks/_ Cuisine/^ Documents/ str. 22 g Beach & Snow/] Snapshot /\ Wide1/ [ Wide2/w Macro/s Snow/ s Panorama/E Backlight HDR A (tryb A) str. 27 Pop Art/Zmiękczenie Ostrości/Jasny I Lekki Tryb ART (Filtr Kolor/Ziarnisty Film/Fotografia Otworkowa/ artystyczny) Diorama/Dramatyczna Tonacja str. 27 Tryb P (PHOTO Standard/Speed/Fun Frames STORY) str. 28 C (tryb niestandardowy) str PL

21 Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 102), Lista ustawień opcji O (str. 104), Lista ustawień w trybie ART (str. 103) W niektórych trybach fotografowania po wykonaniu zdjęcia upłynąć może kilka chwil potrzebnych do przetworzenia obrazu. Tryb A (iauto) Tryb w pełni automatyczny, w którym aparat automatycznie optymalizuje ustawienia do bieżącego programu tematycznego. Wszystkie zadania zostaną wykonane przez aparat, co jest wygodne dla początkujących użytkowników. 1 Obróć pokrętło trybu do pozycji A. 2 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. 3 Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć fotografowanie. k (Mikroskop) Zdjęcia można wykonywać z nawet 1 cm od obiektu. W tym trybie można wykonywać zdjęcia o dużej głębi ostrości i korzystać z funkcji bracketingu ostrości, wykonując określoną liczbę zdjęć. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na k. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb pomocniczy, a na zakończenie naciśnij przycisk A. Tryb pomocniczy m Microscope o Focus Stacking* 1 p Focus BKT Zastosowanie Zdjęcia można wykonywać z nawet 1 cm od obiektu. Aparat wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ustawienie ostrości każdego zdjęcia. Te zdjęcia można następnie połączyć w zdjęcie zbiorcze o dużej głębi ostrości. Rejestrowane są dwa zdjęcia: pierwsze ujęcie oraz zdjęcie zbiorcze. W tym trybie aparat wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ustawienie ostrości każdego zdjęcia. Liczbę zdjęć i wartość zmiany ostrości można ustawić w menu [Focus BKT settings] (str. 64). PL 21

22 n Microscope Control Zmienia stopień powiększenia obiektu na monitorze. Stopień powiększenia jest wyświetlany na monitorze, gdy odległość fotografowania wynosi 1 cm. Można zmienić stopień powiększenia, naciskając przycisk I.* 2 Przy dużym powiększeniu zdjęcie może być ziarniste. *1 W niektórych sytuacjach utworzenie zdjęcia zbiorczego może nie być możliwe ze względu na drgania aparatu. *2 Opcja dostępna tylko w przypadku, gdy ustawiony jest tryb obrazu [Vivid], [Natural] lub [Muted]. 3 Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć fotografowanie. Można fotografować przy zablokowanym ustawieniu ostrości. gafl (str. 34) Tryb O (sceny) Aby robić zdjęcia obiektu lub sceny z poprawnymi ustawieniami, przedtem należy wybrać odpowiedni tryb pomocniczy. Tryb pomocniczy B Portrait 22 PL e e-portrait F Landscape 1 Fotografowanie w stałych odstępach czasu H Hand-Held Starlight G Night Scene U Night+Portrait C Sport 2 Indoor Zastosowanie Odpowiedni do wykonywania portretów. Wygładza odcienie i fakturę skóry. Ten tryb jest odpowiedni, jeśli zdjęcia mają być oglądane na ekranie TV o wysokiej rozdzielczości. Odpowiedni do fotografowania krajobrazu. Automatyczne wykonywanie kolejnych zdjęć zgodnie z ustawieniami [Start Waiting Time], [Frame] i [Interval Time]. Zdjęcia można również połączyć w jedną sekwencję wideo. Tryb odpowiedni do fotografowania scen nocnych bez użycia statywu. Zmniejsza rozmycie podczas fotografowania w słabym świetle/oświetleniu scenicznym. Odpowiedni do wykonywania scen nocnych z wykorzystaniem statywu. Odpowiedni do wykonywania portretów na tle nocnych widoków. Odpowiedni do fotografowania szybko poruszających się obiektów. Odpowiedni do wykonywania portretów w pomieszczeniach, na przykład na spotkaniach towarzyskich.

23 Tryb pomocniczy 3 Self Portrait ` Sunset X Fireworks _ Cuisine ^ Dokumenty g Beach & Snow ] Snapshot Zastosowanie Odpowiedni do wykonywania autoportretów aparatem trzymanym w ręce. Odpowiedni do fotografowania zachodu słońca. Odpowiedni do fotografowania pokazów sztucznych ogni nocą. Odpowiedni do fotografowania potraw. Odpowiedni do fotografowania papierowych dokumentów i tarcz zegarów. Odpowiedni do fotografowania pokrytych śniegiem gór, widoków morza w słońcu i innych bardzo jasnych scen. Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych nad morzem lub na basenie. \ Wide1 Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć podwodnych. Tryb odpowiedni do wykonywania zdjęć podwodnych. [ Wide2 Ostrość jest blokowana na odległość ok. 5 m. w Macro Tryb odpowiedni do fotografowania zbliżeń pod wodą. Tryb odpowiedni do fotografowania na śniegu. Ten tryb s Snow umożliwia fotografowania przy użyciu funkcji kontroli stukaniem (str. 61). Można wykonać wiele zdjęć i połączyć je ze sobą, s Panorama tworząc zdjęcie szerokokątne (panoramiczne). Odpowiedni do fotografowania scen kontrastowych. W tym trybie jest wykonywanych kilka zdjęć, które E Backlight HDR następnie są łączone w jedno o odpowiedniej ekspozycji. 1 Obróć pokrętło trybu do pozycji O. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb pomocniczy, a na zakończenie naciśnij przycisk A. Ponownie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić ekran wyboru trybu pomocniczego. Portrait W trybie [e-portrait] rejestrowane są dwa zdjęcia: zdjęcie niezmienione oraz zdjęcie z użytymi efektami [e-portrait]. 1 Interval Shooting Przed wybraniem w trybie O (sceny) fotografowania w stałych odstępach czasu należy ustawić parametry odstępu czasu. 16M 4:3 MENU PL 23

24 Dostosowywanie ustawienia 1 Naciśnij przycisk, aby wyświetlić menu. 2 Użyj przycisku H, aby przejść do odpowiedniej karty, a następnie za pomocą przycisków FG wybierz Settings Menu 3 i naciśnij przycisk A. Karta Settings Menu 3 GPS Settings Wi-Fi Settings Interval Settings Focus BKT Setting Certification Back MENU 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Interval Settings] i naciśnij przycisk A. Następnie za pomocą przycisków FG wybierz pozycję i naciśnij przycisk A. Settings Menu 3 Back MENU Interval Settings Back MENU GPS Settings Wi-Fi Settings Interval Settings Focus BKT Setting Certification A Frame Start Waiting Time Interval Time Time Lapse Movie 99 00:05:00 00:00:30 Off 4 Za pomocą przycisków FG podświetl żądaną opcję i naciśnij przycisk A, aby ją wybrać. Frame Start Waiting Time Interval Time Liczba klatek do wykonania (wartość z zakresu od 1 do 99). Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia w zakresie od 00:00:00 do 24:00:00. Ustawia interwał fotografowania dla drugiej i następnych klatek w zakresie od 00:00:01 do 24:00:00. Wybierz ustawienie [On], aby, oprócz poszczególnych Time Lapse Movie zdjęć, rejestrować film generowany przy użyciu sekwencji klatek. Naciskaj przycisk, dopóki menu nie zniknie. Rzeczywisty interwał może być dłuższy niż ustawiony, ponieważ przetwarzanie zdjęcia w aparacie trwa kilka chwil. Podczas rejestrowania filmu poklatkowego przez dłuższy czas należy użyć zasilacza sieciowego USB F-3AC (sprzedawany oddzielnie). Jeśli na karcie nie ma miejsca, nie zostanie wykonana ustawiona liczba ujęć. Aparat może się wyłączyć w trakcie fotografowania interwałowego, ale mimo to zdjęcia zostaną wykonane z określonymi ustawieniami. 24 PL

25 Aby przerwać fotografowanie w stałych odstępach czasu Naciśnij przycisk. ] \ [ w Wykonywanie zdjęć podwodnych Tryby podrzędne [] Snapshot], [\ Wide1], [[ Wide2]* 1, [w Macro] są zalecane do wykonywania zdjęć podwodnych. *1 Po wybraniu ustawienia [[ Wide2] odległość ostrości jest automatycznie ustawiana na około 5,0 m. Można fotografować przy zablokowanym ustawieniu ostrości. gafl (str. 34) s Panorama W menu podrzędnym można wybrać metodę łączenia zdjęć podczas fotografowania panoramy. 1 Wybierz opcję [s Panorama]. 2 Naciśnij przycisk G, aby przejść do menu podrzędnego. 3 Użyj przycisków HI, aby wybrać menu podrzędne, a następnie naciśnij przycisk A, aby zatwierdzić ustawienie. Submenu Auto Ręczne PC Zastosowanie Zdjęcia panoramiczne są automatycznie łączone po prostu przez przesunięcie aparatu w kierunku fotografowania. Aparat fotografuje i łączy trzy ujęcia. Użytkownik kadruje ujęcia przy użyciu ramki i ręcznie wyzwala migawkę. Sfotografowane ujęcia są łączone w zdjęcie panoramiczne przy użyciu oprogramowania komputerowego. W celu wykonania lepszego zdjęcia panoramicznego przesuwaj aparat tak, aby obracał się on wokół pionowej osi przechodzącej przez środek obiektywu. Fotografowanie w trybie [Auto] 1 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. 2 Przesuń nieco aparat w kierunku kolejnego ujęcia. 3 Przesuń powoli aparat, aby wskaźnik i znacznik celu pokryły się. Aparat automatycznie zwolni migawkę, gdy wskaźnik i znacznik celu się pokryją. Aby połączyć tylko dwa zdjęcia, naciśnij przycisk A. Znacznik celu Wskaźnik SCN Cancel MENU Save s AUTO Ekran podczas łączenia zdjęć od lewej do prawej OK PL 25

26 4 Powtórz krok 3, aby wykonać trzecie zdjęcie. Aparat automatycznie łączy klatki w pojedynczy obraz panoramiczny. Aby anulować funkcję panoramy, naciśnij przycisk. Jeżeli migawka nie zostanie automatycznie zwolniona, wybierz opcję [Manual] lub [PC]. Fotografowanie w trybie [Manual] 1 Za pomocą przycisków strzałek FGHI określ krawędź, z którą zostanie połączone następne zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. Krawędź pierwszego ujęcia będzie wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty. SCN Kierunek łączenia ujęć 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia, i naciśnij spust migawki. Aby połączyć tylko dwa zdjęcia, naciśnij przycisk A. 4 Powtórz krok 3, aby wykonać trzecie zdjęcie. Aparat automatycznie łączy klatki w pojedynczy obraz panoramiczny. Fotografowanie w trybie [PC] 1 Za pomocą przycisków strzałek FGHI określ krawędź, z którą zostanie połączone następne zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. Krawędź pierwszego ujęcia jest wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty. 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia, i naciśnij spust migawki. 4 Powtarzaj krok 3 aż do wykonania odpowiedniej liczby zdjęć, a po zakończeniu naciśnij przycisk A lub. Przy wykonywaniu zdjęć panoramicznych można wykonać maksymalnie 10 klatek. Wykonane zdjęcia są łączone w pojedyncze zdjęcie panoramiczne za pomocą oprogramowania dla komputerów PC. Szczegółowe informacje na temat instalacji oprogramowania komputerowego zawarto w sekcji str. 83. Dodatkowe informacje na temat tworzenia zdjęć panoramicznych zawiera pomoc oprogramowania komputerowego. s MANUAL 26 PL

27 A (tryb A) Po ustawieniu wartości przysłony aparat automatycznie ustawia odpowiedni czas otwarcia migawki. Po naciśnięciu przycisku H wartość przysłony można zmienić za pomocą przycisków FG. ART (filtry artystyczne) Można wykonywać zdjęcia z kolorami i efektami zbliżonymi do plakatów lub obrazów. Tryb pomocniczy Pop Art Soft Focus Pale&Light Color Grainy Film Pin Hole Diorama Dramatic Tone Zastosowanie Poprawia kolor i atmosferę. Sprawia, że zdjęcie jest jaskrawsze i bardziej sugestywne. Dzięki miękkiej tonacji umożliwia uzyskanie eterycznej atmosfery i sprawia, że obraz jest nierzeczywisty. Umożliwia uzyskanie wrażenia komfortu i swobody dzięki temu, że zdjęcie jest jasne i lekkie. Umożliwia uzyskanie siły i agresywności czerni i bieli. Umożliwia uzyskanie efektu tunelowego podobnego do uzyskiwanego w tradycyjnych aparatach lub zabawkach przez zmniejszenie jasności drugorzędnego tła. Umożliwia uzyskanie surrealistycznych zdjęć miniaturowego świata dzięki wzmocnieniu nasycenia i kontrastu oraz rozmyciu drugiego planu zdjęcia. Umożliwia uzyskanie kontrastu na wybranym fragmencie zdjęcia i uzyskanie efektu wzmocnionego rozjaśnienia i przyciemnienia. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na ART. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb pomocniczy, a na zakończenie naciśnij przycisk A. Ponownie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić ekran wyboru trybu pomocniczego. Pop Art WB AUTO 16M 4:3 MENU PL 27

28 Tryb P (PHOTO STORY) Podczas fotografowania obraz jest umieszczany w ramce, tworząc żądany kolaż. Pozwala to na tworzenie różnorodnych połączeń tematycznych i historii. 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu na P. 2 Wybierz odpowiedni temat za pomocą przycisków FG i naciśnij przycisk I. Typy tematów P1 P2 P3 Standard Speed Fun Frames 3 Wybierz odpowiedni temat za pomocą przycisków FGHI i naciśnij przycisk A. Naciśnij spust migawki do połowy, aby wrócić do ekranu fotografowania. Monitor przełączy się do trybu wyświetlania PHOTO STORY. Naciśnij ponownie przycisk A, aby wyświetlić ekran wyboru tematu. 4 Naciśnij spust migawki do końca w trybie gotowości, aby rozpocząć fotografowanie. Naciśnij przycisk I, aby zmienić bieżącą klatkę. Temat Standard Black/Pin-Hole 4 NORM Bieżąca klatka SETUP MENU SETUP MENU 0.0 WB AUTO 16M 28 PL

29 5 Wykonaj kolejne zdjęcia w ten sam sposób. Wykonane zdjęcia będą wyświetlane w ramkach. Naciśnij przycisk (G), aby usunąć zdjęcie w poprzedzającej ramce, a następnie ponownie zrób zdjęcie. Jeśli istnieje wiele zdjęć, za pomocą przycisków HI wybierz zdjęcie, które chcesz ponownie wykonać. Po dokonaniu wyboru naciśnij przycisk A. Naciśnij przycisk, a następnie naciśnij przycisk A, aby usunąć zrobione zdjęcie i ponownie uruchomić wykonywanie zdjęć. 4 NORM Zrobione zdjęcie Następną klatka 0.0 WB AUTO 16M 6 Po wykonaniu wszystkich zdjęć, naciśnij przycisk A izapisz obraz. Tryb AF jest ustawiony na wartość [Spot]. Poniższe operacje są niedostępne w trybie PHOTO STORY. Nagrywanie sekwencji wideo, fotografowanie ciągłe i samowyzwalacz. C (tryb niestandardowy) Zapisanie ustawień fotografowania przy użyciu opcji [Custom Mode Setup] (str. 56) umożliwia przywrócenie zapisanych ustawień i zastosowanie ich podczas fotografowania. PL 29

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-4 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-860 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-15/DZ-100 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-60 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-835 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-630 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-600UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-165/D-765 VG-180/D-770 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-210 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-370/D-785 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-800UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-16/DZ-105 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-170 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-810UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-820 TG-620 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-520 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu

Kamera wideo TLC 200 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera wideo TLC 200 Nr produktu 000860690 Strona 1 z 15 Zawartość opakowania Kamera poklatkowa (TLC200) 4 baterie AA Karta SD *karta SD może być dołączona do dostawy; sprawdź spis zawartości

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-160 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-21 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

FE-5030/FE-4030/X-960

FE-5030/FE-4030/X-960 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5030/FE-030/X-960 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5035 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-31MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

FE-47/X-43. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-7/X-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-620UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-810 TG-805 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-10

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-10 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C W niniejszej broszurze opisano funkcje 3D pojawiające się w tej aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-25MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia/umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 szt. aparatów cyfrowych wraz z dodatkowym wyposażeniem. 2 Wykaz asortymentowy Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100

A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 A1 - Elementy sterujące aparatem fotograficznym NIKON D3100 1. Budowa ogólna lustrzanek Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 1 - Matryca - układ wielu elementów światłoczułych wykonaną w technologii

Bardziej szczegółowo

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation

A-DTR-100-52(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tutaj opisano nowe funkcje oferowane przez zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe i ich działanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w Instrukcja obsługi i Podręcznik α znajdujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Omówienie elementów produktu 13 Zaawansowana obsługa aparatu 16 Rozwiązywanie problemów z aparatem 24

Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Omówienie elementów produktu 13 Zaawansowana obsługa aparatu 16 Rozwiązywanie problemów z aparatem 24 Spis treści Rozpoczęcie pracy z aparatem 2 Ładowanie akumulatorów Ni-MH 2 Wkładanie baterii 3 Korzystanie z dodatkowej karty pamięci SD/SDHC 4 Włączanie aparatu 5 Ustawianie języka oraz daty i godziny

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU

404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Polska polish 404 CAMCORDER FUNKCJE KAMERY WIDEO I APARATU Dodatek do Instrukcji obsługi ARCHOS 404 Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Wersja 1.1 Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPEK SPROMISE S108/S128. (funkcje MMS dotyczą tylko modelu S128)

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPEK SPROMISE S108/S128. (funkcje MMS dotyczą tylko modelu S128) INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPEK SPROMISE S108/S128 (funkcje MMS dotyczą tylko modelu S128) Klawisze i przyciski MENU: Wejście do menu programu w trybie podglądu : Przejście między pozycjami menu i zmiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Zawansowana instrukcja obsługi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Zawansowana instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Zawansowana instrukcja obsługi Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi Wyszukiwanie w oparciu o spis treści, strona 5 W spisie treści zawarte są wszystkie tytuły rozdziałów

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY T-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo