VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VR-370/D-785. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-370/D-785 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ze względu na proces ciągłego udoskonalania produktów fi rma Olympus zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 Sprawdzanie zawartości opakowania lub Cyfrowy aparat fotografi czny Pasek na rękę Bateria litowojonowa (LI-50B) Zasilacz sieciowy USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB7) Inne niepokazane akcesoria: karta gwarancyjna Zawartość opakowania może być inna, w zależności od miejsca w którym dokonano zakupu. Płyta CD-ROM OLYMPUS Setup Nazwy części Oczko paska do noszenia aparatu 2 Złącze wielofunkcyjne 3 Pokrywa baterii/karty 4 Blokada komory baterii/karty 5 Lampa błyskowa 6 Lampa samowyzwalacza/ lampka wspomagania AF 7 Obiektyw 8 Mikrofon 9 Gniazdo statywu 10 Głośnik 2 PL

3 Przycisk n 2 Spust migawki 3 Monitor 4 Dźwignia zoomu 5 Przycisk R (rejestrowanie sekwencji wideo) 6 Przycisk q (przełączanie pomiędzy fotografowaniem a odtwarzaniem) 7 Lampka wskaźnika 8 Przyciski strzałek INFO (zmiana wyświetlanych informacji) D (kasowanie) 9 Przycisk A (OK) 10 Przycisk m Przyciski strzałek F (w górę) Mocowanie paska do aparatu H (w lewo) I (w prawo) Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. G (w dół) Symbole FGHI wskazują, że należy nacisnąć przyciski strzałek w górę/w dół/w lewo/w prawo. PL 3

4 Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty (dostępnych w sprzedaży) 1 Aby otworzyć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i 2. 2 Pokrywa baterii/karty 1 Blokada komory baterii/karty Wyłącz aparat przed otworzeniem pokrywy baterii/karty. 2 Włóż baterię, przesuwając zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem C ustawionym w kierunku zatrzasku blokującego baterię. Uszkodzenie zewnętrznej części baterii (zarysowania itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. Aby odblokować, przesuń zatrzask zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę, a następnie wyjmij baterię. 3 Wsuń kartę prosto tak, aby kliknęła, blokując się na miejscu. Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem W aparacie zawsze należy używać kart pamięci SD/SDHC/SDXC lub kart Eye-Fi. Nie należy wkładać innych typów kart pamięci. Korzystanie z karty (str. 62) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. Zatrzask blokujący baterię Aby wyjąć kartę 1 2 Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją. 4 PL

5 4 Aby zamknąć pokrywę baterii/ karty, wykonaj kroki 1 i 2. 1 Podłączanie aparatu Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana 2 Podczas korzystania z aparatu pokrywa komory baterii/karty powinna być zamknięta i zablokowana. Ładowanie baterii Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. Wymiana baterii zagranicą: Użycie ładowarki i zasilacza sieciowego-usb w innych krajach (str. 61). W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 4 godziny). Gniazdo sieciowe Złącze wielofunkcyjne lub Kabel USB (w zestawie) PL 5

6 Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie przedstawionego poniżej. Komunikat o błędzie Jeśli wskaźnik się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Bateria może być ładowana, gdy aparat jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB. Czas ładowania jest zależny od wydajności komputera. (W niektórych przypadkach czas ładowania może wynosić ok. 10 godzin). Battery Empty Miga na czerwono 6 PL Nigdy nie należy używać innego kabla niż kabel USB Olympus. Użycie innego kabla może spowodować spalenie urządzenia. Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Dołączony zasilacz sieciowy USB został zaprojektowany do użycia w celu ładowania baterii i odtwarzania. Nie należy wykonywać zdjęć, kiedy zasilacz sieciowy USB jest podłączony do aparatu. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Szczegółowe informacje o baterii można znaleźć w rozdziale Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii (str. 70). Szczegółowe informacje o zasilaczu sieciowym USB można znaleźć w rozdziale Zasilacz sieciowy USB (str. 71).

7 Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych 3 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. Zmiana wybranej daty i godziny: Ustawianie daty i godziny d [X] (str. 40). X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat; za pomocą przycisków strzałek FGHI wybierz język i naciśnij przycisk A. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. X Y M D Time :-- Back MENU Y/M/D Ekran ustawień daty i godziny 4 Podobnie jak w krokach 2 i 3 za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. 5 Za pomocą przycisków strzałek HI wybierz strefę czasową, a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]) :30 Back MENU Summer PL 7

8 Nauka korzystania z aparatu Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat i przejść do trybu gotowości. (Ponowne naciśnięcie przycisku n wyłącza aparat). Wybierz tryb fotografowania i naciśnij spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Aby nagrać sekwencję wideo, naciśnij przycisk R. Funkcje fotografowania ustawia się za pomocą menu funkcji i menu konfi guracji. Aby wyświetlać zdjęcia, naciśnij przycisk q powodujący przejście do trybu odtwarzania. Aby powrócić do trybu gotowości, ponownie naciśnij przycisk q lub naciśnij spust migawki do połowy i zwolnij go. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, gdy aparat jest wyłączony, aby go uruchomić w trybie odtwarzania. W takim przypadku ponowne naciśnięcie przycisku q powoduje przejście aparatu do trybu gotowości. 8 PL

9 Wykonywanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk n, aby włączyć aparat. 2 Wybierz tryb fotografowania. (str. 12) 3 Trzymając aparat, wykadruj zdjęcie. 4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość. Naciśnij do połowy Pole celownika automatycznego ustawiania ostrości P 1/400 F3.0 Czas Wartość otwarcia przysłony migawki Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. Uważaj, aby lampa błyskowa nie była zabrudzona ani nie dotykaj jej palcami. Jeżeli pole celownika automatycznego ustawiania ostrości miga na czerwono, ustawienie ostrości było niemożliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość. 5 Aby zrobić zdjęcie, delikatnie naciśnij spust migawki do końca, uważając, aby nie poruszyć aparatem. Naciśnij do połowy Naciśnij do końca PL 9

10 Korzystanie z zoomu Obrót dźwigni zoomu powoduje dostosowanie ogniskowej obiektywu. strona W strona T Rozmiar zdjęcia Pasek funkcji zoom 16M Zoom optyczny Inne *1 *1 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. 10 PL

11 Informacje wyświetlane na ekranie fotografowania 1 Nr Nazwa Normalny Widok szczegółowy Brak inf. P 1 Tryb fotografowania R R Lampa błyskowa R R Makro R R WB Samowyzwalacz R R R AUTO 6 ISO AUTO 5 7 Kompensacja ekspozycji R R M Balans bieli R R 20 4 NORM Date z 0:00: Czułość ISO R R Tryb wyzwalania migawki R R 9 Rozmiar zdjęcia (zdjęcia) R R 1/100 F Nagrywanie z dźwiękiem R R Rozmiar obrazu (sekwencje wideo) R R Po naciśnięciu spustu migawki do połowy 12 Czas nagrywania sekwencji wideo R R 13 Ikona nagrywania sekwencji wideo R R 14 Czas na świecie R 15 Image Stabilizer R 16 Znacznik daty R R 17 Kompresja R R 18 Liczba zdjęć, które można zapisać R R 19 Wykorzystywana pamięć R R 20 Wskaźnik stanu baterii R R 21 Pole celownika automatycznego R R R ustawiania ostrości 22 Siatka R 23 Wartość przysłony R R R 24 Czas otwarcia migawki R R R 25 Ostrzeżenie o poruszeniu aparatu R R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji. PL 11

12 Wybieranie trybu fotografowania Ustawienie domyślne funkcji wyróżnione jest kolorem. Tryb fotografowania Tryb podrzędny P (tryb P) M (tryb M) Q (tryb Q) s (tryb s) Recommended/Set 1/Set 2/ Set 3 B Portrait/F Landscape/ G Night Scene/ M Night+Portrait/C Sport/ N Indoor/W Candle/ R Self Portrait/S Sunset/ X Fireworks/V Cuisine/ d Documents/ q Beach & Snow/ Pet Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/ Drawing/Soft Focus/Punk/ P (tryb P) Sparkle/Watercolor/ Refl ection/miniature p (tryb Panorama) Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 57), Lista ustawień opcji s (str. 58), Lista ustawień opcji P (str. 60) 1 Naciśnij najpierw przycisk strzałki H na ekranie trybu gotowości, a następnie za pomocą przycisków HI wybierz tryb fotografowania. Aby wybrać tryby podrzędne Q, s i P, wyświetl najpierw tryby podrzędne za pomocą przycisku G. Następnie za pomocą przycisków HI wybierz żądany tryb podrzędny i naciśnij przycisk A. Scene Mode Aby wybrać tryb podrzędny Portrait TO 16M MENU 16M MENU 16M 4 NORM 0:00:34 Ikona wskazująca ustawiony tryb podrzędny 12 PL

13 Informacje o korzystaniu z trybów fotografowania P (tryb P) Aparat wybierze odpowiednią wartość przysłony oraz czas otwarcia migawki dla danego obiektu. W razie potrzeby można również wprowadzić zmiany różnych ustawień fotografowania, takich jak kompensacja ekspozycji. M (tryb M) Aparat automatycznie dobierze optymalny tryb fotografowania do fotografowanej sceny. Ustawienia fotografowania są określane przez aparat i nie można ich zmienić, za wyjątkiem niektórych funkcji. Q (tryb Q) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów upiększających. 1 Skieruj aparat w kierunku fotografowanego obiektu. Sprawdź, czy twarz wykryta przez aparat otoczona jest ramką, a następnie naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie. 2 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. Back MENU OK Beauty Fix Beauty Fix 1 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać element retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. Eye Color Off Back 2 Sprawdź efekty retuszowania na ekranie przeglądu, a następnie naciśnij przycisk Q, aby rozpocząć proces retuszowania i zapisać. Ustawienia funkcji Beauty Fix można zarejestrować. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. PL MENU 13

14 s (tryb s) Zdjęcie można wykonać, korzystając z najlepszego trybu dla danego obiektu i fotografowanej sceny. Najlepsze ustawienia fotografowania różnych scen są wstępnie ustawione w postaci trybów podrzędnych. Należy pamiętać, że w niektórych trybach funkcje mogą być ograniczone. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z ich opisami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. P (tryb P) Można wykonywać zdjęcia z użyciem efektów specjalnych. Aby wybrać odpowiedni tryb podrzędny, należy zapoznać się z przykładowymi zdjęciami wyświetlanymi na ekranie wyboru trybu podrzędnego. Najlepsze ustawienia fotografowania dla każdego efektu są wstępnie ustawione, dlatego niektórych ustawień funkcji nie można zmieniać. Należy pamiętać, że niektórych efektów nie można stosować do sekwencji wideo. p (tryb Panorama) Można wykonać wiele zdjęć i połączyć je ze sobą, tworząc zdjęcie szerokokątne (panoramiczne). 1 Za pomocą przycisków strzałek FGHI określ krawędź, z którą zostanie połączone następne zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A. Kierunek łączenia ujęć 2 Naciśnij spust migawki, aby sfotografować pierwsze ujęcie. Krawędź pierwszego ujęcia jest wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty. 3 Wykadruj kolejne ujęcie w taki sposób, aby krawędź pierwszego ujęcia, wyświetlana na ekranie w sposób półprzezroczysty, pokryła obiekt drugiego ujęcia i naciśnij spust migawki. 4 Powtarzaj krok 3, aż do wykonania odpowiedniej liczby zdjęć, a po zakończeniu naciśnij przycisk A lub m. Przy wykonywaniu zdjęć panoramicznych można wykonać maksymalnie 10 klatek. Wykonane zdjęcia są łączone w pojedyncze zdjęcie panoramiczne za pomocą oprogramowania dla komputerów PC. Szczegółowe informacje na temat instalowania oprogramowania dla komputerów PC zawarto w rozdziale (str. 43). Dodatkowe informacje na temat tworzenia zdjęć panoramicznych zawiera pomoc oprogramowania komputerowego. 14 PL

15 Oglądanie zdjęć 1 Naciśnij przycisk q. Liczba klatek/ Całkowita liczba zdjęć 4/30 Widok indeksu i zbliżenia Widok indeksu umożliwia szybkie wybranie zdjęcia. Widok zbliżenia (powiększenie do 10 ) umożliwia sprawdzenie szczegółów zdjęcia. 1 Przesuń dźwignię zoomu. 13/02/26 12:30 Wyświetlane zdjęcie Zdjęcia wykonane w trybie Q są wyświetlane jako grupa. Przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby wyświetlić zdjęcie w grupie. 2 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Wyświetla poprzednie zdjęcie Wyświetla następne zdjęcie Przytrzymaj przycisk I, aby przewinąć obraz, lub H, aby go cofnąć. Naciśnij ponownie przycisk q, aby wrócić do ekranu fotografowania. Aby odtworzyć nagrania dźwiękowe Aby odtworzyć dźwięk zarejestrowany ze zdjęciem, wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. Widok pojedynczego zdjęcia W 13/02/26 12:30 T Widok indeksu 13/02/26 12:30 W Widok zbliżenia 4/30 4/30 T 13/02/26 12:30 PL 15

16 Wybieranie zdjęcia w widoku indeksu Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk A, aby wyświetlić je w widoku pojedynczego zdjęcia. Przewijanie zdjęcia w widoku zbliżenia Użyj przycisków FGHI, aby przesunąć wyświetlany fragment. Odtwarzanie zgrupowanych zdjęć Jeśli zdjęcia wykonano w trybie Q, wówczas w trakcie odtwarzania będą one wyświetlane jako grupa. Dla zgrupowanych zdjęć dostępne jest kilka operacji, np. rozwijanie w celu przeglądania lub usuwania pojedynczych zdjęć lub jednoczesne usuwanie zgrupowanych obrazów. strona T A przycisk FG Rozwijanie. Wybierz zdjęcie i naciśnij przycisk A, aby wyświetlać pojedyncze zdjęcia. Użyj przycisków HI, aby wyświetlić poprzednie/ następne ujęcie. Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania. Regulacja głośności podczas odtwarzania zdjęć z dźwiękiem. W przypadku usunięcia ramki grupy zostaną jednocześnie usunięte wszystkie zdjęcia w tej grupie. Jeśli grupa zawiera zdjęcia, które mają być zachowane, należy rozwinąć grupę i zabezpieczyć poszczególne zdjęcia. 16 PL

17 Ekran trybu odtwarzania Normalny /30 20 Zdjęcie 13/02/26 12:30 19 Widok szczegółowy MAGIC 1/ ISO 100 F3.0 WB AUTO 4/ M NORM Brak informacji 13/02/26 12: MAGIC 1/1000 F3.0 1 ISO 100 WB AUTO M NORM Nr Nazwa Widok Brak Normalny szczegółowy inf. 1 Wskaźnik stanu baterii R 2 Przesyłanie danych Eye-Fi R R 3 Ochrona R R 4 Dodawanie dźwięku R R 5 Kolejność przesyłania R R 6 Zaznaczanie do wydruku/liczba R R odbitek 7 Wykorzystywana pamięć R R 8 Numer klatki/całkowita liczba zdjęć R R 9 Podtryb fotografowania R 10 Czas otwarcia migawki R 11 Tryb fotografowania R 12 Czułość ISO R 13 Wartość przysłony R 14 Kompensacja ekspozycji R 15 Balans bieli R 16 Nazwa pliku R 17 Kompresja R 18 Rozmiar zdjęcia R 19 Data i godzina nagrywania R R 20 Zgrupowany obraz R R R Przełączanie trybu wyświetlania informacji Naciskanie przycisku F (INFO) powoduje zmianę trybu wyświetlania informacji w kolejności Normalny Widok szczegółowy Brak informacji. PL 17

18 Kasowanie zdjęć podczas odtwarzania 1 Naciśnij przycisk G (D), gdy wyświetlane jest zdjęcie, które chcesz skasować. Erase Back MENU 4/30 Erase Cancel 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Erase], a następnie naciśnij przycisk A. Zgrupowane zdjęcia są kasowane jako grupa. Możliwe jest jednoczesne skasowanie wielu lub wszystkich zdjęć (str. 34). 18 PL

19 Nagrywanie sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk R, aby rozpocząć nagrywanie. Odtwarzanie sekwencji wideo Wybierz sekwencję wideo i naciśnij przycisk A. 4/30 Movie Play OK 13/02/2612:3012:30 Sekwencje wideo 0:12/0:34 W trakcie odtwarzania Świeci na czerwono podczas nagrywania REC 0:00 REC 0:00 0:00:34 0:00:34 Czas nagrywania Czas nagrywania (str. 64) Sekwencja wideo jest nagrywana w ustawionym trybie fotografowania. Należy pamiętać, że w niektórych trybach fotografowania nie można uzyskać efektów trybu fotografowania. Dźwięk jest także nagrywany. 2 Naciśnij ponownie przycisk R, aby zatrzymać nagrywanie. Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie Regulacja głośności Naciśnij przycisk A, aby wstrzymać odtwarzanie. Podczas wstrzymania, przewijania do przodu lub odtwarzania od tyłu naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk I, aby rozpocząć przewijanie do przodu. Naciśnij przycisk I ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania do przodu. Naciśnij przycisk H, aby przewinąć obraz do tyłu. Naciśnij przycisk H ponownie, aby zwiększyć szybkość przewijania. Użyj przycisków FG, aby wyregulować głośność. PL 19

20 Operacje dostępne podczas wstrzymania odtwarzania Czas odtwarzania/ całkowity czas nagrywania Po wstrzymaniu odtwarzania 0:12/0:34 Zapętlenie Przewijanie do przodu i tyłu po jednej klatce Wznawianie odtwarzania Użyj przycisku F, aby wyświetlić pierwszą klatkę i przycisku G, aby wyświetlić ostatnią klatkę. Naciśnij przycisk I lub H aby przewinąć do przodu lub tyłu o jedną klatkę. Przytrzymaj przycisk I lub H, aby kontynuować przewijanie do przodu lub tyłu po klatce. Naciśnij przycisk A, aby wznowić odtwarzanie. Zatrzymywanie odtwarzania sekwencji wideo Naciśnij przycisk m. Do odtwarzania sekwencji wideo na komputerze zalecane jest użycie dołączonego oprogramowania komputerowego. Podczas pierwszego użycia dołączonego oprogramowania komputerowego należy podłączyć aparat do komputera, a następnie uruchomić oprogramowanie (str. 42). 20 PL

21 Ustawienia menu W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Menu funkcji Program Auto P WB AUTO 5 ISO AUTO M MENU Menu funkcji Menu ustawień (str. 25) 1 Lampa błyskowa 3 Samowyzwalacz 5 Balans bieli 7 Tryb wyzwalania migawki 2 Makro 4 Kompensacja ekspozycji 6 Czułość ISO 8 Image Size Korzystanie z menu funkcji 1 Naciśnij przycisk strzałki H, aby wyświetlić menu funkcji. 2 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz funkcję, która zostanie ustawiona. 3 Naciśnij strzałki HI, aby wybrać wartość ustawienia, a następnie naciśnij przycisk A, aby wprowadzić to ustawienie. Przykład: Kompensacja ekspozycji Exposure Comp. ± P WB AUTO ISO AUTO 16M MENU PL 21

22 Lampa błyskowa _ Flash Auto! Redeye Ustawia metodę wyzwalania błysku. Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Generowane są przedbłyski ograniczające występowanie efektu czerwonych oczu na zdjęciach. # Fill In Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetleniowych. $ Flash Off Lampa błyskowa nie będzie włączana. Makro Ustawia funkcję fotografowania obiektów z niewielkiej odległości. ` Off Tryb makro jest wyłączony. & Makro Można wykonać zdjęcie w zakresie odległości od 20 cm (W) do 90 cm (T). a Super Macro Umożliwia fotografowanie obiektu z odległości 1 cm. Samowyzwalacz Ustawia czas upływający od naciśnięcia spustu migawki do wykonania zdjęcia. b Y Off Samowyzwalacz jest wyłączony. c d Y 12 s Y 2 s Kompensacja ekspozycji Od do Wartość Lampa samowyzwalacza włącza się na mniej więcej 10 sekund, a następnie miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Lampa samowyzwalacza miga przez mniej więcej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdjęcie. Kompensuje jasność (odpowiednia ekspozycja) dostosowaną przez aparat. Ustawienie wartości ujemnej ( ) powoduje przyciemnienie, a wartości dodatniej (+) rozjaśnienie. 22 PL

23 Balans bieli Ustawia schemat kolorów odpowiedni do oświetlenia fotografowanej sceny. e WB Auto Aparat automatycznie dostosowuje balans bieli. f Sunny Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy bezchmurnym niebie. g Cloudy Odpowiednie do fotografowania na świeżym powietrzu przy zachmurzonym niebie. h Incandescent Odpowiednie do fotografowania przy świetle żarówkowym. Fluorescent Odpowiednie do fotografowania przy lampie fl uorescencyjnej o białej barwie światła. One Touch 1 One Touch 2 Czułość ISO l m ISO Auto High ISO Auto do Wartość Tryb wyzwalania migawki Służy do ręcznego dostosowywania balansu bieli odpowiednio do oświetlenia podczas fotografowania. Ustaw białą kartkę papieru lub inny biały obiekt w taki sposób, aby wypełniał cały ekran, i naciśnij przycisk m, aby ustawić balans bieli. Informacje na temat ustawiania balansu bieli jednym dotykiem znajdują się w rozdziale str. 24. Ustawia czułość ISO Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą uzyskanie wysokiej jakości zdjęcia. Aparat ustawia automatycznie czułość umożliwiającą minimalizację rozmycia spowodowanego przez poruszający się obiekt lub poruszenie aparatu. Ustawienie mniejszej wartości umożliwia ograniczenie szumu na zdjęciu, a większej wartości ograniczenie rozmycia. Ustawia funkcję fotografowania sekwencyjnego o Single Po każdym naciśnięciu spustu migawki wykonywane jest jedno zdjęcie. j Sequential Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki zdjęcia wykonywane są sekwencyjnie (maksymalnie 200 klatek). c High-Speed1 Aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjne z szybkością około 1,5 ujęć na sekundę. d High-Speed2 Aparat wykonuje zdjęcia sekwencyjne z szybkością około 15 ujęć na sekundę. PL 23

24 Rozmiar zdjęcia Ustawia liczbę rejestrowanych pikseli Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie większym niż A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A3. n Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie do A Odpowiednie do drukowania zdjęć w formacie A Odpowiednie do drukowania zdjęć o rozmiarze pocztówki Odpowiednie do wysyłania zdjęć w wiadomościach Odpowiednie do wyświetlania zdjęć na telewizorze panoramicznym i do druku w formacie A5. W niektórych trybach fotografowania nie można ustawiać pewnych funkcji. Patrz Lista ustawień dostępnych w poszczególnych trybach fotografowania (str. 57) Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotknięciem Rejestrowanie funkcji balansu bieli jednym dotknięciem Wybierz opcję [ One Touch 1] lub [ One Touch 2], skieruj aparat na kartkę białego papieru lub inny biały obiekt i naciśnij przycisk m. Aparat zwolni migawkę i zarejestruje balans bieli. Jeśli balans bieli był zarejestrowany wcześniej, zarejestrowane dane zostają zaktualizowane. Zarejestrowane dane dotyczące balansu bieli zostaną wyczyszczone po wyłączeniu zasilania. Procedurę należy wykonywać w świetle, przy którym będą wykonywane zdjęcia. Po zmianie ustawień aparatu należy ponownie zarejestrować balans bieli. Jeśli nie można zarejestrować balansu bieli, należy sprawdzić, czy biały papier wypełnia ekran, i wykonać procedurę ponownie. 24 PL

25 Menu konfiguracji Camera Menu 1 Reset Compression AF Mode Digital Zoom Image Stabilizer AF Illuminat. Icon Guide Back MENU Normal Face/iESP Off On On On 4 Menu odtwarzania Slideshow Edit Erase Print Order q R (ochrona) Upload Order 1 Menu aparatu 1 5 Menu ustawień 1 z Reset Kompresja AF Mode Digital Zoom Image Stabilizer AF Illuminat. Icon Guide d Memory Format/Format Backup Eye-Fi USB Connection q Power On Keep z Settings Sound Settings 2 Menu aparatu 2 6 Menu ustawień 2 Date Stamp Pixel Mapping z d s (Monitor) NTSC/PAL Power Save l (Język) X (Data/godzina) World Time 3 Menu sekwencji wideo 7 Menu ustawień 3 Image Size Beauty Settings A Frame Rate IS Movie Mode R (nagrywanie dźwięku sekwencji wideo) d PL 25

26 Korzystanie z menu konfiguracji Naciśnij przycisk m podczas fotografowania lub odtwarzania, aby wyświetlić menu konfi guracji. Menu konfi guracji zapewnia dostęp do wielu ustawień aparatu, takich jak funkcje fotografowania i odtwarzania, ustawienia daty i godziny oraz opcje wyświetlania. 1 Naciśnij przycisk m. Zostanie wyświetlone menu konfiguracji. Camera Menu 1 Reset Compression AF Mode Digital Zoom Image Stabilizer AF Illuminat. Icon Guide Back MENU Normal Face/iESP Off 2 Naciśnij przycisk H, aby wybrać karty stron. Użyj przycisków FG, aby wybrać żądaną kartę i naciśnij przycisk I. Zakładka strony Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Back MENU Bright NTSC Off English X 13/02/26 12:30 Settings Menu 2 Submenu 1 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Back On On On MENU Bright NTSC Off English X 13/02/26 12:30 3 Użyj przycisków FG, aby wybrać odpowiednie submenu 1, a następnie naciśnij przycisk A. Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Back MENU Bright NTSC Off English X 13/02/26 12:30 Settings Menu 2 Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save X World Time Submenu 2 Back 4 Użyj przycisków FG, aby wybrać odpowiednie submenu 2, a następnie naciśnij przycisk A. Po wybraniu ustawienia nastąpi powrót do submenu 1. Konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności. Settings Menu 2 Off On Back MENU MENU Pixel Mapping NTSC/PAL Power Save World Time Bright NTSC On English X 13/02/26 12:30 5 Naciśnij przycisk m, aby zakończyć określanie ustawienia. 26 PL

27 Ustawienia domyślne funkcji wyróżniono w. Informacje na temat metody działania można znaleźć w rozdziale Korzystanie z menu konfi guracji (str. 26). z Menu aparatu 1 Przywracanie ustawień domyślnych funkcji fotografowania z [Reset] Submenu 2 Yes No Zastosowanie Przywraca ustawienia domyślne następujących funkcji menu. Tryb fotografowania Lampa błyskowa Makro Samowyzwalacz Kompensacja ekspozycji Balans bieli Czułość ISO Tryb wyzwalania migawki Rozmiar obrazu (zdjęcia) Funkcje menu aparatu 1, menu aparatu 2 i menu sekwencji wideo Ustawienia nie zostaną zmienione. Wybór jakości obrazu dla zdjęć z [Compression] Submenu 2 Zastosowanie Fine Wykonywanie zdjęć wysokiej jakości. Normalny Wykonywanie zdjęć zwykłej jakości. Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 63, 64 ) Wybieranie pola ustawiania ostrości z [AF Mode] Submenu 2 Face/iESP Spot Zastosowanie Aparat automatycznie ustawia ostrość. (Po wykryciu twarz jest oznaczana białą ramką *1 ; po wciśnięciu spustu migawki do połowy i ustawieniu ostrości przez aparat ramka zmieni kolor na zielony *2. Jeżeli nie zostanie wykryta żadna twarz, aparat wybierze obiekt w kadrze i automatycznie ustawi ostrość.) Aparat ustawia ostrość na obiekcie znajdującym się w polu celownika automatycznego ustawiania ostrości. Aparat automatycznie śledzi ruch AF Tracking obiektu i przez cały czas utrzymuje jego ostrość. *1 W przypadku niektórych obiektów ramka może nie zostać wyświetlona lub może pojawić się po dłuższym czasie. *2 Jeżeli ramka miga na czerwono, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Spróbuj ponownie ustawić ostrość na fotografowany obiekt. PL 27

28 Utrzymywanie ostrości poruszającego się obiektu (śledzenie w automatycznym ustawianiu ostrości) 1 Trzymając aparat, ustaw znacznik celu AF na obiekcie i naciśnij przycisk A. 2 Gdy aparat rozpozna obiekt, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości będzie automatycznie śledzić ruch obiektu i przez cały czas utrzymywać ostrość. 3 Aby anulować śledzenie, naciśnij przycisk A. W zależności od obiektu lub warunków fotografowania ustawienie ostrości lub śledzenie ruchu obiektu przez aparat może być niemożliwe. Gdy aparat nie może śledzić ruchu obiektu, pole celownika automatycznego ustawiania ostrości zmienia kolor na czerwony. Fotografowanie przy powiększeniu większym niż dostępne za pomocą zoomu optycznego z [Digital Zoom] Off On Submenu 2 Zastosowanie Wyłączenie zoomu cyfrowego. Włączenie zoomu cyfrowego. Ustawienie [On] wybrane dla opcji [Digital Zoom]: Rozmiar zdjęcia 16M Inne Pasek funkcji zoom Zakres zoomu cyfrowego Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. *1 Zakres zoomu cyfrowego *1 Ze względu na zwiększony poziom przetwarzania liczby pikseli jakość obrazu nie ulegnie pogorszeniu. Współczynnik powiększenia zmienia się w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu. Zdjęcia wykonane w sytuacji, gdy pasek funkcji zoom był wyświetlany w kolorze czerwonym, mogą mieć ziarnisty wygląd. 28 PL

29 Ograniczanie rozmycia spowodowanego ruchem aparatu podczas fotografowania z [Image Stabilizer] Off On Submenu 2 While Exposing Zastosowanie System stabilizacji obrazu jest wyłączony. Ustawienie zalecane, gdy podczas fotografowania aparat jest umieszczony na statywie lub innej stabilnej powierzchni. Aktywacja stabilizacji obrazu następuje po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Aktywacja stabilizacji obrazu następuje po naciśnięciu spustu migawki do końca. Korzystanie ze wspomagania AF w celu fotografowania ciemnego obiektu z [AF Illuminat.] Off On Submenu 2 Wspomaganie AF Zastosowanie Wspomaganie AF nie jest używane. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wspomaganie włącza się, aby ułatwić ustawianie ostrości. Gdy aktywna jest funkcja [Image Stabilizer], aparat może wydawać dźwięki w trakcie stabilizacji obrazu. Jeśli aparat jest silnie potrząsany, zdjęcia mogą nie być stabilizowane. W przypadku bardzo długiego czasu otwarcia migawki, np. podczas zdjęć nocnych, skuteczność funkcji [Image Stabilizer] może być ograniczona. PL 29

30 Wyświetlanie przewodnika po ikonach z [Icon Guide] Off On Submenu 2 Przewodnik po ikonach Zastosowanie Przewodnik po ikonach nie jest wyświetlany. Po wybraniu ikony w menu trybu fotografowania lub menu funkcji wyświetlany jest opis wybranej ikony (aby wyświetlić opis, zatrzymaj przez chwilę kursor na ikonie). Program Auto Functions can be changed manually. P 0.0 WB AUTO ISO AUTO 16M MENU z Menu aparatu 2 Drukowanie daty fotografowania z [Date Stamp] Off On Submenu 2 Zastosowanie Data nie jest drukowana. Na nowych zdjęciach drukowana jest data fotografowania. Jeżeli data i godzina nie są ustawione, nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. Włączanie aparatu i określanie ustawień początkowych (str. 7) Znacznika daty nie można usunąć. Po wybraniu ustawienia innego niż [o] dla ustawień trybu wyzwalania migawki nie można skonfi gurować opcji [Date Stamp]. 30 PL

31 A Menu sekwencji wideo Wybór rozmiaru obrazu dla sekwencji wideo A [Image Size/Frame Rate] Submenu 1 Submenu 2 Zastosowanie Image Size 720P ( )/ VGA ( ) Frame Rate 30fps*1 / 15fps *1 Należy wybrać jakość obrazu na podstawie jego wielkości i liczby klatek na sekundę. Większa liczba klatek na sekundę umożliwia płynniejsze odtwarzanie sekwencji wideo. *1 klatki na sekundę Liczba zdjęć, które można zapisać/czas nagrywania (sekwencje wideo) w pamięci wewnętrznej i na kartach pamięci (str. 63, 64) Ograniczanie rozmycia spowodowanego ruchem aparatu podczas fotografowania A [IS Movie Mode] Submenu 2 Off On Zastosowanie System stabilizacji obrazu jest wyłączony. Ustawienie zalecane, gdy podczas fotografowania aparat jest umieszczony na statywie lub innej stabilnej powierzchni. System stabilizacji obrazu jest włączony. Nagrywanie dźwięku podczas nagrywania sekwencji wideo A [R] Submenu 2 Off On Zastosowanie Dźwięk nie jest nagrywany. Dźwięk jest nagrywany. Po wybraniu ustawienia [On] podczas nagrywania sekwencji wideo można korzystać tylko z zoomu cyfrowego. Aby nagrać sekwencję wideo przy użyciu zoomu optycznego, ustaw opcję [R] (sekwencje wideo) na [Off]. q Menu odtwarzania Automatyczne odtwarzanie obrazów q [Slideshow] Submenu 2 Submenu 3 Zastosowanie BGM Typ Start Off On Normal/ Fader/ Zoom Podkład muzyczny nie jest odtwarzany. Podkład muzyczny jest odtwarzany. Wybór efektu przejść pomiędzy slajdami. Rozpoczęcie pokazu zdjęć. Podczas pokazu zdjęć naciśnij przycisk I, aby przejść do przodu o jedno zdjęcie lub przycisk H, aby cofnąć się do poprzedniego zdjęcia. Jeśli aparat jest silnie potrząsany, zdjęcia mogą nie być stabilizowane. PL 31

32 Zmiana rozmiaru zdjęcia q [Q] Powoduje zapisanie zdjęcia w wysokiej rozdzielczości jako osobnego zdjęcia o mniejszym rozmiarze w celu dołączenia do wiadomości lub innego zastosowania. Edit Submenu 1 Submenu 2 Submenu 3 Q 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać wielkość obrazu, a następnie naciśnij przycisk A. Przeskalowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. 3 Naciśnij przycisk A po wybraniu obszaru do wykadrowania. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. Dodawanie dźwięku do zdjęć q [R] Edit Submenu 1 Submenu 2 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. 2 Skieruj mikrofon w stronę źródła dźwięku. R Kadrowanie zdjęcia q [P] Edit Submenu 1 Submenu 2 P 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj dźwigni zoomu, aby wybrać rozmiar ramki kadrowania, a następnie użyj przycisków FGHI, aby przesunąć ramkę. Mikrofon 3 Naciśnij przycisk A. Rozpocznie się nagrywanie. Aparat dodaje (nagrywa) dźwięk przez około 4 sekundy podczas odtwarzania zdjęć. Ramka kadrowania Back MENU 32 PL

33 Retuszowanie twarzy na zdjęciach q [Beauty Fix] Submenu 1 Submenu 2 Edit Beauty Fix Beauty Fix 1 Wybierz element retuszowania i naciśnij przycisk Q. Eye Color Back MENU W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk Q. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać element retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. 3 Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję [OK] na ekranie wyświetlania zdjęcia i naciśnij przycisk Q. Aby przeprowadzić dodatkowe retuszowanie zdjęcia, wybierz opcję [Beauty Fix]. Retuszowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. Back MENU OK Beauty Fix Ustawienie opcji [Image Size] retuszowanego zdjęcia jest ograniczone do wartości [n] lub mniejszej. 2 Naciśnij przycisk Q na ekranie przeglądu. Rozjaśnianie obszarów zbyt ciemnych z powodu fotografowania pod światło lub innych przyczyn q [Shadow Adj] Edit Submenu 1 Submenu 2 Shadow Adj 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Off PL 33

34 Retuszowanie czerwonych oczu na zdjęciach z lampą błyskową q [Redeye Fix] Submenu 1 Submenu 2 Edit Redeye Fix 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk A. Wyedytowane zdjęcie jest zapisywane jako nowy plik. W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. Proces retuszowania może spowodować zmniejszenie rozmiaru zdjęcia. Obracanie zdjęć q [y] Submenu 1 Submenu 2 Edit y 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. 2 Naciśnij przycisk A, aby obrócić zdjęcie. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać ustawienia dla innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk m. Nowe ustawienia kierunku zdjęć zostaną zapamiętane nawet po wyłączeniu zasilania. Kasowanie zdjęć q [Erase] Submenu 2 All Erase Sel. Image Erase Zastosowanie Zostaną skasowane wszystkie zdjęcia w pamięci wewnętrznej lub na karcie. Zdjęcia są wybierane i kasowane pojedynczo. Usunięcie wyświetlanego zdjęcia. W przypadku kasowania zdjęć w pamięci wewnętrznej nie należy wkładać karty do aparatu. Chronionych obrazów nie można usunąć. Wybieranie i kasowanie pojedynczych zdjęć [Sel. Image] 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Sel. Image], a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie do skasowania, a następnie naciśnij przycisk A, aby dodać oznaczenie Rdo zdjęcia. Przesuń w stronę T, aby wrócić do wyświetlania pojedynczych zdjęć. Oznaczenie R Sel. Image (1) OK 4/30 Erase/Cancel MENU 34 PL

35 3 Powtórz krok 2, aby wybrać zdjęcia do skasowania, a następnie naciśnij przycisk m, aby skasować wybrane zdjęcia. 4 Użyj FG, aby wybrać opcję [Yes], a następnie naciśnij przycisk A. Zdjęcia oznaczone znakiem R zostaną skasowane. Kasowanie wszystkich zdjęć [All Erase] 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [All Erase], a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać opcję [Yes], a następnie naciśnij przycisk A. Zapisywanie ustawień drukowania w danych zdjęcia q [Print Order] Zaznaczanie zdjęć do drukowania (str. 48) Zdjęcia do drukowania można zaznaczyć tylko w przypadku zdjęć zapisanych na karcie. Ochrona zdjęć q [R] Chronionych zdjęć nie można skasować za pomocą funkcji [Erase] (str. 18, 34 ), [Sel. Image] (str. 34) lub [All Erase] (str. 35), ale wszystkie zdjęcia zostaną skasowane po użyciu funkcji [Memory Format]/[Format] (str. 36). 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Przesuń dźwignię zoomu w stronę W, aby wyświetlić widok indeksu. Zdjęcia można szybko wybierać przy użyciu przycisków FGHI. 2 Naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować ustawienia. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby włączyć ochronę innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk m. Ustawianie zdjęć w celu przesłania do Internetu za pomocą oprogramowania OLYMPUS Viewer 3 q [Upload Order] 1 Użyj przycisków HI, aby wybrać zdjęcie. Przesuń dźwignię zoomu w stronę W, aby wyświetlić widok indeksu. Zdjęcia można szybko wybierać przy użyciu przycisków FGHI. 2 Naciśnij przycisk A. Naciśnij ponownie przycisk A, aby anulować ustawienia. 3 W razie potrzeby powtórz kroki 1 i 2, aby wybrać ustawienia dla innych zdjęć, a następnie naciśnij przycisk m. W celu przesłania można wybrać tylko pliki JPEG. Szczegółowe informacje na temat oprogramowania OLYMPUS Viewer 3 można znaleźć w rozdziale Instalacja oprogramowania komputerowego i rejestracja użytkownika (str. 43). Więcej informacji na temat oprogramowania OLYMPUS Viewer 3 można znaleźć w sekcji Pomoc. PL 35

36 d Menu ustawień 1 Kasowanie wszystkich danych d [Memory Format]/ d [Format] Przed formatowaniem należy sprawdzić, czy w pamięci wewnętrznej aparatu lub na karcie nie znajdują się ważne dane. Przed pierwszym użyciem lub po używaniu w innych aparatach lub komputerach karty muszą zostać sformatowane przy użyciu tego aparatu. Przed rozpoczęciem formatowania pamięci wewnętrznej należy wyjąć kartę z aparatu. Yes No Submenu 2 Zastosowanie Całkowite skasowanie danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie (w tym zdjęć chronionych). Anulowanie formatowania. Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę d [Backup] Yes No Submenu 2 Zastosowanie Kopiuje zdjęcia z pamięci wewnętrznej na kartę. Anuluje kopiowanie zdjęć. Korzystanie z karty Eye-Fi d [Eye-Fi] Submenu 2 All Sel. Image Off Zastosowanie Przesłanie wszystkich zdjęć. Przesłanie tylko wybranego zdjęcia. Wyłączenie komunikacji Eye-Fi. Przed rozpoczęciem korzystania z karty Eye-Fi należy uważnie przeczytać jej instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Z karty Eye-Fi należy korzystać zgodnie z przepisami i regulacjami kraju, w którym używany jest aparat. W miejscach, w których komunikacja Eye-Fi jest zabroniona, takich jak samolot, należy wyjąć kartę Eye-Fi z aparatu lub ustawić funkcję [Eye-Fi] na [Off]. Ten aparat nie obsługuje trybu Endless karty Eye-Fi. 36 PL

37 Wybór metody podłączenia aparatu do innych urządzeń d [USB Connection] Auto Submenu 2 Przechowywanie aparatu MTP Drukowanie Zastosowanie Ustaw tę opcję, aby wybierać metodę połączenia za każdym razem, gdy aparat jest połączony z innym urządzeniem. Podłącz jako czytnik kart. Jako urządzenie przenośne podłącz do komputera PC działającego pod kontrolą systemu Windows Vista/ Windows 7/Windows 8. Wybierz, podłączając aparat do drukarki zgodnej z funkcją PictBridge. Wybierz opcję [Storage], aby użyć dołączonego oprogramowania. Informacje na temat metody łączenia z komputerem można znaleźć w rozdziale Łączenie z komputerem (str. 42). Włączanie aparatu przyciskiem q d [q Power On] No Yes Submenu 2 Zastosowanie Aparat nie jest włączony. Aby włączyć aparat, naciśnij przycisk n. Naciśnij i przytrzymaj przycisk q, aby włączyć aparat w trybie odtwarzania. Zapisywanie trybu przy wyłączaniu aparatu d [Keep z Settings] Yes On Submenu 2 Zastosowanie Tryb fotografowania jest zapisywany przy wyłączaniu aparatu i wybierany po następnym jego włączeniu. Po włączeniu aparatu tryb fotografowania jest ustawiany na tryb P. Wybieranie dźwięku aparatu i poziomu głośności d [Sound Settings] Submenu 2 Submenu 3 Zastosowanie Sound Type 1/2/3 Volume 0/1/2/3/4/5 q Volume 0/1/2/3/4/5 Umożliwia wybranie dźwięków aparatu (dźwięk obsługi i dźwięk migawki). Umożliwia wybranie głośności dźwięku obsługi za pomocą przycisków. Umożliwia regulację głośności dźwięku podczas odtwarzania. PL 37

38 d Menu ustawień 2 Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu d [Pixel Mapping] Ustawienia tej funkcji dostosowano przed dostarczeniem aparatu i bezpośrednio po zakupie nie jest konieczne wprowadzanie zmian. Zaleca się przeprowadzanie tej operacji mniej więcej raz na rok. Aby uzyskać najlepsze wyniki, mapowanie pikseli należy wykonać co najmniej minutę po zrobieniu lub wyświetleniu zdjęcia. Jeżeli podczas mapowania pikseli aparat jest wyłączony, należy wykonać tę czynność ponownie. Regulacja jasności monitora d [s] Aby wyregulować jasność monitora Submenu 2 Bright/Normal Zastosowanie Umożliwia wybór jasności monitora w zależności od natężenia światła otoczenia. Ustawianie funkcji przetwarzania obrazu Naciśnij przycisk A, gdy wyświetlane jest menu [Start] (podmenu 2). Rozpocznie się sprawdzanie i regulowanie funkcji przetwarzania obrazu. 38 PL

39 Odtwarzanie zdjęć na telewizorze d [NTSC/PAL] System sygnału wideo różni się w zależności od kraju lub regionu. Przed wyświetleniem zdjęć z aparatu na ekranie telewizora należy wybrać typ wyjściowego sygnału wideo odpowiedni dla używanego modelu telewizora. Submenu 2 Submenu 3 Zastosowanie NTSC/PAL NTSC PAL Podłączanie aparatu do telewizora w Ameryce Północnej, na Tajwanie, w Korei, Japonii itp. Podłączanie aparatu do telewizora w krajach europejskich, w Chinach itp. Ustawienia fabryczne zależą od miejsca, w którym został zakupiony aparat. Odtwarzanie zdjęć z aparatu na ekranie telewizora Podłączenie kablem AV 1 Ustaw w aparacie ten sam system sygnału wideo, jak w używanym telewizorze ([NTSC]/[PAL]). 2 Podłącz aparat do telewizora. 3 Włącz telewizor i zmień ustawienie opcji INPUT na VIDEO (złącze wejściowe, do którego podłączony jest aparat). 4 Włącz aparat, a następnie użyj przycisków FGHI, aby wybrać zdjęcie do odtworzenia. Złącze wielofunkcyjne Podłącz aparat do wejścia sygnału wideo w telewizorze (żółtego) i wejścia sygnału audio (białego). Kabel AV (sprzedawany oddzielnie: CB-AVC5) Informacje szczegółowe dotyczące zmiany źródła sygnału wejściowego telewizora znajdują się w jego instrukcji obsługi. W zależności od ustawień telewizora wyświetlane obrazy i informacje mogą zostać przycięte. PL 39

40 Oszczędzanie energii pomiędzy wykonaniem kolejnych zdjęć d [Power Save] Submenu 2 Off On Zastosowanie Wyłącza działanie funkcji [Power Save]. Jeżeli aparat nie jest używany przez około 10 sekund, monitor wyłącza się automatycznie w celu oszczędzania energii baterii. Wyłączanie trybu gotowości Naciśnij dowolny przycisk. Zmiana wyświetlanego języka d [l] Submenu 2 Języki Zastosowanie Umożliwia wybór języka menu i komunikatów o błędach. Ustawianie daty i godziny d [X] 1 Za pomocą przycisków strzałek FG wybierz rok w opcji [Y]. 2 Naciśnij przycisk strzałki I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. 3 Podobnie jak w krokach 1 i 2, za pomocą przycisków strzałek FGHI ustaw wartości opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. Wybór strefy czasowej dla domu i lokalizacji alternatywnej d [World Time] Wybór strefy czasowej przy użyciu funkcji [World Time] nie będzie możliwy przed ustawieniem zegara aparatu przy użyciu opcji [X]. Submenu 2 Submenu 3 Zastosowanie Home/ Alternate x z x *1 z *1, 2 Godzina w głównej strefi e czasowej (strefi e czasowej wybranej dla ustawienia x w submenu 2). Godzina w strefie czasowej celu podróży (strefa czasowa wybrana dla ustawienia z w submenu 2). Wybierz główną strefę czasową (x). Wybierz strefę czasową celu podróży (z). *1 W rejonach, gdzie stosowana jest zmiana czasu z letniego na zimowy, użyj przycisków FG, aby włączyć czas letni ([Summer]). *2 Po wybraniu strefy czasowej aparat automatycznie wylicza różnicę czasu pomiędzy wybraną strefą czasową a główną strefą czasową (x), aby wyświetlić godzinę w strefie czasowej celu podróży (z). 40 PL

41 d Menu ustawień 3 Rejestrowanie ustawień Beauty Fix d [Beauty Settings] W przypadku niektórych zdjęć edycja może nie dać żadnego efektu. 1 Użyj przycisków FG, aby wybrać ustawienie retuszowania, a następnie naciśnij przycisk Q. 2 Naciśnij spust migawki, aby wykonać portret. Take a portrait picture. Zdjęcie nie zostaje zapisane. 3 Wybierz element retuszowania i naciśnij przycisk Q. Eye Color Back MENU Off 4 Naciśnij przycisk Q na ekranie przeglądu, aby zapisać zdjęcie. Rejestracja zostaje zakończona. PL 41

42 Łączenie z komputerem Ustaw wcześniej opcję [USB Connection] w menu konfi guracji aparatu. (str. 37) Podłączanie aparatu Złącze wielofunkcyjne Kabel USB (w zestawie) Gdy opcja [USB Connection] jest ustawiona na wartość [Auto], połącz aparat z komputerem, wybierz na ekranie opcję [Storage] lub [MTP] określającą metodę połączenia, a następnie naciśnij przycisk A. Wymagania systemowe Windows : Windows XP Home Edition/ Professional (SP1 lub nowszy)/ Windows Vista/Windows 7/ Windows 8 Macintosh : Mac OS X v10.3 lub nowszy Nawet, jeżeli komputer jest wyposażony w porty USB, prawidłowe działanie nie jest gwarantowane w następujących przypadkach: Komputery z portami USB na karcie rozszerzeń itp. Komputery bez zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego oraz komputery składane samodzielnie. Jeśli komputer nie obsługuje kart SDXC, może zostać wyświetlony monit o sformatowanie pamięci wewnętrznej lub karty. (Formatowanie spowoduje skasowanie wszystkich zdjęć, dlatego nie należy formatować). 42 PL

43 Instalacja oprogramowania komputerowego i rejestracja użytkownika Windows 1 Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM. Windows XP Zostanie wyświetlone okno dialogowe Setup. Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autouruchamianie. Kliknij dwukrotnie ikonę OLYMPUS Setup, aby wyświetlić okno dialogowe Setup. Jeżeli okno dialogowe instalatora nie zostanie wyświetlone, wybierz z menu Start opcje Mój komputer (Windows XP) lub Komputer (Windows Vista/Windows 7). Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM (Olympus Setup), aby otworzyć okno Olympus Setup, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Launcher.exe. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj. 2 Zarejestruj produkt firmy Olympus. Kliknij przycisk Register i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby zarejestrować aparat, musi on być podłączony do komputera. Podłączanie aparatu (str. 42) Jeżeli na ekranie aparatu nic nie jest wyświetlane nawet po podłączeniu do komputera, bateria może być rozładowana. Naładuj baterię, a następnie podłącz ponownie aparat. 3 Zainstaluj program OLYMPUS Viewer 3. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź wymagania systemowe. Kliknij przycisk OLYMPUS Viewer 3 i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. OLYMPUS Viewer 3 System operacyjny Procesor Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym Ustawienia monitora Windows XP (Service Pack 2 lub nowszy) /Windows Vista / Windows 7/ Windows 8 Pentium 4 1,3 GHz lub lepszy (Core 2 Duo 2,13 GHz lub lepszy wymagany dla sekwencji wideo) 1 GB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej) 3 GB lub więcej pikseli lub więcej Minimum kolorów (zalecane kolorów) Informacje na temat użycia oprogramowania można znaleźć w pomocy online. PL 43

44 4 Zainstaluj instrukcję obsługi aparatu. Kliknij przycisk Camera Instruction Manual i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Macintosh 1 Włóż dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD (OLYMPUS Setup) na biurku. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup, aby wyświetlić okno dialogowe Setup. OLYMPUS Viewer 3 System Mac OS X v10.5 v10.8 operacyjny Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz lub Procesor lepszy (Core 2 Duo 2 GHz lub lepszy wymagany dla sekwencji wideo) Pamięć RAM Wolne miejsce na dysku twardym Ustawienia monitora 1 GB lub więcej (zalecane 2 GB lub więcej) 3 GB lub więcej pikseli lub więcej Minimum kolorów (zalecane kolorów) Inne języki można wybrać w polu opcji języka. Informacje na temat użycia oprogramowania można znaleźć w pomocy online. 2 Zainstaluj program OLYMPUS Viewer 3. Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź wymagania systemowe. Kliknij przycisk OLYMPUS Viewer 3 i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie. Rejestrację można wykonać przy użyciu polecenia Registration w menu Help programu OLYMPUS Viewer 3. 3 Skopiuj instrukcję obsługi aparatu. Kliknij przycisk Camera Instruction Manual, aby otworzyć folder zawierający instrukcje obsługi aparatu. Skopiuj na komputer instrukcję w odpowiednim języku. 44 PL

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-210 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-165/D-765 VG-180/D-770 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-170 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-15/DZ-100. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-15/DZ-100 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-160 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego

Bardziej szczegółowo

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-520. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-520 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

FE-5030/FE-4030/X-960

FE-5030/FE-4030/X-960 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5030/FE-030/X-960 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-16/DZ-105. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-16/DZ-105 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-630. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-630 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-810UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-810UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

T-10. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY T-10 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-600UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-600UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-310 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-60. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-60 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-620UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-620UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-21. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-21 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-835. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-835 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SZ-31MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-31MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-820 TG-620. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-820 TG-620 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SH-25MR. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-25MR Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS SZ-16 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-800UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-800UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-610UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

XZ-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

STYLUS-5010 /µ STYLUS-7040 /µ Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści...2 Opis urządzenia...2 Przygotowanie do użycia...3 Instalacja karty SD...3 Korzystanie z urządzenia...4 Opcje menu w trybie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-810 TG-805. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-810 TG-805 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

FE-320/X-835 FE-340/X-855

FE-320/X-835 FE-340/X-855 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-320/X-835 FE-340/X-855 Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu.

FE-270/X-815/ C-510. Instrukcja CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-270/X-815/ C-510 Instrukcja Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu. PL Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków

FE-200. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-200 Instrukcja obsługi PL Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie zdjęć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-4 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SH-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego.

FE-290/X-825 PL. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-290/X-825 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VG-150 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi.

Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Aiptek Pocket DV II Camcorder Nr zam. 952879 Instrukcja obsługi. Zakres dostawy: - Kamera. - Sterownik CD. - Instrukcja obsługi. - Kabel USB. - Kabel wyjścia AV. - 2 baterie AAA - Pasek Opis elementów.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne Wersja polska. Wersja polska

Komponenty aparatu. Korzyści. Podstawowe cechy. Parametry techniczne  Wersja polska. Wersja polska Komponenty aparatu JB000120 Sweex 3.2 Megapixel digital camera Lampa błyskowa Celownik Korzyści Wielofunkcyjny aparat 5 a 1: aparat cyfrowy, który potrafi nagrywać obraz i dźwięk, z funkcją kamerą internetową

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-3 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi. Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Skrócony opis działania aparatu fotograficznego. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi PL Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-860 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K

Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 394756 Kamera sportowa Contour Roam 2, 1809K Strona 1 z 6 SZYBKI START 1. Przesuń element zabezpieczający w lewo tak, aby zakrył czerwone pole. 2. Przesuń klapkę zabezpieczającą

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FE-170/X-760. Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu.

FE-170/X-760. Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny. Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-170/X-760 PL Instrukcja obsługi Pierwsze kroki Jak zacząć korzystanie z aparatu. Operacje wykonywane przy użyciu przycisków Operacje wykonywane przy użyciu menu Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam

Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Zegarek z kamerą i dyktafonem Octacam Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara z wbudowaną kamerą. Z tym zegarem masz dostępnych kilka urządzeń w jednym zawsze pod ręką: praktyczny zegar z alarmem,

Bardziej szczegółowo