INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

2 System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca stronę nie musi znać znaczników HTML aby wpisać czy ozdobić tekst. Wszystko odbywa się poprzez prosty interfejs posiadający funkcję znane z takich programów jak MS Office, czy WinWord. Po wprowadzeniu informacji przez redaktora system CMS przenosi dane do bazy danych. W każdej chwili można wrócić i edytować ponownie dany artykuł. Od strony internauty - czyli osoby przeglądającej stronę, system pobiera dane z tej samej bazy i wyświetla tekst wprowadzony przez redaktora. Dostęp do systemu ma tylko osoba znająca login i hasło. Istnieje możliwość, aby nadać różne loginy i hasła różnym osobom nakładając ograniczenia dostępu do konkretnych artykułów dla różnych osób na podstawie ich unikalnego loginu. Wszystko po to, aby do edycji danej strony miały dostęp tylko osoby do tego powołane. Podstawowym zadaniem platform CMS jest oddzielenie treści (zawartości informacyjnej serwisu) od wyglądu (sposobu jej prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez uprawnionego redaktora system przenosi je do bazy danych jednocześnie wypełniając nimi odpowiednie miejsca na stronach WWW. Wykorzystanie szablonów stron sprawia, że zmiana koncepcji graficznej całego serwisu sprowadza się do przygotowania i zamiany szablonu, przy czym system nie powinien narzucać żadnych ograniczeń kompozycyjnych. Dzięki takiemu podejściu proces publikacji w Internecie staje się prosty - specjaliści mogą skoncentrować się na swojej pracy i korzystać ze swoich ulubionych aplikacji użytkowych (np. edytorów tekstu). Każda strona WWW generowana jest dynamicznie, w oparciu o szablony i zawartość baz danych - dynamika oznacza więc w tym przypadku zawsze aktualne informacje w serwisie. W ostatnich latach platformy CMS znacznie ewoluowały, dodając m.in. możliwość elastycznej i dynamicznej modyfikacji już nie tylko treści, ale i struktury. Systemy zarządzania treścią zazwyczaj oparte są na bazach danych oraz na językach skryptowych (server-side) lub specjalistycznym oprogramowaniu po stronie serwera. CMS może być formą oprogramowania klienckiego, które do aktualizacji strony może używać takie protokoły jak FTP. Coraz częściej wykorzystywane są złożone techniki opisu struktur dokumentów (np. XML). Większość systemów CMS jest napisanych w języku dynamicznym (ASP, Python, PHP, itd. )

3 1. Logowanie do Panelu Administracyjnego Logowanie do Panelu Administracyjnego, polega na wpisaniu Nazwy użytkownika i hasła. GŁÓWNA Po zalogowaniu, w widoku okna wyświetla się strona główna

4 W Pasku nawigacyjnym znajdują się takie zakładki jak: Strony TREŚĆ Po przejściu z zakładki Treść > Strony rozwinie się lista wszystkich stron w serwisie. Lista stron wyświetlona jest w kolejności w jakiej pojawiają się w menu, wraz z podstronami. Każda strona w liście stron zawiera następujące kolumny (od lewej do prawej): Tytuł -- tytuł strony, nie powinien być mylony z tekstem w menu, który właśnie tam jest wyświetlany. Szablon -- nazwa szablonu, który jest używany dla tej strony. Typ -- treść może mieć jeden z pięciu typów zawartości: Section Header -- możesz podzielić Twoje menu na sekcje i wyświetlić nagłówek sekcji dla każdej z nich. Content -- normalna treść, np. zwykła strona z tekstem. Link -- a odnośnik z menu do wewnętrznej lub zewnętrznej strony. Separator -- nie zupełnie treść, ale mechanizm który pozwala dzielić menu w spójne jednostki (części). News -- faktycznie jest to moduł aktualności. Aby wstawić aktualność na stronę, która zawiera inną treść musisz wstawić w treści strony specjalny znacznik {cms_module module="news"}. Wybierając News jako typ zawartości dla strony cała treść znacznika {content} w Twoich szablonach będzie używana przez moduł News. Właściciel -- użytkownik, który utworzył stronę. Aktywny/a -- Strona może być dostępna w Twoim serwisie tylko wtedy, gdy jest aktywna Jeśli jest nieaktywna nie jest wyświetlana w menu i nie może być dostępna pod bezpośrednim linkiem, ale nadal "istnieje w systemie". Możesz więc edytować stronę do czasu gdy uważasz że jest gotowa do publikacji, wtedy ustawiasz jej stan na aktywny. Domyślny/a -- domyślna strona jest to strona która jest wyświetlana jako pierwsza po wejściu użytkownika na Twój serwis. Przesuń -- klikając na strzałki możesz przenosić stronę w górę lub w dół w hierarchii stron.

5 Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszk odzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a t i t Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszk odzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a t i t Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszk odzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a t i t Trzy ikony po prawej to: Zobacz -- otwiera wybraną stronę w nowym oknie Edytuj -- działa podobnie jak kliknięcie w tytuł strony - powoduje przejście do edycji Usuń -- usuwa stronę Ukrywanie strony Istnieje możliwość ukrycia strony przed odwiedzającymi serwis, jednocześnie zachowując stronę "w systemie" aby móc w ten sposób opublikować ją później. Wszystkie strony z tym symbolem w kolumnie Aktywny/a są aktywne i wyświetlane dla odwiedzających stronę. Aby ukryć stronę, należy kliknąć na w kolumnie Aktywny/a przy stronie która ma zostać ukryta. Symbol zmieni się wtedy na. Jeżeli strona ma być dostępna (aktywna), ale nie wyświetlana w menu (nawigacji).w takim przypadku trzeba przejść do edycji takiej strony, a następnie przejść do zakładki Opcje i odznaczyć Pokaż w menu. Zmiana kolejności stron Można zmieniać kolejność wyświetlania stron w menu (nawigacji). Aby przenieść stronę o jedno miejsce do góry w hierarchii stron, należy kliknąć na w kolumnie Przesuń przy stronie, która ma zostać przeniesiona. Podobnie, aby przenieść stronę niżej w hierarchii, kliknij w kolumnie Przesuń. Uwaga: Można jedynie przenosić strony o jeden krok podczas pojedynczej operacji. Wszystkie podstrony są wyświetlane i przenoszone wraz ze stroną nadrzędną. Usuwanie strony Usuwanie strony jest bardzo łatwe. Po kliknięciu na ikonkę usuwania,, która znajduje się po prawej stronie w wierszu strony, która ma zostać usunięta. Pojawi się okienko popup z potwierdzeniem operacji usuwania, zatwierdzenie nastąpi po kliknięciu OK, strona zostanie

6 usunięta. Uwaga: Nie można usunąć strony, która posiada podstrony. W takim przypadku trzeba najpierw usunąć wszystkie podstrony, lub przenieść je do innej strony nadrzędnej. Nie można również usunąć strony domyślnej, do czasu gdy nie zostanie ustalona inna strona domyślna. Dodawanie nowej treści Aby dodać nową stronę treści lub separator, link lub nagłówek sekcji w menu, należy przejść do 'Treść -> Strony a następnie po lewej stronie powyżej lub poniżej listy stron kliknąć dodaj nową treść. W konsekwencji wyświetli się Edycja strony, gdzie można dodać nowa treść i gdzie znajdują się trzy zakładki 1. Główna W celu rozpoczęcia należy wybrać zawartości strony. Dla normalnej strony domyślnym typem jest Content. Kolejny krok to wpisanie tytuł strony. Tekst menu może się różnić od tytułu, będzie się on wyświetlał w menu (nawigacji) serwisu. Dobór szablonu dla strony. Teraz można wprowadzić treść strony w oknie edycji treści. Można tam również wprowadzać znaczniki modułów, np. {cms_module module="news"} Na końcu należy kliknąć w jeden z poniższych przycisków: Podgląd -- aby podejrzeć stronę bez zapisywania czy opuszczania ekranu edycji Zatwierdź -- aby zatwierdzić zmiany i powrócić do listy stron Anuluj -- aby powrócić do listy stron bez zastosowania zmian, które zostały wprowadzone Zastosuj -- aby zastosować wprowadzone zmiany, nie opuszczając ekranu edycji

7 Opcje Aktywny -- Kolejny ze sposobów aktywacji lub dezaktywacji strony. Wyświetl w menu -- Aby strona była dostępna (aktywna), ale nie pojawiała się w menu. W takiej sytuacji należy odznaczyć tą opcję Cache'owalny -- Włączone cache'owanie, spowoduje że, silnik szablonów zachowa wygenerowaną gotową stronę (na serwerze), przyspieszając w ten sposób wyświetlanie strony. Jeżeli cache'owanie zostanie wyłączone, każde wywołanie tej strony powoduje ponowną jej generację z części z których się składa (szablon, treść, itp.). Alias strony -- Umieszczając link, do strony, można użyć adresu alias Metadane -- Dane o dokumencie zawarte w samym dokumencie. Nie są one wyświetlane ani interpretowane przez przeglądarkę. W praktyce metadane wykorzystują bazy, aplikacje i procesy biznesowe w trakcie definiowania struktur, tworzenia zależności i operowania na danych. atrybut Title -- Pozwala utworzyć dymek z informacją pomocniczą Kolejność tabulacji Klawisz skrótu aktywujący link Dodatkowi edytorzy -- Można wybrać innych użytkowników i pozwolić im na edycję tej strony. Użytkownicy, którzy należą do grupy posiadającej uprawnienia do edycji wszystkich stron mają w tym przypadku również możliwość edycji tej strony. Podgląd Zaawansowany Menadżer plików Menadżer plików pozwala ładować i przeglądać pliki na serwerze. Przeglądanie folderów jest bardzo proste, wystarczy kliknąć na nazwę folderu. Po kliknięciu na nazwę pliku, otworzy się on w nowym oknie.

8 Utwórz nowy folder Aby dodać nowy folder, należy wpisać jego nazwę w polu "Utwórz nowy folder:" następnie kliknąć na przycisk Utwórz. W ten sposób można utworzyć dowolną ilość poziomów dla folderów. Nowy folder staje się podkatalogiem bieżącego folderu/katalogu. Wgraj plik Do załadowania pliku do bieżącego katalogu służy przycisk Przeglądaj, po odnalezieniu w komputerze interesującego nas pliku, można go zaakceptować poprzez kliknięcie opcji Wyślij Menadżer obrazków

9 Działa analogicznie do menadżera plików Wgraj plik Aby dodać obraz, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Przejdź do folderu do którego chcesz załadować obraz. 2. Kliknij na przycisk Przeglądaj w miejscu gdzie pisze Wgraj plik: poniżej przeglądarki obrazów. 3. Wybierz obraz/zdjęcie, które chcesz załadować. 4. Kliknij na Wyślij. Uwaga: Maksymalny rozmiar pliku, jaki może być załadowany można ustawić w pliku config.php (w bajtach). Również serwer, na którym jest umieszczona strona może ograniczać wielkość pliku, co może powodować błędy jeżeli ładowane są pliki większe od ustalonego limitu. Utwórz nowy folder Globalne bloke HTTML Fragmenty zawartości, które można umieszczać na stronach lub w szablonach. Jeżeli używany jest określony kod w różnych szablonach lub stronach, można zamiast tego utworzyć nowy o biekt binarny klikając na: Dodaj globalny blok HTML i wstawić go do szablonu lub strony. W ten sposób szablony będą łatwiejsze do zarządzania. Aktualności Aktualno ści mogą być dodawane do serwisu automatycznie. Jako edytor, wszystko, co należy zrobić to przejść do menu Treść -> Aktualności w panelu administratora. Aby dodać aktualność, kliknij na "Dodaj artykuł".

10 Dodawania aktualności Tytuł -- Krótki tytuł (nagłówek) artykułu. Kategoria -- Pozwala wybrać kategorię dla artykułu. Każda kategoria może być wyświetlana oddzielnie w serwisie. Podsumowanie -- Podsumowanie artykułu. Będzie wyświetlane na stronie z listą aktualności jak również jako wstęp do artykułu na stronie szczegółowej. Można zostawić to pole puste. Treść -- W tym miejscu należy wpisać treść aktualności. Jeżeli nic nie zostanie wpisane w pole Podsumowanie, to co będzie znajdować się w Treści zostanie wyświetlone na stronie z listą aktualności.

11 Data publikacji -- Jest to data i czas dodania wiadomości (domyślnie jest to bieżący czas, więc jeśli data dodania wiadomości ma być inna należy odpowiednio ją zmienić w tym miejscu) Status -- Można napisać artykuł aktualności bez konieczności publikowania go. Użyj daty wygaśnięcia -- Jeżeli artykuł aktualności ma być wyświetlany tylko od i/lub do określonej daty, trzeba wybrać tą opcję. Artykuł zostanie wtedy wyświetlony na stronie w okresie jaki zostanie ustalony przez wybieranie "Daty początkowej" i "Daty końcowej".

12 Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij na przycisk Zatwierdź. Jeśli została wybrana opcja statusu Opublikowany (Published), artykuł aktualności bezpośrednio zostanie opublikowany w serwisie. WYGLĄD W tym miejscu można ustalić wygląd i styl stron w sposób jaki mają one wyglądać Szablony Aby ustalić ogólny wygląd wykorzystujemy tzw. szablonów. Dla każdej strony można wybrać jeden spośród dostępnych szablonów. Szablon jest to kod html z tzw. obszarami dla treści, menu i modułów. Arkusze styli Z kaskadowymi arkuszami stylów (CSS) można modyfikować wygląd różnych elementów

13 strony, np. aby ustalić wielkość czcionki tekstu paragrafu, wystarczy tylko raz zmodyfikować plik css w arkuszu stylów, w ten sposób wszystkie teksty w znacznikach <p> zostaną zmienione. Arkusze styli współpracują z szablonami, w których mają zostać użyte. -- pozwala dołączyć arkusz styli o szablonu -- oznacza możliwość kopiowania -- możliwość edycji UŻYTKOWNICY I GRUPY Użytkownicy i grupy określają kto ma dostęp do czego w CMSMS. Jeśli zainstalowany został moduł Front End Users temat bezpieczeństwa staje się bardziej znaczący. Istnieją cztery obszary które mona edytować w tej sekcji. Użytkownicy Użytkownicy są to ludzie, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego CMS. Osoba posiadająca dostęp do systemu może dodać nowego użytkownika poprzez funkcje

14 Grupy Użytkownicy posiadający podobne role w serwisie grupowani są poprzez przypisanie do grupy i przyznanie (lub nie przyznanie) odpowiednich praw do wykonywania określonych zadań administracyjnych. Przypisania grup Użytkownicy są umieszczani w grupach poprzez Przypisania Grup oraz otrzymują uprawnienia administracyjne z uprawnień nadanych grupom. Uprawnienia grup Grupy mają przypisane uprawnienia administracyjne dla modułów domyślnych CMS jak również wszystkich dodatkowych modułów.

15 Moduły ROZSZERZENIA Moduły rozszerzają CMS i dostarczają zróżnicowaną funkcjonalność. To oddzielny (względem aplikacji go wykorzystujących) twór, zawierający dostępne w nim implementacje typów wartości, zmiennych, stałych oraz treści procedur i funkcji. Moduł można odinstalować podobnie jak program, można go również dezaktywować po kliknięciu na, który oznacza aktywny moduł w rezultacie wybrany przez nas wzorzec zostanie odznaczony na liście jako nieaktywny. Szereg modułów/rozwiązań, jest zaprojektowany w celu podnoszenia funkcjonalności serwisu internetowego Instalacja modułu przez plik XML Wgraj plik 1. Wykorzystując funkcje Przeglądaj odszukaj interesujący Cię.plik.xml na swoim komputerze 2. Zaakceptuj instalacje nowe modułu przez kliknięcie opcji Zatwierdz

16 TinyMCE WYSIWYG Dzięki zastosowaniu edytora TinyMCE, panel posiada prosty edytor tekstu, zbliżony funkcjami do popularnych edytorów tekstu takich jak Microsoft Word czy WinWord. Działający na zasadzie WYSIWYG (What You See Is What You Get) w menu, przechodząc do zakładki Dodatki -> TinyMCE otworzy się strona zawierająca trzy zakładki m.in: Ustawienia W tej części można ustawić parametry dotyczące edytora, wszystkie czynności z tym związane zostały przedstawione na stronie w niezwykle prosty i oczywisty sposób FeedbackForm Moduł Formularze Kontaktowe umożliwia tworzenie dynamicznych formularzy. Te formularze mogą zostać potem umieszczone w szablonie lub w kodzie konkretnych stron.

17 Formularze Kontaktowe mogą zawierać wiele rodzajów pól, można też przypisać walidację (sprawdzanie poprawności) do tych pól. Wyniki wysyłane przez użytkowników mogą zostać zapisane i przetworzone w różny sposób, istnieje również możliwość wyedytowania istniejących już formularzy dzięki opcji edit. Dodawanie formularza na stronę Aby dodać nowy formularz należy w menu wybrać Dodatki-> FeedbackForm następnie posłużyć się opcją Dodaj nowy formularz kontaktowy, Na głównej stronie administracyjnej modułu Formularzy kontaktowych jest pokazany przykład znacznika użytego do wyświetlenia formularza. Wygląda mniej więcej tak: {cms_module module="feedbackform" form="feedback_form_example"} Można skopiować ten znacznik do treści strony, można wkleić też ten kod do szablonu - w zależności gdzie ma być on wyświetlany. Teoretycznie można mieć wiele formularzy na jednej stronie. W Głównej zakładce dodawania formularza można ustalić nazwę formularza Alias formularza Klasę CSS dla tego formularza Gdy wszystkie pola zostaną wypełnione, akceptacja następuje przez kliknięcie Dodaj

18 W zakładce Ustawienia formularzy do ustalenia znajdują się następujące informacje: Napis na guziku wysyłania Napis na guziku następny (przy rozbudowanych formularzach) Symbol zaznaczający pola wymagane Wiadomość dziękująca formularza Wszystkie powyższe ustalenia akceptujemy klikając opcję Dodaj ADMINISTRACJA SERWISU Tutaj można zmieniać ustawienia i preferencje, zarówno dla panelu administratora jak i ustawienia mające wpływ na cały serwis. Wszystko co zostanie zmienione w sekcji administracyjnej jest zapisywane (logi) i w każdej chwili można sprawdzić w Dzienniku Administratora jakie zmiany zostały wykonane, kiedy i przez kogo. Ustawienia globalne W tej części można ustalić informacje ogólne o serwisie internetowym takie jak Nazwa strony Język użytkowy Włączenie własnego komunikatu dla błędu 404 i ustalenie jego treści np. Page could not be found Włączenie własnego komunikatu informującego o niedostępności strony Wszelkie wprowadzone informacje można Zatwierdzić lub Anulować Dziennik Administratora Dziennik administratora pozwala śledzić jakie zmiany zostały wykonane, przez kogo i w jakim czasie MOJE PREFERENCJE

19 Moje konto Nazwa -- nazwa użytkownika pod jaką będzie się logował Hasło i powtórka hasła -- należy podać hasło, które w następstwie posłuży podczas logowania Imię -- Nazwisko -- Adres Preferencje użytkownika Wybierz edytor WYSIWYG -- w domyślnej wersji przypisany jest TinyMCE Język --

20 Motyw administracyjny -- domyślnie wybierany jest default Skróty administratora -- opcja dotyczy tego czy zakładki administratora mają być wyświetlane Wyświetlanie zawartości -- rozwiń wcięcia w liście stron aby uwydatnić hierarchię Potwierdzenie wyżej wymienionych preferencji następuję poprzez kliknięcie na Zatwierdź Zarządzanie zakładkami Pozwala dodawać zakładki administracyjne aby tworzyć skróty to stron, które najczęściej wykorzystujesz w panelu administratora

21 PODGLĄD STRONY Kliknięcie na tą ikonę spowoduje wyświetlenie podglądu serwisu w nowym oknie WYLOGUJ Kliknięcie powyższej ikony spowoduje wylogowanie z serwisu

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo