Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

2 Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie internetowej, załączać pliki multimedialne, dodawać produkty do katalogów (wybrane pakiety CMS), etc. System CMS oparty jest na na prostym i intuicyjnym internetowym edytorze tekstowym, działającym na zasadzie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Wymagania techniczne: Przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 6 i wyższe, Mozilla Firefox 1.0 i wyższe wersje. Obsługa Java Script. Obsługa okienek typu popup Dostęp do internetu min. 128Kb / s

3 1. Logowanie By zalogować się do systemu CMS należy wpisać w przeglądarkę internetową adres: W polu LOGIN i HASŁO wpisujemy swój login i hasło. W przypadku gdy hasło zostało zapomniane należy skorzystać z opcji przypomnij hasło. D okna przypomnienia należy wpisać login lub użytkownika. 2. Zarządzanie podstronami 2.a) Lista podstron Lista podstron wyświetla nam aktualnie istniejące na stronie internetowej podstrony. Przez podstrony rozumie się główne zakładki istniejące na stronie np. O firmie, oferta, oddziały, produkty, kontakt. Za pomocą funkcji edytuj możemy edytować treść i nazwę zakładki, za pomocą funkcji usuń możemy usunąć wybraną zakładkę. Uwaga! Usuwając kategorię główną usuwamy również wszystkie podstrony przypisane do tej kategorii. Powrót do poprzedniej wersji nie będzie możliwy.

4 Atrybut kolejność określa kolejność wyświetlania kategorii na stronie internetowej. Numeracja musi być rosnąca jednak nie musi być zachowana po kolei. Najlepiej jest numerować co 10 np.: 30-kontakt, 10-o firmie, 20-oferta, wyświetli zakładki w kolejności 1 o firmie 2 oferta 3 - kontakt Dodanie kolejnej zakładki (np. Załoga) i przypisując jej kolejność 25 spowoduje, że lista kategorii na stronie będzie wyglądać następująco: 1 o firmie 2 oferta 3 - załoga 4 - kontakt Kolejność najlepiej numerować co 10, dlatego,że w momencie dodania nowej podstrony między juz istniejącymi nie musimy reorganizować wszystkich podstron. Wystarczy jedynie wpisać liczbę o wartości pomiędzy jedną a drugą podstroną. 2.b) dodawanie podstrony Funkcja służy do dodawania podstrony w menu głównym strony WWW. W dziale Dodaj podstronę posiadamy następujące pola: Nadrzędna kategoria w tym miejscu ustalamy czy podstrona ma być kategorią główną menu, czy też ma być podkategorią którejś z dodanych już podstron. Należy wybrać odpowiednią opcję z rozwijanego menu. Dodaj kategorię dodajemy nową podstronę. Nazwa kategorii będzie widoczna jako tekst na przycisku strony www. Nazwa nie może posiadać znaków ', Nagłówek podajemy nazwę nagłówka strony. Edytuj opis - Edycji opisu odbywa się za pomocą edytora WYSYWIG. Opis edytora znajduje się w dodatku A. Kolejność - w formacie XX np. 01, 15, 77. Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2a. Widoczność w menu na stronie atrybut określa czy dodawana podstrona ma być

5 widoczna w menu głównym strony, czy np. tymczasowo ukryta. Widoczność tylko dla zalogowanych atrybut określa czy zakładka ma być widoczna dla zalgowanych użytkowników, czy dla wszystkich; opcja dostępna jest tylko w pakietach CMS z logowaniem użytkowników. Jeżeli poprawnie wypełnimy wszystkie pola możemy przycisnąć przyciski [zapisz zmiany]. Dane zostaną wysłane do serwera i jeżeli sprawdzenie danych przebiegnie prawidłowo, zostanie pokazany komunikat systemu o prawidłowym przebiegu operacji. W przeciwnym wypadku otrzymamy komunikat o wystąpieniu błędu. 2.c) edycja podstrony Jeżeli chcemy edytować wybraną kategorię należy będąc w ekranie lista podstron wybrać w rubryce podstrony funkcję edytuj. Na ekranie pojawi się identyczny obraz jak w przypadku dodawania nowej podstrony, z tą różnicą, że wszystkie pola zostaną wypełnione danymi zaczerpniętymi z bazy danych. Aby dokonać zmian, wystarczy wpisać w interesujące nas pole inną treść i zatwierdzić zmiany klikając [zapisz zmiany]. 2.d) usuwanie podstrony Jeżeli chcemy usunąć daną podstroną łącznie z jej podkategoriami. Będąc w ekranie lista podstron, wybieramy opcję usuń. System zapyta czy na pewno chcesz usunąć podstronę. Zostaniesz powiadomiony o usunięciu podstrony.

6 3. Zarządzanie artykułami. 3.a) Lista artykułów Lista artykułów wyświetla nam aktualnie istniejące artykuły. Za pomocą funkcji edytuj możemy edytować treść i nazwę artykułu, za pomocą funkcji usuń możemy usunąć wybrany artykuł. Artykuły domyślnie nie są publikowanie na stronie WWW. W polu link, znajduje się link do danego artykułu. Jak dodać odnośnik do danego artykułu dowiesz się w dziale obsługi edytora WYSIWYG. Jeżeli chcemy edytować wybrany artykuł należy wybrać w danej rubryce funkcję edytuj. Usuwanie artykułu odbywa się przez wybranie opcji usuń. Przed usunięciem danego artykułu zostaniesz poproszony o potwierdzenie dokonania zmian. 3.b) Dodaj artykuł Dodawanie nowego artykułu polega na wypełnieniu pól widocznych na ekranie a następnie przyciśnięciu przycisku [zapisz zmiany]. System sprawdzi poprawność wypełnionych pól a następnie wyświetli odpowiedni komunikat. Artykuł zostanie dodany i będzie widoczny module list artykułów.

7 4. UŜytkownicy systemu System CMS pozwala na stworzenie listy użytkowników systemu. Istnieje możliwość nadania użytkownikom odpowiednich praw dostępu do zarządzania stroną i systemem CMS. Np. Użytkownik o prawach admin będzie miał dostęp do wszystkich modułów systemu. Użytkownik o prawach pracownik będzie miał dostęp jedynie do wybranych modułów systemu. 4.a) Lista użytkowników Moduł wyświetla osoby posiadające dostęp do systemu. Lista użytkowników posiada możliwość edycji danych: Login, Hasło, Dane użytkownika, edycja. 4.b) Dodaj użytkownika Aby dodać nowego użytkownika należy wypełnić wszystkie pola i zatwierdzić zmiany klikając [zapisz zmiany]. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, użytkownik zostanie dodany i będzie widoczny w module lista użytkowników. 4.c) Edycja danych użytkownika Znajdując się w module lista użytkowników wybieramy opcję edytuj. Na ekranie pojawią się aktualne dane użytkownika. Po zmianie danych zatwierdzamy zmiany klikając [zapis zmiany]

8 Dodatek A Obsługa edytora tekstu WYSIWYG. Nasz system CMS oparty jest z o prosty i intuicyjnym edytorem tekstowym ala WORD. Edytor działa po stronie przeglądarki internetowej. Pod stroną wizualną kryją się mechanizmy generujące kod HTML, który jest interpretowany przez przeglądarkę internetową. A wynik tej interpretacji widzimy na ekranie. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych funkcji edytora WYSIWYG:

9 A.a) Edycja tekstu Edytor WYSIWYG jest wzorowany na programie Microsoft Word czy OpenOffice Writer. Posiada podstawową funkcjonalności tych programów działającą w twojej przeglądarce internetowej. Edytor posiada między innymi możliwość: wytłuszczenia tekstu podkreślenia przekreślenia pochylenia wypunktowanie wyrównania tekstu do prawej, środka lewej oraz wyjustowania

10 A.b) Dodawanie tabeli Aby tego dokonać należy przycisnąć ikonkę Po kliknięci ikonki pojawi się okno dialogowe z właściwościami tabelki: Po wpisaniu odpowiednich parametrów należy przycisnąć przycisk OK, a tabelka zostanie wstawiona w miejscu ustawienia kursora. W Każdej chwili możemy edytować właściwości tabelki klikając tabelkę prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego właściwości.

11 A.c) Dodawanie zdjęć i plików Aby dodać zdjęcie należy kliknąć ikonkę. Dodanie zdjęcia jest równoznaczne z wysłaniem go z lokalnego komputera na serwer internetowy na którym znajduje się system CMS. Wysyłane zdjęcie powinno być wcześniej odpowiednio przygotowanie w programie graficznym np. Systemowy Paint, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint. Należy zwrócić również uwagę aby wysyłana na serwer fotografia nie zajmowała zbyt wiele miejsca. Idealna waga fotografii to poniżej 100Kb. Aby wgrać wcześniej przygotowaną fotografie na serwer należy kliknąć ikonę. Pojawi się nowe okno dialogowe właściwości obrazka:

12 Następnie klikamy Przeglądaj (zaznaczone na czerwono), pojawi się kolejne okno dialogowe: Wybieramy plik z lokalnego komputera który chcemy załadować na serwer. Gdy dokonamy już wyboru klikamy przycisk upload. W tej chwili następuje przesłanie pliku z lokalnego komputera na serwer internetowy. Czas ładowania pliku zależy od szybkości łącza internetowego oraz wagi wysyłanego pliku. Po załadowaniu plik zostanie on wyświetlony na liście w powyższym okienku dialogowym. Aby wybrać dane zdjęcie należy kliknąć na jego nazwę. W tym momencie zostaniemy przeniesieni do pierwszego okna dialogowego. Tam wybieramy właściwości obrazka takie jak: ramka, wyrównanie itd.. Następnie zatwierdzamy nasz wybór klikając OK. W każdej chwili możemy edytować atrybuty obrazka klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego opcję właściwości.

13 A.d) Dodawanie hiperłączy (linków) Hiperłącze czyli tzw. Link jest to element który prowadzi do innego zasobu w internecie lub w lokalnym systemie. Aby podlinkować jakiś wybrany fragment tekstu lub jakieś słowo i kliknąć ikonkę Na ekranie pojawi się nowe okienko dialogowe o nazwie Hiperłącze.

14 Okno podzielone jest na 4 zakładki Informacje, Cel, Upload, Zaawansowane. Ostatnie dwie zakładki nie zostaną omówione ze względu na to, że są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Aby stworzyć link do zewnętrznej strony www z meny Typ hiperłącza, wybieramy adres URL a w polu Adresu wpisujemy adres witryny www np: Następnie klikamy górną zakładkę Cel Jeżeli chcemy aby strona do której w/w link prowadzi została otwarta w nowym oknie

15 przeglądarki wybieramy opcje [Nowe okno - _blank]. Jeżeli chcemy aby strona otwierała się w istniejącym oknie pozostawiamy pole tak jak jest. Klikamy OK i zatwierdzamy naszą pracę. A.e) Dodawanie hiperłącza do adresu Analogicznie jak w przypadku dodawania linku do zewnętrznego zasobu internetowego możemy dodać link do adresu . W przypadku kliknięcia tego linku przez użytkownika na jego komputerze zostanie otwarta aplikacja do obsługi poczty np. MS outlook. To pozwoli użytkownikowi na wysłanie wiadomości e- mail. Aby to wykonać wybieramy z zakładki Informacje w polu Typ hiperłącza: Adres . Wypełniamy odpowiednie pola i klikamy OK.

16 A.f) Dodawanie hiperłącza do artykułu Aby dodać link do napisanego wcześniej artykułu należy skopiować do schowka systemowego link do tego artykułu. Link można znaleźć w module Artykuły > lista artykułów. Należy skopiować link do artykułu (CTRL+C). Z zakładki Informacje > typ hiperłącza wybieramy Adres URL. W polu protokół wybieramy Inny w polu Adres URL wklejamy skopiowany wcześniej link do wybranego artykułu (CTRL+V). Naszą pracę zatwierdzamy klikając OK. W tym momencie jeżeli użytkownik naszej strony WWW kliknie na wybrany przez nas link zostanie przeniesiony do artykułu do jakiego w/w link prowadzi.

17 spis treści: Wstęp...2 Wymagania techniczne: Logowanie Zarządzanie podstronami a) Lista podstron b) dodawanie podstrony c) edycja podstrony d) usuwanie podstrony Zarządzanie artykułami a) Lista artykułów b) Dodaj artykuł Użytkownicy systemu a) Lista użytkowników b) Dodaj użytkownika c) Edycja danych użytkownika...7 Dodatek A...8 A.a) Edycja tekstu...9 A.b) Dodawanie tabeli...10 A.c) Dodawanie zdjęć i plików...11 A.d) Dodawanie hiperłączy (linków)...13 A.e) Dodawanie hiperłącza do adresu A.f) Dodawanie hiperłącza do artykułu...16 spis treści:...17

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicralite

Instrukcja obsługi edicralite Instrukcja obsługi edicralite Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Informacje o systemie edicra lite... 4 3. Logowanie 5 4. Tryb edycji 7 5. Okno edycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NETPanel 3.0

Instrukcja obsługi NETPanel 3.0 1/29 Spis treści 1. Wstęp...3 Przygotowanie przeglądarki do korzystania z systemu...3 Logowanie do systemu...3 2. Struktura NETPanelu 3.0...4 Menu główne serwisu...4 Zarządzanie zawartością grup...4 Struktura

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Artystyczne Black Wolf CMS

Laboratorium Artystyczne Black Wolf CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 3 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 4 Część systemowa... 4 Menadżer stron... 4 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Webidea CMS. Poradnik szybki start

Webidea CMS. Poradnik szybki start Webidea CMS Poradnik szybki start Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...10 Aktualności...10 Fotogaleria i galeria wideo...11 Download...13 Przekierowanie...14 Formularz...15 Katalog produktów...16

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika systemu CMS

Instrukcja Użytkownika systemu CMS Instrukcja Użytkownika systemu CMS podportal.sochaczew.pl firmy webstruments.pl Page 1 of 45 Spis treści 1. Wprowadzenie do CMS.... 3 a. Logowanie.... 4 b. Menu części CMS.... 5 2. Ustawienia.... 7 3.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z edytorem treści (cms)

Rozpoczęcie pracy z edytorem treści (cms) F. H. U.KOMPMAR Marcin Woch Tel. kom: 698-40-65-84 Tel. 033 487 69 27 Tel. / fax 033 821 34 87 Biuro handlowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1-go Maja 47 www.kompmar.net.pl e-mail: kompmar@kompmar.net.pl Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Panelu CMS

Instrukcja użytkowania Panelu CMS www.helpnet.waw.pl Instrukcja użytkowania Panelu CMS opartego na technologii Joomla Spis treści 1. Wstęp................................................. 4 2. Logowanie.............................................

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl

Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Dokumentacja do systemu zarządzania treścią serwisu Olesno.pl Zawartość Wstęp...3 Główny interfejs systemu zarządzania treścią...3 1. Dokumenty...4 1.1. Dodaj nowy dokument:...4 1.2. Lista dokumentów:...7

Bardziej szczegółowo

Administracja strony

Administracja strony Spis treści... 2 Logowanie... 2 Opcje główne... 4 Konfiguracja... 4 SEO... 5 Opcje... 6 Strony... 7 Wyszukiwanie stron... 8 Media społecznościowe... 9 Powiadomienia email... 10 Powiadomienia SMS... 11

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU ALLEGRO V1.01i

INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU ALLEGRO V1.01i INSTRUKCJA INSTALACJI SZABLONU ALLEGRO V1.01i WSTĘP Dziękujemy za zakup naszego szablonu aukcyjnego. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolonym użytkownikiem a inwestycja szybko Ci się zwróci. Od teraz Twoje

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej (na platformie SharePoint)

PORADNIK redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej (na platformie SharePoint) PORADNIK redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (15 lutego 2013 r.) Przygotowanie: Biuro Informacji i Promocji, Centrum Informatyczne Poradnik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Praca ze stronami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Praca ze stronami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Praca ze stronami na witrynach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (14 lutego 2014 r.) Przygotowanie: Biuro Informacji i Promocji Poradnik przeznaczony jest dla jednostek

Bardziej szczegółowo