Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji danych Edytor 1. Podstawowe informacje. Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej zrealizowane zostały w oparciu o prosty system typu CMS ( z ang. Content Management System). Rozwiązanie takie pozwala na łatwe zarządzanie zawartością strony, bez znajomości języka HTML. Modyfikacja zawartości strony domowej realizowana jest poprzez panel administratora, będący również stroną sieci WWW. Połączenie do panelu administracyjnego otrzymywane jest po podaniu prawidłowego loginu i hasła, a realizowane jest przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia poprzez protokół HTTPS. 2. Panel administracyjny współpracuje z przeglądarkami Internet Explorer 6.0 lub nowszą oraz Mozilla FireFox. Zalecana rozdzielczość ekranu w trakcie pracy w panelu administracyjnym to 1280x1024 lub 1024x768 punktów. Strona domowa współpracuje z dowolna przeglądarka internetową zgodną ze standardami W3C. Strony domowe zostały przystosowane do oglądania w rozdzielczości ekranu 800*600 punktów lub wyższej. 3. Zakładanie konta strony domowej Przed zalogowaniem się do panelu administratora i skonfigurowaniem oraz wypełnieniem treścią strony domowej, trzeba zgłosić do systemu chęć posiadania takiej strony. W celu tym należy wejść na stronę i wcisnąć przycisk Dodaj stronę domową. Następnie należy wypełnić pola: Login, Hasło, Symbol wizytówki : Login identyfikator adresu e mail (część adresu przed prz.edu.pl )

2 Hasło hasło do konta w USK (identyczne jak w przypadku systemu pocztowego Politechniki Rzeszowskiej). Symbol strony domowej podajemy nazwę, od jakiej będzie zaczynał się link do strony domowej, np.: Symbol strony domowej: jkowalski Link do strony domowej: jkowalski.sd.prz.edu.pl Po wypełnieniu wszystkich danych wciskamy przycisk Dodaj stronę domową. Jeżeli podane dane są poprawne a strona o podanym symbolu jeszcze nie istnieje, to zostanie ona założona. W przeciwnym przypadku zostanie wypisany komunikat informujący o zaistniałym problemie. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany symbolu dla strony domowej po jej stworzeniu. Dlatego należy uważnie wpisywać wybrany symbol. 4. Panel administratora Wszystkie operacje związane ze zmianą zawartości strony domowej realizowane są z panelu administratora. Panel ten oprócz funkcji pozwalających modyfikować treści na stronie, zezwala także na ustawienie kilku opcji konfiguracyjnych. Do opcji tych zalicza się: Ustawienie kategorii (działu) startowej, tzn. działu na którym będzie otwierała się strona po wpisaniu jej adresu w przeglądarce WWW, Wybranie dostępnych wersji językowych. System umożliwia włączenie wyświetlania polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Każda z wersji wymaga osobnego wprowadzenia treści.

3 Włączanie oraz wyłączanie wyświetlania wybranego działu, np. ukrycie działu Aktualności. Logowanie do panelu administratora dostępne jest ze strony: https :// wybrany_symbol.sd.prz.edu.pl/admin, gdzie w miejsce wybrany_symbol wpisywany jest wybrany w czasie zakładania strony domowej symbol. UWAGA! Panel administracyjny dostępny jest tylko poprzez szyfrowane połączenie https! W takcie logowania należy podać login i hasło do systemu pocztowego Politechniki Rzeszowskiej, tak samo jak w przypadku zakładania strony domowej. Po zalogowaniu się, w oknie przeglądarki wyświetlany jest panel administracyjny o poniższym wyglądzie: Opis elementów panelu: 1. Wybór kategorii. W części tej następuje wybranie elementu strony, którego zawartość będzie modyfikowana. 2. Menu główne panelu. Za pomocą tego menu można wybrać kilka ustawień konfiguracyjnych oraz uruchomić generator kategorii danych osobowych. 3. Wybór wersji językowej. 4. Pole wyloguj. 5. Informacje o zalogowanym użytkowniku. 4.1 Menu główne panelu administratora. W menu głównym dostępne są trzy opcje: a) Kategorie >Modyfikuj. Po wejściu w tę opcję istnieje możliwość zmiany

4 ustawień wyświetlania wybranego działu (Widoczny/Niewidoczny). Wszystkie działy, które zostaną zaznaczone, będą widoczne na stronie domowej. Pozostałe działy będą ukryte przed odwiedzającymi stronę. b) Konfiguracja strony domowej >Główna konfiguracja. Opcja ta daje możliwość wybrania kategorii startowej, na której będzie otwierała się strona domowa przy pierwszym wejściu na nią. Dodatkowo w miejscu tym ustawiane są widoczne wersje językowe. c) Generatory >Dane personalne. Po wybraniu opcji otwiera się generator, który przeprowadza użytkownika przez proces wprowadzania danych do działu Dane personalne. Po wpisaniu wszystkich danych generator automatycznie ukryje wszystkie pozostałe działy, ustawi stronę startową oraz widoczną wersję językową na język polski.

5 5. Przykłady modyfikacji danych. Po wybraniu kategorii, dla której chcemy zmodyfikować dane, na środku panelu administracyjnego wyświetlane są dostępne do modyfikacji dane. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem AKTUALIZUJ. UWAGA! Po dokonaniu zmian w treści strony, należy sprawdzić czy wygląda ona tak jak życzył sobie tego autor. Poniżej zamieszczono kilka przykładów modyfikacji danych na stronie. Modyfikacja danych w nieprzedstawionych poniżej działach dokonywana jest analogicznie. przykład modyfikacji danych dla kategorii Dane Personale. Przed rozpoczęciem modyfikacji danych należy wybrać kategorię, którą będziemy edytowali. W tym przypadku będą to Dane Osobowe. Po wybraniu działu wypełniamy kolejne pola. Przykład ilustruje poniższy obraz. Po wypełnieniu danych osobowych można dodać jedno lub więcej zdjęć. W celu tym należy wybrać za pomocą myszki miejsce, w którym ma być wyświetlane zdjęcie. Następnie korzystając z przycisku Przeglądaj należy wybrać z dysku zdjęcie które chcemy aby było widoczne na stronie. Akceptowane formaty zdjęć to jpg, png oraz gif. W polu opis wpisujemy treść, która będzie umieszczona pod zdjęciem. W celu zakończenia wprowadzania danych należy wcisnąć przycisk ZAPISZ.

6 Użytkownik może dodać większą ilość zdjęć. Po dodaniu pierwszego zdjęcia i zapisaniu zmian, w panelu modyfikacji działu pojawi się dodatkowe pole na kolejne zdjęcie. UWAGA! Po dokonaniu zmian w treści strony, należy sprawdzić czy wygląda ona tak jak życzył sobie tego autor. W efekcie wpisania powyższych danych na stronie domowej w dziale Dane Personalne wyświetlone zostaną wprowadzone informacje. Jeżeli na stronie jest zdjęcie które chcemy zastąpić, w panelu modyfikacji należy w jego miejsce wstawić nowe zdjęcie przy wykorzystaniu przycisku Przeglądaj a następnie zapisać dane. W celu usunięcia zdjęcia należy zaznaczyć kwadracik usuń mieszczący się na prawo od przycisku przeglądaj i zatwierdzić zmianę danych.

7 przykład dodania aktualności w dziale Aktualności. Dział aktualności ma na celu umożliwić wygodne zamieszczanie ogłoszeń kierowanych do studentów. W celu dodania aktualności klikamy na pole dodaj: Po wybraniu opcji dodaj pojawia się podobny panel jak w przypadku działu Dane personalne. W panelu wypełniamy pola Data, Tytuł, Skrót oraz Treść. W polu Data mieści się data umieszczenia aktualności. Można ją zmienić, ponieważ istnieje możliwość wstrzymania publikacji aktualności, o czym będzie mowa w dalszej części

8 tego przykładu. W polu Tytuł wpisujemy tytuł danej aktualności. Pole Skrót będzie wyświetlane po wejściu do działu Aktualności. Ponieważ każda aktualność posiada skrót wiadomości oraz pełną wiadomość, pole Treść będzie wyświetlane po przejściu przez osobę oglądającą stronę do szczegółów aktualności. Całość jest zilustrowana w dalszej części tego przykładu. Pole treść wypełniane jest w specjalnym edytorze. Edytor ten pozwala na wprowadzenie szeregu modyfikacji oraz wklejenie tekstu z programu Microsoft Word. Opcje edytora zostały opisane w punkcie 6. Użytkownik może dołączyć do aktualności także zdjęcie oraz plik. Zdjęcie dołączane jest w identyczny sposób jak to miało miejsce w dziale Dane personalne. Dołączanie pliku rożni się tym od dołączania zdjęcia, że nie ma możliwości wybrania pozycji, gdzie plik ten zostanie umieszczony. Pliki zawsze umieszczane są u dołu wiadomości. Po dodaniu aktualności w panelu administratora mamy możliwość włączenia bądź wyłączenia publikacji danej wiadomości. Jeżeli pole Publikuj nie będzie zaznaczone, to aktualność nie będzie wyświetlana.

9 Po dodaniu powyższej aktualności, na stronie domowej dział Aktualności będzie miał poniższy wygląd: Jak widać na powyższym rysunku, wyświetlony został tytuł, data oraz skrót wiadomości. Po kliknięciu na napis więcej na stronie zostanie wyświetlona poniższa informacja.

10 Po wybraniu pola więcej w miejsce skrótu wyświetlona została zawartość pola Treść z panelu administracyjnego. Dodatkowo został wyświetlony załączony do aktualności plik. przykład odpowiedzi na zadane pytanie w dziale Pytania do właściciela. Dział ten ma na celu umożliwienie zadawania krótkich pytań właścicielowi strony. Wszystkie pytania które zostaną oznaczone jako publikowane, będą wyświetlane w tym dziale wraz z odpowiedziami. Dział ten można określić mianem FAQ ( Frequently Asked Questions często zadawane pytania). Pytania do właściciela zadawane są z jego strony domowej poprzez przyciśnięcie napisu Zadaj pytanie. Następnie wpisujemy pytanie i wciskamy przycisk Wyślij pytanie. W wyniku tej akcji zadane pytanie dodawane jest do systemu, a informacja o nowym pytaniu wysyłana jest na adres podany w dziale Dane Personalne.

11 W celu dalszego oglądania strony wciskamy pole Powrót lub dowolny element menu. Aby odpowiedzieć na zadane pytania, należy się zalogować do panelu administratora, a następnie wybrać kategorię Pytania do właściciela. W panelu wyświetlane są pytania zadane do tej pory. W celu odpowiedzenia na pytanie klikamy myszka na treść pytania, bądź pole Edytuj. Następnie odpowiadamy na pytanie. Istnieje możliwość zmiany daty, kiedy pytanie zostało zadane oraz samego pytania. Dodatkowo można z tego miejsca zaznaczyć czy

12 dana odpowiedź ma być opublikowana. Publikowanie pytań z odpowiedziami można również zrealizować w głównego ekranu modyfikacji tej kategorii, zaznaczając pole Publikuj. Aby usunąć nieaktualne pytania naciskamy na pole Usuń znajdujące się na prawo od pytania. Jeżeli chcemy usunąć jednocześnie wiele pytań, należy zaznaczyć kwadraciki po lewej stronie pytań a następnie kliknąć na pole Usuń zaznaczone. Po wypełnieniu odpowiedzeniu na zadane pytanie oraz zaznaczenie publikowania odpowiedzi, strona domowa w dziale Pytania do właściciela wyświetli poniższą zawartość.

13 6. Edytor Edytor wykorzystany w panelu pozwala na edycje w prosty i łatwy sposób informacji wstawianej na stronę internetową. Akcje takie jak dodanie wypunktowania czy wyjustowanie tekstu mogą być zrealizowane przez osoby nie znające języka HTML. Edytor ten pozwala także na podglądniecie i modyfikacje wygenerowanego przez niego kodu HTML. Aby tego dokonać należy wcisnąć na pole Źródło dokumentu. Opcja ta jest bardzo przydatna, gdyż w niektórych sytuacjach edytor nie formatuje tekstu w taki sposób jak życzyłby sobie tego autor. Jednakże opcja ta wymaga znajomości języka HTML przynajmniej w podstawowym stopniu. UWAGA! Po dokonaniu zmian treści, należy koniecznie sprawdzić czy strona domowa wygląda dokładnie tak jak życzył sobie tego autor. Znane są przypadki wyświetlania kodu przez edytor w inny sposób niż robi to przeglądarka. Edytor pozwala na wklejanie tekstu z programu Microsoft Word (przy użyciu funkcji Wklej z Worda ) oraz innych programów formatujących tekst, jednakże operację taką należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością. W wielu przypadkach przekopiowany tekst jest źle interpretowany przez edytor, dlatego należy dokładnie sprawdzić jaki jest rezultat kopiowania (w szczególności na stronie domowej). Jeżeli przeniesiony tekst ma błędne formatowanie, istnieje możliwość korekcji wyglądu poprzez edycję źródła dokumentu. Czynność ta jednak wymaga znajomości języka HTML, dlatego zaleca się wklejanie tekstu z Notatnika (bądź innego edytora nie stosującego formatowania tekstu) lub poprzez wykorzystanie opcji edytora Wklej jako czysty tekst. Poniżej zamieszczono kilka przykładów formatowania tekstu przez edytor. Nie są one szczegółowo opisywane, gdyż użyte opcje są powszechnie znane z pakietów biurowych. Przykład wyśrodkowania tekstu.

14 Przykład wypunktowania tekstu. Przykład podkreślenia i pogrubienia różnych linii. Przykładowe źródło w postaci kodu HTML.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania.

Po wpisaniu adresu w oknie przeglądarki powinien się ukazać formularz logowania. Dodawanie i edytowanie treści jest możliwe poprzez panel administracyjny, do którego dostęp mamy poprzez wpisanie w przeglądarce adresu http://christianitas.jedryka.com/admin (na razie), a w przyszłości

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny)

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2007 (egzamin maturalny) Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy Hermes 2007, działający w środowisku Windows. Aplikacja umożliwia wprowadzanie: danych

Bardziej szczegółowo