System Zarządzania Treścią. 3aCMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Treścią. 3aCMS"

Transkrypt

1 System Zarządzania Treścią 3aCMS

2 3aCMS 3aCMS jest autorskim Systemem Zarządzania Treścią, który pozwala w bardzo prosty i intuicyjny sposób zarządzać informacjami publikowanymi na stronie WWW. Podstawowym zadaniem systemu zarządzania treścią jest oddzielenie wyglądu strony (sposobu ułożenia i prezentacji informacji) od informacji na niej publikowanych (tematyczna zawartość serwisu). Informacje wprowadzane przez administratora (lub innych uprawnionych użytkowników) przechowywane są w systemie w sposób jaki zostały dodane. Pod czas generacji konkretnej strony wybrane treści (przypisane do danej strony) wypełniają szablon danej strony tworząc oryginalną prezentację informacji. Wykorzystanie takiego sposobu rozdzielenie informacji od sposobu ich prezentacji pozwala na w miarę łatwą i szybką zmianę wyglądu serwisu. Technologia 3aCMS jest wykonany z wykorzystaniem następujących technologi/języków programowania: PHP (ang. Hypertext Preprocessor) jest to obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. Jest najczęściej stosowany do uruchamiania skryptów po stronie serwera WWW (jak ma to miejsce w przypadku 3aCMS), ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym. MySQL wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. MySQL obsługuje większą część obecnego standardu ANSI/ISO SQL. AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.

3 Pasek Administracyjny Podstawowym narzędziem administracyjnym jest Pasek Administracyjny (niebieski pasek) PA, który pojawia się na górze strony i narzędzia do niego przypięte. Stany Paska Administracyjnego Pasek administracyjny może być w jednym z dwóch stanów: Aktywny. Gdy Pasek Administratora jest aktywny widoczne są wszystkie narzędzia przypięte do paska oraz menu aktywnego narzędzia. Dodatkowo widoczne są dwie ikonki: [] ikonka Zmiany Trybu PA, przejście do trybu aktywnego; [] ikonka Wylogowanie, wylogowanie z systemu; Bierny. Pasek w trybie biernym jest przypięty na stałe do górnej części strony (nie porusza się wraz poruszaniem strony). W tym trybie dostępne są tylko dwie ikonki: [] ikonka Zmiany Trybu PA, przejście do trybu aktywnego; [] ikonka Wylogowanie, wylogowanie z systemu; Narzędzie przypięte do paska Narzędzie przypięte do paska dostępne są poprzez ikonki i/lub menu na nim umieszczone. Tryb edycji Korzystając z ikonki można włączyć/lub wyłączyć tryb edycji. Wyłączony tryb edycji. Gdy tryb edycji jest wyłączony ikonka edycji wygląda w następujący sposób []. W tym trybie strona wygląda i zachowuję się w sposób identyczny do tego w jaki sposób widzi i korzysta z niej każda osoba odwiedzająca stronę z tą małą różnicą iż na jej górze widoczny jest Pasek Administracyjny. Włączony tryb edycji. Gdy tryb edycji jest włączony ikonka edycji wygląda w następujący sposób []. Zmienia się również wygląd i zachowanie strony. Po najechaniu kursorem myszy na edytowalny element strony (treść, menu, etc) pojawia się ramka zaznaczająca element. Kliknięcie w element spowoduje jego stałe zaznaczenie oraz pojawienie się menu edycji danego elementu. O edycji poszczególnych elementów czytaj dalej w rozdziale Edycja.

4 Edycja strony Ikonka aktywuje narzędzia odpowiedzialne za edycje aktywnej strony. W ramach tej edycji możliwe są następujące akcje (widoczne w menu na Pasku Administracyjnym po kliknięciu ikony): Edytuj stronę. Za pomocą tego formularz możliwe jest edytowanie metadanych strony (to jest title, keywords i description) adresu strony internetowej (fragment odpowiedzialny za identyfikację strony, tag), nazwę strony w systemie (to w jaki sposób będzie widoczna w menu czy breadcrump'ie) oraz szablon strony (zdefiniowany układ boksów na stronie). Opis pól formularza: nazwa strony pole wymagane określa nazwę strony, pod którą jest ona rozpoznawalna w systemie. Nazwa nie musi ale dla przejrzystości zarządzania powinna być unikalna. Nazwa strony może być z budowana z dowolnego ciągu znaków. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe. tytuł strony [meta] zawartość tego pola pojawi się w nagłówku przeglądarki. Treść umieszczona będzie pomiędzy Wspólny początek tytułu podstron i Wspólny koniec tytułu podstron pola zdefiniowane w konfiguracji sklepu. Jeżeli pole pozostanie puste domyślną wartością będzie nazwa strony. tag [meta] fragment adresu serwisu definiujący daną stronę. Tag musi być unikalny dla każdej strony. Jeżeli pole pozostanie puste domyślną wartością będzie id strony które jest konstruowane na podstawie nazwa strony. np.:

5 opis strony [meta] zawartość meta tagu description zawierającego opis zawartości strony. Informacje tam zapisane nie widoczne są dla użytkownika systemu jednakże często używane są przez wyszukiwarki internetowe. Wraz z treścią opisu można zdefiniować jego zachowanie. wstaw na koniec domyślnego opisu - dołożenie zdefiniowanego opisu na koniec domyślnego opisu, który definiuje konfiguracja systemu opcja domyślna. zastąp domyślny opis - zastąpienie domyślnego opisu. słowa kluczowe [meta] zawartość meta tagu keywords zawierającego słowa kluczowe opisujące stronę. Informacje tam zapisane nie są widoczne dla użytkownika systemu jednakże często używane są przez wyszukiwarki internetowe. Wraz z słowami kluczowymi można zdefiniować ich zachowanie: wstaw na koniec domyślnego opisu - dołożenie zdefiniowanego opisu na koniec domyślnego opisu, który definiuje konfiguracja systemu opcja domyślna. zastąp domyślny opis - zastąpienie domyślnego opisu. tekst na linkach nazwa jaka pojawia się na linkach odnoszących się do danej strony generowanych w sposób automatyczny, na przykład w menu czy breacramp. Jeżeli pole pozostanie puste domyślną wartością będzie nazwa strony szablon strony pole wymagane każdej stronie może być przypisany jeden ze zdefiniowanych szablonów strony, który determinuje rozłożenie kontenerów, boksów oraz innych elementów na stronie. Usuń stronę. Usuwanie strony, wszystkich podstron oraz wszystkich boksów o przypisanych do nich treści. Usunięcie jest nieodwracalne (). W systemie istnieją strony, których nie można usunąć. Są to strony ważne dla struktury serwisu, jak na przykład: strona startowa, mapa strony czy kontakt. Dodaj podstronę. Dodaje podstronę do aktywnej strony wypełnia się identyczny formularz co podczas edycji strony. Nowa strona dodawana jest jako ostatnia podstrona aktywnej strony. Nowo dodana strona automatycznie pojawi się w Mapie Strony (automatycznie generowana strona). Nowe strony nie pojawiają się automatycznie w żadnym menu należy dodać to ręcznie korzystając z panelu zarządzania menu.

6 Administracja W menu Administracja znajdują się skróty do ważnych opcji systemu. zarządzanie menu; drzewo strony; pliki na serwerze; opcje zaawansowane jest to strona administracji serwisem która zawiera odnośniki do wszystkich (większości) możliwych opcji, i tak: pliki na serwerze; mój profil użytkownika zmień moje hasło dziennik zdarzeń konfiguracja systemu włącz/wyłącz dostęp do strony

7 Zarządzanie menu. Pozwala na zarządzania każdym zdefiniowanym menu na stronie. W panelu zarządzania menu dostępne są następujące akcje: wybierz inne menu pozwala na wybranie innego menu do edycji. nowy odnośnik dodanie nowego elementu do edytowanego menu. Nowy element jest wstawiany jako ostatni lub jako następny do zaznaczonego. edytuj edycja zaznaczonego elementu menu. Elementem menu może być link: do strony wewnętrznej wybór wskazanej strony odbywa się przy pomocy drzewa strony dostępnego po kliknięciu link wybierz stronę do strony zewnętrznej należy podać pełen adres strony docelowej, to jest do pliku wybrany plik z repozytorium wybór wskazanego pliku odbywa się przy pomocy przeglądarki repozytorium ( pliki na serwerze ) dostępnej po kliknięciu wybierz plik usuń usunięcie zaznaczonego elementu menu. przesuń w lewo przesuń zaznaczony element w lewo. przesuń w prawo przesuń zaznaczony element w prawo.

8 Drzewo strony. Pozwala na modyfikowanie drzewa strony, to zależności pomiędzy poszczególnymi stronami serwisu. Drzewo strony poza możliwościami zmiany struktury daje, możliwość edytowania poszczególnych stron (analogicznie jak Edycja strony) Po zaznaczeniu elementu drzewa dostępne są następujące akcje: edytuj edycja strony (edycja szczegółowo opisana w rozdziale Edycja Strony ) wstaw jako dziecko dodaje nową stronę jako podstronę do zaznaczonej strony (last child, zachowanie analogiczne jak w przypadku edycji) wstaw za dodaje nową stronę jako następne dziecko (next sibling, zachowanie analogiczne jak w przypadku edycji) usuń usuwa stronę (zaznaczony element) wraz ze wszystkimi podstronami do góry pozwala na zmianę kolejności, przesuwa dana stronę (zaznaczony element) do góry do dołu pozwala na zmianę kolejności, przesuwa dana stronę (zaznaczony element) do dołu przenieś pozwala na przeniesienie strony w dowolne miejsce serwisu

9 Pliki na serwerze. Pozwala na zarządzanie systemowym repozytorium dodawanie/usuwanie plików. Raz usunięty plik/katalog nie może zostać przywrócony. Repozytorium posiada trzy tryby prezentacji jego zawartości: widok listy lista elementów z dokładnymi danymi: nazwa, rozszerzenie, rozmiar i data ostatniej modyfikacji ikony przedstawia zawartość repozytorium przy pomocy ikon duże ikony - przedstawia zawartość repozytorium przy pomocy dużych ikon kefelek Panel pozwala na zarządzanie plikami dostępnymi w serwisie, podstawowe opcje to: wgraj plik pozwala na wgranie na serwer pliku z lokalnego komputera nowy folder pozwala na stworzenie nowe katalogu w repozytorium W repozytorium jest również dostępne menu kontekstowe zawierające następujące akcje: zobacz adres WWW zwraca adres www zaznaczonego elementu wgraj plik pozwala na wgranie pliku do aktywnej lokalizacji nowy folder pozwala na stworzenie nowego katalogu w aktywnej lokalizacji zmień nazwę pozwala na zmianę nazwy zaznaczonego elementu usuń usuwa zaznaczony element kopiuj pozwala na skopiowanie zaznaczonego elementu przenieś pozwala na przeniesienie zaznaczonego elementu w dowolne miejsce w repozytorium

10 Opcje zaawansowane. Daje dostęp do konfiguracji systemu. Pliki na serwerze zarządzanie systemowym repozytorium Mój profil zmiana danych użytkownika Zmiana hasła formularz pozawala na zmianę hasła Dziennik systemu zbiera informacje o błędach systemu Konfiguracja systemu pozwala na zdefiniowanie globalnych znaczników meta stron, które wykorzystywaną są jeżeli poszczególne strony nie będą miały zdefiniowanych własnych danych. Włącz/wyłącz stronę pozwala na zablokowanie strony dla wszystkich użytkowników poza administratorami i rootem.

11 Edycja Aby edytować dane na stronie należy przejść do trybu edycji. Wszystkie edytowalne elementy zostaną oznaczone po najechaniu na nie kursorem. Jednokrotne kliknięcie spowoduje pojawienie się na Pasku Administracyjnym menu edycji danego elementu. lub inaczej użycie funkcji edytuj w większość wypadków (poza menu i treściami specjalnymi) uruchomi edytor HTML, który jest edytorem typu WYSIWYG what you see is what you get. Funkcje dostępne w edytorze działają analogicznie do tych w z programu MS Word czy Open Write.

12 Edytowanie artykułów Do edycji artykułów wykorzystywany jest specjalny formularz. Artykuły są sortowane w kolejności ich publikowania (published) tak, że najnowszy jest na pierwszym miejscu. Formularz jest uruchamiany poprzez zaznaczenie wybranego artykułu na w tabeli która uruchamiana jest po dwukrotnym kliknięciu w dowolny artykuł. Aby dodać nowy artykuł należy w widoku tabeli artykułów kliknąć nowy artykuł.

13 Autoryzacja użytkownika Autoryzacja użytkownika odbywa się na podstawie loginu i hasła ustalonego podczas procesu rejestracji. Hasło użytkownik może zmieniać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Obowiązującym hasłem jest ostatnio to ostatnio ustalone. Sposób przechowywania hasła w systemie. System zapamiętuje w swojej bazie danych jedynie hash hasła (wynik działania funkcji skrótu) oraz prefiks wykorzystane do jego stworzenia (w obrębie jednego pola). Funkcja skrótu jest następująca hash = prefix + MD5( prefix + pass ) gdzie prefix to losowo wygenerowany ciąg znaków, pass to hasło podane przez użytkownika a + oznacza łączenie wyrazów. Logowanie Logowanie do systemu odbywa się na stronie przy użyciu dostarczonych danych, to jest loginu i hasła. Z bazy danych wybierany jest rekord przypisany do użytkownika, a następnie pobierana jest zawartość pola pass, która zawiera hash hasła podanego podczas rejestracji ( ). Z pola wyciągany jest prefix i przy jego wykorzystaniu tworzony jest hash hasła przesłanego podczas weryfikacji. Jeżeli obie wartości się zgadają system autoryzuje użytkownika. Podczas logowania w formularzu można zaznaczyć pole (checkbox) opisane Zapamiętaj mnie na tym komputerze.. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż system wygeneruje ciasteczko, które zostanie zapamiętane na komputerze (ciasteczka obsługiwane są przez przeglądarki) przez 30 dni. Wejście na stronę w ciągu tych 30 dni spowoduje automatyczną autoryzację użytkownika. Wylogowanie Wylogowanie odbywa się poprzez kliknięcie ikonki wyloguj (ikonka z drzwiami). Zmiana hasła Zmiana hasła użytkownika odbywa się za pomocą formularza dostępnego w: Pasek Administracji Administracja Opcje zaawansowane Zmiana hasła

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83

3aCMS. prezentacja systemu. 3arrow Sp. z o.o. ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław. www.3arrow.pl 894-299-57-83 3aCMS prezentacja systemu 3arrow Sp. z o.o. adres: ul. Prochowicka 1/7 54-072 Wrocław telefon: 504 29 35 29 e-mail: www: info@3arrow.pl NIP: REGON: KRS: 894-299-57-83 021223146 0000352856 Czemu płacić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicralite

Instrukcja obsługi edicralite Instrukcja obsługi edicralite Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Informacje o systemie edicra lite... 4 3. Logowanie 5 4. Tryb edycji 7 5. Okno edycji

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

LEX Baza Dokumentów - Pomoc

LEX Baza Dokumentów - Pomoc 2 1 O programie LEX Baza Dokumentów LEX Baza Dokumentów jest systemem służącym do gromadzenia wszelkiego rodzaju dokumentów tworzonych lub zbieranych przez użytkownika. Dzięki programowi użytkownik ma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online

asc EduPage / SPE - Pomoc online asc EduPage / SPE - Pomoc online Table of Contents EduPage... 1 1 1 1 Podstawowe pytania... 1 1.1 Witamy!... 1 1.2 Dlaczego EduPage?... 1 1.3 Czy EduPage jest darmowe?... 1 2 2 2 Pierwsze kroki... 1 2.1 Stwórz swoją stronę EduPage...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Wellcommerce Poradnik Szybki start

Wellcommerce Poradnik Szybki start Well Poradnik Szybki start 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn 21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Webidea CMS. Poradnik szybki start

Webidea CMS. Poradnik szybki start Webidea CMS Poradnik szybki start Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...10 Aktualności...10 Fotogaleria i galeria wideo...11 Download...13 Przekierowanie...14 Formularz...15 Katalog produktów...16

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo