SPIS TREŚCI. RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL (Data publikacji: )... 8 KSIĘGOWOŚĆ... 8 RAKSSQL (Data publikacji: )... 8 KSIĘGOWOŚĆ... 8 KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE CRM WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE WSPÓLNE... 62

3 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ ŚRODKI TRWAŁE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAPORTY PRODUKCJA ADMINISTRATOR WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE PRODUKCJA WSPÓLNE... 95

4 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Uaktualnienie listy urzędów skarbowych Wprowadzono nową listę urzędów skarbowych ze stanem na dzień r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28/A" (v. 15) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-28/A" w wersji 15. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28/B" (v. 13) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-28/B" w wersji 13. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28" (v. 18) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-28" w wersji 18. KADRY I PŁACE Umożliwienie podpisywania e-deklaracji kadrowych przy użyciu danych autoryzujących Umożliwiono podpisywanie e-deklaracji kadrowych ("PIT-11", "PIT-40", "PIT-4R", "PIT-8AR", "PIT-8C" oraz "IFT-1/IFT- 1R") składanych za 2014r. i za późniejsze lata przy użyciu danych autoryzujących. Funkcjonalność dotyczy tych pracodawców, którzy są osobami fizycznymi i zatrudniają pracowników/zleceniobiorców, dla których wystawiają zeznania podatkowe. Warunkiem skorzystania z możliwości podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi jest oznaczenie w "Administratorze" firmy, jako osoby fizycznej. Oczywiście pozostawiono możliwość podpisywania e- deklaracji przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego poświadczonego ważnym certyfikatem (zarówno dla firm, oznaczonych w "Administratorze" jako osoby fizyczne, jak i dla firm, oznaczonych jako podmioty niebędące osobami fizycznymi). Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-8C" (v. 7) Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-8C" w wersji 7. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-R" (v. 17) Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-R" w wersji 17.

5 Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-4R" (v. 5) Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-4R" w wersji 5. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 4) Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-8AR" w wersji 4. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-11" (v. 21) Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-11" w wersji 21. Dodanie w programie deklaracji "IFT-1/IFT-1R" dla osób zagranicznych (v. 11) Dodano do systemu nowy formularz podatkowy: deklarację "IFT-1/IFT-1R" dla osób zagranicznych w wersji 11. Obsługuje on umowy cywilnoprawne ze źródłem przychodu: "osoby zagraniczne" opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20%. Przychód ten jest od dawna dostępny w standardzie programu. Dla celów tej deklaracji dodano w kartotece pracownika na zakładce: "Finansowe i Księgowe" pola: "Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika", "Rodzaj numeru identyfikacyjnego", "Kraj wydania". Należy je uzupełniać dla pracownika - "Nierezydenta". Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2015r. Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujących w 2015r. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-4R" (v. 5) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-4R" w wersji 5. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-40" (v. 20) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-40" w wersji 20. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-8AR" (v. 5) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-8AR" w wersji 5. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-R" (v. 17) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-R" w wersji 17. Objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowym członków rad nadzorczych, pobierających wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji

6 Dodano obsługę dla wszystkich członków rad nadzorczych, pobierających wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. umowy zlecenia) bądź pobierają emeryturę i rentę wg przepisu, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. W tym celu dodano dwa nowe kody dla członków rad nadzorczych, kod jest przeznaczony dla członków rad nadzorczych objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, kod dla członków rad nadzorczych objętych tylko ubezpieczeniem społecznym. Dotychczasowy kod 2240 pozostaje - dla członków rad nadzorczych objętych tylko ubezpieczeniem zdrowotnym. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-40" (v. 20) Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-40" w wersji 20. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "IFT-1/IFT-1R" (v. 12) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "IFT-1/IFT-1R" w wersji 12. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-8AR" (v. 4) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-8AR" w wersji 4. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-40" (v. 21) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-40" w wersji 21. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-8C" (v. 7) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-8C" w wersji 7. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-11" (v.22) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-11" w wersji 22. Dla celów tej deklaracji dodano w kartotece pracownika na zakładce: "Finansowe i Księgowe" pola: "Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika", "Rodzaj numeru identyfikacyjnego", "Kraj wydania". Należy je uzupełniać dla pracownika - "Nierezydenta". Oprogramowanie ulgi w składkach FP i FGŚP dla pracodawcy zatrudniającego "młodego" bezrobotnego Dodano obsługę przypadku zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP dla "młodych" pracowników, którzy nie mają ukończonych 30 lat i podjęli pracę u danego pracodawcy na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. W tym celu rozszerzono działanie składnika: "FP i FGŚP nie naliczaj" o ten przypadek. Zwolnienie z opłacania składek na te Fundusze jest czasowe - przysługuje bowiem pracodawcy przez okres 12 miesięcy. Okres 12-miesięcznego zwolnienia z ich opłacania liczy się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowy o pracę z osobą bezrobotną. Poprawienie wykazywania przychodu z praw autorskich powyżej limitu na deklaracjach: "PIT- 11" i "PIT-40"

7 Poprawiono wykazywanie przychodu z praw autorskich powyżej limitu kosztów na deklaracjach: "PIT-11" i "PIT-40". Przychody te przekraczające limit wynoszący zł, do których zastosowano koszty uzyskania w maksymalnej wysokości zł, należy traktować jako przychody z pracy opodatkowane na zasadach ogólnych. A więc przychody z umów o pracę związane z prawami autorskimi powyżej limitu należy wykazać w części E poz. 25 PIT-11 za 2014 r. (odpowiednio w części F poz. 25 PIT-40) oraz przychody z umów cywilnoprawnych związanych z prawami autorskimi powyżej limitu należy wykazać w części E poz. 53 PIT-11 za 2014 r. (odpowiednio w części F poz. 44 PIT-40). Niestety na potrzeby wykonania tej poprawki dokonano zmian w schematach obliczeń zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Poprawka więc nie zadziała na listach płatniczych już naliczonych. Użytkownicy, którzy mają pracowników lub zleceniobiorców przekraczających limit kosztów z praw autorskich i chcą wykonać dla nich poprawne deklaracje, powinni dla tych pracowników jeszcze raz naliczyć listy płatnicze za miesiące od momentu przekroczenia limitu kosztów. Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-11" (v. 21) Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-11" w wersji 21. SPRZEDAŻ Poprawienie błędu przy realizacji zamówienia z okna zamówień dla użytkownika z ograniczonym profilem Poprawiono operację realizacji zamówień z okna "Zamówienia od odbiorców gotowe do realizacji" dla użytkownika, który nie ma dostępu do magazynu ze względu na ograniczony profil lub ma licencję bez magazynu. Taki użytkownik obecnie może realizować zamówienia na usługi i wystawiać dokumenty w trybie bezmagazynowym. Poprawienie będu wykonania zestawienia: "Zakupy z podziałem na artykuły i dostawców" Poprawiono błąd zestawienia: "Zakupy z podziałem na artykuły i dostawców" w przypadku, gdy raport ten jest wykonywany dla jednego artykułu, do którego została wystawiona m. in. korekta WNT z datą wystawienia mieszczącą się w zakresie dat zestawienia. Poprawienie błędu wykonania zestawienia: "Obroty na poszczególnych towarach i usługach" Poprawiono zestawienie: "Obroty na poszczególnych towarach i usługach" w przypadku, gdy zestawienie wykonywane jest z opcją: "Wyświetl każdy rozmiar artykułu osobno" oraz w wybranym okresie wystawione są korekty sprzedaży. Poprawienie błędu objawiającego się podczas generowania zestawienia: "Obroty z odbiorcami" z wybraną grupą podstawową Poprawiono wykonywanie zestawienia: "Obroty z odbiorcami" z wybraną jakąkolwiek grupą podstawową. Poprawienie błędu braku danych o stanach w magazynach po przejściu do menu "Magazyn" -> "Stan magazynu" i po przejściu na inne zakładki Poprawiono błąd braku danych o stanach w magazynach po przejściu do menu "Magazyn" -> "Stan magazynu" i po przejściu na inne zakładki. Poprawienie błędu w prezentowaniu wartości pozycji po przewalutowaniu dokumentów sprzedaży Poprawiono błąd w prezentowaniu wartości pozycji po przewalutowaniu dokumentów: faktur sprzedaży, faktur eksportowych i dokumentów WDT wystawianych w trybie bezmagazynowym.

8 FINANSE Aktualizacja bazy banków Dokonano aktualizacji bazy banków, przechowywanej w systemie "RaksSQL". RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Umożliwienie importu archiwalnych tabel kursowych z NBP Umożliwiono przeprowadzenie importu archiwalnych tabel kursowych z NBP. Bank NBP archiwizuje tabele z kursami walut po 5 tygodniach od ich publikacji (a na przełomie roku od razu 2 stycznia archiwizowane są tabele z poprzedniego roku). Po tym czasie do tej pory nie można było przeprowadzić importu archiwalnych tabel kursowych z banku NPB do systemu "RaksSQL". Usprawnienie polega na tym, że import archiwalnych tabel kursowych będzie możliwy (ale tylko dla kursów walut notowanych od początku 2014r.). Operacja importu archiwalnych tabel kursowych przebiega dokładnie tak samo, jak operacja importu niearchiwalnych tabel kursowych: w oknie importu podaje się pożądaną datę publikacji tabeli (może to być data sprzed 5 tygodni, ale nie wcześniejsza niż r.), wybiera się jedną z podpowiedzianych przez system tabel (tabela A, tabela B lub tabela C, o ile takowe są dostępne wybranego dnia) i dalej przeprowadza się import na dotychczasowych zasadach. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usprawnienie wykazywania danych na zestawieniu "Zapisy kont księgowych" wykonywanym zarówno dla dekretów "złotówkowych", jak i dla dekretów w walucie obcej Poprawiono wykazywanie danych na zestawieniu "Zapisy kont księgowych" w przypadku, gdy w parametrach zestawienia nie wybrano żadnej waluty dekretu (pozostawiono kontrolkę "Waluta dekretu" jako pustą). Wówczas zestawienie prezentuje dekrety zarówno w walucie PLN, jak i w walucie obcej i tak samo prezentowane jest podsumowanie całego zestawienia: kwoty prezentowane są w walucie PLN, a pod spodem w walucie obcej. Dotychczas podsumowanie w takiej sytuacji prezentowało kwoty wyłącznie w walucie PLN. Dzięki temu, że podsumowanie prezentuje kwoty w PLN i w walucie obcej, możliwe jest wykonanie zestawienia zapisów na wszystkich kontach, na których dekretowane są zarówno kwoty walutowe, jak i kwoty "złotówkowe" (np. kwoty różnic kursowych wyliczone od operacji walutowych), a dodatkowo możliwe jest zaprezentowanie na tym samym zestawieniu zbiorczych danych ze wszystkich kont, zarówno o kwotach walutowych, jak i o kwotach "złotówkowych" (np. celem kontroli sumy kwot różnic kursowych i sumy kwot wyrażonych w walucie obcej). Usprawnienie "klawiaturowej" obsługi okna edycyjnego dokumentu księgowego Usprawniono "klawiaturową" obsługę okna edycyjnego dokumentu księgowego. Wykonano drobne poprawki w zakresie obsługi z klawiatury tych pól, które można wypełnić danymi "słownikowymi" (chodzi o okna z kontrolką "trzykropka", po kliknięciu w który można podnieść "słownik" i wybrać z niego dowolną daną). Obecnie "słownik" można wywołać nie tylko klikając myszką w "trzykropek", ale również stosując skrót klawiaturowy "Alt + strzałka w dół". Przed poprawką nie wszędzie ten skrót działał. Dodatkowo poprawiono kolejność przechodzenia po polach klawiszem "Tab" w tych miejscach, gdzie ta kolejność była zaburzona (np. następowało "zapętlenie").

9 Wyświetlanie w oknie dokumentu księgowego informacji o nazwie wybranego kodu dokumentu Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym. Usprawnienie polega na wyświetlaniu informacji o nazwie wybranego kodu dokumentu księgowego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy utworzono wiele kodów dokumentów księgowych i ich symbole różnią się od siebie nieznacznie, przez co trudno rozpoznać po samych symbolach, co który oznacza. Nazwa kodu wyświetla się: 1. w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, w kontrolce wyboru kodu dokumentu księgowego (obok symbolu kodu), 2. w oknie edycyjnym dokumentu księgowego po wyborze kodu, jako informacja "w dymku" (informacja jest widoczna po najechaniu myszką na pole z symbolem wybranego kodu). Wyświetlanie w oknie dokumentu księgowego oraz na liście przeglądowej dokumentów księgowych informacji o nazwie kont księgowych zapisanych w dekretach Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodano zapisy księgowe w formie dekretów na kontach księgowych. Usprawnienie polega na wyświetlaniu informacji o nazwie konta księgowego zapisanego w dekretach. Nazwa konta księgowego wyświetla się na 2 różne sposoby: 1. jako informacja wyświetlana "w dymku", która jest widoczna po najechaniu myszką na kontrolkę z symbolem danego konta księgowego (informacja dostępna jest w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, po ustawieniu widoku na zakładce "Dekrety" oraz na liście przeglądowej dokumentów księgowych, w dolnej części tego okna, po ustawieniu widoku na zakładce "Zapisy księgowe"). Wyświetlanie informacji o nazwie konta pozwala w szybki sposób sprawdzić poprawność dekretów odczytując nazwy kont księgowych użytych w dokumencie, bez konieczności edytowania każdego dekretu z osobna (wystarczy kierować myszkę na kolejne dekrety, a nazwy kont księgowych zostają wyświetlone automatycznie). 2. jako informacja wyświetlana w 2 nowych kolumnach: "Nazwa konta WN" oraz "Nazwa konta MA". Kolumny zostały dodane do zasobnika kolumn w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, po ustawieniu widoku na zakładce "Dekrety" oraz na liście przeglądowej dokumentów księgowych, w dolnej części tego okna, po ustawieniu widoku na zakładce "Zapisy księgowe"). Wybranie tych kolumn na okno pozwala zaprezentować nazwy kont księgowych, użytych w dekretach, a także filtrować i sortować te dekrety według tych nazw. Wyróżnienie pogrubioną czcionką kont nadrzędnych w "Planie kont" Wprowadzono usprawnienie pracy z "Planem kont". Usprawnienie polega na pogrubieniu czcionki, jaką wyświetlane są wszystkie konta nadrzędne. Niepogrubioną czcionką wyświetlany jest jedynie ostatni poziom kont analitycznych, czyli te konta, które można wybrać do dekretacji (na których można księgować). Wyróżnienie pogrubioną czcionką kont nadrzędnych jest widoczne zarówno w widoku listy kont (zakładka "Lista" w oknie "Plan kont"), jak i w widoku listy rozwijanej (zakładka "Drzewo" w oknie "Plan kont"). Dzięki wprowadzonemu usprawnieniu wybór kont z "Planu kont" jest szybszy: użytkownik od razu widzi konta nadrzędne (pogrubione), które są wyraźnie odróżnione od ostatniego poziomu kont analitycznych (niepogrubione) i łatwiej odnaleźć mu te konta analityczne, których może używać w dekretach (bo nie mają żadnych podrzędnych analityk). Umożliwienie wprowadzania znaczników "z ręki" (bez konieczności wyboru ze słownika)

10 Wprowadzono usprawnienie pracy z oknami wprowadzania danych, w których dodaje się znaczniki. Usprawnienie dotyczy: - okna wprowadzania znaczników do dekretów w oknie dokumentu księgowego, - okna wprowadzania znaczników do operacji na wyciągu bankowym, - okna wprowadzania znaczników do dokumentu kasowego (KP/KW). Usprawnienie polega na umożliwieniu wpisywania znaczników w powyższych dokumentach "z ręki", czyli bez konieczności otwierania całego słownika utworzonych wcześniej znaczników i wskazywania z niego jednego wybranego znacznika, który ma zostać dodany na dokument (oczywiście pozostawiono możliwość pracy ze słownikiem znaczników na dotychczasowych zasadach). Pozwala to przyspieszyć pracę z dokumentem, zwłaszcza w sytuacji, gdy użytkownik pamięta nazwy znaczników, jakie chce wybrać na dokument i nie potrzebuje wyświetlać całej kartoteki. żeby wskazać jeden z nich. W oknie wprowadzania znaczników dodano nową kontrolkę "Znacznik". W tej kontrolce można wpisać "z ręki" nazwę znacznika, który ma zostać dodany na dokument. Podczas wpisywania nazwy znacznika system automatycznie odnajduje pasujące znaczniki i proponuje je do wyboru. Można również korzystając z tej kontrolki rozwinąć listę wszystkich zdefiniowanych znaczników i wybrać z niej jeden, dowolny znacznik. Nie ma potrzeby otwierania całego słownika, wskazywania w nim wybranego znacznika i ponownego powrotu do okna dokumentu. Przy kolejnym wyborze znaczników, w tym samym dokumencie, lista znaczników dostępnych w kontrolce "Znaczniki" jest ograniczona tylko do tych, których do tej pory nie wybrano na dokument. Poprawienie wydajności pracy z kontrolką wyboru kont księgowych z "Planu Kont" Poprawiono wydajność pracy z kontrolką wyboru kont księgowych z "Planu Kont". Usprawnienie dotyczy miejsc (okien) w systemie, w których użytkownik może dokonać wyboru konta z "Planu Kont" poprzez kliknięcie "trzykropka" położonego w kontrolce służącej do wpisania konta księgowego albo poprzez kliknięcie w ikonkę z symbolem "Planu Kont". W szczególności dotyczy to: - okna dokumentu księgowego, w którym wybiera się konta księgowe do dekretów, - okna kartoteki "Plan Kont", prezentującego wykaz wszystkich kont księgowych utworzonych dla danego roku, - okna ustalania parametrów różnych zestawień, w których jednym z parametrów są konta księgowe (np. "Zestawienie Obrotów i Sald", "Zapisy księgowe", "Salda kont"), - okna parametrów roku obrotowego, w którym są parametry dotyczące kont księgowych (np. "Konto VAT należny", "Konto VAT naliczony"). We wszystkich powyższych miejscach, a także w innych, w których występuje kontrolka, za pomocą której można wywołać okno "Plan Kont" wykonano usprawnienie, dzięki któremu skrócono czas wywoływania okna "Plan Kont", a co za tym idzie skrócono czas wprowadzania danych do systemu. Przyspieszenie jest wyraźnie widoczne w szczególności w 2 przypadkach: 1. wtedy, gdy użytkownik poda w kontrolce "Numer konta" chociażby jedną cyfrę/literę z numeru konta, które zamierza wybrać, zanim zostanie wyświetlony cały "Plan Kont" (np. użytkownik zawęzi wybór kont z "Planu Kont" tylko do kont rozpoczynających się cyfrą "2"). Program wówczas pobiera odpowiednio mniej danych i ich wyświetlanie zajmuje dużo mniej czasu niż wcześniej. 2. podczas pracy z wyświetlonym oknem "Plan Kont" i podczas przechodzenia na tym oknie między zakładkami: "Lista" i "Drzewo", prezentującymi w różny sposób układ kont syntetycznych i analitycznych. Dotychczas program naczytywał dane dla obydwu zakładek z osobna, teraz już tylko dla pierwszej wyświetlonej, przy przejściu na drugą, dane są już naczytane i nie następuje ponowne ich naczytanie. Umożliwienie wprowadzenia dokumentu księgowego z wpisami do różnych rejestrów VAT, podpowiadającymi się w zautomatyzowany sposób

11 Usprawniono pracę z dokumentami księgowymi, w których dodawane są wpisy do różnych rejestrów VAT. Usprawnienie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy użytkownik ma zamiar wprowadzić w jednym dokumencie księgowym wpisy do różnych rejestrów VAT, np. jeden wpis do rejestru sprzedaży, drugi wpis do rejestru zakupów (taka potrzeba występuje np. przy wprowadzaniu do ewidencji VAT transakcji WNT, która wymaga dwukrotnej rejestracji VAT: raz w rejestrze podatku należnego, drugi raz w rejestrze podatku naliczonego). Jeżeli użytkownik z góry zna "stałe" elementy takich wpisów do rejestru VAT, jak chociażby nazwy rejestrów VAT, powody opodatkowania, stawki podatku VAT, to może je z góry zdefiniować w danym kodzie dokumentu, a później stosując ten kod dokumentu podczas wprowadzania dokumentu księgowego, system podnosi dwa okna (jedno po drugim), z elementami rejestrów VAT uzupełnionymi zgodnie z tym, co zdefiniowano z góry dla danego kodu dokumentu. Usprawnienie wykonano w oknie kodów dokumentów, definiowanych w menu "Słowniki", i dotyczy kodów tworzonych dla dokumentów księgowych. W oknie definiowania kodu dokumentu księgowego, na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Rejestr VAT" można zdefiniować domyślne ustawienia rejestru VAT, jakie będą wywoływane przez system w momencie wprowadzania danych do dokumentu księgowego. Taka funkcjonalność była dostępna do tej pory. Jeżeli użytkownik chciał, aby w rejestrze VAT każdorazowo podpowiadane były te same ustawienia, określał je na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Rejestr VAT". Ale jeżeli użytkownik chciał, aby po pierwszym wpisie do rejestru VAT, dodany był kolejny wpis, ale z innymi ustawieniami niż w pierwszym wpisie, to do tej pory nie mógł tego z góry zdefiniować. Dzięki wykonanemu usprawnieniu użytkownik może uzupełnić parametry pierwszego i kolejnego wpisu, zaznaczając pole "Kolejny wpis do Rejestru VAT", znajdujące się po kontrolkach służących do zdefiniowania domyślnych elementów pierwszego wpisu do rejestru VAT. Po zaznaczeniu tego pola uaktywniają się kontrolki służące do zdefiniowania elementów "stałych" kolejnego wpisu. Można wtedy wybrać dowolne ustawienia drugiego wpisu, który doda się w dokumencie księgowym automatycznie po pierwszym. W ten sposób można zautomatyzować wystawianie dokumentu księgowego, który ma być wprowadzony do dwóch różnych rejestrów VAT. Umożliwienie ustawienia w programie treści opisu dekretu wywołanego operacją "Księgowanie różnic kursowych" Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym użytkownik wprowadza dekrety i korzysta z operacji księgowania różnic kursowych na kontach różnic kursowych podanych w parametrach roku obrotowego. Usprawnienie polega na umożliwieniu użytkownikowi ustawienia "z góry" jaka treść ma zostać wpisana w dekrecie wywołanym operacją "Księgowanie różnic kursowych". Do tej pory wykonanie operacji "Księgowanie różnic kursowych" skutkowało tym, że system automatycznie dodawał dekret na kontach księgowych, ale w polu "Opis" nie było żadnej treści i użytkownik był zmuszony każdorazowo edytować taki dekret i wpisywać treść opisu samodzielnie. Dzięki wprowadzonemu usprawnieniu dekret różnic kursowych będzie miał od razu wpisaną treść w polu "Opis". Treść opisu użytkownik może zdefiniować w parametrach roku obrotowego poprzez ustawienie nowego parametru: "Opis dekretu różnic kursowych". Parametr został dodany w parametrach roku obrotowego, w sekcji "Dekrety", pod parametrami kont księgowych dodatnich i ujemnych różnic kursowych. Użytkownik ustawiając parametr "Opis dekretu różnic kursowych" ma do wyboru jedną z 3 opcji: 1. "Brak" 2. "Nazwa kontrahenta" 3. "Opis rozrachunku różnic kursowych" Domyślnie w parametrze "Opis dekretu różnic kursowych" ustawiona jest opcja 1., czyli "Brak". W przypadku wyboru tej opcji system działa tak jak do tej pory, czyli dekret różnic kursowych wywołany operacją "Księgowanie różnic kursowych" nie zawiera żadnej treści w polu "Opis". W przypadku wyboru opcji 2., czyli "Nazwa kontrahenta" opis dekretu różnic kursowych zawiera nazwę skróconą kontrahenta przeniesioną z rozrachunku różnic kursowych. W przypadku wyboru opcji 3., czyli "Opis rozrachunku różnic kursowych" opis dekretu różnic kursowych zawiera opis przeniesiony z rozrachunku różnic kursowych. Ponieważ domyślnie w rozrachunku różnic kursowych wstawiany jest przez system opis "Różnice kursowe", to jeśli użytkownik tego nie zmieni, to taki opis przeniesie się do dekretu. Jeśli użytkownik go zmieni, to do dekretu przeniesie się taki opis, jaki użytkownik zmienił i zapisał w rozrachunku. Ułatwienie dostępu do akcji stornowania zapisów księgowych Ułatwiono dostęp do akcji stornowania zapisów księgowych poprzez usunięcie tej akcji z przycisku "Powiel" i umieszczenie jej w odrębnym przycisku "Stornuj". Powielanie i stornowanie dokumentów księgowych ze wskazaniem konkretnej daty księgowania dla nowego dokumentu

12 Usprawniono akcję powielania i akcję stornowania dokumentów księgowych poprzez umożliwienie wskazania konkretnej daty księgowania dla powielanego/stornowanego dokumentu. Usprawnienie polega na tym, że po wykonaniu którejkolwiek akcji przy użyciu przycisków: "Powiel" oraz "Stornuj" system wywołuje okno, w którym można jednym kliknięciem ustalić datę księgowania dla nowo dodawanego dokumentu księgowego. Użytkownik może zdecydować o przeniesieniu daty z powielanego/stornowanego dokumentu poprzez zaznaczenie opcji "Przenieś datę z powielanego dokumentu" bądź może ustalić inną dowolną datę poprzez wybór opcji "Inna data księgowania" i wpisanie tej daty w kontrolkę bądź poprzez wybór daty z załączonego kalendarza. Domyślnie zaznaczona jest opcja "Inna data księgowania" i podpowiedziana jest data systemowa. Wyświetlanie w oknie dokumentu księgowego informacji o kursie waluty, według którego został przeliczony dany dekret walutowy Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodawane są dekrety na kontach w walucie obcej i następuje przeliczenie kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN. Usprawnienie polega na dodaniu do okna dekretów informacji o kursie waluty, według którego został przeliczony dany dekret walutowy oraz na dodaniu informacji o dacie tego kursu (jeżeli kurs waluty pochodzi z tabeli kursowej zdefiniowanej w systemie). Dodatkowo wprowadzono możliwość uzyskania informacji o kursach walut zastosowanych w zapisanych uprzednio dokumentach księgowych poprzez przegląd dokumentów na liście dokumentów księgowych. Informacja o kursie waluty jest wyświetlana tylko w przypadku wyboru w oknie dekretów waluty innej niż PLN. Informacja jest prezentowana niezależnie od tego, czy system dokonał automatycznego przeliczenia kwoty walutowej na kwotę wyrażoną w PLN na podstawie tabeli kursowej zdefiniowanej w systemie, czy przeliczenia kwoty walutowej na kwotę "złotówkową" dokonał użytkownik (wpisał kwotę złotówkową "z ręki" lub wybrał inną tabelę kursową niż ta, którą podpowiedział automatycznie system). W przypadku ustalenia kursu waluty na podstawie tabeli kursowej system zaprezentuje kurs waluty przeniesiony z tej tabeli. W przypadku wpisania kwoty w PLN "z ręki" system zaprezentuje kurs waluty będący wynikiem przeliczenia kwoty walutowej na kwotę w PLN. Informacja o dacie kursu waluty jest wyświetlana tylko w przypadku ustalenia kursu waluty na podstawie tabeli kursowej zdefiniowanej w systemie (data zostanie przeniesiona z tej tabeli). Informacja o kursach walut zastosowanych w zapisanych uprzednio dokumentach księgowych jest możliwa do uzyskania poprzez wybór na okno przeglądowe dekretów w dokumencie księgowym i na okno przeglądowe z listą dokumentów księgowych nowej kolumny: "Kurs waluty". Kolumna "Kurs waluty" jest dostępna w zasobniku kolumn. Dla dekretów "złotówkowych", czyli takich, w których kwoty podawane są w walucie PLN, wygląd okna dekretów pozostał niezmieniony. Umożliwienie przeprowadzenia importu tabel kursowych z NBP z poziomu okna edycyjnego dokumentu księgowego Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodawane są dekrety na kontach w walucie obcej i następuje przeliczenie kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN. Usprawnienie dotyczy przypadku, gdy w systemie nie została dodana tabela kursowa, obowiązująca w dniu księgowania, na podstawie której system dokonałby automatycznego przeliczenia kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN i użytkownik orientuje się o tym w trakcie wprowadzania dokumentu księgowego, więc chce z tego miejsca (z poziomu okna dokumentu księgowego) zaimportować taką tabelę kursową z NBP, żeby skorzystać z automatycznego przeliczenia kwoty walutowej na kwotę "złotówkową" (bez konieczności zamknięcia okna dokumentu księgowego i przejścia do operacji importu tabeli kursowej z innego miejsca w systemie (z kafelka: "Pobierz tabele kursowe NBP" widocznego na stronie startowej albo z menu: "Słowniki" >> "Finanse" >> "Tabele kursowe"). Import tabeli kursowej z NBP z poziomu okna dokumentu księgowego odbywa się z zakładki "Dekrety" w przypadku wyboru waluty innej niż PLN poprzez kliknięcie przycisku "trzykropka" w kontrolce "Kwota [Wal]". Następuje wówczas otwarcie okna "Tabele kursowe", w którym użytkownik może zaimportować tabelę kursową na dwa sposoby: 1. klikając w ikonkę "Pokaż menu eksportów" znajdującą się w górnej belce tego okna i wybierając operację "Importuj zdalnie z NBP" albo 2. klikając w tym oknie prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Eksport / Import", a dalej wybierając operację "Importuj zdalnie z NBP". Po zaimportowaniu tabeli kursowej użytkownik może ją wybrać (pozostając nadal w oknie dokumentu księgowego), a wówczas system dokona automatycznego przeliczenia kwoty podanej w walucie obcej na kwotę wyrażoną w PLN po kursie waluty z wybranej tabeli. Cała procedura odbywa się w oknie dokumentu księgowego, nie wymaga przerwania pracy nad danym dokumentem księgowym na czas importu tabeli kursowej. Wyświetlanie w oknie dekretu informacji o saldzie końcowym konta księgowego wybranego do dekretu

13 Wprowadzono usprawnienie pracy z dokumentem księgowym, w którym dodawane są dekrety na kontach księgowych. Usprawnienie polega na tym, że w kontrolkach przeznaczonych na podanie konta WN i konta MA dodano nową ikonkę, po naciśnięciu której system wyświetla "w dymku" informację o aktualnym saldzie końcowym konta wpisanego w kontrolce. Informację o saldzie konta można również uzyskać ustawiając kursor w kontrolce z kontem księgowym i stosując skrót klawiaturowy "F3". Usprawnienie wyboru kryteriów filtracji okna przeglądowego dokumentów księgowych Usprawniono kryteria filtracji okna przeglądowego dokumentów księgowych. Usprawnienie dotyczy bocznego paska filtracji i polega na tym, że: 1. w polu filtracji po kodzie dokumentu księgowego umożliwiono wybór jednego z kodów z rozwijanej listy (do tej pory trzeba było wpisywać symbol kodu dokumentu ręcznie, nie było gotowej listy, w której można wskazać kliknięciem wybrany kod), 2. dodano nowe pole filtracji po kontrahencie, w którym zamieszczono przycisk odsyłający do całej kartoteki kontrahentów, w której można wskazać wybranego kontrahenta (do tej pory można było korzystać wyłącznie z pól: "Nazwa skrócona kontrahenta" i "NIP kontrahenta", w których dane trzeba było wpisywać ręcznie, pola te pozostawiono, ale dodano dodatkowe). Dodanie komunikatów ostrzegających o niewłaściwym powiązaniu kont nadrzędnych i podrzędnych do pozycji "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat" Usprawniono procedurę powiązywania kont księgowych z poszczególnymi pozycjami "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat", celem późniejszego generowania danych w tych sprawozdaniach finansowych w oparciu o salda i obroty powiązanych kont księgowych. Dodano komunikat ostrzegający użytkownika o próbie niewłaściwego powiązania kont nadrzędnych i podrzędnych do pozycji "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat". Ostrzeżenie generowane jest zarówno przy próbie powiązania konta księgowego z "Bilansem" i "Rachunkiem Zysków i Strat" wykonywanej od strony menu: "Księgowość" >> "Sprawozdania finansowe" >> "Powiązania Bilansu z Planem Kont" / "Powiązania RZiS z Planem Kont", jak i od strony okna edycyjnego konta księgowego, w którym można dokonać powiązania tego konta z wybranymi pozycjami sprawozdań finansowych. Komunikat ostrzegający generowany jest przez system w następujących sytuacjach: 1. Jeżeli w jakiejś pozycji "Bilansu" oraz "Rachunku Zysków i Strat" zostanie przypięte konto nadrzędne, a użytkownik próbuje mimo to dokonać przypięcia w tej samej pozycji konta podrzędnego. 2. Jeżeli w jakiejś pozycji "Bilansu" oraz "Rachunku Zysków i Strat" zostanie przypięte konto podrzędne, a użytkownik próbuje mimo to dokonać przypięcia w tej samej pozycji konta nadrzędnego. Dodanie możliwości wyboru konta księgowego z "Planu Kont" przy podawaniu numeru konta (np. podczas operacji dodawania nowych znaczników) Usprawniono pracę z programem w zakresie korzystania z "Planu kont". Dodano możliwość wyboru konta księgowego bezpośrednio z "Planu Kont" w oknach, w których podaje się symbol konta księgowego, a do tej pory można było podać ten symbol jedynie "ręcznie" (bez możliwości obejrzenia całego "Planu Kont" i wybrania jednego z wyświetlonych kont). Usprawnienie dotyczy następujących miejsc w systemie: - okna definiowania znaczników, - okna definiowania kasy, - okna definiowania rachunku bankowego, - okna definiowania środka trwałego (w tym dane o rodzajach księgowych środków trwałych, miejscu użytkowania środków trwałych, miejscu powstawania kosztów), - okna definiowania kartoteki dodatkowej. Do tej pory w powyższych miejscach można było w polu "Konto FK" podać symbol konta księgowego, powiązanego z daną kartoteką, wpisując go ręcznie, nie był udostępniony "Plan Kont". Usprawnienie polega na dodaniu w polu "Konto FK" przycisku, po uruchomieniu którego wyświetla się "Plan kont", z zalogowanego roku, z którego można wybrać potrzebne konto księgowe. "Plan kont" można wyświetlić również poprzez ustawienie kursora w polu przeznaczonym na podanie symbolu konta i użycie skrótu klawiaturowego "F2". Dostęp do "Planu kont" możliwy jest tylko z poziomu modułu "Finanse i Księgowość" i tylko wtedy, gdy użytkownik zalogował się do roku obrotowego o typie "Księga handlowa". Poprawienie zakładania nowego roku obrotowego w kontekście importowania danych z innych firm i z innych lat

14 Uporządkowano mechanizm podpowiadania się domyślnych ustawień parametrów importu danych z innych firm i z innych lat obrotowych przy operacji dodawania nowego roku obrotowego w taki sposób, żeby parametry importu podpowiadały się tylko wtedy, gdy rzeczywiście w systemie są zapisane dane (firmy, lata) do zaimportowania i żeby parametry podpowiadały się adekwatnie do wybranego typu roku obrotowego. Powielanie uprawnienia dostępu do roku obrotowego przy zakładaniu nowego roku Usprawniono procedurę zakładania nowego roku obrotowego w firmie. Usprawnienie polega na tym, że przy zakładaniu nowego roku na podstawie istniejącego roku (import danych z innego roku) następuje powielanie uprawnienia użytkowników do pracy w roku obrotowym. Innymi słowy: użytkownicy, którzy mieli dostęp do "starego" roku, z którego importowane są dane, przy założeniu nowego roku będą mieli z automatu nadane prawo do pracy w tym nowym roku. Nie będzie zatem konieczności nadawania w nowym roku tych samych uprawnień poszczególnym użytkownikom z poziomu modułu "Administrator". Skopiowanie prawa dostępu do roku obrotowego następuje podczas dodawania nowego roku: jest jedną z opcji importu danych z innego roku. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona, czyli przy zakładaniu nowego roku wszyscy użytkownicy z prawem dostępu do "starego" roku, będą mieli skopiowane to uprawnienie do nowego roku. Oczywiście podczas operacji zakładania nowego roku można tę opcję odznaczyć i wówczas uprawnienie nie zostanie przeniesione do nowego roku. Ponadto zawsze można odebrać nadane przy zakładaniu nowego roku uprawnienie, ale to już z poziomu modułu "Administrator". Poprawienie błędu w usuwaniu kont księgowych powiązanych do rozdziałów księgowych Poprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie powiązania do rozdziału księgowego konta księgowego, które nie ma wprowadzonego bilansu otwarcia ani nie ma zapisów (dekretów). Po poprawce takie usunięcie będzie możliwe. Poprawienie zasad generowania załącznika "CIT-8/0" wystawianego do deklaracji "CIT-8" Poprawiono generowanie załącznika "CIT-8/0" wystawianego do deklaracji "CIT-8" w ten sposób że: 1. przy wystawianiu deklaracji "CIT-8" pole informujące o załączeniu formularza "CIT-8/0" jest wypełnione domyślnie wartością "0" i załącznik się nie generuje. 2. Jeżeli użytkownik chce wystawić do deklaracji "CIT-8" załącznik "CIT-8/0", powinien wpisać w pole informujące o ilości tych załączników liczbę "1". 3. Po podaniu liczby załączników system wygeneruje formularz "CIT-8/0", który będzie można wypełnić danymi, wydrukować oraz wysłać elektronicznie do systemu "e-deklaracje". KADRY I PŁACE Poprawienie błędu nieuwzględniania na realizacji składników płacowych przypiętych do grupy płacowej Poprawiono błąd nieuwzględniania na realizacji składników płacowych przypiętych do grupy płacowej. Poprawienie błędu wolnej edycji dnia na kalendarzu Poprawiono błąd wolnej edycji dnia na kalendarzu. SPRZEDAŻ Poprawienie błędu przeliczania podatku VAT (w PLN) dla faktur wystawionych w walucie obcej

15 Poprawiono błąd w przeliczaniu faktur walutowych w ten sposób, że kwoty zarówno w pozycjach, jak i w podsumowaniu dokumentu przeliczane są tak, że każda z kwot wyrażona w walucie obcej (czyli kwota netto w walucie, kwota VAT w walucie i kwota brutto w walucie) przeliczana jest z waluty na PLN po ustalonym kursie. W ten sposób nie dochodzi do rozbieżności pomiędzy kwotami w pozycjach i kwotami w podsumowaniu. Poprawienie importu sposobu dostawy przy imporcie "Zamówienia od odbiorcy" Poprawiono import informacji o sposobie dostawy w dokumencie "ZO", jeśli do sposobu dostawy nie została przypisana usługa transportowa. Poprawienie błędu braku danych o stanach w magazynach w kartotece towarów po przejściu na inne zakładki Poprawiono błąd braku danych o stanach w magazynach w kartotece towarów po przejściu na inne zakładki. FINANSE Umożliwienie zarchiwizowania rachunków bankowych Usprawniono pracę z kartoteką firmowych rachunków bankowych poprzez dodanie możliwości zarchiwizowania rachunków bankowych, wprowadzonych i używanych uprzednio w programie, a które nie będą używane w przyszłości (np. wygasła umowa z bankiem na prowadzenie danego rachunku bankowego albo rachunek nadal jest prowadzony przez bank, ale nie będzie on czasowo używany przez firmę, bo dotyczy rozliczeń finansowych, które nie będą czasowo realizowane przy wykorzystaniu tego rachunku bankowego). Rachunki bankowe można zarchiwizować na 2 sposoby: 1. Należy kliknąć w menu: "Kartoteki" >> "Rachunki bankowe", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny rachunek bankowy, edytować go i zaznaczyć w oknie tego rachunku checkbox w polu "Archiwalny". 2. Należy kliknąć w menu: "Kartoteki" >> "Rachunki bankowe", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny rachunek bankowy (lub zaznaczyć wiele rachunków), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z dostępnego menu opcję "Archiwizuj wybrane rachunki bankowe". Zarchiwizowany rachunek bankowy przestaje być możliwy do wybrania przy logowaniu programu do rachunku bankowego oraz przy zmianie zalogowanego rachunku na inny (nie jest widoczny na liście rachunków do wyboru). Dodatkowo archiwalny rachunek bankowy znika z listy wyboru rachunków bankowych, wywoływanej w innych miejscach w systemie (np. przy operacji definiowania bezgotówkowego sposobu płatności). Oczywiście numer archiwalnego rachunku bankowego nadal jest widoczny w miejscach, gdzie był użyty przed archiwizacją (np. na wydrukach dokumentów handlowych, np. faktur sprzedaży). Zarchiwizowany rachunek bankowy można uczynić ponownie rachunkiem aktywnym (niearchiwalnym) poprzez odznaczenie w oknie edycyjnym danego rachunku bankowego checkbox`a w polu "Archiwalny". Lista rachunków bankowych, zdefiniowanych w systemie, domyślnie wyświetla wyłącznie rachunki aktywne (niezarchiwizowane), ale użytkownik może ustawić filtrację tej listy tak, żeby wyświetlone były: 1. wyłącznie rachunki aktywne (niezarchiwizowane), tak jest ustawione domyślnie, 2. wyłącznie rachunki nieaktywne (zarchiwizowane), 3. wszystkie rachunki bankowe (aktywne i nieaktywne) Ustawienie filtracji listy rachunków bankowych odbywa się w oknie z listą rachunków bankowych (menu: "Kartoteki" >> "Rachunki bankowe"), poprzez kliknięcie ikonki "lejka" widocznej w prawym górnym rogu tego okna i wybór poszczególnych opcji filtracji. Umożliwienie dodawania/edytowania/usuwania kasy oraz rachunku bankowego bezpośrednio z okna logowania

16 Usprawniono operacje: - dodawania, - edytowania, - usuwania kasy oraz rachunku bankowego poprzez umożliwienie wykonania tych czynności bezpośrednio z okna logowania (pasek w dolnej części ekranu). WSPÓLNE Umożliwienie zarchiwizowania znaczników Usprawniono pracę z kartoteką znaczników poprzez dodanie możliwości zarchiwizowania znaczników wprowadzonych uprzednio w programie, a które nie będą używane w przyszłości (np. dla określonych zdarzeń w działalności gospodarczej firmy w przeszłości zdefiniowano i używano jakiegoś znacznika, który dodawano np. na dokumenty, ale zaprzestano wykonywać ten rodzaj działalności i znaczniki utworzone do tego celu straciły rację bytu, nie będą więcej używane (czasowo albo nigdy), więc użytkownik chce uporządkować swoją bazę znaczników i zostawić widoczne tylko te, które są w danej chwili użyteczne). Znaczniki można zarchiwizować na 2 sposoby: 1. Należy kliknąć w menu: "Słowniki" >> "Znaczniki", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny znacznik, edytować go i zaznaczyć w oknie tego znacznika checkbox w polu "Archiwalny". 2. Należy kliknąć w menu: "Słowniki" >> "Znaczniki", zaznaczyć (podświetlić na zielono) dowolny znacznik (lub zaznaczyć wiele znaczników), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z dostępnego menu opcję "Archiwizuj znaczniki". Zarchiwizowany znacznik znika z listy wyboru znaczników, wywoływanej w innych miejscach w systemie (np. w oknie dekretów na dokumencie księgowym, na wyciągu bankowym, w dokumentach kasowych, w dokumentach sprzedaży, w dokumentach zakupu) oraz nie jest możliwy do wyboru ze słownika. Oczywiście archiwalny znacznik nadal jest widoczny w miejscach, gdzie był użyty przed archiwizacją. Zarchiwizowany znacznik można uczynić ponownie znacznikiem aktywnym (niearchiwalnym) poprzez odznaczenie w oknie edycyjnym danego znacznika checkbox`a w polu "Archiwalny". Lista znaczników, zdefiniowanych w systemie, domyślnie wyświetla wyłącznie znaczniki aktywne (niezarchiwizowane), ale użytkownik może ustawić filtrację tej listy tak, żeby wyświetlone były: 1. wyłącznie znaczniki aktywne (niezarchiwizowane), tak jest ustawione domyślnie, 2. wyłącznie znaczniki nieaktywne (zarchiwizowane), 3. wszystkie znaczniki (aktywne i nieaktywne) Ustawienie filtracji listy znaczników odbywa się w oknie z listą znaczników (menu: "Słowniki" >> "Znaczniki"), poprzez kliknięcie ikonki "lejka" widocznej w prawym górnym rogu tego okna i wybór poszczególnych opcji filtracji. Umożliwienie powielania kodów dokumentów Wprowadzono usprawnienie w pracy z dodawaniem nowych kodów dokumentów. Usprawnienie polega na umożliwieniu powielania wskazanego przez użytkownika kodu dokumentu. W wyniku powielania tworzy się nowa kartoteka kodu dokumentu z uzupełnionymi wszystkimi informacjami (skopiowanymi ze wskazanego kodu) i jedynie z nieuzupełnionym polem "Kod", które powinno być uzupełnione przez użytkownika unikalną treścią (inną niż powielany kod i inną niż inne kody z tej samej gałęzi). Jest to szczególnie przydatne przy wprowadzaniu wielu kodów dla dokumentów, które różnią się od siebie nieznacznie (jednym, kilkoma elementami, np. wzorcowym wydrukiem danego dokumentu). Powielanie kodu dokumentu można wykonać na 2 sposoby: 1. Zaznaczając (podświetlając) dowolny kod dokumentu i klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając z rozwijanego menu opcję "Powiel". 2. Zaznaczając (podświetlając) dowolny kod dokumentu i stosując skrót klawiaturowy "Ctrl+Ins".

17 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Usprawnienie wykonywania zestawienia "RZiS" Umożliwiono wykonanie zestawienia "RZiS" bez zapisywania go, nawet jeśli pokrywa się ono z zakresem dat wcześniej zapisanego zestawienia. Możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków Dodano możliwość definiowania w schematach księgowania w latach obrotowych o typie "KPiR" danych dotyczących rozrachunków. Dodano nowy element stały schematu: w grupie 4. Rozrachunki dodano element "Uaktualnij rozrachunek na podstawie zapisów księgowych". Zastosowanie tego elementu schematu pozwala wprowadzić do dokumentu księgowego rozrachunek, utworzony na podstawie wpisu do KPiR. Rozrachunek jest tworzony na kontrahenta wybranego w nagłówku dokumentu księgowego. Rozszerzenie komunikatu pojawiającego się przy usuwaniu roku obrotowego Przy usuwaniu roku obrachunkowego dodano rozszerzony komunikat informujący użytkowników, jakie są konsekwencje takiej operacji (usunięcie planu kont, dekretów itp.). Poprawienie wydruków: "Obroty miesięczne" oraz "Obroty wg grup operacji" w zakresie wykazywania kwot spisu z natury Poprawiono podgląd danych i wydruki zestawień: "Obroty miesięczne" oraz "Obroty wg grup operacji" w zakresie wykazywania kwot spisu z natury wykonanego w okresie, za który sporządzane jest zestawienie. Po poprawce dane o wykonanych spisach z natury są wykazywane poza zestawieniem (pod tabelą zestawienia), dzięki czemu nie zawyżają obrotów w samym zestawieniu. Poprawienie błędu w wykonaniu zestawienia "Zapisy kont księgowych" Poprawiono błąd wykonania zestawienia "Zapisy kont księgowych" występujący w przypadku, gdy wybrany zakres kont nie zawiera konta syntetycznego dla wybranych kont analitycznych. Umożliwienie wybrania stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca" Umożliwiono wybranie stawki "NP" dla powodu opodatkowania "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca". Poprawienie błędu w automatycznym księgowaniu VAT w przypadku wpisu z opcją "VAT oczekujący" Poprawiono generowanie automatycznego dekretu dla podatku VAT dla wpisów z VAT-em oczekującym. Obecnie kwota podatku VAT jest dekretowana na konto ustawione w parametrach roku obrotowego jako konto księgowania VAT-u przyszłych okresów. KADRY I PŁACE Optymalizacja otwierania okna kalendarzy i edycji kalendarzy pracowników

18 Dokonano optymalizacji działania kalendarzy pracowniczych poprzez: - wykorzystanie przez program wzorców czasów lub dni istniejących już w programie podczas wykonywania operacji dodawania nowych lub edycji istniejących kalendarzy; program obecnie podczas generowania przez użytkownika kalendarzy, nawet jak użytkownik nie użyje wzorca, ale doda nowy czas, sprawdzi, czy nie ma już identycznego wzorca i wykorzysta go automatycznie; - zastąpienie każdych zdublowanych definicji czasów i dni, które już istnieją w bazie danych, jednym wspólnym wzorcowym. W efekcie użytkownik, który ma stworzone duże ilości różnych kalendarzy dla pracowników na klika lat powinien zaobserwować znaczne przyspieszenie działania okien: "kalendarz-definicje" oraz "kalendarz-rejestracja zdarzeń". Dodanie możliwości definiowania składnika wchodzącego do brutto, ale nie uwzględnianego w wyrównaniu do najniższego Dodano znacznik ZS_NIEWYROWNYWANY_DO_MINIMALNEGO, który dodany do składnika powoduje, że składnik ten nie jest uwzględniany w formule składnika wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego. Za jego pomocą możliwe będzie tak zdefiniowanie składnika, który jest dodatkiem, ale ma nie być brany pod uwagę podczas dopełniania wynagrodzenia do wynagrodzenia minimalnego (np. ekwiwalent za pranie odzieży). Poprawienie działania skrótu klawiaturowego: "Pokaż dane pracownika" na realizacji Dla operacji "Pokaż dane pracownika" wprowadzono nowy skrót klawiaturowy: Ctrl+Alt+D. Dokonanie poprawek w algorytmie do wyliczania wymiaru urlopu (uwzględniającego zgłoszenia błędów w wyliczaniu wymiaru urlopowego)

19 Dokonano przebudowy algorytmu wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwoli to poprawnie wyliczyć wymiar urlopu we wszystkich przypadkach, w których należy zastosować wyliczenie urlopu proporcjonalne, a które wcześniej nie były obsłużone lub były wyliczone nieprawidłowo. Chodzi o przypadki wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika: - w jego niepełnym roku zatrudnienia, - mającego w trakcie roku nieobecność powodującą obniżenie wymiaru urlopu, - pracującego na niepełny etat, - pracującego wg normy czasu pracy 7:00 godz. lub 7:35 godz., - oraz różne kombinacje mieszane powyższych przypadków. Obsłużono również przepisy, które obowiązują od 1 października 2013 roku o wpływie urlopu wychowawczego na bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy. W bilansie otwarcia do urlopu wypoczynkowego obecnie zamiast jednej zakładki pojawiły się trzy: - bilans otwarcia urlopu z bieżącego roku, - bilans otwarcia urlopów zaległych w stosunku do bieżącego roku, - bilans otwarcia okresów (nieobecności) powodujących zawieszenie przedawnienia urlopów zaległych. Użytkownik nie musi tych zakładek sam wypełniać, wszystkie te zakładki zostają automatycznie uzupełnione, jeżeli użytkownik wykona znaną mu operację: "Utwórz bilans urlopowy dla bieżącego roku." Przy podgrywaniu nowej wersji z zaimplementowanym tym rozwiązaniem użytkownik nie musi już założonych bilansów otwarcia urlopu wypoczynkowego dla pracowników jeszcze raz przeliczyć, aktualizacja wykona uaktualnienie bilansów już założonych w poprzedniej wersji automatycznie. Natomiast użytkownik może zarejestrować nieco inny wynik przeliczenia urlopu na wydruku karty urlopowej. Jeżeli użytkownik miał przypadek (-ki) pracowników, dla których karta urlopowa z poprzedniej wersji nie pokazywała poprawnych wyników, to obecnie powinien uzyskać wyniki poprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobrze więc, aby użytkownik dla tych przypadków pracowników w nowej wersji wydrukował sobie poprawną kartę urlopową. Przy okazji tego zgłoszenia wykonano również usprawnienia: - umożliwiono "szybsze" wprowadzanie zdarzeń na kalendarzu pracowników za pomocą nr typu zdarzenia, (np. dla zdarzenia urlop wypoczynkowy wystarczy wprowadzić cyfrę "3", aby wybrać to zdarzenie z listy zdarzeń, wystarczy, że użytkownik zapamięta nr najczęściej wprowadzanych zdarzeń i ich będzie używał do wprowadzania zdarzeń na kalendarz), - na oknie zdarzeń pokazane są pełne informacje, ile urlopu jest do wykorzystania, czy jest i ile urlopu zaległego, ile do wykorzystania jest urlopu na żądanie, - podczas wprowadzania zdarzeń urlop wypoczynkowy najpierw program proponuje wykorzystanie w pierwszej kolejności, jeżeli oczywiście jest, urlop zaległego, - na wydruku karty urlopowej pokazany jest urlop zaległy z wyszczególnieniem, za który rok jest zaległy i kiedy ulega przedawnieniu, - na wydruku karty urlopowej pokazane są dane o wykorzystanym urlopie na żądanie, - na wydruku karty urlopowej wyświetlane są dodatkowe informacje, jeżeli wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku ulegał zmianie, jaka była przyczyna, która powodowała potrzebę tego przeliczenia.

20 Poprawienie błędu objawiającego się podczas dodawania realizacji do różnych list płatniczych z różnych stanowisk Poprawiono proces sprawdzania przez program możliwość naliczania list płatniczych tak, aby możliwe było naliczenie z dwóch stanowisk równocześnie dla różnych list różnych pracowników. Przywrócenie możliwości importu kartoteki pracownika z ZUA lub ZZA wygenerowanego z programu Płatnik Dostosowano import dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA z nowej wersji programu Płatnik do programu RaksSQL. Poprawienie błędu objawiającego się podczas tworzenia listy płac na podstawie harmonogramu Poprawiono błąd objawiający się podczas tworzenia listy płac na podstawie harmonogramu z poziomu okna harmonogramów. SPRZEDAŻ Dodanie możliwości wygenerowania listy towarów, bez tych z ilością do zamówienia "zero", podczas generowania zamówień do dostawców przez generator zamówień Dodano do okna automatycznego generowania zamówień do dostawców parametr, który umożliwia wygenerowanie listy towarów bez tych, których ilość do zamówienia jest równa zero. W ten sposób można otrzymać listę towarów, które faktycznie wymagają uzupełnienia. Oczywiście bez "zakliknięcia" tego parametru, użytkownik otrzyma listę towarów tak jak dotychczas, czyli również z tymi z zerową ilością do uzupełnienia. Umożliwienie zaokrąglania cen sprzedaży w cenniku W słowniku rodzajów cen dodano pole: "Zaokrąglaj do", w którym można zdefiniować, do jakich wartości mają być zaokrąglane ceny sprzedaży. Skutkuje to tym, że użytkownik ustalając cenniki może w jednym cenniku w zależności od rodzaju cen ustalić odpowiednie zaokrąglenia, wg których program automatycznie zaokrągli ceny sprzedaży. Jeżeli sposób liczenia danego rodzaju ceny zdefiniowany jest od netto, zaokrąglana jest cena netto w cenniku, jeżeli sposób liczenia danego rodzaju ceny zdefiniowany jest od brutto, zaokrąglana jest cena brutto w cenniku. Zaokrąglać można do wartości: 10, 5, 1, 0.5, 0.1, 0.05, Jeżeli w parametrze firmy: "Ilość miejsc po przecinku w cenie sprzedaży" ustawiona jest większa dokładność, to pojawia się możliwość wyboru zaokrąglenia jeszcze z większą dokładnością, np. dla ilości miejsc po przecinku 3 pojawia się dodatkowo 0.005, Domyślnie podpowiadane jest zaokrąglenie do Umożliwienie grupowego usunięcia rezerwacji towaru z dokumentu (ZO) Dodano możliwość grupowego usunięcia rezerwacji do wielu zaznaczonych pozycji na zamówieniu od odbiorcy. Wystarczy zaznaczyć pozycje, dla których użytkownik chce usunąć rezerwacje i z menu kontestowego (pod prawym przyciskiem myszy) wybrać operację usunięcia zbiorczo rezerwacji. Wchodzenie do każdego z towarów osobno było dla użytkowników czasochłonne. Wykazywanie towarów zawieszonych pomiędzy MMP/MMR Ze względu na to, że użytkownicy nie mieli dotychczasowo informacji w programie o artykułach, które zostały rozchodowane za pomocą dokumentu MMR z jednego magazynu i oczekują na przyjęcie do drugiego magazynu dokumentem MMP, czyli o artykułach "zawieszonych" w drodze", dodano kolumnę z informacją o ilości "zawieszonej" na dokumencie MM, dla której magazynem docelowym jest zalogowany magazyn: - w oknie Magazyn > Stan magazynu, - w zakładce Stany w magazynach w kartotece towarów. Pomoże to ustalić rzeczywisty stan danego artykułu w firmie i zapobiegnie zamówieniom artykułów, których jeszcze nie ma w magazynie, ale czekają na to by do niego trafić.

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 44 KADRY I PŁACE... 29

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 44 KADRY I PŁACE... 29 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2014.1.17.988 (Data publikacji: 12.11.2014)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 9 SPRZEDAŻ... 10 FINANSE... 10 WSPÓLNE... 11 RAKSSQL 2014.1.13.984 (Data publikacji: 06.10.2014)...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

10 Płatności [ Płatności ] 69

10 Płatności [ Płatności ] 69 10 Płatności [ Płatności ] 69 Ostatnia zakładka w oknie modułu Płatności pozwala na podgląd stanu konkretnego konta. Dodatkowo, możemy także filtrować te informacje, prosząc o wyświetlenie interesującego

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok 2011. Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Aktualizacja stawek VAT na rok 2011 KS-FKW Wydanie: 1 Data wydania: 17.12.2010 Strona/ stron: 1/11 Zmiana stawek VAT od 2011 roku a konfiguracja systemu KS-FKW Spis

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo