Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium"

Transkrypt

1 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników, oraz wykorzystywanie ich podczas tworzenia, lub edycji dokumentów sprzedaŝy, magazynowych oraz zakupów. Dodatek składa się z sześciu części: 1) Raport do edycji zamienników przypisanych do wybranego kodu towaru. Uruchamiany z poziomu okna kartoteki towarów po zaznaczeniu wybranej pozycji, kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wyborze opcji Zamienniki edycja lnk (OMEGA). Po uruchomieniu raportu ukazuje się okno z listą zamienników przypisanych do wybranego towaru oraz podstawowymi informacjami o wyświetlonych zamiennikach. PoniŜej listy znajdują się przyciski: - /\ oraz \/ - słuŝą do zmiany liczby porządkowej zaznaczonego zamiennika, - Dodaj - słuŝy do wyświetlenia okna umoŝliwiającego dodanie nowego zamiennika oraz ustawienia jego parametrów, - Edytuj - słuŝy do wyświetlenia okna umoŝliwiającego edycję i zmianę parametrów zaznaczonego zamiennika, - Usuń słuŝy do usunięcia zaznaczonego na liście zamiennika a w przypadku, gdy zamiennik jest dwukierunkowy usunięcie równieŝ odwrotnego zamiennika, - przyciski radiowe Zamienniki oraz Jest zamiennikiem umoŝliwiają wyświetlenie listy zamienników dla wybranego towaru, a w drugim przypadku wyświetlenie kodów towarów, w których analizowany kod towaru występuje jako zamiennik, - Zamknij słuŝy do zamknięcia okna Edycji zamienników, oraz zapisuje do schowka kod zaznaczonego na liście zamiennika.

2 2/5 Okno wyświetlane po naciśnięciu przycisków Dodaj lub Edytuj wygląda w obu przypadkach analogicznie, i składa się z następujących pól: - Dwa przyciski radiowe umieszczone obok pól edycyjnych Szukaj i Kod obcy, pozwalają określić z którego pola edycyjnego chcemy korzystać. - Szukaj pole edycyjne do wprowadzenia części lub całego kodu towaru, po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie okno z kodami towarów które odpowiadają szukanej wartości. Z tej listy naleŝy wybrać odpowiedni kod i nacisnąć przycisk Wybierz. - Kod obcy pole edycyjne, do którego moŝna wprowadzić kod obcy nie znajdujący się w kartotece towarów, utworzony w ten sposób zamiennik nie będzie mógł być wykorzystany na dokumencie sprzedaŝy do momentu dodania go do kartoteki towarów. - Przelicznik dwa pola umoŝliwiające wprowadzenie proporcji w jakich zamiennik zastępuje analizowany towar. - Zamiennik dwukierunkowy po zaznaczeniu tego pola analizowany towar automatycznie staje się zamiennikiem swojego zamiennika. - Proponuj tylko, gdy jest stan handlowy po zaznaczeniu tego pola, zamiennik proponowany podczas tworzenia nowego dokumentu podpowiadany będzie tylko w przypadku, gdy jego stan handlowy będzie większy od zera. - Opis pole do którego moŝna wpisać dowolną informację dotyczącą zamiennika, informacja ta widoczna będzie w oknie edycji jako opis zamiennika na liście. - Zatwierdź po naciśnięciu tego przycisku wprowadzone parametry zamiennika zostają zapisane, a zaznaczony na liście kod towaru zapisany w schowku. - Anuluj powoduje anulowanie operacji. 2) Raport do wydruku zestawienia informacji na temat zamienników wybranych towarów. Uruchamiany z pozycji okna kartoteki towarów po zaznaczeniu jednego lub kilku towarów i kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz wyborze opcji Zamienniki zestawienie lnk (OMEGA). Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaje okno z polem dającym moŝliwość wyboru, czy wydrukowane mają zostać wszystkie zamienniki, czy tylko zamienniki będące na stanie.

3 3/5 Przycisk Zatwierdź słuŝy do potwierdzenia wykonania operacji, przycisk Anuluj słuŝy do anulowania wykonania operacji. Po potwierdzeniu wykonania operacji w formie tabelek wyświetlona zostaje lista wybranych towarów wraz z przypisanymi do nich zamiennikami i parametrami określającymi te zamienniki. 3) Raport z proponowanymi zamiennikami. Uruchamiany jest z pozycji karty towaru, moŝliwy do wykorzystania podczas tworzenia dokumentu sprzedaŝy, dokumentu zakupu oraz dokumentu magazynowego. Podczas tworzenia jednego z w/w dokumentów naleŝy nacisnąć kombinację klawiszy Alt + 3 aby wyświetliło się okno z listą zamienników wybranego towaru. Po zaznaczeniu jednej z pozycji zamienników znajdujących się na liście oraz naciśnięciu przycisku Zamknij, program automatycznie kopiuje do schowka kod zaznaczonego zamiennika. Aby podmienić go z kodem zamienianego towaru naleŝy zaznaczyć go na tworzonym dokumencie i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + v. 4) Raport do odczytu kodów zamienników zapisanych w notatce towaru dostępny z kartoteki towarów po zaznaczeniu kilku pozycji na liście, naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybraniu opcji Zamienniki notatki lnk (OMEGA). Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaje okno z pytaniem o wybór opcji

4 4/5 Do wyboru są dwie propozycje: - Sprawdzenie poprawności kodów wpisanych do notatek towarów daje to moŝliwość sprawdzenia zawartości notatek towarów zaznaczonych w kartotece towarów. JeŜeli występują jakieś nieprawidłowości zostaje wykonany wydruk w którym opisane są błędy jakie występują w nazwach kodów wpisanych do notatek. - Automatyczne przypisanie towarom zamienników pobranych z notatek daje to moŝliwość przepisania z notatek kodów towarów zaznaczonych w kartotece towarów, do bazy danych zamienników. JeŜeli występują jakieś nieprawidłowości w kodach umieszczonych w notatkach towarów zostają one wydrukowane analogicznie jak w wersji poprzedniej. W raporcie Zamienniki - ustawienia (OMEGA) istnieje moŝliwość ustawienia czy tworzone z notatki zamienniki mają być zamiennikami jedno czy obustronnymi. 5) Raport Zamienniki tworzenie z kilku towarów (OMEGA) dostępny z kartoteki towarów po wybraniu kilku pozycji z listy, naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybraniu opcji Zamienniki tworzenie z kilku towarów lnk (OMEGA) daje moŝliwość stworzenia zamienników dla wszystkich zaznaczonych towarów wiąŝąc je między sobą. Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaje okno z prośbą o potwierdzenie Ŝądanej operacji. Po wybraniu Tak operacja wykonana zostaje automatycznie, na koniec wykonany zostaje wydruk z podsumowaniem wykonanych czynności. 6) Zamienniki kod obcy jest zamiennikiem (OMEGA) - dostępny z kartoteki towarów po wybraniu kilku pozycji z listy, naciśnięciu prawego przycisku myszy i wybraniu opcji Zamienniki kod obcy jest zamiennikiem (OMEGA). Po uruchomieniu raportu wyświetlone zostaje okno umoŝliwiające wpisanie szukanego kodu obcego lub jego części. JeŜeli zaznaczone zostanie pole Dokładna zgodność wartość wpisana do pola edycyjnego musi być dokładnie taka sama jak szukany kod obcy Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź wyświetlone zostanie okno zawierające wszystkie znalezione kody obce odpowiadające szukanemu ciągowi.

5 5/5

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0)

PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY. Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) PROGRAM MAGAZYNOWO-SPRZEDAśOWY expedient Infinite Sp. z o.o. Instrukcja uŝytkownika (do wersji nr 2.3.3.0) Autor: Grzegorz Sudolski Korekta: Marcin Stępniak Zatwierdził: Autor i Infinite Sp. z o.o. dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2

SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 SYSTEM INTER ETE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: I_O INTER ETE 1.01 TS2 Spis treści: Opis systemu INTER ETE... 3 Instalacja programu... 4 Jak zacząć?... 5 Program INTER Serwer... 7 Główne okno programu... 7 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII

ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU. Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII ELZAB - INFORMATYK OPIS PROGRAMU Elzab Gastrofis DO OBSŁUGI GASTRONOMII SZCZECIN PAŹDZIERNIK 2010 Program Elzab Gastrofis słuŝy do obsługi małych i średnich punktów gastronomicznych. Program prowadzi ewidencję

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Producent : Firma Informatyczna PiM s.c. 30-512 Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) 263-85-12, (012) 292-24-82 e-mail : amadeo@pim.krakow.pl internet : www.pim.krakow.pl INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl. Studio SN2Enova. Instrukcja użytkownika 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 533 32 26 26, 533 32 26 27 mail: kontakt@softwarestudio.com.pl Studio SN2Enova Instrukcja użytkownika Wstęp 2 Dostarczona dokumentacja dotyczy komercyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo