Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRODUKTU - SYSTEM REZERWACJI I KAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRODUKTU - SYSTEM REZERWACJI I KAS"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRODUKTU - SYSTEM REZERWACJI I KAS Zamek Królewski w Warszawie Muzeum jest instytucją prowadzącą bardzo szeroką działalność: muzealną, edukacyjną, koncertową, reprezentacyjną. Ze względu na swoją rolę historyczną i symboliczną jest też miejscem ważnych wydarzeń o charakterze państwowym, społecznym i gospodarczym. W związku z rosnącym zainteresowaniem naszą ofertą niezbędne jest wprowadzenie nowoczesnego i modyfikowalnego systemu komputerowego umożliwiającego kompleksową obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, w tym za pośrednictwem Internetu, na ekspozycje stałe i wystawy czasowe, koncerty, projekcje filmowe, inne wydarzenia organizowane przez i na terenie Muzeum; rezerwacji i sprzedaży /w tym za pośrednictwem Internetu/ zajęć edukacyjnych /lekcji, warsztatów, wykładów, przedstawień teatralnych, koncertów itp./, rezerwacji i sprzedaży powierzchni Muzeum /sale, Arkady, dziedzińce i ogrody/ w celu organizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych, komercyjnych i in. System powinien zapewniać możliwość rezerwacji i sprzedaży zajęć edukacyjnych pracownikom kas oraz osobom zainteresowanym zakupem za pośrednictwem Internetu. System powinien dawać możliwość rezerwacji i blokowania dostępu do powierzchni zamkowych /sal itd./ w dowolnych konfiguracjach /pojedynczo, ciągiem, wybiórczo, w różnych godzinach w zależności od sali itp./ uprawnionym pracownikom oraz dostępu do tych informacji /bez możliwości ingerencji/ wybranym/wskazanym pracownikom Zamku. System powinien automatycznie blokować możliwość rezerwacji wejść, zajęć i rezerwacji powierzchni w przypadku nakładania się wydarzeń w obrębie danej sali/powierzchni w tym samym czasie zachowując możliwość zdjęcia blokady przez uprawnionego pracownika. Wymagane podstawowe funkcjonalności systemu: 1. Sprzedaż biletów wstępu 2. Rezerwacja biletów wstępu 3. Sprzedaż zajęć edukacyjnych 4. Rezerwacja zajęć edukacyjnych 5. Rezerwacja sal /przestrzeni/ na wydarzenia 6. Rezerwacja przewodników 7. Sprzedaż usług przewodnickich 8. Rezerwacja systemów GTS 9. Sprzedaż systemów GTS 10. Rezerwacja audio przewodników 11. Sprzedaż audio przewodników 12. Kontrola biletów 13. Raportowanie /zestawienia/ 1/A Sprzedaż biletów wszystkie rodzaje działalności Zamku: A/ wstęp na ekspozycje stałe B/ wstęp na wystawy czasowe 1

2 C/ koncerty własne D/ koncerty obce E/ wykłady F/ projekcje filmowe G/ spektakle teatralne H/ warsztaty I/ biletowane imprezy własne /dni atrakcji/ J/ biletowane imprezy obce /targi/ K/ imprezy niebiletowane L/ możliwość dodania nowych kategorii 1/B Sprzedaż biletów kategorie biletów A/ bezpłatne/ewidencyjne B/ normalne C/ ulgowe D/ rodzinne E/ za 1 zł F/ rabatowe /karta warszawiaka, sodexo, groupon/ G/ specjalne /grupy w niedziele opłata za rezerwację/ H/ imprezowe zwiedzanie w ramach imprez I/ karnety długookresowe J/ inne rezerwa na dodatkowe bilety-zaproszenia na dni atrakcji /konkretne atrakcje, zajęcia/ - odbiór w kasach 1/C Sprzedaż biletów miejsce A/ kasy B/ kasa przenośna C/ Internet D/ automat 1/D Sprzedaż biletów technika A/ druk w kasie A/1 druk z komputera A/2 drukarka A/3 bilet kolorowy/monochromatyczny B/ Internet - druk w domu B/1 system wysyła maila z biletem B/2 system wysyła maila z kodem C/ Internet - QR kod? kod paskowy? na urządzenia mobilne D/ zwroty? E/ obsługa kart lojalnościowych 2/A Rezerwacja biletów wstępu /sposoby/ A/ telefon do kas 2

3 B/ fax do kas C/ mail do kas D/ Internet E/ bezpośrednio w kasie 2/B Rezerwacja biletów wstępu - /zasady wstępu/ A/ dzienny limit wstępu na ekspozycje stałe: A1 dla Zamku 4500 osób = wejścia grup co 5/10 min A2 dla Pałacu 2000 osób = wejścia grup co 10 min Do limitu wlicza się bilety na cały Zamek/całodobowe? B/ dzienny limit wstępu na wystawy czasowe: B1 zasada max 30 osób w grupie B2 zasada wejścia co 5/10 min C/ blokada rezerwacji i sprzedaży po wyczerpaniu limitu C/1 automatyczna C/2 możliwość ręcznego odblokowania przez uprawnionego pracownika? 2/C Rezerwacja biletów wstępu elementy Rezerwacji: A/ indywidualni B/ grupy od 10 do 30 osób C/ data D/ godzina E/ ekspozycja F/ wydarzenie wystawa, koncert, wykład /miejsca nienumerowane/ 2/D Rezerwacja biletów wstępu dodatkowe elementy wymagające wprowadzenia A/ grupy mają obowiązek korzystania ze słuchawek pole potwierdzające własne słuchawki lub odsyłające do zamówienia słuchawek zamkowych B/ oprowadzać mogą wyłącznie certyfikowani przewodnicy pole potwierdzające własnego certyfikowanego przewodnika lub odsyłające do zamówienia przewodnika zamkowego /agencja?/ C/ możliwość rezerwacji na ile dni przed wizytą/wydarzeniem 180?, 90? D/ blokada rezerwacji biletów wstępu na trasę w wypadku rezerwacji sali lub grupy sal na inne wydarzenie /imprezę/: D/1 automatyczna gdy dokonana jest rezerwacja sal na całej trasie, w całym Zamku D/2 ręczna gdy dokonana jest rezerwacja na część sal wpuszczamy zwiedzających ale konieczny jest automatyczny, generowany przez system komunikat o niepełnej ekspozycji i/lub zmianie trasy zwiedzania D/2/a możliwość ręcznego wyłączenia z oferty ceny na bilety normalne lub przestawienia na bilet specjalny za usługę niepełnowartościową E/ ostrzeżenie o konfliktach dla osób pracujących w systemie F/ odwołanie rezerwacji i zwrot płatności /tylko dla grup?/ 3

4 3/A Sprzedaż zajęć edukacyjnych sposoby: A/ w kasach: A1 gotówka A2 karta B/ przedpłata: B1 przelew B2 karta C/ po usłudze: C1 przelew D/ płatność internetowa D1 szybki przelew D2 karta 3/B sprzedaż zajęć edukacyjnych rodzaje danych: A/ kategorie zajęć: A1 lekcja muzealna - cena A2 warsztat - cena A3 lekcja muzyczna - cena A4 lekcja z przedstawieniem - cena A5 wykład - cena A6 cykl wykładów/seminarium - cena A7 cykl warsztatów/kurs cena A8 inne możliwość dopisania kategorii B/ tematyka zajęć: B1 przedszkola B2 podstawówki B3 gimnazja B4 licea B5 UTW B6 inne możliwość dodawania kategorii C/ miejsce realizacji sala D/ data realizacji E/ godzina F/ prowadzący G/ zamawiający dane fiskalne, numer klienta, osoba odpowiedzialna H/ sposób płatności I/ rezygnacja zwrot płatności, opłata za niepojawienie się grupy J/ ocena zajęć i prowadzącego? 4/A Rezerwacja zajęć edukacyjnych sposób: A/ telefon do kas B/ fax do kas C/ mail do kas D/ Internet 4

5 E/ bezpośrednio w kasie 4/B Rezerwacja zajęć edukacyjnych rodzaje danych: A/ kategorie zajęć: A1 lekcja muzealna - cena A2 warsztat - cena A3 lekcja muzyczna - cena A4 lekcja z przedstawieniem - cena A5 wykład - cena A6 cykl wykładów/seminarium - cena A7 cykl warsztatów/kurs cena A8 inne możliwość dopisania kategorii B/ tematyka zajęć: B1 przedszkola B2 podstawówki B3 gimnazja B4 licea B5 UTW B6 inne możliwość dodawania kategorii C/ miejsce realizacji sala D/ data realizacji E/ godzina realizacji F/ prowadzący: F1 imię i nazwisko F2 dostępność tematyczna różne osoby do różnych tematów F3 dostępność czasowa czy nie ma kolizji co do miejsca, czasu F4 rangowanie poziom kompetencyjny = jeśli wybór automatyczny to system wybiera najlepszych G/ zamawiający dane fiskalne, numer klienta, osoba odpowiedzialna H/ sposób płatności: A/ w kasach: A1 gotówka A2 karta B/ przedpłata: B1 przelew B2 karta C/ po usłudze:/?/ C1 przelew D/ płatność internetowa D1 szybki przelew D2 karta I/ rezygnacja zwrot płatności, opłata za niepojawienie się grupy J/ ocena zajęć i prowadzącego? 5

6 5/A Rezerwacja sal/powierzchni sposoby: A/ pisemnie B/ telefonicznie z koniecznością potwierdzenia według pkt. A,C,D. C/ fax D/ mail E/ rezygnacje 5/B Rezerwacja sal/powierzchni uprawnieni do dokonania rezerwacji w systemie: A/ koordynator systemu z działu marketingu B/ kierownik działu marketingu 5/C Rezerwacja sal/powierzchni kategorie powierzchni: A/ pojedyncze sale Zamku i Pałacu B/ ciągi sal C/ różne sale w ramach jednej Rezerwacji D/ Arkady całe, podzielone na części: południową, centralną, północną, Restaurację lub poszczególne arkady E/ taras ogrodowy cały, podzielony na części: zamkową i Restaurację F/ ogród dolny G/ dziedzińce 5/D Rezerwacja sal/powierzchni dane systemowe: A impreza: A1 nazwa imprezy A2 kategoria imprezy A3 typ imprezy A3 charakter imprezy B organizator/klient: B1 nazwa klienta B2 osoba kontaktowa B3 dane fiskalne C rezerwacja: C1 data Rezerwacji C2 status Rezerwacji aktywna/nieaktywna C3 wymagana data potwierdzenia Rezerwacji C4 status Rezerwacji potwierdzona/niepotwierdzona C5 wymagana data przedpłaty C6 status przedpłaty opłacona/nieopłacona C7 prowadzący ze strony Zamku D dane techniczne: D1 data imprezy od D2 data imprezy do D3 godzina rozpoczęcia imprezy D4 czas trwania imprezy 6

7 D5 liczba uczestników E rezerwowane sale: E1 nazwa Sali E2 data zajęcia od E3 data zajęcia do E4 godzina zajęcia od E5 godzina zajęcia do E6 cena netto F dane finansowe: F1 koszt wynajęcia powierzchni cennikowy netto F2 rabat podstawa rabatu: F2/A współorganizacja F2/B decyzja dyrektora F3/C powtarzalność F4/D - inne F3 koszt wynajęcia powierzchni faktyczny netto F4 VAT F5 koszt obsługi F6 koszt ochrony F7 koszt energii F8 koszt parkietu G dokumenty: G1 dokument rezerwacyjny data wpływu G2 odpowiedź /potwierdzenie/ data wyjścia G3 odpowiedź /odmowa/ data wyjścia G4 umowa: G4/A data wysłania projektu G4/B data zatwierdzenia przez obie strony G4/C data podpisania umowy G5 inne data wysyłki/data otrzymania H/ konieczne graficzne przedstawienie poziomu Rezerwacji np. poprzez odpowiedni kolor na planie Zamku /w zależności od poziomu: H/1 dostępności powierzchni /np. niedostepna, do wglądu, dostępna/ H/2 godzin dostępności H/3 Możliwość wyboru rezerwowanych sal przez rezerwującego za pośrednictwem interfejsu graficznego, na odstawie planu Zamku. 6/A Rezerwacja przewodników sposoby: A/ bezpośrednio u przewodnika /telefonicznie lub mailowo/ B/ telefonicznie przy rezerwacji zwiedzania w kasach C/ fax do kas, przy rezerwacji D/ mail do kas przy rezerwacji E/ Internet przy rezerwacji F/ bezpośrednio w kasie przy rezerwacji biletów 7

8 6/B Rezerwacja przewodników dane w systemie: A/ imię i nazwisko możliwość wyszukania według nazwiska B/ nr certyfikatu B/1 aktywny B/2 nieaktywny C/ języki: możliwość wyszukania wg języków C/1 polski C/2 angielski itd. D/ data usługi E/ data zamówienia F/ dostępność czasowa? G/ cena/koszt H/ ocena? I/ rangowanie wg uzyskanych ocen? 6/C Rezerwacja przewodników inne? A/ wysyłka przez system zgłoszenia przewodnikowi B/ blokada w systemie zarezerwowanego czasu C/ potwierdzenie rezerwacji w systemie i wysyłka do zamawiającego D/ rezygnacja z rezerwacji 7/A Sprzedaż usług przewodnickich sposoby: A/ kasa B/ Internet szybki przelew lub karta C/ bezpośrednio u przewodnika nie dotyczy systemu D/ zwroty 7/B Sprzedaż usług przewodnickich dane w systemie: A/ imię i nazwisko przewodnika B/ nr certyfikatu C/ data usługi D/ rodzaj usługi - język E/ dane zamawiającego potrzebne do faktury 8/A Rezerwacja systemów GTS sposoby A/ kasa A/1 telefon A/2 mail A/3 - fax B/ Internet C/ rezygnacja 8/B Rezerwacja systemów GTS dane: A/ nr rezerwacji zwiedzania 8

9 B/ liczba zwiedzających C/ data i godzina usługi D/ dane zamawiającego do faktury E/ imię i nazwisko przewodnika F/ nr certyfikatu przewodnika 9/A Sprzedaż systemów GTS sposoby A/ kasa A/1 gotówka A/2 karta A/3 przelew po usłudze B/ Internet B/1 szybki przelew B/2 karta C/ zwroty 10/A Rezerwacja audio przewodników sposoby A/ kasy A/1 telefonicznie A/2 fax A/3 mail B/ Internet C/ rezygnacja 10/B Rezerwacja audio przewodników dane A/ nr rezerwacji B/ data i godzina C/ liczba urządzeń D/ język E/ koszt jednostkowy F/ koszt całkowity G/ dane zamawiającego do faktury 11/A Sprzedaż audio przewodników sposoby A/ kasy A/1 gotówka A/2 karta B/ Internet B/1 szybki przelew B/2 karta C/ zwroty 11/B Sprzedaż audio przewodników inne A/ potwierdzenie zamówienia i płatności 9

10 A/1 w kasie na bilecie/paragonie A/2 w Internecie automatyczny mailing /w kodzie na bilecie 1/D?/ 12/A Kontrola biletów sposoby: - czytniki kodu paskowego przenośnie - miejsca kontroli do ustalenia z WSO: Brama Senatorska Sień Wielka Parter Schody Pn Wejście do Galerii Parteru Wejście PpB Wejścia na wystawy 13/A Raportowanie /zestawienia/: A/ frekwencja A/1 zbiorcza A/2 według kategorii działalności A/3 według wydarzeń A/4 według kategorii biletów A/5 według ekspozycji A/6 według języków? A/7 według przewodników? A/8 według dat A/9 - według godzin A/10 - inne B/ wpływy B/1 zbiorcze B/2 według kategorii działalności B/3 według kategorii biletów B/4 według tras B/5 według języków B/6 według dat B/7 - według godzin B/8 - inne C/imprezy C/1 według dat C/2 według klientów C/3 według nazwy imprezy C/4 - według kategorii C/5 według typu imprezy C/6 charakter imprezy C/7 według prowadzącego ze strony Zamku 10

11 C/8 według zajmowanych sal C/9 według liczby uczestników C/10 według kategorii finansowych /płatna, rabatowa, bezpłatna/ 14/A zasady działania blokady: - blokada limitu wejść - blokada osoby prowadzącej zajęcia - blokada powierzchni 11

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu

Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej biletów w Wejherowskim Centrum Kultury oraz ogólne zasady korzystania z obiektu Przed przystąpieniem do zakupu lub rezerwacji biletu za pośrednictwem Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY W FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 18 marca 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl

REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl REGULAMIN Zakupu, rezerwacji, zwrotu i reklamacji biletów poprzez stronę internetową www.ckis.konin.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE. do rejestracji i zarządzania konferencją. www.mukante.pl

INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE. do rejestracji i zarządzania konferencją. www.mukante.pl INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE do rejestracji i zarządzania konferencją www.mukante.pl INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE do rejestracji i zarządzania konferencją Nasz zespół to dwie firmy, które połączyły swoje siły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW obowiązujący W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rezerwacją biletów do Opery na Zamku w Szczecinie zajmuje się Dział Promocji oraz kasa Opery.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy:

REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy: REGULAMIN KINA Szanowni Klienci! Na terenie Multikina obowiązują następujące przepisy: 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu towarów i realizacji usług w kinach pod szyldem Multikino znajdujących

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w spektaklu, koncercie, konferencji Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Regulamin uczestnictwa w spektaklu, koncercie, konferencji Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Regulamin uczestnictwa w spektaklu, koncercie, konferencji Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy Regulamin określa zasady korzystania z widowni Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro Podróży TravelNeo 1. Postanowienia ogólne 1.1 Właścicielem serwisu www.travelneo.pl jest Biuro Podróży TravelNeo z siedzibą w Łazanach 259, 32-020

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...4

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...4 Spis treści 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...4 2. MODUŁ ZARZĄDZANIA EKSPEDIENTAMI ORAZ TOUROPERATORAMI...4 2.1. MODUŁ ADMINISTRATOR...4 2.2. MODUŁ PROFIL...9 3. OPIS WYSZUKIWARKI merlin.merlinx.pl...10 4. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia

REGULAMIN. sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia REGULAMIN sprzedaży i rezerwacji biletów online w Teatrze Komedia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz rezerwacji biletów online na przedstawienia i wydarzenia artystyczne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Obsługi Klienta

Elektroniczny System Obsługi Klienta Elektroniczny System Obsługi Klienta Bastion ERP Financials 3 Elektroniczny System Obsługi Klienta Kontrola dostępu POSitive SPA&Sport str. 5 str. 11 str. 14 Monitory i multimedia BluePocket Usługi str.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o.

Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o. Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania Hotel-In dostarczanego przez LMS Online Sp. z o.o. Zawarta w dniu... Pomiędzy: LMS Online sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego, ul. Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest:

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna (konsument), która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA 1 Planetarium Niebo Kopernika Jedną z atrakcji Centrum Nauki Kopernik udostępnionych publiczności jest Planetarium Niebo Kopernika (zwane dalej Planetarium). Centrum

Bardziej szczegółowo

( OBSZAR TICKETING )

( OBSZAR TICKETING ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 1 SPRZEDAŻ KART WSTĘPU, IDENTYFIKACJA KIBICA, ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU ( OBSZAR TICKETING ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

System GaH Program GH-POS

System GaH Program GH-POS System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa, 999-2008 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo