OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO /12/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10"

Transkrypt

1 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO /12/10

2 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura Pakietu do Monitoringu... 8 Konfiguracja DVR i Kamery IP... 8 Środowisko Systemowe... 8 Ruch Sieciowy... 8 Infrastruktura... 8 Konfiguracja Ustawień Przepływu Strumienia Danych... 9 Kwestie dot. Sprzętu Systemowego Oprogramowanie Systemowe Licencjonowania Systemu Omówienie Licencjonowania Licencjonowanie VSoIP Rozdział 2 Komponent Serwera Ogólne informacje dotyczące serwera VSoIP Pro Czynniki warunkujące działanie Serwera Specyfikacje Sprzętowe System Operacyjny Dodatkowe Obowiązkowe Oprogramowanie Opcjonalne Oprogramowanie Zanim przystąpisz do instalacji serwera VSoIP Pro Wszystkie Ustawienia Systemu Operacyjnego Ustawienia sieciowe Wykorzystanie Firewalli i Portów Wyłączanie Oszczędności Mocy Instalowanie Serwera VSoIP Pro Instalowanie Klienta VSoIP Pro na tym samym komputerze Rejestrowanie offline Używanie Serwera VSoIP Pro Ręczne Uruchamianie Serwera Automatyczne Uruchamianie Serwera Zatrzymywanie Serwera Rozwiązywanie problemów Jak mogę upewnić się, że serwer działa? Serwer Czasu Sieciowego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział 3 Komponent Klienta Ogólne informacje dot. Klienta VSoIP Pro Wymagania zasadnicze Specyfikacje Sprzętowe System Operacyjny Dodatkowe Obowiązkowe Oprogramowanie System Zanim przystąpisz do instalacji Klienta VSoIP Pro Ustawienia Systemu Operacyjnego Ustawienia sieciowe Wykorzystanie Firewalli i Portów... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Dodawanie Zaufanych Witryn Dodatkowe Oprogramowanie Zabezpieczające Wsparcie Sprzętowe dla Direct-3D, Microsoft Direct-3D-X 9.0c lub nowszy Instalowanie Klienta VSoIP Pro Rejestrowanie offline... 29

3 Poinstalacyjna Lista Kontrolna Serwer Czasu Sieciowego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Uruchamianie i Zatrzymywanie Klienta Rozdział 4 Konfiguracja Klienta Ogólne informacje dot. Systemu Pierwsze Kroki Konfiguracja Użytkownika Dodawanie Nowego Użytkownika Zmiana Hasła Użytkownika Tymczasowa Blokada dostępu Użytkownika do serwera Usuwanie Istniejącego Użytkownika Konfiguracja Grupy Użytkowników Tworzenie Grupy Użytkowników Kopiowanie Grupy Użytkowników Usuwanie Grupy Użytkowników Konfiguracja Urządzenia Dodawanie Urządzeń Konfiguracja Urządzeń przy zastosowaniu Interfejsu 45 Usuwanie Urządzeń Konfiguracja Źródeł Sygnału Wideo Konfiguracja Wyzwalaczy Konfiguracja Możliwości Ruchu Poziomego, Pionowego i Przybliżania (ang. Pan-Tilt-Zoom - PTZ) Konfiguracja Dźwięku Komunikacja za pomocą dźwięku Konfiguracja Sekwencji Konfiguracja Obsługi Klawiatury Rozdział 5 Używanie VSoIP Pro do Monitorowania Twojej Placówki Praca z Live Video i PTZ Obsługa Wielu Monitorów Określanie Układu Okienka Wideo Uruchamianie i Zatrzymywanie Live Video Używanie Zoomu Cyfrowego Robienie Migawki z Live Video Kontrola Ruchu Poziomego, Pionowego i Przybliżania (ang. Pan-Tilt-Zoom - PTZ) Sekwencje Przeglądania Przechowywane Widoki Aktualizacja Przechowywanego Widoku Usuwanie Przechowywanych Widoków Odzyskiwanie Wcześniej Zachowanych Widoków Praca z Alarmami Omówienie Wyświetlenia Alarmów Przeglądanie Właściwości Alarmu Potwierdzenie Alarmu Zamykanie Alarmu Odtwarzanie Zapisanych Obrazów Wideo Wykrywanie Zarejestrowanych Materiałów Filmowych Odtwarzanie Zarejestrowanych Materiałów Filmowych Używanie Zoomu Cyfrowego Robienie Migawki Zapisanego Obrazu Wideo Synchronizacja Odtwarzania Zarejestrowanych Obrazów Wideo Eksport Zapisanych Obrazów Wideo Odtwarzacz Eksportowy VSoIP Konfiguracja Ścieżki Kontrolnej Profile Ścieżki Kontrolnej... 74

4 Zarządzanie ścieżką kontrolną Rozdział 6 Konfiguracja złożonego alarmu Alarmy proste, zaplanowane i specyficzne dla danego urządzenia Proste alarmy Alarmy zaplanowane Alarmy specyficzne dla danego urządzenia Czynności złożonego alarmu Podgląd obrazu w trybie LIVE u wszystkich podłączonych Klientów i na ścianach wizyjnych Automatyczne potwierdzanie alarmów Aktywacja Przekaźnika na alarmie Opis dot. przetwarzania alarmu Tworzenie złożonych alarmów Kopiowanie złożonego alarmu Włączanie/wyłączanie złożonego alarmu Użycie operatora logicznego NIE (NOT) Sposób pracy złożonych alarmów Przykład przetwarzania alarmu złożonego Rozdział 7 Zdalny dostęp do VSoIP przy użyciu przeglądarki internetowej Wymagania zasadnicze Dostęp zdalny Rozdział 8 Użycie klawiatury PTZ z VSoIP Pro Omówienie Wymagania zasadnicze Instalacja sterownika klawiatury Sterownik klawiatury Uruchamianie i wyłączanie sterownika klawiatury Konfiguracja sterownika klawiatury Przypisywanie ID klawiatur Identyfikacja urządzeń i okienek wideo Użycie klawiatury z VSoIP Pro Rozwiązywanie problemów dla klawiatur PTZ Rozdział 9 Projektowanie zbiorów map Omówienie zbiorów map Projektowanie zbiorów map Tworzenie zbioru map bez narzędzia do tworzenia map Typowy przebieg pracy Tymczasowa Strona z mapami Linki do strony - tekstowe Linki do kamer - Graficzne Linki do alarmu Rozdział 10 Konfiguracja i Używanie Zbiorów Map Wprowadzenie Dodawanie Zbiorów Map do Serwera Powiązywanie linków map z Urządzeniami Usuwanie Zbiorów Map Rozwiązywanie problemów Używanie Zbiorów Map Rozdział 11 Administrowanie systemem Przywracanie Ustawień Fabrycznych Ponowne użycie Urządzeń, Użytkowników i Grup Eksport Urządzeń, Użytkowników i Grup Importowanie Urządzeń, Użytkowników i Grup Użytkowników Przeglądanie Informacji Systemowych Ustawienia Domyślne

5 Oglądanie Alarmu Zmiana Ustawień Klienta Rozdział 12 Komponent NVR Omówienie NVR Wymagania zasadnicze Zanim przystąpisz do instalacji NVR Wykorzystanie Firewalli i Portów Instalowanie NVR Instalowanie NVR tym samym komputerze co serwer VSoIP Pro Instalowanie NVR na oddzielnym komputerze Licencjonowanie Offline Aktualizacja NVR Uruchamianie NVR Ręczne Uruchamianie NVR Automatyczne Uruchamianie NVR Zatrzymywanie NVR Rozwiązywanie problemów Oczekiwane Działanie Serwer Czasu Sieciowego... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Rozdział 13 Konfiguracja NVR Co to jest Zadanie Nagrywania? Rodzaje Zadań Nagrywania Co się dzieje kiedy partycja się zapełnia? Tworzenie Zadań Nagrywania Edytowanie Zadań Nagrywania Wyłączanie/Usuwanie Zadań Nagrywania Praca Awaryjna NVR Wykorzystywanie Próbkowania Strumienia do Ograniczenia Wymaganego Miejsca Korzystanie z VSoIP NVR na cele Transmisji Źródła Wideo Nagrywanie w Oparciu o Alarm - Buforowanie przed i po nagrywaniu Rozdział 14 Korzystanie z Bramy VSoIP Omówienie Konfiguracja Bramy VSoIP Service Dodawanie Urządzenia Tworzenie Sesji Wyświetlanie Obrazu Wideo Wyświetlanie Obrazu Wideo w przeglądarce internetowej Wyświetlanie Obrazu Wideo przy zastosowaniu Odtwarzacza Eksportowego VSoIP Wyświetlanie Obrazu Wideo przy użyciu VSoIP Pro lub Ściany wizyjnej VSoIP Załącznik A Informacje dot. konserwacji Otwieranie Wiersza Poleceń w Microsoft Windows Otwieranie okna dialogowego Uruchom Odszukanie Adresu IP Komputera Ustalanie Wykorzystania Portu komputera Zdarzenia Windows Korzystanie z Podglądu Zdarzeń Wyświetlanie Plików Ukrytych lub Systemowych Konfigurowanie Dziennika Aplikacja tak, aby Najstarsze Pozycje były Nadpisywane Przeglądanie Listy Usług Windows Sprawdzanie Połączenia Urządzenia Sieciowego lub Komputera Rozwiązywanie problemów Dostarczanie Informacji dot. Wsparcia Technicznego Określanie Poziomu Rejestracji Danych Załącznik B Obsługiwane Urządzenia Obsługa Dodatkowych Urządzeń

6 Obsługiwane Klawiatury Załącznik C Kwestie dot. Określonych Urządzeń Dodawanie Urządzeń ZV S306 i ZN-D2024 do VSoIP Pro Dodawanie DRH-DVD i DVR DR4H Lite Załącznik D Partycje NVR i Grupy Partycji Ogólne Informacje dot. Partycji Tryby Partycji Grupy Partycji Wybór Partycji Nagrania Indeks

7 Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Komponentów systemu Środowiska Systemowego Licencjonowania Systemu Pakiet do monitoringu VSoIP Pro służy głównie do oglądania, nagrywania i przeglądania wideo za pomocą sprzętu sieciowego, sieciowych kamer, sieciowych cyfrowych rejestratorów wideo (DVR), komputerów podlączonych do sieci, oprogramowań systemowych i oprogramowania pisanego na zamówienie. System ten jest złożony a sprzęt do niego, z różnymi zestawami funkcji i o różnych właściwościach jest dostarczany przez Ganz oraz innych producentów. W takich systemach prawidłowa praca systemu jest zapewniana przez przestrzeganie standardów. Architektura systemu jest oparta na sieci Protokołu Internetowego (IP) - cała komunikacja odbywa się przez sieci IP - a pakiet oprogramowania do monitoringu jest oparty na technologii Microsoft Windows. Komponenty systemu Tabela 1 Komponenty systemu Klient Serwer Klient jest jednostką oprogramowania, która prezentuje podgląd bieżącego stanu pakietu do monitoringu. Wysyła on żądania do serwera, który pozwala klientowi wykonywać określone czynności. Klient może mieć także możliwości administracyjne, umożliwiając konfigurację i konserwację całego systemu. Serwer jest jednostką oprogramowania, która działa jako centralne centrum decyzyjne i kontrolne dla całego systemu. Dostarcza on szereg usług dla klientów. Zapewnia on, że czynności wykonywane przez klientów aktualizują, jeżeli są one odpowiednie, system do monitoringu. Procedura instalacji serwera obejmuje serwer VSoIP, VSoIP NVR i Bramkę VSoIP. Sieciowy Rejestrator Obrazu Wideo (NRV) Ściana wizyjna Transkoder/aparat nadawczy (Bramka) NVR jest jednostką oprogramowania, która przechowuje strumienie sieciowe pochodzące z kamer IP i sieciowych rejestratorów wideo w urządzeniach przechowujących i odzyskuje je w późniejszym czasie. Zarejestrowany" strumień nie jest w żaden sposób modyfikowany, więc dowodowa integralność zarejestrowanych obrazów wideo jest zachowana. NVR jest instalowany automatycznie jako część procesu instalacji serwera, jednak musi być aktywowany przed użyciem. Więcej informacji znajduje się w części Omówienie NVR na stronie 118. Ściana wizyjna jest jednostką oprogramowania, która wyświetla obrazy wideo pochodzące z kamer IP i sieciowych cyfrowych rejestratorów wideo w układzie matrycowym. Połączona jednostka oprogramowania transkodera/aparatu nadawczego przekształca strumienie mediów pochodzące ze strumieni sieciowych z kamer IP i sieciowych cyfrowych rejestratorów wideo, z folderów zawierających pliki graficzne i z folderów wideo i strumieni mediów przekodowanych na alternatywne kodowanie, odpowiednią wartość liczby klatek na sekundę, rozdzielczość i szybkość transmisji. Te przekodowane i nadane strumienie są później wykorzystywane przez klientów, Ściany wizyjne lub NRV. Bramka VSoIP jest instalowana automatycznie jako część procesu instalacji serwera (lub NVR). Nie wymaga aktywacji. Uwaga: Nieprawidłowe wyłączenie rejestratora może spowodować utratę poprzednio zapisanych obrazów wideo, bądź awarię systemu rejestratora. Patrz Zatrzymywanie NVR na stronie 126 w celu uzyskania dalszych informacji.

8 Architektura Pakietu do Monitoringu Gdy komponenty systemu są zainstalowane na komputerze i połączone ze sobą poprzez sieć komputerową, a także mają dostęp do kompatybilnych kamer IP i sieciowych cyfrowych rejestratorów wideo, komponenty działają razem w celu stworzenia systemu do monitoringu. Zazwyczaj system do monitoringu składa się z: Co najmniej jednego źródło wideo lub sieciowego rejestratora (zazwyczaj jednak ich ilość jest znacznie większa). Pojedynczego komponentu serwera (składającego się z serwera urządzenia, NVR i serwera strumienia). Co najmniej jednego klienta (zazwyczaj z kilku). Ściana wizyjna, NVR i transkoder/aparat nadawczy stanowią wyposażenie dodatkowe. System może się składać z kilku NVR i Ścian Wizyjnych. Zauważ: W systemie do monitoringu istnieje tylko jeden komponent serwera. W tej samej sieci może istnieć kilka systemów do monitoringu, ale zauważ, że każdy system posiada pojedynczy komponent serwera. Konfiguracja DVR i Kamery IP Wykaz kompatybilnych urządzeń jest podany osobno w Załączniku B Obsługiwane Urządzenia. Proszę zwrócić uwagę, że urządzenia należy konfigurować podczas instalacji systemu w sposób wskazany w wykazie. Pakiet oprogramowania do monitoringu nie dostarcza wsparcia dla konfiguracji urządzeń. Środowisko Systemowe System wykorzystuje sieci komputerowe oparte na Protokole Internetowym. Niniejszy dokument nie obejmuje swym zakresem budowy takiej sieci, jednak projekt sieci musi w pełni uwzględniać duże ilości danych przekazywanych między sieciami przez systemy do monitoringu. Przydatnym może być jednak omówienie na wysokim szczeblu głównych obszarów, którymi należy się zająć przy projektowaniu takiej sieci i wyboru parametrów komunikacji Kamer IP i sieciowych cyfrowych rejestratorów wideo. Ruch Sieciowy Obrazy wideo przekazywane strumieniowo z kamer IP i sieciowych cyfrowych rejestratorów wideo stanowią główne, konfigurowalne źródła ruchu w sieci. Ilość przesyłanych danych z każdego źródła akumuluje się, ponieważ są one wykorzystywane przez coraz większą liczbę urządzeń. Ponadto, jako że NVR odtwarzają zarejestrowane strumienie sieciowe, ilość wygenerowanego ruchu danych jest taka sama jak w przypadku oryginalnego zarejestrowanego strumienia. Wielokrotne sesje odtwarzania tego samego zarejestrowanego strumienia skutkują nagromadzeniem ruchu danych zgodnie z liczbą odtwarzania sesji. Komponent oprogramowania transkodera/aparatu nadawczego również zwiększa obciążenie sieci z uwagi na to, że musi wykorzystać strumienie mediów do analizy. Dlatego niezwykle istotnym jest, aby kamery IP i sieciowe cyfrowe rejestratory wideo były konfigurowane z uwzględnieniem liczby potencjalnych klientów przeglądających, Ścian Wideo i NVR ich nagrywających. Tam, gdzie do przeglądania strumieni mediów ze zdalnych miejsc musi być wykorzystane połączenie o ograniczonej przepustowości, komponent oprogramowania transkodera/aparatu nadawczego może być wykorzystany do wprowadzenia odpowiednich przepustowości strumieni. Infrastruktura Planując infrastrukturę systemu należy wziąć pod uwagę co następuje: Połączenia kablowe do typowego przełącznika sieciowego mają maksymalną prędkość 100 lub 1000 megabitów na sekundę Podłączenie urządzenia do przełącznika sieciowego może być: Półdupleksowe mogą one albo wysyłać albo odbierać ruch w danej chwili. Pełnodupleksowe mogą one wysyłać i odbierać ruch w tym samym czasie. Połączenie sieciowe może mieć następujące formy ruchu: Tylko pojedyncza kamera IP lub sieciowy cyfrowy rejestrator wideo (DVR)

9 Wiele kamer IP i sieciowych DVR (w przypadku ścian wizyjnych). kamery IP, sieciowe DVR i odtwarzane strumienie sieciowe (w przypadku NVR). Transkoder/aparat nadawczy. Ten komponent oprogramowania odbiera strumienie mediów i generuje je. W tej samej sieci mogą znajdować się dane sieci nie służącej do monitoringu. Ruch multiemisyjny może pomóc obniżyć wymagania dotyczące przepustowości. Jednak może nie być on obsługiwany przez komponenty pakietu do monitoringu. Serwer czasu sieciowego. Obecność serwera czasu opartego na sprzęcie lub oprogramowaniu jest obowiązkowym wymogiem. Czas wszystkich kamer IP, koderów, sieciowych DVR, komputerów serwera i klienta powinien być oparty na serwerze czasu sieciowego. Dla celów dowodowych centralny serwer czasu powinien się synchronizować z zewnętrznym źródłem czasu rzeczywistego. Tam, gdzie monitorowanych jest wiele miejsc, czas powinien być podawany w każdej lokalizacji przez lokalne serwery czasu. Każdy lokalny serwer czasu powinien sam się koordynować względem zewnętrznego źródła czasu rzeczywistego. Systemy pamięci masowej dla nagrań powinny być bardzo szybkie, mieć dużą zintegrowaną pojemność lub mieć formę zewnętrznej bezpośrednio dołączanej pamięci masowej (DAS) lub sieci pamięci masowej (SAN). W żadnych wypadku nie można użyć Sieciowego urządzenia magazynującego (NAS). Co więcej, podczas konfigurowacji zewnętrznych systemów DAS lub SAN, sieci dostarczające strumienie wideo z sieci telewizji przemysłowej nie powinny stanowić w tym samym czasie sieci wykorzystywanych do dodania pamięci masowej. Konfiguracja Ustawień Przepływu Strumienia Danych Podczas konfigurowania ustawień strumienia kamery IP i podłączonych do sieci DVR, należy pamiętać, że: Zazwyczaj większy ruch jest generowany przez: Wysokie rozdzielczości. Wysokie szybkości transmisji. Dużą ilość klatek na sekundę. Strumienie MJPEG z dużą ilość klatek na sekundę zazwyczaj generują większy ruch niż strumienie MPEG4 z dużą ilością klatek na sekundę lub strumienie H.264 o takiej samej rozdzielczości. Większy ruch jest generowany przez MJPEG z powodu dużej jakości klatek/niskiego współczynnika kompresji. Większy ruch jest generowany przez MPEG4 lub H.264 z powodu: Wysokiej jakości I-frame. Nadmiernie wysokiej jakości P-frame. Niskiej częstotliwości P-frame/częstotliwości I-frame. Rodzaj miejsca obserwowanego przez kamerę(-y): np. większy ruch danych jest generowany przez: Kamery PTZ, które poruszają się po zaprogramowanej trasie, bądź są często poruszane; zaszumiony przekaz z kamer analogowych; podgląd nocny i automatyczne wzmocnienie powodujące szumy, miejsca w których dużo się dzieje gromadzi się dużo osób, ruchliwe drogi w kamery bezpieczeństwa umieszczone w pojazdach, itp. Używając H.264/AVC (MPEG4-część10) do kodowania wideo, strumienie wideo mogą osiągnąć jakość obrazów wideo równoważną z kodowanymi strumieniami sieciowymi obrazów wideo MPEG4-część2 przy niższej przepustowości. Należy rozważyć wykorzystanie kodowania H.264 w celu bardziej wydajnego wykorzystania przepustowości zwłaszcza, gdy wykorzystywane są megapikselowe źródła wideo. Zauważ: H.264 może wymagać większej mocy procesora na cele odkodowania niż równoważny strumień zakodowany w MPEG4. Proszę pamiętać o tym przy rozważaniach dotyczących specyfikacji wymagań dla komputera. Dzięki starannemu planowaniu infrastruktury system do monitoringu będzie niezawodny. Ważnym jest, by wziąć pod uwagę wszelkie połączenia sieci, które będą w dużym stopniu obciążone przez ruch danych - na ogół będą to podłączenia do NVR i Ścian Wizyjnych. Warto także zwrócić uwagę, że podczas oglądania przekazu wideo na żywo z kamer IP i sieciowych DVR w komutowanej sieci, dane są zazwyczaj transmitowane bezpośrednio z kamery IP lub sieciowych DVR do oprogramowania wyświetlającego obraz z tej kamery lub sieciowego DVR, tzn. nie są odbierane przez serwer a następnie przekazywane do klientów służących do ich podglądu.

10 Niektóre kamery IP pozwalają na ustawienie różnych prędkości przesyłu danych, w zależności od tego, który koder jest podłączony do kamery. Może to zostać wykorzystane np. do ustawienia jednego kodera w kamerze IP na typowy przekaz w czasie rzeczywistym a innego kodera w tej samej kamerze jako typowego rejestratora. Kamery megapikselowe muszą być rozmieszczane w systemie niezwykle ostrożnie. Mogą one generować znaczny ruch z uwagi na ich wysoką rozdzielczość przy ustawieniu 25 lub 30 klatkek na sekundę oraz kiedy zastosowane jest MJPEG. Komponent oprogramowania klienckiego wykorzystuje większą moc zasobów komputera niż w przypadku strumienia rozdzielczości CIF/IBF, a zatem albo należy zmienić specyfikacje komputera uwzględniając wyższe wymagania dotyczące odcyfrowania jak i renderowania, albo należy zmniejszyć liczbę strumieni wyświetlanych jednocześnie, albo jedno i drugie. Jeżeli NVR są wykorzystywane w celu zapisu megapikselowych strumieni sieciowych o wysokiej rozdzielczości, będzie to generować duże obciążenie rejestratora, zużywając procentowo więcej przepustowości sieci jak i więcej pamięci na sekundę niż strumienie o rozdzielczości CIF i 4CIF. Przewidywanie ruchu sieciowego może być trudne, dlatego zalecane jest, aby wbudować margines bezpieczeństwa, dzięki któremu będzie można obsłużyć nagły wzrost ruchu sieciowego ponad przeciętne wartości powodowany przez wadliwą kamerę itp. Zdolność sieci do obsługi multiemisji jest istotna - system wykrywania użyty w pakiecie do monitoringu jest oparty zarówno na multiemisji jak i nadawaniu. Jeżeli obsługa multiemisji nie jest możliwa, komputery na których pracuje komponent oprogramowania klienckiego może nadal zlokalizować serwer jeżeli adres IP serwera jest znany. Kwestie dot. Sprzętu Systemowego Zastanawiając się jaki będzie optymalny sprzęt komputerowy dla systemu do monitoringu należy wziąć pod uwagę, że: Serwer i komponenty oprogramowania NVR są komponentami obsługującymi i jako takie będą korzystać ze sprzętu komputerowego zoptymalizowanego na pełnienie funkcji obsługiwania. Komponenty klienta (jak i opcjonalnie ściana wizyjna) służą do wyświetlania grafiki, dlatego korzystają z ze sprzętu komputerowego zoptymalizowanego na potrzeby wyświetlania grafik multimedialnych. Dodanie specjalistycznych kart graficznych, które pozwalają na obsługę dwóch lub czterech monitorów może okazać się przydatne. Takie karty graficzne muszą być w stanie wykonać renderowanie Direct-3D sprzętowo, tzn. nie obciążać tymi operacjami procesora komputera. Oprogramowanie Systemowe Komponenty pakietu do monitoringu zostały zaprojektowane do użycia w zalecanym systemie operacyjnym. Zakłada się, że system operacyjny zainstalowany na Twoim komputerze jest tym, który został zainstalowany przez producenta komputera lub z oryginalnej kopii nośnika instalacyjnego Windows. Uwaga: Nie należy instalować oprogramowania antywirusowego, spyware lub firewall na komputerach służących do monitoringu. Nie należy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania innego niż opisywane jako wymagane dla różnych komponentów systemu do monitoringu. Instalowanie dodatkowego oprogramowania może mieć nieprzewidziany wpływ na pracę systemu. Personel informatyczny zazwyczaj dokonuje zmian w zakresie różnych aspektów Microsoft Windows takich jak zablokowanie określonych funkcji lub zastosowanie różnych polityk grupy dotyczących systemu operacyjnego. Te rodzaje zmian nie są wspierane przez komponenty oprogramowania do monitoringu. Funkcja automatycznych aktualizacji Microsoft powinna zostać wyłączona. Zamiast tego należy dokonać aktualizacji systemu operacyjnego przed zainstalowaniem oprogramowania do monitoringu, a następnie podczas planowanych konserwacji systemu. Jeżeli włączona jest automatyczna aktualizacja, może pojawić się nieoczekiwane zachowanie takie jak zmiana ustawień i nieplanowany restart systemu. Ważnym jest, by aktualizować sterowniki wszystkich urządzeń systemowych, szczególnie kart sieciowych (i kart graficznych dla komponentów klienckich i Ścian Wizyjnych); najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie najnowszych sterowników udostępnionych przez producenta komputera. W przypadku, gdyby okazało się, że producent komputera wykorzystuje sprzęt wyprodukowany przez firmy zewnętrzne, należy upewnić się, czy można wykorzystać sterowniki udostępnione przez te firmy zewnętrzne - często producenci komputerów dostają od firm zewnętrznych specjalnie przygotowane wersje sprzętu przez co zwyczajowe sterowniki udostępnianie przez te firmy są mniej optymalne lub całkowicie nie nadają się do zastosowania.

11 Wszelkie oprogramowanie wchodzące w skład pakietu do monitoringu wykorzystuje Microsoft.Net framework. Musi być on zainstalowany na wszystkich komputerach. Program instalacyjny oprogramowania do monitoringu będzie próbował zainstalować odpowiednią wersję Microsoft.Net framework pobierając ją z serwerów firmy Microsoft jeżeli nie zostanie on wykryty na komputerze. Komponenty klienta pakietu do monitoringu wykorzystują Microsoft Direct- X. Musi on być on zainstalowany przed uruchomieniem oprogramowania klienckiego. Można go uzyskać bezpośrednio od Microsoft. Komponenty serwera i oprogramowania NVR wykorzystują system zarządzania bazami danych Microsoft SQL Express Musi być on zainstalowany na wszystkich komputerach używających tych komponentów. Program instalacyjny dla serwera i oprogramowania do monitoringu NVR będzie próbował zainstalować odpowiednią wersję SQL Server 2005 Express jeżeli ten nie zostanie wykryty na komputerze. Uwaga: Zaleca się, aby system do zarządzania bazami danych SQL Express 2005 miał ustawione wartości domyślne. W żaden sposób nie należy ustawiać go tak, aby uniemożliwiał serwerowi lub NVR tworzenia lub uzyskania dostępu do bazy danych. SQL Express powinien zarządzać jedynie tymi bazami danych, które zostały dodane przez serwer i oprogramowanie NVR. Licencjonowania Systemu Omówienie Licencjonowania Niektóre komponenty oprogramowania systemu do monitoringu wymagają wprowadzenia klucza licencyjnego. Jeśli jest wymagany, klucz licencyjny jest dostarczany wraz z każdym nabytym komponentem oprogramowania. W celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie komponentu, należy wprowadzić klucz, kiedy jest to wymagane lub należy uruchomić odpowiednią aplikację licencyjną oprogramowania. Wprowadzając klucz licencyjny, oprogramowanie łączy się z serwerem licencyjnym przez Internet. Oprogramowanie zbiera cechy identyfikujące komputer na którym oprogramowanie jest uruchamiane, szyfruje te informacje wraz z kluczem licencyjnym i wysyła je na serwer licencyjny. Serwer licencyjny odszyfrowuje te informacje i jeżeli klucz licencyjny nie był wykorzystany wcześniej, łączy dane informacyjne z kluczem i wysyła zaszyfrowaną licencję na komputer na którym dokonywana jest rejestracja oprogramowania. Cechy identyfikujące użyty komputer to: Numery ID procesora(ów). Numer seryjny dysku(ów) twardego(ych). Adres(y) MAC kart sieciowych. Istnieje pewien poziom tolerancji w systemie licencjonowania, który pozwala na zmianę niektórych cech identyfikujących sprzęt, np. dysk twardy może zostać wymieniony bez utraty licencji. Niemniej jednak jeśli zbyt duża liczba elementów identyfikujących dany komputer zostanie wymieniona, mogą wystąpić problemy w walidacji licencji. W takim przypadku niezbędnym będzie uzyskanie nowego klucza od dostawcy oprogramowania. Dostawca oprogramowania może żądać opłaty za przekazanie nowego klucza od dostawcy licencyjnego lub może się okazać, iż trzeba zakupić nowe oprogramowanie. Zauważ: Niektóre komputery mają za mało komponentów, aby zapewnić margines zmian sprzętowych. W takich przypadkach zmiana komponentu komputera może wymagać nowego klucza licencyjnego. Jeżeli plik licencyjny oprogramowania zostanie usunięty z komputera, wówczas można użyć oryginalnego klucza w celu odnowienia licencji na oprogramowanie na tym samym komputerze. Oryginalny plik licencyjny zostanie odtworzony. Uwaga: Licencjonowane komponenty oprogramowania nie potrzebują dostępu do Internetu. Połączenie z Internetem jest wymagane jedynie podczas licencjonowania. Zwykłe codzienne uruchamianie licencjonowanego oprogramowania nie wymaga dostępu do Internetu.

12 Licencjonowanie VSoIP Pakiet Oprogramowania do Zarządzania VSoIP Pro 3.1 składa się z dwóch głównych komponentów: klienta i serwera. Oprogramowanie komponentu klienckiego VSoIP Pro jest opartą na Microsoft.Net framework aplikacją dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Została ona stworzona na cele podglądu, odtwarzania i zapisywania obrazów wideo, a także monitorowania alarmów pochodzących z zasobów do monitoringu takich jak kamery IP, sieciowe DVR, komputery na którym oprogramowanie NVR jest uruchomione lub oprogramowanie Ściany wizyjnej. Została ona stworzona do podglądu i monitorowania alarmów pochodzących z zasobów do monitoringu, takich jak kamery IP. Klient VSoIP Pro wymaga klucza licencyjnego, który jest dostarczany przy dostawie. Oprogramowanie serwera VSoIP Pro to usługa oparta na Microsoft.Net framework dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Kontroluje ona dostęp do środków do monitoringu i uruchamia szereg zadań w tle, niezależnie od tego, czy użytkownik systemu operacyjnego jest zalogowany czy nie. Plik nstalacyjny serwera zawiera różne elementy, z których wszystkie są instalowane podczas procesu instalacji. Użyty klucz licencyjny decyduje o tym, które z nich są aktywowane: Serwer VSoIP. Serwer jest licencjonowany domyślnie podczas procesu instalacji. Podczas instalacji należy zaznaczyć opcję Licencja Próbna) VSoIP NVR. Jest instalowany podczas instalacji, ale do jego aktywacji wymagany jest klucz licencyjny: W przypadku zainstalowania na TYM SAMYM komputerze co serwer VSoIP, należy użyć Pomocy Licencjonowania VSoIP po zakończeniu instalacji w celu aktywacji VSoIP NVR. W przypadku zainstalowania na INNYM komputerze niż serwer VSoIP, należy użyć unikalnego klucza licencyjnego NVR podczas procesu instalacji. To skutecznie wyłącza element serwera i włącza NVR. Brama VSoIP. Jest ona instalowana i aktywowana domyślnie podczas instalacji serwera.

13 Rozdział 2 Komponent Serwera Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Ogólnych informacji dotyczących serwera VSoIP Pro Czynników warunkujących działanie Serwera Czynności Przed Zainstalowaniem serwera VSoIP Pro Instalowania Serwera VSoIP Pro Używania Serwera VSoIP Pro Rozwiązywania problemów Czasu Sieciowego Serwera Ogólne informacje dotyczące serwera VSoIP Pro Komponent oprogramowania serwera VSoIP Pro ( serwer") to usługa oparta na Microsoft.Net framework dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Uruchamia ona szereg zadań w tle, niezależnie od tego, czy użytkownik systemu operacyjnego jest zalogowany czy nie. Serwer oferuje kilka usług: zarządzania urządzeniami, zarządzania alarmami, zarządzania użytkownikami, uwierzytelnianie, obsługa mapy HTML, nagrywanie, interfejs zdalnego sterowania i transkodowanie. Zauważ: VSoIP NVR jest instalowany domyślnie podczas procesu instalacji serwera. Jednakże aby móc wykorzystać go na cele nagrywania, najpierw trzeba zarejestrować NVR. Więcej informacji- patrz Rozdział 12 Komponent NVR". Serwer jest zaprojektowany do kontroli dostępu za pomocą komputerów na których działają klienckie komponenty oprogramowania ( klient") do zasobów służących do monitoringu takich jak kamery IP, sieciowe DVR, komputery na których działa oprogramowanie NVR ( NVR") oraz komputery na których działa oprogramowanie Ściany wizyjnej ( Ściana wizyjna"). Serwer monitoruje zdarzenia na różnych kamerach IP, na DVR i NVR, podnosząc alarm na tych klientach, które mogą odbierać zdarzenia. Serwer odpowiada za utrzymywanie ścieżki kontrolnej. Ścieżka kontrolna przechowywana jest w bazie danych Microsoft SQL Express 2005, albo na tym samym komputerze co serwer albo na innym komputerze podłączonym do sieci. Serwer koordynuje również dostęp do NVR w obrębie systemu. Wstępna konfiguracja i codzienna kontrola operacyjna systemu do monitoringu jest dokonywana przez klientów podłączonych do serwera. Klient wykrywa serwer w sieci przy użyciu wykrywania transmisji w oparciu o multiemisję. Klient w sieci, który nie może nadawać, musi wykorzystywać adres IP komputera na którym serwer działa. Komunikacja pomiędzy klientami, serwerami i NVR jest dokonywana przez.net remoting. Komunikacja pomiędzy klientami i Ścianami wizyjnymi odbywa się przez HTTP. Serwer działa przy użyciu lokalnego konta systemowego, albo LocalService albo NetworkService. Te konta są kontami wbudowanymi w Microsoft Windows i nie muszą być tworzone. Komputer wykorzystywany jako serwer nie powinien być komputerem ogólnego przeznaczenia i nie należy go używać do innych zadań, które mogą pozbawiać serwer zasobów systemowych. Zauważ: Możliwe jest uruchomienie klienta i/lub NVR na tym samym komputerze co serwer, ale może to prowadzić do konfliktu zasobów i dlatego jest odradzane za wyjątkiem bardzo małych systemów.

14 Czynniki warunkujące działanie Serwera W tej sekcji podane są szczegóły dotyczące sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania koniecznych do uruchomienia Serwera VSoIP Pro. Specyfikacja Sprzętowe Procesor: Intel-7 2.8ghx lub lepszy Chłodzenie procesora: Połączenie wysoce wydajnego aktywnego radiatora i wentylatora. Płyta główna: Intel P55 Chipset System Operacyjny: patrz System Operacyjny poniżej. Dysk Systemu Operacyjnego: 500Gb Wysoce wydajny SATA 7200rpm lub lepszy. Pamięć systemowa: 4GB Łącznie 1333MHZ DDR3 NON-ECC DIMMs 4 x 1GB. Napęd optyczny: DVD/CDRW Combo Labelflash 8x lub lepszy. Zintegrowany Kontroler RAID: LSI AMCC SE Wysoce wydajny kontroler RAID, Obsługiwane wszystkie Poziomy RAID, Maks.8 napędów. Dyski Wymienne: 5 x Wymienne wysoko wydajne dyski kompatybilne z SATA RAID 7200rpm-Hot Swap Capable. Dodatkowe Dyski: 1 x dodatkowy Stacjonarny Dysk dla RAID Array. System UPS. W celu zapobiegania uszkodzeniom systemu spowodowanych spadkiem mocy należy zainstalować system UPS. UPS powinien mieć opcję wyłączania systemu operacyjnego automatycznie, jeżeli dopływ prądu z sieci nie zostanie wznowiony zanim UPS się wyłączy. Aby przygotować się na taką ewentualność, ustawienia włączania komputera, systemu operacyjnego i systemu UPS powinny być skonfigurowane tak, żeby komputer włączał się i system operacyjny automatycznie uruchamiał się ponownie z chwilą, gdy przywrócone zostanie zasilanie z sieci. System Operacyjny Zalecany jest każdy z poniższych systemów operacyjnych: System Windows XP Professional service pack 3 lub nowszy. Windows Serwer 2003 Standard Edition service pack 2 lub nowszy. Zauważ: VSoIP Pro został przetestowany i zweryfikowany przy użyciu systemu Windows 7 32-bit. Koniecznym jest przeprowadzenie instalacji jako Administrator. Aby uruchomić program najpierw należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na VSoIP Pro Server w menu Start oraz wybrać Run as Administrator" (uruchom jako administrator). VSoIP Pro jest kompatybilny z Windows 7 64-bit. Zauważ: Należy otworzyć określone porty dla VSoIP Pro aby mógł on poprawnie działać. Więcej informacji znajduje się w części Wykorzystanie Firewalli i Portów na stronie 16. Uwaga: W regionach geograficznych, gdzie stosowane są inne typy kalendarzy należy upewnić się, że ustawienia Twojej Daty/Czasu regionalnego są ustawione na zastosowanie kalendarza gregoriańskiego. Dodatkowe Obowiązkowe Oprogramowanie Windows Installer 3.1. Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 (obejmuje.net frameworks 1.1, 2,0, 3.0 i 3.5). Nie jest wymagana konfiguracja.net Framework. Należy zainstalować SQL Server 2005 Express Edition, Service Pack 2 a zaraz potem Service Pack 3. Wszelka wymagana konfiguracja SQL Server powinna mieć miejsce podczas instalacji serwera, po tym jak zostanie stworzona baza danych dla serwera.

15 Zauważ: Elementy te są automatycznie pobierane z serwera Microsoftu przez program instalacyjny serwera, jeżeli nie zostały zainstalowane wcześniej. Można je także pobrać samemu ze strony Microsoftu. Microsoft często zmienia wygląd swoich stron internetowych, dlatego nie podajemy tutaj linków. Zamiast tego proponujemy skorzystanie z Google lub innej wyszukiwarki w celu pobrania linków do obowiązkowego oprogramowania. Sprawdzając wyniki wyszukiwania należy upewnić się, że link do pobrania programu prowadzi na stronę Microsoftu. Opcjonalne Oprogramowanie Microsoft SQL Server Management Studio Express przydatny do zmieniania różnych ustawień bazy danych. Zanim przystąpisz do instalacji serwera VSoIP Pro Należy zapoznać się z poniższą sekcją przed zainstalowaniem VSoIP Pro Server. Wszystkie Ustawienia Systemu Operacyjnego System operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze przez producenta komputera lub przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego. Zakłada się, że komputer nie należy do jakiejkolwiek domeny sieci Windows. Zauważ: Odradza się zmienianie ustawień systemu operacyjnego, takich jak zmiana lokalnej albo globalnej polityki dotyczącej uprawnień i pozwoleń. Uwagi te zakładają, że domyślne ustawienia systemu operacyjnego nie zostały zmienione w trakcie lub po instalacji. Należy dodać pojedynczego lokalnego użytkownika. Powinien to być członek lokalnej grupy administracyjnej. Instalacja serwera.net i SQL, a także konserwacja powinny być wykonywane przez tego lokalnego użytkownika z lokalnymi uprawnieniami administracyjnymi. Zauważ: Silnik bazy danych serwera i SQL działa jako usługa Windows i jako taki będzie działał niezależnie od tego jaki użytkownik (i czy) jest zalogowany. W celu zapobiegania nieplanowanym restartom systemu należy wyłączyć automatyczne aktualizacje Windows. System operacyjny Windows należy aktualizować podczas zaplanowanych konserwacji systemu. Ustawienia sieciowe Skonfiguruj ustawienia sieciowe dla komputera i upewnij się, że połączenie sieciowe komputera jest włączone i działa poprawnie. Sprawdź to poprzez otwarcie okna poleceń i uruchomienie wiersza polecenia ipconfig (patrz Załącznik A "Informacje dot. konserwacji"). Uwaga: System do monitoringu jest zaprojektowany do pracy w systemach z pojedynczym aktywnym połączeniem sieciowym. Użycie kilku kart sieciowych wymaga dalszych konfiguracji i dlatego nie jest to zalecane. System do monitoringu jest zaprojektowany do powiązania go z interfejsem sieciowym o najwyższym priorytecie (domyślnie). Jeżeli system korzysta z połączenia innego niż to, do jakiego jest przeznaczony, należy użyć narzędzia połączenia sieciowego systemu operacyjnego w celu wyłączenia wszystkich połączeń innego niż to, które powinno zostać użyte, bądź jeżeli wymagane są inne połączenia, np. do sieci NAS, wówczas należy skorzystać z Ustawień Zaawansowanych Połączeń Sieciowych w których należy zdefiniować, że sieć wykorzystywana do monitoringu powinna znajdować na samej górze listy połączeń. Warto zanotować adres IP serwera adres ten może być przydatny w przypadku klientów, którzy nie są w stanie wykryć serwera przy zastosowaniu systemu wykrywania przez multiemisję wbudowanego w oprogramowanie, kiedy sieć nie obsługuje multiemisji. Komputer musi być ustawiony tak, aby mógł łączyć się z Internetem. Po instalacji serwer musi połączyć się z internetowym serwerem licencyjnym w celu dokończenia instalacji. Stosowanie Protokołu DHCP w monitorowanym miejscu nie jest zalecane, ponieważ serwer VSoIP Pro nie będzie w stanie zlokalizować urządzeń, gdy ich adresy IP będą zmienne. Zalecamy stosowanie przez cały czas statycznych adresów IP.

16 Wykorzystanie Firewalli i Portów W celu uzyskania jak najlepszego działania, prostoty konfiguracji oraz łatwej konserwacji zaleca się użycie dedykowanego firewalla chroniącego całą sieć zamiast oprogramowania firewall działającego na serwerze. Wszelkie lokalne oprogramowanie firewall powinno być albo wyłączone albo tak skonfigurowane, aby nie uniemożliwiało serwerowi połączenia się z serwerem licencyjnym. Co więcej, wszelkie zapory sprzętowe w sieci LAN należy tak skonfigurować, aby umożliwić odpowiedni dostęp sieci do komputera działającego jako serwer. Niektóre lokalne oprogramowania typu firewall blokują ruch przychodzący/wychodzący wyłącznie na podstawie numeru portu. Inne blokują porty dla wszystkich aplikacji z wyjątkiem tych wyraźnie zdefiniowanych. Uwaga: Blokowanie wymaganych portów i/lub uniemożliwienie serwerowi oraz powiązanym aplikacjom połączenia się z siecią może uniemożliwić poprawną instalację, rejestrowanie lub działanie serwera. Tabela 2 określa, które porty są wykorzystywane przez serwer. Aby serwer mógł działać poprawnie, porty te muszą być otwarte i nieużywane przez inne aplikacje. Więcej informacji dotyczących tego, jak można określić czy dany port jest używany znajduje się w części Ustalenie Wykorzystania Portów na stronie 143. Tabela 2 Wykorzystanie portów przez aplikację serwera Aplikacja Rola Domyślna ścieżka Numer Opis portu Setup.exe Instalator Nośniki instalacyjne 80/TCP Instalator programu serwera ładującego dla serwera Plik.MSI VSoIPService VSoIPLicensing Apllication.exe VSoIPService Instalator serwera Serwer Aplikacja Serwer Licencjujący Serwer Aplikacja Nośniki instalacyjne 80/TCP Główny instalator dla serwera C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Server 24752/TCP Aplikacja usługi serwera C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Server 80/TCP Wymagane w celu uzyskania zarejestrowania serwera C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Server 8080/TCP Aplikacja usługi serwera VSoIPService Mapsets C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Server 8080/TCP Wymagane do podglądu zbiorów map Więcej informacji na temat wykorzystania portów powinno znajdować się w dokumentacji dostarczonej wraz z kamerą IP lub koderem, na stronie internetowej producenta bądź można je uzyskać kontaktując się z ich wsparciem technicznym. Nie zaleca się uruchamiania poniższych aplikacji na komputerze będącym serwerem, chyba że wynik ich uruchomienia zostanie dokładnie przemyślany: Oprogramowanie antywirusowe. Oprogramowanie spyware. Oprogramowanie firewall. Wyłączanie Oszczędności Mocy Domyślnie wiele systemów operacyjnych jest ustawionych tak, aby przechodziły w stan uśpienia po upływie określonego czasu. Należy wyłączyć wszystkie opcje oszczędzania mocy związane z twardym dyskiem komputera i działaniem monitora, w tym te wymienione poniżej: Stan wstrzymania Hibernacja Wyłączenie monitora Wyłączenie dysków twardych Przejście systemu w stan oczekiwania Wygaszacz ekranu

17 W zależności od systemu operacyjnego, opcje te są dostępne w schemacie zasilania lub planie zasilania. Tam, gdzie jest wiele planów zasilania należy zawsze wybrać ten, który zapewnia najlepszą wydajność. Uwaga: Istotnym jest aby wyłączyć opcje oszczędzania mocy, ponieważ jeśli komputer przejdzie w tryb oszczędzania mocy, spowoduje to wyłączenie serwera VSoIP Pro, co z kolei spowoduje wyłączenie niektórych lub wszystkich zadań związanych z nagrywaniem. Instalowanie Serwera VSoIP Pro 1 Zaloguj się na komputerze używając nazwy użytkownika lokalnego z uprawnieniami administratora. 2 Znajdź i kliknij dwa razy plik setup.exe aby rozpocząć instalację. Program setup.exe instalatora serwera automatycznie sprawdzi, czy w systemie lokalnym znajduje się.net Framework i SQL Server Express Edition. Jeśli ich nie znajdzie lub jeśli ich wersje będą starsze, program instalatora automatycznie połączy się z internetowymi serwerami Microsoft i pobierze właściwe wersje oprogramowania. 3 Zaakceptuj zasady umowy licencyjnej. 4 Kliknij Advanced (Zaawansowane) aby zmienić domyślny katalog instalacyjny, jeżeli jest to wymagane. Rysunek 1 Rejestrowanie serwera VSoIP Pro 5 Wybierz Use Server Licence (Użyj Licencji Serwera) i kliknij Next (Dalej). Instalowanie Klienta VSoIP Pro na tym samym komputerze Chociaż możliwe jest uruchomienie Klienta VSoIP Pro na tym samym komputerze, co serwer VSoIP Pro, to należy tego unikać za wyjątkiem bardzo małych systemów, jako że może to doprowadzić do konfliktu zasobów. Rejestrowanie offline Jeżeli komputer, na którym instalujesz serwer VSoIP Pro nie jest podłączony do Internetu, możesz zarejestrować serwer w następujący sposób: 1 Wybierz Use Offline Activation (Zastosuj Aktywację Offline) podczas instalacji, następnie kliknij Next (Dalej). 2 Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać dane licencyjne lub zaakceptuj domyślny katalog a następnie kliknij Save Licence Data (Zapisz Dane Licencyjne).

18 Rysunek 2 Zapisywanie danych licencyjnych 3 Gdy już zapiszesz dane licencyjne, kliknij Cancel (Anuluj) w celu zamknięcia instalatora. Otwórz Eksplorator Windows i przejdź do lokalizacji, w której zapisałeś dane licencyjne. Rysunek 3 Kopiowanie danych licencyjnych 4 Prześlij em plik LicenseData.txt wraz z kluczem licencyjnym do przedstawiciela Wsparcia Technicznego CBC. Następnie oni przekażą Ci aktywowany plik licencyjny. 5 Gdy już otrzymasz aktywowany plik licencyjny, zapisz go na dysku twardym. Zanotuj sobie nazwę pliku, ponieważ będziesz go później potrzebował. 6 Otwórz ponownie aplikację instalatora i wybierz Offline Activation (Aktywacja Offline) jak poprzednio.

19 Rysunek 4 Rejestrowanie VSoIP Pro Server 7 Postępuj zgodnie z krokami pokazanymi na Rysunku 4. 8 Jeżeli rejestracja została zakończona pomyślnie, kliknij Next (Dalej), by kontynuować proces instalacji. Jeżeli nie, patrz Instalowanie Serwera VSoIP Pro" powyżej aby sprawdzić, dlaczego rejestracja się nie powiodła. Używanie Serwera VSoIP Pro Przed uruchomieniem serwera sprawdź, czy: Połączenie sieciowe jest dostępne i skonfigurowane..net Framework jest zainstalowany. SQL Server Express Edition jest zainstalowany i czy serwer SQL jest uruchmiony. Jesteś zalogowany jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Serwer działa jako Usługa Windows. Jako taki, działa on niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany na komputerze czy nie. Zauważ: Wykorzystanie komputera do celów innych niż funkcje serwera może mieć wpływ na działanie serwera. Serwer może być kontrolowany na dwa sposoby. Może być uruchamiany i zatrzymywany ręcznie, lub może być uruchamiany i zatrzymywany automatycznie, gdy system operacyjny włącza się i wyłącza. Ręczne Uruchamianie Serwera Znajdź serwer w Menu Start i wybierz opcję Start Service. Jest to sygnał dla serwera do uruchomienia się i działania jako zadanie w tle do chwili wyłączenia komputera. Podczas restartowania komputera, serwer nie uruchomi się ponownie sam. Trzeba go uruchomić z menu Start.

20 Rysunek 5 Uruchamianie usługi serwera Automatyczne Uruchamianie Serwera Znajdź serwer w Menu Start i wybierz opcję Autostart. Jest to sygnał dla serwera do uruchomienia się i działania jako zadanie w tle do chwili wyłączenia komputera. Podczas restartowania komputera, serwer dostanie polecenie do ponownego uruchomienia się i dalszego działania jako zadanie w tle zawsze, kiedy komputer będzie włączony. Zatrzymywanie Serwera Znajdź serwer w Menu Start i wybierz opcję Stop Server. Sygnalizuje to serwerowi, że powinien się wyłączyć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli serwer został uruchomiony automatycznie, wtedy automatyczne uruchomienie zostanie wyłączone. W tym momencie serwer uruchomi się tylko, kiedy w menu Start zostanie wybrane polecenie Start Server. Rozwiązywanie problemów Jak mogę upewnić się, że serwer działa? VSoIP Pro Server działa jako usługa Windows. Patrz Załącznik A Informacje dot. konserwacji" w celu uzyskania dalszych informacji. Może się on nie uruchomić mimo uruchomienia komendy lub może wydawać się, że się uruchomił, ale nie będzie odpowiadał, gdy klient będzie próbował go użyć. 1 Korzystając z listy usług Windows sprawdź stan usługi serwera. 2 Jeżeli usługa serwera nie uruchomiła się, sprawdź Podgląd Zdarzeń Windows w celu znalezienia błędów, które mogą uniemożliwiać rozruch. Zauważ: Chociaż system może raportować, że usługa serwera została pomyślnie uruchomiona, może się zdarzyć, że usługa uruchomiła się a następnie niemalże natychmiast zatrzymała. Jeżeli nie możesz uzyskać dostępu do serwera należy wykonać czynności pokazane na Rysunku 6, który przedstawia zwyczajowy powód problemów z uruchomieniem usługi serwera wykorzystanie nieważnej lub wygasłej licencji.

21 Rysunek 6 Rozwiązywanie problemów z usługą serwera przy użyciu aplikacji Windows Serwer Czasu Sieciowego Koniecznym jest, aby wszystkie komputery na których uruchomione jest oprogramowanie klienckie oraz inne urządzenia wykorzystywały usługę skoordynowanego czasu. Należy wykorzystać jedno ujednolicone źródło czasu. Jeżeli ten skoordynowany czas jest zapewniany przez serwer Domeny Windows należy upewnić się, że źródło używane przez Domenę jest takie samo jak to użyte dla wszystkich urządzeń wideo podłączonych do sieci. W przypadku użycia sterownika Windows Domain jako źródła czasu, należy upewnić się, że usługa Czasu Windows jest ustawiona na automatyczne uruchamianie.

22 Rozdział 3 Komponent Klienta Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Wymagań zasadniczych Czynności przed przystąpieniem do instalacji Klienta VSoIP Pro Instalowania Klienta VSoIP Pro Poinstalacyjnej Listy Kontrolnej Serwera Czasu Sieciowego Ogólne informacje dot. Klienta VSoIP Pro Oprogramowanie Klienta VSoIP Pro (klient) to aplikacja oparta na Microsoft.Net framework dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Została ona stworzona do podglądu, odtwarzania, zarządzania nagraniami i monitorowania alarmów pochodzących z zasobów służących do monitoringu takich jak kamery IP, sieciowych rejestratorów wideo (DVR), komputerów na których działa oprogramowanie NVR ( NVR") oraz komputerów na których działa oprogramowanie Ściany wizyjnej ( Ściana wizyjna"). Dostęp do zasobów do monitoringu jest kontrolowany przez oprogramowanie serwera ( serwer"). VSoIP Pro Server wysyła zdarzenia z różnych kamer IP, DVR i NVR, podnosi alarmy na jakimkolwiek kliencie, który może odbierać zdarzenia. Ścieżka kontrolna reprezentująca historyczny zapis dotychczasowych operacji związanych z monitoringiem zarządzanych przez serwer może być przeglądana na kliencie. Zapis zadań takich jako zaplanowane nagrania można stworzyć i zarządzać przy użyciu klientów. Nagrania wideo pochodzące z NVR w systemie mogą być odtwarzane na klientach. Dostęp do zasobów NVR jest zarządzany przez serwer. Komputer wykorzystywany do uruchomienie Klienta VSoIP Pro nie powinien być komputerem ogólnego przeznaczenia i tym samym nie należy go używać do innych zadań, które mogą pozbawiać klienta zasobów systemowych. Uwaga: Możliwe jest uruchomienie serwera i/lub NVR na tym samym komputerze co klient, ale może to prowadzić do konfliktu zasobów i dlatego jest odradzane za wyjątkiem bardzo małych systemów. Uwaga: Klient wykrywa serwery w sieci używając wykrywania transmisji w oparciu o multiemisję. Klient w sieci, w której nie można wykonywac transmisji musi wykorzystywać adres IP komputera na którym serwer działa. Komunikacja pomiędzy klientami, serwerami i NVR jest dokonywana przez.net remoting. Komunikacja pomiędzy klientami i Ścianami wizyjnymi odbywa się przez HTTP. Wykorzystany komputer powinien być specjalnie dostosowany do zadań związanych z wyświetlaniem graficznym i powinien być tak zoptymalizowany, aby zapewniał bardzo wysokie renderowanie Microsoft Direct- X 3D. Jeżeli używana jest karta graficzna pozwlająca na podpięcie wielu monitorów (tzw. dual-head), istotnym jest upewnienie się, że obsługiwane jest renderowanie Direct- X 3D dla wszystkich jej portów.

23 Uwaga: W przypadku stosowania megapikselowych kamer lub koderów, rozdzielczość renderowanego obrazu może przekraczać możliwości Direct- X 3D karty graficznej lub sterownika. Jeśli tak się zdarzy, wyświetlany obraz będzie miał brakujące fragmenty w porównaniu do rzeczywistego obrazu przesyłanego z kamery a także może być zniekształcony. Nie jest to wina oprogramowania, ale wynik ograniczenia podsystemu grafiki. Proszę upewnić się, że wybrana karta graficzna jest w stanie renderować fakturę na powierzchni Direct- X równej lub większej niż rozdzielczość źródła megapikselowego. Przepustowość połączenia sieciowego powinna być dokładnie dopasowana do maksymalnej liczby sesji oglądania/odtwarzania, które będą prawdopodobnie jednocześnie przeglądane. Jest to suma przepustowości zużywanych przez przekazy wideo (na żywo/odtwarzanie DVR/odtwarzanie NVR). Wymagania zasadnicze W tej sekcji podane są szczegóły dotyczące sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania koniecznych do uruchomienia klienta VSoIP Pro. Specyfikacje Sprzętowe Poniższe specyfikacje sprzętowe przewidują pełną liczbę klatek dla 25 strumieni, bez gubienia klatek, pogorszenia jakości obrazu wideo lub opóźnienia, dla 1 Mbps, 25fps, rozdzielczości CIF MPEG4 kodowanego obrazu wideo PAL z jednym I-frame co 10 sekund. Uwaga: Jest wysoce zalecane, aby wziąć pod uwagę inne wymagania dotyczące szybkości transmisji, rozdzielczości, liczby klatek na sekundę, poziomów kompresji i rodzajów kodeków systemu, który jest wdrażany w odniesieniu do niniejszej specyfikacji w celu upewnienia się, że wydajność Państwa własnych systemów jest zgodna z jej prawdopodobnymi żądaniami. Ponadto dobrze jest dodać do tego obciążenie zapewniające margines bezpieczeństwa tak, aby móc dostosować zmiany wydajności systemu operacyjnego występujące z czasem. Procesor: Intel-7 2.8ghx lub lepszy Chłodzenie procesora: Połączenie wysoce wydajnego aktywnego radiatora i wentylatora. Płyta główna: Intel P55 Chipset System Operacyjny: patrz System Operacyjny na stronie 24. Dysk Systemu Operacyjnego: 500Gb High performance SATA 7200rpm lub lepszy. Pamięć systemowa: 4GB Łącznie 1333MHZ DDR3 NON-ECC DIMMs 4 x 1GB. Napęd optyczny: DVD/CDRW Combo Labelflash 8x lub lepszy. Grafika: Nvidia 9800GT 512MB cache PCI e-1x. Wymagane są dodatkowe monitory aby móc wykorzystać funkcję MultiScreen (obsługa wielu monitorów). Jeżeli użytkownik korzysta z więcej niż jednego monitora, należy upewnić się, że system graficzny obsługuje wykorzystanie wielu monitorów. Uwaga: Nawet w przypadku systemów graficznych z dwoma rodzajami sprzętowego przyspieszenia, istnieją takie systemy graficzne, które są ograniczone do maksymalnej liczby odrębnych obszarów wyświetlania wideo na ekranie, które mogą być obsługiwane w tym samym czasie. Ograniczenie to przejawia się dla użytkownika w taki sposób, jak gdyby tylko określona liczba okienek wideo mogła pokazywać obraz, tzn. dla tych obszarów wideo, które nie są wyświetlane, aplikacja i tak pojawia się, tak jakby wideo było wyświetlane. W tym przypadku zatrzymanie obrazu wideo wyświetlanego w jednym okienku powoduje wyświetlenie spodziewanego obrazu wideo, który nie był wyświetlany. Nie jest to wada klienta do monitoringu, raczej jest to ograniczenie sprzętu graficznego, jaki jest używany.

24 Uwaga: W przypadku stosowania megapikselowych kamer lub koderów, rozdzielczość renderowanego obrazu może przekraczać możliwości Direct- X 3D karty graficznej lub sterownika. Jeśli tak się zdarzy, wyświetlany obraz będzie miał brakujące fragmenty w porównaniu do rzeczywistego obrazu przesyłanego z kamery a także może być zniekształcony. Nie jest to wina oprogramowania, ale wynik ograniczenia podsystemu grafiki. Proszę upewnić się, że wybrana karta graficzna jest w stanie renderować fakturę na powierzchni Direct- X równej lub większej niż rozdzielczość źródła megapikselowego. System Operacyjny Zalecany jest system Windows XP Professional Service Pack 3 lub nowszy. Zauważ: Klient VSoIP Pro został przetestowany i zweryfikowany przy użyciu systemu operacyjnego Windows 7 32-bit. Koniecznym jest przeprowadzenie instalacji jako Administrator. Aby uruchomić program najpierw należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na VSoIP Pro w menu Start oraz wybrać Run as Administrator" (Uruchom jako Administrator). Klient VSoIP Pro jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit. Uwaga: W regionach geograficznych, w których stosowane są inne typy kalendarzy należy upewnić się, że TwojaData/Czas regionalny są ustawione na zastosowanie kalendarza gregoriańskiego. Dodatkowe Obowiązkowe Oprogramowanie Windows Installer 3.1 Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 (obejmuje.net frameworks 1.1, 2,0, 3.0 i 3.5). Nie jest wymagana konfiguracja.net Framework. Zauważ: Elementy te są automatycznie pobierane z serwera Microsoft podczas procesu instalacji jeżeli nie zostały wcześniej zainstalowane. Można je także pobrać ze strony Microsoftu. Microsoft często zmienia wygląd swoich stron internetowych, dlatego nie podajemy tutaj linków. Zamiast tego proponujemy skorzystanie z Google lub innej wyszukiwarki w celu pobrania linków do obowiązkowego oprogramowania. Sprawdzając wyniki wyszukiwania należy upewnić się, że link do pobrania programu prowadzi na stronę Microsoftu. Microsoft Direct-3D-X 9.0c (marzec 2009). Więcej informacji na temat Direct-X znajduje się w "Sprzętowe Wsparcie Direct-3D i Microsoft Direct-3D-X 9.0c lub nowsze na stronie 27. Microsoft Internet Explorer wersja 8 lub nowsza (do wykorzystania z mapami i dostępem zdalnym). Zauważ: Jeżeli zamierzają Państwo używać map z VSoIP Pro, najpierw należy dodać adres IP lub nazwę sieci komputera VSoIP Pro Server do listy zaufanych komputerów w Internet Explorerze. W przeciwnym wypadku może nie być możliwym przeglądanie kamer i ikon alarmów na Państwa mapach. Patrz "Dodawanie Zaufanych Stron na stronie 26. System Serwer musi być dostępny w sieci aby klient mógł działać - jeżeli w sieci dostępna jest multiemisja, nazwa serwera zostanie wykryta przez klienta; w przeciwnym wypadku musi być znany adres IP serwera. Zanim przystąpisz do instalacji Klienta VSoIP Pro Prosimy mieć na uwadze poniższe informacje przed zainstalowaniem Klienta VSoIP Pro. Ustawienia Systemu Operacyjnego System operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze przez producenta komputera lub przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego. Zakłada się, że komputer nie należy do jakiejkolwiek domeny sieci Windows.

25 Zauważ: Odradza się dokonywanie zmian ustawień systemu operacyjnego, takich jak zmiana lokalnej albo globalnej polityki dotyczącej uprawnień i pozwoleń. Uwagi te zakładają, że ustawienia systemu operacyjnego są takie, jak domyślne podczas instalacji. Należy dodać jedno lokalne konto administratora. Powinien to być członek grupy lokalnych administratorów. Instalacja klienta, instalacja.net i instalacja komponentów Direct- X, a także konserwacja powinna być przeprowadzona przez tego użytkownika z lokalnymi uprawnieniami administratora. W celu zapobiegania nieplanowanym restartom systemu należy wyłączyć automatyczne aktualizacje Windows. System operacyjny Windows należy aktualizować jako część zaplanowanych konserwacji systemu. Ustawienia sieciowe Ustaw ustawienia sieciowe dla komputera i upewnij się, że połączenie sieciowe komputera jest włączone i podłączone. Należy to sprawdzić poprzez otwarcie okna poleceń Windows i wpisanie polecenia ipconfig; patrz Załącznik A Informacje dot. konserwacji". Uwaga: System do monitoringu jest zaprojektowany do pracy w systemach z pojedynczym aktywnym połączeniem sieciowym. Użycie kilku kart sieciowych wymaga dalszych konfiguracji i dlatego nie jest to zalecane. System do monitoringu jest zaprojektowany do powiązania go z interfejsem sieciowym o najwyższym priorytecie (domyślnie). Jeżeli system korzysta z połączenia innego niż to, do jakiego jest przeznaczony należy użyć narzędzia połączenia sieciowego systemu operacyjnego w celu wyłączenia wszystkich połączeń innego niż to, które powinno zostać użyte, bądź jeżeli wymagane są inne połączenia, np. do sieci NAS, wówczas należy skorzystać z Ustawień Zaawansowanych Połączeń Sieciowych w których należy zdefiniować, że sieć wykorzystywana do monitoringu ma być na samej górze listy połączeń. Komputer musi być skonfigurowany tak, aby mógł łączyć się z Internetem. Po instalacji, klient będzie musiał połączyć się z internetowym serwerem licencyjnym w celu dokończenia instalacji. Stosowanie Protokołu DHCP w monitorowanym miejscu nie jest zalecane, ponieważ serwer VSoIP Pro nie będzie w stanie zlokalizować urządzeń, gdy ich adresy IP będą zmienne. Zalecamy stosowanie przez cały czas statycznych adresów IP. Wykorzystanie Firewalli i Portów W celu uzyskania jak najlepszego działania, prostoty konfiguracji oraz łatwej konserwacji zaleca się raczej użycie dedykowanego firewalla chroniącego całą sieć zamiast oprogramowania firewall działającego na komputerze klienta. Wszelkie lokalne oprogramowania firewall powinny zostać albo wyłączone albo starannie skonfigurowane tak by nie uniemożliwiały klientowi połączenia z serwerem licencyjnym. Co więcej, jakikowliek firewall sprzętowy w sieci LAN powinien być tak skonfigurowany, aby umożliwić odpowiedni dostęp komputera na którym pracuje klient do sieci. Niektóre lokalne oprogramowania firewall blokują ruch przychodzący/wychodzący wyłącznie na podstawie numerem portu. Inne blokują porty dla wszystkich aplikacji z wyjątkiem tych wyraźnie zdefiniowanych. Uwaga: Blokowanie wymaganych portów i/lub uniemożliwienie klientowi oraz powiązanym aplikacjom połączenia się z siecią może uniemożliwić poprawną instalację, licencjonowanie lub działanie klienta. Tabela 4 określa, które porty są stosowane przez klienta. Aby klient mógł działać poprawnie, porty te muszą być otwarte i nieużywane przez inne aplikacje. Więcej informacji dotyczących tego, jak można określić czy dany port jest używany znajduje się w części Ustalenie Wykorzystania Portów na stronie 143.

26 . Tabela 4 Wykorzystanie portów przez aplikację klienta Aplikacja Rola Domyślna ścieżka Nr portu Opis Setup.exe Plik.MSI VSoIPClient Instalator klienta Instalator klienta Licencjonowan ie Nośniki instalacyjne 80/TCP Instalator programu ładującego dla klienta Nośniki instalacyjne 80/TCP Główny instalator dla klienta C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Client VSoIPClient Aplikacja C:\Program Files\GANeZ\VSoIPSuite Client VSoIPClient Aplikacja C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Client 80/TCP Wymagane do włączenia klienta 24752/TCP Dostęp do aplikacji serwera 8080/TCP Dostęp do aplikacji mapset Więcej informacji na temat wykorzystania portów powinno znajdować się w dokumentacji dostarczonej wraz z kamerą IP lub koderem, na stronie internetowej producenta bądź można je uzyskać kontaktując się z ich wsparciem technicznym. Dodawanie Zaufanych Witryn Jeżeli użytkownik korzysta z Microsoft Internet Explorer wersja 8 i zamierza użyć map z VSoIP Pro, najpierw należy dodać adres IP lub nazwę sieci komputera VSoIP Pro Server do listy zaufanych komputerów w Internet Explorerze. W przeciwnym wypadku może nie być możliwym przeglądanie kamer i ikon alarmów na Państwa mapach. Zauważ: W przypadku niektórych instalacji oprogramowania do monitoringu taki sam login systemu operacyjnego jest wykorzystywany dla wielu różnych użytkowników oprogramowania VSoIP Pro do monitoringu. W tym przypadku następujące kroki muszą być wykonane jedynie raz, aby uzyskać wspólny login do systemu operacyjnego. 1 Określ albo adres IP VSoIP Pro albo nazwę serwera i nazwę domeny. Patrz Załącznik A Informacje dot. konserwacji" w celu uzyskania dalszych informacji na temat określenia adresu IP. Zauważ: Adres lub nawza IP lub nazwa domeny komputera VSoIP Pro Client nie są wymagane. Na przykład: Adres IP: Nazwa serwera i nazwa domeny: survellianceserver.organisation.com 2 Zaloguj się na komputer VSoIP Pro Client przy zastosowaniu uprawnień użytkownika uruchamiającego oprogramowanie VSoIP Pro. 3 Wykonaj jeden z następujących kroków: Otwórz Internet Explorer 8. Kliknij Narzędzia na pasku narzędzi i wybierz Opcje Internetowe. Otwórz Panel Sterowania Windows i wybierz Opcje Internetowe. 4 W oknie dialogowym Właściwości Internetu należy wybrać zakładkę Zabezpieczenia. Wybierz strefę Zaufane Witryny a następnie kliknij Witryny.

27 Rysunek 7 Dodawanie zaufanych witryn 5 W oknie dialogowym Zaufane Witryny należy wpisać adres IP VSoIP Pro Server lub nazwę serwera i nazwę domeny a następnie kliknąćj Dodaj. 6 Kliknij zamknij a następnie kliknij OK w celu zachowania zmian w Opcjach Internetowych. Dodatkowe Oprogramowanie Zabezpieczające Nie zaleca się uruchamiania poniższych programów na komputerze klienta, chyba że wpływ ich uruchomienia zostanie dokładnie przemyślany: Oprogramowanie antywirusowe. Oprogramowanie spyware. Oprogramowanie firewall. Wsparcie Sprzętowe dla Direct-3D, Microsoft Direct-X 9.0c lub nowszy W celu zapewnienia maksymalnej wydajności, komputer klienta wymaga doskonałego podsystemu graficznego. Minimalnym wymogiem jest podsystem graficzny pozwalający na sprzętowo przyspieszone renderowanie Direct-3D. Należy także zainstalować najnowsze sterowniki graficzne wydane albo przez producenta podsystemu graficznego albo przez producenta komputera. Uwaga: W przypadku stosowania megapikselowych kamer lub koderów, rozdzielczość renderowanego obrazu może przekraczać możliwości karty graficznej lub sterownika Direct - X 3D. Jeśli tak się zdarzy, wyświetlany obraz będzie miał brakujące fragmenty w porównaniu do rzeczywistego obrazu przesyłanego z kamery a także może być zniekształcony. Nie jest to wina oprogramowania, ale wynik ograniczenia podsystemu grafiki. Proszę upewnić się, że wybrana karta graficzna jest w stanie renderować fakturę na powierzchni Direct- X równej lub większej niż rozdzielczość źródła megapikselowego. Zauważ: Niektóre podsystemy graficzne są zmodyfikowane tak, aby mogły działać na sprzęcie producenta komputera. Użyj diagnostyki Direct- X w celu określenia, której wersji Direct- X używa komputer klienta oraz czy podsystem graficzny obsługuje Direct-3D. Można to zrobić w następujący sposób: 1 Z menu Start Windows wybierz Uruchom. 2 W oknie dialogowym Uruchom wprowadź dxdiag. 3 W zakładce System znajdź informacje dotyczące wersji programu Direct- X. Sprawdź czy jest to wersja 9.0c lub nowsza. 4 W zakładce Ekran znajdź przyspieszenie Direct-3D i upewnij się, czy jest włączone. Jeśli wersja albo obsługa 3D nie jest zadowalająca, system nie będzie w stanie uruchomić klienta.

28 Instalowanie Klienta VSoIP Pro 1 Zaloguj się na komputerze używając nazwy użytkownika z uprawnieniami administratora; jest to zazwyczaj konto z nazwą administrator. 2 Przejdź do i kliknij dwa razy plik setup.exe aby rozpocząć instalację. Program instalacyjny klienta setup.exe automatycznie sprawdzi, czy w systemie lokalnym znajduje się.net Framework. Jeżeli nie lub jeśli jego wersja będzie zbyt stara, program instalacyjny automatycznie połączy się z serwerami Microsoft przez Internet i pobierze właściwą wersję oprogramowania. 3 Zaakceptuj warunki, następnie kliknij Install (Instaluj). 4 Następnie zostaniesz poproszony o zarejestrowanie Klienta VSoIP Pro. Możesz: Użyć licencji próbnej. Licencja próbna umożliwia dostęp do wszystkich standardowych funkcjonalność, ale po upływie określonego czasu będzie wyświetlana wiadomość tekstowa zasłaniająca wyświetlany obraz. Użyć istniejącej licencji z poprzedniej instalacji (nie jest to możliwe w przypadku pierwszej instalacji). Zarejestrować VSoIP Pro Client offline. Należy użyć tej opcji jeżeli VSoIP Pro jest instalowany na komputerze nie podłączonym do Internetu. Patrz Rejestrowanie offline na stronie 29. Wprowadzić nowy klucz licencyjny VSoIP Pro Client. (Klucz licencyjny możesz uzyskać od swojego sprzedawcy). Rysunek 8 Rejestrowanie VSoIP Pro Client 5 Jeśli jest to wymagane wprowadź klucz licencyjny, który dostałeś i kliknij Check License (Sprawdź Licencję).Klucz pokazany na Rysunku 8 jest jedynie przykładowy. System wskaże czy rejestracja została zakończona pomyślnie. Jeżeli rejestracja się nie powiedzie należy sprawdzić czy: Został użyty właściwy klucz licencyjny Klucz licencyjny został już wcześniej zastosowany na innym komputerze Nie została wymieniona zbyt duża liczba podzespołów komputera Funkcja CPU ID komputera została wyłączona lub czy używasz oprogramowania maskującego tożsamość komputera. Jeżeli będzie za mało cech identyfikujących, plik licencyjny nie będzie mógł być wygenerowany. Używasz oprogramowania o wirtualizacji sprzętu takiego jak jako VirtualPC albo VMWare. Należy użyć raczej oryginalnego sprzętu zamiast wirtualnego sprzętu. Coś może uniemożliwiać połączenie z Internetem np. blokowanie przez firewall. Serwer licencyjny nie był zajęty. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie. Masz konto z uprawnieniami wystarczającymi do zapisania pliku licencyjnego na lokalnym twardym dysku. Należy upewnić się, że próbujesz zarejestrować aplikację będąc zalogowanym jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

29 Jeśli znajdujesz się w regionie geograficznym,gdzie używany jest inny rodzaj kalendarza, czy zmieniłeś ustawienia regionalnej Daty/Czasu tak, aby wykorzystywany był kalendarz gregoriański. Rejestrowanie offline Jeżeli komputer, na którym instalujesz VSoIP Pro nie jest jest podłączony do Internetu, nadal możesz dokonać rejestracji w następujący sposób: 1 Wybierz Use Offline Activation (Zastosuj Aktywację Offline) podczas instalacji, następnie kliknij Next (Dalej). 2 Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać dane licencyjne lub zaakceptuj domyślny katalog a następnie kliknij Save Licence Data (Zapisz Dane Licencyjne). Rysunek 9 Zapisywanie danych licencyjnych 3 Gdy już zapiszesz dane licencyjne, kliknij Cancel (Anuluj) w celu zamknięcia instalatora. Otwórz Windows Explorer i przejdź do lokalizacji, w której zapisałeś dane licencyjne. Rysunek 10 Kopiowanie danych licencyjnych 4 Prześlij em plik LicenseData.txt wraz z kluczem licencyjnym do przedstawiciela Wsparcia Technicznego CBC. Następnie oni przekażą Ci aktywowany plik licencyjny. 5 Gdy już otrzymasz aktywowany plik licencyjny, zapisz go na dysku twardym. Zanotuj sobie nazwę pliku, ponieważ będziesz go później potrzebował. 6 Otwórz ponownie aplikację instalatora i wybierz Offline Activation (Aktywacja Offline) jak poprzednio.

30 Rysunek 11 Licencjonowanie VSoIP Pro Client 7 Postępuj zgodnie z krokami pokazanymi na Rysunku Jeżeli rejestracja została zakończona pomyślnie, kliknij Next (Dalej), by kontynuować proces instalacji. Jeżeli nie, patrz Instalowanie VSoIP Pro Client" powyżej aby sprawdzić, dlaczego rejestracja się nie powiodła. Poinstalacyjna Lista Kontrolna Przed uruchomieniem klienta sprawdź, czy: Połączenie sieciowe jest dostępne i skonfigurowane..net Framework jest zainstalowany. Microsoft Direct-3D-X 9.0c (marzec 2009) jest zainstalowany. Klient jest zarejestrowany. Serwer jest dostępny w sieci. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak sprawdzić łączność z komponentami podłączonymi do sieci patrz Załącznik A Informacje dot. konserwacji". Zostało utworzone konto systemu operacyjnego użytkownik standardowy", tzn. członek grupy Użytkownicy systemu operacyjnego. Serwer Czasu Sieciowego Koniecznym jest, aby wszystkie komputery na których uruchomione jest oprogramowanie klienckie oraz inne urządzenia wykorzystywały usługę skoordynowanego czasu. Należy wykorzystać jedno ujednolicone źródło czasu. Jeżeli ten skoordynowany czas jest zapewniany przez serwer Domeny Windows należy upewnić się, że źródło używane przez Domenę jest takie samo jak to użyte dla wszystkich urządzeń wideo podłączonych do sieci. W przypadku użycia sterownika Windows Domain jako źródła czasu, należy upewnić się, że usługa Czasu Windows jest ustawiona na automatyczne uruchamianie.

31 Uruchamianie i Zatrzymywanie Klienta Aby uruchomić Klienta VSoIP Pro, serwer VSoIP Pro musi być włączony. Patrz Używanie Serwera VSoIP Pro na stronie 19 w celu uzyskania informacji jak włączyć serwer. Kiedy serwer będzie już uruchomiony, wykonaj następujące czynności: 1 Z menu Start Windows wybierz Programy> VSoIPSuite Client> VSoIPSuite Client. 2 pojawi się okno logowania. Jeśli serwer został pomyślnie uruchomiony, powinno być to pokazane - jeżeli nie, wybierz go z listy serwerów. 3 Pojawi się domyślna nazwa użytkownika, admin. Wprowadź hasło i kliknij Logon (Zaloguj). Uwaga: Domyślne hasło administratora to admin. Należy go zmienić tak szybko, jak to możliwe z uwagi na to, że inaczej powstaje ryzyko związane z bezpieczeństwem, jeśli użytkownicy systemu go poznają. Po poprawnym zalogowaniu, klient zapamięta ostatnią nazwę użytkownika i użyty serwer. Dzięki temu kolejne logowanie będzie szybsze. Hasło użytkownika nie jest zapamiętywane i musi być wpisane każdorazowo przy uruchamianiu klienta. Aby wyłączyć klienta należy: Kliknąć X w górnym prawym rogu aplikacji i potwierdzić, że chcesz ją zamknąć albo Wybrać znajdujący się w górnym lewym rogu, a następnie. Potwierdzić, że chcesz zamknąć klienta.

32 Rozdział 4 Konfiguracja Klienta Niniejszy rozdział zawiera następujace informacje: Ogólne informacje dot. Systemu Pierwsze Kroki Konfiguracja Użytkownika Konfiguracja Grupy Użytkowników Dodawanie Urządzeń Konfiguracja Urządzeń przy zastosowaniu Interfejsu www Usuwanie Urządzeń Konfiguracja Źródeł Sygnału Wideo Konfiguracja Wyzwalaczy Konfiguracja Możliwości Ruchu Poziomego. Pionowego i Przybliżania (ang. Pan-Tilt-Zoom) Konfiguracja Dźwięku Konfiguracja Sekwencji Konfiguracja Ścieżki Kontrolnej Ogólne informacje dot. Systemu System VSoIP Pro zawiera kilka konfigurowalnych aspektów, w tym: Urządzenia - zbiór kamer IP, sieciowych DVR, Ścian Wizyjnych i NVR. Mapsets - zbiory map. Użytkownicy systemu. Grupy użytkowników - grupy użytkowników z ograniczonym dostępem do urządzeń, mapsets i różnych operacji w obrębie systemu. Ścieżka kontrolna - zapis operacji podjętych w systemie. Uwaga: Nieprawidłowe wyłączenie rejestratora może spowodować utratę poprzednio zapisanych obrazów wideo, bądź awarię systemu rejestratora. Patrz Zatrzymywanie NVR na stronie 124 w celu uzyskania dalszych informacji. Pierwsze Kroki Zalecamy wykonać następujące czynności podczas konfigurowania Klienta VSoIP Pro: 1 Zaloguj się jako domyślny użytkownik z uprawnieniami administratora. 2 Dodaj nowego użytkownika z uprawnieniami administratora. 3 Wyloguj się. 4 Zaloguj się jako nowy użytkownik z uprawnieniami administratora. 5 Zmień domyślne hasło użytkownika z uprawnieniami administratora (patrz Zmiana Hasła Użytkownika na stronie 35). 6 Dodaj urządzenia do systemu. 7 Dodaj uprzednio zbudowane mapsets (opcjonalnie). 8 Dodaj grupę użytkowników bez uprawnień administratora.

33 9 Przypisz urządzenia, zbory map i dokonaj ustawień dotyczących uprawnień grupy użytkowników bez uprawnień administratora do wykonania różnych operacji. 10 Dodaj wszystkich użytkowników systemu do grupy użytkowników bez uprawnień administratora. Rysunek 12 Dostęp do klienta z głównego menu Konfiguracja Użytkownika Domyślnie, każdy serwer w systemie jest wstępnie skonfigurowany tak, że istnieje jeden użytkownik- domyślny użytkownik z uprawnieniami administratora. Jest to użytkownik początkowo stosowany podczas uruchomienia procesu konfiguracji systemu. Uwaga: VSoIP Pro jest systemem wieloużytkownikowym. Jeśli chcesz, aby było więcej użytkowników z uprawnieniami administratora, powinieneś stworzyć oddzielne konto dla każdego z nich zamiast podawać wszystkim administratorom dane do logowania do jednego konta admin. Pozwala to uniknąć konfliktów systemowych jakie mogą się pojawić jeśli dwóch administratorów będzie próbowało wprowadzić zmiany w tym samym czasie. Zauważ: Kiedy już zakończysz dodawanie użytkowników, możesz stworzyć ich kopię zapasową na wypadek utraty danych. Patrz Ponowne użycie Urządzeń, Użytkowników i Grup na stronie 111 w celu uzyskania dodatkowych informacji.

34 Dodawanie Nowego Użytkownika Podczas dodawania nowego użytkownika musisz dodać użytkownika do istniejącej grupy. Więcej informacji na temat grup znajduje się w części Konfiguracja Grupy Użytkowników na stronie 38. Rysunek 13 Dodawanie nowego użytkownika Podczas ustawiania szczegółów dotyczących wygaśnięcia hasła pamiętaj, że: Domyślne wartości to 30 dla dni wygaśnięcia i 5 dla ilości dni przez jakie będzie pojawiać się ostrzeżenie. Zmień te wartości wedle potrzeb. Aby utworzyć użytkownika z hasłem, które nigdy nie wygaśnie wprowadź 0 w polu Password Expiry Days (Hasło ważne przez dni). Należy pamiętać, że nie będziesz mógł zmienić tej wartości po jej ustawieniu - aby zmienić okres ważności hasła trzeba stworzyć nowego użytkownika. Jeżeli w polu Password Expiry Days (Hasło ważne przez dni) ustawisz wartość inną nić zero, nie będziesz mógł później zmienić jej na zero - aby ustawić hasło, które nie wygasa, trzeba stworzyć nowego użytkownika. Ustawienie Haseł dla Użytkowników ścian wizyjnych i Klawiatury PTZ Sekcja ta dotyczy Ciebie jeżeli: Używasz klawiatury PTZ do kontrolowania VSoIP Pro Korzystasz ze ściany wizyjnej VSoIP lub Wyświetlacza VSoIP jako części systemu VSoIP Pro W takiej sytuacji należy stworzyć dedykowane konta użytkownika. To konto powinno mieć Password Expiry Days (Hasło ważne przez dni) ustawione na wartość 0. Zauważ: Jeżeli zmienią się dane tego konta użytkownika: Użytkownik klawiatury musi przekonfigurować sterownik oprogramowania używając nowych danych dotyczących swojego konta. Patrz Sterownik Oprogramowania Klawiatury na stronie 92 w celu uzyskania dalszych informacji. Użytkownicy Ścian wizyjnych i Wyświetlacza powinni zresetować hasło używając do tego celu pozycji z menu Start (Start> VSoIP Video-wall/Display> Change Login Details), jak pokazano na Rysunku 14:

35 Rysunek 14 Zmiana danych do logowania do Ściany Wizyjnej VSoIP Zmiana Hasła Użytkownika Użytkownicy z Uprawnieniami Administratora Użytkownicy zalogowani jako użytkownik z uprawnieniami administratora mogą zmienić istniejące hasło jakiegokolwiek użytkownika (z wyjątkiem domyślnego użytkownika) w następujący sposób: Rysunek 15 Zmiana hasła użytkownika Jakikolwiek Użytkownik Każdy zalogowany użytkownik (admin lub bez uprawnień administratora) może zmienić swoje hasło. Metoda ta musi zostać wykorzystana w celu zmiany hasła domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora. 1 Wybierz w górnym lewym rogu, a następnie. 2 Wprowadź bieżące hasło dla swojego konta użytkownika, a następnie wprowadź nowe hasło i potwierdź je. 3 Twoje hasło zostanie zmienione. Zapisz hasło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

36 Tymczasowa Blokada dostępu Użytkownika do serwera Zamiast usuwać użytkownika w celu uniemożliwienia mu korzystania z systemu, możesz uniemożliwić mu zalogowanie. Rysunek 16 Włączenie/wyłączenie użytkownika Aby wyłączyć użytkownika: 1 Utwórz grupę Wyłączonych Użytkowników. Członkowie tej grupy nie powinni mieć jakichkolwiek uprawnień administratora ani dostępu do jakichkolwiek urządzeń. 2 Wybierz użytkownika, którego chcesz wyłączyć. 3 Kliknij Edit (Edytuj). 4 Zmień grupę tego użytkownika na grupę Wyłączonych Użytkowników. 5 Zmień hasło. Teraz masz grupę zawierającą użytkowników, którzy zostali wyłączeni. Ci użytkownicy nie mogą się zalogować, ponieważ nie znają nowego hasła. Nie będą mieli również dostępu do urządzeń itp. nawet w przypadku, gdyby udało im się odgadnąć nowe hasło. Zauważ: Nie da się wyłączyć wszystkich użytkowników z uprawnieniami administratora, tzn. w systemie zawsze istnieje jeden włączony użytkownik z uprawnieniami administratora.

37 Usuwanie Istniejącego Użytkownika Nie możesz usunąć użytkownika, jeżeli jesteś zalogowany na serwerze jako użytkownik, którego chcesz usunąć. Ponadto, nie możesz usunąć jedynego użytkownika z uprawnieniami administratora na serwerze. Rysunek 17 Usuwanie użytkownika z serwera w systemie Logowanie się jako Inny Użytkownik Zamiast ręcznie zamykać aplikację i ponownie ją otwierać, aby się zalogować jako inny użytkownik, możesz się zalogować i wylogować w jednym kroku, w następujący sposób: 1 Wybierz znajdujący się w górnym lewym rogu, a następnie. Potwierdź, że chcesz się wylogować. 2 Aplikacja zamknie się i zostanie wyświetlone nowe okno logowania. 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło danego użytkownika.

38 Konfiguracja Grupy Użytkowników Każdy serwer VSoIP Pro jest wstępnie skonfigurowany tak, że istnieje jedna grupa użytkowników - grupa Administratorów. Ta grupa zapewnia nieograniczony dostęp do serwera. Każdy użytkownik dodany do tej grupy także zyskuje taki nieograniczony dostęp. Uwaga: Każdy serwer instaluje jednego domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora z domyślną nazwą użytkownika i hasłem (patrz strona 31). Hasło to należy zmienić zaraz po zainstalowaniu serwera i przed zakończeniem ogólnego odbioru systemu. Zauważ: Kiedy już zakończysz dodawanie grup użytkowników, możesz stworzyć ich kopię zapasową na wypadek utraty danych. Patrz Ponowne użycie Urządzeń, Użytkowników i Grup na stronie 111 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Tworzenie Grupy Użytkowników Rysunek 18 Dodawanie nowej grupy użytkowników W celu utworzenia nowej grupy użytkowników: 1 Wprowadź nazwę grupy. 2 Zaznacz te urządzenia, do których chcesz aby członkowie tej grupy mieli dostęp. Zauważ: Sekwencje, które zostały utworzone pojawią się również na tej liście urządzeń. 3 Następnie dla każdego urządzenia należy wybrać operacje, oprócz oglądania wideo na żywo, które członkowie grupy będą mogli wykonywać. Większość z tych opcji jest oczywista, ale te wymienione poniżej mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień: Alarm Action (Czynności w przypadku alarmu) - odnosi się to do opcji Alarm Actions stosowanych w przypadku złożonych alarmów (patrz Czynności w przypadku złożonych alarmów na stronie 78). To pole wyboru włącza/wyłącza boczne działania klienta mogące zostać użyte przez zalogowanego użytkownika, na przykład Zdalny Podgląd Klienta. Supervise Video (Nadzorowanie wideo) - Użytkownicy należący do grupy dla której ta opcja jest włączona mogą upoważniać innych użytkowników do podglądu zarejestrowanych obrazów wideo. View with Supervision (Przeglądanie z Nadzorem) Użytkownicy należący do grupy dla której ta opcja jest włączona mogą oglądać zarejestrowane obrazy wideo tylko, jeśli inny użytkownik (z włączoną opcją Supervise Video) upoważni ich (używając jego nazwy użytkownika i hasła) do tego. Należy zauważyć, że opcja odtwarzania dla wybranego urządzenia nie powinna być zaznaczona. Jeżeli jest ona zaznaczona, upoważnienie nie jest wymagane do przeglądania zarejestrowanych obrazów wideo.

39 Zauważ: Jeżeli zarówno Supervise Video i View with Supervision będą włączone dla grupy, użytkownicy należący do tej grupy MOGĄ upoważniać innych użytkowników z ich grupy do przeglądania nagrań, ale NIE MOGĄ upoważniać samych siebie do tego. 4 Następnie należy wybrać ogólne ograniczenia, które będą miały zastosowanie do danej grupy, np. użytkownikom należącym do tej grupy nie wolno tworzyć kopii zapasowych nagrań. 5 Na końcu należy określić, które operacje administracyjne będą mogli wykonywać członkowie grupy, np. zbadanie ścieżki kontrolnej, usuwanie użytkowników itp. 6 Kliknij OK. Kopiowanie Grupy Użytkowników Możesz szybko stworzyć nową grupę użytkowników przez skopiowanie istniejącej grupy i zmianę jej właściwości wedle potrzeb. W celu skopiowania grupy użytkowników: 1 Wybierz istniejącą grupę i kliknij Copy (Kopiuj). 2 Wprowadź nazwę nowej grupy i zmień jej właściwości wedle potrzeb. 3 Kliknij OK aby utworzyć nową grupę. Usuwanie Grupy Użytkowników Aby usunąć członków z grupy użytkowników, możesz albo ich usunąć albo przenieść ich do innej grupy użytkowników. Uwaga: Musisz upewnić się, że w grupie nie ma żadnych użytkowników zanim ją usuniesz. Rysunek 19 Usuwanie grupy użytkowników

40 Konfiguracja Urządzenia Urządzeniem może być: Kamera IP. Koder IP. Ściana wizyjna. Serwer transkodujący. Serwer analityczny. Sieciowy DVR. Sieciowy NRV. Niektóre urządzenia, takie jak sieciowy DVR lub koder IP mogą mieć kilka analogowych wejść kamery. Ponadto, niektóre urządzenia mogą posiadać wiele koderów dla każdego analogowego wejścia kamery. Oznacza to, że pojedyncze urządzenie takie jak kamera IP może generować kilka źródeł wideo, po jednym dla każdego kodera wbudowanego w kamerę. Sieciowy DVR może mieć wiele źródeł wideo, na ogół po jednym dla każdego z wejścia wideo, np. szesnaście źródeł wideo w szesnastu kanałach sieciowego DVR. Ściana wizyjna jest lustrzanym przeciwieństwem urządzeń, które działają jako źródła wideo. Ściana wizyjna wyświetla źródła wideo; maksymalna liczba źródeł wideo wyświetlanych w dowolnym momencie stanowi stałe możliwości Ściany wizyjnej. Urządzenie NVR zapisuje źródła wideo i samo jest również źródłem wideo. NVR generuje jedno źródło wideo dla każdej aktywnej sesji odtwarzania. Niektóre urządzenia obsługują wejścia wyzwalacza. Są to źródła, które sygnalizują wystąpienie jakiegoś wydarzenia. W przypadku niektórych urządzeń jest to napięcie elektryczne doprowadzone do pojedynczego wejścia pinowego. Inne sygnały mogą wynikać ze zdarzenia wykrycia ruchu generowanego przez analizę obrazów wideo na urządzeniu. Seciowe NVR i DVR mogą sygnalizować zaistnienie zdarzenia systemowego, takiego jak niewystarczająca ilość pamięci lub inne usterki. Kamery IP, sieciowe DVR i kodery mogą opcjonalnie obsługiwać urządzenia PTZ. Urządzenie PTZ pozwala na zmianę pola widzenia kamery przy zastosowaniu kontrolerów PTZ w kliencie. Zauważ: System do monitoringu jest wstępnie skonfigurowany dla określonej liczby typów kamer IP, sieciowych DVR, kontrolerów i protokołów PTZ, NVR i Ścian Wizyjnych. Kiedy już zakończysz dodawanie urządzeń, możesz stworzyć ich kopię zapasową na wypadek utraty danych. Patrz Ponowne użycie Urządzeń, Użytkowników i Grup na stronie 111 w celu uzyskania dodatkowych informacji. Dodawanie Urządzeń Istnieją dwie metody dodawania urządzenia do serwera. Szereg urządzeń producenta można dodać używając autowykrywania (zależy to od tego, które protokoły wykrywania one obsługują i czy sieć pozwala na przekazywanie informacji wykrywania).te urządzenia, których nie da się dodać w ten sposób muszą zostać dodane ręcznie. Zauważ: Przy użyciu autowykrywania należy pamiętać, że transmisje wykrywania w oparciu o multiemisję wykorzystywane w celu wykrycia urządzeń lub serwerów nie będą działać poprawnie, jeśli stosowane połączenie sieciowe ma włączony Protokół Internetowy Wersja 6 (TCP/IPv6). Należy upewnić się, że włączony jest Protokół Internetowy wersja 4 a następnie wyłączyć TCP/IPv6, tak jak to pokazano na Rys.20. W przypadku komputerów, w których widnieje tylko jeden Protokół Internetowy (TCP/IP) zazwyczaj jest to wersja 4 i żadne dalsze modyfikacje nie są wymagane.

41 Rysunek 20 Wyłączanie TCP/IPv6, Dodawanie Urządzenia Przy Użyciu Autowykrywania VSoIP Pro może zeskanować sieć i wyświetlić listę urządzeń, które znajdzie. Aby dodać urządzenie używając autowykrywania, podążaj za instrukcjami podanymi na Rys.21: Rysunek 21 Dodawanie urządzenia używając autowykrywania 1 Wyświetlony zostanie wykaz wszystkich urządzeń wykrytych w sieci. Wybierz urządzenie(a), których potrzebujesz a następnie kliknij strzałkę aby dodać je do strony. Na końcu kliknij Add (Dodaj) tak jak to pokazano na Rys Zostaniesz poproszony o dodanie lub zmianę szczegółów dla każdego urządzenia, które dodałeś. Uwaga: Upewnij się, że wybrany został właściwy kodek i opcje przesyłu dla każdego urządzenia (tam gdzie to możliwe), ponieważ domyślne opcje mogą nie być właściwe dla wszystkich rodzajów urządzeń.

42 Ręczne Dodawanie Urządzenia Jeżeli urządzenie nie zostało wykryte przez skanowanie sieci, musisz dodać go ręcznie w następujący sposób: Rysunek 22 Dodawanie urządzenia Dodaj wymagane urządzenie tak, jak to pokazano na Rysunku 22. Zauważ: W nazwie urządzenia można użyć tylko znaków alfanumerycznym, spacji, ukośnika (/) i podkreślnika (_). Pamiętaj, że musisz przydzielić nazwę użytkownika i hasło do urządzenia. Mogą one zawierać jedynie znaki alfanumeryczne. Zauważ: Jeżeli dodajesz urządzenie, które musi użyć określonego numeru portu do obsługi strumieniowej transmisji wideo, np. RTSP, dodaj go po adresie IP, w formacie : 554. Jeżeli dodajesz kamerę ZV S306- patrz Załącznik C Kwestie dot. Określonych Urządzeń" w celu uzyskania dalszych informacji. Uwaga: Podczas dodawania kamer IP, kodera lub podłączonego do sieci DVR, należy upewnić się, że urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby rodzaj urządzenia wybrany w VSoIP Pro zgadzał się z parametrami operacyjnymi tego urządzenia. Przykładowo, kamera IP może oferować MJPEG, MPEG4 i H.264 jako rodzaje kodowania strumienia wideo. Jeżeli rodzaj kodowania został ustawiony na MPEG4 przy zastosowaniu metody konfiguracji podanej przez producenta kamery, MPEG4 musi być także wybrany kiedy dodajesz kamerę do VSoIP Pro. Należy to zrobić wybierając właściwy rodzaj urządzenia (lub podtyp ) dlatego w tym przypadku, wybierany jest taki rodzaj urządzenia, który jest zgodny z nazwą producenta, rodziną urządzenia oraz w przypadku którego możliwe jest wybranie MPEG4 jako rodzaju kodowania. Na przykład, dla urządzenia typu Zn S1000VE, należy wybrać opcję MPEG4: Zn S1000VE Zn S1000VE Zn S1000VE H264 MPEG2 MPEG4

43 Używanie Opisu Lokalizacji Rysunek 23 Przykład hierarchii urządzeń Opis lokalizacji jest wykorzystywany do logicznego grupowania urządzeń. Przykład opisu lokalizacji można zobaczyć w prezentacji hierarchii urządzeń lub patrząc na miejsce". Podczas tworzenia nazwy lokalizacji każdy poziom hierarchii określa się poprzez zastosowanie ukośnika, np. '/'. Jeżeli nazwa lokalizacja pozostanie pusta, wtedy nazwa urządzenia będzie wyłączną etykietą urządzenia i będzie się ona znajdować w najwyższym poziomie hierarchii. Nazwa lokalizacja wpisana bez ukośników dodaje urządzenie o jeden poziom niżej w hierarchii, w której wpis najwyższego poziomu jest oznakowany przez nazwę lokalizacji. Nazwa lokalizacji zawierająca dwie etykiety oddzielone jednym ukośnikiem dodaje urządzenie o dwa poziomy niżej w hierarchii; opis przed ukośnikiem umiejscawia urządzenie w najwyższym poziomie; opis po ukośniku umiejscawia urządzenie w drugim poziomie; nazwa urządzenia umiejscawia go w trzecim poziomie. Nadając różnym urządzeniom nazwy umieszczające je w najwyższym, drugim, trzecim, itp. poziomie, jakaś liczba urządzeń może dzielić niektóre lub wszystkie lokalizacje. Kilka przykładów opisu lokalizacji pokazano na Rysunku 23: Overground (lokalizacja dzielona z Canary Wharf, EurostarTerminal i LiverpoolStreet) Underground (lokalizacja dzielona z LiverpoolStreet) Przykład Opisu Lokalizacji Załóżmy, że masz szereg źródeł wideo zapewniających podgląd różnych obszarów magazynu. Trzy kamery IP dające podgląd nawy pierwszej z towarami-skierowane do wewnątrz: Cam1, Cam2 i Cam3. Dwie kamery IP w nawie drugiej z towarami-skierowane do wewnątrz: Cam1 i Cam2. Trzy kamery IP w towarach-skierowane na zewnątrz: Cam1, Cam2 i Cam3.

44 Rysunek 24 Przykład lokalizacji dla magazynu 1 Dodaj trzy kamery IP z nazwami Cam1, Cam2 i Cam3 i użyj takiego samego opisu lokalizacji: Warehouse/GoodsIn/BayOne (Magazyn/TowaryW/NawiePierwszej). 2 Następnie dodaj kolejne dwie kamery IP z nazwami Cam1 i Cam2 i użyj takiego samego opisu lokalizacji dla obu: Warehouse/GoodsIn/BayTwo (Magazyn/TowaryW/NawieDrugiej). 3 Dodaj siecowe DVR o nazwie NetworkedDVR podając jako opis lokalizacji Recorders (rejestratory). 4 Następnie nazwij wejścia 1, 2 i 3 DVR odpowiednio Cam1, Cam2 i Cam3. Użycie nazwy i opisu lokalizacji opisanych powyżej spowoduje stworzenie miejsca tak, jak to pokazano na Rysunku 24. Korzystanie z Nazwy Lokalizacji do Pogrupowania Niewykorzystywanych Urządzeń Ponieważ nie można usunąć kamer z urządzenia znajdującego się w monitorowanym miejscu, możesz wykorzystać nazwę lokalizacji do pogrupowania" kamer, które nie są obecnie używane tak, aby można było je łatwo użyć w późniejszym terminie. Aby tego dokonać należy utworzyć nazwę lokalizacji i przydzielić ją do nieużywanych urządzeń tak, jak to pokazano na Rys.24. Tutaj, Kamerze 1 nadano nazwę lokalizacji Unused/Camera1 (Nieużywane/Kamera1). Następnie możesz wykorzystać okno dialogowe Konfiguracja Grupy Użytkowników (patrz Rysunek 13) aby określić, że żaden użytkownik nie może przeglądać urządzeń z taką nazwą.

45 Konfiguracja Urządzeń przy zastosowaniu Interfejsu www VSoIP Pro pozwala na zmianę konfiguracji urządzenia po dodaniu go na serwer. Po dodaniu urządzenia do sieci, VSoIP Pro otrzymuje URL konfiguracji z urządzenia, które pozwala mu na dostęp do konfiguracji urządzenia opartej na sieci Web. Jeśli sieć posiada firewall, może się okazać, że najpierw musisz dodać określony numer portu do tego URL konfiguracji aby upewnić się, że VSoIP Pro będzie miało dostęp do strony konfiguracji urządzenia. Rysunek 25 pokazuje jak to zrobić: Rysunek 25 Zapewnienie dostępu do konfiguracji urządzenia przez firewall Gdy już dodasz numer portu, kliknij, jeżeli jest to wymagane, Advanced (Zaawansowane), aby uzyskać dostęp do stron konfiguracji urządzenia przez przeglądarkę. Zauważ: W celu skonfigurowania urządzenia wieloma wejściami, upewnij się, że wybrałeś nazwę kodera z listy. Na przykład, na Rysunku 26 wybrałbyś Glasgow Fort. Rysunek 26 Konfiguracja urządzeń z VSoIP Pro przez przeglądarkę

46 Usuwanie Urządzeń Uwaga: Przed usunięciem urządzenia należy upewnić się, że urządzenie nie jest częścią jakichkolwiek złożonych alarmów, oraz że żadne zadania związane z nagrywaniem nie są z nim powiązane. Jeżeli tak by było, należy usunąć te złożone alarmy i zadania związane z nagrywaniem przed podjęciem dalszych operacji. Rysunek 27 Usuwanie urządzenia Zauważ: Usuwając urządzenie takie jak koder IP, wszystkie urządzenia powiązane z tymi urządzeniem zostaną również usunięte, np. jednostki PTZ itp.

47 Konfiguracja Źródeł Sygnału Wideo Kamera IP lub podłączony do sieci DVR obsługuje jedno lub więcej źródeł wideo. Każde źródło wideo posiada domyślną nazwę. Kiedy urządzenie jest wstępnie dodawane do systemu, różne źródła wideo zostają automatycznie nazwane i pogrupowane w sub-hierarchię danego urządzenia. Automatycznie nadaną nazwa i opis lokalizacji można zmienić, dzięki czemu możesz logicznie pogrupować źródła wideo. Rysunek 28 Zmiana nazwy/ustawienie lokalizacji źródło wideo Zauważ: Wszystkie sieciowe DVR mogą być pogrupowane razem we własnej logicznej grupie urządzeń rejestrujących przy zastosowaniu opisu lokalizacji. Opis lokalizacji różnych źródeł wideo kamer IP i sieciowe DVR można później zmienić i zmodyfikować tak, aby fizyczny układ monitorowanego miejsca był zrozumiały czytając hierarchię miejsca/urządzeń.

48 Konfiguracja Wyzwalaczy Wyzwalacz jest źródłem alarmu, takim jak styk alarmu na kamerze IP lub sieciowym DVR. Rysunek 29 Aktywacja i nadawanie nazw wyzwalaczom W celu aktywowania wyzwalacza: 1 Z listy wybierz alarm, który chcesz edytować a następnie kliknij Edit Device (Edytuj Urządzenie). 2 Wybierz kamerę powiązaną z tym alarmem. Pozwala to operatorom łatwo zobaczyć powiązane materiały wideo. 3 Sprawdź czy wyzwalacz jest uruchomiony. Pozwala to klientom VSoIP Pro odbierać alarmy. 4 Kliknij Update (Aktualizacja). Zauważ: Może wystąpić opóźnienie pomiędzy utratą połączenia danego urządzenia a włączeniem alarmu wskazującym na utratę połączenia. Opóźnienie to może wynosić od 30 do 90 sekund, w zależności od aktywności urządzenia i serwera. Zauważ: Wyzwalacze mogą być aktywnie monitorowane lub nie. Aktualizując wyzwalacz upewnij się, że włączyłeś monitorowanie zdarzeń dla tego wyzwalacza. Należy użyć opisu lokalizacji w celu logicznego pogrupowania wyzwalaczy tak, aby te grupy odpowiadały monitorowanej fizycznej lokalizacji. Nie możesz usunąć wyzwalaczy. Jeśli jeden lub kilka wyzwalaczy dostępnych z urządzenia nie jest wymaganych należy wyłączyć monitorowanie każdego zdarzenia wyzwalającego. Możesz zebrać razem nieużywane wyzwalacze w jednej logicznej grupie nieużywanych wyzwalaczy, w ten sposób oddzielając je od wyzwalaczy będących w użyciu.

49 Konfiguracja Możliwości Ruchu Poziomego, Pionowego i Przybliżania (ang. Pan- Tilt-Zoom - PTZ) Kamery IP i podłączone do sieci DVR mogą mieć złącza pozwalające na podłączenie jednej lub więcej jednostek sterujących PTZ. W niektórych przypadkach kamera IP posiada wbudowany kontroler PTZ. Pakiet do monitoringu może umożliwiać sterowanie kontrolerem PTZ w obrębie monitorowanego miejsca przez jakiegokolwiek użytkownika, który jest do tego autoryzowany. Rysunek 30 Włączanie funkcji PTZ dla źródła wideo Uwaga: Po zakończeniu dokonywania zmian konfiguracji urządzenia należy zrestartować/ustanowić na nowo jakiekolwiek otwarte połączenie z urządzeniem, aby zmiany stały się skuteczne. Niektóre kamery, na ogół te podłączone do koderów wideo, mogą być podłączone do jednostki kontrolera PTZ. Zazwyczaj robi się to używając portu szeregowego kodera wideo. Np. Zn T9000 podłączony do C-ALLVIEW. Typowe zastosowanie z koderami to wykorzystanie kilku wejść analogowych wraz z kilkoma jednostkami PTZ. Instalator telewizji przemysłowej będzie używał innych adresów PTZ współdzieląc wspólny port szeregowy. Przy takim zastosowaniu, dowiedz się jakie są odpowiednie adresy PTZ dla parowania kamery i jednostki PTZ i ustaw odpowiedni adres PTZ kojarząc PTZ z kamerą analogową.

50 Konfiguracja Dźwięku VSoIP Pro obsługuje dwukierunkowe audio umożliwiając w ten sposób komunikację z urządzeniami, które obsługują dźwięk. Jak pokazano na Rysunku 31, audio może być albo jednokierunkowe albo dwukierunkowe pomiędzy źródłem i docelowymi urządzeniami. Rysunek 31 Przykład dwukierunkowej komunikacji audio Aby skonfigurować ustawienia audio: 1 Dodaj urządzenie audio-kompatybilne (patrz "Dodawanie Urządzeń na stronie 40 w celu uzyskania informacji o dodawaniu urządzeń). 2 Wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować a następnie kliknij Edit Device (Edytuj Urządzenie). Rysunek 32 Konfiguracja audio dla urządzenia 3 Wybierz pożądane urządzenia odpowiednio dla Audio In i Audio Out (patrz Rysunek 32). 4 Kliknij Update (Aktualizacja) aby zachować ustawienia.

51 Po określeniu urządzeń audio możesz określić, w jaki sposób audio powinna być kontrolowana w VSoIP Pro. Konfiguruje się to używając okna dialogowego Ustawień Systemowych. Rysunek 33 Ustawienia systemowe audio Uwaga: Po zakończeniu dokonywania zmian w konfiguracji urządzenia należy zrestartować/ustanowić na nowo jakiekolwiek otwarte połączenie z urządzeniem, aby zmiany stały się skuteczne. Komunikacja za pomocą dźwięku Gdy dostępne jest audio dla kamery, z której obraz wyświetlany jest w okienku wideo, symbol będzie widoczny w rogu okienka. Słuchanie dźwięku z kamery Audio może być wykorzystywana w dwóch trybach: Automatycznym Wybierz Enabled (Włącz) w celu korzystania z audio w trybie automatycznym. Włącza to dźwięk we wszystkich okienkach wyświetlających obraz z kamer, które obsługują audio. Odtwarzany jest dźwięk z okienka, które jest aktualnie wybrane (poprzez kliknięcie na kamerę na mapie lub po prostu klikając okienko aktualnie wyświetlające obraz wideo). Zmiana aktualnie wybranego okienka wyłącza odtwarzanie dźwięku dla dotychczasowego okienka a zaczyna odtwarzać dźwięk dla nowo wybranego okienka. Manualnym Odznacz Enabled (Włącz) w celu korzystania z audio w trybie manualnym. Możesz chcieć wyłączyć Automatyczne Odtwarzanie Dźwięku jeśli często przełączasz się pomiędzy okienkami do innych celów, na przykład, kontrolujących kamery PTZ. Gdy opcja ta jest wyłączona, najpierw trzeba wybrać okienko wyświetlające obraz z kamery, z której chcesz usłyszeć dźwięk, a następnie kliknąć W celu odtwarzania dźwięku z innej kamery, wybierz okienko odtwarzające obraz z drugiej kamery, a następnie kliknij ponownie.

52 Używanie Mikrofonu Aby móc użyć mikrofonu w celu porozumienia się z kimś na ekranie, kliknij odpowiednie okienko a następnie kliknij. Mikrofon pozostanie aktywny przez pewien zdefiniowany czas.(patrz Limit Czasu Audio Out" poniżej) Zapobieganie Sprzężeniu Zwrotnemu Jeżeli powstanie sprzężenie zwrotne podczas przeglądania obrazów z kamer na ekranie, wyłącz dźwięk pełnodupleksowy (Rysunek 33).W ten sposób ustawiony zostaje półdupleksowy tryb audio - umożliwiający komunikację obustronną, ale tylko w jednym kierunku w danym momencie. Limit Czasu Audio Out Wartość ta określa przez jak długi okres mikrofon może być używany zanim skończy się czas połączenia. Konfiguracja Sekwencji Zauważ: Sekwencja to grupa kamer, z których obraz jest wyświetlany kolejno w jednym okienku wideo, albo na kliencie albo na Ścianie wizyjnej, każdy z nich przez konfigurowalny okres czasu. Dowolna liczba kamer może być dodana do sekwencji. Aby móc skorzystać z sekwencji, zalogowany użytkownik musi należeć do grupy użytkowników, która posiada uprawnienia do podglądu tej sekwencji. Patrz Konfiguracja Grupy Użytkowników na stronie 38. Aby utworzyć sekwencję: 1 Wybierz Sekwencje w okienku Administration (Administracja) tak, jak to pokazano na Rys.34. Rysunek 34 Tworzenie sekwencji 2 Wybierz New (Nowa). 3 Wprowadź nazwę i lokalizację sekwencji. 4 wprowadź identyfikator klawiatury, jeśli jest to wymagane (w przypadku korzystania z klawiatury PTZ). 5 Wybierz kamerę z drzewa sekwencji i przeciągnij ją i upuść w danej sekwencji. Zauważ: Poszczególne kamery mogą zostać dodane więcej niż raz do sekwencji.

53 6 Zmień czas odtwarzania w razie potrzeby aby zmienić długość czasu wyświetlana zapisu wideo z każdej kamery na ekranie. 7 Wybierz ustawienia fabryczne PTZ, jeżeli wymagane. 8 Dodaj wszystkie wymagane kamery, a następnie kliknij Apply (Zastosuj). Zauważ: Aby edytować lub usunąć istniejącą sekwencję, wybierz pożądaną sekwencję z listy a następnie kliknij Edit (Edytuj) lub Delete (Usuń), według wymagań. Konfiguracja Obsługi Klawiatury Informacje na temat pracy z klawiaturami PTZ- patrz Rozdział 8 Używanie Klawiatur PTZ z VSoIP Pro",

54 Rozdział 5 Używanie VSoIP Pro do Monitorowania Twojej Placówki Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Pracy z Live Video (Przekaz w czasie rzeczywistym) i PTZ Przechowywanych Obrazów Pracy z Alarmami Odtwarzania Zapisanych Obrazów Wideo Eksportu Zapisanych Obrazów Wideo Konfiguracji Ścieżki Kontrolnej Konfiguracji Złożonych Alarmów Praca z Live Video i PTZ VSoIP Pro pozwala operatorom telewizji przemysłowej na oglądanie przekazu wideo na żywo z kamer IP, kamer podłączonych do sieciowych DVR i kamer podłączonych do koderów IP. Pozwala to także operatorom na poruszanie kamerami PTZ w celu przybliżenia obrazu wyświetlanej sceny, a także zrobienie migawki danego momentu. Okienka wideo stanowiące pole widzenia operatora mogą być ułożone w różny sposób, w zależności od potrzeb operatora i możliwości sprzętu do wyświetlania. Zauważ: Pozwolenia na oglądanie obrazu z kamer IP, wejście kamery sieciowego DVR i kontroler jednostki PTZ związane z tymi kamerami są zarządzane przez serwer. Kontrolery Live Video Rysunek 35 Główne kontrolery obrazu wideo na żywo

55 Dostęp do innych właściwości Z menu głównego można przełączać klienta na różne tryby monitoringu. To menu pozwala również operatorom na zmianę ich własnych haseł oraz na wyjście z aplikacji. Obsługa Wielu Monitorów Rysunek 36 Lokalizacja głównego menu VSoIP Pro umożliwia korzystanie z wielu monitorów. Patrz Ustawienia Domyślne na stronie 114 w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego, w jaki sposób włączyć obsługę wielu monitorów. Określanie Układu Okienka Wideo VSoIP Pro oferuje wiele różnych układów okienka wideo. Jeżeli masz więcej niż jeden monitor, możesz wybrać układ osobno dla każdego monitora. Aby określić układ okienka wideo, kliknij i wybierz pożądany układ z rozwijanego menu. Rysunek 37 Określanie układu okienka wideo Aby zmaksymalizować jakiekolwiek okienko, kliknij na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy. Aby przywrócić jego pierwotny rozmiar, ponownie kliknij na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy.

56 Jeśli wybrane obsługa wielu monitorów została skonfigurowana, kliknij rogu dodatkowych monitorów i wybierz pożądany układ. znajdujący się w lewym górnym Uruchamianie i Zatrzymywanie Live Video Rysunek 38 Uruchamianie wideo przy użyciu metody przeciągnij i upuść Aby uruchomić wideo w okienku wideo, albo na głównym monitorze albo na dodatkowym monitorze (w przypadku skonfigurowanej obsługi wielu monitorów), wybierz kamerę z drzewa i przeciągnij ją i upuść w pożądanym okienku wideo. W celu uruchomienia odpowiednich funkcji kamery w tym okienku (na przykład funkcjonalność PTZ) kliknij raz na okienku wideo. Alternatywnie, wybierz okienko przed przeciąganiem i upuszczaniem kamery w nim.

57 Rysunek 39 Zatrzymywanie wideo lub wyjście z mapy Używanie Zoomu Cyfrowego VSoIP Pro pozwala na przybliżenie obrazu i przesuwanie obrazu wideo transmitowanego na żywo. Rysunek 40 Przybliżanie obrazu w live video Kliknij prawym przyciskiem myszy na okienku wideo i wybierz Zoom Cyfrowy. Kliknij w tej części okienka, którą chcesz obejrzeć bardziej szczegółowo, a następnie użyj pokrętła myszy aby przybliżyć lub oddalić obraz. Podczas przybliżania, kliknij z dala od środka obrazu i przeciągnij myszkę aby przesunąć obraz.

58 Robienie Migawki z Live Video VSoIP Pro pozwala na zrobienie migawki obrazu wyświetlanego na żywo w okienku wideo. Są one zapisywane w następującej lokalizacji: \Desktop\VSoIP Image Clips\FromLiveDevices w formie obrazów.jpeg. Informacje jak zmienić tę lokalizację znajdują się w części Ustawienia Domyślne na stronie 114. Aby zrobić migawkę, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku wyświetlającym obraz w momencie, którego zdjęcie chcesz zrobić i wybierz Snapshot (Migawka). Rysunek 41 Robienie migawki z obrazu na żywo

59 Kontrola Ruchu Poziomego, Pionowego i Przybliżania (ang. Pan-Tilt-Zoom - PTZ) Aktywacja/Wyłączanie Rysunek 42 Aktywacja/wyłączenie obsługi PTZ Przesuwanie i Przybliżanie obrazu Rysunek 43 Ruch poziomy, ruch pionowy i przybliżanie

60 Dodatkowe właściwości Niektóre kamery PTZ i protokoły zapewniają dostęp do dodatkowych funkcjonalności, które pozwalają na wykonywanie dodatkowych poleceń, takich jak używanie wstępnych ustawień lub tras. Są one wyszczególnione poniżej. Rysunek 44 Obsługa dodatkowych właściwości PTZ Zauważ: PTZ różnią się w funkcjonalności, dlatego dostęp do właściwości zależy od możliwości wybranego PTZ. Sekwencje Przeglądania Sekwencje wyświetlają zapętlony ciągły obraz wideo z różnych kamer w okienku wideo. Więcej informacji dotyczących tego, jak można ustawić sekwencje znajdują się w części Konfiguracja Sekwencji na stronie 52. Zauważ: Aby móc skorzystać z sekwencji, zalogowany użytkownik musi należeć do grupy użytkowników, która posiada uprawnienia do podglądu tej sekwencji. Patrz Konfiguracja Grupy Użytkowników na stronie 38. Aby oglądać sekwencję: 1 W drzewie znajdź sekwencję, którą chcesz oglądać. 2 Przeciągnij i upuść sekwencję do okienka wideo (Rysunek 45).

61 Rysunek 45 Oglądanie sekwencji Uwaga: Przed ustawieniem lub zastosowaniem sekwencji należy obliczyć maksymalną przepustowość zużywaną przez trzy kamery zużywające najwięcej przepustowości w sekwencji. Przykładowo, Twoja sekwencja może obejmować pojedynczy strumień H264 z limitem 2Mbps z GANZ ZN-S100V, strumień MPEG4 z limitem 768 kbps z GANZ Zn T9000, strumień H.264 z limitem 1.5Mbps z kamery Ganz PixelPro i strumień MJPEG 2.3Mbps kamery z GANZ MP1A. W tym przypadku, najgorsza przepustowość przypisana do okienka, w którym wyświetlana jest sekwencja wyniesie = 5940Kbps lub 5.8Mbps. Aby zatrzymać sekwencję, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku, w którym sekwencja jest wyświetlana i wybierz Disconnect (Rozłącz).

62 Przechowywane Widoki VSoIP Pro pozwala na odtworzenie poszczególnych układów okienka wideo, a także na wyświetlanie obrazów z kamer IP oraz wejść kamer sieciowych DVR w okienkach używanych w momencie, gdy widok był zapisywany. Zauważ: Chociaż wszyscy użytkownicy mogą mieć dostęp do przechowywanych widoków tylko użytkownicy autoryzowani do modyfikowania parametrów systemu mogą je dodawać lub usuwać. Podczas przywracania widoku wyświetlany jest obraz tylko z tych kamer, do których użytkownik jest upoważniony. Wszystkie inne nie są wyświetlane. Rysunek 46 Przechowywanie widoku 1 Wybierz pożądany układ okienka. 2 Wyświetl obraz z pożądanych kamer na głównym ekranie i jakichkolwiek dodatkowych monitorach jakich możesz używać (posiadając system wielogłowicowy). Jeżeli odtwarzasz sekwencję w okienku wideo, ona także może być częścią przechowywanego podglądu. 3 Z rozwijanej listy wybierz Add (Dodaj)... 4 Kliknij Add (Dodaj). 5 Wprowadź nazwę widoku. 6 Kliknij OK. Zauważ: Możesz zapisać widok mapy jako część przechowywanego widoku, ale nie indywidualną mapę. Najnowsza mapa do jakiej jest dostęp zostanie wyświetlona, kiedy zostanie użyty przechowywany widok. Aktualizacja Przechowywanego Widoku Aby zaktualizować układ okienka lub kamer wyświetlanych w przechowywanym widoku: 1 Z listy wybierz pożądany widok. 2 Zmień układ lub kamery wedle potrzeb, 3 Kliknij Update (Aktualizacja). Zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że chcesz zaktualizować widok - kliknij OK.

63 Usuwanie Przechowywanych Widoków W celu usunięcia przechowywanego widoku: 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie widoku, który chcesz usunąć. 2 Wybierz Delete (Usuń). 3 Kliknij OK kiedy zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia. Rysunek 47 Usuwanie przechowywanego widoku Odzyskiwanie Wcześniej Zachowanych Widoków Rysunek 48 Odzyskiwanie przechowywanego widoku Aby odzyskać przechowywany widok: 1 Z rozwijanej listy wybierz pożądany przechowywany widok. 2 Kliknij Restore (Przywróć). 3 Obraz z kamer zapisanych w przechowywanym widoku zostanie wyświetlony. Zauważ: Nie ma potrzeby zatrzymywania wideo w jakimkolwiek okienku przed otwarciem przechowywanego widoku.

64 Praca z Alarmami Wyświetlany alarm przedstawia niepotwierdzone, potwierdzone i zamknięte alarmy. Zauważ: Aby włączyć wyświetlanie przez klienta alarmu dla danego źródła alarmu, np. styki sieciowego DVR, alarmu dla urządzenia związanego z alarmem, źródło musi być włączone. Dostęp do urządzenia związanego ze źródłem alarmu musi być również włączony dla grupy, do której należy zalogowany użytkownik. Szczegóły znajdują się w części Konfiguracja Wyzwalaczy na stronie 48. Omówienie Wyświetlenia Alarmów Rysunek 49 Opis wyświetlania alarmów Zauważ: Jeżeli alarm w stosie alarmów jest związany z kamerą, możesz go przeciągnąć i upuścić w okienku wideo, aby móc oglądać obraz na żywo z tej kamery. Podobnie, jeżeli alarm w stosie alarmów posiada nagranie powiązane z nim, możesz przeciągnąć go i upuścić w okienku wideo, aby rozpocząć oglądanie tego nagrania.

65 Przeglądanie Właściwości Alarmu Rysunek 50 Właściwości Alarmu Zauważ: Jak pokazano na Rysunku 50, czas pokazany w podpowiedzi może się różnić od czasu wyświetlanego dla alarmu. Tam, gdzie to możliwe, podpowiedź pokazuje czas, kiedy alarm został wygenerowany na jego źródle, podczas gdy pozycja dotycząca alarmu pokazuje czas lokalny. Zauważ: Może wystąpić opóźnienie pomiędzy utratą połączenia danego urządzenia i włączeniem alarmu wskazującym utratę połączenia. Opóźnienie to może wynosić od 30 do 90 sekund, w zależności od aktywności urządzenia i serwera. Potwierdzenie Alarmu Alarm może być potwierdzony ręcznie przez użytkownika albo automatycznie przez klienta. Potwierdzenie Ręczne Rysunek 51 Potwierdzanie alarmu 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na alarm, który chcesz potwierdzić, a następnie wybierz Acknowledge Alarm (Potwierdź Alarm). Możesz również po prostu kliknąć lewym przyciskiem myszy na alarm, aby go potwierdzić. 2 Alarmu zmieni się na żółty, co będzie wskazywać, że został on potwierdzony. Kiedy użytkownik potwierdzi alarm, serwer powiadomi o tym wszystkich podłączonych klientów, którzy z kolei zaktualizują wyświetlanie alarmu tak, aby odzwieciedlało ono nowy stan alarmu.

66 Uwaga: Proszę zauważyć, że jeśli chcesz wyświetlić wideo ze złożonych alarmów na ścianie wizyjnej oraz ręcznie potwierdzenie alarm, użytkownik musi być zalogowany do VSoIP Pro aby móc to zrobić, ponieważ nie jest możliwe ręczne potwierdzenie alarmu przy użyciu Ściany wizyjnej. Patrz "Wyświetlanie Live Video na wszystkich Podłączonych Klientach i Ścianach Wizyjnych na stronie 78 w celu uzyskania dalszych informacji. Automatyczne Potwierdzanie Aplikacja klienta może automatycznie potwierdzić złożone alarmy. Więcej informacji dotyczących tego, jak można to skonfigurować znajduje się w części Automatyczne Potwierdzanie Alarmu na stronie 79. Zamykanie Alarmu Rysunek 52 Zamknięcie alarmu Zauważ: Kiedy zamykasz alarm, każdy klient podłączony do serwera usunie zamknięty alarm z wyświetlania alarmów (może to zająć chwilę).

67 Odtwarzanie Zapisanych Obrazów Wideo Klient pozwala operatorom telewizji przemysłowej na oglądanie wideo zapisanego na sieciowych DVR i NVR. Zauważ: W tej części słówko rejestratory oznacza sieciowe DVR lub NVR. Funkcjonalność odtwarzania jest bardzo elastyczna i pozwala na odtwarzanie obrazu z więcej niż jednej kamery na tym samym rejestratorze, z kamer z różnych rejestratorów oraz z tej samej kamery na tym samym rejestratorze w różnym czasie albo z ich kombinacji. Zauważ: Uważaj na obciążenie różnych części sieci oraz samych urządzeń żądając odtworzenia sesji. Serwer zarządza dostępem do rejestratorów w obrębie monitorowanego miejsca. W celu odtworzenia wideo na żywo z rejestratorów, użytkownik musi należeć do grupy z odpowiednimi uprawnieniami do podglądu obrazu z kamer IP lub sieciowych DVR z wejściem analogowym ORAZ mieć zezwolenie na dostęp do rejestratora. Wykrywanie Zarejestrowanych Materiałów Filmowych Aby oglądać nagrania z urządzenia albo zbioru urządzeń, wybierz odpowiednią pozycję z drzewa. Jeżeli wybierzesz pojedyncze urządzenie (na przykład Winda na Rysunku 53) pokazane zostaną tylko nagrania z tej kamery. Jeżeli wybierzesz urządzenie z podłączoną większą ilością kamer (na przykład Covert), bądź lokalizację, która ma więcej niż jedno urządzenia powiązane z nim (na przykład Underground), wszystkie nagrania ze wszystkich urządzeń powiązanych z nim zostaną wyświetlone. Jeżeli więcej niż jedno nagranie będzie wyświetlane dla jednego urządzenia, może być to spowodowane powstaniem awarii NVR podczas zapisu. Zapis mógł się przełączyć automatycznie z jednego NVR do drugiego. Więcej informacji- patrz Praca Awaryjna NVR na stronie 132. Jeżeli kamera związana z zapisem przestaje być dostępna, nagranie nadal będzie widoczne na liście; a nazwa kamery będzie widoczna jako Urządzenie Usunięte". Nagrania dokonanych przez rejestrator niedostępny w monitorowanym miejscu nie będą już się znajdowały na liście. Rysunek 53 Wykrywanie nagrań

68 Wyświetlanie Listy Zdarzeń dla Nagrania Możesz chcieć zobaczyć więcej informacji o określonym nagraniu. VSoIP Pro pozwala na wyświetlenie wszelkich zdarzeń, które miały miejsce podczas nagrywania: 1 Wyświetl listę nagrań tak, jak to opisano powyżej. 2 Wybierz nagranie z listy. 3 Wybierz rodzaj zdarzenia, które chcesz wyświetlić. Wybierz "Wszystkie zdarzenia" by wyświetlić wszystkie zdarzenia, które miały miejsce podczas nagrywania, w tym: Wszelkie zarejestrowane złożone alarmy związane z urządzeniem. Nie dotyczy VSOIP LITE Wszelkie złożone alarmy, które mogły zapoczątkować nagrywanie zdarzenia dla tego urządzenia i wybranego nagrania. 4 Na Rysunku 54 wszystkie zdarzenia, które miały miejsce podczas nagrywania obrazu z kamery zonea zostaną wyświetlone. Rysunek 54 Lista zdarzeń dla wybranego nagrania 5 Kliknij dwa razy jedno z tych wydarzeń aby rozpocząć odtwarzanie nagrania od momentu wybranego zdarzenia. Nagranie zostanie wyświetlone w lewym górnym rogu okna nagrania, które automatycznie przełączy się na układ 2x2.

69 Odtwarzanie Zarejestrowanych Materiałów Filmowych W celu odtworzenia zarejestrowanego zapisu wideo, podążaj za instrukcjami podanymi na Rysunku 55. Zauważ: Aby oglądać nagranie na drugim monitorze przy ustawieniu obsługi wielu monitorów, przeciągnij i upuść kamerę, z której nagranie chcesz obejrzeć do okienka wideo na drugim monitorze. Przyciski sterujące odtwarzaniem obrazu oraz pasek czasu tego nagrania będą widoczne na głównym monitorze. Rysunek 55 Wstępne odtwarzanie i przeglądanie zapisu wideo Jeśli Twoja mysz posiada pokrętło, możesz szybko powiększyć i pomniejszyć pasek czasu. Ustaw kursor na pasku czasu, który chcesz obejrzeć bardziej szczegółowo i pokręć pokrętłem do góry aby go powiększyć, a w dół aby pomniejszyć. Zauważ: Niektóre DVR nie podają informacji o czasie do VSoIP w przedziałach mniejszych niż bloki kilkuminutowe. W takim przypadku, jeśli JAKIKOLWIEK zapis wideo jest przechowywany przez DVR w tym czasie, niezależnie od tego, jak krótki on będzie, VSoIP pokaże pasek czasu obejmujący cały czas trwania bloku pomimo tego, że faktyczny zapis wideo jest krótszy niż blok. Jest to ograniczenie DVR a nie VSoIP. Kiedy to nastąpi, po kliknięciu paska czasu VSoIP odtworzy najbliższy dostępny zapis wideo znajdujący się na liście przed żądanym zapisem wideo, jeśli żaden zapis wideo nie będzie dostępny. Przyciski Sterowania Odtwarzaniem Gdy odtwarzanie zostanie rozpoczęte, dostępne będą różne przyciski sterowania odtwarzaniem: przewijania do tyłu, do przodu, zatrzymania, wznowienia, następna klatka, poprzednia klatka. Również aktualne położenie jest wskazywane w formie daty i czasu. Zauważ: Nie wszystkie rejestratory mogą obsługiwać wszystkie opcje odtwarzania, np. poprzedni. Jeżeli dana operacja nie może zostać wykonana, jej żądanie jest ignorowane.

70 Rysunek 56 Kontrolowanie odtwarzania Używanie Zoomu Cyfrowego VSoIP Pro pozwala na przybliżenie i oddalanie obrazu oraz na przesuwanie zarejestrowanego obrazu wideo. Rysunek 57 Przybliżanie obrazu Kliknij w tej części okienka wideo, którą chcesz obejrzeć bardziej szczegółowo, a następnie użyj pokrętła myszy aby przybliżyć lub oddalić obraz. Kiedy obraz jest przybliżony, kliknij z dala od środka obrazu aby przesunąć obraz.

71 Robienie Migawki Zapisanego Obrazu Wideo VSoIP Pro pozwala na zrobienie migawki zarejestrowanego obrazu wideo wyświetlanego w okienku wideo. Domyślnie są ona zapisywane w \Desktop\VSoIP Image Clips\FromRecordings, jako obrazy.jpeg. Informacje jak zmienić tę lokalizację znajdują się w części "Zmiana Ustawień Klienta na stronie 116. Aby zrobić migawkę, kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku wyświetlającym obraz w momencie, którego zdjęcie chcesz zrobić i wybierz Snapshot (Migawka). Rysunek 58 Robienie migawki zarejestrowanego wideo

72 Synchronizacja Odtwarzania Zarejestrowanych Obrazów Wideo Aby pomóc operatorom w przeglądaniu zarejestrowanych zapisów wideo z wielu kamer lub wielu sieciowych DVR i/lub NVR jednocześnie, możliwe jest sterowanie odtwarzaniem obrazu przy użyciu głównego zestawu przycisków do sterowania. Pozwala to na zatrzymanie wideo i szybkie przewinięcie go do przodu lub do tyłu oszczędzając czas przełączania pomiędzy sesjami odtwarzania. Rysunek 59 Zsynchronizowane odtwarzanie Zauważ: Sieciowe DVR mogą różnie działać. Niektóre mają ograniczenia co do ilości jednoczesnych sesji odtwarzania. Działanie aplikacji podczas zsynchronizowanego odtwarzania odzwierciedla czas reakcji i działanie elementu o najsłabszych tych parametrach.

73 Eksport Zapisanych Obrazów Wideo Dla celów dowodowych często koniecznym jest wyodrębnienie części zarejestrowanego zapisu wideo na potrzeby odtworzenia go w odtwarzaczu. Pozwala to na oglądanie zarejestrowanego zapisu wideo, kiedy klient nie jest podłączony do rejestratora poprzez serwer zamiast tego używany jest prostszy system odtwarzania, np. samodzielny laptop. Umieść Twoje nagranie na liście nagrań z kamer IP i wejść kamery sieciowych DVR. Rysunek 60 pokazuje kroki wymagane do wyeksportowania zapisu wideo. Zauważ: Jeżeli nagranie ma powiązany z nim dźwięk, możesz wyeksportować tylko wideo albo wideo z dźwiękiem. Należy zauważyć, że dźwięk może być wyeksportowany tylko w oryginalnym formacie, nie jest możliwe wyeksportowanie go w formacie MP4 (patrz Odtwarzacz Eksportowy VSoIP na stronie 73). Rysunek 60 Eksport zapisu wideo Zauważ: Kiedy wybierzesz zapis wideo, który chcesz eksportować, VSoIP Pro sprawdzi integralność wybranego obrazu wideo i poinformuje Ci czy podczas eksportu mogą wystąpić problemy. Odtwarzacz Eksportowy VSoIP Odtwarzacz Eksportowy VSoIP został zaprojektowany tak, aby zachowywał integralność dowodową oryginalnego nagrania przez zachowanie oryginalnego formatu zapisu. Przeciwnie do innych form eksportu, np. MP4, eksportowanie w oryginalnym formacie oznacza, że eksportowane nagranie nie zostało przekodowane lub zmienione w jakikolwiek sposób. Kiedy klient otrzymuje polecenie wyeksportowania nagrania w oryginalnym formacie, kopiuje plik instalacyjny Odtwarzacza Eksportowego VSoIP do tego samego katalogu, co eksportowane nagrania. Dlatego też katalog zawiera jeden lub więcej plików.cvc - po jednym dla każdego wyeksportowanego nagrania i plik instalacyjny odtwarzacza. Celem tego jest stworzenie pakietu" dowodowego, który będzie mógł być używany przez osoby nie posiadające dostępu do klientów, serwera i sieciowych DVR i NVR systemu do monitoringu. Zauważ: Chociaż komputer na którym zostanie uruchomiony Odtwarzacz Eksportowy VSoIP może być komputerem ogólnego przeznaczenia, musi obsługiwać Microsoft Direct- X rendering na odpowiednim poziomie. Informacje na temat używania Odtwarzacza Eksportowego VSoIP znajdują się w Instrukcji Obsługi Odtwarzacza Eksportowego VSoIP.

74 Konfiguracja Ścieżki Kontrolnej Ścieżka kontrolna stanowi pełną listę zdarzeń, jakie miały miejsce od momentu zainstalowania komponentu serwera. Poniżej znajduje się kilka przykładów nformacji o zdarzeniach: Alarm (potwierdzenie, zamknięty). Użytkownicy (dodany usunięty, edytowany, itd.). Urządzenia (dodane, zaktualizowane, usunięte, odłączone, itd.). Nagrywanie (mało miejsca na dysku lub miejsce na wyczerpaniu). Powyższa lista nie jest pełna wiele innych rodzajów zdarzeń jest także monitorowanych. Rysunek 61 Ścieżka kontrolna Uwaga: Przy określaniu maksymalnego rozmiaru ścieżki kontrolnej, miej na uwadze co następuje: Jeżeli zainstalowałeś NVR na tym samym komputerze co serwer VSoIP Pro, metadane powiązane z nagraniami będą również przechowywane w bazie SQL, tak samo jak dane ze ścieżki kontrolne Profile Ścieżki Kontrolnej Ścieżka kontrolna domyślnie zapisuje wszystkie wydarzenia, jakie nastąpiły od czasu instalacji serwera bądź od czasu ostatniego wyczyszczenia ścieżki kontrolnej. Niektóre z tych wydarzeń mogą być bardziej interesujące niż inne. Profile pozwalają określić wydarzenia, które chcesz wyświetlić w ścieżce kontrolnej. Istnieje pięć profili ścieżki kontrolnej - pełen, wysoki, niski, średni i Brak Kontroli. Domyślne ustawienia są następujące:

75 Tabela 7 Ustawienia domyślne ścieżki kontrolnej Niski Serwer uruchomiony Serwer zamknięty Usługa hostowana Usługa zamknięta Logowanie użytkownika Wylogowanie użytkownika Awaria bezpieczeństwa Koniec Sesji Alarm podniesiony Alarm potwierdzony Alarm wyłączony Zmienione alarmy do podniesienia Urządzenie podłączone Urządzenie odłączone Utrata sygnału wideo Przywrócenie sygnału wideo Średni - wszystkie z powyższych, plus Użytkownik dodany Użytkownik usunięty Grupa dodana Grupa usunięta Urządzenie dodane Urządzenie wyjęte Mapset dodany Mapset usunięty Wysoki - wszystkie z powyższych, plus: Zmiana członków grupy Grupa zaktualizowana Użytkownik zaktualizowany Połączenie nieudane Podłączanie urządzenia Mapset zaktualizowany Pełny - wszystkie z powyższych, plus: Komunikacja utracona Komunikacja przywrócona Urządzenie zaktualizowane Wykrywanie ruchu Strumień utracony Uruchamianie alarmu Utracona dzierżawa Obecny Profil zmieniony Profil dodany Profil usunięty Profil zaktualizowany Zapytanie wykonane Ścieżka kontrolna wyczyszczona Mapset dodany Mapset usunięty Mapset zaktualizowany Nagranie utworzone Nagranie usunięte Nagranie gotowe Źródło nagrania zamknięte Początek nagrania zmieniony Nagrywanie rozpoczęte Nagrywanie wstrzymane Nagrywanie oznaczone Brak miejsca na dysku Mało miejsca na dysku Zadanie utworzone Zadanie ukończone Zadanie rozpoczęte Odtwarzanie zamknięta Odtwarzanie utworzone Odtwarzanie uruchomione Odtwarzanie zatrzymane Zarządzanie ścieżką kontrolną VSoIP Pro automatycznie zmniejsza rozmiar ścieżki kontrolnej z chwilą, gdy jej pojemność zostaje całkowicie zapełniona, jednak najlepiej jest regularnie sprawdzać ścieżkę kontrolną, aby zapobiec osiągnięciu maksymalnej pojemności ścieżki kontrolnej. Ścieżka kontrolna przechowywana jest w postaci tabeli w bazie danych SQL. Administrator systemu może ręcznie zmniejszyć rozmiar tabeli bazy danych przez usunięcie zapisów, które nie są już wymagane, bądź przez zrobienie zapasowej kopii tabeli i jej usunięcie. Aby zlokalizować tabelę: 1 Otwórz swoją aplikację SQL. 2 Kliknij dwa razy na okno główne Databases> VSoIPSuite3> Tables (bazy danych> VSoIPSuite3> Tabele) w celu zlokalizowania tabeli kontrolnych VSoIP. Tutaj możesz zrobić zapasowe kopie tabeli i wykonać inne czynności konserwacyjne. W celu uzyskania większej ilości informacji, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą Serwera SQL.

76 Automatyczne usuwanie Gdy pojemność tabeli bazy danych osiągnie 90%, VSoIP Pro wyświetli wyskakujące okno informujące, że tabela jest prawie pełna. Dodatkowe okna wyskakujące zostaną wyświetlone w przypadku wykorzystania każdego kolejnego 1% ścieżki kontrolnej. W razie niepodjęcia ręcznych czynności mających na celu zmniejszyć rozmiar tabeli, po wypełnieniu tabeli, VSoIP Pro automatycznie zmniejsza rozmiary tabeli pozostawiając: Zapisy z ostatnich 7 dni. Ostatnie 10 % zapisów Uwaga: Podczas procesu redukcji, użytkownicy mają dostęp do systemu jedynie w trybie tylko do odczytu. Uwaga: Jeżeli dane ścieżki kontrolnej muszą być przechowywane przez długi czas, administrator systemu powinien regularnie robić kopie zapasowe.

77 Rozdział 6 Konfiguracja złożonego alarmu Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Alarmów prostych, zaplanowanych i specyficznych dla danego urządzenia Czynności złożonego alarmu Tworzenia złożonych alarmów Użycia operatora logicznego NIE (Boolean operator NOT) Sposobu pracy złożonych alarmów Przykładu przetwarzania złożonego alarmu Alarmy proste, zaplanowane i specyficzne dla danego urządzenia Złożone alarmy tworzone są przez łączenie prostych alarmów i harmonogramów w celu stworzenia bardziej złożonej logiki przetwarzania alarmu. Rozdział ten dotyczy tworzenia złożonych alarmów z prostych alarmów i harmonogramów. Proste alarmy Prosty alarm przedstawia źródło alarmu na kamerze IP, koderze lub na sieciowym DVR (cyfrowym serwerze wideo i audio) w ramach systemu monitoringu. Przykłady takich źródeł alarmów to: Wejścia binarne (np. zamykanie kontaktów). Alarmy detekcji ruchu. Alarmy utraty sygnalu wideo. Logika złożonych alarmów sieciowego DVR prowadząca do powstania alarmu na DVR Alarmy zaplanowane Innym rodzajem źródła alarmów jest harmonogram. Serwer może być źródłem jednego lub wielu alarmów w oparciu o harmonogram. Harmonogram jest źródłem alarmu opartym na czasie, który powoduje nieustanne nadawanie sygnału wyjściowego alarmu, gdy czas i dzień tygodnia są zgodne z okresem wyznaczonym przez harmonogram. Każdy oznaczony okres reprezentuje jedną godzinę. Każdy harmonogram ma siedem dwudziesto cztero godzinnych dni- okresów. Można wybrać dowolną liczbę okresów. Możliwe do utworzenia harmonogramy na poziomie administratora to: Cały weekend - wybór wszystkich okresów w sobotę i niedzielę. Poza godzinami pracy w dni powszednie - od poniedziałku do piątku, wybór okresów reprezentujących godzinne przerwy po 18:00 do przerwy przed 9:00. Godzina w czasie lunchu - wybór jednogodzinnego okresu po 12:00 dla każdego dnia powszedniego. Alarmy specyficzne dla danego urządzenia Alarmy specyficzne dla danego urządzenia są obslugiwane; przykładem są alarmy analityczne. Alarmy te można wykorzystać jako sygnały wejściowe dla złożonych alarmów. W celu uzyskania większej ilości informacji na temat tych alarmów, prosimy o zapoznanie się z uwagami na temat specjalnego zastosowania urządzenia.

78 Czynności złożonego alarmu Podczas tworzenia złożonego alarmu, możliwe jest określenie wystąpienia jednej lub kilku z następujących czynności po uruchomieniu alarmu: Podgląd obrazu w trybie LIVE powinien być wyświetlany u wszystkich połączonych klientów i na ścianach wizyjnych. Złożone alarmy powinny być automatycznie rozpoznawane przez serwer. Przekaźnik powinien zostać uruchomiony Czynności te zostały opisane poniżej. Podgląd obrazu w trybie LIVE u wszystkich podłączonych Klientów i na ścianach wizyjnych Uwaga: Użytkownicy zalogowani do zdalnego klienta (klientów), na których ma zostać wyświetlony obraz, muszą należeć do grupy użytkownika, dla których alarm jest włączany. Informacje jak to zrobić znajdują się w części Tworzenie Grupy Użytkownika się na stronie 38. W celu zaznaczenia, że po włączeniu alarmu podgląd obrazu w trybie LIVE powien być wyświetlany na klientach zdalnych oraz na ścianach wizyjnych, należy: Rysunek 62 Określanie czynności alarmowej na zdalnym kliencie 1 Kliknij aby wprowadzić tryb konfiguracji złożonych alarmów. 2 Kliknij Add (Dodaj). 3 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. 4 Wybierz urządzenie, które chcesz powiązać z tym złożonym alarmem. 5 Kliknij Actions (Czynności) aby wyświetlić okno dialogowe czynności alarmowych. 6 Wybierz "Autoconnect Remote Client" (Połącz automatycznie ze zdalnym Klientem). Uwaga: Jeżeli funkcja Autoconnect Remote Client (Połącz automatycznie ze zdalnym Klientem) jest niedostępna, sprawdź czy wybrałeś urządzenie, a nie sekwencję w polu Associated Device (Powiązane urządzenie). Sekwencje nie są tutaj obsługiwane. 7 Jeżeli urządzenie powiązane z tym alarmem może pracować w trybieptz, wybierz PTZ Preset Recall (Wycofaj wcześniejsze ustawienie PTZ) oraz wybierz wcześniejsze ustawienie, które chcesz wyświetlić, jeżeli jest to wymagane. 8 Kliknij OK. 9 Utwórz wymaganą logikę alarmu (patrz Tworzenie złożonych alarmów poniżej) i kliknij OK. Po pojawieniu się alarmu, zdalni klienci zostaną automatycznie połączeni ze źródłem podglądu obrazu w trybie LIVE. Dla uzyskania szczegółowych informacji odnośnie sposobu określania miejsca pojawienia się alarmu wideo na zdalnym kliencie, patrz: Omówienie Informacji Systemowych" na stronie 113 dla klientów zdalnych. Rozdział Instrukcji Obsługi VsoIP dot. konfiguracji ściany wizyjnej VSoIP lub Wyświetlacza

79 Automatyczne potwierdzanie alarmów Aby określić, że złożone alarmy powinny zostać automatycznie potwierdzone po określonym okresie: 1 Kliknij Add (Dodaj). 2 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. 3 Wybierz urządzenie lub sekwencję, którą chcesz powiązać z tym złożonym alarmem (opcjonalne). 4 Kliknij Actions (Czynności) aby wyświetlić okno dialogowe czynności alarmowych. Rysunek 63 Określanie automatycznego potwierdzenia złożonych alarmów 5 Wybierz Automatic (Automatyczny) oraz określ po ilu sekundach alarm powinien zostać automatyczne potwierdzony. Domyślna wartość to 20 sekund. Uwaga: Tylko złożone alarmy mogą być automatycznie potwierdzane. Proste alarmy muszą zostać potwierdzone ręcznie przez użytkownika. Uwaga: Zauważ, że jeśli wybrałeś podgląd obrazu dla złożonych alarmów na ścianie wizyjnej oraz ręczne potwierdzenie alarmów, konieczne jest zalogowanie użytkownika w VSoIP Pro, gdyż ręczne potwierdzenie alarmów przy zastosowaniu ściany wizyjnej jest niemożliwe. Aktywacja Przekaźnika na alarmie Aby uaktywnić przekaźnik po pojawieniu się alarmu złożonego: 1 Kliknij Add (Dodaj). 2 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. 3 Wybierz urządzenie, które chcesz powiązać z tym złożonym alarmem (opcjonalne). 4 Kliknij Actions (Czynności) aby wyświetlić okno dialogowe czynności alarmowych.

80 Rysunek 64 Określanie aktywacji przekaźnika dla złożonych alarmów 5 Sprawdź Activate Relay (Uruchom Przekaźnik), a następnie kliknij Select Relay (Wybierz Przekaźnik). Uwaga: Jeżeli funkcja Activate Relay (Uruchom Przekaźnik) jest niedostępna, sprawdź czy wybrałeś urządzenie, a nie sekwencję w polu Associated Device (Powiązane urządzenie). Sekwencje nie są tutaj obsługiwane. 6 Wybierz wymagany przekaźnik z listy i kliknij OK. Kiedy alarm zostanie uruchomiony, przekaźnik zostanie aktywowany. Uwaga: Kliknij Change (Zmień) aby przełączyć przekaźnik na pozycję on (wł.) lub off (wył.), na przykład, by włączyć lampkę jeśli jest obecnie wyłączona i odwrotnie. Opis dot. przetwarzania alarmu Powszechną techniką stosowaną do prezentowania wyrażeń logicznych, jak te opisane powyżej, jest system logiczny zwany logiką Boolean. Sygnały wejściowe i wyjściowe wyrażeń logicznych Boolean są albo prawdą albo fałszem. Stany te można rozumieć jako napięcie obecne (PRAWDA) lub nieobecne (FAŁSZ) na wejściu oraz napięcie obecne (PRAWDA) lub nieobecne (FAŁSZ) na wyjściu. W logice Boolean, warunek jest tym, co tworzy jedno wyjście z jednego lub kilku wejść, a stan logiczny tego wyjścia (prawda/fałsz) zależy od stanów logicznych wejścia (wejść) oraz użytego operatora logicznego. Przykłady logiki Boolean zostały wyjaśnione poniżej. Tworzenie złożonych alarmów Aby zobrazować sposób tworzenia złożonych alarmów, zastosujemy następujący scenariusz. System monitoringu posiada sprzęt do monitorowania trzech skarbców przy użyciu czujników ruchu PIR połączonych z kamerami IP i pokładek reagujących na nacisk połączonych z sieciowymi DVR (cyfrowymi rejestratorami wideo i audio). Celem twórcy systemu było stworzenie alarmu uruchamianego w przypadku wystąpienia wszystkich następujących okoliczności: aktywacja czujnika ruchu PIR i pokładek reagujących na nacisk w KTÓRYMKOLWIEK z trzech skarbców poza godzinami pracy Uwaga: Możliwe jest również osiągnięcie takiego samego wyniku końcowego poprzez ustanowienie pojedynczego złożonego alarmu. Niemniej jednak, struktura modularna jest przydatna, ponieważ pozwala na oddzielną zmianę indywidualnych elementów, a także na ich ponowne wykorzystanie w ramach innych złożonych alarmów. Uwaga: Wyłącznie administratorzy mogą tworzyć, modyfikować oraz usuwać alarmy oraz ich czynności.

81 Krok 1 W celu wyeliminowania fałszywych alarmów, twórca alarmu określił, że alarm o wtargnięciu do skarbca powinien zostać uruchamiany wyłącznie w przypadku aktywacji zarówno podkładek reagujących na nacisk JAK I czujnika ruchu PIR w tym skarbcu, tzn. gdy oba czujniki zmienią stan z FAŁSZ na PRAWDA. Rysunek 65 Tworzenie PIR w złożonym alarmie PADv1 1 Kliknij aby wprowadzić tryb konfiguracji złożonych alarmów. 2 Kliknij Add (Dodaj). 3 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. W tym przykładzie, alarm nazywany jest PIRwithPADv1. 4 Kliknij przycisk operatora logiki Boolean, wymagany dla części logiki alarmowej, którą opisujesz; w tym przykładzie jest to I (AND) (tzn. /Vault1Cam/Wywołuje/Vault1PIR I Vault1Cam/Wywołuje/Vault1Pad). Symbol tej operacji pojawi się na panelu twórcy logiki alarmowej. Uwaga: I (AND) jest warunkiem logicznym dla "wszystkie wejścia muszą być aktywne". Wszystkie wejścia wyrażenia logicznego I (AND) muszą mieć stan logiczny PRAWDA, aby wyjście miało stan logiczny PRAWDA. 5 Wybierz z listy źródło alarmu, jakie chcesz użyć. Wydarzenia, które mogą być generowane przez niniejsze źródło alarmu, zostały podane poniżej. Sprawdź wydarzenie, które mogło spowodować alarm ze źródła alarmu. Uwaga: Jeżeli, na przykład, wybrano źródło alarmu oparte na obrazie wideo, można sprawdzić inne możliwe zdarzenia, takie jak brak obrazu wideo czy wykryty ruch. 6 Kliknij Add Alarm Source (Dodaj źródło alarmu). 7 Powtórz czynności 4 i 5 do chwili uzyskania wymaganej logiki. W tym przykładzie Vault1PIR zostaje dodane w taki sam sposób. 8 Po zakończeniu kliknij OK. Wyjście tego wyrażenia warunkowego staje się nowym złożonym alarmem PADv1, np. /PIRwithPADv1. W przypadku, gdy czujnik /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR i czujnik /Vault1Cam/Wywołuje/Vault1Pad zostaną aktywowane jednocześnie, nastąpi włączenie złożonego alarmu /PIRwithPADv1. 9 W tym przypadku, czynności 1-7 zostaną powtórzone dla skarbców 2 i 3.

82 Uwaga: W razie pomyłki, wybierz pozycję i kliknij Delete (Usuń). Radzimy przepisać projekt logiczny na kartce papieru, następnie umieścić na panelu wyłącznie operatory logiczne, w końcu dodać je do źródeł i harmonogramów alarmu. Krok 2 Twórca systemu określił, że alarm podrzędny musi zostać uruchomiony, jeśli KTÓRYKOLWIEK ze skarbców zostanie naruszony, tzn. w przypadku, gdy jeden z wyzwalaczy alarmu skarbców PIRwithPAD zmieni stan z FAŁSZ na PRAWDA. Rysunek 66 Tworzenie złożonych alarmów VaultIntruderDetected (Wykrycie intruza w skarbcu). 1 Kliknij Add (Dodaj). 2 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. W tym przypadku, alarm nazywany jest VaultIntruderDetected (Wykrycie intruza w skarbcu) a lokalizacja to panel alarmu. 3 Kliknij przycisk operatora logiki Boolean, wymagany dla części logiki alarmowej, którą opisujesz; W tym przypadku jest to LUB (OR) (np. /PIRwithPADv1 LUB /PIRwithPADv2 LUB /PIRwithPADv3). Symbol tej operacji pojawi się na panelu twórcy logiki alarmowej. Uwaga: LUB (OR) jest warunkiem logicznym dla "jakieś wejścia są aktywne". Jeśli KTÓREKOLWIEK z wejścia wyrażenia LUB (OR) mają stan logiczny PRAWDA, wówczas wejście ma stan logiczny PRAWDA. 4 Wybierz z listy źródło alarmu, jakie chcesz użyć, pamiętając o tym, by wybrać wydarzenia dostępne w źródle a następnie kliknij Add Alarm Source (Dodaj źródło alarmu). W tym przypadku, źródło alarmu PIRwithPADv1 zostanie dodane jako pierwsze. 5 Powtarzaj czynność 4 do chwili uzyskania wymaganej logiki. W tym przykładzie, PIRwithPADv2 i PIRwithPADv3 są dodawane w taki sam sposób. 6 Po zakończeniu kliknij OK. Sygnał wyjściowy tego wyrażenia warunkowego staje się nowym złożonym alarmem, np. /panel alarmu/vaultintruderdetected. W przypadku, gdy /PIRwithPADv1 lub /PIRwithPADv2 albo /PIRwithPADv3 jest aktywowany, wówczas następuje uruchomienie alarmu złożonego /alarm panel/vaultintruderdetected (panel alarmu/ Wykrycie Intruza w skarbcu).

83 Krok 3 Trzecim alarmem, który musi zostać utworzony przez twórcę, jest alarm zaplanowany. Jest to źródło alarmu oparte na czasie, które powoduje nieustanne nadawanie sygnału alarmowego, gdy czas i dzień tygodnia zgadza się z oznaczonym okresem w ramach harmonogramu. Rysunek 67 Tworzenie zaplanowanego alarmu NonBusinessHours (Poza godzinami pracy) 1 Kliknij Add (Dodaj). 2 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. W tym przykładzie, alarm nazywany jest NonBusinessHours (Poza godzinami pracy). 3 Jeśli jest to wymagane, wybierz urządzenie powiązane z tym alarmem złożonym. W przypadku, gdy alarm zostanie włączony, możesz przeciągnąć pliki alarmu na panel wideo, aby zobaczyć podgląd obrazu w trybie LIVE z tej kamery. VSoIP Pro może przeprowadzać kilka czynności, gdy alarm zostanie włączony. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z "Czynnościami złożonego alarmu" na stronie Kliknij przycisk operatora logiki Boolean, wymagany dla części logiki alarmowej, którą opisujesz, bądź, jeżeli harmonogram nie musi być częścią bardziej złożonego systemu alarmu logicznego, kliknij BUFFER (BUFOR). 5 Kliknij Schedule (Harmonogram). W okienku Harmonogramu, wybierz godziny, w których alarm ma być stale włączony. W tym przypadku, harmonogram jest aktywny codziennie od 18:00 każdego wieczoru do 08:00 rano następnego dnia, a także w weekendy. Sprawdź okno pod względem wiersza/kolumny aby wybrać cały wiersz/kolumnę. Uwaga: Aby edytować istniejący harmonogram, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę zegara i wybierz Edit Schedule (Edytuj Harmonogram). 6 Po zakończeniu, kliknij OK.

84 Krok 4 Wreszcie, twórca musi stworzyć alarm złożony, który łączy w sobie alarmy jakie utworzył do tej pory. Niniejszy alarm złożony zostanie uruchomiony, gdy czujnik ruchu PIR i podkładka reagujaca na nacisk zostaną aktywowane w KTÓRYMKOLWIEK z trzech skarbców poza godzinami pracy. Rysunek 68 Tworzenie złożonego alarmu NonBusinessHoursIntruder (Intruz poza godzinami pracy) 1 Kliknij Add (Dodaj). 2 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. W tym przypadku, alarm nazywany jest NonBusinessHoursIntruder (Intruz poza godzinami pracy). 3 Jeśli jest to wymagane, wybierz urządzenie powiązane z tym alarmem złożonym. W przypadku, gdy alarm zostanie włączony, możesz przeciągnąć pliki alarmu na panel wideo, aby zobaczyć nagranie w trybie LIVE z tej kamery. VSoIP Pro może przeprowadzać kilka czynności, gdy alarm zostanie włączony. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z Czynnościami złożonego alarmu" na stronie Kliknij przycisk operatora logiki Boolean, wymagany dla części logiki alarmowej którą opisujesz; W tym przypadku jest to I (AND) (np. /panel alarmu/vaultintruderdetected I /NonBusinessHours). Symbol tej operacji pojawi się na panelu twórcy logiki alarmowej. Uwaga: I (AND) jest warunkiem logiki dla wszystkie wejścia muszą być aktywne". Wszystkie wejścia wyrażenia logicznego I (AND) muszą mieć stan logiczny PRAWDA, aby wyjście miało stan logiczny PRAWDA. 5 Wybierz z listy źródło alarmu, jakie chcesz użyć, pamiętając o tym, by wybrać wydarzenie dostępne w źródle, a następnie kliknij Add Alarm Source (Dodaj źródło alarmu). W tym przypadku, dodane źródła alarmu to /alarmpanel/vaultintruderdetected I /NonBusinessHours. 6 Po zakończeniu, kliknij OK. Sygnał wyjściowy tego wyrażenia warunkowego staje się nowym złożonym alarmem, np. /NonBusinessHoursIntruder (Intruz poza godzinami pracy). Gdy następuje uruchomienie alarmu złożonego /panel alarmu/vaultintruderdetected/ i alarm złożony /NonBusinessHours/ jest aktywny, wówczas następuje uruchomienie alarmu /NonBusinessHoursIntruder (Intruz poza godzinami pracy).

85 Kopiowanie złożonego alarmu Po utworzeniu alarmu złożonego, możesz użyć go jako punktu wyjścia dla innych alarmów, w następujący sposób: 1 Kliknij aby wprowadzić tryb konfiguracji złożonego alarmu. 2 Wybierz z listy alarmów alarm, który chcesz skopiować, a następnie kliknij Copy (Kopiuj). 3 Nowy alarm zostaje utworzony i wyświetlony na panelu Alarm Details (Szczegóły alarmu). Jego szczegółowe dane są takie same jak dane alarmu, który skopiowałeś, z wyjątkiem nazwy, która brzmi "Kopia <nazwa alarmu>". 4 Nazwij ponownie alarm wedle potrzeb i dokonaj pożądanych zmian, a następnie kliknij OK. 5 Nowy alarm pojawi się na liście alarmów po lewej stronie. Włączanie/wyłączanie złożonego alarmu Czasami może okazać się niezbędne tymczasowo wyłączyć poszczególny złożony alarm, na przykład, w celach konserwacyjnych. Aby wyłączyć złożony alarm: 1 Kliknij aby wprowadzić tryb konfiguracji złożonego alarmu. 2 Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć z listy alarmów, a następnie kliknij Edit (Edytuj). 3 Wybierz Disable this Alarm (Wyłącz ten alarm) i kliknij OK. Użycie operatora logicznego NIE (NOT) Powyższe przykłady obejmowały wykorzystanie operatorów i buforów logicznych I (AND) i LUB (OR). Operator NIE (NOT), może być stosowany w powiązaniu z alarmem NonBusinessHours (Poza godzinami pracy) opisanym powyżej, jako część złożonego alarmu, który działa wyłącznie w trakcie godzin pracy. Rysunek 69 ilustruje, w jaki sposób, przy użyciu operatora NIE (NOT) przewijane są godziny, podczas których alarm jest aktywny. Rysunek 69 Tworzenie zaplanowanego alarmu BusinessHours (W godzinach pracy) przy użyciu operatora logicznego NIE. 1 Kliknij Add (Dodaj). 2 Wprowadź nazwę alarmu i (opcjonalnie) jego lokalizację. W tym przypadku, alarm nazywa się BusinessHours (W godzinach pracy). 3 Kliknij przycisk operatora logiki Boolean, wymagany dla części logiki alarmowej, którą opisujesz; W tym przypadku jest to NIE (NOT). Symbol tej operacji pojawi się na panelu twórcy logiki alarmu.

86 Uwaga: Operator logiczny NIE (NOT) nadaje wyjściu stan logiczny PRAWDA za każdym razem, gdy na wejścu jest stan logiczny FAŁSZ i na odwrót. 4 Wybierz z listy źródło alarmu, jakie chcesz użyć, pamiętając o tym by wybrać jedno, bądź więcej zdarzeń dostępnych ze źródła, a następnie kliknij Add Alarm Source (Dodaj źródło alarmu). W tym przypadku, dodane jest źródło alarmu /NonBusinessHours/ (Poza godzinami pracy) 5 Po zakończeniu, kliknij OK. Sposób pracy złożonych alarmów Serwer odpowiada za śledzenie stanu wszystkich alarmów prostych, zaplanowanych i złożonych, które są ujęte w ramach logiki każdego alarmu złożonego. Za każdym razem, gdy alarm zostaje uruchomiony, serwer oznacza to poprzez zmianę zarejestrowanego stanu z FAŁSZ na PRAWDA. Serwer następnie utrzymuje ten stan alarmu jako PRAWDA przez pięć sekund niezależnie od aktualnego stanu zewnętrznego alarmu. Po pięciu sekundach, serwer automatycznie oznacza prosty alarm jako FAŁSZ. Za każdym razem, gdy serwer zmienia stan oznaczonego stanu alarmu, serwer lokalizuje wszystkie alarmy złożone oparte na tym alarmie i przetwarza logikę trygera. Serwer sprawdza ostatni odnotowany stan alarmu i wykorzystuje zapisaną wartość PRAWDA lub FAŁSZ w logice Boolean dla każdego alarmu wchodzącego w skład alarmu złożonego,. Uwaga: Kiedy alarm złożony zostanie oceniony przez serwer jako PRAWDA, zostaje oznaczony jako prawda przez okres na tyle długi, by ocenić wszelkie inne alarmy złożone, które są z nim powiązane. Zaplanowane alarmy pozostają PRAWDĄ do czasu, gdy okres zgadza się z czasem i dniem tygodnia. Chwilowe utrzymywanie stanu (PRAWDA lub FAŁSZ) na wyjściu prostego alarmu, alarmu zaplanowanego lub złożonego przez pięć sekund jest automatyczne i jest dokonywane przez procesor logiczny trygera alarmu serwera. Uwaga: Aby alarm zaplanowany mógł być wykorzystywany poza procesorem alarmowym, należy zmienić alarm zaplanowany na alarm złożony. Dokonuje się tego za każdym razem, gdy harmonogramy stanowią część logiki alarmu dla wieloźródłowego alarmu złożonego. Jeżeli wymagane wyjście ma być oparte wyłącznie na pojedynczym alarmie zaplanowanym, należy użyć alarmu złożonego zawierającego element przetwarzający logikę bufora wraz z alarmem zaplanowanym.

87 Przykład przetwarzania alarmu złożonego Następujące przykłady pokazują, w jaki sposób serwer radzi sobie w przypadku następującego scenariusza: intruz wchodzi do pierwszego skarbca i zostaje wykryty najpierw przez czujnik ruchu PIR, a następnie pół sekundy później staje na podkładce reagującej na nacisk, aktywując ją. Uwaga: Alarm zaplanowany, który został omówiony w Kroku 3 powyżej, nie został ujęty w Tabeli 8. Tabela 8 Złożony alarm przejścia Etap Upłynęło (msek) Czynność Czujnik ruchu na podczerwień wykrywa intruza Aktywowana podkładka czuła na nacisk System czyści pamięć wyzwalacza na podczerwień T T T T T T T T T T T T T T T Prosty alarm /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR jest otrzymywany przez serwer. Serwer sprawdza czy /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR uczestniczy w którymkolwiek ze złożonych alarmów, znajduje jeden i zmienia zapisany stan /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR z FAŁSZ na PRAWDA Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR AND (I) i znajduje /PIRwithPADv1. Jest to wyrażenie logiczne I (AND) pomiędzy odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR a odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad. Zostają uproszczone do stanu logicznego PRAWDA I FAŁSZ czego następstwem jest FAŁSZ. Alarm złożony /PIRwithPADv1 zostaje oznaczony jako FAŁSZ Serwer ocenia teraz wszystkie złożone alarmy zawierające /PIRwithPADv1 i znajduje /alarmpanel/vaultintruderdetected. Jest to wyrażenie logiczne LUB (OR) pomiędzy odnotowanymi stanami /PIRwithPADv1, /PIRwithPADv2 i /PIRwithPADv3. Ze względu na to, iż wszystkie z tych złożonych alarmów mają odnotowany stan FAŁSZ, zostają uproszczone do stanu logicznego FAŁSZ LUB FAŁSZ LUB FAŁSZ, czego następstwem jest FAŁSZ. Złożony alarm /alarmpanel/vaultintruderdetected/ zostaje oznaczony jako FAŁSZ. Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /alarmpanel/vaultintruderdetected/ i nie znajduje żadnego. Serwer uważa przetwarzanie za ukończone. Prosty alarm /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad zostaje otrzymany przez serwer. Serwer sprawdza czy /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad uczestniczy w którymkolwiek ze złożonych alarmów, znajduje jeden i zmienia zapisany stan /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad z FAŁSZ na PRAWDA Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad i i znajduje /PIRwithPADv1. Jest to wyrażenie logiczne I (AND) pomiędzy odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR oraz odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad. Zostają one uproszczone do stanu logicznego PRAWDA I PRAWDA, czego następstwem jest PRAWDA. Alarm złożony /PIRwithPADv1 zostaje oznaczony jako PRAWDA. Serwer uruchamia alarm /PIRwithPADv1. Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /PIRwithPADv1 i znajduje /alarmpanel/vaultintruderdetected (panel alarmu/wykryto intruza w skarbcu). Jest to wyrażenie logiczne LUB (OR) pomiędzy odnotowanymi stanami /PIRwithPADv1 /PIRwithPADv2 i /PIRwithPADv3. Te złożone alarmy mają teraz odnotowany stan odpowiednio PRAWDA, FAŁSZ i FAŁSZ. Zostają one uproszczone do stanu logicznego PRAWDA LUB FAŁSZ LUB FAŁSZ, czego następstwem jest PRAWDA. Alarm złożony /alarmpanel/vaultintruderdetected/ zostaje oznaczony jako PRAWDA. Serwer uruchamia alarm /alarmpanel/vaultintruderdetected/. Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /alarmpanel/vaultintruderdetected/ i nie znajduje żadnego. Serwer rozważa teraz zakończenie przetwarzania. Serwer zmienia zapisany stan /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR z PRAWDA na FAŁSZ Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR AND (I) i znajduje /PIRwithPADv1. Jest to wyrażenie logiczne I (AND) pomiędzy odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR oraz odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad. Zostają one uproszczone do stanu logicznego FAŁSZ I PRAWDA, czego następstwem jest FAŁSZ. Alarm złożony /PIRwithPADv1 zostaje oznaczony jako FAŁSZ. Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /PIRwithPADv1 i znajduje /alarmpanel/vaultintruderdetected. Jest to wyrażenie logiczne LUB (OR) pomiędzy odnotowanymi stanami /PIRwithPADv1 /PIRwithPADv2 i /PIRwithPADv3. Ze względu na to, iż wszystkie z tych złożonych alarmów mają odnotowany stan FAŁSZ, zostają uproszczone do FAŁSZ LUB FAŁSZ lub FAŁSZ, czego następstwem jest FAŁSZ. Alarm złożony /alarmpanel/vaultintruderdetected/ zostaje oznaczony jako FAŁSZ Serwer ocenia teraz wszystkie złożone alarmy zawierające /alarmpanel/vaultintruderdetected/ i nie najduje żadnego. Serwer uważa przetwarzanie za ukończone

88 Tabela 8 Złożony alarm przejście (Ciąg dalszy) System czyści pamięć wyzwalacza podkładki czułej na nacisk T T T T Serwer zmienia zapisany stan /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad z PRAWDA na FAŁSZ Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad i znajduje /PIRwithPADv1. Jest to wyrażenie logiczne I (AND) pomiędzy odnotowanym stanem prostego alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1PIR oraz odnotowanym stanem trygera alarmu /Vault1Cam/Triggers/Vault1Pad. Zostają one uproszczone do stanu FAŁSZ I FAŁSZ, czego następstwem jest FAŁSZ. Alarm złożony /PIRwithPADv1 zostaje oznaczony jako FAŁSZ. Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /PIRwithPADv1 i znajduje /alarmpanel/vaultintruderdetected. Jest to wyrażenie logiczne LUB (OR) pomiędzy odnotowanymi stanami /PIRwithPADv1, /PIRwithPADv2 i /PIRwithPADv3. Ze względu na to, iż wszystkie z tych złożonych alarmów mają odnotowany stan FAŁSZ, zostają uproszczone do FAŁSZ LUB FAŁSZ lub FAŁSZ, czego następstwem jest FAŁSZ. Alarm złożony /alarmpanel/vaultintruderdetected/ zostaje oznaczony jako FAŁSZ Serwer ocenia wszystkie złożone alarmy zawierające /alarmpanel/vaultintruderdetected/ i nie znajduje żadnego. Serwer uważa przetwarzanie za ukończone. Uwaga: Technika zapamiętywania stanu czegoś, na przykład prostego alarmu, przez pięć sekund zwana jest buforowaniem. tzn. stan PRAWDA prostego alarmu jest buforowany jako PRAWDA przez pięć sekund po włączeniu prostego alarmu.

89 Rozdział 7 Zdalny dostęp do VSoIP przy użyciu przeglądarki internetowej Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Wymagań zasadniczych Dostępu zdalnego Wymagania zasadnicze Aby uzyskać dostęp do VSoIP Pro zdalnie z przeglądarki internetowej, należy: Włączyć VSoIP Pro (w trybie niezależnym) na komputerze, który ma być dostępny zdalnie. Poznać zewnętrzne adresy IP komputera oraz numer portu używany przez VSoIP Pro. Aby dowiedzieć się, który numer portu jest używany przez usługę wideo VSoIP Pro, z menu startowego wybierz VSoIPSuite Server> VSoIP-Client: Wersja VSoIP Pro zostaje otwarta w przeglądarce internetowej. Zapisz numer portu wyświetlony w pasku adresu: Strona oferująca dostęp do serwera zostaje wyświetlona. Rysunek 70 Numer portu VSoIP Pro Uwaga: Jeżeli URL nie zawiera numeru portu, oznacza to, że serwer VSoIP Pro używa domyślnego portu 80. Skonfigurować firewall komputera, aby umożliwić wykonanie połączeń TCP/HTTP z aplikacją services.service.exe znajdującą się na C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Server, bądź wyłączyć ją. Mieć dodane kamery i/lub określone harmonogramy nagrania. Zdalny interfejs nie zapewnia mechanizmu do dodawania, edytowania lub usuwania kamer czy też do dostosowania harmonogramów. Mieć dostęp do drugiego komputera z przeglądarką Internet Explorer 7 lub 8 i zainstalowanym Microsoft Silverlight 3. Aby zainstalować Silverlight 3 w drugim komputerze, należy postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w odsyłaczu: Dostęp zdalny Aby wyświetlić VSoIP Pro zdalnie przy użyciu drugiego komputera, wprowadź adres IP i numer portu dla komputera obsługującego VSoIP Pro. Na przykład: VSoIP Pro jest obsługiwany na komputerze w sieci lokalnej LAN o adresie IP Aby wyświetlić go na innym komputerze w tej samej sieci lokalnej LAN wpisz w pasku adresu Internet Explorera na drugim komputerze. Zaloguj się używając nazwy użytkownika i hasła użytych do zalogowania się na serwerze. W przypadku, gdy żądanie dostępu zdalnego zostało wykonane po raz pierwszy, pierwsze połączenie będzie trwało dłużej niż w przypadku późniejszych żądań. Interfejs zdalnego dostępu działa podobnie jak interfejs wyświetlacza klienta VSoIP. Okienko znajdujace się po lewej stronie umożliwia dostęp do Kamer (obraz wideo w trybie LIVE), Nagrań i Podglądów (układy ekranu). Aby wyświetlić podgląd, kliknij Cameras (Kamery) w okienku znajdującym się po lewej stronie. Kliknij na elementy drzewka pod Cameras (Kamery) do czasu, aż wyświetlony zostanie punkt końcowy kodera. Przeciągnij ten punkt końcowy na niezajęte okienko podglądu. Obraz wideo w trybie LIVE zostanie wyświetlony za krótką chwilę. Po skończeniu, kliknij ikonę X, aby zakończyć.

90 Aby wyświetlić nagranie, kliknij Recordings (Nagrania) w okienku znajdującym się po lewej stronie. Kliknij na elementy drzewka do czasu aż wyświetlony zostanie punkt końcowy kodera. Przeciągnij go z Site Explorera na niezajęte okienko. Nagrany obraz wideo zostanie wyświetlony za krótką chwilę. Po skończeniu, kliknij ikonę X, aby zakończyć. Aby zmienić układ ekranu, kliknij Views (Podglądy) w okienku znajdującym się po lewej stronie i wybierz wymagany wyświetlacz. Zauważ: W s z e l k i e z m i a n y d o k o n y w a n e z w y k o r z y s t a n i e m z d a l n e g o w i d z e n i a n i e są o d z w i e r c i e d l o n e w a k t u a l n e j a p l i k a c j i w yświetlacza VSoiP.

91 Rozdział 8 Użycie klawiatury PTZ z VSoIP Pro Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Omówienia Instalacji sterownika klawiatury Oprogramowania sterownika klawiatury Przypisywania ID klawiatur Identyfikacji Urządzeń i okienek wideo Rozwiązywania problemów dla klawiatur PTZ Omówienie Oprócz używania standardowej myszy do sterowania wyświetlanym obrazem wideo, można użyć także niektórych klawiatur PTZ. W celu uzyskania określonych informacji na temat poszczególnych klawiatur, zapoznaj się z odpowiednią Uwagą Techniczną dotyczącą klawiatury. Przed użyciem klawiatury PTZ z VSoIP Pro, należy: Zainstalować sterownik klawiatury. Jest to sterownik, który został dostarczony wraz z klawiaturą. Skonfigurować oprogramowanie sterownika klawiatury do wykorzystania z VSoIP Pro. Jest to sterownik, który został dostarczony wraz z VSoIP Pro, celem umożliwienia pracy z klawiaturą. Przypisać ID klawiatury do każdego zdalnego klienta i urządzenia. Wymagania zasadnicze Poniższe oprogramowanie jest wymagane na komputerze, do kotórego podłączona jest klawiatura: Windows Installer 3.1 Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 (w tym.net framework w wersji 1.1, 2,0, 3.0 i 3.5). Nie jest wymagana konfiguracja.net Framework. Zauważ: Elementy te są automatycznie pobierane z serwera Microsoft podczas procesu instalacji jeżeli nie zostały wcześniej zainstalowane. Można je także pobrać ze strony Microsoftu. Microsoft często zmienia wygląd swoich stron internetowych, dlatego nie podajemy tutaj linków. Zamiast tego proponujemy skorzystanie z Google lub innej wyszukiwarki w celu pobrania linków do obowiązkowego oprogramowania. Sprawdzając wyniki wyszukiwania należy upewnić się, że link do pobrania programu prowadzi na stronę Microsoftu. Microsoft Direct-3D-X 9.0c (marzec 2009). Więcej informacji na temat Direct-X znajduje się w części "Sprzętowe Wsparcie Direct-3D i Microsoft Direct-3D-X 9.0c lub nowsze na stronie 27. Instalacja sterownika klawiatury Sterownik klawiatury jest dostarczany wraz z klawiaturą. Instalacja różni się w zależności od rodzaju klawiatury. W celu uzyskania informacji dotyczących instalacji sterownika, prosimy zapoznać się z instrukcją instalacji sterownika dostarczoną przez producenta.

92 Sterownik klawiatury Sterownik klawiatury zostaje zainstalowany podczas instalacji VSoIP Pro. Wówczas zostaje zainstalowana Usługa Windows zwana "Usługa klawiatury PTZ". Usługa ta musi być włączona na komputerze, do którego podłączona jest klawiatura. W przypadku, gdy klawiatura nie jest wymagana, usługa ta może zostać bezpiecznie wyłączona. Uruchamianie i wyłączanie sterownika klawiatury Aby uruchomić usługę klawiatury, wybierz Start> Programs> VSoIP Suite Client> Start PTZ Kyeboard Service (Start>Klient VSoIP>Włącz usługę klawiatury PTZ). Usługa ta zostanie uruchomiona i będzie działała jako zadanie wykonywane w tle do chwili, gdy komputer zostanie wyłączony. Po zrestartowaniu komputera, usługa zostanie ponownie uruchomiona i będzie nadal działać jako zadanie wykonywane w tle za każdym razem, gdy komputer zostanie włączony. Aby wyłączyć usługę klawiatury, wybierz Start> Programs> VSoIP Suite Client> Stop PTZ Kyeboard Service (Start>Klient VSoIP>Wyłącz usługę klawiatury PTZ). Usługa ta zostanie jak najszybciej wyłączona. Usługa musi zostać uruchomiona ponownie po zrestartowaniu komputera przez wybranie Start> Programs> VSoIP Suite Client> Start PTZ Kyeboard Service(Start>Klient VSoIP>Włącz usługę klawiatury PTZ). Zauważ: Jeżeli nie mają Państwo podłączonej klawiatury, prosimy uważać by nie włączyć usługi sterownika klawiatury przez przypadek gdyż może to spowodować utworzenie nieistotnych zapisów ścieżki kontrolnej. Konfiguracja sterownika klawiatury Przed zastosowaniem klawiatury z VSoIP Pro, należy najpierw skonfigurować sterownik klawiatury tak, aby klawiatura była rozpoznawana przez VSoIP Pro. Aby tego dokonać, wykonaj następujące czynności: 1 Przejdź do katalogu instalacyjnego Klienta VSoIP Pro (zazwyczaj znajduje się on na: C:\Program Files\GANZ\VSoIPSuite Client). 2 Znajdź i kliknij dwa razy na pliku Keyboard.Config.exe Rysunek 71 Konfiguracja sterownika klawiatury 3 W oknie sterownika klawiatury wprowadź adres IP komputera, do którego jest podłączona klawiatura. Domyślne ustawienie to W przypadku konieczności użycia określonego numeru portu, należy wprowadzić go tutaj. 4 W oknie serwera, wprowadź adres IP (lub nazwę) serwera, z którym zostanie użyta klawiatura. W przypadku konieczności użycia określonego numeru portu, należy wprowadzić go tutaj. 5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło użyte przy zalogowaniu do wybranego serwera. Zauważ: W przypadku, gdy dane dotyczące logowania użytkownika uległy zmianie w obrębie VSoIP Pro, podłączenie klawiatury nie będzie możliwe. W celu zaktualizowania danych używanych w przypadku klawiatury, otwórz narzędzie konfiguracji sterownika klawiatury ponownie i zmień dane do logowania wedle potrzeb. W celu uniknięcia takiej sytuacji, zalecamy stworzenie wyraźnego użytkownika klawiatury z odpowiednimi pozwoleniami, które będą zastrzeżone wyraźnie do używania w przypadku klawiatury. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Ustawienie Haseł dla ścian wizyjnych i użytkowników klawiatury PTZ na stronie 34.

93 6 Następnie możesz określić, do którego Klienta zostaną wysłane zawiadomienia. Domyślnie, przycisk potwierdzenia alarmu na klawiaturze wysyła potwierdzenie alarmu do aktualnie wybranego Klienta. Jeżeli chcesz by potwierdzenia te były wysyłane do określonego Klienta, sprawdź skrzynkę potwierdzeń alarmu i wprowadź ID klienta, do którego potwierdzenia mają być wysyłane. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się alarmu w stosie alarmów danego klienta, naciśnięcie przycisku potwierdzenia na klawiaturze potwierdzi alarm. 7 Kliknij Set (Ustaw). 8 Uruchom usługę klawiatury PTZ. Aby uzyskać więcej informacji jak to zrobić, patrz Omówienie listy usług Windows na stronie 147. Zauważ: Po zrestartowaniu komputera, usługa ta powinna włączyć się automatycznie waz z Klientem VSoIP Pro. Uwaga: W przypadku odinstalowania i ponownego zainstalowania Klienta VSoIP Pro, należy ponownie wprowadzić dane dotyczące dostępu do klawiatury przez dokonanie ponownej konfiguracji sterownika klawiatury. Przypisywanie ID klawiatur Aby używać klawiatury PTZ, należy przypisać identyfikatory klawiatury do wszystkich urządzeń, zdalnych klientów, ścian wizyjnych i klientów wyświetlacza VSoIP, które będą używane przez klawiaturę. Zauważ: Komputer klienta, do którego jest podłączona klawiatura, musi również zostać dodany jako zdalny klient.w celu uzyskania szczegółowych informacji jak to zrobić, patrz "Zmiana Ustawień Klienta na stronie 116. Możesz pozwolić VSoIP Pro automatyczne przypisanie ID lub przydzielić je ręcznie. Automatyczne przypisywanie Aby pozwolić VSoIP Pro na automatyczne przypisanie ID klawiatury, kliknij Auto Assign ID (Automatycznie przypisz ID). Uwaga: Kliknięcie Auto Assign ID (Automatycznie przypisz ID) przydzieli ID do wszystkich urządzeń i umożliwi zdalnym klientom korzystanie z klawiatur PTZ. Po przypisaniu ID, można je usunąć wyłącznie przez usunięcie ID dla każdego urządzenia indywidualnie.

94 Rysunek 72 Automatyczne przypisanie ID klawiatury Każdy klient i urządzenia znajdujące się na stronie są przydzielone do unikalnego ID do używania z klawiaturą. Przydzielenie ręczne W celu ręcznego przydzielenia ID klawiatury do poszczególnym urządzeń (w tym ścian wizyjnych) lub klientów zdalnych, kliknij dwa razy wymagany punkt na liście i wprowadź numer w polu Identyfikatora Klawiatury, jak pokazano poniżej. Kliknij Update (Aktualizuj), aby zastosować zmianę. Rysunek 73 Ręczne przypisanie ID klawiatury do kamery

95 Rysunek 74 Ręczne przypisanie ID klawiatury do ściany wizyjnej Rysunek 75 Ręczne przypisanie ID klawiatury do zdalnego klienta Identyfikacja urządzeń i okienek wideo W celu zidentyfikowania numeru, jaki został przydzielony dla każdego okienka wideo i urządzenia, naciśnij przycisk Identify (Identyfikuj) znajdujący się na klawiaturze. Spowoduje to wyświetlenie nakładki na wszystkich widocznych okienkach i urządzeniach w drzewku, wskazującej ich przypisane ID, czyli ich numer okienka lub numer kamery. Wykorzystywane są one w przypadku użycia klawiatury, jak opisano poniżej.

96 Zauważ: Sprawdź lokalizację przycisku Identify Pane (Zidentyfikuj Okienko) w biuletynie technicznym dotyczącym twojej klawiatury. Użycie klawiatury z VSoIP Pro Poniższa tabela określa, których przycisków należy użyć, by zrealizować określone zadania przy użyciu klawiatury. Sprawdź w biuletynie technicznym dotyczącym twojej klawiatury w jaki sposób te przyciski odpowiadają przyciskom fizycznym na swojej klawiaturze Aby tego dokonać......należy nacisnąć Wybierz okienko Podgląd kamery w okienku [WYBIERZ OKIENKO] <numer okienka> [ENTER] [WYBIERZ KAMERĘ] <numer kamery> [ENTER] Przełącz na tryb odtwarzania materiału wideo [ROZPOCZNIJ ODTWARZANIE ] Potwierdź pierwszy alarm w stosie alarmów Włącz PTZ w okienku Wyreguluj PTZ Włącz cyfrowy zoom Zidentyfikuj urządzenia i monitory Przejdź do ustawień fabrycznych PTZ (gdy PTZ jest włączony) [POTWIERDŹ ALARM] [WŁĄCZ PTZ] [WŁĄCZ PTZ], a następnie użyj dżojstika Użyj dżojstika [ZIDENTYFIKUJ OKIENKO] [WYBIERZ USTAWIENIA FABRYCZNE PTZ] <numer ustawienia> [ENTER] Włącz trasę PTZ (gdy PTZ jest włączony) [WYBIERZ TRASĘ PTZ] <numer instrukcji> [ENTER] Anuluj wejście (np. monitora, klawiatury) [ANULUJ] Odłącz [ODŁĄCZ KAMERĘ] Zauważ: Aby usunąć jakiekolwiek komunikaty z ekranu, naciśnij [ENTER]. Rozwiązywanie problemów dla klawiatur PTZ Jeżeli VSoIP Pro nie może połączyć się z klawiaturą PTZ, sprawdź, czy usługa Klawiatury PTZ jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji jak to zrobić, patrz Omówienie listy usług Windows" na stronie 147. Usługa ta powinna włączyć się automatycznie razem z Klientem VSoIP Pro. Jeżeli usługa ta nie jest włączona, kliknij Start the service (Uruchom usługę). Jeżeli nie możesz wyświetlić obrazu z konkretnej kamery na ekranie przy użyciu klawiatury, sprawdź, czy użytkownik zalogowany do klienta ma pozwolenie na przeglądanie tej kamery. Przykładowo, jeżeli użytkownik jest zalogowany do Klienta B NIE MA pozwolenia na to, aby wyświetlić obraz z kamery A, a wtedy obraz z kamery A nie zostanie wyświetlony u Klienta B.

97 Rozdział 9 Projektowanie zbiorów map Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Omówienia zbiorów map Projektowania zbiorów map Tworzenia zbiorów map bez narzędzia do tworzenia map Omówienie zbiorów map Uwaga: Aby używać zbiorów map, należy otworzyć port 8080 zarówno dla elementów serwera i klienta. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z rozdziałami dotyczącymi instalacji serwera i klienta. Jeżeli użytkownik korzysta z Microsoft Internet Explorer wersja 8, należy dodać adres IP lub nazwę sieciową serwera komputera do listy zaufanych komputerów w Internet Explorerze. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodawanie Zaufanych Witryn na stronie 26. Zbiór map jest podobny do małego serwisu internetowego; jest zbiorem powiązanych ze sobą stron lub map, które zawierają linki do różnych elementów systemu monitoringu. Podobnie do Sieci, zbiory map mogą składać się z mieszanki tekstów i części graficznych. Zbiory map są często stosowane jako alternatywy podgląd w hierarchicznej, rozgałęzionej, drzewkowej formie prezentacji elementów systemu zaobserwowanych u klienta. Zbiory map stanowią możliwość przedstawiania miejsca w sposób znany operatorom systemu. Na przykład, członek grupy operatorów telewizji przemysłowej może mieć dostęp do zbioru map lub szeregu zbiorów map przedstawiających fizyczny układ miejsca, które monitoruje, tzn. zawierający graficzną mapę miejsca, plan miejsca przedstawiający różne budynki i plany pomieszczeń poszczególnych budynków. Te różne części najprawdopodobniej zostaną wyświetlone na kilku powiązanych ze sobą stronach. Linki pomiędzy stronami mogą być specjalnie oznaczonymi obszarami nad budynkami, planem pomieszczeń, itp. Alternatywnie, zbiorem map dla instalatora może być szereg diagramów przedstawiających systemy oprzewodowania umożliwiając inżynierowi rozwiązywanie problemów dotyczących urządzeń bez konieczności poznania fizycznej lokalizacji urządzeń. Podobieństwo pomiędzy zbiorami map i stronami internetowymi jest także widoczne w czasie przeglądania stron wchodzących w skład zbioru map w edytorze tekstu. Są one wyświetlane jako seria stron zawierających sformatowaną zawartość tekstową zgodnie z zasadami XHTML zarządzane i opublikowane przez Konsorcjum WWW (World Wide Web). Aby uzyskać więcej informacji oraz internetowych tutoriali na temat tworzenia dokumentów XHTML obowiązujących jako zbiory map, odwiedź stronę internetową Konsorcjum WWW (World Wide Web) i porównaj zawarte tam dane z próbkami zbiorów map zainstalowane do klienta w katalogu instalacji. World Wide Web Consortium XHTML (http://www.w3.org/tr/xhtml1/)

98 Projektowanie zbiorów map Przy planowaniu zbioru map, należy uwzględnić: Czy zbiór map przeznaczony jest dla operatorów telewizji przemysłowej czy dla personelu konserwacyjnego? Stanowi to o stylu treści. Czy wystarczy pojedyncza strona czy wymaganych jest wiele stron? Czy rozmiar obrazu tła każdej ze stron jest odpowiedni dla rozdzielczości wyświetlacza komputerów używanych przez klientów? Duże obrazy mogą zostać rozbite na mniejsze obrazy i stać się tłem powiązanych ze sobą stron. Czy posiadasz listę urządzeń, które powinny znajdować sie na mapie? Czy format obrazów jest odpowiedni aby zamieścić je na stronie? Obrazy powinny być w formacie GIF, JPG lub PNG. Idealnie, narzędzie do projektowania zbioru map, takie jak Amaya 11.3 XHTML Map Editor, ze strony vsoip.cbceurope.eu, powinno zostać użyte do tworzenia zbioru map. Niemniej jednak, można również tworzyć zbiory map ręcznie przy użyciu Windows Notepad, zgodnie z poniższymi objaśnieniami. Tworzenie zbioru map bez narzędzia do tworzenia map Typowy przebieg pracy Zbiór map stanowi zbiór jednej lub więcej stron, które zapewniają użytkownikowi alternatywną metodę stosowania systemu monitoringu. Jeżeli instalator systemu, użytkownik z uprawnieniami administratora lub użytkownik z uprawnieniami do dodania zbioru map planują stworzyć zestaw map i nie mają dostępu do narzędzia do projektowania map dla systemu monitoringu, mogą stworzyć zbiory map przy użyciu: Notatnika Windows - Aplikacja Notatnik Windows posiada wystarczającą ilość funkcji do stworzenia i utrzymania stron z mapami. Aplikacja jest dostępna z Start> wszystkie programy> akcesoria> Notatnik. Narzędzia do pakowania plików - służy do zebrania stron z mapami i, opcjonalnie, z zawartością graficzną w pojedynczym pliku archiwalnym. Zwane jest to również spakowanym folderem. Aplikacja do pakowania jest wbudowana w system operacyjny, ale możliwe jest użycie preferowanych zewnętrznych, niezależnych aplikacji, takich jak WinZIP lub WinRAR. Edytor graficzny (opcjonalnie) - Jest przydatny do tworzenia tła strony. Edytory, które pokazują pozycję myszy względem górnego lewego rogu załadowanego obrazu są przydatne przy obliczaniu pozycji grafiki mapy takich jak kamera lub ikony alarmu. Internet Explorer (opcjonalnie) - Jest przydatny do uzyskania dostępu do usług, takich jak te Generacja identyfikatora GUID, na przykład Aplikacja generatora GUID (opcjonalnie) - Można pobrać kilka aplikacji generatora GUID z Internetu. Ze względu na to, iż linki się zmieniają, nie podaliśmy żadnego - wyszukaj odpowiedniej aplikacji w Internecie. Instrukcje te powinny być wykorzystane przez personel inżynierski, który powinien również zapoznać się z podstawami tworzenia stron internetowych, aby stworzyć skuteczne i przydatne zbiory map. Rozdział ten nie zawiera jednak wystarczających informacji dotyczących tworzenia stron XHTML. Rozdział ten stanowi pisemną instrukcję dla tych, którzy są juz zaznajomieni z HTML i tworzeniem stron internetowych. W przypadku osób z tym niezaznajomionych, zalecane jest zapoznanie się z tworzeniem stron internetowych przy użyciu HTML. Indywidualne strony, które stanowią pojedynczy zestaw map powinny zostać zebrane razem w pojedynczym pliku. Plik ten jest tworzony archiwalnie przez jakiekolwiek narzędzie do generowania, które może wyprodukować pliki w formacie ZIP. Struktura zarchiwizowanego systemu plików, np. pliki i foldery, zawarta w archiwum ZIP jest elastyczna, jednak każde archiwum MUSI zawierać pojedynczy plik zwany index.html znajdujący się na najwyższym poziomie hierarchii folderu zarchiwizowanego, jak pokazano poniżej.

99 Rysunek 76 Wewnętrzna struktura pliku ZIP ze zbiorem map Twórca zbioru map decyduje o rozmieszczeniu zbioru map lub zbiorach map, które zostaną użyte. Zbiór map jest zbiorem jednej, lub więcej stron z mapami. Użytkownik może nawigować po zbiorze map wchodząc na stronę główną z plikiem o nazwie index.htm, i przeskakiwać na inne strony z mapami używając linków anchor dodanych do strony z mapami. Tworząc zbiory map, należy pamiętać, że: Na każdej stronie powinien znajdować się link do strony głównej zbioru map. Dodawanie linków historii map poprzedni i następny umożliwi szybką nawigację. Można wspomóc nawigację poprzez dodanie linków do innych stron z mapami lub do strony głównej. Przykładowo, jeżeli posiadasz zestaw map ze stroną główną i stronami zwanymi: piętro 1 piętro 2 dach piwnica Nawigacja może być łatwiejsza, jeśli dodasz linki do piętra 1, piętra 2, dachu, piwnicy do strony głównej, niż jeśli dodasz linki do piętra 1 i piwnicy do strony głównej, ale linki do piętra 2 na stronie z mapą 1 piętra, a do dachu na stronie z mapami piętra 2. Użyj obrazów tła strony z mapami, aby dodać szczegółową zawartość, zawsze dopasowując je do powierzchni ekranu (w pikselach) okna mapy wyświetlonego przez komputery do monitoringu klienta wykorzystywane do przeglądania stron z mapami. Na przykład, komputer klienta posiada monitor 1280 x 1024 pikseli, ale obszar wykorzystany do wyświetlenia map na monitorze zwykle będzie wynosił 640x480 pikseli; pozostały obszar zostanie wykorzystany przez obraz wideo i interfejs użytkownika aplikacji klienta. Tak więc, tworzenie obrazów w tle 640 x 480 oznaczałoby, że użytkownicy nie będą musieli przewijać stron, aby zobaczyć zawartość mapy.

100 Podziel bogate w treść, wymiarowo duże obrazy tła na kilka wymiarowo mniejszych obrazów tła. Użyj tych wymiarowo mniejszych obrazów jako tła na kilku powiązanych ze sobą stronach z mapami z linkami do stron łączącymi przylegające części podzielonego tła. Jest to lepsze niż skalowanie wymiarowo dużego obrazu na mniejszy, co może spowodować brak detali i przejrzystości. Upewnij się, że zdjęcia mają rozdzielczość 72dpi, nie więcej, jako że większa rozdzielczość niekoniecznie zwiększy przejrzystość tła mapy, a tylko niepotrzebnie zwiększy rozmiar pamięci systemu używanego przez klientów nadzoru i ewentualnie może spowolnić proces logowania się klienta i wczytywanie stron zbioru map. Proponuje się następującą kolejność czynności: 1 Sporządź listę wszystkich stron z mapami, które będą potrzebne. 2 Stwórz obrazy tła dla każdej z nich, w razie potrzeby, zeskaluj lub podziel na części. 3 Ustal, która strona z mapami będzie stroną główną. 4 Stwórz odpowiednie obrazy dla ikon kamer i ikon alarmów, wedle potrzeb. 5 Ustal współrzędne w lewym górnym rogu obrazu tła, gdzie zostaną umieszczone ikony kamer i ikony alarmów. 6 Korzystając z aplikacji Notatnik, utwórz stronę tymczasową dla każdej wymaganej mapy, wykorzystując zawartość standardowej strony z mapami pokazaną poniżej, zapisując wybraną mapę jako mapę główną jako index.htm a w pozostałe mapy zapisując przy użyciu łatwych do zapamiętania nazw związanych z zawartością własnej strony do dodania. Wszystkie pliki tekstowe zapisane przez aplikację Notatnik powinny być zapisane w jednym folderze i wszystkie powinny mieć rozszerzenie nazwy pliku.htm. Tymczasowa Strona z mapami Tymczasowa strona z mapami to plik tekstowy, zapisany w rozszerzeniu.htm i zawierający minimalną treść potrzebną do stworzenia strony z mapami Strona nie będzie wyświetlała żadnej treści w przypadku dodania do zbioru map, ale zawiera wszystkie obowiązkowe elementy potrzebne do załadowania jej na serwer pakietu do monitoringu i wyświetlania przez klientów pakietu do monitoringu. <! DOCTYPE html PUBLIC "//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1 transitional.dtd"> <html xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> STRONA TYMCZASOWA, PROSIMY ZAMIENIĆ </title> <meta http-equiv="content-type" content= "text/html; charset = utf 8" /> </head> <body style "background-color:#ffffff"> <div.style= " position:absolute;height:97%;width: 97%"> <div style="margin-left:-320px; margin-top:-240px; position:relative; left:50%;top:50%;"> <img alt ="TŁO ZASTĘPCZE" title = "TŁO ZASTĘPCZE" src"vgabackgroundimage.png" style ="left): 0px; position: absolutetop: 0px; width:640px; height: 480px;" /> </div> </div> </body> </html> Strona tymczasowa zakłada, że obraz tła zwany VgaBackgroundImage.png został utworzony i przeniesiony do tego samego folderu co plik. Zauważ, że atrybuty stylu szerokość i wysokość są odpowiednie do rozmiaru obrazu VgaBackground.png, tzn. szerokość = 640 pikseli, wysokość = 480 pikseli. Co ważne, zauważ również, że zaraz przed znacznikiem XHTML <img />, który opisuje obraz VgaBackground.png, znajduje się znacznik <div> posiadający atrybut stylu opisujący szczegółowo lewy i górny margines. Jest o połowę mniejszy od obrazu tła pod względem wysokości i szerokości. Przy zmianie obrazu tła na inny, upewnij się, że zmienisz wartość reprezentującą nazwę pliku obrazu w tle src= "VgaBackgroundImage.png" na odpowiednią nazwę obrazu tła. Zmień również wartość atrybutów stylu wysokość i szerokość tak, by pasowały do nowego obrazu Wreszcie zmień wartości atrybutu stylu lewego i górnego marginesu o połowę wysokości i szerokości obrazu.

101 Uwaga: W artości atrybutu stylu znacznika <div> lewego i górnego marginesu powinny być wartościami ujemnymi. Zmień wyłącznie część numerową tych wartości i pozostaw znak bez zmian. Linki do strony - tekstowe Link do strony powoduje przejście ze strony z mapami na nową stronę opisaną w linku. W tym celu użyj zawartości XHTML znanej jako kotwica lub znacznik <a> </a>. Aby przejść ze strony z mapami na stronę główną, można umieścić następującą instrukcję XHTML w ramach zawartości znacznika <body> </body> tej strony z mapami. <a href"index.htm"> Strona główna </a> Zauważ: Znacznik kotwica (lub link do strony) nie może pojawić się między znacznikami <object> i </ object >. Aby przejść z jednej strony na drugą, można umieścić następującą instrukcję XHTML przy zastosowaniu zasad wymienionych powyżej. <a href"floor1.htm."> Idź do piętro PIERWSZE </a> Linki do kamer - Graficzne Link do kamer to obiekt graficzny na mapie, który jest wykorzystywany w celu pokazania alternatywnego przeglądu Kamer IP i koderów opisanych na stronie monitoringu. Użytkownik może użyć linku do kamer w celu wykonania czynności na kamerze IP lub koderze powiązanym z linkiem, zwykle w celu obejrzenia obrazu z kamery. Link do kamery posiada następujące atrybuty: Nazwa (wymagany) - Krótka, ale opisowa nazwa kamery. Pierwszym znakiem nazwy nie może być cyfra, powinna składać się wyłącznie z liter lub cyfr i nie może zawierać spacji. Opis (opcjonalny) - Dłuższa opisowa nazwa kamery. Nazwa powinna składać się wyłącznie z liter, cyfr i spacji. Obraz kamery (wymagany) kolorów lub więcej, format JPEG lub PNG, grafika=48x48 pikseli w szerokości i wysokości. Pozycja mapy (wymagany) - Współrzędne w lewym górnym rogu tła mapy, gdzie powinien pojawić się obraz linku do kamery. Współrzędna x zaczyna się od 0 w skrajnie lewym rogu tła i liczy po jednej jednostce na raz do osiągnięcia maksymalnej wartości, w pobliżu skrajnie prawego rogu obrazu tła. To maksimum to szerokość obrazu tła w pikselach minus szerokość obrazu kamery. Współrzędna y zaczyna się od 0 w skrajnie górnym rogu tła i liczy po jednej jednostce na raz do osiągnięcia maksymalnej wartości, która znajduje się w pobliżu skrajnie dolnego rogu obrazu tła. To maksimum to wysokość obrazu tła w pikselach minus wysokość obrazu kamery. Unikatowe ID elementu (wymagany) - Precyzyjnie sformatowany identyfikator zwany Identyfikatorem Globalnie Unikatowym lub Identyfikatorem GUID (Globally Unique Identifier). Osoba korzystająca z mapy widzi jedynie następujące atrybuty: Obraz kamery. Pozycję - obraz pojawia się na mapie w określonym miejscu. Wymiary - obraz zostaje zeskalowany do określonych rozmiarów. Zauważ: W celu umożliwienia interakcji użytkownika z obrazami kamery, użytkownik musi posiadać pozwolenie na oglądanie obrazu z kamery powiązanej z linkiem do kamery. Jeżeli użytkownik nie posiada pozwolenia, zawsze będzie widzieć obraz kamery niezależnie od tego czy, czy ma pozwolenie na interakcję z tą kamerą. Administrator systemu widzi jedynie atrybut nazwa linku do kamery podczas konfiguracji zbioru map. Administrator używa nazw kamer IP, koderów i nazw linków do kamer, aby przypisać kamery do linków do kamer.

102 Definiowanie Graficznego Linku do Kamery Zauważ: Jeżeli korzystasz z Microsoft Internet Explorer 8 lub jego nowszej wersji w celu oglądania map, musisz najpierw dodać adres IP komputera serwera lub nazwę sieci do listy zaufanych komputerów, aby upewnić się, że linki do kamer i alarmów pojawią się na mapach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób to zrobić - patrz "Dodawanie Zaufanych Witryn na stronie 26. Linki do kamer wykorzystują instrukcje XHTML znajdujące się w obrębie znacznika Object. <! DOCTYPE html PUBLIC "//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Przykład linku do kamery </title > <meta http-equiv="content-type" content = "text/html; charset = utf 8" /> </head> <body style "background-color:#ffffff"> <div.style= "position:absoluteheight:97%;width: 97%"> <div. style= "margin-left: 320px; margin-top: 240px; position:relative; left:50%; top:50%;"> <img alt "Przykład linku do kamery" title "Przykład linku do kamery" src ="VgaBackgroundImage.png" style =" left:0px; position:absolute; top (góra):0px; width: 640px; height: 480px;" /> <obejct title= "Górny lewy róg, mapa o rozdzielczości VGA" Style (styl)= "left:0px; position:absolutetop: 0px;" id"4300bcd dad65db231504" classid="rapidcctv.mapcontrols.dll#rapidsdk.cctv.mapcontrols.rcmapcamera" width= "48" height= "48"> < param name= "ObjectID" value (= "CameraUpperLeft" /> < param name="imageurl" value = "TopLeft.png" /> <img src="" title = "Górny lewy róg, mapa o rodzielczości VGA" alt= "Górny lewy róg, mapa o rozdzielczości VGA" /> </object> <object title= "Górny prawy róg, mapa o rozdzielczości VGA" style = "left(: 599px; position:absolute; top: 0px;" id"bfe3c1fcab164b2ca8e38a8165e7c6d0" classid"rapidcctv.mapcontrols.dll#rapidsdk..mapcontrols.rcmapcamera" width= "48" height="48"> <param name ="ObjectID" value = "CameraUpperRight" /> < param name ="ImageUrl" value (= "TopRight.png" /> <img src"" title = "Górny prawy róg, mapa o rozdzielczości VGA" alt = "Górny prawy róg, mapa o rozdzielczości VGA" /> </object> <object title= "Dolny lewy róg, mapa o rozmiarze VGA" style ="left: 0px; position:absolute; top : 439px;" id"6d6156b22f2d4ba6b7653e1f6a8597f2" classid"rapidcctv.mapcontrols.dll#rapidsdk..mapcontrols.rcmapcamera" width= "48" height= "48"> <param name= "ObjectID" value = "CameraLowerLeft" /> <param name= "ImageUrl" value = "LowerLeft.png" /> <img src"" title= "Dolny lewy róg, mapa o rozdzielczości VGA" alt= "Dolny lewy róg, mapa o rozdzielczości VGA" /> </object> <object title= "Dolny prawy róg, mapa o rozdzielczości VGA" style ="left: 599px; position:absolute; top: 439px;" id"62781b4a4f8c40438c933b5db " classid"rapidcctv.mapcontrols.dll#rapidsdk.mapcontrols.rcmapcamera" szerokość= "48" wysokość="48"> <param name= "ObjectID" value = "CameraLowerRight" /> <param name= "ImageUrl" value = "LowerRight.png" /> <img src"" title = "Dolny prawy róg, mapa o rozdzielczości VGA" alt = "Dolny prawy róg, mapa o r rozdzielczości VGA" /> </object> </div> </div> </body> </html> Treść wymieniona powyżej to przykład pełnej strony z mapami. Została utworzona w Notatniku Windows. W tym przykładzie, strona z mapami to plik index.htm, Nazwa jest tutaj ważna, gdyż index.htm jest "punktem wejścia" lub stroną główną zbioru map.

103 Zazwyczaj, plik ten wraz z innymi stronami z mapami i obrazami zostałby zapisany w pojedynczym pliku archiwum formatu ZIP, jego nazwa zostałaby zmieniona na nazwę pliku.mapset (zbioru map), tak by mógł być załadowany do pakietu monitoringu. Zapoznaj się z powyższą treścią. Treść wyświetlana poza sekcją ograniczona przez znaczniki XHTML <object> i </object> jest wspólna dla wszystkich stron z mapami. Zazwyczaj tekst pomiędzy znacznikami XHTML <title> i </title> zostaje zmieniony, aby pasować do każdej strony z mapami, np. Parter, Parking samochodowy, Korytarz, itp. Na stronach z mapami, para znaczników < object ></ object > otacza każdy link do kamer. Każdy obiekt posiada następujące atrybuty: Tytuł - Dłuższa opisowa nazwa kamery. Nazwa powinna składać się wyłącznie z liter, cyfr i spacji. Pozycja przesunięcie strony z mapami od lewej strony oraz od góry, w pikselach. Szerokość - maksymalna szerokość obrazu kamery w pikselach. Wysokość - Maksymalna wysokość obrazu kamery w pikselach. Id - System unikatowego GUID dla tego linku do kamery jest generowany z usługi generatora GUID, jak np. lub aplikacji generującej GUID. Zauważ: Identyfikator GUID powinien składać się wyłącznie z liter i cyfr. Należy usunąć wszelkie myślniki. classid - Musi być ustawione na RapidCCTV.MapControls.dll#RapidSDK.MapControls.RCMapCamera. ObjectID - nazwa linku do kamery=: krótka, ale opisowa nazwa kamery. Pierwszym znakiem nazwy nie może być cyfra, powinna składać się wyłącznie z liter lub cyfr i nie może zawierać spacji. ImageUrl - Nazwa pliku graficznego.png lub.jpg reprezentująca kamerę. Nazwa pliku musi zawierać ścieżkę pliku odpowiednią dla folderu zawierającego plik z mapami. Należy zauważyć, że zawartość tekstowa powiązana z atrybutem tytuł jest powtarzana w znaczniku <img /> jako wartości dla znaczników atrybutu img "title" (tytuł) oraz "alt" (tekst alternatywny). Zauważ: Sekcja ta zawiera szczegółowe informacje na temat dodawania linków do kamery do strony z mapami. Istnieje dodatkowa treść strony, nieopisana w tej podsekcji, która opisuje materiał ilustracyjny i region strony, linki do tekstów i alarmów. Nie został tutaj opisany także proces dodawania utworzonej strony do archiwum Zip tak, aby stała się częścią zbioru map. Uwaga: Należy użyć atrybutu classid RapidCCTV.MapControls.dll#RapidSDK. MapControls.RCMapCamera za każdym razem, gdy obiekt ma zostać powiązany z linkiem do kamery. Linki do alarmu Link do alarmu to obiekt graficzny na mapie, który może być użyty do pokazania stanu alarmu w ramach systemu monitoringu. Link do alarmu posiada następujące atrybuty: Nazwa (wymagany) - krótka, ale opisowa nazwa alarmu. Pierwszym znakiem nazwy nie może być cyfra, powinna składać się wyłącznie z liter lub cyfr i nie może zawierać spacji. Opis (opcjonalnie) - Dłuższa opisowa nazwa alarmu. Nazwa powinna składać się wyłącznie z liter, cyfr i spacji. Obraz nieaktywny (wymagany) kolorów lub więcej, format JPEG lub PNG- 48x48 pikseli w szerokości i wysokości. Obraz aktywny (wymagany) kolorów lub więcej, format JPEG lub PNG-48x48 pikseli w szerokości i wysokości. Obraz Flash (wymagany) kolorów lub więcej, format JPEG lub PNG-48x48 pikseli w szerokości i wysokości. Pozycja mapy (wymagany) - Współrzędne w lewym górnym rogu tła mapy, gdzie ma pojawiać się obraz linku do alarmu.

104 Współrzędna x zaczyna się od 0 w skrajnie lewym rogu tła i liczy po jednej jednostce na raz do osiągnięcia maksymalnej wartości, która znajduje się w pobliżu skrajnie prawego rogu obrazu tła. To maksimum to szerokość obrazu tła w pikselach minus szerokość obrazu alarmu. Współrzędna y zaczyna się od 0 w skrajnie górnym rogu tła i liczy po jednej jednostce na raz do osiągnięcia maksymalnej wartości, która znajduje się w pobliżu skrajnie dolnego rogu obrazu tła. To maksimum to wysokość obrazu tła w pikselach minus wysokość obrazu alarmu. Unikatowe ID elementu (wymagany) - Dokładnie sformatowany identyfikator zwany Identyfikatorem Globalnie Unikatowym lub Identyfikatorem GUID (Globally Unique Identifier). Osoba korzystająca z mapy widzi jedynie poniższe atrybuty: Obraz nieaktywny - jeżeli źródło alarmu związane z alarmem zostało potwierdzone lub zamknięte. Obraz aktywny - jeżeli źródło alarmu związane z alarmem nie zostało potwierdzone - i obraz Flash nie jest aktualnie wyświetlany. Obraz Flash - jeżeli źródło alarmu związane z alarmem nie zostało potwierdzone - i obraz aktywny nie jest aktualnie wyświetlany. Pozycja - jeden z obrazów pojawia się na mapie w określonym miejscu. Wymiar - obrazy zostają zmniejszone do określonego rozmiaru Zauważ: Aby użytkownik mógł zobaczyć aktywny obraz alarmu i obraz Flash reprezentujące link do alarmu, musi posiadać pozwolenie na przeglądanie alarmów dla źródła alarmu powiązanego z linkiem do alarmu. Jeżeli użytkownik nie posiada pozwolenia, będzie mógł zawsze zobaczyć obraz nieaktywny, niezależnie od stanu alarmu w systemie. Administrator systemu widzi jedynie atrybut nazwa linku do alarmu podczas konfiguracji zbioru map. Administrator używa nazw źródeł alarmu i nazw linków do alarmu, aby powiązać źródło alarmu z linkiem do alarmu. Definiowanie linku do alarmu Zauważ: Jeżeli korzystasz z Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszej wersji w celu przeglądania map, musisz najpierw dodać adres IP komputera serwera lub nazwę sieci do listy zaufanych komputerów, aby upewnić się, że linki do kamer i alarmów pojawią się na mapach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób to zrobić - patrz Dodawanie Zaufanych Witryn na stronie 26. Dodawanie linku do alarmu do strony z mapami dokonywane jest w sposób podobny do procesu definiowania linku do kamery. Linki do alarmu wykorzystują instrukcję XHTML znajdującą się w obrębie znacznika Object. <! DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Przykład linku do alarmu </title> <meta http-equiv="content-type" content)= "text/html; charset = utf 8" /> </ head > <body style "background-color:#ffffff"> <div.style= "position:absolute; height: 97%; width: 97%"> <div. style= "margin-left: 320px; margin-top: 240px; position:relative; left: 50%; top: 50%;"> <object title="przykład linku do alarmu" style ="left : 320px; position:absolute; top : 240px;" id"2abd95e739874c338a4adaa3a504be3b" classid="rapidcctv.mapcontrols.dll#rapidsdk.mapcontrols.rcmapalarm" width="48" height="48"> <param name = "ObjectID" value= "AlarmNameGoesHere" /> <param name= "ActiveImageUrl" value= "alarm_active.png" /> <param name = "InactiveImageUrl" valueć= "alarm_inactive.png" /> <param name = "ActiveFlashImageUrl" wartość="alarm_active_flash.png" /> <img src" title= "Przykład linku do alarmu alt =" Przykład linku do alarmu" /> </object> </div> </div> </body> </html>

105 Treść wymieniona powyżej to przykład pełnej strony z mapami. Została utworzona w Notatniku Windows. W tym przykładzie, strona z mapami to plik index.htm. Nazwa jest tutaj ważna, gdyż index.htm jest "punktem wejścia" lub stroną główną zbioru map. Zazwyczaj, plik ten wraz z innymi stronami z mapami i obrazami zostałby zapisany w pojedynczym pliku archiwum formatu ZIP, jego nazwa zostałaby zmieniona na nazwę pliku zbioru map, tak by mógł być załadowany do pakietu monitoringu. Zapoznaj się z powyższą treścią. Treść wyświetlana poza sekcją ograniczona przez znaczniki XHTML <object> i </object> jest wspólny dla wszystkich stron z mapami. Zazwyczaj tekst pomiędzy znacznikami XHTML <title> i </title> zostaje zmieniony, aby pasować do strony z mapami, np. Parter, parking samochodowy, korytarz, itp.. Na stronach z mapami, para znaczników <obiekt> </obiekt>> otacza każdy link do alarmu. Każdy obiekt posiada następujące atrybuty: Tytuł - Dłuższa opisowa nazwa alarmu. Nazwa powinna składać się wyłącznie z liter, cyfr i spacji. Pozycja przesunięcie strony z mapami od lewej strony oraz przesunięcie od góry, w pikselach. Szerokość - Maksymalna szerokość obrazu aktywnego, aktywnego flash i nieaktywnego, w pikselach. Wysokość - Maksymalna wysokość obrazu aktywnego, aktywnego flash i nieaktywnego, w pikselach. Id - System unikatowego GUID dla tego linku do alarmu jest generowany z usługi generatora GUID, jak np. lub z aplikacji generującej GUID. Zauważ: Identyfikator GUID powinien składać się wyłącznie z liter i cyfr. Należy usunąć wszelkie myślniki. classid - musi być ustawiony na RapidCCTV.MapControls.dll#RapidSDK..MapControls.RCMapAlarm ObjectID - Nazwa linku do alarmu: krótka, ale opisowa nazwa alarmu. Pierwszym znakiem nazwy nie może być cyfra, powinna składać się wyłącznie z liter lub cyfr i nie może zawierać spacji. ActiveImageUrl - Nazwa pliku graficznego.png lub.jpg reprezentująca niezatwierdzony alarm, gdy jest wyświetlany w stanie niemigającym. Nazwa pliku musi zawierać ścieżkę pliku odpowiednią dla folderu zawierającego plik z mapami. ActiveFlashImageUrl - Nazwa pliku graficznego.png lub.jpg reprezentująca niezatwierdzony alarm, gdy jest wyświetlany w stanie migającym. Nazwa pliku musi zawierać ścieżkę pliku odpowiednią dla folderu zawierającego plik z mapami. InactiveImageUrl Nazwa pliku graficznego.png lub.jpg reprezentująca niezatwierdzony alarm, gdy jest wyświetlany w stanie niemigającym. Nazwa pliku musi zawierać ścieżkę pliku odpowiednią dla folderu zawierającego plik z mapami. Zauważ, że zawartość tekstowa powiązana z atrybutem tytuł zostaje powtórzona w znaczniku <img, /> jako wartości atrybutów img "title" (tytuł) i "alt" (tekst alternatywny). Zauważ: Sekcja ta zawiera szczegółowe informacje na temat dodawania linków do alarmu do strony z mapami. Istnieje dodatkowa treść strony, nieopisana w tej podsekcji, która opisuje materiał ilustracyjny i region strony, linki do tekstów i kamer. Nie został tutaj opisany także proces dodawania utworzonej strony do archiwum Zip tak, aby stała się częścią zbioru map. Uwaga: Należy użyć atrybutu classid RapidCCTV.MapControls.dll#RapidSDK.CCTV.MapControls.RCMapAlarm za każdym razem, gdy obiekt ma zostać powiązany z linkiem do alarmu.

106 Rozdział 10 Konfiguracja i Używanie Zbiorów Map Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Dodawania Zbiorów Map do Serwera Powiązywania linków map z Urządzeniami Usuwania Zbiorów Map Rozwiązywania problemów Używania Zbiorów Map Wprowadzenie Zbiory map są zbiorem dokumentów HTML zarchiwizowanych w archiwum w postaci pliku zip. Patrz Projektowanie Zbiorów Map na stronie 98 w celu uzyskania większej ilości informacji na temat zbiorów map oraz ich budowy. Zauważ: W następnych rozdziałach zostało przyjęte założenie, że utworzony został aktualny zbiór map. Dodawanie Zbiorów Map do Serwera Rysunek 77 Przesyłanie zbiorów map z dysku na serwer Zauważ: Jeżeli zostały dokonane zmiany w istniejących zbiorach map, a następnie została załadowana nowa wersja, zostaniesz poproszony o potwierdzenie czy chcesz nadpisać stare zbiory map. Należy zauważyć, że linki w starych zbiorach map zostaną zachowane w miarę możliwości.

107 Powiązywanie linków map z Urządzeniami Podczas tworzenia zbioru map mogły być dodane linki map, takie jak ikony kamer, w pewnych miejscach na stronach zbioru map. Na tym etapie można te linki przypisać do urządzeń. Na przykład, możesz chcieć, aby obraz w czasie rzeczywistym był wyświetlany, kiedy klikniesz ikonę kamery. Rysunek 78 Przypisywanie linków map do urządzeń w obrębie monitorowanego miejsca Usuwanie Zbiorów Map Rysunek 79 Usuwanie zbiorów map z serwera

108 Rozwiązywanie problemów Zmiany Konfiguracji nie zostały Zapisane W rzadkich przypadkach mogą zdarzyć się problemy z zapisywaniem zmian konfiguracji. Może się zdarzyć, że VSoIP Pro nie zapisze takich zmian w swoich plikach konfiguracyjnych. Może się to zdarzyć, jeśli pliki konfiguracyjne są przechowywane na innym komputerze i wystąpi problem z połączeniem sieciowym. Podczas zapisywania zmian konfiguracji, VSoIP Pro wykonuje następujące czynności: 1 Kopiuje plik roboczy do kopii zapasowej (o nazwie <file>-old). 2 Zapisuje zmiany do pliku tymczasowego (o nazwie <file>-temp.) 3 Kopiuje plik tymczasowy do pliku roboczego. 4 Usuwa plik tymczasowy i pliki kopii zapasowej. Notacja <file> odnosi się do jednego z kilku plików konfiguracyjnych, które są przechowywane w katalogu "conf" VSoIP, który jest tworzony w trakcie instalacji. Jeżeli wystąpi problem, niektóre z tych czynności mogą nie zostać wykonane. VSoIP Pro próbuje skopiować plik zapasowy z powrotem do pliku roboczego, ale nawet to może się skończyć niepowodzeniem w przypadku problemów z dostępem do pliku. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przywrócenie dostępu do pliku i ponowienie próby zachowania konfiguracji. W ten sposób plik roboczy się synchronizuje i usuwane są pliki tymczasowe i zapasowe. Używanie Zbiorów Map Po zaprojektowaniu i załadowaniu zbiorów map na serwer można zacząć z nich korzystać. W tej sekcji omawiany jest przykładowy zbiór map zatytułowany LiverpoolStreetStations, składający się z trzech stron z mapami. Rysunek 80 przedstawia stronę główną zbioru map. Tutaj linki zostały stworzone dla East Bound, West Bound, Ticket Hall (Hali Biletowej) i Escalators (Ruchomych Schodów). Dostęp do niższego poziomu stacji naziemnej można uzyskać na dwa sposoby - albo przez kliknięcie Liverpool Street na mapie albo używając linku "Dolny poziom". Rysunek 80 Strona główna zbioru map Liverpool Street Kliknięcie tego niższego linka otwiera kolejną mapę (Rysunek 81):

109 Rysunek 81 Zbiór map Liverpool Street - dolny poziom Tutaj zostały podane linki do ogólnego widoku i map górnego poziomu w celu poprawienia dostępności. Ikony kamery reprezentują kamery w monitorowanym miejscu. Kliknij na ikonę w celu wyświetlenia obrazu z tego urządzenia w odrębnym oknie popup. Jeżeli użytkownik korzysta z dwóch monitorów, można wyświetlić obraz wideo z linków kamery na drugim monitorze. Wybierz okienko wideo na drugim monitorze, a następnie kliknij kamerę na mapie. W okienku tym zostanie wyświetlony obraz w czasie rzeczywistym z tej kamery. Jeśli w wybranym okienku jest już wyświetlany obraz w czasie rzeczywistym lub jest odtwarzane zarejestrowane wideo, zostaje ono zastąpione obrazem z kamery wybranej z mapy. Jeżeli nie zostało wybrane żadne okienko, obraz jest wyświetlany w wolnym okienku na drugim monitorze. Jeżeli żadne okienko nie jest wolne, obraz jest wyświetlany w oknie popup. Jeżeli jedno z okienek wideo na drugim monitorze wyświetla Ścianę wizyjną, możesz wyświetlić obraz wideo z kamery wybranej z mapy na drugim monitorze. Wybierz okienko wyśwetlające ścianę wizyjną i kliknij ikonę kamery na mapie. Obraz w czasie rzeczywistym z kamery zostanie wyświetlony na Ścianie wizyjnej wybranej na drugim monitorze. Kliknięcie Upper Level (wyższy poziom) otwiera kolejną mapę: Rysunek 82 Zbiór map Liverpool Street - poziom górny Na Rysunku 82 tylko dwa linki zostały jak dotąd dodane - do ogólnego widoku map niższego poziomu. Inne linki mogą zostać dodane wedle potrzeb.

110 Rozdział 11 Administrowanie systemem Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Przywracania Ustawień Fabrycznych Ponownego użycia Urządzeń, Użytkowników i Grup Przeglądania Informacji Systemowych Ustawień Domyślnych Przywracanie Ustawień Fabrycznych Możesz przywrócić fabryczne ustawienia VSoIP Pro tak, jak to pokazano na Rys.83: Rysunek 83 Przywracanie ustawień fabrycznych Wybierz, które części systemu chcesz zresetować i kliknij OK. Uwaga: Nie da się cofnąć tej czynności, dlatego upewnij się, czy na pewno chcesz zresetować ustawienia zanim do tego przystąpisz. Zauważ: Po przywróceniu ustawień fabrycznych najpierw należy zrestartować klienta aby mieć dostęp do wszystkich funkcjonalności.

111 Ponowne użycie Urządzeń, Użytkowników i Grup Po zakończeniu tworzenia strony i ustawieniu wszystkich komponentów (urządzenia, użytkownicy, itp.), zalecamy wykorzystanie tego procesu do stworzenia kopii zapasowej strony na wypadek utraty danych. Uwaga: Należy zauważyć, że ustawienia klienta, które napdiszą ustawienia domyślne nie są przechowywane, tak jak i dane zbioru map. Eksport Urządzeń, Użytkowników i Grup Rysunek 84 pokazuje, jak dokonać eksportu z VSoIP Pro. Rysunek 84 Eksport z VSoIP Pro Eksportowane dane są zapisywane w formacie.xml.

112 Importowanie Urządzeń, Użytkowników i Grup Użytkowników Aby zaimportować informacje o urządzeniach, użytkownikach i grupach użytkowników, które zostały wyeksportowane, wykonaj czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na Rysunku 85: Rysunek 85 Importowanie urządzeń do VSoIP Pro

113 Przeglądanie Informacji Systemowych Możesz obejrzeć szczegóły dotyczące bieżącej instalacji VSoIP Pro tak, jak to pokazano na Rys.86: Rysunek 86 Przeglądanie szczegółów instalacji

114 Ustawienia Domyślne Kiedy przeglądasz okno Ustawień Systemowych po raz pierwszy, serwer jest wyświetlany w drzewie urządzeń Serwer określa ustawienia domyślne, takie jak okres bezczynności, format obrazu, as ważności PTZ itp. Domyślnie, ustawienia te są stosowane dla wszystkich klientów. Aby zmienić wartość dla danego klienta, patrz "Zmiana Ustawień Klienta na stronie 116. Rysunek 87 pokazuje, jak przeglądać te ustawienia i zmieniać je, jeśli jest to konieczne. Rysunek 87 Przeglądanie bieżących ustawień Zauważ: Jeżeli zmienisz wartością domyślną serwera, zmiana ta automatycznie będzie miała zastosowanie do wszystkich klientów podłączonych do tego serwera. Dostępne są niżej wymienione ustawienia: Tabela 9 Dostępne ustawienia klienta Ustawienie Znaczenie Domyślna wartość Czas Braku Aktywności Zachowaj Format Obrazu Okres czasu przez jaki klient może być nieaktywny zanim hasło będzie wymagane w celu uzyskania ponownego dostępu do funkcjonalności. Ustawienie tej wartości na zero oznacza, że klient nie ma limitu czasu. Zachowaj prawidłowy format obrazu okienek, nawet gdy zostanie zmieniony ich rozmiar 600 sekund Włączone Wygaśnięcie Hasła Okres czasu po jakim hasło wygasa i musi być zmienione. 30 dni Licznik historii hasła liczba różnych haseł, które muszą być użyte zanim hasło będzie mogło być ponownie wykorzystane 6 Przypomnienie Hasła Liczba dni przez jakie wyświetlane jest przypomnienie o zmianie hasła zanim jego ważność wygaśnie. 5 Limit czasu PTZ Okres czasu przez jaki kamera PTZ może być nieaktywna w okienku wideo zanim kontrolery PTZ będą musiały być reaktywowane. 10 sekund Lokalizacja Migawki Katalog, w którym migawki z obrazów wideo na żywo i rejestrowanych są przechowywane. VSoIP Pro automatycznie tworzy odrębne podfoldery dla migawek z obrazów na żywo i zarejestrowanych. Zauważ: Jest to ścieżka na komputerze na którym uruchomione jest oprogramowanie klienckie, a nie ścieżka na komputerze na C:\WINDOWS\ system32\config\ systemprofile\desktop

115 którym uruchomiony jest serwer. Tabela 9 Dostępne ustawienia klienta(ciąg dalszy) Ustawienie Znaczenie Domyślna wartość Maks.wykorzystanie procesora Maksymalne wykorzystanie procesora, przy jakim dozwolone jest nowe połączenie wideo. Zapobiega to przeciążeniu systemu przez uniemożliwienie zapoczątkowania nowych połączeń, kiedy wideo obecnie wyświetlane zużywa więcej zasobów niż ta maksymalna wartość 80% Przesunięcie Czasu Odtwarzania Pokaż Znak Wodny Załaduj Utrwalony Widok Pokaż Tytuły Kamer w Przeglądarce Wideo Włącz Obsługę Wielu Monitorów Podczas odtwarzania nagrania przez przeciągnięcie go i upuszczanie w okienku odtwarzania, jest to liczba sekund przed czasem bieżącym, w jakim zostanie rozpoczęte odtwarzanie wideo, na przykład czas obecny minus 120 sekund. Określa, czy czerwony lub zielony kwadrat będzie wyświetlany na zarejestrowanym wideo do w celu wskazania (lub nie) nagrania. Podczas otwierania aplikacji, wyświetl te same kamery i układ, które były używane, kiedy aplikacja została zamknięta. Wyświetl nazwę kamery (i ścieżkę) w lewym górnym rogu okienek wideo, w których wyświetlany jest obraz na żywo. Zauważ: Ustawienie to nie dotyczy wideo wyświetlanego w kliencie za pomocą Ściany wizyjnej. Więcej informacji dotyczących tego, jak wyświetlać nakładki na Ścianie wizyjnej znajduje się Instrukcji Używania Ściany wizyjnej Pozwala na wyświetlenie przekazu w czasie rzeczywistym i nagranego wideo na więcej niż jednym monitorze. 120 sekund Włączone (On) Włączone (On) Włączone (On) Włączone (On) Przeglądanie Alarmu Patrz "Przeglądanie Alarmu poniżej Wyłączone Włącz Pracę Awaryjną NVR Automatyczne Sterowanie Dźwiękiem Dźwięk pełnodupleksowy Limit Czasu Wyjścia Audio Umożliwia VSoIP Pro przypisanie zadania nagrywania do innej partycji wsamej grupie partycji, na inny NVR, jeżeli oryginalny NVR stanie się niedostępny. Używając urządzeń, które obsługują dźwięk, opcja ta pozwala użytkownikowi na odtworzenie dźwięku z kamery przez odtwarzanie go w aktywnym okienku. Więcej informacji znajduje się w części "Odsłuchiwanie dźwięku z kamery na stronie 51. Umożliwia komunikację obustronną jednocześnie. Wyłącz tę opcję w celu włączenia trybu półdupleksowego. Wartość ta określa przez jak długi okres mikrofon może być używany zanim upłynie czas połączenia. Włączone Włączone Włączone 10 sekund Oglądanie Alarmu Opcje te określają czy i gdzie obraz wideo alarmu zostanie wyświetlony. Kliknij Edit (Edytuj) aby zmienić ustawienia. Sposób wyświetlania obrazów z alarmów może się nieco różnić w zależności od tego, czy korzystasz z jednego lub kilku monitorów. Konfiguracja z więcej niż jednym monitorem Wyłączone (Disabled) kiedy alarm zostaje uruchomiony, żaden obraz wideo dla tego alarmu nie zostanie wyświetlony w żadnym okienku. Dynamicznie (Dynamic) - Opcja ta ma zastosowanie jedynie do drugiego monitora. Kiedy jest włączona, VSoIP Pro w razie potrzeby automatycznie zwiększa lub zmniejsza liczbę okienek wideo na drugim monitorze aby móc wyświetlić obraz wideo powiązany z alarmem. Należy pamiętać, że musi być włączony zdalny podgląd klienta dla tego alarmu, (patrz "Wyświetlanie Wideo w czasie rzeczywistym na wszystkich Podłączonych Klientach i Ścianach Wizyjnych na stronie 78). Kiedy alarmy są zatrzymywane ręcznie przez użytkownika albo potwierdzone (ręcznie lub automatycznie), liczba wymaganych okienek zmniejsza się. Zauważ: Gdy wybrana jest opcja Dynamicznie, nie można ręcznie przeciągać i upuszczać kamery do drugiego monitora.

116 Stała (Fixed) - Opcja ta ma zastosowanie jedynie do drugiego monitora. Rysunek 88 Określanie, gdzie alarmy powinny zostać wyświetlone Wybierz Stała (Fixed) i wybierz okienko w którym obraz wideo powiązany z alarmem powinien zostać wyświetlony. Wybierz układ, który powinien być zastosowany na drugim monitorze. (Układ ten jest wykorzystywany cały czas przez ten monitor). Kliknij OK. Kiedy uruchomi się alarm (z włączonym zdalnym podglądem klienta), obraz wideo alarmu pojawi się w wybranym okienku. Jeżeli zostanie uruchomiony kolejny alarm, zostanie on zakolejkowany w stosie alarmów i zostanie wyświetlony, gdy pierwszy alarm zostanie potwierdzony lub obraz wideo pierwszego alarmu zostanie ręcznie zatrzymany przez użytkownika. Konnfiguracja z jednym Monitorem Wyłączone (Disabled) kiedy alarm zostaje uruchomiony, żaden obraz wideo dla tego alarmu nie zostanie wyświetlony w żadnym okienku. Dynamicznie (Dynamic)- ta opcja nie ma zastosowania do konfiguracji z jednym monitorem i zostaje pominięta, jeżeli jest wybrana Stała (Fixed) - Wybierz Stała (Fixed) i wybierz okienko w którym obraz wideo powiązany z alarmem powinien zostać wyświetlony. Wybierz układ, który ma być wykorzystany wtedy, kiedy uruchomi się alarm. Kliknij OK Zauważ: Wideo uruchamiane przez alarm wyświetlane jest wyłącznie wtedy, gdy VSoIP Pro w danym momencie wyświetla przekaz w czasie rzeczywistym. Jeżeli VSoIP Pro nie wyświetla wideo w czasie rzeczywistym podczas gdy alarm zostanie uruchomiony (na przykład, jeżeli użytkownik odtwarza nagranie lub przeprowadza konfigurację), wideo związane z alarmem zostaje zakolejkowane i zostanie wyświetlone, gdy użytkownik przełączy się na przekaz w czasie rzeczywistym lub potwierdzi alarmy. Zauważ: Serwer musi być uruchomiony ponownie po dokonaniu jakichkolwiek zmian dotyczących Oglądania Alarmu. Zmiana Ustawień Klienta Domyślnie, każdy klient pobiera swoje wartości z serwera. Aby zmienić wartości dla danego klienta najpierw trzeba dodać klienta do listy, a następnie zmienić jego wartości: 1 Wybierz serwer z listy urządzeń i kliknij Add Client (Dodaj Klienta) tak, jak to pokazano na Rys Wprowadź nazwę klienta oraz adres IP i kliknij Apply (Zastosuj). Zauważ: Adres IP musi być taki sam jak adres IP komputera na którym klient jest uruchomiony. Można użyć jakiejkolwiek nazwy, ale zalecamy użyć nazwy przypisanej do komputera w Grupie Roboczej lub Domenie Windows.

117 Rysunek 89 Dodawanie nowego klienta 3 Klient pojawi się w drzewie urządzeń. 4 Kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy nazwę klienta w drzewie urządzeń i kliknij Edit (Edytuj) (Rysunek 90). Rysunek 90 Zmienianie domyślnych ustawień klienta 5 Kliknij Add Setting (Dodaj Ustawienie), a następnie z rozwijanej listy wybierz ustawienie, które chcesz zmienić. 6 Kliknij OK, a ustawienie pojawi się w Device Details (Szczegóły dot. Urządzenia), wraz ze wskazaniem wartości domyślnej. 7 Zmień tę wartość wedle potrzeb, a następnie kliknij Apply (Zastosuj). 8 Powtórz te czynności dla każdego ustawienia, które chcesz zmienić.

118 Rozdział 12 Komponent NVR Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat: Wymagań zasadniczych Czynności przed przystąpieniem do instalacji NVR Instalowania NVR Rejestracji Offline Aktualizowania NVR Omówienie NVR Komponent oprogramowania VSoIP Networked Video Recorder (Sieciowy Rejestrator Obrazu Wideo) (NRV) to usługa oparta na Microsoft.Net framework dla systemów operacyjnych Microsoft Windows. Jest on przeznaczony do nagrywania strumieni mediów głównie przekazów wideo z zasobów służących do monitoringu takich jak kodery, kamery IP i sieciowe rejestratory wideo (DVR). VSoIP NVR może pracować jako: "Dodatek" do Serwera VSoIP Pro. VSoIP NVR jest instalowany domyślnie podczas procesu instalacji serwera. Jednakże, aby móc wykorzystać NVR do nagrywania, najpierw trzeba go zarejestrować. Niezależnie od Serwera VSoIP Pro na innym komputerze. Więcej szczegółowych informacji na temat powyższych sposobów instalacji znajduje się w części "Instalowanie NVR na stronie 122. Funkcje nagrywania NVR są kontrolowane przez różne "zadania" przechowywane w bazie danych SQL. Zazwyczaj NVR pracuje wraz z oprogramowaniem serwera ("serwer"). Serwer umożliwia dostęp administracyjny do NVR, przekazuje zadania nagrywania, a także sygnalizuje różne zdarzenia mające miejsce w obrębie systemu do monitoringu i uwierzytelnienia żądań oprogramowania klienckiego (klientów) dotyczących rozpoczęcia sesji odtwarzania, wykonania eksportu nagrania, archiwizacji i usunięcia. NVR działa używając lokalnego konta systemowego, albo LocalService albo NetworkService. Te konta są kontami wbudowanymi w Microsoft Windows i nie muszą być tworzone. Uwaga: Komputer, na którym działa NVR nie powinien być komputerem ogólnego przeznaczenia i nie należy go używać do innych zadań, które mogą pozbawiać NVR zasobów systemowych. Możliwe jest uruchomienie klienta i/lub serwera na tym samym komputerze co NVR, ale może to prowadzić do konfliktu zasobów i dlatego jest odradzane za wyjątkiem bardzo małych systemów.

119 Wymagania zasadnicze Sprzęt Poniższe specyfikacje sprzętowe pozwalają na wyświetlanie wideo przy pełnej liczbie klatek na sekundę, bez gubienia klatek, pogorszenia jakości obrazu wideo lub opóźnienia dla przepustowości 100Mbps (połączone nagrywanie i odtwarzanie z normalną prędkością). Uwaga: Tworzenie kopii zapasowych nagrań może sprawić, że rejestrator będzie znacznie obciążony, szczególnie jeżeli często będzie tworzona kopia zapasowa w oryginalnym formacie. W takich przypadkach należy zapewnić margines bezpieczeństwa w elemencie zasilającym procesora w specyfikacji komputera. Jako że margines różni się w zależności od wymagań transkodowania poszczególnych atrybutów formatu wejściowego, dokładne liczby można uzyskać jedynie przez stworzenie testowych kopii zapasowych na sprzęcie podobnym do proponowanego, mierząc obciążenie procesora i skalując wynik do prawdopodobnej liczby wykonanych jednoczesnych kopii zapasowych w formacie innym niż oryginalny. Procesor: Intel-7 2.8ghx lub lepszy Chłodzenie procesora: Połączenie wysoce wydajnego aktywnego radiatora i wentylatora. Płyta główna: Intel P55 Chipset System Operacyjny: patrz "System Operacyjny poniżej. Dysk Systemu Operacyjnego: 500Gb Wysoce wydajny SATA 7200rpm lub lepszy. Pamięć systemowa: 4GB Łącznie 1333MHZ DDR3 NON-ECC DIMMs 4 x 1GB. Napęd optyczny: DVD/CDRW Combo Labelflash 8x lub lepszy. Zintegrowany Kontroler RAID: LSI AMCC SE Wysoce wydajny kontroler RAID, Obsługiwane wszystkie Poziomy RAID, Maks.8 napędów. Dyski Wymienne: 5 x Wymienne wysoko wydajne dyski kompatybilne z SATA RAID 7200rpm-Hot Swap Capable. Dodatkowe Dyski: 1 x dodatkowy Stacjonarny Dysk dla RAID Array. System UPS. W celu zapobiegania uszkodzeniom systemu spowodowanych spadkiem mocy należy zainstalować system UPS. UPS powinien mieć opcję wyłączania systemu operacyjnego automatycznie, jeżeli dopływ prądu z sieci nie zostanie wznowiony zanim UPS się wyłączy. Aby przygotować się na taką ewentualność, ustawienia włączania komputera, systemu operacyjnego i systemu UPS powinny być skonfigurowane tak, żeby komputer włączał się i system operacyjny automatycznie uruchamiał się ponownie z chwilą, gdy przywrócone zostanie zasilanie z sieci. Odrębny napęd dla nagrań, o pojemności odpowiadającej wymogom dotyczącym przestrzeni do przechowywania danych. Więcej informacji dotyczących tego, jak obliczyć wymagania dotyczące pojemności napędu- patrz Załącznik D "Partycje NVR i Grupy Partycji". Systemy pamięci masowej na cele przechowywaia nagrań powinny być bardzo szybkie, mieć dużą zintegrowaną pojemność lub mieć formę zewnętrznej bezpośrednio dołączanej pamięci masowej (DAS) lub sieci pamięci masowej (SAN). W żadnych wypadku nie można użyć Sieciowego urządzenia magazynującego (NAS). Co więcej, podczas konfigurowacji zewnętrznych systemów DAS lub SAN, sieci dostarczające strumienie wideo z sieci telewizji przemysłowej nie powinny stanowić w tym samym czasie sieci wykorzystywanych do dołączania pamięci masowej. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę, że trwała, połączona przepustowość nagrywania i odtwarzania dla każdego NVR nie może przekraczać 100Mbps. System Operacyjny Zalecany jest każdy z poniższych systemów operacyjnych: System Windows XP Professional service pack 3 lub nowszy. Windows Serwer 2003 Standard Edition service pack 2 lub nowszy.

120 Zauważ: VSoIP Pro NVR został przetestowany i zweryfikowany przy użyciu systemu Windows 7 32-bit. Koniecznym jest przeprowadzenie instalacji jako Administrator. Aby uruchomić program, najpierw należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na VSoIPSuite Server w menu Start oraz wybrać Run as Administrator" (Uruchom jako Administrator). VSoIP Pro NVR jest kompatybilny z Windows 7 64-bit. Uwaga: W regionach geograficznych, gdzie stosowane są inne typy kalendarzy należy upewnić się, że Twojej ustawienia Daty/Czasu regionalnego są ustawione na zastosowanie kalendarza gregoriańskiego. Dodatkowe Obowiązkowe Oprogramowanie Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 (obejmuje.net frameworks 1.1, 2,0, 3.0 i 3.5). Nie jest wymagana konfiguracja.net Framework. Windows Installer 3.1. Należy zainstalować SQL Server 2005 Express Edition, Service Pack 2 a zaraz potem Service Pack 3. Wszelka wymagana konfiguracja SQL Server powinna mieć miejsce podczas instalacji klienta/serwera, po stworzeniu bazy danych dla klienta/serwera. Zauważ: Elementy te są automatycznie pobierane przez program instalacyjny NVR ze strony Microsoftu jeżeli nie zostały wcześniej zainstalowane. Można je także pobrać ze strony Microsoft. Microsoft często zmienia wygląd swoich stron, dlatego nie podajemy tutaj linków do pobierania. Zamiast tego proponujemy skorzystanie z Google lub innej wyszukiwarki w celu pobrania linków do obowiązkowego oprogramowania. Sprawdzając wyniki wyszukiwania należy upewnić się, że link do pobrania programu prowadzi na stronę Microsoftu. Opcjonalne, przydatne oprogramowanie SQL Server 2005 Management Studio Express - przydatny do zmieniania różnych ustawień bazy danych. Zanim przystąpisz do instalacji NVR Wszystkie Ustawienia Systemu Operacyjnego System operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze przez producenta komputera lub przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego. Zakłada się, że komputer nie jest członkiem jakiejkolwiek domeny siecowej Windows. Zauważ: Odradza się dokonywanie zmian ustawień systemu operacyjnego takich jak zmiana lokalnych albo globalnych polityk dotyczących uprawnień i pozwoleń. Uwagi te zakładają, że ustawienia systemu operacyjnego są takie, jak domyślne podczas instalacji. Należy dodać pojedynczego lokalnego użytkownika. Powinien to być członek lokalnej grupy administracyjnej. Instalacja NVR, instalacja.net i instalacja SQL, a także wszelkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez lokalnego użytkownika z lokalnymi uprawnieniami administratora. Zauważ: Silnik bazy danych NVR i SQL działa jako usługa Windows i jako taki będzie działał niezależnie od tego jaki użytkownik (i czy) jest zalogowany. W celu zapobiegania nieplanowanym restartom systemu należy wyłączyć automatyczne aktualizacje Windows. Aktualizacje systemu operacyjnego Windows powinny być przeprowadzane jako część zaplanowanych konserwacji systemu. Ustawienia sieciowe Ustaw ustawienia sieciowe dla komputera i upewnij się, że połączenie sieciowe komputera jest włączone i podłączone. Sprawdź to poprzez otwarcie okna poleceń i uruchomienie wiersza polecenia ipconfig (patrz Załącznik A "Informacje dot. konserwacji"). Zanotuj sobie adres IP komputera z NVR - aby umożliwić systemowi wykorzystanie NVR, jego adres IP musi być znany.

121 Komputer musi być skonfigurowany tak, aby mógł połączyć się z Internetem. Po instalacji klient będzie musiał połączyć się przez Internet z serwerem licencyjnym w celu dokończenia instalacji. Stosowanie Protokołu DHCP w monitorowanym miejscu nie jest zalecane, ponieważ serwer VSoIP Pro nie będzie w stanie zlokalizować urządzeń, gdy ich adresy IP będą zmieniane. Zalecamy stosowanie przez cały czas statycznych adresów IP. Wykorzystanie Firewalli i Portów W celu uzyskania jak najlepszego działania, prostoty konfiguracji oraz łatwej konserwacji zaleca się raczej użycie dedykowanego firewalla chroniącego całą sieć zamiast oprogramowania firewall działającego na komputerze z NVR. Wszelkie lokalne oprogramowanie firewall powinny zostać albo wyłączone lub starannie skonfigurowane tak, by nie uniemożliwiały NVR połączenie się z serwerem licencyjnym. Co więcej, wszelki firewall sprzętowy w sieci LAN powinien być tak skonfigurowany, aby umożliwić odpowiedni dostęp komputera na którym działa NVR do sieci. Niektóre lokalne oprogramowania firewall blokują ruch przychodzący/wychodzący wyłącznie na podstawie numeru portu. Inne blokują porty dla wszystkich aplikacji z wyjątkiem tych wyraźnie zdefiniowanych. Uwaga: Blokowanie wymaganych portów i/lub uniemożliwienie NVR oraz powiązanych aplikacji wykorzystanie sieci może uniemożliwić poprawną instalację, uruchomienie lub działanie NVR. Tabela 12 określa, które porty są wykorzystywane przez NVR. Porty te muszą być otwarte i nieużywane przez inne aplikacje, aby NVR mogło pracować poprawnie. Tabela 12 Wykorzystanie portów przez NVR Aplikacja Rola Domyślna ścieżka Numer portu Opis Setup.exe Plik.MSI Licensing Helper.exe Services.Services.exe Instalator NVR Instalator NVR Rejestrowanie NVR Aplikacja NVR Nośniki instalacyjne 80/TCP Instalator programu ładującego dla NVR Nośniki instalacyjne 80/TCP Główny instalator dla NVR C:\Program Files\Recorder Sercive C:\Program Files\Recorder Sercive 80/TCP 25775/TCP Wymagany na cele zarejestrowania NVR Aplikacja Usługi NVR Więcej informacji na temat wykorzystania portów powinno znajdować się w dokumentacji dostarczonej wraz z kamerą IP lub koderem, na stronie internetowej producenta bądź można je uzyskać kontaktując się z ich wsparciem technicznym. Dodatkowe Oprogramowanie Zabezpieczające Nie zaleca się uruchamiania poniższych programów na komputerach na których działa NVR, chyba że wpływ ich uruchomienia zostanie dokładnie przemyślany: Oprogramowanie antywirusowe. Oprogramowanie spyware. Oprogramowanie firewall.

122 Instalowanie NVR VSoIP NVR może być używane na tym samym komputerze co serwer VSoIP albo zainstalowany na osobnym komputerze (albo oba przypadki naraz). Procedura instalacji jest podobna dla obu tych przypadków, za wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystywana jest inna licencja. Zauważ: Chociaż możliwe jest uruchomienie serwera na tym samym komputerze co NVR, może to prowadzić do konfliktu zasobów i dlatego jest odradzane za wyjątkiem bardzo małych systemów. Instalowanie NVR tym samym komputerze co serwer VSoIP Pro Aby zainstalować VSoIP NVR na tym samym komputerze co serwer: 1 Należy upewnić się, że serwer VSoIP Pro został już zainstalowany na komputerze, oraz że jego stan jest oznaczony jako Stopped (Zatrzymany). Informacje jak sprawdzić ten stan znajdują się w części "Przeglądanie Listy Usług Windows na stronie W Menu Start wybierz VSoIPSuite Server, a następnie wybierz VSoIP Licencing Helper. Rysunek 91 Rejestrowanie NVR 3 Jeśli Twój komputer jest jest podłączony do Internetu wprowadź otrzymany Klucz Licencyjny NVR tak, jak to pokazano na Rys.91, następnie kliknij Change License (Zmień Licencję). Aktywacja może zająć kilka sekund. Pojawi się informacja, czy rejestrowanie zakończyło się pomyślnie czy też nie. Uwaga: Uważaj, aby nie wpisać klucza licencyjnego NVR w polu Upgrade Key (Uaktualnij Klucz). 4 Jeśli Twój komputer nie jest podłączony do Internetu, kliknij rejestrowanie VSoIP NVR offline i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Rejestrowanie Offline na stronie 122. Zauważ: Należy zrestartować serwer VSoIP Pro w celu zakończenia instalacji NVR. Instalowanie NVR na oddzielnym komputerze Aby zainstalować VSoIP NVR na komputerze, innym niż serwer VSoIP Pro: 1 Znajdź program instalacyjny serwera VSoIP Pro (setup.exe). 2 Przejdź przez instalację do chwili, gdy wymagany będzie klucz licencyjny. Wybierz License as stand-alone NVR (zarejestruj jako niezależny NVR) i wprowadź otrzymany klucz licencyjny NVR. W ten sposób zostanie zainstalowany komponent NVR bez komponentu serwera. Licencjonowanie Offline Jeżeli komputer, na którym instalujesz VSoIP NVR nie jest podłączony do Internetu, nadal możesz dokonać rejestracji w następujący sposób: 1 Wybierz Use Offline Activation (Zastosuj Aktywację Offline) podczas instalacji, następnie kliknij Next (Dalej). 2 Przejdź do katalogu, w którym chcesz zapisać dane licencyjne lub zaakceptuj domyślny katalog a następnie kliknij Save Licence Data (Zapisz Dane Licencyjne).

123 Rysunek 92 Zapisywanie danych licencyjnych 3 Gdy już zapiszesz dane licencyjne, kliknij Cancel (Anuluj) w celu zamknięcia instalatora. Uruchom Eksploaratora Windows i przejdź do lokalizacji, w której zapisałeś dane licencyjne. Rysunek 93 Kopiowanie danych licencyjnych 4 Prześlij em plik LicenseData.txt wraz z kluczem licencyjnym do przedstawiciela Wsparcia Technicznego CBC. Następnie oni przekażą Ci aktywowany plik licencyjny. 5 Gdy już otrzymasz aktywowany plik licencyjny, zapisz go na dysku twardym. Zapamiętaj nazwę pliku, ponieważ będziesz go później potrzebował. 6 Otwórz ponownie aplikację instalatora i wybierz Offline Activation (Aktywacja Offline) jak poprzednio.

124 Aktualizacja NVR Rysunek 94 Rejestrowanie VSoIP Pro NVR 7 Postępuj zgodnie z krokami pokazanymi na Rysunku Jeżeli rejestracja została zakończona pomyślnie, kliknij Next (Dalej), by kontynuować proces instalacji. Jeżeli nie, patrz Instalowanie NVR" powyżej aby sprawdzić, dlaczego rejestracja się nie powiodła. Możesz zaktualizować VSoIP NVR tak, by zwiększyć liczbę dostępnych kanałów dostępnych na cele nagrywania. Rysunek 95 Aktualizacja NVR 1 Z menu Start wybierz VSoIPSuite Server, a następnie wybierz VSoIP Licencing Helper. 2 Jeśli Twój komputer jest podłączony do Internetu wprowadź otrzymany Upgrade Key (Klucz Aktualizacyjny) NVR, następnie kliknij Activate Upgrade (Aktywuj Aktualizację). Aktywacja może zająć kilka sekund. Zostanie wyświetlona informacja, czy aktywacja się powiodła czy też nie. Uwaga: Uważaj, aby nie wpiać Klucza Aktualizacyjnego w polu Nowy Klucz Licencyjny. 3 Jeśli Twój komputer nie jest podłączony do Internetu, kliknij rejestrowanie VSoIP NVR offline i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w "Rejestrowanie offline na stronie 122. Zauważ: Należy zrestartować serwer VSoIP w celu zakończenia aktualizacji NVR.

125 Uruchamianie NVR Przed uruchomieniem NVR sprawdź, czy: Połączenie sieciowe jest dostępne i skonfigurowane..net Framework jest zainstalowany. SQL Server Express Edition jest zainstalowany i czy serwer SQL jest uruchmiony. Baza danych SQL została stworzona przez program instalacyjny NVR. NVR został zarejestrowany poprawnie. Jeśli Twój komputer ma wbudowane lub bezpośrednio podłączone urządzenia do przechwytywania wideo, takie jak kamera internetowa USB lub kamera do wideokonferencji, wyłącz je przed uruchomieniem NVR. Rysunek 96 Wyłączanie urządzeń do przechwytywania wideo Aby wejść do Menadżera Urządzeń Windows, przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij przycisk Break. Wybierz zakładkę Sprzęt, Menedżer urządzeń. NVR działa jako Usługa Windows. Jako taki, działa on niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany na komputerze czy nie. Zauważ: Korzystanie z komputera dla celów inych niż uruchomienie usługi NVR może mieć wpływ na działanie NVR. NVR może być kontrolowany na dwa sposoby. Może być uruchamiany i zatrzymywany ręcznie lub może być uruchomiany i zatrzymywany automatycznie, gdy system operacyjny włącza się i wyłącza. Ręczne Uruchamianie NVR Jeśli NVR działa na tym samym komputerze co serwer VSoIP, uruchom serwer. Tym samym NVR uruchomi się automatycznie. Jeśli NVR działa na innym komputerze niż serwer VSoIP, wybierz VSoIPSuite Server > Start VSoIPSuite Server z menu Start. Podczas restartowania komputera NVR nie uruchomi się ponownie sam. Trzeba go uruchomić z menu Start. Automatyczne Uruchamianie NVR Jeśli NVR działa na tym samym komputerze co serwer VSoIP, NVR włączany jest wraz z uruchamianiem serwera. Jeśli NVR działa na innym komputerze niż serwer VSoIP, wybierz VSoIPSuite> Autostart VSoIPSuite Server z menu Start. Daje to sygnał NVR do uruchomienia się i działania jako zadanie w tle aż do chwili, gdy komputer zostanie wyłączony. Podczas restartowania komputera NVR dostanie polecenie do ponownego uruchomienia się i dalszego działania jako zadanie w tle za każdym razem, kiedy komputer będzie włączony.

126 Zatrzymywanie NVR Może zdarzyć się, że będziesz musiał wyłączyć komputer w czasie, gdy NVR działa. Możesz również zatrzymać tylko usługę nagrywania. W następnych rozdziałach jest wyjaśnione jak to zrobić. Wyłączanie Komputera, gdy Usługa Nagrywania jest Uruchomiona Rejestrator nieprzerwanie dokonuje zapisu na nośnik danych zawsze, kiedy jest uruchomiony. Jeżeli komputer na którym działa rejestrator musi zostać odłączony od zasilania, bądź jeżeli połączenie do systemu pamięci masowej musi zostać odłączone, system operacyjny musi zostać zamknięty w następujący sposób: Zaloguj się na komputer na którym działa rejestrator i użycj skrótu menu Start> Wyłącz komputer, LUB Naciśnij jednocześnie klawisze [CTRL], [ALT] i [DEL], a następnie wybierz opcję Wyłącz Komputer. Zauważ: Aby zapobiec uszkodzeniom systemu spowodowanych brakiem zasilania wymaganym jest zainstalowanie systemu UPS. Więcej informacji- patrz "Wymagania na stronie 119. Uwaga: Nieprawidłowe wyłączenie rejestratora może spowodować utratę poprzednio zapisanych nagrań wideo albo awarię systemu rejestratora. Odłączenie połączeń do Sieci Pamięci Masowych (SAN) lub zewnętrznej bezpośrednio podłączanej pamięci masowej (DAS) w czasie, gdy rejestrator pracuje może spowodować utratę bieżących nagrań i ewentualnie uszkodzenie uprzednio nagranego zapisu wideo. Uwaga: Jeżeli nie masz wystarczających uprawnień do wyłączenia komputera, wtedy MUSISZ przekazać sprawę użytkownikowi posiadającemu niezbędne uprawnienia. NIE wyłączaj komputera wyłączając jego zasilanie. Może to skutkować tym, że część nagrań nie będzie dało się odzyskać oraz może doprowadzić do częściowego lub całkowitego uszkodzenia systemu, który może się nie uruchomić albo tuż po zrestartowaniu go albo w przyszłości. Wyłączanie Usługi Nagrywania W Menu Start znajdź serwer i wybierz opcję Stop Server (Zatrzymaj Serwer). Sygnalizuje to NVR, że powinien się wyłączyć tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli NVR uruchomił się automatycznie, wtedy automatyczne uruchomienie będzie wyłączone. NVR będzie można teraz uruchomić jedynie poprzez wybranie polecenia Start Server (Uruchom Serwer) z menu Start. Rozwiązywanie problemów Jak mogę upewnić się, że NVR działa? NVR działa jako część usługi Windows o nazwie Usługi Wideo (Services.Service.exe) - patrz Załącznik A Informacje dot. konserwacji" w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat usług Windows. Korzystając z aplikacji wykazu usług Windows sprawdź stan usługi Usługi Wideo. Jeżeli usługa Usługi Wideo nie jest uruchomiona, przejdź do aplikacji Podgląd Zdarzeń Windows w celu określenia, jakie błędy mogą uniemożliwiać rozruch. Oczekiwane Działanie Z ilu kamer IP mogę nagrywać obraz? NVR może nagrywać obraz z dowolnej ilości kamer IP i analogowych źródeł wideo podłączonych do koderów wideo lub sieciowych DVR, do maksymalnej liczby dozwolonej przez bieżącą licencję. Komponent serwera w systemie zawiera wykaz urządzeń i pozwala upoważnionym użytkownikom systemu ustawić zadania rozpoczęcia i zatrzymania nagrywania.

127 Zauważ: NVR nie posiada wymuszonego górnego limitu kamer, z których może nagrywać obraz jednocześnie. Zamiast tego, system powinien być tak skonfigurowany, aby NVR nie nagrywał obrazu z więcej niż 32 źródeł wideo jednocześnie. Ile sesji odtwarzania może NVR odbierać strumieniowo? Zaleca się, aby NVR o specyfikacjach sprzętowych podanych w sekcji "Sprzęt" na stronie 119 nie odtwarzał więcej niż 32 strumieni za jednym razem. Zauważ: System nie narzuca górnego limitu sesji odtwarzania. Aby narzucić ten limit zaleca się stosowanie uprawnień do odtwarzania na poziomie serwera aby ograniczyć liczbę użytkowników, którzy mogą odtwarzać wideo w systemie. Praktyczną zasadę można uzyskać obliczając prawdopodobną liczbę sesji odtwarzania na jednego klienta (tzn. maksymalną liczbę okienek wideo, które będą prawdopodobnie przełączane w tryb odtwarzania) i mnożąc ją przez liczbę zalogowanych użytkowników z uprawnieniami do odtwarzania. Jaką ogólną przepustowości NVR może przetworzyć? Ogólna sugerowana maksymalna przepustowości to 100 Megabitów na sekundę dla komputera hostującego tak, jak to opisano w sekcji "Sprzęt na stronie 119. Zauważ: Rozważając wykorzystanie przepustowości należy pamiętać, że przepustowość wykorzystana przez pojedynczą sesję odtwarzania jest taka sama (plus niewielkie obciążenie) co pierwotnie zarejestrowanego strumienia. Szybkie przewijanie nagrania może wykorzystywać przepustowość kilka razy wyższą niż w przypadku zwykłej prędkości odtwarzania. Eksportowanie nagrania dodatkowo zużywa przepustowość. Zawsze należy wziąć pod uwagę obciążenia nagrywaniem, odtwarzaniem i eksportowaniem przy określaniu, czy system wymaga kilku NVR aby sprostać wymogom nagrywania i odtwarzania dla danego monitorowanego miejsca. Nie należy próbować uruchomiać NVR powyżej 60 megabitów na sekundę. Może to doprowadzić do słabej wydajności odtwarzania, opóźnionego uruchomienia nagrywania opartego na alarmie i innych nieokreślonych problemów z działaniem. Serwer Czasu Sieciowego Niezwykle koniecznym jest, aby wszystkie komputery na których uruchomione jest oprogramowanie klienckie oraz inne urządzenia wykorzystywały usługę skoordynowanego czasu. Należy wykorzystać jedno ujednolicone źródło czasu. Jeżeli ten skoordynowany czas jest zapewniany przez serwer Domeny Windows należy upewnić się, że źródło używane przez Domenę jest takie samo jak to użyte dla wszystkich sieciowych urządzeń wideo. W przypadku użycia sterownika Windows Domain jako źródła czasu, należy upewnić się, że usługa Czasu Windows jest ustawiona na automatyczne uruchamianie.

128 Rozdział 13 Konfiguracja NVR Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje: Co to jest Zadanie Nagrywania? Tworzenie Zadań Nagrywania Co się dzieje kiedy partycja się zapełni? Praca Awaryjna NVR Wykorzystywanie Próbkowania Strumienia do Ograniczenia Wymaganego Miejsca Korzystanie z VSoIP NVR na cele Transmisji Źródła Wideo Nagrywanie w Oparciu o Alarm - Buforowanie przed i po nagrywaniu Co to jest Zadanie Nagrywania? Sieciowy Rejestrator Obrazu Wideo nagrywa strumienie z kamer IP, koderów i sieciowych DVR zgodnie z zadaniem nagrywania stworzonym przez użytkownika. Zadanie nagrywania stanowi zbiór reguł, które określają kiedy należy zacząć nagrywanie ze źródło wideo. Zadanie może określać ciągłe nagrywanie (24/7), zaplanowane nagrywanie, bądź nagrywanie oparte na alarmie. Możesz stworzyć zadanie nagrywania używając aplikacji klienta VSoIP Pro. Każde zadanie nagrywania w systemie opisuje: Jedno źródło wideo (kamera IP, koder lub sieciowy DVR) z którego obraz ma być nagrywany. Kiedy obraz ze źródła wideo powinien być nagrywany, na przykład, przy użyciu harmonogramu w celu określenia, kiedy rozpocząć nagrywanie. Kiedy starsze nagrania stworzone przez to zadanie powinny być usunięte, na przykład, przez rodzaj wykorzystanej partycji albo przez zapętlanie. Informacje na temat tworzenia partycji i określania ich rozmiaru znajdują się w części Ogólne Informacje dot. Partycji na stronie 157. Aby utworzyć zadanie nagrywania musisz mieć dodany przynajmniej jeden NVR do monitorowanego miejsca. Więcej informacji dotyczących tego, jak można to zrobić znajduje się w części " "Dodawanie Urządzeń na stronie 40. Uwaga: Możliwe jest stworzenie wielu zadań nagrywania dla tego samego źródło wideo, jednak jeżeli godziny podczas których zadania te mają nagrywać będą się pokrywać, wtedy powstanie wiele jednoczesnych nagrań z tej kamery. Jeżeli będą się one na siebie nakładać w dużym stopniu, będzie to niepotrzebna strata miejsca i z tego powodu jest to odradzane. Rodzaje Zadań Nagrywania Zadania nagrywania mogą być następującego rodzaju: Ciągłe. Zaplanowane. Uruchamiane przez alarm. Są one opisane poniżej. Ciągłe Zadania Nagrywania Ciągłe zadania nagrywania zaczynają nagrywać po stworzeniu zadania a zadanie trwa do chwili ręcznego zatrzymana.

129 Uwaga: W zależności od jego konfiguracji, zadanie nagrywania może szybko zapełnić przydzielone miejsce na partycji: zadanie nagrywania może zostać w takim przypadku wyłączone a nagrywanie zatrzymane. Aby temu zapobiec możesz: Stworzyć zadanie nagrywania na partycji nadpisz" - oznacza to, że najstarsze nagrania zostaną nadpisane kiedy partycja się zapełni. Użyć zapętlania aby określić kiedy najstarsze nagrania powinny zostać nadpisane. Patrz Zapętlanie poniżej. Jednakże, jeśli nie chcesz, aby nagrania były nadpisywane, musisz upewnić się, że partycja na której zachowywane są nagrania jest wystarczająco duża. Informacje na temat tworzenia partycji i określania ich rozmiaru znajdują się w części Ogólne Informacje dot. Partycji na stronie 157. Użyj pracy awaryjnej NVR aby upewnić się, że nagrywanie będzie trwało na innym NVR. Patrz "Praca Awaryjna NVR na stronie Zaplanowane Zadania Nagrywania Zaplanowane zadanie nagrywania określa, kiedy nagranie powinno być wykonane z kamery. Poniżej znajdują się przykłady harmonogramów, jakie może stworzyć na serwerze użytkownik z uprawnieniami administratora: Wszystkie weekendy - wybrane są wszystkie soboty i niedziele. Poza godzinami pracy - od poniedziałku do piątku, wybrane są okresy reprezentujące przedział od do Przerwa na lunch - wybrany jest przedział trwający jedną godzinę zaczynający się o 12.00, dla każdego dnia tygodnia. Zadania Nagrywania Uruchamiane przez Alarm Zadania nagrywania można tak ustawić, aby rozpoczynały nagrywanie wtedy, kiedy uruchomi się alarm. Jeżeli zadanie jest oparte na więcej niż jednym prostym alarmie (złożonym alarmie), wtedy nagrywanie jest uruchamiane, gdy warunki określone w złożonym alarmie są spełnione. W takich sytuacjach NVR rozpoczyna pojedyncze nagrywanie przez czas określony przez wartości przed i po alarmie. Zauważ: Ten sam alarm złożony może być wykorzystywany do kontrolowania kilku zadań nagrywania. Złożone alarmy mogą zostać utworzone, ale wyłączone do chwili, gdy będą potrzebne. Złożone alarmy pozwalają na połączenie różnych prostych alarmów w obrębie systemu wraz z harmonogramami w celu uzyskania scenariuszy takich jak: Nagrywanie w każdy weekend. Nagrywanie w poniedziałek, wtorek i czwartek w przypadku wykrycia ruchu z wybranej liczby kamer. Nagrywanie z kamer 2, 3 i 9 w przypadku utraty obrazu z kamery 1. Patrz Rozdział 6 Konfiguracja Złożonych Alarmów" w celu uzyskania dalszych informacji na temat tworzenia złożonych alarmów. Patrz Nagrywanie w oparciu o Alarm - Buforowanie przed i po wystąpieniu alarmu na stronie 134 w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat nagrywania przed i po wystąpieniu alarmu. Zapętlanie Proszę mieć na uwadze poniższe informacje: Jeżeli zdecydujesz się na nagrywanie na partycji "nadpisz" i nie określisz czasu trwania zapętlenia, najstarsze dane zostaną automatycznie nadpisane kiedy partycja się zapełni. Jeżeli zdecydujesz się na nagrywanie na partycji "nadpisz" i określenie czasu trwania zapętlenia, nadpisywanie będzie zależało od długości czasu trwania zapętlenia. Przykładowo, jeżeli ustawisz czas trwania, który przekracza wielkość partycji, nadpisywanie uruchomi się wcześniej niż zostało to określone, zaraz po tym jak partycja się zapełni. Jeżeli ustawisz krótki czas zapętlania, na przykład dwie godziny, nadpisywanie będzie się odbywać co dwie godziny niezależnie od wielkości partycji. Jeżeli zdecydujesz się na nagrywanie na zabezpieczonej partycji, wszelkie trwające zadania nagrywania zostaną wyłączone gdy tylko wymagania dot. przechowywania nagranych danych osiągną predefiniowaną wielkość partycji. Wszelkie wartości zapętlania, które mogły zostać wcześniej określone, zostaną zignorowane.

130 Zauważ: Ograniczenia rozmiaru partycji dotyczą wszystkich nagrań, które są przechowywane na tej partycji. Co się dzieje kiedy partycja się zapełnia? Kiedy miejsce na dysku dla partycji "Nadpisz" się wyczerpie, VSoIP Pro zaczyna nadpisywać najstarsze nagrania przechowywane na tej partycji. Kiedy miejsce na dysku dla Zabezpieczonej partycja wyczerpie się w 90%, zostaną wyświetlone ostrzeżenia. W tym momencie należy podjąć działania mające na celu zwolnienie miejsca na dysku. Jeżeli miejsce na dysku jest na wyczerpaniu, wyświetlone zostaje ostateczne ostrzeżenie i nagrywanie zostaje zatrzymane. Jeżeli włączona jest praca awaryjna NVR, nagrywanie zaczyna się na innej partycji na innym NVR. Patrz Praca Awaryjna NVR na stronie 132. Tworzenie Zadań Nagrywania Uwaga: Zadania nagrywania mogą być stworzone jedynie przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. 1 W Eksploratorze Strony wybierz kamerę, z której obraz chcesz nagrywać (Rysunek 97). 2 Kliknij Create Schedule (Stwórz Harmonogram). 3 Wybierz pożądaną grupę partycji z rozwijanej listy. Jeśli jest to wymagane, wybierz z tej grupy partycję, którą chcesz użyć. Ta preferowana partycja będzie użyta do przechowywania zadania nagrywania, chyba że zostanie zapełniona lub NVR będzie niedostępny. 4 Następnie wykonaj jedną z następujących czynności: Wybierz Continuous Recording (Ciągłe Nagrywanie) aby nagrywać obraz z wybranej kamery nieprzerwanie. Wybierz Scheduled Recording (Zaplanowane Nagrywanie) i kliknij Show (Pokaż) aby określić godziny w jakich nagrywanie powinno nastąpić. Zauważ: Nie należy stosować tej opcji w celu ustawienia nagrywania 24/7 - do tego celu należy użyć opcji Nagrywanie Ciągłe. Wybierz Start Recording on this alarm (Rozpocznij Nagrywanie w przypadku tego alarmu), a następnie wybierz pożądany alarm z listy. 5 Zaznacz Loop after (zapętl po) jeżeli nagrywasz na partycję "nadpisz" a chcesz aby NVR automatycznie usuwał starsze nagrania po określonym czasie ich przechowywania. Jeżeli chcesz aby nagrywania były usuwane ręcznie przez użytkownika z uprawnieniami do usuwania nagrań lub jeśli nagrywasz do zabezpieczonej partycji, odznacz Loop after. 6 Jeżeli chcesz próbkować strumień dla tego harmonogramu, zaznacz Sample (Próbkowanie), a następnie wybierz pożądane ustawienia dla tego strumienia. Więcej informacji na temat próbkowania strumienia znajdują się w części "Wykorzystywanie Próbkowania Strumienia do Ograniczenia Wymaganego Miejsca na stronie 133. Zauważ: Możesz zmienić istniejące próbkowanie strumienia dla harmonogramu, na przykład możesz zmienić ustawienia liczby klatek na sekundę, ale po włączeniu nie możesz wyłączyć próbkowania dla harmonogramu, i odwrotnie. Zauważ: Jeżeli wybierzesz zarówno Próbkowanie i Enable Bradcasting (Włącz Transmisję) podczas tworzenia zadania nagrywania, pamiętaj, że jest to strumień transmitowany na żywo przez NVR, a nie zarejestrowany strumień. Jeżeli chcesz stworzyć próbkowany strumień, wówczas musisz stworzyć go używając oddzielnego Serwera Bramki i skonfigurować go za pośrednictwem interfejsu www. Patrz Wykorzystywanie Próbkowania Strumienia do Ograniczenia Wymaganego Miejsca na stronie Aby nagrać audio (jeśli jest dostępne na tej kamerze) wybierz Enable audio (Włącz audio). 8 Wybierz Włącz Transmisję, aby umożliwić podgląd obrazu na żywo z tej kamery przy pomocy tego samego połączenia co NVR. Więcej informacji znajduje się w części "Korzystanie z VSoIP NVR na cele Transmisji Źródła Wideo na stronie Kliknij Apply (Zastosuj), a następnie Yes (Tak).

131 Rysunek 97 Tworzenie zadania nagrywania Dlaczego nie mogę utworzyć zadania nagrywania? Jeżeli podczas tworzenia zadania nagrywania wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, sprawdź czy: Nie przekroczyłeś liczby zadań nagrywania dopuszczalnej przez licencję NVR. Urządzenie, z którego próbujesz nagrywać obraz jest online. Baza danych SQL ma wystarczająco dużo miejsca na cele zaprogramowania nagrywania. Edytowanie Zadań Nagrywania Istniejące zadania nagrywania można edytować tak, aby wykorzystywały alternatywne zestawy reguł dotyczących tego, kiedy rozpocząć nagrywanie, np. inne harmonogramy, funkcjonalności włączania lub zapętlania albo zmiana czasu trwania pętli. Jeżeli zadanie nagrywania dla danego źródło wideo przestaje być wymagane, zadanie nagrywania można usunąć lub wyłączyć. Nie da się zmienić partycji wykorzystywanej przez zadanie nagrywania po jego stworzeniu lub ustawić dwa zadania dla tego samego źródło wideo tak, aby nagrywały na tej samej partycji - jednak możesz stworzyć nowe zadania nagrywania dla tego samego źródło wideo i wybrać inną partycję. Zauważ: Jeżeli zadanie nagrywania widnieje na liście zadań, ale nie może być edytowane, przyczyną tego może być fakt, iż NVR na którym zadanie było pierwotnie ustawione nie jest już dostępny a alternatywne NVR na którym zadanie będzie nagrywać jest obecnie poszukiwane. Zauważ: Nie da się zmienić źródła wideo zadania nagrywania. Niemniej jednak możliwe jest posiadanie wielu zadań nagrywania wideo z tego samego źródła, o ile będą one nagrywać na różnych partycjach.

132 Wyłączanie/Usuwanie Zadań Nagrywania Możesz chcieć tymczasowo wyłączyć zadanie nagrywania, na przykład jeżeli partycja na której zapisywane jest nagranie się zapełni i chcesz ręcznie usunąć jakieś nagrania aby zwolnić miejsce. Aby to zrobić, wybierz odpowiednie zadanie a następnie kliknij Disable Schedule (Wyłącz Harmonogram). Aby włączyć go ponownie, kliknij Enable Schedule (Włącz Harmonogram). Zauważ: Wyłączenie zadania nie ma żadnego wpływu na istniejące nagrania związane z tym zadaniem. Możesz także usunąć zadanie nagrywania na stałe, jeśli nie jest już ono potrzebne. (Pamiętaj, że możesz edytować zadanie tak, aby wykorzystywało inne kryteria nagrywania, na przykład harmonogram lub ustawienia zapętlania) W celu usunięcia zadania nagrywania, wybierz odpowiednie zadanie z listy a następnie kliknij Delete Schedule (Usuń Harmonogram). VSoIP Pro ostrzeże Cię, że wszystkie nagrania z partycji związanej z tym zadaniem zostaną również skasowane. Kliknij OK. Zadanie nagrywania przestaje być wyświetlane. Uwaga: Proszę mieć na względzie prawne implikacje przechowywania danych w Państwa kraju i okres czasu, przez jaki nagrania mogą być przechowywane zanim trzeba będzie je skasować. Praca Awaryjna NVR Możesz użyć pracy awaryjnej NVR aby upewnić się, że obraz z kamery będzie nadal nagrywany, nawet jeżeli NVR nagrywający ten obraz stanie się niedostępny. Zauważ: Praca awaryjna NVR to ustawienia ogólnosystemowe mające zastosowanie do wszystkich NVR znajdujących się w monitorowanym miejscu. Mają one jednak zastosowanie tylko do Zabezpieczonych partycji. Uwaga: Konfigurując grupę NVR, które mają być użyte do nagrywania, upewnij się, że każdy NVR posiada licencję na liczbę kanałów wystarczającą na cele nagrywania harmonogramów przypisanych do niego, plus jakichkolwiek harmonogramów, które mogą być ponownie przypisane do niego podczas pracy awaryjnej. W Ustawieniach Systemowych wybierz Enable NVR Failover (Włącz Pracę awaryjną NVR): Rysunek 98 Włączanie Pracy awaryjnej NVR Jeżeli NVR, który wykonuje nagrywanie przestanie działać bądź jego miejsce na dysku będzie na wyczerpaniu, VSoIP Pro zatrzyma nagrywanie dla tego NVR i automatycznie przypisze zadanie do innej partycji, w tej samej grupie partycji, na innym NVR.

133 Zauważ: Kiedy miejsce na dysku przeznaczone dla NVR dla Zabezpieczonej partycji wyczerpie się w 90%, zostaną wyświetlone ostrzeżenia. W tym momencie należy podjąć działania mające na celu zwolnienie miejsca na dysku. Jeżeli miejsce na dysku będzie na wyczerpaniu, nagrywanie na tym NVR zostanie zatrzymane. Więcej informacji na temat partycji i grup partycji znajduje się w Załączniku D Partycje NVR i Grupy Partycji" Zauważ: Jeżeli nagrywanie odbywało się na grupie partycji, w której jest tylko jedna partycja, zadanie nagrywania nie zostanie przeniesione a nagrywanie zostanie zatrzymane. Zauważ: Jeżeli NVR, które uległo awarii powróci online, zadanie nie zostanie przekazane z powrotem do tego NVR, lecz nagrywanie będzie trwać w trybie pracy awaryjnej NVR. Wykorzystywanie Próbkowania Strumienia do Ograniczenia Wymaganego Miejsca Możesz chcieć nagrywać strumień wideo na żywo, ale potrzebować zmniejszyć miejsce wymagane na potrzeby przechowywania nagrania. Znane jest to jako próbkowanie strumienia. Przykładowo, pozwala to na zmniejszenie wpływu nagrywania przez pojedynczy koder, kamerę megapikselową, bez narażania jakości przekazu na żywo z kamery. Uwaga: Próbkowanie strumienia może znacznie obniżyć jakość nagrania - należy bardzo uważać przy ustawianiu parametrów względem parametrów źródła, aby nagranie nadawało się do oglądania. Podczas tworzenia zadania nagrywania możesz zmienić strumień wejściowy wybierając nagrywanie jego przekodowanej wersji. Zauważ: Nagrania wykonane z przekodowanych strumieni mogą nie być dopuszczalne jako dowody w sądzie. Liczba klatek na sekundę - Określa ile klatek na sekundę strumienia wejściowego chcesz nagrywać. Klatki nie są powielane w celu osiągnięcia wyższej wartości liczby klatek na sekundę niż ta w strumieniu wejściowym. Kilobity na sekundę - Maksymalna prędkość przesyłu danych, jaką transkoder może wykorzystać podczas transkodowania strumienia wejściowego. Niska prędkość przesyłu danych zazwyczaj obniża jakość obrazu, zwłaszcza jeżeli rozdzielczość i/lub liczba klatek są wysokie. Istnieje jednak dolny limit jakości, który MOŻE zostać przekroczony jeżeli liczba klatek na sekundę i rozdzielczość będą zbyt wysokie. Rozdzielczość - Wybierz rozdzielczość wymaganą dla nagrywanego strumienia. Rozdzielczość może być próbkowana w górę i w dół. Dla wszystkich ustawień próbkowania, wybór "Input " (Wejście) ma na celu utrzymanie bieżących cech strumienia wejściowego tak najbliższych cechom strumienia wejściowego, jak tylko pozwalają na to ograniczenia wynikające z pozostałych ustawień próbkowania. Transkoder będzie próbował osiągnąć wymaganą rozdzielczość. On nigdy nie powiela klatek, więc ustawienie FPS zostaje osiągnięte tylko wtedy, jeśli liczba klatek na sekundę strumienia wejściowego jest równa lub większa niż liczba klatek na sekundę ustawienia próbkowania. Co więcej, transkoder próbuje mieścić się w ramach określonych ograniczeń prędkość przesyłu danych oraz obniża jakość obrazu w tym celu. Istnieje minimalna jakość obrazu dla próbkowanego nagrania. Jeżeli wybrana prędkość przesyłu próbkowania jest zbyt niska w odniesieniu do cech strumienia wejściowego i/lub na cele osiągnięcia ustawień próbkowania, wówczas faktyczna użyta prędkość przesyłu próbkowania będzie najniższą z możliwych, tzn. wybrane ustawienie nie zostanie osiągnięte. Gdyby okazało się, że wybrane ustawienie prędkości przesyłu próbkowania jest nieosiągalne, wówczas nagranie może mieć wyższą niż oczekiwana wartość przesyłu, co spowoduje zmniejszenie długości możliwych do zachowania nagrań. W tym przypadku należy rozważyć albo zwiększenie miejsca na dysku albo zmniejszenie ustawień próbkowania w zakresie liczby klatek na sekundę i/lub rozdzielczości aby umożliwić transkoderowi osiągnięcie wybranej prędkości transmisji próbkowania. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę, że długotrwała połączona przepustowość nagrywania i odtwarzania dla każdego NVR nie może przekraczać Mbps. Podczas obliczania połączonej przepustowości należy wziąć pod uwagę: Sumę prędkości przesyłu każdego zarejestrowanego strumienia, niezależnie czy jest on próbkowany czy też nie

134 Sumę prędkości przesyłu każdorazowego odtwarzania niepróbkowanego strumienia (każdy będzie taki sam jak prędkość przesyłu nagrywanego strumienia) Sumę prędkości przesyłu każdorazowego odtwarzania próbkowanego strumienia (każdy będzie zgodny z prędkością przesyłu wynikającą z ustawień próbkowania) Uwaga: Faktyczny proces transkodowania strumienia (zmiana parametrów strumienia) może bardzo obciążać procesor i należy bardzo uważać aby nie przeciążyć procesora. Korzystanie z VSoIP NVR na cele Transmisji Źródła Wideo VSoIP Pro pozwala na oglądanie przekazu na żywo ze źródło wideo wymienionego w zadaniu nagrywania używając tego samego strumienia wideo co NVR. Aby to zrobić wybierz Enable Broadcasting (Włącz Transmisję) przy tworzeniu zadania nagrywania (Rysunek 97 na stronie 131). Zauważ: Bramka interfejsu www jest dostępna na NVR, jednak jej działanie wyklucza się wzajemnie z automatyczną transmisją. Jeżeli włączona jest transmisja poprzez bramę, to niemożliwa jest transmisja z nagrywaniem i odwrotnie - jeśli włączona jest transmisja z nagrywaniem, wówczas interfejsu www jest wyłączony. Otrzymywany w ten sposób strumień wideo jest wyświetlany w drzewie w ramach NVR na którym stworzono zadanie nagrywania: Rysunek 99 Strumienie wideo przeglądane za pomocą NVR Przeciągnij i upuść strumienie wideo tak jak zwykle do okienka wideo aby móc oglądać obraz na żywo z tej kamery. Zauważ: Ten strumień transmisji jest dostępny WYŁĄCZNIE na cele oglądania obrazu na żywo. Nie może on być nagrany ani wykorzystywany do osiągnięcia dostępu do wszelkich innych usług powiązanych z oryginalnym źródłem wideo, takim jak PTZ itp. Ponadto nie może być on wykorzystany w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek nagrań powiązanych z oryginalnym źródłem wideo. Nagrywanie w Oparciu o Alarm - Buforowanie przed i po nagrywaniu Nagrywanie oparte na alarmie NVR sprawia, że NVR rozpoczyna nagrywanie po uruchumieniu się jednego lub więcej wyzwalaczy. Zauważ: Przeciwnie do zwykłego zaplanowanego zadania nagrywania, serwer musi być dostępny aby zadanie nagrywania opartego na alarmie działało poprawnie. Tworzenie nagrywania w oparciu o alarm jest podobne do tworzenia ciągłego zadania nagrywania, z tą różnicą, że trzeba wykonać kilka dodatkowych czynności polegających na określeniu jednego lub więcej złożonych alarmów wykorzystywanych do uruchomienia nagrywania.

135 W celu zapewnienia, że zdarzenie powodujące uruchomienie alarmu zostanie nagranie, rejestrator stale nagrywa źródła wideo określone w zadaniu, przez czas określony w zadaniu (Rysunek 100). Rysunek 100 ustawienia bufora przed i po alarmie W celu zarządzania wykorzystaniem zasobów komputera na cele przechowywania, rejestrator dokonuje nagrywania zapętlonego. Na Rysunku 100 wartość ta została ustawiona na pięć minut. Czas trwania takiego nagrywania zapętlonego znany jest jako czas przed alarmem. Jest to czas trwania zapisu wideo, które zostałoby zachowane i udostępnione jako nagranie przed wystąpieniem alarmu w przypadku uruchomienia wyzwalacza. Jeżeli alarm nie zostanie uruchomiony, starsze nagranie z pętli zostaje odrzucone. Niemniej jednak, gdy zostaje uruchomiony powiązany wyzwalacz, rejestrator automatycznie przechowuje nagranie i kontynuuje nagrywanie przez okres zwany jako czas po alarmie. Na Rysunku 100 został on ustawiony na 5 minut. Nagranie otrzymane w ten sposób, nagranie przed alarmem i nagranie po alarmie są następnie udostępniane jako nagranie po alarmie uruchomione przez zdarzenie. Jeżeli alarm zostanie uruchomiony ponownie przed końcem czasu po alarmie" początkowego uruchomienia, wówczas ta część czasu po alarmie", która już upłynęła jest resetowana, przez co rejestratora kontynuuje nagrywanie i nagranie uruchomione przez zdarzenie jest dłuższe. Zauważ: Nagranie otrzymane w ten sposób nie jest automatycznie kasowane. Nagranie musi być skasowane przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami. Uwaga: Tworząc zadanie nagrywania opartego na alarmie należy pamiętać o ilości kanałów nagrywania dozwolonej przez licencję NVR: wykorzystanie buforowania przed lub po alarmie buforach oznacza, że jeden kanał nagrywania jest stale w użyciu, nawet jeżeli powiązane alarmy nigdy nie zostaną uruchomione.

136 Rozdział 14 Korzystanie z Bramy VSoIP Niniejszy rozdział dotyczy: Omówienia Konfiguracji Usługi Bramy VSoIP Tworzenia Sesji Wyświetlania Wideo Omówienie Brama VSoIP jest usługą transmisji strumieniowej, która jest żądana przez usługi za pośrednictwem stron internetowych, hostowanych przez samą Usługę Transmisji Strumieniowej, bądź przez aplikacje korzystające z interfejsu www Usługi. Wideo może być następnie oglądanie na jakimkolwiek odtwarzaczu wideo zgodnym z RTSP, takim jak QuickTime lub Klient VideoLan (Odtwarzacz VideoLan). Usługa bramy VSoIP może również działać w powiązaniu z pozostałymi produktami VSoIP; VSoIP Pro zapewnia obsługę podglądu w pakiecie do monitoringu a strumienie z Bramy VSoIP mogą być także oglądane na Ścianie wizyjnej VSoIP. Konfiguracja Bramy VSoIP Service Bramka VSoIP jest instalowana podczas instalacji serwera VSoIP i uruchamia się wraz uruchomieniem serwera VSoIP Pro. Aby uzyskać dostęp do Bramki VSoIP wprowadź adres IP serwera VSoIP wpisując na końcu stream, w następujący sposób: Zauważ: Proszę zauważyć, że jeśli zostało włączone nagrywanie transmisji na NVR, wówczas interfejs internetowy dla Bramki VSoIP zostaje wyłączony. Więcej informacji- patrz "Korzystanie z VSoIP NVR na cele Transminsji Źródła Wideo na stronie 134. Zostanie wyświetlona strona internetowa Session Config (Konfiguracja Sesji). 1 Kliknij System Info (informacje o systemie) po lewej stronie strony internetowej.

137 Rysunek 101 Informacje o systemie 2 Tutaj możesz zmienić domyślny port RTSP. Zalecamy nie zmieniać domyślnego adresu sieci lub domyślnego portu www, ponieważ może to powodować problemy z komunikacją. Domyślny Port RTSP - Jeżeli chcesz zmienić domyślny port RTSP z wartości 554, wprowadź tutaj nową wartość. Jeżeli zmieniony domyślny port jest używany, wówczas obsługiwanym portem będzie 7000, a następnie 7001, itd. Uwaga: Należy zrestartować serwer VSoIP Pro aby zmiany zaczęły działać.

138 Dodawanie Urządzenia Po wejściu do usługi Bramka VSoIP najpierw należy dodać urządzenia z których chcesz przesłać dane strumieniami: 1 Wybierz Device Config (Konfiguracja Urządzeń) po lewej stronie. Device Config (Konfiguracja Urządzeń) wyświetla listę urządzeń już utworzonych i pozwala dodać nowe urządzenia. 2 Wybierz urządzenie z rozwijanej listy. Rysunek 102 Dodawanie urządzenia do Bramki VSoIP 3 Wprowadź dane konfiguracji w następujący sposób: Address - Adres IP kamery (lub kodera). Input Port - Określa, która kamera (na którym koderze). Jeśli masz tylko jedną kamerę wprowadź 0. Na Rysunku 102 wejście 00, które jest kodem dla analogowego wejścia wideo 1, kodera 1, wskazuje źródło obrazu wideo. Name - Nazwa pod którą urządzenie będzie znane w Bramie VSoIP. Na Rysunku 102 nazwą urządzenia jest GanzCamera. Description - (opcjonalnie) Krótki, przydatny komentarz dotyczący urządzenia. User Name - (Jeśli dotyczy) Wprowadź nazwę użytkownika wykorzystywanego do osiągnięcia dostępu do urządzenia. Password - (Jeśli dotyczy) Wprowadź hasło powiązane z nazwą użytkownika. 4 Kliknij Add Device (Dodaj Urządzenie). Urządzenie pojawi się na stronie. Usługa przesyłania strumieniowego zażąda teraz przesyłu strumienia wideo z urządzenia. Otrzymany strumień będzie używał ustawień określonych podczas konfiguracji urządzenia stosując oprogramowanie dostarczone przez producenta urządzenia albo za pośrednictwem stron internetowych, tak jak opisano w instrukcji użytkownika dostarczonej przez producenta. Teraz możesz stworzyć nową sesję podglądu wideo. Sesje opisują Usłudze Przesyłu Strumieniem jak powinna ona transkodować oryginalny strumień przesłany z urządzenia.

139 Tworzenie Sesji Strona internetowa Session Config (Konfiguracja Sesji) wyświetla istniejące sesje i pozwala na stworzenie nowej sesji. Sesja opisuje, jak usługa przesyłu strumieniowego powinna transkodować strumień z uprzednio dodanego urządzenia. Ustawić można różne rozdzielczości, liczby klatek na sekundę, jakość (Q) - wartości lub prędkość transmisji danych oraz odstępy czasu wstawiania I-frame. Pozwala to oryginalnemu strumieniowi z wybranego urządzenia wygenerować nowy strumień w określony sposób. W celu utworzenia nowej sesji: 1 Kliknij Session Config (Konfiguracja Sesji) po lewej stronie. 2 Wprowadź dane konfiguracji dla tej sesji w następujący sposób: Format - Format kodowanego wideo, który chcesz wykorzystać. Resolution - Rozdzielczość zakodowanego obrazu wideo strumienia wyjściowego Framerate - liczba klatek na sekundę strumienia wyjściowego Bitrate/Quality Bitrate (prędkość przesyłu danych) - zapewnia stałą prędkość przesyłu danych (CBR) Quality (Jakość) - korzysta ze zmiennych prędkość przesyłu danych (VBR) w celu zapewnienia stałej jakości obrazu wideo I-Frame - Liczba sekund pomiędzy kluczowymi klatkami Name - Nazwa tej sesji. Nazwa sesji nie może zawierać spacji. Device - urządzenie, z którego wideo jest przekazywane strumieniowo w tej sesji 3 Kliknij Create Session (Utwórz Sesję). Zauważ: Jeżeli stworzona już została maksymalna dopuszczalna liczba sesji, przycisk Create Session będzie nieaktywny. Rysunek 103 Tworzenie sesji Bramka VSoIP będzie teraz aktywnie transkodować strumień z urządzenia, a nowe sesje zostaną dodane do wykazu istniejących sesji. Zauważ: Po stworzeniu sesji możesz wykorzystać stronę Informacje o systemie aby sprawdzić liczbę aktywnych strumieni i wykaz klientów.

140 Wyświetlanie Obrazu Wideo Możesz wyświetlić obraz wideo używając Bramy VSoIP: w przeglądarkach uruchamianych na Windowsie, Macintoshu lub Linuksie. Zakładając, że zainstalowano wtyczkę QuickTime do przeglądarki lub wtyczkę VideoLan Player do przeglądarki. na telefonach komórkowych używających Windows Mobile Player. używając Odtwarzacza Eksportowego VSoIP przy użyciu VSoIP Pro działającego na komputerze z systemem Windows albo na Ścianach wizyjnych VSoIP kontrolowanych przez VSoIP Pro. Wyświetlanie Obrazu Wideo w przeglądarce internetowej Aby wyświetlić obraz wideo w przeglądarce internetowej, najpierw należy zainstalować QuickTime lub VideoLan Player. Zauważ: Aby pobrać te wtyczki, kliknij linki znajdujące się na stronie System Config (Konfiguracja Systemu). Aby wyświetlić obraz wideo, kliknij link sesji odpowiadający stworzonej sesji. Na przykład, na Rysunku 103 jest to/broadcaster/video/source/transcodedganzcamera. Obraz wideo zostanie wyświetlony w odrębnym okienku: Rysunek 104 Wyświetlanie obrazu wideo w przeglądarce internetowej, Wyświetlanie Obrazu Wideo przy zastosowaniu Odtwarzacza Eksportowego VSoIP Odtwarzacz Eksportowy VSoIP to odtwarzacz wideo obsługujący RTSP dostarczany wraz z VSoIP Pro. Aby wyświetlić obraz wideo z usługi strumieniowego przesyłu przy zastosowaniu Odtwarzacza Eksportowego VSoIP najpierw należy zainstalować Odtwarzacz Eksportowy VSoIP na swoim komputerze. Więcej informacji dotyczących tego, jak można to zrobić znajduje się w Instrukcji Obsługi Odtwarzacza Eksportowego VSoIP. 1 Uruchom Odtwarzacz Eksportowy VSoIP z menu Start. 2 Kiedy aplikacja się otworzy, wybierz Open Stream (Otwórz Strumień) z menu File (Plik) i wprowadź adres strumienia, który chcesz oglądać: Rysunek 105 Otwieranie strumienia

141 Powinien on być w formacie: rtsp://adresip: numerportu/informacje o urządzeniu (gdzie informacje o urządzeniu to informacje na temat konfiguracji i kontroli specyficzne dla strumienia z tego urządzenia) 3 Kliknij OK aby zacząć oglądać przesył strumieniowy. Wyświetlanie Obrazu Wideo przy użyciu VSoIP Pro lub Ściany wizyjnej VSoIP Aby wyświetlić obraz wideo z usługi strumieniowego przesyłu przy użyciu VSoIP Pro najpierw należy dodać Bramę VSoIP jako urządzenie do VSoIP Pro. Więcej informacji jak dodawać urządzenia do VSoIP Pro znajduje się w części Dodawanie Urządzeń na stronie 40. Po dodaniu Bramki VSoIP jako urządzenia, utworzone strumienie są widoczne w VSoIP Pro tak, jak to pokazano na Rys.106: Rysunek 106 Wyświetlanie strumieni w VSoIP Pro Aby wyświetlić strumień, przeciągnij i upuść nazwę strumienia do okienka wideo. Zauważ: Aby wyświetlić strumień na Ścianie wizyjnej VSoIP, przeciągnij i upuść strumień do okienka wideo na Ścianie wizyjnej VSoIP tak, jak to pokazano na Rys.107: Rysunek 107 Oglądanie strumieni na Ścianie wizyjnej VSoIP

142 Załącznik A Informacje dot. konserwacji Poniższa sekcja zawiera przydatne informacje dotyczące ogólnego użytku i konfiguracji systemu do monitoringu. Otwieranie Wiersza Poleceń w Microsoft Windows Wiersz poleceń pozwala na uruchomienie określonych narzędzi, które nie posiadają graficznego interfejsu użytkownika. Często takie polecenia wymagają dodatkowych elementów zwanych argumentami, które uszczegóławiają, które opcje muszą być skonfigurowane. Na przykład, sieciowe polecenie ping pozwala na przetestowanie połączeń sieciowych do innego sieciowego urządzenia. Głównym wymaganym argumentem jest adres IP urządzenia, np. ping Zauważ: Często polecenia wykonywane w wierszu poleceń wymagają posiadania określonych uprawnień, zatem istotnym jest, aby wiersz poleceń był wykorzystywany przez użytkownika z uprawnieniami administratora. Windows XP Aby wejść do wiersza poleceń, kliknij menu Start> Wszystkie programy> Akcesoria> Wiersz Poleceń. Często można go też uruchomić za pomocą okna dialogowego Uruchom (patrz poniżej) wpisując cmd i klikając OK. W oknie wiersza poleceń wpisz odpowiednie polecenie przy znaku zachęty po znaku >. Po wpisaniu polecenia, naciśnij Enter aby wykonać polecenie. Rysunek 108 Otwieranie Wiersza Poleceń Windows Otwieranie okna dialogowego Uruchom Aby otworzyć okno dialogowe Uruchom należy: Wybrać Start > Uruchom albo Przytrzymać klawisz Windows i wcisnąć klawisz "R". Zauważ: Jeżeli w menu Start brakuje elementu Start > Uruchom, możesz go włączyć klikając prawym przyciskiem myszy na menu Start. Wybierz Właściwości, wybierz zakładkę Menu Start, kliknij Dostosuj, wybierz zakładkę Zaawansowane. W okienku zatytułowanym Elementy menu Start znajdź polecenie Uruchom i zaznacz go. Kliknij OK dwukrotnie aby zachować zmiany. Odszukanie Adresu IP Komputera Można to zrobić na wiele sposobów. Jednym z nich, który zadziała niezależnie od wersji Windowsa, jest polecenie ipconfig. Aby móc użyć ipconfig należy otworzyć wiersz poleceń. Wprowadź polecenie ipconfig. Po wprowadzeniu polecenia system operacyjny wyświetli szereg adresów, znajdź adres oznaczony jako Adres IP.

143 Ustalanie Wykorzystania Portu komputera Można użyć polecenia netstat w celu wyświetlenia wszystkich portów sieci, które są obecnie wykorzystywane przez komputer. Aby móc użyć netstat, najpierw należy otworzyć wiersz poleceń (patrz powyżej), a następnie wpisać polecenie netstat w następujący sposób: netstat - a - b Po wpisaniu polecenia zostanie wyświetlona tabela z czterema kolumnami: Protokół, Adres lokalny, Obcy adres i Stan. Polecenie to generuje dużą ilość tekstu, przez co zlokalizowanie potrzebnych informacji jest trudne. Aby ułatwić sobie zlokalizowanie określonego portu zapisz wynik polecenia do pliku używając przekierowania konsoli, np. netstat - a - b > c:\portresults.txt Znak w kształcie strzałki wymusza na Windowsie nie pokazywanie wyników na ekranie, a zamiast tego umieszcza wyniki w pliku o nazwie portresults.txt na dysku C. Kiedy po wciśnięciu enter znak zachęty pojawi się ponownie, oznacza to, że polecenie zostało wykonane i można przejrzeć zawartość pliku. Aby przejrzeć zawartość pliku z wynikami użyj notatnika Windows. W notatniku użyj funkcji znajdź (Edycja> Znajdź), aby znaleźć zdarzenia z sekwencją cyfr, np Pamiętaj, że netstat wymusza na systemie operacyjnym utworzenie wykazu wszystkich portów będących w użyciu, więc jeśli nie znajdziesz portu 8080 w tym pliku, oznacza to, że port 8080 jest nieużywany i można go użyć. Jeżeli sekwencja 8080 zostanie odnaleziona, wówczas port ten może być w użyciu, lecz aby zyskać pewność co do tego należy zanalizować wiersz zawierający sekwencję Jeżeli sekwencja 8080 znajduje się w trzeciej kolumnie Obcy adres" - wówczas wiersz ten można zignorować i kontynuować wyszukiwanie. Zignoruj również wszelkich znalezione wiersze zawierające sekwencję 8080 będącą częścią innej liczby, np Jeżeli wiersz zawiera 8080, a numer portu nie jest częścią innej liczby i numer portu znajduje się w kolumnie Adres lokalny", zbadaj wiersz znajdujący się bezpośrednio pod tym wierszem aby sprawdzić, która aplikacja lub usługa używa tego portu. Rysunek 109 Ustalanie wykorzystania portów przy zastosowaniu polecenia netstat Przykład ten pokazuje jak przeglądać w Notatniku Windows wyniki polecenia netstat w Konsoli Windows i przy użyciu przekierowania konsoli w celu stworzenia pliku zawierającego wykaz portów w użyciu. Wykorzystano funkcję Notatnika Znajdź w celu znalezienia wiersza zawierającego 8080 w kolumnie adres lokalny, oraz wiersza znajdującego się pod nim pokazującego, że port jest wykorzystywany przez aplikację o nazwie RandomServerUsingPort.exe.

144 Zdarzenia Windows Korzystanie z Podglądu Zdarzeń Rysunek 110 Podgląd Zdarzeń Windows Niektóre usługi i aplikacje działające na komputerze muszą komunikować się z użytkownikiem, ale nie mają interfejsu graficznego do tego celu. Dla tych usług i aplikacji system operacyjny dostarcza metod zapisu wystąpienia zdarzenia. Wszystkie zdarzenia w systemie są przechowywane w różnych dziennikach zdarzeń. Podgląd Zdarzeń jest wygodną metodą zbadania wszystkich zdarzeń, które miały miejsce niedawno. Problemy dotyczące prawidłowego funkcjonowania systemu są zapisywane i umożliwiają ich rozwiązanie w czasie odbioru i cyklów konserwacyjnych. Przeglądanie Dzienników Windows Podgląd Zdarzeń Windows pozwala przeglądać różne dzienniki Windows. Dla systemu do monitoringu najważniejszym dziennikiem jest Dziennik Aplikacja. Dziennik Aplikacja przechowuje historyczny wykaz informacji, ostrzeżeń i komunikatów błędów związanych z aplikacjami działającymi na lokalnym komputerze. Aby wejść do tego dziennika należy otworzyć Panel sterowania z menu Start i wybrać Narzędzia Administracyjne. Jeżeli menu Panelu sterowania znajduje się w widoku kategorii należy wybrać kategorię Wydajność i Konserwacja, a następnie Narzędzia Administracyjne. Otwórz Podgląd Zdarzeń. Kliknij dwa razy dziennik Aplikacja. Podczas sprawdzania dziennika, zwróć uwagę na kolumnę Źródło. Znajdują się w niej nazwy aplikacji, które wygenerowały pozycję dziennika. Pozycje mogą być: Informacyjne, widnieje przy nich ikona i. Ostrzeżeniami, widnieje przy nich ikona z wykrzyknikiem. Błędami serwera, widnieje przy nich czerwona ikona z białym krzyżykiem. W przypadku komponentów pakietu oprogramowania do monitoringu dla których istnieją w dzienniku pozycje ostrzeżenia lub błędu, należy te pozycje odczytać w celu ustalenia źródła błędów. Dziennik systemowy może być pomocny w znajdowaniu problemów z komputerem, które mogą pośrednio wpływać na działanie aplikacji pakietu do monitoringu, jak na przykład mało miejsca na dysku. Zauważ: Jeżeli w Menu Start nie ma pozycji Panel Sterowania możesz go włączyć klikając prawym przyciskiem myszy na menu Start. Wybierz Właściwości, wybierz zakładkę Menu Start, kliknij Dostosuj, wybierz zakładkę Zaawansowane. W okienku Elementy menu Start znajdź Panel sterowania i wybierz Wyświetl jako łącze lub Wyświetl jako menu. Kliknij OK dwukrotnie aby zachować zmiany. Wyświetlanie Plików Ukrytych lub Systemowych Windows XP Domyślnie, Eksplorator Windows nie wyświetla plików ukrytych lub systemowych. Dlatego też możesz nie widzieć określonych plików mimo, że istnieją one na dysku. Aby wyświetlić pliki ukryte lub systemowe w Windows XP: 1 Otwórz Eksploratora Windows, otwórz menu Narzędzia i wybierz Opcje Folderów. W Opcjach Folderów wybierz zakładkę Widok 2 Znajdź sekcję Ukryte pliki i foldery i wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery. 3 Odznacz Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. 4 Odznacz Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. 5 Kliknij Zastosuj a następnie OK.

145 Windows Vista Aby włączyć przeglądanie ukrytych i chronionych plików systemowych w Windows Vista należy: 1 Kliknąć Start> Panel sterowania. Kiedy Panel sterowania się otworzy może mieć on Wygląd klasyczny lub może być to Strona główna Panelu sterowania. Jeżeli masz Wygląd klasyczny, to: a. Kliknij dwa razy ikonę Opcje folderów. b. Kliknij zakładkę Widok. c. Przejdź do kroku 2. Jeżeli jesteś na Stronie głównej Panelu sterowania, to: a. Kliknij Wygląd i Personalizacja. b. Kliknij Pokaż Ukryte Pliki lub Foldery. c. Przejdź do kroku 2. 2 Znajdź sekcję Ukryte pliki i foldery i wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery. 3 Odznacz Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. 4 Odznacz Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Po wykonaniu tych kroków, okno Opcje Folderów powinno mieć wygląd podobny do poniższego obrazu. Rysunek 111 Pokazywanie ukrytych plików i folderów 5 Kliknij Zastosuj a następnie OK. Windows 7 Jeżeli usługa Windows Wyszukaj jest włączona na Twoim komputerze, wykonaj następujące czynności w celu umożliwienia przeglądania ukrytych i chronionych plików systemowych w Windows 7: 1 Kliknij przycisk menu Start i wpisz "ukryte" w polu wyszukiwania programów i plików. 2 Znajdź a następnie kliknij pozycję "Pokaż ukryte pliki i foldery" na liście. 3 Wybierz Pokaż ukryte pliki, foldery i napędy (patrz Rysunek 111). 4 Kliknij Zastosuj, a następnie kliknij OK. Jeżeli usługa Windows Wyszukaj jest wyłączona, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij Start> Panel sterowania. 2 Wybierz Wygląd i Personalizacja, a następnie w Opcjach Folderów wybierz Pokaż ukryte pliki i foldery.

146 3 W sekcji Ukryte pliki i foldery wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery. 4 Odznacz Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. 5 Odznacz Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Po wykonaniu tych kroków, okno Opcje Folderów powinno mieć wygląd podobny do Rysunku Kliknij Zastosuj, a następnie OK. Konfigurowanie Dziennika Aplikacja tak, aby Najstarsze Pozycje były Nadpisywane Rysunek 112 Zmiana sposobu rejestracji danych przez Windows Dziennik Zdarzeń może zostać całkowicie zapełniony a przez to uniemożliwić prawidłowe wykonanie zadań uruchomionych na komputerze. Aby temu zapobiec należy zmienić własności dziennika zdarzeń aplikacji tak, aby najstarsze wydarzenia były nadpisywane w przypadku, gdy miejsce byłoby na wyczerpaniu. Aby to zrobić: 1 Z menu Start otwórz Panel sterowania i wybierz Narzędzia Administracyjne. (Jeżeli Panel sterowania znajduje się w widoku kategorii należy wybrać kategorię Wydajność i Konserwacja, a następnie Narzędzia Administracyjne) 2 Otwórz Podgląd Zdarzeń. 3 Kliknij dwa razy dziennik Aplikacja. 4 kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycję Aplikacja znajdującej się po lewej stronie okna i wybierz Właściwości. 5 W oknie Właściwości: Aplikacja wybierz zakładkę Ogólne a w grupie rozmiar dziennika kliknij Zastąp zdarzenia w razie potrzeby i kliknij OK.

147 Przeglądanie Listy Usług Windows Niektóre części systemu do monitoringu działają jako zadania w tle i nie wymagają, aby użytkownik był zalogowany aby mogły one działać. Te zadania w tle nazywane są usługami. Chociaż usługi działają w tle, nie kontaktują się" graficznie z użytkownikiem i nie wymagają, aby użytkownik był zalogowany, są one inicjowane, uruchomiane i posiadane przez konto użytkownika danego komputera. Na ogół konto to jest jednym z wbudowanych kont, zwykle użytkownik o nazwie UsługaLokalna a czasem użytkownik o nazwie UsługaSieciowa. Usługi mogą być automatycznie uruchomione lub zatrzymywane przez system operacyjny, gdy ten się uruchamia lub wyłącza. Mogą one być również uruchomione lub zatrzymywane ręcznie przez zalogowanego użytkownika, który ma do tego uprawnienia. Kiedy komponenty pakietu do monitoringu oparte na usługach są instalowane, domyślnie mają stan, w którym wymagany jest aby użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami uruchomił usługę. Lista Usług Windows pozwala zalogowanemu użytkownikowi z wystarczającymi uprawnieniami na: Przełączenie usługi ręcznej na automatyczne uruchamianie. Przełączenie usługi uruchamiającej się automatycznie na ręczne uruchamianie Całkowite wyłączenie usługi, uniemożliwiając jej uruchomienie. Aby otworzyć listę Usług, z menu Start otwórz Panel sterowania i wybierz Narzędzia Administracyjne. Jeżeli menu Panelu sterowania znajduje się w widoku kategorii należy wybrać kategorię Wydajność i Konserwacja, a następnie Narzędzia Administracyjne. Aplikacja Otwórz Usługi. Rysunek 113 Usługi Windows Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości danej usługi.

148 Rysunek 114 Konfigurowanie typu uruchamiania dla wybranej usługi Aby wymusić na Windowsie uruchamianie usługi podczas uruchomienia systemu operacyjnego, należy zmienić typ uruchomienia na Automatyczny. Należy pamiętać, że usługa uruchomi się dopiero po restarcie systemu. Aby uruchomić usługę z tego okna dialogowego, wybierz daną usługę a następnie kliknij Uruchom. Aby zmienić ustawienia dla danej usługi z automatycznego uruchamiania na uruchamianie i zatrzymywanie przez zalogowanego użytkownika, należy zmienić typ uruchomienia na Ręczny. Należy zauważyć, że uruchomiona usługa nie zatrzyma się aż do chwili wyłączenia Windows. Aby zatrzymać usługę wcześniej, wybierz ją z listy a następnie kliknij Stop. Zauważ: Komunikaty informacyjne, ostrzeżenia i zdarzenia błędów rejestrowane przez usługi można przeglądać za pomocą Windows Events Viewer. Sprawdzanie Połączenia Urządzenia Sieciowego lub Komputera Podczas instalacji, odbioru i w trakcie usuwania usterek zainstalowanego systemu być może okaże się, iż niezbędnym jest potwierdzenie, że określone urządzenie sieciowe jest dostępne w sieci. Jedną z technik jest wykorzystanie pinga. Ping wysyła specjalne pakiety danych przez sieć, na który odpowiada urządzenie końcowe po ich otrzymaniu. O ile nie skonfigurowane inaczej, większość urządzeń sieciowych, kamer IP, sieciowych DVR, komputerów na których działa komponent serwera, komputerów na których działa NVR lub komputerów na których działa Ściana wizyjna odpowie na przychodzące żądanie ping. Aby móc użyć ping trzeba znać adres IP urządzenia sieciowego, które chce się znaleźć. Zauważ: Jeżeli nie zostanie otrzymana żadna odpowiedź od pingowanego urządzenia, najpierw należy się upewnić, czy podany adres IP urządzenia jest prawidłowy. Jeżeli jest prawidłowy, zanim założysz, że urządzenie nie jest dostępne w sieci, sprawdź połączenie z innymi urządzeniami sieciowymi. Może się okazać, że komputer, z którego wysyłasz ping nie jest w stanie połączyć się z niektórymi albo wszystkimi urządzeniami sieciowymi z powodu problemów z konfiguracją używanego komputera, zbieżności lokalizacji, szerszego problemu z połączeniem do sieci albo obecnością oprogramowania firewall uniemożliwiającego wysłanie lub otrzymanie żądania ping. Wysyłanie Pinga Poniżej podano jak ustalić, czy pewne urządzenie o adresie IP jest dostępne w sieci. W poniższym przykładzie przyjmuje się, że sprawdzono czy komputer użyty do testu jest podłączony do tej samej sieci co urządzenie, oraz czy inne urządzenia, które istnieją w sieci i są do niej podłączone odpowiedziały. 1 Otwórz wiersz poleceń. 2 Wpisz ping i wciśnij Enter. 3 Jeżeli urządzenie sieciowe (lub komputer na którym działa komponent oprogramowania do monitoringu) nie jest osiągalne, wówczas odpowiedź będzie miała conajmniej 4 wiersze o treści "Upłynął limit czasu żądania".

149 Rysunek 115 Urządzenie odpowiedziało na ping Jeżeli urządzenie sieciowe jest dostępne w sieci, wówczas odpowiedź będzie się składać z kilku odpowiedzi. W przypadku pojawienia się zarówno odpowiedzi na żądanie jak i komunikatu upłynął limit czasu żądania ", sugeruje to błąd połączenia z siecią lub że sieć jest bardzo zatłoczona lub że urządzenie docelowe jest zbyt zajęte z uwagi na dużą ilość zadań, aby mogło odpowiedzieć, bądź połączenie powyższych. Wskazuje to na problemy z system, które mogą negatywnie wpływać na ogólne działanie systemu i które mogą skutkować niepowodzeniem żądań nagrywania, nadania przekazu w czasie rzeczywistym czy żądania odtwarzania i ogólnego braku reakcji systemu. Polecenie ping jest przydatnym narzędziem do usuwania usterek, które może wskazać problemy mające wpływ na cały system i jest metodą, która może wskazać, że cały system jest w danej chwili przeciążony i nie działa tak, jak powinien. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów jest złożoną dziedziną, w której komponenty pakietu oprogramowania do monitoringu, podstawowe systemy operacyjne, menedżerowie bazy danych, silniki renderowania, różne rodzaje użytego sprzętu i różne kwestie związane z tworzeniem sieci są brane pod uwagę. Sekcja ta obejmuje niektóre typowe kwestie, które występują podczas instalacji, uruchamiania oraz konserwacji systemu do monitoringu. Opisuje także, jak należy pomóc pracownikowi wsparcia technicznego przez podanie mu przydatnych informacji i plików z logami uruchomieniowymi, aby pomóc mu określić przyczynę problemu. Warto zauważyć, że przy sprawdzeniu podanych informacji, może zdarzyć się, że rozwiązanie będzie oczywiste i będziesz mógł sam naprawić problem bez konieczności kontaktowania się ze sprzedawcą oprogramowania lub innymi osobami. Należy zauważyć, że na cele rozwiązywania problemów potrzebny jest wysoki poziom kompetencji technicznych. W celu określenia prawdopodobnej przyczyny danego problemu wymagany jest szereg umiejętności, a także być może trzeba będzie przeprowadzić kilka prób, aby rozwiązać problem. Bardzo istotnym jest aby zaprojektować system od samego początku zamiast wykorzystywać dowolny system wykorzystujący różne elementy sprzętowe i infrastrukturę sieciową, która nie została zoptymalizowana na potrzeby prowadzenia monitoringu, tzn. nie zoptymalizowana względem wysokiej przepustowości. W innych częściach jest mowa o znaczeniu projektowania w budowie systemu do monitoringu. Zauważ: Zakłada się, że cały system (oprogramowanie, sprzęt i infrastruktura sieciowa) jest odpowiedni dla danego celu i posiada margines zasobów pozwalający mu na odpowiednią pracę w przypadku okresów dużego obciążenia. Zakłada się także, że użyty został sprzęt komputerowy o wysokiej wydajności: klasa serwera dla komponentów serwera i sieciowego rejestratora NRV oraz wszelki sprzęt komputerowy są zgodne z, a najlepiej przekraczają minimalne specyfikacje.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05

Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Karta rejestracji wideo VTV Instrukcja instalacji Edycja 2004-05 Spis treści Wprowadzenie ----------------------------------------------------- 1.1 Wymagania sprzętowe -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania

Video Recording Manager export Wizard Version 1.0. Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Version 1.0 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Video Recording Manager export Wizard Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Ogólne informacje o systemie 4 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Tekla Structures 20 Instalacja

Tekla Structures 20 Instalacja Tekla Structures 20 Instalacja Plan prezentacji: - Wymagania sprzętowe - Instalacja TS20.0 - Instalacja środowisk - Instalacja i konfiguracja bibliotek CS - Struktura katalogów - Flexnet serwer licencyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo