XPO Logistics przejmuje grupę Norbert Dentressangle SA, będącą liderem sektorów logistyki, transportu i spedycji freight-forwarding

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XPO Logistics przejmuje grupę Norbert Dentressangle SA, będącą liderem sektorów logistyki, transportu i spedycji freight-forwarding"

Transkrypt

1 XPO Logistics przejmuje grupę Norbert Dentressangle SA, będącą liderem sektorów logistyki, transportu i spedycji freight-forwarding Firma XPO dołączy w ten sposób do pierwszej dziesiątki światowych przedsiębiorstw logistycznych i zostanie liderem europejskich rynków logistyki handlu elektronicznego. Realizacja operacji przejęcia umożliwi firmie XPO trzykrotne zwiększenie swojego rocznego wskaźnika EBITDA do wysokości 545 milionów dolarów oraz uzyskanie obrotów wynoszących około 8,5 mld dolarów. W ten sposób, firma XPO osiągnie z dwuletnim wyprzedzeniem założenia określone w swoim planie rozwoju biznesowego na okres do roku Komplementarność ofert usługowych oraz geograficznych obszarów prowadzenia działalności umożliwi wykorzystanie synergii handlowych w odniesieniu do szerokiego portfela klientów międzynarodowych. Całkowita wartość transakcji wynosi 3,24 mld euro (3,53 mld dolarów), a jej realizacja jest przewidziana w drugim kwartale 2015 r. Rada nadzorcza spółki Norbert Dentressangle SA jednogłośnie zatwierdziła protokół porozumienia dotyczącego publicznej oferty zakupu. Przeznaczona dla inwestorów konferencja telefoniczna zostanie przeprowadzona w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godzinie czasu francuskiego. Greenwich, USA i Lyon, Francja, 28 kwietnia 2015 r. - firmy XPO Logistics Inc. (dalej XPO Logistics lub XPO ) (giełda NYSE: XPO) i Norbert Dentressangle SA (dalej Norbert Dentressangle ) (giełda Euronext: GND) ogłosiły w dniu dzisiejszym podpisanie ostatecznego porozumienia dotyczącego przejęcia przez XPO Logistics większości akcji spółki Norbert Dentressangle SA oraz ogłoszenia publicznej oferty zakupu pozostałej części kapitału spółki. Grupa Norbert Dentressangle jest liderem światowych rynków logistyki (między innymi w dziedzinie handlu elektronicznego), transportu, czarterowania oraz spedycji freightforwarding. Firma posiadająca swoją siedzibę główną we francuskim Lyonie zarządza 662 lokalizacjami i zatrudnia współpracowników. Jej klientami są przede wszystkim największe międzynarodowe grupy przemysłowe. Rodzaje działalności prowadzonej w sektorze transportu, czarterowania, logistyki i spedycji freight-forwarding przez firmy Norbert Dentressangle i XPO doskonale się uzupełniają. Według danych na dzień 31 grudnia 2014 roku, grupa Norbert Dentressangle uzyskała roczne obroty pro forma w wysokości 5,1 mld euro (5,5 mld dolarów).

2 Charakterystyka transakcji Kwota oferowana akcjonariuszom spółki Norbert Dentressangle w odniesieniu do całości przejmowanych akcji wynosi 2,17 mld euro i została określona na podstawie pełnego rozcieńczenia bieżącego kapitału akcyjnego obejmującego 9,9 mln akcji znajdujących się w obrocie. Przy uwzględnieniu zadłużenia netto spółki w wysokości 1,08 mld euro, całkowita wartość transakcji wyniesie 3,24 mld euro. Zarząd spółki XPO i Rada Nadzorcza grupy Norbert Dentressangle jednogłośnie zatwierdziły przeprowadzenie transakcji. Firma XPO zobowiązała się nieodwołalnie do zakupu całości udziałów posiadanych w spółce Norbert Dentressangle SA przez pana Norberta Dentressangle i jego rodzinę, które stanowią 67% akcji znajdujących się w obrocie. Cena oferowana za akcję została ustalona na 217,5 euro, z kuponem w wysokości 1,80 euro za każdą akcję odrębną. Po uzyskaniu zwyczajowo wymaganego zatwierdzenia ze strony uprawnionych instytucji nadzoru, XPO ogłosi uproszczoną publiczną ofertę gotówkowego zakupu pozostałej części akcji spółki Norbert Dentressangle. Akcjonariusze Norbert Dentressangle otrzymają w gotówce 217,5 euro za każdą posiadaną akcję zwykłą, przy założeniu, że realizacja oferty zostanie rozpoczęta po wydzieleniu dywidendy. Jeżeli po zakończeniu realizacji publicznej oferty zakupu akcji, akcjonariusze, którzy nie sprzedadzą swoich akcji w ramach oferty będą stanowić nie więcej, niż 5% kapitału i praw głosu w spółce Norbert Dentressangle, XPO zamierza przeprowadzić obowiązkowe wycofanie akcji, czyli całkowicie wycofać akcje spółki Norbert Dentressangle z notowania giełdowego. Wszystkie zaplanowane transakcje są przeprowadzane zgodnie z przepisami francuskiej instytucji nadzoru giełdowego oraz amerykańskich ustaw obowiązujących w odniesieniu do funkcjonowania rynków finansowych w Stanach Zjednoczonych. Określona na podstawie ceny oferty całkowita wartość transakcji przekracza 9,1 razy wskaźnik EBITDA firmy w roku 2015, który zgodnie ze niesprzecznymi opiniami analityków rynkowych wynosi 357 mln euro (około 388 mln dolarów). Ustalona cena zakupu akcji oznacza premię w wysokości około 34% (35% przy uwzględnieniu kuponu) w odniesieniu do kursu zamknięcia akcji Norbert Dentressangle w dniu 27 kwietnia 2015 r. Realizacja transakcji nie jest w żaden sposób uzależniona od uzyskania źródeł finansowania. Zobowiązania dotyczące finansowania zostały podjęte przez bank Morgan Stanley w odniesieniu do maksymalnej kwoty 2,6 mld dolarów (2,4 mld euro). Firma XPO dysponuje dostępnymi środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej 1 mld dolarów i niewykorzystaną linią kredytu odnawialnego ABL revolver do maksymalnej kwoty 415 mld dolarów. Przeprowadzenie transakcji jest uzależnione wyłącznie od uzyskania zezwoleń ze strony uprawnionych instytucji antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Pełniący funkcję Prezesa Zarządu spółki Norbert Dentressangle pan Hervé Montjotin obejmie stanowisko Dyrektora Zarządzającego europejskiej działalności firmy XPO Logistics i Członka Zarządu Grupy. Firma XPO zamierza w pełni zachować dotychczasowy poziom zatrudnienia na terenie Francji przez okres wynoszący co najmniej 18 miesięcy od zakończenia realizacji transakcji przejęcia. Europejskie ośrodki decyzyjne firmy Norbert Dentressangle będą nadal zlokalizowane na terenie Francji - siedziba główna w Lyonie, dział Logistyki w miejscowości Malakoff (departament Hauts-de-Seine) oraz dział Transportu w Beausemblant (departament Drôme). Bradley Jacobs, Prezes Zarządu spółki XPO Logistics oświadczył: To absolutnie kluczowy moment w zakresie rozwoju firmy XPO. Zaplanowanie przejęcie grupy Norbert Dentressangle sprawi, że XPO zajmie ważną pozycję w pierwszej dziesiątce największych świtowych przedsiębiorstw logistycznych. Przeprowadzenie transakcji umożliwi nam

3 trzykrotne zwiększenie skorygowanego wskaźnika EBITDA do wartości 545 mln dolarów i uzyskanie obrotów w wysokości około 8,5 mld dolarów bezpośrednio po zakończeniu realizacji publicznej oferty zakupu akcji, dzięki czemu nasza firma osiągnie cele ustalone w jej planie rozwoju biznesowego z dwuletnim wyprzedzeniem. Przejęcie grupy Norbert Dentressangle to dla nas niezwykle ważny krok do przodu, ale trzeba pamiętać, że wciąż znajdujemy się w początkowym etapie realizacji naszego długoterminowego planu rozwoju. Przejmowana przez nas grupa Norbert Dentressangle to przedsiębiorstwo, które było cierpliwie budowane przez cztery dziesięciolecia. Cieszę się bardzo, że Prezes Zarządu spółki Norbert Dentressangle, pan Hervé Montjotin, zaakceptował ofertę zarządzania naszą działalnością na terenie Europy oraz stanowisko Członka Zarządu spółki XPO Logistics. Z niecierpliwością oczekuję na rozpoczęcie współpracy z Hervé w dziedzinie realizacji naszej strategii rozwoju międzynarodowego. Pan Hervé Montjotin, Prezes Zarządu spółki Norbert Dentressangle, oświadczył: Dołączając do firmy XPO wpisujemy się w realizację projektu długofalowego rozwoju, którego założenia są zgodne ze strategią realizowaną przez grupę Norbert Dentressangle od jej założenia 36 lat temu - zapewnienie firmie statusu światowego partnera, umożliwiającego naszym klientom globalne zarządzanie wszystkimi elementami ich łańcucha dostaw, począwszy od szczebla lokalnego aż do poziomu ogólnoświatowego i towarzyszącego im w ten sposób w realizacji ich planów rozwojowych na terenie całego świata. Dzięki pozytywnej dynamice rozwojowej, działalność Norbert Dentressangle umożliwi Grupie XPO dynamiczny rozwój na terenie Europy z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i współpracowników. Stanowi dla mnie wielki zaszczyt, że będę mógł kierować dalszym rozwojem tej działalności wspólnie z wszystkimi pozostałymi członkami Zarządu grupy Norbert Dentressangle. Logika połączenia firm i synergii handlowych Grupa Norbert Dentressangle oferuje szeroki wachlarz usług zbliżonych do działalności XPO - w dziedzinie logistyki kontraktowej, w szczególności w sektorze handlu elektronicznego, spedycji, sieci dystrybucji palet, zarządzania usługami transportowymi, dedykowanej floty pojazdów ciężarowych będących własnością firmy oraz międzynarodowej spedycji freight-forwarding. Firma Norbert Dentressangle będzie stanowić platformę rozwoju działalności XPO na terenie Europy. Firma XPO przewiduje, że połączenie obu przedsiębiorstw umożliwi wygenerowanie na szczeblu całej Grupy znaczących możliwości sprzedaży krzyżowej. W okresie 36 lat swojego rozwoju, grupa Norbert Dentressangle stworzyła portfel znaczących, lojalnych klientów, do których należą międzynarodowe przedsiębiorstwa będące liderami swoich sektorów przemysłowych i które w większości nie były do tej pory klientami XPO. Firmy te będą miały obecnie możliwość zacieśnienia swojej współpracy z nową Grupą XPO, korzystając z pojedynczego punktu kontaktu z firmą, która będzie towarzyszyć im na terenie całego świata w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw. Firma Dentressangle prowadzi działalność między innymi w sektorach dużych sieci dystrybucyjnych, przemysłu spożywczego i wytwarzania dóbr konsumpcyjnych, chemii, rolnictwa, handlu elektronicznego i technologii. Jej najważniejszy klient stanowi mniej, niż 4% całkowitej wartości obrotów. Dzięki wartości obrotów wynoszącej 242 mln euro oraz współczynnikowi wzrostu organicznego w wysokości 31%, oferta Red Online grupy Norbert Dentressangle posiada pozycję lidera europejskich rynków usług przeznaczonych dla sektora handlu elektronicznego, którego łączne obroty to mniej więcej 5 mld euro. Oferta skierowana jest do klientów firmy w sektorach B2B i B2C na terenie Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji. Grupa Norbert Dentressangle dysponuje uznanymi umiejętnościami i zasobami w dziedzinie logistyki obsługi zwrotów, czyli na rynku znajdującym się w fazie dynamicznego rozwoju.

4 Usługi transportowe firmy XPO świadczone w dziedzinie czarterowania i zarządzania flotą pojazdów - które stanowią dwa najważniejsze sektory jej działalności - osiągną obecnie skalę ogólnoświatową, przy równoczesnym wykorzystaniu własnych technologii oraz umiejętności firmy. Firma XPO utworzy na terenie Europy własną platformę optymalizacji usług przewozu towarów, zapewniając w ten sposób doskonalenie procesu wyboru usługodawców transportowych oraz obsługi klientów. Grupa Norbert Dentressangle uzyskuje obecnie ponad 1 mld euro obrotów rocznie w dziedzinie czarterowania usług transportowych i zarządzania przepływami (asset-light transportation). Całkowite obroty na angielskim, hiszpańskim i francuskim rynku transportu drogowego wynoszą mniej więcej 95 mld euro. Przeprowadzenie operacji umożliwi firmie XPO uzyskanie dostępu do największej sieci transportowej na terenie Europy, dysponującej własnymi pojazdami ciężarowymi i ciężarówkami wynajmowanymi, korzystającej z usług niezależnych przewoźników. Firma XPO będzie w ten sposób dysponować siecią lokalizacji obejmujących około 90% przemysłowych regionów Europy. Działalność transportowa grupy Norbert Dentressangle to także obroty w wysokości 250 mln euro uzyskiwane z dedykowanych usług transportowych. Działalność spółki Norbert Dentressangle charakteryzuje się niskim poziomem intensywności kapitałowej, ponieważ wartość inwestycji wynosi średnio zaledwie 2,5% obrotów rocznych. Przeprowadzenie transakcji umożliwi utworzenie grupy, która zajmie miejsce w pierwszej dziesiątce światowych przedsiębiorstw sektora logistyki pod względem wartości obrotów i obsługiwanej powierzchni magazynowej, która będzie wynosić 12 mln metrów kwadratowych. Większość lokalizacji magazynowych jest wykorzystywana na zasadzie leasingu, a realizowana w nich działalność obejmuje usługi magazynowe o wysokiej wartości dodanej, między innymi w zakresie logistyki łańcucha chłodniczego i obsługi zwrotów. Generując obroty w wysokości 2,6 mld euro, działalność grupy Norbert Dentressangle w dziedzinie logistyki kontraktowej jest prowadzona w oparciu o solidne relacje z klientami, o czym świadczy wynoszący 97% współczynnik przedłużania umów przez klientów. Około 26% obrotów uzyskiwanych w dziedzinie logistyki kontraktowej jest realizowane na rynku Stanów Zjednoczonych. Połączenie obu przedsiębiorstw zapewni firmie XPO wzrost obrotów uzyskiwanych na światowych rynkach spedycji freight-forwarding o prawie 425 mld dolarów rocznie oraz rozwój działalności w zakresie przewozów na liniach Azja - Europa. Firma XPO liczy na możliwość wykorzystania rozwoju działalności w tej dziedzinie w celu zaoferowania jej klientom bardziej konkurencyjnych ofert transportu powietrznego i morskiego. Firma XPO zamierza przeprowadzić znaczące inwestycje w dziedzinie rozwoju swojej działalności na terenie Europy, w szczególności w zakresie wprowadzania najnowszych technologii. XPO przewiduje, że wartość inwestycji realizowanych w skali nowej Grupy w dziedzinie technologii będzie wynosić około 225 mln dolarów rocznie. Firma XPO rozpoczyna swoją działalność poza obszarem Stanów Zjednoczonych w celu wykorzystania pozytywnego kontekstu, który stanowi wychodzenie krajów strefy euro z kryzysu gospodarczego, a także silna pozycja dolara w odniesieniu do euro oraz możliwości przejęcia dalszych firm istniejące na niezwykle rozdrobnionym europejskim rynku usług transportowych i logistycznych, na którym grupa Norbert Dentressangle zajmuje pierwszoplanową pozycję. Wszyscy członkowie zespołu dyrekcji firmy powinni dołączyć do grupy XPO po zakończeniu realizacji transakcji. Nowy, międzynarodowy wymiar działalności firmy XPO umożliwi zwiększenie atrakcyjności Grupy jako pracodawcy realizującego strategię zapewnienia doskonałości eksploatacyjnej oraz udostępniania wiedzy wszystkim współpracownikom, którzy będą również mogli

5 skorzystać z licznych możliwości mobilności na terenie Europy oraz pomiędzy Europą, a Ameryką Północną. Po zakończeniu operacji, całość działalności będzie prowadzona pod marką XPO Logistics. Nowa Grupa będzie zatrudniać współpracowników i zarządzać 863 oddziałami w 27 krajach. Doradcy Rolę doradcy finansowego XPO Logistics pełni firma Morgan Stanley. Rolę doradców prawnych XPO Logistics pełnią firmy Wachtell, Lipton, Rosen & Katz oraz Darrois Villey Maillot Brochier. Rolę doradców finansowych grupy Norbert Dentressangle pełnią firmy Rothschild i JP Morgan, natomiast kancelaria Bredin Prat jest jej doradcą prawnym. Konferencja telefoniczna Firma XPO Logistics przeprowadzi konferencję telefoniczną poświęconą prezentacji planowanej operacji w środę 29 kwietnia o godzinie (czasu paryskiego). Uczestnicy konferencji mogą korzystać z numeru telefonicznego (gorąca linia) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz z numeru w pozostałych krajach świata. Przebieg konferencji będzie również transmitowany na żywo w sieci Internet na stronie Relacji z inwestorami firmy pod adresem Retransmisja wideo będzie dostępna do dnia 29 maja 2015 r. Retransmisja audio będzie dostępna pod numerem (gorąca linia) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz pod numerem dla pozostałych krajów świata. Kod dostępu uczestników jest następujący: Informacje dotyczące firmy XPO Logistics, Inc. Realizująca codziennie dostaw firma XPO Logistics, Inc. (giełda NYSE: XPO) jest jednym z najbardziej aktywnych przedsiębiorstw sektora logistycznego na terenie Ameryki Północnej. XPO jest liderem międzynarodowych rynków logistyki kontraktowej w dziedzinie najnowszych technologii, a także drugim co do wielkości operatorem usług transportu towarów, zajmuje także trzecią pozycję na rynku usług intermodalnych i jest największym usługodawcą logistycznymi w dziedzinie ostatniego kilometra przewozu towarów ciężkich, a także przesyłek ekspresowych. Ponadto Grupa dynamicznie rozwija swoją działalność w sektorze zarządzania usługami transportowymi, spedycji freight-forwarding oraz pośrednictwa w zakresie przewozu towarów lekkich. Posiadająca siedzibę w miejscowości Greenwich w amerykańskim stanie Connecticut firma XPO dysponuje 201 oddziałami i zatrudnia około pracowników. W ramach dwóch rodzajów swojej działalności, którymi są transport i logistyka, firma oferuje multimodalne rozwiązania obejmujące współpracę z różnorodnymi partnerami w dziedzinie transportu drogowego, kolejowego, morskiego i powietrznego, obsługując w ten sposób ponad klientów w sektorach przemysłu odzieżowego i wytwarzania dóbr konsumpcyjnych, wielkich sieci dystrybucyjnych, technologii, aeronautyki, ochrony zdrowia oraz służb publicznych. Firma XPO Logistics prowadzi swoją działalność w dziedzinie przewozów, spedycji oraz realizacji dostaw w oparciu o flotę liczącą ponad czarterowanych pojazdów. Grupa dysponuje dodatkowymi zasobami w postaci przewoźników partnerskich. Szczegółowe informacje: Informacje dotyczące firmy Norbert Dentressangle Norbert Dentressangle jest międzynarodowym graczem w dziedzinie transportu, logistyki i spedycji Air & Sea, z obrotami pro forma wynoszącymi 5,1 miliarda na dzień 31 grudnia 2014, z czego 64% poza Francją. Firma zatrudnia współpracowników w 24 krajach

6 świata. Firma oferuje rozwiązania w dziedzinie łańcucha zaopatrzenia dla około klientów, wśród których znajdują się największe światowe grupy przemysłowe. Kurs akcji Norbert Dentressangle jest uwzględniany we wskaźnikach giełdowych CAC Small i CAC All Tradable. Giełda Euronext Paryż (kategoria A) / Euronext Londyn, kod GND Isin FR Szczegółowe informacje: Kontakt: XPO Logistics, Inc. Tavio Headley, Brunswick Group - Nowy Jork Gemma Hart, Brunswick Group - Paryż Laurent Perpere, Aurélia de Lapeyrouse, Norbert Dentressangle SA Thierry Leduc, Clémence Choutet, DGM Conseil Paryż Olivier Labesse, Hugues Schmitt Thomas de Climens

31 lipca 2014 roku. W milionach euro (Rachunki zatwierdzone przez biegłych audytorów) 1-sze półrocze 2014 r. Zmiana 1-sze pół. 14/ 1-sze pół.

31 lipca 2014 roku. W milionach euro (Rachunki zatwierdzone przez biegłych audytorów) 1-sze półrocze 2014 r. Zmiana 1-sze pół. 14/ 1-sze pół. Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu 2014 roku Dobra dynamika rozwoju i opłacalność we wszystkich sektorach działalności Wartość obrotów: 2 191 mln Marża z działalności: 3,0% W pierwszym półroczu 2014

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku

Wyniki finansowe za III kwartał 2015 roku Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy

Bardziej szczegółowo

O firmie. O DB Schenker Logistics

O firmie. O DB Schenker Logistics O firmie Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

ZF Friedrichshafen przejmuje TRW Automotive

ZF Friedrichshafen przejmuje TRW Automotive Strona 1/5, 24.09.2014 ZF Friedrichshafen przejmuje TRW Automotive Obroty pro forma spółki po połączeniu powyżej 30 miliardów euro, 138 000 pracowników Pełen asortyment renomowanych produktów i technologii

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy.

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. 25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. Krótko o nas. L ata doś wiadc zeń. MROZEK TRANSPORT / Krótko o nas Już od 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta

Debiut na rynku NewConnect. Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Debiut na rynku NewConnect Kupiec S.A. Nazwa projektu Nazwa firmy Nazwisko prelegenta Historia spółki 2002 Rozpoczęcie działalności przez spółkę Kupiec Spółka Jawna zajmującą się przewozami polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO

DOM DEVELOPMENT W 2010: NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 10 marca 2011 DOM DEVELOPMENT W : NIEKWESTIONOWANY LIDER WARSZAWSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO WZROST ROCZNEGO WOLUMENU SPRZEDAŻY O 75%, NAJWIĘCEJ NOWYCH INWESTYCJI WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Transport z przyszłością!

Transport z przyszłością! TimoCom Soft- und Hardware GmbH Transport z przyszłością! TimoCom Transport mit Zukunft! 1 Firma Nazwa: TimoCom Soft- und Hardware GmbH Założona: 01. kwiecień 1997 Siedziba główna: Dusseldorf (Niemcy)

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego

Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Inwestycje Polskie Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Lisowski Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi Doradca Prezesa Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020 Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Warszawa, 24.06.2013 Warszawa, 24.06.2013 Agenda Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej

Bardziej szczegółowo

BALTICON S.A. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY. jednostkowy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. 1 Gdynia, 15 czerwca 2012 roku

BALTICON S.A. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY. jednostkowy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni. 1 Gdynia, 15 czerwca 2012 roku RAPORT ROCZNY jednostkowy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni 1 Gdynia, 15 czerwca 2012 roku SPIS TREŚCI: I. LIST ZARZĄDU BALTICON S.A. DO AKCJONARIUSZY... 3 II. WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Enterprise Venture Fund I

Enterprise Venture Fund I Enterprise Venture Fund I Warszawa, 26 kwietnia 2010 Kim jesteśmy Enterprise Venture Fund I Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie Enterprise Investors, która zarządza funduszami w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/25/03/DL Warszawa, 21.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 3/2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

G R U PA R A B E N CHILE POLAND VIRTUAL MISSION FOR THE FOOD INDUSTRY

G R U PA R A B E N CHILE POLAND VIRTUAL MISSION FOR THE FOOD INDUSTRY G R U PA R A B E N CHILE POLAND VIRTUAL MISSION FOR THE FOOD INDUSTRY November 6th, 2015 R A B E N G R O U P Kamienie milowe J. W. Raben zakłada firmę transportową w Holandii 1931 2015 HRL Eurocargo i

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 45 / 2010

Raport bieżący nr 45 / 2010 ELZAB RB-W 45 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 45 / 2010 Data sporządzenia: 2010-10-28 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat stanowisko Zarządu ELZAB S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben

Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben Logistyka kontraktowa na przykładzie firmy Raben Martna Pawelec Szczepaniak Raben Polska Poznań, 25.04. 2013 Omawiane aspekty podczas wykładu 1. Pochodzenie i historia 2. Rodzaje usług i obsługiwane branże

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU DENT A MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU WROCŁAW, 12 MAJA 2010 R. 1 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/16/03/EK Warszawa, 26.09.2003r. DECYZJA Nr DAR- 14 /2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND TRANSPORT I SPEDYCJA KIM JESTEŚMY- CO OFERUJEMY? JEST MIĘDZYNARODOWYM OPERATOREM ŚWIADCZĄCYM KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE. POSIADAMY BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE PONAD 100 ODDZIAŁÓW W 23 PAŃSTWACH. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności

Raport kwartalny z działalności Raport kwartalny z działalności IV kwartał 2011, za okres 1 styczeo 2011 31 marzec 2011 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2010... 2 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo