Założenia FDM opierają się na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia FDM opierają się na"

Transkrypt

1 Tomasz Teszner Msc. osteopata, FDM-CI terapeuta, fizjoterapeuta FDM metoda, którą trzeba zrozumieć, aby móc się jej nauczyć Praca recenzowana Metoda Fascial Distortion Model (FDM) została stworzona i rozwinięta w Stanach Zjednoczonych przez lekarza osteopatę z wieloletnią praktyką, Stephena Typaldosa. Bywa ona również nazywana TMT (Typaldos Manual Therapy). Title: FDM the method that you need to understand in order to be able to learn it Streszczenie: W artykule przedstawiono wprowadzenie do metody FDM, najważniejsze pojęcia i definicje stanowiące podstawy do właściwego jej zrozumienia. Słowa kluczowe: FDM, powięź, diagnostyka, technika terapeutyczna Summary: The article presents an introduction to the FDM method, the most important concepts and definitions, which are the basis for its proper understanding. Keywords: FDM, fascia, diagnostics, therapeutic technique Założenia FDM opierają się na znajomości i rozpoznawaniu typów zaburzeń struktury, a zatem również funkcji powięzi. Zaburzenia te według Typaldosa są bardziej istotne z punktu widzenia czynników wywołujących ból i ograniczenia ruchu, takich jak: skręcenia, zwichnięcia, złamania, mechaniczne uszkodzenia. Zatem leczenie uszkodzeń struktur powięziowych bezpośrednio wpływa na pozostałe składniki narządu ruchu, zmniejszając bądź likwidując ból, ograniczenia ruchu czy obrzęk. Daje to możliwość szybszego i skuteczniejszego leczenia uszkodzeń pozostałych struktur układu ruchu. Typaldos stworzył następującą definicję: FDM jest podejściem opartym na anatomii, w którym przyjmuje się, że etiologia dosłownie każdego urazu w układzie mięśniowo-szkieletowym, a także schorzeń neurologicznych oraz innych jednostek chorobowych zawiera się w jednej (lub kilku) z sześciu określonych zmian patologicznych (dystorsji) w tkance łącznej (pasma powięziowe, więzadła, ścięgna, troczki etc.). Powięzi według Typaldosa Powięzi są strukturami włóknistymi zbudowanymi z tkanki łącznej i znajdują się we wszystkich rejonach ludzkiego ciała tworzą ścięgna, więzadła, powięzi powierzchowne i głębokie, osierdzie i inne struktury, które mają za zadanie łączyć, chronić, oddzielać, izolować i otaczać narządy wewnętrzne, mięśnie i układy człowieka. Ze względu na swoją budowę powięź jest strukturą słabo ukrwioną. Większa część tlenu i substancji odżywczych oraz metabolitów przemiany materii przenoszona jest w drodze dyfuzji pomiędzy komórkami a płynem opływającym struktury powięziowe. Ma to swoje implikacje przy uszkodzeniach struktury powięzi. Powięzi ze względu na zróżnicowaną funkcję i położenie różnią się budową i właściwościami mechanicznymi można je podzielić na następujące rodzaje: banded fascia (taśmy powięziowe) należą do nich: ścięgna, więzadła czy pasmo biodrowo-piszczelowe, coiled fascia (pasma spiralne) otaczają części kończyn, tułów, naczynia krwionośne i organy wewnętrzne, folding fascia (pofałdowane powięzi) należą do nich: torebki stawowe, błony międzykostne i przegrody powięziowe, smooth fascia (gładkie pasma powięziowe) wyściełają stawy, jamę brzuszną pod innymi rodzajami powięzi (oprócz pofałdowanych powięzi). Metoda FDM to jeden z wielu istniejących w medycynie modeli. Wszystko rozgrywa się na wirtualnym boisku wyobraźni w oparciu o anatomiczne podstawy model to nie rzeczywistość. W FDM dolegliwości pacjentów są postrzegane jako konsekwencje określonych deformacji powięzi (łac. distorsio deformacja). Typaldos wyróżnił sześć dystorsji. Po właściwym zidentyfikowaniu (test ruchu wykonywany jest przed zabiegiem w celu stwierdzenia ograni- 42

2 // 1/2015 G a b i n e t f i z j o t e r a p e u t y Ryc. 1. Triggerbands (uszkodzenia podłużnych pasm powięziowych) Ryc. 2. Herniated triggerpoints (przepukliny powięzi) Ryc. 3. Continuum distortions (uszkodzenia w miejscach przejściowych pomiędzy kością a powięzią ) Ryc. 4. Folding distortions (odkształcenia powięzi pofałdowanych) Ryc. 5. Cylinder distortions (uszkodzenia włókien spiralnych powięzi) czenia zakresów ruchu) i korekcji odkształcenia powięź odzyskuje naturalny kształt, a co za tym idzie funkcje, terapeuta poprzez powtórzenie testu może natychmiast sprawdzić efekt wykonanej terapii. Diagnostyka Diagnostyka opiera się na obserwacji, wywiadzie oraz badaniu. Obserwacja: powięź jako układ sensoryczny informuje pacjenta o tym, gdzie jest jego problem (nie zawsze jest to ból), jak głęboko jest umiejscowiony, jak przebiega, gdzie się zaczyny, a gdzie kończy. Pacjent wie to najlepiej, a my, terapeuci, często zapominany o tym. FDM koncentruje się na gestykulacji bezwiednej komunikacji pacjenta z otoczeniem. W wywiadzie pytamy o: mechanizm urazu jest ważny z punktu widzenia FDM, ból kiedy się nasila, a kiedy maleje jest ważny z punktu widzenia FDM, zdjęcia RTG, MR, ultradźwięki itd. mogą być ważne z punktu widzenia FDM. Badanie obejmuje: palpację dla FDM ma znaczenie bolesność palpacyjna, testy zakresu ruchu. Typaldos wyróżnił następujące zaburzenia powięziowe: 1) triggerbands (uszkodzenia podłużnych pasm powięziowych) TB (ryc. 1), 2) herniated triggerpoints (przepukliny powięzi) HTP, (ryc. 2), Ryc. 6. Tectonic fixations (sklejenia powięzi) r e k l a m a FDM FASCIAL DISTORTION MODEL Specjalistyczne kursy dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów, chiropraktyków Najbliższe terminy modułu 1: Toruń: r. Warszawa: r. Poznań: r. INFORMACJA I ZAPISY INTERNATIONAL ACADEMY OF MANUAL MEDICINE SP. Z O.O. Poznań, ul. Słowackiego 48/2 43

3 3) continuum distortions (uszkodzenia w miejscach przejściowych pomiędzy kością a powięzią) CD (ryc. 3), 4) folding distortions (odkształcenia powięzi pofałdowanych) FD (ryc. 4), 5) cylinder distortions (uszkodzenia włókien spiralnych powięzi) CyD (ryc. 5), 6) tectonic fixations (sklejenia powięzi) TF (ryc. 6). Typ zaburzenia w funkcjonowaniu powięzi określany jest na podstawie wywiadu z pacjentem. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na sposób, w jaki pacjent pokazuje miejsce dolegliwości bólowych i rodzaj tych dolegliwości (pieczenie, kłucie, ciągnięcie i inne). Ważny w aspekcie zaburzeń struktury powięzi jest fakt, że jakiekolwiek uszkodzenie nie tylko ogranicza zakres ruchu, pogarsza propriocepcję i upośledza prawidłową funkcję mięśni, ale również w znaczącym stopniu zaburza transport płynów pomiędzy blaszkami powięzi, a zatem upośledza równowagę chemiczną powięzi i okolicznych tkanek. Triggerbands (TB) Zaburzenia te (ryc. 1) dotyczą taśm powięziowych (wg Typaldosa banded fascia), które zostały skręcone, oddzielone od siebie, rozdarte lub sfałdowane. Przy uszkodzeniu powięzi leżących głębiej nacisk palcami na skórę będzie silniejszy niż przy uszkodzeniach powierzchownych. Celem leczenia tego rodzaju uszkodzeń jest przerwanie istniejących zrostów powięzi oraz przywrócenie prawidłowego układu włókien względem siebie. W drugiej kolejności zbliża się do siebie rozdarte lub oddzielone pasma, aby umożliwić im gojenie przez przywrócenie prawidłowych warunków anatomicznych. Herniated triggerpoints (HTP) Przepukliny pasm powięziowych (ryc. 2) występują, gdy leżące pod powięzią tkanki uwypuklą się w miejscu zmniejszonej wytrzymałości włókien tkanki łącznej. Uszkodzenia tego typu 1 Fot. 1. Przykładowy zabieg TB 2 Fot. 2. Przykładowy zabieg HTP 3 Fot. 3. Przykładowy zabieg CD 44

4 // 1/2015 G a b i n e t f i z j o t e r a p e u t y mogą być przyczyną wielu dolegliwości, takich jak: bóle okolicy szyi, barku, ból brzucha czy pośladka. Zakres ruchu w pobliskich stawach jest ograniczony. Celem leczenia przepuklin powięzi jest zaaplikowanie odpowiedniej siły prostopadle do uszkodzenia w celu wciśnięcia uwypuklonych tkanek i przywrócenia prawidłowych stosunków anatomicznych. Continuum distortions (CD) Ten rodzaj zaburzeń (ryc. 3) charakteryzuje się uszkodzeniem strefy przejściowej pomiędzy powięzią a kością. W wyniku zmiany struktury strefy przejściowej pomiędzy tkankami zmniejsza się jej wytrzymałość na działanie sił zewnętrznych. Celem leczenia jest przesunięcie tkanki ścięgnistej lub kostnej na właściwe miejsce. Jako element pomocniczy leczenia uszkodzeń strefy przejściowej stosuje się masaż lodem zmniejszający ogólny dyskomfort w okolicy urazu. Folding distortions (FD) Trójwymiarowe odkształcenie (folding fascia) (ryc. 4) to uszkodzenia powstające w wyniku działania sił rozciągających lub ściskających powięzi znajdujące się wokół stawu, które pokonują wytrzymałość mechaniczną tych miejsc. Odkształcenia te ze względu na mechanizm dzielone są na uszkodzenia w efekcie trakcji (un folding) oraz uszkodzenia w efekcie kompresji (re folding) przy urazach kompresyjnych stosuje się kompresję, a przy urazach z pociągnięcia stosowana jest trakcja. Działanie takie umożliwia nadmiernie rozciągniętym lub ściśniętym tkankom powrót do stanu fizjologicznego. Podczas leczenia uwzględnia się również współistniejące często zaburzenia struktury spowodowane rotacją stawu w momencie wystąpienia urazu. Cylinder distortions (CyD) Zaburzenia te (ryc. 5) dotyczą powięzi otaczających poszczególne odcinki kończyn (z wyłączeniem stawów), tułów i organy wewnętrzne. W wyniku działania sił, które przewyższają wytrzymałość powięzi, jej włókna zmieniają swoje położenie, przez co równoległa i uporządkowana struktura powięzi zostaje zaburzona. Pacjent określa dolegliwości jako leżące głęboko, mimo powierzchownego ich charakteru. Najczęściej nie może również określić dokładnego ich położenia. Celem leczenia jest przywrócenie fizjologicznego ułożenia włókien powięzi względem siebie i długiej osi kończyny. Tectonic fixations (TF) Powięź gładka traci zdolność ślizgu poprzez zmniejszenie ilości oraz jakości płynu przez nią wytwarzanego (ryc. 6). Skutkiem sklejenia jest zmniejszenie się przesuwalności powięzi względem siebie i względem tkanek je otaczających. Następuje również zaburzenie w odżywianiu okolicznych komórek wchodzących w skład powięzi. W leczeniu sklejer e k l a m a 45

5 nia powięzi w pierwszej kolejności należy skorygować inne współistniejące dystorsje, a następnie skoncentrować się na zwiększeniu przepływu płynu tkankowego. Ostatnim elementem leczenia jest przywrócenie ruchomości między powięzią a sąsiednimi tkankami, które odbywa się przez rozerwanie istniejących zrostów tkankowych. Techniki terapeutyczne Techniki stosowane w metodzie FDM łączą w sobie precyzję wykonywanych zabiegów ze stosunkowo dużą siłą, którą trzeba przyłożyć w celu skorygowania struktur powięziowych. Techniki dzieli się na: techniki wykonywane z użyciem kciuka należą do nich metody leczenia: triggerbands, herniated triggerpoints, continuum distortions, oraz niektóre techniki leczenia cylinder distortions; techniki z użyciem kciuka umożliwiają zaaplikowanie dużej siły w jednym miejscu i pod określonym kątem, zwiększają precyzję wykonywanych zabiegów, ale zmniejszają obszar działania; techniki wykonywane całą ręką wykorzystywane są w leczeniu folding distortions, tectonic fixations i niektórych cylinder distortions; charakteryzują się mniejszą precyzją, ale dają możliwość użycia większej siły aplikowanej na rozległy obszar zaburzenia, umożliwiają także wykonanie trakcji lub kompresji stawu lub tkanek miękkich pozastawowych. Przykłady zabiegów przedstawiono na fot q 4 Fot. 4. Przykładowy zabieg FD 5 Fot. 5. Przykładowy zabieg CyD 6 Wszystkie ryciny i zdjęcia są własnością Tomasza Tesznera Copyright i udostępnione za zgodą właściciela. Piśmiennictwo 1. Typaldos S.: FDM Clinical And Theoretical Application Of The Fascial Distortion Model Within The Practice Of Medicine And Surgery. Typaldos Publishing Co Teszner T.: fdm-manual. Wydawnictwo Tomasz Teszner, Wiedeń Fot. 6. Przykładowy zabieg TF 46

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Możliwości regeneracji tkanek organizmu

Możliwości regeneracji tkanek organizmu Możliwości regeneracji tkanek organizmu 8 W następstwie urazowego lub chorobowego uszkodzenia tkanek i narządów zachodzą w organizmie naturalne zmiany naprawcze, wyrównawcze i przystosowawcze, zmierzające

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Umowa nr: I43-LLP-I-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People Ten projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

2. Rozpoznanie Możliwości

2. Rozpoznanie Możliwości 2. Rozpoznanie Możliwości Wersja ucznia Wstęp 1. Źródła innowacji 2. Narzędzia Generujące Pomysły 3. Zmienianie Pomysłu w Szansę (możliwość) Podsumowanie Rozdziału Pytania Sprawdzające Referencje Aby zrozumieć,

Bardziej szczegółowo

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU

STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU STAN EMOCJONALNY I DUCHOWY WPŁYWAJĄCY NA OCENĘ PERCEPCJI STANU POŁOŻENIA ŻYCIOWEGO OSÓB PO UDARZE MÓZGU Beata Martowicz, Anna Wójcik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Streszczenie Udar

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH Krzysztof Wróbel Akademia Morska w Gdyni STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMÓW RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH W artykule zaprezentowano przegląd wybranych, obecnych i potencjalnych,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA Znajomość sposobów udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebna, a wyjątkowego znaczenia nabiera w razie masowych strat sanitarnych, jakie mogą zaistnieć w rejonach porażenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 38

Spis treści. Strona 2 z 38 Spis treści Strona 2 z 38 WSTĘP...3 1. CZY MUSISZ SCHUDNĄĆ?...5 2. TAKTYKA W DIECIE...12 3. FAKTY O ODCHUDZANIU...17 4. MITY O ODCHUDZANIU...20 5. FAKT CZY MIT?...24 6. DLACZEGO DIETY SĄ NIESKUTECZNE...25

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej

PROWADZENIE WYCIĄGU. Wstęp: Tomasz Kliś. 1. Właściwości liny wspinaczkowej Tomasz Kliś PROWADZENIE WYCIĄGU Wstęp: Od zarania alpinizmu lina jest nieodłącznym atrybutem wspinacza. Dziś, gdy z alpinizmu wyodrębniły się rozmaite dyscypliny wspinaczkowe tak odmienne jak himalaizm

Bardziej szczegółowo

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym 00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym pięknym miejscu. 00:00:15: Dziś rano popatrzyłam w mój kalendarz

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 2, 215 227 2012, Instytut Psychiatrii i Neurologii Chcieć to móc czyli o znaczeniu poczucia własnej skuteczności w modyfikacji zachowań związanych z piciem alkoholu

Bardziej szczegółowo