ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu"

Transkrypt

1 ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE Próbka raportu

2 Spis treści 1. Zawartośd raportu Przedstawienie YPI Analiza popytu na żywnośd ekologiczną (fragment) Trendy i perspektywy rozwoju (fragment) Polski rynek żywności ekologicznej w porównaniu do Unii Europejskiej (fragment) Podsumowanie (fragment) Wnioski YPI CONSULTING Strona 2 z 12

3 1. Zawartośd raportu YPI CONSULTING Strona 3 z 12

4 2. Przedstawienie YPI YPI Consulting jest firmą konsultingową działającą na rynku od 12 lat. Oferowane przez nas usługi obejmują szeroko rozumiane doradztwo strategiczne oraz badania marketingowe. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie, jednak naszymi partnerami są również przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje sektora publicznego oraz Klienci indywidualni z innych części kraju i zagranicy. Na terenie Polski mieliśmy przyjemnośd współpracowad z takimi firmami i instytucjami sektora publicznego jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, ProOptima, Opera Krakowska, BMS Creative i inprogress. Do grona naszych międzynarodowych Klientów należą natomiast m.in. Amnesty International, EmergentSky, Netherlands Business Support Office oraz Johnson&Johnson. YPI Consulting razem z ponad 200 firmami doradczymi, działającymi na terenie wielu europejskich krajów, należy do Europejskiej Konfederacji Junior Enterprises (JADE). Dzięki tak szerokiej sieci pozostających z nami w ścisłej współpracy firm na terenie niemal całej Europy, jesteśmy w stanie bez większych utrudnieo realizowad duże projekty wymagające badao poza granicami Polski. Do takich badao należą m.in. przeprowadzane wraz z naszymi partnerami Plany Rozwoju Eksportu. YPI CONSULTING Strona 4 z 12

5 3. Analiza popytu na żywnośd ekologiczną (fragment) Aktualnie obserwujemy dynamiczny wzrost liczby jednostek oferujących produkty organiczne. Wybór miejsca zakupu żywności ekologicznej uzależniony jest od miejsca zamieszkania. Najwięcej konsumentów tych produktów (ok.40%) mieszka w miastach, które liczą pomiędzy 100 tys. a 500 tys. mieszkaoców. 1 Polscy konsumenci zaopatrują się w towary ekologiczne w różnorodnych miejscach. Wykres 1. Miejsca w których Polscy konsumenci kupują zdrową żywnośd 47% 27% 22% 16% 3% specjalistyczne sklepy bezpośrednio od rolnika targowisko hipermarket sklep internetowy Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TNS OBOP 2. Prawie połowa polskich konsumentów, zaopatruje się w produkty ekologiczne w specjalistycznych sklepach. Szacuje się, że w Polsce jest ich około 500, a ich liczba rośnie w tempie 20% w skali roku. 3 Ok 1/3 ankietowanych kupuje towary bezpośrednio od rolnika lub na targowiskach. Niektórzy korzystają też z możliwości oferowanej przez dyskonty sklepowe oraz sklepy internetowe YPI CONSULTING Strona 5 z 12

6 Znaczącą determinantą przy zakupie zdrowej żywności jest również wiek i poziom wykształcenia. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano, że wraz ze wzrostem wykształcenia, konsumenci częściej kupują produkty ekologiczne. 4. Trendy i perspektywy rozwoju (fragment) Polacy wydali na zakup zdrowej żywności równowartośd 120 mln euro. 4 Dla porównania mieszkaocy największego na świecie konsument żywności ekologicznej, czyli USA, w 2011 roku wydali na jej zakup kwotę odpowiadającą ponad 21 mld euro. Na drugim miejscu są Niemcy, którzy zakupili żywnośd ekologiczną za ponad 6,5 mld euro. Ponad 80% żywności ekologicznej produkowanej w Polsce jest eksportowana głównie do krajów Europy Zachodniej oraz USA. W polskich sklepach przeważają jednak produkty krajów zachodnich. Najczęściej jest to żywnośd wysoko przetworzona, niekiedy z surowców zakupionych w Polsce. 5 Wysoki poziom zainteresowania eksportem powoduje wzrost liczby gospodarstw ekologicznych, a wraz z nią powierzchni upraw ekologicznych w Polsce. W roku 2012 suma powierzchni wszystkich upraw ekologicznych wynosiła ha s s YPI CONSULTING Strona 6 z 12

7 Wykres 2. Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIJHARS 7. Przyczynami wzrostu zainteresowania rolnictwem ekologicznym były dopłaty oraz dotacje przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach oraz , dla których uprawa żywności ekologicznej zaczęła byd bardziej opłacalna pod względem finansowym. 5. Polski rynek żywności ekologicznej w porównaniu do Unii Europejskiej (fragment) Wiele produktów ekologicznych produkowanych w Polsce jest eksportowanych na rynki zachodnie. Sprzyja temu wysoki poziom konsumpcji produktów organicznych w tych krajach. 7 s.6 YPI CONSULTING Strona 7 z 12

8 Wykres 3. Wydatki na żywnośd organiczna w wybranych krajach w 2010 roku (w mln EUR) Niemcy Francja Wielka Bytania Włochy Szwajcaria Austria Hiszpania Szwecja Dania Holandia Belgia Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych FiBL 8. Największe gospodarki Unii Europejskiej są jednocześnie jednymi z największych konsumentów żywności ekologicznej na świecie. Polska zanotowała zdecydowanie najniższy wynik ze wszystkich wymienionych krajów 59 mln euro. Jest to wynik znacznie niższy także od krajów posiadających mniejszą powierzchnię i liczbę ludności niż Polska, takich jak Belgia, Holandia, czy Dania. Tak niska konsumpcja produktów ekologicznych w Polsce spowodowana jest niskimi zarobkami Polaków w stosunku do mieszkaoców Europy Zachodniej. W innych krajach UE konsumenci mogą sobie pozwolid na zwiększenie wydatków na żywnośd ekologiczną, której cena jest wyższa od konwencjonalnej. Drugim powodem jest wyższa świadomośd konsumentów zagranicznych, większa liczba akcji promujących zdrową żywnośd przeprowadzanych w tych krajach oraz bardziej rozpowszechniony zdrowy styl życia, którego oznaką jest także spożywanie żywności ekologicznej YPI CONSULTING Strona 8 z 12

9 6. Podsumowanie (fragment) Analizując wszystkie czynniki oraz elementy analizy PEST, można zauważyd, że większośd z nich pozytywnie oddziałuje na sytuację w tej branży (szczegółowe dane przedstawia wykres). Wykres 4. Ocena poszczególnych elementów analizy PEST 4 Postęp technologiczny Zwyczaje handlowe 3.5 Styl życia 4 Zamożnośd społeczeostwa Polityka celna Normy jakościowe Stabilnośd polityczna 3.5 Biurokracja Restrykcyjnośd polityki podatkowej Demografia Zmiany PKB 2.5 Eksport i import 4 Stopa bezrobocia Stopa inflacji Wahania kursów walut Źródło: Opracowanie własne. Jak wynika z wykresu, najlepiej ocenione zostały: eksport i import, normy jakościowe oraz polityka celna. Średnia ich ocen wynosiła 4,5, co wskazuje na bardzo przyjazne warunki, szczególnie dla przedsiębiorstw chcących importowad i eksportowad zdrową żywnośd do Polski. Dobrze oceniono także styl życia Polaków. Wskazuje to, na coraz większe zainteresowanie Polaków zdrowym trybem YPI CONSULTING Strona 9 z 12

10 życia, czyli także wzrost popytu na zdrową żywnośd. Wysoką notę uzyskał także postęp technologiczny w Polsce, co oznacza, że metody oraz technologie zastosowane w rolnictwie ekologicznym rozwijają się szybko i są na coraz wyższym poziomie zaawansowania. Analiza pokazuje także stabilną sytuację ekonomiczną Polski. Wskazuje na to stosunkowo dobra ocena takich wskaźników jak: zmiany PKB, stopa inflacji, wahania kursów walut oraz stabilnośd polityczna. Nienajlepsza sytuacja na rynku pracy wskazuje na duży poziom bezrobocia. Dla przedsiębiorstwa wchodzącego na Polski rynek może to oznaczad duży popyt na pracę, a więc brak problemów ze znalezieniem pracowników. Najgorzej oceniona została biurokracja. Wynika to z faktu, że aby założyd firmę w Polsce trzeba przejśd przez wiele długotrwałych i nierzadko kosztownych formalności. YPI CONSULTING Strona 10 z 12

11 Wnioski: Kwestia bezpieczeostwa spożywania zdrowej żywności związana z paostwowym systemem certyfikacji. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na ceny i jakośd zdrowej żywności w Polsce. Bariery biurokratyczne wpływające na podaż zdrowej żywności w Polsce. Istniejące możliwości wsparcia finansowego dla gospodarstw produkujących żywnośd ekologiczną. Ekonomiczne determinanty wzrostu popytu na zdrową żywnośd w Polsce. Trendy w kształtowaniu się wielkości oraz struktury polskiego eksportu zdrowej żywności. Wpływ wzrostu świadomości ekologicznej Polaków na popyt na zdrową żywnośd. Ograniczenie popytu na zdrową żywnośd wynikające z deficytu informacji wśród potencjalnych konsumentów. Kanały dystrybucji zdrowej żywnośd w Polsce i ich wpływ na popyt. Czynniki wpływające na wzrost ilości gospodarstw produkujących zdrową żywnośd w Polsce oraz na strukturę geograficzną tego sektora. YPI CONSULTING Strona 11 z 12

12 Zapraszamy do współpracy Kontakt: YPI Consulting Ul. Mogilska 65

BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu

BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW. Próbka Raportu BADANIE PREFERENCJI INWESTYCYJNYCH STUDENTÓW Próbka Raportu Spis treści 1 Zawartośd raportu... 3 1. Przedstawienie YPI... 4 2. Wyniki analizy... 5 2.1 Preferencje inwestycyjne studentów... 5 2.2 Preferowane

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

What makes companies invest in Poland?

What makes companies invest in Poland? What makes companies invest in Poland? Partnerzy strategiczni Partnerzy INSTYTUCJONALNI PATRONI MEDIALNI Spis treści 1. Executive Summary 1.1. Europa ŚrodkowoWschodnia 4 1.2. Polska 5 2. Analiza atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE

Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce KPMG W POLSCE Rynek dóbr luksusowych w Polsce 3 Spis treści 1 Wstęp 5 2 Najważniejsze wyniki 7 3 Charakterystyka badania 11 3.1 Cele 11 3.2 Sposób przeprowadzenia badania

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY.

ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY. ZNACZENIE HANDLU W GOSPODARCE NARODOWEJ. WYBRANE ASPEKTY. Szanowni Państwo Kanwą dla przygotowania niniejszej publikacji jest debata, jaka od lat toczy się na temat handlu i jego relacji z innymi gałęziami

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej

Wspólnie budujmy. naszą zamożność. czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej Wspólnie budujmy naszą zamożność czyli dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, niż w bogatych krajach Europy Zachodniej wydanie V Lekturę raportu polecają przedstawiciele świata nauki, polityki, biznesu

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwy Handel w Polsce

Sprawiedliwy Handel w Polsce Sprawiedliwy Handel w Polsce Stan obecny i perspektywy rozwoju Stowarzyszenie Konsumentów Polskich I Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Tel.: +22 6340668 Fax: +22 6340667 E-mail: sekretariat@skp.pl www.skp.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo