Specyfikacja modułu API systemu LimApi platformy limtel.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja modułu API systemu LimApi platformy limtel.pl"

Transkrypt

1 Specyfikacja modułu API systemu LimApi platformy limtel.pl Wersja Data opublikowania: Moduł API przeznaczony jest do integracji systemów informatycznych z platformą limtel.pl. Jego zadaniem jest usystematyzowanie procedur wymiany informacji systemowych na wyższym poziomie warstwy OSI z wykorzystaniem protokołu http w oparciu o model REST. Transporterem informacji są struktury XML oparte o język wywołań XML-RPC API systemu Limtel.pl powstało w celu pełnego sprzężenia systemów informatycznych zaprojektowanych w różnych środowiskach programistycznych. System umożliwia zakładanie i sterowanie konkretnymi usługami jak i autoryzację użytkowników platformy limtel.pl Specyfikacja technologiczna: Protokół HTTP Wywołania RPC (GET,POST,PUT,DELETE) Transporter XML Skrypt nasłuchujący Dostępne Szyfrowanie SSL Autoryzacja platformy limtel.pl Uwierzytelnianie w systemie LimApi stanowiącego integralną część platformy limtel.pl odbywa się za pomocą parametrów zewnętrznych przekazywanych metodą GET w formie dedykowanego klucza a także danych autoryzacyjnych konta na platformie limtel.pl

2 Każde autoryzowane zapytanie do platformy limtel.pl powinno zostać wykonane z wykorzystanie klucza przydzielonego dla odbiorcy usługi. Parametr powinien zostać przekazany poprzez GET np. Format przesyłanych informacji Nazwa Format Metoda key CHAR(20) GET Podstawowa struktura zapytania Proces komunikacji między systemami informatycznymi odbywa się za pomocą przesyłanych w obu kierunkach plików XML. Pliki XML mają stałą nie zamienialną konstrukcję Wszelkie dokumenty XML powinny zostać przekazane do systemu metodą POST Główna struktura zapytania powinna zostać przekazana w następującej strukturze generycznej. Struktura generyczna ( struktura podstawowa dla każdego zapytania ) <akcja>nazwa_akcji</akcja> <authkey>klucz_dostepowy</authkey> < > _konta_platformy_limtel</ > <pass>haslo_dostepu_w_md5</pass> Struktura dopasowana do komendy sterującej

3 Zakres podstawowych parametrów zapytań generycznych struktury XML Nazwa Wartość Opis akcja login register userdetails userinfo authme numbers history invoices recordings delrecording paybycoupon set_service_przekierowanie edit_service_przekierowanie delete_service_przekierowanie initpayment edituserinfo edituserdetails serviceinfo set_service_ankiety edit_service_ankiety delete_service_ankiety dial_service_ankiety get_service_ankiety set_service_alarmowa edit_service_alarmowa del_service_alarmowa set_service_komunikaty edit_service_komunikaty delete_service_komunikaty dial_service_komunikaty get_service_komunikaty Przekazywana do systemu komenda sterująca związana z konkretną akcją np. uwierzytelnianiem użytkownika jego rejestracja a także zakładaniem konkretnych usług I ich aktywności authkey CHAR(20) Indywidualny klucz autoryzacyjny CHAR(100) Adres stanowiący identyfikator użytkownika Na platformie limtel.pl Pass CHAR(100) Hasło dostępowe przypisane do a autoryzującego na platformie limtel.pl

4 przekazywane w formie MD5 Struktury generyczne odpowiedzi systemu API Struktury obecne przy każdej odpowiedzi systemu LimAPI <system> <status>kod_statusu</status> <error>opis_błędu_jeśli_istnieje</error> </system> Struktura dodatkowa uzależniona od przekazanej akcji Szczegółowy opis struktury generycznej odpowiedzi Nazwa Zakres WARTOŚĆ Opis System->Status INT(1) 0,1 0 Akcja nie została wykonana poprawnie 1 Akcja została wykonana poprawnie System->Error VARCHAR(255) - Opis błędu podczas wykonywania określonej akcji

5 Akcje Opis poszczególnych akcji systemowych wraz z ich parametrami zapytania i odpowiedzi Akcja: login Akcja logująca użytkownika na platformie limtel.pl, wykorzystywana do pierwszej autoryzacji lub pobrania informacji o zalogowanym użytkowniku Struktura zapytania: <akcja>login</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> Parametry zapytań dla akcji login są takie same jak przy każdym zapytaniu generycznym. Jedyną różnicą tej akcji są zwracane informacje potrzebne do dalszego działania z systemem limtel.pl Struktura odpowiedz <system> <status>0</status> </system> <data> <userid>id_usera_w_limtel_pl</userid> <userimie>imie_usera</userimie> <usernazwisko>user_nazwisko</usernazwisko> <user >user_ </userermail>

6 </data> Wyszczególnione dane odpowiedzi w systemie limtel.pl data->userid INT(10) Unikalny numer ID przydzielony wewnętrznie na platformie limtel do logującego użytkownika. Numer bardzo istotny przy zakładaniu konkretnych usług Data->userimie CHAR(255) Imie logowanego użytkownika Data->usernazwisko CHAR(255) Nazwisko logowanego użytkownika Data->user CHAR(100) systemowy logowanego użytkownika Akcja: register Akcja służąco do rejestracji nowego użytkownika w systemie limtel. Struktura zapytania: <akcja>register</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <telefon> </telefon>

7 <imie>jan</imie> <nazwisko>kowalski</nazwisko> Wyszczególnione dane zapytania poza elementami generycznymi dla akcji register Imie WYMAGANE CHAR(100) Imię nowego użytkownika Nazwisko WYMAGANE CHAR(100) Nazwisko nowego użytkownika WYMAGANE CHAR(100) nowego użytkownika stanowiący również jego przyszły login Telefon OPCJONALNE INT(20) Numer telefonu Użytkownika Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system>

8 <data> <userid>id_usera_w_limtel_pl</userid> <userimie>imie_usera</userimie> <usernazwisko>user_nazwisko</usernazwisko> <user >user_ </userermail> </data> Wyszczególnione dane odpowiedzi w systemie limtel.pl data->userid INT(10) Unikalny numer ID przydzielony wewnętrznie na platformie limtel do logującego użytkownika. Numer bardzo istotny przy zakładaniu konkretnych usług Data->userimie CHAR(255) Imie logowanego użytkownika Data->usernazwisko CHAR(255) Nazwisko logowanego użytkownika Data->user CHAR(100) systemowy logowanego użytkownika Akcja numbers

9 Akcja pobierająca informacje o wolnych numerach telefonów w systemie limtel.pl. Polecenie te należy wykonać przed utworzeniem jakiejkolwiek usługi na platformie limtel. Zapytania dotyczące kreowania usług będą wymagały podania numer ID numeru telefonu, który można uzyskać za pomocą tego zapytania. Struktura zapytania: <akcja>numbers</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <telephones> <telephone> <nid>23</nid> <number> </number> </telephone> <telephone> <nid>23</nid> <number> </number> </telephone> </telephones>

10 Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers telephones->telephone->nid INT(10) Unikalny numer ID wolnego numeru telefonu telephones->telephone->number INT(20) Numer telefonu Uwaga!! Przed założeniem gotowej usługi należy pobrać numery telefonów i wybrać jeden którego numer ID jak i wartość będzie trzeba dodać do zapytania o wykreowanie usługi Akcja: history Akcja pobierająca historię realizowanych połączeń w ramach konkretnej usług Struktura zapytania: <akcja>history</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <channel>12</channel> <idu>32</idu> <typ>0</typ> <ile>100</ile> <strona>2</strona>

11 Wyszczególnione dane zapytania polecenia history Channel INT(10) Unikalny numer kanału. Numer ten otrzymujemy zwrotnie przy założeniu usługi. Idu INT(20) Unikalny numer użytkownika Dla którego pobieramy historię. Numer ten otrzymujemy przy logowaniu do platformy poprzez akcję login Typ INT(1) 0 Połączenia przychodzące 1 Połączenia wychodzące Ile INT(5) Ile wyników w zapytaniu Strona INT(5) Która strona dla formowanych odpowiedzi Struktura odpowiedz

12 <system> <status>1</status> <ile>120</ile> </system> <log> <action> <data> :23:12</data> <fromnumber> </fromnumber> <tonumber> </tonumber> <kwota>0.43</kwota> <opis>regularne połączenie przychodzące</opis> <allow>0</allow> </action> <action> <data> :43:12</data> <fromnumber> </fromnumber> <tonumber> </tonumber> <kwota>0.23</kwota> <opis>regularne połączenie przychodzące</opis> <allow>0</allow> </action> </log> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers Log->action->data DATETIME Data Wykonanego Połączenia w formacie YYY-MM-DD HH:MM:SS Log->action->fromnumber INT(20) Numer telefonu z którego nastąpiło połączenie Log->action->tonumber INT(20) Numer na który nastąpiło

13 połączenie Log->action->kwota DOUBLE(10) Kwota Brutto połączenia Log->action->opis CHAR(25) Opis połączenia Log->action->allow INT(1) Rodzaj połączenia 0 Połączenie abonamentowe 1 Połączenie regularne Akcja recordings Akcja pobierająca informacje o nagraniach dla konkretnego założonego kanału. Struktura zapytania: <akcja>recordings</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <channel>12</channel> <idu>2</idu> Wyszczególnione dane zapytania polecenia recordings Channel INT(10) Unikalny numer kanału. Numer ten otrzymujemy zwrotnie przy założeniu usługi.

14 Idu INT(20) Unikalny numer użytkownika Dla którego pobieramy historię. Numer ten otrzymujemy przy logowaniu do platformy poprzez akcję login Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <recordings> <record> <numer> </numer> <data> :12:32</data> <id>42</id> <url>http://audio.devlimtel.pl/recordings/42.flv</url> </record> <record> <numer> </numer> <data> :12:32</data> <id>43</id> <url>http://audio.devlimtel.pl/recordings/43.flv</url> </record> </recordings> Akcja delrecording Akcja kasująca nagranie telefoniczne z serwerów limtel.pl Struktura zapytania:

15 <akcja>delrecordings</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <channel>12</channel> <idu>2</idu> <recordingid>23</recordingid> Wyszczególnione dane zapytania polecenia delrecording Channel INT(10) Unikalny numer kanału. Numer ten otrzymujemy zwrotnie przy założeniu usługi. Idu INT(20) Unikalny numer użytkownika Dla którego pobieramy historię. Numer ten otrzymujemy przy logowaniu do platformy poprzez akcję login Recordingid INT(10) Unikalny numer ID nagrania Struktura odpowiedz <system> <status>1</status>

16 </system> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers recordings->record->numer INT(10) Numer telefonu dla nagrania Recordings->record->data DATEIME Data nagrania w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS Recordings->records->id INT(10) Numer ID nagrania Recordings->records->url CHAR(50) Ścieżka do nagrania w formacie FLV lub OGG Akcja: set_service_komunikaty Akcja polegająca na założeniu kampanii związanej z wydzwanianiem. Założona kampania będzie aktywna przez okres 30 dni. Jej wykonanie nie jest równoznaczne z rozpoczęciem wydzwaniania. Do założonej kampanii można dodać numery telefonów i żadaniem wydzwonienia za pomocą akcji dial_service_komunikaty. W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany w strukturze komunikatu dzięki czemu nowe akcje dial zostaną wykonane z poprawioną wartością Struktura zapytania:

17 <akcja>set_service_komunikaty</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <numberid>12</numberid> <numberchar> </numberchar> <idu>32</idu> <nazwa>nazwa nowej kampanii</nazwa> <komunikat>to jest testowy komunikat głosowy</komunikat> <kampania>2</kampania> <nagraj>1</nagraj> <nagrajkomunikat>po usłyszeniu sygnału proszę nagrać opinię</nagrajkomunikat> <podziekowanie>dziękujemy za udział w ankiecie</podziękowanie> Wyszczególnione dane zapytania polecenia set_service_komunikaty Numberid INT(10) Unikalny numer identyfikacyjny telefonu. Uzyskujemy go poprzez zapytanie numbers Numberchar INT(20) Numer telefonu powiązany z numberid uzyskany poprzez zapytanie numbers Nazwa CHAR(100) Nazwa dla przeprowadzanej kampanii IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada

18 kampanię uzyskany poprzez komendę login Komunikat CHAR(500) Komunikat głosowy, automatycznie przetwarzany przez lektora Kampania Opcjonalny INT(10) Numer kampanii w zewnętrznym systemie informatycznym, przekazywany później w danych zwrotnych. Stanowi unikalny numer identyfikacyjny po stronie systemu łączącego się z limtel.pl nagraj Opcjonalny nagrajkomunikat Opcjonalny INT(1) CHAR(100) 0 Nie nagrywaj 1 Nagrywaj Komunikat odczytywany przed nagraniem wiadomości podziekowanie CHAR(100) Komunikat odczytywany po wykonaniu ankiety Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <data> <numerkanalu>12</numerkanalu> <numerplanu>22</numerplanu> </data>

19 Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers Data->numerkanalu INT(10) Unikalny numer kanału/kampanii, wymagany przy niektórych akcjach operujących na jej działaniu Data->numer plany INT(10) Unikalny numer planu, wymagany przy niektórych akcjach operujących na jej działaniu Akcja: edit_service_komunikaty Akcja polegająca na edytowaniu już założonej kampanii do edycji wymagane są informacje zwrotne przekazane po założeniu kampanii takie jak numer kanału i numer planu. Edytowana treść będzie miała skutek na nowo wykonanych poleceniach dial_service_komunikaty. Struktura zapytania: <akcja>set_service_komunikaty</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <idu>32</idu> <nazwa>nazwa nowej kampanii</nazwa> <komunikat>to jest testowy komunikat głosowy</komunikat>

20 <kampania>2</kampania> <nagraj>1</nagraj> <nagrajkomunikat>po usłyszeniu sygnału proszę nagrać opinię</nagrajkomunikat> <podziekowanie>dziękujemy za udział w ankiecie</podziękowanie> Wyszczególnione dane zapytania polecenia edit_service_komunikaty Nazwa CHAR(100) Nazwa dla przeprowadzanej kampanii IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Komunikat CHAR(500) Komunikat głosowy, automatycznie przetwarzany przez lektora Kampania Opcjonalny INT(10) Numer kampanii w zewnętrznym systemie informatycznym, przekazywany później w danych zwrotnych. Stanowi unikalny numer identyfikacyjny po stronie systemu łączącego się z limtel.pl nagraj Opcjonalny INT(1) 0 Nie nagrywaj 1 Nagrywaj

21 nagrajkomunikat Opcjonalny CHAR(100) Komunikat odczytywany przed nagraniem wiadomości Podziękowanie Opcjonlany CHAR(100) Komunikat odczytywany po wykonaniu ankiety Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers System->status INT(10) 0 Wykonano niepoprawnie 1 wykonano poprawnie Akcja: dial_service_komunikaty Akcja polegająca na rozpoczęciu wydzwaniania konkretnej kampanii na podanej grupie numerów telefonów. Należy pamiętać, że wydzwanianie jak i jej ustawienia podlegają kolejkowaniu, które zabezpiecza kampanię przed stalkingiem czy wydzwanianiu w nieodpowiednich godzinach. Dodawane numery telefonów mogą się dublować jednak system traktuje je jako unikalne wartości i nie doda do kolejki jeśli wcześniej był dodany w ramach systemu

22 Akcje dial_service_komunikaty można wywoływać do wyczerpania limitu numerów w kampanii i daty wygaśnięcia numeru, który jest ustawiany na 30 dni od daty utworzenia kampanii poleceniem set_service_komunikaty Struktura zapytania: <akcja>dial_service_komunikaty</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <planid>12</planid> <idu>32</idu> <numer> , , </numer> Wyszczególnione dane zapytania polecenia dial_service_komunikaty Planid INT(10) Unikalny numer planu uzyskiwany przy tworzeniu kampanii IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Numery CHAR(1000) Numery telefonów po przecinku w formacie liczbowym, bez spacji bez nawiasów, itd np. Poprawnie:

23 , Niepoprawnie (89)542504, , Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <data> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania System->status INT(10) 1 Poprawnie wykonana 0 Niepoprawnie wykonana System->error CHAR(255) Błąd udostępniany przez statusie 0 Akcja: delete_service_komunikaty Permanentne kasowanie kampanii komunikatów głosowych Struktura zapytania: <akcja>delete_service_komunikaty</akcja>

24 <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <planid>12</planid> <idu>32</idu> Wyszczególnione dane zapytania polecenia delete_service_komunikaty IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Planid INT(1) Unikalny numer ID PLANU uzyskiwany w momencie jego generowania. Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> Akcja: get_service_komunikaty Akcja polagająca na pobraniu szczegółów wykonywanej kampanii komunikatów Struktura zapytania:

25 <akcja>get_service_komunikaty</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <idu>32</idu> <planid>2</planid> Wyszczególnione dane zapytania polecenia get_service_komunikaty planid IDU INT(10) INT(5) Unikalny numer identyfikacyjny planu. Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <data> <telefonow>432</telefonow> <dostarczonych>122</dostarzonych> <niedostarczonych>32</niedostarczonych> </data> <dial> <telephone> <numer> </numer>

26 <data> :31:12</data> <status>0</status> </telephone> </dial> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers Data->telefonow INT(10) Całkowita ilość numerów realizowanych w ramach kampanii Data->dostarczonych INT(10) Ilość dostarczonych poprawnie numerów telefonów Data->niedostarczonych IN(10) Ilość nie dostarczonych wiadomości Dial->telephone->numer INT(10) Numer telefonu na który wykonano kampanię Dial->telephone->data DATETIME Data w której wykonano kampanię YYYY-MM-DD HH:MM:SS Dial->telephone->status INT(1) 0 Obebrano 1 Nie odebrano

27 Akcja: set_service_ankiety Akcja polegająca na założeniu kampania związanej z przeprowadzaną teleankietą. Założona kampania będzie aktywna przez okres 30 dni. Jej wykonanie nie jest równoznaczne z rozpoczęciem wydzwaniania. Do założonej kampanii można dodać numery telefonów i żądaniem wydzwonienia za pomocą akcji dial_service_ankiety. W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany w strukturze komunikatu dzięki czemu nowe akcje dial zostaną wykonane z poprawioną wartością Struktura zapytania: <akcja>set_service_ankiety</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <numberid>12</numberid> <numberchar> </numberchar> <idu>32</idu> <nazwa>nazwa nowej kampanii</nazwa> <pytanie>na kogo będziesz glosował w tych wyborach </pytanie> <odp1>na Jana Kowalskiego</odp1> <odp2>na Stefana Kamilczuka</odp2> <odp3>na Mirka Korczaka</odp3> <kampania>2</kampania> <url>http://example.net/do.php</url> <podziekowanie>dziękujemy za udział w ankiecie</podziekowanie> Wyszczególnione dane zapytania polecenia set_service_ankiety Numberid INT(10) Unikalny numer identyfikacyjny telefonu. Uzyskujemy go poprzez zapytanie numbers

28 Numberchar INT(20) Numer telefonu powiązany z numberid uzyskany poprzez zapytanie numbers Nazwa CHAR(100) Nazwa dla przeprowadzanej kampanii IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Pytanie CHAR(500) Komunikat głosowy, automatycznie przetwarzany przez lektora w formie pytania ankietowego. Kampania Opcjonalny INT(10) Numer kampanii w zewnętrznym systemie informatycznym, przekazywany później w danych zwrotnych. Stanowi unikalny numer identyfikacyjny po stronie systemu łączącego się z limtel.pl ODP1 CHAR(100) Odpowiedź numer 1 WYMAGANE ODP2 CHAR(100) Odpowiedź numer 2 Opcjonalnie ODP 3 CHAR(100) Odpowiedź numer 3

29 Opcjonalnie ODP 4 CHAR(100) Odpowiedź numer 4 Opcjonalnie ODP 5 CHAR(100) Odpowiedź numer 5 Opcjonalnie ODP 6 Opcjonalne ODP 7 Opcjonalne CHAR(100) CHAR(100) Odpowiedź numer 6 Odpowiedź numer 7 ODP 8 CHAR(100) Odpowiedź numer 8 Opcjonalne ODP 9 CHAR(100) Odpowiedź numer 9 Opcjonalne ODP 10 CHAR(100) Odpowiedź numer 10 Opcjonalne URL CHAR(100) Adres URL na który zostaną przekazane informacje dotyczące wyniku ankiety. Poprzez GET na ten adres zostaną przekazane następujące parametry

30 Number = Numer telefonu Wynik = wynik ankiety w formie numerycznej Kampania = Wewnętrzny ID Kampanii podawanych przy jej zakładaniu podziekowanie Opcjonlany CHAR(100) Komunikat odczytywany po wykonaniu ankiety Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <data> <numerkanalu>12</numerkanalu> <numerplanu>22</numerplanu> </data> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers Data->numerkanalu INT(10) Unikalny numer kanału/kampanii, wymagany przy niektórych akcjach operujących na jej działaniu

31 Data->numer plany INT(10) Unikalny numer planu, wymagany przy niektórych akcjach operujących na jej działaniu Akcja: edit_service_ankiety Edycja ustawień teleankiet Struktura zapytania: <akcja>edit_service_ankiety</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <numberid>12</numberid> <numberchar> </numberchar> <idu>32</idu> <nazwa>nazwa nowej kampanii</nazwa> <pytanie>na kogo będziesz glosował w tych wyborach </pytanie> <odp1>na Jana Kowalskiego</odp1> <odp2>na Stefana Kamilczuka</odp2> <odp3>na Mirka Korczaka</odp3> <kampania>2</kampania> <podziekowanie>dziękujemy za udział w ankiecie</podziekowanie> Wyszczególnione dane zapytania polecenia edit_service_ankiety IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login

32 Pytanie CHAR(500) Komunikat głosowy, automatycznie przetwarzany przez lektora w formie pytania ankietowego. Kampania INT(10) Numer kampanii w zewnętrznym systemie informatycznym, przekazywany później w danych zwrotnych. Stanowi unikalny numer identyfikacyjny po stronie systemu łączącego się z limtel.pl ODP1 CHAR(100) Odpowiedź numer 1 WYMAGANE ODP2 CHAR(100) Odpowiedź numer 2 Opcjonalnie ODP 3 CHAR(100) Odpowiedź numer 3 Opcjonalnie ODP 4 CHAR(100) Odpowiedź numer 4 Opcjonalnie ODP 5 CHAR(100) Odpowiedź numer 5 Opcjonalnie ODP 6 CHAR(100) Odpowiedź numer 6

33 Opcjonalne ODP 7 CHAR(100) Odpowiedź numer 7 Opcjonalne ODP 8 CHAR(100) Odpowiedź numer 8 Opcjonalne ODP 9 CHAR(100) Odpowiedź numer 9 Opcjonalne ODP 10 CHAR(100) Odpowiedź numer 10 Opcjonalne podziekowanie Opcjonlany CHAR(100) Komunikat odczytywany po wykonaniu ankiety Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> Akcja: delete_service_ankiety

34 Permanentne kasowanie kampanii ankiet. Struktura zapytania: <akcja>delete_service_ankiety</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <planid>12</planid> <idu>32</idu> Wyszczególnione dane zapytania polecenia delete_service_ankiety IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Planid INT(1) Unikalny numer ID PLANU uzyskiwany w momencie jego generowania. Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system>

35 Akcja: dial_service_ankiety Akcja polegająca na rozpoczęciu wydzwaniania konkretnej kampanii na podanej grupie numerów telefonów. Należy pamiętać, że wydzwanianie jak i jej ustawienia podlegają kolejkowaniu, które zabezpiecza kampanię przed stalkingiem czy wydzwanianiu w nieodpowiednich godzinach. Dodawane numery telefonów mogą się dublować jednak system traktuje je jako unikalne wartości i nie doda do kolejki jeśli wcześniej był dodany w ramach systemu Akcje dial_service_komunikaty można wywoływać do wyczerpania limitu numerów w kampanii i daty wygaśnięcia numeru, który jest ustawiany na 30 dni od daty utworzenia kampanii poleceniem set_service_ankiety Struktura zapytania: <akcja>dial_service_ankiety</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <planid>12</planid> <idu>32</idu> <numer> , , </numer> Wyszczególnione dane zapytania polecenia dial_service_ankiety Planid INT(10) Unikalny numer planu uzyskiwany przy tworzeniu kampanii

36 IDU INT(5) Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Numery CHAR(1000) Numery telefonów po przecinku w formacie liczbowym, bez spacji bez nawiasów, itd np. Poprawnie: , Niepoprawnie (89)542504, , Struktura odpowiedz <system> <status>1</status> </system> <data> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania System->status INT(10) 1 Poprawnie wykonana 0 Niepoprawnie wykonana

37 System->terror CHAR(255) Błąd udostępniany przez statusie 0 Akcja: get_service_ankiety Akcja polagająca na pobraniu szczegółów wykonywanej kampanii teleankiet Struktura zapytania: <akcja>get_service_ankiety</akcja> <pass>a7f1bbc90496ca91cfd4c4fd6a33d161</pass> <authkey>efe996881bd7978a81dbf bd8</authkey> <idu>32</idu> <planid>2</planid> Wyszczególnione dane zapytania polecenia get_service_ankiety planid IDU INT(10) INT(5) Unikalny numer identyfikacyjny planu. Unikalny numer użytkownika, który zakłada kampanię uzyskany poprzez komendę login Struktura odpowiedz

38 <system> <status>1</status> </system> <data> <telefonow>432</telefonow> <dostarczonych>122</dostarzonych> <niedostarczonych>32</niedostarczonych> </data> <dial> <telephone> <numer> </numer> <data> :31:12</data> <status>0</status> </telephone> </dial> Wyszczególnione dane odpowiedzi zapytania numbers Data->telefonow INT(10) Całkowita ilość numerów realizowanych w ramach kampanii Data->dostarczonych INT(10) Ilość dostarczonych poprawnie numerów telefonów Data->niedostarczonych IN(10) Ilość nie dostarczonych wiadomości Dial->telephone->numer INT(10) Numer telefonu na który wykonano kampanię DATETIME Data w której wykonano

39 Dial->telephone->data kampanię YYYY-MM-DD HH:MM:SS Dial->telephone->status INT(1) 0 Obebrano 1 Nie odebrano

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API

Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API Warszawa 09.04.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 1 Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.2 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 16 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja smsapi wersja 1.4

Dokumentacja smsapi wersja 1.4 Dokumentacja smsapi wersja 1.4 1. Wprowadzenie Platforma smsapi została skierowana do użytkowników chcących rozbudować swoje aplikacje o system wysyłania smsów. Aplikacja ta w prosty sposób umożliwia integrację

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http

Dokumentacja interfejsu HTTPD. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu HTTPD Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez http Dokumentacja interfejsu httpd (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql

Dokumentacja interfejsu MySQL. Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu MySQL Platforma BSMS.PL Instrukcja podłączenia po przez mysql Dokumentacja interfejsu mysql (strona 2) SPIS TREŚCI 1. Zawartość dokumentu str.3 2. Informacje ogólne 2.1 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań.

Specyfikacja 1.2.1. Płatności CashBill. Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. Specyfikacja 1.2.1 Płatności CashBill Instrukcja podłączenia płatności elektronicznych do typowych zastosowań. CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS

DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS DOKUMENTACJA INTERFEJSU API - HTTPS WERSJA 0.1 DATA PUBLIKACJI : 01.03.2014 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie 1 Dostęp do usługi notowania online 2 Opis struktur danych 3 Kody błędów 5 Historia wersji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI WEBFAX DLA ADMINISTRATORA ENTERPRISE OPIS KONCEPCYJNY APLIKACJI ORAZ PRZEGLĄD FUNKCJI COPYRIGHT BY UBIQUITY

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Terytorialna analiza danych

Terytorialna analiza danych Terytorialna analiza danych Dokumentacja systemu Marek Roj, Warszawa, luty 2013 Aktualizowano: 15.02.2013, wersja 0.196 Spis treści Wprowadzenie...3 Cel tego dokumentu...3 Informacje ogólne...3 Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro

Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Dokumentacja serwera REST do obsługi rezerwacji w systemie SaNAtoRIUm.pro Kontakt: tel. 54 282 1385 e-mail: info@softor.pl Podstawowe informacje: Serwer REST dostępny pod adresem https://api.sanatorium.pro/v1/

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl

Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl Specyfikacja instalacji usługi SMS Premium w Przelewy24.pl wersja.2.9 data 2014-11-21 Opis usług: P24 KOD P24 KLUCZ P24 WAPA SEND SMS Strona 1 z 8 P24 KOD Przebieg transakcji Operacje po stronie Sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

SMS Kod Automatyczny

SMS Kod Automatyczny Dokumentacja 2.0.0 SMS Kod Automatyczny Dokumentacja dla SMS Kod Automatyczny Web Service REST CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja REST API v 3.0

Dokumentacja REST API v 3.0 Dokumentacja REST API v 3.0 Kraków, 26 kwietnia 2012 FreshMail, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków tel. +48 12 617 61 40, info@freshmail.pl, freshmail.pl Spis treści Opis API... 3 Uwierzytelnienie... 3 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0 DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 2.0 Autor smeskom@smeskom.pl Data 2008-08-21 Wersja 2.0 rev.1 Spis treści Dokumentacja interfejsu

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl

Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wprowadzenie Dokumentacja techniczna API systemu SimPay.pl Wersja 1.0 z dnia 24.03.2015 r. API serwisu SimPay.pl opiera się o danych wysyłanych i zwracanych w formie JSON. W przypadku napotkania jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7.

Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. V 1.1 2008 Spis treści 1. Założenia ogólne 2. Wymagania 3. Typy SMSów 4. Statusy SMSów 5. Wysyłanie SMSów - Web API 6. Wysyłanie SMSów - Email 7. Sprawdzanie stanu konta 1. Założenia ogólne PowiadomieniaSMS.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 26

Spis treści. Strona 2 z 26 Spis treści Wprowadzenie...3 Komunikaty ogólne...4 Wysyłanie wiadomości SMS o jednakowej treści...5 Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości SMS...8 Wysyłanie wiadomości MMS...10 Wysyłanie wiadomości VOICE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia pracownikom dydaktycznym PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie dydaktyka.pswbp.pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32

BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna. wersja 3.32 BRAMKA HTTP SMS XML Dokumentacja techniczna wersja 3.32 autor: Michał Jastrzębski ostatnia aktualizacja : 27.05.2015 Historia zmian Data Osoba Opis zmian 2006-12-01 Marcin Mańk Pierwsza wersja 2007-08-20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę

Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Instrukcja podłączenia transakcji Premium SMS przez Sprzedawcę Podłączenie transakcji Premium SMS w witrynie internetowej Sprzedawcy przebiega następująco : 1. Należy zalogować się do panelu klienta w

Bardziej szczegółowo

Połączenie Partnera z serwisem JustPay poprzez - METODĘ 2

Połączenie Partnera z serwisem JustPay poprzez - METODĘ 2 Połączenie Partnera z serwisem JustPay poprzez - METODĘ 2 Generowanie kodów: po stronie Partnera Weryfikacja kodów: po stronie Partnera Spis treści 1. Kolejne kroki w stworzeniu własnego serwisu 2. Jak

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone. DTI PSW w Białej Podlaskiej.

Szanowni Państwo, Copyright Wszystkie prawa zastrzeżone. DTI PSW w Białej Podlaskiej. Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia studentom PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie student.pswbp.pl i student.pswbp.edu.pl. W skład udostępnionych usług wchodzą: E-mail

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 3.1

DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL. Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 3.1 DOKUMENTACJA INTERFEJSU MY MYSQL Platforma SMeSKom instrukcja podłączenia poprzez mysql Protokół w wersji 3.1 Autor smeskom@smeskom.pl Data 16.06.2009 Wersja 3.1 rev.1 Spis treści Dokumentacja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej pojawiających się problemów

Lista najczęściej pojawiających się problemów Lista najczęściej pojawiających się problemów Zanim skontaktujesz się z administratorem platformy, skorzystaj z listy najczęściej pojawiających się problemów. Być może tutaj znajdziesz odpowiedź i rozwiążesz

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu trigocms! z platformą Facebook

Integracja systemu trigocms! z platformą Facebook Integracja systemu trigocms! z platformą Facebook 1. Wstęp trigocms! daje Ci możliwość integracji z platformą Facebook, dzięki czemu możesz publikować artykuły jednocześnie na swojej stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

LiveSpace API. Aktualizacja: 16 stycznia 2015 Wersja: 0.6. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.

LiveSpace API. Aktualizacja: 16 stycznia 2015 Wersja: 0.6. LiveSpace CRM email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace. LiveSpace API Aktualizacja: 16 stycznia 2015 Wersja: 0.6 email: pomoc@livespace.pl tel: 22 354 66 60, www.livespace.pl Strona 1 z 28 1 Wstęp W dokumencie opisano sposób komunikacji z API LiveSpace, przygotowania

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com

Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com Dokumentacja API serwisu KurierSerwis.com wersja dokumentu: 1.1 6 października 2015 r. Spis treści Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3 Autoryzacja i sesja...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT MAILER 2.2.0

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT MAILER 2.2.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI APLIKACJI WEBSOFT MAILER 2.2.0 Producent: Lukaszjarosinski.com Nazwa oprogramowania: Websoft Mailer 2.2.0 Wersja finalna: 20.02.2013 Kontakt: lukaszjarosinski@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

QualitySpy moduł reports

QualitySpy moduł reports QualitySpy moduł reports Testy akceptacyjne dla przypadku użycia: Pobranie metryk produktu w wybranym formacie dla wybranch wersji przez interfejs REST Nazwa pliku: /QualitySpy/modules/qualityspyreports/src/test/java/pl/wroc/pwr/qualityspy/reports

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl

Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl Dokumentacja API serwisu korporacjakurierska.pl wersja dokumentu: 1.5 26 listopada 2015 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...3

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpisz do instalacji

Zanim przystąpisz do instalacji Zanim przystąpisz do instalacji FINALE 2014 OPRACOWANIE: DANIEL FIRLEJ 1 Zanim przystąpisz do instalacji Finale 2014 Opracowanie Daniel Firlej Spis treści: Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik?...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r.

ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP. Warszawa, 26 marca 2010 r. ISI funkcjonalność [faza I] szkolenie dla Operatorów Alternatywnych / Detal TP Warszawa, 26 marca 2010 r. spis treści część 1 wprowadzenie do ISI część 2 wspierane procesy biznesowe część 3 przegląd funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

SSL (Secure Socket Layer)

SSL (Secure Socket Layer) SSL --- Secure Socket Layer --- protokół bezpiecznej komunikacji między klientem a serwerem, stworzony przez Netscape. SSL w założeniu jest podkładką pod istniejące protokoły, takie jak HTTP, FTP, SMTP,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Materiały poufne, przeznaczone wyłącznie dla SAS. Plagiat.pl 2010 Strona 1 I. Logowanie Aby zalogować się jako Szkolny Administrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140402 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Limity zapytań... 3 1.5. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Odbiór SMS-ów i MMS-ów

Odbiór SMS-ów i MMS-ów Odbiór SMS-ów i MMS-ów Platforma poza wysyłaniem wiadomości do odbiorców umożliwia również masowe ich odbieranie. Odbiór wiadomości DO platformy SerwerSMS.pl odbywa się na kilka sposobów i jest uzależniony

Bardziej szczegółowo

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT

Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Projekt Systemowy pn. Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT Instrukcja obsługi dla uczestnika szkolenia Wydawca: Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 -

KatMPBSoft marekbilski@katmpbsoft.pl - 1 - Przedstawiona dokumentacja UML jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Jej celem jest jedynie pokazanie w jaki sposób firma KatMPBSoft, takie dokumentacje przygotowuje. Dokumentacja UML nie może być

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja

Panel Konta - instrukcja Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2014 Spis treści 1. Logowanie W celu powrotu do spisu treści kliknij na przycisk 2. Zmiana hasła 3. Strona startowa 4. Konta/Konferencje 5. Konta/Konferencje/Tryb konferencja

Bardziej szczegółowo

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1

Automater.pl zdalne tworzenie i zarządzanie transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Dokumentacja API 0.1 Automater.pl zdalne tworze i zarządza transakcjami dokumentacja API wersja 0.1 Automater sp. z o.o., ul. Belgradzka 4/42, 02-793 Warszawa 2 1. Wstęp System Automater.pl udostępnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej"

Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej Instrukcja do I edycji Konkursu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego pod hasłem "Znane i nieznane miejsca Ziemi Cieszyńskiej" Ogólnie o Instrukcji Niniejszy dokument zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API serwisu epaka.pl

Dokumentacja API serwisu epaka.pl Dokumentacja API serwisu epaka.pl wersja dokumentu: 1.6 14 lipca 2014 r. Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne...3 Dane autoryzacyjne...3 Wywoływanie funkcji i format danych...4 Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

API System Partnerski

API System Partnerski API System Partnerski API zostało zrealizowane według wzorca REST. Komunikacja odbywa się poprzez wysłanie żądania HTTP pod adres https://apiv2.systempartnerski.pl/partner-api/ wraz z odpowiednimi parametrami.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S

Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Aplikacja formularza internetowego R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Warszawa Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API wersja 1.0.7

Warszawa Specyfikacja techniczna. mprofi Interfejs API wersja 1.0.7 Warszawa 03.11.2015. Specyfikacja techniczna mprofi Interfejs API wersja 1.0.7 WERSJA DATA STATUTS AUTOR 1.0.0 10.03.2015 UTWORZENIE DOKUMENTU PAWEŁ ANDZIAK 1.0.1 23.03.2015 MODYFIKACJA MAREK SZWAŁKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem protokołu POP3 i szczegóły konfiguracji programu Outlook 2007 / 2010 / 2013. Wersja 3 1 Spis treści 1. Parametry procedury... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1

Spis treści DOKUMENTACJA TECHNICZNA. STS API wersja 1.1 Spis treści 1. Korzystanie z interfejsu STS API...2 1.1 Warunki korzystania z interfejsu...2 1.2 Zabezpieczenia interfejsu...2 2. Specyfikacja interfejsu STS API...3 2.1 Proces składania zamówienia za

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo