Miejsce AOTM w systemie refundacji leków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce AOTM w systemie refundacji leków"

Transkrypt

1 Miejsce AOTM w systemie refundacji leków Lek. Iga Lipska Kierownik Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTM Spotkanie - Studenckie Koło Farmakoekonomiki, Warszawa, Rada Konsultacyjna, Warszawa dn.

2 Plan prezentacji: Dyrektywa Przejrzystości (Przejrzystość!) Polityka lekowa państwa Stanowisko Komisji Europejskiej AOTM nowa instytucja w systemie Projekt Transition Facility Przejrzystość decyzji Wnioski refundacyjne EBM i HTA a decyzje o finansowaniu świadczeń Proces decyzyjny (w tym część analityczna) 2

3 Tytułem wstępu: PRZEJRZYSTOŚĆ?! Warunek bezwzględny/konieczność Nie tylko Dyrektywa Przejrzystości Zmiana hasła w rzeczywiste procedury Nie tylko zmiany legislacyjne Udostępniane informacje (poziom minimalny/maksymalny, oczekiwany?) Nie tylko publikacja podjętych decyzji 3

4 Przejrzystość?! również medialny temat 4

5 Polityka Lekowa Państwa Transparentna i racjonalna stanowi jeden z priorytetów Ministra Zdrowia W/w dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów dnia 23 marca 2004 roku Cel: zapewnienie pacjentom dostępu do rzetelnej informacji oraz optymalnej farmakoterapii z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju doskonalszych metod leczenia podnoszonych kwalifikacji w środowisku medycznym 5

6 Polityka Lekowa Państwa ?? Konieczność pilnego opracowania w/w dokumentu Oczywiście z uwzględnieniem wyników projektu, a zwłaszcza: Wyniku spotkania z Kierownictwem Ministerstwa Zdrowia deklaracja pełnego poparcia działań projektowych (22 stycznia 2008) Roli Agencji Oceny Technologii Medycznych w procesie refundacji leków 6

7 Stanowisko Komisji Europejskiej Słabe strony procesu podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce w szczególności uzasadniona opinia z dnia 29 czerwca 2007 roku zarzuca Polsce brak implementacji odpowiednich zapisów Dyrektywy Zobowiązanie Polski do rozwiązania tych problemów 7

8 AOTM - nowa instytucja w systemie opieki zdrowotnej Agencja Oceny Technologii Medycznych Miejsce AOTM w systemie Instytucja powołana Zarządzeniem Ministra Zdrowia (liczne nowelizacje) Konieczne umocowanie ustawowe Zadania AOTM ogromne oczekiwania statutowe i INNE teraz i w przyszłości/sugestie projektu! dostosowane do struktury organizacyjnej dostosowane do możliwości kadrowych 8

9 AOTM zagadnienia prawne Agencja Oceny Technologii Medycznych: Państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Zdrowia Powołana: Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 01 września 2005 roku następnie Zarządzenie z dnia 30 czerwca 2006 r. (w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych) Następnie: Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych 9

10 AOTM zasoby ludzkie Możliwości pozyskania kadr: Pozyskanie z rynku (rynkowa cena) WAŻNE! Wyszkolenie zatrudnionych pracowników Warunki wstępne Umiejętności analityczne Umiejętności językowe (angielski!) Warunki konieczne do utrzymania pracowników Rotacja pracowników Rozwój pracowników Szansa stworzona przez projekt (ale też trudności!) Planowane działania po zakończeniu projektu Współpraca międzynarodowa 10

11 Projekt Transition Facility Przejrzystość decyzji Cel ogólny: wzmocnienie polskiej administracji w zakresie zwiększenia przejrzystości podejmowanych decyzji refundacyjnych zgodnie z Dyrektywą 89/105/EWG Cele szczegółowe: weryfikacja efektów harmonizacji/zaproponowanie usprawnień proceduralnych i strukturalnych polskiego systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności AOTM 11

12 Komponenty projektu Przejrzystość decyzji Komponent 1 zmiany instytucjonalne/prawne Realizowany przez Ministerstwo Zdrowia/Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych Komponent 2 szkolenia Realizowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 12

13 Metody pracy Liczne spotkania z ekspertami UE Inspiracja ze spotkań Korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań Praca wykonana po stronie administracji polskiej Raporty ekspertów z misji Kontakty z Komisją Europejską Odkrycia projektu droga nieformalna/maile/spotkania Polska administracja Spotkania/Warsztaty Seminaria informacyjne Wspólne projekty między instytucjami (baza wniosków) 13

14 Wyniki projektu Spotkanie z Kierownictwem Ministerstwa Zdrowia (22 stycznia) Pełna aprobata dla podjętych w ramach projektu działań W następstwie tego seminarium informacyjne dla administracji publicznej (23 stycznia) Warsztaty (26-27 luty, 17 kwietnia) Kryteria refundacyjne i cenowe (grupa I) Podział obowiązków pomiędzy głównymi podmiotami decyzyjnymi (grupa II) Rola poszczególnych stron zaangażowanych w system opieki zdrowotnej (grupa III) 14

15 Wyniki projektu Organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli przemysłu oraz wykonawców raportów HTA Pierwsze spotkanie 19 marca 2008 z udziałem ekspertów projektowych Bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników Planowane kolejne spotkanie w połowie czerwca Nowe informacje dotyczące oceny wniosków refundacyjnych 15

16 Wyniki projektu Szkolenia dla wykonawców raportów HTA Szkolenia dla użytkowników raportów HTA Pobyty stażowe pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych w podobnych instytucjach innych krajów członkowskich Warsztaty Ocena wartościująca (appraisal procedure) Planowana kaskada szkoleniowa (!) 16

17 Wyniki projektu Poprawa relacji z Komisją Europejską Sugestie ekspertów Zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia Wymiana korespondencji mailowej i oficjalnej Spotkania z przedstawicielami KE przygotowania do spotkań w ramach i poza projektem styczeń wizyta przedstawicieli KE w Warszawie luty wizyta przedstawicieli MZ w Brukseli Bezpośrednia informacja na temat działań projektowych do odpowiednich osób w KE 17

18 Wyniki projektu Propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych Ramy czasowe! Propozycje rozwiązań proceduralnych W zasadzie gotowe procedury postępowania z wnioskami refundacyjnymi po stronie MZ i AOTM (odrębna procedura assessment i appraisal!!!) Baza wniosków refundacyjnych Wspólne działanie MZ i AOTM zainspirowane projektem Wykorzystanie doświadczeń z półrocznego stażu analityka AOTM w HAS w Paryżu Wykorzystanie doświadczeń w zakresie zarządzania projektami (PRINCE 2 w polskiej administracji???) W przyszłości wykorzystanie podpisu elektronicznego do składania wniosków refundacyjnych! 18

19 Wnioski refundacyjne Składane do Ministerstwa Zdrowia Wymogi formalne Format wniosku refundacyjnego Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych 19

20 Wpłynięcie wniosku Złożenie wniosku o umieszczenie na wykazach w terminie 7 dni każdego kwartału Złożenie wniosku o umieszczenie na wykazach po terminie 7 dni każdego kwartału Rozpatrywanie wniosków wg kolejności wpływu Zwrot wniosku wnioskodawc y Ocena wniosku pod względem formalnym Braki formalne Minister wyznacza termin do uzupełnienia Wniosek dotyczy leku zawierając ego nową substancję Przekazanie wniosku do AOTM Przekazanie wniosku spełniającego wymogi formalne do Z dsgl Uzupełniono w terminie Stanowisko ZdsGL ws. ustalania wykazów lub cen urzędowych Rada Konsultacyjna, Warszawa dn. Brak uzupełnienia Pozostawieni e wniosku bez rozpatrzenia

21 EBM i HTA w decyzjach o finansowaniu świadczeń Dowody naukowe nie podejmują decyzji! Ale decyzje nie powinny być sprzeczne z dowodami naukowymi! Przejrzystość! (PONOWNIE!) Evidence Based Medicine Evidence Based Health Care Health Technology Assessment 21

22 Ważne procesy: Assessment ocena analityczna Appraisal ocena wartościująca zwana też value judgement interpretacja wartościująca 22

23 Assessment (ocena analityczna) Część analityczna całego procesu Oparta na: systematycznie zebranych Wiarygodnych najlepszych dostępnych dowodach naukowych Weryfikacja wiarygodności analiz przedstawionych przez wnioskodawców i ich zgodności z wytycznymi AOTM (analiza weryfikacyjna) Ocena obiektywna Wnioski naukowe 23

24 Appraisal (interpretacja wartościująca) Wartościowanie wniosków naukowych (z assessment ) Bierze pod uwagę System wartości, uwarunkowania etyczne, uwarunkowania kulturowe Preferencje społeczne obywateli/pacjentów Dokonywana niezależnie od assessment Appraisal realizowane przez Radę Konsultacyjną (w przypadku AOTM) Członkowie Rady Konsultacyjnej Proces: Sformalizowany Maksymalnie przejrzysty (publikacja protokołów z posiedzeń Rady, publikacja rekomendacji) 24

25 Udział ekspertów klinicznych Udział w procesie assessment prace analityczne Wybór ekspertów klinicznych Formularz zapytania analitycznego kierowany do ekspertów klinicznych Udział w procesie appraisal Zaproszenie na posiedzenie Rady Konsultacyjnej Konflikt interesów Deklaracja konfliktu interesów Publikowanie informacji o zadeklarowanych konfliktach interesów w materiałach z danego tematu 25

26 Dziękuję za uwagę PYTANIA? Iga Lipska 26

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela.

Wyniki finansowe Uczelni z roku na rok ulegają systematycznej poprawie. Podstawowe wartości prezentuje poniższa tabela. Sprawozdanie Rektora SGH z działań podjętych w okresie grudzień 2012 kwiecień 2013 w celu realizacji Strategii zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012 2015 Niniejszy dokument jest drugą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji

Sprawozdanie ogólne 2010. Rok rejestracji Sprawozdanie ogólne 2010 Rok rejestracji Informacja prawna Opinie lub stanowiska zawarte w niniejszym sprawozdaniu ogólnym niekoniecznie odzwierciedlają pod względem prawnym oficjalne stanowisko Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo