ABBYY FineReader 10 Home Edition Podręcznik użytkowanika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABBYY FineReader 10 Home Edition Podręcznik użytkowanika"

Transkrypt

1 ABBYY FineReader 10 Home Edition Podręcznik użytkowanika 2010 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie jest dostarczane pod rygorem umowy licencyjnej. Oprogramowanie może być używane lub kopiowane tylko i wyłączne w ścisłej zgodnoś ci z postanowieniami umowy. Kopiowanie programu na jakikolwiek nośnik za wyjątkiem sytuacji bezpośrednio opisanych w umowie licencyjnej jest złamaniem ustawy "O prawnej ochronie oprogramowania i baz danych" Federacji Rosyjskiej oraz międzynarodowych praw. Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, transmitowany w jakiejkolwiek formie, jakimikolwiek środkami elektronicznymi lub innymi dla jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody ABBYY ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. ABBYY, logo ABBYY, ABBYY FineReader i ADRT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd. Czcionki Newton, Pragmatica, Courier 2001 ParaType, Inc. Czcionka OCR-v-GOST 2003 ParaType, Inc Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OpenOffice.org jest własnością firmy Sun Microsystems, Inc. JasPer License Wersja 2.0: Michael David Adams Image Power, Inc Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. 2

3 Spis treści Informacje ogólne... 4 Korzystanie z programu ABBYY FineReader 10 Home Edition... 5 Od obrazu do tekstu... 5 Interfejsy skanera... 6 Edytowanie zdjęć dokumentów... 7 Zapisywanie obrazów stron... 8 Program poprawy jakości oprogramowania... 9 Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10 Home Edition z poziomu innej aplikacji... 9 Poprawianie jakości konwersji Wskazówki Wskazówki na temat skanowania Robienie zdjęć dokumentów Dodatek Obsługiwane formaty zapisu Obsługiwane formaty plików graficznych Słownik Skróty klawiaturowe Korzystanie z pomocy Jak kupić produkt firmy ABBYY Biura firmy ABBYY i kontakt z Pomocą techniczną Informacje o firmie ABBYY Aktywacja i rejestracja programu ABBYY FineReader 10 Home Edition Aktywacja Rejestracja Ochrona danych Pomoc techniczna

4 Informacje ogólne ABBYY FineReader 10 Home Edition to łatwy w użyciu program do konwertowania zeskanowanych dokumentów na rozmaite formaty tekstowe. Zastosowano w nim najnowocześniejsze technologie opracowane w firmie ABBYY, które zapewniają precyzyjne rozpoznawanie optyczne znaków oraz pozwalają zachować formatowanie oryginału. Dzięki temu nie musisz już przepisywać papierowych dokumentów, ani odtwarzać ręcznie ich formatowania w edytorze tekstu. Najnowsza wersja narzędzia zawiera nowe funkcje do pracy ze zdjęciami cyfrowymi. Ponadto poprawiono funkcję automatycznego przetwarzania obrazów: oprócz funkcji automatycznego wykrywania orientacji strony, która była dostępna już w poprzedniej wersji, teraz program dzieli obraz dwóch stron otwartej książki na dwa osobne obrazy, usuwa kurz oraz poprawia zamazania i zniekształcenia trapezowe, które mogą występować na cyfrowych zdjęciach dokumentów. Wymień swój skaner na aparat cyfrowy lub smartfon! Zrób zdjęcie swojego dokumentu, przekonwertuj go za pomocą programu ABBYY FineReader 10 Home Edition i zapisz na komputerze jego elektroniczną dającą się edytować wersję. 4

5 Korzystanie z programu ABBYY FineReader 10 Home Edition Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące konwertowania obrazów w programie ABBYY FineReader Home Edition. Spis treści rozdziału: Od obrazu do tekstu Interfejsy skanera Edytowanie zdjęć dokumentów Zapisywanie obrazów stron Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10 Home Edition z poziomu innej aplikacji Poprawianie jakości konwersji Od obrazu do tekstu Za pomocą programu ABBYY FineReader Home Edition można szybko zamienić dokument papierowy na elektroniczny albo przekonwertować obraz dokumentu na dający się edytować i przeszukiwać tekst. Poniżej znajduje się schemat przedstawiający czynności potrzebne do przekonwertowania dokumentu: Korzystanie z programu: 5

6 1. Uruchom program ABBYY FineReader Home Edition. Zostanie otwarte jego główne okno wraz z oknem Nowe zadanie, w którym można szybko wybrać i uruchomić zadanie. 2. Okno Nowe zadanie zawiera cztery zakładki: Skanuj na tej karcie znajdują się zadania przetwarzania obrazów pobranych bezpośrednio ze skanera. Aby można było skorzystać z tych zadań, do komputera musi być podłączony skaner. Skaner ten musi obsługiwać interfejs skanowania WIA lub TWAIN. Otwórz ta karta zawiera listę zadań przetwarzania obrazów zapisanych na dysku twardym, nośniku wymiennym lub dysku sieciowym. Zdjęcie ta karta zawiera listę zadań przetwarzania obrazów pobranych bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub zapisanych w komputerze. Aby możliwe było pobranie obrazów z aparatu cyfrowego, aparat ten musi być podłączony do komputera i obsługiwać interfejs WIA. Więcej ta karta zawiera informacje o programie ABBYY FineReader Professional Edition. Warto rozważyć zakup tego programu, jeśli ma się do rozpoznania dużą liczbę skomplikowanych dokumentów. Kliknij zakładkę zawierającą zadania, które chcesz wykonać. 3. Z listy Język dokumentu wybierz język występujący w dokumencie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wybierania języka, zobacz rozdział Jeśli w tekście po konwersji występuje zbyt wiele błędów. 4. Kliknij przycisk z nazwą wybranego zadania. 5. Pobierz obrazy do programu (tzn. zeskanuj dokumenty papierowe albo wybierz obrazy dokumentów zapisane na komputerze). Uwaga: Jeśli wybierzesz zadanie z karty Zdjęcie, zostanie uruchomiony Edytor zdjęć. Instrukcje dotyczące edytowania zdjęć dokumentów znajdują się w rozdziale Edytowanie zdjęć dokumentów. 6. Wybrane obrazy zostaną wyświetlone w oknie głównym i zostaną przekonwertowane na wybrany przez użytkownika format. Uwaga: Wybranie opcji Skanuj i Otwórz zdjęcie nie spowoduje przekonwertowania obrazów na format tekstowy. Obrazy zostaną wyświetlone w oknie głównym z zaznaczonymi poszczególnymi obszarami. Więcej informacji na temat obszarów znajduje się w rozdziale Jeśli formatowanie dokumentu nie zostało zachowane. Uwaga: 1. Aby zmienić opcje konwersji, można skorzystać z paska narzędzi w głównym oknie programu. Obraz można także zapisać w innym formacie graficznym (zobacz rozdział Zapisywanie obrazów stron). 2. Jeśli wynik konwersji nie będzie satysfakcjonujący, postępuj zgodnie z zaleceniami w rozdziale Poprawianie jakości konwersji. 3. Liczba i rodzaje zadań dostępnych w oknie Nowe zadanie mogą się różnić w zależności od wersji programu i zainstalowanego innego oprogramowania na komputerze. 4. Podczas konwersji obrazów program ABBYY FineReader 10 Home Edition wyświetla wskazówki i porady dotyczące rozpoznawania dokumentów oraz nowości na temat produktów firmy ABBYY. Funkcję tę można wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru obok odpowiedniego elementu w menu Pomoc. W przypadku niektórych rodzajów licencji funkcji tej nie da się wyłączyć. Interfejsy skanera Domyślnie program ABBYY FineReader 10 Home Edition korzysta z wbudowanego okna dialogowego skanowania o nazwie Skanowanie w programie ABBYY FineReader. Jeśli okno to będzie niezgodne ze skanerem, zostanie użyte okno dialogowe sterownika skanera. 1. Okno dialogowe Skanowanie w programie ABBYY FineReader W tym oknie można skonfigurować następujące ustawienia: Rozdzielczość obrazu, tryb skanowania (skala szarości, czarno biały lub kolorowy) oraz jasność. 6

7 Rozmiar papieru (można wybrać jeden ze standardowych rozmiarów lub określić rozmiar niestandardowy). Opcje skanowania dokumentów wielostronicowych: a. Użyj podajnika automatycznego (ADF) b. Włącz skanowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez skaner) c. Pauza pomiędzy stronami 2. Interfejsy TWAIN i WIA Ustawienia skanowania można również skonfigurować w oknie dialogowym sterownika skanera. Opis tego okna można znaleźć w dokumentacji urządzenia. Ważne! Sprawdź w dokumentacji skanera sposób jego podłączania do komputera. Zainstaluj oprogramowanie dostarczone ze skanerem. Zobacz rozdział Wskazówki na temat skanowania, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyboru opcji skanowania. Edytowanie zdjęć dokumentów Niektóre zdjęcia dokumentów mogą zawierać defekty uniemożliwiające rozpoznawanie wysokiej jakości. Do usterek tych zaliczają się: zniekształcenia optyczne sprawiające, że strona ma kształt trapezu, a nie prostokąta, zamazanie liter powstałe w wyniku poruszenia aparatu podczas robienia zdjęcia oraz zakłócenia spowodowane przez czujnik obrazu aparatu. W skład oprogramowania wchodzi Edytor zdjęć, za pomocą którego można lepiej przygotować obrazy do rozpoznawania OCR. 7

8 Edytowanie obrazów w Edytor zdjęć: 1. Aplikacja Edytor zdjęć jest uruchamiana automatycznie po uruchomieniu zadania przetwarzania obrazu (np. po uruchomieniu zadania z karty Zdjęcie w oknie Nowe zadanie). Więcej informacji na temat zadań znajduje się w rozdziale Od obrazu do tekstu 2. Edytuj obraz: Jeśli program nie wykrył orientacji strony, użyj przycisków Obróć w lewo i Obróć w prawo, aby przywrócić prawidłową orientację tekstu. Użyj przycisków Redukcja szumu ISO i Usuń rozmycie ruchu, aby usunąć wszelkie usterki i wyostrzyć obraz. Aby poprawić zniekształcenia optyczne, kliknij przycisk Początek obcięcia trapezowego, a następnie przeciągnij rogi trapezu tak, aby zamienić go w prostokąt. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany lub Anuluj, aby je odrzucić i zamknąć narzędzie. 3. Dokonaj wszelkich niezbędnych zmian. Użyj przycisków znajdujących się w dolnej części okna programu Edytor zdjęć. 4. Po zakończeniu edytowania obrazów kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces rozpoznawania. Zapisywanie obrazów stron Program ABBYY FineReader Home Edition umożliwia nie tylko konwertowanie obrazów na formaty tekstowe, lecz również zapisywanie zeskanowanych lub otwartych obrazów w różnych formatach graficznych. Aby zeskanować i zapisać obraz: 1. Uruchom program ABBYY FineReader Home Edition. 2. W oknie dialogowym Nowe zadanie kliknij kartę Skanuj, a następnie kliknij przycisk Skanuj do obrazu. 8

9 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie w programie ABBYY FineReader. Zeskanuj dokumenty i zamknij to okno. Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień skanowania znajduje się w rozdziale Interfejs skanera. 4. Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w głównym oknie programu oraz zostanie automatycznie otwarte okno dialogowe Zapisz jako. 5. Wprowadź nazwę pliku obrazu, wybierz format graficzny i folder docelowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Uwaga: Aby zapisać obrazy otwarte w oknie głównym, w menu Plik wybierz opcję Zapisz obrazy i zdefiniuj opcje zapisu. Więcej informacji na temat uruchamiania zadań znajduje się w rozdziale Od obrazu do tekstu. Program poprawy jakości oprogramowania Firma ABBYY dokłada wszelkich starań, aby jej oprogramowanie było jak najbardziej użyteczne i jednocześnie maksymalnie łatwe w użytkowaniu. Aby osiągnąć te cele, musimy wiedzieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych produktów oraz które funkcje cieszą się wśród nich największą popularnością. Dlatego wdrożyliśmy program poprawy jakości oprogramowania. Jest on całkowicie anonimowy, a udział w nim nie wymaga żadnego wysiłku. Jeśli zgodzisz się na udział w programie poprawy jakości oprogramowania, program ABBYY FineReader 10 Home Edition będzie co jakiś czas wysyłał do firmy ABBYY informacje o tym, których funkcji używasz, wraz z numerem wersji programu, numerem kompilacji, typem licencji, nazwą systemu operacyjnego oraz nazwą regionu, w którym się znajdujesz. Nie zostaną wysłane żadne osobiste dane do firmy ABBYY. Uwaga: Aby wymienione informacje mogły zostać wysłane do firmy ABBYY, komputer musi być podłączony do Internetu. Jeśli chcesz wziąć udział w programie poprawy jakości oprogramowania: podczas instalowania programu zaznacz odpowiednie pole wyboru w oknie dialogowym instalatora lub w menu Pomoc kliknij opcję Chcę wziąć udział w programie poprawy jakości oprogramowania. Uwaga: Z programu można się wypisać w dowolnej chwili. Wystarczy w tym celu w menu Pomoc usunąć zaznaczenie pola wyboru opcji Chcę wziąć udział w programie poprawy jakości oprogramowania. Najnowsze informacje na temat programu poprawy jakości oprogramowania można znaleźć w witrynie Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10 Home Edition z poziomu innej aplikacji Program ABBYY FineReader 10 Home Edition można zintegrować z aplikacjami pakietu Microsoft Office i programem Windows Explorer. Ponadto dzięki integracji z modelem STI program ABBYY FineReader 10 Home Edition zostaje dodany do listy aplikacji skanujących dostępnych na komputerze. Jeśli zdecydujesz się zintegrować program ABBYY FineReader 10 Home Edition z innymi aplikacjami: Jeśli w komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office 2007 lub 2010, w programach Microsoft Word, Microsoft Excel oraz Microsoft Outlook zostanie dodana zakładka ABBYY FineReader 10. Jeśli w komputerze zainstalowane jest oprogramowanie Microsoft Office 2003, zostanie dodany pasek narzędzi ABBYY FineReader 10 Home Edition. W programach Microsoft Word i Microsoft Excel będzie można skanować, otwierać i konwertować obrazy i zdjęcia oraz zapisywać je w formie nowych dokumentów Microsoft Word lub Microsoft Excel. W programie Microsoft Outlook będzie można konwertować załączniki do poczty elektronicznej na różne edytowalne formaty. W aplikacji Windows Explorer zostanie dodana pozycja ABBYY FineReader 10 Home Edition do menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku w jednym z obsługiwanych formatów graficznych. Wybór jednego z elementów tego menu spowoduje przekonwertowanie klikniętego obrazu na odpowiedni format. 9

10 Kliknięcie na skanerze przycisku rozpoczynającego skanowanie spowoduje wyświetlenie listy aplikacji do skanowania, na której będzie znajdował się również program ABBYY FineReader 10 Home Edition. Po wybraniu tej pozycji z listy dokument zostanie zeskanowany wprost do programu ABBYY FineReader 10 Home Edition. Konwersja obrazu z dokumentu Microsoft Word lub Microsoft Excel 1. W programach Microsoft Word i Microsoft Excel należy kliknąć odpowiedni przycisk na wstążce ABBYY FineReader 10 Home Edition: skanuje, rozpoznaje i konwertuje obraz. / rozpoznaje i konwertuje obrazy i zdjęcia do nowego dokumentu. 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustawień konwersji wybierz język dokumentu i kliknij przycisk Konwertuj. 3. Następnie zeskanuj dokumenty lub otwórz istniejące obrazy dokumentów. Kliknięcie przycisku powoduje uruchomienie Edytor zdjęć, w którym można poprawić jakość obrazów przed poddaniem ich procesowi rozpoznawania. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w rozdziale Edytowanie zdjęć dokumentów. 4. Po zakończeniu konwersji wyniki rozpoznawania zostaną wyświetlone w nowym dokumencie. Konwersja obrazu z programu Microsoft Outlook 1. W programie Microsoft Outlook kliknij na wstążce ABBYY FineReader 10 Home Edition przycisk Konwertuj. 2. Wybierz pliki do przekonwertowania, język dokumentu oraz format docelowy i kliknij przycisk Konwertuj. 3. Obrazy zostaną przekonwertowane na wybrany format. Konwersja obrazu z programu Windows Explorer 1. W programie Windows Explorer wybierz jeden lub więcej plików w którymkolwiek z obsługiwanych formatów graficznych. 2. Kliknij pliki prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję ABBYY FineReader 10 Home Edition, a następnie wybierz odpowiednie polecenie z menu. 3. Wybierz język dokumentu oraz format docelowy i kliknij przycisk Konwertuj. 4. Obrazy zostaną przekonwertowane na wybrany format. Jeśli w aplikacjach pakietu Microsoft Office nie pojawiła się zakładka ABBYY FineReader 10 lub nie ma pozycji ABBYY FineReader 10 Home Edition w aplikacji Windows Explorer, oznacza to, że podczas instalacji programu ABBYY FineReader 10 Home Edition nie wybrano opcji integracji. Jeśli podczas instalacji nie zostanie wybrana opcja integracji z pakietem Microsoft Office lub Eksploratorem Windows, aby z niej później skorzystać konieczne będzie odinstalowanie programu i jego ponowne zainstalowanie z włączonymi odpowiednimi opcjami. Poprawianie jakości konwersji Po kliknięciu przycisku Konwertuj program rozpoznaje tekst na obrazie i przekształca go na wybrany przez użytkownika format. Duży wpływ na jakość rozpoznawania i konwersji mają jakość obrazu źródłowego oraz wybór języka rozpoznawania. W czasie rozpoznawania obrazu program wykrywa obszary zawierające tekst, obrazy i tabele. Następnie na podstawie tych informacji odtwarza układ oryginalnego dokumentu. Aby uzyskać lepszą jakość rozpoznawania: 10

11 1. W głównym oknie programu Wybierz prawidłową orientację strony. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Obracanie obrazów. Popraw obszary rozpoznane przez program lub zaznacz je ręcznie, jeśli dokument ma skomplikowany układ. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Jeśli formatowanie dokumentu nie zostało zachowane. Upewnij się, że na liście Język dokumentu został wybrany odpowiedni język. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Jeśli w tekście po konwersji występuje zbyt wiele błędów. Upewnij się, że w polu Konwertuj na został wybrany odpowiedni format. 2. Kliknij przycisk Konwertuj. Obracanie obrazów Aby tekst został poprawnie rozpoznany, obrazy muszą znajdować się w typowym położeniu do czytania, tzn. tekst musi zaczynać się od górnej linii, a linie muszą biec poziomo. Aplikacja automatycznie wykrywa orientację stron podczas wczytywania obrazów. Jeśli program nieprawidłowo wykryje orientację strony, można ręcznie obrócić obraz. Aby obrócić obraz: 1. Otwórz stronę, którą chcesz obrócić. Do przechodzenia między stronami użyj narzędzi nawigacyjnych znajdujących się w dolnej części okna głównego programu:. 2. W okienku Jak można poprawić jakość rozpoznawania OCR? wybierz jedno z następujących narzędzi: (Obróć w prawo) Obraca obraz o 90 stopni w prawo. (Obróć w lewo) Obraca obraz o 90 stopni w lewo. Uwaga: Aplikacja Edytor zdjęć jest uruchamiana automatycznie po rozpoczęciu pracy na zdjęciach cyfrowych. W aplikacji Edytor zdjęć również można obracać obrazy. Jeśli formatowanie dokumentu nie zostało zachowane Podczas rozpoznawania dokumentu program próbuje wykryć następujące obszary na obrazie: Tekst, Obrazy oraz Tabele. Na podstawie tej analizy podejmuje decyzję, które obszary przekonwertować i w jaki sposób. Obszary te są objęte w oknie głównym kolorowymi ramkami (każdy rodzaj ma własny kolor). Czasami konieczne jest dostosowanie tych obszarów ręcznie. Obszary można zaznaczać, usuwać, przesuwać oraz zmieniać ich typ. Możesz użyć klawisza Tab do przechodzenia między obszarami. Aby zaznaczyć obszar ręcznie: 1. W okienku Jak można poprawić jakość rozpoznawania OCR? wybierz jedno z następujących narzędzi: (Narysuj obszar tekstowy) Program przekonwertuje obszar na tekstowy. (Narysuj obszar obrazu). Program zapisze obszar jako obraz. (Narysuj obszar tabeli). Program odtworzy tabelę znajdującą się w tym obszarze. 11

12 2. Za pomocą myszy narysuj ramkę wokół obszaru. Zmiana typu obszaru 1. Kliknij obszar prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Zmień typ obszaru i wybierz odpowiedni typ. Poprawianie ramek obszaru 1. Kliknij ramkę obszaru i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Wskaźnik zmieni się na dwukierunkową strzałkę. 2. Przeciągnij wskaźnik w wybrane przez siebie miejsce. 3. Zwolnij przycisk myszy. Uwaga: Jeśli klikniesz róg obszaru, możliwe będzie jednoczesne przesuwanie pionowej i poziomej ramki obszaru. Przesuwanie obszaru Wybierz obszar, który ma być przeniesiony, i trzymając naciśnięty klawisz CTRL, przenieś obszar do żądanej lokalizacji. Usuwanie obszaru Wybierz narzędzie (Usuń obszar) i kliknij obszar, który chcesz usunąć lub kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń obszar z menu podręcznego albo zaznacz obszar, który chcesz usunąć, i naciśnij klawisz DEL. Jeśli w tekście po konwersji występuje zbyt wiele błędów Na jakość rozpoznawania i konwersji mogą mieć wpływ jakość obrazu źródłowego oraz język rozpoznawania wybrany podczas konfigurowania zadania. Jeśli w tekście występuje zbyt dużo błędów lub jest on nieczytelny, sprawdź czy na pewno został wybrany odpowiedni język z listy Język dokumentu. Aby wybrać język: 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz pozycję Więcej języków. Zostanie otwarte okno Edytor języka. 2. Kliknij pozycję Wybierz języki ręcznie i wybierz język, zaznaczając pole wyboru obok jego nazwy. Pełną listę dostępnych języków można znaleźć w rozdziale Obsługiwane języki. Jeśli dokument zawiera tekst w kilku językach, wybierz opcję Automatyczny wybór z listy Język dokumentu. Wówczas program będzie próbował automatycznie wybrać odpowiedni język z listy prawdopodobnych języków. Co to są prawdopodobne języki? 1. Język użyty w interfejsie aplikacji. 2. Język systemu operacyjnego. 3. Język ustawień regionalnych. 4. Język klawiatury. Z powyższej listy program wybierze tylko te języki, dla których dostępny jest słownik. Ważne! Liczba języków używanych przez funkcję Automatycznego wyboru może się różnić w różnych wersjach programu. 12

13 Wskazówki Ten rozdział zawiera dodatkowe porady na temat skanowania dokumentów i robienia zdjęć dokumentów przeznaczonych do rozpoznawania OCR. Spis treści rozdziału: Wskazówki na temat skanowania Robienie zdjęć dokumentów Wskazówki na temat skanowania Opcje skanowania można ustawić w oknie dialogowym Skanowanie w programie ABBYY FineReader lub w oknie dialogowym sterownika skanera. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale Interfejs skanera. Upewnij się, że skaner został prawidłowo podłączony i jest włączony. Uważnie przeczytaj dokumentację dostarczoną ze skanerem, aby prawidłowo go podłączyć. Sprawdź, czy zostało zainstalowane oprogramowanie dostarczone ze skanerem. Niektóre skanery muszą być włączane przed uruchomieniem komputera. Połóż swoje dokumenty na skanerze skanowaną stroną do dołu i przypilnuj, aby były równo ułożone. Przekrzywione obrazy mogą sprawiać problemy przy konwersji. Dokumenty drukowane najlepiej skanować w skali szarości w rozdzielczości 300 dpi. Jakość konwersji zależy od jakości dokumentu źródłowego i parametrów skanowania. Jeśli jakość obrazu jest niska, może to niekorzystnie wpłynąć na jakość konwersji. Skonfiguruj odpowiednie ustawienia skanowania dla swojego dokumentu. Więcej informacji na temat opcji skanowania można znaleźć w następujących rozdziałach: Ustawianie rozdzielczości Dopasowywanie jasności Ustawianie rozdzielczości Na jakość konwersji ma wpływ rozdzielczość skanowania. Jeśli skany są niskiej jakości, wyniki także mogą nie być zadowalające. Zalecana rozdzielczość skanowania wynosi 300 dpi. Ważne! Program ABBYY FineReader 10 Home Edition uzyskuje najlepszą jakość rozpoznawania OCR, gdy rozdzielczość pionowa i pozioma obrazu są takie same. Bardzo wysokie rozdzielczości (powyżej 600 dpi) powodują wydłużenie czasu rozpoznawania i konwersji bez zauważalnej poprawy jakości rozpoznawania. Natomiast bardzo niska rozdzielczość (poniżej 150 dpi) może niekorzystnie wpłynąć na jakość rozpoznawania i konwersji. Rozmiar pisma i rozdzielczość: 300 dpi dla standardowych tekstów (drukowanych przy użyciu pisma w rozmiarze co najmniej 10 punktów) dpi dla tekstów drukowanych przy użyciu mniejszych rozmiarów pisma (9 punktów lub mniejsze) Dopasowywanie jasności Skanowane obrazy muszą być czytelne. Nieprawidłowe ustawienia jasności mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość rozpoznawania i konwersji. W większości przypadków odpowiednie jest ustawienie jasności na średnią wartość 50%. Jeśli uzyskany obraz zawiera zbyt wiele uszkodzonych lub zlepionych liter, zapoznaj się z poniższą tabelą. 13

14 Jeśli obraz wygląda tak Wykonaj następujące czynności To jest obraz dobrej jakości. Znaki są porozrzucane lub bardzo jasne Spróbuj zmniejszyć jasność skanowania (wynikowy obraz będzie ciemniejszy). Skanuj w odcieniach szarości. Jasność zostanie dopasowana automatycznie. Znaki są zniekształcone, pozlepiane lub zabrudzone Spróbuj zwiększyć jasność (wynikowy obraz będzie jaśniejszy). Skanuj w odcieniach szarości. Jasność zostanie dopasowana automatycznie. Robienie zdjęć dokumentów Podczas wykonywania zdjęć dokumentów należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki. Wymagania dotyczące aparatu Oświetlenie Robienie zdjęć Kiedy zdjęcie trzeba wykonać powtórnie Wymagania dotyczące aparatu Aby obrazy dokumentów można było niezawodnie rozpoznawać, aparat musi spełniać poniższe wymagania. Zalecane parametry aparatu Czujnik obrazu: proporcjonalny do formatu strony obrazu w stosunku 5 milionów pikseli na stronę A4. Mniejsze matryce mogą wystarczyć do robienia zdjęć dokumentów mniejszego formatu, takich jak wizytówki. Funkcja wyłączenia flesza Ręczne sterowanie przesłoną, np. dostępność trybu Av lub w pełni ręcznego Ręczne ustawianie ostrości Zalecany jest system przeciwwstrząsowy lub statyw Zoom optyczny Minimalna wymagana konfiguracja Czujnik obrazu: proporcjonalny do formatu strony obrazu w stosunku 2 milionów pikseli na stronę A4 Zmienna ogniskowa. Do robienia zdjęć dokumentów nie należy używać aparatów o stałej ogniskowej (z ogniskową w nieskończoności). Tego typu aparaty często wbudowane są w telefony komórkowe i urządzenia PDA. Uwaga: Więcej informacji na temat ustawień aparatu można znaleźć w załączonej do niego dokumentacji. Oświetlenie Oświetlenie ma duży wpływ na jakość zdjęcia. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy jasnym i równomiernym oświetleniu, najlepiej w świetle dziennym. W jasne słoneczne dni można zwiększyć wartość przysłony, aby uzyskać lepszą ostrość obrazu. Korzystanie z flesza i innych dodatkowych źródeł światła 14

15 Podczas robienia zdjęć przy sztucznym oświetleniu należy użyć dwóch źródeł światła rozmieszczonych w taki sposób, by uniknąć cieni i odbić. Jeżeli dostępne światło jest wystarczające, wyłącz flesz, by uniknąć ostrych odbłysków i cieni. Przy użyciu flesza w warunkach słabego oświetlenia upewnij się, że zachowujesz wystarczającą odległość (około 50 cm). Ważne! Nie można używać flesza do robienia zdjęć dokumentów na błyszczącym papierze Porównanie obrazu z odbiciem z obrazem wysokiej jakości: Jeśli obraz jest zbyt ciemny Ustaw niższą wartość przesłony, otwórz przesłonę. Ustaw wyższą wartość ISO. Użycie fokusu ręcznego jako automatycznego może przynieść niepożądane rezultaty i spowodować zamazanie. Porównanie zbyt ciemnego obrazu z obrazem wysokiej jakości: Robienie zdjęć Aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcia dokumentów, prawidłowo ustaw aparat i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Używaj statywu zawsze, gdy jest to możliwe. Obiektyw powinien być ustawiony równolegle do strony i skierowany w stronę środka dokumentu. Odległość między aparatem a dokumentem powinna być wystarczająca, aby cała strona mieściła się w ramce po przybliżeniu. W większości przypadków są to wartości rzędu cm. Wyrównaj powierzchnię dokumentu lub stron książki (zwłaszcza, jeśli książka jest gruba). Aby mieć pewność, że tekst zostanie przekonwertowany poprawnie, linie tekstu nie mogą być zakrzywione pod kątem większym niż 20 stopni. Aby uzyskać ostrzejszy obraz, ustaw ostrość na punkt pomiędzy środkiem i brzegiem obrazu. 15

16 Włącz system przeciwwstrząsowy, ponieważ dłuższy czas pracy w słabym oświetleniu może spowodować zamazanie. Używaj funkcji automatycznego zwalniania migawki. Dzięki temu unikniesz poruszenia aparatem przy naciskaniu jej przycisku. Korzystanie z automatycznego zwalniania migawki jest zalecane nawet wówczas, gdy używany jest statyw. Kiedy zdjęcie trzeba wykonać powtórnie Upewnij się, że Twój aparat spełnia wymagania techniczne oraz postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziałach Oświetlenie i Robienie zdjęć. Jak poprawić obraz, gdy: Obraz jest zbyt ciemny i nieostry. Rozwiązanie: Spróbuj użyć jaśniejszego światła. Jeśli to nie pomoże, ustaw niższą wartość przesłony, tzn. otwórz przesłonę. Obraz nie jest wystarczająco ostry. Rozwiązanie: Automatyczne ustawianie ostrości może nie działać poprawnie w słabym oświetleniu lub podczas fotografowania z bliskiej odległości. Spróbuj użyć jaśniejszego światła. Jeżeli to nie pomaga, spróbuj ręcznie ustawić ostrość aparatu. Jeśli zamazanie jest niewielkie, spróbuj je usunąć za pomocą narzędzia Usuń rozmycie ruchu dostępnego w Edytor zdjęć. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Edytowanie obrazów. Tylko część obrazu jest zamazana. Rozwiązanie: Ustaw wyższą wartość przesłony. Rób zdjęcia z większej odległości przy maksymalnym zoomie optycznym. Ustaw ostrość na punkt pomiędzy środkiem i brzegiem obrazu. Flesz powoduje odbicia. Rozwiązanie: Wyłącz flesz lub użyj innego źródła światła i rób zdjęcia z większej odległości. 16

17 Dodatek Spis treści rozdziału Obsługiwane języki Obsługiwane formaty zapisu Obsługiwane formaty plików graficznych Słownik Skróty klawiaturowe Korzystanie z pomocy Obsługiwane formaty zapisu Program ABBYY FineReader 10 Home Edition zapisuje rozpoznane teksty w następujących formatach: Dokument programu Microsoft Word (DOC). Dokument programu Microsoft Word (DOCX). Arkusz programu Microsoft Excel (XLS). Skoroszyt programu Microsoft Office Excel (XLSX). Rich Text Format (RTF). Portable Document Format (PDF) (*). HyperText Markup Language (HTM). Plik tekstowy (TXT). (*) Niektóre wersje programu ABBYY FineReader Home Edition rozprowadzane w ramach kampanii promocyjnej mogą nie obsługiwać tego formatu. Obsługiwane formaty plików graficznych Poniższa tabela zawiera listę formatów obrazów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 10 Home Edition. Format Rozszerzenie pliku Otwieranie Zapisywanie Mapa bitowa bmp, dib, rle + + DCX dcx + GIF gif + JBIG2 jb2, jbig2 + JPEG jpg, jpeg + + JPEG 2000 jp2, j2k + + PCX pcx + PNG png

18 TIFF tif, tiff + + Słownik A ABBYY Screenshot Reader program do wykonywania zrzutów wybranych obszarów ekranu umożliwiający następnie zapisanie ich jako obrazu lub rozpoznanie znajdującego się na nich tekstu. ADF (Automatic Document Feeder) automatyczny podajnik dokumentów do skanera. Skaner z ADF może przeskanować wiele stron bez pomocy użytkownika. Aktywacja proces przełączania aplikacji z trybu demonstracyjnego na pełny. D dpi (dots per inch) standardowa jednostka stosowana do określenia rozdzielczości obrazów. I Identyfikator produktu parametr automatycznie tworzony na podstawie konfiguracji sprzętowej przy aktywowaniu programu ABBYY FineReader 10 Home Edition na danym komputerze. K Kod aktywacji kod otrzymywany przez użytkownika podczas aktywowania programu ABBYY FineReader 10 Home Edition. Kod aktywacyjny jest wymagany w celu aktywowania programu na komputerze, na którym został wygenerowany identyfikator produktu. M Menu kontekstowe menu wyświetlane po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy. Np. kliknięcie prawym przyciskiem myszy obszaru obrazu lub dowolnej innej części obrazu spowoduje wyświetlenie jego menu kontekstowego. O Obszar sekcja obrazu zawarta w ramce. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR program ABBYY FineReader Home Edition 10 wykrywa obszary tekstu, obrazów i tabel w celu określenia sekcji obrazu, które mają być rozpoznane, i kolejności rozpoznawania. Obszar obrazu obszar zawierający obrazy. Obszar tego typu może faktycznie zawierać grafikę lub inny obiekt, który powinien być wyświetlany jako grafika (np. fragment tekstu). Obszar tabeli obszar stosowany przy obszarach z obrazem tabeli lub tekstu ułożonego w formie tabeli. Gdy program odczyta ten rodzaj obszaru, rysuje poziome i pionowe separatory wewnątrz obszaru, tworząc tabelę. Ten obszar w pliku docelowym jest przedstawiony w postaci tabeli. Obszar tekstu obszar zawierający tekst. Pamiętaj o tym, że obszary tekstowe mogą zawierać tylko tekst w jednej kolumnie. P Plik licencji plik otrzymywany przez użytkownika podczas aktywowania programu ABBYY FineReader 10 Home Edition. Plik aktywacji jest wymagany w celu aktywowania programu na komputerze, na którym został wygenerowany Product ID. R Rozdzielczość parametr skanowania określający wartość dpi rozdzielczości skanowania. Rozdzielczość 300 dpi jest zalecana w przypadku tekstu o wielkości pisma 10 lub większej, dpi jest zalecana w przypadku tekstu o mniejszej wielkości pisma (9 lub mniej). S Skaner urządzenie do wprowadzania obrazów do komputera. Sterownik program sterujący działaniem urządzenia peryferyjnego (np. skanera, monitora itp.). U Układ strony pojęcie oznaczające rozmieszczenie w dokumencie fragmentów tekstu, tabel i obrazów. Dotyczy również akapitów, krojów pisma, kolumn, kierunku tekstu, koloru liter oraz teł wykorzystanych w dokumencie. Unicode standard opracowany przez Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Ten standard jest 16 bitowym, międzynarodowym systemem kodowania znaków, utworzonym z myślą o przetwarzaniu tekstów 18

19 napisanych w najważniejszych światowych językach. Standard ten jest łatwo rozszerzalny. Standard Unicode określa kodowanie znaku, jak również atrybuty i procedury używane podczas przetwarzania dokumentów napisanych w danym języku. Skróty klawiaturowe Menu Plik Czynność: Klawisze: Ponowne przekonwertowanie obrazu CTRL+Enter Menu Edycja Czynność: Klawisze: Cofanie ostatniej czynności Ponawianie cofniętej ostatnio czynności Kopiowanie zaznaczonego elementu do schowka CTRL+Z CTRL+Y CTRL+C Menu Strona Czynność: Klawisze: Wybieranie wszystkich obszarów Usuwanie wybranego obszaru Usuwanie wszystkich obszarów CTRL+A DEL CTRL+DEL Menu Widok Czynność: Klawisze: Otwieranie następnej strony Otwieranie poprzedniej strony CTRL+Page Down CTRL+Page Up Menu Pomoc Czynność: Klawisze: 19

20 Otwieranie systemu pomocy F1 Korzystanie z pomocy Skróty klawiaturowe okna Pomocy Czynność Klawisze Wyświetlanie okna pomocy Przełączanie między tematem Pomocy a okienkami Spis treści, Wyszukaj lub Indeks Wyświetlanie menu Opcje i dostęp do poleceń paska narzędzi Pomoc Ukrycie lub wyświetlenie panelu z kartami Spis treści, Wyszukaj i Indeks Wyświetlanie poprzednio wyświetlonego tematu Powrót do określonej strony startowej Zatrzymanie otwierania tematu w oknie Pomocy (przydatne przy zatrzymywaniu ładowania stron WWW) F1 F6 ALT+O ALT+O, a następnie wciśnij T Naciśnij klawisze ALT+O, a następnie klawisz B, aby przejść do tyłu lub F, aby przejść do przodu ALT+O, a następnie wciśnij H ALT+O, a następnie wciśnij S 20

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 1.0 Podręcznik użytkownika 2004, ABBYY Software Ltd Spis treści Do czego służy program ABBYY PDF Transformer 1.0?... 3 Instalacja i uruchamianie... 4 Wymagania systemowe...4

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0

LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 LunarPlus Udoskonalony program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC-8380DN MFC-8480DN MFC-8880DN MFC-8890DW Niektóre modele są niedostępne w danym kraju. Wersja A POL Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo