ABBYY FineReader 10 Home Edition Podręcznik użytkowanika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABBYY FineReader 10 Home Edition Podręcznik użytkowanika"

Transkrypt

1 ABBYY FineReader 10 Home Edition Podręcznik użytkowanika 2010 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie jest dostarczane pod rygorem umowy licencyjnej. Oprogramowanie może być używane lub kopiowane tylko i wyłączne w ścisłej zgodnoś ci z postanowieniami umowy. Kopiowanie programu na jakikolwiek nośnik za wyjątkiem sytuacji bezpośrednio opisanych w umowie licencyjnej jest złamaniem ustawy "O prawnej ochronie oprogramowania i baz danych" Federacji Rosyjskiej oraz międzynarodowych praw. Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, transmitowany w jakiejkolwiek formie, jakimikolwiek środkami elektronicznymi lub innymi dla jakichkolwiek celów bez pisemnej zgody ABBYY ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. ABBYY, logo ABBYY, ABBYY FineReader i ADRT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd. Czcionki Newton, Pragmatica, Courier 2001 ParaType, Inc. Czcionka OCR-v-GOST 2003 ParaType, Inc Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OpenOffice.org jest własnością firmy Sun Microsystems, Inc. JasPer License Wersja 2.0: Michael David Adams Image Power, Inc Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. 2

3 Spis treści Informacje ogólne... 4 Korzystanie z programu ABBYY FineReader 10 Home Edition... 5 Od obrazu do tekstu... 5 Interfejsy skanera... 6 Edytowanie zdjęć dokumentów... 7 Zapisywanie obrazów stron... 8 Program poprawy jakości oprogramowania... 9 Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10 Home Edition z poziomu innej aplikacji... 9 Poprawianie jakości konwersji Wskazówki Wskazówki na temat skanowania Robienie zdjęć dokumentów Dodatek Obsługiwane formaty zapisu Obsługiwane formaty plików graficznych Słownik Skróty klawiaturowe Korzystanie z pomocy Jak kupić produkt firmy ABBYY Biura firmy ABBYY i kontakt z Pomocą techniczną Informacje o firmie ABBYY Aktywacja i rejestracja programu ABBYY FineReader 10 Home Edition Aktywacja Rejestracja Ochrona danych Pomoc techniczna

4 Informacje ogólne ABBYY FineReader 10 Home Edition to łatwy w użyciu program do konwertowania zeskanowanych dokumentów na rozmaite formaty tekstowe. Zastosowano w nim najnowocześniejsze technologie opracowane w firmie ABBYY, które zapewniają precyzyjne rozpoznawanie optyczne znaków oraz pozwalają zachować formatowanie oryginału. Dzięki temu nie musisz już przepisywać papierowych dokumentów, ani odtwarzać ręcznie ich formatowania w edytorze tekstu. Najnowsza wersja narzędzia zawiera nowe funkcje do pracy ze zdjęciami cyfrowymi. Ponadto poprawiono funkcję automatycznego przetwarzania obrazów: oprócz funkcji automatycznego wykrywania orientacji strony, która była dostępna już w poprzedniej wersji, teraz program dzieli obraz dwóch stron otwartej książki na dwa osobne obrazy, usuwa kurz oraz poprawia zamazania i zniekształcenia trapezowe, które mogą występować na cyfrowych zdjęciach dokumentów. Wymień swój skaner na aparat cyfrowy lub smartfon! Zrób zdjęcie swojego dokumentu, przekonwertuj go za pomocą programu ABBYY FineReader 10 Home Edition i zapisz na komputerze jego elektroniczną dającą się edytować wersję. 4

5 Korzystanie z programu ABBYY FineReader 10 Home Edition Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące konwertowania obrazów w programie ABBYY FineReader Home Edition. Spis treści rozdziału: Od obrazu do tekstu Interfejsy skanera Edytowanie zdjęć dokumentów Zapisywanie obrazów stron Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10 Home Edition z poziomu innej aplikacji Poprawianie jakości konwersji Od obrazu do tekstu Za pomocą programu ABBYY FineReader Home Edition można szybko zamienić dokument papierowy na elektroniczny albo przekonwertować obraz dokumentu na dający się edytować i przeszukiwać tekst. Poniżej znajduje się schemat przedstawiający czynności potrzebne do przekonwertowania dokumentu: Korzystanie z programu: 5

6 1. Uruchom program ABBYY FineReader Home Edition. Zostanie otwarte jego główne okno wraz z oknem Nowe zadanie, w którym można szybko wybrać i uruchomić zadanie. 2. Okno Nowe zadanie zawiera cztery zakładki: Skanuj na tej karcie znajdują się zadania przetwarzania obrazów pobranych bezpośrednio ze skanera. Aby można było skorzystać z tych zadań, do komputera musi być podłączony skaner. Skaner ten musi obsługiwać interfejs skanowania WIA lub TWAIN. Otwórz ta karta zawiera listę zadań przetwarzania obrazów zapisanych na dysku twardym, nośniku wymiennym lub dysku sieciowym. Zdjęcie ta karta zawiera listę zadań przetwarzania obrazów pobranych bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub zapisanych w komputerze. Aby możliwe było pobranie obrazów z aparatu cyfrowego, aparat ten musi być podłączony do komputera i obsługiwać interfejs WIA. Więcej ta karta zawiera informacje o programie ABBYY FineReader Professional Edition. Warto rozważyć zakup tego programu, jeśli ma się do rozpoznania dużą liczbę skomplikowanych dokumentów. Kliknij zakładkę zawierającą zadania, które chcesz wykonać. 3. Z listy Język dokumentu wybierz język występujący w dokumencie. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wybierania języka, zobacz rozdział Jeśli w tekście po konwersji występuje zbyt wiele błędów. 4. Kliknij przycisk z nazwą wybranego zadania. 5. Pobierz obrazy do programu (tzn. zeskanuj dokumenty papierowe albo wybierz obrazy dokumentów zapisane na komputerze). Uwaga: Jeśli wybierzesz zadanie z karty Zdjęcie, zostanie uruchomiony Edytor zdjęć. Instrukcje dotyczące edytowania zdjęć dokumentów znajdują się w rozdziale Edytowanie zdjęć dokumentów. 6. Wybrane obrazy zostaną wyświetlone w oknie głównym i zostaną przekonwertowane na wybrany przez użytkownika format. Uwaga: Wybranie opcji Skanuj i Otwórz zdjęcie nie spowoduje przekonwertowania obrazów na format tekstowy. Obrazy zostaną wyświetlone w oknie głównym z zaznaczonymi poszczególnymi obszarami. Więcej informacji na temat obszarów znajduje się w rozdziale Jeśli formatowanie dokumentu nie zostało zachowane. Uwaga: 1. Aby zmienić opcje konwersji, można skorzystać z paska narzędzi w głównym oknie programu. Obraz można także zapisać w innym formacie graficznym (zobacz rozdział Zapisywanie obrazów stron). 2. Jeśli wynik konwersji nie będzie satysfakcjonujący, postępuj zgodnie z zaleceniami w rozdziale Poprawianie jakości konwersji. 3. Liczba i rodzaje zadań dostępnych w oknie Nowe zadanie mogą się różnić w zależności od wersji programu i zainstalowanego innego oprogramowania na komputerze. 4. Podczas konwersji obrazów program ABBYY FineReader 10 Home Edition wyświetla wskazówki i porady dotyczące rozpoznawania dokumentów oraz nowości na temat produktów firmy ABBYY. Funkcję tę można wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru obok odpowiedniego elementu w menu Pomoc. W przypadku niektórych rodzajów licencji funkcji tej nie da się wyłączyć. Interfejsy skanera Domyślnie program ABBYY FineReader 10 Home Edition korzysta z wbudowanego okna dialogowego skanowania o nazwie Skanowanie w programie ABBYY FineReader. Jeśli okno to będzie niezgodne ze skanerem, zostanie użyte okno dialogowe sterownika skanera. 1. Okno dialogowe Skanowanie w programie ABBYY FineReader W tym oknie można skonfigurować następujące ustawienia: Rozdzielczość obrazu, tryb skanowania (skala szarości, czarno biały lub kolorowy) oraz jasność. 6

7 Rozmiar papieru (można wybrać jeden ze standardowych rozmiarów lub określić rozmiar niestandardowy). Opcje skanowania dokumentów wielostronicowych: a. Użyj podajnika automatycznego (ADF) b. Włącz skanowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez skaner) c. Pauza pomiędzy stronami 2. Interfejsy TWAIN i WIA Ustawienia skanowania można również skonfigurować w oknie dialogowym sterownika skanera. Opis tego okna można znaleźć w dokumentacji urządzenia. Ważne! Sprawdź w dokumentacji skanera sposób jego podłączania do komputera. Zainstaluj oprogramowanie dostarczone ze skanerem. Zobacz rozdział Wskazówki na temat skanowania, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyboru opcji skanowania. Edytowanie zdjęć dokumentów Niektóre zdjęcia dokumentów mogą zawierać defekty uniemożliwiające rozpoznawanie wysokiej jakości. Do usterek tych zaliczają się: zniekształcenia optyczne sprawiające, że strona ma kształt trapezu, a nie prostokąta, zamazanie liter powstałe w wyniku poruszenia aparatu podczas robienia zdjęcia oraz zakłócenia spowodowane przez czujnik obrazu aparatu. W skład oprogramowania wchodzi Edytor zdjęć, za pomocą którego można lepiej przygotować obrazy do rozpoznawania OCR. 7

8 Edytowanie obrazów w Edytor zdjęć: 1. Aplikacja Edytor zdjęć jest uruchamiana automatycznie po uruchomieniu zadania przetwarzania obrazu (np. po uruchomieniu zadania z karty Zdjęcie w oknie Nowe zadanie). Więcej informacji na temat zadań znajduje się w rozdziale Od obrazu do tekstu 2. Edytuj obraz: Jeśli program nie wykrył orientacji strony, użyj przycisków Obróć w lewo i Obróć w prawo, aby przywrócić prawidłową orientację tekstu. Użyj przycisków Redukcja szumu ISO i Usuń rozmycie ruchu, aby usunąć wszelkie usterki i wyostrzyć obraz. Aby poprawić zniekształcenia optyczne, kliknij przycisk Początek obcięcia trapezowego, a następnie przeciągnij rogi trapezu tak, aby zamienić go w prostokąt. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zatwierdzić zmiany lub Anuluj, aby je odrzucić i zamknąć narzędzie. 3. Dokonaj wszelkich niezbędnych zmian. Użyj przycisków znajdujących się w dolnej części okna programu Edytor zdjęć. 4. Po zakończeniu edytowania obrazów kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces rozpoznawania. Zapisywanie obrazów stron Program ABBYY FineReader Home Edition umożliwia nie tylko konwertowanie obrazów na formaty tekstowe, lecz również zapisywanie zeskanowanych lub otwartych obrazów w różnych formatach graficznych. Aby zeskanować i zapisać obraz: 1. Uruchom program ABBYY FineReader Home Edition. 2. W oknie dialogowym Nowe zadanie kliknij kartę Skanuj, a następnie kliknij przycisk Skanuj do obrazu. 8

9 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie w programie ABBYY FineReader. Zeskanuj dokumenty i zamknij to okno. Więcej informacji na temat konfiguracji ustawień skanowania znajduje się w rozdziale Interfejs skanera. 4. Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w głównym oknie programu oraz zostanie automatycznie otwarte okno dialogowe Zapisz jako. 5. Wprowadź nazwę pliku obrazu, wybierz format graficzny i folder docelowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Uwaga: Aby zapisać obrazy otwarte w oknie głównym, w menu Plik wybierz opcję Zapisz obrazy i zdefiniuj opcje zapisu. Więcej informacji na temat uruchamiania zadań znajduje się w rozdziale Od obrazu do tekstu. Program poprawy jakości oprogramowania Firma ABBYY dokłada wszelkich starań, aby jej oprogramowanie było jak najbardziej użyteczne i jednocześnie maksymalnie łatwe w użytkowaniu. Aby osiągnąć te cele, musimy wiedzieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych produktów oraz które funkcje cieszą się wśród nich największą popularnością. Dlatego wdrożyliśmy program poprawy jakości oprogramowania. Jest on całkowicie anonimowy, a udział w nim nie wymaga żadnego wysiłku. Jeśli zgodzisz się na udział w programie poprawy jakości oprogramowania, program ABBYY FineReader 10 Home Edition będzie co jakiś czas wysyłał do firmy ABBYY informacje o tym, których funkcji używasz, wraz z numerem wersji programu, numerem kompilacji, typem licencji, nazwą systemu operacyjnego oraz nazwą regionu, w którym się znajdujesz. Nie zostaną wysłane żadne osobiste dane do firmy ABBYY. Uwaga: Aby wymienione informacje mogły zostać wysłane do firmy ABBYY, komputer musi być podłączony do Internetu. Jeśli chcesz wziąć udział w programie poprawy jakości oprogramowania: podczas instalowania programu zaznacz odpowiednie pole wyboru w oknie dialogowym instalatora lub w menu Pomoc kliknij opcję Chcę wziąć udział w programie poprawy jakości oprogramowania. Uwaga: Z programu można się wypisać w dowolnej chwili. Wystarczy w tym celu w menu Pomoc usunąć zaznaczenie pola wyboru opcji Chcę wziąć udział w programie poprawy jakości oprogramowania. Najnowsze informacje na temat programu poprawy jakości oprogramowania można znaleźć w witrynie Uruchamianie programu ABBYY FineReader 10 Home Edition z poziomu innej aplikacji Program ABBYY FineReader 10 Home Edition można zintegrować z aplikacjami pakietu Microsoft Office i programem Windows Explorer. Ponadto dzięki integracji z modelem STI program ABBYY FineReader 10 Home Edition zostaje dodany do listy aplikacji skanujących dostępnych na komputerze. Jeśli zdecydujesz się zintegrować program ABBYY FineReader 10 Home Edition z innymi aplikacjami: Jeśli w komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft Office 2007 lub 2010, w programach Microsoft Word, Microsoft Excel oraz Microsoft Outlook zostanie dodana zakładka ABBYY FineReader 10. Jeśli w komputerze zainstalowane jest oprogramowanie Microsoft Office 2003, zostanie dodany pasek narzędzi ABBYY FineReader 10 Home Edition. W programach Microsoft Word i Microsoft Excel będzie można skanować, otwierać i konwertować obrazy i zdjęcia oraz zapisywać je w formie nowych dokumentów Microsoft Word lub Microsoft Excel. W programie Microsoft Outlook będzie można konwertować załączniki do poczty elektronicznej na różne edytowalne formaty. W aplikacji Windows Explorer zostanie dodana pozycja ABBYY FineReader 10 Home Edition do menu kontekstowego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku w jednym z obsługiwanych formatów graficznych. Wybór jednego z elementów tego menu spowoduje przekonwertowanie klikniętego obrazu na odpowiedni format. 9

10 Kliknięcie na skanerze przycisku rozpoczynającego skanowanie spowoduje wyświetlenie listy aplikacji do skanowania, na której będzie znajdował się również program ABBYY FineReader 10 Home Edition. Po wybraniu tej pozycji z listy dokument zostanie zeskanowany wprost do programu ABBYY FineReader 10 Home Edition. Konwersja obrazu z dokumentu Microsoft Word lub Microsoft Excel 1. W programach Microsoft Word i Microsoft Excel należy kliknąć odpowiedni przycisk na wstążce ABBYY FineReader 10 Home Edition: skanuje, rozpoznaje i konwertuje obraz. / rozpoznaje i konwertuje obrazy i zdjęcia do nowego dokumentu. 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustawień konwersji wybierz język dokumentu i kliknij przycisk Konwertuj. 3. Następnie zeskanuj dokumenty lub otwórz istniejące obrazy dokumentów. Kliknięcie przycisku powoduje uruchomienie Edytor zdjęć, w którym można poprawić jakość obrazów przed poddaniem ich procesowi rozpoznawania. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w rozdziale Edytowanie zdjęć dokumentów. 4. Po zakończeniu konwersji wyniki rozpoznawania zostaną wyświetlone w nowym dokumencie. Konwersja obrazu z programu Microsoft Outlook 1. W programie Microsoft Outlook kliknij na wstążce ABBYY FineReader 10 Home Edition przycisk Konwertuj. 2. Wybierz pliki do przekonwertowania, język dokumentu oraz format docelowy i kliknij przycisk Konwertuj. 3. Obrazy zostaną przekonwertowane na wybrany format. Konwersja obrazu z programu Windows Explorer 1. W programie Windows Explorer wybierz jeden lub więcej plików w którymkolwiek z obsługiwanych formatów graficznych. 2. Kliknij pliki prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję ABBYY FineReader 10 Home Edition, a następnie wybierz odpowiednie polecenie z menu. 3. Wybierz język dokumentu oraz format docelowy i kliknij przycisk Konwertuj. 4. Obrazy zostaną przekonwertowane na wybrany format. Jeśli w aplikacjach pakietu Microsoft Office nie pojawiła się zakładka ABBYY FineReader 10 lub nie ma pozycji ABBYY FineReader 10 Home Edition w aplikacji Windows Explorer, oznacza to, że podczas instalacji programu ABBYY FineReader 10 Home Edition nie wybrano opcji integracji. Jeśli podczas instalacji nie zostanie wybrana opcja integracji z pakietem Microsoft Office lub Eksploratorem Windows, aby z niej później skorzystać konieczne będzie odinstalowanie programu i jego ponowne zainstalowanie z włączonymi odpowiednimi opcjami. Poprawianie jakości konwersji Po kliknięciu przycisku Konwertuj program rozpoznaje tekst na obrazie i przekształca go na wybrany przez użytkownika format. Duży wpływ na jakość rozpoznawania i konwersji mają jakość obrazu źródłowego oraz wybór języka rozpoznawania. W czasie rozpoznawania obrazu program wykrywa obszary zawierające tekst, obrazy i tabele. Następnie na podstawie tych informacji odtwarza układ oryginalnego dokumentu. Aby uzyskać lepszą jakość rozpoznawania: 10

11 1. W głównym oknie programu Wybierz prawidłową orientację strony. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Obracanie obrazów. Popraw obszary rozpoznane przez program lub zaznacz je ręcznie, jeśli dokument ma skomplikowany układ. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Jeśli formatowanie dokumentu nie zostało zachowane. Upewnij się, że na liście Język dokumentu został wybrany odpowiedni język. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Jeśli w tekście po konwersji występuje zbyt wiele błędów. Upewnij się, że w polu Konwertuj na został wybrany odpowiedni format. 2. Kliknij przycisk Konwertuj. Obracanie obrazów Aby tekst został poprawnie rozpoznany, obrazy muszą znajdować się w typowym położeniu do czytania, tzn. tekst musi zaczynać się od górnej linii, a linie muszą biec poziomo. Aplikacja automatycznie wykrywa orientację stron podczas wczytywania obrazów. Jeśli program nieprawidłowo wykryje orientację strony, można ręcznie obrócić obraz. Aby obrócić obraz: 1. Otwórz stronę, którą chcesz obrócić. Do przechodzenia między stronami użyj narzędzi nawigacyjnych znajdujących się w dolnej części okna głównego programu:. 2. W okienku Jak można poprawić jakość rozpoznawania OCR? wybierz jedno z następujących narzędzi: (Obróć w prawo) Obraca obraz o 90 stopni w prawo. (Obróć w lewo) Obraca obraz o 90 stopni w lewo. Uwaga: Aplikacja Edytor zdjęć jest uruchamiana automatycznie po rozpoczęciu pracy na zdjęciach cyfrowych. W aplikacji Edytor zdjęć również można obracać obrazy. Jeśli formatowanie dokumentu nie zostało zachowane Podczas rozpoznawania dokumentu program próbuje wykryć następujące obszary na obrazie: Tekst, Obrazy oraz Tabele. Na podstawie tej analizy podejmuje decyzję, które obszary przekonwertować i w jaki sposób. Obszary te są objęte w oknie głównym kolorowymi ramkami (każdy rodzaj ma własny kolor). Czasami konieczne jest dostosowanie tych obszarów ręcznie. Obszary można zaznaczać, usuwać, przesuwać oraz zmieniać ich typ. Możesz użyć klawisza Tab do przechodzenia między obszarami. Aby zaznaczyć obszar ręcznie: 1. W okienku Jak można poprawić jakość rozpoznawania OCR? wybierz jedno z następujących narzędzi: (Narysuj obszar tekstowy) Program przekonwertuje obszar na tekstowy. (Narysuj obszar obrazu). Program zapisze obszar jako obraz. (Narysuj obszar tabeli). Program odtworzy tabelę znajdującą się w tym obszarze. 11

12 2. Za pomocą myszy narysuj ramkę wokół obszaru. Zmiana typu obszaru 1. Kliknij obszar prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Zmień typ obszaru i wybierz odpowiedni typ. Poprawianie ramek obszaru 1. Kliknij ramkę obszaru i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Wskaźnik zmieni się na dwukierunkową strzałkę. 2. Przeciągnij wskaźnik w wybrane przez siebie miejsce. 3. Zwolnij przycisk myszy. Uwaga: Jeśli klikniesz róg obszaru, możliwe będzie jednoczesne przesuwanie pionowej i poziomej ramki obszaru. Przesuwanie obszaru Wybierz obszar, który ma być przeniesiony, i trzymając naciśnięty klawisz CTRL, przenieś obszar do żądanej lokalizacji. Usuwanie obszaru Wybierz narzędzie (Usuń obszar) i kliknij obszar, który chcesz usunąć lub kliknij obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń obszar z menu podręcznego albo zaznacz obszar, który chcesz usunąć, i naciśnij klawisz DEL. Jeśli w tekście po konwersji występuje zbyt wiele błędów Na jakość rozpoznawania i konwersji mogą mieć wpływ jakość obrazu źródłowego oraz język rozpoznawania wybrany podczas konfigurowania zadania. Jeśli w tekście występuje zbyt dużo błędów lub jest on nieczytelny, sprawdź czy na pewno został wybrany odpowiedni język z listy Język dokumentu. Aby wybrać język: 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu wybierz pozycję Więcej języków. Zostanie otwarte okno Edytor języka. 2. Kliknij pozycję Wybierz języki ręcznie i wybierz język, zaznaczając pole wyboru obok jego nazwy. Pełną listę dostępnych języków można znaleźć w rozdziale Obsługiwane języki. Jeśli dokument zawiera tekst w kilku językach, wybierz opcję Automatyczny wybór z listy Język dokumentu. Wówczas program będzie próbował automatycznie wybrać odpowiedni język z listy prawdopodobnych języków. Co to są prawdopodobne języki? 1. Język użyty w interfejsie aplikacji. 2. Język systemu operacyjnego. 3. Język ustawień regionalnych. 4. Język klawiatury. Z powyższej listy program wybierze tylko te języki, dla których dostępny jest słownik. Ważne! Liczba języków używanych przez funkcję Automatycznego wyboru może się różnić w różnych wersjach programu. 12

13 Wskazówki Ten rozdział zawiera dodatkowe porady na temat skanowania dokumentów i robienia zdjęć dokumentów przeznaczonych do rozpoznawania OCR. Spis treści rozdziału: Wskazówki na temat skanowania Robienie zdjęć dokumentów Wskazówki na temat skanowania Opcje skanowania można ustawić w oknie dialogowym Skanowanie w programie ABBYY FineReader lub w oknie dialogowym sterownika skanera. Więcej informacji na temat tego okna znajduje się w rozdziale Interfejs skanera. Upewnij się, że skaner został prawidłowo podłączony i jest włączony. Uważnie przeczytaj dokumentację dostarczoną ze skanerem, aby prawidłowo go podłączyć. Sprawdź, czy zostało zainstalowane oprogramowanie dostarczone ze skanerem. Niektóre skanery muszą być włączane przed uruchomieniem komputera. Połóż swoje dokumenty na skanerze skanowaną stroną do dołu i przypilnuj, aby były równo ułożone. Przekrzywione obrazy mogą sprawiać problemy przy konwersji. Dokumenty drukowane najlepiej skanować w skali szarości w rozdzielczości 300 dpi. Jakość konwersji zależy od jakości dokumentu źródłowego i parametrów skanowania. Jeśli jakość obrazu jest niska, może to niekorzystnie wpłynąć na jakość konwersji. Skonfiguruj odpowiednie ustawienia skanowania dla swojego dokumentu. Więcej informacji na temat opcji skanowania można znaleźć w następujących rozdziałach: Ustawianie rozdzielczości Dopasowywanie jasności Ustawianie rozdzielczości Na jakość konwersji ma wpływ rozdzielczość skanowania. Jeśli skany są niskiej jakości, wyniki także mogą nie być zadowalające. Zalecana rozdzielczość skanowania wynosi 300 dpi. Ważne! Program ABBYY FineReader 10 Home Edition uzyskuje najlepszą jakość rozpoznawania OCR, gdy rozdzielczość pionowa i pozioma obrazu są takie same. Bardzo wysokie rozdzielczości (powyżej 600 dpi) powodują wydłużenie czasu rozpoznawania i konwersji bez zauważalnej poprawy jakości rozpoznawania. Natomiast bardzo niska rozdzielczość (poniżej 150 dpi) może niekorzystnie wpłynąć na jakość rozpoznawania i konwersji. Rozmiar pisma i rozdzielczość: 300 dpi dla standardowych tekstów (drukowanych przy użyciu pisma w rozmiarze co najmniej 10 punktów) dpi dla tekstów drukowanych przy użyciu mniejszych rozmiarów pisma (9 punktów lub mniejsze) Dopasowywanie jasności Skanowane obrazy muszą być czytelne. Nieprawidłowe ustawienia jasności mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość rozpoznawania i konwersji. W większości przypadków odpowiednie jest ustawienie jasności na średnią wartość 50%. Jeśli uzyskany obraz zawiera zbyt wiele uszkodzonych lub zlepionych liter, zapoznaj się z poniższą tabelą. 13

14 Jeśli obraz wygląda tak Wykonaj następujące czynności To jest obraz dobrej jakości. Znaki są porozrzucane lub bardzo jasne Spróbuj zmniejszyć jasność skanowania (wynikowy obraz będzie ciemniejszy). Skanuj w odcieniach szarości. Jasność zostanie dopasowana automatycznie. Znaki są zniekształcone, pozlepiane lub zabrudzone Spróbuj zwiększyć jasność (wynikowy obraz będzie jaśniejszy). Skanuj w odcieniach szarości. Jasność zostanie dopasowana automatycznie. Robienie zdjęć dokumentów Podczas wykonywania zdjęć dokumentów należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki. Wymagania dotyczące aparatu Oświetlenie Robienie zdjęć Kiedy zdjęcie trzeba wykonać powtórnie Wymagania dotyczące aparatu Aby obrazy dokumentów można było niezawodnie rozpoznawać, aparat musi spełniać poniższe wymagania. Zalecane parametry aparatu Czujnik obrazu: proporcjonalny do formatu strony obrazu w stosunku 5 milionów pikseli na stronę A4. Mniejsze matryce mogą wystarczyć do robienia zdjęć dokumentów mniejszego formatu, takich jak wizytówki. Funkcja wyłączenia flesza Ręczne sterowanie przesłoną, np. dostępność trybu Av lub w pełni ręcznego Ręczne ustawianie ostrości Zalecany jest system przeciwwstrząsowy lub statyw Zoom optyczny Minimalna wymagana konfiguracja Czujnik obrazu: proporcjonalny do formatu strony obrazu w stosunku 2 milionów pikseli na stronę A4 Zmienna ogniskowa. Do robienia zdjęć dokumentów nie należy używać aparatów o stałej ogniskowej (z ogniskową w nieskończoności). Tego typu aparaty często wbudowane są w telefony komórkowe i urządzenia PDA. Uwaga: Więcej informacji na temat ustawień aparatu można znaleźć w załączonej do niego dokumentacji. Oświetlenie Oświetlenie ma duży wpływ na jakość zdjęcia. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy jasnym i równomiernym oświetleniu, najlepiej w świetle dziennym. W jasne słoneczne dni można zwiększyć wartość przysłony, aby uzyskać lepszą ostrość obrazu. Korzystanie z flesza i innych dodatkowych źródeł światła 14

15 Podczas robienia zdjęć przy sztucznym oświetleniu należy użyć dwóch źródeł światła rozmieszczonych w taki sposób, by uniknąć cieni i odbić. Jeżeli dostępne światło jest wystarczające, wyłącz flesz, by uniknąć ostrych odbłysków i cieni. Przy użyciu flesza w warunkach słabego oświetlenia upewnij się, że zachowujesz wystarczającą odległość (około 50 cm). Ważne! Nie można używać flesza do robienia zdjęć dokumentów na błyszczącym papierze Porównanie obrazu z odbiciem z obrazem wysokiej jakości: Jeśli obraz jest zbyt ciemny Ustaw niższą wartość przesłony, otwórz przesłonę. Ustaw wyższą wartość ISO. Użycie fokusu ręcznego jako automatycznego może przynieść niepożądane rezultaty i spowodować zamazanie. Porównanie zbyt ciemnego obrazu z obrazem wysokiej jakości: Robienie zdjęć Aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcia dokumentów, prawidłowo ustaw aparat i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Używaj statywu zawsze, gdy jest to możliwe. Obiektyw powinien być ustawiony równolegle do strony i skierowany w stronę środka dokumentu. Odległość między aparatem a dokumentem powinna być wystarczająca, aby cała strona mieściła się w ramce po przybliżeniu. W większości przypadków są to wartości rzędu cm. Wyrównaj powierzchnię dokumentu lub stron książki (zwłaszcza, jeśli książka jest gruba). Aby mieć pewność, że tekst zostanie przekonwertowany poprawnie, linie tekstu nie mogą być zakrzywione pod kątem większym niż 20 stopni. Aby uzyskać ostrzejszy obraz, ustaw ostrość na punkt pomiędzy środkiem i brzegiem obrazu. 15

16 Włącz system przeciwwstrząsowy, ponieważ dłuższy czas pracy w słabym oświetleniu może spowodować zamazanie. Używaj funkcji automatycznego zwalniania migawki. Dzięki temu unikniesz poruszenia aparatem przy naciskaniu jej przycisku. Korzystanie z automatycznego zwalniania migawki jest zalecane nawet wówczas, gdy używany jest statyw. Kiedy zdjęcie trzeba wykonać powtórnie Upewnij się, że Twój aparat spełnia wymagania techniczne oraz postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziałach Oświetlenie i Robienie zdjęć. Jak poprawić obraz, gdy: Obraz jest zbyt ciemny i nieostry. Rozwiązanie: Spróbuj użyć jaśniejszego światła. Jeśli to nie pomoże, ustaw niższą wartość przesłony, tzn. otwórz przesłonę. Obraz nie jest wystarczająco ostry. Rozwiązanie: Automatyczne ustawianie ostrości może nie działać poprawnie w słabym oświetleniu lub podczas fotografowania z bliskiej odległości. Spróbuj użyć jaśniejszego światła. Jeżeli to nie pomaga, spróbuj ręcznie ustawić ostrość aparatu. Jeśli zamazanie jest niewielkie, spróbuj je usunąć za pomocą narzędzia Usuń rozmycie ruchu dostępnego w Edytor zdjęć. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Edytowanie obrazów. Tylko część obrazu jest zamazana. Rozwiązanie: Ustaw wyższą wartość przesłony. Rób zdjęcia z większej odległości przy maksymalnym zoomie optycznym. Ustaw ostrość na punkt pomiędzy środkiem i brzegiem obrazu. Flesz powoduje odbicia. Rozwiązanie: Wyłącz flesz lub użyj innego źródła światła i rób zdjęcia z większej odległości. 16

17 Dodatek Spis treści rozdziału Obsługiwane języki Obsługiwane formaty zapisu Obsługiwane formaty plików graficznych Słownik Skróty klawiaturowe Korzystanie z pomocy Obsługiwane formaty zapisu Program ABBYY FineReader 10 Home Edition zapisuje rozpoznane teksty w następujących formatach: Dokument programu Microsoft Word (DOC). Dokument programu Microsoft Word (DOCX). Arkusz programu Microsoft Excel (XLS). Skoroszyt programu Microsoft Office Excel (XLSX). Rich Text Format (RTF). Portable Document Format (PDF) (*). HyperText Markup Language (HTM). Plik tekstowy (TXT). (*) Niektóre wersje programu ABBYY FineReader Home Edition rozprowadzane w ramach kampanii promocyjnej mogą nie obsługiwać tego formatu. Obsługiwane formaty plików graficznych Poniższa tabela zawiera listę formatów obrazów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 10 Home Edition. Format Rozszerzenie pliku Otwieranie Zapisywanie Mapa bitowa bmp, dib, rle + + DCX dcx + GIF gif + JBIG2 jb2, jbig2 + JPEG jpg, jpeg + + JPEG 2000 jp2, j2k + + PCX pcx + PNG png

18 TIFF tif, tiff + + Słownik A ABBYY Screenshot Reader program do wykonywania zrzutów wybranych obszarów ekranu umożliwiający następnie zapisanie ich jako obrazu lub rozpoznanie znajdującego się na nich tekstu. ADF (Automatic Document Feeder) automatyczny podajnik dokumentów do skanera. Skaner z ADF może przeskanować wiele stron bez pomocy użytkownika. Aktywacja proces przełączania aplikacji z trybu demonstracyjnego na pełny. D dpi (dots per inch) standardowa jednostka stosowana do określenia rozdzielczości obrazów. I Identyfikator produktu parametr automatycznie tworzony na podstawie konfiguracji sprzętowej przy aktywowaniu programu ABBYY FineReader 10 Home Edition na danym komputerze. K Kod aktywacji kod otrzymywany przez użytkownika podczas aktywowania programu ABBYY FineReader 10 Home Edition. Kod aktywacyjny jest wymagany w celu aktywowania programu na komputerze, na którym został wygenerowany identyfikator produktu. M Menu kontekstowe menu wyświetlane po kliknięciu obiektu prawym przyciskiem myszy. Np. kliknięcie prawym przyciskiem myszy obszaru obrazu lub dowolnej innej części obrazu spowoduje wyświetlenie jego menu kontekstowego. O Obszar sekcja obrazu zawarta w ramce. Przed wykonaniem rozpoznawania OCR program ABBYY FineReader Home Edition 10 wykrywa obszary tekstu, obrazów i tabel w celu określenia sekcji obrazu, które mają być rozpoznane, i kolejności rozpoznawania. Obszar obrazu obszar zawierający obrazy. Obszar tego typu może faktycznie zawierać grafikę lub inny obiekt, który powinien być wyświetlany jako grafika (np. fragment tekstu). Obszar tabeli obszar stosowany przy obszarach z obrazem tabeli lub tekstu ułożonego w formie tabeli. Gdy program odczyta ten rodzaj obszaru, rysuje poziome i pionowe separatory wewnątrz obszaru, tworząc tabelę. Ten obszar w pliku docelowym jest przedstawiony w postaci tabeli. Obszar tekstu obszar zawierający tekst. Pamiętaj o tym, że obszary tekstowe mogą zawierać tylko tekst w jednej kolumnie. P Plik licencji plik otrzymywany przez użytkownika podczas aktywowania programu ABBYY FineReader 10 Home Edition. Plik aktywacji jest wymagany w celu aktywowania programu na komputerze, na którym został wygenerowany Product ID. R Rozdzielczość parametr skanowania określający wartość dpi rozdzielczości skanowania. Rozdzielczość 300 dpi jest zalecana w przypadku tekstu o wielkości pisma 10 lub większej, dpi jest zalecana w przypadku tekstu o mniejszej wielkości pisma (9 lub mniej). S Skaner urządzenie do wprowadzania obrazów do komputera. Sterownik program sterujący działaniem urządzenia peryferyjnego (np. skanera, monitora itp.). U Układ strony pojęcie oznaczające rozmieszczenie w dokumencie fragmentów tekstu, tabel i obrazów. Dotyczy również akapitów, krojów pisma, kolumn, kierunku tekstu, koloru liter oraz teł wykorzystanych w dokumencie. Unicode standard opracowany przez Unicode Consortium (Unicode, Inc.). Ten standard jest 16 bitowym, międzynarodowym systemem kodowania znaków, utworzonym z myślą o przetwarzaniu tekstów 18

19 napisanych w najważniejszych światowych językach. Standard ten jest łatwo rozszerzalny. Standard Unicode określa kodowanie znaku, jak również atrybuty i procedury używane podczas przetwarzania dokumentów napisanych w danym języku. Skróty klawiaturowe Menu Plik Czynność: Klawisze: Ponowne przekonwertowanie obrazu CTRL+Enter Menu Edycja Czynność: Klawisze: Cofanie ostatniej czynności Ponawianie cofniętej ostatnio czynności Kopiowanie zaznaczonego elementu do schowka CTRL+Z CTRL+Y CTRL+C Menu Strona Czynność: Klawisze: Wybieranie wszystkich obszarów Usuwanie wybranego obszaru Usuwanie wszystkich obszarów CTRL+A DEL CTRL+DEL Menu Widok Czynność: Klawisze: Otwieranie następnej strony Otwieranie poprzedniej strony CTRL+Page Down CTRL+Page Up Menu Pomoc Czynność: Klawisze: 19

20 Otwieranie systemu pomocy F1 Korzystanie z pomocy Skróty klawiaturowe okna Pomocy Czynność Klawisze Wyświetlanie okna pomocy Przełączanie między tematem Pomocy a okienkami Spis treści, Wyszukaj lub Indeks Wyświetlanie menu Opcje i dostęp do poleceń paska narzędzi Pomoc Ukrycie lub wyświetlenie panelu z kartami Spis treści, Wyszukaj i Indeks Wyświetlanie poprzednio wyświetlonego tematu Powrót do określonej strony startowej Zatrzymanie otwierania tematu w oknie Pomocy (przydatne przy zatrzymywaniu ładowania stron WWW) F1 F6 ALT+O ALT+O, a następnie wciśnij T Naciśnij klawisze ALT+O, a następnie klawisz B, aby przejść do tyłu lub F, aby przejść do przodu ALT+O, a następnie wciśnij H ALT+O, a następnie wciśnij S 20

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

MS Office Picture Manager

MS Office Picture Manager MS Office Picture Manager Edycja obrazów cyfrowych Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Podręcznik użytkownika

ABBYY FineReader 12 Podręcznik użytkownika ABBYY FineReader 12 Podręcznik użytkownika 2013 ABBYY Production LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika. 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 9.0 Podręcznik użytkowanika 2007 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 1.0 Podręcznik użytkownika 2004, ABBYY Software Ltd Spis treści Do czego służy program ABBYY PDF Transformer 1.0?... 3 Instalacja i uruchamianie... 4 Wymagania systemowe...4

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK Okno startowe programu Tutaj można pobrać instrukcję do programu W celu kontynucji pracy z programem należy zaakceptować powyższe warunki. Wybór opcji pracy programu

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo