W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:"

Transkrypt

1 W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością 100 Mbit/s w trybie full duplex (FDX), choć możliwa jest też praca w trybie 10 Mbit/s (tryb pracy jest negocjowany automatycznie). Do portów można podłączać dowolne urządzenia Ethernet (komputery, routery, dodatkowe przełączniki), nadając lokalnej sieci dowolną topologię i rozmiar. Dodatkowe przełączniki będą służyć podłączeniu większej liczby komputerów i serwerów, zaś routery mogą stanowić bramy do innych lokalnych segmentów sieci. Internet NAT dodatkowy switch VLAN 1 VLAN 2 Prawidłowe podłączenie urządzenia do portu jest sygnalizowane diodami: kolor zielony oznacza połączenie 100 Mbit/s, żółty - 10 Mbit/s, natomiast pulsowanie oznacza zachodzącą transmisję: 1

2 Wystarczy fizyczne podłączenie kabli do portów P1-P4, aby urządzenia mogły się wzajemnie komunikować z dużą prędkością (100 Mbit/s) bez angażowania funkcji właściwych dla samego routera. Następnie, po odpowiednim skonfigurowaniu routera Vigor, może on być dla tych urządzeń bezpieczną bramą do Internetu i ewentualnie do innych sieci (lokalnych poprzez inny router, lub odległych poprzez tunel VPN). Niezależnie od tego czy podłączamy router, switch czy komputer, można użyć kabla prostego (ang. straight-through). W razie potrzeby wewnętrzny przeplot (cross-over) dokonuje się automatycznie na dowolnym z 4 portów dzięki funkcji auto-uplink. Typowy scenariusz Jeżeli posiadamy nie więcej niż 4 komputery, możemy je połączyć bezpośrednio z routerem, tworząc sieć lokalną z dostępem do Internetu i wzajemnym dzieleniem zasobów (pliki, drukarki). Każda maszyna może być oddalona do 100 m od routera. W miarę zapotrzebowania na kolejne porty, można w miejsce jednego z komputerów zastosować dodatkowy switch. Liczba komputerów w sieci Router nie ogranicza liczby komputerów w naszej sieci. Jest ona raczej fizycznie ograniczona pojemnością wszystkich naszych przełączników (liczba portów). Sam router, przy odpowiednim skonfigurowaniu maski podsieci, jest w stanie obsłużyć nawet setki maszyn (domyślnie 253 dla maski 24-bitowej). Możemy zatem stopniowo rozbudowywać sieć w miarę naszych potrzeb, nie martwiąc się, że osiągniemy jakąś granicę wyznaczoną przez router. Protokoły Switch wbudowany w router Vigor będzie przełączał wszelką komunikację lokalną, nawet jeżeli urządzenia komunikują się za pomocą protokołów sieciowych innych niż TCP/IP (np. NetBIOS/NetBEUI w starszych sieciach Windows, czy IPX/SPX w sieciach Novell itd.). 2

3 VLAN (wzajemna izolacja grup urządzeń podłączonych do switcha) Termin VLAN (ang. Virtual LAN) oznacza tzw. wirtualną sieć LAN. Jest to zamknięta grupa komputerów, które mogą się komunikować wyłącznie pomiędzy sobą, pozostając jednocześnie w całkowitej separacji z innymi komputerami podłączonymi do tego samego switcha. Oznacza to, że switch posiada zdolność inteligentnego filtrowania ramek na podstawie źródła ich pochodzenia, blokując ich przekazanie do komputera spoza określonej grupy. Istnieje kilka standardowych metod realizacji funkcji VLAN. W switchu, jakim dysponują wybrane routery DrayTek, zaimplementowano tzw. VLAN skupiony na portach (ang. portcentric VLAN). Definiowanie segmentu VLAN polega na określeniu, które porty mają do niego należeć. Wszystkie komputery korzystające z portu należącego do danego VLAN (np. podłączone przez inny switch) stają się automatycznie członkiem tego VLAN. Nie mniej dany port może zostać przydzielony do kilku sieci VLAN jednocześnie. Wówczas komputery do niego dołączone mają dostęp do wszystkich tych sieci VLAN. Vigor pozwala na wyodrębnienie do 4 oddzielnych grup komputerów (segmentów VLAN) w ramach swojego switcha. Do każdej z nich można niezależnie przydzielać poszczególne porty switcha. Domyślnie (ustawienia fabryczne) żaden VLAN nie jest zdefiniowany, tzn. wszystkie komputery mogą wymieniać dane między sobą. Po zdefiniowaniu VLAN, jego komputery tworzą zamkniętą grupę lokalnie odizolowaną od innych maszyn, jednak zachowującą dostęp do Internetu. Rysunek prezentuje przykładową konfigurację, która pomaga zrozumieć opisane mechanizmy. Zakłada on, że do portu P1 routera podłączono dodatkowy switch skupiający kilka komputerów. Takie koncentratory mogą być podłączone do wszystkich portów, jeżeli zachodzi potrzeba stworzenia oddzielnych sieci VLAN złożonych z wielu maszyn. dodatkowy switch PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3 W przykładzie na rysunku utworzono 3 sieci wirtualne: VLAN 1 obejmuje porty P1 (PC1, PC2, PC3) i P2 (PC4) VLAN 2 to port P2 (PC4) i P3 (PC5) do VLAN 3 należy pojedynczy port P4 (a więc tylko komputer PC6) 3

4 Logiczne relacje pomiędzy komputerami będą takie: PC1, PC2 i PC3 mogą wymieniać dane pomiędzy sobą oraz z PC4 (ale nie z PC5 ani z PC6) PC4 i PC5 mogą wymieniać dane pomiędzy sobą (ale nie z PC6) PC6 nie może wymieniać danych z żadnym z pozostałych komputerów wszystkie komputery mogą się komunikować z Internetem. Aby uniemożliwić dostęp do Internetu można zastosować odpowiednie mechanizmy filtru pakietów. Zastosowanie VLAN bezpieczeństwo i prywatność Ponieważ separacja VLAN odbywa się w warstwie łącza danych, gwarantuje duże bezpieczeństwo. Całkowicie bowiem eliminuje przepływ jednostek danych w tej warstwie, a więc m. in. pakietów IP niezbędnych dla przeprowadzenia większości ataków i włamań, ale także jednostek protokołu ARP itd. Poszczególni użytkownicy Internetu są zatem solidnie izolowani, zachowując całkowitą prywatność pomimo podłączenia do tego samego switcha. 1. Funkcja VLAN zaimplementowana w routerze Vigor umożliwia współdzielenie szybkiego łącza internetowego przez wielu użytkowników (np. sąsiadów) przy ich absolutnym odizolowaniu od reszty, o ile wyrażą takie życzenie. Warto zaznaczyć, że używając prawidłowo wykonanego kabla (UTP kategorii 5) do portu routera można podłączyć urządzenie oddalone na odległość do 100 m. Dlatego komputery czy koncentratory użytkowników mogą pracować w ich mieszkaniach, tworząc odrębne sieci VLAN zdefiniowane w porozumieniu z administratorem routera. 2. Podobnie można odseparować dwie lub więcej firm posiadających wspólne łącze szerokopasmowe i wspólny router. Administrator może tak skonfigurować jeden z portów switcha, aby mieć dostęp do obu sieci firmowych, podczas gdy pracownicy będą mieli dostęp tylko do komputerów w ramach swojej firmy. 3. Jeżeli posiadamy serwer WWW, FTP, SMTP itd., lub jakikolwiek inny komputer, który ma być osiągalny z sieci publicznej, możemy się spodziewać, że będzie on narażony na różne formy ataku z Internetu. Pracując w sieci LAN mógłby zatem stanowić potencjalną furtkę do innych jej zasobów. Aby temu zapobiec, serwer można umieścić w osobnym segmencie VLAN. W efekcie nawet przejęcie nad nim całkowitej zdalnej kontroli wyklucza użycie serwera jako narzędzia ataku wobec innych komputerów. Ewentualne szkody będą zatem minimalne. 4

5 Rate Control (limitowanie przepływności portów w switchu) W routerze Vigor maksymalne pasmo oferowane przez każdy port switcha sięga 100 Mbit/s. Nawet jeżeli do portu podłączono wiele komputerów (dodatkowy switch), prędkość 100 Mbit/s gwarantuje każdemu z nich swobodny dostęp do łącza internetowego, które jest znacznie wolniejsze (do kilku Mbit/s). Sprawia to, że wszystkie komputery rywalizują o wspólne pasmo na odcinku dostępowym. Normalnie router kolejkuje dane i stara się je obsłużyć według kolejności napływu, czyli według zasady kto pierwszy ten lepszy. Nie jest to uciążliwe w sytuacji, kiedy użytkownicy korzystają z przeglądania stron www, lub innych usług charakteryzujących się momentami natężenia ruchu (pobranie) oddzielonymi okresami bezczynności (czytanie). Sytuacja ulega zmianie, kiedy jakiś komputer uzyskuje dostęp do szybkiego serwera w Internecie, zajmując istotną część wspólnego pasma wyłącznie dla siebie. W efekcie inni użytkownicy łącza doświadczają znacznego spowolnienia transmisji. Jeżeli obciążenie jest chwilowe i występuje sporadycznie (transfer plików), może być tolerowane. Natomiast uruchomienie strumienia danych (aplikacje P2P typu Kazaa, Imesh) lub usług online (radio przez Internet) może prowadzić do zakłócenia statystycznej równowagi, czy wręcz zawłaszczenia pasma przez jednego użytkownika. Jest to trudne do zaakceptowania, zwłaszcza jeżeli wszyscy użytkownicy mają swój udział w kosztach dostępu. Funkcja sterowania przepływem ma pomóc w bardziej sprawiedliwym gospodarowaniu pasmem. Założenia implementacji są proste: na każdym porcie switcha można wyznaczyć limit prędkości przepływu danych. Robi się to osobno dla obu kierunków transmisji. Każdy port, dla którego uaktywniono kontrolę przepływu, będzie przekazywał otrzymywane dane z wyznaczoną prędkością bez względu na rodzaj danych czy źródło ich pochodzenia (adresy MAC/IP). Jest to więc ogólne tłumienie prędkości przekazywania jednostek danych w warstwie MAC. Przykładowe zastosowanie Rate Control Funkcja Rate Control znajdzie zastosowanie zwłaszcza w sytuacji współdzielenia szerokopasmowego dostępu do Internetu przez wielu użytkowników/komputerów. Aby to zilustrować zakładamy, że 4 osoby decydują się wspólnie ponosić opłaty za łącze ADSL 512/128 kbit/s przy następującym rozłożeniu pasma i opłat: Użytkownik 1=256/64 kbit/s (50 % opłat) Użytkownik 2=128/32 kbit/s (25 % opłat) Użytkownik 3=64/32kbit/s (12,5 % opłat) Użytkownik 4=64/32kbit/s (12,5 % opłat). 5

6 Rysunek prezentuje przykładowe podłączenie komputerów użytkowników do routera (od lewej użytkownik 1 kolor zielony, użytkownik 2 kolor żółty itd.): dodatkowy switch rywalizacja statystyczna (first in-first out) PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 W sytuacji na rysunku komputery korzystające z portu P1 (użytkownik 1) mają zagwarantowane pasmo 256/64 kbit/s, o które jednak muszą między sobą konkurować w ramach dodatkowego switcha, do którego są podłączone. Z drugiej strony, ponieważ limit wyznaczony na porcie ogranicza komunikację lokalną, zastosowanie dodatkowego switcha pozwoli zainteresowanym użytkownikom zachować komunikację wzajemną na poziomie 100 Mbit/s (gry komputerowe, transfer plików itp). Sprzyja to stworzeniu oddzielnego VLAN w ramach grupy użytkowników, godzących się na wewnętrzną rywalizację o pasmo dostępu do Internetu (patrz opis funkcji VLAN). 6

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo