Po zainicjowaniu routera dioda ACT powinna pulsować w tempie około 1 raz na sekundę, co oznacza gotowość do pracy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po zainicjowaniu routera dioda ACT powinna pulsować w tempie około 1 raz na sekundę, co oznacza gotowość do pracy:"

Transkrypt

1 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera, oraz wykorzystać przewód 230V do połączenia zasilacza z gniazdem zasilania AC 230V. W przypadku modelu 2700G / 2700VG należy jeszcze przymocować antenę, przykręcając je do końcówki znajdującej się w tylnym panelu. Po podłączeniu zasilacza można włączyć zasilanie (przełącznik w pozycji ON). Rozpocznie się proces inicjalizacji oprogramowania, który może potrwać około minuty. Po zainicjowaniu routera dioda ACT powinna pulsować w tempie około 1 raz na sekundę, co oznacza gotowość do pracy: Kolejnym krokiem będzie podłączenie komputera i jego konfiguracja do współpracy z routerem. Wykorzystując niebieski kabel Ethernet z końcówkami RJ-45, łączymy kartę sieciową komputera z interfejsem LAN routera. Komputer można podłączyć do dowolnego spośród portów P1-P4: Uwagi: 1. Jeżeli komputer nie dysponuje sieciową kartą Ethernet, należy ją zakupić i poprawnie zainstalować. Dopiero wówczas możliwa będzie komunikacja z routerem. 2. Do routera można bezpośrednio podłączyć do 4 komputerów PC, co wszakże nie oznacza, że istnieje limit odnośnie liczby komputerów pracujących w sieci LAN. Do gniazda P1, P2, P3 lub P4 można bowiem podłączyć osobny koncentrator o dowolnej liczbie portów (np. 4, 8, 16 czy 24). Rzeczywiste ograniczenie liczby komputerów jest wyznaczone maską podsieci (patrz rozdział Ustawienia podstawowe). Na przykład używając domyślnej maski 24-bitowej ( ) można zaadresować do 252 komputerów (oraz interfejs routera). 3. Zarówno karta sieciowa, jak i ewentualny koncentrator powinny pracować z prędkością 100 Mbit/s, gdyż pozwoli to w pełni wykorzystać lokalne pasmo oferowane przez zintegrowany przełącznik 10/100 Base-T. W przypadku podłączania koncentratora czy routera nie istnieje konieczność używania tzw. kabla z przeplotem (cross-over), jako że wszystkie porty potrafią przeprowadzić wewnętrzną rekonfigurację, przyporządkowując sygnały do właściwych par przewodów (pinów). Dalszy opis zakłada, że komputer jest uruchomiony oraz karta sieciowa funkcjonuje prawidłowo. Po podłączeniu kabla, dioda sygnalizacyjna dla danego portu powinna się zapalić. Będzie to sygnał zielony (jeżeli dołączono urządzenie 100 Mbit/s), lub żółty (urządzenie 10 Mbit/s): 1/9

2 Można teraz dokonać konfiguracji połączenia sieciowego komputer router. W środowisku Windows rozpoczynamy od przejścia do Panelu Sterowania: W panelu wybieramy opcję Połączenia sieciowe: Otworzy się okno zarządzania aktualnie dostępnymi połączeniami. Jeżeli karta sieciowa została poprawnie zainstalowana w systemie, w oknie obecne będzie zbudowane na jej bazie połączenie sieciowe (domyślna nazwa Połączenie lokalne). Klikamy prawym klawiszem myszy na jego ikonę, wybierając następnie opcję Właściwości: 2/9

3 Otworzy się okno, w którym dostępne są m.in. elementy oprogramowania protokołów. Konfiguracji wymaga tutaj wyłącznie protokół TCP/IP, dlatego zaznaczamy właściwy składnik i wybieramy Właściwości (jak na rysunku). W obszarze właściwości protokołu TCP/IP wybieramy opcję automatycznego pozyskiwania adresu IP oraz adresów serwerów DNS (domyślna konfiguracja będzie miała taką właśnie postać i wówczas nic nie trzeba zmieniać). Następnie klikamy OK (nie Anuluj!) i następuje powrót do okna właściwości połączenia. Warto przed jego opuszczeniem zaznaczyć opcję Pokaż ikonę w obszarze powiadomień podczas połączenia, dzięki czemu możliwe będzie monitorowanie funkcjonowania połączenia (na pasku u dołu ekranu pojawi się ikona jego stanu). Zatwierdzamy ostatecznie wszystkie zmiany klikając OK. 3/9

4 4/9

5 Ikona stanu połączenia po prawej stronie w dolnej części pulpitu wskazuje prędkość na odcinku komputer router: Jeżeli ikona ma postać inną niż na rysunku (przekreślenie na czerwono), oznacza to problem o charakterze fizycznym (brak prawidłowego połączenia kablowego). Należy wówczas sprawdzić czy router został włączony oraz zwrócić uwagę na kabel łączący go z komputerem. Ostatni krok to wymuszenie automatycznej konfiguracji parametrów IP przez wysłanie odpowiedniego żądania do serwera DHCP zlokalizowanego w routerze. Wykonuje się to komendą ipconfig z parametrem renew wydaną z wiersza poleceń. Aby wejść do trybu poleceń systemu Windows, należy kliknąć Start Uruchom. Otworzy się poniższe okno, w którym należy wpisać polecenie cmd i potwierdzić OK: Następnie w oknie trybu poleceń wpisujemy ipconfig /renew i naciskamy Enter. Poprawna odpowiedź będzie zawierać parametry IP przyznane przez serwer DHCP (podobnie jak na rysunku, choć adres IP nie musi być identyczny). Można wówczas wykonać komendę ping dla sprawdzenia komunikacji IP. Uzyskanie odpowiedzi będzie ostatecznym potwierdzeniem, że połączenie sieciowe funkcjonuje poprawnie. Jeżeli w odpowiedzi na komendę ipconfig /renew zamiast parametrów IP otrzymamy komunikat o nieosiągalności serwera DHCP, może to oznaczać że nie został on włączony w routerze, lub że nie działa połączenie kablowe z routerem. Najpierw należy sprawdzić kabel lub ewentualnie użyć innego. Jeżeli po ponownym wydaniu komendy efekt jest ten sam, rozsądnie będzie przywołać domyśle ustawienia routera przyciskiem reset (należy go przytrzymać przez około 5 sekund, aż dioda ACT zacznie pulsować szybciej i następnie zwolnić). Po odczekaniu kilku minut (inicjalizacja) ponownie wykonujemy komendę ipconfig /renew. Pomyślny przebieg zdarzeń (odpowiedź serwera) został zilustrowany poniżej: 5/9

6 Zilustrowana sytuacja odpowiada domyślnym ustawieniom TCP/IP. Adres to adres własny routera Vigor. Jest on przydzielany lokalnym komputerom w charakterze adresu bramy domyślnej, prowadzącej do Internetu. Pierwszy podłączony komputer otrzymuje do własnej dyspozycji adres , następny otrzyma itd. Po stwierdzeniu, że komunikacja komputer-router działa bez zarzutów, można przystąpić do uruchomienia dostępu do Internetu. Przed podłączeniem linii należy zwrócić uwagę na rodzaj interfejsu ADSL. Routery Vigor z serii 2700 występują bowiem w wersji oznaczanej jako Aneks A oraz Aneks B. Pierwsza wersja routera (Aneks A) przeznaczona jest do pracy na linii ADSL, w której przesyłany jest dodatkowo sygnał analogowy (np. rozmowa telefoniczna). Natomiast wersja druga (Aneks B) potrafi obsłużyć dostęp ADSL na linii przenoszącej dodatkowo sygnał ISDN 2B+D. Wersję routera można odczytać z etykiety naklejonej od spodu obudowy. Typ gniazda dla linii ADSL: mniejsze (RJ-11) dla wersji Aneks A: 6/9

7 większe (RJ-45) dla wersji Aneks B: Rozróżnienie to jest istotne przede wszystkim w momencie zakupu routera w wersji właściwej dla posiadanego dostępu, ale także na etapie instalacji. Chodzi tutaj o dobranie odpowiedniego kabla dla gniazda ADSL (końcówka RJ-11 lub RJ-45). Warto zatem sprawdzić, czy posiadamy cyfrową linię ISDN czy analogową POTS, zanim wybierzemy router. Aneks A nie będzie pracował na linii ISDN a Aneks B na linii POTS. Popularne na rynku usługi ADSL występują w następujących wersjach: Neostrada (Telekomunikacja Polska): wyłącznie Aneks A Net24 (Netia): występuje w wersji Aneks A oraz Aneks B DialNet (Dialog): występuje w wersji Aneks A oraz Aneks B Chcąc zachować możliwość korzystania z podstawowej usługi POTS czy ISDN, należy rozdzielić sygnał na dwa tory, usuwając szum DSL z gałęzi prowadzącej do urządzenia końcowego (telefonu lub NT). Można to zrobić na dwa sposoby, uwzględniając dostępne na rynku elementy opisane poniżej. Opcja 1: Do rozdzielenia toru posługujemy się tzw. rozgałęziaczem, natomiast filtrowanie realizujemy za pomocą specjalnego filtru (tzw. mikrofiltr). Poprawne rozmieszczenie elementów okablowania prezentuje szkic. Sygnał dostępny w linii abonenckiej (kolor zielony) jest rozprowadzany za pomocą rozgałęźnika w dwóch kierunkach. Jedna z gałęzi nie wymaga filtrowania, jako że sygnał POTS czy ISDN nie emituje zakłóceń szkodliwych dla pasma ADSL. Dlatego do połączenia gniazda rozgałęźnika z portem ADSL routera wystarczy użyć zwykłego kabla (z odpowiednią końcówką RJ-11 lub RJ-45 od strony routera). W drugiej gałęzi wpinamy mikrofiltr, który wytłumi sygnał DSL, aby do odbiornika (telefonu czy NT) docierał wyłącznie czysty sygnał telefoniczny (kolor żółty). 7/9

8 Opcja 2: Stosujemy element o nazwie splitter, integrujący m.in. funkcję rozgałęziacza i mikrofiltru. Sygnał zbiorczy ADSL+POTS/ISDN (kolor zielony) jest rozdzielany na sygnał ADSL (kolor niebieski) i sygnał POTS/ISDN (kolor żółty). Odfiltrowany sygnał POTS można ewentualnie powielić na więcej urządzeń, stosując rozgałęziacz. Sytuacja taka ma miejsce na szkicu. 8/9

9 Uwagi odnośnie elementów okablowania 1. Warto zauważyć, że z punktu widzenia routera stosowanie konstrukcji rozgałęziacz+filtr czy splitter jest zbędne dla poprawnej komunikacji ADSL wystarczy bezpośrednie podłączenie linii operatora do portu ADSL. Elementy te są jednak niezbędne, aby dodatkowo wyodrębnić i spożytkować usługę podstawową, a więc razem z dostępem do Internetu zachować możliwość telefonowania czy realizacji połączeń ISDN. Wynika to z faktu, iż operacje wykonywane w paśmie ADSL powodują emisję zakłóceń szumowych dla pasma zajmowanego przez POTS i ISDN, uniemożliwiając poprawną wymianę wiadomości sygnalizacyjnych i zestawianie połączeń. 2. Mikrofiltr czy splitter musi być odpowiedni dla danego dostępu, tzn. uwzględniać szerokość pasma dla POTS lub ISDN (inny filtr będzie obowiązywał dla Aneksu A, inny dla Aneksu B). 3. Filtr i rozgałęźnik oraz splitter nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia routera. Jak bowiem wyjaśniono, nie są potrzebne do jego poprawnej pracy. Dlatego należy się w nie zaopatrzyć osobno, dokonując stosownego zakupu. 4. W przypadku opcji 1 jest rzeczą bardzo ważną, aby filtr był zainstalowany we właściwym miejscu względem rozgałęźnika (dokładnie jak na rysunku). Jego wpięcie w tor przed rozgałęźnikiem (patrząc od strony operatora) będzie błędem, gdyż spowoduje odfiltrowanie sygnału ADSL w obu gałęziach. Nie dotrze on zatem również do routera. Po podłączeniu linii można rozpocząć konfigurację dostępu ADSL w routerze. Niezbędne będą parametry techniczne dostępu, które należy pozyskać od operatora. Szczegóły procesu konfiguracji można znaleźć w rozdziale Dostęp do Internetu (patrz także rozdział Przykłady praktyczne). 9/9

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON instrukcja podłączenia i konfiguracji urządzeń w technologii WiMAX Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja linii telefonicznej 3 3. Konfiguracja połączenia z internetem

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat.

Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL. www.tp.pl 9330. Twój świat. Cały świat. Przewodnik użytkownika modemu SpeedTouch 608 WL www.tp.pl 9330 Twój świat. Cały świat. Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania 3 Modem SpeedTouch 608 WL powinien być użytkowany zgodnie z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie organizatora spotkania 2. Co to jest sieć komputerowa. Urządzenia biorące udział w przesyle danych. 3.

Bardziej szczegółowo

Kamera IP Modem. Router. Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do Internetu.

Kamera IP Modem. Router. Rys. 1 Schemat sieci LAN z dostępem do Internetu. Udostępnianie kamer IP w Internecie Przed przystąpieniem do konfiguracji kamery IP należy zapoznać się ze specyfiką działania sieci TCP/IP, a w szczególności sieci lokalnych (LAN) w standardzie Ethernet.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika Modem Siemens SLI 5300 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór oferty Netii. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z naszych usług

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów. Multiroom Standard HD Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów. Spis treści. Multiroom Standard HD opis usługi. 3. Wstęp. 3.2 Wymagania Instalacyjne. 3.3 Aktywacja.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA. Herbaciana 9 05-816 Reguły PL. tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135. www: www.label.pl email: info@label.

LAB-EL ELEKTRONIKA LABORATORYJNA. Herbaciana 9 05-816 Reguły PL. tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135. www: www.label.pl email: info@label. ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-816 Reguły PL tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135 www: www.label.pl email: info@label.pl KONFIGURACJA SIECIOWA URZADZEŃ Z INTERFEJSEM ETHERNET Wydanie1 4 kwietnia

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 5 1.1. Główne cechy 5 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 7130 5 1.3. Opis diod 6 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504 Podręcznik użytkownika (Wrzesień 2002) Ograniczona gwarancja Sprzęt FIRMA D-LINK GWARANTUJE, ŻE SPRZĘT JEJ PRODUKCJI, JEŚLI JEST PRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY I OBSŁUGIWANY, BĘDZIE WOLNY OD

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo