W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet."

Transkrypt

1 Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w standardach IEEE b i g. Opis wbudowanego 4-portowego switcha (przełacznika) W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością 100 Mbit/s w trybie full duplex (FDX), choć możliwa jest też praca w trybie 10 Mbit/s (tryb pracy jest negocjowany automatycznie). Do portów można podłączyć dowolne urządzenia Ethernet (komputery, routery, dodatkowe przełączniki), nadając lokalnej sieci dowolna topologie i rozmiar. Dodatkowe przełączniki będą służyć podłączeniu większej liczby komputerów i serwerów, zaś routery mogą stanowić bramy do innych lokalnych segmentów sieci. Prawidłowe podłączenie urządzenia do portu jest sygnalizowane diodami: kolor zielony oznacza połączenie 100 Mbit/s, żółty - 10 Mbit/s, natomiast pulsowanie oznacza zachodzącą transmisję. Wystarczy fizyczne podłączenie kabli do portów P1-P4, aby urządzenia mogły się wzajemnie komunikować z dużą prędkością (100 Mbit/s) bez angażowania funkcji właściwych dla samego routera. Następnie, po odpowiednim skonfigurowaniu routera Vigor, może on być dla tych urządzeń bezpieczną bramą do Internetu i ewentualnie do innych sieci (lokalnych poprzez inny router, lub odległych poprzez tunel VPN). Niezależnie od tego czy podłączamy router, switch czy komputer, można użyć kabla prostego (ang. straight-through). W razie potrzeby wewnętrzny przeplot (ang. cross-over) dokonuje się automatycznie na dowolnym z 4 portów dzięki funkcji autouplink. Jeżeli posiadamy nie więcej niż 4 komputery, możemy je połączyć bezpośrednio z routerem, tworząc sieć lokalną z dostępem do Internetu i wzajemnym dzieleniem zasobów (pliki, drukarki). Każda maszyna może być oddalona do 100 m od routera. W miarę zapotrzebowania na kolejne porty, można w miejsce jednego z komputerów zastosować dodatkowy switch. Router nie ogranicza liczby komputerów w naszej sieci. Jest ona raczej fizycznie ograniczona pojemnością wszystkich naszych przełączników (liczba portów). Sam router, przy odpowiednim skonfigurowaniu maski podsieci, jest w stanie obsłużyć nawet setki maszyn (domyślnie 253 dla maski 24-bitowej). Możemy zatem stopniowo rozbudowywać sieć w miarę naszych potrzeb, nie martwiąc się, że osiągniemy jakąś granicę wyznaczoną przez router. Switch wbudowany w router Vigor będzie przełączał wszelką komunikację lokalną, nawet jeżeli urządzenia komunikują się za pomocą protokołów sieciowych innych niż TCP/IP (np. NetBIOS/NetBEUI w starszych sieciach Windows, czy IPX/SPX w sieciach Novell itd.). 1/13

2 Ustawienia LAN Na poziomie protokołu IP interfejs jest wyposażony w dwa niezależne zbiory ustawień. Taka implementacja pozwala na funkcjonowanie w ramach sieci lokalnej hostów należących do dwóch różnych logicznych podsieci. Ponadto istnieje możliwość konfiguracji tras statycznych, VLAN oraz przypisania IP do MAC Ustawienia ogólne Podsieć 1 (NAT) umożliwia komunikację z wykorzystaniem prywatnych adresów IP zdefiniowanych w RFC 1918, w połączeniu z mechanizmem NAT (ang. Network Address Translation). Kiedy pakiet opuszcza podsieć, proces NAT w polu jego adresu źródłowego umieszcza specjalny adres, którym dysponuje router. Adres ten należy zwykle do grupy adresów publicznych, przydzielonych przez operatora. W skrajnym przypadku wiele hostów zaadresowanych prywatnie może komunikować się z maszynami w sieci publicznej, wykorzystując jeden adres IP uzyskany od ISP. Aby obsłużyć wiele niezależnych procesów komunikacji na raz, stosuje się odwzorowywanie portów źródłowych na tzw. pseudo-porty, wybierane przez router z określonego zakresu. W podsieci 1 można przyjąć koncepcję statycznego przydziału adresów dla hostów (konfiguracja ręczna), bądź zastosować mechanizm DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol). Można też połączyć oba rozwiązania, przydzielając wybranym maszynom (np. lokalnym serwerom) adresy stałe wybrane spoza puli używanej przez serwer DHCP. Pierwszy adres IP pierwszy adres IP interfejsu LAN (domyślnie ) Maska podsieci maska dla pierwszej podsieci (domyślnie ) Podsieć 2 (routing) zgodnie z intencją producenta, przeznaczona została do realizacji klasycznego routingu IP (brak translacji adresów). Dlatego wszelki ruch wychodzący z tej podsieci jest obsługiwany przy zachowaniu oryginalnych adresów źródłowych oraz numerów portów. Jeżeli więc zachodzi potrzeba przypisania wybranym 2/13

3 maszynom (np. serwerom) publicznych adresów IP, dostarczonych przez operatora, można wykorzystać właśnie podsieć 2. Jeden z adresów trzeba przydzielić samemu routerowi jako adres bramy dla hostów. Naturalnie w podsieci 2 można także stosować adresację prywatną. Jednak pamiętać trzeba o nieobecności mechanizmu translacji adresów, przez co bezpośrednia komunikacja z Internetem nie będzie możliwa, nawet jeżeli od strony interfejsu WAN przydzielono adres publiczny. Można sobie jednak wyobrazić router Vigor, który pracuje jako jeden z wielu routerów w sieci Intranet, i pełni wyłącznie rolę serwera zdalnego dostępu (VPN) dla odległych sieci LAN lub pojedynczych pracowników. Wówczas za pomocą ustawień podsieci 2 możliwa jest integracja z innymi routerami poprzez zarówno routing statyczny, jak i dynamiczny. Podobnie jak w podsieci 1, i tu możliwa jest automatyczna konfiguracja hostów. Mechanizm DHCP dla drugiej podsieci konfiguruje się jednak nieco inaczej (patrz dalej). Ustawienia Podsieci 2: Włącz należy zaznaczyć aby włączyć obsługę podsieci 2 (obsługa podsieci 1 jest zawsze aktywna, zaś podsieć 2 jest traktowana jako opcjonalna). Wyłącz w każdej chwili podsieć 2 może zostać wyłączona. Komputery posiadające adresy IP oraz maski należące do podsieci 2 będą się mogły komunikować wyłącznie pomiędzy sobą w ramach segmentu LAN, lecz z pominięciem routera. Routing do innych sieci będzie nieaktywny. Dotyczy to także podsieci 1, nawet jeżeli komputery są podłączone do wspólnego koncentratora. Drugi adres IP - drugi adres IP interfejsu LAN (domyślnie ). Jeżeli będzie to adres publiczny (jak na rysunku), można go wykorzystać w mechanizmie NAT obsługującym podsieć 1. Maska podsieci maska dla drugiej podsieci (domyślnie ) Serwer DHCP dla podsieci 2 konfiguracja serwera DHCP dla podsieci 2 (otwiera się okno pokazane na następnym rysunku). Część kolejnych adresów IP w ramach podsieci 2 może być zarezerwowana i wykorzystana do dynamicznej konfiguracji hostów. Wystarczy podać adres początkowy oraz określić ile kolejnych adresów serwer DHCP ma do dyspozycji, wskazując jednocześnie urządzenia, które mają otrzymywać dane od serwera. 3/13

4 Adres początkowy początkowy adres IP dla puli adresów przydzielanych dynamicznie. Oczywiście musi to być adres należący do podsieci 2 (według zastosowanej dla tej podsieci maski) Liczba adresów liczba kolejnych adresów, którymi będzie dysponował serwer (maksymalnie 10, włączając adres początkowy). Indeks numer kolejnego wpisu Pasujący MAC adres fizyczny interfejsu sieciowego urządzenia, które ma być konfigurowane przez serwer DHCP w ramach drugiej podsieci. Jeżeli komputer został ustawiony w tryb klienta DHCP, a jego adres MAC nie znajduje się na liście, będzie on zawsze konfigurowany przez serwer DHCP dla pierwszej podsieci. przyznany adres IP w tej pozycji router pokazuje adres IP, który został aktualnie przydzielony do urządzenia o określonym adresie MAC Pole poniżej służy do wprowadzania zmian na liście: Adres MAC tutaj podaje się adres MAC który ma się znaleźć na liście Dodaj umieszczenie nowego wpisu na liście Usuń usunięcie wybranego wpisu Edytuj zmiana (edycja) wybranego wpisu Anuluj anulowanie dokonanych zmian Pozostałe przyciski odnoszące się do serwera DHCP dla podsieci 2: OK zatwierdzenie zmian Wyczyść wszystko usunięcie wszystkich wpisów z listy Zamknij zamknięcie okna konfiguracji serwera DHCP Uwaga Warunkiem działania serwera dla podsieci 2 jest włączenie serwera dla podsieci 1. Można zatem uaktywnić oba serwery lub tylko pierwszy. Protokół RIP włączanie/wyłączanie popularnego protokołu routingu dynamicznego RIP (ang. Routing Information Protocol) w wersji 2 dla jednej z podsieci RIPv2 jest kompatybilny również ze starszą, pierwszą wersją RIP. Wyłącz protokół RIP nieaktywny, co oznacza routing statyczny w obu podsieciach IP. Pierwsza podsieć router w stałych odstępach czasu wysyła informacje o znanych mu podsieciach do innych routerów należących do podsieci 1 (broadcast UDP RIP w podsieci 1). Druga podsieć pakiety RIP będą wysyłane do routerów należących do podsieci 2. Podsieć 1 nie bierze wówczas udziału w routingu dynamicznym (pakiety RIP nie są w niej rozgłaszane). Domyślnie protokół RIP jest wyłączony, a decyzja o jego użyciu powinna być świadoma i konkretnie umotywowana. Korzyści wynikające z zastosowania RIP ujawniają się w większych, złożonych sieciach, gdzie istnieje np. podział na wiele sieci LAN i do ich łączenia stosuje się wiele routerów. Aby router Vigor mógł sprawnie funkcjonować także w takich sieciach, zaimplementowano w nim obsługę RIP. Jednak nieuzasadnione włączenie RIP powoduje niepotrzebne obciążanie zasobów sprzętowych routera (dodatkowe obliczenia), jak i zmniejszenie efektywnego pasma w sieci lokalnej (rozgłaszanie dodatkowych pakietów), co przy dużym ruchu może się okazać nie bez znaczenia. Należy także rozważyć względy bezpieczeństwa jeżeli nie jest to konieczne, informacje o danej podsieci nie powinny być propagowane w innych sieciach, nawet wewnątrz Intranetu. W typowych zastosowaniach domowych - jak współdzielenie dostępu do Internetu - zaleca się pozostawienie sugerowanych ustawień domyślnych (RIP wyłączony). Warto tutaj dodać, że protokół RIP można wykorzystać także podczas łączenia sieci w technologii VPN. Jednak metoda routingu dla połączeń VPN (statyczny lub RIP) jest określana w ramach oddzielnych ustawień. 4/13

5 Konfiguracja DHCP Włącz serwer uaktywnienie mechanizmu DHCP dla podsieci 1 Wyłącz serwer wyłączenie serwera DHCP. Należy wówczas samodzielnie skonfigurować parametry IP na każdym komputerze w ramach podsieci 1 i 2. Nieaktywny będzie bowiem również serwer dla podsieci 2. Agent DHCP po zaznaczeniu tej opcji router Vigor nie będzie serwerem, ale agentem przekazującym żądania i odpowiedzi protokołu DHCP pomiędzy hostami i serwerami, które nie należą do tej samej podsieci. Na przykład maszyny w podsieci 1 mogą być dzięki temu konfigurowane przez odległy serwer. Router odegra rolę proxy DHCP, przekazując żądanie do właściwego serwera, i udzielając w jego imieniu odpowiedzi. Vigor może więc pracować w złożonej sieci, obsługiwanej przez jeden centralny serwer DHCP, który ułatwia administratorowi zarządzanie przydziałem adresów w poszczególnych podsieciach. Podsieć 1 włączenie agenta DHCP dla podsieci 1 Podsieć 2 włączenie agenta DHCP dla podsieci 2 Adres początkowy pierwszy z puli adresów, które mają być przydzielane w odpowiedzi na żądania DHCP wysyłane przez urządzenia (domyślnie ). Adres ten musi należeć do podsieci 1, zgodnie z wybraną maską podsieci. Pula IP (rozmiar) liczba kolejnych adresów IP w puli, łącznie z adresem początkowym (domyślnie 50). Adres bramy adres routera, który będzie wspólną bramą domyślną dla konfigurowanych hostów. Zwykle będzie to pierwszy adres IP interfejsu LAN, gdyż Vigor stanie się wtedy dla hostów bramą do Internetu (NAT). Jednak nie jest konieczne, aby był to adres routera Vigor np. część hostów można skonfigurować statycznie, zaś tym dołączanym dynamicznie można wskazywać inną bramę (drugi router) dla rozdzielenia obciążenia. Co więcej, ponieważ Vigor realizuje mechanizm proxy ARP, bramą dla hostów może być nawet router należący do innej podsieci. Ważne jest tylko, aby zapewnić routerowi Vigor osiągalność bramy. Adres serwera DHCP dla Agenta DHCP adres właściwego serwera DHCP dla opcji agenta. Jeżeli Vigor ma pracować jako agent DHCP, musi znać adres rzeczywistego serwera, do którego będzie się odwoływał i w którego imieniu będzie występował wobec lokalnych hostów. Zwykle adres ten będzie należał do innej podsieci w innym wypadku wybór opcji agenta nie ma sensu praktycznego. Zalety dynamicznej konfiguracji parametrów IP są oczywiste, zarówno dla użytkownika sieci jak i administratora. Po pierwsze, użytkownik często przenoszący swój komputer (np. klasy notebook) i podłączający się do różnych sieci może za każdym razem ograniczyć swoje działania do podłączenia kabla sieciowego lub włączenia interfejsu dla sieci bezprzewodowej. Ustawienia IP konieczne do pracy w danej sieci zostaną automatycznie przydzielone przez serwer, i komputer stanie się jej członkiem. Po drugie, podsieć 2 została przeznaczona szczególnie do używania adresów publicznych. Te zaś, jak wiadomo, stały się zasobem bardzo cennym i drogim, stąd należy je wykorzystywać jak najefektywniej. Nietrudno wskazać sytuację, w której grupa komputerów wymaga adresów publicznych (np. stanowiska wideokonferencyjne i multimedialne, wybrane stanowiska w pracowniach szkolnych). Jeżeli wszystkie maszyny nie muszą pracować jednocześnie, dynamiczne gospodarowanie małą liczbą adresów pozwoli obsłużyć wiele stanowisk. Przydzielanie adresów statycznych byłoby tutaj niekorzystne, przynajmniej z punktu widzenia efektywności ich wykorzystania. Należy pamiętać, że w ogólności dynamiczna konfiguracja nie gwarantuje przydzielenia komputerowi za każdym razem tego samego adresu IP, gdyż np. może on być aktualnie zajęty. Nie jest to poważny problem, kiedy z DHCP współpracuje dodatkowo serwer nazw komputer może, pomimo zmiany IP, pozostać dostępny dla innych maszyn pod stałą nazwą, co dla wielu aplikacji jest wystarczające. Aby jednak zapobiec ewentualnym niekorzystnym skutkom wymiany adresów, serwery DHCP dla podsieci 1 i 2 wyposażono w zdolność rezerwowania adresów IP dla wybranych hostów na podstawie ich adresów sprzętowych MAC. Możliwe jest stworzenie trwałych powiązań typu adres IP-adres MAC (patrz Przypisz IP do MAC). Zdefiniowanie konkretnego powiązania spowoduje, że za każdym razem host wyposażony w interfejs sieciowy o danym adresie MAC otrzyma podany adres IP. Jeżeli jednak karta sieciowa zostanie zainstalowana w innym urządzeniu, wówczas to ono będzie otrzymywać podany adres. 5/13

6 Poza tym im więcej adresów IP zostanie na stałe zarezerwowane dla konkretnych urządzeń, tym mniej efektywnie mogą być one wykorzystywane jako grupa adresów współdzielonych, zwłaszcza gdy urządzenia te nie pracują w trybie ciągłym (jak serwer) lecz są używane sporadycznie (stanowisko komputerowe z adresem publicznym). Użycie w podsieci 2 adresów prywatnych (np. domyślnego /24 oferującego 253 użyteczne adresy) pozwala oczywiście zaniedbać powyższe uwagi odnośnie efektywności gospodarowania przydziałem. Wyklucza to jednak bezpośrednią komunikację z siecią publiczną, do jakiej podsieć 2 została głównie przeznaczona. Również konfiguracja mechanizmu DNS w routerze Vigor jest częścią ustawień DHCP, ponieważ adresy serwerów DNS są przyznawane w ramach procesu automatycznej konfiguracji hostów. System nazw domen DNS (ang. Domain Name System) rozwinięto w celu wprowadzenia łatwych do zapamiętania nazw, np. zamiast złożonych i trudnych do rozróżnienia adresów IP. Ponieważ maszyny w globalnej komunikacji wykorzystują adresy protokołu IP, komputer musi dokonać zamiany wprowadzonej przez użytkownika nazwy na rzeczywisty adres odległej maszyny. Serwery DNS tworzą hierarchię, która w odpowiedzi na przesłaną nazwę odsyła odpowiedni adres IP. Aplikacja (np. przeglądarka www) wysyła na adres znanego sobie serwera DNS nazwę wpisaną przez użytkownika. W odpowiedzi poznaje adres IP serwisu i nawiązuje sesję wymiany danych z serwerem. Adresy serwerów DNS: Podstawowy DNS adres IP podstawowego serwera DNS Zapasowy DNS adres IP dodatkowego serwera DNS Otrzymując od routera Vigor powyższe dwa adresy, hosty będą kierować żądania DNS bezpośrednio z sieci lokalnej do serwera podstawowego. Jeżeli nie otrzymają odpowiedzi, np. z powodu awarii lub przeciążenia serwera, wykorzystają adres serwera dodatkowego. Tryb Proxy DNS Jeżeli oba pola Podstawowy i Zapasowy DNS pozostaną puste, router przydzieli hostom własny adres IP jako adres serwera DNS i będzie działał jako serwer proxy DNS. Żądania hostów będą przekazywane do serwerów udostępnionych przez operatora (ISP). Jednocześnie w pamięci podręcznej (ang. DNS cache) będą zapamiętywane poznane nazwy i odpowiednie adresy IP. Jeżeli nastąpi ponowna prośba o adres dla danej nazwy, router odpowie natychmiast, bez odwoływania się do odległych serwerów DNS. Pamięć podręczna zwiększa efektywność mechanizmu DNS dla lokalnych hostów, skracając średni czas odpowiedzi. 6/13

7 Trasy Statyczne Będąc wielofunkcyjnym urządzeniem dostępowym, Vigor pozostaje również klasycznym routerem. Mieści się w tym realizacja zarówno routingu dynamicznego (RIP ver.2), jak i statycznego. Urządzenie buduje typową tablicę routingu, zawierającą definicje rozkładu ruchu wychodzącego przez poszczególne interfejsy (LAN/ISDN/ADSL/VPN). Wpis w tablicy routingu mówi w którym kierunku (poprzez który interfejs fizyczny i na jaki adres IP następnego węzła) najlepiej wysłać pakiet, żeby dotarł pod ostateczny adres docelowej podsieci. W każdym routerze, a tym bardziej w routerze dostępowym, obok tras określonych trwale i wyznaczanych dynamicznie kluczowe znaczenie ma trasa domyślna. Jeżeli router dla danego adresu docelowego nie posiada jednoznacznie określonego wpisu, odwołuje się do trasy domyślnej. Użycie tej trasy zakłada, że kolejne systemy (routery) będą w stanie odnaleźć właściwą trasę. Koncepcja trasy domyślnej upraszcza routing na kierunku sieć LAN Internet, gdyż realizuje tzw. agregację wszystkich możliwych tras. Internet rozrasta się i zmienia, dlatego poznanie przez router wszystkich tras nie byłoby możliwe. Możliwe jest jednak przeniesienie tego zadania na duże systemy szkieletu operatora wystarczy domyślnie skierować w tę właśnie stronę cały ruch odwołujący się do publicznych zasobów. Router Vigor automatycznie wybiera trasę domyślną. Z wymienionych powodów pokrywa się ona zawsze z łączem dostępu do Internetu. I tak, po skonfigurowaniu dostępu szerokopasmowego w tablicy routingu pojawia się wpis wskazujący na interfejs ADSL (IF3). Definiowanie trasy do konkretnej podsieci Dla zapewnienia komunikacji z innymi lokalnymi podsieciami IP konieczne będzie zadbanie o to, aby ruch adresowany do takiej podsieci rzeczywiście do niej trafił. Nie zawsze kierunek taki będzie odpowiadał trasie domyślnej, zwłaszcza kiedy prowadzi ona do sieci publicznej. W takim przypadku należy skorzystać z możliwości precyzyjnego określenia kierunku czyli tzw. trasy statycznej. Jak widać, router potrafi zapamiętać 10 definicji tras, pozwalających dotrzeć przez dowolny interfejs do 10 różnych podsieci IP: 7/13

8 Aby zdefiniować trasę statyczną klikamy w pierwszy wolny numer Indeksu (od 1 do 10), np. Indeks 1: Stan/Akcja służy do dodawania i usuwania, oraz włączania i deaktywacji trasy - należy wybrać zamierzoną pozycję Adres docelowy adres IP docelowej podsieci. Nie podaje się adresu pojedynczego hosta, lecz całej podsieci, gdyż normalnie i tak wszystkie hosty należące do tej podsieci będą osiągalne przez ostatni router na trasie. Ewentualne ograniczenia dla wybranych hostów można nałożyć wykorzystując funkcję filtrowania ruchu (Firewall). Maska podsieci maska właściwa dla docelowej podsieci (format dziesiętny) Adres bramy adres IP następnego routera, który pełni funkcję bramy do określonej podsieci, stanowiąc tzw. router następnego skoku (ang. next hop router). Należy zauważyć, że z danym interfejsem (zwłaszcza Ethernet) może być połączonych kilka routerów, i mogą one prowadzić do różnych podsieci. Dlatego wybranie właściwej bramy jest istotne dla wyznaczenia jednoznacznej trasy do podsieci docelowej. Interfejs kluczowy parametr wskazujący fizyczny interfejs routera, przez który będzie wysłany pakiet mający dotrzeć do podsieci docelowej: LAN taki wybór oznacza, że router wyśle pakiet poprzez odpowiedni port switcha, tak aby dotarł on na adres MAC odpowiadający IP bramy (bądź hosta docelowego, jeżeli znajduje się on w lokalnej sieci LAN). WAN pakiet zostanie wysłany poprzez interfejs ADSL. Bramą będzie zwykle konkretny router w sieci szkieletowej operatora (po drugiej stronie dwupunktowego łącza PPPoE/PPPoA/MPoA). Zwykle operator i tak podaje tylko jeden adres bramy, i zostaje on użyty w kreowanej automatycznie definicji trasy domyślnej, dlatego rzadko tworzenie statycznej trasy ze wskazaniem na interfejs ADSL będzie miało sens praktyczny. Nie mniej możliwość taka istnieje i można ją wykorzystać, kierując ruch do danej sieci przez konkretny router. Definiowanie trasy domyślnej W pewnych sytuacjach może wystąpić potrzeba skierowania trasy domyślnej do innego routera, pracującego w sieci LAN. Wykonuje się to z poziomu sesji terminalowej za pomocą komendy ip route: ip route add <dst> <netmask> <gateway> <iface> <rtype> gdzie dst adres docelowy netmask maska sieci docelowej gateway adres bramy iface typ interfejsu: 0 - LAN, 3 - WAN1, 4 - WAN2 rtype typ trasy: default - trasa domyślna, static - trasa statyczna 8/13

9 Dokonując wpisu trasy domyślnej należy zachować następującą konwencję: ip route add brama 0 default gdzie brama to adres IP następnego routera na trasie. Przykładowo będzie to adres właściwej bramy do Internetu w sytuacji, kiedy Vigor nie ma pełnić tej funkcji. 0 to symbol interfejsu LAN, zaś default zwraca uwagę na fakt że trasa domyślna jest szczególną formą trasy statycznej. Wartość oznacza tutaj każdy możliwy adres docelowy i maskę podsieci. Poniższe okno ukazuje podstawowe czynności, wykonane po zalogowaniu do routera: wyświetlenie tablicy routingu, zdefiniowanie trasy domyślnej prowadzącej przez bramę , oraz ponowne wyświetlenie tablicy w celu weryfikacji zmian: Jak widać, na czele listy pojawiła się nowa informacja. Pozycja ta o niczym nie przesądza. Wpisana trasa domyślna zostanie uwzględniona przez router dopiero w momencie stwierdzenia, że żaden inny wpis nie daje konkretnej informacji o tym jak osiągnąć sieć docelową. 9/13

10 VLAN Termin VLAN (ang. Virtual LAN) oznacza tzw. wirtualną sieć LAN. Jest to zamknięta grupa komputerów, które mogą się komunikować wyłącznie pomiędzy sobą, pozostając jednocześnie w całkowitej separacji z innymi komputerami podłączonymi do tego samego switcha. Oznacza to, że switch posiada zdolność inteligentnego filtrowania ramek na podstawie źródła ich pochodzenia, blokując ich przekazanie do komputera spoza określonej grupy. Istnieje kilka standardowych metod realizacji funkcji VLAN. W switchu, jakim dysponują wybrane routery DrayTek, zaimplementowano tzw. VLAN skupiony na portach (ang. Portcentric VLAN). Definiowanie segmentu VLAN polega na określeniu, które porty mają do niego należeć. Wszystkie komputery korzystające z portu należącego do danego VLAN (np. podłączone przez inny switch) stają się automatycznie członkiem tego VLAN. Nie mniej dany port może zostać przydzielony do kilku sieci VLAN jednocześnie. Wówczas komputery do niego dołączone mają dostęp do wszystkich tych sieci VLAN. Vigor pozwala na wyodrębnienie do 4 oddzielnych grup komputerów (segmentów VLAN) w ramach swojego switcha. Do każdej z nich można niezależnie przydzielać poszczególne porty switcha. Domyślnie (ustawienia fabryczne) żaden VLAN nie jest zdefiniowany, tzn. wszystkie komputery mogą wymieniać dane między sobą. Po zdefiniowaniu VLAN, jego komputery tworzą zamkniętą grupę lokalnie odizolowaną od innych maszyn, jednak zachowującą dostęp do Internetu. Włącz uruchomienie funkcji VLAN VLAN0, VLAN1, VLAN2, VLAN3 oznacza cztery wyodrębnione podsieci VLAN0, VLAN1, VLAN2 oraz VLAN3 P1, P2, P3, P4 oznacza 4 kolejne porty switcha (przełącznika) o indeksach P1, P2, P3 oraz P4 np. zaznaczenie pól P1 i P3 na wysokości wiersza VLAN1 oznacza, że komputery (dodatkowe switche) podpięte do portów P1 i P3 należą do wyodrębnionej sieci wirtualnej VLAN1. OK zatwierdzenie i zapisanie ustawień Anuluj anulowanie wprowadzanych ustawień Wyczyść powrót do ustawień domyślnych Ponieważ separacja VLAN odbywa się w warstwie łącza danych, gwarantuje duże bezpieczeństwo. Całkowicie bowiem eliminuje przepływ jednostek danych w tej warstwie, a więc m. in. pakietów IP niezbędnych dla przeprowadzenia większości ataków i włamań, ale także jednostek protokołu ARP itd. Poszczególni użytkownicy Internetu są zatem solidnie izolowani, zachowując całkowitą prywatność pomimo podłączenia do tego samego switcha. 10/13

11 1. Funkcja VLAN zaimplementowana w routerze Vigor umożliwia współdzielenie szybkiego łącza internetowego przez wielu użytkowników (np. sąsiadów) przy ich absolutnym odizolowaniu od reszty, o ile wyrażą takie życzenie. Warto zaznaczyć, że używając prawidłowo wykonanego kabla (UTP kategorii 5) do portu routera można podłączyć urządzenie oddalone na odległość do 100 m. Dlatego komputery czy koncentratoryużytkowników mogą pracować w ich mieszkaniach, tworząc odrębne sieci VLAN zdefiniowane w porozumieniu z administratorem routera. 2. Podobnie można odseparować dwie lub więcej firm posiadających wspólne łącze szerokopasmowe i wspólny router. Administrator może tak skonfigurować jeden z portów switcha, aby mieć dostęp do obu sieci firmowych, podczas gdy pracownicy będą mieli dostęp tylko do komputerów w ramach swojej firmy. 3. Jeżeli posiadamy serwer WWW, FTP, SMTP itd., lub jakikolwiek inny komputer, który ma być osiągalny z sieci publicznej, możemy się spodziewać, że będzie on narażony na różne formy ataku z Internetu. Pracując w sieci LAN mógłby zatem stanowić potencjalną furtkę do innych jej zasobów. Aby temu zapobiec, serwer można umieścić w osobnym segmencie VLAN. W efekcie nawet przejęcie nad nim całkowitej zdalnej kontroli wyklucza użycie serwera jako narzędzia ataku wobec innych komputerów. Ewentualne szkody będą zatem minimalne. 11/13

12 Przypisz IP do MAC Jest to bardzo przydatna funkcja, która współpracuje z usługa serwera DHCP. Pozwala na przydział określonego adresu IP poprzez DHCP do MAC-adresu sprzętowego karty sieciowej dowolnego komputera w sieci LAN. A więc można zdefiniować, np. komputer o MAC-adresie karty AA-BB-CC będzie zawsze otrzymywał adres Poniżej na rysunku występują dwie tablice/listy: Tablica ARP i Lista adresów IP. W pomocniczej Tablicy ARP (po lewej stronie), znajdują się urządzenia wykryte przez router. Wystarczy zaznaczyć taki adres i kliknąć przycisk Dodaj, aby pojawił się w tablicy po prawej stronie. Można też adresy dodawać ręcznie, wpisując w polu Adres IP konkretny adres (np ), a w polu Adres MAC powiązany z nim adres MAC (np. AA-BB-CC ). Ponadto zaznaczenie pola Ścisła kontrola spowoduje, że tylko wyznaczone przez nas komputery, znajdujące się w tablicy Lista adresów IP (po prawej stronie) uzyskają dostęp do Internetu. Reszta zostanie domyślnie zablokowana. Włącz włączenie funkcji Przypisz IP do MAC Wyłącz wyłączenie funkcji Przypisz IP do MAC Ścisła kontrola włączenie tej funkcji spowoduje, że tylko adresy IP przypisane do MAC adresów (umieszczone w Lista adresów IP) będą miały dostęp do Internetu Adres IP adres IP, który chcesz dodać Adres MAC adres MAC, do którego przypisany będzie powyższy adres IP 12/13

13 Dodaj dodanie skojarzonej pary IP-MAC do tablicy Edytuj edycja skojarzonej pary IP-MAC z tablicy Usuń usuniecie skojarzonej pary IP-MAC z tablicy 13/13

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet:

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet: Porty te tworzą przełącznik (ang. switch), tzn. posiadają zdolność wzajemnej komunikacji z prędkością

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

1 2006 BRINET Sp. z o. o.

1 2006 BRINET Sp. z o. o. Interfejs LAN Fizycznie interfejs LAN routera DrayTek jest dostępny w postaci 4 portów przełącznika 10/100 Mbit/s, a w wybranych modelach oznaczonych symbolem G, dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN.

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700

Opis ogólny ustawień NAT na podstawie Vigora serii 2700 Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN. Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić komputerom korzystanie z tzw. prywatnych adresów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów

NAT/NAPT/Multi-NAT. Przekierowywanie portów Routery Vigor mogą obsługiwać dwie niezależne podsieci IP w ramach sieci LAN (patrz opis funkcji związanych z routingiem IPv4). Podsieć pierwsza przeznaczona jest dla realizacji mechanizmu NAT, aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2

Wymagania dotyczące łączy: należy zapewnić redundancję łączy w połączeniach pomiędzy routerami Uruchmić protokół routingu RIP v.2 Sławomir Wawrzyniak 236425 PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ Specyfikacja: Wykupiona pula adresów IP: 165.178.144.0/20 Dostawca dostarcza usługę DNS Łącze do ISP: 1Gbit ethernet Wymagania dotyczące podsieci:

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia:

Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Posiadając dwa routery z serii Vigor 2200/2200X/2200W/2200We postanawiamy połączyć dwie odległe sieci tunelem VPN. Przyjmujemy następujące założenia: Vigor1: publiczny, stały adres IP: 81.15.19.90, podsieć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla

Sieci komputerowe. Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008. Michał Cieśla Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: wtorki 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP

ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ DHCP ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl DHCP 1 Wykład Dynamiczna konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci

Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci Sieci komputerowe od podstaw. Przyłączanie komputera do sieci PROGRAM SPOTKANIA: 1. Przedstawienie organizatora spotkania 2. Co to jest sieć komputerowa. Urządzenia biorące udział w przesyle danych. 3.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation)

Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Translacja adresów - NAT (Network Address Translation) Aby łączyć się z Internetem, każdy komputer potrzebuje unikatowego adresu IP. Jednakże liczba hostów przyłączonych do Internetu wciąż rośnie, co oznacza,

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 15 DHCP Rola usługi DHCP Proces generowania dzierżawy Proces odnawienia dzierżawy Konfiguracja Agent przekazywania DHCP - 1 - Rola

Bardziej szczegółowo

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych

Adresacja IP w sieciach komputerowych. Adresacja IP w sieciach komputerowych Adresacja IP w sieciach komputerowych 1. Model odniesienia OSI. Przyczyny powstania: - Gwałtowny rozwój i sieci komputerowych na początku lat 70. XX wieku, - Powstanie wielu niekompatybilnych ze sobą protokołów

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze - podstawy

Przekierowanie portów w routerze - podstawy Przekierowanie portów w routerze - podstawy Wyobraźmy sobie, że posiadamy sieć domową i w tej sieci pracują dwa komputery oraz dwie kamery IP. Operator dostarcza nam łącze internetowe z jednym adresem

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy : Sieci VLAN. Autor: Andrzej Piwowar IVFDS

Tytuł pracy : Sieci VLAN. Autor: Andrzej Piwowar IVFDS Tytuł pracy : Sieci VLAN Autor: Andrzej Piwowar IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje teoretycznie wirtualne sieci LAN, trzy poziomy definiowania sieci

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników

Połączenie VPN SSL Web Proxy. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Profile SSL Web Proxy 1.3. Konto SSL 1.4. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp...z...z...... 5 Aktualizacja oprogramowania...z... 7 Aktualizacja...j...j... 7 Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10 Konsola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Sieci

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

Backup łącza WAN WAN2 jako łącze zapasowe WAN1

Backup łącza WAN WAN2 jako łącze zapasowe WAN1 Jednym z wielu zastosowań wykorzystywania routera z dwoma portami WAN jest łącze zapasowe (backup) głównego dostępu do Internetu (np. ADSL, telewizja kablowa) - gdy zawiedzie WAN1 router użyje automatycznie

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Kasowanie domyślnej konfiguracji... 2. Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3. Konfiguracja nowego hotspota...

Kasowanie domyślnej konfiguracji... 2. Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3. Konfiguracja nowego hotspota... Spis treści KONFIGURACJA ROUTERBOARD 750 I 750G... 2 Kasowanie domyślnej konfiguracji.... 2 Konfiguracja wstępna. Nadanie adresu IP i bramy domyślnej... 3 Konfiguracja nowego hotspota... 6 Zamiana pliku,,login.html...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Backup łącza WAN- ISDN jako łącze zapasowe WAN1

Backup łącza WAN- ISDN jako łącze zapasowe WAN1 Jednym z wielu zastosowań wykorzystywania routera z portem ISDN jest łącze zapasowe (backup) głównego dostępu do Internetu (np. ADSL, telewizja kablowa) - gdy zawiedzie WAN1 router użyje automatycznie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Łukasz Przywarty 171018 Data utworzenia: 10.04.2010r. Prowadzący: dr inż. Marcin Markowski Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych: Technologie sieciowe 1 Temat: Zadanie domowe, rozdział 6 - Adresowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo