ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR"

Transkrypt

1 ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Wydziału TiICh lab , ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ADRES INWESTORA : Szczecin, al. Piastów 17 BRANśA : elektryczna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Andrzej Bednarowski DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2015 r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 LABORATORIUM KNNR-W 9 d DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych z klosze KNNR-W 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR-W 9 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d DeontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego RAZEM RAZEM DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych RAZEM DeontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych szt o śr. ponad 60 4 szt RAZEM DeontaŜ przewodów kabelkowych o łączny przekroju Ŝył do 12,5 2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych RAZEM DeontaŜ przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu RAZEM Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 2 otw RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon kpl. elektroniczny) 12 kpl RAZEM Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ12) Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do RAZEM Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach RAZEM Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach RAZEM Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNNR 5 d Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM KNNR 5 d Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej RAZEM KNNR 5 d Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM KNNR 5 d Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM KNNR 5 d Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju Ŝył do 30 2 układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM KNNR 5 d Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane RAZEM KNNR 5 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania skrętka koputerowa Przewód S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat KNNR 5 d KNR 4-03 d analogia 28 KNNR 5 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNNR-W 9 d KNNR-W 9 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ 45) RAZEM Wykonanie drobnych konstrukcji o asie do 3 kg RAZEM Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 9 poiar RAZEM Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 1 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika poiar róŝnicowoprądowego - pierwszy 1 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika poiar róŝnicowoprądowego - kaŝdy następny 29 poiar RAZEM Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy 1 punkt Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny poiar w poieszczeniu 9 punkt RAZEM Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych 3 konstrukcji ceglanych na odległość do 1 k Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych 3 konstrukcji - za kaŝdy nast. 1 k Krotność = LABORATORIUM Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 36 KNNR-W 9 d DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych z klosze KNNR-W 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR-W 9 d KNR 4-03 d KNR 4-03 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d DeontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego RAZEM RAZEM DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych RAZEM DeontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych szt o śr. ponad 60 4 szt RAZEM DeontaŜ przewodów kabelkowych o łączny przekroju Ŝył do 12,5 2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych RAZEM DeontaŜ przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu RAZEM Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 2 otw RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon kpl. elektroniczny) 12 kpl RAZEM Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ12) Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do RAZEM Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach RAZEM Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach RAZEM Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle RAZEM Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

5 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 54 KNNR 5 d Zaprawianie bruzd o szerokości do KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNR 4-03 d analogia 63 KNNR 5 d KNNR 5 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNNR-W 9 d KNNR-W 9 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej 3 RAZEM RAZEM Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju Ŝył do 30 2 układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe RAZEM Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane RAZEM Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania skrętka koputerowa Prze- wód S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ 45) RAZEM Wykonanie drobnych konstrukcji o asie do 3 kg RAZEM Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 9 poiar RAZEM Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 1 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika poiar róŝnicowoprądowego - pierwszy 1 poiar Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika poiar róŝnicowoprądowego - kaŝdy następny 29 poiar RAZEM Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy 1 punkt Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny poiar w poieszczeniu 9 punkt RAZEM Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych 3 konstrukcji ceglanych na odległość do 1 k Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych 3 konstrukcji - za kaŝdy nast. 1 k Krotność = Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 LABORATORIUM KNNR-W DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych d z klosze obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 2 KNNR-W DeontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego d obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 3 KNNR 9 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych d nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 4 KNNR 9 d DeontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 obiar = 4 szt 0.252r-g/szt Raze koszty bezpośrednie: 5 KNNR-W d DeontaŜ przewodów kabelkowych o łączny przekroju Ŝył do 12,5 2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 6 KNR 4-03 d DeontaŜ przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 7 KNR 4-03 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 obiar = 2 otw r-g/otw. Raze koszty bezpośrednie: 8 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny) obiar = 12 kpl. 0.74r-g/kpl. 2* Oprawa przeysłowa 2x58W IP65 1szt/kpl. 3* Świetlówka T8 250V/36W 2.08szt/kpl. r-g r-g r-g szt r-g r-g r-g otw. r-g kpl. r-g szt szt Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 9 KNNR 5 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne d jednobiegunowe obiar = r-g/ 2* Łącznik jednobiegunowy n/t-w/t, IP szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 10 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ12) obiar = r-g/ 2* Gniazdo telefoniczne pt 1xRJ-11/ szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 11 KNNR 5 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód typu: XzTKMXpw, 2x2x0,5 1.1/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 12 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do obiar = r-g/ 2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 13 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do obiar = r-g/ r-g szt r-g szt r-g r-g szt r-g Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* Gniazdo 3P+N+Z 16A(25A)nf tablic. szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 14 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 d (2)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik nadprądowy 1P B szt/ Raze koszty bezpośrednie: 15 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 d (2)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik róŝnicowoprądowy 16A, 30A, 2bieg. 1szt/ Raze koszty bezpośrednie: 16 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 d (4)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A 1szt/ Raze koszty bezpośrednie: 17 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 d (4)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik róŝnicowoprądowy 4P 25A/0,03A AC 1szt/ Raze koszty bezpośrednie: 18 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w d cegle obiar = =0.4198r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 19 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 d obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 20 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej d obiar = r-g szt r-g szt r-g szt r-g szt r-g r-g Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4.03r-g/ 3 r-g t * Ceent CEM I 42,5 - workowany 0.191t/ 3 3* piasek do zapraw / 3 4* Ciasto wapienne / 3 5* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 21 KNNR 5 d Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód YDYp-450/750V 3x1, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 22 KNNR 5 d Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód YDYp-450/750V 3x2, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 23 KNNR 5 d Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju Ŝył do 30 2 układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 24 KNNR 5 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane d obiar = r-g/ 2* Puszka natynk.pk 5, IP-44 (125x125x80) 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: r-g r-g r-g r-g szt Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

10 Lp. Podstawa 25 KNNR 5 d Opis j Nakłady Koszt Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania skrętka koputerowa Przewód S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6 obiar = r-g/ 2* Przewód S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 26 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ 45) obiar = r-g/ 2* Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 27 d.1 KNR analogia Wykonanie drobnych konstrukcji o asie do 3 kg obiar = r-g/ 2* płyta PCV 0,2 x 0,8 1 2 / 3* ateriały poocnicze 4%(od M) Raze koszty bezpośrednie: 28 KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu d elektrycznego niskiego napięcia obiar = 9 poiar 1.3r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 29 KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu d elektrycznego niskiego napięcia obiar = 1 poiar r-g r-g szt r-g % r-g poiar poiar 1.76r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 30 d.1 KNR-W Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŝnicowoprądowego - pierwszy obiar = 1 poiar 0.33r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 31 d.1 KNR-W Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŝnicowoprądowego - kaŝdy następny obiar = 29 poiar r-g poiar r-g poiar Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 0.27r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 32 KNNR-W d Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy obiar = 1 punkt 0.4r-g/punkt Raze koszty bezpośrednie: 33 KNNR-W d Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny poiar w poieszczeniu obiar = 9 punkt 0.15r-g/punkt Raze koszty bezpośrednie: 34 KNR 4-01 d Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 k obiar = 1 3 r-g pun kt r-g pun kt r-g r-g/ 3 r-g g S -- 2* saochód saowyładowczy 5 t 0.73-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 35 d.1 KNR Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy nast. 1 k Krotność = 15 obiar = 1 3 -g S -- 1* saochód saowyładowczy 5 t 0.04*15=0.6-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 3 Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM LABORATORIUM RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2 LABORATORIUM KNNR-W DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych d z klosze obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 37 KNNR-W DeontaŜ nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego d obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 38 KNNR 9 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych d nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 39 KNNR 9 d DeontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 obiar = 4 szt 0.252r-g/szt Raze koszty bezpośrednie: 40 KNNR-W d DeontaŜ przewodów kabelkowych o łączny przekroju Ŝył do 12,5 2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 41 KNR 4-03 d DeontaŜ przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 42 KNR 4-03 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 obiar = 2 otw r-g/otw. Raze koszty bezpośrednie: 43 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W (zaplon elektroniczny) obiar = 12 kpl. 0.74r-g/kpl. 2* Oprawa przeysłowa 2x58W IP65 1szt/kpl. 3* Świetlówka T8 250V/36W 2.08szt/kpl. r-g r-g r-g szt r-g r-g r-g otw. r-g kpl. r-g szt szt Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 44 KNNR 5 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne d jednobiegunowe obiar = r-g/ 2* Łącznik jednobiegunowy n/t-w/t, IP szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 45 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ12) obiar = r-g/ 2* Gniazdo telefoniczne pt 1xRJ-11/ szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 46 KNNR 5 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód typu: XzTKMXpw, 2x2x0,5 1.1/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 47 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do obiar = r-g/ 2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 48 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciąŝalności do 16 A i przekroju przewodów do obiar = r-g/ r-g szt r-g szt r-g r-g szt r-g Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* Gniazdo 3P+N+Z 16A(25A)nf tablic. szt szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 49 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 d (2)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik nadprądowy 1P B szt/ Raze koszty bezpośrednie: 50 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 d (2)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik róŝnicowoprądowy 16A, 30A, 2bieg. 1szt/ Raze koszty bezpośrednie: 51 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 d (4)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 10-20A 1szt/ Raze koszty bezpośrednie: 52 KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 d (4)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* Wyłącznik róŝnicowoprądowy 4P 25A/0,03A AC 1szt/ Raze koszty bezpośrednie: 53 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w d cegle obiar = =0.4198r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 54 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 d obiar = r-g/ Raze koszty bezpośrednie: 55 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej d obiar = r-g szt r-g szt r-g szt r-g szt r-g r-g Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4.03r-g/ 3 r-g t * Ceent CEM I 42,5 - workowany 0.191t/ 3 3* piasek do zapraw / 3 4* Ciasto wapienne / 3 5* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 56 KNNR 5 d Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód YDYp-450/750V 3x1, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 57 KNNR 5 d Przewody wtynkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód YDYp-450/750V 3x2, / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 58 KNNR 5 d Przewody kabelkowe płaskie o łączny przekroju Ŝył do 30 2 układane w tynku na podłoŝu inny niŝ betonowe obiar = r-g/ 2* Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 59 KNNR 5 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane d obiar = r-g/ 2* Puszka natynk.pk 5, IP-44 (125x125x80) 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: r-g r-g r-g r-g szt Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

16 Lp. Podstawa 60 KNNR 5 d Opis j Nakłady Koszt Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania skrętka koputerowa Przewód S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6 obiar = r-g/ 2* Przewód S-FTP 4x2x0,5 LSOH kat / 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 61 KNNR 5 d Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciąŝalności do 16A i przekroju przewodów do (RJ 45) obiar = r-g/ 2* Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat szt/ 3* ateriały poocnicze Raze koszty bezpośrednie: 62 d.2 KNR analogia Wykonanie drobnych konstrukcji o asie do 3 kg obiar = r-g/ 2* płyta PCV 0,2 x 0,8 1 2 / 3* ateriały poocnicze 4%(od M) Raze koszty bezpośrednie: 63 KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu d elektrycznego niskiego napięcia obiar = 9 poiar 1.3r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 64 KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu d elektrycznego niskiego napięcia obiar = 1 poiar r-g r-g szt r-g % r-g poiar poiar 1.76r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 65 d.2 KNR-W Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŝnicowoprądowego - pierwszy obiar = 1 poiar 0.33r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 66 d.2 KNR-W Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŝnicowoprądowego - kaŝdy następny obiar = 29 poiar r-g poiar r-g poiar Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

17 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 0.27r-g/poiar Raze koszty bezpośrednie: 67 KNNR-W d Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy obiar = 1 punkt 0.4r-g/punkt Raze koszty bezpośrednie: 68 KNNR-W d Poiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach poiarowych płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny poiar w poieszczeniu obiar = 9 punkt 0.15r-g/punkt Raze koszty bezpośrednie: 69 KNR 4-01 d Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 k obiar = 1 3 r-g pun kt r-g pun kt r-g r-g/ 3 r-g g S -- 2* saochód saowyładowczy 5 t 0.73-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 70 d.2 KNR Wywiezienie saochodai saowyładowczyi gruzu i koryt z rozbieranych konstrukcji - za kaŝdy nast. 1 k Krotność = 15 obiar = 1 3 -g S -- 1* saochód saowyładowczy 5 t 0.04*15=0.6-g/ 3 Raze koszty bezpośrednie: 3 Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM LABORATORIUM RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Aktualizacja projektu wykonawczego w zakresie aranżacji holu łącznika wraz z wejście

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont klatki schodowej prawej ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Pułaskiego 10 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 43 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIE- GO W TORUNIU ADRES INWESTYCJI : 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w kuchni. ADRES INWESTYCJI : Stacja ekologiczna UAM w Jeziorach

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w kuchni. ADRES INWESTYCJI : Stacja ekologiczna UAM w Jeziorach PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej w kuchni ADRES INWESTYCJI : Stacja ekologiczna UAM w Jeziorach INWESTOR : Uniwersytet i. A. Mickiewicza ADRES INWESTORA : Poznań ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Szczecin al.piastów 17. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE

PRZEDMIAR Szczecin al.piastów 17. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku DS - 3 w zakresie instalacji elekktrycznych ADRES INWESTYCJI : Szczecin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014 Przediar Robót NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szatni na zapleczu stadionu na terenie OSiR w dzielnicy Ursus - instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja poieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wkielcach ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja poieszczeń sanitarnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 139 INWESTOR : Do Lekarza

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /18 chodniopomorski Uniwersytet nologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17

Znak sprawy ZUT/ATT/ /18 chodniopomorski Uniwersytet nologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 Za- Tech- Znak sprawy ZUT/ATT/231-795/18 chodniopoorski Uniwersytet nologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2 Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont sali 204 na Wydziale Elektryczny ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPELTRIN Paweł Szponar ul. Grunwaldzka 37/7, 11-040 Dobre Miasto PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont oraz przebudowa lokalu ieszkalnego nr 5 przy ulicy Głowackiego 13/15 w Olsztynie ADRES INWESTYCJI : Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Kamil Kryger ul. Grota Roweckiego 35/1. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kryger DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

Kamil Kryger ul. Grota Roweckiego 35/1. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kryger DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Kail Kryger ul Grota Roweckiego 35/1 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : ul Stefczyka 11, 14-500 Braniewo INWESTOR : WSPL ZOZ ADRES INWESTORA : ul Stefczyka 11, 14-500 Braniewo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych Rejon 2 Szczecin, ul. śubrów 1 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment dbprojekt Pracownia Projektowa Dariusz Brożek ul. Sypatyczna 12/6, 80 176 Gdańsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy reontu węzłów sanitarnych w budynku główny Dou Poocy Społecznej - segent

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLO- GICZNY w SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elekktrycznych w budynku rektoratu - bufet ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA :

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.grudziądzka 2/6 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Łódzkiej Galerii Sztuki ADRES INWESTYCJI : Łódx, ul. Piotrkowska 113

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 22 W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Owocowa 4 4 INWESTOR : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont i adaptacja poieszczeń IV kondygnacji i części parteru dla potrzeb Środowiskowego Dziennego Dou Poocy typu AiC dla osób z zaburzeniai psychicznyi

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Rektoratu- ETAP II budynek ZUT w Szczecinie przy al. Piastów 17 budowa

Bardziej szczegółowo

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV Adinistracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji elektrycznej w lokal u społeczno - oświatowy ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Piaskowa 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacje elektryczne 1 KNNR 9 d.1 0501-05 DeontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych 30 30.000 2 KNNR 9 d.1 0501-06 DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Naprawa instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Dziwnów budynek czerwony i żółty INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana sufitów podwieszanych w holach na parterze i pierwszy piętrze budynku szpitalnego 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Saodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt reontu poieszczeń II kondygnacji ADRES INWESTYCJI : Budynek PCK, ul. Lianowskiego, działka nr 39/ obręb 6, 73- Stargard INWESTOR : Zachodniopoorski Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych DEMIURG Kopleksowa Obsługa Inwestycji ul.czechosłowacka 71/3, 61-425 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty elektryczne w pomieszczeniach archiwum

KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty elektryczne w pomieszczeniach archiwum KWP Łódź ul. Lutoierska 108,112 KOSZTORYS NAKŁADCZY Roboty elektryczne w poieszczeniach archiwu NAZWA INWESTYCJI : Roboty elektryczne w poieszczeniach archiwu ADRES INWESTYCJI : KPP Pabianice ul. Żeroskiego

Bardziej szczegółowo

Urbicon Sp. z o.o Szczecin ul. Trentowskiego 34 PRZEDMIAR ROBÓT

Urbicon Sp. z o.o Szczecin ul. Trentowskiego 34 PRZEDMIAR ROBÓT Urbicon Sp. z o.o. 71-303 Szczecin ul. Trentowskiego 34 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz SZCZECIN UL. K. Brodzińskiego 32

PRZEDMIAR ROBÓT. PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kazimierz SZCZECIN UL. K. Brodzińskiego 32 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Kaziierz Halicki 71-133 SZCZECIN UL. K. Brodzińskiego 32 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Pracownia Projektowania i Realizacji Inwestycji AJAKA Janusz Karski 15-113 Białystok ul. Gen. Władtsława Andersa 38 lok. 308 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarzy w

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE 70-311 Szczecin,al.Piartów 17 PRRZEDMIARY Załącznik nr 8C NAZWA INWESTYCJI : SALA WYKŁADOWA NR 2 i sala 133 W BUDYNKU WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13 Fira Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny - instalacja elektryczna w łazience ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D ADRES INWESTYCJI : Poznań, Szaarzewskiego 89 INWESTOR : Uniwersytet i. A. Mickiewicza ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SALA GIMNASTYCZNA - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SALA GIMNASTYCZNA - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SALA GIMNASTYCZNA - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NAZWA INWESTYCJI : XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO ADRES INWESTYCJI : UL. DRZYMAŁY 4/6 60-613 POZNAŃ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Demontaże 1. r-g szt. r-g szt % szt. r-g szt % 2.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Demontaże 1. r-g szt. r-g szt % szt. r-g szt % 2. 1 Deontaże 1 Deontaż istniejącej instalacji elektrycznej kpl d.1 kalk. własna przediar = 1.00 kpl 35r-g/kpl 2 Koryta 2 KNNR 5 d.2 1201-04 0.0611r-g/ Osadzenie w podłożu kołków etalowych kotwiących M10

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH 05-310 Kałuszyn, Milew 9A KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 1 i. Kaziierza

Bardziej szczegółowo

ZUT W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17. : 1 kw. 17 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)

ZUT W SZCZECINIE Szczecin al.piastów 17. : 1 kw. 17 Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja) ZUT W SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku DS "ANDROMEDA" - instalcje elektryczne ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Chopina 59 INWESTOR : ZUT w Szczecinie ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Modrnizacja instalacji wewnętrznych Archiwu Państwowego w Lublinie ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Jezuicka 13 INWESTOR : Archiwu Państwowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania KSIĄśKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : Katedra Epizootiologii Adinistracji Wetyrynaryjnejz Kliniką - 07.2008-wersja2 ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl.grunwaldzki 45 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : maj 2009r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kwartał 2009r.

SPORZĄDZIŁ : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : maj 2009r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kwartał 2009r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Szeroka 14.3 INWESTOR : Zakład BudŜetowy Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU ul.jackowskiego 18, 60-509 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar =

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar = WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. ul. 17 Stycznia 13 06-400 Ciechanów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowany Szpital w Pułtusku -Portiernia INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PUŁTUSK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Poczta Polska S.A. Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7 40-940 Katowice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL. SZPITALNA 18 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja telefoniczna i telewizyjna. ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Moczkowo INWESTOR : Nadleśnictwo Barlinek ADRES INWESTORA : 74-320 Barlinek ul. Tunelowa 56 a KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPO- ŁECZNYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEIA ŚWIETLICY I PIĘTRO ADRES INWESTYCJI : SKARŻYSKO KAMIENNA UL. LEGIONÓW 124 INWESTOR : CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO- DARCZ WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki Kamieńsk ul. Słoneczna 3

KOSZTORYS. Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki Kamieńsk ul. Słoneczna 3 Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki 97-360 Kaieńsk ul Słoneczna 3 NAZWA INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA ADRES INWESTYCJI : ALEKSANDRÓW INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : KAMIEŃSK UL WIELUŃSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - PARTER, PIĘTRO I

PRZEDMIAR - PARTER, PIĘTRO I Elektrobau Mariusz Piątkowski ul. Kwiatowa d/9, 7-05 Szczecin PRZEDMIAR - PARTER, PIĘTRO I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne 500- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ELPRO ARKADIUSZ ADAMÓW ul. POGODNA 6A, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH 05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 39 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH NA

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTORA : : Szczecin, ul. Kadłubka 24 a BRANśA: : Elektryczna

ADRES INWESTORA : : Szczecin, ul. Kadłubka 24 a BRANśA: : Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI: : Szczecin, Al. Wyzwolenia 84 b.19 INWESTOR: : Zakład BudŜetowy Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk Płońsk ul. Północna 13/30 PRZEDMIAR

Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk Płońsk ul. Północna 13/30 PRZEDMIAR Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk Płońsk ul. Północna 13/30 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 instalacje elektryczne 1.1 Prace demontażowe 1 d.1. 1

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 instalacje elektryczne 1.1 Prace demontażowe 1 d.1. 1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 instalacje elektryczne 1.1 Prace deontażowe 1 d.1. 1 Deontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z oprawai, gniazdai i łącznikai 1 kpl 1.000 1. OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul. Rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części poieszczeń w budynku po były ognisku pracy pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. kazimierz bogusz

PRZEDMIAR ROBÓT. kazimierz bogusz kaziierz bogusz ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Urzędu giny Klebów ADRES INWESTYCJI : 05-205 Klebhów, ul. Gen. Żyirskiego 38 INWESTOR : Urząd Giny Klebów ADRES INWESTORA : 05-205 Klebów, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Elektrycznych Ostrów Maz, Ul, Lubiejewska 2b/21. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Sadłowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień.

Zakład Usług Elektrycznych Ostrów Maz, Ul, Lubiejewska 2b/21. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Sadłowski DATA OPRACOWANIA : kwiecień. Zakład Usług Elektrycznych 07-300 Ostrów Maz, Ul, ubiejewska 2b/2 Kosztorys na roboty elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Ginnego Ośrodka Kultury w Klebowie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45111300-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki "ELDRUCIK" Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki ELDRUCIK Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Autoatyki "ELDRUCIK" 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Centru Proocji Obszarów Natura 2000 ADRES INWESTYCJI : Budy Głogowskie Nr. Ew. 1181 INWESTOR : Caritas Diecezji Rzeszowskiej ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Jana Styki 21 BRANśA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ELKRAS Pracownia Projektowa KLAUDYN; ul. Brahmsa 17

PRZEDMIAR ROBÓT. ELKRAS Pracownia Projektowa KLAUDYN; ul. Brahmsa 17 ELKRAS Pracownia Projektowa 05-080 KLAUDYN; ul. Brahsa 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS NAKŁADCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45111300-1 45310000-3 45311100-1 45317300-5 45311200-2 45314320-0 45314300-4 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P Przediar - cz. elektryczna.kst Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wewnętrzne linie zasilające CPV 45311000-0 1 KNNR 5 d.1 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w do RP0 10 10.000 2

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE WNETRZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM - Mieszkanie Borówkowa 13/10 ADRES INWESTYCJI : POLKOWICE, UL BORÓWKOWA 13 INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE 70-311 Szczecin al.piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont oświetlenia ewakuacyjne w DS-5 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. Piastów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne Koenda Wojewódzka Policji w Białystoku 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne Koenda Wojewódzka Policji w Białystoku 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenia

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH gr inż. Andrzej Zawadzki ul. Podleśna 30 58-500 Jelenia Góra PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 CPV NAZWA INWESTYCJI : "REMONT TOALET W BUDYNKU SZKOŁY POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY QULA STUDIO PROJEKTOWE BARTŁOMIEJ KULINA CELESTYNÓW, UL. OTWOCKA 4

KOSZTORYS ŚLEPY QULA STUDIO PROJEKTOWE BARTŁOMIEJ KULINA CELESTYNÓW, UL. OTWOCKA 4 QULA STUDIO PROJEKTOWE BARTŁOMIEJ KULINA 05-430 CELESTYNÓW, UL. OTWOCKA 4 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce Przedmiar robót Budowa: Gminne centrum agroturystyczne Obiekt: Instalacja elektryczna Zamawiający: Gmina Dębowiec, 43-426 Dębowiec,ul.Katowicka 6 strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Elseco Sp z o.o Szczecin ul. Okrzei 5A tel SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patry Dominiak DATA OPRACOWANIA : 06.

Pracownia Elseco Sp z o.o Szczecin ul. Okrzei 5A tel SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patry Dominiak DATA OPRACOWANIA : 06. Pracownia Elseco Sp z o.o. 71-272 Szczecin ul. Okrzei 5A tel. 091 4896487 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : REMONT TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO 2 W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inż. L.. KONKOL (Elektryczna) : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inż. L.. KONKOL (Elektryczna) : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 20 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU DO PRZEPISÓW PPOŻ ADRES INWESTYCJI : 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY i prof.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ELEKTRYCZNY KOSZTORYS NAKŁADCZY ELEKTRYCZNY NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku gospodarczego na terenie działki nr 116 w obrębie 70503. ul. Lipińskiej 2 w Warszawie ADRES INWESTYCJI : Ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Justynowie - Instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych i siły - etap I - dla poieszczeń świetlicy ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont Dou Studenckiego Aicus ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - PIĘTRO II

PRZEDMIAR - PIĘTRO II Elektrobau Mariusz Piątkowski ul. Kwiatowa d/9, 7-05 Szczecin PRZEDMIAR - PIĘTRO II Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne 500- Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ZBiLK REJON 4-5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA NR.24 A P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Montwiłła 9.4 INWESTOR : Zakład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo