KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE"

Transkrypt

1 KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Narutowicza 58 INWESTOR : ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ADRES INWESTORA : Łódź ul. Kaińskiego nr 7/9 BRANŻA : Instalacje elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014 r Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrzesień 2014 r Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ KNNR-W Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys ,000 RAZEM 1,000 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys ,000 RAZEM 1,000 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 50 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica TG wg rys ,000 RAZEM 1,000 Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg Główny Wyłącznik GWP 2 2,000 RAZEM 2,000 Wyiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub przew. podobnych o przekroju 4x50 2 z udziałe podnośnika saochodowego 1 przew. 1,000 RAZEM 1,000 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 16 16,000 RAZEM 16,000 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 252*0,7 176,400 RAZEM 176,400 Zaprawianie bruzd o szerokości do ,000 RAZEM 192,000 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej 3 192*0,05*0,05 3 0,480 RAZEM 0,480 Układanie kabli YKYżo 4x70 2 w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych 19 19,000 RAZEM 19,000 Przewody LGY 70 2 wciągane do rur 15 15,000 RAZEM 15,000 Układanie kabli YKY 5x25 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania 59 59,000 RAZEM 59,000 Układanie kabli YKY 3x4 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania 52 52,000 RAZEM 52,000 Przewody YDYżo 5x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 64 64,000 RAZEM 64,000 Przewody YDYżo 3x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe ,000 RAZEM 160,000 Przewody YDYżo 3x10 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 28 28,000 RAZEM 28,000 Przewody kabelkowe Fe180 E-90 2x1 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 50 50,000 RAZEM 50,000 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 70 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2 2, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

3 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM 2, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył ,000 RAZEM 10, Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4 4,000 RAZEM 4, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył ,000 RAZEM 6, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do ,000 RAZEM 106, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył ,000 RAZEM 6, Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach otw z cegły 21 otw. 21,000 RAZEM 21, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJE OŚWIETLENIA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ 25 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle *0,7 179,200 RAZEM 179, Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej *0,05*0,05 3 0,448 RAZEM 0, Zaprawianie bruzd o szerokości do ,000 RAZEM 179, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 2x1, ,000 RAZEM 30, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 3x1, ,000 RAZEM 170, Przewody YDYżo 3x1,5 2 układane n.t. na podłożu inny niż betonowe ,000 RAZEM 30, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 4x1, ,000 RAZEM 56, Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 2 pod zaciski żył lub bolce 6 żył 6,000 RAZEM 6, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 23 23,000 RAZEM 23, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany 5 5,000 RAZEM 5, Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 4 wylotach ,000 RAZEM 12, Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach ocowane bezśrubowo 2 2,000 RAZEM 2, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

4 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 37 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk światło 8 8,000 RAZEM 8, Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej ,000 RAZEM 3, Łączniki i przyciski jednobiegunowe instalacyjnej IP ,000 RAZEM 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W - plafoniera kpl kpl. 14,000 RAZEM 14, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera kpl kpl. 13,000 RAZEM 13, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W kpl IP65 3 kpl. 3,000 RAZEM 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W kpl IP65 AW 1h 2 kpl. 2,000 RAZEM 2, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W z kpl klosze 1 kpl. 1,000 RAZEM 1, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna z piktograe kpl kopletna 2 kpl. 2,000 RAZEM 2, Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach otw z cegły 6 otw. 6,000 RAZEM 6, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE 47 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. d odc. 7,000 RAZEM 7, Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc. d odc. 14,000 RAZEM 14, Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar d poiar 10,000 RAZEM 10, Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar poiar d pierwszy) 1 poiar 1,000 RAZEM 1, Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar d poiar) 9 poiar 9,000 RAZEM 9, KNR Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej d ,000 RAZEM 3, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 53 KNR-W 4-03 d analogia 54 KNNR-W 9 d ROBOTY DEMONTAŻOWE Derontaż i przeniesienie do nowych Rozdzielnic TL układów poiarowych. Krotność = 1, ,000 RAZEM 16,000 Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli 3 żyłowych Cu 1,5 2 do silników w obudowie noralnej przy wyianie silników Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

5 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 6 6,000 RAZEM 6, KNNR 9 Deontaż przewodów układanych pod tynkie wtynkowych, płaskich lub kabelkowych d okrągłych , KNNR 9 d KNNR 9 d Deontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego RAZEM 120, ,000 RAZEM 8,000 Deontaż opraw oświetleniowych żarowych 18 18,000 RAZEM 18, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys. 7 obiar = 1,000 Robocizna raze r-g 2,1300 Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys. 7 1, Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys. 8 obiar = 1,000 Robocizna raze r-g 2,1300 Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys. 8 1, Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 50 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica TG wg rys. 7 obiar = 1,000 Robocizna raze r-g 1,4000 Rozdzielnica TG wg rys. 7 1, Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg Główny Wyłącznik GWP obiar = 2,000 Robocizna raze r-g 1,2600 Główny Wyłącznik GWP 2, KNNR-W Wyiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 2 z udziałe podnośnika saochodowego obiar = 1,000 przew. Robocizna raze r-g 4,4500 hak wieszakowy typ SOT 2,0000 uchwyt końcowy typ SO 2,0000 zacisk odgałęźny typ S1 8,1600 przewód izolowany AsXSn 4x ,0000 środek transportowy -g 0,3000 podnośnik ontażowy saochodowy hydrauliczny -g 1, Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obiar = 16,000 Robocizna raze r-g 5, Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle obiar = 176,400 Robocizna raze r-g 14, Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 obiar = 192,000 Robocizna raze r-g 6, Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej obiar = 0,480 3 Robocizna raze r-g 1,9344 ceent portlandzki CEM 1 t 0,0917 piasek 3 0,5280 ciasto wapienne (wapno gaszone) 3 0, Układanie kabli YKYżo 4x70 2 w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych obiar = 19,000 Robocizna raze r-g 4,0280 kable YKYżo 4x , Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R wazelina techniczna kg 1,0070 opaski kablowe typu Oki 1,5200 środek transportowy -g 0,1330 przyczepa do przewożenia kabli -g 0,0760 ciągnik kołowy -g 0,0760 żuraw saochodowy -g 0, Przewody LGY 70 2 wciągane do rur obiar = 15,000 Robocizna raze r-g 0,6300 przewody LGY , Układanie kabli YKY 5x25 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania obiar = 59,000 Robocizna raze r-g 9,6170 kable YKY 5x ,3600 wazelina techniczna kg 0,4720 opaski kablowe typu Oki 2,9500 środek transportowy -g 0,4130 przyczepa do przewożenia kabli -g 0,2360 ciągnik kołowy -g 0,2360 żuraw saochodowy -g 0, Układanie kabli YKY 3x4 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania obiar = 52,000 Robocizna raze r-g 4,6280 kable YKY 3x4 2 54,0800 wazelina techniczna kg 0,2600 opaski kablowe typu Oki 2,6000 środek transportowy -g 0,3640 przyczepa do przewożenia kabli -g 0,2080 ciągnik kołowy -g 0,2080 żuraw saochodowy -g 0, Przewody YDYżo 5x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 64,000 Robocizna raze r-g 5,3760 przewody YDYżo 5x6 2 66, Przewody YDYżo 3x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 160,000 Robocizna raze r-g 13,4400 przewody YDYżo 3x , Przewody YDYżo 3x10 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 28,000 Robocizna raze r-g 2,3520 przewody YDYżo 3x , Przewody kabelkowe Fe180 E-90 2x1 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 50,000 Robocizna raze r-g 2,7500 przewody Fe180 E-90 2x1 2 52, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 70 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obiar = 2,000 Robocizna raze r-g 7,3000 końcówki kablowe Cu 70 8,0000 uchwyty uniwersalne typu UKU 2,0000 opaski kablowe typu Oki 2, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 70 2 obiar = 10,000 Robocizna raze r-g 1,7700 końcówki kablowe Cu 70 10, Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obiar = 4,000 Robocizna raze r-g 10,0800 końcówki kablowe Cu 25 20,0000 uchwyty uniwersalne typu UKU 4,0000 opaski kablowe typu Oki 4, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 2 obiar = 6,000 Robocizna raze r-g 0,3120 końcówki kablowe Cu 4 szt 6, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 2 obiar = 106,000 Robocizna raze r-g 5,5120 końcówki kablowe Cu 6 109, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 2 obiar = 6,000 Robocizna raze r-g 0,4860 końcówki kablowe Cu 10 6, Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obiar = 21,000 otw. Robocizna raze r-g 15,2250 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ Raze z narzutai: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJE OŚWIETLENIA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle obiar = 179,200 Robocizna raze r-g 14, Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej obiar = 0,448 3 Robocizna raze r-g 1,8054 ceent portlandzki CEM 1 t 0, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R piasek 3 0,4928 ciasto wapienne (wapno gaszone) 3 0, Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 obiar = 179,000 Robocizna raze r-g 5, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 2x1,5 2 obiar = 30,000 Robocizna raze r-g 1,6500 przewody YDYżo 2x1,5 2 31, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 3x1,5 2 obiar = 170,000 Robocizna raze r-g 9,3500 przewody YDYżo 3x1, , Przewody YDYżo 3x1,5 2 układane n.t. na podłożu inny niż betonowe obiar = 30,000 Robocizna raze r-g 10,5000 przewody YDYżo 3x1,5 2 31,2000 kołki rozporowe plastykowe szt 81,0000 uchwyty 81, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 4x1,5 2 obiar = 56,000 Robocizna raze r-g 3,0800 przewody YDYżo 4x1,5 2 58, Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 2 pod zaciski lub bolce obiar = 6,000 żył Robocizna raze r-g 0, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany obiar = 23,000 Robocizna raze r-g 2, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany obiar = 5,000 Robocizna raze r-g 0,5450 kołki rozporowe plastykowe szt 10, Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 4 wylotach - obiar = 12,000 Robocizna raze r-g 5,9400 Puszki odgałęźne zolacyjne podtynkowe 12,2400 Pierścienie odgałęźne 12, Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach ocowane bezśrubowo Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R obiar = 2,000 Robocizna raze r-g 0,6340 odgałęźniki bryzgoszczelne 2, Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk światło obiar = 8,000 Robocizna raze r-g 1,2640 Przycisk światło p/t szt 8, Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - obiar = 3,000 Robocizna raze r-g 0,4740 Wyłączniki 1-bieg. p/t szt 3, Łączniki i przyciski jednobiegunowe instalacyjnej IP44 obiar = 3,000 Robocizna raze r-g 0,4740 Wyłączniki 1-bieg. IP44 szt 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W - plafoniera obiar = 14,000 kpl. Robocizna raze r-g 8,6800 Oprawa LED 21W - plafoniera 14, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera obiar = 13,000 kpl. Robocizna raze r-g 8,0600 Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera 13, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 obiar = 3,000 kpl. Robocizna raze r-g 1,8600 Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 AW 1h obiar = 2,000 kpl. Robocizna raze r-g 1,2400 Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 AW 1h 2, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W z klosze obiar = 1,000 kpl. Robocizna raze r-g 0,6200 Oprawa świetlówkowa 2x18W z klosze 1, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna z piktograe kopletna obiar = 2,000 kpl. Robocizna raze r-g 1,4800 Oprawa ewakuacyjna z piktograe kopletna szt 2, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obiar = 6,000 otw. Robocizna raze r-g 4,3500 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJE OŚWIETLENIA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ Raze z narzutai: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE 47 d Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obiar = 7,000 odc. Robocizna raze r-g 13, d Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy obiar = 14,000 odc. Robocizna raze r-g 22, d Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 10,000 poiar Robocizna raze r-g 13, d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar pierwszy) obiar = 1,000 poiar Robocizna raze r-g 0, d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar) obiar = 9,000 poiar Robocizna raze r-g 3, d.3 KNR Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej obiar = 3,000 Robocizna raze r-g 7,9500 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE Raze z narzutai: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE 53 KNR-W 4-03 d analogia Derontaż i przeniesienie do nowych Rozdzielnic TL układów poiarowych. Krotność = 1,5 obiar = 16,000 Robocizna raze r-g 13, d.4 KNNR-W Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli 3 żyłowych Cu 1,5 2 do silników w obudowie noralnej przy wyianie silników obiar = 6,000 Robocizna raze r-g 4, d.4 KNNR Deontaż przewodów układanych pod tynkie wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych obiar = 120,000 Robocizna raze r-g 20, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R 56 KNNR 9 Deontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego d obiar = 8,000 Robocizna raze r-g 1, KNNR 9 Deontaż opraw oświetleniowych żarowych d obiar = 18,000 Robocizna raze r-g 4,6800 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE Raze z narzutai: Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM Koszty pośrednie [Kp] RAZEM Zysk [Z] RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

13 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Robocizna raze r-g 313,4098 RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość 1. wazelina techniczna kg 1,7390 1, uchwyty 81, , piasek 3 1,0208 1, ceent portlandzki CEM 1 t 0,1772 0, ciasto wapienne (wapno gaszone) 3 0,1485 0, Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys. 7 1,0000 1, Rozdzielnica TG wg rys. 7 1,0000 1, Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys. 8 1,0000 1, Główny Wyłącznik GWP 2,0000 2, Oprawa ewakuacyjna z piktograe szt 2,0000 2,0000 kopletna 11. Oprawa LED 21W - plafoniera 14, , Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera 13, , Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 3,0000 3, Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 AW 2,0000 2,0000 1h 15. Oprawa świetlówkowa 2x18W z klosze 1,0000 1, uchwyt końcowy typ SO 2,0000 2, hak wieszakowy typ SOT 2,0000 2, zacisk odgałęźny typ S1 8,1600 8, Wyłączniki 1-bieg. p/t szt 3,0600 3, Przycisk światło p/t szt 8,1600 8, Wyłączniki 1-bieg. IP44 szt 3,0600 3, Puszki odgałęźne zolacyjne podtynkowe 12, , odgałęźniki bryzgoszczelne 2,0400 2, Pierścienie odgałęźne 12, , końcówki kablowe Cu 10 6,1800 6, końcówki kablowe Cu 4 szt 6,1800 6, końcówki kablowe Cu 70 10, , końcówki kablowe Cu 6 109, , końcówki kablowe Cu 70 8,0000 8, końcówki kablowe Cu 25 20, , opaski kablowe typu Oki 13, , uchwyty uniwersalne typu UKU 6,0000 6, przewód izolowany AsXSn 4x , , przewody LGY , , przewody YDYżo 2x1,5 2 31, , przewody YDYżo 3x1, , , przewody YDYżo 4x1,5 2 58, , przewody YDYżo 5x6 2 66, , przewody YDYżo 3x , , przewody Fe180 E-90 2x1 2 52, , przewody YDYżo 3x , , kable YKYżo 4x , , kable YKY 5x , , kable YKY 3x4 2 54, , kołki rozporowe plastykowe szt 91, , Materiały poocnicze zł RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. żuraw saochodowy -g 0, środek transportowy -g 1, ciągnik kołowy -g 0, podnośnik ontażowy saochodowy hydrauliczny -g 1, przyczepa do przewożenia kabli -g 0,5200 RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR 9 0201-01 Demontaż i ponowny montaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt 1 szt 1.000 2 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY 09-410 PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 09-400 PŁOCK UL. WOLSKIEGO 8 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Łódzkiej Galerii Sztuki ADRES INWESTYCJI : Łódx, ul. Piotrkowska 113

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze I etap 1 Etap I 1.1 Roboty deontażowe 1 d.1.1 KNNR 9 0201-06 2 KNNR 9 d.1.1 0201-08 3 KNNR 9 d.1.1 0203-05 4 KNNR 9 d.1.1 0203-06 5 KNNR 9 d.1.1 0301-03 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : POZNAN, ULICA NIECAŁA 2,2a,4,6. INWESTOR : WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI"\INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS INWESTORSKI\INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS INWESTORSKI"\INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Budynek usługowo-naprawczy/modernizacja kotłowni ADRES INWESTYCJI : Zaość ul.lipowa 5,22-400 Zaość INWESTOR : Miejski Zakład Kounikacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kopleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 4- Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45- NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ul. Bea 70 KOD CPV NAZWA INWESTYCJI : reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Okopowa 7 24 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Fira Inżynierjna "WITMAK" Witold Makówka 93-608 Łódź, ul Wólczańska 63/3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 84-300 Lębork ul. Piotra skargi 51. Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki

PRZEDMIAR. 84-300 Lębork ul. Piotra skargi 51. Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-300 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 ZASILANIA ROZDZIELNICA 45311200-2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Dziekanów Leśny ul. Waligóry INWESTOR : Urzad Miejski Łoianki ADRES INWESTORA : Łoianki ul. Warszawska 115 BRANŻA : elektryczna DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: lokal mieszkalny Lokalizacja: ul. Mikołowska 11/4, Katowice Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Data opracowania: 2013-04-13 strona nr:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Chielewski Skała Architekci s.c. ul. Jedlińska 4, 02-929 Warszawa PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Poieszczeń na potrzeby Rehabilitacji Budynek F ADRES INWESTYCJI : 03-924

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Frąckowiak DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 pfa Piotr Fortuna Architekci 8-30 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR (zad G) NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia łazienki na parterze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej j ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4535000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Sitko DATA OPRACOWANIA : 09.2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ENEOS Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Szczecinie. ADRES INWESTYCJI : ul. Topolowa, Szczecin. INWESTOR : Gina

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r.

Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplnym. Krzyżanowskiego 48. DATA OPRACOWANIA : 17.03.16 r. Wykonanie instalacji elektrycznej w wężle cieplny Krzyżanowskiego 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji gazowej, odernizacja kotłowni gazowej wraz z wyianą kotła - prace elektryczne

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń w Przedszkolu w Ruszczy na bibliotekę waraz z ich przebudową. ADRES INWESTYCJI : Ruszcza działka nr 389, 388/4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie i sterowanie przepopowni kanalizacyjnej Pp-2 ADRES INWESTYCJI : Budków, g. śarnów, dz. nr ewid. 522, obręb Budków INWESTOR : Gina śarnów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Radomsko ul. Piastowska 41/17. "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne

Radomsko ul. Piastowska 41/17. PRO-OVER Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne 97-500 Radomsko ul. Piastowska 41/17 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

TW -PROJEKT Tomasz Weremczuk 02-786 Warszawa ul. Symfonii 3/29. DATA OPRACOWANIA : 18. 12. 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

TW -PROJEKT Tomasz Weremczuk 02-786 Warszawa ul. Symfonii 3/29. DATA OPRACOWANIA : 18. 12. 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : TW -PROJEKT Tomasz Weremczuk 02-786 Warszawa ul. Symfonii 3/29 KOSZTORYS INWESTORSKI -ELEKTRYCZNY ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne - wymiana WLZ NN ADRES INWESTYCJI : Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji elektrycznych "GRAFOS" Projektowanie i nadzór budowlany 26-130 Suchedniów ul. Langiewicza 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA

Bardziej szczegółowo

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka

KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceramiczna 31, 05-230 Kobyłka KS INSTALACJE Karol Sarnacki ul. Ceraiczna, 05-20 Kobyłka PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA POTRZEBY CHŁO- DZENIA DUŻEJ SCENY ORAZ FOYER

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ... KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCEŃ PIW- NICZNYCH

Bardziej szczegółowo

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO 20-882 Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej Adres inwestycji: Ożki-Olszanka g. Rutki Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień Dokuent opracowano przy poocy prograu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D ADRES INWESTYCJI : Poznań, Szaarzewskiego 89 INWESTOR : Uniwersytet i. A. Mickiewicza ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikie przy Ginazju nr 112 iienia Króla Jana III Sobieskiego INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 17/19 02-482 Warszawa działka nr ewid. 101/3 z obrębu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy

Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy Lp. Nazwa działu Od Do Ślepy - 1 - Lp. Podstawa Opis jedn.ob. Obiar Ślepy 1 KNR-W 5-10 Zdjęcie i ponowne założenie płyt na kanał kablowy 18 0307-04 2 KNNR-W 9 Deontaż kabli wielożyłowych o asie 3,0-5,5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Modrnizacja instalacji wewnętrznych Archiwu Państwowego w Lublinie ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Jezuicka 13 INWESTOR : Archiwu Państwowe

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :. DATA OPRACOWANIA : 03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 90-608 Łódź ul Wólczańska 67/3. Firma Inżynieryjna "WITMAK" Witold Makówka

PRZEDMIAR. 90-608 Łódź ul Wólczańska 67/3. Firma Inżynieryjna WITMAK Witold Makówka Firma Inżynieryjna "WITMAK" Witold Makówka 90-608 Łódź ul Wólczańska 67/3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego

Przedmiar robót. Remont instalacji elektrycznej związanej z przebudową pomieszzceń i montażem dźwigu osobowego Przedmiar robót Data: 09-06-26 Budowa: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach ul. Powstańców 31 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zamawiający: Zespół Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Budownictwa " PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31. OPRACOWAŁ : Tomasz Maciukiewicz DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Biuro Projektowe Budownictwa  PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31. OPRACOWAŁ : Tomasz Maciukiewicz DATA OPRACOWANIA : marzec 2012 Biuro Projektowe Budownictwa " PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zewnetrzna instalacja elektryczna i oświetlenie terenu bud.b ADRES INWESTYCJI : Łąka g.stepnica

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad matką i dzieckiem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ul. Bolesława Krysiewicza 7/8,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45317300-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY KOSZTORYS EEKTRYCZNY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz odgoowa - adaptacja budynku na poieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa : Remont wewnętrznej linii zasilającej budynku i zmaina lokalizacji układów pomiarowych Adres : Bemowo Piskie bloki 99 Inwestor : UM. Biała Piska Adres inwestora : Biała Piska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Proyel ul Nadrzeczna 1b 72-100 Goleniów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 Instalowanie drogowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR

Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Gmina Mniów 26-080 Mniów ul. Centralna 9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Słownie:

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie Słownie: PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) z koplekse zabiegowy OPAL PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Raze Instalacje elektryczne w łączniku z koplekse zabiegowy OPAL 1 45311000-0 Instalacja elektryczna 1.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOZTOY NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego łownika Zaówień NAZWA INWETYCJI: ADE INWETYCJI: INWETO: ADE INWETOA: WYKONAWCA: ADE WYKONAWCY: BUDYNEK TAŻNICY KP PP WAZ Z ZAPLECZE UŻYTKOWY Świecie ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 519-60-001

KOSZTORYS ŚLEPY 519-60-001 Complex-Projekt Kościan Samolicz sykal.pl KOSZTORYS ŚLEPY 519-60-001 Nazwa robót: Modernizacja - przebudowa sali Domu Strażaka Lokalizacja: Krzywiń, ul. Kasztelańska, działka nr.560/5 i 559/4 Zamawiający:..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : marzec 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY VAT [V]... 23.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : marzec 2011. Stawka roboczogodziny : NARZUTY VAT [V]... 23.00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej - budynek biurowy ADRES INWESTYCJI : 97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 31 INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

WYMIANA PROSTOWNIKÓW I ROZDZIELNIC ZASILANIA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO I EWAKUACYJNEGO

WYMIANA PROSTOWNIKÓW I ROZDZIELNIC ZASILANIA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO I EWAKUACYJNEGO KOSZTORYS OFERTOWY INWESTYCJA: WYMIANA PROSTOWNIKÓW I ROZDZIELNIC ZASILANIA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO I EWAKUACYJNEGO ADRES INWESTYCJI: TEATR NARODOWY Warszawa, Plac Teatralny 3 INWESTOR: TEATR NARODOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WEGNER 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1

PRZEDMIAR. WEGNER 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1 WEGNER 84-230 Ruia ul Jantarowa 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje elektryczne - zasilanie windy Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3, Roboty instalacyjne e PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIM-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Antoszczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Kabziński DATA OPRACOWANIA : 23 czerwca Poziom cen : 2 kw.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Antoszczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Tomasz Kabziński DATA OPRACOWANIA : 23 czerwca Poziom cen : 2 kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku OSP w iejscowości Żar wraz z Teroodernizacją ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 533, 532/6 obręb 12 Żar g. Kluki INWESTOR : Gina Kluki ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05.

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 20.05. PRZEDMIARY ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ADRES INWESTYCJI : PRZY PLACU WOLNOŚCI W ŻUROMINIE INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin ADRES INWESTORA : Plac Piłsudskiego 3, 09-300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania sierpień 2011

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania sierpień 2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej przesyłowo-rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PP-U BISPROL Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Komorowski DATA OPRACOWANIA :

PP-U BISPROL Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Komorowski DATA OPRACOWANIA : PP-U BISPROL 04-026 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek przedszkola ADRES INWESTYCJI : Glinojeck, ul. Płocka/Ciechanowska, dz. nr 642/1 INWESTOR : Gina Glinojeck

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad 2008. Stawka roboczogodziny : NARZUTY

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : listopad 2008. Stawka roboczogodziny : NARZUTY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kaiennej. Etap I. Muzeu i. "Orła Białego" Budynek wystaw - Wewnętrzne instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Budowa Cmentarz komunalny przy ilicy Zadumy w Gołdapi, dz. ewid. 226/8 Koszty zakupu Suwałki wrzesień 2011r. Kosztorys

Bardziej szczegółowo