KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE"

Transkrypt

1 KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Narutowicza 58 INWESTOR : ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ADRES INWESTORA : Łódź ul. Kaińskiego nr 7/9 BRANŻA : Instalacje elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014 r Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrzesień 2014 r Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ KNNR-W Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys ,000 RAZEM 1,000 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys ,000 RAZEM 1,000 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 50 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica TG wg rys ,000 RAZEM 1,000 Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg Główny Wyłącznik GWP 2 2,000 RAZEM 2,000 Wyiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub przew. podobnych o przekroju 4x50 2 z udziałe podnośnika saochodowego 1 przew. 1,000 RAZEM 1,000 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle 16 16,000 RAZEM 16,000 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 252*0,7 176,400 RAZEM 176,400 Zaprawianie bruzd o szerokości do ,000 RAZEM 192,000 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej 3 192*0,05*0,05 3 0,480 RAZEM 0,480 Układanie kabli YKYżo 4x70 2 w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych 19 19,000 RAZEM 19,000 Przewody LGY 70 2 wciągane do rur 15 15,000 RAZEM 15,000 Układanie kabli YKY 5x25 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania 59 59,000 RAZEM 59,000 Układanie kabli YKY 3x4 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania 52 52,000 RAZEM 52,000 Przewody YDYżo 5x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 64 64,000 RAZEM 64,000 Przewody YDYżo 3x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe ,000 RAZEM 160,000 Przewody YDYżo 3x10 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 28 28,000 RAZEM 28,000 Przewody kabelkowe Fe180 E-90 2x1 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe 50 50,000 RAZEM 50,000 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 70 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2 2, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

3 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM 2, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył ,000 RAZEM 10, Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4 4,000 RAZEM 4, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył ,000 RAZEM 6, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do ,000 RAZEM 106, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył ,000 RAZEM 6, Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach otw z cegły 21 otw. 21,000 RAZEM 21, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJE OŚWIETLENIA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ 25 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle *0,7 179,200 RAZEM 179, Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej *0,05*0,05 3 0,448 RAZEM 0, Zaprawianie bruzd o szerokości do ,000 RAZEM 179, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 2x1, ,000 RAZEM 30, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 3x1, ,000 RAZEM 170, Przewody YDYżo 3x1,5 2 układane n.t. na podłożu inny niż betonowe ,000 RAZEM 30, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 4x1, ,000 RAZEM 56, Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 2 pod zaciski żył lub bolce 6 żył 6,000 RAZEM 6, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 23 23,000 RAZEM 23, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany 5 5,000 RAZEM 5, Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 4 wylotach ,000 RAZEM 12, Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach ocowane bezśrubowo 2 2,000 RAZEM 2, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

4 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 37 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk światło 8 8,000 RAZEM 8, Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej ,000 RAZEM 3, Łączniki i przyciski jednobiegunowe instalacyjnej IP ,000 RAZEM 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W - plafoniera kpl kpl. 14,000 RAZEM 14, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera kpl kpl. 13,000 RAZEM 13, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W kpl IP65 3 kpl. 3,000 RAZEM 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W kpl IP65 AW 1h 2 kpl. 2,000 RAZEM 2, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W z kpl klosze 1 kpl. 1,000 RAZEM 1, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna z piktograe kpl kopletna 2 kpl. 2,000 RAZEM 2, Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach otw z cegły 6 otw. 6,000 RAZEM 6, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE 47 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. d odc. 7,000 RAZEM 7, Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc. d odc. 14,000 RAZEM 14, Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar d poiar 10,000 RAZEM 10, Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar poiar d pierwszy) 1 poiar 1,000 RAZEM 1, Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar d poiar) 9 poiar 9,000 RAZEM 9, KNR Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej d ,000 RAZEM 3, Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 53 KNR-W 4-03 d analogia 54 KNNR-W 9 d ROBOTY DEMONTAŻOWE Derontaż i przeniesienie do nowych Rozdzielnic TL układów poiarowych. Krotność = 1, ,000 RAZEM 16,000 Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli 3 żyłowych Cu 1,5 2 do silników w obudowie noralnej przy wyianie silników Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

5 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 6 6,000 RAZEM 6, KNNR 9 Deontaż przewodów układanych pod tynkie wtynkowych, płaskich lub kabelkowych d okrągłych , KNNR 9 d KNNR 9 d Deontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego RAZEM 120, ,000 RAZEM 8,000 Deontaż opraw oświetleniowych żarowych 18 18,000 RAZEM 18, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys. 7 obiar = 1,000 Robocizna raze r-g 2,1300 Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys. 7 1, Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 150 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie - Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys. 8 obiar = 1,000 Robocizna raze r-g 2,1300 Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys. 8 1, Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 50 kg wraz z konstrukcją ocowaną do podłoża przez przykręcenie Rozdzielnica TG wg rys. 7 obiar = 1,000 Robocizna raze r-g 1,4000 Rozdzielnica TG wg rys. 7 1, Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg Główny Wyłącznik GWP obiar = 2,000 Robocizna raze r-g 1,2600 Główny Wyłącznik GWP 2, KNNR-W Wyiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 2 z udziałe podnośnika saochodowego obiar = 1,000 przew. Robocizna raze r-g 4,4500 hak wieszakowy typ SOT 2,0000 uchwyt końcowy typ SO 2,0000 zacisk odgałęźny typ S1 8,1600 przewód izolowany AsXSn 4x ,0000 środek transportowy -g 0,3000 podnośnik ontażowy saochodowy hydrauliczny -g 1, Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle obiar = 16,000 Robocizna raze r-g 5, Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle obiar = 176,400 Robocizna raze r-g 14, Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 obiar = 192,000 Robocizna raze r-g 6, Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej obiar = 0,480 3 Robocizna raze r-g 1,9344 ceent portlandzki CEM 1 t 0,0917 piasek 3 0,5280 ciasto wapienne (wapno gaszone) 3 0, Układanie kabli YKYżo 4x70 2 w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych obiar = 19,000 Robocizna raze r-g 4,0280 kable YKYżo 4x , Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R wazelina techniczna kg 1,0070 opaski kablowe typu Oki 1,5200 środek transportowy -g 0,1330 przyczepa do przewożenia kabli -g 0,0760 ciągnik kołowy -g 0,0760 żuraw saochodowy -g 0, Przewody LGY 70 2 wciągane do rur obiar = 15,000 Robocizna raze r-g 0,6300 przewody LGY , Układanie kabli YKY 5x25 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania obiar = 59,000 Robocizna raze r-g 9,6170 kable YKY 5x ,3600 wazelina techniczna kg 0,4720 opaski kablowe typu Oki 2,9500 środek transportowy -g 0,4130 przyczepa do przewożenia kabli -g 0,2360 ciągnik kołowy -g 0,2360 żuraw saochodowy -g 0, Układanie kabli YKY 3x4 2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania obiar = 52,000 Robocizna raze r-g 4,6280 kable YKY 3x4 2 54,0800 wazelina techniczna kg 0,2600 opaski kablowe typu Oki 2,6000 środek transportowy -g 0,3640 przyczepa do przewożenia kabli -g 0,2080 ciągnik kołowy -g 0,2080 żuraw saochodowy -g 0, Przewody YDYżo 5x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 64,000 Robocizna raze r-g 5,3760 przewody YDYżo 5x6 2 66, Przewody YDYżo 3x6 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 160,000 Robocizna raze r-g 13,4400 przewody YDYżo 3x , Przewody YDYżo 3x10 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 28,000 Robocizna raze r-g 2,3520 przewody YDYżo 3x , Przewody kabelkowe Fe180 E-90 2x1 2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe obiar = 50,000 Robocizna raze r-g 2,7500 przewody Fe180 E-90 2x1 2 52, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 70 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obiar = 2,000 Robocizna raze r-g 7,3000 końcówki kablowe Cu 70 8,0000 uchwyty uniwersalne typu UKU 2,0000 opaski kablowe typu Oki 2, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 70 2 obiar = 10,000 Robocizna raze r-g 1,7700 końcówki kablowe Cu 70 10, Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obiar = 4,000 Robocizna raze r-g 10,0800 końcówki kablowe Cu 25 20,0000 uchwyty uniwersalne typu UKU 4,0000 opaski kablowe typu Oki 4, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 4 2 obiar = 6,000 Robocizna raze r-g 0,3120 końcówki kablowe Cu 4 szt 6, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 2 obiar = 106,000 Robocizna raze r-g 5,5120 końcówki kablowe Cu 6 109, Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 10 2 obiar = 6,000 Robocizna raze r-g 0,4860 końcówki kablowe Cu 10 6, Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obiar = 21,000 otw. Robocizna raze r-g 15,2250 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE I WLZ Raze z narzutai: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJE OŚWIETLENIA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle obiar = 179,200 Robocizna raze r-g 14, Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej obiar = 0,448 3 Robocizna raze r-g 1,8054 ceent portlandzki CEM 1 t 0, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R piasek 3 0,4928 ciasto wapienne (wapno gaszone) 3 0, Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 obiar = 179,000 Robocizna raze r-g 5, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 2x1,5 2 obiar = 30,000 Robocizna raze r-g 1,6500 przewody YDYżo 2x1,5 2 31, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 3x1,5 2 obiar = 170,000 Robocizna raze r-g 9,3500 przewody YDYżo 3x1, , Przewody YDYżo 3x1,5 2 układane n.t. na podłożu inny niż betonowe obiar = 30,000 Robocizna raze r-g 10,5000 przewody YDYżo 3x1,5 2 31,2000 kołki rozporowe plastykowe szt 81,0000 uchwyty 81, Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe YDYżo 4x1,5 2 obiar = 56,000 Robocizna raze r-g 3,0800 przewody YDYżo 4x1,5 2 58, Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 2 pod zaciski lub bolce obiar = 6,000 żył Robocizna raze r-g 0, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany obiar = 23,000 Robocizna raze r-g 2, Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany obiar = 5,000 Robocizna raze r-g 0,5450 kołki rozporowe plastykowe szt 10, Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 o 4 wylotach - obiar = 12,000 Robocizna raze r-g 5,9400 Puszki odgałęźne zolacyjne podtynkowe 12,2400 Pierścienie odgałęźne 12, Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach ocowane bezśrubowo Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R obiar = 2,000 Robocizna raze r-g 0,6340 odgałęźniki bryzgoszczelne 2, Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk światło obiar = 8,000 Robocizna raze r-g 1,2640 Przycisk światło p/t szt 8, Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - obiar = 3,000 Robocizna raze r-g 0,4740 Wyłączniki 1-bieg. p/t szt 3, Łączniki i przyciski jednobiegunowe instalacyjnej IP44 obiar = 3,000 Robocizna raze r-g 0,4740 Wyłączniki 1-bieg. IP44 szt 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W - plafoniera obiar = 14,000 kpl. Robocizna raze r-g 8,6800 Oprawa LED 21W - plafoniera 14, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera obiar = 13,000 kpl. Robocizna raze r-g 8,0600 Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera 13, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 obiar = 3,000 kpl. Robocizna raze r-g 1,8600 Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 3, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 AW 1h obiar = 2,000 kpl. Robocizna raze r-g 1,2400 Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 AW 1h 2, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa świetlówkowa 2x18W z klosze obiar = 1,000 kpl. Robocizna raze r-g 0,6200 Oprawa świetlówkowa 2x18W z klosze 1, Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna z piktograe kopletna obiar = 2,000 kpl. Robocizna raze r-g 1,4800 Oprawa ewakuacyjna z piktograe kopletna szt 2, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R Przebijanie otworów śr. 25 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły obiar = 6,000 otw. Robocizna raze r-g 4,3500 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych INSTALACJE OŚWIETLENIA W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ Raze z narzutai: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE 47 d Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obiar = 7,000 odc. Robocizna raze r-g 13, d Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy obiar = 14,000 odc. Robocizna raze r-g 22, d Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 10,000 poiar Robocizna raze r-g 13, d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar pierwszy) obiar = 1,000 poiar Robocizna raze r-g 0, d Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar) obiar = 9,000 poiar Robocizna raze r-g 3, d.3 KNR Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej obiar = 3,000 Robocizna raze r-g 7,9500 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych PRÓBY POMONTAŻOWE Raze z narzutai: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE 53 KNR-W 4-03 d analogia Derontaż i przeniesienie do nowych Rozdzielnic TL układów poiarowych. Krotność = 1,5 obiar = 16,000 Robocizna raze r-g 13, d.4 KNNR-W Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli 3 żyłowych Cu 1,5 2 do silników w obudowie noralnej przy wyianie silników obiar = 6,000 Robocizna raze r-g 4, d.4 KNNR Deontaż przewodów układanych pod tynkie wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych obiar = 120,000 Robocizna raze r-g 20, Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Cena S R+S R 56 KNNR 9 Deontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego d obiar = 8,000 Robocizna raze r-g 1, KNNR 9 Deontaż opraw oświetleniowych żarowych d obiar = 18,000 Robocizna raze r-g 4,6800 Raze dział: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ROBOTY DEMONTAŻOWE Raze z narzutai: Słownie: PODSUMOWANIE RAZEM Koszty pośrednie [Kp] RAZEM Zysk [Z] RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

13 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Robocizna raze r-g 313,4098 RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość 1. wazelina techniczna kg 1,7390 1, uchwyty 81, , piasek 3 1,0208 1, ceent portlandzki CEM 1 t 0,1772 0, ciasto wapienne (wapno gaszone) 3 0,1485 0, Zestaw Rozdzielnic TL1 +TA1 wg rys. 7 1,0000 1, Rozdzielnica TG wg rys. 7 1,0000 1, Zestaw Rozdzielnic TL2 +TA2 wg rys. 8 1,0000 1, Główny Wyłącznik GWP 2,0000 2, Oprawa ewakuacyjna z piktograe szt 2,0000 2,0000 kopletna 11. Oprawa LED 21W - plafoniera 14, , Oprawa LED 21W AW 1h- plafoniera 13, , Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 3,0000 3, Oprawa świetlówkowa 2x18W IP65 AW 2,0000 2,0000 1h 15. Oprawa świetlówkowa 2x18W z klosze 1,0000 1, uchwyt końcowy typ SO 2,0000 2, hak wieszakowy typ SOT 2,0000 2, zacisk odgałęźny typ S1 8,1600 8, Wyłączniki 1-bieg. p/t szt 3,0600 3, Przycisk światło p/t szt 8,1600 8, Wyłączniki 1-bieg. IP44 szt 3,0600 3, Puszki odgałęźne zolacyjne podtynkowe 12, , odgałęźniki bryzgoszczelne 2,0400 2, Pierścienie odgałęźne 12, , końcówki kablowe Cu 10 6,1800 6, końcówki kablowe Cu 4 szt 6,1800 6, końcówki kablowe Cu 70 10, , końcówki kablowe Cu 6 109, , końcówki kablowe Cu 70 8,0000 8, końcówki kablowe Cu 25 20, , opaski kablowe typu Oki 13, , uchwyty uniwersalne typu UKU 6,0000 6, przewód izolowany AsXSn 4x , , przewody LGY , , przewody YDYżo 2x1,5 2 31, , przewody YDYżo 3x1, , , przewody YDYżo 4x1,5 2 58, , przewody YDYżo 5x6 2 66, , przewody YDYżo 3x , , przewody Fe180 E-90 2x1 2 52, , przewody YDYżo 3x , , kable YKYżo 4x , , kable YKY 5x , , kable YKY 3x4 2 54, , kołki rozporowe plastykowe szt 91, , Materiały poocnicze zł RAZEM Słownie: ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. żuraw saochodowy -g 0, środek transportowy -g 1, ciągnik kołowy -g 0, podnośnik ontażowy saochodowy hydrauliczny -g 1, przyczepa do przewożenia kabli -g 0,5200 RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 11255

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne Przedmiar_Robót NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13

Firma Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski Gdańsk ul. Kochanowskiego 14m 13 Fira Projektowo-Budowlana Leszek Herstowski 80-402 Gdańsk ul. Kochanowskiego 14 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny - instalacja elektryczna w łazience ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. Elżbieta Lipecka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014

Przedmiar Robót DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : III kwartał 2014 Przediar Robót NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szatni na zapleczu stadionu na terenie OSiR w dzielnicy Ursus - instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów, ul. Guzewska 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA POLANY 141

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA POLANY 141 26.04.2018 Przediar PSP Polany.kst PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI 45310000-3 PRZEDMIAR ROBÓT 26 600 RADOM ul.zbrowskiego 29/16 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV

Administracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16. Branża : Elektryczna CPV Adinistracja Nowolipki 16 Warszawa ul. Nowolipki 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż instalacji elektrycznej w lokal u społeczno - oświatowy ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Piaskowa 7 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki "ELDRUCIK" Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6

Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Automatyki ELDRUCIK Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych oraz Autoatyki "ELDRUCIK" 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 44H/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie Wartość kosztorysowa Słownie: PLN PRZEDMIAR Remont budynku w Szczepankowie Obiekt Budowa Remont budynku w Szczepankowie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z Pindara DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Z Pindara DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przedmiar robót (zerowy) NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa platformy przyściennej do budynku przedszkola ADRES INWESTYCJI : 64-100 Leszno, ul. Armii Krajowej 11 INWESTOR : Urząd Miasta Leszno ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

18 KNNR 5. 1 szt RAZEM Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie

18 KNNR 5. 1 szt RAZEM Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie 1 Wyiana wewnętrznej linii zasilającej,zestawów poiarowo-rozdzielczych,i wyłącznika głównego. 1 KNNR 5 d.1 0406-01 Aparaty elektryczne o asie do 2,5kg 1 1.000 2 KNNR 5 d.1 1207-13 3 KNNR 5 d.1 0102-04

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Dytrych (Instalacje elektryczne) DATA OPRACOWANIA : VI.2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Dytrych (Instalacje elektryczne) DATA OPRACOWANIA : VI.2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Usługi Projektowe Marcin Dytrych ul. Wyspiańskiego 14, 98-200 Sieradz KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PARTERU NA KUCHNIĘ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR 9 0201-01 Demontaż i ponowny montaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt 1 szt 1.000 2 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź, ul. Narwrot 114. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji bipro-bumar Sp. z o.o.

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź, ul. Narwrot 114. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji bipro-bumar Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji bipro-buar Sp. z o.o. 90-029 Łódź, ul. Narwrot 114 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45314000-1 Instalowanie sprzętu telekounikacyjnego

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW ELEKTRYCZNA

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW ELEKTRYCZNA KOSZTORYS PRZEDMIAROWY CPV 4531000-3 NAZWA INWESTYCJI : Kaienica przy ul.białostockiej 6 ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.białostocka 6 INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45111300-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA 1

PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA 1 Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Bronisław Niewiadoski 47-400 Racibórz ul. Chodkiewicza 0/6 PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 40000- Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT

WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: WEGA s.c. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE T. i J. STRZELECCY 09-410 PŁOCK UL. GEN. WŁ. ANDERSA 26 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 09-400 PŁOCK UL. WOLSKIEGO 8 OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH gr inż. Andrzej Zawadzki ul. Podleśna 30 58-500 Jelenia Góra PRZEDMIAR ROBÓT 45310000-3 CPV NAZWA INWESTYCJI : "REMONT TOALET W BUDYNKU SZKOŁY POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPELTRIN Paweł Szponar ul. Grunwaldzka 37/7, 11-040 Dobre Miasto PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont oraz przebudowa lokalu ieszkalnego nr 5 przy ulicy Głowackiego 13/15 w Olsztynie ADRES INWESTYCJI : Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA

KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH 05-310 Kałuszyn, Milew 9A KOSZTORYS ŚLEPY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY - STRONA PÓLNOCNA NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Nr 1 i. Kaziierza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja ieszkania usaodzielnienia ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Jagielońska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453- Roboty instalacyjne w budynkach 4531-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453111-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego NAZWA

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P Przediar - cz. elektryczna.kst Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wewnętrzne linie zasilające CPV 45311000-0 1 KNNR 5 d.1 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w do RP0 10 10.000 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO- DARCZ WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 277 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana stolarki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Budowa 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonawca Z.U.P.H. "CEL-BUD" 63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3 CPV 45311100-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Tysiąclecia 10F/120, Radomsko

PRZEDMIAR. ul. Tysiąclecia 10F/120, Radomsko GRZYBUD Paweł Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgołyny; ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radosko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45316000-5

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Łódź ul. Tuszyńska 155

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Łódź ul. Tuszyńska 155 Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Reigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót

Instalacje elektryczne - Przedmiar robót Instalacje elektryczne - Przediar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 3000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 317300- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPERZU.PL Piotr Sperzyński ul. Narutowicza 22a, Legionowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPERZU.PL Piotr Sperzyński ul. Narutowicza 22a, Legionowo SPERZUPL Piotr Sperzyński ul Narutowicza 22a, 05-120 Legionowo ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45314310-7 Układanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa,

Bardziej szczegółowo

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Raze Tablice bezpiecznikowe, wewnętrzne linie zasilające Wykucie wnęk o głębokości do / ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej - ZK- 0. 0.0 5 7 9 0 0707-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ELPRO ARKADIUSZ ADAMÓW ul. POGODNA 6A, 57-200 ZĄBKOWICE ŚL. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Nowak (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt reontu poieszczeń II kondygnacji ADRES INWESTYCJI : Budynek PCK, ul. Lianowskiego, działka nr 39/ obręb 6, 73- Stargard INWESTOR : Zachodniopoorski Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont i adaptacja poieszczeń IV kondygnacji i części parteru dla potrzeb Środowiskowego Dziennego Dou Poocy typu AiC dla osób z zaburzeniai psychicznyi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Łódzkiej Galerii Sztuki ADRES INWESTYCJI : Łódx, ul. Piotrkowska 113

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI"\INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS INWESTORSKI\INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS INWESTORSKI"\INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Budynek usługowo-naprawczy/modernizacja kotłowni ADRES INWESTYCJI : Zaość ul.lipowa 5,22-400 Zaość INWESTOR : Miejski Zakład Kounikacji

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 43 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIE- GO W TORUNIU ADRES INWESTYCJI : 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH 05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 39 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH NA

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kopleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 4- Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45- NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej - segment dbprojekt Pracownia Projektowa Dariusz Brożek ul. Sypatyczna 12/6, 80 176 Gdańsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy reontu węzłów sanitarnych w budynku główny Dou Poocy Społecznej - segent

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WLZ NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : POZNAN, ULICA NIECAŁA 2,2a,4,6. INWESTOR : WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIARY

KOSZTORYS - PRZEDMIARY KOSZTORYS - PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : KOTŁOWNIA GAZOWA ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 33 SZCZECIN ul. ŚCIEGIENNEGO 62-65 INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZCZECIN; PL. ARMII KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie agazynów i przeysłowych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - budynek suszarni,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Gdańsk Al.Grunwaldzka 212. SZYPel PROJEKT BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEDMIAR Gdańsk Al.Grunwaldzka 212. SZYPel PROJEKT BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SZYPel PROJEKT BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 80-266 Gdańsk Al.Grunwaldzka 212 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314320-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. USŁUGI KOSZTORYSOWE FBU "MIELNICZYN" tel Mirsk, ul. Nadbrzeżna 9

PRZEDMIAR. USŁUGI KOSZTORYSOWE FBU MIELNICZYN tel Mirsk, ul. Nadbrzeżna 9 USŁUGI KOSZTORYSOWE FBU "MIELNICZYN" tel. 603-497-826 59-630 Mirsk, ul. Nadbrzeżna 9 arek@ielniczyn.pl www.ielniczyn.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50711000-2 Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inż. L.. KONKOL (Elektryczna) : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inż. L.. KONKOL (Elektryczna) : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 20 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU DO PRZEPISÓW PPOŻ ADRES INWESTYCJI : 80-282 Gdańsk ul. Srebrniki 17 INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY i prof.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem I etap 1 Etap I 1.1 Roboty demontażowe 1 d.1.1 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze I etap 1 Etap I 1.1 Roboty deontażowe 1 d.1.1 KNNR 9 0201-06 2 KNNR 9 d.1.1 0201-08 3 KNNR 9 d.1.1 0203-05 4 KNNR 9 d.1.1 0203-06 5 KNNR 9 d.1.1 0301-03 6

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. 1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE, WLZ I KORYTKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. 1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE, WLZ I KORYTKA PRZEDMIAR: Stanowisko Kierowania PSP w Łodzi Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych TABLICE ELEKTRYCZNE, WLZ I KORYTKA 1.1 KNNR 5 0405-08

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania styczeń 2019 r. Data zatwierdzenia

Przedmiar robót. DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania styczeń 2019 r. Data zatwierdzenia Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Reont i przebudowa istniejacego budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul. Piastowska 32 dz.nr 546/24 INWESTOR : Zarząd Nieruchoości Miejskich BRANŻA : Instalacje

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP)

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicami (RG i TP) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej, przed i zalicznikowej (WLZ) wraz z tablicai (RG i TP) ADRES INWESTYCJI : 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 INWESTOR : Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Godula Joanna DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Godula Joanna DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Burzawa DATA OPRACOWANIA : Wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Burzawa DATA OPRACOWANIA : Wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali ginastycznej ADRES INWESTYCJI : ul Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski INWESTOR : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ADRES INWESTORA : ul Parkowa 9, 59-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar =

Przediar portiernia pułtusk-elektryka Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o asie do 10 kg - Rozdzielnia TE obiar = WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. ul. 17 Stycznia 13 06-400 Ciechanów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowany Szpital w Pułtusku -Portiernia INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE PUŁTUSK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Koczwańska DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Koczwańska DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: Przediar Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317000-2 Inne instalacje elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBÓT CPV 45310000-3 45311200-2 45316100-6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna w adaptowany zabytkowy kotle znajdujący się w budynku Centru Sztuki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Gdańsk Al.Grunwaldzka 212. SZYPel PROJEKT BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRZEDMIAR Gdańsk Al.Grunwaldzka 212. SZYPel PROJEKT BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SZYPel PROJEKT BIURO PROJEKTOWE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 80-266 Gdańsk Al.Grunwaldzka 212 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45314320-0

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Jaworski DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Jaworski DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia GRZYBUD Paweł Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgołyny PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45316000-5 Instalowanie systeów oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213200-5 Roboty budowlane w zakresie agazynów i przeysłowych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA :

ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Pawlaczyk (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : ZBiLK REJON 14 SZCZECIN UL.Szpitalna 18 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.grudziądzka 2/6 INWESTOR : Zakład Budżetowy Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY

PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "AM- PERTECH" ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp PRZEDMIAR-BUDYNEK GARAŻOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady 1Demontaż 1KNNR Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych. m d.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady 1Demontaż 1KNNR Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych. m d. 1Demontaż 1KNNR 9 0301-03 Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych m okrągłych obmiar = 250m 1* robocizna r-g 42.2500 2KNNR 9 0401-07 Demontaż nieuszczelnionego łącznika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR

ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR ZUT w Szczecinie Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Wydziału TiICh lab. 241-243,242-244 ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Piastów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

MAŁY DOMEK Mariusz Głaszczka ul. Staszica 14, Garwolin. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adrian Łątkowski DATA OPRACOWANIA :

MAŁY DOMEK Mariusz Głaszczka ul. Staszica 14, Garwolin. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adrian Łątkowski DATA OPRACOWANIA : MAŁY DOMEK Mariusz Głaszczka ul Staszica 14, 08-400 Garwolin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : CHŁODNIA (PRZECHOWALNIA) DLA SADZONEK ADRES INWESTYCJI : Pogorzelec, dz nr 886,g Maciejowice INWESTOR : Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Damroki 36/6

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Damroki 36/6 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH gr inż BARBARA SZYFER 80-177 Gdańsk, ul Daroki 36/6 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "Projekt reontu budynku ginnego wielorodzinnego przy ul Kopernika 8 w Gdańsku" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ul. Bea 70 KOD CPV NAZWA INWESTYCJI : reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Okopowa 7 24 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo