Poland: Warehouse & Logistic Property Markets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland: Warehouse & Logistic Property Markets"

Transkrypt

1 Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Autumn 2008

2

3 Dear Readers, We have pleasure in introducing our latest research publication on the warehouse and logistics markets in Poland. The Polish economy has so far proven resilient to the chaos experienced in the world financial markets with industrial production at the end of last year having grown by 9.6% and GDP forecast to grow by an average of 4.6% pa to The prognosis for the warehouse and logistics sector remains positive owing to the country s strategic location in the centre of Europe, a 67.3billion allocation of EU funding from 2007 to 2013 of which a large part will go towards improving road infrastructure, continuing economic growth and expanding Special Economic Zones. A good level of land availability and some of the lowest rents in Europe enhances the attraction for occupiers and developers. We are dedicated to providing our clients with the best service, assisting from the outset in the acquisition of sites through to leasing, property management and finally valuation and sale of the property. We hope you will find the enclosed useful and informative and look forward to working with you in the years ahead. Tim Johnson MRICS, SIOR Partner, Head of International Industrial Agency Tel. +44 (0)

4 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Economic brief - Poland Zarys ekonomiczny - Polska Population 2007 year end Ludność na koniec 2007 Unemployment rate July 2008 Stopa bezrobocia lipiec 2008 GDP total / GDP per capita 2005 at current market prices, PLN mln PKB ogółem / PKB na osobę 2005 PKB w cenach bieżących, mln PLN Average real GDP growth forecast Przeciętny wzrost PKB prognoza Average industrial production growth 2007 year end Przeciętny wzrost produkcji przemysłowej na koniec 2007 Imports 2007, million Import 2007, mln Exports 2007, million Eksport 2007, mln Inward flows of FDI 2007, billion Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 2007, mld EU funding billion Fundusze unijne mld EU funding in transport infrastructure billion Fundusze unijne w infrastrukturę transportową mld Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 38,115, % 2, ,302 / 25, % 9.6% 120, , Industrial Market In the last 12 months the Polish warehouse and logistic market experienced demand for over 1,590,000 m² of modern warehouse space. Business sectors, accounting for the majority of demand have been 3PL companies, white and electrical goods manufacturers, courier services, light industrial and retailers. The latter has experienced rapid growth as retailers enlarge their store networks countrywide. Other areas of continuing importance are the expanding Special Economic Zones (SEZ), which are to increase in size by 8,000 ha. These confer preferential terms including tax relief, in return for investment and job creation. To date almost 1,100 permits have been granted to operate in the existing 14 SEZ resulting in over PLN10billion of investment and the creation of 180,000 jobs. So far rising diesel prices have not resulted in a significant shift towards rail transportation but the situation emphasises the importance of being at the junction of major roads so as to reduce superfluous fuel consumption. The completion of the A1, A2 and A4 motorways, scheduled for 2012, may see the importance of some existing hubs shift towards junctions around these new roads a process already witnessed in, for example, Gądki, near Poznań. There is also growing interest in intermediate or secondary hubs such as Szczecin, Bydgoszcz, Toruń and Kraków, plus locations giving access to eastern markets. Rynek powierzchni magazynowych W ciągu ostatnich 12 miesięcy polski rynek powierzchni magazynowej odnotował popyt na ponad m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. Branże, które kształtują popyt to przede wszystkim operatorzy logistyczni, producenci elektroniki i sprzętu AGD, firmy kurierskie, lekka produkcja oraz sieci handlowe. Te ostatnie doświadczyły szybkiego wzrostu ze względu na rozwijające się sieci sklepów w całym kraju. Innym obszarem zyskującym na ważności jest rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które mogą zwiększyć swoją powierzchnię o ha. SSE oferują preferencyjne warunki łącznie ze zwolnieniami podatkowymi w zamian za inwestycje i utworzenie nowych miejsc pracy. Do dzisiaj wydano ponad pozwoleń na działanie w 14 istniejących SSE, co przekłada się na inwestycje na ponad 10 mld złotych oraz utworzenie stanowisk pracy. Rosnące ceny paliwa nie spowodowały jak dotychczas znaczącego wzrostu roli transportu kolejowego, wpłynęły natomiast na lokowanie się firm w pobliżu węzłów drogowych, co ma na celu redukcję nadmiernego zużycia paliwa. Ukończenie budowy autostrad A1, A2 i A4 przewidziane na rok 2012 może spowodować to, że centra logistyczne będą powstawały w sąsiedztwie skrzyżowań tych nowych dróg. Proces ten został już rozpoczęty, co widać na przykładzie miejscowości Gądki koło Poznania. Wzrasta zainteresowanie centrami logistycznymi zlokalizowanymi w takich miastach jak Szczecin, Bydgoszcz, Toruń i Kraków, jak również lokalizacjami umożliwiających łatwy dostęp do rynków wschodnich. 2

5 Industrial Market Summary, end H Rynek Powierzchni Magazynowych - podsumowanie, koniec 1 poł Market Warsaw, Zone 1 Warszawa, Strefa 1 Warsaw, Zone 2 Warszawa, Strefa 2 Warsaw, Zone 3 Warszawa, Strefa 3 Warsaw subtotal Warszawa - region Central Poland Polska Centralna Lower Silesia Dolny Śląsk Małopolska Małopolska Pomerania Pomorze Upper Silesia Górny Śląsk Wielkopolska Wielkopolska Poland subtotal Regiony - razem Poland total Polska - razem Region Total Stock (m ² ) Vacancy rate New Supply (m ² ) Under contruction (m ² ) Take up (m ² ) Rents ( /m ² /p.m) 2008 H H H H H H1 535, % 0 38,000 47,300 30, , % 143, , , , , % 89,700 90, ,100 84, ,082, % 232, , , , , % 30, , , , , % 137,800 70,000 97, , , % 0 26,000 2, , % 0 20,000 53,400 11, , % 135, , , , , % 71,000 37, , , ,293, % 374, , , , ,376, % 607, ,000 1,340, , Zasoby (m ² ) Wskaźnik pustostanów Nowa podaż (m ² ) W budowie (m ² ) Popyt (m ² ) Czynsze ( /m ² /p.m) 1 poł poł poł poł poł poł

6 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Warsaw Region Divided into three zones; Zone 1 within a radius of 10 km from Warsaw City Centre, Zone 2: km and Zone 3: km form City Centre Serves a population of ca 5 million people Low labour availability and high salaries High demand for sites Region Warszawski Podzielony na trzy strefy: Strefa 1 to lokalizacje w promieniu 10 km od centrum miasta, Strefa 2: km i Strefa 3: km od centrum miasta Zapewnia obsługę logistyczną około 5 milionom osób Niska dostępność siły roboczej i wysokie wynagrodzenia Duże zainteresowanie działkami pod inwestycje logistyczne Marki Logistic Center Market brief - Mazovia / Warsaw Opis rynku - Mazowieckie / Warszawa Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Warsaw July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Warszawie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5,188, % / 2.2% 2,570,000 4, , ,

7 5

8 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Warszawa Zone 1 Up to 10 km from Warsaw City Centre Over 536,000 m² of modern warehouse space mostly located in Żerań and Okęcie High demand for small units up to 1,000 m² Nearly 260,000 m² let in the past 18 months Low vacancy and high rents Lack of available land and high prices limit new development Low labour availability with only 2.2% unemployment and one of the highest average salaries in the country Strefa 1 Tereny do 10 km od centrum Warszawy Ponad m² nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej głównie na Żeraniu i Okęciu Wysoki popyt na moduły do m² Blisko m² wynajętych w ciągu ostatnich 18 miesięcy Mała dostępność powierzchni magazynowej i wysokie czynsze Brak dostępnych działek i ich wysokie ceny hamujące rozwój nowych inwestycji Niska dostępność siły roboczej z bezrobociem na poziomie 2,2% i średnie wynagrodzenie należące do najwyższych w kraju Zone 2 Encompasses areas km from Warsaw City Centre Over 900,000 m² of modern warehouse space located along major roads leading South and West to other major population centres More than 160,000 m² of warehouse space due to be delivered within the next 18 months Over 325,000 m² let during the last two years A good alternative to Zone 1 with lower rents and easy access to the city Construction of Southern and Eastern bypasses will improve communication Strefa 2 Obejmuje tereny w odległości km od centrum Warszawy Ponad m² nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej wzdłuż głównych dróg prowadzących na południe i zachód do innych dużych miast Ponad m² powierzchni magazynowej do oddania do użytku w ciągu najbliższych 18 miesięcy Ponad m² wynajętych w ciagu ostatnich dwóch lat Dobra alternatywa dla Strefy 1 z powodu niższych czynszów i łatwego dostępu do miasta Poprawa połączeń drogowych dzięki budowanym obwodnicom miasta - Południowej i Wschodniej Zone 3 Locations within a radius of km from Warsaw s centre Almost 644,000 m² of modern warehouse space mostly located in Błonie and its neighbourhood Demand for large units from 10,000 m² More than 250,000 m² leased in the last 18 months 3PLs among main tenants The lowest rents in the region Strefa 3 Lokalizacje w promieniu km od centrum Warszawy Prawie m² nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej głównie w Błoniu i okolicach Popyt na duże moduły od m² Ponad m² powierzchni wynajętej w ciągu ostatnich 18 miesięcy Główni najemcy to operatorzy logistyczni Najniższe czynsze w regionie 6

9 Zone 1 / Strefa 1 Zone 2 / Strefa 2 Zone 3 / Strefa 3 7

10 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Central Poland Central location close to A1 and A2 motorways which are scheduled to complete in 2012 One of the lowest vacancy rates in the country Łódź Special Economic Zone continues to attract manufacturers and FMCG producers including ABB, Dell, Delia Cosmetics, Procter&Gamble. Polska Centralna Lokalizacje w pobliżu autostrad A1 i A2, których ukończenie planowane jest na 2012 Jedne z najniższych współczynników pustostanów w kraju Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciąga producentów elektroniki i produktów szybkozbywalnych w tym: ABB, Dell, Delia Cosmetics i Procter&Gamble. Europolis Park Poland Central Market brief - Central Poland / Łódź Opis rynku - Polska Centralna / Łódź Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Łódź July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Łodzi lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Łodź Special Economic Zone PLN billion Inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 482,000 / 2.6% 2,555, % / 6.6% 1,406,000 2,776 61, ,

11 9

12 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Lower Silesia Majority of stock located along A4 motorway close to Wrocław (Kąty Wrocławskie and Bielany Wrocławskie) A competitive alternate location to Germany and Czech Republic Major investors in the three Special Economic Zones include: Volksvagen, Faurecia, Toyota, Electrolux, Whirlpool, Colgate and Cadbury Dolnośląskie Większość zasobów zlokalizowana wzdłuż autostrady A4 koło Wrocławia (Kąty Wrocławskie i Bielany Wrocławskie) Lokalizacja konkurencyjna dla Niemiec i Czech Najwięksi inwestorzy w trzech Specjalnych Strefach Ekonomicznych to: Volksvagen, Faurecia, Toyota, Electrolux, Whirlpool, Colgate i Cadbury ProLogis Park Wrocław Market brief - Lower Silesia / Wrocław Opis rynku - Dolny Śląsk / Wrocław Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł. 200 Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Wrocław July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / we Wrocławiu czerwiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Kamienna Góra, Legnica and Wałbrzych Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Kamiennogórskiej, Legnickiej i Wałbrzyskiej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 450,000 / 14.3% 2,878, % / 3.8% 1,274,000 3,120 76, ,

13 11

14 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Upper Silesia Stock located close to A1 and A4 motorways connecting the region with other CEE markets Demand driven by 3PLs and retail distribution companies Major investors in the Katowice Special Economic Zones are: General Motors, Fiat, Isuzu and Lear Śląskie Zasoby powierzchni magazynowej zlokalizowanej w pobliżu autostrad A1 i A4 łączących region z innymi rynkami Europy Środkowo-Wschodniej Popyt kształtowany przez operatorów logistycznych i dystrybutorów sieci handlowych Najwięksi inwestorzy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to: General Motors, Fiat, Isuzu i Lear MLP Tychy Market brief - Upper Silesia / Katowice Opis rynku - Śląskie / Katowice Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Katowice July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Katowicach lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Katowice Special Economic Zone PLN billion Inwestycje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 699,000 / 2.8% 4,654, % / 2.0% 2,008,000 3, , ,

15 13

16 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Wielkopolska The only logistic hub in Western Poland serving a population of ca 3.4 million Major industries include motor vehicles, food processing, chemicals and electrical equipment Early developments were located along national road 92 with more recent developments close to the A2 motorway junctions close to Gądki and Komorniki Wielkopolska Jedyne centrum logistyczne w zachodniej Polsce obsługujące ok. 3,4 miliona mieszkańców regionu Główne gałęzie przemysłu to: motoryzacja, produkcja żywności, związków chemicznych i elektroniki Pierwsze inwestycje zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej 92, a nowsze w sąsiedztwie autostrady A2 w pobliżu Gądek i Komorników Tulipan Park Poznań Market brief - Wielkopolska / Poznań Opis rynku - Wielkopolska / Poznań Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Poznań July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Poznaniu lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 560,100 / 11.3% 3,386, % / 1.7% 1,401,000 2,922 92, ,

17 15

18 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Pomerania The nearest existing alternate distribution hubs are Poznań and Warsaw at 310 km and 350 km respectively Possibility of combined sea, rail and road transport Major investors in the two Special Economic Zones are Sharp, Orion, Bridgestone, Flextronics and Polpharma Pomorskie Najbliższe istniejace alternatywne centrum dystrybucyjne to Poznań i Warszawa oddalone odpowiednio o 310 km i 350 km Możliwość transportu morskiego, kolejowego i drogowego Najwięksi inwestorzy w dwóch Specjalnych Strefach Ekonomicznych to: Sharp, Orion, Bridgestone, Flextronics i Polpharma ProLogis Park Gdańsk Market brief - Pomerania / Tricity Opis rynku - Pomorskie / Trójmiasto Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Tricity July2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Trójmieście lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Słupsk and Pomerania Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Słupskiej i Pomorskiej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 81,800 / 12.8% 2,210, % / 1.9% 849,000 3,258 55, ,

19 17

20 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Centrum Logistyczne BIK Kraków II New Markets Kraków and Szczecin are emerging as small distribution hubs The Kraków hub could also distribute to towns and cities in the East such as Tarnów, Nowy Sącz and Tarnobrzeg. In a similar manner Szczecin would also serve smaller regional towns The cities of Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów, Lublin, Zielona Góra and Opole are also attracting the interest of developers Rzeszów and Lublin have high unemployment with comparatively low average salaries and could serve as a base for trade with Eastern Europe Nowe Rynki Kraków i Szczecin mają szansę stać się centrami dystrybucyjnymi Kraków może być bazą dla miast położonych na wschodzie: Tarnowa, Nowego Sącza, Tarnobrzegu i Rzeszowa. Szczecin ma szansę być centrum dystrybucyjnym dla mniejszych miast zachodniopomorskiego W kręgu zainteresowań deweloperów znajdują się: Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów, Lublin, Zielona Góra i Opole Bazą dla handlu z Europą Wschodnią są Rzeszów i Lublin z wysokim bezrobociem i stosunkowo niskim przeciętnym wynagrodzeniem ProLogis Park Szczecin 18

21 Market brief - Małopolska / Kraków Opis rynku - Małopolska / Kraków Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Kraków July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Krakowie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Kraków Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 21,000 / 0.0% 3,279, % / 3.0% 1,442,000 2,992 71, , Market brief - Zachodniopomorskie / Szczecin Opis rynku - Zachodniopomorskie / Szczecin Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Szczecin July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Szczecinie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1,692, % / 4.4% 605,000 2,980 40, ,294.6 Market brief - Kujawsko-Pomorskie / Bydgoszcz & Toruń Opis rynku - Kujawsko-Pomorskie / Bydgoszcz i Toruń Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Bydgoszcz July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Bydgoszczy lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25,300 / 0.0% 2,066, % / 5.2% 786,000 2,761 46, ,

22 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Market brief - Podkarpackie / Rzeszów Opis rynku - Podkarpackie / Rzeszów Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Rzeszów July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Rzeszowie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Mielec and Tarnobrzeg Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Mieleckiej i Tarnobrzeskiej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 2,097, % / 6.6% 918,000 2,640 37, , Market brief - Lubuskie / Gorzów Wielkopolski Opis rynku - Lubuskie / Gorzów Wielkopolski Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Gorzów Wielkopolski July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Gorzowie Wielkopolskim lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone PLN billion Inwestycje w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 1,008, % / 3.9% 468,000 2,750 23, Market brief - Lubelskie / Lublin Opis rynku - Lubelskie / Lublin Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Lublin July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Lublinie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2,166, % / 7.1% 1,068,000 2,791 38, ,

23 King Sturge is one of the largest European independent property consultants, with over 3,800 staff working in 150 owned and associated offices throughout the world. Our network covers the major principal European cities, UK commercial centres and also the USA and Canada via our business partners at King Sturge CORFAC International. The firm also has associations in Australia, China, Indonesia, Malaysia, Japan and Singapore. King Sturge Warsaw office opened in January 2000 in response to client demand for agency and professional advice in rapidly developing Polish real estate market. With our expertise we provide wide range of services in following areas: Industrial, Office and Retail Agency, Property Management, Project Management, Investment, Valuation and Consultancy Services. Contacts: Jason Sharman MRICS Partner, Managing Director Industrial Agency Tenant Representation Sale and Leasing Advice Site Acquisition Site Sale Marzena Pobojewska, Associate, Head of Industrial & Logistic Site Finding & Consultancy Commercial Site Disposal Commercial Site Finding Development Consultancy Katarzyna Kogut, Head of Site Finding and Development Valuation Valuations and Appraisals Due Diligence Development Feasibility Studies Mark Freeman MRICS, Partner, Head of Professional Services Investment Property Sale Advice Investment Acquisition Purchase Reports Property Finance Jarosław Wnuk, Director, Head of Capital Markets Asset & Property Management Lease Compliance Planned Maintenance Credit Control Service Charge Budgeting and Reconciliation Jasen Leith, Director, Head of Asset & Property Management in CEE Building Consultancy Project Management Technical Due Diligence Bank Monitoring Fit-out Consultancy Paul Harper, Partner, Head of Project Management for CEE King Sturge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Warsaw Office: Al. Jana Pawła II Warsaw Tel. +48 (22) Fax. +48 (22) Katowice Office: ul. Chorzowska Katowice Tel. +48 (32) Fax. +48 (32) King Sturge Copying in any form (including all hard copy and electronic formats) is strictly forbidden without written permission from the Publishers, King Sturge. Poland: Warehouse & Logistic Property Markets, Autumn 2008 Authors / Editors: Wioleta Wojtczak, Mark Freeman The cover photo: Project Good Point Puławska; Owner - C.D.C Sp. z o.o. (Fundusz PBW II); Developer - Real Management Sp. z o.o. This document is for general information purposes only. The information is believed to be correct but can not be guaranteed, and the opinions expressed constitute our judgment as of this date but are subject to change. Reliance should not be placed on the information, estimates, forecasts and opinions set out herein for the purpose of any particular transaction, and King Sturge can not accept any liability, whether in negligence or otherwise, arising from such use.

Poland: Warehouse & Logistic Property Markets

Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Autumn 2007 Contents / Rozdziały Pages / Strony Foreword / Wprowadzenie 2 Economic Overview / Makroekonomia 3 Industrial Market Summary / Rynek Powierzchni

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski raport xxxxxxxxx investment attractiveness of Poland report

xxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski raport xxxxxxxxx investment attractiveness of Poland report 468 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 469 opracowanie raportu King Sturge report development King Sturge Rynek powierzchni magazynowych Spowolnienie gospodarcze w

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r.

Rynek. nieruchomości. komercyjnych. Market. Presentation. February 2010 we Wrocławiu. Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Rynek Market nieruchomości Presentation komercyjnych February 2010 we Wrocławiu Konferencja Prospects in Dolnośląskie 13 maja 2010 r. Plan Prezentacji Dane ekonomiczne Rynek powierzchni biurowych Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 OFFICE MARKET IN the end of Q2 215, approximately 127, of rentable office space was identified at the construction stage. Based on the developers schedules,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 / III KW. TOTAL OFFICE STOCK: 735,8 sq m 45% OF STOCK OCCUPIED BY BPO SECTOR Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

King Sturge: Poland Commercial Property Market 2010

King Sturge: Poland Commercial Property Market 2010 Poland Commercial Property Market 2010 King Sturge is one of the largest international property consultancies in Europe with 42 owned offices in 14 European countries, forming part of a network of over

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015 RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 215 / I KW. 215 Over 152, of office space under construction - largest volume in regional office markets Wrocław is one of the most dynamically developing

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q4 2014 / IV KW. 2014 Office market in Wrocław Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. In recent years it became one of the largest

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016 RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY / 2016 was a period of further intensive development in the Kraków office market, which resulted in record-breaking developers activity and volume of lease

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Dynamic development of office market in Kraków has brought record figures in H1 2016, which make the capital of Małopolska

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Liczba i rozmieszczenie ludności

Liczba i rozmieszczenie ludności Liczba i rozmieszczenie ludności Zmiany ludnościowe Przez zmiany ludnościowe rozumiemy wzrost, spadek lub stabilizację liczby ludności Bilans ludności jest zestawieniem podstawowych składników zmian ludnościowych

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych 2016. Market Insights. 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International

Rynek nieruchomości magazynowych 2016. Market Insights. 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International Rynek nieruchomości magazynowych 2016 Market Insights 1 Polish Industrial Market Insight 2015 Warszawa Strefa 1 Colliers International Warszawa Strefa I Odległości do granic Polski z Warszawy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

w Polsce i na świecie

w Polsce i na świecie Rynek mięsa owczego i koziego Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 3: 85 90 Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Beata Lisiak Instytut Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 H1 2016 in Wrocław office market was a period of continued high developers activity and stable demand. Despite an increase of vacancy rate, asking

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Węzły y gordyjskie Europy Forum Myśli Strategicznej Warszawa, 16 marca 2009 Dr hab. Krzysztof Rybiński Partner, Ernst & Young Adiunkt, Szkoła a Głowna G Handlowa Email: rybinski@rybinski.eu Blog: www.rybinski.eu

Bardziej szczegółowo

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotował Komitet ds. Epidemiologii: Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka, Jerzy Błaszczyk, Piotr Hudziec, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Foreign investment climate in Poland. Dariusz Duda Project Manager Foreign Investment Department

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Foreign investment climate in Poland. Dariusz Duda Project Manager Foreign Investment Department POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Foreign investment climate in Poland Dariusz Duda Project Manager Foreign Investment Department Warsaw, January 2016 1 Strategic location in the heart of

Bardziej szczegółowo

Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL»

Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL» Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL» KZ-EURO-PL Платформа Кластер Международный Инновационный Центр «Аль-Фараби Коперник» Программы сотрудничества «Дорожные карты» KZ-EURO-PL Platforma

Bardziej szczegółowo

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT

Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016. Gateway to Europe+ Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomeranian Logistics Centre 15,836 sqm available as from Q3 2016 Gateway to Europe Warehouse space next to Gdańsk Deepwater Container Terminal DCT Pomorskie Centrum Logistyczne ul. Kontenerowa 21, 80-601

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy The Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo