Poland: Warehouse & Logistic Property Markets

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland: Warehouse & Logistic Property Markets"

Transkrypt

1 Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Autumn 2008

2

3 Dear Readers, We have pleasure in introducing our latest research publication on the warehouse and logistics markets in Poland. The Polish economy has so far proven resilient to the chaos experienced in the world financial markets with industrial production at the end of last year having grown by 9.6% and GDP forecast to grow by an average of 4.6% pa to The prognosis for the warehouse and logistics sector remains positive owing to the country s strategic location in the centre of Europe, a 67.3billion allocation of EU funding from 2007 to 2013 of which a large part will go towards improving road infrastructure, continuing economic growth and expanding Special Economic Zones. A good level of land availability and some of the lowest rents in Europe enhances the attraction for occupiers and developers. We are dedicated to providing our clients with the best service, assisting from the outset in the acquisition of sites through to leasing, property management and finally valuation and sale of the property. We hope you will find the enclosed useful and informative and look forward to working with you in the years ahead. Tim Johnson MRICS, SIOR Partner, Head of International Industrial Agency Tel. +44 (0)

4 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Economic brief - Poland Zarys ekonomiczny - Polska Population 2007 year end Ludność na koniec 2007 Unemployment rate July 2008 Stopa bezrobocia lipiec 2008 GDP total / GDP per capita 2005 at current market prices, PLN mln PKB ogółem / PKB na osobę 2005 PKB w cenach bieżących, mln PLN Average real GDP growth forecast Przeciętny wzrost PKB prognoza Average industrial production growth 2007 year end Przeciętny wzrost produkcji przemysłowej na koniec 2007 Imports 2007, million Import 2007, mln Exports 2007, million Eksport 2007, mln Inward flows of FDI 2007, billion Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 2007, mld EU funding billion Fundusze unijne mld EU funding in transport infrastructure billion Fundusze unijne w infrastrukturę transportową mld Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 38,115, % 2, ,302 / 25, % 9.6% 120, , Industrial Market In the last 12 months the Polish warehouse and logistic market experienced demand for over 1,590,000 m² of modern warehouse space. Business sectors, accounting for the majority of demand have been 3PL companies, white and electrical goods manufacturers, courier services, light industrial and retailers. The latter has experienced rapid growth as retailers enlarge their store networks countrywide. Other areas of continuing importance are the expanding Special Economic Zones (SEZ), which are to increase in size by 8,000 ha. These confer preferential terms including tax relief, in return for investment and job creation. To date almost 1,100 permits have been granted to operate in the existing 14 SEZ resulting in over PLN10billion of investment and the creation of 180,000 jobs. So far rising diesel prices have not resulted in a significant shift towards rail transportation but the situation emphasises the importance of being at the junction of major roads so as to reduce superfluous fuel consumption. The completion of the A1, A2 and A4 motorways, scheduled for 2012, may see the importance of some existing hubs shift towards junctions around these new roads a process already witnessed in, for example, Gądki, near Poznań. There is also growing interest in intermediate or secondary hubs such as Szczecin, Bydgoszcz, Toruń and Kraków, plus locations giving access to eastern markets. Rynek powierzchni magazynowych W ciągu ostatnich 12 miesięcy polski rynek powierzchni magazynowej odnotował popyt na ponad m² nowoczesnej powierzchni magazynowej. Branże, które kształtują popyt to przede wszystkim operatorzy logistyczni, producenci elektroniki i sprzętu AGD, firmy kurierskie, lekka produkcja oraz sieci handlowe. Te ostatnie doświadczyły szybkiego wzrostu ze względu na rozwijające się sieci sklepów w całym kraju. Innym obszarem zyskującym na ważności jest rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które mogą zwiększyć swoją powierzchnię o ha. SSE oferują preferencyjne warunki łącznie ze zwolnieniami podatkowymi w zamian za inwestycje i utworzenie nowych miejsc pracy. Do dzisiaj wydano ponad pozwoleń na działanie w 14 istniejących SSE, co przekłada się na inwestycje na ponad 10 mld złotych oraz utworzenie stanowisk pracy. Rosnące ceny paliwa nie spowodowały jak dotychczas znaczącego wzrostu roli transportu kolejowego, wpłynęły natomiast na lokowanie się firm w pobliżu węzłów drogowych, co ma na celu redukcję nadmiernego zużycia paliwa. Ukończenie budowy autostrad A1, A2 i A4 przewidziane na rok 2012 może spowodować to, że centra logistyczne będą powstawały w sąsiedztwie skrzyżowań tych nowych dróg. Proces ten został już rozpoczęty, co widać na przykładzie miejscowości Gądki koło Poznania. Wzrasta zainteresowanie centrami logistycznymi zlokalizowanymi w takich miastach jak Szczecin, Bydgoszcz, Toruń i Kraków, jak również lokalizacjami umożliwiających łatwy dostęp do rynków wschodnich. 2

5 Industrial Market Summary, end H Rynek Powierzchni Magazynowych - podsumowanie, koniec 1 poł Market Warsaw, Zone 1 Warszawa, Strefa 1 Warsaw, Zone 2 Warszawa, Strefa 2 Warsaw, Zone 3 Warszawa, Strefa 3 Warsaw subtotal Warszawa - region Central Poland Polska Centralna Lower Silesia Dolny Śląsk Małopolska Małopolska Pomerania Pomorze Upper Silesia Górny Śląsk Wielkopolska Wielkopolska Poland subtotal Regiony - razem Poland total Polska - razem Region Total Stock (m ² ) Vacancy rate New Supply (m ² ) Under contruction (m ² ) Take up (m ² ) Rents ( /m ² /p.m) 2008 H H H H H H1 535, % 0 38,000 47,300 30, , % 143, , , , , % 89,700 90, ,100 84, ,082, % 232, , , , , % 30, , , , , % 137,800 70,000 97, , , % 0 26,000 2, , % 0 20,000 53,400 11, , % 135, , , , , % 71,000 37, , , ,293, % 374, , , , ,376, % 607, ,000 1,340, , Zasoby (m ² ) Wskaźnik pustostanów Nowa podaż (m ² ) W budowie (m ² ) Popyt (m ² ) Czynsze ( /m ² /p.m) 1 poł poł poł poł poł poł

6 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Warsaw Region Divided into three zones; Zone 1 within a radius of 10 km from Warsaw City Centre, Zone 2: km and Zone 3: km form City Centre Serves a population of ca 5 million people Low labour availability and high salaries High demand for sites Region Warszawski Podzielony na trzy strefy: Strefa 1 to lokalizacje w promieniu 10 km od centrum miasta, Strefa 2: km i Strefa 3: km od centrum miasta Zapewnia obsługę logistyczną około 5 milionom osób Niska dostępność siły roboczej i wysokie wynagrodzenia Duże zainteresowanie działkami pod inwestycje logistyczne Marki Logistic Center Market brief - Mazovia / Warsaw Opis rynku - Mazowieckie / Warszawa Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Warsaw July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Warszawie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5,188, % / 2.2% 2,570,000 4, , ,

7 5

8 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Warszawa Zone 1 Up to 10 km from Warsaw City Centre Over 536,000 m² of modern warehouse space mostly located in Żerań and Okęcie High demand for small units up to 1,000 m² Nearly 260,000 m² let in the past 18 months Low vacancy and high rents Lack of available land and high prices limit new development Low labour availability with only 2.2% unemployment and one of the highest average salaries in the country Strefa 1 Tereny do 10 km od centrum Warszawy Ponad m² nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej głównie na Żeraniu i Okęciu Wysoki popyt na moduły do m² Blisko m² wynajętych w ciągu ostatnich 18 miesięcy Mała dostępność powierzchni magazynowej i wysokie czynsze Brak dostępnych działek i ich wysokie ceny hamujące rozwój nowych inwestycji Niska dostępność siły roboczej z bezrobociem na poziomie 2,2% i średnie wynagrodzenie należące do najwyższych w kraju Zone 2 Encompasses areas km from Warsaw City Centre Over 900,000 m² of modern warehouse space located along major roads leading South and West to other major population centres More than 160,000 m² of warehouse space due to be delivered within the next 18 months Over 325,000 m² let during the last two years A good alternative to Zone 1 with lower rents and easy access to the city Construction of Southern and Eastern bypasses will improve communication Strefa 2 Obejmuje tereny w odległości km od centrum Warszawy Ponad m² nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej wzdłuż głównych dróg prowadzących na południe i zachód do innych dużych miast Ponad m² powierzchni magazynowej do oddania do użytku w ciągu najbliższych 18 miesięcy Ponad m² wynajętych w ciagu ostatnich dwóch lat Dobra alternatywa dla Strefy 1 z powodu niższych czynszów i łatwego dostępu do miasta Poprawa połączeń drogowych dzięki budowanym obwodnicom miasta - Południowej i Wschodniej Zone 3 Locations within a radius of km from Warsaw s centre Almost 644,000 m² of modern warehouse space mostly located in Błonie and its neighbourhood Demand for large units from 10,000 m² More than 250,000 m² leased in the last 18 months 3PLs among main tenants The lowest rents in the region Strefa 3 Lokalizacje w promieniu km od centrum Warszawy Prawie m² nowoczesnej powierzchni magazynowej zlokalizowanej głównie w Błoniu i okolicach Popyt na duże moduły od m² Ponad m² powierzchni wynajętej w ciągu ostatnich 18 miesięcy Główni najemcy to operatorzy logistyczni Najniższe czynsze w regionie 6

9 Zone 1 / Strefa 1 Zone 2 / Strefa 2 Zone 3 / Strefa 3 7

10 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Central Poland Central location close to A1 and A2 motorways which are scheduled to complete in 2012 One of the lowest vacancy rates in the country Łódź Special Economic Zone continues to attract manufacturers and FMCG producers including ABB, Dell, Delia Cosmetics, Procter&Gamble. Polska Centralna Lokalizacje w pobliżu autostrad A1 i A2, których ukończenie planowane jest na 2012 Jedne z najniższych współczynników pustostanów w kraju Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciąga producentów elektroniki i produktów szybkozbywalnych w tym: ABB, Dell, Delia Cosmetics i Procter&Gamble. Europolis Park Poland Central Market brief - Central Poland / Łódź Opis rynku - Polska Centralna / Łódź Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Łódź July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Łodzi lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Łodź Special Economic Zone PLN billion Inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 482,000 / 2.6% 2,555, % / 6.6% 1,406,000 2,776 61, ,

11 9

12 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Lower Silesia Majority of stock located along A4 motorway close to Wrocław (Kąty Wrocławskie and Bielany Wrocławskie) A competitive alternate location to Germany and Czech Republic Major investors in the three Special Economic Zones include: Volksvagen, Faurecia, Toyota, Electrolux, Whirlpool, Colgate and Cadbury Dolnośląskie Większość zasobów zlokalizowana wzdłuż autostrady A4 koło Wrocławia (Kąty Wrocławskie i Bielany Wrocławskie) Lokalizacja konkurencyjna dla Niemiec i Czech Najwięksi inwestorzy w trzech Specjalnych Strefach Ekonomicznych to: Volksvagen, Faurecia, Toyota, Electrolux, Whirlpool, Colgate i Cadbury ProLogis Park Wrocław Market brief - Lower Silesia / Wrocław Opis rynku - Dolny Śląsk / Wrocław Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł. 200 Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Wrocław July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / we Wrocławiu czerwiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Kamienna Góra, Legnica and Wałbrzych Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Kamiennogórskiej, Legnickiej i Wałbrzyskiej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 450,000 / 14.3% 2,878, % / 3.8% 1,274,000 3,120 76, ,

13 11

14 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Upper Silesia Stock located close to A1 and A4 motorways connecting the region with other CEE markets Demand driven by 3PLs and retail distribution companies Major investors in the Katowice Special Economic Zones are: General Motors, Fiat, Isuzu and Lear Śląskie Zasoby powierzchni magazynowej zlokalizowanej w pobliżu autostrad A1 i A4 łączących region z innymi rynkami Europy Środkowo-Wschodniej Popyt kształtowany przez operatorów logistycznych i dystrybutorów sieci handlowych Najwięksi inwestorzy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to: General Motors, Fiat, Isuzu i Lear MLP Tychy Market brief - Upper Silesia / Katowice Opis rynku - Śląskie / Katowice Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Katowice July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Katowicach lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Katowice Special Economic Zone PLN billion Inwestycje w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 699,000 / 2.8% 4,654, % / 2.0% 2,008,000 3, , ,

15 13

16 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Wielkopolska The only logistic hub in Western Poland serving a population of ca 3.4 million Major industries include motor vehicles, food processing, chemicals and electrical equipment Early developments were located along national road 92 with more recent developments close to the A2 motorway junctions close to Gądki and Komorniki Wielkopolska Jedyne centrum logistyczne w zachodniej Polsce obsługujące ok. 3,4 miliona mieszkańców regionu Główne gałęzie przemysłu to: motoryzacja, produkcja żywności, związków chemicznych i elektroniki Pierwsze inwestycje zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej 92, a nowsze w sąsiedztwie autostrady A2 w pobliżu Gądek i Komorników Tulipan Park Poznań Market brief - Wielkopolska / Poznań Opis rynku - Wielkopolska / Poznań Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Poznań July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Poznaniu lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 560,100 / 11.3% 3,386, % / 1.7% 1,401,000 2,922 92, ,

17 15

18 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Pomerania The nearest existing alternate distribution hubs are Poznań and Warsaw at 310 km and 350 km respectively Possibility of combined sea, rail and road transport Major investors in the two Special Economic Zones are Sharp, Orion, Bridgestone, Flextronics and Polpharma Pomorskie Najbliższe istniejace alternatywne centrum dystrybucyjne to Poznań i Warszawa oddalone odpowiednio o 310 km i 350 km Możliwość transportu morskiego, kolejowego i drogowego Najwięksi inwestorzy w dwóch Specjalnych Strefach Ekonomicznych to: Sharp, Orion, Bridgestone, Flextronics i Polpharma ProLogis Park Gdańsk Market brief - Pomerania / Tricity Opis rynku - Pomorskie / Trójmiasto Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Tricity July2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Trójmieście lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Słupsk and Pomerania Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Słupskiej i Pomorskiej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 81,800 / 12.8% 2,210, % / 1.9% 849,000 3,258 55, ,

19 17

20 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Centrum Logistyczne BIK Kraków II New Markets Kraków and Szczecin are emerging as small distribution hubs The Kraków hub could also distribute to towns and cities in the East such as Tarnów, Nowy Sącz and Tarnobrzeg. In a similar manner Szczecin would also serve smaller regional towns The cities of Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów, Lublin, Zielona Góra and Opole are also attracting the interest of developers Rzeszów and Lublin have high unemployment with comparatively low average salaries and could serve as a base for trade with Eastern Europe Nowe Rynki Kraków i Szczecin mają szansę stać się centrami dystrybucyjnymi Kraków może być bazą dla miast położonych na wschodzie: Tarnowa, Nowego Sącza, Tarnobrzegu i Rzeszowa. Szczecin ma szansę być centrum dystrybucyjnym dla mniejszych miast zachodniopomorskiego W kręgu zainteresowań deweloperów znajdują się: Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów, Lublin, Zielona Góra i Opole Bazą dla handlu z Europą Wschodnią są Rzeszów i Lublin z wysokim bezrobociem i stosunkowo niskim przeciętnym wynagrodzeniem ProLogis Park Szczecin 18

21 Market brief - Małopolska / Kraków Opis rynku - Małopolska / Kraków Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Kraków July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Krakowie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Kraków Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 21,000 / 0.0% 3,279, % / 3.0% 1,442,000 2,992 71, , Market brief - Zachodniopomorskie / Szczecin Opis rynku - Zachodniopomorskie / Szczecin Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Szczecin July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Szczecinie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1,692, % / 4.4% 605,000 2,980 40, ,294.6 Market brief - Kujawsko-Pomorskie / Bydgoszcz & Toruń Opis rynku - Kujawsko-Pomorskie / Bydgoszcz i Toruń Total modern warehouse stock m² / Vacancy rate 2008 H1 Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej m² / Wskaźnik pustostanów 1 poł Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Bydgoszcz July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Bydgoszczy lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25,300 / 0.0% 2,066, % / 5.2% 786,000 2,761 46, ,

22 Poland Warehouse & Logistic Property Markets 2008 Market brief - Podkarpackie / Rzeszów Opis rynku - Podkarpackie / Rzeszów Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Rzeszów July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Rzeszowie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Mielec and Tarnobrzeg Special Economic Zones PLN billion Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Mieleckiej i Tarnobrzeskiej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 2,097, % / 6.6% 918,000 2,640 37, , Market brief - Lubuskie / Gorzów Wielkopolski Opis rynku - Lubuskie / Gorzów Wielkopolski Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Gorzów Wielkopolski July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Gorzowie Wielkopolskim lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Total invested in The Kostrzyn-Słubice Special Economic Zone PLN billion Inwestycje w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej mld PLN Source: King Sturge Research, Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development, Ministry of Economy Źródło: King Sturge Dział Analiz, Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki 1,008, % / 3.9% 468,000 2,750 23, Market brief - Lubelskie / Lublin Opis rynku - Lubelskie / Lublin Population in the voivodeship 2007 year end Ludność w województwie na koniec 2007 Unemployment rate in the voivodeship / in Lublin July 2008 Stopa bezrobocia w województwie / w Lublinie lipiec 2008 Economically active population 2007 year end Ludność aktywna ekonomicznie na koniec 2007 GDP total 2005, PLN mln PKB ogółem 2005, mln PLN GDP per capita 2005, Poland = 100 PKB na osobę 2005, Polska = 100 EU funding million Fundusze unijne mln Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Ministry of Regional Development Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2,166, % / 7.1% 1,068,000 2,791 38, ,

23 King Sturge is one of the largest European independent property consultants, with over 3,800 staff working in 150 owned and associated offices throughout the world. Our network covers the major principal European cities, UK commercial centres and also the USA and Canada via our business partners at King Sturge CORFAC International. The firm also has associations in Australia, China, Indonesia, Malaysia, Japan and Singapore. King Sturge Warsaw office opened in January 2000 in response to client demand for agency and professional advice in rapidly developing Polish real estate market. With our expertise we provide wide range of services in following areas: Industrial, Office and Retail Agency, Property Management, Project Management, Investment, Valuation and Consultancy Services. Contacts: Jason Sharman MRICS Partner, Managing Director Industrial Agency Tenant Representation Sale and Leasing Advice Site Acquisition Site Sale Marzena Pobojewska, Associate, Head of Industrial & Logistic Site Finding & Consultancy Commercial Site Disposal Commercial Site Finding Development Consultancy Katarzyna Kogut, Head of Site Finding and Development Valuation Valuations and Appraisals Due Diligence Development Feasibility Studies Mark Freeman MRICS, Partner, Head of Professional Services Investment Property Sale Advice Investment Acquisition Purchase Reports Property Finance Jarosław Wnuk, Director, Head of Capital Markets Asset & Property Management Lease Compliance Planned Maintenance Credit Control Service Charge Budgeting and Reconciliation Jasen Leith, Director, Head of Asset & Property Management in CEE Building Consultancy Project Management Technical Due Diligence Bank Monitoring Fit-out Consultancy Paul Harper, Partner, Head of Project Management for CEE King Sturge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Warsaw Office: Al. Jana Pawła II Warsaw Tel. +48 (22) Fax. +48 (22) Katowice Office: ul. Chorzowska Katowice Tel. +48 (32) Fax. +48 (32) King Sturge Copying in any form (including all hard copy and electronic formats) is strictly forbidden without written permission from the Publishers, King Sturge. Poland: Warehouse & Logistic Property Markets, Autumn 2008 Authors / Editors: Wioleta Wojtczak, Mark Freeman The cover photo: Project Good Point Puławska; Owner - C.D.C Sp. z o.o. (Fundusz PBW II); Developer - Real Management Sp. z o.o. This document is for general information purposes only. The information is believed to be correct but can not be guaranteed, and the opinions expressed constitute our judgment as of this date but are subject to change. Reliance should not be placed on the information, estimates, forecasts and opinions set out herein for the purpose of any particular transaction, and King Sturge can not accept any liability, whether in negligence or otherwise, arising from such use.

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013 MARKETbeat POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication autumn 213 MARKETbeat A Cushman & Wakefeld Research Publication Dear Sir / Madam, TABLE OF CONTENTS Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014

KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 KRAKÓW KRAKOW INVESTORS GUIDE 2014 SPIS TREŚCI GOSPODARKA RYNEK BIUROWY RYNEK HANDLOWY RYNEK MAGAZYNOWY RYNEK PRACY I EDUKACJA MAPA KRAKOWA 4 6 8 10 12 16 CONTENTS 18 20 22 24 26 30 ECONOMY OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011

Warsaw City Report Q3 2011. Warszawski Rynek Nieruchomości. III kwartał 2011 City Report Q3 211 Warszawski Rynek Nieruchomości III kwartał 211 2 On Point Q3 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Poland s Economy GDP, Private Consumption, Inflation rate - GDP

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014 Office market in Kraków As of the end of Q3 2014, the total office stock in Kraków was estimated at some 696,000 sq m, of which 625,000 sq m

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT SPRING 2015. A Cushman & Wakefi eld Research Publication

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT SPRING 2015. A Cushman & Wakefi eld Research Publication MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefi eld Research Publication SPRING 215 MARKETBEAT A Cushman & Wakefi eld Research Publication Dear Sir / Madam, Cushman & Wakefi eld is the

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation

raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation 302 raport rynek powierzchni handlowych report retail market Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Rynek powierzchni handlowych w Polsce Centra handlowo-rozrywkowe Na koniec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 1 RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 2 NAJNOWSZA PLATFORMA Z OFERTAMI MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH 3 SPIS TREŚCI 04 OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU 05 SIEĆ DROGOWA W POLSCE 06 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

4-5 December Novotel Warszawa Centrum

4-5 December Novotel Warszawa Centrum nr 10 / (41) LISTOPAD 2013 ISSN 2081-1683 Cena 40 PLN / 10 Euro (w tym 8% VAT) LISToPAD 2013 4-5 December Novotel Warszawa Centrum Zapraszamy do serwisu WWW.THECITY.COM.PL 2 nd Edition Smart Strategies

Bardziej szczegółowo

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie!

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! 2 2014 price 15 PLN (including 8% VAT) Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. gwarantuje: pomoc w zbudowaniu biznesu w Tarnowie, bardzo korzystne warunki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo