Rynek magazynowy w Polsce w I III kw r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011"

Transkrypt

1 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010 r. nie uległy osłabieniu także w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 r. Współczynnik powierzchni niewynajętej obniżył się niemal we wszystkich regionach, a popyt na nowoczesną powierzchnię magazynową utrzymał się na wysokim poziomie. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie najemców zwiększyła się również aktywność deweloperów, którzy realizują obecnie projekty o łącznej powierzchni m 2, (najwięcej od 2009 r.). W dalszym ciągu jednak zdecydowana większość z nich to inwestycje typu BTS lub projekty zabezpieczone umowami najmu. Industrial market in Poland: Q1 to Q The positive trends which have been seen on the Polish warehouse market since the end of 2010 did not weaken during the first three quarters of The vacancy ratio dropped in nearly all regions and demand for modern warehouse space remained high. In a response to the increasing interest in warehouse space from tenants, developer activity also increased. Currently there are projects in the pipeline which will deliver 340,000 m 2 of warehouse space to the market when completed, which is the highest volume of construction since The great majority of these are, however, either BTS or pre-let projects. Aktualne zasoby i przyrost nowej podaży W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 r. podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce zwiększyła się o ponad m 2, co w porównaniu z wynikiem osiągniętym w całym 2010 r. oznacza niemal 12% wzrost. Tym samym rynek magazynowy w Polsce przekroczył 6,49 mln m 2 powierzchni i jest największy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Existing stock and new supply During the first three quarters of 2011, the supply of modern warehouse space in Poland increased by 295,000 m 2, which is an increase of approximately 12% compared to the whole of The total stock of storage space in Poland reached the level of 6.49 million m 2, and thus Poland is still the largest market in the CEE region. Istniejąca powierzchnia magazynowa wg lokalizacji (m 2 ) Existing industrial stock by location (m 2 ) okolice / Suburbs Górny Śląsk / Upper Silesia Poznań Polska Wrocław Trójmiasto Kraków Toruń Szczecin Podkarpacie Centralna / Poland Central miasto / Inner City / Tricity W skali kraju największe zasoby powierzchni magazynowej są skoncentrowane w następujących lokalizacjach: Okolice (ok 1,90 mln m 2 ), Górny Śląsk (ok. 1,24 mln m 2 ), Poznań ( m 2 ) oraz Polska Centralna ( m 2 ). Mniejszymi zasobami dysponują Wrocław ( m 2 ) i region Miasto ( m 2 ), natomiast najsłabiej rozwiniętymi rynkami magazynowymi są obecnie Trójmiasto, Kraków i Szczecin, które łącznie dysponują m 2 powierzchni. The largest logistic hubs across the country are located in the suburbs (approximately 1.90 million m 2 ), Upper Silesia (approximately 1.24 million m 2 ), Poznań (941,000 m 2 ) and central Poland (927,000 m 2 ). Wrocław and inner city provide smaller supplies, 595,600 m 2 and 505,800 m 2, respectively, while the Tricity, Kraków and Szczecin remain the least developed warehouse regions, with a total storage space supply of 278,400 m 2.

2 raport rynek magazynowy 311 Mimo iż rynek warszawski (miasto i okolice) nadal pozostaje bezwzględnym liderem w zakresie zasobów powierzchni magazynowej, w ostatnich latach regiony takie jak Górny Śląsk odnotowały znaczący przyrost zasobów, sukcesywnie zmniejszając dystans dzielący je od Warszawy. Even though (inner city and suburbs) still remains the absolute leader in terms of supply of warehouse space, in recent years such regions as Upper Silesia have been recording significant increases in new supply, which has allowed them to begin to gradually catch up on. Magazyny oddane do użytku w I III kw (m 2 ) New supply of warehouse space Q1 Q (m 2 ) Górny Śląsk / Upper Silesia okolice / Suburbs Kraków Poznań Wrocław Polska Centralna / Miasto / Poland Central Inner City Regiony, które w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. odnotowały największy wzrost podaży, to Górny Śląsk i Okolice, gdzie na rynku pojawiło się odpowiednio: m 2 i m 2 nowych powierzchni. Największa koncentracja aktualnie realizowanych projektów również występuje na Górnym Śląsku. Na tym obszarze, pod koniec trzeciego kwartału 2011 r., w budowie znajdowało się m 2 powierzchni. Na drugim miejscu uplasował się Wrocław, gdzie łączna powierzchnia powstających obiektów wynosi m 2. Zasoby magazynowe zwiększają się również na obszarze Polski Centralnej i Poznania. Deweloperzy realizują tam projekty o łącznej powierzchni odpowiednio: m 2 i m 2. Prawie wszystkie nowo powstające magazyny w wymienionych wyżej lokalizacjach (z wyjątkiem niewielkiej powierzchni realizowanej na obszarze Polski Centralnej) są już całkowicie wynajęte. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. należały: magazyn dla firmy Zelmer w Rzeszowie ( m 2 ), zrealizowany przez Panattoni, kolejna faza Tulipan Park Gliwice ( m 2 ) wybudowana przez SEGRO oraz hala dla PF Concept w ramach Point Park Poznań ( m 2 ) firmy 3P. The markets which recorded the largest new supply in the period of Q1 to Q include Upper Silesia and the suburbs, where 66,800 m 2 and 52,500 m 2, respectively, were put on the market. The largest concentration of the schemes currently under construction is in Upper Silesia, some 64,200 m 2. Wrocław, with 55,100 m 2 under construction, is in second place. Poland Central and Poznań also recorded an increase in new supply: at present, there is 49,300 m 2 and 49,200 m 2, respectively, of storage space under construction at those locations. Nearly all of the warehouse schemes currently being developed in the above-mentioned locations (apart from an insignificant amount of the warehouse space under construction in Poland Central) are already fully leased. The largest completions in 2011 include the following projects: a BTS project for Zelmer in Rzeszów, completed by Panattoni (32,500 m 2 ); another phase of Tulipan Park Gliwice (25,900 m 2 ), developed by SEGRO; and a scheme by PF Concept in Point Park Poznań (23,000 m 2 ).

3 312 raport rynek magazynowy Tomasz Mika Head of Industrial Department, Jones Lang LaSalle, Poland Analizując rynek magazynowy w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, można powiedzieć, że upłynęły one pod znakiem wyraźnego ożywienia. Wiele firm, które odkładały inwestycje w latach 2009 i 2010, wreszcie zdecydowało się na wynajęcie nowej powierzchni magazynowej. Na tak dobry tegoroczny wynik wpływ miały także przedłużenia wielu umów najmu zawieranych w latach Nadal największą grupę najemców stanowili operatorzy logistyczni, jednak ich przewaga nad sieciami handlowymi oraz firmami z branży elektronicznej nie była już taka duża. W tym roku wzrosła również aktywność deweloperów. Oddano do użytku znaczącą liczbę obiektów, niektóre w ramach istniejących już parków magazynowych, ale też kilka całkowicie nowych. Sukcesywnie zmniejsza się także ilość niewynajętej powierzchni. Pod koniec III kw r. wskaźnik ten zatrzymał się na poziomie 11,9%. Analizując strukturę nowej podaży, można zauważyć, że deweloperzy w dalszym ciągu angażują się głównie w inwestycje realizowane na potrzeby konkretnych najemców, a więc zabezpieczone umowami najmu. Warto odnotować, iż po raz pierwszy od 2008 r. niektórzy deweloperzy zdecydowali się na budowę obiektów spekulacyjnych. Zgodnie z prognozami z początku roku, zaobserwowaliśmy nieznaczny wzrost czynszów, w dużej mierze uzależniony od dostępności powierzchni w poszczególnych lokalizacjach. W lokalizacjach oferujących szeroki wybór dostępnych powierzchni czynsze utrzymywały się na stabilnym poziomie. Rosły natomiast tam, gdzie poziom pustostanów był niewielki. Za nami ostatnie trzy miesiące 2011 r. Czwarty kwartał jest zawsze okresem wzmożonej aktywności na rynku powierzchni magazynowych. W tym czasie firmy planują budżety na kolejny rok i finalizują wiele umów najmu. Biorąc pod uwagę ten trend oraz zadowalające wyniki pierwszych trzech kwartałów, można przypuszczać, iż rok 2011 na polskim rynku nieruchomości magazynowych będzie można zaliczyć do udanych. I niech to będzie dobrą prognozą na pełen niepewności rok The main conclusion with regards to the performance of the warehouse market in Poland over the last few years is that it has been a period of a well-defined revival. A number of companies which had postponed investments in 2009 and 2010 eventually decided to lease new warehouse space. This year s fair outcome also resulted from extensions of many lease agreements which were first concluded in the period of 2006 to In 2011, logistic operators were still the largest group of tenants, however their lead over retailers and companies from the electronics sector was not as marked as in the past. This year construction activity was also significant. Many new projects were presented to the market. Some new schemes were developed within existing logistics parks, but there were also a few entirely new investments. By the end of Q the average for Poland stood at 11.9%. Analysis of the new supply structure shows that developers are still focused mostly on Build to Suit projects and those secured with pre-let agreements. At the same time, however, it is worth noting that, for the first time since 2008, some developers decided to pursue with speculative schemes. As forecast in the prognosis at the beginning of this year, we witnessed a slight increase in the level of rents, which to a large extent are dependent on warehouse space availability in particular locations. Rents did not increase in places where tenants had a wide choice of unoccupied spaces. In other cases, an upward tendency was visible. The last three months of 2011 are ahead of us. The last quarter of the year is usually a very busy time on the warehouse market and one when the companies are planning the budget for the following year and many lease agreements are being finalized. Bearing in mind this trend, as well as the satisfactory outcome of the first three quarters, we can expect that 2011 will be ranked as a good year for the Polish warehouse market. And let it be a positive forecaster for the uncertain Wzmożona aktywność deweloperów dała się zauważyć zwłaszcza w przypadku Panattoni, który w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. zrealizował projekty o łącznej powierzchni m 2. Magazyny typu BTS, budowane na potrzeby konkretnych najemców lub te z zabezpieczonymi umowami najmu nadal stanowią znaczną większość wszystkich, powstających aktualnie inwestycji. Pod koniec III kw r. w budowie znajdowało się m 2, z czego jedynie 14% przypadało na projekty spekulacyjne. Należy przy tym zaznaczyć, iż poza obiektami Millenium Logistic Park Pruszków II ( m 2 ) i 7R Logistcs ( m 2 ) w Gdańsku, większość inwestycji spekulacyjnych miała pod koniec III kw. podpisane umowy z pierwszymi najemcami. Increased developer activity was especially noticeable in the case of Panattoni, which delivered 117,000 m 2 to the market during the first three quarters of Developers attention is still focused on BTS and pre-let warehouse projects. At the end of Q3 2011, 340,500 m 2 was under construction, out of which only 14% was speculative projects. It should be noted, however, that apart from Millenium Logistic Park Pruszków II (30,000 m 2 ) and 7R Logistic (23,400 m 2 ) in Gdańsk, the majority of the speculative projects currently being developed had lease agreements signed with the first tenants by the end of Q

4 raport rynek magazynowy 313 Aktywność najemców W trzecim kwartale 2011 r. wolumen transakcji zrealizowanych na rynku magazynowym w Polsce wyniósł m 2, natomiast od początku roku podpisano umowy najmu na blisko 1,30 mln m 2, przewyższając tym samym wynik osiągnięty na przestrzeni całego 2010 r. Niewątpliwy wpływ na zwiększoną aktywność najemców miała dobra kondycja polskiej gospodarki i jej odporność na kryzys finansowy, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście PKB, produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, obserwowanymi od 2009 r. Warto również podkreślić, iż większość (66%) powierzchni magazynowej została wynajęta w ramach nowych umów (a więc w przypadkach gdy występuje nowy najemca lub zmiana lokalizacji) lub powiększenia powierzchni dotychczas zajmowanej. Podobnie jak w analogicznym okresie 2010 r., większość popytu wygenerowały największe ośrodki logistyczne w kraju: Okolice, Górny Śląsk i Poznań. Tenants activity In Q3 2011, the total volume of lease transactions on the warehouse market in Poland reached 458,000 m 2, while in the period from Q1 to Q nearly 1.30 million m 2 of warehouse space was let, which is more than in the whole Beyond doubt, the revival in tenants activity was influenced to a large extent by the growth in GDP, industrial production and retail sales which has been seen since It should be emphasized that the majority of the take-up resulted from new agreements (new tenants in parks or relocation between parks) and expansion, which accounted for 66% of the total volume of transactions. As during the corresponding period of 2010, most of the letting activity has taken place in Poland s largest logistic hubs: the suburbs, Upper Silesia and Poznań. Powierzchnia wynajęta wg deweloperów (m 2 ) Warehouse space let by developers (m 2 ) Panattoni Prologis Pozostali / Other SEGRO Europolis MLP Group P Goodman Źródło / Source: Jones Lang LaSalle, magazyny.pl III kw. / Q W okresie od stycznia do października 2011 r. w regionie Okolice wynajęto łącznie blisko m 2 powierzchni magazynowej, co stanowi ponad 31% wolumenu powierzchni wynajętej w kraju. Na rynek ten przypada również 30% wszystkich zarejestrowanych umów najmu oraz dwie największe transakcje zrealizowane na polskim rynku, tj.: wynajęcie m 2 przez P&G w Prologis Park Sochaczew (odnowienie umowy) oraz wynajem m 2 przez Euro-Net w Prologis Park Janki (odnowienie umowy). Na drugim miejscu pod względem zarejestrowanego popytu znalazł się Górny Śląsk, gdzie najemcy zajęli m 2. Warto zaznaczyć, że 67% tej powierzchni stanowią nowe umowy. Największa transakcja na górnośląskim rynku magazynowym, na m 2, została zrealizowana w Gliwicach. Aktywność najemców była również znacząca w Poznaniu, gdzie wynajęto ponad m 2, co oznacza wzrost o 87% w porównaniu z rezultatem osiągniętym w analogicznym okresie 2010 r. Between January and September 2011, a total of 402,500 m 2 was let in the suburbs, which makes up above 31% of the total registered take-up countrywide. Lease agreements signed in 2011 in the suburbs represented 30% of the total transactions completed on the Polish market. Two the largest transactions on the Polish market were completed in this region as well. They included: 49,800 m 2 let by P&G in Prologis Park Sochaczew (a renewal) and 44,100 m 2 let by Euro-Net in Prologis Park Janki (also a renewal). Demand for storage space in Upper Silesia totaled 265,500 m 2. It is worth noting that 67% of this volume was accounted for by new agreements. The biggest deal concluded in this region was 31,700 m 2 let in Gliwice. Poznań was the third most popular region in terms of take-up volume, with a total of 170,300 m 2 let in this region, which is 87% increase to the result from the corresponding period of 2010.

5 314 raport rynek magazynowy Popyt brutto wg lokalizacji I III kw (m 2 ) Gross take up by location Q1 Q3 (m 2 ) okolice / Suburbs Górny Śląsk / Upper Silesia Poznań Wrocław Polska Centralna / Poland Central miasto / Inner City Kraków Trójmiasto / Tricity Szczecin Popyt na powierzchnie magazynowe generują głównie operatorzy logistyczni, choć ich udział w transakcjach zmniejszył się z 37% w 2010 r. do 22% w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 r. Firmy z tego sektora wynajęły m 2, a przeciętna wielkość umowy to 5200 m 2. Duże zainteresowanie nowoczesną powierzchnią magazynową zgłaszały przedsiębiorstwa z sektora artykułów elektronicznych. Głównie za sprawą transakcji zawartych w III kw r. zwiększyły one swój udział w rynku najmu aż do 17% (łącznie m 2 ), z 4% w całym 2010 r. Średnia wielkość umowy w przypadku tych podmiotów wyniosła 8300 m 2. Logistics operators are the most active tenants on the market, although their share in the volume of transactions dropped from 37% in 2010 to 22% in the first three quarters of In total, companies from this sector let 290,900 m 2, with the average contract size being 5,200 m 2. Companies from the electronics sector also showed increased demand for warehouse space. Mostly thanks to agreements they signed in Q3 2011, they increased their share in the total take-up to 17% (i.e. 222,800 m 2 ) from 4% in the whole The average deal size here was 8,300 m 2. Popyt brutto wg sektorów I III kw (m 2 ) Gross take up by location Q1 Q3 (m 2 ) Motoryzacyjne / Automotive 9% Papier i książki / Paper and books 8% Art. elektroniczne / Electronics 17% Lekka produkcja / Light manufacturing 4% Art. spożywcze / Food 7% Sieć sklepów / Retailer 13% Kosmetyki / Cosmetics 4% Budowlane / Construction 2% Inne / Other 14% Operator logistyczny / Logistic operator 22%

6 raport rynek magazynowy 315 Także sieci handlowe miały znaczący udział w zrealizowanym popycie na nowoczesną powierzchnię magazynową i od początku 2011 r. wynajęły łącznie m 2 powierzchni (13% całkowitego popytu). Transakcje dotyczyły średnio modułów o wielkości m 2. Biorąc pod uwagę liczbę umów najmu, które w chwili obecnej znajdują się w fazie negocjacji, możemy oczekiwać, iż popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe będzie równie wysoki w perspektywie krótko- i długookresowej, a pod koniec roku może zbliżyć się do rekordowego wyniku z 2008 r. (1,5 mln m 2 ). Other active tenants were retailers, which let 169,000 m 2 of warehouse space in 2011 (13% of the total take-up). The average contract size was 11,300 m 2. Considering the number of transactions which are currently under negotiation, it can be expected that the demand for modern warehouse space will remain high both in the shortterm and the long-term perspectives. By the end of the year, total take-up could be close to that in the record year of 2008 (1.5 million m 2 ). Dostępność powierzchni magazynowej Pod koniec III kw r. w parkach magazynowych w Polsce znajdowało się łącznie m 2 powierzchni dostępnych od zaraz. Był to najniższy poziom od I kw r., kiedy zasoby wolnej powierzchni magazynowej przekraczały 1 mln m 2. W 2011 r. niemal wszystkie regiony zanotowały również spadek współczynnika pustostanów, który w skali kraju obniżył się do 11,9% (III kw r.) z 16,1% w III kw r. Najwyższy wskaźnik powierzchni niewynajętych nadal utrzymuje się w Szczecinie (62%), w regionie Okolice (18,3%) oraz we Wrocławiu (13%). Najkorzystniej pod tym względem wypadają Kraków, Poznań i Górny Śląsk, gdzie poziom pustostanów na koniec III kw. wynosił odpowiednio: 3,1%, 5,6% i 6,7%. Warehouse space availability By the end of Q3 2011, the total availability of warehouse space in Poland was 775,000 m 2, which was the lowest level recorded since Q1 2010, when it was above 1 million m2. In 2011, the vacancy ratio has lowered in most regions. Country-wide, it has fallen from 16.1% (Q3 2010) to 11.9% (Q3 2011). Vacancy rates are still the highest in Szczecin (62%), Suburbs (18.3%) and in Wrocław (13.0%). At the end of Q3 2011, the lowest rates of unoccupied warehouse space were in Kraków, Poznań and Upper Silesia (3.1%, 5.6% and 6.7%, respectively). Współczynnik niewynajętej powierzchni wg lokalizacji III kw Vacancy rate by location Q Średnia 11,9% Kraków 3,1% Poznań Górny Śląsk / Upper Silesia Miasto / Inner City Trójmiasto Polska Centralna / Poland Central Wrocław Okolice / Suburbs Szczecin 5,6% 6,7% 11,2% 11,5% 12,4% 13% 18,3% 62,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Należy podkreślić, iż współczynnik powierzchni niewynajętej nie jest jednolity dla wszystkich lokalizacji w obrębie regionów. Różnice w tym zakresie widoczne są zwłaszcza w przypadku regionu Okolice (od 30% w Błoniu do niecałych 4% w Pruszkowie) oraz Polski Centralnej (od niecałych 3% w Łodzi do 25% w Piotrkowie Trybunalskim). It should be emphasized, however, that vacancy rates differ significantly between locations within a given region. This can be seen in particular in the suburbs, where the average vacancy rate varies between 30% (in Błonie) and approximately 4% (in Pruszków). Likewise, in Central Poland, where the average vacancy ratio is 12.4%, within the Łódź area it drops to approximately 3% and increases to over 25% in Piotrków Trybunalski.

7 316 raport rynek powierzchni magazynowych W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 r. niemal wszystkie regiony notowały spadek wartości wskaźnika pustostanów, przy czym najwyraźniej zmniejszył się on w Szczecinie (z 84,7% w I kw. do 63% w III kw.). W przypadku tej lokalizacji, przede wszystkim tak duże wahania są jednak spowodowane niewielkimi zasobami powierzchni magazynowych, gdzie nawet jedna, czy dwie transakcje mogą całkowicie zmienić obraz rynku. Even though in the last three quarters of 2011 in the vast majority of locations the vacancy ratio dropped, the most significant decreases were seen in Szczecin (from 84.7% in Q1 to 63% Q3 2011). In the case of this location such fluctuations result mostly from the limited supply of warehouse space and the situation may change drastically if only one or two transactions are concluded. Współczynnik niewynajętej powierzchni wg deweloperów Vacancy rate by developers Q % 70% 74,5% 60% 50% 40% 41,6% 30% 29,8% 24,9% 24,7% 20% 10% 18,1% 13% 12,8% 9% 6% 3% 11,9% 0 Aviva CA Immo Emerson Heitmann Int. MARR P3 Prologis Eurologis AIG Lincoln AIB PPM MLP Rozpatrując sytuację poszczególnych deweloperów, najwyższy odsetek pustostanów przypada na nieruchomości należące do firm: Aviva, CA Immo i Heitmann. Pod względem ilościowym jednak najwięcej wolnej powierzchni magazynowej, łącznie m 2, znajduje się obecnie w parkach Prologis. Stanowi to prawie 36% pustostanów na polskim rynku, ale jedynie 13% zarządzanej przez Prologis powierzchni. Najwięcej aktualnie dostępnej powierzchni magazynowej występuje w okolicach Warszawy ( m 2 ) oraz na obszarze Polski Centralnej ( m 2 ). Considering the vacancy ratio from the developers perspective, it seems that vacant space is a big issue mostly for Aviva, CA Immo and Heitmann. In terms of square metres, however, Prologis parks have the most vacant space in Poland: a total of 275,800 m 2 or 36% of the whole vacant space in Poland is managed by Prologis. Although one should note that that is only 13% of the total warehouse space managed by the developer. Most of the currently available warehouse space is concentrated in the suburbs (347,200 m 2 ) and in Central Poland (115,000 m 2 ). Czynsze W ślad za rosnącym popytem na nowoczesne powierzchnie magazynowe, tendencję wzrostową wykazują również stawki za wynajem. Poziom czynszów efektywnych w porównaniu z końcem 2010 r. nieznacznie wzrósł. Pod koniec III kw r. najdroższe powierzchnie magazynowe oferowały parki zlokalizowane w granicach administracyjnych miast. W Warszawie oscylowały między 3,60 5,30 /m 2 /m-c, w Krakowie kształtowały się na poziomie 3,40 4,00 /m 2 /m-c, a w Łodzi wahały się między 2,90 4,50 /m 2 /m-c. Wysokie stawki najmu w tych lokalizacjach są spowodowane nie tylko ograniczonymi zasobami dostępnej powierzchni, ale również niewielką podażą działek odpowiednich pod zabudowę magazynową. Rents Following growing demand for modern warehouse space, rental levels have been moving upwards: in comparison with the end of 2010, effective rents have slightly increased. By the end of Q3 2011, the most expensive locations were offered by logistic parks situated within the administrative borders of cities. In they oscillated between 3.60 and 5.30/m 2 /month, in Kraków they varied between 3.40 and 4.00/m 2 /month and in Łódź they ranged between 2.90 and 4.50/m 2 /month. In those locations the level of rents is a consequence not only of the limited space immediately available but also of the high price of industrial land and the availability thereof.

8 raport rynek powierzchni magazynowych 317 Czynsze efektywne w regionach ( /m 2 /m c. ) Effective rents in regions ( /m 2 /month) Miasto / Inner City Okolice / Suburbs Górny Śląsk / Upper Silesia Łódź Polska Poznań Wrocław Trójmiasto Szczecin Centralna / Poland Central / Tricity Kraków Prognoza Biorąc pod uwagę liczbę aktualnie realizowanych inwestycji, w IV kw i I kw możemy spodziewać się wzrostu podaży nowoczesnej powierzchni magazynowej na polskim rynku. Ponieważ jednak zdecydowana większość powstających obecnie obiektów jest już wynajęta, wzrost zasobów powierzchni magazynowej nie będzie miał znaczącego wpływu na jej dostępność. Biorąc pod uwagę rosnącą aktywność wśród najemców oraz niewielkie zaangażowanie deweloperów w projekty spekulacyjne, przewidujemy, iż wskaźnik pustostanów będzie się nadal obniżał. W lokalizacjach, w których współczynnik powierzchni niewynajętej jest niewielki, należy spodziewać się wzrostu czynszów. Forecast Bearing in mind the number of investments currently in the pipeline we can expect that in Q and in Q the supply of modern warehouse space on Polish market will increase. Since the great majority of projects under construction is already leased, the increase of supply will not influence the availability of modern warehouse space. Increasing tenants activity altogether with a small amount of speculative projects on the market we can expect that the vacancy ratio will continue to decline. Rents in locations with a small amount of unoccupied space are likely to increase. Raport Rynek powierzchni magazynowych opracowała firma Jones Lang LaSalle Industrial market report compiled by Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL) jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe, w tym finansowe, usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują usługi w sektorze nieruchomości, umożliwiając wzrost wartości klientom zainteresowanym najmem, obrotem lub inwestowaniem na tym rynku. Jones Lang LaSalle obsługuje klientów w 70 krajach w ponad 1000 lokalizacjach na świecie, poprzez sieć 200 korporacyjnych biur. Dochód firmy w 2010 roku wyniósł ponad 2,9 mld USD. Jones Lang LaSalle jest liderem na rynku zarządzania nieruchomościami i na świecie zarządza obiektami o łącznej powierzchni przekraczającej 167 mln mkw. Dział specjalizujący się w zarządzaniu inwestycjami, LaSalle Investment Management (firma w ramach grupy Jones Lang LaSalle), zarządzając aktywami o łącznej wartości około 45,3 mld USD, należy do największych tego typu firm na światowym rynku nieruchomości. Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL) is a financial and professional services firm specializing in real estate. The firm offers integrated services delivered by expert teams worldwide to clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. With 2010 global revenue of more than $2.9 billion, Jones Lang LaSalle serves clients in 70 countries from more than 1,000 locations worldwide, including 200 corporate offices. The firm is an industry leader in property and corporate facility management services, with a portfolio of approximately 167 million square metres worldwide. LaSalle Investment Management, the company s investment management business, is one of the world s largest and most diverse in real estate with more than $45.3 billion of assets under management.

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015

Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 2015 Rynek Magazynowy w Polsce I poł. 215 4/8/215 Istniejąca Powierzchnia Magazynowa wg Lokalizacji 2 5 2 311 I poł. 215 9 215 5 m kw. 2 1 5 1 575 1 516 1 235 1 162 1 63 5 268 184 115 96 67 5 6 23 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r.

Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Raport Rynek magazynowy w I połowie 2017 r. Świetne perspektywy dla polskiego rynku magazynowego. Historycznie wysoki popyt w pierwszym półroczu 2017 wygenerowały duże kontrakty. Popyt netto 1,27 mln mkw.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market 360 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 361 opracowanie raportu Colliers International report development Colliers International Rynek powierzchni magazynowych Ogólnoświatowe spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku niespełna 1,2 miliona mkw. powierzchni magazynowej oddano na rynku magazynowym w Polsce, a całkowite zasoby przekroczyły 11,1 miliona

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q 13 / II kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Negligible amount of new supply in Q (excluding Warsaw) with significant volume of new stock in development pipeline in most regional

Bardziej szczegółowo

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r.

on point Sierpień 2013 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 2013 r. on point Sierpień 213 Rynek powierzchni magazynowych w Polsce Pierwsza połowa 213 r. 2 On Point Industrial Market in Poland Summary of the First Half of 212 July 212 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016 RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY / 2016 was a period of further intensive development in the Kraków office market, which resulted in record-breaking developers activity and volume of lease

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

12,86 mln mkw. Całkowite zasoby rynku nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce

12,86 mln mkw. Całkowite zasoby rynku nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej w Polsce (mkw.) PODSUMOWANIE RYNKU W trzecim kwartale 2017 roku odnotowano rekordowy poziom podaży. Popyt na głównych rynkach magazynowych pozostał na bardzo wysokim poziomie. Deweloperzy zakończyli realizację

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I połowa 2017 roku MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I połowa 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym półroczu 2017 roku obserwowaliśmy rekordową aktywność najemców i deweloperów na rynku magazynowym w Polsce. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny

Rynek magazynowy. Market Insights. Market Insights. Rynek magazynowy Polska. Podsumowanie roku Zarys ogólny Rynek magazynowy Polska Market Insights Podsumowanie roku 2016 > Rok 2016 okazał się rekordowy pod względem popytu i podaży. Wolumen transakcji był o ponad 600 tys. m2 większy niż w 2015 r. osiągając na

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2015 r. Research type Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 215 r. Research type 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 215 sierpień 215 Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q1 13 / I kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Slight increase in vacancy rate due to significant volume of office space delivered to Warsaw market. Stable pace of absorption

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r.

Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 2014 r. Rynek nieruchomości magazynowych w I poł. 214 r. years Sierpień 214 in Poland magazyny.pl 2 On Point Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Podsumowanie I połowy 214 sierpień 214 Podsumowanie rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku

Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku August 2011 Raport: Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Podsumowanie I połowy 2011 roku COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC. 2007. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 / III KW. TOTAL OFFICE STOCK: 735,8 sq m 45% OF STOCK OCCUPIED BY BPO SECTOR Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 OFFICE MARKET IN the end of Q2 215, approximately 127, of rentable office space was identified at the construction stage. Based on the developers schedules,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q4 2014 / IV KW. 2014 Office market in Wrocław Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. In recent years it became one of the largest

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy The Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory

Bardziej szczegółowo

Marketbeat Polska Wiosna 2012

Marketbeat Polska Wiosna 2012 Marketbeat Polska Wiosna 2012 Jak wynika z raportu Marketbeat Polska Wiosna 2012, przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield, rok 2011 był sprzyjający dla rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 3,09 Raport 2016 mln mkw. Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

mln mkw. Czynsze Popyt brutto 3,09 Raport 2016 mln mkw. Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce W budowie Pustostan 1,32 6,0% Czynsze Popyt netto 1,25 2,18 3,09 Raport 2016 Podsumowanie roku 2016 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce www.axiimmo.com Rynek powierzchni magazynowych w Polsce -podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015 RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 215 / I KW. 215 Over 152, of office space under construction - largest volume in regional office markets Wrocław is one of the most dynamically developing

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2016 r.

Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 2016 r. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w I połowie 216 r. Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w I połowie 216 r. Warszawa Miasto Okolice Warszawy Górny Śląsk Poznań Polska Centralna

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND

Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND Colliers International CEE Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I kwartał 2017 roku

MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE. I kwartał 2017 roku MARKETBEAT RYNEK MAGAZYNOWY W POLSCE I kwartał 2017 roku PODSUMOWANIE RYNKU W pierwszym kwartale 2017 roku obserwowaliśmy kontynuację bardzo wysokiej aktywności deweloperów i najemców nowoczesnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q3 2015 RAPORT III KW. 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Horizon Plaza, Union Investment OFFICE MARKET IN WARSAW Over the third quarter of 2015, the Warsaw office market witnessed

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 H1 2016 in Wrocław office market was a period of continued high developers activity and stable demand. Despite an increase of vacancy rate, asking

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 KRAKÓW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 Within the first three months of 2017, the Kraków office market has maintained its pace of growth. High developers activity is an answer for increasing

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Office Market At the end of Q2 214, the total modern office stock in Warsaw amounted to 4.3 million sq m. More than 3.6

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET Q3 2016 / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 Within Q1-Q3 2016, a further dynamic development was observed in the office market in Wrocław. Record-breaking developers activity was accompanied

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Dynamic development of office market in Kraków has brought record figures in H1 2016, which make the capital of Małopolska

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2012 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory services

Bardziej szczegółowo

regional office markets Knight Frank

regional office markets Knight Frank q3 213 regional office markets HIGHLIGHTS Significant stock increase in major regional markets in the next few quarters, possible oversupply in 214 Presumed vacancy increase in 214 Robust tenant activity

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW Poland

REAL ESTATE REVIEW Poland REAL ESTATE REVIEW Poland 2011 Economic Overview I Office I Industrial I Retail I Hotels I Land I Investment colliers INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q3 213 / III kw. 213 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Significant new supply dynamics and substantial development pipeline in most office markets Lingering positive market sentiment

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET Q1 2016 / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Q1 2016 in the Kraków office market was a period of unprecedented developers activity. Within the first three months of this

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski raport xxxxxxxxx investment attractiveness of Poland report

xxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski raport xxxxxxxxx investment attractiveness of Poland report 468 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 469 opracowanie raportu King Sturge report development King Sturge Rynek powierzchni magazynowych Spowolnienie gospodarcze w

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 WROCŁAW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 OFFICE MARKET IN WROCŁAW Q1 2017 was a period of continuous dynamic development of office market in Wrocław. The volume of office space under construction

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

Poznański. rynek nieruchomości 2016

Poznański. rynek nieruchomości 2016 Poznański rynek nieruchomości 2016 Poznań real estate market 2016 Poznański rynek nieruchomości 2016 Poznań real estate market 2016 Poznań 2017 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym Colliers International

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 WROCŁAW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 Q1 2017 was a period of continuous dynamic development of office market in Wrocław. The volume of office space under construction remains high and

Bardziej szczegółowo

Poland: Warehouse & Logistic Property Markets

Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Poland: Warehouse & Logistic Property Markets Autumn 2007 Contents / Rozdziały Pages / Strony Foreword / Wprowadzenie 2 Economic Overview / Makroekonomia 3 Industrial Market Summary / Rynek Powierzchni

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2012 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory services

Bardziej szczegółowo

Zarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe

Zarys ogólny. Tereny pod inwestycje mieszkaniowe Zarys ogólny Rok 2009 rozpoczął się od kontynuacji spadków cen gruntów zapoczątkowanych w II połowie 2008 roku. Ze względu na wstrzymanie wszelkich zakupów przez inwestorów, na rynku utrzymywała się bardzo

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo