Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland"

Transkrypt

1 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około m 2, co stanowi prawie 50% spadek wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie od stycznia do września 2011 w Warszawie oddano do użytkowania ponad m 2 nowych biur, z czego blisko 68% stanowiły projekty ukończone w III kwartale. W efekcie całkowite zasoby powierzchni biurowej w stolicy wzrosły do m 2. Nowa podaż skoncentrowała się w trzech strefach: Centralnej, Południowej Zachodniej i Południowej Górnej. Największe zrealizowane inwestycje w omawianym okresie to I faza budynku Mokotów Nova ( m 2 ), Equator II ( m 2 ) oraz Mokotowska Square (8 500 m 2 ). Do końca roku rynek warszawski zwiększy się o blisko m 2 powierzchni biurowej, z czego ponad połowa znajdzie się w centralnym obszarze biznesu (COB). W analogicznym okresie nowa podaż nowoczesnej powierzchni biurowej dla ośmiu największych rynków regionalnych wyniosła m 2. Przeważającą liczbę nowo powstałych obiektów stanowiły małe projekty, nieprzekraczające m 2. Po stronie podaży największą dynamikę odnotował Kraków. Na rynek dostarczono łącznie m 2 w ramach m.in. 2 budynków Bonarka4Business ( m 2 ) oraz I fazy projektu Green Office (8 000 m 2 ). W Trójmieście i Wrocławiu nowa podaż wyniosła odpowiednio m 2 i m 2. Niewielkie zmiany w zasobach nowoczesnej powierzchni biurowej odnotował Poznań. Na tamtejszy rynek trafiło około m 2 powierzchni biurowej. Podobnie sytuacja wyglądała w Katowicach i Łodzi, gdzie do użytkowania oddano pojedyncze projekty: Steel Office, m 2 (Katowice) i Przędzalnia Braci Muehle, m 2 (Łódź). W 2011 r. Lublin, który jest drugim najmniejszym rynkiem biurowym w Polsce, zanotował największy od trzech lat przyrost podaży dzięki zakończeniu realizacji inwestycji Gray Office Park A ( m 2 ). W przypadku Szczecina zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej pozostały bez zmian. Supply During the first three quarters of 2011 total office stock only grew by ca. 160,000 m 2, which is almost a 50% drop in activity compared to the same period of Between January and September over 88,000 m 2 of office space was completed in Warsaw, of which almost 68% comprised schemes that entered the market in Q As a result the total office stock in Warsaw reached 3,564,990 m 2. New supply was aggregated in three zones: Central, South West and Upper South. The biggest office projects completed in this period were phase I of Mokotów Nova (25,000 m 2 ), Equator II (21,300 m 2 ) and Mokotowska Square (8,500 m 2 ). By the end of the year the Warsaw office market is expected to increase by an additional 40,000 m 2, of which over a half will be delivered in the central business district (CBD). Across the eight biggest regional city markets the new supply of modern office space amounted to 75,500 m 2 over the first three quarters of the year. The majority of developed schemes were small projects with a leasable area below 5,000 m 2. Kraków was the most dynamic market in terms of supply, growing by 26,400 m 2. This was delivered within two buildings of Bonarka4Business (15,700 m 2 ) and the first phase of Green Office (8,000 m 2 ). New supply in TriCity and Wrocław amounted to 10,700 m 2 and 10,000 m 2 respectively. Poznań registered no major changes in its total stock of office space, as only 5,300 m 2 of office space was completed. A similar situation was observed in Katowice and Łódź, where only single office schemes entered the market: Steel Office, 4,000 m 2 (Katowice) and Przędzalnia Braci Muehle, 3,800 m 2 (Łódź). Lublin, which has the second smallest office market in Poland, recorded the largest increase in office stock for the past three years due to the completion of Gray Office Park A (13,500 m 2 ). In Szczecin, the supply of office space remained unchanged. W ostatnim kwartale 2011 r. całkowita podaż na rynkach regionalnych powiększy się o około m 2, przy czym najwięcej powierzchni biurowej trafi na rynek krakowski i trójmiejski. W 2012 roku najwięcej nowych biur, ponad m 2, trafi na rynek warszawski. 68% planowanej podaży koncentruje się w trzech strefach: Centralnej, Południowej Górnej i Południowej Zachodniej, czyli rejonach, które cieszyły się największym zainteresowaniem najemców. Wśród rynków regionalnych największy przyrost powierzchni biurowej odnotują Wrocław, Kraków i Szczecin. The total supply of office space in the regional markets is set to increase by ca. 70,000 m 2 in the last quarter of By the end of the year Kraków and TriCity will witness the biggest surge in new supply. In 2012 the largest levels of new supply, of over 250,000 m 2, will be delivered to the Warsaw market. Some 68% of planned supply is to be delivered in three zones: Central, Upper South and South West areas which enjoy the greatest interest from tenants. Among the regional markets the largest volumes of office space will be delivered in Wrocław, Kraków and Szczecin.

2 298 raport rynek powierzchni biurowych Popyt Od początku roku mogliśmy obserwować wysoki poziom aktywności najemców. Całkowity wolumen transakcji w okresie od I do III kwartału 2011 r. wyniósł ponad m 2 w Warszawie oraz blisko m 2 w miastach regionalnych, co stanowi odpowiednio 18,4% i 22% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla Warszawy rekordowy pod względem zawartych transakcji był I kwartał 2011 r., kiedy to całkowity wolumen transakcji wyniósł m 2. Chociaż wyniki zarejestrowane w kolejnych dwóch okresach nie były aż tak spektakularne, nadal utrzymywały się na względnie wysokim poziomie. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się trzy warszawskie strefy: Centralna, Południowa Górna i Południowa Zachodnia, które odnotowały odpowiednio 37%, 31% oraz 21,6% udział w całkowitym wolumenie transakcji. Udział nowych umów w całkowitej aktywności zarejestrowanej 2011 r. był stabilny i wyniósł około 40%. Renegocjacje i przedłużenia stanowiły 27%, natomiast ekspansje niecałe 6%. Umowom typu pre-let przypadł ponad 24% udział w całkowitym wolumenie transakcji. Wśród największych transakcji minionych trzech kwartałów należy wymienić umowę pre-let zawartą przez TP SA w Miasteczku Orange ( m 2 ), renegocjację/przedłużenie Ernst & Young w Rondo 1 ( m 2 ), a także renegocjację i ekspansję podpisaną na m 2 przez Frontex w tym samym budynku. Demand Since the beginning of the year we have observed a high level of tenants activity. Total transaction volume during Q1-Q amounted to over 440,000 m 2 in Warsaw and nearly 230,000 m 2 in the regional cities. This represents 18.4% and 22% growth in activity compared to the same period of In Warsaw Q witnessed record transaction volumes which reached 197,800 m 2. Despite weaker results recorded in the following two quarters, tenants activity remained relatively high throughout the period. Three Warsaw zones: Central, Upper South and South West were the main areas holding tenants interest, accumulating 37%, 31% and 21.6% of total transaction volume respectively. The proportion of take-up comprising new deals remained stable and stood at ca. 40%. Renegotiations and renewals reached 27%, while expansions amounted to nearly 6%. Prelet contracts accounted for over 24% of all deals. The most significant deals concluded in past three quarters were: the pre-let of 43,000 m 2 in Miasteczko Orange by TP SA, the renegotiation/renewal of 11,000 m 2 by Ernst & Young in Rondo 1 and the renegotiation/expansion of 8,000 m 2 signed by Frontex in the same building. Wybrane umowy najmu I III kwartał 2011 Selected lease transactions Q1 Q Najemca / Tenant TP SA Shell Grupa Allegro Infosys BPO Poland SABRE Spółki z Grupy Energa / Companies from the Energa Group Mostostal Imtech Credit Suisse Polbank Tieto Ożywienie popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe dotyczyło również miast regionalnych. Najwyższy wolumen transakcji spośród analizowanych rynków regionalnych odnotowano w Krakowie, gdzie podpisane umowy stanowiły 27% całkowitej aktywności w 2011 r. Wysoką dla miast regional- Powierzchnia / Size m 2 / sqm Renegocjacja / przedłużenie: / Renegotiation / renewal: Przedłużenie + ekspansja: / Renewal + expansion: Nowa umowa: / New agreement: Ekspansja: / Expansion: Renegocjacja / przedłużenie: / Renegotiation / renewal: Budynek / Building Miasteczko Orange / KBP 400 / Kraków Pixel / Poznań Green Horizon / Łódź Buma Square / Kraków Olivia Gate / Gdańsk Adgar BC II / Eurocentrum / Grunwaldzki Center / Wrocław Riverside Park / Aquarius Business House / Wrocław The growing demand for modern office space was also visible in the regional cities. The highest transaction volume among the regional cities was recorded in Kraków, where deals signed accounted for 27% of all regional deals concluded in High take-up levels were also noted in: Poznań (17%), Kato-

3 299 nych aktywnością najemców charakteryzowały się również: Poznań (17%), Katowice (15%), Wrocław (15%) oraz Trójmiasto (13,5%). Warto zaznaczyć, że Poznań, Trójmiasto i Katowice to trzy rynki, które zanotowały największy wzrost w ilości wynajętej powierzchni w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. Najmniej powierzchni wynajęto w Lublinie i Szczecinie. Dominujący udział w całkowitej aktywności miały nowe umowy. Podobnie jak w Warszawie, znaczący udział przypadł także transakcjom typu pre-let. Na rynkach regionalnych umowy najmu na największe powierzchnie podpisywały głównie firmy z sektora BPO/SSC. Dostępne powierzchnie Wysoka aktywność najemców połączona z ograniczoną podażą nowoczesnej powierzchni biurowej, przyczyniła się do spadku wskaźnika pustostanów na większości rynków. W stolicy współczynnik wolnych powierzchni kształtował się na poziomie ok. 6,5%. Z uwagi na małą liczbę zakończonych inwestycji poziom pustostanów w COB odnotował spadek do 7,2% (wobec 8,10% w I kwartale 2011). Wolnej powierzchni ubywało również w strefach poza centrum, jednak z uwagi na nową podaż dostarczoną w III kwartale b.r., wskaźnik pustostanów w tych lokalizacjach nieznacznie wzrósł i na koniec września kształtował się na poziomie 6,43%. wice (15%), Wrocław (15%) and TriCity (13.5%). It is worth mentioning that Poznań, TriCity and Katowice registered the biggest surge in terms of leased space in comparison to the same period of Lublin and Szczecin were the two cities with the lowest levels of leased space. Similar to the Warsaw market, new deals dominated the market and pre-let transactions also constituted an important share in the total regional take-up. The largest lease transactions were signed by companies from the BPO/SSC sector. Vacancy High tenants activity together with limited supply of modern office space resulted in decreasing vacant space in the majority of markets. In Warsaw the vacancy rate stood at ca. 6.5%. Due to a small number of completed developments the level of vacant space in the CBD dropped to 7.2% (against 8.1% in Q1 2011). Although less and less office space had become available in non-central locations over the year, thanks to new supply delivered in Q3 2011, the volume of vacant space grew slightly meaning the vacancy rate stood at 6.43% at the end of September. Współczynnik powierzchni wolnych (%), III kwartał 2011 Vacancy rate (%), Q Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Łódź Lublin Szczecin W przypadku pozostałych rynków spadki zanotowały prawie wszystkie miasta regionalne. Największą zmianę zaobserwowaliśmy w Poznaniu, gdzie wskaźnik wolnych powierzchni na koniec III kwartału wyniósł 10,5%, co oznacza spadek o ponad 5 p.p. wobec sytuacji z początku roku. Kraków niezmiennie pozostawał w centrum zainteresowania najemców, co przełożyło się na obniżenie współczynnika niewynajętej powierzchni do 9,2%, pomimo dostarczenia na rynek kilku nowych projektów biurowych. Wysoka aktywność najemców wpłynęła również na mniejszą dostępność powierzchni w Trójmieście i Katowicach w ciągu trzech kwartałów 2011 r. wskaźniki pustostanów w tych miastach zmniejszyły się odpowiednio do 11,9% oraz 16,2%. Miastem, które zanotowało najwyższy wskaźnik pustostanówbyła Łódź (20,2%). Almost all of the regional markets registered a decrease in vacant space. The biggest change was observed in Poznań, where the vacancy rate at the end of Q reached 10.5%, which was a 5 p.p drop in comparison to the beginning of the year. Kraków remained the most sought-after location, which resulted in a drop in vacancy rate to 9.2%, despite the completion of several new office projects. Growing leasing activity contributed to decreasing vacancy rates in TriCity and Katowice, which during the first three quarters of 2011 decreased to 11.9% and 16.2% respectively. Łódź remained the city with the highest vacancy rate (20.2%).

4 300 raport rynek powierzchni biurowych Ewa Grudzień Analityk Rynku, Dział Badań i Doradztwa, Market Analyst, Research & Consultancy, Pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyniosły wyraźny wzrost aktywności po stronie najemców zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych. Sytuacja na rynku sprzyjała zawieraniu umów typu pre-let, które umożliwiały firmom wynegocjowanie lepszych warunków najmu, natomiast w przypadku deweloperów gwarantowały uruchomienie finansowania bankowego i rozpoczęcie realizacji projektów. Zgodnie z oczekiwaniami rynek nie odnotował znaczących zmian w całkowitych zasobach powierzchni biurowej. Rosnący popyt połączony z ograniczoną podażą nowoczesnej powierzchni biurowej pociągnął za sobą spadek wskaźnika pustostanów na większości rynków. Stawki czynszu pozostały stabilne, z niewielką tendencją wzrostową dla powierzchni biurowych w najlepszych lokalizacjach. W porównaniu do poprzednich dwunastu miesięcy, rok 2012 będzie charakteryzował się zdecydowanie większą dynamiką po stronie podaży. Tak duży zastrzyk nowej podaży może spowodować tymczasowy wzrost wskaźnika pustostanów, szczególnie w przypadku miast regionalnych. Jednak biorąc pod uwagę, że najwięcej nowej podaży trafi na rynki cierpiące na deficyt nowoczesnych biur (głównie Szczecin i Wrocław), możemy oczekiwać, że powierzchnia ta zostanie stopniowo wchłonięta. Niepewna sytuacja gospodarcza może przełożyć się na nieznacznie mniejszą aktywność najemców. Mimo to popyt na powierzchnie biurowe w nadchodzącym roku powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Najemcy będą starali się wykorzystać możliwości, jakie niesie za sobą rosnąca podaż, negocjując korzystniejsze warunki najmu. The first three quarters of 2011 witnessed a significant increase in tenants activity in Warsaw and in the regional cities. Market conditions encouraged companies to sign pre-let contracts, which enabled tenants to negotiate better leasing conditions and let developers obtain access to bank finance and begin the construction phase of their projects. As predicted, there were no significant changes to modern office space supply in the first three quarters of the year. Growing demand combined with a limited supply of modern office space resulted in a decreasing vacancy rate in the majority of markets. Rental rates remained stable overall, with slight increases observed in offices situated in the best locations. In comparison to the past 12 months, 2012 will bring greater supply to the market. Such an enormous supply of new office space may lead to a temporary increase in vacancy rates, especially within the regional cities. However, taking into account that the largest quantity of new space will be delivered to markets which suffer from a lack of modern offices (mainly Szczecin and Wrocław), we can expect that vacant space will be gradually absorbed. Increasing economic uncertainty may translate into slightly weaker leasing activity. Nevertheless, the demand for office space should remain stable throughout the upcoming year. Tenants will take advantage of market opportunities resulting from the increase in supply and negotiate better leasing conditions. Wśród największych miast regionalnych Wrocław był jedynym rynkiem, gdzie wskaźnik powierzchni wolnej zwiększył się i wyniósł 5,6%. Należy jednak pamiętać, że rynek ten już od pewnego czasu charakteryzuje się najmniejszą dostępnością nowoczesnej powierzchni biurowej wśród głównych miast regionalnych. W Szczecinie, z uwagi na niedobór powierzchni biurowej, wskaźnik pustostanów odnotował kolejny spadek (do 2%). W Lublinie natomiast wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł o ponad 5 p.p. Wrocław was the only regional city in which the vacancy rate increased, reaching 5.6%. Wrocław has been the market with the lowest vacancy rate among the major regional cities. In Szczecin, due to a lack of sufficient office space, the vacancy rate recorded another drop (to 2%). In Lublin the vacancy rate grew by 5 p.p. Stawki czynszu Najwyższe stawki wywoławcze czynszu odnotowano na rynku warszawskim. Średnie stawki ofertowe w lokalizacjach centralnych wykazywały tendencję wzrostową i utrzymywały się na poziomie około 22,6 EUR/m 2 /miesiąc na koniec III kwartału. W przypadku lokalizacji poza centrum, czynsze pozostały stabilne i wynosiły średnio 15,5 EUR/m 2 /miesiąc. Stawki czynszu na rynkach regionalnych nie wykazywały większych zmian i kształtowały się w przedziale EUR/m 2 /miesiąc przez wszystkie kwartały 2011 r. Wśród miast regionalnych najwyższe stawki czynszu zarejestrowano we Wrocławiu i Poznaniu, najniższe natomiast w Łodzi i Katowicach. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku katowickim zarejestrowano pierwsze wzrosty stawek wywoławczych. Rents The highest rental rates continue to be observed in Warsaw with prime rents reaching ca. EUR 22.6/m 2 /pcm at the end of Q3. In the case of non-central locations, rents remained stable and stood at ca. EUR 15.5/m 2 /pcm on average. Rental rates in the regional cities did not witness any major changes and ranged between EUR 11 15/m 2 /pcm during the first three quarters of The highest rental rates were in Wrocław and Poznań, with the lowest in Łódź and Katowice. The office market in Katowice saw the first increases in the level of asking rents.

5 301 Średnie ofertowe stawki czynszu EUR/m 2 /miesiąc Average asking rents EUR/m 2 /pcm COB / Warsaw CBD poza COB / Warsaw non-cbd Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Łódź Raport Rynek powierzchni biurowych w Polsce opracowała firma Report Office market in Poland compiled by jest jedną z największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Ma ponad 500 biur w 61 krajach. Dzięki rocznym obrotom wynoszącym ponad 1,5 miliarda dolarów oraz zatrudnieniu sięgającemu ponad osób na całym świecie, dociera do największej liczby rynków i klientów, świadcząc usługi doradztwa w zakresie nieruchomości. Co roku uczestniczymy w tysiącach transakcji z udziałem międzynarodowych i lokalnych firm. W Polsce istnieje od 1997 roku. Polskie biuro odnosi sukcesy na rynku nieruchomości komercyjnych w następujących dziedzinach: reprezentacja najemców na rynku powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych (renegocjacje umów najmu, obniżanie kosztów najmu, relokacje); zarządzanie portfelami nieruchomości (sprzedaż, wynajem), pośrednictwo w sprzedaży i zakupie działek inwestycyjnych, wyceny nieruchomości, badania rynku nieruchomości, kompleksowe doradztwo inwestycyjne przy sprzedaży i zakupie nieruchomości komercyjnych, kompleksowe doradztwo w zakresie rynku hotelowego i inwestycji w sektorze hotelowym w Polsce, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. is one of the world s biggest real estate advisory companies. We have over 500 offices in 61 countries. Thanks to annual turnover reaching more than $ 1.5 billion, and the employment of over 12,500 people all over the world, reaches the greatest number of markets and clients, providing advisory services in the real estate sector. Every year we are involved in thousands of transactions with international and local companies. was incorporated in Poland in The Polish office of has been very successful in the commercial property market including: tenant representation in the office, retail and industrial market (renegotiations, leasing cost saving, relocations), property portfolio management (sale, lease), mediation in the sale/purchase process of investment land, property valuation, real estate market research, investment advisory services during the sale/purchase process of commercial real estate, advisory services for the hotel sector and for hotel investments in Poland, commercial property management.

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q 13 / II kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Negligible amount of new supply in Q (excluding Warsaw) with significant volume of new stock in development pipeline in most regional

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q1 13 / I kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Slight increase in vacancy rate due to significant volume of office space delivered to Warsaw market. Stable pace of absorption

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 / III KW. TOTAL OFFICE STOCK: 735,8 sq m 45% OF STOCK OCCUPIED BY BPO SECTOR Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016 RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY / 2016 was a period of further intensive development in the Kraków office market, which resulted in record-breaking developers activity and volume of lease

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 OFFICE MARKET IN the end of Q2 215, approximately 127, of rentable office space was identified at the construction stage. Based on the developers schedules,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Office Market At the end of Q2 214, the total modern office stock in Warsaw amounted to 4.3 million sq m. More than 3.6

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015 RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 215 / I KW. 215 Over 152, of office space under construction - largest volume in regional office markets Wrocław is one of the most dynamically developing

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q4 2014 / IV KW. 2014 Office market in Wrocław Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. In recent years it became one of the largest

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q3 213 / III kw. 213 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Significant new supply dynamics and substantial development pipeline in most office markets Lingering positive market sentiment

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market 360 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 361 opracowanie raportu Colliers International report development Colliers International Rynek powierzchni magazynowych Ogólnoświatowe spowolnienie

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy The Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Warszawa, 26 lutego 2010 roku Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych,

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland q1 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET IN WARSAW: Stained high developers activity and consequently, continuation of increase in the vacancy rate. OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Dynamic development of office market in Kraków has brought record figures in H1 2016, which make the capital of Małopolska

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 H1 2016 in Wrocław office market was a period of continued high developers activity and stable demand. Despite an increase of vacancy rate, asking

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1H 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszej połowie 2013 roku dostarczono ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą podaż na poziomie ponad

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET Q1 2016 / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Q1 2016 in the Kraków office market was a period of unprecedented developers activity. Within the first three months of this

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q3 2015 RAPORT III KW. 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Horizon Plaza, Union Investment OFFICE MARKET IN WARSAW Over the third quarter of 2015, the Warsaw office market witnessed

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND

Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND Colliers International CEE Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET Q3 2016 / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 Within Q1-Q3 2016, a further dynamic development was observed in the office market in Wrocław. Record-breaking developers activity was accompanied

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014 Office market in Kraków As of the end of Q3 2014, the total office stock in Kraków was estimated at some 696,000 sq m, of which 625,000 sq m

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 WROCŁAW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 OFFICE MARKET IN WROCŁAW Q1 2017 was a period of continuous dynamic development of office market in Wrocław. The volume of office space under construction

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 KRAKÓW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 Within the first three months of 2017, the Kraków office market has maintained its pace of growth. High developers activity is an answer for increasing

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 WROCŁAW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 Q1 2017 was a period of continuous dynamic development of office market in Wrocław. The volume of office space under construction remains high and

Bardziej szczegółowo

regional office markets Knight Frank

regional office markets Knight Frank q3 213 regional office markets HIGHLIGHTS Significant stock increase in major regional markets in the next few quarters, possible oversupply in 214 Presumed vacancy increase in 214 Robust tenant activity

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

REPORT WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014

REPORT WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014 REPORT WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 214 / III KW. 214 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over the last decade it has become one of the largest and most important

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WARSZAWA OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016

RESEARCH WARSZAWA OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 WARSZAWA OFFICE ARKET Q1 2016 / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 OFFICE ARKET IN WARSAW OFFICE ARKET IN WARSAW Q1 2016 in the Warsaw office market resulted in: substantial new supply increase of developers activity

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW Poland

REAL ESTATE REVIEW Poland REAL ESTATE REVIEW Poland 2011 Economic Overview I Office I Industrial I Retail I Hotels I Land I Investment colliers INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT 2015 RAPORT 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE OFFICE MARKET IN WARSAW OFFICE MARKET IN WARSAW 2015 in the Warsaw office market ended with a record-high volume of lease transactions,

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WROCŁAW

OFFICE MARKET IN WROCŁAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WROCŁAW RYNEK BIUROWY WE WROCŁAWIU Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over the last decade it has become one of the largest

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy. Office market

Rynek biurowy. Office market 334 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 335 opracowanie raportu King Struge report development King Struge Rynek biurowy Wraz ze wzrostem gospodarczym w ciągu ostatnich lat rynek

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland q1 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET IN WARSAW: Stained high developers activity and consequently, continuation of increase in the vacancy rate. OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2012 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory services

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2012 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory services

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN KRAKÓW

OFFICE MARKET IN KRAKÓW REPORT Q2 2014 / RAPORT II KW. 2014 OFFICE MARKET IN KRAKÓW RYNEK BIUROWY W KRAKOWIE Office market in Kraków As of the end of Q2 2014 the total office stock in Kraków was estimated at some 627,200 sq m,

Bardziej szczegółowo

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014 Polish Office Guide // Spring Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna // Introduction / Wstęp The real estate market is currently moving to the next stage of the economic cycle in which the tenant

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY KWIECIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY KWECEŃ Kwiecień był drugim rekordowym miesiącem pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Liczba sprzedanych mieszkań w ostatnim czasie większa była jedynie

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP

Rynek biurowy w Krakowie. I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Rynek biurowy w Krakowie I kwartał 2010 - podsumowanie WSTĘP Kraków jest drugim pod względem wielkości, po Warszawie, rynkiem powierzchni biurowych w Polsce. Trudna sytuacja na rynkach finansowych w zeszłym

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY MAJ 2015 X X X X X RYNEK MESZKANOWY MAJ Maj był trzecim miesiącem w rankingu pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w roku. Liczba mieszkań większa była jedynie w marcu i kwietniu. Wtedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q1 2015 / RAPORT I KW. 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Office Market The first quarter of 2015 in the Warsaw office market brought increases in both new supply and the volume

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WARSZAWA OFFICE MARKET H RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH WARSZAWA OFFICE MARKET H RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 WARSZAWA OFFICE ARKET H1 2016 RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 OFFICE ARKET IN WARSAW The first half of 2016 brought: a record-breaking new supply an increase of vacancy rate a take-up volume slightly higher

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r.

Rynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r. Rynek biurowy Market Insights Polska I kwartał 2017 Rynek biurowy Zarys ogólny > Na koniec I kwartału 2017 r. podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęła poziom 9,1 mln m 2. > Od

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny

commercial market Rynek komercyjny poland 29 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank podsumowanie W 28 roku rynek inwestycyjny w Polsce odnotował znacząco niższy niż w trzech ubiegłych latach wolumen transakcji. Systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RAPORT II KW. 214 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE BIURA Dynamiczny wzrost zasobów powierzchni biurowej. HANDEL Wzmożona aktywność deweloperska na średnich i małych rynkach. INWESTYCJE Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce

Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Raport: III kwartał 2017 na rynku powierzchni magazynowych w Polsce Wysoki wolumen inwestycji w budowie przy spadającym udziale spekulacji. Powolny wzrost czynszów w wybranych lokalizacjach. Dobre wyniki

Bardziej szczegółowo