Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland"

Transkrypt

1 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około m 2, co stanowi prawie 50% spadek wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie od stycznia do września 2011 w Warszawie oddano do użytkowania ponad m 2 nowych biur, z czego blisko 68% stanowiły projekty ukończone w III kwartale. W efekcie całkowite zasoby powierzchni biurowej w stolicy wzrosły do m 2. Nowa podaż skoncentrowała się w trzech strefach: Centralnej, Południowej Zachodniej i Południowej Górnej. Największe zrealizowane inwestycje w omawianym okresie to I faza budynku Mokotów Nova ( m 2 ), Equator II ( m 2 ) oraz Mokotowska Square (8 500 m 2 ). Do końca roku rynek warszawski zwiększy się o blisko m 2 powierzchni biurowej, z czego ponad połowa znajdzie się w centralnym obszarze biznesu (COB). W analogicznym okresie nowa podaż nowoczesnej powierzchni biurowej dla ośmiu największych rynków regionalnych wyniosła m 2. Przeważającą liczbę nowo powstałych obiektów stanowiły małe projekty, nieprzekraczające m 2. Po stronie podaży największą dynamikę odnotował Kraków. Na rynek dostarczono łącznie m 2 w ramach m.in. 2 budynków Bonarka4Business ( m 2 ) oraz I fazy projektu Green Office (8 000 m 2 ). W Trójmieście i Wrocławiu nowa podaż wyniosła odpowiednio m 2 i m 2. Niewielkie zmiany w zasobach nowoczesnej powierzchni biurowej odnotował Poznań. Na tamtejszy rynek trafiło około m 2 powierzchni biurowej. Podobnie sytuacja wyglądała w Katowicach i Łodzi, gdzie do użytkowania oddano pojedyncze projekty: Steel Office, m 2 (Katowice) i Przędzalnia Braci Muehle, m 2 (Łódź). W 2011 r. Lublin, który jest drugim najmniejszym rynkiem biurowym w Polsce, zanotował największy od trzech lat przyrost podaży dzięki zakończeniu realizacji inwestycji Gray Office Park A ( m 2 ). W przypadku Szczecina zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej pozostały bez zmian. Supply During the first three quarters of 2011 total office stock only grew by ca. 160,000 m 2, which is almost a 50% drop in activity compared to the same period of Between January and September over 88,000 m 2 of office space was completed in Warsaw, of which almost 68% comprised schemes that entered the market in Q As a result the total office stock in Warsaw reached 3,564,990 m 2. New supply was aggregated in three zones: Central, South West and Upper South. The biggest office projects completed in this period were phase I of Mokotów Nova (25,000 m 2 ), Equator II (21,300 m 2 ) and Mokotowska Square (8,500 m 2 ). By the end of the year the Warsaw office market is expected to increase by an additional 40,000 m 2, of which over a half will be delivered in the central business district (CBD). Across the eight biggest regional city markets the new supply of modern office space amounted to 75,500 m 2 over the first three quarters of the year. The majority of developed schemes were small projects with a leasable area below 5,000 m 2. Kraków was the most dynamic market in terms of supply, growing by 26,400 m 2. This was delivered within two buildings of Bonarka4Business (15,700 m 2 ) and the first phase of Green Office (8,000 m 2 ). New supply in TriCity and Wrocław amounted to 10,700 m 2 and 10,000 m 2 respectively. Poznań registered no major changes in its total stock of office space, as only 5,300 m 2 of office space was completed. A similar situation was observed in Katowice and Łódź, where only single office schemes entered the market: Steel Office, 4,000 m 2 (Katowice) and Przędzalnia Braci Muehle, 3,800 m 2 (Łódź). Lublin, which has the second smallest office market in Poland, recorded the largest increase in office stock for the past three years due to the completion of Gray Office Park A (13,500 m 2 ). In Szczecin, the supply of office space remained unchanged. W ostatnim kwartale 2011 r. całkowita podaż na rynkach regionalnych powiększy się o około m 2, przy czym najwięcej powierzchni biurowej trafi na rynek krakowski i trójmiejski. W 2012 roku najwięcej nowych biur, ponad m 2, trafi na rynek warszawski. 68% planowanej podaży koncentruje się w trzech strefach: Centralnej, Południowej Górnej i Południowej Zachodniej, czyli rejonach, które cieszyły się największym zainteresowaniem najemców. Wśród rynków regionalnych największy przyrost powierzchni biurowej odnotują Wrocław, Kraków i Szczecin. The total supply of office space in the regional markets is set to increase by ca. 70,000 m 2 in the last quarter of By the end of the year Kraków and TriCity will witness the biggest surge in new supply. In 2012 the largest levels of new supply, of over 250,000 m 2, will be delivered to the Warsaw market. Some 68% of planned supply is to be delivered in three zones: Central, Upper South and South West areas which enjoy the greatest interest from tenants. Among the regional markets the largest volumes of office space will be delivered in Wrocław, Kraków and Szczecin.

2 298 raport rynek powierzchni biurowych Popyt Od początku roku mogliśmy obserwować wysoki poziom aktywności najemców. Całkowity wolumen transakcji w okresie od I do III kwartału 2011 r. wyniósł ponad m 2 w Warszawie oraz blisko m 2 w miastach regionalnych, co stanowi odpowiednio 18,4% i 22% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla Warszawy rekordowy pod względem zawartych transakcji był I kwartał 2011 r., kiedy to całkowity wolumen transakcji wyniósł m 2. Chociaż wyniki zarejestrowane w kolejnych dwóch okresach nie były aż tak spektakularne, nadal utrzymywały się na względnie wysokim poziomie. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się trzy warszawskie strefy: Centralna, Południowa Górna i Południowa Zachodnia, które odnotowały odpowiednio 37%, 31% oraz 21,6% udział w całkowitym wolumenie transakcji. Udział nowych umów w całkowitej aktywności zarejestrowanej 2011 r. był stabilny i wyniósł około 40%. Renegocjacje i przedłużenia stanowiły 27%, natomiast ekspansje niecałe 6%. Umowom typu pre-let przypadł ponad 24% udział w całkowitym wolumenie transakcji. Wśród największych transakcji minionych trzech kwartałów należy wymienić umowę pre-let zawartą przez TP SA w Miasteczku Orange ( m 2 ), renegocjację/przedłużenie Ernst & Young w Rondo 1 ( m 2 ), a także renegocjację i ekspansję podpisaną na m 2 przez Frontex w tym samym budynku. Demand Since the beginning of the year we have observed a high level of tenants activity. Total transaction volume during Q1-Q amounted to over 440,000 m 2 in Warsaw and nearly 230,000 m 2 in the regional cities. This represents 18.4% and 22% growth in activity compared to the same period of In Warsaw Q witnessed record transaction volumes which reached 197,800 m 2. Despite weaker results recorded in the following two quarters, tenants activity remained relatively high throughout the period. Three Warsaw zones: Central, Upper South and South West were the main areas holding tenants interest, accumulating 37%, 31% and 21.6% of total transaction volume respectively. The proportion of take-up comprising new deals remained stable and stood at ca. 40%. Renegotiations and renewals reached 27%, while expansions amounted to nearly 6%. Prelet contracts accounted for over 24% of all deals. The most significant deals concluded in past three quarters were: the pre-let of 43,000 m 2 in Miasteczko Orange by TP SA, the renegotiation/renewal of 11,000 m 2 by Ernst & Young in Rondo 1 and the renegotiation/expansion of 8,000 m 2 signed by Frontex in the same building. Wybrane umowy najmu I III kwartał 2011 Selected lease transactions Q1 Q Najemca / Tenant TP SA Shell Grupa Allegro Infosys BPO Poland SABRE Spółki z Grupy Energa / Companies from the Energa Group Mostostal Imtech Credit Suisse Polbank Tieto Ożywienie popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe dotyczyło również miast regionalnych. Najwyższy wolumen transakcji spośród analizowanych rynków regionalnych odnotowano w Krakowie, gdzie podpisane umowy stanowiły 27% całkowitej aktywności w 2011 r. Wysoką dla miast regional- Powierzchnia / Size m 2 / sqm Renegocjacja / przedłużenie: / Renegotiation / renewal: Przedłużenie + ekspansja: / Renewal + expansion: Nowa umowa: / New agreement: Ekspansja: / Expansion: Renegocjacja / przedłużenie: / Renegotiation / renewal: Budynek / Building Miasteczko Orange / KBP 400 / Kraków Pixel / Poznań Green Horizon / Łódź Buma Square / Kraków Olivia Gate / Gdańsk Adgar BC II / Eurocentrum / Grunwaldzki Center / Wrocław Riverside Park / Aquarius Business House / Wrocław The growing demand for modern office space was also visible in the regional cities. The highest transaction volume among the regional cities was recorded in Kraków, where deals signed accounted for 27% of all regional deals concluded in High take-up levels were also noted in: Poznań (17%), Kato-

3 299 nych aktywnością najemców charakteryzowały się również: Poznań (17%), Katowice (15%), Wrocław (15%) oraz Trójmiasto (13,5%). Warto zaznaczyć, że Poznań, Trójmiasto i Katowice to trzy rynki, które zanotowały największy wzrost w ilości wynajętej powierzchni w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. Najmniej powierzchni wynajęto w Lublinie i Szczecinie. Dominujący udział w całkowitej aktywności miały nowe umowy. Podobnie jak w Warszawie, znaczący udział przypadł także transakcjom typu pre-let. Na rynkach regionalnych umowy najmu na największe powierzchnie podpisywały głównie firmy z sektora BPO/SSC. Dostępne powierzchnie Wysoka aktywność najemców połączona z ograniczoną podażą nowoczesnej powierzchni biurowej, przyczyniła się do spadku wskaźnika pustostanów na większości rynków. W stolicy współczynnik wolnych powierzchni kształtował się na poziomie ok. 6,5%. Z uwagi na małą liczbę zakończonych inwestycji poziom pustostanów w COB odnotował spadek do 7,2% (wobec 8,10% w I kwartale 2011). Wolnej powierzchni ubywało również w strefach poza centrum, jednak z uwagi na nową podaż dostarczoną w III kwartale b.r., wskaźnik pustostanów w tych lokalizacjach nieznacznie wzrósł i na koniec września kształtował się na poziomie 6,43%. wice (15%), Wrocław (15%) and TriCity (13.5%). It is worth mentioning that Poznań, TriCity and Katowice registered the biggest surge in terms of leased space in comparison to the same period of Lublin and Szczecin were the two cities with the lowest levels of leased space. Similar to the Warsaw market, new deals dominated the market and pre-let transactions also constituted an important share in the total regional take-up. The largest lease transactions were signed by companies from the BPO/SSC sector. Vacancy High tenants activity together with limited supply of modern office space resulted in decreasing vacant space in the majority of markets. In Warsaw the vacancy rate stood at ca. 6.5%. Due to a small number of completed developments the level of vacant space in the CBD dropped to 7.2% (against 8.1% in Q1 2011). Although less and less office space had become available in non-central locations over the year, thanks to new supply delivered in Q3 2011, the volume of vacant space grew slightly meaning the vacancy rate stood at 6.43% at the end of September. Współczynnik powierzchni wolnych (%), III kwartał 2011 Vacancy rate (%), Q Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Łódź Lublin Szczecin W przypadku pozostałych rynków spadki zanotowały prawie wszystkie miasta regionalne. Największą zmianę zaobserwowaliśmy w Poznaniu, gdzie wskaźnik wolnych powierzchni na koniec III kwartału wyniósł 10,5%, co oznacza spadek o ponad 5 p.p. wobec sytuacji z początku roku. Kraków niezmiennie pozostawał w centrum zainteresowania najemców, co przełożyło się na obniżenie współczynnika niewynajętej powierzchni do 9,2%, pomimo dostarczenia na rynek kilku nowych projektów biurowych. Wysoka aktywność najemców wpłynęła również na mniejszą dostępność powierzchni w Trójmieście i Katowicach w ciągu trzech kwartałów 2011 r. wskaźniki pustostanów w tych miastach zmniejszyły się odpowiednio do 11,9% oraz 16,2%. Miastem, które zanotowało najwyższy wskaźnik pustostanówbyła Łódź (20,2%). Almost all of the regional markets registered a decrease in vacant space. The biggest change was observed in Poznań, where the vacancy rate at the end of Q reached 10.5%, which was a 5 p.p drop in comparison to the beginning of the year. Kraków remained the most sought-after location, which resulted in a drop in vacancy rate to 9.2%, despite the completion of several new office projects. Growing leasing activity contributed to decreasing vacancy rates in TriCity and Katowice, which during the first three quarters of 2011 decreased to 11.9% and 16.2% respectively. Łódź remained the city with the highest vacancy rate (20.2%).

4 300 raport rynek powierzchni biurowych Ewa Grudzień Analityk Rynku, Dział Badań i Doradztwa, Market Analyst, Research & Consultancy, Pierwsze trzy kwartały 2011 r. przyniosły wyraźny wzrost aktywności po stronie najemców zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych. Sytuacja na rynku sprzyjała zawieraniu umów typu pre-let, które umożliwiały firmom wynegocjowanie lepszych warunków najmu, natomiast w przypadku deweloperów gwarantowały uruchomienie finansowania bankowego i rozpoczęcie realizacji projektów. Zgodnie z oczekiwaniami rynek nie odnotował znaczących zmian w całkowitych zasobach powierzchni biurowej. Rosnący popyt połączony z ograniczoną podażą nowoczesnej powierzchni biurowej pociągnął za sobą spadek wskaźnika pustostanów na większości rynków. Stawki czynszu pozostały stabilne, z niewielką tendencją wzrostową dla powierzchni biurowych w najlepszych lokalizacjach. W porównaniu do poprzednich dwunastu miesięcy, rok 2012 będzie charakteryzował się zdecydowanie większą dynamiką po stronie podaży. Tak duży zastrzyk nowej podaży może spowodować tymczasowy wzrost wskaźnika pustostanów, szczególnie w przypadku miast regionalnych. Jednak biorąc pod uwagę, że najwięcej nowej podaży trafi na rynki cierpiące na deficyt nowoczesnych biur (głównie Szczecin i Wrocław), możemy oczekiwać, że powierzchnia ta zostanie stopniowo wchłonięta. Niepewna sytuacja gospodarcza może przełożyć się na nieznacznie mniejszą aktywność najemców. Mimo to popyt na powierzchnie biurowe w nadchodzącym roku powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Najemcy będą starali się wykorzystać możliwości, jakie niesie za sobą rosnąca podaż, negocjując korzystniejsze warunki najmu. The first three quarters of 2011 witnessed a significant increase in tenants activity in Warsaw and in the regional cities. Market conditions encouraged companies to sign pre-let contracts, which enabled tenants to negotiate better leasing conditions and let developers obtain access to bank finance and begin the construction phase of their projects. As predicted, there were no significant changes to modern office space supply in the first three quarters of the year. Growing demand combined with a limited supply of modern office space resulted in a decreasing vacancy rate in the majority of markets. Rental rates remained stable overall, with slight increases observed in offices situated in the best locations. In comparison to the past 12 months, 2012 will bring greater supply to the market. Such an enormous supply of new office space may lead to a temporary increase in vacancy rates, especially within the regional cities. However, taking into account that the largest quantity of new space will be delivered to markets which suffer from a lack of modern offices (mainly Szczecin and Wrocław), we can expect that vacant space will be gradually absorbed. Increasing economic uncertainty may translate into slightly weaker leasing activity. Nevertheless, the demand for office space should remain stable throughout the upcoming year. Tenants will take advantage of market opportunities resulting from the increase in supply and negotiate better leasing conditions. Wśród największych miast regionalnych Wrocław był jedynym rynkiem, gdzie wskaźnik powierzchni wolnej zwiększył się i wyniósł 5,6%. Należy jednak pamiętać, że rynek ten już od pewnego czasu charakteryzuje się najmniejszą dostępnością nowoczesnej powierzchni biurowej wśród głównych miast regionalnych. W Szczecinie, z uwagi na niedobór powierzchni biurowej, wskaźnik pustostanów odnotował kolejny spadek (do 2%). W Lublinie natomiast wskaźnik powierzchni niewynajętej wzrósł o ponad 5 p.p. Wrocław was the only regional city in which the vacancy rate increased, reaching 5.6%. Wrocław has been the market with the lowest vacancy rate among the major regional cities. In Szczecin, due to a lack of sufficient office space, the vacancy rate recorded another drop (to 2%). In Lublin the vacancy rate grew by 5 p.p. Stawki czynszu Najwyższe stawki wywoławcze czynszu odnotowano na rynku warszawskim. Średnie stawki ofertowe w lokalizacjach centralnych wykazywały tendencję wzrostową i utrzymywały się na poziomie około 22,6 EUR/m 2 /miesiąc na koniec III kwartału. W przypadku lokalizacji poza centrum, czynsze pozostały stabilne i wynosiły średnio 15,5 EUR/m 2 /miesiąc. Stawki czynszu na rynkach regionalnych nie wykazywały większych zmian i kształtowały się w przedziale EUR/m 2 /miesiąc przez wszystkie kwartały 2011 r. Wśród miast regionalnych najwyższe stawki czynszu zarejestrowano we Wrocławiu i Poznaniu, najniższe natomiast w Łodzi i Katowicach. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku katowickim zarejestrowano pierwsze wzrosty stawek wywoławczych. Rents The highest rental rates continue to be observed in Warsaw with prime rents reaching ca. EUR 22.6/m 2 /pcm at the end of Q3. In the case of non-central locations, rents remained stable and stood at ca. EUR 15.5/m 2 /pcm on average. Rental rates in the regional cities did not witness any major changes and ranged between EUR 11 15/m 2 /pcm during the first three quarters of The highest rental rates were in Wrocław and Poznań, with the lowest in Łódź and Katowice. The office market in Katowice saw the first increases in the level of asking rents.

5 301 Średnie ofertowe stawki czynszu EUR/m 2 /miesiąc Average asking rents EUR/m 2 /pcm COB / Warsaw CBD poza COB / Warsaw non-cbd Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Łódź Raport Rynek powierzchni biurowych w Polsce opracowała firma Report Office market in Poland compiled by jest jedną z największych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Ma ponad 500 biur w 61 krajach. Dzięki rocznym obrotom wynoszącym ponad 1,5 miliarda dolarów oraz zatrudnieniu sięgającemu ponad osób na całym świecie, dociera do największej liczby rynków i klientów, świadcząc usługi doradztwa w zakresie nieruchomości. Co roku uczestniczymy w tysiącach transakcji z udziałem międzynarodowych i lokalnych firm. W Polsce istnieje od 1997 roku. Polskie biuro odnosi sukcesy na rynku nieruchomości komercyjnych w następujących dziedzinach: reprezentacja najemców na rynku powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych (renegocjacje umów najmu, obniżanie kosztów najmu, relokacje); zarządzanie portfelami nieruchomości (sprzedaż, wynajem), pośrednictwo w sprzedaży i zakupie działek inwestycyjnych, wyceny nieruchomości, badania rynku nieruchomości, kompleksowe doradztwo inwestycyjne przy sprzedaży i zakupie nieruchomości komercyjnych, kompleksowe doradztwo w zakresie rynku hotelowego i inwestycji w sektorze hotelowym w Polsce, zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. is one of the world s biggest real estate advisory companies. We have over 500 offices in 61 countries. Thanks to annual turnover reaching more than $ 1.5 billion, and the employment of over 12,500 people all over the world, reaches the greatest number of markets and clients, providing advisory services in the real estate sector. Every year we are involved in thousands of transactions with international and local companies. was incorporated in Poland in The Polish office of has been very successful in the commercial property market including: tenant representation in the office, retail and industrial market (renegotiations, leasing cost saving, relocations), property portfolio management (sale, lease), mediation in the sale/purchase process of investment land, property valuation, real estate market research, investment advisory services during the sale/purchase process of commercial real estate, advisory services for the hotel sector and for hotel investments in Poland, commercial property management.

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE

RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE RAPORT II KW. 214 RYNEK KOMERCYJNY W POLSCE BIURA Dynamiczny wzrost zasobów powierzchni biurowej. HANDEL Wzmożona aktywność deweloperska na średnich i małych rynkach. INWESTYCJE Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT SPRING 2015. A Cushman & Wakefi eld Research Publication

MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT SPRING 2015. A Cushman & Wakefi eld Research Publication MARKETBEAT POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefi eld Research Publication SPRING 215 MARKETBEAT A Cushman & Wakefi eld Research Publication Dear Sir / Madam, Cushman & Wakefi eld is the

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015

Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015. Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Przegląd rynku nieruchomości Polska Kwiecień 2015 Przegląd Rynku Nieruchomości I kwartał 2015 Spis treści Gospodarka... 3 Rynek biurowy... 4 Rynek magazynowy... 6 Rynek handlowy... 8 2 Przegląd rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie!

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! 2 2014 price 15 PLN (including 8% VAT) Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. gwarantuje: pomoc w zbudowaniu biznesu w Tarnowie, bardzo korzystne warunki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi

POLSKA RAPORT RYNEK KOMERCYJNY BIUROWY HANDLOWY MAGAZYNOWY INWESTYCYJNY. Rosnące zainteresowanie regionalnymi rynkami biurowymi RAPORT POLSKA RYNEK KOMERCYJNY 214 BIUROWY HANDLOWY INWESTYCYJNY MAGAZYNOWY Rekordowy rok pod względem nowej podaży w Polsce Znaczący wolumen podaży w budowie na głównych rynkach Rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM

RAPORT 2014 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 10-LETNIM RAPORT 214 POLSKA NA TLE EUROPY RYNEK BIUROWY W UJĘCIU 1-LETNIM POLSKA NA TLE EUROPY: RYNEK BIUROWY UJĘCIE 1-LETNIE Miniona dekada była okresem znaczących zmian ekonomicznych jak i politycznych w Polsce.

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY

COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY COMPANY OVERVIEW PROFIL FIRMY The Balmain Asset Management group is one of Europe s most experienced specialist shopping centre asset managers and co-investors. Operating

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. wiosna 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska wiosna 211 A1 S7 Marketbeat raport o rynku nieruchomości wiosna 211 o polsce Kołbaskowo NIEMCY Świecko S3 SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska

MARKETBEAT. raport o rynku nieruchomości w polsce. Jesień 2011. publikacja Cushman & Wakefield polska MARKETBEAT raport o rynku nieruchomości w polsce publikacja Cushman & Wakefield polska Jesień 211 Marketbeat raport o rynku nieruchomości Jesień 211 o polsce NIEMCY S 6 S11 Koszalin S 6 S6 GDAŃSK S7 S22

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

DTZ Research. Property Times Warszawa Biura I poł. 2014 Najemcy wciąż na wygranej pozycji. 30 lipca 2014. Spis treści

DTZ Research. Property Times Warszawa Biura I poł. 2014 Najemcy wciąż na wygranej pozycji. 30 lipca 2014. Spis treści 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(p) Property Times Warszawa Biura I poł. 2014 Najemcy wciąż na wygranej pozycji 30 lipca 2014 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo