KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ"

Transkrypt

1 KOLEJARZ ISSN małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ marzec 2013 r. Nr 222 Działania S na terenie RSK w Krakowie 2 O kolei u ministra 3 Akcja ulotkowa w obronie przewozów regionalnych 4 Ulgi przejazdowe w 2013 r. 5 PDO w PKP PLK S.A. w 2013 r. 6 Sytuacja w PR-ach 8 Nowe twarze w Zarządzie Cargo 8 przy PKP PLK S.A. Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie Kraków, ul. Spławy 2A tel.: , tel. kom.: Stoją od lewej: Krzysztof Jeliński członek KR, Sławomir Jaworski z-ca przewodniczącego KZ, Zdzisław Antosik z-ca przewodniczącego KZ, Mariusz Pilichowski przewodniczący Komisji Zakładowej, Jan Brąszkowski sekretarz KZ, Marek Nowak członek KZ, siedzą od lewej: Maria Marzec z-ca przewodniczącego KZ, p.o. skarbnika, Paweł Waśniowski - członek KZ, Adam Świercz przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Nowicki członek KR, na zdjęciu nieobecny: Marek Sieczka członek KZ. Akcja ulotkowa w obronie przewozów regionalnych Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność przy Regionie Małopolskim rozpoczęła w dniu 19 lutego br. akcję informacyjno-ulotkową na dworcach kolejowych w Małopolsce. Jej celem jest dotarcie do społeczeństwa z informacją o zagrożeniach jakie mogą powstać dla pasażerów, na skutek działania samorządu wojewódzkiego, zmierzającego do powołania nowej samorządowej spółki (Koleje Małopolskie) zajmującej się kolejowymi przewozami regionalnymi w Małopolsce. Kilkudniowa akcja poprzedzona została konferencją prasową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Ze strony związkowej wzięli w niej udział przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy Henryk Sikora, przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność Wojciech Grzeszek oraz przewodniczący Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych Ireneusz Dynowski. DOKOŃCZENIE NA STR. 4 Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła Drogim Czytelnikom Kolejarza Małopolskiego, Członkom i Sympatykom NSZZ Solidarność życzy Przewodniczący RSK NSZZ S Henryk Sikora KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 1

2 Działania S na terenie RSK w Krakowie Z zastępcą przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność w Krakowie oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ S przy Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie Wojciechem Bułatem rozmawia Stanisław Waligóra. S.W.: Panie przewodniczący, mamy takie dziwne szczęście, że nasze rozmowy zawsze następują po akcji protestacyjnej lub strajkowej. Dnia 25 stycznia 2013 r. został przeprowadzony strajk ostrzegawczy, którego celem była obrona przysługujących kolejarzom uprawnień przejazdowych. Jak pan ocenia przeprowadzoną akcję strajkową na terenie działania RSK NSZZ S przy Regionie Małopolskim. W.B.: Akcja strajkowa została przeprowadzona prawidłowo i oceniam ją jako udaną. Musimy wziąć pod uwagę w jak trudnym obecnie znajdujemy się okresie, kolejarze coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy i nie są to obawy bezpodstawne. W obecnej sytuacji ciężko jest zmobilizować ludzi do akcji strajkowej. Kolejarze uznali za stosowne włączyć się w organizowany przez związki zawodowe strajk, którego celem była obrona ostatniego prawa nabytego kolejarzy. Przyczyniło się do tego bardzo duże zaangażowanie pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Według mojej oceny, akcja wyszła lepiej niż na samym wstępie się zapowiadała. Dużo więcej (niż przewidywaliśmy) posterunków ruch czynnie poparło postulaty związkowe. Koniecznie, jeszcze raz, muszę wspomnieć o dużym zaangażowaniu pracowników spółki IC. Złośliwi mówią, że cała akcja strajkowa (przeprowadzona przez największe kolejowe związki zawodowe), to około 50 ludzi którzy zablokowali tory. Czy mógłby się pan odnieść do tego stwierdzenia? Ile osób brało udział w strajku na terenie Małopolski? Kolejarzy biorących czynny udział w strajku ostrzegawczym, było zdecydowanie więcej niż 50 osób. Muszę podkreślić, że nie przeprowadzaliśmy w trakcie jej trwania blokady torów. Tylko pod nastawnią w Krakowie Głównym zebrała się grupa poparcia licząca 50 osób, która dawała wsparcie tym ludziom, którzy wzięli na siebie ciężar przeprowadzenia strajku. Podobnie było na innych stacjach. W Małopolsce strajkowano również m.in. w: Krakowie Płaszowie, Oświęcimiu, Trzebini, Batowicach, Tunelu, Nowym Sączu, Chabówce, Suchej Beskidzkiej, Stróżach. Jak pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie przyjęli osiągnięte porozumienie w sprawie ulg przejazdowych? Z rozmów, które przeprowadzałem wynika, że generalnie pracownicy są zadowoleni. Natomiast po podpisaniu porozumienia pojawił się jeden mankament. Mimo, że w porozumieniu zapisano zniżkę w kwocie 99%, to wartości zniżek dla kolejarzy nie przełożyły się na ceny biletów w kasach kolejowych. Z opóźnieniem zostały uruchomione procesy dostosowania systemów komputerowych. Otrzymujemy sygnały, że jeszcze do dziś są kasy biletowe, gdzie nie wprowadzono zamiany oprogramowania. Oceniając wartość zawartego porozumienia, musimy wziąć pod uwagę, że chciano nas pozbawić ulg, następnie proponowano je w wysokości 50%. Dzięki postawie związków zawodowych i wsparciu ich stanowiska przez kolejarzy udało się KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 2 nam obronić to ostanie nabyte prawo do ulg przejazdowych. Pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie doskonale to rozumieją. W tym miejscu muszę powiedzieć, że strajk przełożył się bardzo pozytywnie na te regiony gdzie już wprowadzono przewozy regionalne, które nie respektowały przejazdów ulgowych dla kolejarzy. Siła i determinacja pokazana 25 stycznia br. przez kolejarzy, przekonała tych przewoźników do przystąpienia do podpisanego porozumienia. Jaką rolę w organizacji akcji strajkowej na terenie Małopolski odegrała RSK? Głównym organizatorem strajku był Komitet Protestacyjno- Strajkowy, który odpowiadał za organizację, przeprowadzenie i wyniki akcji strajkowej. Należy stwierdzić, że Komitet Protestacyjno-Strajkowy w pełni stanął na wysokości, wykonując to niełatwe zadanie. Trzeba podkreślić, że bez dużego zaangażowania RSK i tworzących ją komisji zakładowych ten strajk nie byłby tak udany. Jest pan zastępcą przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie. Jest to jedyna znana mi komisja NSZZ S działająca wśród kolejarzy, która prowadzi działalność gospodarczą. Czy mógłby pan przybliżyć naszym czytelnikom tę działalność. Chcę zaznaczyć, że Komisja Międzyzakładowa jest właścicielem, zakupionego ze składek członkowskich, ośrodka wypoczynkowego Dom Socjalny Krakus w Zbąszyniu, który jest przygotowany do organizowania wypoczynku naszych członków, a w przypadku niepełnego obłożenia, chętnie udostępniamy go kolejarzom nie będących członkami NSZZ S. Na chwilę obecną jesteśmy w fazie tworzenia spółki Krak- Sol. Chcemy zawiązać działalność gospodarczą aby wspierać działalność Komisji Międzyzakładowej nie tylko ze składek członków związku. Poszerzenie zakresu działalności gospodarczej, poprzez założenie spółki Krak-Sol ma na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową taką jak: promocja związku, zapewnienie wypoczynku i rekreacji członkom Komisji Międzyzakładowej i ich rodzinom, dofinansowanie imprez oraz wsparcie materialne członków związku. Zamysłem powołania spółki Krak-Sol, było to aby prowadzona przez Komisję Międzyzakładową działalność gospodarcza była zgodna z literą prawa, natomiast w statucie spółki wpisaliśmy szerszy program działania, nie chcąc marnować ewentualnych innych okazji do pozyskania dodatkowych środków. Rozumie, że ośrodek w Zbąszyniu przyniósł wiele zadowolenia wypoczywającym w nim kolejarzom, a finansowo wyszedł na swoje. Ośrodek po dokonaniu zakupu i wykonaniu niezbędnych remontów był eksploatowany 1 sezon. Jak w każdej sytuacji, część ludzi jest za, część jest przeciw. Jednak ilość osób zadowolonych zdecydowanie przeważa. Obrachunkowo działalność ośrodka za miniony pierwszy sezon zbilansowała się. Pamiętajmy, że celem prowadzenia ośrodka jest zapewnienie naszym członkom wypoczynku na dobrym poziomie, po atrakcyjnej cenie, przy założeniu, że Komisja Międzyzakładowa nie będzie ponosiła kosztów jego bieżącej działalności. Innymi słowy, ośrodek ma zarabiać na swoje utrzymanie. Idealna sytuacja byłaby wtedy, gdyby obiekt przysparzał Komisji Międzyzakładowej choć niewielkie zyski. Czy to jest możliwe, okaże się po podliczeniu obecnego sezonu. Stawiamy na odpowiedni standard i profesjonalizm. Nie gwarantujemy słońca i pogody, ale reszta jest do dyspozycji gości.

3 Życzę powodzenia na tej trudnej drodze, tym bardziej, że czas na prowadzenie działalności gospodarczej nie jest obecnie korzystny. Proszę mi powiedzieć, czy inne komisje zakładowe korzystają z waszych doświadczeń? W pomyśle założenia i prowadzenia działalności gospodarczej nie jesteśmy prekursorem, przynajmniej wśród kolejowych KZ NSZZ S. Wielu próbowało z różnym skutkiem. Jednak z naszej oferty korzystają inne komisje zakładowe z Polski. Swoich sukcesów jak i kłopotów nie ukrywamy przed kolegami z innych komisji zakładowych ani przed członkami Komisji Międzyzakładowej. Wszystkich zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ S przy Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie: Panie przewodniczący jakie są zadnia RSK NSZZ S przy Regionie Małopolskim na najbliższy okres? Znajdujemy się w bardzo trudnym okresie dla wszystkich zatrudnionych na kolei. Moim zdaniem RSK winna dalej wykonywać to co dotychczas robi bardzo dobrze. Mam na myśli umacnianie współpracy i wskazanie wspólnych kierunków działania wszystkimi kolejarskimi komisjom zakładowym NSZZ S na terenie Małopolski. Bardzo ważnym elementem działań RSK jest wspieranie działań poszczególnych KZ. Oczywiście do tego należy dodać prowadzoną promocję związku, poprzez organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne, wydawnictwa książkowe jak i prowadzenie biuletynu związkowego. Jakie zadania stoją w bieżącym roku przed Komisją Międzyzakładową przy Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie? Komisja Międzyzakładowa zajmuje się przede wszystkim problemem narzuconej restrukturyzacji. W tej chwili mamy do czynienia z różnymi zakusami, np. dotyczącymi zmiany siatki płac, planowanej likwidacji linii kolejowych (zatrudnienia), czy choćby Programu Dobrowolnych Odejść. Mówi się o zmianach do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. To co wymieniłem znajduje się obecnie w fazie planów i zamysłów. Jednak my musimy to wszystko już dziś analizować, aby być gotowymi do dyskusji, np. zmiany do ZUZP mają być przedstawione do opiniowania w czerwcu. Generalnie, jako Komisja Międzyzakładowa, staramy się dbać o naszych członków, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym się najgorzej powodzi (np. pracują na posterunkach znajdujących się na liniach przeznaczonych do likwidacji) i najbardziej potrzebują naszego solidarnego wsparcia. Mówiąc o zamykaniu linii kolejowych, muszę zapytać o ewentualne zamknięcie Szlaku Papieskiego, jak Komisja Międzyzakładowa ocenia takie posunięcie? Oczywiście bardzo negatywnie. W tej sprawie pisaliśmy już wiele monitów, oraz podejmowaliśmy wszelkie możliwe starania. Jednak te wszystkie działania nie mogą znaleźć siły przebicia. Linia która została starannie odbudowana i poświęcona pamięci najwybitniejszego Polaka, zostanie zamknięta. Ten sam los spotka specjalny Pociąg Papieski, który miał służyć m.in. promocji regionu. Dziwi nas polityka Urzędu Marszałkowskiego, który nie chce utrzymać tej jedynej w Polsce perełki. Czy jest coś, co by pan przewodniczący chciał przekazać naszym czytelnikom? Chciałbym prosić wszystkich członków RSK o dalszą solidarną współpracę. Abyśmy się nie dzielili na poszczególne spółki, tylko razem walczyli o nasze wspólne dobro. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, życzę wszystkim kolejarzom i ich rodzinom błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego i wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. O KOLEI u ministra Spotkanie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Rady Nadzorczej i Zarządu PKP S.A., z ministrem Sławomirem Nowakiem, obfitowało w wątki dotyczące funkcjonowania spółki PKP PLK S.A. Minister przedstawił założenia polityki rządu, w stosunku do kolei i Grupy PKP. Mówił o działaniach proklienckich nastawionych na obsługę pasażera. Podkreślił, że istotnym problemem są inwestycje, które mają być efektywniej prowadzone. Zarząd PKP S.A. w swoich zadaniach ma określone przyspieszenie realizacji procesów inwestycyjnych w PLK. Część swojej wypowiedzi poświęcił konieczności szeroko rozumianej restrukturyzacji PLK ta firma jest nadto rozrośnięta w koszty powiedział gospodarz spotkania. Restrukturyzacja ma dotyczyć również zatrudnienia chodzi o to by w PLK oszczędzać pieniądze i racjonalnie nimi zarządzać. Wypowiedź Ministra dotyczyła również zagadnień dotyczących ponoszonych kosztów oczekuję od Rady Nadzorczej, racjonalnego zarządzania majątkiem PKP i racjonalizacji kosztów powiedział Nowak. Nie jest przewidywana całościowa prywatyzacja Cargo i Intercity do 2015 r. Cargo ma się przygotować do debiutu giełdowego a IC ma dalej redukować koszty, tak aby być może w niedalekiej przyszłości, spółka zadebiutowała na giełdzie. Minister mówił o niezbędnych dla konkurencyjności IC inwestycjach taborowych. W Grupie PKP prowadzony będzie program konsolidacji spółek. Zdaniem ministra nie ma możliwości przejęcia z powrotem przewozów regionalnych. Wśród wielu wypowiedzi i pytań, które padały od przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A., podniosłem problem polityki aportowej PKP S.A., w odniesieniu do zapisów ustawowych o przekazywaniu majątku niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej spółek zależnych. Proces ten jest wyhamowywany a pogląd PKP S.A. jest taki, że lepiej sprzedać niż aportować (z aportowania PKP S.A. nic nie ma). Takie podejście komercyjne często przeważa nad zdrowym rozsądkiem i interesem kolei (przykładem jest zamiar sprzedaży budynku przy Pl. Matejki 12 w Krakowie). Minister odniósł się do tego problemu najkrócej jak mógł mamy długi i musimy sprzedawać. Poruszyłem temat optymalizacji linii kolejowych prezentując pogląd, że to Państwo powinno określić długość linii kolejowych, które chce aby były eksploatowane przez zarządcę infrastruktury i zawrzeć kontrakt na ich utrzymanie. Dopiero do tak określonej długości linii i ich rozmieszczenia, dostosować strukturę organizacyjną PLK, a nie odwrotnie, tak jak to chce się zrobić obecnie. Minister mówił o trwających pracach (wieloletnich?) nad kontraktem umową na utrzymanie infrastruktury, nie mniej jednak co roku PLK otrzymuje z budżetu coraz to większe kwoty na ten cel. Powtórzył pogląd o konieczności zmian i lepszym zarządzaniu w PLK. Następnie poruszyłem problem komunalizacji gruntów PKP S.A. na rzecz gmin (z wykorzystaniem nieprecyzyjnego prawa). Przykładem może być budynek dworca w Zakopanem, wraz z przyległym układem torowym z peronami oraz placem obok dworca, które w wyniku przeprowadzonej komunalizacji stały się własnością gminy. Kolej straciła nieruchomości, które mogły by być zbyte (tym samym uszczuplono ustawowy odpis w wysokości 15% od wartości nieruchomości na Fundusz Własności Pracowniczej). Minister poprosił o zapisanie tego problemu, aby móc coś zaradzić. Zobaczymy, co zrobi minister. Nie zabrakło tematyki dotyczącej ulg przejazdowych i strajku ostrzegawczego. Było to drugie spotkanie ministra Nowaka z Radą i Zarządem PKP S.A., od czasu objęcia przez niego stanowiska Uważam, że spotkania takie są potrzebne a wymiana stanowisk i dyskusja o wielu problemach kolejowych, bardzo pożyteczna. Henryk Sikora KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 3

4 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Akcja ulotkowa w obronie przewozów regionalnych Henryk Sikora przedstawił negatywne skutki utworzenia nowej spółki przewozowej w Małopolsce na przykładzie sytuacji z woj. śląskiego, kiedy to w grudniu ub.r. sparaliżowana została komunikacja kolejowa a tysiące pasażerów przez kilka tygodni nie było w stanie dojechać do pracy, szkół itp. Nie tylko chaos na kolei ale i prawdopodobieństwo zwolnień pracowników z obecnego zakładu przewozów regionalnych (MZPR) to zagrożenia, na które NSZZ Solidarność reaguje już teraz, nie czekając na decyzję samorządu wojewódzkiego. Za wręcz oszukiwanie społeczeństwa uważa podawane w mediach argumenty strony samorządowej, że za mniejsze pieniądze zapewnią oni lepszą jakościową kolej, częstsze połączenia, większą punktualność, tańsze bilety czy zawsze czysty tabor. Zdaniem związków są to demagogiczne hasła a rzeczywistość jest taka jak na Śląsku, gdzie straty poniesione przez województwo na skutek niewydolności Kolei Śląskich, liczone są w dziesiątkach milionów złotych, które pokrywać trzeba będzie z pieniędzy podatników. To jest początek, bo jeśli ostatecznie samorząd województwa podejmie decyzję o tworzeniu swojej spółki, a stanie się to być może pod koniec tego roku, to w zależności od sytuacji będą prowadzone dalsze działania zapowiedział Sikora Wojciech Grzeszek zwrócił uwagę na problem wzrastającego bezrobocia i braku reakcji na to zjawisko. Coraz więcej likwidujących się zakładów pracy, w miejsce których nie powstaje nic nowego, planach kolei aglomeracyjnych, które jak na razie pozostają tylko na papierze. Poinformował również o ogólnopolskiej akcji Solidarności, która odbędzie się 26 marca br. przed Urzędami Wojewódzkimi, w dniu 4-godzinnego strajku ostrzegawczego na Śląsku. Problem zwolnień pracowników w MZPR kontynuowany był w wypowiedzi Ireneusza Dynowskiego, który przedstawił sytuację zatrudnieniową i trwające aktualnie zwolnienia kasjerek, z powodu zamykania kas na dworcach w Małopolsce. Przygotowywane są następne wypowiedzenia umów o pracę, z pracownikami zaplecza technicznego, spowodowane likwidowaniem kolejnych połączeń kolejowych. O godz w tunelu Magda krakowskiego dworca głównego, kolejarze ubrani w żółte kamizelki Solidarność Małopolska, rozpoczęli rozdawanie 4 tys. ulotek, które w następnych dniach pojawią się również na innych dworcach w całej Małopolsce. Można się z nich dowiedzieć co grozi społeczeństwu Małopolski poprzez powielanie nieudanych eksperymentów, na tak wrażliwym organizmie jakim jest transport publiczny. Zachęca się w nich do podjęcia ogólnospołecznej debaty na temat zasadności powołania nowego przewoźnika, zamiast politycznych decyzji tworzenia na siłę, nowej spółki. O tym, że taka debata jest potrzebna świadczyło zainteresowanie i reakcja osób, które otrzymywały ulotki. Często głośno wyrażane poparcie dla akcji było tego najlepszym dowodem. Prawdą jest, iż wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, odpowiedzialny za transport zapewnia, że powołanie nowej spółki (od 2015 r.) jest jedną z wielu opcji i na razie trwają analizy, to jednak, już teraz należy trzymać rękę na pulsie. W przyszłym roku ogłoszony ma być przetarg na przewozy regionalne na okres lat. Mimo to Roman Ciepiela marketingowo zachwala powstanie Kolei Małopolskich chwaląc się posiadaniem przez województwo 21 swoich składów i planami do 2020 przewidującymi zwiększenie ich ilości do 40 sztuk. Dla porównania konfrontuje z nimi często 40-letnie składy jakimi dysponuje MZPR. KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 4 Konferencja prasowa w biurze RSK cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dziennikarzy. S reprezentowali (od lewej): I. Dynowski (przew. KZ w MZPR), W. Grzeszek (przew. Regionu Małopolskiego radny wojewódzki), H. Sikora (przew. RSK). Akcja ulotkowa w tunelu krakowskiego dworca kolejowego została przyjęta, przez pasażerów korzystających z przewozów regionalnych, życzliwie. Często padały sława poparcia. Uczestnicy akcji ulotkowej apelują do wszystkich, którym leży na sercu przetrwanie kolei regionalnych w Małopolsce, o parcie i wyrażenie swojej opinii na temat powstania nowej spółki do marszałka na adres: Tylko sytuacja wygląda na razie tak jak powiedział pewien zorientowany kolejarz słuchając słów wicemarszałka że te 40-letnie cały czas jeżdżą, a te nowe wicemarszałka już stoją niesprawne w krzakach. I dobrze, żeby się o tym ludzie dowiedzieli. Faktycznie, może jakieś lokalne media zajmą się tym tematem zanim społeczeństwo Małopolski nie zostanie na siłę uszczęśliwione nową spółką, która podobnie jak nowy tabor, od 2015 r. pozostanie w krzakach. Bogdan Ostrowski

5 Ulgi przejazdowe w 2013 r. W dniu 22 lutego 2013 roku, po kilkumiesięcznych negocjacjach, zostało podpisane porozumienie pracodawców kolejowych ze związkami zawodowymi, w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników kolei, ich współmałżonków i dzieci, a także emerytów i rencistów kolejowych oraz pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne. Porozumienie będzie obowiązywać do końca grudnia 2013 roku. Ulgi przejazdowe obowiązują u przewoźników: PKP Intercity, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Koleje Mazowieckie, Warszawska Kolej Dojazdowa, Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie. 1. Pracownikowi przysługuje następująca ulga: 99% ulga w drugiej klasie (cena wykupu przez pracodawcę jednego uprawnienia na rok 2013 wynosi 741 zł netto), istnieje możliwość dopłaty do ulgi w klasie dowolnej w wysokości 135 zł brutto, która w całości przypada na rzecz PKP Intercity, prawo dopłaty do klasy dowolnej nabywa pracownik zatrudniony po 5 latach pracy na kolei. 2. Współmałżonkowi i dzieciom pracowników przysługują następujące ulgi: 80% ulga w drugiej klasie dla współmałżonka przy zachowaniu częściowej odpłatności (pracownik płaci 50 proc. wartości ulgi czyli 370,50 zł netto), 80% ulga w drugiej klasie dla dzieci (w całości finansowana jest przez pracodawcę), istnieje możliwość dopłaty dla nich do ulgi w klasie dowolnej w wysokości 135 zł brutto, która w całości przypada na rzecz PKP Intercity, osoby te nabywają prawo do ulgi wyłącznie po nabyciu prawa do niej, przez pracownika kolejowego, powyższe osoby mają prawo do zakupu biletów jednorazowych oraz okresowych odcinkowych imiennych miesięcznych. 3. Emerytowi i renciście kolejowemu oraz osobie pobierającej kolejowe świadczenie przedemerytalne przysługuje następująca ulga: 99% ulga w drugiej klasie, przy zachowaniu odpłatności ponoszonej przez byłego pracodawcę w wysokości: 120,40 zł brutto za pakiet: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, SKM Trójmiasto, Warszawska Kolej Dojazdowa lub, 139,44 zł brutto za pakiet: Przewozy Regionalne, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie, uprawniony ponosi koszt w wysokości 41,67 zł brutto za każdy pakiet oraz opłatę na pokrycie kosztów pracodawcy, związanych z realizacją wniosku, o wykup ulgowych usług transportowych w 2013 r., w wysokości 10,51 zł, istnieje możliwość dopłaty do ulgi w klasie dowolnej w wysokości 135 zł brutto, która w całości przypada na rzecz PKP Intercity, powyższe osoby mają prawo do zakupu biletów jednorazowych oraz okresowych odcinkowych imiennych miesięcznych oraz biletów sieciowych kwartalnych i rocznych. 4. Opłata za wydanie dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z ulg przejazdowych dla ww. osób wynosi 6 zł (brutto). 5. Ceny biletów okresowych obowiązujące od 1 marca 2013 r. u poniższych przewoźników dla pracownika, emeryta, rencisty kolejowego oraz osoby pobierającej kolejowe świadczenie przedemerytalne wynoszą: PKP Intercity S.A. bilet okresowy miesięczny 2 klasy 38 zł, bilet kwartalny sieciowy 2 klasy 75 zł, bilet roczny sieciowy 2 klasy 187,50 zł, bilet okresowy miesięczny 1 klasy 45 zł, bilet roczny sieciowy 1 klasy 262,50 zł, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. bilet okresowy miesięczny 17 zł (warto zakupić bilet roczny sieciowy, wtedy miesięczny bilet wynosi ok. 14 zł), bilet roczny sieciowy 141,67 zł, UWAGA! dla współmałżonków i dzieci przysługuje wyłącznie zakup biletu okresowego miesięcznego, i tak: PKP Intercity S.A. bilet okresowy miesięczny 2 klasa 106,60 zł, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. bilet okresowy miesięczny, cena w zależności od odległości np. z Krakowa do Tarnowa: 61,40 zł InterRegio, 59,80 zł Regio. Zawarte porozumienie nie kończy sporu zbiorowego pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą. Strony będą kontynuowały mediacje w celu wypracowania zasad stosowania świadczeń przejazdowych na 2014 rok i lata następne (m.in. urealnienie wysokości ulgi, zasady wzrostu cen, itp.). Ustalono, że negocjacje zakończą się w terminie nie później niż do r., który może zostać wydłużony za zgodą obu stron. Na podstawie protokołu z mediacji z dnia r. oraz informacji uzyskanych od przewoźników opracował Henryk Sikora KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 5

6 PDO w PKP PLK S.A. w 2013 roku Realizując Umowę Społeczną w części dotyczącej Porozumienia w sprawie wdrożenia Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w PKP PLK S.A. realizowanego w latach zawartego w dniu 24 maja 2012 r. oraz uwzględniając trwający proces restrukturyzacji, związki zawodowe działające w PKP PLK S.A. zawarły w marcu z Zarządem spółki porozumienie określające zasady wdrożenia PDO w 2013 r. CEL PROGRAMU Wprowadza się go mając na uwadze zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych towarzyszących zmianom technologicznym i organizacyjnym w Spółce, jako program zachęt finansowych dla pracowników spełniających warunki wymagane do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych lub odchodzących z pracy wskutek wspomnianych zmian, którzy będą zainteresowani rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Nabycie prawa do świadczenia emerytalnego oznacza spełnienie ustawowych warunków wymaganych do uzyskania świadczenia emerytalnego z FUS (w tym także tzw. wcześniejszej emerytury ) lub z Funduszu Emerytur Pomostowych. Pracodawca w 2013 r. zamierza zmniejszyć zatrudnienie maksymalnie o pracowników. Maksymalna ilość pracowników (w zespołach) planowana do objęcia PDO w 2013 r. wynosi: 1. Nadzór, obsługa administracyjna i technologiczna 410 pracowników. 2. Utrzymanie drogi kolejowej 139 pracowników. 3. Utrzymanie urządzeń automatyki 44 pracowników. 4. Inżynieria ruchu 566 pracowników. 5. Działalność dodatkowa 141 pracowników. Niezależnie od ustaleń PDO, o zamiarze likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku, pracodawca powiadomi co najmniej na 30 dni przed realizacją tego zamiaru organizacje związkowe, wraz z uzasadnieniem technicznoekonomicznym tej decyzji oraz jej skutków dla pracowników. ZAKRES PROGRAMU PDO dotyczy wszystkich pracowników Spółki spełniających jego kryteria i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu rozpoczęcia obowiązywania programu, tj. 1 stycznia 2013 r. Przystąpienie pracownika do Programu jest dobrowolne, a rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników, zgodnie z warunkami przewidzianymi przez PDO. Pracownicy nieposiadający prawa do świadczenia emerytalnego, zatrudnieni na stanowiskach pracy, które nie będą podlegać odtworzeniu, w pierwszej kolejności objęci będą procesem przekwalifikowania na wolne stanowiska pracy w Spółce. Warunek udziału w PDO, jakim jest nieodtworzenie stanowiska pracy po odejściu pracownika jest spełniony także wtedy, gdy inny pracownik PKP PLK S.A. przechodzi na to stanowisko po przeszkoleniu w ramach rekrutacji wewnętrznej, ale zasada zmniejszenia zatrudnienia w macierzystej jednostce organizacyjnej jest utrzymana. Zasady PDO nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących i niedotyczących pracownika, a także w trybie art. 52 Kodeksu pracy, rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu, na jaki była zawarta oraz wygaśnięcia stosunku pracy. PDO realizowane w 2013 r. obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA Pracownik zainteresowany rozwiązaniem umowy o pracę w ramach PDO, składa wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z ustalonym wzorem. Wniosek ten należy składać w komórce organizacyjnej ds. pracowniczych w jednostce organizacyjnej pracownika (można to załatwić w sekcji) celem zaopiniowania jej przez dyrektora. Wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w 2013 r. należy składać w okresie kwiecień maj 2013 r. W razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy Członek Zarządu dyrektor ds. pracowniczych może przedłużyć przyjęty termin lub ustalić dodatkowe terminy składania wniosków, jak również wyrazić zgodę na objęcie programem PDO osób nie spełniających wymogów określonych w porozumieniu. Złożony przez pracownika wniosek, zaopiniowany przez dyrektora jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, zostanie rozpatrzony przez Członka Zarządu dyrektora ds. pracowniczych lub upoważnioną przez niego osobę w terminie 15 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika. Informacja o decyzji o uwzględnieniu wniosku lub odmowie uwzględnienia wniosku zostanie przekazana właściwej jednostce organizacyjnej Spółki, a następnie pracownikowi nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia decyzji. Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie jest wiążący dla pracodawcy. Nie uwzględnienie wniosku nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń pracownika wobec pracodawcy. Porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach PDO zostaną zawarte z pracownikami, których wnioski zostały uwzględnione, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownikowi przekazana została informacja o uwzględnieniu złożonego wniosku, natomiast rozwiązanie umów o pracę na mocy porozumień następować będzie głównie w drugim półroczu 2013 r. W przypadkach związanych ze szczególnymi potrzebami pracodawcy, w szczególności konieczności zakończenia prac czy projektów do wykonania, w które zaangażowani są poszczególni pracownicy, kierownik jednostki organizacyjnej może zaproponować inną datę rozwiązania umowy o pracę uwzględniającą zakończenie ww. prac, jednak nie później niż do końca roku, w którym pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku po ustalonym terminie (koniec maja), pracodawca umożliwi pracownikowi wzięcie udziału w PDO także w innym terminie. KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO PDO Podstawowe kryteria to: 1. Spełnienie warunków wymaganych do nabycia świadczenia emerytalnego w roku kalendarzowym złożenia wniosku. 2. Posiadanie co najmniej 30-letniego okresu pracy na kolei w rozumieniu 2 ust. 4 obowiązującego ZUZP. 3. Posiadane przez pracownika kwalifikacje i umiejętności oraz przydatność pracownika dla realizacji celów spółki. 4. Wielkość zatrudnienia w zespołach/na stanowiskach w stosunku do potrzeb. ŚWIADCZENIA FINANSOWE DLA Korzystających Z PDO Pracownikowi, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę w ramach Programu, przysługuje: 1. Odprawa pieniężna (Dz. U. nr 90 z 2003 r., poz. 844 ze zm.) w wysokości: a) jednomiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata, b) dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat, KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 6

7 c) trzymiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat. Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-ktotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 2. Dodatkowa odprawa pieniężna w wysokości zł, z zastrzeżeniem, że pracownikom posiadającym prawo do świadczeń emerytalnych, którzy nie zawarli porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach PDO w roku nabycia tego prawa, przysługiwać będzie odprawa w wysokości: a) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w pierwszym roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, b) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drugim roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, c) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trzecim roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych. Uwaga! Za rok nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w 2012 r. uważa się nabycie przez pracownika tego prawa, zarówno w 2012 r., jak i w latach poprzednich. 3. Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynikający z 8 ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. (z uwzględnieniem postanowień 1 ust. 3 ZUZP) lub art. 36 Kodeksu pracy, który będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. ODPRAWA EMERYTALNA, NAGRODA JUBILEUSZOWA 1. Pracownik, z którym rozwiązana zostanie umowa o pracę w ramach PDO, a który spełnia warunki do nabycia uprawnień emerytalnych będzie uprawniony do odprawy emerytalnej na podstawie Załącznika Nr 13 do ZUZP po złożeniu stosownego oświadczenia oraz do nagrody jubileuszowej, na podstawie ust. 8 Załącznika nr 12 do ZUZP, jeżeli do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje takiemu pracownikowi mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa będzie wypłacona w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w ZUZP. 2. Pracownikowi, który w ramach PDO rozwiąże umowę o pracę na mocy porozumienia stron w dacie przypadającej przed nabyciem uprawnień do nagrody jubileuszowej na podstawie Zał. nr 12 do ZUZP, a które to uprawnienia pracownik nabyłby pozostając w zatrudnieniu w okresie do końca roku, w którym zostanie rozwiązana umowa o pracę, będzie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 12 do ZUZP. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Kwota należnych świadczeń wynikających z Porozumienia zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego pracownika, najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę. Kwoty świadczeń są kwotami brutto. URLOPY WYPOCZYNKOWE Pracownik, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę w ramach PDO, a który posiada uprawnienia emerytalne i złożył stosowne oświadczenie, że skorzysta z tego uprawnienia, ma prawo w danym roku kalendarzowym w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przejściem na emeryturę do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, zgodnie z zasadami określonymi w 52 ust. 2 ZUZP. DOTYCHCZASOWE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE UCZESTNIKÓW PDO Wzajemne zobowiązania wynikające z umów na dofinansowanie nauki zostaną umorzone. Zobowiązania finansowe wynikające z zaciągnięcia pożyczek z ZFŚS, podlegają zasadom spłaty określonym w umowach dotyczących udzielenia pożyczki. Na pisemny wniosek pracownika oraz za zgodą Komisji Socjalnej i poręczycieli pożyczki, spłata może zostać rozłożona na raty. ZWROT ŚWIADCZEŃ Pracownik, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych świadczeń (tzn. ww. Dodatkowej odprawy pieniężnej, Odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynikający z 8 ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. oraz nagrody jubileuszowej) w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia w PKP PLK S.A., na podstawie umowy o pracę, w okresie 18 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę w ramach PDO. INNE ŚWIADCZENIA Pracownicy, których umowy o pracę zostaną rozwiązane na mocy porozumienia stron w ramach PDO, otrzymają, po wyrażeniu takiego zainteresowania, bezpłatny dostęp do materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej, poruszania się po rynku pracy, pisania życiorysu i innego rodzaju porad. Dodatkowo zainteresowani pracownicy uzyskają wsparcie w procesie analizy dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej i planowaniu kolejnych kroków w dążeniu do znalezienia stanowiska pracy zgodnego ze swoimi oczekiwaniami i możliwościami. Formą zgłoszenia się do uzyskania tego typu pomocy będzie zgłoszenie pisemnego wniosku do komórki organizacyjnej ds. pracowniczych macierzystej jednostki organizacyjnej pracownika. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z INICJATYWY PRACO- DAWCY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze likwidacji jego stanowiska pracy, a także rozważyć w pierwszej kolejności jego kandydaturę na wakujące stanowiska pracy, odpowiadające jego kwalifikacjom lub takie, na których podjecie pracy przez pracownika będzie możliwe po jego wcześniejszym przeszkoleniu. Pracownik, który nie wyraził zgody na zamianę stanowiska pracy lub z którym nie zostało zawarte porozumienie stron ustalające nowe warunki zatrudnienia na innym stanowisku pracy w spółce, może skorzystać z PDO. Warunkiem objęcia pracownika PDO jest złożenie przez niego stosownego wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji Pracodawcy skierowanej imiennie do pracownika dotyczącej możliwości objęcia go tym programem. Wniosek złożony przez pracownika w w/w trybie Pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć pozytywnie na zasadach określonych PDO. Nie złożenie przez pracownika wniosku, nie wstrzymuje wdrożenia przez Pracodawcę procedury wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa pracy. W tym przypadku pracownik może skorzystać ze świadczeń opisanych wyżej jako Inne Świadczenia. Z.L. KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 7

8 Sytuacja w PR-ach Krakowski Zakład Przewozów Regionalnych walczy o przetrwanie i z pełną determinacją wypracowuje rozwiązania, które mają poprawić jego finansową atrakcyjność. Dziwne słowo ale akuratne w dzisiejszym zmaterializowanym świecie, firma musi być ciągle bardziej atrakcyjna finansowo. Koszty, to jest to, co właściciele lubią najbardziej, dodając do nich najważniejszy przymiotnik małe. Dyrekcja Zakładu skupia się obecnie na dopieszczaniu tego elementu. Zmieniliśmy siedzibę firm, oszczędzając na czynszu i mediach, ale to nie pozwoliło pracownikom odetchnąć z ulgą. Zaczęły się zwolnienia. Na pierwszy ogień poszły kasjerki, nie muszę nikomu mówić ile ich zwolniono wystarczy popatrzeć ile kas biletowych PR pozostało w Małopolsce. Kolejny etap to drużyny konduktorskie na które też padł palec poszukiwaczy oszczędności. Jak szukać to dokładnie. Obecnie znaczne odchudzanie odbywa się w zapleczu technicznym, w administracji i w zespole pracowników gospodarczych. Z ciężkim sercem żegnamy koleżanki i kolegów którzy przepracowali w kolejnictwie wiele lat, a musieli odejść tylko z powodu cięcia kosztów. Aby nie czuć się jak niepotrzebny balast, cała załoga korzysta z urlopów bezpłatnych, które mamy nadzieję znacząco przyczynią się do obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu. Może tym posunięciem uda się uchronić przed zwolnieniami kolejnych pracowników. Mamy świetną załogę, która kolejny raz zdała egzamin z dojrzałości. Ludzie naprawdę rozumieją potrzebę takich działań. Zastanawiamy się tylko czy te wszystkie ofiary przyniosą poprawę sytuacji zakładu i czy uda się nie podzielić losu zlikwidowanego Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Załoga ma świadomość że ważą się nasze losy, ale z drugiej strony nie jest w porządku to, że nie wiemy jaką przyszłość szykują nasi właściciele (16 marszałków województw w tym, marszałek województwa małopolskiego) i jak będziemy funkcjonować w odleglejszej perspektywie. Bernadetta Kaszowska Prywatne Koleje Linowe Prywatyzacja Spółki Polskie Koleje Linowe w Zakopanem wkroczyła w nowy etap. 11 stycznia bieżącego roku rozpoczęło się badanie spółki przez 6 potencjalnych inwestorów, którzy złożyli oferty wstępne: Polskie Koleje Górskie S.A., Centrum Targowe Ptak S.A., Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Bachleda Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o., Tomasz Żarnecki. W pierwszym etapie na krótkiej liście inwestorów zakwalifikowanych do dalszego etapu prywatyzacji Polskich Kolei Linowych, znalazły się pierwsze z czterech ww. podmiotów, kolejne 2 podmioty zostały dołączone do krótkiej listy po uzupełnieniu informacji. Oferty czterech podmiotów zostały odrzucone (m.in. słowacki TMR, uznawany za głównego faworyta). Potencjalni nabywcy mogli składać oferty wstępne na zakup do 100 proc. akcji PKL. Analizowana była przede wszystkim cena i wiarygodność finansowa podmiotu. Harmonogram procesu prywatyzacyjnego pozostaje bez zmian, jego finalizacja planowana jest do końca I półrocza 2013 roku. Po badaniu spółki podmioty uczestniczące w procesie będą miały możliwość złożenia oferty wiążącej, będącej następnie przedmiotem bezpośrednich negocjacji z PKP S.A. Nowe twarze w Zarządzie Cargo Walne Zgromadzenie spółki PKP Cargo S.A. powołało na stanowisko prezesa Łukasza Boronia, dotychczasowego członka Zarządu ds. finansowych PKP Cargo. Łukasz Boroń objął stanowisko po Wojciechu Balczunie, który zrezygnował z kierowania PKP Cargo pod koniec stycznia tego roku. Posiada on ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w procesach restrukturyzacji, fuzji, przejęć, wycen i finansowania firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Przez cztery lata pracował w firmie konsultingowej KPMG Corporate Finance, gdzie jako wicedyrektor działu odpowiadał za doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, wycenach i restrukturyzacji. Od 2011 roku był wicedyrektorem Erste Group Bank AG Investment Banking w Wiedniu, gdzie odpowiadał za procesy, związane z fuzjami i przejęciami. Od lipca 2012 zasiada w zarządzie PKP Cargo. Zdaniem Jakuba Karnowskiego, prezesa PKP S.A. i szefa Rady Nadzorczej PKP Cargo Najważniejszym zadaniem nowego prezesa jest sprawne poprowadzenie procesu prywatyzacji i przygotowanie PKP Cargo do debiutu na giełdzie. Stanowisko członka Zarządu ds. finansowych objął Adam Purwin, który od maja 2012 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego w PKP S.A. Przygotowywał m.in. strategię prywatyzacyjną Grupy PKP. Wcześniej pracował przez prawie 15 lat w bankowym sektorze komercyjnym (BRE Bank, Bank Pekao, PKO BP) i publicznym (BGK), zajmując się m.in. finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem kapitałowym, zagadnieniami z zakresu fuzji i przejęć oraz wycenami przedsiębiorstw. Nowym członkiem Zarządu ds. handlowych został Sylwester Sigiel, wieloletni szef PKP Cargo Centrum Logistyczne w Małaszewiczach, zastępując Marka Zaleśnego, który złożył rezygnację 13 marca br. (Marek Zaleśny pozostaje jednak w spółce na stanowisku doradcy Zarządu ds. handlowych). Sylwester Sigiel jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo Centrum Logistyczne Medyka Żurawica. Zanim związał się z PKP Cargo Logistics pracował m.in. w spółkach kolejowych grupy CTL oraz w firmie Węglokoks. Z wykształcenia ekonomista, ukończył Akademię w Katowicach, a następnie studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Szkole Głównej Handlowej. W procesie prywatyzacji, PKP S.A. wspierane jest przez Dom Maklerski PKO BP oraz kancelarię prawną Weil, Gotshal & Manges. Równocześnie w Sejmie odbyła się debata poświęcona prywatyzacji PKL. Po burzliwej dyskusji posłowie zadecydowali, że projekt ustawy, autorstwa posłów PiS, zakładający przekazanie akcji Polskich Kolei Linowych władzom woj. małopolskiego, wróci do dalszych prac w komisjach infrastruktury, samorządu terytorialnego i skarbu. Zdaniem Ministra Nowaka To musi być prywatna własność, będzie lepiej zarządzana niż dotychczas. W głosowaniu uczestniczyło 444 posłów, za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 217, przeciw 221, a sześciu wstrzymało się od głosu. Za odrzuceniem projektu opowiedzieli się wszyscy posłowie PO uczestniczący w głosowaniu. Przeciw - wszyscy głosujący z PiS, Ruchu Palikota, SLD i Solidarnej Polski. Za odrzuceniem opowiedziało się 19 posłów PSL, a czterech posłów tej partii było przeciw. Przeciw zagłosowało też dwóch posłów niezrzeszonych, a jeden był za. WYDAWCA: Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ Solidarność przy ZR-M. ADRES WYDAWCY I REDAKCJI: PL. MATEJKI 12, KRAKÓW, tel.: Redaguje zespół w składzie: B. Kaszowska, Z. Lis, H. Sikora, S. Waligóra. Skład i korekta: «SW Tekst», tel.: Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., Węgrzce ul. Forteczna 20A, tel.:

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014?

Bardziej szczegółowo

Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO

Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO Magazyn Pracowników PKP CARGO Nr 1 (19) 2013 Łukasz Boroń prezes Zarządu PKP CARGO Rozmowa str. 3 Łukasz Boroń: Chciałbym poprosić Państwa o współpracę, której efektem będą jeszcze lepsze wyniki. Chcę,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Rusza budowa terminal w Poznaniu FRanowie str. 10-11 sonda biznes święta str. 3-22 str. 6 str. 23

Rusza budowa terminal w Poznaniu FRanowie str. 10-11 sonda biznes święta str. 3-22 str. 6 str. 23 Magazyn Pracowników PKP CARGO Nr 4 (18) 2012 kalendarzyk na 2013 r. w formie zakładki do książek! W środku: Rusza budowa terminalu w Poznaniu Franowie str. 10-11 sonda Wojciech Balczun: Przyszły rok nie

Bardziej szczegółowo

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo