Mind Partners = Katalizator Sukcesu!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mind Partners = Katalizator Sukcesu!"

Transkrypt

1 Mind Partners = Katalizator Sukcesu! Jesteśmy Katalizatorem Waszego Sukcesu! Tworzymy i prowadzimy systemowe procesy w celu rozwoju liderów, zespołów i organizacji. Mind Partners to Europejska Grupa Mentorów i Coachów Certyfikowanych. Współpracujemy z kilkudziesięcioma najlepszymi coachami i mentorami w Polsce, Europie, a właściwie na całym świecie. Wspólnie pracujemy i rozwijamy się w ramach moderowanej przez nas Community of Practice. Mind Partners katalizuje przyśpiesza SUKCES swoich Klientów i Partnerów biznesowych: Integrujemy różnorodny know-how tworząc unikalną wartość dodaną Efekt skali specjalizujemy się w zarządzaniu dużymi projektami systemowymi Wspieramy w definiowaniu celów i mierzymy rezultaty (ROE i ROI) Nasi Klienci to liderzy w swoich branżach w Polsce i na świecie Jesteśmy ludźmi biznesu byliśmy top liderami w międzynarodowych korporacjach Współpracujemy z brytyjskimi i amerykańskim partnerami Rozwijamy społeczność najlepszych praktyków coachingu-mentoringu Jesteśmy superwizorami coachingu i mentoringu (akredytacja w toku) Umożliwiamy międzynarodowy rozwój w Polsce Filozofia Biznesu W dialogu i współpracy z Klientem inicjatorem zmian realizujemy ukierunkowane, systemowe działania, które przekładają się na mierzalne wyniki liderów, zespołów i organizacji. Podejście systemowe w tworzeniu rozwiązań Koncentrujemy się na długofalowym, wielopłaszczyznowym oddziaływaniu (mniej na pojedynczych projektach), które prowadzi organizację do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Zwykle rozpoczynamy współpracę od najwyższego szczebla organizacji, przez średni szczebel menedżerski, aż po pracowników liniowych. Organizacja działająca zgodnie z paradygmatem systemowym, zdobywa przewagę konkurencyjną na rynku, dzięki interakcjom, jakie zachodzą w całym systemie tej organizacji, a także dzięki umiejętności reagowania w dużo szybszym tempie niż konkurencja. Nasi Klienci są naszymi najlepszymi Ambasadorami Naszą kluczową kompetencją jest umiejętność prowadzenia strategicznego dialogu i budowania relacji z liderami organizacji, a nasi klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami: Avon BRE Bank CJ International DELOITTE. Dr. Irena Eris Gigaboards Polska GlaxoSmithKlime Hewlett-Packard Polska JOHNSON & JOHNSON Microsoft Pracuj.pl Raben Polska Raiffeisen Bank Polska Teva Pharmaceuticals Wyeth

2 Referencje i Case Study Nasi Klienci są naszymi najlepszymi Ambasadorami Naszą kluczową kompetencją jest umiejętność prowadzenia strategicznego dialogu i budowania relacji z liderami organizacji, a nasi klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami. LIDER ( ) Elastyczne podejście coachów Mind Partners umożliwiło dopasowanie programu i stylu prowadzenia warsztatu do potrzeb zarządu przed, a także już po rozpoczęciu procesu team coachingowego. Dzięki takiemu podejściu Zarząd zdecydował się współtworzyć pierwszy warsztat systemowy, tak aby odpowiadał na nagłe i ważne wyzwania biznesowe. Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska ZESPÓŁ ( ) Przez 8 miesięcy, jako Zespół Regionalnych braliśmy udział w procesie Team Coachingowym, który składał się z 3 spotkań zespołu i 3 spotkań całego TOP- 45. ( ) Dziś możemy powiedzieć, że dzięki naszej pracy na sesjach coachingowych i między nimi wpłynęliśmy na naszą zmianę. Podzieliliśmy się kompetencjami i zawsze reprezentujemy na zewnątrz jedno, wspólne i uzgodnione stanowisko. W tym trudnym czasie potrafimy patrzeć na sprawy ważne i strategiczne oczami całego Banku Zbigniew Kryj, Dyrektor Banku, Oddziału Regionalnego w Kielcach, Raiffeisen Bank Polska ORGANIZACJA ( ) I confirm that I have dealt with Mind Partners since September 2007, during which time they have provided Deloitte with an excellent support in the areas of identifying potential, implementing Development Centre, coaching and business advising. Their work was a major factor in our Pursuit of Excellence Program, helping it to become one of the most appreciated development programs within Deloitte. Gabriela Kirol-Kustosz, Talent Manager, Deloitte Przykładowe projekty GlaxoSmithKline Lider jako Coach / Mentor wprowadzenie ujednoliconej kultury coachingowej do organizacji. Coaching to ważny element kultury organizacji GSK, wszyscy menadżerowie wyższego szczebla wzbogacali swoje umiejętności zarządzania o umiejętności coachingowe podczas różnych programów szkoleniowych. Zaistniała potrzeba stworzenia programu dla top menadżerów, który zrewiduje dotychczasowe doświadczenia i wprowadzi profesjonalny, spójny model kompetencji coachingowo mentoringowych, zachęci do codziennego praktykowania metod współpracy w oparciu o coaching. Programem zostało objętych 16 menadżerów, którzy w trakcie dwu miesięcznego programu poszerzyli swoją samoświadomość o swój własny styl i preferencje, pogłębili wiedzę o profesjonalnym prowadzeniu coachingu i kluczowych kompetencjach coacha. Program prowadzony był na 4 płaszczyznach: Lider Zespołu jako Coach/Mentor, Coaching Indywidualny, Superwizja, Mentoring

3 Podsumowaniem pracy było stworzenie i zaprezentowanie własnego modelu Ja jako Mentor / Coach zaangażowanie uczestników w tak skonstruowany program wzmocniło efekt tego intensywnego szkolenia Ciech SA Koncepcja proponowanego programu została opracowana przez coachów Mind Partners przy współpracy z Clutterbuck Associates, w oparciu o praktyczne i badawcze doświadczenie Prof. Davida Clutterbucka z ostatnich 25 lat oraz doświadczenie jego współpracowników w ponad 20 krajach świata. Koncepcja uwzględnia wnioski z najnowszych badania w zakresie andragogiki, transformacyjnej teorii uczenia się, praktyki refleksyjnej, uczenia się przez doświadczenie, które firma Mind Partners integruje w tworzonych programach coachingowomentoringowych. W centrum naszej uwagi znajduje się fakt, że uczestnicy programu, jako liderzy korzystający z mentoringowego stylu przywództwa, będą pracowali samym sobą ich rozwój osobisty będzie tak samo ważny, jak rozwój kompetencji. Powstały interaktywne moduły szkoleniowe nakierowanego na własny rozwój w roli mentora oraz na opanowanie podstawowego warsztatu kompetencji mentoringowo-coachingowych opisanych w modelu kompetencji mentoringowo-coachingowych EMCC na poziomie foundation. Takie podejście umożliwia uczestnikom kursu uzyskanie europejskiej akredytacji EMCC. Proces uczenia się w tym kursie jest opracowany w ten sposób, żeby umożliwić uczestnikom własną integrację różnych jego aspektów: poszerzonej samoświadomości, nabytych umiejętności, wiedzy (teorii i modeli) oraz doświadczenia praktycznego. Integrujemy dwa podejścia metodologiczne naukę poprzez strukturę (gotowe wzorce i modele) i naukę poprzez doświadczenie (wypracowywanie własnych modeli w oparciu o doświadczenie i podstawowe wzorce). Teoria będzie przekazywana w niezbędnym minimum; zwykle jako podsumowanie doświadczenia. Cały program został przez nas oparty na 5 filarach, które w różnych proporcjach będą odzwierciedlone w każdym z modułów programu szkoleniowego: 1) Rozwój umiejętności mentoringowo-coachingowych wg modelu EMCC 2) Rozwój umiejętności przywódczych 3) Tworzenie własnego modelu: JA jako Mentor i Lider 4) Rozwój Inteligencji Emocjonalnej (IE) 5) Grupa szkoleniowa jako organizacja ucząca się Raiffeisen Bank Polska: roczny projekt systemowy mający na celu integrację, wzrost efektywności i zarządzanie w czasach kryzysu 26 team coachingów dla Zarządu oraz 7 podlegających zespołów wraz z wprowadzeniem diagnostyki Insights Discovery i wynikających z niej (między innymi) zasad komunikacji, skutecznego rozwoju pracowników, oraz diagnostyki TCI prowadzącej do budowania efektywnych i pozytywnych zespołów 47 managerów najwyższego szczebla organizacji objętych programem

4 kontynuacja w formie programu coachingu indywidualnego SystEmIc Coaching Deloitte: roczny program, budujący kulturę coachingową w organizacji w ramach Programu Pursuit of excellence 45 senior managerów objętych programem Dr. Irena Eris Coaching przywódczy z diagnostyką Insights Discovery dla Dyrektora Marketingu, a następnie team coaching dla całego zespołu marketingu Pierwszy coachingowy projekt badawczy w Polsce, mający na celu zbadanie skuteczności coachingu Projekt został przeprowadzony (przy współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, pod kierunkiem Profesor Anny Zalewskiej ) w sześciu firmach: BRE Bank, Raben Polska, CJ International, Teva Pharmaceuticals, Johnson&Johnson, Pracuj. pl W projekcie wzięło udział 50 managerów: każdy z nich miał 6 sesji coachingowych. Badana była skuteczność w zakresie rozwoju 16 kompetencji managerskich. Wyniki potwierdziły skuteczność coachingu w zakresie umiejętności zależnych od jednostki. Mind Partners jest w trakcie realizacji kolejnego badania dot. skuteczności coachingu Przegląd stosowanej metodologii Diagnostyka INSIGHTS Discovery Profil Indywidualny Insights Discovery jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Wierzymy, że dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Profil uczy rozpoznawać i doceniać różnice w tym zakresie. INSIGHTS Full Circle Profil Insights Discovery Full Circle to doskonałe uzupełnienie Profilu Insights Discovery. To także kolejny krok na drodze do pogłębiania samoświadomości. Profil Full Circle nadaje nowy wymiar rozumieniu i percepcji siebie, badając wnikliwie jak nasze preferencje postrzegane są przez osoby ze środowiska zawodowego. Profil Full Circle zaprojektowany jest tak, aby wspierać i rozwijać komunikację jeden na jeden oraz dialog wewnątrz zespołu. 4 Umiejętności Inteligencji Emocjonalnej Test Osoba znajdująca się w sytuacji ciągłych gwałtownych zmian musi umieć szybko i skutecznie tworzyć silne zespoły, efektywnie współdziałać z innymi, w jasny sposób nakreślać cele oraz uzyskiwać pełne zaangażowanie autonomicznych grup. Musi więc korzystać z zestawu wyrafinowanych umiejętności, do których należy rozumienie sposobu myślenia i emocji innych ludzi. Osoba badana postawiona zostaje przed szeregiem życiowych problemów o charakterze emocjonalno-społecznym, a jej zadaniem jest ocena skuteczności zaproponowanych sposobów ich

5 rozwiązania. TIE składa się z czterech podskal: rozpoznawanie emocji, używanie emocji, rozumienie emocji i zarządzanie emocjami, odnoszących się do kluczowych zdolności wyróżnionych w modelu teoretycznym Mayera, Salovey a i Caruso. Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Myers Briggs Type Indicator (MBTI) jest kwestionariuszem samooceny, który identyfikuje i odzwierciedla wartościowe różnice występujące pomiędzy ludźmi wynikające z ich indywidualnych preferencji. MBTI powstał na bazie koncepcji i badań Carla Gustawa Junga związanych z typami osobowościowymi występującymi wśród ludzi. K. Briggs i I. Myers stworzyły i zastosowały kwestionariusz już w latach 40 ubiegłego wieku. Od tego czasu, dzięki intensywnym badaniom MBTI stał się jednym z najlepiej opracowanych narzędzi, wykorzystywanym między innymi do wspierania rozwoju indywidualnego, doskonalenia sposobów komunikacji oraz podnoszenia efektywności pracy zespołowej. Proces informacji zwrotnej dla przełożonego od zespołu/ podwładnych Informacja zwrotna jest podstawą do dalszego rozwoju indywidualnego i zespołowego. Niezwykle rzadko stosuje się odwrotny kierunek przekazywania informacji zwrotnej od zespołu do menedżera/ przełożonego. Niezwykle istotną zatem sprawą staje się potrzeba przekazania przełożonemu informacji zwrotnej od zespołu, wg zasad, standardów i metodologii przyjętej dla konkretnego procesu. Proces należy dostosować do struktury i potrzeb danej organizacji. Zawarte elementy procesu mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb. Rekomendujemy przeprowadzenie procesu dla całej, jednorodnej grupy odbiorców. Werbalny Raport 360 st. Werbalny Raport 360 st. dostarczy klientowi informacji na temat jego kompetencji z perspektywy ważnych dla niego osób. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, które wspiera w rozwoju i wzroście umiejętności interpersonalnych. Proponujemy zebranie informacji od kilku wskazanych przez klienta osób (np. szefa, podwładnego, współpracownika, klienta,...). Ważne jest, żeby klient mógł zrozumieć w jaki sposób kluczowe osoby postrzegają jego/jej efektywność - silne i słabe strony. Team Diagnostic Model (TCI) Team Diagnostic Model (TCI) opracowany przez Team Coaching International definiuje siedem czynników wpływających na produktywność i siedem czynników wpływających na pozytywne nastawienie (zobacz powyżej). Tak zdefiniowany zespół mocnych stron daje kompletny obraz tego jak może funkcjonować wysoce wydajny zespół. Czytelne wykresy dostarczają wielorakich obrazów zespołu tworzonych z zebranych danych. Każdy z nich wnosi coś do całościowego obrazu zespołu. Daje to zespołowi instrument pozwalający poddawać głębokiej refleksji każdy z aspektów jego funkcjonowania. Diagnostyka SPAF (Styl Pracy a Funkcjonowanie) Diagnostyka SPAF pozwala uświadomić sobie, jaki styl pracy dominuje w danej chwili wśród określonych osób. Stanowi ona punkt wyjścia do zdefiniowania mocnych i słabych stron współpracy funkcjonowania danego zbioru osób. Diagnostyka SPAF została zbudowana na podstawie dwóch modeli. Pierwszy, autorstwa John R. Katzenbach, dotyczy wydajności zespołu. Rozróżnia on dwa efektywne zbiorowe style pracy, które można zaobserwować w wielu świetnie prosperujących firmach. Style te są wtedy efektywne, kiedy stosuje się je w określonym czasie, zgodnie z celami, zadaniami i oczekiwaniami jakie stawiane są przed pracownikami. To na jakim etapie są osoby

6 współpracujące ze sobą, zależy od stopnia wspólnego funkcjonowania. Stopień funkcjonowania definiuje drugi model, na podstawie którego został zbudowany SPAF - Pięć dysfunkcji Pracy Zespołowej, autorstwa Patrick a Lencioni. Coaching Indywidualny Executive Coaching Prowadzone przez nas programy executive coaching są przygotowywane w perspektywie systemowej. Proces coachingowy jest omawiany i ustalany pomiędzy Mind Partners, Klientem i Coachee i dostosowywany do indywidualnych potrzeb podczas pierwszej sesji coachingowej. Zawarty wtedy kontrakt pozwala na budowanie twórczej relacji opartej na zaufaniu. Podstawowy proces można poszerzyć o dodatkowe elementy, np. narzędzia diagnostyczne. SystEmIc Coaching SystEmIc Coaching to propozycja dla liderów, którzy biorą odpowiedzialność za własny rozwój, doceniając wartość Inteligencji Emocjonalnej. Oferujemy elastyczny proces, który każdy przywódca będzie mógł dostosować do swoich potrzeb oraz celów, które zdecyduje się realizować w ramach procesu coachingowego. U podstaw opracowanej przez Mind Partners metody SystEmIc Coaching leży przekonanie, że każdą z ról, jakie przyszło Ci pełnić w pracy i życiu poza nią, możesz wykonywać lepiej, jeśli zastosujesz w niej inteligencję emocjonalną. Coaching Zespołów TCI Team Coaching Zespół nie jest zwykłą maszyną, w której można wymieniać części. Każdy zespół to żyjący, dynamiczny system z pisanymi i niepisanymi zasadami, wizją, oczekiwaniami, nastrojami. Skuteczny Team Coaching skupia się z jednej strony na całości jako systemie, a z drugiej zaś na wewnętrznych zależnościach, jakie zachodzą wewnątrz zespołu. Team Coaching to coś więcej niż coachowanie poszczególnych jednostek, by stały się lepszymi członkami zespołu. Zespół musi być także coachowany jako osobny byt, niezależnie od potrzeb jego poszczególnych członków. Team Diagnostic Model bierze pod uwagę dwa podstawowe czynniki: pierwszy optymalizujący produktywność (productivity) i drugi wspierający pozytywne nastawienie (positivity). SPAF Team Coaching W pracy z zespołem wykorzystywana jest Diagnostyka SPAF (Styl Pracy a Funkcjonowanie). Pozwala ona uświadomić sobie, jaki styl pracy dominuje w danej chwili wśród określonych osób. Stanowi ona punkt wyjścia do zdefiniowania mocnych i słabych stron współpracy funkcjonowania danego zbioru osób. Umożliwia to podjęcie decyzji, mających na celu wzmacnianie pozytywnych stron funkcjonowania i określenie konkretnych obszarów do rozwoju.

7 Programy budujące umiejętności coachingowo-mentoringowe Executive Mentoring Program Indywidualny program skierowany do liderów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w roli mentora, żeby wspierać innych menedżerów w ich własnym rozwoju. Program jest prowadzony osobiście przez Prof. Davida Clutterbucka. Program składa się z 4 etapów i trwa ok miesięcy. Lider Zespołu jako Coach i Mentor Lider Zespołu jako Coach i Mentor to program dla liderów, którzy chcą i potrzebują poszerzyć swój styl przywódczy poprzez rozwinięcie kompetencji coachingowo/mentoringowych. Kurs pomoże uczestnikom zwiększyć ich świadomość jakim jestem liderem i jaki mam wpływ na innych oraz zdefiniować obszary ważne dla rozwoju coachingowo-mentoringowego stylu przywództwa. Uczestnicy wypracują i sprawdzą w działaniu własny model przywództwa, który uwzględnia unikalny dla uczestnika sposób wykorzystania kompetencji coachingowo-mentoringowych. Lider jako Team Coach Na szkoleniu wykorzystujemy wiedzę z Team Diagnostic Model (TDM) i metody oceny określające w jasny sposób mocne strony, którymi charakteryzują się skuteczne zespoły. Twarda wiedza, narzędzia i materiały nie wystarczą do osiągnięcia wybitnych wyników; niezbędne jest także pozytywne zaangażowanie oraz sposoby na zneutralizowanie negatywnego podejścia. Akademia dla Mentorów Koncepcja tego programu została opracowana przez coachów-mentorów Mind Partners przy współpracy z Clutterbuck Associates, w oparciu o praktyczne i badawcze doświadczenie Prof. Davida Clutterbucka z ostatnich 25 lat oraz doświadczenie jego współpracowników w ponad 20 krajach świata. Koncepcja uwzględnia wnioski z najnowszych badań w zakresie andragogiki, transformacyjnej teorii uczenia się, praktyki refleksyjnej, uczenia się przez doświadczenie, które firma Mind Partners integruje w tworzonych warsztatach mentoringowych. W przypadku każdego klienta szyjemy na jego miarę program, który opiera się na następujących filarach: Rozwój umiejętności mentoringowo-coachingowych, Tworzenie własnego modelu: JA jako Mentor i Lider, Rozwój Inteligencji Emocjonalnej (IE), Grupa szkoleniowa jako organizacja ucząca się, Superwizja jako narzędzie wsparcia i rozwoju. Superwizja liderów coachów/mentorów, oraz Coachów/Mentorów wewnętrznych Cel - Dbałość o profesjonalne (międzynarodowe standardy) wykorzystanie narzędzi coachingowo - mentoringowych: zgodnie z ich przeznaczeniem Bardzo niewielu coachów otrzymuje jakąkolwiek superwizję, a jest to kluczowy element efektywnego coachingu Effective Coaching, Myles Downey 2003 Superwizja to jeden z najważniejszych procesów integrujących osobisty i zawodowy rozwój coachów, mentorów i konsultanów biznesowych EMCC Conference Zurich 2005

8 Partnerzy Mind Partners i współpracujący z nimi coachowie uczestniczyli w pierwszym w Polsce programie kształtującym Superwizorów Coachingu. Program ten, organizowany przez Academy of Executive Coaching prowadzony był przez najlepszych Superwizorów Akademii, członków APECS. Celem programu była nie tylko nauka i tworzenie indywidualnych modeli superwizji, a także kolejny rok intensywnego samorozwoju, niezbędnego w pracy każdego coacha. Efekty naszej pracy mieli ostatnio szanse poznać coachowie zrzeszeni w Izbie Cochingu w Trójmieście. Hanna Zaleska pomysłodawca i organizator: Dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia na warsztaty pt. Superwizja jako narzędzie rozwoju dla coacha lidera. Byłam pod wrażeniem ciekawej struktury warsztatów, olśnień uczestników, poziomu otwartości grupy i zaciekawienia tematem a od strony trenerskiej - metodyką pracy. Ten warsztat rozpoczął cykl spotkań i szkoleń z zakresu superwizji i interwizji, które prowadzimy systematycznie w Izbie Coachingu Oddziale Pomorskim. A to opinie kilku uczestników: - Warsztat był rewelacyjny! Prowadzony w bardzo ciekawy, angażujący wszystkich uczestników sposób, wykorzystujący różne metody prowadzenia superwizji. - Superwizje, warsztaty są niezbędne w rozwoju coacha - Podoba mi się profesjonalne prowadzenie szkolenia oraz podejście trenera do uczestników. - Najbardziej podobało mi się: wsparcie prowadzącego, znakomita atmosfera, inspirująca grupa, jasna, przystępna struktura prowadzenia warsztatu, możliwość przećwiczenia świeżo nabytych umiejętności, oraz wymiana doświadczeń

9 REFERENCJE

10 Maria Jabłońska-Wołoszyn, HR Director, CJ International ( ) Z dużą przyjemnością chciałabym podzielić się wrażeniami ze wspólnej podróży coachingowej z moim coachem. Podróż ta miała przebiegać do jasno wytyczonego celu, który został uzgodniony przeze mnie i organizację dla której pracuję. Dzięki coachowi już na samym początku tej drogi zobaczyłam wiele możliwości doskonalenia siebie. Wspólne sesje pokazały zarówno moje atuty jako podróżnika, jak i obszary nad którymi powinnam dalej pracować. Celne pytania, ćwiczenia realizowane w trakcie sesji oraz zadania domowe pozwoliły na przećwiczenie zupełnie nowych sposobów postępowania. Coach okazał się bardzo uważnym towarzyszem podróży, wspierającym w pokonywaniu trudnych etapów, nie poddającym się zmęczeniu materiału a jednocześnie ciepłym i taktownym. Na finiszu drogi zobaczyłam jak wiele mam dalszych możliwości rozwoju i jak wiele już zrobiłam. Takie doświadczenie z coachem polecam wszystkim, którzy chcą świadomie wyznaczać sobie cele rozwojowe i nie boją się zmian. ( ) Beata Wróblewska-Mazurkiewicz, HR Manager, Microsoft ( ) I m enormously satisfied with my coaching, and I wanted to underscore that coaching influenced a lot many changes in my behavior. Coach provides constructive feedback. She creates open communicative environment, coaches by example, articulates coaching objectives very well. Coach generates enthusiasm for a shared vision. She sees diversity as an opportunity to increase the performance of the organization and society. She believes people have their own solutions they just have to find them. She has been encouraging me to experiment with my learning. ( ) Agnieszka Tomczak, Human Resources Director, ICI Packaging Coatings ( ) Coach is very enthusiastic and full of energy. She is flexible in adjusting her style to the style of the coached person and in creating an atmosphere of trust and mutual respect. She listens carefully and encourages an open dialog. At the same time she can be very direct when it comes to identifying the problematic areas that shouldn t be escaped from. In the planning phase I see her helping other people to find their own solution to the problem rather than imposing her own view. This makes the coaching results more effective. I found working with coach very inspirational and beneficial, not only for my personal development but also in my professional career. ( ) Referencje od Piotra Czarneckiego, Prezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska załączone jako oddzielny dokument. Zapraszamy również do wysłuchania wywiadu z Piotrem Czarneckim nt. wprowadzania kultury coachingowo-mentoringowej w organizacji:

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137.

Dojrzałość w zarządzaniu projektami jak podejść do tematu? Czy teoria może być praktyczna? Maciej Bodych ISSN 2353-3137. Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.pmi.org.pl marzec 2015 nr 8 ISSN 2353-3137 s. 6 7 Sponsorzy - niedoceniana rola Grzegorz Szałajko s. 16 19 Megaprojects should focus on sustainability

Bardziej szczegółowo

Katalog usług dla organizacji 2012/2013

Katalog usług dla organizacji 2012/2013 Katalog usług dla organizacji 2012/2013 1 O Active Strategy Firma powstała, ponieważ głęboko wierzymy, że człowiek może czerpać satysfakcję ze swojego życia w pracy i poza nią. Pomagamy ludziom świadomie

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Damian Michalik Szkoła Główna Handlowa w Warszawie WPŁYW COACHINGU NA ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Streszczenie: Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o nowoczesne metody motywowania załogi stanowi

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Ciągłe Doskonalenie! > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo > Management Impulse > Trener Lean / Expert Lean > Szkolenia dla managerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych 14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę W dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy ciągły rozwój usług szkoleniowych, pojawia się coraz więcej firm oferujących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12

Podręcznik mentora. Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Podręcznik mentora Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców WND-POKL-05.05.02-00-236/12 Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

Skład i łamanie: anatta.pl

Skład i łamanie: anatta.pl 2012 SKiTZ MATRIK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright by Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK and individual authors, Kraków 2012. SKiTZ MATRIK ul. Pawlikowskiego 6/7, 31-127 Kraków

Bardziej szczegółowo