Mind Partners = Katalizator Sukcesu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mind Partners = Katalizator Sukcesu!"

Transkrypt

1 Mind Partners = Katalizator Sukcesu! Jesteśmy Katalizatorem Waszego Sukcesu! Tworzymy i prowadzimy systemowe procesy w celu rozwoju liderów, zespołów i organizacji. Mind Partners to Europejska Grupa Mentorów i Coachów Certyfikowanych. Współpracujemy z kilkudziesięcioma najlepszymi coachami i mentorami w Polsce, Europie, a właściwie na całym świecie. Wspólnie pracujemy i rozwijamy się w ramach moderowanej przez nas Community of Practice. Mind Partners katalizuje przyśpiesza SUKCES swoich Klientów i Partnerów biznesowych: Integrujemy różnorodny know-how tworząc unikalną wartość dodaną Efekt skali specjalizujemy się w zarządzaniu dużymi projektami systemowymi Wspieramy w definiowaniu celów i mierzymy rezultaty (ROE i ROI) Nasi Klienci to liderzy w swoich branżach w Polsce i na świecie Jesteśmy ludźmi biznesu byliśmy top liderami w międzynarodowych korporacjach Współpracujemy z brytyjskimi i amerykańskim partnerami Rozwijamy społeczność najlepszych praktyków coachingu-mentoringu Jesteśmy superwizorami coachingu i mentoringu (akredytacja w toku) Umożliwiamy międzynarodowy rozwój w Polsce Filozofia Biznesu W dialogu i współpracy z Klientem inicjatorem zmian realizujemy ukierunkowane, systemowe działania, które przekładają się na mierzalne wyniki liderów, zespołów i organizacji. Podejście systemowe w tworzeniu rozwiązań Koncentrujemy się na długofalowym, wielopłaszczyznowym oddziaływaniu (mniej na pojedynczych projektach), które prowadzi organizację do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. Zwykle rozpoczynamy współpracę od najwyższego szczebla organizacji, przez średni szczebel menedżerski, aż po pracowników liniowych. Organizacja działająca zgodnie z paradygmatem systemowym, zdobywa przewagę konkurencyjną na rynku, dzięki interakcjom, jakie zachodzą w całym systemie tej organizacji, a także dzięki umiejętności reagowania w dużo szybszym tempie niż konkurencja. Nasi Klienci są naszymi najlepszymi Ambasadorami Naszą kluczową kompetencją jest umiejętność prowadzenia strategicznego dialogu i budowania relacji z liderami organizacji, a nasi klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami: Avon BRE Bank CJ International DELOITTE. Dr. Irena Eris Gigaboards Polska GlaxoSmithKlime Hewlett-Packard Polska JOHNSON & JOHNSON Microsoft Pracuj.pl Raben Polska Raiffeisen Bank Polska Teva Pharmaceuticals Wyeth

2 Referencje i Case Study Nasi Klienci są naszymi najlepszymi Ambasadorami Naszą kluczową kompetencją jest umiejętność prowadzenia strategicznego dialogu i budowania relacji z liderami organizacji, a nasi klienci są naszymi najlepszymi ambasadorami. LIDER ( ) Elastyczne podejście coachów Mind Partners umożliwiło dopasowanie programu i stylu prowadzenia warsztatu do potrzeb zarządu przed, a także już po rozpoczęciu procesu team coachingowego. Dzięki takiemu podejściu Zarząd zdecydował się współtworzyć pierwszy warsztat systemowy, tak aby odpowiadał na nagłe i ważne wyzwania biznesowe. Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu, Raiffeisen Bank Polska ZESPÓŁ ( ) Przez 8 miesięcy, jako Zespół Regionalnych braliśmy udział w procesie Team Coachingowym, który składał się z 3 spotkań zespołu i 3 spotkań całego TOP- 45. ( ) Dziś możemy powiedzieć, że dzięki naszej pracy na sesjach coachingowych i między nimi wpłynęliśmy na naszą zmianę. Podzieliliśmy się kompetencjami i zawsze reprezentujemy na zewnątrz jedno, wspólne i uzgodnione stanowisko. W tym trudnym czasie potrafimy patrzeć na sprawy ważne i strategiczne oczami całego Banku Zbigniew Kryj, Dyrektor Banku, Oddziału Regionalnego w Kielcach, Raiffeisen Bank Polska ORGANIZACJA ( ) I confirm that I have dealt with Mind Partners since September 2007, during which time they have provided Deloitte with an excellent support in the areas of identifying potential, implementing Development Centre, coaching and business advising. Their work was a major factor in our Pursuit of Excellence Program, helping it to become one of the most appreciated development programs within Deloitte. Gabriela Kirol-Kustosz, Talent Manager, Deloitte Przykładowe projekty GlaxoSmithKline Lider jako Coach / Mentor wprowadzenie ujednoliconej kultury coachingowej do organizacji. Coaching to ważny element kultury organizacji GSK, wszyscy menadżerowie wyższego szczebla wzbogacali swoje umiejętności zarządzania o umiejętności coachingowe podczas różnych programów szkoleniowych. Zaistniała potrzeba stworzenia programu dla top menadżerów, który zrewiduje dotychczasowe doświadczenia i wprowadzi profesjonalny, spójny model kompetencji coachingowo mentoringowych, zachęci do codziennego praktykowania metod współpracy w oparciu o coaching. Programem zostało objętych 16 menadżerów, którzy w trakcie dwu miesięcznego programu poszerzyli swoją samoświadomość o swój własny styl i preferencje, pogłębili wiedzę o profesjonalnym prowadzeniu coachingu i kluczowych kompetencjach coacha. Program prowadzony był na 4 płaszczyznach: Lider Zespołu jako Coach/Mentor, Coaching Indywidualny, Superwizja, Mentoring

3 Podsumowaniem pracy było stworzenie i zaprezentowanie własnego modelu Ja jako Mentor / Coach zaangażowanie uczestników w tak skonstruowany program wzmocniło efekt tego intensywnego szkolenia Ciech SA Koncepcja proponowanego programu została opracowana przez coachów Mind Partners przy współpracy z Clutterbuck Associates, w oparciu o praktyczne i badawcze doświadczenie Prof. Davida Clutterbucka z ostatnich 25 lat oraz doświadczenie jego współpracowników w ponad 20 krajach świata. Koncepcja uwzględnia wnioski z najnowszych badania w zakresie andragogiki, transformacyjnej teorii uczenia się, praktyki refleksyjnej, uczenia się przez doświadczenie, które firma Mind Partners integruje w tworzonych programach coachingowomentoringowych. W centrum naszej uwagi znajduje się fakt, że uczestnicy programu, jako liderzy korzystający z mentoringowego stylu przywództwa, będą pracowali samym sobą ich rozwój osobisty będzie tak samo ważny, jak rozwój kompetencji. Powstały interaktywne moduły szkoleniowe nakierowanego na własny rozwój w roli mentora oraz na opanowanie podstawowego warsztatu kompetencji mentoringowo-coachingowych opisanych w modelu kompetencji mentoringowo-coachingowych EMCC na poziomie foundation. Takie podejście umożliwia uczestnikom kursu uzyskanie europejskiej akredytacji EMCC. Proces uczenia się w tym kursie jest opracowany w ten sposób, żeby umożliwić uczestnikom własną integrację różnych jego aspektów: poszerzonej samoświadomości, nabytych umiejętności, wiedzy (teorii i modeli) oraz doświadczenia praktycznego. Integrujemy dwa podejścia metodologiczne naukę poprzez strukturę (gotowe wzorce i modele) i naukę poprzez doświadczenie (wypracowywanie własnych modeli w oparciu o doświadczenie i podstawowe wzorce). Teoria będzie przekazywana w niezbędnym minimum; zwykle jako podsumowanie doświadczenia. Cały program został przez nas oparty na 5 filarach, które w różnych proporcjach będą odzwierciedlone w każdym z modułów programu szkoleniowego: 1) Rozwój umiejętności mentoringowo-coachingowych wg modelu EMCC 2) Rozwój umiejętności przywódczych 3) Tworzenie własnego modelu: JA jako Mentor i Lider 4) Rozwój Inteligencji Emocjonalnej (IE) 5) Grupa szkoleniowa jako organizacja ucząca się Raiffeisen Bank Polska: roczny projekt systemowy mający na celu integrację, wzrost efektywności i zarządzanie w czasach kryzysu 26 team coachingów dla Zarządu oraz 7 podlegających zespołów wraz z wprowadzeniem diagnostyki Insights Discovery i wynikających z niej (między innymi) zasad komunikacji, skutecznego rozwoju pracowników, oraz diagnostyki TCI prowadzącej do budowania efektywnych i pozytywnych zespołów 47 managerów najwyższego szczebla organizacji objętych programem

4 kontynuacja w formie programu coachingu indywidualnego SystEmIc Coaching Deloitte: roczny program, budujący kulturę coachingową w organizacji w ramach Programu Pursuit of excellence 45 senior managerów objętych programem Dr. Irena Eris Coaching przywódczy z diagnostyką Insights Discovery dla Dyrektora Marketingu, a następnie team coaching dla całego zespołu marketingu Pierwszy coachingowy projekt badawczy w Polsce, mający na celu zbadanie skuteczności coachingu Projekt został przeprowadzony (przy współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, pod kierunkiem Profesor Anny Zalewskiej ) w sześciu firmach: BRE Bank, Raben Polska, CJ International, Teva Pharmaceuticals, Johnson&Johnson, Pracuj. pl W projekcie wzięło udział 50 managerów: każdy z nich miał 6 sesji coachingowych. Badana była skuteczność w zakresie rozwoju 16 kompetencji managerskich. Wyniki potwierdziły skuteczność coachingu w zakresie umiejętności zależnych od jednostki. Mind Partners jest w trakcie realizacji kolejnego badania dot. skuteczności coachingu Przegląd stosowanej metodologii Diagnostyka INSIGHTS Discovery Profil Indywidualny Insights Discovery jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Wierzymy, że dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Profil uczy rozpoznawać i doceniać różnice w tym zakresie. INSIGHTS Full Circle Profil Insights Discovery Full Circle to doskonałe uzupełnienie Profilu Insights Discovery. To także kolejny krok na drodze do pogłębiania samoświadomości. Profil Full Circle nadaje nowy wymiar rozumieniu i percepcji siebie, badając wnikliwie jak nasze preferencje postrzegane są przez osoby ze środowiska zawodowego. Profil Full Circle zaprojektowany jest tak, aby wspierać i rozwijać komunikację jeden na jeden oraz dialog wewnątrz zespołu. 4 Umiejętności Inteligencji Emocjonalnej Test Osoba znajdująca się w sytuacji ciągłych gwałtownych zmian musi umieć szybko i skutecznie tworzyć silne zespoły, efektywnie współdziałać z innymi, w jasny sposób nakreślać cele oraz uzyskiwać pełne zaangażowanie autonomicznych grup. Musi więc korzystać z zestawu wyrafinowanych umiejętności, do których należy rozumienie sposobu myślenia i emocji innych ludzi. Osoba badana postawiona zostaje przed szeregiem życiowych problemów o charakterze emocjonalno-społecznym, a jej zadaniem jest ocena skuteczności zaproponowanych sposobów ich

5 rozwiązania. TIE składa się z czterech podskal: rozpoznawanie emocji, używanie emocji, rozumienie emocji i zarządzanie emocjami, odnoszących się do kluczowych zdolności wyróżnionych w modelu teoretycznym Mayera, Salovey a i Caruso. Myers Briggs Type Indicator (MBTI) Myers Briggs Type Indicator (MBTI) jest kwestionariuszem samooceny, który identyfikuje i odzwierciedla wartościowe różnice występujące pomiędzy ludźmi wynikające z ich indywidualnych preferencji. MBTI powstał na bazie koncepcji i badań Carla Gustawa Junga związanych z typami osobowościowymi występującymi wśród ludzi. K. Briggs i I. Myers stworzyły i zastosowały kwestionariusz już w latach 40 ubiegłego wieku. Od tego czasu, dzięki intensywnym badaniom MBTI stał się jednym z najlepiej opracowanych narzędzi, wykorzystywanym między innymi do wspierania rozwoju indywidualnego, doskonalenia sposobów komunikacji oraz podnoszenia efektywności pracy zespołowej. Proces informacji zwrotnej dla przełożonego od zespołu/ podwładnych Informacja zwrotna jest podstawą do dalszego rozwoju indywidualnego i zespołowego. Niezwykle rzadko stosuje się odwrotny kierunek przekazywania informacji zwrotnej od zespołu do menedżera/ przełożonego. Niezwykle istotną zatem sprawą staje się potrzeba przekazania przełożonemu informacji zwrotnej od zespołu, wg zasad, standardów i metodologii przyjętej dla konkretnego procesu. Proces należy dostosować do struktury i potrzeb danej organizacji. Zawarte elementy procesu mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb. Rekomendujemy przeprowadzenie procesu dla całej, jednorodnej grupy odbiorców. Werbalny Raport 360 st. Werbalny Raport 360 st. dostarczy klientowi informacji na temat jego kompetencji z perspektywy ważnych dla niego osób. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, które wspiera w rozwoju i wzroście umiejętności interpersonalnych. Proponujemy zebranie informacji od kilku wskazanych przez klienta osób (np. szefa, podwładnego, współpracownika, klienta,...). Ważne jest, żeby klient mógł zrozumieć w jaki sposób kluczowe osoby postrzegają jego/jej efektywność - silne i słabe strony. Team Diagnostic Model (TCI) Team Diagnostic Model (TCI) opracowany przez Team Coaching International definiuje siedem czynników wpływających na produktywność i siedem czynników wpływających na pozytywne nastawienie (zobacz powyżej). Tak zdefiniowany zespół mocnych stron daje kompletny obraz tego jak może funkcjonować wysoce wydajny zespół. Czytelne wykresy dostarczają wielorakich obrazów zespołu tworzonych z zebranych danych. Każdy z nich wnosi coś do całościowego obrazu zespołu. Daje to zespołowi instrument pozwalający poddawać głębokiej refleksji każdy z aspektów jego funkcjonowania. Diagnostyka SPAF (Styl Pracy a Funkcjonowanie) Diagnostyka SPAF pozwala uświadomić sobie, jaki styl pracy dominuje w danej chwili wśród określonych osób. Stanowi ona punkt wyjścia do zdefiniowania mocnych i słabych stron współpracy funkcjonowania danego zbioru osób. Diagnostyka SPAF została zbudowana na podstawie dwóch modeli. Pierwszy, autorstwa John R. Katzenbach, dotyczy wydajności zespołu. Rozróżnia on dwa efektywne zbiorowe style pracy, które można zaobserwować w wielu świetnie prosperujących firmach. Style te są wtedy efektywne, kiedy stosuje się je w określonym czasie, zgodnie z celami, zadaniami i oczekiwaniami jakie stawiane są przed pracownikami. To na jakim etapie są osoby

6 współpracujące ze sobą, zależy od stopnia wspólnego funkcjonowania. Stopień funkcjonowania definiuje drugi model, na podstawie którego został zbudowany SPAF - Pięć dysfunkcji Pracy Zespołowej, autorstwa Patrick a Lencioni. Coaching Indywidualny Executive Coaching Prowadzone przez nas programy executive coaching są przygotowywane w perspektywie systemowej. Proces coachingowy jest omawiany i ustalany pomiędzy Mind Partners, Klientem i Coachee i dostosowywany do indywidualnych potrzeb podczas pierwszej sesji coachingowej. Zawarty wtedy kontrakt pozwala na budowanie twórczej relacji opartej na zaufaniu. Podstawowy proces można poszerzyć o dodatkowe elementy, np. narzędzia diagnostyczne. SystEmIc Coaching SystEmIc Coaching to propozycja dla liderów, którzy biorą odpowiedzialność za własny rozwój, doceniając wartość Inteligencji Emocjonalnej. Oferujemy elastyczny proces, który każdy przywódca będzie mógł dostosować do swoich potrzeb oraz celów, które zdecyduje się realizować w ramach procesu coachingowego. U podstaw opracowanej przez Mind Partners metody SystEmIc Coaching leży przekonanie, że każdą z ról, jakie przyszło Ci pełnić w pracy i życiu poza nią, możesz wykonywać lepiej, jeśli zastosujesz w niej inteligencję emocjonalną. Coaching Zespołów TCI Team Coaching Zespół nie jest zwykłą maszyną, w której można wymieniać części. Każdy zespół to żyjący, dynamiczny system z pisanymi i niepisanymi zasadami, wizją, oczekiwaniami, nastrojami. Skuteczny Team Coaching skupia się z jednej strony na całości jako systemie, a z drugiej zaś na wewnętrznych zależnościach, jakie zachodzą wewnątrz zespołu. Team Coaching to coś więcej niż coachowanie poszczególnych jednostek, by stały się lepszymi członkami zespołu. Zespół musi być także coachowany jako osobny byt, niezależnie od potrzeb jego poszczególnych członków. Team Diagnostic Model bierze pod uwagę dwa podstawowe czynniki: pierwszy optymalizujący produktywność (productivity) i drugi wspierający pozytywne nastawienie (positivity). SPAF Team Coaching W pracy z zespołem wykorzystywana jest Diagnostyka SPAF (Styl Pracy a Funkcjonowanie). Pozwala ona uświadomić sobie, jaki styl pracy dominuje w danej chwili wśród określonych osób. Stanowi ona punkt wyjścia do zdefiniowania mocnych i słabych stron współpracy funkcjonowania danego zbioru osób. Umożliwia to podjęcie decyzji, mających na celu wzmacnianie pozytywnych stron funkcjonowania i określenie konkretnych obszarów do rozwoju.

7 Programy budujące umiejętności coachingowo-mentoringowe Executive Mentoring Program Indywidualny program skierowany do liderów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w roli mentora, żeby wspierać innych menedżerów w ich własnym rozwoju. Program jest prowadzony osobiście przez Prof. Davida Clutterbucka. Program składa się z 4 etapów i trwa ok miesięcy. Lider Zespołu jako Coach i Mentor Lider Zespołu jako Coach i Mentor to program dla liderów, którzy chcą i potrzebują poszerzyć swój styl przywódczy poprzez rozwinięcie kompetencji coachingowo/mentoringowych. Kurs pomoże uczestnikom zwiększyć ich świadomość jakim jestem liderem i jaki mam wpływ na innych oraz zdefiniować obszary ważne dla rozwoju coachingowo-mentoringowego stylu przywództwa. Uczestnicy wypracują i sprawdzą w działaniu własny model przywództwa, który uwzględnia unikalny dla uczestnika sposób wykorzystania kompetencji coachingowo-mentoringowych. Lider jako Team Coach Na szkoleniu wykorzystujemy wiedzę z Team Diagnostic Model (TDM) i metody oceny określające w jasny sposób mocne strony, którymi charakteryzują się skuteczne zespoły. Twarda wiedza, narzędzia i materiały nie wystarczą do osiągnięcia wybitnych wyników; niezbędne jest także pozytywne zaangażowanie oraz sposoby na zneutralizowanie negatywnego podejścia. Akademia dla Mentorów Koncepcja tego programu została opracowana przez coachów-mentorów Mind Partners przy współpracy z Clutterbuck Associates, w oparciu o praktyczne i badawcze doświadczenie Prof. Davida Clutterbucka z ostatnich 25 lat oraz doświadczenie jego współpracowników w ponad 20 krajach świata. Koncepcja uwzględnia wnioski z najnowszych badań w zakresie andragogiki, transformacyjnej teorii uczenia się, praktyki refleksyjnej, uczenia się przez doświadczenie, które firma Mind Partners integruje w tworzonych warsztatach mentoringowych. W przypadku każdego klienta szyjemy na jego miarę program, który opiera się na następujących filarach: Rozwój umiejętności mentoringowo-coachingowych, Tworzenie własnego modelu: JA jako Mentor i Lider, Rozwój Inteligencji Emocjonalnej (IE), Grupa szkoleniowa jako organizacja ucząca się, Superwizja jako narzędzie wsparcia i rozwoju. Superwizja liderów coachów/mentorów, oraz Coachów/Mentorów wewnętrznych Cel - Dbałość o profesjonalne (międzynarodowe standardy) wykorzystanie narzędzi coachingowo - mentoringowych: zgodnie z ich przeznaczeniem Bardzo niewielu coachów otrzymuje jakąkolwiek superwizję, a jest to kluczowy element efektywnego coachingu Effective Coaching, Myles Downey 2003 Superwizja to jeden z najważniejszych procesów integrujących osobisty i zawodowy rozwój coachów, mentorów i konsultanów biznesowych EMCC Conference Zurich 2005

8 Partnerzy Mind Partners i współpracujący z nimi coachowie uczestniczyli w pierwszym w Polsce programie kształtującym Superwizorów Coachingu. Program ten, organizowany przez Academy of Executive Coaching prowadzony był przez najlepszych Superwizorów Akademii, członków APECS. Celem programu była nie tylko nauka i tworzenie indywidualnych modeli superwizji, a także kolejny rok intensywnego samorozwoju, niezbędnego w pracy każdego coacha. Efekty naszej pracy mieli ostatnio szanse poznać coachowie zrzeszeni w Izbie Cochingu w Trójmieście. Hanna Zaleska pomysłodawca i organizator: Dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia na warsztaty pt. Superwizja jako narzędzie rozwoju dla coacha lidera. Byłam pod wrażeniem ciekawej struktury warsztatów, olśnień uczestników, poziomu otwartości grupy i zaciekawienia tematem a od strony trenerskiej - metodyką pracy. Ten warsztat rozpoczął cykl spotkań i szkoleń z zakresu superwizji i interwizji, które prowadzimy systematycznie w Izbie Coachingu Oddziale Pomorskim. A to opinie kilku uczestników: - Warsztat był rewelacyjny! Prowadzony w bardzo ciekawy, angażujący wszystkich uczestników sposób, wykorzystujący różne metody prowadzenia superwizji. - Superwizje, warsztaty są niezbędne w rozwoju coacha - Podoba mi się profesjonalne prowadzenie szkolenia oraz podejście trenera do uczestników. - Najbardziej podobało mi się: wsparcie prowadzącego, znakomita atmosfera, inspirująca grupa, jasna, przystępna struktura prowadzenia warsztatu, możliwość przećwiczenia świeżo nabytych umiejętności, oraz wymiana doświadczeń

9 REFERENCJE

10 Maria Jabłońska-Wołoszyn, HR Director, CJ International ( ) Z dużą przyjemnością chciałabym podzielić się wrażeniami ze wspólnej podróży coachingowej z moim coachem. Podróż ta miała przebiegać do jasno wytyczonego celu, który został uzgodniony przeze mnie i organizację dla której pracuję. Dzięki coachowi już na samym początku tej drogi zobaczyłam wiele możliwości doskonalenia siebie. Wspólne sesje pokazały zarówno moje atuty jako podróżnika, jak i obszary nad którymi powinnam dalej pracować. Celne pytania, ćwiczenia realizowane w trakcie sesji oraz zadania domowe pozwoliły na przećwiczenie zupełnie nowych sposobów postępowania. Coach okazał się bardzo uważnym towarzyszem podróży, wspierającym w pokonywaniu trudnych etapów, nie poddającym się zmęczeniu materiału a jednocześnie ciepłym i taktownym. Na finiszu drogi zobaczyłam jak wiele mam dalszych możliwości rozwoju i jak wiele już zrobiłam. Takie doświadczenie z coachem polecam wszystkim, którzy chcą świadomie wyznaczać sobie cele rozwojowe i nie boją się zmian. ( ) Beata Wróblewska-Mazurkiewicz, HR Manager, Microsoft ( ) I m enormously satisfied with my coaching, and I wanted to underscore that coaching influenced a lot many changes in my behavior. Coach provides constructive feedback. She creates open communicative environment, coaches by example, articulates coaching objectives very well. Coach generates enthusiasm for a shared vision. She sees diversity as an opportunity to increase the performance of the organization and society. She believes people have their own solutions they just have to find them. She has been encouraging me to experiment with my learning. ( ) Agnieszka Tomczak, Human Resources Director, ICI Packaging Coatings ( ) Coach is very enthusiastic and full of energy. She is flexible in adjusting her style to the style of the coached person and in creating an atmosphere of trust and mutual respect. She listens carefully and encourages an open dialog. At the same time she can be very direct when it comes to identifying the problematic areas that shouldn t be escaped from. In the planning phase I see her helping other people to find their own solution to the problem rather than imposing her own view. This makes the coaching results more effective. I found working with coach very inspirational and beneficial, not only for my personal development but also in my professional career. ( ) Referencje od Piotra Czarneckiego, Prezesa Zarządu Raiffeisen Bank Polska załączone jako oddzielny dokument. Zapraszamy również do wysłuchania wywiadu z Piotrem Czarneckim nt. wprowadzania kultury coachingowo-mentoringowej w organizacji:

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź.

Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź. Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź. Skorzystaj z ponad 8 lat doświadczenia w rozwijaniu potencjału i kariery ponad 25 000 specjalistów i menedżerów w Polsce. Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

Pakiety rozwojowe CoachWise. Dla praktyków w biznesie. Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r.

Pakiety rozwojowe CoachWise. Dla praktyków w biznesie. Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r. Pakiety rozwojowe CoachWise Dla praktyków w biznesie Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r. 1 Chcąc wyjść naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy kilka gotowych pakietów usług i

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Coaching Academy Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Zapraszam do Coaching Academy, miejsca, które stworzyliśmy dla managerów, coachów, trenerów i innych osób poszukujących rozwoju osobistego, spełnienia

Bardziej szczegółowo

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł III: COACHING Projekt

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich.

Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Akademia Menedżera to cykl 5 szkoleń opartych na podstawowych kompetencjach menedżerskich. Każdy dzień szkolenia będzie oparty na doskonaleniu konkretnej kompetencji niezbędnej na stanowisku menedżerskim.

Bardziej szczegółowo

Coaching w wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli.

Coaching w wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli. Coaching w wspieraniu kadry kierowniczej i nauczycieli. Nauczyciel występuje w roli doradcy, mentora, przyjaciela, terapeuty, konsultanta, menagera, facylitatora - najrzadziej w roli coacha. W coachingu

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej

W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej W jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej Krzysztof Michał Nowak By odpowiedzieć na pytanie w jakich działaniach projekty coachingowe sprawdzają się najlepiej, warto przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP w oparciu o model zarządzania coachingiem 4 filary CoachWise Inkubatory Przedsiębiorczości AIP Charakterystyka projektu

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Best Practice Advanced Coaching Tools. Zaawansowane narzędzia i modele w pracy coacha/mentora

Best Practice Advanced Coaching Tools. Zaawansowane narzędzia i modele w pracy coacha/mentora Best Practice Advanced Coaching Tools Zaawansowane narzędzia i modele w pracy coacha/mentora Wprowadzenie Czy Ty również kończąc szkolenie/kurs/studia z coachingu czułeś niedosyt? Czy czujesz, że potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS. Właśnie te różnice, efektywnie wykorzystane stanowią o sile organizacji.

INSIGHTS. Właśnie te różnice, efektywnie wykorzystane stanowią o sile organizacji. INSIGHTS CZYM JEST PROFIL INSIGHTS DISCOVERY : W metodzie Insights zakładamy, że jesteśmy niepowtarzalni, mamy swój styl działania, motywacje, oczekiwania. Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem PROGRAM DLA BASENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem dla kasjerów, działów obsługi Klienta, służby ratowniczej itp. Obiekty sportowe kierujące swoją ofertę do ogółu społeczności

Bardziej szczegółowo

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa więcej na: KOMPETENCJE ROZWÓJ ETYKA KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa Każdy dzień życia to doskonalenie Doskonalenie samego siebie Rozwijając siebie tworzysz lepszy świat * Proponujemy rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills

Profesjonalny trener biznesu. Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills Profesjonalny trener biznesu Program rozwoju trenerów stworzony na bazie doświadczeń i kompetencji House of Skills 1 Wprowadzenie Wakacje to doskonały moment na rozwój kompetencji zwłaszcza dla tych, którzy

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Akademia coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

COACHWISE Change Model

COACHWISE Change Model CoachWise -stworzona na potrzeby organizacji, akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu COACHWISE CoachWise jest jedną z niewielu metodyk coachingu i mentoringu stworzoną

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII SET Zaawansowany, kompleksowy projekt rozwijający inteligencję systemową coacha i trenera. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY......

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Coaching moda czy potrzeba?

Coaching moda czy potrzeba? Coaching moda czy potrzeba? Łukasz Dąbrówka Coach MLC, Trener, Doradca ds. partnerstw JST w projekcie MF EOG projekt realizowany przez ZMP, ZPP, ZG RP mgr Łukasz Dąbrówka coach MLC, trener, konsultant

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION

OŚRODKI OCENY SET EVALUATION Pomagamy: OŚRODKI OCENY SET EVALUATION I. ZARYS METODOLOGICZNY II. CASE STUDY Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian Misja Grupy SET I. ZARYS

Bardziej szczegółowo

1. Zakres i cele projektu

1. Zakres i cele projektu Zarządzanie procesem obsługi Podniesienie jakości obsługi Słowa uczą, przykłady pociągają 1. Zakres i cele projektu Proces przygotowania i wdrożenia projektu szkolenia odbywa się według poniższego schematu

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

Przewaga konkurencyjna Przewaga kompetencyjna

Przewaga konkurencyjna Przewaga kompetencyjna Przewaga konkurencyjna Przewaga kompetencyjna dr Łukasz Marciniak Pracownia Rozwoju Kompetencji Studia podyplomowe Coaching i Mentoring Organizacyjny UŁ Studia podyplomowe Life-coaching UŁ KSOiZ Wydział

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie Opis szkolenia: Szkolenie Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju jest podstawowym i najbardziej ogólnym kompendium

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia otwarte jesień 2014

Szkolenia otwarte jesień 2014 Szkolenia otwarte jesień 2014 ROZWÓJ TRENERÓW Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ kompleksowy program przygotowujący do efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń rozwija najważniejsze kompetencje

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów

Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Wystąpienia publiczne dla (project) menedżerów Mówca powinien tak skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy. Winston Churchill Program szkoleniowy WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION.

ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKOWYCH POJEDYNCZE SZKOLENIE TO ZA MAŁO, ABY FIRMA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĘŁA POŻĄDANY EFEKT. ODPOWIEDZIĄ NA TO WYZWANIE SĄ PROGRAMY ROZWOJOWE BPP PROFESSIONAL EDUCATION. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez coaching

Zarządzanie przez coaching Zarządzanie przez coaching Trening dla Managerów Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super szkolenie.

Bardziej szczegółowo

Trener w rolach głównych

Trener w rolach głównych Trener w rolach głównych Dlaczego powstał projekt Trener w rolach głównych? Prowadząc szkolenia w ramach szkół trenerów a także będąc uczestnikami licznych projektów rozwojowych zwróciliśmy uwagę na problem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor: Tomasz Dulewicz Wydanie III Kraków, 2013

Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor: Tomasz Dulewicz Wydanie III Kraków, 2013 Copyright 2010 by Coaching Company Tomasz Dulewicz. All rights reserved. Wydanie III copyright 2013 by Coaching Company Tomasz Dulewicz. All rights reserved. Tytuł: Coaching. Materiały szkoleniowe Autor:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor. Opinie uczestników II edycji Akademii

Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor. Opinie uczestników II edycji Akademii Akademia Coachingu, III edycja Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor Opinie uczestników II edycji Akademii Jestem praktykującym coachem i zamierzam przystąpić do procesu akredytacji. Akademia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nędzi, APC (IIC) skills sp. z o.o. www.skills.pl

Tomasz Nędzi, APC (IIC) skills sp. z o.o. www.skills.pl Coaching i mentoring zespołu Tomasz Nędzi, APC (IIC) skills sp. z o.o. www.skills.pl Coaching i mentoring zespołu 1 Co to jest? 1. Wymaga umiejętności międzyludzkich 2. Wymaga zdolności budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W DRUGIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera

MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis. tryb niestacjonarny. Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzam w dialogu- Komunikacja Systemowa w praktyce menedżera Zgodnie z wymogami SWPS Moduł

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: PRZEZWYCIĘŻANIE DYSFUNKCJI W ZESPOŁACH - POGŁĘBIONY TRENING ZACHOWAŃ ZARZĄDCZYCH Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Przezwyciężanie dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i Coaching Zespołów. Sposób na skuteczność, doskonałe wyniki i energię w zespołach. Beata Rycembel i Joanna Zawada-Kubik

Diagnostyka i Coaching Zespołów. Sposób na skuteczność, doskonałe wyniki i energię w zespołach. Beata Rycembel i Joanna Zawada-Kubik Diagnostyka i Coaching Zespołów. Sposób na skuteczność, doskonałe wyniki i energię w zespołach. Beata Rycembel i Joanna Zawada-Kubik Zasady coachingu zespołów Podstawy Diagnostyki i Team Coachingu Mierzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo