AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA"

Transkrypt

1 Czujesz, że chcesz zacząć skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Potrafisz słuchać? Chcesz zdobyć nowe narzędzia, by być jeszcze lepszym menadżerem? Akademia Coachingu dla Menadżera jest właśnie dla Ciebie. Doświadczeni trenerzy, profesjonalnie przygotowany program. NR 48/2015 PŁOCK 2015R. POUFNOŚĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub osoby, do którego został zaadresowany. Zawartość tego dokumentu nie może być rozpowszechniana bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu Centrum Edukacji Grupa ORLEN

2 WSTĘP Akademia Coachingu dla Menadżera to najnowsza propozycja przygotowana przez Centrum Edukacji Grupa ORLEN we współpracy z Coaching People będąca odpowiedzią na potrzeby menadżerów, którzy chcą pracować ze swoimi pracownikami metodą pozytywnej motywacji, ustalać i dążyć do wspólnych celów oraz rozwijać swój zespół w zgodzie z misją firmy. Akademia przeznaczona jest dla osób, które w swojej pracy zawodowej chcą wykorzystać coaching jako metodę zarządzania zespołem. Naszą ofertę kierujemy więc do menedżerów różnych szczebli zarządzania oraz do trenerów wewnętrznych i pracowników R. Realizacja celów coachingu wymaga od menadżera coacha zarówno kompetencji komunikacyjnych, jak i wiedzy z zakresu zarządzania lud mi. latego też ćwiczenia umiejętności prowadzenia coachingu są oparte o podstawowe obszary pracy menadżera motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w zespole itp. ajęcia mają formę warsztatową. o zapoznaniu się z istotą coachingu i opanowaniu umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanych w tej formie pracy, uczestnicy szkolenia ćwiczą prowadzenie coachingu w odniesieniu do głównych zagadnie związanych z zarządzaniem zespołem. apraszamy do udziału w Akademii Coachingu dla Menadżera, która składa się z 4 modułów merytorycznych zorganizowanych w formie 3 zjazdów (+ 1 dzie superwizji), łącznie 60 godzin szkoleniowych i daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. Program jest zgodny ze standardami ICF (International Coach Federation) w zakresie doskonalenia umiejętności coachów oraz istoty coachingu, dlatego menadżerowie otrzymują profesjonalną wiedzę na temat coachingu oraz doskonalą swoje umiejętności pod okiem doświadczonych, certyfikowanych trenerów i coachów. Akademia jest treningiem umiejętności coachingowych oraz zastosowania wiedzy technicznej w procesie coachingu zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coachingu ICF. Nasza Akademia kierowana jest do: osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności coacha; menadżerów, kierowników działów, kadry zarządzającej różnych szczebli; osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych oraz stanowiskach zdobyć narzędzia i umiejętności do pracy ze swoimi zespołami. R, którzy chcą Strona 2

3 PROGRAM AKADEMII Moduł I Jest elementem wprowadzającym w świat coachingu. rzedstawia szkielet coachingu i zachęca do myślenia o nim jak o mechanizmie ludzkiego rozwoju. ozwala również zrozumieć i kształtować rolę menadżera coacha. Uczestnicy po pierwszym module posiadają wiedzę i umiejętności, dające im możliwość przeprowadzenia podstawowej rozmowy coachingowej. 1. CZYM JEST COACHING PODSTAWY I ZAŁOŻENIA Definicje coachingu różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami Kodeks etyczny coacha zgodny ze standardami ICF roces uczenia się ludzi dorosłych andragogika Specyfika ludzkiego umysłu - poziom świadomy i nieświadomy Budowanie porozumienia i transformacyjnej rozmowy z podwładnymi i współpracownikami Brzmienie słuchania podstawowe poziomy słuchania 2. STRUKTURA COACHINGU Struktura kontraktu coachingu Budowa sesji coachingowej efinicja postawy życiowej a coaching Wizja i plan pracownika vel wizja i plan szefa Kontrakt trój lub czterostronny 3. WARTOŚCI I TECHNIKI W BUDOWANIU RELACJI I ZAUFANIA ZESPÓŁ COACH Autentyczny proces słuchania pracowników oziomy dostrojenia i niedostrojenia do zespołu Proces dwustronny: budowanie zaufania Relacja zespół menadżer 4. JĘZYK COACHINGU CZYLI EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Świadomy język menadżera oziomy aktywnego słuchania - słuchanie całościowe Magia pyta czyli efektywne pytania coachingowe w pracy menadżera odstawowe zasady używane w procesie coachingu na poziomie językowym odkrywanie uczuć, podsumowania menadżera, dotarcie do sedna problemu, prostota języka Strona 3

4 Moduł II wiązany jest z projektowaniem celu oraz wdrożeniem działa, które pomogą w osiągnięciu celu. Uczestnicy rozwiną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wspierania członków zespołu w sprecyzowaniu i ustrukturyzowaniu celu. dobędą narzędzia, które pomogą im wspierać pracowników przy poszukiwaniu rozwiąza oraz określaniu strategii i wyznaczeniu priorytetów. 1. WIZJA PRZYSZŁOŚCI CZYLI JAK TWORZYĆ ZMOTYWOWANE ZESPOŁY Rama celu Proces hierarchii celów indywidualnych i zespołowych Cele transakcyjne i cele transformacyjne Wpływ doświadczenia pracownika na rozwój i planowanie wizji przyszłości/kariery Rodzaje celów cele indywidualne, cele biznesowe Identyfikacja celów zespołu narzędzia coachingowe Internalizacja czynników motywujących oraz wartości pracowników narzędzia obowiązania pracownika a rola menadżera 2. ZARZADZANIE SOBĄ W CZASIE W PROCESIE COACHINGU Cel procesu coachingu a cel sesji coachingowej przestrze czasu Organizacja procesu coachingu poza sesją aradygmat czasu a praca menadżera-coacha 3. PROCES ZMIANY A PROCES COACHINGU Proces zmiany Rola menadżera w procesie zmiany Narzędzia radzenia sobie ze zmianą - model Williama Bridgesa Rola przekona w procesie zmiany Schematy ograniczające postęp w procesie zmiany w coachingu 4. KREATYWNOŚĆ W PROJKETOWANIU DZIAŁAŃ Kreatywność a coaching co nas łączy? Jak pobudzić pracownika do kreatywności? Coaching według strategii isneya Abstrakcyjne myślenie w procesie coachingu Techniki kreatywne przydatne w procesie coachingu Strona 4

5 Moduł III Odwołuje się do modelu wartości oraz tworzenia pyta logicznych poziomów. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się jak pomóc odkrywać pracownikom ich wartości. Wiedza o metodach logicznych poziomów pomoże uczestnikom podnieść swoją komunikację coachingową, inspirację, motywację, wizję i integrację pracowników. 1. MODEL WARTOŚCI Logiczne poziomy umysłu ytania transformacyjne według modelu iltsa Struktura integralności Logiczne poziomy korzyści dla menadżera, korzyści dla pracownika Budowa rozmowy coachingowej z wykorzystaniem logicznych poziomów Arkusze ćwicze z wykorzystaniem logicznych poziomów w procesie coachingu 2. MOTYWY DZIAŁAŃ A WARTOŚCI Język wartości menadżera Nasze gremliny nasi sabotażyści Wyjście z zaklętego kręgu praca nad sabotażystą 3. MODEL VALID Koncepcja modelu VALID Cele od wartości do działania Moduł IV Skupia się na dostarczeniu uczestnikom niezbędnika menadżera, który zawiera narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie coachingu. onadto skupia uwagę na efekcie zamknięcia procesu coachingu i przygotowania zespołu do działa po coachingowych. Uczestnicy podczas udziału w czwartym module mają okazje odbyć sesje mentorskie, gdzie zademonstrują zdobyte umiejętności prowadząc sesje coachingowe. 1. MODELE I NARZĘDZIA COACHINGOWE GROW MODEL EI COACH COACTIVE MODEL NARZEDZIA GESTALT W COACHINGU PYTANIA I ICH MOC 2. METAPROGRAMY Scenariusze myślenia przeciwstawne i uzupełniające oprecyzowanie metaprogramów pracowników Systemy decydowania i wyboru 3. MENADŻER-COACH WGLĄD W SAMEGO SIEBIE Budowanie zaufania do samego siebie Samoświadomość menadżera wiedza i słuchanie zespołu Moje uprzedzenia jako coacha Współrozmówca czyli wgląd w siebie Strona 5

6 Realizacja Akademii Coachingu dla Menadżera opiera się na zdobywaniu doświadczenia przez uczestników poprzez aktywny rozwój kompetencji menadżera coacha zgodny z ICF, który odbywa się nie tylko podczas trwania warsztatów ale również miedzy nimi. Uczestnicy otrzymują materiały, podręczniki po każdym warsztacie, scenariusze sesji coachingowych oraz schematy i arkusze oceny. ajęcia w piątki od godz. 16:00 20:00 ajęcia soboty i niedziele 09:00 17:00 Miejsce szkolenia: Ośrodek Centrum Edukacji Grupa ORLEN, łock ul. F. Kobyli skiego 25 ZJAZD ZAKRES MERYTORYCZNY TERMIN 1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd ASPEKTY ORGANIZACYJNE Czym jest coaching Struktura coachingu Wartości i techniki w budowaniu relacji i zaufania zespół - coach Język coachingu czyli efektywna komunikacja Wizja przyszłości czyli jak tworzyć zmotywowane zespoły arządzanie sobą w czasie w procesie coachingu Proces zmiany a proces coachingu Kreatywność w projektowaniu działa Model wartości Motywy działa a wartości Model VALID Modele i narzędzia coachingowe Metaprogramy Menadże coach wgląd w samego siebie września 2015r. 2 4 pa dziernika 2015r pa dziernika 2015r. EGZAMIN/SUPERWISJE 7 listopada 2015r. Cena udziału w Akademii dla 1 osoby*: 5 000,- PLN netto + VAT *cenę skalkulowano przy założeniu udziału w Akademii mim. 10 osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Akademii. Ponieważ łącznie usługa jest traktowana jako usługa szkoleniowa, stawka VAT wynosi: 23% ww. cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie Akademii zgodnie z opisem; materiały szkoleniowe i certyfikat dla każdego uczestnika; Superwizje coachingowe/sesje mentorskie Egzamin wewnętrzny wraz z informacją zwrotną dla uczestnika; 2 listy referencyjne od akredytowanych coachów ICF potwierdzające nabyte umiejętności serwis kawowy oraz lunche. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI AKADEMII W TYGODNIU ROBOCZYM HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Strona 6

7 KADRA TRENERSKA JOANNA MUSZAK ACC ICF Joanna jest psychologiem akredytowanym coachem ACC ICF certyfikowanym trenerem, wykładowcą akademickim, absolwentką wydziałów prawa i psychologii, podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi. Jest również w trakcie pisania pracy doktorskiej z tematyki coachingu jako metody kształtującej kompetencje przywódcze na Wydziale arządzania i Organizacji olitechniki Śląskiej oraz ko czenia studiów podyplomowych z psychoterapii. osiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich i konsultingowych w międzynarodowych organizacjach, które wykorzystuje w swojej pracy jako trener, coach i koordynator projektów szkoleniowych prowadząc warsztaty i szkolenia między innymi dla takich organizacji jak ING Bank Śląski, owszechny akład Ubezpiecze, Wasko SA, olitechnika Śląska, Europejska Unia Kobiet, PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, AEGEE Europejskie Stowarzyszenie Studentów, Urząd racy w Gliwicach, Narodowy Bank olski, Vattenfall oland, Wyższa Szkoła Biznesu w ąbrowie Górniczej, Sillker Sp z.o.o., PGNiG Tauron, ITC Sp.zo.o., Prowadzi procesy coachingowe dla top managementu, oraz sesje business coachingu, team coachingu, life coachingu. Jako coach pracuje z Klientami biznesowymi i indywidualnymi. rowadzi coaching dla osób, które stoją u progu ważnych decyzji życiowych, takich jak zmiana pracy, zmiany w życiu osobistym, poprawa relacji, odnalezienie się w nowej roli. rzeprowadza sesje coachingu dla szefów organizacji i zespołów przed którymi stawiane są nowe zadania związane ze zmianą w firmie. Głęboko wierzy w to, że każdy człowiek posiada zasoby, które wystarczy w sobie odkryć i aktywować aby osiągnąć sukces. asło którym się kieruje zarówno w swojej pracy z Klientami jak i w życiu prywatnym to rzyszłości nie da się przewidzieć trzeba ją stworzyć samemu. rzykładowe projekty coachingowe i trenerskie rzeprowadzenie sesji coachingowych między innymi dla pracowników ING Banku Śląskiego S.A., Teatru Rozrywki w Katowicach, Danon Sp. z.o.o., Sillker Sp.zo.o., Optidata Sp. z.o.o. rzeprowadzenie coachingu menadżerskiego między innymi dla kadry zarządzającej K rzewozy Regionalne, Katowickie Wodociągi S.A., ING Bank Śląski S.A. Optidata Sp. z.o.o. Ekspert /psycholog w telewizji TVN między innymi w programie Ewy rzyzgi Rozmowy w Toku Twórca i prowadzący audycję radiową Świadome życie w radiu lus Śląsk rowadzenie cyklu audycji radiowych dla radia lus z tematyki Coaching nie tylko w biznesie Ekspert/psycholog w audycji radiowej Kozetka w radiu Katowice Prelegent na Międzynarodowych niach Coachingu 2012 relegent/coach w ramach firmy elloite She XO arzadzanie na Obcasach Autorka licznych artykułów o tematyce zmiany, coachingu w aspekcie biznesu oraz rozwoju osobistego, pisze między innymi dla wydawnictwa Scriptorium oraz Cogito rowadzenie cyklu audycji radiowych dla radia Katowice z tematyki Coaching dla Kobiet Coach w ramach Stowarzyszenia Nowa Psychologia Strona 7

8 AGNIESZKA BUGAJ PCC ICF Magister psychologii, Uniwersytet Jagiello ski, Instytut sychologii (2008), ponad 8 lat doświadcze na rynku szkoleniowym i konsultingowym, 6 lat doświadcze coachingowych oraz doświadczenie jako R w ogólnopolskiej firmie handlowej, wykładowca z tematyki coachingu na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. PCC Professional Certified Coach akredytacja udzielona przez International Coach Federation, ECPC Erickson Certified Professional Coach - Uko czona Szkoła Coachingu (The Art and Science of Coaching) akredytowana przez International Coach Federation (128godz.,certyfikat wydany 2009) i półroczny program certyfikacyjny zako czony egzaminem (certyfikat wydany ). EPC Erickson Professional Coach certyfikat wydany Coachingowy model przywództwa w ramach szkoły coachingu (Lidernafali kurs na coaching 96 godz.,2010) Executive Coaching Systems sychodynamic erspective pierwsza szkoła w olsce przygotowująca coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu psychodynamicznym prowadzona przez Psychologa Klinicznego oraz Executive Coacha z Wielkiej Brytanii aliny Brunning (www.brunningonline.net/halina/). Objęta programem superwizyjnym- prowadzonym przez alinę Brunning Absolwentka szkoły Trenerów i Konsultantów arządzania MATRIK (www.matrik.pl) metodologia oparta na międzynarodowych standardach NV QInternational Trainers Certificationin Training, Learningand Development MATRIK & Pearson Edexcel International(212godz.) Absolwentka Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji szkoła trenerów ekspertów "RO VIYAK cykl zaawansowanych szkole mających na celu rozwój kompetencji trenerskich (190 godz.). ŁUKASZ MARCINIAK Doktor nauk społecznych. Jako coach zaczynał od IAC Masteries oraz Transformational Coaching, CoachWise i rozwijania metodyki Coaching Steps. Jego doświadczenie opiera się przede wszystkim na pracy dla biznesu (ponad 1000 godzin coachingu dla zarządzających), choć wielu z jego klientów realizowało indywidualne cele w zakresie relacji praca - życie i harmonii kariery. Jest koordynatorem programów mentoringowych oraz konsultantem wdroże reorganizacyjnych. rowadził projekty dla grupy Emerson, Clariant International Ltd., Philips Lighting, Indesit Company, PZU S.A, TRW Automotive, firm grupy FIAT, Cooper Standard, Saab AB, Magnetto CLN Gruppo, firm grupy finansowej KBC oraz dla pracowników MARS olska, KG M olska Mied S.A., oczty olskiej, Raiffeisen Bank olska S.A. i mniejszych firm. Jest członkiem międzynarodowej grupy doradczej Consulman S.p.A oraz licznych organizacji naukowych i profesjonalnych, autorem opracowa z zakresu rozwoju kompetencji. Strona 8

9 SYLWIA ROGALA MARCINIAK Coach Erickson College International, Superwizor i Mentor Coach CoachingSteps na Uniwersytecie Łódzkim, trener biznesu. racuje głównie z menadżerami wspierając ich rozwój w obszarze kompetencji miękkich poprzez szkolenia, sesje rozwojowe, coachingi biznesowe, team coachingi. oradza firmom w zakresie kształtowania polityki personalnej, projektuje programy analizy potrzeb i diagnozy kultury organizacyjnej. W branży szkoleniowej od 2006 roku. oświadczenie w biznesie zdobyła pracując w agencjach marketingowych i reklamowych oraz w firmie edukacyjnej na stanowisku kierowniczym. Od początku kariery aktywnie prowadzi warsztaty i szkolenia, początkowo sprzedażowe i marketingowe, obecnie specjalizuje się w treningach i coachingu menadżerskim. Ma na swoim koncie ponad 2500 h na sali szkoleniowej, 1200 wyszkolonych osób na stanowiskach kierowniczych, 500 na stanowiskach handlowych, 250 h coachingów rozwojowych, menadżerskich, operacyjnych. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu L oraz R przy Uniwersytecie Łódzkim. Jako Opiekun Merytoryczny odyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego oraz Life Coachingu na UŁ jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną i jakość programu oraz dobór kadry trenerskiej. Jako Superwizor i Mentor Coach CoachingSteps prowadzi również programy szkoleniowe, sesje superwizowane i sesje mentor coachingu oraz pracuje nad nowymi produktami na potrzeby coachów, liderów i organizacji. ublikuje w czasopismach specjalistycznych, jest także współautorem publikacji "Coaching. biór narzędzi wspierania rozwoju" (Wolters Kluwer 2012). Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe m.in. dla Centralwings, Comarch, Novol, Aegon, Johnson & Johnson, PZU SA, Philips Lighting Poland, MARS Polska, Cooper-Standard Automotive, Nokia Siemens Networks, Indesit Company, PKO BP, AVIO Aviation Group, BWI Poland Technologies Sp. z o.o., SWM oland Sp. z o.o., akład Ubezpiecze Społecznych, CBS Butler, Ceramika aradyż, Poczta Polska S.A., PKP Energetyka. Certyfikowany trener biznesu, Erickson International Certified Coach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów SKiT Matrik oraz akredytowanego przy ICF programu Art and Science of Coaching Erickson College International. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła uczestnicząc m.in. w programach CoachWise Coaching Essentials, Transforming Communication Family Coaching Erickson College International. Aktualnie rozwija się na kurcie trenerskim MBSR (Maindfulness Based Stress Reduction) organizowanym przez Institute for Mindfulness Based Approaches. Strona 9

10 EDYTA WALĘCIAK SKÓRA menedżer, dyplomowany trener biznesu i rozwoju osobistego, Associate Certified Coach ICF. Członek arządu i yrektorka ds. Wolontariatu Dress for Success Poland stowarzyszenia pomagającego kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Współautorka książki W sukience do sukcesu. Specjalizuje się w prowadzeniu szkole z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich skutecznej autoprezentacji i wystąpie publicznych, komunikacji, zarządzania sobą i zadaniami w czasie, efektywności osobistej. Jest ekspertem profesjonalnej obsługi klienta. Autorka wielu programów szkoleniowych, w tym Akademii rojektantek rzyszłości, w której uczestnicy odkrywają swój potencjał, doskonalą się w sztuce realizacji swoich marze i zgłębiają tajemnice osiągania sukcesu. Certyfikowanym Mistrz Gry Twierdza ozna. Od kilku lat prowadzi praktykę coachingową pracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Specjalizuje się w coachingu menadżerskim, zawodowym oraz career coaching, zarówno dla osób przed, jak i po awansie. Absolwentka Wydziału arządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych sychologia w Biznesie w Wyższej Szkole umanitas w Sosnowcu, a także Szkoły Trenerów Brainstorm we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Osoba promująca rozwój i otwartość na zmiany. Wciąż poszerzająca swoją wiedzę na różnych kursach, szkoleniach, seminariach i warsztatach. ermanentna studentka uniwersytetu zwanego Życie. W swojej pracy wykorzystuje wykształcenie, nabyte umiejętności, osobiste doświadczenia i skuteczne narzędzia z zakresu psychologii, socjologii, NLP, organizacji i zarządzania. Swoje doświadczenie zawodowe budowała przez ponad 15 lat pracując m.in. w jednej z największych firm logistycznych w Europie, gdzie koordynowała pracą kilkudziesięciu jednostek organizacyjnych i pełniła rolę trenera wewnętrznego. Była członkiem wielu zespołów projektowych i komisji odpowiedzialnych za wdrażanie innowacyjnych rozwiąza oraz utrzymanie na satysfakcjonującym poziomie kluczowych wska ników efektywności spółki, w tym wyników sprzedażowych i wska ników jakości. Organizowała i współorganizowała imprezy kulturalne i eventy na kilkaset osób, a także sprawdziła się w roli konferansjera. Jest członkiem ICF olska i ICF Global oraz sympatykiem Stowarzyszenia Trenerów arządzania Matrik. Strona 10

11 Kontakt w sprawie niniejszego Projektu: Agnieszka Topa Specjalista ds. rojektów Szkoleniowo Doradczych tel. (24) Mob Strona 11

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy

KOBIECA LIDERKA. Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy KOBIECA LIDERKA Program rozwoju dla kobiet aspirujących lub będących na stanowiskach kierowniczych Poczuj esencję swojej wewnętrznej mocy Naszą misją jest ewolucja człowieka przez coaching. Wspieramy kobiety

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Kurs HR Business Partner

Kurs HR Business Partner Kurs HR Business Partner ZAŁOŻENIA Kurs HR Business Partner Certes jest programem rozwoju kompetencji, który przygotowuje do pracy i rozwija kompetencje niezbędne na stanowisku HR Business Partnera w Organizacji.

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D

Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Oferta dla pracowników uczelni wyższych i studentów Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D Kraków, dn. 08.04.2013r. Spis treści Cykl szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D....

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

Art, Science & Craft of Business

Art, Science & Craft of Business SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE Art, Science & Craft of Business WARSZTATY SZKOLENIOWE: Droga współczesnego lidera - wojownika: Kompetencje biznesowe i sztuka wojenna 2013 Value Creation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo