AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA COACHINGU DLA MENADŻERA"

Transkrypt

1 Czujesz, że chcesz zacząć skuteczniej zarządzać swoim zespołem? Potrafisz słuchać? Chcesz zdobyć nowe narzędzia, by być jeszcze lepszym menadżerem? Akademia Coachingu dla Menadżera jest właśnie dla Ciebie. Doświadczeni trenerzy, profesjonalnie przygotowany program. NR 48/2015 PŁOCK 2015R. POUFNOŚĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub osoby, do którego został zaadresowany. Zawartość tego dokumentu nie może być rozpowszechniana bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu Centrum Edukacji Grupa ORLEN

2 WSTĘP Akademia Coachingu dla Menadżera to najnowsza propozycja przygotowana przez Centrum Edukacji Grupa ORLEN we współpracy z Coaching People będąca odpowiedzią na potrzeby menadżerów, którzy chcą pracować ze swoimi pracownikami metodą pozytywnej motywacji, ustalać i dążyć do wspólnych celów oraz rozwijać swój zespół w zgodzie z misją firmy. Akademia przeznaczona jest dla osób, które w swojej pracy zawodowej chcą wykorzystać coaching jako metodę zarządzania zespołem. Naszą ofertę kierujemy więc do menedżerów różnych szczebli zarządzania oraz do trenerów wewnętrznych i pracowników R. Realizacja celów coachingu wymaga od menadżera coacha zarówno kompetencji komunikacyjnych, jak i wiedzy z zakresu zarządzania lud mi. latego też ćwiczenia umiejętności prowadzenia coachingu są oparte o podstawowe obszary pracy menadżera motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, komunikacji w zespole itp. ajęcia mają formę warsztatową. o zapoznaniu się z istotą coachingu i opanowaniu umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanych w tej formie pracy, uczestnicy szkolenia ćwiczą prowadzenie coachingu w odniesieniu do głównych zagadnie związanych z zarządzaniem zespołem. apraszamy do udziału w Akademii Coachingu dla Menadżera, która składa się z 4 modułów merytorycznych zorganizowanych w formie 3 zjazdów (+ 1 dzie superwizji), łącznie 60 godzin szkoleniowych i daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. Program jest zgodny ze standardami ICF (International Coach Federation) w zakresie doskonalenia umiejętności coachów oraz istoty coachingu, dlatego menadżerowie otrzymują profesjonalną wiedzę na temat coachingu oraz doskonalą swoje umiejętności pod okiem doświadczonych, certyfikowanych trenerów i coachów. Akademia jest treningiem umiejętności coachingowych oraz zastosowania wiedzy technicznej w procesie coachingu zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coachingu ICF. Nasza Akademia kierowana jest do: osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności coacha; menadżerów, kierowników działów, kadry zarządzającej różnych szczebli; osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych oraz stanowiskach zdobyć narzędzia i umiejętności do pracy ze swoimi zespołami. R, którzy chcą Strona 2

3 PROGRAM AKADEMII Moduł I Jest elementem wprowadzającym w świat coachingu. rzedstawia szkielet coachingu i zachęca do myślenia o nim jak o mechanizmie ludzkiego rozwoju. ozwala również zrozumieć i kształtować rolę menadżera coacha. Uczestnicy po pierwszym module posiadają wiedzę i umiejętności, dające im możliwość przeprowadzenia podstawowej rozmowy coachingowej. 1. CZYM JEST COACHING PODSTAWY I ZAŁOŻENIA Definicje coachingu różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami Kodeks etyczny coacha zgodny ze standardami ICF roces uczenia się ludzi dorosłych andragogika Specyfika ludzkiego umysłu - poziom świadomy i nieświadomy Budowanie porozumienia i transformacyjnej rozmowy z podwładnymi i współpracownikami Brzmienie słuchania podstawowe poziomy słuchania 2. STRUKTURA COACHINGU Struktura kontraktu coachingu Budowa sesji coachingowej efinicja postawy życiowej a coaching Wizja i plan pracownika vel wizja i plan szefa Kontrakt trój lub czterostronny 3. WARTOŚCI I TECHNIKI W BUDOWANIU RELACJI I ZAUFANIA ZESPÓŁ COACH Autentyczny proces słuchania pracowników oziomy dostrojenia i niedostrojenia do zespołu Proces dwustronny: budowanie zaufania Relacja zespół menadżer 4. JĘZYK COACHINGU CZYLI EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Świadomy język menadżera oziomy aktywnego słuchania - słuchanie całościowe Magia pyta czyli efektywne pytania coachingowe w pracy menadżera odstawowe zasady używane w procesie coachingu na poziomie językowym odkrywanie uczuć, podsumowania menadżera, dotarcie do sedna problemu, prostota języka Strona 3

4 Moduł II wiązany jest z projektowaniem celu oraz wdrożeniem działa, które pomogą w osiągnięciu celu. Uczestnicy rozwiną wiedzę oraz umiejętności w zakresie wspierania członków zespołu w sprecyzowaniu i ustrukturyzowaniu celu. dobędą narzędzia, które pomogą im wspierać pracowników przy poszukiwaniu rozwiąza oraz określaniu strategii i wyznaczeniu priorytetów. 1. WIZJA PRZYSZŁOŚCI CZYLI JAK TWORZYĆ ZMOTYWOWANE ZESPOŁY Rama celu Proces hierarchii celów indywidualnych i zespołowych Cele transakcyjne i cele transformacyjne Wpływ doświadczenia pracownika na rozwój i planowanie wizji przyszłości/kariery Rodzaje celów cele indywidualne, cele biznesowe Identyfikacja celów zespołu narzędzia coachingowe Internalizacja czynników motywujących oraz wartości pracowników narzędzia obowiązania pracownika a rola menadżera 2. ZARZADZANIE SOBĄ W CZASIE W PROCESIE COACHINGU Cel procesu coachingu a cel sesji coachingowej przestrze czasu Organizacja procesu coachingu poza sesją aradygmat czasu a praca menadżera-coacha 3. PROCES ZMIANY A PROCES COACHINGU Proces zmiany Rola menadżera w procesie zmiany Narzędzia radzenia sobie ze zmianą - model Williama Bridgesa Rola przekona w procesie zmiany Schematy ograniczające postęp w procesie zmiany w coachingu 4. KREATYWNOŚĆ W PROJKETOWANIU DZIAŁAŃ Kreatywność a coaching co nas łączy? Jak pobudzić pracownika do kreatywności? Coaching według strategii isneya Abstrakcyjne myślenie w procesie coachingu Techniki kreatywne przydatne w procesie coachingu Strona 4

5 Moduł III Odwołuje się do modelu wartości oraz tworzenia pyta logicznych poziomów. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się jak pomóc odkrywać pracownikom ich wartości. Wiedza o metodach logicznych poziomów pomoże uczestnikom podnieść swoją komunikację coachingową, inspirację, motywację, wizję i integrację pracowników. 1. MODEL WARTOŚCI Logiczne poziomy umysłu ytania transformacyjne według modelu iltsa Struktura integralności Logiczne poziomy korzyści dla menadżera, korzyści dla pracownika Budowa rozmowy coachingowej z wykorzystaniem logicznych poziomów Arkusze ćwicze z wykorzystaniem logicznych poziomów w procesie coachingu 2. MOTYWY DZIAŁAŃ A WARTOŚCI Język wartości menadżera Nasze gremliny nasi sabotażyści Wyjście z zaklętego kręgu praca nad sabotażystą 3. MODEL VALID Koncepcja modelu VALID Cele od wartości do działania Moduł IV Skupia się na dostarczeniu uczestnikom niezbędnika menadżera, który zawiera narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie coachingu. onadto skupia uwagę na efekcie zamknięcia procesu coachingu i przygotowania zespołu do działa po coachingowych. Uczestnicy podczas udziału w czwartym module mają okazje odbyć sesje mentorskie, gdzie zademonstrują zdobyte umiejętności prowadząc sesje coachingowe. 1. MODELE I NARZĘDZIA COACHINGOWE GROW MODEL EI COACH COACTIVE MODEL NARZEDZIA GESTALT W COACHINGU PYTANIA I ICH MOC 2. METAPROGRAMY Scenariusze myślenia przeciwstawne i uzupełniające oprecyzowanie metaprogramów pracowników Systemy decydowania i wyboru 3. MENADŻER-COACH WGLĄD W SAMEGO SIEBIE Budowanie zaufania do samego siebie Samoświadomość menadżera wiedza i słuchanie zespołu Moje uprzedzenia jako coacha Współrozmówca czyli wgląd w siebie Strona 5

6 Realizacja Akademii Coachingu dla Menadżera opiera się na zdobywaniu doświadczenia przez uczestników poprzez aktywny rozwój kompetencji menadżera coacha zgodny z ICF, który odbywa się nie tylko podczas trwania warsztatów ale również miedzy nimi. Uczestnicy otrzymują materiały, podręczniki po każdym warsztacie, scenariusze sesji coachingowych oraz schematy i arkusze oceny. ajęcia w piątki od godz. 16:00 20:00 ajęcia soboty i niedziele 09:00 17:00 Miejsce szkolenia: Ośrodek Centrum Edukacji Grupa ORLEN, łock ul. F. Kobyli skiego 25 ZJAZD ZAKRES MERYTORYCZNY TERMIN 1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd ASPEKTY ORGANIZACYJNE Czym jest coaching Struktura coachingu Wartości i techniki w budowaniu relacji i zaufania zespół - coach Język coachingu czyli efektywna komunikacja Wizja przyszłości czyli jak tworzyć zmotywowane zespoły arządzanie sobą w czasie w procesie coachingu Proces zmiany a proces coachingu Kreatywność w projektowaniu działa Model wartości Motywy działa a wartości Model VALID Modele i narzędzia coachingowe Metaprogramy Menadże coach wgląd w samego siebie września 2015r. 2 4 pa dziernika 2015r pa dziernika 2015r. EGZAMIN/SUPERWISJE 7 listopada 2015r. Cena udziału w Akademii dla 1 osoby*: 5 000,- PLN netto + VAT *cenę skalkulowano przy założeniu udziału w Akademii mim. 10 osób. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Akademii. Ponieważ łącznie usługa jest traktowana jako usługa szkoleniowa, stawka VAT wynosi: 23% ww. cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie Akademii zgodnie z opisem; materiały szkoleniowe i certyfikat dla każdego uczestnika; Superwizje coachingowe/sesje mentorskie Egzamin wewnętrzny wraz z informacją zwrotną dla uczestnika; 2 listy referencyjne od akredytowanych coachów ICF potwierdzające nabyte umiejętności serwis kawowy oraz lunche. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI AKADEMII W TYGODNIU ROBOCZYM HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Strona 6

7 KADRA TRENERSKA JOANNA MUSZAK ACC ICF Joanna jest psychologiem akredytowanym coachem ACC ICF certyfikowanym trenerem, wykładowcą akademickim, absolwentką wydziałów prawa i psychologii, podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi. Jest również w trakcie pisania pracy doktorskiej z tematyki coachingu jako metody kształtującej kompetencje przywódcze na Wydziale arządzania i Organizacji olitechniki Śląskiej oraz ko czenia studiów podyplomowych z psychoterapii. osiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich i konsultingowych w międzynarodowych organizacjach, które wykorzystuje w swojej pracy jako trener, coach i koordynator projektów szkoleniowych prowadząc warsztaty i szkolenia między innymi dla takich organizacji jak ING Bank Śląski, owszechny akład Ubezpiecze, Wasko SA, olitechnika Śląska, Europejska Unia Kobiet, PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, AEGEE Europejskie Stowarzyszenie Studentów, Urząd racy w Gliwicach, Narodowy Bank olski, Vattenfall oland, Wyższa Szkoła Biznesu w ąbrowie Górniczej, Sillker Sp z.o.o., PGNiG Tauron, ITC Sp.zo.o., Prowadzi procesy coachingowe dla top managementu, oraz sesje business coachingu, team coachingu, life coachingu. Jako coach pracuje z Klientami biznesowymi i indywidualnymi. rowadzi coaching dla osób, które stoją u progu ważnych decyzji życiowych, takich jak zmiana pracy, zmiany w życiu osobistym, poprawa relacji, odnalezienie się w nowej roli. rzeprowadza sesje coachingu dla szefów organizacji i zespołów przed którymi stawiane są nowe zadania związane ze zmianą w firmie. Głęboko wierzy w to, że każdy człowiek posiada zasoby, które wystarczy w sobie odkryć i aktywować aby osiągnąć sukces. asło którym się kieruje zarówno w swojej pracy z Klientami jak i w życiu prywatnym to rzyszłości nie da się przewidzieć trzeba ją stworzyć samemu. rzykładowe projekty coachingowe i trenerskie rzeprowadzenie sesji coachingowych między innymi dla pracowników ING Banku Śląskiego S.A., Teatru Rozrywki w Katowicach, Danon Sp. z.o.o., Sillker Sp.zo.o., Optidata Sp. z.o.o. rzeprowadzenie coachingu menadżerskiego między innymi dla kadry zarządzającej K rzewozy Regionalne, Katowickie Wodociągi S.A., ING Bank Śląski S.A. Optidata Sp. z.o.o. Ekspert /psycholog w telewizji TVN między innymi w programie Ewy rzyzgi Rozmowy w Toku Twórca i prowadzący audycję radiową Świadome życie w radiu lus Śląsk rowadzenie cyklu audycji radiowych dla radia lus z tematyki Coaching nie tylko w biznesie Ekspert/psycholog w audycji radiowej Kozetka w radiu Katowice Prelegent na Międzynarodowych niach Coachingu 2012 relegent/coach w ramach firmy elloite She XO arzadzanie na Obcasach Autorka licznych artykułów o tematyce zmiany, coachingu w aspekcie biznesu oraz rozwoju osobistego, pisze między innymi dla wydawnictwa Scriptorium oraz Cogito rowadzenie cyklu audycji radiowych dla radia Katowice z tematyki Coaching dla Kobiet Coach w ramach Stowarzyszenia Nowa Psychologia Strona 7

8 AGNIESZKA BUGAJ PCC ICF Magister psychologii, Uniwersytet Jagiello ski, Instytut sychologii (2008), ponad 8 lat doświadcze na rynku szkoleniowym i konsultingowym, 6 lat doświadcze coachingowych oraz doświadczenie jako R w ogólnopolskiej firmie handlowej, wykładowca z tematyki coachingu na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. PCC Professional Certified Coach akredytacja udzielona przez International Coach Federation, ECPC Erickson Certified Professional Coach - Uko czona Szkoła Coachingu (The Art and Science of Coaching) akredytowana przez International Coach Federation (128godz.,certyfikat wydany 2009) i półroczny program certyfikacyjny zako czony egzaminem (certyfikat wydany ). EPC Erickson Professional Coach certyfikat wydany Coachingowy model przywództwa w ramach szkoły coachingu (Lidernafali kurs na coaching 96 godz.,2010) Executive Coaching Systems sychodynamic erspective pierwsza szkoła w olsce przygotowująca coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu psychodynamicznym prowadzona przez Psychologa Klinicznego oraz Executive Coacha z Wielkiej Brytanii aliny Brunning (www.brunningonline.net/halina/). Objęta programem superwizyjnym- prowadzonym przez alinę Brunning Absolwentka szkoły Trenerów i Konsultantów arządzania MATRIK (www.matrik.pl) metodologia oparta na międzynarodowych standardach NV QInternational Trainers Certificationin Training, Learningand Development MATRIK & Pearson Edexcel International(212godz.) Absolwentka Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji szkoła trenerów ekspertów "RO VIYAK cykl zaawansowanych szkole mających na celu rozwój kompetencji trenerskich (190 godz.). ŁUKASZ MARCINIAK Doktor nauk społecznych. Jako coach zaczynał od IAC Masteries oraz Transformational Coaching, CoachWise i rozwijania metodyki Coaching Steps. Jego doświadczenie opiera się przede wszystkim na pracy dla biznesu (ponad 1000 godzin coachingu dla zarządzających), choć wielu z jego klientów realizowało indywidualne cele w zakresie relacji praca - życie i harmonii kariery. Jest koordynatorem programów mentoringowych oraz konsultantem wdroże reorganizacyjnych. rowadził projekty dla grupy Emerson, Clariant International Ltd., Philips Lighting, Indesit Company, PZU S.A, TRW Automotive, firm grupy FIAT, Cooper Standard, Saab AB, Magnetto CLN Gruppo, firm grupy finansowej KBC oraz dla pracowników MARS olska, KG M olska Mied S.A., oczty olskiej, Raiffeisen Bank olska S.A. i mniejszych firm. Jest członkiem międzynarodowej grupy doradczej Consulman S.p.A oraz licznych organizacji naukowych i profesjonalnych, autorem opracowa z zakresu rozwoju kompetencji. Strona 8

9 SYLWIA ROGALA MARCINIAK Coach Erickson College International, Superwizor i Mentor Coach CoachingSteps na Uniwersytecie Łódzkim, trener biznesu. racuje głównie z menadżerami wspierając ich rozwój w obszarze kompetencji miękkich poprzez szkolenia, sesje rozwojowe, coachingi biznesowe, team coachingi. oradza firmom w zakresie kształtowania polityki personalnej, projektuje programy analizy potrzeb i diagnozy kultury organizacyjnej. W branży szkoleniowej od 2006 roku. oświadczenie w biznesie zdobyła pracując w agencjach marketingowych i reklamowych oraz w firmie edukacyjnej na stanowisku kierowniczym. Od początku kariery aktywnie prowadzi warsztaty i szkolenia, początkowo sprzedażowe i marketingowe, obecnie specjalizuje się w treningach i coachingu menadżerskim. Ma na swoim koncie ponad 2500 h na sali szkoleniowej, 1200 wyszkolonych osób na stanowiskach kierowniczych, 500 na stanowiskach handlowych, 250 h coachingów rozwojowych, menadżerskich, operacyjnych. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu L oraz R przy Uniwersytecie Łódzkim. Jako Opiekun Merytoryczny odyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego oraz Life Coachingu na UŁ jest odpowiedzialna za zawartość merytoryczną i jakość programu oraz dobór kadry trenerskiej. Jako Superwizor i Mentor Coach CoachingSteps prowadzi również programy szkoleniowe, sesje superwizowane i sesje mentor coachingu oraz pracuje nad nowymi produktami na potrzeby coachów, liderów i organizacji. ublikuje w czasopismach specjalistycznych, jest także współautorem publikacji "Coaching. biór narzędzi wspierania rozwoju" (Wolters Kluwer 2012). Realizowała projekty doradcze i szkoleniowe m.in. dla Centralwings, Comarch, Novol, Aegon, Johnson & Johnson, PZU SA, Philips Lighting Poland, MARS Polska, Cooper-Standard Automotive, Nokia Siemens Networks, Indesit Company, PKO BP, AVIO Aviation Group, BWI Poland Technologies Sp. z o.o., SWM oland Sp. z o.o., akład Ubezpiecze Społecznych, CBS Butler, Ceramika aradyż, Poczta Polska S.A., PKP Energetyka. Certyfikowany trener biznesu, Erickson International Certified Coach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów SKiT Matrik oraz akredytowanego przy ICF programu Art and Science of Coaching Erickson College International. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła uczestnicząc m.in. w programach CoachWise Coaching Essentials, Transforming Communication Family Coaching Erickson College International. Aktualnie rozwija się na kurcie trenerskim MBSR (Maindfulness Based Stress Reduction) organizowanym przez Institute for Mindfulness Based Approaches. Strona 9

10 EDYTA WALĘCIAK SKÓRA menedżer, dyplomowany trener biznesu i rozwoju osobistego, Associate Certified Coach ICF. Członek arządu i yrektorka ds. Wolontariatu Dress for Success Poland stowarzyszenia pomagającego kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Współautorka książki W sukience do sukcesu. Specjalizuje się w prowadzeniu szkole z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich skutecznej autoprezentacji i wystąpie publicznych, komunikacji, zarządzania sobą i zadaniami w czasie, efektywności osobistej. Jest ekspertem profesjonalnej obsługi klienta. Autorka wielu programów szkoleniowych, w tym Akademii rojektantek rzyszłości, w której uczestnicy odkrywają swój potencjał, doskonalą się w sztuce realizacji swoich marze i zgłębiają tajemnice osiągania sukcesu. Certyfikowanym Mistrz Gry Twierdza ozna. Od kilku lat prowadzi praktykę coachingową pracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Specjalizuje się w coachingu menadżerskim, zawodowym oraz career coaching, zarówno dla osób przed, jak i po awansie. Absolwentka Wydziału arządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów podyplomowych sychologia w Biznesie w Wyższej Szkole umanitas w Sosnowcu, a także Szkoły Trenerów Brainstorm we współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Osoba promująca rozwój i otwartość na zmiany. Wciąż poszerzająca swoją wiedzę na różnych kursach, szkoleniach, seminariach i warsztatach. ermanentna studentka uniwersytetu zwanego Życie. W swojej pracy wykorzystuje wykształcenie, nabyte umiejętności, osobiste doświadczenia i skuteczne narzędzia z zakresu psychologii, socjologii, NLP, organizacji i zarządzania. Swoje doświadczenie zawodowe budowała przez ponad 15 lat pracując m.in. w jednej z największych firm logistycznych w Europie, gdzie koordynowała pracą kilkudziesięciu jednostek organizacyjnych i pełniła rolę trenera wewnętrznego. Była członkiem wielu zespołów projektowych i komisji odpowiedzialnych za wdrażanie innowacyjnych rozwiąza oraz utrzymanie na satysfakcjonującym poziomie kluczowych wska ników efektywności spółki, w tym wyników sprzedażowych i wska ników jakości. Organizowała i współorganizowała imprezy kulturalne i eventy na kilkaset osób, a także sprawdziła się w roli konferansjera. Jest członkiem ICF olska i ICF Global oraz sympatykiem Stowarzyszenia Trenerów arządzania Matrik. Strona 10

11 Kontakt w sprawie niniejszego Projektu: Agnieszka Topa Specjalista ds. rojektów Szkoleniowo Doradczych tel. (24) Mob Strona 11

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI COACHA ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.... 2 NASZA PRZEWAGA....... 3 PROGRAM SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII SET Zaawansowany, kompleksowy projekt rozwijający inteligencję systemową coacha i trenera. ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY......

Bardziej szczegółowo

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute

Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH Filary Coachingu - Leader Business Institute Zawód Coach, Akredytacja ICF, Szkoła Coachingu ACSTH "Filary Coachingu" - Leader Business Institute Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/21/7990/4376 Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH

Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Akademia Akredytowany Coach Katowice CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA COACHÓW przez ICF (International Coach Federation) program szkolenia ACSTH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/13/8270/5974 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

Działalność Izby Coachingu

Działalność Izby Coachingu Jak przynależność do organizacji pomaga w budowaniu własnej marki? Działalność Izby Coachingu Łódź, 15 maja 2015 r Izba Coachingu www.ic.org.pl Sylwia Rogala Marciniak Dyrektor Łódzkiego Oddziału Izby

Bardziej szczegółowo

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej!

Akademia Coacha ACC. Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! Akademia Coacha ACC Jedyne takie szkolenie w Polsce północno-wschodniej! RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl STANDARD

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes

SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia. Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes SZKOŁA COACHINGU I i II stopnia Akredytowany program w międzynarodowym stowarzyszeniu International Association of Coaching-Institutes Oferta cenowa Szkoły Coachingu I i II stopnia Dla kogo: Dla Ciebie,

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Coaching w Biznesie. Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764, a uzyskasz dodatkowy bonus.

Coaching w Biznesie. Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764, a uzyskasz dodatkowy bonus. 7 oraz 8 EDYCJA KURSU Coaching w Biznesie Kraków: 25-27 Października 2013 Warszawa: 8-10 Listopada 2013 Dla wczesnych wpłat - super zniżki oraz 3 bezpłatne sesje coachingowe. Zadzwoń nr kom. 601 477 764,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej

Coaching Academy. Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Coaching Academy Szkoła coachów Urszuli Sadomskiej Zapraszam do Coaching Academy, miejsca, które stworzyliśmy dla managerów, coachów, trenerów i innych osób poszukujących rozwoju osobistego, spełnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia otwarte jesień 2014

Szkolenia otwarte jesień 2014 Szkolenia otwarte jesień 2014 ROZWÓJ TRENERÓW Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ kompleksowy program przygotowujący do efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń rozwija najważniejsze kompetencje

Bardziej szczegółowo

MASTER TRAINER: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W ZEWNĘTRZNYM W STANDARDZIE SYSTEMU VCC

MASTER TRAINER: PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM CO NAS WYRÓŻNIA? KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W ZEWNĘTRZNYM W STANDARDZIE SYSTEMU VCC MASTER TRAINER PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM W STANDARDZIE SYSTEMU VCC Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą.

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku.

Akademia coachingu. Opis kierunku. WSB Gdańsk - Studia podyplomowe. Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Akademia coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Akademia coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Osoby chcące osiągać wybitne rezultaty, np. w biznesie, sporcie, życiu osobistym coraz chętniej

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

MENTOR COACHING PLUS. Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC.

MENTOR COACHING PLUS. Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC. Nasi partnerzy: MENTOR COACHING PLUS Kurs przygotowujący do odnowienia lub uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC. DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA MENTOR COACHINGU PLUS.... 3 NASZA PRZWAGA...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

"MISTRZ COACHINGU" SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

MISTRZ COACHINGU SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy "MISTRZ COACHINGU" Program szkolenia coachów uczący zaawansowanych umiejetności coachingowych zgodnych ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF. Jego realizacja przygotowuje do zdobycia międzynarodowej akredytacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Z ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: WSPARCIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW W FIRMIE RODZIN- NEJ: ABC DORADZTWA, MENTORINGU Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na szkolenie: Wsparcie rozwoju pracowników

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą

Organizacja i zarządzanie oświatą Organizacja i zarządzanie oświatą Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7768 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł Cena netto za godzinę 12,25 zł Cena brutto za godzinę 12,25 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W TRZECIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Program seminariów pt. Coaching jako metoda zarządzania. z cyklu pt. Coaching dla biznesu. - 20 października 2010

Program seminariów pt. Coaching jako metoda zarządzania. z cyklu pt. Coaching dla biznesu. - 20 października 2010 Program seminariów pt. Coaching jako metoda zarządzania z cyklu pt. Coaching dla biznesu - 20 października 2010 9.30 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.30 Przywitanie gości i uczestników, przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 13 ŁÓDŹ

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 13 ŁÓDŹ Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 13 ŁÓDŹ DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy

SZKOŁA COACHÓW MERITUM ul. Polna 21 c 05-500 Mysiadło k/warszawy Programy szkolenia coachów zgodne ze standardami i Kodeksem Etycznym ICF, przygotowujące uczestników do zdobycia międzynarodowej akredytacji coacha na poziomie ACC, PCC lub MCC bądź służące jej odnowieniu.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA

SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII SET Zaawansowany, kompleksowy projekt rozwijający inteligencję systemową coacha i trenera. Edycja 1 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH '

AKADEMIA'COACHINGU' JOANNY'FLANAGAN' ' PROGRAM'SZKOLENIOWY' INTUICYJNY'COACH ' AKADEMIACOACHINGU JOANNYFLANAGAN PROGRAMSZKOLENIOWY INTUICYJNYCOACH PrzygotowaniecoachadoakredytacjiICF nazaawansowanympoziomiepcc ProgramposiadaakredytacjęICFnanajwyższympoziomie: PrezentacjaProgramu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła coachów organizacji

ROZVIYAK szkoła coachów organizacji ROZVIYAK szkoła coachów organizacji Szkoła Coachów Organizacji ROZVIYAK to nowa propozycja szkoleniowa prorozvoyovo skierowana do kadry świadczącej usługi rozwojowe dla osób dorosłych w Polsce. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju

Stwarzamy możliwości do rozwoju Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 16 WROCŁAW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

"Stwarzamy możliwości do rozwoju

Stwarzamy możliwości do rozwoju Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 13 ŁÓDŹ DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

zaprasza na Konferencję Coaching dla Biznesu

zaprasza na Konferencję Coaching dla Biznesu zaprasza na Konferencję Coaching dla Biznesu Celem konferencji jest praktyczne wsparcie biznesu poprzez odpowiedzi na pytania: jak coaching i jego narzędzia mogą przydać się w biznesie; jak za pomocą coachingu

Bardziej szczegółowo

Best Practice Advanced Coaching Tools. Zaawansowane narzędzia i modele w pracy coacha/mentora

Best Practice Advanced Coaching Tools. Zaawansowane narzędzia i modele w pracy coacha/mentora Best Practice Advanced Coaching Tools Zaawansowane narzędzia i modele w pracy coacha/mentora Wprowadzenie Czy Ty również kończąc szkolenie/kurs/studia z coachingu czułeś niedosyt? Czy czujesz, że potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT

AKADEMIA ANALIZY EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS W RAMACH AKADEMII UCZESTNICY ZDOBĘDĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ GRUPA ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO GRUPA SPOTKANIE I FIRMA SZKOLENIOWA BOWARTO ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W DRUGIEJ WARSZAWSKIEJ EDYCJI AKADEMII ANALIZY TRANSAKCYJNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013 Oferta szkoleniowa Trener na fali cykl warsztatów doskonalących Gdańsk 2013 www.aer.arp.gda.pl AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) powstała w 1992 r.. Jest instytucją wyznaczającą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w organizacji Budowanie kultury coachingowej i mentoringowej

Zarządzanie wiedzą w organizacji Budowanie kultury coachingowej i mentoringowej WARSZTATY Zarządzanie wiedzą w organizacji Budowanie kultury coachingowej i mentoringowej 26 LUTEGO 2015, WARSZAWA Największym dobrem jakie możesz wyświadczyć drugiemu człowiekowi, jest nie tylko podzielenie

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHA. Korzyści KURS DLA MENEDŻERÓW, Z ZAKRESU KOMPETENCJI COACHA I MENTORA. 64h 4 x 2 dni szkolenia

KOMPETENCJE COACHA. Korzyści KURS DLA MENEDŻERÓW, Z ZAKRESU KOMPETENCJI COACHA I MENTORA. 64h 4 x 2 dni szkolenia PARTNERZY: KOMPETENCJE COACHA Korzyści Odbycie certyfikowanego przez Association for Coaching (AC) kursu, co stanowi gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego oraz programu nauczania według międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź.

Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź. Rozwijaj. Inspiruj. Prowadź. Skorzystaj z ponad 8 lat doświadczenia w rozwijaniu potencjału i kariery ponad 25 000 specjalistów i menedżerów w Polsce. Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Pakiety rozwojowe CoachWise. Dla praktyków w biznesie. Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r.

Pakiety rozwojowe CoachWise. Dla praktyków w biznesie. Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r. Pakiety rozwojowe CoachWise Dla praktyków w biznesie Nowe propozycje w korzystniejszych cenach na koniec 2014r. 1 Chcąc wyjść naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy kilka gotowych pakietów usług i

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Doradztwo zawodowe i coaching kariery Doradztwo zawodowe i coaching kariery WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i coaching kariery w WSB w Toruniu Celem studiów jest przygotowanie uczestników

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY TYDZIEO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚWIATOWY TYDZIEO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI International Coach Federation Poland wraz z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. organizują b e z p ł a t n e w a r s z t a t y oraz s e s j e c o a c h i n g o w e w ramach Światowego Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i ocena pracy pracowników Motywowanie i ocena pracy pracowników Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1536 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/06/8786/7514 Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 2 398,50 zł Cena netto za godzinę 121,88

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13a, sala 127

Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13a, sala 127 DNI COACHINGU WARSZTATY Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, ul. Gagarina 13a, sala 127 4 czerwca 2009 8:30 10:30 Wykorzystaj coaching do zbudowania swojej kariery Prowadząca:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP

Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP Zarządzanie coachingiem na przykładzie projektu Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP w oparciu o model zarządzania coachingiem 4 filary CoachWise Inkubatory Przedsiębiorczości AIP Charakterystyka projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 27-28 listopada 2014 r. Prelegent.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 27-28 listopada 2014 r. Prelegent. Strona Tytułowa Prelegent Łukasz Janiec psycholog, trener biznesu, coach Główne zagadnienia Kompetencje HR Komunikacja HR z kadrą zarządzającą Metody wspierania pracy kadry zarządzającej Rola HR w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów

Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Badanie losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Podsumowanie wyników Inicjatywa Wszechnicy UJ Poniższy raport stanowi podsumowanie Badań Losów Absolwentów Szkół Coachów i Szkół Trenerów Wszechnicy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor. Opinie uczestników II edycji Akademii

Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor. Opinie uczestników II edycji Akademii Akademia Coachingu, III edycja Szkolenie realizowane przez RCS Sp. z o.o. i GT Mentor Opinie uczestników II edycji Akademii Jestem praktykującym coachem i zamierzam przystąpić do procesu akredytacji. Akademia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NGO W PIGUŁCE

ZARZĄDZANIE NGO W PIGUŁCE ZARZĄDZANIE NGO W PIGUŁCE CYKL SZKOLENIOWY SZKOŁA LIDERÓW I LIDEREK SPOŁECZNYCH PROGRAM Spotkanie 1 (11.10.2016, wtorek, godz. 9:00-14:00) PROWADZĄCY: Joanna Czarnik TEMAT: Lider, koordynator, szef? -

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać tych, którzy rozwijają? czyli oferta działań rozwojowych z zakresu kompetencji trenerskich

Jak rozwijać tych, którzy rozwijają? czyli oferta działań rozwojowych z zakresu kompetencji trenerskich Jak rozwijać tych, którzy rozwijają? czyli oferta działań rozwojowych z zakresu kompetencji trenerskich entrepreno to grupa niezależnych trenerów-ekspertów skupionych wokół jednej marki, wspólnych standardów

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC

PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC PROFESJONALNY KURS COACHINGU Z ELEMENTAMI MENTORINGU I TUTORINGU przygotowujący do akredytacji ICF na poziomie ACC KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Efektywność menedżera

Efektywność menedżera Efektywność menedżera prospekt informacyjny oferta programu rozwojowego dla menedżerów + opcja Programu Indywidualnego ACTION LEARNING uruchamiamy do działania gwarantujemy rezultaty Wstęp Efektywność

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera

Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera Narzędzia coachingowe w pracy Menedżera Szkolenie otwarte 25-26 września 2014 r., Warszawa Jeżeli : Już za 1290 zł netto możesz diametralnie podnieśd swoje umiejętności w zakresie motywowania i wydobywania

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Nowo awansowany menedżer - Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie?

Nowo awansowany menedżer - Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie? Nowo awansowany menedżer - Jak stanąć na mocnym gruncie po awansie? Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/20/5041/1742 Cena netto 500,00 zł Cena brutto 615,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

19.05.2014 r. 20.05.2014 r.

19.05.2014 r. 20.05.2014 r. 19.05.2014 r. 19.05 CHORZÓW ul. Wolności 49 19.05 CHORZÓW ul. Wolności 49 Trener szkoleniowo-coachingowego Wyższy Poziom propagującego coaching, jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi do osiągania celów

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA - MENEDŻER COACHEM Warsztaty weekendowe Koszalin 2015

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA - MENEDŻER COACHEM Warsztaty weekendowe Koszalin 2015 Zdobądź nową kompetencję jako coach Rozszerz swoje umiejętności menedżerskie o techniki coachingowe Poznaj coachingowy styl zarządzania ludźmi Zyskaj sukces dzięki osobistemu rozwojowi Znajdź równowagę

Bardziej szczegółowo