Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 29 kwietnia 2013 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2 2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku 7 3. Instrumenty kapitałowe Fundusze własne Adekwatność kapitałowa Ogólne zasady polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze

3 1. Wprowadzenie Informacje ogólne o Banku: Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony przez Zgromadzenie Założycieli na mocy uchwały z dnia 26 czerwca 1950 r. zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym Wydział II Handlowy w Warszawie w dniu 11 listopada 1950 r. Ówczesna nazwa Banku to "Gminna Kasa Spółdzielcza w Modlinie z odpowiedzialnością i udziałami". W roku 1954 siedziba Gminnej Kasy Spółdzielczej została przeniesiona do Nowego Dworu Mazowieckiego. W dniu 6 września 1956 roku nastąpiła zmiana nazwy z Gminnej Kasy Spółdzielczej na Kasę Spółdzielczą w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecna nazwa Bank Spółdzielczy została przyjęta w dniu 29 kwietnia 1973 roku. W dniu 1 kwietnia 1999 roku w wyniku procesu łączeniowego do Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przyłączyły się Bank Spółdzielczy w Zakroczymiu oraz Bank Spółdzielczy w Leoncinie. Obecnie Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim jest spółdzielnią prowadząca działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72,poz. 665 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 roku Nr 188, poz z późn. zmianami), Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 roku Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.), Statut Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, Regulamin Organizacyjny Banku. Podstawowy obszar działania Banku obejmuje działalność na terenie województwa mazowieckiego a w szczególności na terenie gmin Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym, Nasielsk, Płońsk oraz Raciąż. Jednostka Podstawowa (Centrala) Banku mieści się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego 8, realizująca kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzorująca ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku. Jednostki organizacyjne podlegające Centrali, odpowiedzialne za działalność handlową prowadzoną na terenie swojego działania to: I Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim; II Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim; Oddział w Zakroczymiu; Oddział w Pomiechówku; Oddział w Leoncinie; Oddział w Warszawie; Oddział w Płońsku; Oddział w Nasielsku; Oddział w Raciążu. Komórki organizacyjne Oddziałów, których przedmiotem działania jest wykonywanie podstawowej obsługi operacyjnej klientów Banku na wyznaczonym terenie, w określonym środowisku lub w określonym zakresie to: Filia w Modlinie Twierdza; Filia w Czosnowie; Punkt Kasowy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Bank świadczy usługi dla następujących głównych grup klientów: rolnicy, osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi działalność zgodnie z możliwościami wewnętrznymi i wymogami rynku w zakresie oferowania produktów bankowych, które może świadczyć samodzielnie, a także w ramach współpracy z Bankiem Zrzeszającym. W 2012 roku Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadził działalność operacyjną poprzez 12 placówek i 12 bankomatów. Działalność operacyjna w 2012 r. prowadzona była również za pośrednictwem Banku internetowego. 2

4 Podstawowe dane finansowe obrazujące rozwój Banku w latach przedstawiają się następująco (dane w tys. zł): Tabela nr 1. Wyszczególnienie suma bilansowa obligo kredytowe depozyty klientów fundusz zasobowy fundusz udziałowy Przychody Banku wynik z działalności bankowej zysk netto Współczynnik wypłacalności 10,39 12,57 Współczynnik kredytów nieregularnych 2,54 4,95 ROE 14,49 16,36 ROA 0,96 1,12 Przedstawione wielkości pokazują, iż większość wartości z bilansu oraz rachunku zysków i strat charakteryzuje wysoka dynamika. Oznacza to, że Bank w 2012 r. znajdował się w okresie systematycznego wzrostu. Do roku 2006 na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego działały oprócz Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, Oddziały banków PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Pocztowy oraz SKOK Wołomin. Obecnie pomimo narastającej konkurencji Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim poszerza swoją działalność i pozyskuje nowych klientów na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz w pobliskich Gminach i Powiatach. Według Banku największa konkurencja występuje na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk i Nasielsk. Poniższa tabela przedstawia rynek na którym występują placówki Banku oraz jego konkurencję. Lokalizacja poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Nowy Dwór Mazowiecki Modlin Twierdza Zakroczym Pomiechówek Nasielsk Konkurencja PKO BP SA, PEKAO SA, Bank Pocztowy oraz SKOK Wołomin, BNP Paribas Fortis, Eurobank SA, Bank Millenium SA, Polbank EFG SA, BPH S.A, Mazowiecki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łomiankach, Bank Spółdzielczy z siedzibą w Ciechanowie, Kredyt Bank S.A., BGŻ, Nordea, Getinbank oraz LUKAS Bank Agencja PKO BP SA MBS w Łomiankach Agencja PKO BP SA PKO BP S.A; Bank BPH S.A; Bank PeKaO S.A; Żagiel S.A; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa Wołomin (Punkt Kasowy); Polbank EFG; Bank Spółdzielczy w Nasielsku; Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski 3

5 S.A I O/ Nasielsk. Płońsk Bank Spółdzielczy w Płońsku, BGŻ S.A. BPH S.A., PEKAO S.A., PKO Bank Polski S.A. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie SGB Czosnów MBS w Łomiankach Raciąż Leoncin Bank Spółdzielczy w Raciążu Brak konkurencji Mocne (S) i słabe (W) strony w stosunku do konkurencji: BS NDM (S) Ugruntowana pozycja na rynku lokalnym Niskie opłaty Niskie prowizje Przywiązanie klienta do Banku Obsługa segmentu dot. rolników Szybkie podejmowanie decyzji Niska rotacja kadry Niskie oprocentowanie kredytów Kontakt przez Internet (W) Duża konkurencja na rynku lokalnym. Ograniczony obszar działania. x Reklama na rynku lokalnym Ograniczona liczba bankomatów x Słaba umiejętność dotarcia do klienta Słaba umiejętność reagowania na zmiany przepisów prawa Konkurencja (W) Duża konkurencja Wysokie opłaty Wysokie prowizje Duża konkurencja Brak obsługi segmentu dot. rolników Długi czas oczekiwania na decyzję Wysoka rotacja kadry Wysokie oprocentowanie kredytów x (S) Duża sieć placówek w całej Polsce Wysoka jakość świadczonych usług Dobra reklama ogólnopolska Rozwinięta sieć bankomatów Kontakt przez Internet x Szybka reakcja na zmiany dotyczące produktów oferowanych dla klientów Chcąc zdobyć nowych klientów Bank dążyć będzie do poprawy skuteczności reklamy, bowiem z analizy konkurencji wynika, iż reklama i szybka fachowa obsługa klientów jest najlepszym sposobem pozyskania i utrzymania Klienta w Banku. W 2012 roku Bank prowadził rachunki bankowe (bieżące oraz oszczędnościowe) dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i instytucji, rolników oraz działalność kredytową dla każdej z wymienionych grup klientów. Oprócz tego Bank prowadził obsługę dewizową w zakresie prowadzenia rachunków bieżących oraz dokonywania poleceń zapłaty w obrocie dewizowym, a także skupu i sprzedaży walut. Bank nie udzielał kredytów w walutach wymienialnych. Bank korzysta z systemu informatycznego EuroBankNet opracowanego i wdrożonego przez firmę SoftNet Sp. z o.o. z Krakowa. Funkcjonuje także system do sprawozdawczości i analiz ryzyka pod nazwą EuroBanknet - C oraz Oracle Business Intelligence. Wyżej wymieniony system jest w pełni dostosowany do profilu prowadzonej działalności. System informatyczny Banku od 2000 roku działa w systemie on-line. Bank posiada pełna gamę produktów z grupy bankowości elektronicznej. W ich skład wchodzi: system ebanknet system bankowości internetowej dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,system HomeNet system z grupy tzw. office banking dla dużych podmiotów i instytucji, 4

6 system SmsBankNet system powiadamiania w drodze wiadomości sms o stanach i operacjach odbywających się na rachunkach klientów, karty płatnicze Visa. Reasumując Bank świadczy usługi dla następujących głównych grup klientów: rolnicy, osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi działalność zgodnie z możliwościami wewnętrznymi i wymogami rynku w zakresie oferowania produktów bankowych, które może świadczyć samodzielnie, a także w ramach współpracy z Bankiem Zrzeszającym Bankiem BPS S.A w Warszawie. Schemat struktury organizacyjnej Banku Umiejętności kierownictwa, zasoby kadrowe Zebranie przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli jest najważniejszym organem władzy Banku. Funkcje Zebrania Przedstawicieli wykonywane są przez członków (właścicieli) z tytułu prawa własności. Funkcje te wyznaczają obowiązujące przepisy prawa, Statut oraz wewnętrzne regulacje Banku. Zebranie przedstawicieli w obecnej kadencji skupia 46 delegatów reprezentujących poszczególne tereny obsługiwane przez Bank. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem władzy Banku, wybieranym przez Zebranie Przedstawicieli na okres kadencji, pełniącym funkcje nadzorcze, kontrolne i opiniujące we wszystkich dziedzinach działalności Banku. Rada Nadzorcza reprezentuje członków (właścicieli) w okresie pomiędzy Zebraniami Przedstawicieli i bieżąco strzeże ich interesów poprzez nadzór nad działalnością Banku. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób, z których 2 osoby posiadają wykształcenie wyższe, 8 członków posiada wykształcenie średnie oraz 1 osoba posiada wykształcenie zawodowe. Pod względem zawodowym 8 członków prowadzi działalność gospodarczą w usługach i handlu, 2 członków jest rolnikami oraz 1 członek jest emerytem, byłym pracownikiem Banku. Zarząd Banku Bank jest kierowany przez 3 osobowy Zarząd w składzie: Prezes Zarządu, wykształcenie wyższe, 16 lat pracy ogółem, w tym 14 lat pracy w bankowości, z tego 12 lat na stanowiskach kierowniczych; V-ce Prezes ds. handlowych, wykształcenie wyższe, 35 lat pracy ogółem, w tym 29 lat pracy w bankowości, z tego 11 lat na stanowiskach kierowniczych; V-ce Prezes ds. finansowych wykształcenie wyższe, 11 lat pracy ogółem, w tym 11 lat pracy w bankowości, z tego 2 lata na stanowisku kierowniczym. Osoby zasiadające w Zarządzie posiadają duże doświadczenie związane z pracą w bankowości oraz związane z zarządzaniem. Wszyscy członkowie Zarządu pracują w Centrali Banku. Podstawa sporządzenia Polityki informacyjnej Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Uchwała nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu 5

7 informacji podlegających ogłaszaniu z późniejszymi zmianami. 2. Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą organy Banku, wyznaczone komitety i komórki organizacyjne (zespoły) oraz pracownicy. W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. Struktura zarządzania ryzykiem w Bank Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Rada Nadzorcza Komitet Zarządzania Ryzykami Zarząd Banku Zespół Analityków Kredytowych Zespół zarządzania ryzykami i analiz ekonomicznych Zespół kontroli wewnętrznej i audytu Kadra kierownicza Pracownicy Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności: identyfikacja ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno aktualnych, jak i potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności Banku, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowanego poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu rekomendacji i zaleceń, tworzeniu procedur i narzędzi wspomagających, monitorowanie polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka, raportowanie obejmujące cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia na ryzyko i podjętych działaniach. 6

8 Schemat zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim Ryzyko kredytowe: Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością wystąpienia strat finansowych spowodowanych nie wywiązywaniem się kontrahenta Banku ze zobowiązań wynikających z warunków umowy. Z uwagi na możliwość poniesienia przez Bank relatywnie dużych strat, ryzyko kredytowe istotnie wpływa na działalność Banku. Celem strategicznym zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku, jest zwiększenie bezpieczeństwa działalności kredytowej, poprzez zapewnienie właściwej, jakości oceny ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania decyzji kredytowych, jak również skutecznego procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego Banku. W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku, jakości aktywów kredytowych, Bank zarządza: ryzykiem kredytowym, ryzykiem koncentracji zaangażowań, ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych ryzykiem rezydualnym. Zarządzanie ryzykiem kredytowym: Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem kredytowym Banku, a w szczególności: ustanawia zasady polityki kredytowej Banku; rozpatruje sprawozdania oraz raporty kontroli dotyczących portfela kredytowego celem oceny poziomu jego ryzyka i działalności kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację polityki kredytowej, a także oceny przestrzegania przepisów i regulacji ostrożnościowych, jak również wewnętrznych regulaminów i procedur. Zarząd Banku kieruje bieżącą jego działalnością i jest odpowiedzialny za odpowiednie ukształtowanie i zarządzanie działalnością kredytową, poprzez: realizację wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; prowadzenie działalności Banku zgodnie z zasadami określonymi w Polityce kredytowej; ustanowienie szczegółowych pełnomocnictw i limitów kredytowych dla pracowników uczestniczących w procesie kredytowym; zatwierdzanie wysokości wewnętrznych limitów koncentracji; uchwalenie wewnętrznych regulacji i procedur dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku; podejmowanie decyzji kredytowych zastrzeżonych do jego kompetencji. Oprócz Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym główną rolę pełnią: Prezes Zarządu, nadzorujący obszar ryzyka kredytowego, któremu podlega m.in. Zespół kontroli wewnętrznej i audytu, Zespół 7

9 organizacyjno- administracyjny, Zespół informatyki, Zespół Analityków Kredytowych, Zespół wierzytelności trudnych, Komitet Zarządzania Ryzykami, Komitet Zarządzania Kryzysowego. Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, któremu podlegają m.in.: Oddziały Banku; Członek Zarządu ds. finansowych, któremu podlegają m.in.: Główny księgowy, Zespół zarządzania ryzykami i analiz ekonomicznych, Stanowisko sprawozdawczości i analiz ekonomicznych; Komitet Zarządzania Ryzykami, jako organ opiniodawczo-decyzyjny w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i pasywami w Banku, który opiniuje m.in.: a) projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, b) metody pomiaru i oceny oraz ustalania norm ostrożnościowych dla portfelowego ryzyka kredytowego, w zakresie: limitów branżowych, ryzyka związanego z koncentracją należności kredytowych, ryzyka związanego z produktami generującymi ryzyko kredytowe, ryzyka związanego ze stosowanymi zabezpieczeniami kredytów i pożyczek, tworzenia, rozwiązania i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne, c) wysokość limitów wewnętrznych Banku z tytułu ryzyka kredytowego; Zespół analityków kredytowych odpowiedzialny za realizację zadań w obszarze ryzyka kredytowego, wyznaczonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz zleconych przez władze Banku. Zespół analityków kredytowych w szczególności: odpowiada za poprawność oceny wniosków o udzielenie kredytów, pożyczek, gwarancji i innych transakcji obarczonych ryzykiem kredytowym, i weryfikacji analiz zdolności kredytowej oraz oceny zabezpieczeń i propozycji klasyfikacji, współuczestniczy w wydawaniu opinii dotyczących transakcji kredytowych obciążonych ryzykiem kredytowym; współuczestniczy w tworzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego; dokonuje analiz portfela kredytowego w terminach zgodnych z Instrukcją sporządzania informacji zarządczej ; Dyrektorzy Oddziałów odpowiedzialni są za identyfikację ryzyka kredytobiorców ocenianych i monitorowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Banku, podejmowanie decyzji kredytowych zgodnych z otrzymanym pełnomocnictwem; Zespół zarządzania ryzykami i analiz ekonomicznych: dokonuje pomiaru i monitorowania ryzyk ponoszonych przez Bank, w tym ryzyka kredytowego, oraz przeprowadza analizy poprawności wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk, w tym prawidłowości wyliczenia kapitału regulacyjnego i kapitału wewnętrznego; Zespół kontroli wewnętrznej i audytu: uczestniczy w opiniowaniu procedur regulujących proces zarządzania ryzykiem kredytowym, bada i ocenia adekwatność i skuteczność kontroli wewnętrznej w Banku w zakresie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym, przeprowadza kontrolę procesu identyfikacji ryzyk Banku oraz oceny istotności ryzyka, analizuje metodyki i procesy zarządzania ryzykami Banku oraz ich zgodność z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Banku, przeprowadza ocenę poprawności wyliczenia kapitału regulacyjnego oraz jakości procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, a także ocenę przeglądu i efektywności tych procesów w zakresie ryzyka kredytowego, formułuje rekomendacje zmierzające do likwidacji nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzanych analiz, kontroli i przeglądów. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku obejmuje następujące etapy: identyfikację czynników ryzyka kredytowego; ocenę oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka kredytowego (limity); monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka; wdrażanie technik redukcji ryzyka; zarządzanie ryzykiem rezydualnym; wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego; kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. Ryzyko kredytowe rozpatrywane jest w dwóch aspektach: ryzyka pojedynczej transakcji; ryzyka łącznego portfela kredytowego. 8

10 Ryzyko pojedynczej transakcji zależy od wysokości możliwej straty (równej maksymalnej wartości ekspozycji kredytowej) i prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Ryzyko łączne portfela kredytowego zależne jest od wysokości pojedynczych kredytów, prawdopodobieństwa ich niespłacenia i współzależności między poszczególnymi kredytami lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zależność tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia sytuacji, w której czynniki powodujące niespłacenie jednego kredytu będą również wpływały na niespłacenie innych, zwiększając w ten sposób łączne ryzyko kredytowe. Metodą zabezpieczenia się przed nadmiernym ryzykiem w działalności kredytowej jest prowadzone zarządzanie ryzykiem, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zarówno w odniesieniu do pojedynczego kredytu, jak i łącznego zaangażowania kredytowego. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego przeprowadzane jest za pomocą: 1. dywersyfikacji oraz monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego z tytułu koncentracji, związanego ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku, przede wszystkim: wobec pojedynczych podmiotów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, w ten sam sektor gospodarczy, wobec tego samego produktu, w ten sam rodzaj zabezpieczenia, 2. monitorowania i raportowania jakości portfela (badanie szkodowości kredytów w poszczególnych segmentach klientów, branżach, regionach itp.); 3. monitorowania i raportowania adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości tworzonych rezerw na należności zagrożone w porównaniu do ich poziomu i wielkości wyniku finansowego; 4. analizy migracji ekspozycji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ryzyka; 5. monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka; 6. monitorowania kredytów udzielanych osobom wewnętrznym ; 7. przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na: organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych, prawidłowym przepływie informacji, odpowiednim doborze i szkoleniu kadr, nadzorze nad działalnością kredytową. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/ kredytobiorcy obejmuje: stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej; bieżący monitoring; przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych; windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi; kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym kredytobiorcą. Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje każdą należność z tytułu kapitału lub odsetek nie spłaconą w terminie. Ekspozycjami zagrożonymi są należności poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1589). Bank przeprowadza klasyfikację należności i dokonuje podziału wszystkich należności i zobowiązań pozabilansowych na kategorie ryzyka: należności normalne; należności pod obserwacją; należności zagrożone, w tym: poniżej standardu, wątpliwe i stracone. stosując dwa podstawowe, niezależne od siebie kryteria: kryterium terminowości terminowość spłaty kapitału lub odsetek; kryterium ekonomiczne badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela). Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie 9

11 zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1589). Bank tworzy rezerwy celowe oraz rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do: kategorii "normalne" w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów detalicznych, kategorii "pod obserwacją", grupy "zagrożone" w tym do kategorii "poniżej standardu", "wątpliwe" lub stracone. Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. Tabela nr 3. Stan i zmiany rezerw celowych (w zł). Kategorie należności Stan na r. Zwiększenia rezerw Wykorzystanie rezerw Rozwiązanie rezerw Stan na r. Wymagany poziom rezerw na koniec roku obrotowego na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 litera c) Ustawy Należności normalne , ,81 0, , , ,86 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,81 0, , , ,86 - sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności pod obserwacją , ,50 0, , , ,61 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,50 0, , , ,61 - sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności poniżej standardu , ,36 0, , , ,27 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,36 0, , , ,27 - sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności wątpliwe , ,93 0, , , ,64 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sektor niefinansowy , ,93 0, , , ,64 - sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności stracone , ,97 0, , , ,34 - sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

12 - sektor niefinansowy , ,97 0, , , ,34 - sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona jest zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póź. zm.). Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów, na pokrycie niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Tworzenie i rozwiązywanie rezerwy dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzględniającej w szczególności wielkość należności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych. Tabela nr 4. Rezerwy na przyszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązań (w zł). Wyszczególnienie Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r Zobowiązania pozabilansowe ,00 0, , ,00 Na ryzyko ogólne 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem ,00 0, , ,00 Tabela nr 5. Aktywa finansowe z podziałem na (w zł). Lp. Treść Wartość na r. Wartość na r a. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 0,00 0,00 b. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 c. kredyty i pożyczki oraz inne należności banku , ,20 d. aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0,00 0,00 e. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży , ,40 Razem , ,60 Należności w innych bankach i instytucjach: Lp. Wartość Należności w innych bankach Wartość na r. Wartość na Należności w innych podmiotach finansowych Wartość na r. Wartość na Kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Lokaty , ,00 0,00 0,00 RAZEM: , ,00 0,00 0,00 11

13 Tabela nr 6. Należności Banku od sektora niefinansowego (w zł). Kategoria należności Wartość na r. Wartość na r. zł % zł % Należności od sektora niefinansowego brutto ,03 100,00% ,33 100,00% 1. Należności normalne ,30 92,89% ,01 92,45% 2. Należności pod obserwacją ,85 3,68% ,57 2,12% 3. Należności zagrożone: ,88 3,43% ,75 5,42% - poniżej standardu ,51 0,70% ,95 0,64% - wątpliwe ,66 1,29% ,42 1,44% - stracone ,71 1,43% ,38 3,33% Rezerwy celowe na należności ,16 100,00% ,31 100,00% 1. w sytuacji normalnej ,20 13,32% ,27 10,20% 2. w sytuacji pod obserwacją ,07 2,69% ,79 1,83% 3. w sytuacji zagrożonej: ,89 83,99% ,25 87,97% - poniżej standardu ,22 1,77% ,27 2,51% - wątpliwej ,07 17,09% ,64 1,14% - straconej ,60 65,13% ,34 84,32% Prowizje ,14 100,00% ,45 100,00% w sytuacji normalnej ,19 94,74% ,87 91,74% w sytuacji pod obserwacją ,71 2,56% ,27 2,26% w sytuacji poniżej standardu 8 444,53 0,61% ,63 0,86% w sytuacji wątpliwej ,67 0,79% ,87 1,69% w sytuacji straconej ,04 1,29% ,81 3,44% Należności od sektora niefinansowego netto (bez odsetek) ,73 X ,57 X Tabela nr 7. Należności Banku od sektora budżetowego (w zł). Kategoria należności Wartość na r. Wartość na r. zł % zł % Należności od sektora budżetowego brutto ,26 100,00% ,98 100,00% 1. Należności normalne ,26 100,00% ,98 100,00% 2. Należności pod obserwacją 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. Należności zagrożone: 0,00 0,00% 0,00 0,00% - poniżej standardu 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12

14 - wątpliwe 0,00 0,00% 0,00 0,00% - stracone 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rezerwy celowe na należności 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1. w sytuacji normalnej 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2. w sytuacji pod obserwacją 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. w sytuacji zagrożonej: 0,00 0,00% 0,00 0,00% - poniżej standardu 0,00 0,00% 0,00 0,00% - wątpliwej 0,00 0,00% 0,00 0,00% - straconej 0,00 0,00% 0,00 0,00% Prowizje 0,00 0,00% 985,45 100,00% w sytuacji normalnej 0,00 0,00% 985,45 100,00% w sytuacji pod obserwacją 0,00 0,00% 0,00 0,00% w sytuacji poniżej standardu 0,00 0,00% 0,00 0,00% w sytuacji wątpliwej 0,00 0,00% 0,00 0,00% w sytuacji straconej 0,00 0,00% 0,00 0,00% Należności od sektora niefinansowego netto (bez odsetek) ,26 X ,53 X Zarządzanie ryzykiem koncentracji zaangażowań: Bank zarządza ryzykiem koncentracji zaangażowań zarówno na poziomie jednostkowym, jak i całego portfela aktywów. Bank identyfikuje oraz monitoruje ryzyko kredytowe z tytułu koncentracji związane ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku: wobec pojedynczych podmiotów oraz powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie; w ten sam sektor gospodarczy; wobec tego samego produktu; w ten sam rodzaj zabezpieczenia; Bank posiada limity koncentracji zaangażowań oraz zaangażowań kapitałowych wobec pojedynczych podmiotów oraz powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, w tym: limit A - suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub też wkładów albo sum komandytowych - w zależności od tego, która z tych kwot jest większa - w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (zaangażowanie), obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie; limit B - zaangażowanie banku wobec innego banku krajowego, instytucji kredytowej, banku zagranicznego lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, składających się co najmniej z jednego banku krajowego, instytucji kredytowej lub banku zagranicznego; limit C - dla sumy kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych udzielonych Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku, osobom zajmującym kierownicze stanowiska w Banku oraz podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub organizacyjnie; Dla każdej limitowanej pozycji koncentracji łącznego zaangażowania i zaangażowania kapitałowego wobec pojedynczych podmiotów oraz powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie obowiązują: limit zewnętrzny (wynikający z ustawy lub uchwały o adekwatności kapitałowej banków); limit wewnętrzny Banku. Powyższe limity określone są jako procent funduszy własnych lub funduszy podstawowych Banku ustalonych zgodnie z ustawą Prawo bankowe. 13

15 Limity wewnętrzne nie mogą przekraczać wysokości limitów zewnętrznych. W przypadku wykorzystania limitu na poziomie ustalonym przez Bank, podejmowane są działania w celu ograniczenia poziomu koncentracji zaangażowań. Bank uznaje, że ryzyko wynikające z koncentracji zaangażowań w procesie obliczania kapitału regulacyjnego potencjalnie nie jest w pełni zidentyfikowane i w konsekwencji może nie w pełni być pokryte wymogiem kapitałowym ustalonym w Filarze I. Zasady klasyfikacji ryzyk koncentracji zaangażowań pod względem istotności, Bank ustala w oparciu o procedurę szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Banku wystąpiła konieczność dotworzenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka koncentracji w sektor gospodarki w związku z przekroczeniem do jakiego doszło w limicie opieka zdrowotna i pomoc społeczna, natomiast pozostałe limity nie zostały przekroczone ani osiągnięte. Tabela nr 8. Struktura zaangażowania kredytowego według segmentów branżowych na dzień r. (w zł) Wyszczególnienie (wg PKD2007) Kwota obowiązującego limitu Wykorzystanie limitu (w złotych) Wykorzystanie limitu (w %) Pozostały limit (w złotych) opieka zdrowotna i pomoc społeczna ,85 172,54% ,85 administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ,13 78,57% ,87 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ,43 74,29% ,57 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,37 69,12% ,63 transport i gospodarka magazynowa ,98 66,14% ,02 budownictwo ,08 61,03% ,92 działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,87 57,22% ,13 handel hurtowy i detaliczny naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,83 49,95% ,17 przetwórstwo przemysłowe ,81 49,02% ,19 górnictwo i wydobywanie ,65 30,64% ,35 działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca ,70 30,50% ,30 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,70 25,33% , ,29 23,95% ,71 informacja i komunikacja ,60 2,74% ,40 pozostała działalność usługowa ,74 1,52% ,26 działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,00 1,12% ,00 edukacja ,95 0,22% ,05 14

16 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,00 0,00% , ,00 0,00% ,00 gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby ,00 0,00% ,00 organizacje i zespoły eksterytorialne ,00 0,00% ,00 Tabela nr 9. Struktura zaangażowania kredytowego Banku wobec 5 największych podmiotów niefinansowych na dzień r. Podmiot A Podmiot B Podmiot C Podmiot D Podmiot E Razem zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe podmiotów Udział % w portfelu kredytowym 2,96% 2,62% 2,14% 2,00% 1,88% 11,60% Zarządzanie ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie: W celu ograniczenia ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie Bank dokonuje jego pomiaru i oceny, analizując: 1) zapewnienie zgodności rozwoju portfela z polityką kredytową Banku, 2) identyfikacja poziomu ryzyka związanego z portfelem tych ekspozycji w relacji do założonego apetytu na ryzyko (limitów), 3) identyfikacja ekspozycji dotkniętych utratą wartości (zagrożonych) dla tworzenia odpisów (rezerw) na pokrycie strat, 4) adekwatność poziomu odpisów (rezerw) do jakości ekspozycji kredytowych, mierzonej poziomem straty z tytułu utraty wartości, 6) określenie poziomu ryzyka kredytowego Banku w zakresie tych ekspozycji; 7) monitorowanie ekspozycji kredytowych i ich zabezpieczeń; 8) analizę wpływu zmian stóp procentowych na ryzyko transakcji kredytowej; 9) ocenę wpływu zmian cen nieruchomości na poziom ryzyka Banku; 11) wyznaczenie i monitorowanie maksymalnego poziomu wskaźnika LtV. Bank monitoruje zmiany zachodzące na rynku nieruchomości oraz weryfikuje wartość rynkową nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych. Weryfikacja i monitoring prowadzone są na podstawie dokumentów przedkładanych przez kredytobiorcę oraz informacji i danych gromadzonych bezpośrednio przez pracowników Banku, z wykorzystaniem m.in. bazy danych o nieruchomościach, zawartej w Systemie Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Bank identyfikuje ryzyko kredytowe, na jakie jest narażony na skutek zaangażowania w ekspozycje kredytowe finansujące nieruchomości oraz zabezpieczone hipotecznie, dokonuje jego pomiaru oraz określa poziom tego ryzyka. Poziom akceptowanego przez Bank ryzyka kredytowego w zakresie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie wyznaczony w danym momencie, dostarcza informacji o sytuacji finansowej Banku oraz o jego wrażliwości na zmiany rynkowe. W Banku obowiązuje scentralizowany model zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie. W systemie zarządzania ryzykiem kredytowym ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie uczestniczą: 15

17 Rada Nadzorcza - sprawująca nadzór nad funkcjonowaniem w Banku systemem zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie, oceniająca jego adekwatność i skuteczność, dokonująca okresowej oceny i weryfikacji realizacji strategii zarządzania ryzykami w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz do Polityki. W tym celu Zarząd Banku okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania na temat poziomu ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie, wykorzystania wewnętrznych limitów oraz jakości i skuteczności przyjętych procedur zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie; Zarząd Banku odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii oraz polityk zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie oraz za wprowadzanie niezbędnych korekt, mających na celu usprawnienie tego systemu. Nie rzadziej niż raz w roku Zarząd Banku dokonuje okresowych ocen zasad przyjętej Polityki; Komitet Zarządzania Ryzykami (KZR) opiniujący projekty strategii i polityk dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie, procedur pomiaru, raportowania i limitowania ryzyka i limitów koncentracji; Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz Ekonomicznych - gromadzący informacje o poziomie ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie, tworzący bazy danych i sporządzający analizy tego ryzyka prezentowane członkom KZR oraz Zarządowi Banku, analizujący i monitorujący strukturę bilansu Banku w aspekcie ryzyk finansowych, w tym ryzyka: płynności, stopy procentowej i walutowego, dokonujący pomiaru i kontroli przestrzegania norm ostrożnościowych przyjętych w Banku w zakresie tych ryzyk oraz opracowujący zasady zarządzania ryzykiem Banku; Zespół Analityków Kredytowych - zarządzający i monitorujący portfel ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie oraz uczestniczący w tworzeniu regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym metodyki oceny zdolności kredytowej w zakresie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie; Zespół Kontroli Wewnętrznej i Audytu - audytujący i oceniający sprawność działania w Banku systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie oraz dokonujący regularnych, okresowych przeglądów poprawności realizacji zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku; Zespół Wierzytelności Trudnych - opiniujący regulacje wewnętrzne Banku związane z ustanawianiem i monitorowaniem zabezpieczeń, w tym hipotecznych oraz ustalaniem maksymalnego wskaźnika LtV, uwzględniając wartość zabezpieczenia możliwą do uzyskania podczas ewentualnego postępowania windykacyjnego, ograniczenia prawne, ekonomiczne oraz inne, mogące wpłynąć na rzeczywistą możliwość zaspokojenia się Banku z przedmiotu zabezpieczenia; kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych - dokonujący kontroli funkcjonalnej oraz sprawujący nadzór nad jakością portfela ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie; wszyscy pracownicy Banku - mający obowiązek przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie; Poziom ryzyka kredytowego Banku w zakresie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie określany jest na podstawie udziału łącznego zaangażowania bilansowego Banku w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie: w sumie bilansowej Banku; w porównaniu do kwoty 0,5 mld zł; Znaczące zaangażowanie w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie: - oznacza maksymalną z wartości: zaangażowanie banku w ekspozycje kredytowe finansujące nieruchomości oraz zabezpieczone hipotecznie przekraczające 10% sumy bilansowej lub 0,5 mld zł. Poziom ryzyka kredytowego Banku w zakresie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie określany jest w oparciu o analizę ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie przeprowadzaną w okresach kwartalnych, a w przypadku przekroczenia przyjętych limitów lub gdy przeciętny poziom bieżącego LtV jest wyższy niż 80% - w okresach miesięcznych. 16

18 W związku z tym, że Bank zasadniczo finansuje do 90% wartości nieruchomości zaleca się, aby maksymalny poziom wskaźnika LtV wynosił max. 80% chyba, że regulacje wewnętrzne Banku stanowią inaczej. Bank bada poziom wskaźnika LtV przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu oraz monitoruje jego poziom w trakcie trwania umowy kredytu. Monitorowanie wskaźnika LtV ma na celu identyfikowanie sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniach wynikających, z jakości i wartości zabezpieczenia oraz umożliwienie szybkiego reagowania Banku na wzrost ryzyka ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie. Tabela nr 10. Wyliczenie poziomu ryzyka kredytowego Banku w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane w tysiącach złotych Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie Suma bilansowa Portfel kredytowy Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w sumie bilansowej (w %) 35,20% Udział ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie portfelu kredytowym (w %) 54,52% Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie do kwoty 0,5 mld zł 15,16% Łączne zaangażowanie Banku w kredyty zabezpieczone hipotecznie przekracza 10% sumy bilansowej natomiast nie przekracza 0,5 mld złotych. W związku z powyższym poziom ryzyka kredytowego w kredyty zabezpieczone hipotecznie uznaje się za nie istotny. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiada znaczącego zaangażowania w kredyty zabezpieczone hipotecznie. Tabela nr 11. Jakość portfela kredytowego w grupie ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane w tysiącach złotych Ekspozycje kredytowe Zabezpieczone hipotecznie Finansujące nieruchomości Grupa ryzyka kredytowego Wartość ekspozycji kredytowych Ilość w szt. Wartość ekspozycji kredytowych Ilość w szt. Kredyty Normalne Kredyty Pod Obserwacją Kredy Poniżej Standardu Kredyty Wątpliwe Kredyty Stracone Wartość kredytów w sytuacji zagrożonej Wskaźnik jakości ekspozycji kredytowych 6,34% 2,57% 17

19 Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie Dane w tysiącach złotych Ekspozycje kredytowe finansujące nieruchomości Dane w tysiącach złotych Kredyty normalne Kredyty pod obserwacja Kredyty poniżej standardu Kredyty wątpliwe Kredyty stracone Wartość kredytów w sytuacji zagrożonej w grupie kredytów zabezpieczonych hipotecznie wynosi tys. zł, w związku z czym wskaźnik jakości tych ekspozycji osiągnął poziom 6,34%. Suma kredytów w sytuacji zagrożonej dla ekspozycji finansujących nieruchomości wyniosła tys. zł. w związku z czym wskaźnik jakości tych ekspozycji wyniósł 2,57%. Portfel ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości (2,57%) charakteryzuje się niższym natomiast portfel ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (6,34%) wyższym wskaźnikiem kredytów zagrożonych w porównaniu do całego obliga kredytowego (4,95%). Tabela nr 12. Poziom i adekwatności rezerw celowych na kredyty i pożyczki w portfelu ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości oraz zabezpieczonych hipotecznie. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane w tysiącach złotych Ekspozycje kredytowe Zabezpieczone hipotecznie Finansujące nieruchomości Wart.Eksp. Ilość Wartość Wart.Eksp. Ilość Grupa ryzyka kredytowego Wartość rezerwy Kred. w szt. rezerwy Kred. w szt. Kredyty Normalne

20 Kredyty Pod Obserwacją Kredy Poniżej Standardu Kredyty Wątpliwe Kredyty Stracone Stan rezerw ogółem od kredytów zagrożonych: Stan rezerw od zagrożonych ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie na dzień r. wyniósł 455 tys. zł. Największą wartość dotworzonych rezerw zaobserwowano w grupie kredytów straconych (419 tys. zł.) W grupie kredytów finansujących nieruchomości stan dotworzonych rezerw dla kredytów zagrożonych na dzień analizy wyniósł 28 tys. zł. Największą pozycję stanowiła kwota 28 tys. zł. utworzona od kredytów w grupie kredytów straconych. Tabela nr 13. Analiza poziomu wskaźnika LTV wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane w tysiącach złotych Wartość ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Wartość rynkowa nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wartość rynkowa nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na podstawie wyceny szacunkowej Razem wartość rynkowa nieruchomości Wskaźnik LTV dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 1 0,22 1- liczony jako średnia ważona kwotą ekspozycji Tabela nr 14. Analiza poziomu wskaźnika LTV w portfelu indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Dane w tysiącach złotych Wartość indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Wartość rynkowa nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na podstawie wyceny rzeczoznawcy Wartość rynkowa nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie na podstawie wyceny szacunkowej Razem wartość rynkowa nieruchomości Wskaźnik LTV dla indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych 0,37 zabezpieczonych hipotecznie 1 1- liczony jako średnia ważona kwotą ekspozycji 19

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2011 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 22 kwietnia 2011 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 22 kwietnia 2011 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim Nowy Dwór Mazowiecki, 22 kwietnia 2011 r. 0 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2 1.1 Informacje ogólne o Banku 2 1.2

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 14 kwietnia 2014 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 14 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2013 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 14 kwietnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2010r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2010r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2009 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 23 kwietnia 2010r. 0

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie Bank Spółdzielczy w Jaworznie Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Jaworznie podlegająca ujawnieniom na dzień 31.12.2013 roku Jaworzno, dnia 26 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.2012r. Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału (Filar III) Banku Spółdzielczego w Gąsocinie wg stanu na 31.12.212r. Dokument ten został opracowany zgodnie z postanowieniami Uchwały 385/28 Komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r.

z dnia 30.12.2014 roku. w Banku Spółdzielczym we WRONKACH Traci moc UZ Nr 122/2013 z dnia 13.06.2013 r. i URN Nr 42 /2013 z dnia 24.06.2013 r. . Załącznik do Uchwały Nr 160 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 68 /2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wronkach z dnia 30.12.2014

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1

BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 28.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 26/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIASECZNIE według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku Piaseczno, 2011 rok 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Informacja o Banku... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH

INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH INFORMACJA Z ZAKRESU ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POZOSTAŁYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH UJAWNIENIU STAN NA 31.12.2013r. Sędziszów, lipiec 2014r. I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Sędziszowie jest

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Nidzicy

Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Nidzicy , Informacje podlegające ujawnieniu Banku Spółdzielczego w Nidzicy RAPORT ROCZNY 2014 www.bsnidzica.pl według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Nidzicy, zwany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POLITYKA INFORMACYJNA POWIŚLAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Kwidzynie Kwidzyn, grudzień 2014 1. 1. Bank prowadzi przejrzysta politykę informacyjną uwzględniająca potrzeby jego udziałowców oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2011 roku Załącznik nr 14 do protokołu Zarządu Banku nr 12/212 z dnia 13.6.212 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.211 roku

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Załącznik do: Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Nr /BS/12 z dnia 14.06.2012 r. Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie nr 15/BS/2012 z dnia 21.05.2012 r. Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12. Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju ul. Rzeszutka 2, 33-35 Piwniczna-Zdrój Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju według stanu na dzień 31.12.214

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12.2012 Izbica, 2013 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 1. INFORMACJE OGÓLNE O BANKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Poznańskim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Wolbrom według stanu na dzień 31.12.2014 roku I. Informacje ogólne. 1. Bank Spółdzielczy w Wolbromiu z siedzibą w Wolbromiu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2011 roku

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2011 roku Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2011 roku Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Uchwały nr 385/2008 (z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU STRONA 1 WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach Załącznik do Zasad sporządzania Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Sierakowicach INFORMACJA Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku I Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Suszu z siedzibą w Suszu, ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 16 stycznia 2014 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pilźnie BANK SPÓŁDZIELCZY W PILŹNIE Załącznik do Uchwały Nr 17/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016 r Załącznik do Uchwały Nr 16/2016 Rady Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Załącznik do Uchwały Nr 3/16/2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 22 czerwca 2012r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Suchedniowie według stanu na dzień 31.12.2009 roku Suchedniów, lipiec 2010 r. 1 Informacje ogólne. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE Załącznik nr 1 Do Polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału LBS w Strzałkowie INFORMACJE Z ZAKRESU PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU LUDOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STRZAŁKOWIE

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

Bank Spółdzielczy w Jaworznie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworznie Nr 39/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku Bank Spółdzielczy w Jaworznie Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej oraz informacje podlegające

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie 1. Ryzyko kredytowe.

Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie 1. Ryzyko kredytowe. Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Skoczowie 1. Ryzyko kredytowe. 1.1 Strategia i cele zarządzania ryzykiem kredytowym Z

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/IV/14 z dnia 20 lutego 2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 12 stycznia 2015 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podlegająca ujawnieniu (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podlegająca ujawnieniu (III filar) B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W S Z C Z E K O C I N A C H Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podlegająca ujawnieniu (III filar) Stan na dzień 31. 12. 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Białopolu według stanu na dzień 31.12.2014 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Białopolu według stanu na dzień 31.12.2014 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Białopolu według stanu na dzień 31.12.214 roku Białopole, 22 maja 215 r. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Banku.3 2. Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Poznańskim

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie

Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Załącznik Nr 1do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej Krasnystaw, 2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Gostyninie według stanu na dzień 31.12.2014 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Gostyninie według stanu na dzień 31.12.2014 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Gostyninie według stanu na dzień 31.12.2014 roku 1 Spis treści I. Wstęp 4 II. Informacje ogólne 4 III. Cele i strategie w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM RAPORT ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W POZNAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE Raport Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w Poznańskim

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 06 maja 2013 r.

Informacja. Nowy Dwór Mazowiecki, 06 maja 2013 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ogłaszaniu (III filar) na dzień 31 grudnia 2012 r. Nowy Dwór Mazowiecki, 06 maja 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu grudzień 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 45.4/2015 z dnia 14.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku Spółdzielczego w Nałęczowie według stanu

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku Spółdzielczego w Nałęczowie według stanu Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej podlegające ujawnieniom zgodnie z Polityką Informacyjną Banku Spółdzielczego w Nałęczowie według stanu na dzień 31.12.2014 roku (Filar III) Nałęczów, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2010 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.2010 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Starachowicach według stanu na dzień 31.12.21 roku I. Informacje ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Starachowicach z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wąchock, 6 czerwca 2012 rok

Wąchock, 6 czerwca 2012 rok Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 41-271-5-85 ; 271-51-72 tel./fax 271-5-32 KRS 122896, REGON 497472, NIP 664-1-5-589 Informacje z zakresu adekwatności kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Izbicy podlegająca ujawnieniom według stanu na dzień 31.12.2013 Izbica 2014 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 1. INFORMACJE OGÓLNE O BANKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu

BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr 141/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 17.12.2013r. i Uchwały Rady Nadzorczej Nr 26/2013 z dnia 30.12.2013r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Ciechanowcu POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane art. 111 a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Informacje wymagane art. 111 a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Informacje wymagane art. 111 a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Opis systemu zarządzania ryzykiem: Bank w ramach prowadzonej działalności tworzy strukturę organizacyjną oraz organizuje

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU

POLITYKA INFORMACYJNA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU Uchwała Nr 76/2014 Zarządu MBS w Giżycku z dnia 12 grudnia 2014r. Uchwała Nr 29/2014 Rady Nadzorczej MBS w Giżycku z dnia 16 grudnia 2014r. POLITYKA INFORMACYJNA MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GIŻYCKU

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok I. Informacje ogólne: Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Hajnówce według stanu na dzień 31.12.2014 rok 1. Bank Spółdzielczy w Hajnówce, zwany dalej Bankiem, z

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r. Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim według stanu na dzień 31.12.2014 r. Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim, ul. 3-go Maja 14, 17-100 Bielsk

Bardziej szczegółowo