Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu"

Transkrypt

1 Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu

2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron internetowych... 7 Publikowanie filmów i materiałów audio dostępnych już w sieci... 7 Materiały dynamiczne... 8 Słownik pojęć... 9 Forum... 9 Głosowanie Ankieta Quiz Zadanie Lekcja Przykładowy schemat lekcji: S t r o n a

3 Wprowadzenie Niniejszy dokument powstał, aby ujednolicić materiały dydaktyczne, w ich warstwie formalnej oraz poinformować Państwa szerzej o możliwościach systemu e-learningowego. Bardzo proszę, o stosowanie się do niżej opisanych norm. Dotyczą one treści tworzonych przez osoby, które uzyskają prawa do samodzielnej publikacji materiałów, jak również treści tworzonych przez osoby, które będą umieszczać informacje na platformie e-learningowej, za pośrednictwem specjalisty ds. e- Learningu. Mgr Michał JANUSZEWSKI Specjalista ds. e-learningu Dział Jakości Kształcenia WSB 3 S t r o n a

4 Materiały statyczne Materiały statyczne to materiały, które nie są interaktywne. Wymagają od studenta aktywności poznawczej, jednak nie dają możliwości sprawdzenia przyswojonej wiedzy. W ten sposób materiały statyczne tworzą komunikację jednokierunkową, od nauczyciela do studentów. 4 S t r o n a

5 Wymagania edytorskie dla tekstu Podstawowym elementem publikowanym na platformie e-learningowej jest tekst, dlatego znaczna część materiałów dydaktycznych w e-learningu to artykuły, zalecenia dla studentów, bibliografie, konspekty, opisy zajęć i inne. Teksty przeznaczone do publikacji na platformie e-learningowej są dwojakiego rodzaju: 1. Teksty bez elementów HTML, spełniające takie same kryteria jak materiały przeznaczone do publikacji papierowej 2. Teksty HTML, zawierające np. linki, zakotwiczone obiekty, wklejone filmy bądź nagrania audio Możliwa jest publikacja tekstów z pierwszej oraz drugiej grupy. Muszą one spełniać wymagania formalne, przedstawione poniżej: 1. Pliki Word, w formatach zgodnych z MS Office, także Uwagi dotyczące zalecanego formatowania: a. Czcionka: Arial b. Rozmiar: 12 c. Interlinia: Nie stosujemy następujących elementów formatowania: a. Wcięcie pierwszego wiersza b. Odstępy między akapitami c. Podział strony d. Nie przenosimy wyrazu do następnego wiersza za pomocą spacji 4. Tabele: a. Bez cieniowania, wypełniania kolorami b. Bez zbędnego formatowania c. Maksymalnie sześć kolumn 5. Aparat krytyczny a. Przypisy i bibliografia w systemie harwardzkim 5 S t r o n a

6 Publikowanie plików Platforma e-learningowa umożliwia zamieszczanie plików. Można w ten sposób przekazywać studentom artykuły, nagrania audio oraz video, arkusze kalkulacyjne, pliki notesów OneNote, szablony prac oraz inne pliki. Obiekty przeznaczone do zamieszczenia mogą pojawić się zarówno w tekście oraz jako osobne elementy udostępniane na platformie. Muszą spełniać następujące wymagania: 1. Obrazy i zdjęcia a. Przekazujemy w osobnych plikach *.jpg, *.png, *.gif b. Wielkość plików nie powinna przekraczać 1 MB c. Materiały graficzne przesyłamy w osobnych plikach, do których dołączamy plik z podpisem d. Do grafiki należy dołączyć informację o prawach autorskich 2. Materiały dźwiękowe lub video a. Audio oraz Video w osobnych plikach w standardowych formatach b. W wypadku plików większych niż 20 MB należy ustalić formę udostępniania c. Należy dołączyć informację o prawach autorskich d. W wypadku filmów i nagrań dźwiękowych opublikowanych już w serwisach udostępniania multimediów, takich jak SoundCloud, YouTube, Vimeo, należy przekazać link 3. Pliki Portable Document Format (PDF) a. Nie większe niż 10 MB 4. Pliki MS Office a. Możliwe jest opublikowanie prezentacji, pliku worda, arkusza kalkulacyjnego oraz plików zawierających notesy OneNote b. Nie mogą być większe niż 5 MB 6 S t r o n a

7 Publikowanie linków do stron internetowych Dzięki tej opcji można podzielić się ze studentami zbiorem linków na temat będący przedmiotem naszych zajęć. Utworzenie kolekcji linków ułatwi studentom poszukiwanie dodatkowych informacji oraz kontakt ze specjalistycznymi serwisami internetowymi. 1. Przekazuje się pełne linki, wraz z proponowanym tytułem linka 2. W wypadku kolekcji linków należy dokonać podziału na grupy, tak aby ich prezentacja na platformie była jak najbardziej czytelna 3. Nie należy stosować narzędzi skracających linki (Tiny i inne) Publikowanie filmów i materiałów audio dostępnych już w sieci Stwarza się też możliwość opublikowania na platformie filmu lub materiałów audio umieszczonych już na stronach typu YouTube, Vimeo, SoundCloud. Dzięki mechanizmom umożliwiającym wklejanie filmów bezpośrednio na platformę możliwe jest odsłuchanie nagrania bądź obejrzenie filmu bezpośrednio na platformie. 1. Należy przesłać link do strony zawierającej nagranie 2. W wypadku niemożności przekazania linku do strony zawierającej nagranie należy przekazać link do całego portalu, na którym zamieszczone są materiały oraz szczegółowe dane służące do odnalezienia materiału 3. Należy dołączyć informację o prawach autorskich 7 S t r o n a

8 Materiały dynamiczne Obejmują one wszystkie przedstawiane studentom treści wymagające interakcji. Materiały dynamiczne stanowią istotny element e-learningu, oraz pozwalają w pełni wykorzystać asynchroniczny tryb pracy. 8 S t r o n a

9 Słownik pojęć Dzięki temu elementowi możemy zlecić studentom przygotowanie słownika istotnych dla przedmiotu zajęć pojęć. Do nauczyciela należy jasne sformułowanie wymagań odnoszących się do strony formalnej i merytorycznej. Po zakończeniu możliwości dodawania haseł do nauczyciela należy ich ocena. Należy przekazać informację w pliku tekstowym, która zawiera: 1. Tytuł słownika 2. Tekst opisujący wymagania formalne (np. struktura hasła) 3. Tekst opisujący wymagania merytoryczne (np. źródła, poziom wnikliwości) 4. Ramy czasowe, w których studenci będą mogli publikować wyniku swoich prac Forum Dzięki forum możemy przeznaczyć konkretne tematy do przedyskutowania przez studentów. Forum wykorzystywać można do komunikacji między studentami oraz między studentami a nauczycielem. Jest dobrym narzędziem do prowadzenia konsultacji, np. w ramach seminarium dyplomowego, można tą droga ustalić temat pracy dyplomowej, czy jej strukturę. Należy przekazać informację w pliku tekstowym, która zawiera: 1. Nazwę forum 2. Opis zastosowania forum 3. Instrukcja dla studentów 4. Tematy do dyskusji na forum 9 S t r o n a

10 Głosowanie Prosty element interaktywny. Nauczyciel poddaje pod głosowanie jakiś problem, stawiając pytanie oraz dostarczając kilka możliwości odpowiedzi. Wyniki głosowania są widoczne dla wszystkich uczestników kursu. Nauczyciel przekazuje w pliku tekstowym: 1. Tytuł głosowania 2. Czas, w którym udostępnia się element Głosowanie 3. Pytanie, wraz z 4 odpowiedziami do wyboru Ankieta Dostarcza ona nauczycielowi informacji zwrotnych. Można ją wykorzystać jako indywidualną ewaluację. Platforma dostarcza gotowych wzorców ankiet. Publikacja ankiety wymaga konsultacji ze specjalistą ds. e-learningu. Quiz Dzięki temu elementowi możliwe jest sprawdzenie wiedzy studentów. Element ten pozwala na stworzenie testu jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru, o określonym czasie, w którym umożliwiamy studentom jego zaliczenie. Można predefiniować ilość prób, oraz czas trwania testu. Quiz jest zadaniem wspomagającym dydaktykę, na obecnym etapie nie zaleca się przyznawania ocen na podstawie testów online. Nauczyciel przygotowuje w pliku tekstowym: 1. Tytuł testu 2. Instrukcję jego wypełniania 3. Informację o czasie udostępniania testu 4. Test z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami 5. Informację o wymaganiach w procentach dla poszczególnych ocen 10 S t r o n a

11 Zadanie Element Zadanie tworzy formularz, w którym studenci mogą wkleić przeznaczony do oceny tekst lub plik, w określonym przez nauczyciela czasie. Element przydatny np. do zbierania prac zaliczeniowych. Konieczne jest: 1. Przedstawienie treści zadania, w formie jasnego i czytelnego polecenia 2. Sformułowanie wymagań formalnych 3. Określenie ram czasowych, w których można przesyłać wyniki prac Lekcja Jest najbardziej zaawansowanym elementem e-learningu. Stanowi ona sekwencję wyżej opisanych elementów. Mogą być one zestawiane w dowolnej kolejności. Składa się z materiałów statycznych, po których zwykle następują materiały dynamiczne, służące do oceny poziomu przyswojenia informacji. Przykładowo: przedstawiamy tekst, na wybrany temat, po czym tworzymy test służący sprawdzaniu, czy dany tekst został należycie zrozumiany. Pomyślny wynik testu pozwala studentowi zapoznać się z kolejnym elementem lekcji. Nie zaliczenie testu pozwala powrócić do poprzedniego materiału. Lekcja jako sekwencja zdarzeń na platformie e-learningowej może mieć dowolną długość oraz zawierać dowolne materiały dydaktyczne. Samodzielne tworzenie lekcji jest możliwe dla doświadczonych użytkowników. Jednocześnie zachęca się, aby tworzyć lekcje za pośrednictwem specjalisty ds. e-learningu. 11 S t r o n a

12 Przykładowy schemat lekcji: 1. Wprowadzenie 2. Tekst A (około 900 znaków) lub materiały multimedialne 3. Zestaw pytań testowych A wraz z odpowiedziami 4. Podsumowanie A 5. Wprowadzenie 6. Tekst B (około 900 znaków) lub materiały multimedialne 7. Zestaw pytań testowych B wraz z odpowiedziami 8. Podsumowanie B 9. Dowolna ilość sekwencji, jak w punktach 1-4 i Podsumowanie całej lekcji Przesyłając materiały do elementu Lekcja należy kierować się wszystkimi wytycznymi właściwymi dla planowanych elementów lekcji. 12 S t r o n a

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Materiały szkoleniowe System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Instrukcja wyszukiwania informacji w Internecie... 2 1.2. Prawo autorskie. Zagadnienia ogólne... 5 1.3. Licencje i ich rodzaje... 10 1.4. Instrukcja zakładania i personalizacji

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wdrożenie koncepcji pracy zespołu w ramach Projektu 6 (143/2013) Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE

KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE KREOWANIE E-LEARNING EDUKACJI SZKOŁY WYŻSZEJ W SYSTEMIE MOODLE dr Zbigniew E. Zieliński dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce zzielins@ws-kielce.edu.pl,zlis@wsh-kielce.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU:

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU: Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 3.2b.2. Eduserwis. Wszelkie prawa zastrzeżone Wersja dokumentu: 3.2b.2 Eduserwis Wszelkie prawa zastrzeżone 2 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD TREŚCI...4 ZAKRES UPRAWNIEŃ STUDENTA W SYSTEMIE EDUMATIC...5 RELACJE STUDENTA Z UŻYTKOWNIKAMI MAJĄCYMI INNE ROLE W SYSTEMIE...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06

Instrukcja obsługi emocni.pl.cms. wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms wersja 1.0 ostatnia zmiana: 2013-12-06 1 Instrukcja obsługi emocni.pl.cms Wstęp Masz przed sobą instrukcję obsługi emocni.pl.cms. System ten pozwoli Tobie na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO. Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online. www.supermemo.net

MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO. Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online. www.supermemo.net MAŁY PRZEWODNIK PO TWORZENIU KURSÓW SUPERMEMO Bezpłatna publikacja przygotowana w ramach projektu Uczeń online www.supermemo.net ZANIM ROZPOCZNIESZ TWORZENIE KURSU, PRZYPOMIJ SOBIE KILKA ZASAD, KTÓRYMI

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo