Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS."

Transkrypt

1 Str. 1 Ćwiczenie 6 DNS Domain Name System Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w trybie tekstowym, - zainstalować kartę sieciową w systemie Linux, - skonfigurować połączenie sieciowe. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń będzie umiał: - zainstalować serwer DNS, - skonfigurować serwer DNS, - zarządzać podstawową strefą nazw, - zarządzać zapasową strefą nazw. Uwagi o realizacji ćwiczenia: Ćwiczenie podzielone jest na rozdziały. Rozdział zbudowany jest z opisu teoretycznego omawiającego wybrane zagadnienie i zadania do wykonania. Zadania umieszczone są w ramkach.

2 Str. 2 DNS Domain Name System 6.1.a Wstęp DNS jest rozproszoną bazą danych, używaną w sieciach TCP/IP do tłumaczenia nazw komputerów na ich adresy IP. DNS wykorzystywany jest przede wszystkim w Internecie, ale także sieci prywatne (intranety) często korzystają z DNS. DNS tworzy hierarchiczną strukturę przypominającą odwrócone drzewo. Każdy węzeł w drzewie DNS może być identyfikowany przez pełną nazwę domeny (FQDN, Full Qualified Domain Name). Składa się ona z nazw domen węzłów rozdzielanych znakiem kropki. Z prawej strony znajduje się domena najwyższego poziomu np. Nazwy domen mogą składać się ze znaków a-z, A-Z, 0-9, (-) (maksymalnie 63, FQDN to maksymalnie 255 znaków, nie jest rozróżniana wielkość liter). Na samej górze znajduje się domena katalogu głównego oznaczana znakiem. Internetowa domena katalogu głównego zarządzana jest przez kilka organizacji, w tym Network Solutions Inc. Pod domeną katalogu głównego znajduje się domena najwyższego poziomu, zwana domeną pierwszego poziomu. Istnieją trzy rodzaje domen wysokiego poziomu: Domeny organizacji - są skrótami typu organizacji np. com komercyjne, edu edukacyjne, gov rządowe, org niekomercyjne, int międzynarodowe, mil wojskowe, net operatorów sieciowych. Domeny organizacyjne najwyższego poziomu dotyczą organizacji znajdujących się w Stanach Zjednoczonych lub o zasięgu ogólnoświatowym. Domeny geograficzne - są dwuliterowymi skrótami państw np. pl to Polska, ru Rosja, de Niemcy, uk Wielka Brytania. Tylko Stany Zjednoczone nie korzystają z domeny geograficznej pierwszego poziomu. Domena wsteczna - in-addr.arpa jest specjalnym typem domeny używanym do odwzorowywania adresów IP na nazwy, nazywanym odwzorowaniem wstecznym.. com de pl intel amd intel sony ckp wroc www www pwr support products www ftp www Rys. 6.1 Hierarchiczna struktura domen Pod domeną najwyższego poziomu znajduje się domena drugiego poziomu. Jeżeli pierwszym poziomem jest domena geograficzna, wówczas drugi poziom tworzy domena

3 Str. 3 organizacji lub domena regionalna np. wroc Wrocław, waw Warszawa. W tej sytuacji drugi poziom nie jest jednak obowiązkowy. Domenę można zarejestrować u operatora wybranej domeny pierwszego lub drugiego poziomu. W Polsce za obsługę domeny.pl, domen funkcjonalnych (np..com.pl,.edu.pl), domen regionalnych (np..wroclaw.pl) odpowiedzialny jest NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa), a za obsługę domeny wroc.pl WCSS (Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe przy Politechnice Wrocławskiej). Można także skorzystać z oferty partnerów NASK. W domenie mogą znajdować się nazwy hostów, odnoszące się do konkretnych komputerów lub inne domeny, zwane poddomenami. Podczas zarządzania systemem DNS korzysta się ze stref. Strefa jest częścią obszaru nazw domeny zakotwiczoną w konkretnym węźle domeny, w przeciwieństwie do domeny, którą jest cała gałąź domeny. Domena może zostać podzielona na wiele części (strefy) każda z nich może być zarządzana przez inny serwer DNS. Oprócz strefy podstawowej istnieje strefa pomocnicza stanowiąca kopie strefy z serwera głównego. Dla każdej domeny tylko jeden serwer DNS może zarządzać strefą podstawową. Natomiast strefa zapasowa może znajdować się na wielu serwerach. Jeden serwer DNS może przechowywać bazę wielu stref podstawowych i pomocniczych. Strefa musi posiadać przynajmniej jeden serwer podstawowy i zapasowy. Poniższy rysunek przedstawia domenę ckp.pl i podział na strefy wykorzystywane podczas tego ćwiczenia. pl ckp ezn strefa ckp.pl www srv01 strefa srv01.ckp.pl srv02 strefa srv02.ckp.pl srv03 strefa srv03.ckp.pl Rys. 6.2 Podział na strefy domeny ckp.pl Zapytania do serwera DNS nazywane są kwerendami. DNS może rozwiązywać kwerendy wyszukiwania do przodu, odwzorowujące nazwę na adres IP i kwerendy wyszukiwania wstecznego, odwzorowujące adres IP na nazwę. Klient wysyła kwerendę do swojego serwera DNS. Jeżeli pytanie dotyczy stref zarządzanych przez dany serwer, to uzyskuje natychmiast odpowiedź. W przeciwnym wypadku, jego zapytanie kierowane jest do innych serwerów DNS, wg hierarchii domeny, zaczynając od serwera katalogu głównego. Serwer DNS buforuje wszystkie kwerendy, zanim wyśle zapytanie do innego serwera, sprawdza czy odpowiedzi nie ma w buforze.

4 Str. 4 Dla rozwiązywania zapytań wstecznych, została utworzona specjalna domena in-addr.arpa. Wykorzystuje ona także hierarchiczny system nazewniczy, ale w połączeniu z adresami IP zapisywanymi od końca w notacji kropkowo dziesiętnej, np. dla klasy C x domena odwrotna to in-addr.arpa. Organizacje administrują subdomenami, w oparciu o przyznane im adres IP i maskę podsieci. Odwrotną domenę można zatem stworzyć dla podsieci przynajmniej 256 adresów. Często jednak ISP przydziela mniejszą ilość adresów, wówczas to ISP jest odpowiedzialny za administrowanie domeną odwrotną. W takiej sytuacji można stworzyć bezklasową strefę odwrotną, jednak nie wszyscy ISP zezwalają na delegowanie strefy bezklasowej. 6.1.b Rekordy zasobów i strefy Pliki stref w serwerze DNS zbudowane są z rekordów, które wiążą informacje o zasobach z nazwami domen DNS. Rekordy zasobów mają następującą składnię: Właściciel wskazuje nazwę domeny DNS, która jest właścicielem rekordu zasobu. Znak oznacza nazwę strefy. Czas wygasania TTL 32-bitowa liczba całkowita, reprezentująca w sekundach czas, przez jaki serwer lub przelicznik (lokalny bufor) ma przechowywać dany rekord w buforze, zanim go odrzuci. Pole to jest opcjonalne i jeśli nie jest określone, to klient decyduje o minimalnym czasie. Klasa określa używaną rodzinę protokołów. Dla Internetu jest to IN. Typ określa typ rekordu. Dane specyficzne dane rekordu zasobu. Typ zależy od przechowywanych informacji. System DNS korzysta z kilku typów rekordów: SOA znajduje się na początku każdej strefy. Jest rekordem adresu startowego. Posiada złożone pole danych. Znajduje się w nim: - Serwer autorytatywny podstawowy serwer DNS dla strefy, - Osoba odpowiedzialna zawiera adres administratora odpowiedzialnego za strefę. UWAGA: zamiast znaku występuje <.> - Numer seryjny zawiera informacje o aktualizacji strefy, zazwyczaj podaje się w formacie rrrrmmddnn, gdzie rrrr to rok, mm miesiąc, dd dzień, nn numer aktualizacji w dniu. Po każdej zmianie strefy, numer seryjny powinien być aktualizowany. Serwer pomocniczy, na postawie numeru, określa konieczność transferu strefy z serwera głównego. - Interwał odświeżania określa w sekundach, jak często serwer pomocniczy ma sprawdzać, czy strefa została zaktualizowana. Zazwyczaj ustawiany na 8 godz sek. - Interwał ponawiania określa jak długo po wysłaniu żądania transferu stref serwer pomocniczy ma czekać na odpowiedź serwera głównego, zanim wyśle powtórzenie żądania. Zazwyczaj ustawiany na 1 godz sek. - Interwał wygasania określa jak długo, po ostatnim transferze stref serwer, pomocniczy odpowiada na zapytania dotyczące danej strefy, zanim uzna ją za nieważną. Zazwyczaj ustawiany na 1 tydzień sek. - Minimalny TTL minimalny TTL dla wszystkich rekordów strefy, które nie mają własnego pola TTL. Zazwyczaj ustawiany na kilka, kilkanaście godzin. 24 godz sek.

5 Str. 5 Przykładowy rekord IN SOA k srv01.ckp.pl. ; serwer strefy jasio.wp.pl. ; administratora strefy ( ; numer seryjny ; interwał odświeżania 3600 ; interwał ponawiania ; interwał wygasania ; domyślny TTL ) UWAGA: nazwy domen w pliku strefy muszą zawierać kropkę katalogu głównego, np. k srv01.ckp.pl. NS - serwer nazw. Rekordy NS określają serwer podstawowy i pomocniczy dla strefy. Każda strefa musi zawierać przynajmniej dwa rekord NS (dla serwera podstawowego i zapasowego). Rekordy NS wskazują także delegowanie określonej strefy na inny serwer. Przykładowe rekordy IN NS k srv01.ckp.pl. ; serwer strefy IN NS k srv01.ckp.pl. ; serwer strefy zapasowy poddomena IN NS k srv01.ckp.pl. ; delegacja domeny A adres hosta, odwzorowuje pełną nazwę domeny na adres IP. Przykładowy rekord A: k IN A PTR odwzorowuje adres IP na nazwę. Wykorzystywany w strefach odwrotnych. Przykładowy rekord PTR dla strefy in-addr.arpa. 1 IN PTR k srv01.ckp.pl. CNAME tworzy nazwę kanoniczną (alias) dla podanej nazwy FQDN. Dzięki rekordowi CNAME można tworzyć wirtualne serwery. Wiele nazw skojarzonych z jednym adresem IP. Dla serwerów wirtualnych można także korzystać z rekordów A. Przykładowe rekordy CNAME: www IN CNAME k srv01.ckp.pl. ftp IN CNAME k srv01.ckp.pl. MX określa serwer poczty dla nazwy domeny. Aby serwer pocztowy mógł działać, musi mieć zdefiniowany rekord MX. Domena może korzystać z kilku serwerów pocztowych. Wówczas, po typie rekordu, należy podać priorytet. Preferowane są serwery z niższym priorytetem. Jeżeli będzie niedostępny serwer z najniższym priorytetem, wówczas wykorzystywany jest serwer z wyższym priorytetem. Przykładowe rekordy IN MX 0 IN MX 10 k srv01.ckp.pl. ; serwer zapasowy SRV umożliwia lokalizację innych usług w domenie. Korzysta z niego usługa Active Directory do lokalizacji serwera domeny. TXT tekst opisowy dla domeny

6 Str BIND - Serwer Nazw Treść rozdziału 5.2jest modyfikacją opracowania PLD Linux Distribution Podręcznik użytkownika, administratora i twórcy (Rozdział 9. Usługi dostępne w PLD BIND Serwer Nazw), rozpowszechnianego na zasadzie licencji GNU Free Documentation License. 6.2.a Wstęp Tytułem wstępu można powiedzieć, iż każda domena powinna mieć co najmniej dwa serwery DNS. Takie są ogólnie przyjęte zasady, zazwyczaj przestrzegane instytucje mające możliwość rejestracji domen. Konfigurację rozpoczniemy od głównego serwera, czyli primary. Nasz drugi serwer będziemy odtąd nazywać slave. Głównym plikiem konfiguracyjnym jest /etc/named.conf. Warto tutaj wspomnieć, że bind jest umieszczony w chroocie w /var/named (dla serwera bind katalogiem główny / będzie /var/named). Oto struktura /var/named: ls l /var/named data dynamics slaves named.ca Katalogi: data oraz slaves zostały przeznaczone do przechowywania plików stref, zarówno typu master (data) jak i typu slave (slaves). Plik named.ca zawiera wpisy z tzw. root serwerami, czyli głównymi serwerami DNS. Jest on konieczny do przeszukiwania serwerów DNS w poszukiwaniu żądanych nazw. less /var/named/named.ca /etc/named.conf Jest to główny plik konfiguracyjny serwera Bind. Znajdują się w nim informacje na temat plików stref czy nazw domen, które nasz DNS obsługuje. Poniżej zamieszczam domyślne wpisy, które znajdują się w tym pliku: options { listen-on port 53 { ; }; listen-on-v6 port 53 { ::1; }; directory dump-file "/var/named"; "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; allow-query { localhost; }; recursion yes; dnssec-enable yes; dnssec-validation yes; dnssec-lookaside auto;

7 Str. 7 /* Path to ISC DLV key */ bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; }; logging { channel default_debug { file "data/named.run"; severity dynamic; }; }; zone "." IN { type hint; file "named.ca"; }; include "/etc/named.rfc1912.zones"; include "/etc/named.root.key"; Na samym początku pliku konfiguracyjnego znajduje się sekcja options. Najbardziej istotną opcją jest tutaj directory. Wskazuje ona na główny katalog przechowywania plików stref. Być może zdziwi Cię nieco parametr powyższej opcji. Jak już wcześniej wspominałem Bind posiada własne chrootowane środowisko, dlatego można taki zapis zastosować. Bardzo ważnym parametrem jest listen-on port, w którym podaje się port nasłuchiwania usługi (domylnego 53 nie powinno si zmieniać) i adres IP (domyślne ustawione jest działanie jedynie na adresie pętli zwrotnej ). Zanim przejdę do omawiania pozostałych wpisów, należy się jeszcze słowo wyjaśnienia na temat konstrukcji samego pliku. Na pierwszy rzut oka poszczególne wpisy są podzielone na sekcje. Te z kolei ograniczone są klamrami. Znak <;> również pełni tutaj rolę ogranicznika dla poszczególnych opcji jak i całych sekcji ujętych w klamry. Warto o tym wiedzieć ze względu na ewentualne szukanie błędów powstałych na skutek edycji tego pliku. Poniżej mamy zdefiniowane sekcje stref zaczynających się słowem kluczowym zone. Strefa "." służy do komunikacji naszego binda z Root serwerami, o których była mowa we wstępie. Bez tej strefy nie mógłby on wyszukiwać nazw w Internecie. Mówiąc w przenośni byłby ślepy. Każdorazowe odpytywanie Root Servers może się okazać mało wydajne, ze względu na duże czasy odpowiedzi. Dlatego, jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces powinniśmy sekcję options zmodyfikować o wpis taki jak poniżej: forwarders { ip_dns1; ip_dns2; }; Wówczas zapytanie będą przesyłane do serwera pośredniczącego, serwerów nazw naszego operatora.

8 Str b Konfiguracja przykładowej domeny Wstęp Zanim przejdziemy do właściwego opisu konfiguracji domeny, podam kilka odnośników do instytucji zajmujących się ich rejestrowaniem. Przyda się to na pewno osobom, które zaczynają dopiero swoją przygodę z DNS. Domeny darmowe eu.org dyndns.org no-ip.com Domeny płatne nask.pl nazwa.pl domeny.org Przed wypełnieniem wniosku rejestracyjnego dobrze jest przygotować nasz serwer do przechowywania nowej domeny. Jeżeli nie posiadasz serwera secondary, możesz zawsze poprosić twojego dostawcę Internetu. /etc/named.conf Zaczniemy od konfiguracji /etc/named.conf. W poprzedniej części tego rozdziału wyjaśniłem budowę tego pliku. Poniżej zamieściłem przykładowy wpis dla strefy typu master. zone "srvxx.ckp.pl" IN { }; type master; file "data/srvxx.ckp.pl.zone" ; allow-transfer { ; }; notify yes; allow-update { none; }; Poszczególne opcje tej sekcji zostały omówione już na początku tego rozdziału. Podsumujmy więc dostępne informacje skupiając się na powyższym przykładzie. zone "srvxx.ckp.pl" Nazwa strefy. W ten sposób oznaczamy tą część pliku konfiguracyjnego, która odnosić się będzie do naszej domeny. type master; Zaznaczamy, że wpis dla domeny jest typu master. Jeżeli taki wpis jest obecny u Ciebie, oznacza to, że Twój serwer pełni rolę primary dla jakiejś domeny. file "data/srvxx.ckp.pl.zone" Opcja ta wskazuje na plik z wpisami strefy dla tej domeny, będzie się on znajdował w /var/named/data/srvxx.ckp.pl.zone allow-transfer { ; }; Ta opcja zezwala na transfer pliku strefy do komputera o wskazanym adresie IP. należy tutaj wpisać adres naszego zapasowego DNS dla domeny srvxx.ckp.pl. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden taki DNS, możesz je wpisać pomiędzy klamry pamiętając o tym, aby rozdzielić poszczególne adresy IP, znakiem ';'. notify yes;

9 Str. 9 Opcja ta włącza powiadamianie zapasowego serwera DNS o zmianach w naszej domenie. allow-update { none; }; Opcje powyższa zabrania aktualizacji dynamicznych. Wpisy w pliku /etc/named.conf są już gotowe. Musimy teraz utworzyć plik strefy dla domeny srvxx.ckp.pl wskazany przez opcję file. 6.2.c Konfiguracja pliku strefy Zaleca się, aby wszystkie pliki stref w zależności od typu domeny były przechowywane w katalogach /var/named/data oraz /var/named/slaves. Tak naprawdę o typie domeny decyduje named.conf. Struktura pliku strefy dla obu typów domen jest taka sama. Poniżej zamieszczam listing z przykładowego pliku strefy. $TTL $ORIGIN IN SOA ns.srvxx.ckp.pl. root.srvxx.ckp.pl. ( ;; serial ;; refresh 3600 ;; retry ;; expire ;; TTL IN NS IN NS IN MX 10 IN A k309-xx IN A ns IN A mail IN A www IN A ftp IN A Plik strefy można podzielić na trzy odrębne sekcje. Pierwsza określa nazwę domeny oraz okres ważności wpisów. Druga, kto tą domeną zarządza. W trzeciej znajduje się cała jej zawartość. Bardziej szczegółowy opis znajduje się w poniższym wykazie. Kilka zdań o wyrażeniach stosowanych w plikach stref. Warto o nich pamiętać. Wszystkie wpisy poprzedzone ;; będą ignorowane i traktowane jak komentarz. Kolejnym ważnym znakiem jest znak kropki. Jego znaczenie omówię poniżej w IN NS ns.srvxx.ckp.pl. Jeżeli w powyższym wpisie pominęlibyśmy końcowy znak kropki, wówczas Bind dokleiłby na końcu nazwę domeny. Wówczas z ns.srvxx.ckp.pl zrobiłby się wpis ns.srvxx.ckp.pl.srvxx.ckp.pl, co oczywiście nie jest pożądane, następnym znakiem specjalnym na który warto zwrócić uwagę Otóż można go potraktować jako pewnego rodzaju zmienną, która przechowuje nazwę srvxx.ckp.pl. Jednym słowem, srvxx.ckp.pl to to samo. $TTL Domyślny czas ważności rekordów w domenie. Wyrażony on jest w sekundach s. to jeden dzień. $ORIGIN srvxx.ckp.pl.

10 Str. 10 W tej opcji określamy, jaką domenę będzie opisywał bieżący plik IN SOA nsl.srvxx.ckp.pl. root.srvxx.ckp.pl. ( Rekord typu SOA czyli Start Of Authority. Możemy się z niego dowiedzieć, kto zarządza domeną jaki jest adres serwera primary DNS. Zwróć uwagę, że w adresie zamiast użyta została kropka. Rekord SOA posiada swoją własną strukturę, o której poniżej. Zawarta jest ona pomiędzy znakami (). Należy na to zwrócić uwagę, aby poprawnie ją zamknąć. Pominięcie nawiasu zamykającego Bind zinterpretuje pozostałe wpisy jako rekord SOA Numer seryjny domeny. Powinien on być zwiększany wraz z każdą jej modyfikacją. W dobrym tonie jest utrzymywanie go w formacie YYYYMMDDnn czyli rok, miesiąc, dzień oraz numer modyfikacji w danym dniu. Jeżeli jednego dnia zaszła więcej jak jedna modyfikacja zwiększamy odpowiednio numer seryjny To pole rekordu SOA definiuje jak często serwery slave mają sprawdzać czy dane o domenie nie zmieniły się na masterze. Według RFC 1035 wartość ta powinna się zawierać pomiędzy 1200 a (czyli od dwudziestu minut do dwunastu godzin) Czas, po jakim secondary ma ponowić próbę kontaktu z masterem, gdy taka się nie powiedzie. Zalecana wartość pomiędzy 120 a 7200 sekund Ta wartość określa czas, po jakim dane domeny mają zostać uznane za nieaktualne, gdy serwer secondary nie będzie mógł się skontaktować z primary. Zalecana wartość zawiera się pomiędzy a sekund, czyli od jednego do czterech tygodni Time To Live. Określa ile czasu informacja o danym rekordzie ma być ważna. Jest to okres, przez jaki informacja o naszej domenie będzie przechowywana przez serwer DNS, który ją pobrał. Zalecana wartość zawiera się między a sekund, czyli przez okres od jednego do pięciu dni. Bezpośrednio pod rekordem SOA definiujemy, które serwery DNS będą obsługiwały naszą domenę. Jeszcze raz przypominam, aby właściwie zamknąć ten rekord. Bez tego nasza domena nie będzie działać. Do definiowania serwerów DNS służą wpisy typu IN IN NS IN NS ns.srvxx-zapas.ckp.pl. Powyższy wpis mówi, że domenę srvxx.ckp.pl obsługuje serwer DNS ns.srvxx.ckp.pl oraz ns.srvxx-zapas.ckp.pl. Dodatkow nazwa ns musi skojarzony mieć rekord A. ns IN A ns oczywiście może wskazywać na adres serwera DNS, który zapewne konfigurujesz; Zrobiliśmy to posługując się wpisami typu IN A. Jak zapewne pamiętasz, brak końcowej kropki powoduje doklejenie do wpisanej nazwy tego, co znajduje się w zmiennej $ORIGIN. Możemy więc uznać to, co widzisz w powyższym przykładzie za postać skróconą poniższego wpisu. ns.srvxx.ckp.pl. IN A Wpisy typu IN A służą do określania, że właśnie ten adres IP ma przypisaną taką a nie inną nazwę. Oczywiście do jednego adresu IP możesz stworzyć kilka takich wpisów.

11 Str. 11 Jeżeli posiadasz serwer poczty, powinieneś zrobić wpis mówiący o tym, że będzie on obsługiwał pocztę dla domeny IN MX 10 mail.srvxx.ckp.pl Dokładnie tak jak wcześniej wspomniałem, poczta, dla domeny srvxx.ckp.pl kierowana jest do serwera mail.srvxx.ckp.pl o priorytecie 10. Jest on tzw. MX'em. Rekord typu IN MX służy właśnie do definiowania w DNS serwera poczty. Priorytet przydaje się wtedy, kiedy posiadasz kilka serwerów poczty w swojej domenie. Służy on do ustalenia porządku, do którego serwera poczta ma trafić w pierwszej kolejności. Mniejszy priorytet zapewnia pierwszeństwo. Pozostałe wpisy dotyczą takich standardowych usług jak www czy ftp. Umieszczanie ich w pliku strefy nie jest obowiązkowe. Jednak domenę rejestruje się zazwyczaj na potrzeby www, ftp czy poczty, dlatego zostały one wymienione w przykładzie. 6.2.d Secondary DNS Konfiguracja serwera secondary sprowadza się do dokonania poniższego wpisu w pliku /etc/named.conf. zone "srvxx-zapas.ckp.pl" IN { type slave; file "slaves/srvxx-zapas.ckp.pl.zone"; masters { ; }; allow-transfer { ; } } Jak widać wpis wygląda podobnie jak w przypadku serwera primary. Opcja type tym razem ma wartość slave. Musimy też wskazać serwer primary. Robimy to używając opcji masters, której wartość zawiera adres serwera primary DNS. usługę. Po zakończeniu konfiguracji na obu serwerach musimy jeszcze uruchomić na nich /etc/rc.d/init.d/named start Zadanie 6.1 Instalacja i konfiguracja serwera DNS 1. W maszynie wirtualnej ustaw 1 kartę sieciową: Karta 1: Mostkowana karta sieciowa 2. Do interfejsu eth0 przypisz adres xx maska , gdzie xx to numer twojego komputera. 3. Ustaw bramę i DNS na adres Wykonaj pinga na wp.pl. 5. Zainstaluj usługę bind (yum install bind) 6. Ustaw nazwę komputera na komp-xx, domenę na srvxx.ckp.pl, serwer DNS na xx, gdzie xx to numer twojego komputera. 7. Wykonaj restart serwera. 8. W dla domeny srvxx.ckp.pl utwórz strefę wyszukiwania do przodu, gdzie xx to

12 Str. 12 numer twojego serwera. Utwórz plik strefy, wpisz do niego parametry $TTL i $ORIGIN. 9. Dodaj rekord SOA (adres startowy uwierzytelniania): ustaw odpowiednio numer seryjny, serwer podstawowy, osoby odpowiedzialnej, interwały, TTL. 10. Dodaj rekordy NS (serwer nazw). Strefa musi pozostać rekord z główną nazwą i adresem internetowym serwera, a także rekordy z nazwami i adresami serwerów zapasowych (serwer sąsiada będzie dla ciebie serwerem zapasowym). 11. Dodaj rekord A (host) dla twojej głównej nazwy serwera komp-xx. Sprawdź, za pomocą polecenia ping działanie twojego serwera. 12. Dodaj rekord A (host) dla nazw www, ftp. Sprawdź, za pomocą polecenia ping, działanie twojego serwera. 13. Dodaj rekord MX (usługa wymiany poczty) dla twojej domeny. Twój serwer w przyszłości będzie serwerem pocztowym. 14. Dodaj rekord TXT (tekst) dla twojej domeny. 15. Utwórz strefę pomocniczą dla twojego sąsiada. 16. Utwórz strefę wyszukiwania do przodu dla twojej domeny lokalnej srvxx.local. 17. Utwórz strefę wyszukiwania wstecznego dla twojej podsieci lokalnej. 18. Dodaj rekord PTR dla adresu IP twojego serwera. 19. Załącz usługi przesyłania dalej, jako adres serwera DNS podaj adres twojego operatora Internetu, w czasie ćwiczenia to Opracowanie: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Wrocław

Domain Name System. Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Domain Name System. Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ Domain Name System Kraków, 30 Marca 2012 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki UJ Plan ćwiczeń Wprowadzenie, jak to wygląda, typy serwerów, zapytania, iteracyjne, rekurencyjne, pliki strefowe

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Definicja DNS. Po co nazwy? Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Wymagania Przestrzeń nazw domen Strefy i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci komputerowe 3 Sieci

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości.

Plan wykładu. Domain Name System. Hierarchiczna budowa nazw. Definicja DNS. Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości. Sieci owe Sieci owe Plan wykładu Domain Name System System Nazw Domen Definicja DNS Hierarchiczna budowa nazw Obszary i ich obsługa Zapytania Właściwości Sieci owe Sieci owe Definicja DNS DNS to rozproszona

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr: 5 Temat: DNS

Ćwiczenie nr: 5 Temat: DNS Ćwiczenie nr: 5 Temat: DNS 1. Model systemu Nazwa domeny jest ścieżką w odwróconym drzewie nazywanym przestrzenią nazw domeny. Drzewo ma pojedynczy węzeł na szczycie. Drzewo DNS może mieć dowolną liczbę

Bardziej szczegółowo

System DNS. Maciej Szmigiero

System DNS. Maciej Szmigiero <mhej@o2.pl> System DNS Maciej Szmigiero DNS - Podstawowe informacje Służy do tłumaczenia nazw domen (takich jak na przykład www.wp.pl ) na adresy IP i odwrotnie, Silnie hierarchiczny, Dodatkowo wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY:

ODWZOROWYWANIE NAZW NA ADRESY: W PROTOKOLE INTERNET ZDEFINIOWANO: nazwy określające czego szukamy, adresy wskazujące, gdzie to jest, trasy (ang. route) jak to osiągnąć. Każdy interfejs sieciowy w sieci TCP/IP jest identyfikowany przez

Bardziej szczegółowo

DKonfigurowanie serwera DNS

DKonfigurowanie serwera DNS DKonfigurowanie serwera DNS 1 Wprowadzenie Wymagania wstępne: znajomość podstaw adresacji IP i systemu Linux. Adres IP nie jest jedynym typem adresu komputera w sieci Internet. Komputer można bowiem adresować

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 5 Domain Name System (DNS)

Sieci komputerowe. Zajęcia 5 Domain Name System (DNS) Sieci komputerowe Zajęcia 5 Domain Name System (DNS) DNS - wstęp System nazw domenowych to rozproszona baza danych Zapewnia odwzorowanie nazwy na adres IP i odwrotnie DNS jest oparty o model klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr: 10 DNS. 1.Model systemu. 2.Typy serwerów DNS

Ćwiczenie nr: 10 DNS. 1.Model systemu. 2.Typy serwerów DNS Ćwiczenie nr: 10 DNS 1.Model systemu Nazwa domeny jest ścieżką w odwróconym drzewie nazywanym przestrzenią nazw domeny. Drzewo ma pojedynczy węzeł na szczycie. Drzewo DNS może mieć dowolną liczbę rozgałęzień

Bardziej szczegółowo

Serwer nazw DNS. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Serwer nazw DNS. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa Serwer nazw DNS Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Serwer nazw DNS 1 / 18 Nazwy symboliczne a adresy IP Większości ludzi łatwiej zapamiętać jest nazwę

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

- udostępnić anonimowym użytkownikowi Internetu pliki przez serwer FTP,

- udostępnić anonimowym użytkownikowi Internetu pliki przez serwer FTP, Str. 1 Ćwiczenie 7 vsftpd serwer FTP Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem FTP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w trybie

Bardziej szczegółowo

http://www.baseciq.org/linux/dns DNS dla łopornych

http://www.baseciq.org/linux/dns DNS dla łopornych http://www.baseciq.org/linux/dns DNS dla łopornych Uwaga! Tekst ten był pisany w wolnych chwilach w naprawdę dziwnych warunkach (autobus, pociąg, przystanek, poczekalnia u psychiatry, posiedzenie w świątyni

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System).

Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System). Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System). Opis ćwiczenia Podczas tego ćwiczenia komputery w laboratorium zostaną podzielone na domeny. Do każdej domeny będą należały

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera DNS w systemie operacyjnym linux. Autorzy: Monika Nazarko, Krzysztof Raczkowski IVFDS

Konfiguracja serwera DNS w systemie operacyjnym linux. Autorzy: Monika Nazarko, Krzysztof Raczkowski IVFDS Konfiguracja serwera DNS w systemie operacyjnym linux Autorzy: Monika Nazarko, Krzysztof Raczkowski IVFDS 1 STRESZCZENIE Celem niniejszego projektu jest przedstawienie możliwości systemu linux w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Za dużo wpisów! Serwer nazw DNS. Marcin Bieńkowski

Za dużo wpisów! Serwer nazw DNS. Marcin Bieńkowski Nazwy symoliczne a adresy IP komputerowa Serwer nazw DNS Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Większości ludzi łatwiej zapamiętać jest nazwę symoliczna (www.ii.uni.wroc.pl), niż

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedia odszukaj informacje na temat serwera DNS.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedia odszukaj informacje na temat serwera DNS. T: Serwer DNS. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedia odszukaj informacje na temat serwera DNS. Zadanie2: W jaki sposób skonfigurować system Windows XP by pełnił rolę serwera DNS? Domeny

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 Poniższa procedura omawia konfigurację serwera DNS w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2, w sytuacji gdy serwer fizyczny nie jest kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 16 DNS Wprowadzenie, struktura Autorytatywny i nieautorytatywny serwer DNS Serwery główne Kwerendy DNS, przesyłanie dalej Odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail

Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail. A. Kisiel,Protokoły DNS, SSH, HTTP, e-mail N, Wykład 5: Najważniejsze usługi sieciowe: DNS, SSH, HTTP, e-mail 1 Domain Name Service Usługa Domain Name Service (DNS) Protokół UDP (port 53), klient-serwer Sformalizowana w postaci protokołu DNS Odpowiada

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Usługi nazw domenowych DNS

Usługi nazw domenowych DNS Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Usługi nazw domenowych DNS ćwiczenie numer: 4 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja)

Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Konfiguracja DNS, część I (Instalacja) Autor: Szymon Śmiech Spis treści Wprowadzenie Funkcje serwera DNS Integracja Active Directory i DNS Zalety integracji Podział serwerów DNS Instalacja usługi Serwer

Bardziej szczegółowo

Sieć TCP/IP konfiguracja karty sieciowej

Sieć TCP/IP konfiguracja karty sieciowej Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP konfiguracja karty sieciowej Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z metodą instalacji karty sieciowej w systemie Linux, podstawową konfiguracją sieci TCP/IP w systemie Linux. Przed

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP

Jarosław Kuchta. Instrukcja do laboratorium. Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi DNS i DHCP Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium Administrowanie Systemami Komputerowymi Wprowadzenie Usługi DNS i DHCP Niniejsze ćwiczenie przygotowuje do zainstalowania usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bardziej szczegółowo

DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

DNS - DOMAIN NAME SYSTEM DNS - DOMAIN NAME SYSTEM DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi DNS, WINS, DHCP Jarosław Kuchta DNS, WINS, DHCP DNS Wprowadzenie DNS tłumaczenie nazw przyjaznych na adresy IP Pliki HOSTS, LMHOSTS Hierarchiczna przestrzeń nazw Domeny: funkcjonalne:.com,.org krajowe:.pl regionalne:

Bardziej szczegółowo

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP.

Ogólnie biorąc, nie ma związku pomiędzy hierarchią nazw a hierarchią adresów IP. Nazwy i domeny IP System adresów IP w postaci liczbowej jest niezbyt wygodny w użyciu dla ludzi, został więc wprowadzony alternatywny system nazw (nazwy sąłatwiejsze do zapamiętywania). Nazwy są wieloczęściowe

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem TCP/IP. Poznanie DHCP, DNS, routingu TCP/IP, NAT, filtrowania IP.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem TCP/IP. Poznanie DHCP, DNS, routingu TCP/IP, NAT, filtrowania IP. Str. 1 Ćwiczenie 6 TCP/IP w 2000 Server Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem TCP/IP. Poznanie DHCP, DNS, routingu TCP/IP, NAT, filtrowania IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

156.17.4.13. Adres IP

156.17.4.13. Adres IP Adres IP 156.17.4.13. Adres komputera w sieci Internet. Każdy komputer przyłączony do sieci ma inny adres IP. Adres ten jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje 4 bajty, czyli 32 bity. W postaci dziesiętnej

Bardziej szczegółowo

Struktura domen DNS Rekursywny serwer DNS

Struktura domen DNS Rekursywny serwer DNS Struktura domen DNS Rekursywny serwer DNS com edu arpa mit ucla sun sco in-addr 148 192 pl com fr edu pw ia User program Master Files references Cache refreshes 1% 3% Budowa DNS Znaki specjalne User program

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna usługa DNS na przykładzie serwera bind

Bezpieczna usługa DNS na przykładzie serwera bind Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Bezpieczna usługa DNS ( bind ). Autor: Bartosz Brodecki Bezpieczna usługa DNS na przykładzie serwera bind 1 Plan Wprowadzenie do usługi DNS Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 7: Warstwa zastosowań: DNS, FTP, HTTP Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 7 1 / 26 DNS Sieci komputerowe (II UWr) Wykład

Bardziej szczegółowo

DHCP + udostępnienie Internetu

DHCP + udostępnienie Internetu Str. 1 Ćwiczenie 5 DHCP + udostępnienie Internetu Cel ćwiczenia: sieci LAN. Zapoznanie się z instalacją i konfiguracją serwera DHCP. Udostępnienie Internetu Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS. T: Konfiguracja usługi DNS w systemie Windows. Domeny tworzą hierarchię, która pozwala katalogować komputery w sieci według pewnych kategorii, dzięki czemu adresy internetowe stają się uporządkowane. Każda

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Protokół sieciowy Protokół

Protokół sieciowy Protokół PROTOKOŁY SIECIOWE Protokół sieciowy Protokół jest to zbiór procedur oraz reguł rządzących komunikacją, między co najmniej dwoma urządzeniami sieciowymi. Istnieją różne protokoły, lecz nawiązujące w danym

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nazw domen (DNS) - Sieci komputerowe

Przestrzeń nazw domen (DNS) - Sieci komputerowe Przestrzeń nazw domen (DNS) - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl 1. DNS - nazwy zamiast liczb Wszystkie komputery w sieci TCP/IP identyfikowane są za pomocą jednoznacznego adresu IP.

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i telekomunikacyjne Domain Name Service DNS Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2

Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 5. Uprawnienia w Windows Administrowanie serwerem sieci lokalnej cz. 2 Z każdym kontem związane są pewne prawa i przywileje, na których podstawie system podejmuje decyzję, czy zezwolić na wykonanie czynności,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach komputerowych

Komunikacja w sieciach komputerowych Komunikacja w sieciach komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Wstęp do adresowania IP Adresowanie klasowe Adresowanie bezklasowe - maski podsieci Podział na podsieci Translacja NAT i PAT

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS. T: Konfiguracja usługi DNS w systemie Linux. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DNS. DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych) to system serwerów,

Bardziej szczegółowo

Sieciowy system nazw domen

Sieciowy system nazw domen Systemy IBM - iseries Sieciowy system nazw domen Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieciowy system nazw domen Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sieci Komputerowe

Laboratorium Sieci Komputerowe Laboratorium Sieci Komputerowe Adresowanie IP Mirosław Juszczak 9 października 2014 Mirosław Juszczak 1 Sieci Komputerowe Na początek: 1. Jak powstaje standard? 2. Co to są dokumenty RFC...??? (czego np.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

DNS adresu (numeru) IP nazwę nazwy hosta nazwy DNS NetBIOS Nazwa hosta DNS domena protokół domenom górnego poziomu domena

DNS adresu (numeru) IP nazwę nazwy hosta nazwy DNS NetBIOS Nazwa hosta DNS domena protokół domenom górnego poziomu domena DNS W sieciach TCP/IP komputer jest rozpoznawany na podstawie adresu (numeru) IP czyli (w IPv4 jest to 32 bitowa liczba, adres IPv6 jest liczbą 128 bitową). Oprócz adresu IP komputer ma przyporządkowaną

Bardziej szczegółowo

Znajdywanie hostów w sieci

Znajdywanie hostów w sieci Znajdywanie hostów w sieci Podstawy ADRES IP ALIAS Po co nam nazwy Korzyści z definiowania nazw: Nazwy są łatwiejsze do zapamiętania Stabilność w przypadku dynamicznych zmian adresów IP (środowiska mobilne,

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera BIND w systemie Windows XP

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera BIND w systemie Windows XP Instalacja, konfiguracja i uruchomienie serwera BIND w systemie Windows XP Opis praktycznie uruchomionego i działającego serwera BIND v9.8.1 na komputerze z systemem Windows XP professional. Do napisania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx Kamery: i7-cx3xx (firmware v4, PL)

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci Strona1 Suse LINUX Konfiguracja sieci Strona2 Spis treści Konfiguracja sieci - uwagi wstępne.... 3 Prezentacja interfejsów sieciowych w systemie Linux.... 3 Konfiguracja IP w programie Yast... 3 Pliki

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa aplikacji. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa aplikacji mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

NIS/YP co to takiego?

NIS/YP co to takiego? NIS/YP co to takiego? NIS/YP Network Information System/Yellow Pages System centralizujący administrowanie systemami UNIX'owymi, bazujący na technologii RPC (Remote Procedure Call) i technologii klient/serwer,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS

Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS Laboratorium - Obserwacja procesu tłumaczenia nazw DNS Cele Część 1: Obserwacja konwersji DNS nazwy URL na adres IP. Część 2: Obserwacja procesu przeszukiwania nazw DNS, przy pomocy polecenia Nslookup

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska programowanie usług sieciowych Usługa DNS laboratorium: 03 Kraków, 2014 03. Programowanie Usług Sieciowych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja i konfiguracja terminala SIP

1. Instalacja i konfiguracja terminala SIP LABORATORIUM 5 Systemy wykorzystujące protokół SIP cz. 1 1. Instalacja i konfiguracja terminala SIP Terminal SIP utworzono na bazie komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem Linphone. Jest to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Linux. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo