Karpaty zewnętrzne fliszowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karpaty zewnętrzne fliszowe"

Transkrypt

1 Karpaty zewnętrzne fliszowe Opracowanie: Kaźnica Gabriela Kęska Danuta Geologia regionalna

2 Wstęp : Karpaty polskie stanowią cześć wielkiego pasma górskiego, ciągnącego się łukiem od Wiednia do przełomu Dunaju w Żelaznej Bramie na pograniczu Jugosławii i Rumunii. W łańcuchu Karpat wyróżniamy dwie części które różnią się od siebie budową oraz historią geologiczną: Karpaty Zewnętrzne, Karpaty Wewnętrzne,

3

4 Karpaty fliszowe zewnętrzne: na terenie Polski, są ograniczone od południa na linii Krościenko- Nowy Targ- Czarny Dunajec. Północna granica biegnie nieco na północ od Cieszyna i Skoczowa, przez Kęty, w dolinie Skawy kieruje się na północ i ciągnie na południe do Zatora i Skawiny, biegnie przez Wieliczkę. Następnie omijając Gdów granica przebiega przez Bochnię i Brzesko, ciągnąc się nieco na południe od Tarnowa do okolic Rzeszowa i Przemyśla

5 Stratygrafia Osady budujące Karpaty Zewnętrzne tworzyły się od Górnej Jury poprzez całą Kredę, Paleogen aż do Miocenu, kiedy nastąpiło fałdowanie Karpat. Głównym osadem budującym Karpaty jest flisz.

6 Flisz- osad głębokomorski, powstały pod wpływem działania spływów grawitacyjnych, a w szczególności prądów zawiesinowych.

7 Cechy charakterystyczne fliszu: - występowanie naprzemianległych piaskowców i łupków (mułowcowych i iłowcowych), - duża miąższość osadów, - brak makroskamieniałośc, - duża ilość mikrofauny, - liczne struktury sedymentacyjne z występującymi w spągu hieroglifami, - stropowe części piaskowców niewyraźnie przechodzą w łupki, - spągowe części piaskowców są ostro odgraniczone, - obecność Sekwencji Bouny (ławice turbidytowe), - obecność substancji węglistej w piaskowcach.

8 ERA MEZOZOICZNA: -jura Najstarszymi osadami są: dolne łupki cieszyńskie tyton wapienie cieszyńskie tyton/berias charakterystyczne dla zachodniej części Karpat Zewnętrznych.

9 -kreda Do osadów kredy wczesnej należą: górne łupki cieszyńskie walanż/hoteryw piaskowce grodziskie hoteryw/barrem/apt łupki wierzchowskie i łupki spaskie barrem/apt czarne łupki ilaste piaskowce Iigockie alb/dolny cenoman Warstwy radiolariowe dolny cenoman

10 W koniaku powstał podział na prowincje sedymentacyjne: Śląską na zachodzie Inoceramową północną na wschodzie, charakterystyczna dla jednostki skolskiej, Inoceramową południową na wschodzie, charakterystyczna dla płaszczowiny magurskiej

11 - cd.kredapóźna Wśród osadów tego okresu wyróżniamy: margle krzemionkowe pstre łupki - osady prowincji śląskiej warstwy godulskie warstwy istebniańskie - osady prowincji inoceramowej [górny senon/paleocen] Północne: piaskowce wapniste, margle z Węgierki. Południowe: piaskowce z detrytusem skorup inoceramów, Kamieniołom Węgierka

12 -trzeciorzęd ERA KEOZOICZNA Osady z tego okresu to: piaskowce ciężkowickie W S części serii magurskiej ich odpowiednikami są: warstwy beloweskie, warstwy hieroglifowe, margle łąckie, łupki i margle piaskowce magurskie, warstwy menilitowe formacja malcowska Warstwy krośnieńskie

13 -czwartorzęd Lądolód skandynawski dotarł do wysokości 420m npm tarasując po drodze ujścia dolin, zostały one zasypane materiałem żwirowym. Peryglacjalny klimat sprzyjał intensywnemu wietrzeniu mrozowemu, erozji. Dziś większość Karpat Fliszowych pokryta jest gruba warstwą zwietrzeliny, która maskuje ich budowę geologiczną oraz przyczynia się do powstawania częstych osuwisk

14 Tektonika Karpaty powstały w wyniku ruchów górotwórczych, które miały miejsce w początkowej fazie neogenu, podczas orogenezy alpejskiej a w szczególności faz stryjskiej i sławskiej

15

16 . Fałdowanie osadów w basenie karpackim-czyli marginalnej częścią oceanu Tetydy, nastąpiło poprzez subdukcje płyty europejskiej pod znajdujący się na południu grzbiet czorsztyński. Serie osadowe zostały odcięte od starszego podłoża i przesunięte na północ, wielkość nasunięcia szacowana jest na kilkaset kilometrów. W wyniku tych procesów powstały jednostki zwane płaszczowinami.

17 Płaszczowiny Karpat fliszowych przesuwając się na północ zostały nasunięte na platformę europejską i osady miocenu, które wypełniają zapadlisko przedkarpackie.

18 Karpaty zewnętrzne tworzą łuk skierowany wypukłością na północ. Składają się na niego następujące płaszczowiny : płaszczowina magurska płaszczowina grybowska (podmagurska) płaszczowina dukielska płaszczowina śląska płaszczowina podśląską płaszczowina skolska płaszczowina stebnicka skałki andrychowskie

19

20 płaszczowina magurska największą jednostką w obrębie Karpat Zewnętrznych. Od południa graniczy z PPS, północny brzeg płaszczowiny tworzy wygięty ku północy łuk. Jest ona dość silnie sfałdowana. Posiada szereg siodeł i łęków. Występują okna tektoniczne, największe jest okno tektoniczne Mszany Dolnej.

21 Okno tektoniczne

22 płaszczowina grybowska (podmagurska) tworzy wąską strefę łusek u czoła płaszczowiny magurskiej i nasuniętych na płaszczowinę śląską. Ciągnących się od Istebnej przez Koniaków aż do Sporysza, a na wschodzie wciskając się pod płaszczowinę magurska. Skały tej płaszczowiny odsłaniają się w obrębie okien tektonicznych płaszczowiny magurskiej

23 płaszczowina dukielska występuje we wschodniej części Karpat Zewnętrznych. Jest nasunięta na płaszczowinę śląską. Zbudowana z wąsko promiennych fałdów, z których większość ma splaszczone elementy atyklinalne. Fałdy i łuski są obalone w kierunku NE.

24 płaszczowina śląska - Cechuje się znaczną zmiennością budowy geologicznej. Zudowana jest z kilku płatów. W części zachodniej jest podzielona na jednostki: cieszyńską i gadulską, mniejsze płaty, które w początkowej fazie były jedna warstwa zostały rozbite przez nacisk jednostki gadulskiej.

25 We wschodniej części płaszczowiny podział na jednostkę godulską i cieszyńską zanika, wyróżnić można za to dwie strefy północną i południową przedzielone strefą lanckorońską. Na wschód od Dunajca występują łuski oraz wąsko promienne fałdy.

26 płaszczowina podśląską - leży w spągu płaszczowiny śląskiej. ciapie się w wąskiej, nieciągłej strefie u czoła nasunięć Karpat Zewnętrznych w zachodniej części karpat oraz między płaszczowiną śląską a sokolską w części wschodniej. Skały tej płaszczowiny tworzą okna tektoniczne w obrębie płaszczowiny śląskiej- największe okno tektoniczne Żywca

27 płaszczowina skolska zajmuje największy obszar Wschodnich Karpat Fliszowych. W płaszczyźnie tej wyróżnia się strefę antyklinorialną i wewnętrzną synklinorialną

28 płaszczowina stebnicka - stanowi strefę przejściową pomiędzy Karpatami Fliszowymi a zapadliskiem przedkarpackim. Zbudowana jest z łusek i fałdów obalonych na N i nasuniętych na mioceńskie utwory Zapadliska Przedkarpackiego

29 skałki andrychowskie jest to pas skałek, dość dużych rozmiarów występujący miedzy płaszczowinami śląską i podśląską w rejonie Andrychowa. Maja one formę odkorzenionych od,podłoża skał.

30

31 Przyroda nieożywiona w Karpatach Zewnętrznych Parki Narodowe w Karpatach Zewnętrznych: Babiogórski PN

32 Bieszczadzki PN

33 Gorczański PN

34 Magurski PN

Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, Spis treści

Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, Spis treści Geologia historyczna / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Wyd. 3. zm. Warszawa, 2017 Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA TRZECIEGO 11 GEOLOGIA HISTORYCZNA JAKO NAUKA 13 WZGLĘDNY WIEK SKAŁ I PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA GEOLOGICZNA

WYCIECZKA GEOLOGICZNA DOLINA BIAŁEJ WISEŁKI WYCIECZKA GEOLOGICZNA Opracowanie: Krzysztof Labus Małgorzata Labus 1 Karpaty dzielą się na Karpaty wewnętrzne (tzw. centralne), do których w granicach Polski należą Tatry, pieniński

Bardziej szczegółowo

II.3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I JEJ WALORY

II.3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I JEJ WALORY II.3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA I JEJ WALORY BUDOWA GEOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I JEJ WALORY Zaistnienie na danym obszarze powierzchni Ziemi interesującego obiektu przyrody nieożywionej lub atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Opina geotechniczna. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska. dla koncepcji budowy mostu na rzece Soła w miejscowości Łęki

Opina geotechniczna. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska. dla koncepcji budowy mostu na rzece Soła w miejscowości Łęki BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zleceniodawca: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl Sp.

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ZASOBOWY POLSKI W ZAKRESIE GAZU I ROPY NAFTOWEJ Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ PGNIG SA

POTENCJAŁ ZASOBOWY POLSKI W ZAKRESIE GAZU I ROPY NAFTOWEJ Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ PGNIG SA POTENCJAŁ ZASOBOWY POLSKI W ZAKRESIE GAZU I ROPY NAFTOWEJ Z PUNKTU WIDZENIA DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ PGNIG SA (wg stanu na październik 2013, bez obszaru szelfowego) Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ EUROPY I. BUDOWA GEOLOGICZNA EUROPY

BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ EUROPY I. BUDOWA GEOLOGICZNA EUROPY BUDOWA GEOLOGICZNA POLSKI NA TLE BUDOWY GEOLOGICZNEJ EUROPY I. Budowa geologiczna Europy II. Charakterystyka jednostek tektonicznych Polski III. Surowce mineralne Polski I. BUDOWA GEOLOGICZNA EUROPY Źródło:

Bardziej szczegółowo

Podstawy nauk o Ziemi

Podstawy nauk o Ziemi Podstawy nauk o Ziemi Zależność rzeźby od budowy geologicznej mgr inż. Renata Różycka-Czas Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Złożona budowa geologiczna oraz występowanie wód mineralnych w rejonie

Złożona budowa geologiczna oraz występowanie wód mineralnych w rejonie Piotr Kłapyta Zarys budowy geologicznej Karpat w rejonie Rabki-Zdroju Piotr Kłapyta Zarys budowy geologicznej Karpat w rejonie Rabki-Zdroju Złożona budowa geologiczna oraz występowanie wód mineralnych

Bardziej szczegółowo

nr 2/2009 Budowa geologiczna

nr 2/2009 Budowa geologiczna Program SEDPAK umożliwia, stosując klasyczny model stratygrafii sekwencji, analizę warunków sedymentacji w basenie na podstawie opracowanych wcześniej profili depozycyjnych. Program posiada algorytmy zmienności

Bardziej szczegółowo

Kartografia - wykład

Kartografia - wykład Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz KATEDRA ANALIZ ŚRODOWISKA, KARTOGRAFII I GEOLOGII GOSPODARCZEJ Kartografia - wykład Płaszczowiny i nasunięcia na mapach i przekrojach Płaszczowiny i ich elementy

Bardziej szczegółowo

Teoria tektoniki płyt litosfery

Teoria tektoniki płyt litosfery Teoria tektoniki płyt litosfery Pytania i odpowiedzi 1. Podaj przyczynę przemieszczania się płyt litosferycznych Przyczyną przemieszczania się płyt litosfery jest najprawdopodobniej ruch materii (prądy

Bardziej szczegółowo

Budowa geologiczna i rzeźba regionu bocheńskiego

Budowa geologiczna i rzeźba regionu bocheńskiego Tadeusz Ziętara Budowa geologiczna i rzeźba regionu bocheńskiego Kopalnia Soli w Bochni była celem wycieczki członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie. Organizatorem była mgr Lidia Jochym,

Bardziej szczegółowo

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa

Żywiec 16-19.05.2013. V Polska Konferencja Sedymentologiczna UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! pokos.pgi.gov.pl. Głębokomorska sedymentacja fliszowa komunikat2 UWAGA! ZMIANA TERMINÓW ZGŁOSZEŃ! Żywiec 16-19.05.2013 V Polska Konferencja Sedymentologiczna Głębokomorska sedymentacja fliszowa Sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Budowa geologiczna zlewni potoku Chyrowskiego w rejonie Dukli

Budowa geologiczna zlewni potoku Chyrowskiego w rejonie Dukli NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Mariusz Miziołek, Bogdan Filar Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Budowa geologiczna zlewni potoku Chyrowskiego w rejonie Dukli Wstęp W artykule przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 ZESPÓŁ AUTORSKI: DR MICHAŁ ROMAŃCZYK MGR RENATA BULA MGR

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych...

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych... monoklina śląsko-krakowska w północnej i środkowej części województwa jako przedłużenie monokliny przedsudeckiej południowej. Jej zasięg wyznacza obszar występowania utworów jury i triasu. zapadlisko górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM Zamawiający: Biuro Projektowe UPAK 43-252

Bardziej szczegółowo

Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część I

Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część I NAFTA-GAZ Mariusz Miziołek Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część I Wstęp Rejon Strachociny był przedmiotem zainteresowania geologów

Bardziej szczegółowo

Oligoceńskie skały macierzyste ropy naftowej Karpat Zewnętrznych

Oligoceńskie skały macierzyste ropy naftowej Karpat Zewnętrznych Tutoring Gedanensis Tutoring Gedanensis 2(1) 55 61 (2017) ISSN 2451-1862 Oligoceńskie skały macierzyste ropy naftowej Karpat Zewnętrznych Konrad Mischke Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

STUDNIE WIERCONE I WODY ARTEZYJSKIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DRILLED WELLS AND ARTESIAN WATERS OF MAŁOPOLSKA PROVINCE

STUDNIE WIERCONE I WODY ARTEZYJSKIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DRILLED WELLS AND ARTESIAN WATERS OF MAŁOPOLSKA PROVINCE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 4//7, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 67 77 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Studnie wiercone

Bardziej szczegółowo

wykonano odwiert małodymensyjny przy wykorzystaniu penetrometru, przeprowadzono profilowanie przewierconych skał oraz zalewając go wodą określono

wykonano odwiert małodymensyjny przy wykorzystaniu penetrometru, przeprowadzono profilowanie przewierconych skał oraz zalewając go wodą określono Ćwiczenia terenowe z przedmiotu Hydrogeologia realizowanych jako jedno z zadań w projekcie Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaŝ, które odbyły się w

Bardziej szczegółowo

Zarys budowy geologicznej rejonu Tarnowa

Zarys budowy geologicznej rejonu Tarnowa W artykule omówiono możliwości wykorzystania wytypowanych, mioceńskich złóż gazu ziemnego z rejonu Tarnowa, dla celów budowy podziemnych magazynów gazu o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Złoża tego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały.

Zadanie 3. (2 pkt) Dobierz odpowiednie rodzaje skał (spośród zaznaczonych na przekroju) do procesów geologicznych, w wyniku których powstały. Lekcja powtórkowa z 1 części litosfery. Zadania maturalne: Zadanie 1. (1 pkt) Flisz to kompleks skał osadowych morskiego pochodzenia. Zaznacz literę, którą oznaczono skały wchodzące w skład fliszu. A.

Bardziej szczegółowo

'--łl G~ GEOPIOM, USŁUGI GEOLOGICZNE. tel: REGON:

'--łl G~ GEOPIOM, USŁUGI GEOLOGICZNE. tel: REGON: G~ GEOPIOM, USŁUGI GEOLOGICZNE '--łl 37-500 Jarosław, ul. Dąbrowskiego 17 NIP: 792-208-86-27 e-mail: geopiom@gmail.com konto: 19 114020040000350270935520 tel: 507-543-649 REGON: 180623141 www.geopiom.com

Bardziej szczegółowo

13. EŹE EŹE Analiza funkcjonowania farm wiatrowych w kontekście lokalnych uwarunkowań topograficznych.

13. EŹE EŹE Analiza funkcjonowania farm wiatrowych w kontekście lokalnych uwarunkowań topograficznych. PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA 2016/2017 KIERUNEK: EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII SPECJALNOŚĆ: EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. EŹE EŹE Analiza możliwości

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Pogórza Beskidzkie Jerzy Antychowicz Położenie Jest niższa północna partia (1)Zewnętrznych Karpat Zachodnich na terenie Polski i Czech Podział Pogórze Zachodniobeskidzkie

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 KTG OM PTTK w Warszawie SKPTG koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej edycja 2012 Test sprawdzający cz. 1 Autor: Rafał Kwatek Spis treści Góry Świata i Europy... 2 Geologia

Bardziej szczegółowo

Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 1 Beskidy Zachodnie

Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 1 Beskidy Zachodnie Władysław Łoboz Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 1 Beskidy Zachodnie Biblioteczka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Nowy Sącz 2013 Wstęp Celem tego opracowania jest popularyzacja wiedzy geologicznej,

Bardziej szczegółowo

ISTNIEJĄCE STANOWISKA DOKUMENTACYJNE wg stanu na 01. 01. 2010r

ISTNIEJĄCE STANOWISKA DOKUMENTACYJNE wg stanu na 01. 01. 2010r ISTNIEJĄCE STANOWISKA DOKUMENTACYJNE wg stanu na 01. 01. 2010r Lp. Nazwa 1. Trakcjonity z Rudawki Położenie (gmina, miejscowość, nr dz. ew.) Bircza Rudawka dz. ew. nr 72 Właściciel (imię nazwisko, nazwa

Bardziej szczegółowo

STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM

STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM GEOLOGIA 2007 Tom 33 Zeszyt 4/1 5 28 STRATYGRAFIA POLSKICH KARPAT FLISZOWYCH POMIÊDZY BIELSKIEM-BIA A NOWYM TARGIEM Stratigraphy of the Polish Flysch Carpathians between Bielsko-Bia³a and Nowy Targ Jan

Bardziej szczegółowo

Kraków, Bunkier Sztuki Czerwiec 2017

Kraków, Bunkier Sztuki Czerwiec 2017 Analiza warunków gruntowo wodnych Kraków, Bunkier Sztuki Czerwiec 2017 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 2 2. ZAKRES PRAC... 2 3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NATURALNYCH... 3 3.1. POŁOŻENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA...

Bardziej szczegółowo

KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE

KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE KARPATY I POGÓRZE KARPACKIE KARPATY Góry orogenezy alpejskiej Najwyższy szczyt Gerlach 2655 m n.p.m. Podział Karpat: Karpaty Zewnętrzne: Pogórze Karpackie Beskidy Karpaty Wewnętrzne Tatry Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

Bardziej szczegółowo

Ryciny i ilustracje. Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 16,

Ryciny i ilustracje. Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 16, Ryciny i ilustracje Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 16, 263-272 2013 Ryc. 1. Schematyczny obraz doliny Skawy w Wadowicach w latach 1779-1783. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Galicja

Bardziej szczegółowo

Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni Raby

Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni Raby Geologos 10 (2006) Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni Raby A few remarks about Raba River watershed mathematical modeling Robert Duda, Robert Zdechlik, Magdalena Paszkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII DLA ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ DO ROKU 2020 ZESPÓŁ AUTORSKI: DR MICHAŁ ROMAŃCZYK MGR RENATA BULA MGR

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne. Dział: Budowa i dzieje Ziemi.

Zadania maturalne. Dział: Budowa i dzieje Ziemi. 1 Zadania maturalne. Dział: Budowa i dzieje Ziemi. Zadanie 1. (3 pkt) Uzupełnij tabelę obrazującą genezę i wiek wybranych surowców mineralnych Polski. Zadanie 2. (2 pkt) Określ rodzaj oraz genezę zapisanych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA GEOLOGII OGÓLNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I GEOTURYSTYKI

KATEDRA GEOLOGII OGÓLNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I GEOTURYSTYKI AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA KATEDRA GEOLOGII OGÓLNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I GEOTURYSTYKI Rozprawa doktorska Typy sedymentacji utworów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA EM.GEO Usługi Geologiczne Elżbieta Małajowicz Pawlikowice 190, 32-020 Wieliczka kom: 669 898 566, e-mail: em.geo@op.pl NIP:681-190-20-47, REGON: 360358197 OPINIA GEOTECHNICZNA Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM

POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM POWTARZAMY PRZED SPRAWDZIANEM Oblicz rozciągłość Punkt A = 2 W Punkt B = 1 5 E 2 + 1 5 = 3 5 Odpowiedź: Rozciągłość równoleżnikowa wyrażona w stopniach kątowych wymyślonej wyspy wynosi 3 5 Zadanie 2 I

Bardziej szczegółowo

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach.

580,10 581,42 581,42 581,70 Węgiel humusowy. Bardzo liczne siarczki żelaza w różnych formach. 1 2 4 3 Zdj.28. Pokład węgla humusowego nr205/1 (579,10-580,10m) -1, następnie iłowiec (580,10-581,42m) -2; pokład węgla humusowego nr205/2 (581,42-581,70m) -3 oraz mułowiec (581,70-587,15m) -4. Zdj.29.

Bardziej szczegółowo

Geologia Polski nakrótsza wersja

Geologia Polski nakrótsza wersja Geologia Polski nakrótsza wersja Budowa geologiczna Polski kształtowała się przez miliardy lat historii Ziemi, w następujących po sobie etapach tworzenia się róŝnorodnych skał, ale teŝ ich deformacji tektonicznych

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 2 Pogórza Karpackie

Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 2 Pogórza Karpackie Władysław Łoboz Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 2 Pogórza Karpackie Biblioteczka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Nowy Sącz 2013 Budowa geologiczna Pogórze Karpackie zbudowane jest głównie z

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Ślączka em. profesor UJ Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków Oleandry 2a Kraków,

Prof.dr hab. Andrzej Ślączka em. profesor UJ Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków Oleandry 2a Kraków, 1 Prof.dr hab. Andrzej Ślączka em. profesor UJ Instytut Nauk Geologicznych UJ 30 063 Kraków Oleandry 2a Kraków, 17.11. 2015 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Barmuty pt. Procesy i zjawiska związane

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH POLSKI

SŁOWNIK JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH POLSKI SŁOWNIK JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH POLSKI wersja podstawowa (grudzień 2004) Tom IV: jednostki nieformalne mezozoiku i kenozoiku Autorzy: Jerzy Piotrowski, Krystyna Piotrowska Redakcja: Tomasz Mardal

Bardziej szczegółowo

Geologia poziom rozszerzony

Geologia poziom rozszerzony Geologia poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) ł ę ą ą ę Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 45. ł ą ś ę ą ę ś Zadanie 2. (2 pkt) Na rysunku przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez Tatry. Źródło:

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W REJONIE POGÓRZA ŚRODKOWOBESKIDZKIEGO, BESKIDU ŚRODKO- WEGO ORAZ BESKIDU LESISTEGO

ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W REJONIE POGÓRZA ŚRODKOWOBESKIDZKIEGO, BESKIDU ŚRODKO- WEGO ORAZ BESKIDU LESISTEGO CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 209-226 Marek HAJTO 1 ZASOBY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYSTĘPOWANIA WÓD ZWYKŁYCH MIĘDZY SANOKIEM A PRZEMYŚLEM

WARUNKI WYSTĘPOWANIA WÓD ZWYKŁYCH MIĘDZY SANOKIEM A PRZEMYŚLEM Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów III Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Dubiecko, 21 22 kwietnia 2006 Dydnia dr inŝ. Józef CHOWANIEC PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY ODDZIAŁ KARPACKI W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

CUDOWNE ŹRÓDEŁKA PODKARPACIA

CUDOWNE ŹRÓDEŁKA PODKARPACIA Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów IV Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Nozdrzec, 20 21 kwietnia 2007 Dydnia dr inŝ. Józef CHOWANIEC PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY ODDZIAŁ KARPACKI W KRAKOWIE CUDOWNE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA:

OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: OPINIA GEOTECHNICZNA PROJEKTANTA: Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Temat: Środowisko przyrodnicze Karpat na pograniczu polsko słowackim od Beskidu Niskiego przez Bieszczady po Wyhorlat.

Temat: Środowisko przyrodnicze Karpat na pograniczu polsko słowackim od Beskidu Niskiego przez Bieszczady po Wyhorlat. Scenariusz lekcji Temat: Środowisko przyrodnicze Karpat na pograniczu polsko słowackim od Beskidu Niskiego przez Bieszczady po Wyhorlat. I. Cel główny: Poznanie środowiska przyrodniczego Karpat na obszarze

Bardziej szczegółowo

Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 4 Pieniny

Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 4 Pieniny Władysław Łoboz Skalne atrakcje Polskich Karpat -część 4 Pieniny Biblioteczka polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Nowy Sącz 2013 PIENINY stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY

GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY " geotechniczne warunki posadowienia" 8 GEOSOL BIURO USŁUG GEOLOGICZNYCH Bogdan Ciszkowski geologia inżynierska, geotechnika, obsługa inwestycji ul. Kraszewskiego 6 33-300 Nowy Sącz tel. 18 4410505 kom.

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OSUWISK W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

PROBLEMATYKA OSUWISK W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Piotr Krzyk Magdalena Maślanka Łukasz Kotuła PROBLEMATYKA OSUWISK W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Abstrakt. W artykule przedstawiona została aktualna, szczególnie po ostatnich ekstremalnych zdarzeniach w Karpatach,

Bardziej szczegółowo

Grupa I Nazwisko i imię: (0 2) Przyporządkuj rodzajom skał odpowiadające im warunki powstawania. A. magmowe głębinowe -... B. metamorficzne -...

Grupa I Nazwisko i imię: (0 2) Przyporządkuj rodzajom skał odpowiadające im warunki powstawania. A. magmowe głębinowe -... B. metamorficzne -... Grupa I Nazwisko i imię:... 1. (0 2) Przyporządkuj rodzajom skał odpowiadające im warunki powstawania. A. magmowe głębinowe -... B. metamorficzne -... a) Powstały wskutek przemian innych skał pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Test z geologii. 4) Jaka panuje stała temperatura w naszym klimacie na głębokości 26 m? a) 5 0 C b) 15 0 C c) 8 0 C d) 12 0 C

Test z geologii. 4) Jaka panuje stała temperatura w naszym klimacie na głębokości 26 m? a) 5 0 C b) 15 0 C c) 8 0 C d) 12 0 C Test z geologii 1) Promień równikowy Ziemi wynosi: a) 637,8 km b) 6378,4 km c) 36561,31 km d) 3656,1 km 2) Największą gęstość posiada: a) Atmosfera b) Litosfera c) Mezosfera d) Barysfera 3) Na Śląsku stopień

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych

Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych Stanisław Rybicki, Piotr Krokoszyński, Janusz Herzig Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznych Warunki geologiczno-inżynierskie podłoża

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy SŁOWNIK JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH POLSKI (wersja robocza) pod redakcją Tomasza Mardala

Recenzja pracy SŁOWNIK JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH POLSKI (wersja robocza) pod redakcją Tomasza Mardala 1 Prof. dr hab. Andrzej Ślączka Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Jagielloński 30-063 Kraków, ul. Oleandry 2a Kraków, dnia, 26.11.2004r. Recenzja pracy SŁOWNIK JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH POLSKI

Bardziej szczegółowo

Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach polski południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym Celem pracy

Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach polski południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym Celem pracy Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach polski południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym Celem pracy jest przybliżenie teorii tektoniki płyt i wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup jednostek fizjograficznych znajdujących się na terenie Małopolski

Charakterystyka grup jednostek fizjograficznych znajdujących się na terenie Małopolski Wyżyna Małopolska (341, 342) Na obszarze Małopolski leżą dwie zachodnie podprowincje Wyżyny Małopolskiej: Wyżyna Śląsko-Krakowska (341) i Wyżyna Środkowomałopolska (342). Wyżyna Śląsko-Krakowska (341)

Bardziej szczegółowo

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r.

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r. Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. 22 45 92 441, fax. 22 45 92 441 Sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych na obszarze działania Oddziału Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ

ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ SPIS TREŚCI Wprowadzenie...9 ROZDZIAŁ 1. MAKROSKOPOWE OZNACZANIE MINERAŁÓW I SKAŁ...11 1.1. Wiadomości wstępne...11 1.2. Systematyka minerałów...13 1.3. Kryształy i układy krystalograficzne...17 1.4. Morfologia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: terenowe z nauk o Ziemi w turystyce Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BTR-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski na mapie świata

Miejsce Polski na mapie świata Miejsce Polski na mapie świata wiedza o Polsce - materiały dydaktyczne Spis treści: WPROWADZENIE... 3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE POLSKI:... 4 POŁOŻENIE MATEMATYCZNE (KARTOGRAFICZNE) POLSKI:... 4 ROZPIĘTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gminy

2. Charakterystyka gminy 2. Charakterystyka gminy 2. Charakterystyka gminy... 17 2.1. Uwarunkowania geograficzne, klimatyczne i przyrodnicze...17 2.1.1. Położenie gminy i ukształtowanie terenu... 17 2.1.2. Warunki klimatyczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej

Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Ćwiczenia terenowe Wyżyny Polskie i Karpaty II rok geografii i geografii nauczycielskiej Celem ćwiczeń terenowych jest: ukazanie zróżnicowania środowiska przyrodniczego wyżyn i gór południowej Polski,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2015 Zespół autorski: mgr Renata Bula

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie technologii ArcGIS do budowy przestrzennych modeli geologicznych i modelowania zagrożenia geodynamicznego wybrane przykłady z Polski Mirosław Kamiński Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ

ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ ROLA WODY W ZRÓWNOWAŻONYM ZAGOSPODAROWANIU MIASTA KRAKOWA - PROPOZYCJE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ Mariusz CZOP Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WODA W MIASTACH WODY PODZIEMNE występują poniżej

Bardziej szczegółowo

Wody mineralne na fałdzie Krościenka w Krośnie

Wody mineralne na fałdzie Krościenka w Krośnie NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Bogdan Filar, Roman Dusza, Mariusz Miziołek Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wody mineralne na fałdzie Krościenka w Krośnie Wstęp Obszar badań, którego dotyczy niniejszy

Bardziej szczegółowo

Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery.

Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. Geologia poziom rozszerzony, ćwiczenia Zadanie 1. (2 pkt) Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu płyt litosfery. Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska lub procesy

Bardziej szczegółowo

Stopień I. 26 październik 2016 r. KONKURS Z GEOGRAFII. Temat: Wędrówki po Europie

Stopień I. 26 październik 2016 r. KONKURS Z GEOGRAFII. Temat: Wędrówki po Europie 1...... Kod ucznia Suma punktów Stopień I 26 październik 2016 r. KONKURS Z GEOGRAFII Temat: Wędrówki po Europie Instrukcja: 1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 15 zadań. 2. Czytaj bardzo uważnie

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Renata Stadnik. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Rozprawa doktorska. Renata Stadnik. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Rozprawa doktorska STUDIUM SEDYMENTOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 KATOWICE, Kwiecień 2009 ZESPÓŁ AUTORSKI: mgr Renata Bula kierownik

Bardziej szczegółowo

Najwyższymi górami w Ameryce Południowej są Andy. Ciągną się one wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża kontynentu na długość ok km.

Najwyższymi górami w Ameryce Południowej są Andy. Ciągną się one wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża kontynentu na długość ok km. Góry Ameryki Południowej Najwyższymi górami w Ameryce Południowej są Andy. Ciągną się one wzdłuż północnego i zachodniego wybrzeża kontynentu na długość ok. 9000 km. Góry składają się z kilku równoległych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie analizy krzywych spadku wydobycia do oceny wielkości współczynnika sczerpania złoża węglowodorów na przykładzie złoża Iwonicz-Zdrój

Zastosowanie analizy krzywych spadku wydobycia do oceny wielkości współczynnika sczerpania złoża węglowodorów na przykładzie złoża Iwonicz-Zdrój NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Marcin Majkrzak Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie analizy krzywych spadku wydobycia do oceny wielkości współczynnika sczerpania złoża węglowodorów na przykładzie złoża

Bardziej szczegółowo

Badania deformacji i procesów geodynamicznych metodą obrazowania elektrooporowego

Badania deformacji i procesów geodynamicznych metodą obrazowania elektrooporowego Mat. Symp. str. 479 485 Marcin HONCZARUK, Tomasz STĘPNIAK Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa Badania deformacji i procesów geodynamicznych metodą obrazowania elektrooporowego Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych - na przykładzie Ziemi Kłodzkiej? Tomasz OLICHWER Robert TARKA

Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych - na przykładzie Ziemi Kłodzkiej? Tomasz OLICHWER Robert TARKA XII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Czy Sudety można zaliczyć do obszarów bezwodnych - na przykładzie Ziemi Kłodzkiej? Tomasz OLICHWER Robert TARKA Zakład Hydrogeologii Podstawowej Instytut

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA PHU GEODA s.c. A. Beniak, K. Kieres 47-400 Racibórz ul. Zamoyskiego 8/8 tel. kom. 501681406 NIP 639-17-38-976 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH DLA ODPROWADZENIA WÓD

Bardziej szczegółowo

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 34.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 34. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 34 Ewa WÓJCIK 1 WARUNKI DEPOZYCJI PALEOGENU STREFY RACZAŃSKIEJ NA POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

WATER-BEARING CAPACITY OF CRETACEOUS FORMATION IN THE SUDETY MTS. Słowa kluczowe: wody podziemne, własności hydrogeologiczne, utwory kredy

WATER-BEARING CAPACITY OF CRETACEOUS FORMATION IN THE SUDETY MTS. Słowa kluczowe: wody podziemne, własności hydrogeologiczne, utwory kredy WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII WROCŁAW 2001 Robert TARKA* WODONOŚNOŚĆ SKAŁ KREDOWYCH NA OBSZARZE SUDETÓW WATER-BEARING CAPACITY OF CRETACEOUS FORMATION IN THE SUDETY MTS Słowa kluczowe: wody podziemne,

Bardziej szczegółowo

opracowała Maja Stanisławska 1 wersja testowa (beta) 0.3*

opracowała Maja Stanisławska 1 wersja testowa (beta) 0.3* Bardzo krótkie wprowadzenie do historii geologicznej Tatr, czyli co przyszły taternik jaskiniowy o Tatrach wiedzieć powinien lub po prostu tatrzański FAQ opracowała Maja Stanisławska 1 wersja testowa (beta)

Bardziej szczegółowo

Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego

Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego Wisła, 8 10.10.2010 r. Organizatorzy: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników

Bardziej szczegółowo

Tektonika Płyt. Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski

Tektonika Płyt. Prowadzący: dr hab. Leszek Czechowski 1 Tektonika Płyt Wykład z ćwiczeniami dla 2 roku Geofizyki w Geologii w semestrze letnim: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Wykłady będą prowadzone przez Internet, ćwiczenia tradycyjnie w sali. ECTS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia. Ćwiczenie nr 1 Wizyta w Muzeum Mineralogicznym UWr., ul. Kuźnicza (8 gru. 2012r.)

Ćwiczenia. Ćwiczenie nr 1 Wizyta w Muzeum Mineralogicznym UWr., ul. Kuźnicza (8 gru. 2012r.) Ćwiczenia Ćwiczenie nr 1 Wizyta w Muzeum Mineralogicznym UWr., ul. Kuźnicza (8 gru. 2012r.) Ćwiczenia nr 2 i 3 Praktyczna umiejętność rozpoznawania i opisu skał Instytut Nauk Geologicznych Pl. M. Borna,

Bardziej szczegółowo

Ziemia Tarnowska. Położenie i rzeźba terenu

Ziemia Tarnowska. Położenie i rzeźba terenu Ziemia Tarnowska Położenie i rzeźba terenu Ziemia Tarnowska leży w południowo-wschodniej części kraju, między doliną Raby na zachodzie, a doliną Wisłoki na wschodzie. Północną granicę stanowi rzeka Wisła

Bardziej szczegółowo

Wpływ niżów genueńskich na sytuacje hydrologiczną w południowej Polsce w 2010 roku

Wpływ niżów genueńskich na sytuacje hydrologiczną w południowej Polsce w 2010 roku UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny Instytut Geografii Zakład Geografii Fizycznej Katarzyna Szczurek Wpływ niżów genueńskich na sytuacje

Bardziej szczegółowo

Karta rejestracyjna osuwiska

Karta rejestracyjna osuwiska Karta rejestracyjna osuwiska 1. Numer ewidencyjny 1/Ku 2. Lokalizacja osuwiska: 1. Miejscowość: 2. Gmina: Kuźnia Raciborska 5. Mapa topograficzna 1:10 000 (godło, nazwa) M3461Bd4 8. Kraina geograficzna:

Bardziej szczegółowo

6. Dzieje Ziemi. mezozoik (2), mezozoik (4), mezozoik (5), kenozoik (3), paleozoik (6), paleozoik (1).

6. Dzieje Ziemi. mezozoik (2), mezozoik (4), mezozoik (5), kenozoik (3), paleozoik (6), paleozoik (1). 6. Dzieje Ziemi 1 2 3 4 5 6 Rysunek 6.1. Wybrane organizmy żyjące w przeszłości geologicznej Zadanie 6.1 P I 1 Napisz: 1) z których er geologicznych pochodzą organizmy żywe przedstawione na rysunku 6.1.,

Bardziej szczegółowo

Łom łupków łyszczykowych w Bobolicach. Długość: Szerokość:

Łom łupków łyszczykowych w Bobolicach. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 74 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków łyszczykowych w Bobolicach Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość:

Bardziej szczegółowo

Przyroda interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne. Justyna Chojnacka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Dydaktyki Fizyki

Przyroda interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne. Justyna Chojnacka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Dydaktyki Fizyki Przyroda interdyscyplinarne ścieżki dydaktyczne Justyna Chojnacka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakład Dydaktyki Fizyki Plan referatu: Przyroda jako przedmiot uzupełniający - ścieżka

Bardziej szczegółowo

Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce

Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce Zasoby i możliwości techniczne rozwoju technologii geotermalnych w Polsce Warszawa 17 maja 2016r. Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów wód termalnych w Polsce Wysoki potencjał wód termalnych?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

Udział grawimetrii w kartowaniu struktur geologicznych w Karpatach

Udział grawimetrii w kartowaniu struktur geologicznych w Karpatach NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Cezary Ostrowski, Adam Koryczan, Krystyna Ostrowska, Małgorzata Pisuła Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Spółka z o.o., Warszawa Jaromir Probulski Polskie Górnictwo Naftowe

Bardziej szczegółowo

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość:

Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa. Długość: Szerokość: OPIS GEOSTANOWISKA Stanisław Madej Informacje ogólne Nr obiektu 36 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Łom łupków łyszczykowych na wzgórzu Ciernowa Kopa Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd]

Bardziej szczegółowo