Przewodnik technologii ActivCard

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik technologii ActivCard"

Transkrypt

1 PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część I. Instalacja i wstępna konfiguracja serwera ActivPack CLICO Centrum Oprogramowania Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, Kraków; Tel: ; ; Fax: ; Ftp.clico.pl.;

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. PODSTAWOWE KOMPONENTY SYSTEMU 4 3. ARCHITEKTURA SYSTEMU 5 4. ZASADY DZIAŁANIA ACTIVPACK 6 5. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA ACTIVPACK 7 6. WSTĘPNA KONFIGURACJA SERWERA ACTIVPACK 8 7. KONSOLA ZARZĄDZAJĄCA ACTIVPACK 9 8. PERSONEL ZARZĄDZANIA SYSTEMU KOMUNIKACJA Z SERWEREM UWIERZYTELNIANIA BIEŻĄCE OPERACJE ZARZĄDZANIA ACTIVPACK 13 W razie wystąpienia problemów technicznych, bądź wątpliwości dotyczących przedstawionych w dokumencie produktów prosimy o kontakt: Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

3 1. Wprowadzenie ActivPack to system identyfikacji cyfrowej przeznaczony do wiarygodnego uwierzytelniania tożsamości użytkowników systemów informatycznych, dedykowany do zastosowań korporacyjnych oraz systemów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (m.in. systemy rządowe, wojskowe, bankowe, finansowe, e Commerce). Użytkownicy udowadniają swoja tożsamość w systemie informatycznym za pomocą haseł jednokrotnego użycia, generowanych w specjalnych urządzeniach (m.in.. tokenach typu "kalkulatorek" lub "breloczek", kartach inteligentnych Smart Card, tokenach USB, urządzeniach biometrycznych) lub za pomocą specjalnego oprogramowania desktop-owego (tzw. tokenów programowych). System uwierzytelnia ActivPack może także używać haseł statycznych oraz w razie potrzeby przekazywać zapytania do innych, istniejących w korporacji systemów uwierzytelnia m.in. logowanie w domenach Windows NT i Windows 2000, bazach LDAP i SQL oraz innych systemach RADIUS i TACACS+. ActivPack jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi na rynku rozwiązaniami zabezpieczeń Firewall i VPN oraz urządzeniami sieci, m.in. Check Point VPN-1 SecuRemote, Check Point FireWall-1 (OPSEC Certified), Cisco Secure PIX Firewall, Cisco Secure VPN Concentrators, F-Secure VPN+, Nortel Contivity oraz Microsoft RAS. ActivPack to nowoczesna, stabilna technologia dostarczana przez renomowanego producenta (ActivCard, Nasdaq: ACTI, Nasdaq Europe: ACTI). Produkty ActivCard są bardzo atrakcyjne cenowo w porównaniu do tej klasy rozwiązań konkurencyjnych. W Polsce istnieje autoryzowany ośrodek dystrybucji wszystkich produktów ActivCard, świadczący poprzez certyfikowanych inżynierów zabezpieczeń profesjonalne usługi pomocy technicznej, konsultacji i szkoleń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

4 2. Podstawowe komponenty systemu Oprogramowanie ActivPack: ActivPack Authentication Server (moduł serwera i stacji zarządzającej) wraz z graficzną konsolą administratora GUI, tokeny programowe (tzn. program do generowania haseł dynamicznych), moduły wspierające komunikację z serwerami iplanet i Microsoft IIS, oprogramowanie klienckie usprawniające wykorzystanie kart Smart Card dla systemów Check Point VPN-1/FireWall-1 i Microsoft Windows NT RAS (tzn. użytkownik logując się wkłada tylko kartę do czytnika i wprowadza swój kod PIN), oprogramowanie Simple Sign-On umożliwiające całkowite zautomatyzowanie procesu logowania użytkowników do różnych systemów i aplikacji (np. podczas odbioru poczty Simple Sign-On samodzielnie odczytuje hasło z karty Smart Card i wprowadza je do klienta poczty). Sprzętowe elementy ActivPack (podstawowe): ActivCard Token One: tokeny generujące hasła dynamiczne, ActivCard Gold: karty inteligentne Smart Card, generujące hasła dynamiczne, przechowujące hasła statyczne oraz wykonujące operacje PKI (m.in. generowanie kluczy kryptograficznych, tworzenie podpisów cyfrowych, szyfrowanie tajnego klucza sesji), ActivCard ActivKey: tokeny USB o funkcjonalności Smart Card (tzn. generujące hasła dynamiczne, przechowujące hasła statyczne oraz wykonujące operacje PKI). Uwaga: Przykłady zamieszczone w dalszej części dokumentu wykorzystują tokeny ActivCard Token One z uwagi na łatwość ich użycia przy poznawaniu produktu (m.in. nie ma potrzeby instalacji dodatkowych sterowników, ani też montowania czytnika Smart Card). Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

5 3. Architektura systemu System identyfikacji cyfrowej ActivPack składa się z serwerów uwierzytelniania (Authentication Servers), stacji do zarządzania (Administration Console), centralnej bazy danych (Administration Database) oraz lokalnych bazy danych serwerów (Server Database). Architektura systemu uwierzytelniania składa się z następujących obszarów: system uwierzytelniania ActivPack, użytkownicy wyposażeni w tokeny, karty Smart Card i inne urządzenia służącego do uwierzytelniania (m.in. urządzenia biometryczne), urządzenia dostępowe (m.in. Firewall, rutery, RAS, WWW), chronione zasoby systemu informatycznego. ActivPack to technologia identyfikacji cyfrowej, zaprojektowana pod kątem zaspokojenia potrzeb użytkownika korporacyjnego (m.in. rozproszenie geograficzne, stała dostępność HA) oraz systemów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. System dostarcza wsparcie dla zapewniania stabilnej, niezakłóconej pracy zabezpieczeń (serwery Backup) oraz uwierzytelniania użytkowników często zmieniających miejsce pracy (User Roaming). Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

6 4. Zasady działania ActivPack Proces uwierzytelniania użytkownika przebiega w następującej kolejności: 1. Użytkownik w czasie próby dostępu do aplikacji uwierzytelnia swoją tożsamość za pomocą identyfikatora oraz hasła dynamicznego wygenerowanego w tokenie. 2. Urządzenie dostępowe (np. Firewall, ruter, serwer RAS, serwer WWW) przekazuje dane użytkownika do zweryfikowania przez serwer ActivPack. 3. Serwer ActivPack weryfikuje dane identyfikacyjne użytkownika i informuje o tym urządzenie dostępowe. 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów systemu informatycznego po pozytywnym uwierzytelnieniu swojej tożsamości i autoryzacji. Hasła dynamiczne w systemie ActivPack generowane są w dwóch trybach: Synchronizacji: token jest zsynchronizowany z serwerem (czas, licznik), Wyzwanie-Odpowiedź (Challenge-Response): hasło generowane jest na podstawie wpisanego do tokenu kodu, otrzymanego wcześniej od serwera. Więcej informacji na temat trybów generowania haseł dynamicznych znajduje się w rozdziale o tokenach ActivCard. Uwaga: Uwierzytelnienie użytkowników może odbywać się także za pomocą haseł statycznych oraz zawartych na ActivCard Gold (Smart Card) certyfikatów cyfrowych X.509. Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

7 5. Instalacja oprogramowania ActivPack 1/ Uruchamiamy program instalacyjny ActivPack. 2/ Wybieramy komponenty do zainstalowania: ActivPack Administration Console: oprogramowanie stacji zarządzającej, ActivPack Server Configuration: oprogramowanie serwera uwierzytelniania, ActivCard CreateDB: skrypty do konfiguracji baz SQL (ODBC). Uwaga: Przed instalacja ActivPack na platformie Windows NT/2000 należy zainstalować Microsoft Data Access Components (MDAC) w wersji 2.5 lub nowszej. MDAC znajduje się na CD. Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

8 6. Wstępna konfiguracja serwera ActivPack 1/ Uruchamiamy program konfiguracji serwera Programs ActivCard ActivPack ActivPack Server configuration 2/ Ustalamy identyfikator i hasło dostępu do serwera. Uwaga: Wprowadzone powyżej dane (tzn. identyfikator i hasło) są wykorzystywane do szyfrowania kluczy kryptograficznych (3DES), używanych do zabezpieczenia baz danych serwera ActivPack. Bazy danych serwerów i stacji zarządzającej ActivPack mogą być składowane w dowolnej relacyjnej bazie danych obsługującej operacje transakcji (m.in. Oracle, MS SQL, Sybase, Informix). Dostęp do baz SQL odbywa się poprzez ODBC. 3/ Ustalamy port TCP (Port) do komunikacji serwera ze stacją zarządzającą oraz klucz sesji (Secret) do ochrony tej komunikacji. W razi potrzeby można także zmodyfikować identyfikator i hasło dostępu do serwera (ActivPack User ID /Password) oraz identyfikator i hasło dostępu do bazy danych serwera (DSN ODBC User ID /Password). Uwaga: W konfiguracji stacji zarządzającej ActivPack należy ustalić taki sam port TCP oraz taką sama wartość klucza sesji. Po instalacji serwera na platformie Windows NT/2000 i wykonaniu jego wstępnej konfiguracji (Apply) zalecane jest przeładowanie komputera. Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

9 7. Konsola zarządzająca ActivPack 1/ Uruchamiamy program konsoli zarządzającej Programs ActivCard ActivPack ActivPack Administration Console. 2/ Ustalamy identyfikator i hasło dostępu do stacji zarządzającej. Konsola zarządzająca ActivCard składa się z trzech panelów: 1. Menu, 2. Lista obiektów, 3. Parametry i ustawienia konfiguracyjne. Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

10 8. Personel zarządzania systemu W zależności od polityki bezpieczeństwa instytucji zadania zarządzania systemem ActivPack spoczywają na następujących osobach: 1. Administrator: osoba posiadająca pełne prawa (np. oficer bezpieczeństwa). Do jego podstawowych zadań należy: definiowanie i konfigurowanie serwerów uwierzytelniania, definiowanie i konfigurowanie punktów dostępu do serwerów (tzw. Gates) tworzenie grup użytkowników tworzenie profili uwierzytelniania (Authentication), praw dostępu (Authorization) i rozliczania (Accounting), dostep do baz LDAP i SQL. 2. Help Desk: osoba odpowiadająca za udzielanie pomocy użytkownikom. Do jego podstawowych zadań należy: sprawdzanie stanu kont użytkowników (m.in. kto został zablokowany na skutek wielu niepoprawnych prób logowania), odblokowywanie użytkowników, których konta zostały zablokowanie na skutek wielu niepoprawnych prób logowania, przydzielanie dla użytkowników tymczasowych haseł statycznych, synchronizowanie tokenów, blokowanie kont użytkowników, zarządzanie grup użytkowników. 3. User Manager: osoba odpowiadająca za zarządzanie bazy użytkowników. Do jego podstawowych zadań należy: konfiguracja grup użytkowników, dodawanie i usuwanie użytkowników, inicjowanie i przydzielanie tokenów dla użytkowników, eksportowanie danych do innych systemów uwierzytelniania, wszystkie zadania "Help Desk". Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

11 Definiowanie nowych administratorów ActivPack odbywa się w następujący sposób: 1/ W menu Company wybieramy z listy obiektów Security. 2/ Dodajemy nowych administratorów (Add). Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

12 9. Komunikacja z serwerem uwierzytelniania Komunikacja sieciowa stacji zarządzającej ActivPack z serwerami uwierzytelniania jest zabezpieczona kryptograficznie (3DES). Port TCP do komunikacji stacji zarządzającej z serwerem oraz klucz sesji należy ustalić takie same jak wprowadzone wcześniej w konfiguracji serwera (ActivPack Server configuration). Na stacji zarządzającej ActivPack ustalamy parametry komunikacji z serwerem: 1/ W menu Company Servers wpisujemy port TCP do komunikacji stacji zarządzającej z serwerem (Administration port) oraz klucz sesji do ochrony tej komunikacji (Server shared secret). Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

13 10. Bieżące operacje zarządzania ActivPack Po dokonaniu wstępnej konfiguracji serwera ActivPack można przystąpić do produkcyjnego wykorzystania systemu (m.in. świadczenie usług bezpieczeństwa, obsługa użytkowników i tokenów) oraz bieżącego zarządzania systemu. Do podstawowych operacji zarządzania systemu ActivPack można zaliczyć (patrz rysunek): zapisywanie konfiguracji na serwerach (m.in. instalowanie polityki bezpieczeństwa), odczyt i konsolidacja logów z serwerów, przeglądanie logu uwierzytelniania użytkowników, przeglądanie logu rozliczania użytkowników, przeszukiwanie bazy użytkowników. Konfiguracja dokonywana na stacji zarządzającej ActivPack jest na bieżąco zapisywana w bazie "Administration Database". Następnie, administrator ActivPack powinien wprowadzone zmiany konfiguracyjne zapisać na serwerach (w bazach Server Database ). Uwaga: Konieczność zapisania zmian konfiguracyjnych na serwerach ActivPack sygnalizowana jest przez migotanie przycisku: Copyright by CLICO Centrum Oprogramowania,

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji StoneBeat FullCluster for FireWall-1 Opracował: Mariusz Stawowski Certified StoneBeat FullCluster Engineer Zapewnienie stałej dostępności

Bardziej szczegółowo

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci

Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci P ROFESJONALNE S YSTEMY B EZPIECZEŃSTWA Check Point Connectra (SSL VPN) - bezpieczny i łatwy dostęp do sieci WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracowali: Marek Krauze Check Point Certified Security Expert Plus Piotr

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Portale SSL VPN nowe możliwości dla biznesu Mariusz Stawowski, CISSP Efektywne prowadzenie biznesu wymaga swobodnego dostępu do informacji. Firmy starają się sprostać

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń

Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Funkcjonalność ochrony firewall w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte zostało

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW nr postępowania: 6/BAF-VI/MSW/PN/11 Warszawa, dnia 8 grudnia 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-72/11 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na zakup oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus)

Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) Załącznik nr 2.11 Program zabezpieczający (antywirus) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8 2. Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). 3. Wsparcie dla 32-

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych

Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu... Web Application Firewall jako metoda ochrony i ubezpieczenie inwestycji biznesowych Szanowni Czytelnicy, Polecamy lekturze nasz Biuletyn Zabezpieczeń IT. W tym numerze piszemy o stosunkowo nowych rozwiązaniach w ofercie Clico: propozycjach firmy Imperva i Tufin i nieco dokładniej przyglądamy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo