Spawanie zrobotyzowane Innowacyjność i sposoby finansowania inwestycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spawanie zrobotyzowane Innowacyjność i sposoby finansowania inwestycji"

Transkrypt

1 informacja prasowa Kontakt prasowy: Wojciech Kmiecik Dyrektor ds. Marketingu i PR tel. (012) kom. (0601) Spawanie zrobotyzowane Innowacyjność i sposoby finansowania inwestycji Systemy zrobotyzowanego spawania mogą być dobrą propozycją dla firm odczuwających brak na rynku pracy wśród wykwalifikowanych specjalistów w zakresie spawania. Czynnikiem, który może dodatkowo zachęcić firmy do inwestowania w zrobotyzowane spawanie mogą być różnice w kosztach spawania ręcznego i zrobotyzowanego. Co prawda koszty całościowe inwestycji nie są małe, ale istnieją sposoby finansowania np.: dotacje z Unii Europejskiej, czy Kredyt Technologiczny oraz sposoby na odroczenie kosztów inwestycji w czasie np.: leasing. Polskie firmy produkcyjne mają pozytywne doświadczenia z procesu ubiegania się o dotacje. Dofinansowanie na poziomie 50% inwestycji warte jest czasu i środków przeznaczonych na przeprowadzenie wniosku o dotacje. Jesteśmy świadkami zjawiska odpływu z polskiego rynku pracy wykwalifikowanych specjalistów w zakresie spawania. Kierunkiem emigracji są głownie kraje starej Unii Europejskiej, w szczególności Wyspy Brytyjskie. Problem wynikający z tego braku na rynku pracy jest coraz bardziej odczuwalny i z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w najbliższej przyszłości ta tendencja się nie zmieni. Istnieje dość ciekawa propozycja dla przedsiębiorstw, które opisany brak odczuwają w sposób znaczący. Tą propozycją są spawające roboty przemysłowe. Jednak nie należy traktować tego rozwiązania tylko jednowymiarowo, jako lekarstwa na brak wykwalifikowanych specjalistów. Plusów stosowania zrobotyzowanego spawania jest więcej, chociażby niezawodność robotów, lepsza powtarzalność produkcji, większa elastyczność, czy również redukcja kosztów rekrutacji i szkolenia personelu. W artykule omówiono kwestie kosztów inwestycji, które należy ponieść, aby robot mógł zacząć spawać. Przed przystąpieniem do omówienia sposobów finansowania, w kilku słowach należało by wyjaśnić z czego wynikają różnice kosztów spawania ręcznego i zrobotyzowanego. Aspekt ten analizowano w oparciu o doświadczenia firmy Lincoln Electric, producenta materiałów i urządzeń spawalniczych. Porównanie kosztów spawania ręcznego i zrobotyzowanego Najważniejszym elementem, o którym należy w tym kontekście powiedzieć, jest efektywny współczynnik wykorzystania łuku elektrycznego. Jest to stosunek czasu jarzenia się łuku do całkowitego czasu potrzebnego na wykonanie wszystkich spoin. Przyjęto, że im współczynnik ma większą wartość,

2 tym proces spawania przeprowadzany jest bardziej efektywnie. Szacuje się, że w przypadku spawania ręcznego współczynnik ten wynosi około 20%, natomiast w przypadku spawania z wykorzystaniem robota przemysłowego nawet do 70%. Różnica jest konsekwencją sposobu spawania. W przypadku spawania ręcznego spoina wykonywana jest w odcinkach o długości od kilku centymetrów do około 0,5 metra. Wynika to z konieczności zmiany pozycji spawacza względem spawanego detalu oraz z faktu, że spawacz od czasu do czasu odpoczywa. Natomiast w przypadku spawania z wykorzystaniem robota spoina wykonywana jest na całej długości w sposób nieprzerwany. W przypadku zrobotyzowanego spawania istnieje możliwość zastosowania wyrafinowanych procesów spawalniczych, które pozwalają uzyskiwać prędkości spawania nawet na poziomie 2m/min. Taka prędkość nie jest osiągalna dla spawacza, który spawając ręcznie może zbliżyć się do prędkości około 0,6 m/min. Należy również zwrócić uwagę na możliwości kontroli procesu spawania, którą dają systemy zrobotyzowane. W przypadku gdy aplikacja łączy technologię FANUC Robotics w zakresie robota przemysłowego, z technologią Lincoln Electric w zakresie źródła spawalniczego, mamy możliwość korzystania z dodatkowych funkcji, będących efektem współpracy pomiędzy tymi firmami. Chodzi o dwukierunkowy sposób wymiany danych pomiędzy robotem i źródłem spawalniczym, czyli protokół komunikacyjny ARCLink stworzony specjalnie do tego celu. ARCLink daje możliwość zmiany z poziomu robota wszystkich parametrów spawania oraz pozwala przełączać się w locie pomiędzy procesami spawalniczymi takimi jak STT, Rapid Arc czy Power Mode w trakcie prowadzenia spoiny bez konieczności wygaszania łuku. W przypadku spawania ręcznego jest to bardzo trudne i praktycznie nie stosowane. Co istotne, wymienione wyżej procesy spawania zapewniają ogromną redukcję odprysków dla całego zakresu prądowego od 40 do 450 A, co bardzo poważnie eliminuje konieczności czyszczenia po spawaniu. Warto nadmienić również, że uzyskana dzięki robotom powtarzalność gwarantuje zmniejszenie niezgodności spawalniczych (wad), a tym samym redukuje ilość braków czy konieczność naprawy. Sposoby finansowania a innowacyjność Poniżej zostaną przedstawione trzy sposoby finansowania inwestycji w roboty spawające. Na dziś dwa z nich: dotacje ze środków Unii Europejskiej oraz Kredyt Technologiczny, wymagają potwierdzenia innowacyjności dofinansowywanego rozwiązania, a trzeci leasing, jest formą odroczenia kosztów w czasie i nie wymaga wspomnianego potwierdzenia. Nie zawsze firmy są w stanie ponieść koszty całej inwestycji. Na szczęście, oprócz finansowania ze środków własnych, istnieją inne sposoby, które pozwalają na zmniejszenie całościowych kosztów inwestycji lub odroczenie kosztów w czasie. Jednym z tych sposobów jest dobrze znana wszystkim możliwość ubiegania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej. Jak to wyglądało do tej pory w ramach funduszy poakcesyjnych? Jeżeli przedsiębiorstwo jest małym bądź średnim podmiotem, to do 2006 mogło w ramach wspomnianych środków ubiegać się o dotacje z funduszy strukturalnych SPO WKP (Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw), tak zwany sektor działania 2.3. Procedura weryfikacji na jednym z etapów polegała na podliczeniu punktów, które otrzymywał wniosek. Były to tak zwane kryteria merytoryczne wniosku. Wśród nich jednym z elementów była innowacyjność, którą punktowało się w zależności od skali: regionu 3 punkty, kraju 6 punktów, w skali międzynarodowej 10 punktów. Opinię, która stwierdzała, że nasza inwestycja jest innowacyjna mogła wydać m. in. uczelnia wyższa, której przedmiot działalności był związany tematycznie z obszarem inwestycji.

3 A jak to będzie wyglądać w najbliższych latach? Projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorców, współfinansowane w obecnej perspektywie finansowej w ramach działania 2.3 SPO WKP, w okresie będą wspierane w ramach programów regionalnych (Regionalne Programy Operacyjne). Jak zapowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek: Program jest adresowany przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy widzą swój rozwój poprzez podnoszenie innowacyjności. Projekty dokumentów programowych na lata są aktualnie konsultowane. Trwa również przygotowanie systemu realizacji programu, w tym m.in.: kryteriów i systemu wyboru projektów. Więcej informacji o programie można znaleźć na rządowej stronie internetowej Innowacyjność w ramach dotacji Unii Europejskiej do roku 2006 mogła zwiększyć szanse wniosku, ale nie była warunkiem koniecznym. Z zapowiedzi urzędników można wnioskować, że innowacyjność rozwiązania technologicznego będzie istotnym czynnikiem wpływającym na przyznawanie dotacji w latach Innym przykładem dofinansowania, w którym innowacyjność staje się warunkiem koniecznym jest Kredyt Technologiczny. Fundusz Kredytu Technologicznego został powołany na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484) w Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz ma za cel zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w innowacyjne technologie oraz pogłębianie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowobadawczymi i przedsiębiorstwami. Kredyt Technologiczny udzielany jest przedsiębiorstwom na zakup i wdrożenie nowej technologii. Ubiegający się o kredyt muszą zgromadzić minimum 25% wkładu własnego, natomiast wysokość kredytu nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro w złotych (przeliczanej wg średniego kursu NBP na dzień udzielenia kredytu). Zasady udzielenia kredytu technologicznego nie odbiegają od warunków kredytów oferowanych na rynku, z tą różnicą, że przedsiębiorca może ubiegać się o częściowe umorzenie kwoty kapitału kredytu. Jednym z warunków uzyskania umorzenia jest przedstawienie dokumentów potwierdzających, że wytworzone na bazie nowej technologii towary lub usługi zostały sprzedane. Kredytu udziela się na okres do 72 miesięcy. Poprzez nową technologię, którą ma wspierać Kredyt Technologiczny, rozumie się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, która: - umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i usług, - jest stosowana na świecie nie dłużej niż 5 lat. Opinia o nowej technologii musi być wystawiona przez jednostkę naukową, centrum badawczorozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim, którego przedmiot działalności jest związany tematycznie z obszarem inwestycji. Przepisy jednoznacznie określają formę oraz zawartość opinii, która musi być wystawiona dla konkretnego rozwiązania technologicznego. W ramce, tytułem przykładu przytoczono opracowany przez pracownika Politechniki Krakowskiej opis technologii, będący jednym ze składników opinii. Politechnika Krakowska ma już doświadczenie w badaniu czy dana technologia jest innowacyjna oraz w przygotowywaniu opinii potwierdzających tę innowacyjność. Bardziej szczegółowe informacje o Kredycie Technologicznym można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie znajduje się m.in.: wniosek, niezbędne załączniki oraz wskazówki do sporządzenia opinii do wniosku i wskazówki do business planu. O innowacyjności można również przeczytać na stronie domowej projektu "Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP"

4 Ostatnim sposobem finansowania, optymalizującym przepływy pieniężne oraz obciążenia podatkowe, jest leasing. Dla instytucji finansującej w ten sposób inwestycję, kwestia innowacyjności nie jest warunkiem koniecznym. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na tę formę odroczenia kosztów w czasie, żeby móc pokrywać je z zysków z przedsięwzięcia. Na rynku działa wiele firm leasingowych, które są w stanie finansować inwestycję, oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu kondycji finansowej leasingobiorcy. Istnieje możliwość finansowania zarówno całości inwestycji, czyli całej aplikacji spawającej, jak i finansowanie jednego z jej składników, np. robota przemysłowego. Wśród kilku możliwości finansowania zakupów firma ASTOR, autoryzowany dystrybutor FANUC Robotics w Polsce, oferuje również leasing. Przykłady firm, które skorzystały z możliwości dofinansowania Dla potwierdzenia, że z opisanych możliwości finansowania można skorzystać, przytaczamy dwa przykłady firm, które zdecydowały się na zakup robotów przemysłowych FANUC Robotics serii ARC Mate dedykowanych do spawania i mają potwierdzenie pozytywnego zakończenia proces ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. Pierwszą firmą jest Zakład Artykułów Ściernych ARMES z Niska, który skorzystał z programu SPO WKP 2.3. Firma ARMES zakupiła robota FANUC ARC Mate 120iBe. Natomiast w firmie P.H.P.U. IZOL-PLAST Sp. z o.o. z Rogowa spawa robot FANUC ARC Mate 100iBe, którego zakup jest finansowany jeszcze z programu dofinansowań przedakcesyjnych PHARE Procedura ubiegania się o dotacje rozpoczęła się w październiku 2005 roku. W styczniu 2006 wniosek został zaakceptowany i wyznaczono datę zakończenia inwestycji na 20 maja Termin został dotrzymany i w maju 2006 zdano protokół przekazania instalacji do eksploatacji. mówi Alojzy Kuczera, Prezes Zarządu firmy IZOL-PLAST. Firma realizująca projekt wypłat dotacji ma czas do końca września na wypłacenie 50% wartości inwestycji. Ogólnie nie było problemów z procesem wnioskowania. Całą procedurę ubiegania się o dotacje firma IZOL-PLAST przeprowadziła we własnym zakresie, korzystając z wiedzy pracowników zdobytej na szkoleniach o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Główną przyczyną dla której firma IZOL-PLAST zdecydowała się na złożenie wniosku była wysokość dofinansowania. Tak znacząca kwota dofinansowania była warta pracy włożonej w przygotowanie i przeprowadzanie całej procedury mówi Alojzy Kuczera. Maciej Kaczmarek ASTOR Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor FANUC Robotics w Polsce

5 Opis technologii w ramach opinii o innowacyjności w zakresie wykorzystania do spawania robotów FANUC serii ARC Mate. Dynamicznie rozwijająca się od lat osiemdziesiątych robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych szuka coraz to nowszych rozwiązań technologicznych pozwalających na podniesienie wymagań jakościowych, wydajnościowych i ekonomicznych. Aby sprostać tym wymaganiom zachodzi konieczność wytwarzania robotów ekonomicznych, przeznaczonych do konkretnych zadań. Przykładem takich wyspecjalizowanych robotów są roboty FANUC serii ARC Mate. Roboty te w połączeniu z urządzeniami spawalniczymi, np.: firmy Lincoln Electric, w szczególności ze źródłami Power Wave wyposażonymi w nowe programy potrafiące obsługiwać procesy spawalnicze Rapid Arc, czy Power Mode stanowią nowoczesny system będący odpowiedzią na oczekiwania przemysłu. System, który zapewnia bardzo dobre parametry jakościowe, powtarzalność oraz wysoki wzrost wydajności. Powyższe zastosowanie robota dedykowanego do spawania, które wykorzystuje najnowszą technologię w zakresie robotyki i spawalnictwa, jest rozwiązaniem innowacyjnym zarówno w skali kraju, jak i na świecie. Wdrożenie i uruchomienie systemów do spawania z robotami FANUC serii ARC Mate będzie wykorzystaniem wiedzy technicznej z okresu krótszego niż 5 lat. Zaproponowane rozwiązanie zwiększa atrakcyjność oferty na rynku, dostosowując się do oczekiwań nowoczesnego przemysłu. mgr inż. Ryszard Trela specjalista Katedra Systemów Wytwarzania Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechnika Krakowska O ASTOR Sp. z o.o. ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club oraz wśród licznych nagród, trzykrotnym laureatem tytułu Gazela Biznesu. Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie:

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI

WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI WYZWANIE: PRZYCIĄĆ NIEEFEKTYWNOŚCI W PRODUKCJI ROZWIĄZANIE: Oprogramowanie Wonderware. Lepsze narzędzia pozwalają zwiększyć produkcję i efektywność średnio o 35%* Czy Twoje obecne narzędzia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo