Mitologia małych miejscowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mitologia małych miejscowości"

Transkrypt

1 Mitologia małych miejscowości Podsumowanie sesji tematycznej w ramach Forum Praktyków Partycypacji Oktawiusz Chrzanowski

2 Niniejszy tekst powstał jako podsumowanie sesji tematycznej O wyzwaniach partycypacji w małych ośrodkach i gminach wiejskich poprowadzonej przez Ludwikę Ignatowicz i Oktawiusza Chrzanowskiego w czasie pierwszego Forum Praktyków Partycypacji, które odbyło się w dn maja 2014r. w Warszawie jako część projektu Kurs Partycypacja!, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Autor: Oktawiusz Chrzanowski socjolog, członek zespołu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Tekst powstał w ramach projektu Kurs-Partycypacja!, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. 2

3 Niniejszy tekst jest komentarzem na marginesie warsztatu dotyczącego partycypacji obywatelskiej w mniejszych ośrodkach przeprowadzonego podczas Forum Partycypacji Publicznej przez Ludwikę Ignatowicz (Stowarzyszenie Odblokuj) i Oktawiusza Chrzanowskiego (FISE>). CO TO SĄ MNIEJSZE MIEJSCOWOŚCI? Co takiego wyróżnia miejscowość, aby można było uznać ją za mniejszą/małą na potrzeby pracy związanej z tematyką partycypacji obywatelskiej? Myślę tutaj o uwarunkowaniach, których suma oddawałaby precyzyjnie kontekst pracy intuicyjnie określany jako praca nad upowszechnianiem mechanizmów partycypacji w małych ośrodkach. Pierwsze przychodzi na myśl oczywiście kryterium demograficzne: dajmy na to gminy do 3-5 tysięcy mieszkańców, zwłaszcza te o niskiej gęstości zaludnienia. Potem można dodać kryterium infrastrukturalne i dostępność usług publicznych, a także tych związanych z rozwojem kapitału ludzkiego. Ogólnie im mniejsza miejscowość, słabszy dostęp do usług publicznych, mniejsze szanse na rozwój kapitału ludzkiego i większe oddalenie od zasobów infrastrukturalnych, tym bliżej wyobrażeniom do tak zwanej mniejszej miejscowości. Pytanie jednak dotyczy uwarunkowań, które wpływają na działania związane z upowszechnianiem partycypacji obywatelskiej. Tutaj już nie ma pewności, czy poza kwestią skali uruchamianych procesów i oczywistym fizycznym oddaleniem od siebie domostw a w konsekwencji komplikacjami w komunikacji między mieszkańcami, jest coś więcej, co wpływa na działania partycypacyjne. Od razu jednak przychodzi na myśl kwestia relacji i powiązań społecznych (kapitału społecznego) w tychże małych miejscowościach. Lepszej dostępności mieszkańca do ucha władzy, ustalonych nieformalnych sposobów zawierania kompromisów i umów, sporej wiedzy poszczególnych członków społeczności na temat innych członków tejże społeczności, korzystania z tych samych źródeł zasobów i wiedzy przez znaczącą cześć danej społeczności, hierarchii autorytetów w społeczności w ogólnym ujęciu: większej (z konieczności) samowystarczalności danej społeczności jeżeli chodzi o realizację potrzeb społecznych i ekonomicznych w granicach tejże społeczności. Większej w odróżnieniu od tzw. większych ośrodków i miejscowości. Wydaje się, że mówiąc o małych miejscowościach wyobrażamy sobie te bardziej siłą rzeczy odizolowane od wpływu zewnętrznego: miejscowości na uboczu. Niemniej z punktu widzenia relacji społecznych, uwarunkowania demograficzne nie muszą koniecznie decydować o charakterze danej miejscowości. Dwutysięczne miasteczko, w którym wszyscy mieszkańcy korzystają z szerokopasmowego internetu, przez który mają dostęp usług publicznych (np. usług on-line publicznej służby zdrowia lub służb społecznych), a relacje kształtują głównie poza granicami swojej miejscowości, mimo wyraźnego charakteru demograficznego mniejszej miejscowości niekoniecznie jest na uboczu. Niekoniecznie również musi należeć do większej aglomeracji. Wielkość miejscowości może wpływać na jej potencjał do bycia na uboczu, ale go nie warunkuje. W całym tym wywodzie chodzi pokazanie ćwiczenia na własną definicję i wyobrażenia dotyczące mniejszych miejscowości przez tych, którzy wchodzą w 3

4 sytuację uruchamiania tam procesów partycypacyjnych. To co określa specyfikę tych miejsc wcale nie musi być oczywiste, a bardzo często traktowane jest intuicyjnie. Przypominają mi się dwie wypowiedzi samorządowców z niewielkich miejscowości: Urząd miasta, w którym obecnie pracuję, wydaje olbrzymie kwoty na konsultacje, na firmy zewnętrzne, na strony internetowe i komunikację on-line to nie działa. To nie jest sposób na zaangażowanie społeczności, to wygodne dla nas urzędników, wykonawców. radna Jasmine Love, parafia 700 mieszkańców w regionie Cirencester, Wielka Brytania, Jeśli chodzi o brak czasu ludzie różnią się pod tym względem, na pewno jest to ważny czynnik wpływający na to, kto weźmie udział w naszych procesach, musimy o tym pamiętać. Musimy koncentrować się na używaniu nowych technologii, mediów, internetu. burmistrz Lluc Pelaez, Figaro, miasteczko 1100 mieszkańców, Hiszpania. To zestawienie pokazuje miejscowości o podobnej skali, jednak o zupełnie różnym charakterze, a przez to różnych strategiach działania w prowadzonych procesach partycypacyjnych. Mieszkańcy Figaro są mobilni (nie spędzają w Figaro całego życia, migrują z i do Figaro), mocno utożsamiają się z regionem (Katalonia), chętnie korzystają z udogodnienia jakim jest bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi na terenie całej gminy (sieć została zresztą założona na życzenie mieszkańców projekt wygrał w jednej z corocznych edycji budżetu obywatelskiego). Identyfikują się jednak mocno ze miejscowością swojego zamieszkania, chcą wpływać na jej losy czego najlepszym świadectwem jest znaczący udział społeczności w częstych procesach partycypacyjnych. Wydawałoby się zatem, że w Figaro mieszkańcy mniej znają się nawzajem, w porównaniu do brytyjskiej parafii, w której internet jako narzędzie partycypacji nie działa a mieszkańcy są bardziej zakorzenieni w lokalnej społeczności korzystając z tradycyjnych form komunikacji. Nic bardziej błędnego. To właśnie w Cirencester okazało się, że w społeczności są problemy, o których nie wiedzą radni i tak zwana większość, ponieważ są one ukryte za drzwiami, których nikt nigdy nie chciał otwierać, aby dowiedzieć się na czym mogą polegać nieoczywiste bolączki, o których trudno mówić na spotkaniach otwartych albo za pomocą formularzy ankiet. Argument mówiący o tym, że w mniejszej miejscowości łatwiej prowadzić procesy partycypacyjne ponieważ wszyscy się znają (czytaj: intuicyjnie mamy do czynienia z większym kapitałem społecznym) powinniśmy poddać za każdym razem wątpliwości i jak mówi Jasmine Love: trzeba przełamać mit, że wiemy, co jest za tymi wszystkimi zamkniętymi drzwiami. Pamiętajmy, że w społecznościach na uboczu utarte ścieżki i sposoby działania oraz stałe autorytety nie muszą być z założenia sprzymierzeńcami procesów partycypacyjnych. Czasem bywa wręcz przeciwnie. Realne problemy mogą nie być zdiagnozowane a potrzeba diagnozy oddalana przekonaniem, że wszyscy wiemy jak jest, przecież się znamy. Bez wątpienia mniejsza anonimowość mieszkańców małych miejscowości jest faktem. Niemniej domniemanie, że ułatwia partycypację może być wygodnym złudzeniem. Podsumowując trudno o cechy dystynktywne dla procesów partycypacji w małych miejscowościach. Przychylam się nawet do zdania, że na potrzeby partycypacji obywatelskiej nie ma czegoś takiego jak mniejsze miejscowości są 4

5 to po prostu społeczności, z którymi chcemy pracować. A w miejscu wyróżnika małe/mniejsze miejscowości znajdują się raczej nasze intuicyjne założenia o tym, że coś jakościowo innego z punktu widzenia prowadzenia procesów partycypacji obywatelskiej łączy miejsca, w których mieszka do 3-5 tysięcy mieszkańców. KLASYCZNE PROBLEMY I SKALA MOŻLIWOŚCI W trakcie warsztatu wypracowaliśmy mini katalog opisujący specyfikę uruchamiania procesów partycypacyjnych w małych miejscowościach. Znakomita część uwarunkowań, które wylistowaliśmy dotyczyła stosunku władzy do partycypacji. Trzeba się zastanowić przed rozpoczęciem działań jakie są potrzeby władzy w małych miejscowościach. Jakie są ich intencje? Czy nie ma drugiego dna w ich działaniach? Dlaczego mieliby chcieć wprowadzać procesy partycypacyjne? Trzeba starać się zrozumieć motywację, a nie narzucać rozwiązań z zewnątrz. Cześć wójtów/burmistrzów w mniejszych miejscowościach/gminach wiejskich nie widzi potrzeby takich działań zostaliśmy wybrani, nie potrzebujemy nikogo więc już pytać. Trzeba mówić językiem korzyści, pokazywać, że konsultacje to nie tylko więcej pracy ale i więcej poparcia u mieszkańców. Władza chce osiągnąć korzyści dla siebie, w postaci większego poparcia to jest pole do dialogu, wspólnych działań i edukacji. Trzeba dostosować język, którym się posługujemy do specyfiki mniejszych społeczności, dla których są to nowe procesy, i dla władzy i dla mieszkańców. Zastanawiając się na ile powyższa specyfikacja pracy dotyczy jedynie małych miejscowości dochodzę do wniosku, że w pełni nadaje się również do opisu sytuacji w większych ośrodkach. I ponownie przychodzi mi na myśl, że ważny pozostaje argument skali. W tychże mniejszych miejscowościach na jednego radnego przypada mniej mieszkańców, mogą zatem czuć się upoważnieni do twierdzenia, że dobrze znają tych, którzy reprezentują argument mniejszej skali działania. Na nim może budować się przekonanie o tym, że nie potrzeba już więcej demokracji, dyskusji, deliberacji o dobru wspólnym albo po prostu o rozwiązaniach poszczególnych problemów. Radni i władze wykonawcze wiedzą już wystarczająco dobrze, co i jak trzeba zrobić, ponieważ są w stanie objąć całość społeczności coś co dużo trudniej argumentować w skali dziesiątek tysięcy mieszkańców. Tutaj upatrywałbym głównej specyfiki pracy w mniejszych miejscowościach. Pozostałe uwarunkowania wspomniane podczas warsztatu z łatwością odnoszę do pracy nawet w Warszawie są to klasyczne niemalże problemy i wyzwania w realizacji procesów partycypacyjnych. W sposób nieunikniony wracam więc do kwestii skali, w jakiej prowadzone są działania partycypacyjne. Wspólnym mianownikiem, punktem odniesienia pomysłów na specyfikę pracy w małych miejscowościach może być ich wielkość. Tutaj można pokusić się o poszukiwanie pewnych prawidłowości. Dotyczą one głównie zagadnienia dostępności mieszkańców: ich czasu do współpracy (im mniej mieszkańców tym trudniej znaleźć za każdym razem chętnych do współpracy) oraz kompetencji (im mniej mieszkańców tym mniejsza szansa na to, że znajdą się w społeczności specjaliści w różnych dziedzinach). To natomiast wpływa na różnorodność światów, z którymi możemy mieć do czynienia potencjalnie mniejszą w małych miejscowościach. Mniejsze światy potencjalnie oferują mniejszy wachlarz 5

6 możliwości. Łatwo w nich o stałe przypisywanie ról społecznych i ścisłe ich przestrzeganie. Wynikać to może z czysto pragmatycznego podejścia: jest nas mniej, więc mniej głów do odgrywania różnych ról w tym uczestnika procesu partycypacyjnego, czyli lokalnego decydenta. Trzeba jednak pamiętać o tym, jak łatwo stać się więźniem takiego założenia (patrz wyżej: argument mniejszej skali działania) bardzo łatwo w takich warunkach o dyktowanie warunków i przejmowanie procesu przez tzw. stałych liderów, czy to rekrutujących się spośród władz, czy też liderów społecznych, lokalnych autorytetów. Myślę, że to jedna z głównych pułapek w procesach partycypacyjnych prowadzonych w mniejszych miejscowościach i łatwiej w nią wpaść tutaj niż w większym ośrodku. Do tego dochodzi potencjalnie mniejsza różnorodność społeczności im mniej ludzi tym mniej charakterów i pomysłów, czyli większy potencjał do unifikacji i narzucania lokalnie rozumianej normatywności zachowań i przekonań, często wspieranej silniejszą kontrolą społeczną, o którą łatwiej w mniejszej społeczności leżącej na uboczu. W takich warunkach z jednej strony łatwo o zgodę z autorytetem (np. władzą) i nie zadawanie dodatkowych pytań, a z drugiej strony trudniej o sprzymierzeńców w realizacji niestandardowych pomysłów. I znów to pewne potencjały wynikające ze skali małych miejscowości, które mogą ale nie muszą ich definiować. SPADOCHRONIARZE Jak w tej niedookreślonej sytuacji mają odnaleźć się eksperci ds. procesów partycypacyjnych spadochroniarze z większych miast? Tak jak w każdej innej. Katalog, który stworzyliśmy w trakcie warsztatu składa się z uniwersalnych przykazań wrażliwości: nie narzucać swoich rozwiązań, dostosować je do kontekstu i szczególnych warunków, w których pracujemy, traktować każdy przypadek indywidualnie, starać się zrozumieć każdą ze stron, sprzyjać dialogowi władzy z mieszkańcami, który pozwala na lepsze poznanie się nawzajem. To, co unikalne w pracy małych miejscowościach, to czysto praktyczne różnice w realiach, w których działamy (np. mieszkańcy kończą pracę o 14:00:15:00 a nie 16:00-17:00 czy nawet później). No i oczywiście skala działania zarówno ta ilościowa (liczba mieszańców) jak i jakościowa (potencjał różnorodności wewnątrz społeczności). A to na co szczególnie warto zwrócić uwagę to konieczność każdorazowej weryfikacji swoich często mitycznych wyobrażeń na temat małych miejscowości: zachowujmy wrażliwość i otwartość na uwarunkowania procesów grupowych zachodzących w mniejszych społecznościach jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. 6

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Kraków 2011 Wspolpracujemy.indd 1 2012-01-04 13:41:16 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków

Bardziej szczegółowo

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową Problemy, wyzwania i rekomendacje Ekspertyza przygotowana przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA INFRASTRUKTURY

STRUKTURA INFRASTRUKTURY Em aniu PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA STRUKTURA INFRASTRUKTURY EKONOMII SPOŁECZNEJ ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI Tekst przygotowany we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna

Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie. Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Maj, 2015 r. Raport: Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego w Kutnie Zleceniodawca: Społeczna Fundacja Miasta Kutna Strona1 Strona2 Opracowanie raportu Pracownia badawcza CoCreation Realizacja badań ilościowych

Bardziej szczegółowo

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański Raport otwarcia jako raport otwarty Piotr Frączak, Kuba Wygnański Pierwotnie publikacja, którą Państwo otrzymujecie, miała jedynie zebrać garść dostępnych obecnie faktów na temat kondycji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo