Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym"

Transkrypt

1 Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży października 2011 roku

2 Zaczęło się na Bemowie Zadaliśmy sobie pytanie: w jaki sposób systematycznie zainteresować i zaangażować młodzież w sprawy lokalne?

3 Skąd taki pomysł? Jednym z najistotniejszych narzędzi zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym są lub mogą być Młodzieżowe Rady Gmin. Systematyczne ich działanie przyczynia się bowiem do nabywania przez młodych członków społeczności lokalnej doświadczeń: namysłu nad problemami lokalnymi, głosowania, bycia reprezentowanym przez młodzieżowych radnych oraz współdecydowania o swojej społeczności.

4 Co to jest młodzieżowa rada? grupa młodych osób wybranych po 2-4 osoby z każdej szkoły w dzielnicy członkowie wybierani są w bezpośrednich, powszechnych wyborach we wszystkich gimnazjach kadencja trwa rok/dwa lata D Z I A Ł A L N O Ś Ć M Ł O D Z I E Ż O W Y C H R A D

5 Cele młodzieżowych rad dzielnic Wyraża opinie młodzieży w sprawach jej dotyczących Konsultuje decyzje władz samorządowych dotyczące młodych obywateli Realizuje przedsięwzięcia dla młodzieży w społeczności lokalnej D Z I A Ł A L N O Ś Ć M Ł O D Z I E Ż O W Y C H R A D

6 Jak to wyglądało? 2004 Powstanie MRD na Bemowie 2005 Wybory do II kadencji MRD na Bemowie 2006 Wybory do MRD Bemowo III kadencji Wybory do MRD Bemowo IV kadencji Powstanie MRD na Woli - pierwsze wybory Konferencja Młodzież współdecyduje o swoim mieście T W O R Z E N I E M Ł O D Z I E Ż O W Y C H R A D

7 Jak to wyglądało? Inauguracja działania Młodzieżowej Rady Bielan Wybory do MRD Praga Północ Wybory do MRD Targówek Powstanie MRD w Ursusie Powstanie MRD na Mokotowie Powstanie MRD na Żoliborzu Powstanie MRD na Białołęce Wybory Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola II kadencji Powstanie MRD na Pradze Południe Powstanie MRD w Wesołej T W O R Z E N I E M Ł O D Z I E Ż O W Y C H R A D

8 Sukces Październik 2009 powołanie Młodzieżowej Rady Warszawy Członkowie MRW rekrutują się spośród członków poszczególnych rad dzielnicowych

9 Model działania młodzieżowych rad 1. MRG konsultuje i opiniuje decyzje władz 2. MRG dyskutuje o sprawach dotyczących młodzieży i gminy 3. MRG realizuje projekty na rzecz społeczności 4. MRG zapewnienia widoczność swoich działań D Z I A Ł A L N O Ś Ć M Ł O D Z I E Ż O W Y C H R A D

10 To co było ważne Młodzieżowa Rada miała stałą opiekę merytoryczną i wsparcie - dorosłego w roli animatora MRD MRD pracowała metodą warsztatową na swoich spotkaniach MRD komunikowała się z rówieśnikami (ulotka, dyżury, strona www) swoim elektoratem Regularnie spotykała się z zarządem dzielnic i brała udział w posiedzeniach komisji i sesjach rady dzielnicy Działała na rzecz szkół (np. debaty w szkołach) D Z I A Ł A L N O Ś Ć M Ł O D Z I E Ż O W Y C H R A D

11 Młodzieżowe Rady Gmin są w systemie

12 Formalne umocowanie Młodzieżowych Rad Artykuł 5b ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

13 Formalne umocowanie Młodzieżowych Rad S TAT U T podstawowy dokument regulujący działanie Młodzieżowych Rad Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Artykuł 5b ustawy o samorządzie gminnym

14 Analiza struktury Młodzieżowych Rad Statuty młodzieżowych rad często odwzorowują strukturę dorosłych rad gmin

15 Wyłanianie składu Młodzieżowej Rady Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz w większości przypadków także uczniowie szkół gimnazjalnych. SZKOŁA Osoby pomiędzy 13. a 20. rokiem życia okręg wyborczy

16 stan faktyczny/diagnoza Obecnie w Polsce działa ponad 100 MRG, składających się z aktywnych młodych ludzi. Jest to ogromny potencjał, który odpowiednio wykorzystany może stanowić istotny element zwiększania udziału młodych ludzi w procesach decyzyjnych, a długofalowo przyczyniać się do zwiększenia uczestnictwa Polaków w życiu politycznym. Tymczasem w Polsce większość działań MRG koncentruje się wokół realizacji doraźnych projektów charytatywnych, rozrywkowych, wymian międzynarodowych.

17 Rola Młodzieżowej Rady w społeczności lokalnej Niektóre młodzieżowe rady pełnią w swoich społecznościach funkcję pośredniczącą pomiędzy młodzieżą a lokalnymi władzami (prezydentem, burmistrzem i radą miejską). Młodzieżowe Rady stają się kanałem komunikacji pomiędzy wspomnianymi stronami informują młodzież o decyzjach lokalnych władz (szczególnie tych dotyczących młodych ludzi) oraz przekazują opinię młodzieży na temat konkretnych projektów zmian.

18 W jaki sposób wspierać funkcjonowanie Młodzieżowych Rad? Brak wypracowanego i ujednoliconego modelu współdziałania Młodzieżowych Rad i przedstawicieli władz lokalnych uznawany jest za główny powód niskiego poziomu partycypacji młodzieży w opiniowaniu i konsultowaniu projektów uchwał i prawie znikomego udziału młodych ludzi we współdecydowaniu w sprawach ich dotyczących.

19 Projekt Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych Projekt realizowany jest od kwietnia 2011 r. do kwietnia 2012 r., dzięki wsparciu ze strony Fundacji im. Stefana Batorego w ramach ścieżki "Partycypacja" będącej częścią Programu "Demokracja w Działaniu".

20 Istota projektu rozwój Młodzieżowych Rad Gmin, jako instytucji pozwalającej młodzieży na wpływanie na proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. celem jest wzmocnienie funkcji konsultacyjnej MRG

21 adresat projektu To od przekonania urzędników, ich codziennego działania zależy czy konsultacje z MRG mają miejsce, są autentyczne i satysfakcjonujące dla obu stron. problem stanowią decydenci urzędnicy, którzy nie wiedzą co i w jaki sposób konsultować. adresatami naszych działań są przedstawiciele władz gmin

22 Wzmocnienie funkcji konsultacyjnej młodzieżowych rad wypracowanie i upowszechnienie modelu procedury konsultacji przygotowanie listy decyzji, które warto poddać opiniowaniu młodzieży, zaproponowanie metod ich prowadzenia oraz przekonania władz gmin do ich stosowania.

23 Grupa ekspercka wypracuje propozycję listy decyzji podejmowanych na poziomie lokalnym, które powinny podlegać konsultacjom z MRG oraz procedury konsultacji tych decyzji z MRG. Efekty pracy grupy eksperckiej zostaną opisane a następnie zaproponowane do testowania wybranym 3 gminom. S t w o r z e n i e m o d e l u d z i a ł a ń k o n s u l t a c y j n y c h M R G

24 wnioski 1. To po stronie dorosłych jest obowiązek stworzenia przestrzeni młodym do uczestniczenia w życiu publicznym 2. Konieczne jest oddziaływanie na przedstawicieli administracji publicznej urzędników, radnych, władzę wykonawczą Edukacja obywatelska Pokazywanie korzyści z partycypacji młodych Stworzenie oferty dla chętnych w postaci narzędzi i wsparcia 3. Ważny i potrzebny jest dorosły opiekun/animator wspierający działania młodych obywateli

25 D z i ę k u j ę z a u w a g ę kontakt: Joanna Pietrasik

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Metody prowadzenia konsultacji społecznych

Metody prowadzenia konsultacji społecznych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek Metody prowadzenia konsultacji społecznych Częstochowa 2014 Recenzent JERZY MIZGALSKI Redaktor naczelny Wydawnictwa ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocnicze gminy analiza uregulowań prawnych

Jednostki pomocnicze gminy analiza uregulowań prawnych Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jednostki pomocnicze Beata Matyjaszczyk Forum Rad Dzielnic Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI

EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI EDUKACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY DOBRE PRAKTYKI Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Naszym

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny w praktyce na przykładzie działań Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie

Dialog społeczny w praktyce na przykładzie działań Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie Anna Petroff-Skiba Aleksandra Winiarska CKS Warszawa Dialog społeczny w praktyce na przykładzie działań Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie Wprowadzenie W styczniu 2008 roku w Urzędzie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę

Bardziej szczegółowo

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012

Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Miasto mieszkańców? Raport z monitoringu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji na przykładzie EURO 2012 Autorka raportu: Agnieszka Podgórska Konsultacje: Katarzyna Batko-Tołuć i Krzysztof Izdebski

Bardziej szczegółowo

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009

Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Europejska współpraca wspó praca w zakresie problematyki i działań dzia a młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem

Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem Numer specjalny 01/2012 Decydujmy razem Anna Krajewska Paulina Sobiesiak - Penszko Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem Polacy stosunkowo rzadko uczestniczą w życiu publicznym. Problem

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA MIĘDZY WŁADZĄ LOKALNĄ A MIESZKAŃCAMI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

SKUTECZNA KOMUNIKACJA MIĘDZY WŁADZĄ LOKALNĄ A MIESZKAŃCAMI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich

Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich Podstawy prawne budżetów osiedlowych/obywatelskich W Polsce mamy do czynienia z wieloma przepisami prawa, które mogą stanowić podstawę dla rozwoju mechanizmu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce

Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, www.stocznia.org.pl Redakcja

Bardziej szczegółowo

im. S T E F A N A B AT O R E G O

im. S T E F A N A B AT O R E G O F U N D A C J A im. S T E F A N A B AT O R E G O Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa tel. (48 22) 536 02 00 fax (48 22) 536 02 20 batory@batory.org.pl www.batory.org.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych

Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych Grudzień 2010 Table of content 1 1 2 2 3 7 8 9 10 13 13 14 16 17 18 20 21 Słowo wstępne Kontekst Definicja I. Dobre praktyki w kwestii procesu starzenia Dialog obywatelski obejmujący osoby starsze i ich

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce

PARTNERdoświadczenie WA/ rozwoju. WARlokalnego. praktyce SZAw praktyce PARTNERdoświadczenie SKA/ rozwoju WARlokalnego WA/ 01/6 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE POTRZEBUJĄ LOKALNYCH SPOŁECZNIKÓW 02/7 PRACA METODĄ PARTNERSTW LOKALNYCH 03/9 PARTNERSTWA LOKALNE W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo