OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.Zlecenie Inwestora 1.2.Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 ( z pozn. zmianami z dnia 10 pazdziernika 2010)roku w sprawie finansowego wsparcia organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 1.4.Obowiązujące normy i przepisy 2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu działki nr 322 znajdującej się przy ulicy Jeziornej w Ośnie Lubuskim. Na działce zlokalizowane są obiekty Zespołu Szkół w Ośnie Lubuskim ( budynki i urządzenia rekreacyjno sportowe ). Projekt przewiduje przebudowę istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego w północno-wschodniej części działki. 3.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Projekt przebudowy realizowany jest w ramach programu RADOSNA SZKOŁA. Projekt zakłada; 1/demontaż istniejących urządzeń zabawowych zestaw sprawnościowy wykonany z drewna. Stan techniczny urządzenia związany z okresem eksploatacji nie spełnia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa dotyczących placów zabaw. 2/wykonanie placu z nowymi urządzeniami - tzw dużego placu zabaw o powierzchni około 500 m2 zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, 3/wykonanie nawierzchni placu zabaw zgodnie z wymogami rozporządzenia: - nawierzchnia piankowaa albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange, zgodną z Polskimi Normami, nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 Saphir- blau, zgodną z Polskimi Normami, oraz naturalną zielenia nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m2; około 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m2 powierzchni powinno być pokryte naturalną zielenią, 4.CHARAKTERYSTYKA TERENU Teren częściowo zabudowany, ogrodzony. Działka w kształcie wieloboku.

2 Działka od strony północno - wschodniej sąsiaduje z drogą gminną, określona numerem ewidencyjnym 286 ( ulica Jeziorna ) ; od strony południowo-zachodniej z drogą gminną, określona numerem ewidencyjnym 323 ( ulica Szkolna ). Spadki terenu w obrębie terenu objętego opracowaniem niewielkie. W części centralnej rośnie grupa drzew tworząca krąg ( sześć drzew ). Wzdłuż linii ogrodzeń również rosną drzewa (7 szt.), co powoduje, iż fragment przeznaczony na plac zabaw nie podlega intensywnej operacji słonecznej ( co ma istotne znaczenie przy lokalizacji elementów stalowych ulegających nagrzewaniu np. ślizgów). Plac zabaw zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie wejścia na teren działki i dojścia do głównego budynku szkoły. Od strony zachodniej prowadzi utwardzone dojście w formie chodnika wykonanego z kostki betonowej. Z tej strony do placu zabaw przylega również pas zieleni z krzewami i elementami nasadzeń zimozielonych ( świerki ). 5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 5.1.Urządzenia budowlane i układ komunikacyjny Pod potrzeby przebudowanego placu przeznaczono wschodni narożnik działki. Plac zabaw zaprojektowano w formie nieregularnego trójkąta o orientacyjnych wymiarach boków 31 x 50 x 42 m. W obrębie projektowanych urządzeń przewidziano bezpieczną nawierzchnię w kolorach ( zgodnie z wymogami programu Radosna Szkoła ): - w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 Saphir- blau - w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange Zaproponowano nawierzchnię poliuretanowa bezspoinowa UniSoft z nakładką EPDM lub równoważną Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa UniSoft z nakładką EPDM jest to jednolita, porowata powierzchnia elastyczna, stworzona z myślą o zminimalizowaniu ryzyka urazów, obtar, jak i amortyzacji upadków u dzieci korzystających z urządzeń zabawowych na placu zabaw. Nawierzchnia UniSoft wykonywana jest dwuwarstwowo: Dolna warstwa SBR z granulatu o równym kształcie pozwala na uzyskanie wolnych przestrzeni, nadającym warstwie elastyczność jak i odpowiednie wartości amortyzujące. Górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypełnia wolne przestrzenie w warstwie z SBR i jest odporna na czynniki zewnętrzne (temperatura, ścieranie) ma lepsze właściwości mechaniczne. Instalacja nawierzchni UniSoft wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro. Kluczową rolę spełnia mieszalnik bębnowy zaprojektowany do mieszania granulatów (rozstawienie łopatek mieszających pozwala na otoczenie każdej z granulek odpowiednią warstwą kleju). Dolna warstwa SBR mieszana jest z odpowiednią konsystencją kleju poliuretanowego wg specyfikacji producenta, warstwa po wyłożeniu nie jest zagęszczana. Górna warstwa EPDM mieszana jest w ten sam sposób co warstwa pierwsza. Po wyłożeniu jest zagęszczana. Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni UniSoft odbywa się przy temperaturach podłoża +5 C C bez opadów atmosferycznych przy odpowiedniej wilgotności. Ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne stosuje się kleje poliuretanowe różnego typu, dostosowując właściwości i parametry do występujących różnic w temperaturze, nasłonecznieniu i wilgotności dających możliwość instalacji w warunkach innych niż standardowe. - Wysokość swobodnego upadku (HIC) dla nawierzchni UniSoft wynosi: Grubość nawierzchni 40mm 1.5m

3 Utrzymano istniejące dojście do placu zabaw od strony zachodniej w formie chodnika połączonego z utwardzonym placem przed budynkiem szkoły. Od strony północno-zachodniej przewidziano dojście techniczne. W chwili obecnej plac zabaw posiada istniejące metalowe ogrodzenie na podmurówce betonowej od strony ulic Jeziornej i Szkolnej. Ze względów bezpieczeństwa dodatkowo zaprojektowano niskie ogrodzenie placu zabaw od strony zachodniej - ogrodzenie panelowe w formie elementów drewnianych lub ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym, spełniające normy bezpieczeństwa dla placów zabaw. 5.2.Ukształtowanie terenu i zieleni Dostęp do placu zabaw z poziomu otaczającego terenu. Od strony północnej i wschodniej wzdłuż ogrodzenia zaproponowano nasadzenia zimozielone ( tuje, świerki ) ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W obrębie placu zabaw przewidziano lokalizację następujących urządzeń zabawowych urządzenia firmy BABY CAM lub równoważne : 1/POLIGON STEEL 1szt. 2/ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY BABY STEEL 1 szt. 3/HUŚTAWKA KONICZYNKA 1szt. 4/LINARIUM PIRAMIDA 1 szt. 5/HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1szt. 6/TABLICA DO RYSOWANIA 1szt. 7/KÓŁKO I KRZYŻYK -1szt WSZYSTKIE Z URZĄDZEŃ POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY. Urządzenia usytuowano z uwzględnieniem zalecanych przez producenta stref bezpieczeństwa. UWAGA: Dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych elementów pod warunkiem zapewnienia wymaganych stref bezpieczeństwa. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 8/REGULAMIN 1szt. 9/WIESZAK NA UBRANIA- 1szt. 10/ŁAWKA Z OPARCIEM - 4SZT. 11/PIASKOWNICA wykonana wg indywidualnego projektu - obrzeże wykonane z palisady gumowej 12/GUMOWA KULA - 1 szt. 13/kosz na śmieci - 2szt. lokalizację koszów na śmieci ustalić z Inwestorem na etapie realizacji Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza się 3% odchylenia pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych, na etapie składania ofert na wykonanie robót budowlanych, należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego i Projektanta. Akceptacja dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez oferentów kart technicznych i kopii certyfikatów proponowanych urządzeń i nawierzchni bezpiecznej.

4 Wyposażenie winno spełniać wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadać stosowne certyfikaty wydane przez niezależne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystując wytyczne producentów oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa i wysokości upadku dla poszczególnych urządzeń podanych przez ich producenta. Specyfikacja techniczna urządzeń: Konstrukcja nośna o profilu zamkniętym kwadratowym o przekroju min. 80 x 80mm, stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL Elementy dodatkowe i wykończeniowe i ich minimalne wymagane parametry: - zabezpieczenia z aplikacją wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ; - ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna z tworzywa polietylenowego HDPE; - wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami ; -dach wykonany z tworzywa polietylenowego HDPE; - brak ostrych krawędzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; - podesty antypoślizgowe eliminują ryzyko poślizgnięć i upadków; - zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo; - elementy drewniane; klejone i dwukrotnie impregnowane; - zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; - tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP; DODATKOWE UWAGI - urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną - kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm - urządzenia objęte minimum 3 letnim okresem gwarancji Zestaw zabawowy o wymiarach 6,25x 5,90 typu BABY STEEL 208 lub równoważny W skład zestawu powinno wchodzić: a. Trzy wieże z dachami dwuspadowymi o wysokościach podłóg od 125cm (2szt) do 150cm (1szt) ponad poziomem terenu, c. przejście tunelem z rury wraz ze ścianką wspinaczkową d. mostek linowy, e. mostek linowy z belką-równoważnią f. zjeżdżalnie o dwóch różnych długościach g. słupek strażacki m. trap wejściowy drabinka skośna oraz trap wejściowy pochyły z uchwytami wspinaczkowymi ścianka wspinaczkowa Strefa bezpieczeństwa:9,31x9,64 m, max. wysokość upadku 1,50m 4.4.ZAKRES PLAC PLAC ZABAW W OŚNIE LUBUSKIM

5 1/Demontaż drewnianego zestawu urządzeń zabawo-sprawnościowych z wykopaniem betonowych zakotwień elementów 2/rozbiórka fragmentu ścieżki wykonanego z kostki betonowej ( kostkę z rozbiórki można wykorzystać do wykonania opaski przy budynku szkoły ) 3/demontaż betonowych ławek z drewnianymi siedziskami i oparciami 4/kotwienie ( na głębokość 60cm ) urządzeń placu zabaw zgodnie z wytycznymi producenta beton B20 5/ułożenie bezpiecznej nawierzchni absorbującej upadek z wysokości min 1,5 m np. typu UNISOFT min.40mm na podbudowie z kruszywa łamanego warstwy : a/piasek 10-15cm b/kruszywo łamane frakcja 0-31,5mm 30cm c/kliniec- warstwa wyrównująca frakcja 0-20mm d/nawierzchnia bezpieczna min 40mm krawężniki betonowe 6x20cm, na podlewce z chudego betonu : przy mniejszych łukach zastosować łukowe obrzeża betonowe Pomiędzy drzewami teren z nawierzchnią podniesiony jest o około 40cm ( ze względu na wystające z ziemi w chwili obecnej fragmenty korzeni drzew ).Naokoło uformowana jest skarpa z zagęszczonego piasku, dodatkowo pokryta warstwą ziemi ( na obsadzenie trawy ) 6/piaskownica obrzeża gumowe 23x30cm ( firmy ARSPLAY lub równoważne ), kotwione w gruncie, warstwa piasku min. 30 cm, piasek od gruntu rodzimego odizolowany geowłókniną zapobiegającą przerastaniu korzeni 7/nasadzenia wzdłuż ogrodzenia żywopłot z roślin zimozielonych - przygotowanie miejsca na nasadzenia wykonanie obrzeża trawnikowego krawężnik typu EKOBORD MAX wys.58mm, nasadzenia tui co cm, wysypanie korą 8/wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku 9/wykonanie ogrodzenia wysokości około 1,0m panele z siatki zgrzewanej systemowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym 10/wykonanie nawierzchni trawiastej 11/ustawienie i zamocowanie wyposażenia dodatkowego ( ławki, kosze na śmieci ) 5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZĘŚCI DZIAŁKI 5.1. Powierzchnia działki w zakresie placu zabaw 919,6m Nawierzchnia bezpieczna kolor pomarańczowy 237,1m Nawierzchnia bezpieczna kolor niebieski 57,0m 2

6 5.1.3.Piaskownica -nawierzchnia piaskowa 12,4m Nawierzchnia - kora pod tujami 155,4m Nawierzchnia trawista 444,3m Nawierzchnia z kostki betonowej ( chodnik, opaska przy budynku ) 13,4m Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie podlega nadzorowi archeologicznemu przy prowadzeniu prac ziemnych. 7.0.Projektowany teren nie znajduje się na terenach górniczych 8.0.Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Opracowała Joanna Styka - Lebioda WYMOGI I ZASADY EKSPLOATACJI DLA PLACÓW ZABAW ( opracowane na podstawie materiałów CPZ certyfikacja placów zabaw ) 1. Plac zabaw powinien być ogrodzony. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym i niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac zabaw. 2. Na placu zabaw należy umieścić regulamin. Regulamin powinien przede wszystkim informować o telefonie do zarządcy terenu. Jego najważniejszym elementem jest wskazanie najbliższego aparatu telefonicznego lub podanie numeru alarmowego, np Urządzenia na placu zabaw powinny być oznaczone tabliczkami znamionowymi. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z która urządzenia wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu. 4. Place zabaw należy poddawać regularnym przeglądom. Norma PN-EN i 7 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu. - regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni) - kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy) - coroczna kontrola podstawowa

7 5. Elementy placu zabaw powinny być poddane stałej konserwacji. Niekonserwowane urządzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. 6. Place zabaw powinny być systematycznie sprzątane. Śmieci zagrażające zdrowiu, tzn. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopałki papierosów itd. Skaleczenie na placu zabaw zwiększa ryzyko zachorowań odzwierzęcych. 7. Przy instalacji urządzeń należy zachować strefy minimalne podane przez producenta lub obliczyć je wg wzoru. W normie PN-EN podany jest prosty wzór na określenie powierzchni upadku wokół każdej zabawki na placu zabaw wyższej ni. 1,5 metra: B = 0,66 x H + 0,5m, B - bezpieczna odległość, H - wysokość swobodnego upadku (to wysokość na jaką dziecko może wejść, siedzieć lub zwisać) W tej odległości nic nie ma prawa sie znaleźć. Dla urządzeń poniżej 1,5 metra strefa minimalna wynosi 1,5 metra od urządzenia. Strefa minimalna huśtawek i karuzeli musi być jeszcze większa. 8. Nawierzchnia placu zabaw powinna być bezpieczna. Zgodnie z norma PN-EN 1177 właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwą nawierzchnie, zgodną z wysokością swobodnego upadku.. RODZAJE NAWIERZCHNI NA PLACE ZABAW 1.Sypka może się z takich materiałów,jak kora,wióry drzewne,rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, żwir lub rozdrobniona guma. Tego rodzaju nawierzchnia powinna być odpowiednio gruba, to jest sięgać na głębokość do 300 mm pod urządzeniem. Nie należy jej stosować pod takim sprzętem, który powinien być dobrze posadowiony (karuzele). Jest natomiast odpowiednia pod urządzeniami składającymi się z elementów poziomych, jak np. wyciągi. 2. Gumowa można ją stosować w formie kafelków lub większych fragmentów wykonywanych na miejscu z drobnych części gumy spojonych żywicą. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni po- winni przedstawić certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN Warto dodać, że gumowe na- wierzchnie są dostępne w różnych kolorach i wzorach graficznych, co można wziąć pod uwa- gę planując plac zabaw. 3. Kratki gumowe zwykle to sieć gumowa, która nie dysponuje znaczną absorpcją uderzeń, jednak jeśli zostanie zamontowana w prawidłowy sposób spełni kryteria normy PN-EN 1177 i zapewni bezpieczny upadek z wysokości nawet 3 metrów. Ponieważ trawa rośnie w przestrzeniach pomiędzy gumowymi oczkami sieci, tego rodzaju nawierzchnia jest szczególnie wska- zana na terenach pozamiejskich. 4. Powierzchnie dywanowe to syntetyczne nawierzchnie rozwijane i zapewniają bezpieczny upadek z wysokości. Dostawca takiego typu nawierzchni także powinien dostarczyć odpowiedni certyfikat, jak w przypadku nawierzchni gumowych. 9. Urządzenia powinny być zakotwione. W związku z wymogiem zachowania stref bezpieczeństwa urządzenia powinny być kotwione, w celu zachowania tych stref i zapewnienia stabilności urządzeń. Nie może dochodzić do sytuacji, gdy urządzenie zmienia lokalizacje i nie zostaje zachowana strefa bezpieczeństwa. 10. Umieszczanie drewna w ziemi jest możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków.

8 Norma PN-EN dopuszcza trzy przypadki kotwienia drewnianych urządzeń: 1/drewno posiada dostateczną odporność naturalną zgodnie z norma EN /drewno stoi ponad ziemia na metalowej kotwie, lub stopce słupka. 3/drewno jest zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami EN oraz EN Sposób na sprawdzenie rzetelności impregnacji: Jeśli sposób impregnacji budzi wątpliwości należy podczas odbioru placu zabaw wybrać losowo któryś ze słupków i wydać dyspozycje jego demontażu i wyciągnięcia z ziemi. Następnie należy przeciąć go w poprzek (ale nie bliżej ni. 20 cm od końca), a następnie obejrzeć przekrój. Jeżeli widać granice pomiędzy bielem a twardzielą, to cały biel musi być nasycony impregnatem. Jeżeli nie widać granicy miedzy bielem a twardzielą, cały słupek, na wylot, musi być zaimpregnowany, bez względu na jego grubość. Granice te widać na przekroju bardzo wyraźnie; twardziel wszystkich gatunków drzew jest znacznie ciemniejsza od bielu i bardzo często innego koloru, zaś impregnat używany powszechnie w Polsce do nasączania ciśnieniowego ma zielonkawo-słomkowy kolor i także doskonale widać jak głęboko został wtłoczony. 11. Powierzchnie metalowe urządzeń należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Występowanie korozji wynika z reguły z niewłaściwego zabezpieczenia powierzchni metalowych 12.Właściwe zabezpieczenie sklejki użytej w urządzeniach. Norma wymaga, aby elementy urządzeń wykonane ze sklejki były zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzującym jest nie wystarczające. 13. Należy zachować odpowiednią głębokość fundamentowania. Norma PN-EN określa jak wyposażenie placu zabaw ma być fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu również dopuszcza się do stosowania trzy przypadki: 1/ fundamenty umieszcza się 40 cm pod powierzchnią gruntu 2/jeżeli wierzchołek fundamentu jak na rysunku w Normie, fundament może się znajdować się 20 cm pod powierzchnią gruntu 3/ fundament jest całkowicie przykryty urządzeniem, jak w przypadku karuzel tarczowych Najczęściej spotkać można dwa rodzaje nieprawidłowości związane z fundamentowaniem: - zbyt płytkie zalewanie fundamentów - przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu, co skutkuje tym, że jego wierzch znajduje się na powierzchni, lub tuz pod nią, a powinien się znaleźć się 40 cm niżej. 14. Niebezpieczeństwo zakleszczeń jest dość powszechnie spotykana nieprawidłowością. Norma PN-EN podaje wymiary otworów (wymiary w dowolna stronę), jakich nie można stosować podczas konstruowania wyposażenia placów zabaw, gdyż dziecko może w nich zaklinować paluszek, rączkę, główkę, czy inna cześć ciała. Dotyczy ta sprawa każdego otworu tj; okienka, drabin, otworów między stopniami schodów, w balustradach, daszkach itd. Poniżej podajemy zakazane wymiary otworów: mm, mm. dozwolone są zatem otwory o wymiarach: - poniżej 8 mm, pomiędzy mm i powyżej 230 mm.

9 15. W karuzelach należy stosować odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku karuzel tarczowych najczęstszą nieprawidłowością jest brak dolnej płyty kryjącej użebrowanie tarczy. 16. Niedopuszczalne jest stosowanie twardych siedzisk huśtawek zawieszonych na sztywnych prętach. Według Normy siedzisko huśtawki powinno być wykonane z gumy i zawieszone na odpowiednim łańcuchu. Niezastosowanie sie do tych wymogów zagraża zdrowiu i życiu dzieci 17. Urządzenie nie powinny posiadać ostrych krawędzi. 18. Urządzenia powinny być wyposażone w elementy hamujące ruch. Norma wymaga, aby huśtawka wagowa (tzw. ważka) była wyposażona w elementy hamujące ruch. Najprostszym sposobem ich wykonania jest umieszczenie w miejscach styku końców ramion ważki z gruntem elementów gumowych, np. częściowo wkopanych opon. WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH PLACÓW ZABAW 1/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 2/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 3/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 4/ PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 5/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 6/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 7/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 8/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

10 9/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 10/PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPORZĄDZONAWG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. (DZ.U. Z DNIA ) DLA PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM działka nr 322 Adres : Inwestor : OŚNO LUBUSKIE, ul. Jeziorna działka nr 322 GMINA OŚNO LUBUSKIE OŚNO LUBUSKIE ul. Rynek 1 Projektant sporządzający informację: mgr inż. arch. Joanna Styka Lebioda ZAKRES ROBÓT PRZY BUDOWIE PLACU ZABAW NIE JEST OBJĘTY WYKAZEM ROBÓT WSKAZANYCH W W/W ROZPORZĄDZENIU. Opracowała: Joanna Styka Lebioda

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW OPIS TECHNICZNY Temat: PROJEKT BUDOWLANY modernizacja PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA Adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Konstantego Maciejewicza Zespół Szkół nr 14 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie tel. (77) 404-94-00; faks: 404-94-19. 2. Tryb zamówienia:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWYM MIASTECZKU Sporządził: Kopczyński Jacek Nowe Miasteczko wrzesień 2014r. I. PLAC ZABAW Opis Ogólny Konstrukcje zestawów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5

Zawartość opracowania. Opis techniczny...2-5 Zawartość opracowania Opis techniczny...2-5 Część rysunkowa...14-16 Orientacja na planie miasta..... Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500... Projekt zagospodarowania terenu - wymiarówka w skali

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PLACU ZABAW DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PLACU ZABAW DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH KM BUD Maciej Kukliński ul.gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PLACU ZABAW DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Budowa placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół w Sicienku,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA NR 47 LEŚNY LUDEK 1 OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw usytuowanego na terenie przedszkola nr 47 Leśny ludek przy al. L. Różyckiego

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie robót mała architektura

Zgłoszenie robót mała architektura Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M.C. Skłodowskiej 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 Zgłoszenie robót mała architektura OBIEKT: Utworzenie placu zabaw oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA

Zamierzenia budowlanego: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZENICA NIśNA OŚWIADCZENIE JA NIśEJ PODPISANY Stosownie do ustaleń art. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ( tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, z późniejszymi zmianami ) JAKO AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół

SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: SZKOLNY PLAC ZABAW przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Zespole Szkół ul. Geodetów 45, 07-200

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM Huśtawka na sprężynie Altus 1 Zabawka na elastycznym przegubie z jednym siedziskiem w kształcie kwiatka Dane techniczne Średnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW KARTY TECHNICZNE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW Zestaw wieże. 1. Baszta 2x 2. Schody skośne 3. Pomost skośny 4. Slizg 2x 5. Kółko i krzyżyk 6. Liczydło 7. Podest 6x Widok (2) Zestaw wieże to nie lada

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Wysokość 0,80 m Średnica 1,50 m Strefa bezpieczeństwa 5,50 m

Wysokość 0,80 m Średnica 1,50 m Strefa bezpieczeństwa 5,50 m PLACE ZABAW LP nazwa opis szt/kpl cena SP Część I: Plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kotuni (oddział Kowalewo Opactwo). lokomotywa 2. karuzela 2 tarczowa z siedzeniem 3.

Bardziej szczegółowo

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1 OPIS TECHNICZNY do projektu strefy rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach 1.DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 W SZCZECINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. 1. INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 UL. CYRYLA I METODEGO 44, 71-540 SZCZECIN 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZETARGOWY

KOSZTORYS PRZETARGOWY GMINA RYDZYNA 64-130 Rydzyna Rynek 1 KOSZTORYS PRZETARGOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw ADRES INWESTYCJI : Tworzanice

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE EGZ. Nr 1 OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. ust.1 Prawa Budowlanego Temat : BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha

1. KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 ha Budowa : Szkolny plac zabaw w RĘBISZOWIE Obiekt : Szkolny plac zabaw - " Radosna Szkoła " Adres : działka nr 450, obręb Rębiszów, gmina Mirsk Data : 2012-07-03 Str: 1 a. 1.1 ELEMENT : Roboty ziemne i przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F) A B C D E F G 1. opracowanie dokumentacji szt. 1 technicznej

brutto w zł (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny E i F) A B C D E F G 1. opracowanie dokumentacji szt. 1 technicznej A;Zamówienie dla; ZS Chełmiec Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw 1. opracowanie dokumentacji technicznej 1) projektu zagospodarowania terenu, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych

Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wykonanie małej architektury na terenie gminy - dostawa i montaŝ urządzeń zabawowych Charakterystyka szczegółowa urządzeń będących przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI MSZADLA Zamówienie realizowane jest w ramach operacji pt. Integracja przez zabawę budowa placu zabaw we wsi Mszadla, Oś

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie dz. nr ewid. 645 Projekt zagospodarowania wg programu rządowego Radosna Szkoła" z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment j.m. ilość

Lp. Asortyment j.m. ilość Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Gmina Skwierzyna ZAPRASZA do złożenia oferty na zakup wyposażenia placu zabaw wraz z dostawą i montażem w związku z realizacją projektu pn. Utworzenie placu zabaw

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Opis techniczny wchodzących w skład elementów: ZESTAW ZABAWOWY Uwagi ogólne do w/w zestawu: Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100 mm x 100 mm o zaokrąglonych krawędziach). Cały zestaw

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice

Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice Inwestor: Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice Temat: "Zagospodarowanie terenów w m. Bachowice (dz. nr 778/1, 781/1, 4416/7) w zakresie budowy obiektów małej architektury Lokalizacja: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU przy Szkole Podstawowej w GACACH SŁUPIECKICH (działka nr 303/1) BRANŻA: Architektura, Zieleń INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I.

Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I. RIZ.271.3.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na 2 ogólnodostępne place zabaw zlokalizowane w Gminie Świerklany I. Lokalizacja: 1. Plac zabaw przy Gminnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU: Plac zabaw LOKALIZACJA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Szulmierzu Szulmierz 78, 06-461 Szulmierz część działki nr 404/1 INWESTOR: Gmina Regimin Urząd Gminy w Regiminie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 w Szczecinie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 w Szczecinie OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 w ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 w Szczecinie OBIEKT: Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Zespole Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 09.01.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 09.01.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 09.01.00 ELEMENTY WYPOSAŻENIA KOD CPV 45223820-0 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 101 2. MATERIAŁY... 101 3. SPRZĘT... 114 4. TRANSPORT... 114 5. WYKONANIE ROBÓT... 114 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw

Elementy przeznaczone do montażu na placu zabaw Załącznik nr 6 do SIWZ Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone budową i wielkością do przedstawionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za

Bardziej szczegółowo

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.

PLACE ZABAW ZESTAW ZABAWOWY. ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus. 5453 Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku Łatwodostępne 13700 mm 10800 mm 5000 mm 2200 mm Uwagi ogólne do zestawu 1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 5 Budowa :Szkolny plac zabaw na działce nr 355, obręb II MIRSK P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV :45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Obiekt :Szkolny plac zabaw

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8

Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Wyposażenie i parametry równoważne załącznik nr 8 Podane wymiary urządzeń i dane materiałowo konstrukcyjne określone w niniejszym załączniku dotyczą urządzeń przykładowych i dopuszcza się urządzenia równoważne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW UWAGA. Przedstawione urządzenia są przykładowe. Zaprezentowano je by przedstawić orientacyjny wygląd urządzenia,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Preferowane wymiary zestawu,uwzględniające wymiary projektowanego placu zabaw:

Preferowane wymiary zestawu,uwzględniające wymiary projektowanego placu zabaw: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Załącznik stanowi opis pożądanych przez Zamawiającego urządzeń do zamontowania na placu zabaw wraz ze zdjęciami poglądowymi i

Bardziej szczegółowo

LANDAME OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW. przy Szkole Podstawowej 85 im. Kawalerów Maltańskich ul. Tomickiego 16 w Poznaniu

LANDAME OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW. przy Szkole Podstawowej 85 im. Kawalerów Maltańskich ul. Tomickiego 16 w Poznaniu LANDAME INWESTOR: SP 85. im. Kawalerów Maltańskich ul. Tomickiego 16 61 116 Poznań PROJEKTANCI: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk mgr inż. arch. Magdalena Baranowska SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS

Projekt Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS OPIS Przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do siwz L.p. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość I Zadanie 1 Organizacja placu zabaw SP1 Celestynów - Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw 1. huśtawka podwójna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel

Przedmiar Robót. Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI: Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: DATA OPRACOWANIA: 12 lipiec 2011 r. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: BRANśA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Gmina Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. dla sprzętu / wyposażenia stanowiącego infrastrukturę techniczną.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. dla sprzętu / wyposażenia stanowiącego infrastrukturę techniczną. Załącznik nr 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA dla sprzętu / wyposażenia stanowiącego infrastrukturę techniczną. 1. Mini Spin Ramp ilość: 1 szt. Wymiary: 1378 x 366 x 100. Materiał: konstrukcja drewniana, pokryta

Bardziej szczegółowo