OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.Zlecenie Inwestora 1.2.Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 ( z pozn. zmianami z dnia 10 pazdziernika 2010)roku w sprawie finansowego wsparcia organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkól podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia 1.4.Obowiązujące normy i przepisy 2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracowania jest zagospodarowanie fragmentu działki nr 322 znajdującej się przy ulicy Jeziornej w Ośnie Lubuskim. Na działce zlokalizowane są obiekty Zespołu Szkół w Ośnie Lubuskim ( budynki i urządzenia rekreacyjno sportowe ). Projekt przewiduje przebudowę istniejącego placu zabaw, zlokalizowanego w północno-wschodniej części działki. 3.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Projekt przebudowy realizowany jest w ramach programu RADOSNA SZKOŁA. Projekt zakłada; 1/demontaż istniejących urządzeń zabawowych zestaw sprawnościowy wykonany z drewna. Stan techniczny urządzenia związany z okresem eksploatacji nie spełnia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa dotyczących placów zabaw. 2/wykonanie placu z nowymi urządzeniami - tzw dużego placu zabaw o powierzchni około 500 m2 zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, 3/wykonanie nawierzchni placu zabaw zgodnie z wymogami rozporządzenia: - nawierzchnia piankowaa albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange, zgodną z Polskimi Normami, nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 Saphir- blau, zgodną z Polskimi Normami, oraz naturalną zielenia nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m2; około 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m2 powierzchni powinno być pokryte naturalną zielenią, 4.CHARAKTERYSTYKA TERENU Teren częściowo zabudowany, ogrodzony. Działka w kształcie wieloboku.

2 Działka od strony północno - wschodniej sąsiaduje z drogą gminną, określona numerem ewidencyjnym 286 ( ulica Jeziorna ) ; od strony południowo-zachodniej z drogą gminną, określona numerem ewidencyjnym 323 ( ulica Szkolna ). Spadki terenu w obrębie terenu objętego opracowaniem niewielkie. W części centralnej rośnie grupa drzew tworząca krąg ( sześć drzew ). Wzdłuż linii ogrodzeń również rosną drzewa (7 szt.), co powoduje, iż fragment przeznaczony na plac zabaw nie podlega intensywnej operacji słonecznej ( co ma istotne znaczenie przy lokalizacji elementów stalowych ulegających nagrzewaniu np. ślizgów). Plac zabaw zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie wejścia na teren działki i dojścia do głównego budynku szkoły. Od strony zachodniej prowadzi utwardzone dojście w formie chodnika wykonanego z kostki betonowej. Z tej strony do placu zabaw przylega również pas zieleni z krzewami i elementami nasadzeń zimozielonych ( świerki ). 5.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 5.1.Urządzenia budowlane i układ komunikacyjny Pod potrzeby przebudowanego placu przeznaczono wschodni narożnik działki. Plac zabaw zaprojektowano w formie nieregularnego trójkąta o orientacyjnych wymiarach boków 31 x 50 x 42 m. W obrębie projektowanych urządzeń przewidziano bezpieczną nawierzchnię w kolorach ( zgodnie z wymogami programu Radosna Szkoła ): - w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 540 C, RAL: 5003 Saphir- blau - w kolorze pomarańczowym w odcieniu zbliżonym do PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tieforange Zaproponowano nawierzchnię poliuretanowa bezspoinowa UniSoft z nakładką EPDM lub równoważną Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa UniSoft z nakładką EPDM jest to jednolita, porowata powierzchnia elastyczna, stworzona z myślą o zminimalizowaniu ryzyka urazów, obtar, jak i amortyzacji upadków u dzieci korzystających z urządzeń zabawowych na placu zabaw. Nawierzchnia UniSoft wykonywana jest dwuwarstwowo: Dolna warstwa SBR z granulatu o równym kształcie pozwala na uzyskanie wolnych przestrzeni, nadającym warstwie elastyczność jak i odpowiednie wartości amortyzujące. Górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypełnia wolne przestrzenie w warstwie z SBR i jest odporna na czynniki zewnętrzne (temperatura, ścieranie) ma lepsze właściwości mechaniczne. Instalacja nawierzchni UniSoft wykonywana jest w miejscu przeznaczenia na mokro. Kluczową rolę spełnia mieszalnik bębnowy zaprojektowany do mieszania granulatów (rozstawienie łopatek mieszających pozwala na otoczenie każdej z granulek odpowiednią warstwą kleju). Dolna warstwa SBR mieszana jest z odpowiednią konsystencją kleju poliuretanowego wg specyfikacji producenta, warstwa po wyłożeniu nie jest zagęszczana. Górna warstwa EPDM mieszana jest w ten sam sposób co warstwa pierwsza. Po wyłożeniu jest zagęszczana. Warunki atmosferyczne - proces instalacji nawierzchni UniSoft odbywa się przy temperaturach podłoża +5 C C bez opadów atmosferycznych przy odpowiedniej wilgotności. Ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne stosuje się kleje poliuretanowe różnego typu, dostosowując właściwości i parametry do występujących różnic w temperaturze, nasłonecznieniu i wilgotności dających możliwość instalacji w warunkach innych niż standardowe. - Wysokość swobodnego upadku (HIC) dla nawierzchni UniSoft wynosi: Grubość nawierzchni 40mm 1.5m

3 Utrzymano istniejące dojście do placu zabaw od strony zachodniej w formie chodnika połączonego z utwardzonym placem przed budynkiem szkoły. Od strony północno-zachodniej przewidziano dojście techniczne. W chwili obecnej plac zabaw posiada istniejące metalowe ogrodzenie na podmurówce betonowej od strony ulic Jeziornej i Szkolnej. Ze względów bezpieczeństwa dodatkowo zaprojektowano niskie ogrodzenie placu zabaw od strony zachodniej - ogrodzenie panelowe w formie elementów drewnianych lub ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym, spełniające normy bezpieczeństwa dla placów zabaw. 5.2.Ukształtowanie terenu i zieleni Dostęp do placu zabaw z poziomu otaczającego terenu. Od strony północnej i wschodniej wzdłuż ogrodzenia zaproponowano nasadzenia zimozielone ( tuje, świerki ) ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W obrębie placu zabaw przewidziano lokalizację następujących urządzeń zabawowych urządzenia firmy BABY CAM lub równoważne : 1/POLIGON STEEL 1szt. 2/ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY BABY STEEL 1 szt. 3/HUŚTAWKA KONICZYNKA 1szt. 4/LINARIUM PIRAMIDA 1 szt. 5/HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1szt. 6/TABLICA DO RYSOWANIA 1szt. 7/KÓŁKO I KRZYŻYK -1szt WSZYSTKIE Z URZĄDZEŃ POWINNY POSIADAĆ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY. Urządzenia usytuowano z uwzględnieniem zalecanych przez producenta stref bezpieczeństwa. UWAGA: Dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych elementów pod warunkiem zapewnienia wymaganych stref bezpieczeństwa. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 8/REGULAMIN 1szt. 9/WIESZAK NA UBRANIA- 1szt. 10/ŁAWKA Z OPARCIEM - 4SZT. 11/PIASKOWNICA wykonana wg indywidualnego projektu - obrzeże wykonane z palisady gumowej 12/GUMOWA KULA - 1 szt. 13/kosz na śmieci - 2szt. lokalizację koszów na śmieci ustalić z Inwestorem na etapie realizacji Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza się 3% odchylenia pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych, na etapie składania ofert na wykonanie robót budowlanych, należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego i Projektanta. Akceptacja dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez oferentów kart technicznych i kopii certyfikatów proponowanych urządzeń i nawierzchni bezpiecznej.

4 Wyposażenie winno spełniać wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadać stosowne certyfikaty wydane przez niezależne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystując wytyczne producentów oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa i wysokości upadku dla poszczególnych urządzeń podanych przez ich producenta. Specyfikacja techniczna urządzeń: Konstrukcja nośna o profilu zamkniętym kwadratowym o przekroju min. 80 x 80mm, stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL Elementy dodatkowe i wykończeniowe i ich minimalne wymagane parametry: - zabezpieczenia z aplikacją wykonane z tworzywa polietylenowego HDPE ; - ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna z tworzywa polietylenowego HDPE; - wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami ; -dach wykonany z tworzywa polietylenowego HDPE; - brak ostrych krawędzi oraz szczelin które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała; - podesty antypoślizgowe eliminują ryzyko poślizgnięć i upadków; - zabezpieczenia dodatkowe wykonane z rurek ocynkowanych i dwukrotnie malowanych proszkowo; - elementy drewniane; klejone i dwukrotnie impregnowane; - zastosowanie stalowych lin w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; - tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP; DODATKOWE UWAGI - urządzenie musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną - kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm - urządzenia objęte minimum 3 letnim okresem gwarancji Zestaw zabawowy o wymiarach 6,25x 5,90 typu BABY STEEL 208 lub równoważny W skład zestawu powinno wchodzić: a. Trzy wieże z dachami dwuspadowymi o wysokościach podłóg od 125cm (2szt) do 150cm (1szt) ponad poziomem terenu, c. przejście tunelem z rury wraz ze ścianką wspinaczkową d. mostek linowy, e. mostek linowy z belką-równoważnią f. zjeżdżalnie o dwóch różnych długościach g. słupek strażacki m. trap wejściowy drabinka skośna oraz trap wejściowy pochyły z uchwytami wspinaczkowymi ścianka wspinaczkowa Strefa bezpieczeństwa:9,31x9,64 m, max. wysokość upadku 1,50m 4.4.ZAKRES PLAC PLAC ZABAW W OŚNIE LUBUSKIM

5 1/Demontaż drewnianego zestawu urządzeń zabawo-sprawnościowych z wykopaniem betonowych zakotwień elementów 2/rozbiórka fragmentu ścieżki wykonanego z kostki betonowej ( kostkę z rozbiórki można wykorzystać do wykonania opaski przy budynku szkoły ) 3/demontaż betonowych ławek z drewnianymi siedziskami i oparciami 4/kotwienie ( na głębokość 60cm ) urządzeń placu zabaw zgodnie z wytycznymi producenta beton B20 5/ułożenie bezpiecznej nawierzchni absorbującej upadek z wysokości min 1,5 m np. typu UNISOFT min.40mm na podbudowie z kruszywa łamanego warstwy : a/piasek 10-15cm b/kruszywo łamane frakcja 0-31,5mm 30cm c/kliniec- warstwa wyrównująca frakcja 0-20mm d/nawierzchnia bezpieczna min 40mm krawężniki betonowe 6x20cm, na podlewce z chudego betonu : przy mniejszych łukach zastosować łukowe obrzeża betonowe Pomiędzy drzewami teren z nawierzchnią podniesiony jest o około 40cm ( ze względu na wystające z ziemi w chwili obecnej fragmenty korzeni drzew ).Naokoło uformowana jest skarpa z zagęszczonego piasku, dodatkowo pokryta warstwą ziemi ( na obsadzenie trawy ) 6/piaskownica obrzeża gumowe 23x30cm ( firmy ARSPLAY lub równoważne ), kotwione w gruncie, warstwa piasku min. 30 cm, piasek od gruntu rodzimego odizolowany geowłókniną zapobiegającą przerastaniu korzeni 7/nasadzenia wzdłuż ogrodzenia żywopłot z roślin zimozielonych - przygotowanie miejsca na nasadzenia wykonanie obrzeża trawnikowego krawężnik typu EKOBORD MAX wys.58mm, nasadzenia tui co cm, wysypanie korą 8/wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku 9/wykonanie ogrodzenia wysokości około 1,0m panele z siatki zgrzewanej systemowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym 10/wykonanie nawierzchni trawiastej 11/ustawienie i zamocowanie wyposażenia dodatkowego ( ławki, kosze na śmieci ) 5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZĘŚCI DZIAŁKI 5.1. Powierzchnia działki w zakresie placu zabaw 919,6m Nawierzchnia bezpieczna kolor pomarańczowy 237,1m Nawierzchnia bezpieczna kolor niebieski 57,0m 2

6 5.1.3.Piaskownica -nawierzchnia piaskowa 12,4m Nawierzchnia - kora pod tujami 155,4m Nawierzchnia trawista 444,3m Nawierzchnia z kostki betonowej ( chodnik, opaska przy budynku ) 13,4m Projektowany teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie podlega nadzorowi archeologicznemu przy prowadzeniu prac ziemnych. 7.0.Projektowany teren nie znajduje się na terenach górniczych 8.0.Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Opracowała Joanna Styka - Lebioda WYMOGI I ZASADY EKSPLOATACJI DLA PLACÓW ZABAW ( opracowane na podstawie materiałów CPZ certyfikacja placów zabaw ) 1. Plac zabaw powinien być ogrodzony. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym i niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac zabaw. 2. Na placu zabaw należy umieścić regulamin. Regulamin powinien przede wszystkim informować o telefonie do zarządcy terenu. Jego najważniejszym elementem jest wskazanie najbliższego aparatu telefonicznego lub podanie numeru alarmowego, np Urządzenia na placu zabaw powinny być oznaczone tabliczkami znamionowymi. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna podawać informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z która urządzenia wyprodukowano. Osobno powinien być zaznaczony poziom gruntu. 4. Place zabaw należy poddawać regularnym przeglądom. Norma PN-EN i 7 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu. - regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni) - kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy) - coroczna kontrola podstawowa

7 5. Elementy placu zabaw powinny być poddane stałej konserwacji. Niekonserwowane urządzenia mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. 6. Place zabaw powinny być systematycznie sprzątane. Śmieci zagrażające zdrowiu, tzn. ostre, twarde, lub toksyczne przedmioty, np. butelki, puszki, niedopałki papierosów itd. Skaleczenie na placu zabaw zwiększa ryzyko zachorowań odzwierzęcych. 7. Przy instalacji urządzeń należy zachować strefy minimalne podane przez producenta lub obliczyć je wg wzoru. W normie PN-EN podany jest prosty wzór na określenie powierzchni upadku wokół każdej zabawki na placu zabaw wyższej ni. 1,5 metra: B = 0,66 x H + 0,5m, B - bezpieczna odległość, H - wysokość swobodnego upadku (to wysokość na jaką dziecko może wejść, siedzieć lub zwisać) W tej odległości nic nie ma prawa sie znaleźć. Dla urządzeń poniżej 1,5 metra strefa minimalna wynosi 1,5 metra od urządzenia. Strefa minimalna huśtawek i karuzeli musi być jeszcze większa. 8. Nawierzchnia placu zabaw powinna być bezpieczna. Zgodnie z norma PN-EN 1177 właściciel placu zabaw powinien zapewnić właściwą nawierzchnie, zgodną z wysokością swobodnego upadku.. RODZAJE NAWIERZCHNI NA PLACE ZABAW 1.Sypka może się z takich materiałów,jak kora,wióry drzewne,rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, żwir lub rozdrobniona guma. Tego rodzaju nawierzchnia powinna być odpowiednio gruba, to jest sięgać na głębokość do 300 mm pod urządzeniem. Nie należy jej stosować pod takim sprzętem, który powinien być dobrze posadowiony (karuzele). Jest natomiast odpowiednia pod urządzeniami składającymi się z elementów poziomych, jak np. wyciągi. 2. Gumowa można ją stosować w formie kafelków lub większych fragmentów wykonywanych na miejscu z drobnych części gumy spojonych żywicą. Dostawcy tego rodzaju nawierzchni po- winni przedstawić certyfikaty wskazujące do jakiej wysokości upadku spełnione jest kryterium HIC (Kryterium Urazu Głowy) określone w normie PN-EN Warto dodać, że gumowe na- wierzchnie są dostępne w różnych kolorach i wzorach graficznych, co można wziąć pod uwa- gę planując plac zabaw. 3. Kratki gumowe zwykle to sieć gumowa, która nie dysponuje znaczną absorpcją uderzeń, jednak jeśli zostanie zamontowana w prawidłowy sposób spełni kryteria normy PN-EN 1177 i zapewni bezpieczny upadek z wysokości nawet 3 metrów. Ponieważ trawa rośnie w przestrzeniach pomiędzy gumowymi oczkami sieci, tego rodzaju nawierzchnia jest szczególnie wska- zana na terenach pozamiejskich. 4. Powierzchnie dywanowe to syntetyczne nawierzchnie rozwijane i zapewniają bezpieczny upadek z wysokości. Dostawca takiego typu nawierzchni także powinien dostarczyć odpowiedni certyfikat, jak w przypadku nawierzchni gumowych. 9. Urządzenia powinny być zakotwione. W związku z wymogiem zachowania stref bezpieczeństwa urządzenia powinny być kotwione, w celu zachowania tych stref i zapewnienia stabilności urządzeń. Nie może dochodzić do sytuacji, gdy urządzenie zmienia lokalizacje i nie zostaje zachowana strefa bezpieczeństwa. 10. Umieszczanie drewna w ziemi jest możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków.

8 Norma PN-EN dopuszcza trzy przypadki kotwienia drewnianych urządzeń: 1/drewno posiada dostateczną odporność naturalną zgodnie z norma EN /drewno stoi ponad ziemia na metalowej kotwie, lub stopce słupka. 3/drewno jest zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami EN oraz EN Sposób na sprawdzenie rzetelności impregnacji: Jeśli sposób impregnacji budzi wątpliwości należy podczas odbioru placu zabaw wybrać losowo któryś ze słupków i wydać dyspozycje jego demontażu i wyciągnięcia z ziemi. Następnie należy przeciąć go w poprzek (ale nie bliżej ni. 20 cm od końca), a następnie obejrzeć przekrój. Jeżeli widać granice pomiędzy bielem a twardzielą, to cały biel musi być nasycony impregnatem. Jeżeli nie widać granicy miedzy bielem a twardzielą, cały słupek, na wylot, musi być zaimpregnowany, bez względu na jego grubość. Granice te widać na przekroju bardzo wyraźnie; twardziel wszystkich gatunków drzew jest znacznie ciemniejsza od bielu i bardzo często innego koloru, zaś impregnat używany powszechnie w Polsce do nasączania ciśnieniowego ma zielonkawo-słomkowy kolor i także doskonale widać jak głęboko został wtłoczony. 11. Powierzchnie metalowe urządzeń należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Występowanie korozji wynika z reguły z niewłaściwego zabezpieczenia powierzchni metalowych 12.Właściwe zabezpieczenie sklejki użytej w urządzeniach. Norma wymaga, aby elementy urządzeń wykonane ze sklejki były zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzującym jest nie wystarczające. 13. Należy zachować odpowiednią głębokość fundamentowania. Norma PN-EN określa jak wyposażenie placu zabaw ma być fundamentowane, a nawet zamieszcza rysunek. Tu również dopuszcza się do stosowania trzy przypadki: 1/ fundamenty umieszcza się 40 cm pod powierzchnią gruntu 2/jeżeli wierzchołek fundamentu jak na rysunku w Normie, fundament może się znajdować się 20 cm pod powierzchnią gruntu 3/ fundament jest całkowicie przykryty urządzeniem, jak w przypadku karuzel tarczowych Najczęściej spotkać można dwa rodzaje nieprawidłowości związane z fundamentowaniem: - zbyt płytkie zalewanie fundamentów - przykręcanie sprężyn bujaków bezpośrednio do fundamentu, co skutkuje tym, że jego wierzch znajduje się na powierzchni, lub tuz pod nią, a powinien się znaleźć się 40 cm niżej. 14. Niebezpieczeństwo zakleszczeń jest dość powszechnie spotykana nieprawidłowością. Norma PN-EN podaje wymiary otworów (wymiary w dowolna stronę), jakich nie można stosować podczas konstruowania wyposażenia placów zabaw, gdyż dziecko może w nich zaklinować paluszek, rączkę, główkę, czy inna cześć ciała. Dotyczy ta sprawa każdego otworu tj; okienka, drabin, otworów między stopniami schodów, w balustradach, daszkach itd. Poniżej podajemy zakazane wymiary otworów: mm, mm. dozwolone są zatem otwory o wymiarach: - poniżej 8 mm, pomiędzy mm i powyżej 230 mm.

9 15. W karuzelach należy stosować odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku karuzel tarczowych najczęstszą nieprawidłowością jest brak dolnej płyty kryjącej użebrowanie tarczy. 16. Niedopuszczalne jest stosowanie twardych siedzisk huśtawek zawieszonych na sztywnych prętach. Według Normy siedzisko huśtawki powinno być wykonane z gumy i zawieszone na odpowiednim łańcuchu. Niezastosowanie sie do tych wymogów zagraża zdrowiu i życiu dzieci 17. Urządzenie nie powinny posiadać ostrych krawędzi. 18. Urządzenia powinny być wyposażone w elementy hamujące ruch. Norma wymaga, aby huśtawka wagowa (tzw. ważka) była wyposażona w elementy hamujące ruch. Najprostszym sposobem ich wykonania jest umieszczenie w miejscach styku końców ramion ważki z gruntem elementów gumowych, np. częściowo wkopanych opon. WYKAZ NORM DOTYCZĄCYCH PLACÓW ZABAW 1/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 2/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 3/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 4/ PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 5/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 6/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 7/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 8/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw.

10 9/PN-EN :2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 10/PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPORZĄDZONAWG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. (DZ.U. Z DNIA ) DLA PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM działka nr 322 Adres : Inwestor : OŚNO LUBUSKIE, ul. Jeziorna działka nr 322 GMINA OŚNO LUBUSKIE OŚNO LUBUSKIE ul. Rynek 1 Projektant sporządzający informację: mgr inż. arch. Joanna Styka Lebioda ZAKRES ROBÓT PRZY BUDOWIE PLACU ZABAW NIE JEST OBJĘTY WYKAZEM ROBÓT WSKAZANYCH W W/W ROZPORZĄDZENIU. Opracowała: Joanna Styka Lebioda

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli

Bezpieczny plac zabaw. poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Bezpieczny plac zabaw poradnik dla administratorów i właścicieli Warszawa 2008 Pomysł: David Yearley Królewskie Towarzystwo Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo