Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, Mochowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo"

Transkrypt

1 Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gmina Mochowo; dz. nr ewid. 110/1 w m. Bożewo Nowe Adres Inwestycji: obręb: Bożewo Nowe, jedn. ewid. gmina Mochowo; dz. nr ewid. 110/1 Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, Mochowo Projektowali: mgr inż. Mariusz Sztybur Nr upr. bud. MAZ/0557/PWOK/11 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Sierpc, październik 2013r. Opracowanie zawiera 31 ponumerowanych kart egz. nr

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 4. Projekt zagospodarowania terenu 1: Rzut placu zabaw 1: Nawierzchnia bezpieczna 1: Rysunki widokowe i opis urządzeń na publicznym placu zabaw 8. Zestawienie kosztowe 9. Załączniki 1. Fundamenty pod bujaki 2. Fundamenty pod zestawy 3. Mapa do celów opiniodawczych 2

3 OPIS TECHNICZNY DO PROJETU ZAGODSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt na budowę placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gmina Mochowo; dz. nr ewid. 110/1 w m. Bożewo Nowe. 2. Cel opracowania. Głównym celem opracowania jest wykonanie szkolnego placu zabaw dla dzieci oraz poprawienie funkcjonalności terenu działki stwarzając tym samym możliwość aktywnego spędzania czasu przez dzieci. Na podstawie projektu możliwe jest przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia dostawców i wykonawców robót budowlanych oraz przeprowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 3. Podstawa opracowania Wytyczne Inwestora Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 3

4 programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). Polskie Normy z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni oraz PN-EN 1177: Wyposażenie placów zabaw 4. Istniejące zagospodarowanie terenu i lokalizacja l inwestycji Teren inwestycji zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bożewo, gm. Mochowo, województwo mazowieckie, działki nr ewid. 110/1. Plac zabaw o powierzchni 503m 2 zlokalizowany będzie na frontowym trawniku przy Szkole Podstawowej. Na działce ponadto znajduje się budynek hali sportowej z zapleczem, ścieżki piesze, dojazdy i parkingi. Teren działki jest płaski, ogrodzony, z drzewami rosnącymi wzdłuż ogrodzenia. 5. Założenia projektowe Na działce rozmieszczone zostaną urządzenia w sposób uporządkowany wg formy aktywności fizycznej danego urządzenia, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i wykonywane są zgodnie z polskimi i europejskimi normami PN - EN Dojście do placu zabaw będzie prowadzić przez zachodnie wejście na teren Szkoły Podstawowej. Wejście na plac zabaw zaprojektowano od strony północno-wschodniej tj. od strony budynku Szkoły Podstawowej. Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczną z płyt amortyzujących upadki na powierzchni 102,6m 2. Pozostały teren tj. 400m 2 nie ulegnie zmianie pozostanie istniejąca nawierzchnia trawiasta (zrekultywowana po przeprowadzeniu prac budowlanych). 4

5 6. Zakres inwestycji Na placu zabaw umieszczone zostaną poniższe urządzenia: Zestaw zabawowy Olga szt. 1 Huśtawka ważka metalowa pojedyncza dla 2 dzieci szt.2 Huśtawka podwójna drewniana dwa siedziska płaskie szt.1 Huśtawka podwójna drewniana z metalową belką Kosz szt.1 Zestaw zabawowy FRANEK szt.1 Karuzela "Storczyk" szt.1 Bujak na sprężynie HDPE 15mm. - Koń szt.1 Bujak na sprężynie HDPE 15mm. Żaba szt.1 Karuzela Słonecznik szt.1 Kosz na śmieci szt.1 Ławka z oparciem szt.2 Tablica Z Regulaminem szt.1 Cały plac zostanie wydzielony płotkiem drewnianym na kotwach stalowych wys. 0,75m. 7. Nawierzchnia bezpieczna (amortyzująca upadki) Projektowana nawierzchnia wykonana granulatów gumowych EPDM i SBR połączonych klejem poliuretanowym, formowanych w płyty. Każda płyta zbudowana jest z minimum dwóch warstw. Warstwy górnej - użytkowej wykonanej z kolorowych granulatów oraz warstwy dolnej - amortyzującej. Przewidziano wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt amortyzujących o rozmiarach 30x30cm (opcjonalnie 50x50cm) Projektowana nawierzchnia wykonana granulatów gumowych EPDM i SBR połączonych klejem poliuretanowym, formowanych w płyty. Każda płyta zbudowana jest z minimum dwóch warstw. Warstwy górnej - użytkowej 5

6 wykonanej z kolorowych granulatów oraz warstwy dolnej - amortyzującej. z wierzchnią warstwą z barwionego granulatu SBR pod urządzenia: - huśtawki podwójne - Krytyczna wysokość upadku: HIC 1,5 - płyty SBR o grubości 42mm koloru czerwonego (62,6m2) - zestaw "FRANEK" - Krytyczna wysokość upadku: HIC 2,5 - płyty SBR o grubości 84mm koloru zielonego (40m2) Płyty SBR układane na podbudowie betonowej grb 5cm - klejenie płyt klejem poliuretanowym. Na całym obwodzie nawierzchni bezpiecznej wykonane będą obrzeża 20x6mm koloru czerwonego na ławie betonowej.. Obrzeża należy zlokalizować tak aby nie pomniejszyć stref bezpieczeństwa poszczególnych wyżej wymienionych urządzeń oraz urządzeń sąsiadujących Technologia wykonania nawierzchni: - zdjęcie humusu i wykorytowanie ziemi; - ułożenie i zagęszczenie odsączającej warstwy piasku o grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu; - rozścielenie warstwy z kruszywa naturalnego (piasek/żwir) ze spadkami i zagęszczenie - wykonanie podkładu betonowego z betonu B15 grb. 5 pod nawierzchnię - wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki z płyt gumowych EPDM i SBR klejonych klejem poliuretanowym poszczególne płyty należy kleić ze sobą oraz do podłoża betonowego 6

7 8. Wytyczne realizacji robót. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami I przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz stosowne atesty. Zakupiony i zainstalowany na placu zabaw sprzęt powinien być zgodny z normą PN-EN 1176, a nawierzchnia z normą PN-EN Wszystkie materiały budowlane muszą być użyte zgodnie z zaleceniami producentów oraz w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przyszłego użytkowania. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. Normy: 1.PN-EN1176-6:2001 Wyposażenie placow zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 2.PN-EN1176-2:2001 Wyposażenie placow zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 3.PN-EN1176-5:2001 Wyposażenie placow zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 4.PN-EN1176-1:2001 7

8 Wyposażenie placów zabaw. Część 1:Ogolne wymagania bezpieczeństwa i metody badań 5.PN-EN1176-5:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli(zmianaa1) 6.PN-EN1176-1:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ZmianaA1) 7.PN-EN1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji 8.PN-EN1176-3:2001 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 9.PN-EN1176-6:2001/A1:2004 Wyposażenie placów zabaw. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących(zmianaa1) 10.PN-EN1176-5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli(zmianaa2) 11.PN-EN1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek(zmianaa1) 12.PN-EN1176-1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ZmianaA2) 13.PN-EN1176-3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni(zmianaa1) 14.PN-EN1177 :2000 8

9 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 15.PN-EN1177:2000/A :2004 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 16.PN-88/B Beton zwykły. Dopuszcza się montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty TUV, potwierdzające zgodność z Europejską Norm. EN1176 oraz polskim certyfikatem bezpieczeństwa B. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przed korozją i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać wysoką jakość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo i skuteczność dla korzystających z tych urządzeń dzieci. Urządzenia powinny być zamontowane w gruncie na kotwach. W przypadku elementów drewnianych, które mają kontakt z ziemią, muszą być one zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z normami: 1. EN355-2, 2. EN Otoczenie urządzeń powinno mieć strefy ochronne bezpieczeństwa wykonane zgodnie z opisami przy atestach dla poszczególnych typów urządzeń. Sporządził: 9

10

11

12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Ogrodzenie placu zabaw. Wymiary: Dł. przęsła 1.5m Wys. 0,75m Sztachety o wymiarach 100mm x 22mm Słupki 70mm x 70mm Żerdzie 38mm x 50 mm Drewno olchowe Całość zabezpieczona preparatem Drewnochron Lakierobejca Extra w dwóch warstwach można zastosować odpowiedniki innych producentów o zbliżonych parametrach Słupki osadzonena kotwach stalowychocynkowanych wbijanych wpodłoże 25

26 Nawierzchnia amortyzująca upadki: 26

27 Zestawienie kosztowe Obejmuje zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawkowych, ogrodzenia, ławek, kosza na odpadki i tablicy informacyjnej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Opracował: 27

28 Załączniki: 1. Fundamenty pod bujaki 2. Fundamenty pod zestawy 3. Mapa do celów opiniodawczych 28

29 29

30 30

31 MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA Skala 1:500 arkusz mapy nr WYDANO DO CELÓW OPINIODAWCZYCH woj. mazowieckie pow. sierpecki gmina Mochowo obręb Bożewo Nowe działka 110/1

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Adres: ul. Rynek 1, 35-064

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo