LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale"

Transkrypt

1 LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale I. KARTOTEKI I DANE 1. KONFIGURACJA Informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji, między innymi: Dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP, REGON, konto bankowe) Dane przedstawiciela handlowego Szablony numeracji dokumentów różnego typu Serie numeracji dokumentów różnego typu Numeratory dokumentów różnego typu 2. KLIENCI Lista klientów wraz ze szczegółowymi danymi teleadresowymi oraz biznesowymi. Może zawierać zarówno wszystkich klientów jak podzbiór zawężony do kontrahentów obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego. Aplikacja umożliwia również zakładanie kartotek nowych klientów. Wykaz najważniejszych informacji: Kod unikalny Skrót Nazwa Adres (kod pocztowy, miejscowość, adres) Nip Grupa Forma płatności Termin płatności Poziom cen Rabat procentowy Limit zadłużenia

2 Zadłużenie aktualne 3. TOWARY Lista asortymentowa. Może zawierać zarówno wszystkie towary jak i podzbiór zawężony do towarów którymi może handlować dany przedstawiciel. Wykaz najważniejszych informacji: Kod unikalny Skrót Nazwa Kod paskowy Grupa Producent Jednostka miary Stawka VAT Opakowanie zbiorcze SWW lub KwiU Stan (zapas) Cena zakupu/minimalna (opcjonalnie) Cena promocyjna (gazetkowa) Ceny sprzedaży (cztery) 4. ROZRACHUNKI Lista należności (niezapłaconych faktur) związana z klientami przesłanymi do programu. Wykaz najważniejszych informacji: Numer pełny dokumentu Kod klienta Data wystawienia Termin zapłaty Wartość początkowa Kwota pozostała do zapłaty 5. RABATY Pełny system rabatowo/cenowy odzwierciedlający politykę sprzedaży stosowaną przez firmę. System ten zawiera informacje zarówno o rabatach procentowych (z uwzględnieniem wyjściowego poziomu cen) jak i stałych cenach na towary dla konkretnych klientów lub ich grup. Struktura systemu: Poziom cen ustalony dla klienta (jeden z 4 poziomów z kartoteki towaru) Rabat procentowy indywidualny klienta Cena stała towaru (gazetka) Rabat procentowy dla wszystkich klientów na towar Rabat procentowy dla grupy klientów na towar Rabat procentowy dla klienta na towar Cena stała dla wszystkich klientów na towar Cena stała dla grupy klientów na towar Cena stała dla klienta na towar Rabat procentowy dla wszystkich klientów na grupę towarów Rabat procentowy dla grupy klientów na grupę towarów

3 Rabat procentowy dla klienta na grupę towarów Dane przekazywane do aplikacji: Kod klienta lub grupy klientów Kod towaru lub grupy towarów Cena ustalona Rabat procentowy Wyjściowy poziom cen dla rabatu 6. HISTORIA Informacje historyczne dotyczące sprzedaży oraz zamówień. Informacje dotyczą ostatniej transakcji danym towarem z danym klientem: Data transakcji Ilość towaru Cena 7. ANKIETY Szablony ankiet zawierające różnego rodzaju pytania wraz z możliwymi odpowiedziami. Przedstawiciel podczas wizyty u klienta może przeprowadzić badanie ankieterskie na podstawie odpowiedniego szablonu ankiety. 8. KOMUNIKATY Pliki w różnym formacie zawierające informacje dodatkowe dla przedstawiciela (na przykład planowane promocje, zdjęcia artykułów promocyjnych, mapy dojazdu). Pliki te są przekazywane za pomocą systemu centralnego przez osobę zarządzającą przedstawicielami. Dopuszczalne formaty plików: Zdjęcia Grafika Strony WWW Dokumenty tekstowe Dokumenty Word Arkusze Excell 9. ZADANIA Plan działań przedstawiciela na następne dni. Przedstawiciel planuje swoją przyszłą aktywność wprowadzając następujące informacje: Klient u którego planowana jest wizyta Planowany termin wizyty (data i godzina) Czas automatycznego powiadomienia o zaplanowanej wizycie Rodzaj dokumentu do zrealizowania Uwagi

4 II DOKUMENTY 1. Lista typów dokumentów obsługiwanych przez aplikację esale Konfiguracja systemu umożliwia ograniczenie listy typów dokumentów zgodnie z potrzebami użytkownika. Pełna lista typów: FK - faktura VAT PR - paragon (w tym fiskalny) DD - dowód dostawy (wydanie zewnętrzne) ZA - zamówienie klienta KP - kasa przyjmie (pobranie gotówki za należność klienta) WIZ - wizyta (odnotowanie wizyty nieproduktywnej) MP - przesunięcie międzymagazynowe plus ( magazyn przyjął) MW - przesunięcie międzymagazynowe minus ( magazyn wydał) ZP - zapotrzebowanie na towar 2. Informacje ustalane i wyświetlane w nagłówku dokumentu Konfiguracja systemu umożliwia ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych informacji. USTALANE: Forma płatności (gotówka, kredyt, przelew) Termin płatności Forma realizacji zamówienia (faktura, paragon, dowód dostawy) Termin realizacji zamówienia Poziom cen stosowanych na dokumencie (4 poziomy) Rabat procentowy na cały dokument Sposób liczenia (od netto, od brutto) Generowanie (automatyczne tworzenie dokumentu na podstawie historii) Uwagi (dowolny komentarz tekstowy) WYŚWIETLANE: Wartość netto dokumentu

5 Wartość brutto dokumentu Marża osiągnięta na całym dokumencie Forma i termin płatności, poziom cen oraz rabat pobierane są automatycznie z kartoteki wskazanego na dokumencie klienta. 3. Informacje ustalane i wyświetlane dla każdej pozycji (towaru) dokumentu Konfiguracja systemu umożliwia ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych informacji. USTALANE: Ilość sprzedawana/zamawiana (z kontrolą dostępnego zapasu) Rabat procentowy dla pozycji (domyślnie rabat ustalony w nagłówku) Upust wartościowy dla pozycji Cena transakcji netto (z uwzględnieniem rabatu/upustu) Cena transakcji brutto (z uwzględnieniem rabatu/upustu) Opis (uwagi tekstowe do pozycji) WYŚWIETLANE: Cena zakupu (opcjonalnie) Marża procentowa (cena transakcji w stosunku do ceny zakupu, opcjonalnie) Cena wyjściowa (katalogowa, jeden z 4 poziomów cen) Historia (informacje o ostatniej transakcji wskazanym towarem z klientem wybranym na dokumencie) Podczas specyfikacji pozycji program automatycznie wykorzystuje wszystkie informacje przekazane do aplikacji w systemie rabatowym opisanym w części I.5 i na ich podstawie ustala cenę danego towaru dla klienta. Ręczna zmiana ceny, rabaty oraz upustu powoduje natychmiastowe automatyczne przeliczenie wszystkich pozostałych parametrów. 4. Poprawa i usuwanie dokumentów Aplikacja posiada funkcjonalność zarówno poprawiania jak i usuwania zatwierdzonych dokumentów. Istnieje jednak możliwość konfiguracyjna zablokowania tej funkcjonalności dla poszczególnych typów dokumentów (np. KP). Możliwe jest też zezwolenie na poprawę lub usunięcie jedynie ostatniego zatwierdzonego dokumentu.

6 III RAPORTY 1. Raporty zbiorcze Zawierają podsumowanie pracy przedstawiciela w okresie dziennym, miesięcznym i rocznym. Wykaz najważniejszych informacji: Liczba dokumentów Wartość sumaryczna netto Wartość sumaryczna brutto Kwota przyjętej gotówki Wyżej wymienione informacje są wyświetlane w rozbiciu na poszczególne typy dokumentów oraz jako sumy. 2. Raporty szczegółowe Raport dzienny umożliwia również wgląd w szczegółowe zestawienia dokumentów różnego typu. Lista raportów szczegółowych: Faktury Paragony Dowody dostaw Sprzedaż (Faktury+Paragony+Dowody dostaw) Zamówienia Obrót (Sprzedaż+Zamówienia) Dowody KP Gotówka (wszystkie dokumenty mające wpływ na stan kasy, raport kasowy)

7 IV FISKALIZACJA esale umożliwia fiskalizację paragonów paragonów przy wykorzystaniu mobilnej drukarki fiskalnej Vega Mobile. Komunikacja z drukarką odbywa się poprzez Bluetooth. Rozbudowana konfiguracja pozwala na dobór odpowiednich parametrów współpracy z urządzeniem, w tym zmianę strony kodowej. V WYDRUKI Wydruki różnego rodzaju mogą być realizowane na dowolnej drukarce posiadającej interfejs Bluetooth lub IrDA. Obsługiwane są wszystkie modele urządzeń drukujących w trybie tekstowym. Technologia wydruku jest obojętna (igłowa, termiczna, laserowa, atramentowa). Wszystkie wydruki dostosowane są do czterech szerokości: 40 znaków, 80 znaków, 132 znaki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że system sam włącza i wyłącza moduł Bluetooth palmtopa. Przedstawiciel nie musi zatem wykonywać ręcznie tej czynności. Energochłonny Bluetooth nie jest też cały czas włączony, co skutkuje mocnym wydłużeniem czasu pracy urządzenia pomiędzy ładowaniami. 1. Dokumenty Każdy dokument podczas zatwierdzania może zostać wydrukowany w dowolnej liczbie egzemplarzy. Również po zatwierdzeniu można ponownie wydrukować dowolny dokument. 2. Oferta Pełna lub zawężona lista towarów może zostać wydrukowana w formie oferty handlowej. Podczas drukowania należy podać poziom cen który zostanie umieszczony na wydruku. 3. Raport stanu towarów Pełna lub zawężona lista towarów może zostać wydrukowana w formie raportu ze stanami (zapasem) poszczególnych pozycji asortymentowych.

8 4. Raporty zbiorcze Można wydrukować wszystkie raporty zbiorcze (dzienny, miesięczny, roczny). 5. Raporty szczegółowe Również opisane w części III.2 raporty szczegółowe mogą być drukowane w formie zestawienia tabelarycznego. W szczególności istnieje możliwość wydrukowania tzw. Raportu kasowego. VI FIRMY System umożliwia obsługę do 10 niezależnych firm lub magazynów. Każda firma/magazyn synchronizuje się z odrębnie wskazanym serwerem wymiany danych. Posiada również indywidualną konfigurację, w tym dane sprzedawcy. Taka konstrukcja daje możliwość pracy przedstawiciela zarówno na rzecz kilu oddziałów firmy jak i wielu odrębnych firm. Każda z tych firm może korzystać z innego systemu ERP.

9 VII KONFIGURACJA System esale posiada ponad 200 parametrów konfiguracyjnych podzielonych na 12 odrębnych sekcji. Dzięki temu daje możliwość idealnego dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Poniżej omówiono ogólnie poszczególne grupy konfiguracyjne. 1. esale.ini Plik inicjujący. Definiuje podstawowe parametry pracy. Najważniejsze parametry: Wydruki Słowniki (typy dokumentów, płatności,...) Ograniczenia dostępu (rabaty, ceny, terminy,...) Grupy fiskalne Liczba i sposób obsługi firm Indeksy dodatkowe bazy danych 2. Konfiguracja główna Zestaw nadrzędnych parametrów konfiguracyjnych, między innymi: Parametry techniczne współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (drukarki, skanery) Sterowanie modułem Bluetooth Automatyczna archiwizacja danych 3. FTP Synchronizacja danych pomiędzy esale a aplikacją centralną odbywa się przy wykorzystaniu bardzo szybkiego i niezawodnego protokołu FTP. W sekcji tej ustalane są parametry logowania do serwera FTP. Można ustalić różne zestawy parametrów dla synchronizacji poprzez stację dokującą oraz internet (GPRS, UMTS, WiFi) 4. DialUp Synchronizacja przy wykorzystaniu transmisji pakietowej (GPRS, UMTS) wymaga

10 zdefiniowania w systemie operacyjnym stosownego połączenia. W sekcji tej ustalane są wszystkie parametry umożliwiające automatyczna założenie takiego połączenia. Dzięki temu nie ma już potrzeby posługiwania się anglojęzycznym interfejsem wbudowanym w system Windows Mobile. 5. Rabaty System rabatowy opisany w sekcji I.5 zawiera bardzo dużą liczbę informacji. W wielu przypadkach informacje te mogą się wzajemnie wykluczać. Parametry tej sekcji umożliwiają zdefiniowanie priorytetów rabatowania oraz zasady ich wzajemnego łączenia bądź wykluczania. 6. Skaner Aplikacja jest przygotowana do współpracy z wbudowanymi oraz zewnętrznymi czytnikami kodów kreskowych. Parametry tej sekcji pozwalają na optymalne wykorzystanie skanerów. Dzięki temu odczytanie kodu towaru powoduje jego automatyczne wyszukanie i otwarcie karty, a nawet wprowadzenie domyślnej ilości sprzedawanej/zamawianej. 7. Konfiguracja drukarki Dla prawidłowego drukowania z programu wymagane jest podanie szeregu parametrów umożliwiających współpracę z drukarką. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie dowolnego urządzenia z interfejsem Bluetooth lub IrDA drukującego w trybie tekstowym. W systemie predefiniowano wiele typowych rodzajów drukarek. W przypadku urządzeń innych niż predefiniowane należy ustalić takie parametry jak: Zestaw kodów sterujących Liczba linii na stronie Liczba linii do wysunięcia po zakończeniu wydruku Liczba znaków w linii Czasy opóźnienia 8. Konwersja drukarki Urządzenia drukujące mogą stosować wiele różnych stron kodowych podczas wydruku polskich znaków diakrytycznych. Dlatego też do aplikacji wprowadzono możliwość swobodnej konfiguracji stosownej strony poprzez odpowiednie mapowanie znaków. Predefiniowano też kilka najczęściej stosowanych zestawów, w tym zestawy umożliwiające drukowanie na urządzeniach pozbawionych polskich znaków diakrytycznych. 9. Konfiguracja drukarki fiskalnej Sekcja ta pozwala na wskazanie dowolnej informacji z kartoteki towaru która jest traktowana jako nazwa wysyłana do drukarki fiskalnej. Dodatkowo pozwala na podanie czasów opóźnień niezbędnych dla prawidłowej współpracy z urządzeniem fiskalizującym. 10. Konwersja drukarki fiskalnej Podobnie jak w przypadku drukarki fakturowej również drukarki fiskalne mogą stosować wiele różnych stron kodowych podczas wydruku polskich znaków diakrytycznych. Stosowna strona zazwyczaj jest różna w przypadku obu urządzeń. Sekcja ta pozwala na definicję odpowiedniego mapowania identycznie jak to opisano w sekcji VII.8

11 11. Układ Użytkownik ma możliwość dostosowania wyglądu każdej listy (towary, klienci,...) zgodnie z własnymi potrzebami. Edytor układu pozwala na: Zmianę kolejności kolumn Zmianę szerokości kolumn Wskazanie kolumny statusowej (wyświetlanej w górnej części ekranu) VIII NARZĘDZIA 1. Optymalizacja Mechanizm umożliwiający radykalne przyspieszenie działania systemu w przypadku dużych baz danych (powyżej 10 tysięcy rekordów w pojedynczej tablicy). Jest to unikatowe rozwiązanie niestosowane przez żadnego innego producenta. Zaleca się okresowe (zazwyczaj co miesiąc) stosowanie tej funkcji. 2. Zdalny pulpit Narzędzie pozwalające na sterowanie palmtopem z komputera stacjonarnego (PC). Ułatwia zdecydowanie serwisowanie oprogramowania. Można go wykorzystywać również podczas połączenia przy wykorzystaniu telefonii komórkowej oraz WiFi. 3. Archiwizacja i odtwarzanie danych Funkcje kopiowania na kartę pamięci oraz odtwarzania z niej aktualnej bazy danych. Dzięki nim istnieje 100% gwarancja zachowania wszelkich istotnych informacji w przypadku awarii palmtopa. System posiada również wbudowany mechanizm automatycznej archiwizacji danych po zatwierdzeniu każdego dokumentu, bez potrzeby wykonywania przez użytkownika jakichkolwiek dodatkowych czynności. 4. Archiwizacja i odtwarzanie aplikacji W przypadku trwałego uszkodzenia palmtopa zazwyczaj następuje nieodwracalna utrata zarówno wszystkich danych jak i konfiguracji systemu. esale posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed tego typu zdarzeniami. Cały system może zostać zarchiwizowany na karcie pamięci. Po jej przeniesieniu do nowego urządzenia następuje

12 automatyczny proces ponownej instalacji programu, a następnie wszystkie dane, pliki oraz konfiguracja są odtwarzane. Ponowne uruchomienie systemu w niezmienionym stanie trwa kilka minut. IX KOMUNIKACJA Jak już wyżej wspomniano, synchronizacja danych pomiędzy esale a aplikacją centralną odbywa się przy wykorzystaniu protokołu FTP. W obydwu kierunkach przesyłane są skompresowane pliki tekstowe, co gwarantuje minimalizację zarówno czasu transmisji jak i ilości przesyłanych danych. Odgrywa to niebagatelną rolę podczas synchronizacji przy wykorzystaniu telefonii komórkowej, gdyż opłata za transmisję jest wtedy zależna od ilości przesłanych danych. W każdym przypadku proces synchronizacji jest inicjowany i kontrolowany po stronie palmtopa. Dzięki temu wymiana danych odbywa się bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji czy też dodatkowych działań ze strony operatora w siedzibie firmy. Zarówno pobieranie danych z systemu centralnego ERP jak i wprowadzanie do niego dokumentów z palmtopa odbywa się całkowicie automatycznie. Wbudowane w system wielopoziomowe mechanizmy zabezpieczeń dają 100% gwarancję prawidłowej i pewnej synchronizacji. Jak dotąd nigdy nie odnotowano utraty żadnych informacji. Synchronizacja danych poprzez internet nie wymaga posiadania w centrali stałego numeru IP, jak to ma miejsce na przykład w przypadku usługi Neostrada TP. Możliwe do wykorzystania sposoby transmisji to: GPRS, EDGE, UMTS, WiFi. Program esale w przypadku potrzeby synchronizacji poprzez internet sam ustanawia połączenie, a po zakończeniu trasmisji automatycznie się rozłącza. Niżej opisano trzy metody synchronizacji: 1. STACJA DOKUJĄCA Palmtop jest podłączany do stacji dokującej w siedzibie firmy. Dane transmitowane natychmiastowo za pośrednictwem systemu centralnego esync do aplikacji docelowej ERP

13 2. INTERNET BEZPOŚREDNIO Jeżeli firma posiada dostęp do internetu ze stałym numerem IP. Palmtop po połączeniu z internetem wymienia dane bezpośrednio, identycznie jak w przypadku stacji dokującej 3. INTERNET POŚREDNIO Jeżeli firma posiada dostęp do internetu bez stałego numerem IP. Palmtop po połączeniu z internetem wymienia dane za pośrednictwem publicznego serwera FTP. Synchronizator danych (element systemu centralnego esync) w siedzibie firmy monitoruje stan serwera i natychmiast przekazuje dane w obu kierunkach. X MENU Poruszanie się pomiędzy elementami aplikacji ułatwia przejrzysty i prosty w obsłudze system menu. Każde okno posiada również własne menu kontekstowe usytuowane w dolnej części ekranu. XI OBSŁUGA LIST Wszystkie wyświetlane w aplikacji listy (klienci, towary,...) obsługiwane są przy wykorzystaniu jednolitego, przejrzystego a jednocześnie bardzo zaawansowanego panela nawigacyjnego. Poniżej opisano jego podstawowe funkcje:

14 1. Linia statusowa Szeroki obszar w górnej części ekranu, wyświetlający pełne dane ze wskazanej podczas konfiguracji kolumny listy. Dla każdej listy może być to oczywiście inna kolumna. Dla przykładu w przypadku towarów może być to pełna nazwa. 2. Poruszanie się pomiędzy rekordami (liniami) Cztery przyciski umożliwiające przejście do: Pierwszego rekordu listy Następnego rekordu listy Poprzedniego rekordu listy Ostatniego rekordu listy 3. Poruszanie się pomiędzy stronami Dzięki zastosowaniu zaawansowanego mechanizmu stronicowania wyświetlanie informacji na listach jest niezwykle szybkie. Poruszanie się pomiędzy stronami (każda strona wyświetla 10 rekordów/linii) umożliwiają cztery przyciski: Pierwsza strona listy Następna strona listy Poprzednia strona listy Ostatnia strona listy 4. Wyszukiwanie Wewnątrz każdej listy istnieje możliwość wyszukiwania. Wyszukiwanie można realizować korzystając z dowolnej kolumny. Wystarczy zaznaczyć stosowną kolumnę i nacisnąć przycisk ZDAJDŹ. System umożliwia wyszukiwanie kontekstowe (czyli odnajdywanie rekordu zawierającego podany tekst w dowolnym miejscu wewnątrz wskazanej kolumny). Możliwe jest też wyszukiwanie rekordów zawierających kilka wskazanych fraz. 5. Filtrowanie Umożliwia zawężenie wyświetlanej listy do rekordów spełniających podany warunek. Podobnie jak w przypadku wyszukiwania filtrowanie można realizować korzystając z dowolnej kolumny. Wystarczy zaznaczyć stosowną kolumnę i nacisnąć przycisk FILTRUJ. System umożliwia filtrowanie kontekstowe (czyli wybranie rekordów zawierających podany tekst w dowolnym miejscu wewnątrz wskazanej kolumny). Możliwe jest też filtrowanie rekordów zawierających kilka wskazanych fraz. 6. Szybki filtr Niektóre listy posiadają predefiniowaną listę najczęściej wykorzystywanych filtrów. Przykładowo na liście towarów naciśnięcie przyciski F.LISTA powoduje wyświetlenie listy wszystkich grup asortymentowych. Wskazanie konkretnej grupy powoduje szybkie wyfiltrowanie (zawężenie) z listy towarów do pozycji z podanej grupy. Filtry mechanizmu są definiowane dla każdej listy odrębnie w systemie centralnym esync.

15 XII INFORMACJE TECHNICZNE W ostatniej części przedstawiono kilka przykładowych danych liczbowych obrazujących możliwości systemu esale. Wszystkie testy przeprowadzono celowo na nieco starszym urządzeniu, wyposażonym w procesor 266 MHz oraz RAM 64 MB. Wyniki pokazują wyraźnie, że do sprawnego korzystania z aplikacji nie trzeba kupować drogich palmtopów z bardzo szybkim procesorem. Wystarczają urządzenia średniej klasy. PRZYKŁAD I Towary 1500 pozycji Klienci 200 pozycji Rozrachunki 100 pozycji Operacja Pobranie pełnych danych z systemu centralnego (całkowity rozmiar 130 kb) Wysłanie jednego zamówienia (40 pozycji) do systemu centralnego (całkowity rozmiar 1 kb) Pełna synchronizacja danych (pobranie i wysłanie danych) Wyświetlenie listy towarów Skok do pierwszego/ostatniego towaru Wyszukanie towaru z tekstem na początku nazwy Wyszukanie towaru z tekstem wewnątrz nazwy Wyszukanie towaru z trzema tekstami wewnątrz nazwy Wyfiltrowanie towarów z tekstem na początku nazwy (30 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z tekstem wewnątrz nazwy (60 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z trzema tekstami wewnątrz nazwy (5 pozycji) Wyfiltrowanie grupy towarowej (60 pozycji) Rozpoczęcie nowego dokumentu Otwarcie karty towaru na dokumencie (z przeliczeniem wszystkich rabatów i cen) Zatwierdzenie dokumentu (40 pozycji) Czas 30 s 10 s 40 s 1 s 1.5 s 1 s 1.5 s 3 s 9 s PRZYKŁAD II Towary 5500 pozycji Klienci 150 pozycji Rozrachunki 200 pozycji Operacja Pobranie pełnych danych z systemu centralnego (całkowity rozmiar 220 kb) Wysłanie jednego zamówienia (40 pozycji) do systemu centralnego (całkowity rozmiar 1 kb) Pełna synchronizacja danych (pobranie i wysłanie danych) Wyświetlenie listy towarów Skok do pierwszego/ostatniego towaru Wyszukanie towaru z tekstem na początku nazwy Czas 110 s 10 s 120 s 1 s

16 Wyszukanie towaru z tekstem wewnątrz nazwy Wyszukanie towaru z trzema tekstami wewnątrz nazwy Wyfiltrowanie towarów z tekstem na początku nazwy (70 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z tekstem wewnątrz nazwy (10 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z trzema tekstami wewnątrz nazwy (5 pozycji) Wyfiltrowanie grupy towarowej (60 pozycji) Rozpoczęcie nowego dokumentu Otwarcie karty towaru na dokumencie Zatwierdzenie dokumentu (40 pozycji) 2 s 2.5 s 1.5 s 2.5 s 3 s 1 s 4 s 14 s

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile

Instrukcja obsługi. esale Windows Mobile Instrukcja obsługi esale Windows Mobile Spis treści 1 Pierwsze uruchomienie palmtopa...4 1.1 Procedura kalibracji...4 2 Instalacja programu esale...4 2.1 Instalacja w Microsoft ActiveSynca...4 2.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi esync

Instrukcja obsługi esync Instrukcja obsługi esync Spis treści 1 System centralny esync...3 2 Zarządca aplikacji MSC Application Manager...7 3 Konwerter danych...12 4 Synchronizator danych FTP...25 5 Zarządca komunikatów MSC Msg

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl

Layout, prace wydawnicze: CeDeWu Sp. z o.o., ul. Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa www.cedewu.pl www.4books.pl Microsoft Windows, Microsoft SQL Server to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation WF-MAG dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-KaPeR dla Windows, WF-Fakturka to zastrzeżone znaki towarowe Asseco

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką Program do kompleksowego zarządzania apteką Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika programu InfofarmApteka+ Wersja marzec 2014 roku (v.10) Zespół redakcyjny: Bogdan Sypień Ryszard Skotarski Łukasz

Bardziej szczegółowo