LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale"

Transkrypt

1 LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale I. KARTOTEKI I DANE 1. KONFIGURACJA Informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji, między innymi: Dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP, REGON, konto bankowe) Dane przedstawiciela handlowego Szablony numeracji dokumentów różnego typu Serie numeracji dokumentów różnego typu Numeratory dokumentów różnego typu 2. KLIENCI Lista klientów wraz ze szczegółowymi danymi teleadresowymi oraz biznesowymi. Może zawierać zarówno wszystkich klientów jak podzbiór zawężony do kontrahentów obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego. Aplikacja umożliwia również zakładanie kartotek nowych klientów. Wykaz najważniejszych informacji: Kod unikalny Skrót Nazwa Adres (kod pocztowy, miejscowość, adres) Nip Grupa Forma płatności Termin płatności Poziom cen Rabat procentowy Limit zadłużenia

2 Zadłużenie aktualne 3. TOWARY Lista asortymentowa. Może zawierać zarówno wszystkie towary jak i podzbiór zawężony do towarów którymi może handlować dany przedstawiciel. Wykaz najważniejszych informacji: Kod unikalny Skrót Nazwa Kod paskowy Grupa Producent Jednostka miary Stawka VAT Opakowanie zbiorcze SWW lub KwiU Stan (zapas) Cena zakupu/minimalna (opcjonalnie) Cena promocyjna (gazetkowa) Ceny sprzedaży (cztery) 4. ROZRACHUNKI Lista należności (niezapłaconych faktur) związana z klientami przesłanymi do programu. Wykaz najważniejszych informacji: Numer pełny dokumentu Kod klienta Data wystawienia Termin zapłaty Wartość początkowa Kwota pozostała do zapłaty 5. RABATY Pełny system rabatowo/cenowy odzwierciedlający politykę sprzedaży stosowaną przez firmę. System ten zawiera informacje zarówno o rabatach procentowych (z uwzględnieniem wyjściowego poziomu cen) jak i stałych cenach na towary dla konkretnych klientów lub ich grup. Struktura systemu: Poziom cen ustalony dla klienta (jeden z 4 poziomów z kartoteki towaru) Rabat procentowy indywidualny klienta Cena stała towaru (gazetka) Rabat procentowy dla wszystkich klientów na towar Rabat procentowy dla grupy klientów na towar Rabat procentowy dla klienta na towar Cena stała dla wszystkich klientów na towar Cena stała dla grupy klientów na towar Cena stała dla klienta na towar Rabat procentowy dla wszystkich klientów na grupę towarów Rabat procentowy dla grupy klientów na grupę towarów

3 Rabat procentowy dla klienta na grupę towarów Dane przekazywane do aplikacji: Kod klienta lub grupy klientów Kod towaru lub grupy towarów Cena ustalona Rabat procentowy Wyjściowy poziom cen dla rabatu 6. HISTORIA Informacje historyczne dotyczące sprzedaży oraz zamówień. Informacje dotyczą ostatniej transakcji danym towarem z danym klientem: Data transakcji Ilość towaru Cena 7. ANKIETY Szablony ankiet zawierające różnego rodzaju pytania wraz z możliwymi odpowiedziami. Przedstawiciel podczas wizyty u klienta może przeprowadzić badanie ankieterskie na podstawie odpowiedniego szablonu ankiety. 8. KOMUNIKATY Pliki w różnym formacie zawierające informacje dodatkowe dla przedstawiciela (na przykład planowane promocje, zdjęcia artykułów promocyjnych, mapy dojazdu). Pliki te są przekazywane za pomocą systemu centralnego przez osobę zarządzającą przedstawicielami. Dopuszczalne formaty plików: Zdjęcia Grafika Strony WWW Dokumenty tekstowe Dokumenty Word Arkusze Excell 9. ZADANIA Plan działań przedstawiciela na następne dni. Przedstawiciel planuje swoją przyszłą aktywność wprowadzając następujące informacje: Klient u którego planowana jest wizyta Planowany termin wizyty (data i godzina) Czas automatycznego powiadomienia o zaplanowanej wizycie Rodzaj dokumentu do zrealizowania Uwagi

4 II DOKUMENTY 1. Lista typów dokumentów obsługiwanych przez aplikację esale Konfiguracja systemu umożliwia ograniczenie listy typów dokumentów zgodnie z potrzebami użytkownika. Pełna lista typów: FK - faktura VAT PR - paragon (w tym fiskalny) DD - dowód dostawy (wydanie zewnętrzne) ZA - zamówienie klienta KP - kasa przyjmie (pobranie gotówki za należność klienta) WIZ - wizyta (odnotowanie wizyty nieproduktywnej) MP - przesunięcie międzymagazynowe plus ( magazyn przyjął) MW - przesunięcie międzymagazynowe minus ( magazyn wydał) ZP - zapotrzebowanie na towar 2. Informacje ustalane i wyświetlane w nagłówku dokumentu Konfiguracja systemu umożliwia ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych informacji. USTALANE: Forma płatności (gotówka, kredyt, przelew) Termin płatności Forma realizacji zamówienia (faktura, paragon, dowód dostawy) Termin realizacji zamówienia Poziom cen stosowanych na dokumencie (4 poziomy) Rabat procentowy na cały dokument Sposób liczenia (od netto, od brutto) Generowanie (automatyczne tworzenie dokumentu na podstawie historii) Uwagi (dowolny komentarz tekstowy) WYŚWIETLANE: Wartość netto dokumentu

5 Wartość brutto dokumentu Marża osiągnięta na całym dokumencie Forma i termin płatności, poziom cen oraz rabat pobierane są automatycznie z kartoteki wskazanego na dokumencie klienta. 3. Informacje ustalane i wyświetlane dla każdej pozycji (towaru) dokumentu Konfiguracja systemu umożliwia ograniczenie dostępu użytkownika do poszczególnych informacji. USTALANE: Ilość sprzedawana/zamawiana (z kontrolą dostępnego zapasu) Rabat procentowy dla pozycji (domyślnie rabat ustalony w nagłówku) Upust wartościowy dla pozycji Cena transakcji netto (z uwzględnieniem rabatu/upustu) Cena transakcji brutto (z uwzględnieniem rabatu/upustu) Opis (uwagi tekstowe do pozycji) WYŚWIETLANE: Cena zakupu (opcjonalnie) Marża procentowa (cena transakcji w stosunku do ceny zakupu, opcjonalnie) Cena wyjściowa (katalogowa, jeden z 4 poziomów cen) Historia (informacje o ostatniej transakcji wskazanym towarem z klientem wybranym na dokumencie) Podczas specyfikacji pozycji program automatycznie wykorzystuje wszystkie informacje przekazane do aplikacji w systemie rabatowym opisanym w części I.5 i na ich podstawie ustala cenę danego towaru dla klienta. Ręczna zmiana ceny, rabaty oraz upustu powoduje natychmiastowe automatyczne przeliczenie wszystkich pozostałych parametrów. 4. Poprawa i usuwanie dokumentów Aplikacja posiada funkcjonalność zarówno poprawiania jak i usuwania zatwierdzonych dokumentów. Istnieje jednak możliwość konfiguracyjna zablokowania tej funkcjonalności dla poszczególnych typów dokumentów (np. KP). Możliwe jest też zezwolenie na poprawę lub usunięcie jedynie ostatniego zatwierdzonego dokumentu.

6 III RAPORTY 1. Raporty zbiorcze Zawierają podsumowanie pracy przedstawiciela w okresie dziennym, miesięcznym i rocznym. Wykaz najważniejszych informacji: Liczba dokumentów Wartość sumaryczna netto Wartość sumaryczna brutto Kwota przyjętej gotówki Wyżej wymienione informacje są wyświetlane w rozbiciu na poszczególne typy dokumentów oraz jako sumy. 2. Raporty szczegółowe Raport dzienny umożliwia również wgląd w szczegółowe zestawienia dokumentów różnego typu. Lista raportów szczegółowych: Faktury Paragony Dowody dostaw Sprzedaż (Faktury+Paragony+Dowody dostaw) Zamówienia Obrót (Sprzedaż+Zamówienia) Dowody KP Gotówka (wszystkie dokumenty mające wpływ na stan kasy, raport kasowy)

7 IV FISKALIZACJA esale umożliwia fiskalizację paragonów paragonów przy wykorzystaniu mobilnej drukarki fiskalnej Vega Mobile. Komunikacja z drukarką odbywa się poprzez Bluetooth. Rozbudowana konfiguracja pozwala na dobór odpowiednich parametrów współpracy z urządzeniem, w tym zmianę strony kodowej. V WYDRUKI Wydruki różnego rodzaju mogą być realizowane na dowolnej drukarce posiadającej interfejs Bluetooth lub IrDA. Obsługiwane są wszystkie modele urządzeń drukujących w trybie tekstowym. Technologia wydruku jest obojętna (igłowa, termiczna, laserowa, atramentowa). Wszystkie wydruki dostosowane są do czterech szerokości: 40 znaków, 80 znaków, 132 znaki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że system sam włącza i wyłącza moduł Bluetooth palmtopa. Przedstawiciel nie musi zatem wykonywać ręcznie tej czynności. Energochłonny Bluetooth nie jest też cały czas włączony, co skutkuje mocnym wydłużeniem czasu pracy urządzenia pomiędzy ładowaniami. 1. Dokumenty Każdy dokument podczas zatwierdzania może zostać wydrukowany w dowolnej liczbie egzemplarzy. Również po zatwierdzeniu można ponownie wydrukować dowolny dokument. 2. Oferta Pełna lub zawężona lista towarów może zostać wydrukowana w formie oferty handlowej. Podczas drukowania należy podać poziom cen który zostanie umieszczony na wydruku. 3. Raport stanu towarów Pełna lub zawężona lista towarów może zostać wydrukowana w formie raportu ze stanami (zapasem) poszczególnych pozycji asortymentowych.

8 4. Raporty zbiorcze Można wydrukować wszystkie raporty zbiorcze (dzienny, miesięczny, roczny). 5. Raporty szczegółowe Również opisane w części III.2 raporty szczegółowe mogą być drukowane w formie zestawienia tabelarycznego. W szczególności istnieje możliwość wydrukowania tzw. Raportu kasowego. VI FIRMY System umożliwia obsługę do 10 niezależnych firm lub magazynów. Każda firma/magazyn synchronizuje się z odrębnie wskazanym serwerem wymiany danych. Posiada również indywidualną konfigurację, w tym dane sprzedawcy. Taka konstrukcja daje możliwość pracy przedstawiciela zarówno na rzecz kilu oddziałów firmy jak i wielu odrębnych firm. Każda z tych firm może korzystać z innego systemu ERP.

9 VII KONFIGURACJA System esale posiada ponad 200 parametrów konfiguracyjnych podzielonych na 12 odrębnych sekcji. Dzięki temu daje możliwość idealnego dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Poniżej omówiono ogólnie poszczególne grupy konfiguracyjne. 1. esale.ini Plik inicjujący. Definiuje podstawowe parametry pracy. Najważniejsze parametry: Wydruki Słowniki (typy dokumentów, płatności,...) Ograniczenia dostępu (rabaty, ceny, terminy,...) Grupy fiskalne Liczba i sposób obsługi firm Indeksy dodatkowe bazy danych 2. Konfiguracja główna Zestaw nadrzędnych parametrów konfiguracyjnych, między innymi: Parametry techniczne współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (drukarki, skanery) Sterowanie modułem Bluetooth Automatyczna archiwizacja danych 3. FTP Synchronizacja danych pomiędzy esale a aplikacją centralną odbywa się przy wykorzystaniu bardzo szybkiego i niezawodnego protokołu FTP. W sekcji tej ustalane są parametry logowania do serwera FTP. Można ustalić różne zestawy parametrów dla synchronizacji poprzez stację dokującą oraz internet (GPRS, UMTS, WiFi) 4. DialUp Synchronizacja przy wykorzystaniu transmisji pakietowej (GPRS, UMTS) wymaga

10 zdefiniowania w systemie operacyjnym stosownego połączenia. W sekcji tej ustalane są wszystkie parametry umożliwiające automatyczna założenie takiego połączenia. Dzięki temu nie ma już potrzeby posługiwania się anglojęzycznym interfejsem wbudowanym w system Windows Mobile. 5. Rabaty System rabatowy opisany w sekcji I.5 zawiera bardzo dużą liczbę informacji. W wielu przypadkach informacje te mogą się wzajemnie wykluczać. Parametry tej sekcji umożliwiają zdefiniowanie priorytetów rabatowania oraz zasady ich wzajemnego łączenia bądź wykluczania. 6. Skaner Aplikacja jest przygotowana do współpracy z wbudowanymi oraz zewnętrznymi czytnikami kodów kreskowych. Parametry tej sekcji pozwalają na optymalne wykorzystanie skanerów. Dzięki temu odczytanie kodu towaru powoduje jego automatyczne wyszukanie i otwarcie karty, a nawet wprowadzenie domyślnej ilości sprzedawanej/zamawianej. 7. Konfiguracja drukarki Dla prawidłowego drukowania z programu wymagane jest podanie szeregu parametrów umożliwiających współpracę z drukarką. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie dowolnego urządzenia z interfejsem Bluetooth lub IrDA drukującego w trybie tekstowym. W systemie predefiniowano wiele typowych rodzajów drukarek. W przypadku urządzeń innych niż predefiniowane należy ustalić takie parametry jak: Zestaw kodów sterujących Liczba linii na stronie Liczba linii do wysunięcia po zakończeniu wydruku Liczba znaków w linii Czasy opóźnienia 8. Konwersja drukarki Urządzenia drukujące mogą stosować wiele różnych stron kodowych podczas wydruku polskich znaków diakrytycznych. Dlatego też do aplikacji wprowadzono możliwość swobodnej konfiguracji stosownej strony poprzez odpowiednie mapowanie znaków. Predefiniowano też kilka najczęściej stosowanych zestawów, w tym zestawy umożliwiające drukowanie na urządzeniach pozbawionych polskich znaków diakrytycznych. 9. Konfiguracja drukarki fiskalnej Sekcja ta pozwala na wskazanie dowolnej informacji z kartoteki towaru która jest traktowana jako nazwa wysyłana do drukarki fiskalnej. Dodatkowo pozwala na podanie czasów opóźnień niezbędnych dla prawidłowej współpracy z urządzeniem fiskalizującym. 10. Konwersja drukarki fiskalnej Podobnie jak w przypadku drukarki fakturowej również drukarki fiskalne mogą stosować wiele różnych stron kodowych podczas wydruku polskich znaków diakrytycznych. Stosowna strona zazwyczaj jest różna w przypadku obu urządzeń. Sekcja ta pozwala na definicję odpowiedniego mapowania identycznie jak to opisano w sekcji VII.8

11 11. Układ Użytkownik ma możliwość dostosowania wyglądu każdej listy (towary, klienci,...) zgodnie z własnymi potrzebami. Edytor układu pozwala na: Zmianę kolejności kolumn Zmianę szerokości kolumn Wskazanie kolumny statusowej (wyświetlanej w górnej części ekranu) VIII NARZĘDZIA 1. Optymalizacja Mechanizm umożliwiający radykalne przyspieszenie działania systemu w przypadku dużych baz danych (powyżej 10 tysięcy rekordów w pojedynczej tablicy). Jest to unikatowe rozwiązanie niestosowane przez żadnego innego producenta. Zaleca się okresowe (zazwyczaj co miesiąc) stosowanie tej funkcji. 2. Zdalny pulpit Narzędzie pozwalające na sterowanie palmtopem z komputera stacjonarnego (PC). Ułatwia zdecydowanie serwisowanie oprogramowania. Można go wykorzystywać również podczas połączenia przy wykorzystaniu telefonii komórkowej oraz WiFi. 3. Archiwizacja i odtwarzanie danych Funkcje kopiowania na kartę pamięci oraz odtwarzania z niej aktualnej bazy danych. Dzięki nim istnieje 100% gwarancja zachowania wszelkich istotnych informacji w przypadku awarii palmtopa. System posiada również wbudowany mechanizm automatycznej archiwizacji danych po zatwierdzeniu każdego dokumentu, bez potrzeby wykonywania przez użytkownika jakichkolwiek dodatkowych czynności. 4. Archiwizacja i odtwarzanie aplikacji W przypadku trwałego uszkodzenia palmtopa zazwyczaj następuje nieodwracalna utrata zarówno wszystkich danych jak i konfiguracji systemu. esale posiada wbudowane mechanizmy zabezpieczające przed tego typu zdarzeniami. Cały system może zostać zarchiwizowany na karcie pamięci. Po jej przeniesieniu do nowego urządzenia następuje

12 automatyczny proces ponownej instalacji programu, a następnie wszystkie dane, pliki oraz konfiguracja są odtwarzane. Ponowne uruchomienie systemu w niezmienionym stanie trwa kilka minut. IX KOMUNIKACJA Jak już wyżej wspomniano, synchronizacja danych pomiędzy esale a aplikacją centralną odbywa się przy wykorzystaniu protokołu FTP. W obydwu kierunkach przesyłane są skompresowane pliki tekstowe, co gwarantuje minimalizację zarówno czasu transmisji jak i ilości przesyłanych danych. Odgrywa to niebagatelną rolę podczas synchronizacji przy wykorzystaniu telefonii komórkowej, gdyż opłata za transmisję jest wtedy zależna od ilości przesłanych danych. W każdym przypadku proces synchronizacji jest inicjowany i kontrolowany po stronie palmtopa. Dzięki temu wymiana danych odbywa się bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji czy też dodatkowych działań ze strony operatora w siedzibie firmy. Zarówno pobieranie danych z systemu centralnego ERP jak i wprowadzanie do niego dokumentów z palmtopa odbywa się całkowicie automatycznie. Wbudowane w system wielopoziomowe mechanizmy zabezpieczeń dają 100% gwarancję prawidłowej i pewnej synchronizacji. Jak dotąd nigdy nie odnotowano utraty żadnych informacji. Synchronizacja danych poprzez internet nie wymaga posiadania w centrali stałego numeru IP, jak to ma miejsce na przykład w przypadku usługi Neostrada TP. Możliwe do wykorzystania sposoby transmisji to: GPRS, EDGE, UMTS, WiFi. Program esale w przypadku potrzeby synchronizacji poprzez internet sam ustanawia połączenie, a po zakończeniu trasmisji automatycznie się rozłącza. Niżej opisano trzy metody synchronizacji: 1. STACJA DOKUJĄCA Palmtop jest podłączany do stacji dokującej w siedzibie firmy. Dane transmitowane natychmiastowo za pośrednictwem systemu centralnego esync do aplikacji docelowej ERP

13 2. INTERNET BEZPOŚREDNIO Jeżeli firma posiada dostęp do internetu ze stałym numerem IP. Palmtop po połączeniu z internetem wymienia dane bezpośrednio, identycznie jak w przypadku stacji dokującej 3. INTERNET POŚREDNIO Jeżeli firma posiada dostęp do internetu bez stałego numerem IP. Palmtop po połączeniu z internetem wymienia dane za pośrednictwem publicznego serwera FTP. Synchronizator danych (element systemu centralnego esync) w siedzibie firmy monitoruje stan serwera i natychmiast przekazuje dane w obu kierunkach. X MENU Poruszanie się pomiędzy elementami aplikacji ułatwia przejrzysty i prosty w obsłudze system menu. Każde okno posiada również własne menu kontekstowe usytuowane w dolnej części ekranu. XI OBSŁUGA LIST Wszystkie wyświetlane w aplikacji listy (klienci, towary,...) obsługiwane są przy wykorzystaniu jednolitego, przejrzystego a jednocześnie bardzo zaawansowanego panela nawigacyjnego. Poniżej opisano jego podstawowe funkcje:

14 1. Linia statusowa Szeroki obszar w górnej części ekranu, wyświetlający pełne dane ze wskazanej podczas konfiguracji kolumny listy. Dla każdej listy może być to oczywiście inna kolumna. Dla przykładu w przypadku towarów może być to pełna nazwa. 2. Poruszanie się pomiędzy rekordami (liniami) Cztery przyciski umożliwiające przejście do: Pierwszego rekordu listy Następnego rekordu listy Poprzedniego rekordu listy Ostatniego rekordu listy 3. Poruszanie się pomiędzy stronami Dzięki zastosowaniu zaawansowanego mechanizmu stronicowania wyświetlanie informacji na listach jest niezwykle szybkie. Poruszanie się pomiędzy stronami (każda strona wyświetla 10 rekordów/linii) umożliwiają cztery przyciski: Pierwsza strona listy Następna strona listy Poprzednia strona listy Ostatnia strona listy 4. Wyszukiwanie Wewnątrz każdej listy istnieje możliwość wyszukiwania. Wyszukiwanie można realizować korzystając z dowolnej kolumny. Wystarczy zaznaczyć stosowną kolumnę i nacisnąć przycisk ZDAJDŹ. System umożliwia wyszukiwanie kontekstowe (czyli odnajdywanie rekordu zawierającego podany tekst w dowolnym miejscu wewnątrz wskazanej kolumny). Możliwe jest też wyszukiwanie rekordów zawierających kilka wskazanych fraz. 5. Filtrowanie Umożliwia zawężenie wyświetlanej listy do rekordów spełniających podany warunek. Podobnie jak w przypadku wyszukiwania filtrowanie można realizować korzystając z dowolnej kolumny. Wystarczy zaznaczyć stosowną kolumnę i nacisnąć przycisk FILTRUJ. System umożliwia filtrowanie kontekstowe (czyli wybranie rekordów zawierających podany tekst w dowolnym miejscu wewnątrz wskazanej kolumny). Możliwe jest też filtrowanie rekordów zawierających kilka wskazanych fraz. 6. Szybki filtr Niektóre listy posiadają predefiniowaną listę najczęściej wykorzystywanych filtrów. Przykładowo na liście towarów naciśnięcie przyciski F.LISTA powoduje wyświetlenie listy wszystkich grup asortymentowych. Wskazanie konkretnej grupy powoduje szybkie wyfiltrowanie (zawężenie) z listy towarów do pozycji z podanej grupy. Filtry mechanizmu są definiowane dla każdej listy odrębnie w systemie centralnym esync.

15 XII INFORMACJE TECHNICZNE W ostatniej części przedstawiono kilka przykładowych danych liczbowych obrazujących możliwości systemu esale. Wszystkie testy przeprowadzono celowo na nieco starszym urządzeniu, wyposażonym w procesor 266 MHz oraz RAM 64 MB. Wyniki pokazują wyraźnie, że do sprawnego korzystania z aplikacji nie trzeba kupować drogich palmtopów z bardzo szybkim procesorem. Wystarczają urządzenia średniej klasy. PRZYKŁAD I Towary 1500 pozycji Klienci 200 pozycji Rozrachunki 100 pozycji Operacja Pobranie pełnych danych z systemu centralnego (całkowity rozmiar 130 kb) Wysłanie jednego zamówienia (40 pozycji) do systemu centralnego (całkowity rozmiar 1 kb) Pełna synchronizacja danych (pobranie i wysłanie danych) Wyświetlenie listy towarów Skok do pierwszego/ostatniego towaru Wyszukanie towaru z tekstem na początku nazwy Wyszukanie towaru z tekstem wewnątrz nazwy Wyszukanie towaru z trzema tekstami wewnątrz nazwy Wyfiltrowanie towarów z tekstem na początku nazwy (30 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z tekstem wewnątrz nazwy (60 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z trzema tekstami wewnątrz nazwy (5 pozycji) Wyfiltrowanie grupy towarowej (60 pozycji) Rozpoczęcie nowego dokumentu Otwarcie karty towaru na dokumencie (z przeliczeniem wszystkich rabatów i cen) Zatwierdzenie dokumentu (40 pozycji) Czas 30 s 10 s 40 s 1 s 1.5 s 1 s 1.5 s 3 s 9 s PRZYKŁAD II Towary 5500 pozycji Klienci 150 pozycji Rozrachunki 200 pozycji Operacja Pobranie pełnych danych z systemu centralnego (całkowity rozmiar 220 kb) Wysłanie jednego zamówienia (40 pozycji) do systemu centralnego (całkowity rozmiar 1 kb) Pełna synchronizacja danych (pobranie i wysłanie danych) Wyświetlenie listy towarów Skok do pierwszego/ostatniego towaru Wyszukanie towaru z tekstem na początku nazwy Czas 110 s 10 s 120 s 1 s

16 Wyszukanie towaru z tekstem wewnątrz nazwy Wyszukanie towaru z trzema tekstami wewnątrz nazwy Wyfiltrowanie towarów z tekstem na początku nazwy (70 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z tekstem wewnątrz nazwy (10 pozycji) Wyfiltrowanie towarów z trzema tekstami wewnątrz nazwy (5 pozycji) Wyfiltrowanie grupy towarowej (60 pozycji) Rozpoczęcie nowego dokumentu Otwarcie karty towaru na dokumencie Zatwierdzenie dokumentu (40 pozycji) 2 s 2.5 s 1.5 s 2.5 s 3 s 1 s 4 s 14 s

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Formularz konfiguracji systemu esale

Formularz konfiguracji systemu esale Formularz konfiguracji systemu esale 1. Typy płatności Gotówka Przelew Kredyt Czek Należy zaznaczyć symbolem X wybrane typy płatności (ew. podać kolejność w jakiej mają być wyświetlane) 2. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec

Spis treści. SELLDROID mobilny handlowiec Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS SYSTEM SPRZEDAŻY FIS POS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS jest to system kasowy, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w sklepach detalicznych i punktach handlowych. Może również obsługiwać

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02

INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB. infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI MODUŁÓW FS-GASTRO FS-PUB (C) 2002-2009 FlySoft.pl www.flysoft.pl infolinia oraz pomoc techniczna tel. 014 / 698-20-02 Programy FS-Gastro/ FS-PUB są modułami rozbudowującym

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS

Dokumentacja techniczna Ekobilet POS Praca z drukarką fiskalną: 1. Do pracy konieczny jest komputer z systemem Windows XP/ Vista/ 7 oraz z dostępem do internetu. 2. Należy pobrać aplikację, które jest dostępna pod adresem: http://ekobilet.pl/ekobiletpos.zip

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket

Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket Integracja oprogramowania GASTRO z systemem Blue Pocket I. Wstęp 1. Czym jest blue pocket? blue pocket to mobilna aplikacja na telefony komórkowe - w szczególności smartfony, która umożliwia bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. Kolumna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputerów, sieci, Internetu. Technologia informatyczna wzbogaciła ludzkie życie w wielu dziedzinach. Z rozwoju tej technologii

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Android. Wersja: 1.0.14.3

Instrukcja obsługi. esale Android. Wersja: 1.0.14.3 Instrukcja obsługi esale Android Wersja: 1.0.14.3 X 2012 Spis treści 1 Okno główne programu esale...3 2 Menu główne...5 2.1 Ustawienia...6 2.1.1 Ustawienia ogólne...7 2.1.1.1 Resetowanie numeracji dokumentów...8

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4

Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4 Instrukcja obsługi systemu doładowań/płatności i migracji Obsługa stanowiskowa dla POS SAD ver. POS v 4 Spis treści: I. Wymagania sprzętowe II. Procedura przyjmowania płatności i doładowań w Punkcie Obsługi

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.com.pl www.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON 631234695 NIP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5.

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring transakcji POS zintegrowany z monitoringiem wideo.

Monitoring transakcji POS zintegrowany z monitoringiem wideo. Monitoring transakcji POS zintegrowany z monitoringiem wideo. Informacje podstawowe Monitoring wideo może służyć do sprawdzenia poprawności wydawanych towarów na stanowisku kasowym. W tym celu należy porównywać

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO WSZYSTKO.PL.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z WSZYSTKO.PL...

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt

System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt System zarządzania bazą danych lecznicy dla zwierząt WetKlinika Autorzy: Marek Synoradzki, 164740 Marek Wiewiórski, 164751 Rok studiów: III Wydział Informatyki i Zarządzania Prowadzący: Mgr Hanna Mazur

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo