Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT"

Transkrypt

1 ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka Poznań tel , fax nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON NIP BANK PKO III O/Poznań Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT wersja 1.3 Poznań, maj 2005 KASY I DRUKARKI FISKALNE KOMPUTERY I OPROGRAMOWANIE DLA HURTOWNI, MAGAZYNÓW I SKLEPÓW

2 Niniejsza dokumentacja opisuje współpracę programu ZBYT z systemem Akwizytor. Przedstawiciele handlowi wyposażeni w palmtopy pracujące pod kontolą systemu operacyjnego PocketPC 2003 i telefony komórkowe mogą przy pomocy systemu Akwizytor zbierać zamówienia od klientów i wysyłać je poprzez internet bezpośrednio na serwer hurtowni. Zamówienia są na żądanie operatora wprowadzane do rejestru zamówień w systemie ZBYT. Baza danych w jaką wyposażeni są w terenie akwizytorzy jest generowana przez program ZBYT. Akwizytorzy posiadają kompletną listę wszystkich towarów z centralnego magazynu hurtowni, listę obsługiwanych przez siebie klientów i ich zaległych płatności. Lista towarów obejmuje nazwę, stan magazynowy, standardową cenę sprzedaży. Akwizytorzy mogą pracować będąc nawet poza zasięgiem sieci komórkowej poprzez którą łączą się za swoją centralą. Istnieje również możliwość przekazywania zamówień z systemu Akwizytor do programu Zbyt poprzez bezpośrednie połączenie palmtopa z komputerem stacjonarnym w hurtowni kablem USB. 1. Akwizytorzy przedstawiciele handlowi. Mobilni pracownicy hurtowni muszą istnieć jako użytkownicy w programie Zbyt, umożliwia to ponadto wygodne naliczanie prowizji. Nie muszą jednak posiadać żadnych uprawnień do poszczególnych funkcji programu. Identyfikatory poszczególnych akwizytorów, ze względu na generowanie unikalnych plików tymczasowych muszą, mieć różne trzy pierwsze litery. Używając jako identyfikatorów np. imion pracowników trzeba o tym pamiętać. Ponieważ serwer odbierający zamówienia pracuje pod system operacyjnym Linux rozróżniającym duże i małe litery dla wygody konfiguracji warto przyjąć, że identyfikatory akwizytorów powinny zawierać tylko duże litery. Identyfikator nie może być dłuższy niż 8 znaków. W przypadku przekazywania danych przez USB konieczne jest aby identyfikatory akwizytorów miały dokładnie 8 znaków. W przypadku dużej liczby akwizytorów trudno uniknąć przypadku powtarzających się imion a i ze względów bezpieczeństwa lepiej byłoby stosować identyfikatory w postaci abstrakcyjnych ciągów liter i cyfr. (Identyfikatory są również używane do zdalnego logowania się na serwerze). Każdy z akwizytorów musi mieć przypisaną co najmniej jedną grupę klientów. Zamówienia zapisywane w programie Zbyt są automatycznie oznaczane wyróżnikiem sprzedaży faktury przypisanym do danego przedstawiciela handlowego. Wybierając z menu programu Serwis/konfiguracja/system Akwizytor lub Serwis/transmisja danych/system Akwizytor/konfiguracja a następnie polecenie akwizytorzy można sporządzić listę pracowników dla których program ma eksportować dane. Polecenie grupy towarów pozwala sporządzić listę eksportowanych grup towarowych. Do palmtopa nie musi być wysyłana cały asortyment towarów z hurtowni można wykluczyć poszczególne grupy. Obecnie możliwe jest przypisanie każdemu akwizytorowi innych grup towarów oraz wskazanie magazynu, z którego będą eksportowane kartoteki. Jeżeli w programie na palmtopie nie jest zaznaczona opcja własne towary to akwizytor pobiera wspólną listę towarów. W programie ZBYT klienci mogą być przypisanie do różnych grup. Jednym z kryteriów przypisania może być fakt obsługiwania przez jednego przedstawiciela handlowego.

3 Opcja klienci akwizytora umożliwia przypisanie do danego przedstawiciela handlowego kilku grup klientów. Dla każdego z akwizytorów eksportowane są dane klientów i listy niezapłaconych faktur tylko z przypisanych do niego grup. Do podziału wartości sprzedaży wg. dowolnego kryterium służą w programie Zbyt wyróżniki sprzedaży. Aby faktury wystawione na podstawie zamówienia pozyskanego przez danego akwizytora miały od razu odpowiedni wyróżnik można po wybraniu z menu polecenia wyróżniki akwizytora przypisać poszczególnym akwizytorom ich wyróżniki. Polecenie grupy towarów akwizytora umożliwia wyeksportowanie dla określonego akwizytora np. tylko dwóch wybranych grup. Po wybraniu z menu konfiguracyjnego polecenia magazyn akwizytora można wskazać z jakiego magazynu będą pobierane informacje o towarach dla określonego akwizytora. Korzystanie z dwóch ostatnich opcji jest sensowne tylko przy ustawieniu na palmtopie opcji towary własne.

4 2. Eksport danych Aby udostępnić akwizytorom aktualne dane towarów i klientów z menu Serwis/transmisja danych/system Akwizytor należy wybrać polecenie eksport bazy danych. Czynność tą należy wykonywać z częstotliwością zależną od uzgodnień w firmie. (np. raz dziennie przed zakończeniem pracy hurtowni). Po wybraniu tego polecenia program jednocześnie eksportuje dane dla wszystkich akwizytorów (przeznaczone do eksportu grupy towarów, informacje o klientach właściwe dla poszczególnych tras). W przypadku pobierania danych przez poszczególnych przedstawicieli handlowych w hurtowni przez połączenie kablem USB należy przełącznik serwer internetowy ustawić na NIE 3. Import zamówień W menu umożliwiającym eksport bazy danych jednocześnie znajdują się polecenia służące do importowania napływających zamówień do rejestru Zbytu. Po wybraniu polecenia import zamówień i wykonaniu go na ekranie pojawi się komunikat informujący o liczbie importowanych zamówień. Analogicznie jak w przypadku zamówień zapisywanych w hurtowni, zamówienia importowane z systemu Akwizytor można obejrzeć wybierając z menu programu polecenie Analizy/zamówień klientów.

5 W menu tym są umieszczone również polecenia umożliwiające rozliczenie pracy poszczególnych akwizytorów.

6 4. Realizacja zamówień. Aby wystawić fakturę na podstawie uprzednio przygotowanego zamówienia należy wybrać z menu polecenia Handel/realizacja zamówienia. Program Zbyt umożliwia odnalezienie i realizację zamówienia wg wybranego klienta, wg zapisanego w zamówieniu terminu realizacji i wg terminu realizacji zamówień z określonym wyróżnikiem sprzedaży. Po wybraniu z listy konkretnego zamówienia mamy gotową fakturę, którą możemy jednak dowolnie zmienić. Program Zbyt zaproponuje uwzględnienie na wszystkich pozycjach opustu przypisanego danemu klientowi. Po wystawieniu faktury program zadaje pytanie czy uznać zamówienie za zrealizowane?. Odpowiedź NIE umożliwia częściową realizację zamówienia za pomocą kilku faktur. Program przy kolejnych fakturach wystawianych z tego samego zamówienia będzie każdorazowo proponował zafakturowanie pozostałej części towaru. W sytuacji, gdy wyróżnik sprzedaży nie jest związany z akwizytorem tylko np. z trasą kierowcy dowożącego towar, który otrzymuje z tego tytułu prowizję, można skorzystać z polecenia przydział. Po jego wydaniu zostanie zaprezentowana lista zamówień z przewidywanym terminem realizacji na wybrany dzień. Po zaznaczeniu spacją grupy kilku zamówień i naciśnięciu [Enter] program umożliwi ustawienie na nich jednego wspólnego wyróżnika sprzedaży. Jeżeli wyróżnik sprzedaży jest związany z kierowcą to przed wystawieniem faktur można korzystając z opcji: Analizy/towarów/zamówienia wydrukować zbiorówkę umożliwiającą magazynowi szybkie przygotowanie towaru do wydania dla danego kierowcy i ewentualne stwierdzenie braków.

7 Analogicznie można wydrukować zbiorówkę towarów zamówionych przez określoną grupę klientów. Zestawienia te pokazują listy towarów tylko z zamówień niezrealizowanych (Uwaga: w przypadku częściowej realizacji zamówienia pozostawionego do dalszej realizacji program tego faktu nie może uwzględnić i wykaże wszystkie towary). Dostępne w tym samym menu polecenie ogółem pozwala na zbilansowanie zapasu posiadanych w magazynie towarów z zamówieniami klientów. Program wykazuje w tym zestawieniu stan towarów w magazynie w stosunku do poczynionych zamówień. Dodatnia wartość w kolumnie DO NABYCIA wskazuje na brak wystarczającej ilości towaru do zrealizowania wszystkich dotychczas złożonych zamówień klientów. 5. Rozliczanie pracy akwizytorów Zapisywane przez przedstawicieli handlowych uwagi na zamówieniach sporządzanych na palmtopie figurują jednocześnie jako notatki dotyczące poszczególnych klientów. Zestawienie Analizy/zamówień klientów/notatki pozwala odtworzyć historię wizyt akwizytora u wszystkich klientów. Jednocześnie chcąc poznać historię odwiedzin u konkretnego klienta można obejrzeć listę notatek dotyczących tego klienta w okienku umożliwiającym zmianę jego danych. Niezależnie od tego czy dany przedstawiciel handlowy obsługuje jedną czy kilka grup klientów zestawienia prezentowane po wybraniu z menu polecenia Analizy/zamówień klientów polecenia realizacja akwizytora pozwalają stwierdzić wielkość sprzedaży uzyskaną z zamówień pozyskanych przez konkretnego akwizytora.

8 Analogicznie można zestawić sprzedaż wykonaną w drodze realizacji zamówień oznaczonych określonym wyróżnikiem. W przypadku ścisłego powiązania akwizytora z jedną grupą klientów lub jednym wyróżnikiem sprzedaży można korzystać ze wszystkich zestawień prezentujących sprzedaż wg grup klientów lub wyróżników zarówno w układzie faktur jak i sprzedanych towarów. Zestawienie Analizy/zapłaty i wypłaty/wg wyróżnika pozwala wybrać wpłaty za faktury oznaczone określonym wyróżnikiem. Pozwala to np. uzależnić prowizję przedstawiciela handlowego od rzeczywistego wpływu gotówki za faktury wystawione z pozyskanych przez niego zamówień. 6. Konfiguracja programu. Dane eksportowane do systemu Akwizytor są umieszczane w katalogu określonym w pliku ZBYT.INI jako AkwPth np. AkwPth=E:\Akwizyt lub AKWPTH=C:\DOCUME~1\PIOTRBER\MOJEDO~1 W katalogu tym program Zbyt założy przy eksporcie bazy danych podkatalogi dla poszczególnych akwizytorów, a w tych podkatalogach umieści pliki z listami klientów i faktur (KLIENCI.TXT, FAKTURY.TXT). Pliki z bazą towarów (GRUPY.TXT i HURTOWNI.TXT) umieszczane są bezpośrednio w katalogu głównym systemu. Spływające zamówienia są lokowane w katalogu [Akwpth]\AllUsers\Upload katalog ten musi być założony w momencie instalacji systemu.

PROGRAM AKWIZYTOR v 1.4 system wsparcia dla przedstawiciela handlowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.0

PROGRAM AKWIZYTOR v 1.4 system wsparcia dla przedstawiciela handlowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA wersja 1.0 ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.com.pl www.albeco.poznan.pl tel. (61) 8420-027, fax 8420-228 nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON 631234695

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY

PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.poznan.pl www.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY ZBYT wersja 7.03-1 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pakiet Obsługi Zbytu

Pakiet Obsługi Zbytu Pakiet Obsługi Zbytu Wersja 6.XX Podręcznik użytkownika Biuro Projektowe OKOM ul.marcelińska 37/3, 60 357 Poznań tel/fax (0-61) 867-33-18 e-mail : biuro@okom.pl Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERITUM. Program Meritum. Meritum 2002-2009 FlySoft.pl edycja 2008-08-04 www.meritum.eun.pl

PROGRAM MERITUM. Program Meritum. Meritum 2002-2009 FlySoft.pl edycja 2008-08-04 www.meritum.eun.pl PROGRAM MERITUM I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Program Meritum 2 Meritum jest programem przeznaczonym do prowadzenia sprzedaży i obsługi magazynu (dostępność do danych funkcji jest uzależniona od wersji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany dla wersji 4.5 5.8

Zmiany dla wersji 4.5 5.8 Zmiany dla wersji 4.5 5.8 POLO OMEGA QUATRO (Suplement zbiorczy do Instrukcji Obsługi) River Jacek Bator Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36,

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36

ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl KONFIGURACJA Opcja służy do przystosowania uniwersalnego programu, jakim jest Aktyn, do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Small Business. Szybki start *

Small Business. Szybki start * Small Business Szybki start * * Broszura zawiera skrócony opis podstawowych elementów programu (stan na dzień 26.04.2010). Szczegółowa Instrukcja Obsługi dostępna jest w wersji elektronicznej na płycie

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA KLIENCI KORPORACYJNI Raciąż 2015 Spis treści Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 1.2. Instalacja czytnika kart... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo