INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę System partnerski na strony www wymaga zgłoszenia na adres Proszę wybrad adres:

2 SPRZEDAŻ BILETÓW AUTOBUSOWYCH

3 Wybieramy miejscowość która interesuje klienta Wybieramy datę wyjazdu, oraz datę powrotu w przypadku wyboru biletu dwustronnego Zaznaczamy, jeśli klient nie jest w stanie określić terminu powrotu

4 Jeśli klient wybrał bilet dwustronny, konieczne jest wybranie tego samego przewoźnika przy wyjeździe i powrocie. W przypadku, gdy cena sugerowana jest równa cenie zakupu, sprzedaż odbywa się wyłącznie z ceną pełną, agent otrzymuje prowizję ze sprzedaży po zakończeniu miesiąca.

5 Państwo decydują po jakiej cenie chcą sprzedać bilet Uzupełniamy dane klienta, pola w kolorze żółtym są polami obowiązkowymi. Wybieramy rodzaj biletu

6

7 PŁATNOŚĆ (Zarówno na stronie jak i przy sprzedaży za pomocą linków biletów, wybór płatności zawsze wygląda tak samo.) Zaznaczamy pole banku, w którym posiadamy konto firmowe Po wyborze danego banku klikamy dalej

8 Płatność przelewem automatycznym- po wyborze banku i kliknięciu przycisku dalej otworzy się okno logowania do banku. Należy zalogować się, dane do przelewu będą wypełnione, pozostaje tylko wykonanie przelewu. Płatność kartą- wpisujemy dane właściciela karty, po kliknięciu przycisku dalej wypełniamy dane z karty: Płatność przelewem ręcznym- po wyborze banku i kliknięciu przycisku dalej otworzy się dodatkowe okno z danymi do przelewu. Należy zalogować się na osobnej stronie do swojego banku i przepisać lub przekopiować dane do przelewu z wcześniej otwartego z danymi do przelewu okna. UWAGA!! Tytuł przelewu: p Tytuł przelewu należy wpisać tak, aby nie wkradły się żadne spacje, ponieważ weryfikacja płatności następuje automatycznie przez bank, po rozpoznaniu tytułu przelewu. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością należy skontaktować się z firmą Voyager.com.

9 Lista biletów Po kliknięciu w pole z numerem biletu, mamy możliwość podglądu oraz wydruku biletu Możemy również wykonać operacje na bilecie

10 Jeżeli znamy numer biletu i nazwisko klienta możemy skorzystać bezpośrednio z zakładek Należy uzupełnić pola

11 Po sprzedaży biletu można wydrukować następujące dokumenty:

12

13 W zakładce informacje znajdą Państwo odpowiedzi na zadawane najczęściej pytania oraz listę przewoźników dostępnych w "bilet on-line" z danymi teleadresowymi i numerami telefonów

14 SPRZEDAŻ KART EURO 26 oraz LEGITYMACJI ISIC Proszę wybrad adres:

15 Należy skorzystad z loginów uzyskanych od naszej firmy (dla każdego oddziału jest inny login) Dane biura na które obecnie jesteśmy zalogowani Proszę pamiętad, iż sprzedając karty za pośrednictwem strony rez.pl należy doliczyd prowizję(prowizja zależy tylko i wyłącznie od Paostwa). Wtedy należy podad klientowi cenę karty+ prowizję.

16 1. Wybieramy ofertę interesującą klienta Wybieramy ofertę interesującą klienta

17 2. Możemy zmienid na późniejszy okres ważności karty jeśli zażyczy sobie tego klient 3. * Wypełniamy dane klienta (pola w kolorze różowym są obowiązkowe, oraz co najmniej jeden numer telefonu) Jeśli klient został już wcześniej wprowadzony(kupił u nas kiedyś polisę)możemy odszukad jego danych w katalogu *UWAGA Jeśli klient chciałby odebrać kartę w Państwa oddziale, należy w miejscu adres korespondencyjny wpisać adres biura. Jeśli klient chce, aby karta została wysłana na inny adres niż zameldowania, również należy podać adres korespondencyjny. W przypadku karty ISIC należy dołączyć poświadczenie statusu ucznia/studenta oraz wgrać plik graficzny ze zdjęciem, które będzie umieszczone na legitymacji ISIC. Jeśli chodzi o kartę EURO 26, klient samodzielnie umieszcza zdjęcie na karcie po otrzymaniu przesyłki.

18 4.

19 5.PŁATNOŚĆ (Zarówno na stronie jak i przy sprzedaży za pomocą linków biletów i polis oraz kart wybór płatności zawsze wygląda tak samo.) Zaznaczamy pole banku, w którym posiadamy konto firmowe Po wyborze danego banku klikamy dalej

20 Płatność przelewem automatycznym- po wyborze banku i kliknięciu przycisku dalej otworzy się okno logowania do banku. Należy zalogować się, dane do przelewu będą wypełnione, pozostaje tylko wykonanie przelewu. Płatność kartą- wpisujemy dane właściciela karty, po kliknięciu przycisku dalej wypełniamy dane z karty: Płatność przelewem ręcznym- po wyborze banku i kliknięciu przycisku dalej otworzy się dodatkowe okno z danymi do przelewu. Należy zalogować się na osobnej stronie do swojego banku i przepisać lub przekopiować dane do przelewu z wcześniej otwartego z danymi do przelewu okna. UWAGA!! Tytuł przelewu: p Tytuł przelewu należy wpisać tak, aby nie wkradły się żadne spacje, ponieważ weryfikacja płatności następuje automatycznie przez bank, po rozpoznaniu tytułu przelewu. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością należy skontaktować się z firmą Voyager.com.

21 6. DRUK OPŁATY SERWISOWEJ W przypadku kart możemy wystawić klientowi druk opłaty serwisowej, jako dokument, iż klient zakupił u Państwa kartę(ponieważ karta zostanie wysłana do klienta do 5 dni roboczych listem poleconym priorytetowym). seria numer prowizja(np.5)

22

23 SPRZEDAŻ UBEZPIECZEŃ w systemie partnerskim Należy wybrad Towarzystwo Ubezpieczeniowe, interesujące klienta

24 Wybieramy sumę ubezpieczenia jaką życzy sobie klient Jeśli będą ubezpieczad Paostwo większą grupę osób, można pobrad plik Excela w którym należy wpisad dane klientów i następnie wybrad opcję Importuj z Excela oraz załączyd gotową listę. Jeśli lista została już wcześniej stworzona w innym pliku, proszę wybrad opcję pobierz szablon, następnie przekopiowad istniejącą już listę do pobranego szablonu Excela

25 Możemy dołączyć zwyżkę bądź zniżkę do ubezpieczenia. NP. Jeśli klient kupuje polisę TRAVEL i zamierza uprawiać turystykę kwalifikowaną(wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu)należy taką zwyżkę zaznaczyć. Nazwy skrótów zależą od ubezpieczyciela, na stronie przy wybranej zwyżce/zniżce podane zostały opisy.

26 Ubezpieczający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki. Ubezpieczony - osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia. Uposażony/uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego, wyznaczona imiennie przez ubezpieczonego. W razie nie wyznaczenia osoby uprawnionej, świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom. *Jeśli klient będzie osobom ubezpieczoną i sam opłaca za siebie składkę należy zaznaczyć w polu 1. jest ubezpieczającym. Proszę wydrukować sobie po 1 egzemplarzu Ogólnych Warunków Ubezpieczeń do konkretnych rodzajów, tak aby klient mógł zapoznać się z OWU ubezpieczyciela którego chciałby zakupić polisę. OWU mogą wydrukować Państwo korzystając z linków przesłanych przez naszą firmę. Płatność wygląda tak jak w przypadku kart (patrz pkt.5) Polisa elektroniczna po opłaceniu składki dostępna jest dla klienta do wydruku po adresem który wskazał klient.

27 ROZLICZENIA Z VOYAGER.COM HISTORIA SPRZEDAŻY ZA POMOCĄ LINKÓW SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM STRONY

28 Na początku miesiąca należy wstawić fakturę, wg poniższego wzoru i przesłać na adres firmy Voyager.com : Otrzymują Państwo prowizję za sprzedaż biletów, polis i kart za pośrednictwem linków oraz polis i biletów po cenie PEŁNEJ za pośrednictwem strony rez.pl. Karty oraz bilety sprzedane po obniżonej cenie nie wchodzą w rozliczenie z firmą Voyager, ponieważ Państwo sami ustalają swoją prowizję w momencie sprzedaży. Zespół Voyager.com / Voyager.com Sp. z o.o Katowice ul. Francuska 70, Tel.: (32) , , fax.: (32)

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1. SERWIS INTERNETOWY Regulamin korzystania z serwisu internetowego AB TRADING udostępnia swoim Klientom SERWIS INTERNETOWY (zwany dalej Serwisem ) służący zakładaniu rezerwacji, zakupowi biletów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

Rezerwacja krok po kroku

Rezerwacja krok po kroku Rezerwacja krok po kroku Wybór kraju wyjazdowego i docelowego Krok 1 Z listy rozwijanej wybierz: - kraj, z którego planujesz rozpocząć podróż - następnie kraj, do którego zamierzasz się udać - następnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IKW) biletów na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Warunkiem korzystania z Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28 S E R W I S WWW-MKP EKSPRES PIENIĘŻNY PRZEKAZ POCZTOWY D OKUMENTACJA U Ż YTKOWA M ARZEC 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4 1.1. Sprawdzenie stanu realizacji przekazu/zlecenia...

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie i konfiguracja

1. Logowanie i konfiguracja Spis treści: 1. Logowanie i konfiguracja -dla Explorera -dla Mozilla 2. Elementy systemu. - okno programu - przyciski nawigacyjne - tabela ofert (słownik skrótów) 3. Dodawanie ofert - nowa oferta i opcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji związanych z zamówieniem i realizacją rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon?

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon? Instrukcja zawierania umowy drogą elektroniczną I. W jaki sposób moŝna zawrzeć umowę ubezpieczenia? Przede wszystkim moŝesz bez zobowiązań wyliczyć orientacyjną wysokość składki ubezpieczeniowej Twojego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY

INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY INSTRUKCJA ZAWIERANIA UBEZPIECZEŃ PRZEZ PORTAL UBEZPIECZENIOWY Portal Ubezpieczeniowy jest narzędziem transakcyjnym służącym do samodzielnego zawierania ubezpieczeo przez Internet. Proces zakupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo