CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE"

Transkrypt

1 Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w kwietniu 214r. przystąpiło 94 uczniów klas trzecich (3GA, 3GB, 3GN). Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematycznoprzyrodniczej odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestawy zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Podczas egzaminu sprawdzano w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie wymagał od gimnazjalistów wykazania się umiejętnościami: analizy i interpretacji historycznej, wyszukiwania oraz porównywania informacji pozyskanych z różnych źródeł tekstów, map, tablic genealogicznych i ilustracji. Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 2 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz oraz na dobieranie. Tabela 1. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza i interpretacja III. Tworzenie narracji historycznej. 2. II. Analiza i interpretacja 3. II. Analiza i interpretacja 4. II. Analiza i interpretacja okręg Poziom wykonania zadania (w %) województwo szkoła 3GA 3GB 3GN 76,5% 74,69% 84% 87% 83% 83% 74,24% 74,27% 88% 97% 72% 94% 88,44% 88,44% 94% 93% 1% 89% 82,69% 82,9% 87% 87% 83% 91% 5. II. Analiza i interpretacja 81,% 83,39% 89% 93% 79% 94%

2 6. I. Chronologia 55,89% 54,93% 68% 69% 62% 73% 7. II. Analiza i interpretacja 75,12% 74,61% 86% 83% 86% 89% 8. II. Analiza i interpretacja 58,84% 56,49% 61% % 48% 73% 9. I. Chronologia 69,79% 67,% 82% 83% 83% 8% 1. I. Chronologia II. Analiza i interpretacja 55,96% 55,3% 59% % 47% 69% 11. I. Chronologia II. Analiza i interpretacja 35,54% 33,76% 43% % 24% 51% 12. II. Analiza i interpretacja 33,53% 32,54% 37% 33% 28% 49% 13. I. Chronologia 22,65% 22,18% 27% 17% 34% 29% 14. I. Chronologia II. Analiza i interpretacja 26,2% 26,34% 2% 27% 14% 2% 15. II. Analiza i interpretacja III. Tworzenie narracji 41,17% 41,19% 48% 44% 47% 51% historycznej. 16. II. Analiza i interpretacja 29,41% 28,39% 48% 53% 38% 51% 17. II. Analiza i interpretacja 74,55% 73,43% 84% 9% 76% 86% 18. II. Analiza i interpretacja 7,46% 68,4% 69% 7% 55% 8% 19. I. Chronologia II. Analiza i interpretacja 47,4% 45,48% 59% 57% 52% 66% 2. II. Analiza i interpretacja 47,6% 45,53% 45% 47% 48% 4% 21. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 67,83% 66,34% 81% 8% 69% 91% 22. V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej,88%,6% 51% 54% 38% 58% Polskiej. 23. VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. 68,33% 65,9% 76% 63% 79% 83% 24. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. 94,63% 93,82% 98% 97% 97% 1% Cały arkusz: 58% 57% 63% 64% 57% 69% Za rozwiązanie zadań gimnazjaliści uzyskali w naszej szkole średnio 63,48% punktów. Dla porównania: w gminie Police - 56,67% punktów; w powiecie polickim - 55,69% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 55,34% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 56,63% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 56,12% punktów; w okręgu - 57,59% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - 57% punktów; w kraju - 59% punktów.

3 Wykres 1. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 2 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Wystąpiły również zadania, w których uczeń musiał ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń lub uzasadnić poprawność wybranej odpowiedzi. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów uzasadnienia wyboru fotografii, która najlepiej ilustruje poglądy autora na czytanie książek oraz napisania rozprawki na temat, czy ciekawość ułatwia życie człowiekowi, czy też je utrudnia. Tabela 2. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka polskiego. Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 2. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 3. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 4. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 5. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 6. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 7. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 8. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 9. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. okręg Poziom wykonania zadania (w %) województwo szkoła 3GA 3GB 3GN 92,63% 92,68% 98% 97% 97% 1% 73,45% 73,17% 83% 8% 83% 86% 63,18% 61,99% 78% 77% 72% 83% 79,72% 79,1% 86% 9% 76% 91% 49,89% 49,62% 49% 57% 41% 49% 78,92% 78,76% 93% 97% 86% 94% 82,74% 82,8% 88% 9% 76% 97% 87,24% 87,56% 93% 1% 86% 91% 76,95% 77,12% 86% 8% 79% 97% 1. II. Analiza i interpretacja 64,97% 63,35% 73% 8% 66% 74%

4 tekstów kultury. 11. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 72,64% 71,9% 77% 77% 83% 71% 12. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 91,2% 9,49% 97% 1% 97% 94% 13. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 91,78% 68,38% 98% 93% 1% 1% 14. II. Analiza i interpretacja 85% 68,78% 91,7% tekstów kultury. 9% 76% 89% 15. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 78,29% 77,46% 86% 87% 83% 89% 16. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 57,96% 56,72% 81% 7% 76% 94% 17. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 56,92% 56,24% 84% 83% 88% 8% 18. III. Tworzenie wypowiedzi. 82,45% 81,99% 99% 1% 1% 97% 19. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych 79,48% 78,4% 84% 8% 72% 97% 2. III. Tworzenie wypowiedzi. 73,12% 72,44% 86% 8% 9% 89% 21. III. Tworzenie wypowiedzi. 76,94% 77,46% 85% 83% 83% 89% 22. III. Tworzenie wypowiedzi. 45,2% 44,89% 63% 68% 57% 64% Cały arkusz: 65% 65% 78% 79% 74% 79% Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści z naszej szkoły uzyskali średnio 77,65% punktów. Dla porównania: w gminie Police - 67,18% punktów; w powiecie polickim - 65,93% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 63,16% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 64,86% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 63,52% punktów; w okręgu - 65,25% punktów, w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - 66% punktów, a w kraju - 68% punktów. Wykres 2. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części humanistycznej z zakresu języka polskiego

5 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. Tabela 3. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Znajomość metodyki badań biologicznych. 2. III. Poszukiwanie i wykorzystanie i tworzenie informacji. 3. IV. Rozumowanie i argumentacja. 4. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 5. I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. 6. III. Poszukiwanie i wykorzystanie i tworzenie informacji. 7. I. Poszukiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. III. Opanowanie czynności praktycznych. 8. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 9. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 1. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 11. II. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III. Opanowanie czynności praktycznych. 12. I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II. Rozumowanie okręg Poziom wykonania zadania (w %) województwo szkoła 3GA 3GB 3GN 46,37% 46,1% 55% % 59% 49% 43,6% 41,99% 43% % 38% 4% 56,98% 56,24% 55% 73% 55% 4% 39,96% 39,51% 55% % 55% % 4,67% 4,27% 4% 27% 41% 51% 66,16% 65,3% 58% 73% 45% 56% 62,92% 61,93% 71% 83% 59% 71% 64,73% 63,61% 71% 67% 76% 71% 35,92% 35,56% 36% 47% 21% 4% 44,84% 41,97% 49% 57% 34% 54% 43,21% 41,92% 36% 34% 31% 4% 53,35% 52,6% 65% 7% 62% 63%

6 i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 13. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub 58,53% 56,84% 67% 74% 61% 66% rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 14. IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych 49,84%,63% 56% 73% 55% 43% tekstów (w tym popularnonaukowych). 15. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub 37,76% 37,22% 32% 33% 28% 34% rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 16. II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych 48,25% 47,82% 44% 57% 31% 43% wyników. 17. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. III. Wskazywanie w otaczającej 54,31% 53,65% % % 31% 57% rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. 18. II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków 51,34%,64% 51% 47% 34% 69% z otrzymanych wyników. 19. III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 55,4% 53,35% 63% 7% 62% 57% geograficznych w praktyce. 2. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 49,19% 48,44% 49% 67% 34% 46% geograficznej. 21. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 57,86% 56,89% 64% 63% 45% 8% geograficznej. 22. II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk,9% 48,93% 4% 4% 38% 43% i procesów. 23. III. Stosowanie wiedzy i umiejętności 36,19% 33,7% 37% 42% 38% 32% geograficznych w praktyce. 24. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji 67,2% 66,21% 77% 73% 76% 8% geograficznej. Cały arkusz: 51% % 52% 58% 46% 53%

7 Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, sprawdzające między innymi umiejętność wnioskowania, posługiwania się metodą naukową oraz opisem doświadczenia. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. uczniowie naszego gimnazjum uzyskali średnio 52,17% punktów. Dla porównania: w gminie Police - 49,57% punktów; w powiecie polickim - 49,27% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 47,91% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 49,57% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 49,2% punktów w okręgu -,63% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - % punktów; w kraju - 52% punktów. Wykres 3. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Z ZAKRESU MATEMATYKI Zestaw standardowy zawierał 23 zadania, w tym 2 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego. Cztery zadania miały inną formę: w trzech z nich należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń, a w jednym wybrać poprawną odpowiedź i odpowiedni argument ją uzasadniający. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania. Tabela 4. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu matematyki. Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Wykorzystywanie 2. II. Wykorzystywanie 3. II. Wykorzystywanie 4. III. Modelowanie matematyczne. 5. II. Wykorzystywanie okręg Poziom wykonania zadania (w %) województwo szkoła 3GA 3GB 3GN 66,95% 65,53% 84% 97% 79% 77% 3,42% 29,47% 33% 33% 28% 37% 66,46% 65,39% 82% 93% 66% 86% 48,35% 46,89% 57% 7% 52% 51% 58,85% 56,4% 66% 83% 62% 54%

8 6. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 66,13% 65,55% 77% 8% 59% 89% IV. Użycie i tworzenie strategii. 7. IV. Użycie i tworzenie strategii. 46,28% 43,17% 59% 63% 45% 66% 8. V. Rozumowanie i argumentacja. 52,78%,93% 64% 77% 45% 69% 9. IV. Użycie i tworzenie strategii. 38,52% 37,2% 55% 63% 38% 63% 1. III. Modelowanie matematyczne. V. Rozumowanie 43,1% 42,33% 54% % 38% 63% i argumentacja. 11. II. Wykorzystywanie 67,26% 66,% 82% 87% 76% 83% 12. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. V. Rozumowanie i argumentacja. 13. II. Wykorzystywanie 14. II. Wykorzystywanie 15. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. II. Wykorzystywanie 16. II. Wykorzystywanie III. Modelowanie matematyczne. 28,34% 27,47% 27% 33% 14% 31% 54,7% 51,87% 61% 83% 41% 57% 54,9% 51,4% 7% 83% 52% 74% 35,95% 32,99% 57% 77% 34% % 42,75% 41,2% 49% % 34% 51% 17. IV. Użycie i tworzenie strategii. 41,28% 39,77% 41% 43% 34% 46% 18. II. Wykorzystywanie III. Modelowanie matematyczne. 19. V. Rozumowanie i argumentacja. 2. II. Wykorzystywanie 21. I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. IV. Użycie i tworzenie strategii. 22. V. Rozumowanie i argumentacja. 23. IV. Użycie i tworzenie strategii. V. Rozumowanie i argumentacja. 33,59% 31,39% 18% 47% 3% 6% 35,68% 33,23% 4% % 38% 26% 52,58%,56% 65% 77% 55% 63% 65,69% 62,74% 86% 91% 79% 88% 34,71% 3,84% 37% 68% 22% 23% 18,14% 17,13% 24% 29% 2% 24% Cały arkusz: 46% 44% 55% 67% 44% 55% Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści naszej szkoły uzyskali średnio 55,27% punktów możliwych do zdobycia. Dla porównania: w gminie Police - 45,55% punktów; w powiecie polickim - 43,33% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 41,35% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 43,93% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 43,46% punktów; w okręgu - 45,86% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - 45% punktów; a w kraju - 47% punktów.

9 Wykres 4. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu matematyki CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum. Uczniowie mogli wybrać jeden z języków, którego uczyli się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski albo włoski. Wszystkie zestawy egzaminacyjne miały identyczną formę, składały się z tych samych części, tej samej liczby zadań tego samego typu, za które można było otrzymać taką samą liczbę punktów. CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Zestaw standardowy zawierał 4 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Tabela 5. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka angielskiego - poziom podstawowy. Numer Wymagania ogólne Poziom wykonania (w %) zadania (z podstawy programowej) okręg województwo szkoła 3GA 3GB 3GN 1. II. Rozumienie wypowiedzi. 68,12% 67,43% 94% 93% 89% 99% 2.,13% 59,45% 97% 97% 92% 1% 3. 67,25% 67,56% 91% 91% 85% 98% 4. IV. Reagowanie 51,2% 51,41% 92% 97% 83% 94% 5. na wypowiedzi. 71,72% 71,78% 97% 98% 9% 1% 6. 75,92% 75,22% 97% 98% 9% 1% 7. II. Rozumienie wypowiedzi. 58,69% 58,46% 86% 92% 65% 97% 8. 69,66% 69,33% 96% 99% 89% 99% 9. 65,19% 64,51% 86% 86% 71% 99% 1. I. Znajomość środków 71,8% 69,43% 94% 98% 8% 1%

10 11. językowych. 59,1% 58,35% 73% 76% 67% 75% Cały arkusz: 65% 65% 91% 93% 82% 97% Tabela 6. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka niemieckiego - poziom podstawowy. Numer Wymagania ogólne Poziom wykonania (w %) zadania (z podstawy programowej) okręg województwo szkoła 3GA 3GB 3GN 1. II. Rozumienie wypowiedzi. 51,64% 52,14% 89% 87% 79% 99% 2. 57,4% 56,65% 9% 88% 82% 97% 3. 68,78% 69,67% 81% 78% 81% 83% 4. IV. Reagowanie 35,41% 35,52% 81% 73% 66% 99% 5. na wypowiedzi. 66,36% 66,33% 89% 81% 81% 1% 6.,89%,89% 92% 83% 88% 1% 7. II. Rozumienie wypowiedzi. 61,43%,91% 92% 92% 82% 1% 8. 38,22% 38,85% 73% 67% 53% 92% 9. 63,16% 62,82% 91% 98% 77% 99% 1. I. Znajomość środków 38,85% 39,33% 85% 81% 73% 98% 11. językowych. 42,37% 42,2% 59% 56% 4% 77% Cały arkusz: 53% 53% 84% 81% 73% 95% Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści naszej szkoły uzyskali średnio: z języka angielskiego 91,47% punktów (w gminie Police - 66,44% punktów; w powiecie polickim - 64,82% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 59,59% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 64,66% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu -,85%; w okręgu - 65,1% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - 64% punktów; w kraju - 67% punktów); z języka niemieckiego 84,23% punktów ( w gminie Police - 65,3% punktów; w powiecie polickim - 62,73% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 52,66% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 53,1% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 52,94% punktów; w okręgu - 53,5% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - 53% punktów; w kraju - 54% punktów). Wykres 5. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części z języka obcego nowożytnego - język angielski - poziom podstawowy

11 Wykres 6. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części z języka obcego nowożytnego - język niemiecki - poziom podstawowy W arkuszu egzaminacyjnym sprawdzane były umiejętności uczniów w czterech obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM Zestaw standardowy zawierał 2 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Zestaw zawierał również 1 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki . Tabela 7. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka angielskiego - poziom rozszerzony. Numer Wymagania ogólne Poziom wykonania (w %) zadania (z podstawy programowej) województwo kasa okręg szkoła 3GA 3GB 3GN 1. II. Rozumienie wypowiedzi. 55,14% 55,63% 87% 86% 76% 99% 2. 52,18% 53,2% 9% 9% 97% 97% 3. II. Rozumienie wypowiedzi. 55,76% 55,92% 85% 85% 77% 91% 4. 48,86% 49,33% 83% 88% 66% 93% 5.,94% 51,14% 75% 72% 54% 95% 6. I. Znajomość środków 36,73% 37,38% 76% 74% 68% 68% 7. językowych. 29,56% 29,47% 63% 7% 46% 58% 8. Wypowiedź pisemna. I. Znajomość środków Językowych. III. Tworzenie wypowiedzi. 43,74% 43,36% 73% 72% 65% 82% IV. Reagowanie na wypowiedzi. Cały arkusz: 46% 46% 78% 79% 66% 88% Tabela 8. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka niemieckiego - poziom rozszerzony. Numer Wymagania ogólne Poziom wykonania (w %) zadania (z podstawy programowej) województwo okręg szkoła 3GA 3GB 3GN 1. II. Rozumienie wypowiedzi.,47% 62,22% 96% 96% 97% 95% 2. 35,85% 37,2% 9% 79% 94% 1%

12 3. II. Rozumienie wypowiedzi. 44,18% 47,% 9% 78% 96% 1% 4. 34,72% 37,12% 82% 69% 9% 92% 5. 47,16% 48,2% 94% 86% 98% 1% 6. I. Znajomość środków 11,59% 13,87% % 58% 56% 7% 7. językowych. 21,12% 23,93% 74% 57% 85% 8% 8. Wypowiedź pisemna. I. Znajomość środków Językowych. III. Tworzenie wypowiedzi. 34,99% 35,41% 88% 81% 93% 9% IV. Reagowanie na wypowiedzi. Cały arkusz: 36% 38% 84% 76% 88% 9% Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści naszej szkoły uzyskali średnio: z języka angielskiego 78,28% punktów (w gminie Police - 44,52% punktów, w powiecie polickim - 42,24% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 4,23% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 46,5% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 41,25% punktów; w okręgu - 45,85% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców: 43% punktów; w kraju - 46% punktów); z języka niemieckiego 84,12% punktów (w gminie Police - 62,83% punktów; w powiecie polickim - 54,28% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim - 35,8% punktów; w województwie zachodniopomorskim - 37,76% punktów; w miastach do 2 tys. mieszkańców w okręgu - 34,57% punktów; w okręgu - 36,7% punktów; w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców - 36% punktów; w kraju - 39% punktów). Wykres 7. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części z języka obcego nowożytnego - język angielski - poziom rozszerzony

13 Wykres 8. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w części z języka obcego nowożytnego - język niemiecki - poziom rozszerzony Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi, województwie zachodniopomorskim, miastach do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim, kraju i w miastach w kraju do 2 tys. mieszkańców przedstawia poniższy wykres. Wykres9. Porównanie średnich wyników (%) uzyskanych przez gimnazjalistów Historia i wiedza o społeczeństwie Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski - poziom podstawowy Język niemiecki - poziom podstawowy Język angielski - poziom rozszerzony Język niemiecki - poziom rozszerzony Województwo zachodniopomoskie Miasta do 2 tys. mieszkańców w województwie zachodniopomorskim Kraj Miasta w kraju do 2 tys. mieszkańców

14 Porównanie wyników naszego gimnazjum na skali staninowej średnich wyników gimnazjów w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia tabela poniżej. (przyp.: Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.) Tabela 9. Porównanie wyników uzyskanych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi w odniesieniu do skali staninowej średnich wyników szkół w województwie zachodniopomorskim, okręgu i w kraju. Część egzaminu Historia i wiedza o społeczeństwie Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski na poziomie podstawowym Język niemiecki na poziomie podstawowym średni wynik gimnazjum (%) odniesienie do skali staninowej średnich wyników szkół w województwie zachodniopomorskim odniesienie do skali staninowej średnich wyników szkół w okręgu 63, bardzo wysoki 7- wysoki 7- wysoki odniesienie do skali staninowej średnich wyników szkół w kraju 77, bardzo wysoki 8 - bardzo wysoki 8 - bardzo wysoki 52,17 7- wysoki 6 - wyżej średni 6 - wyżej średni 55, bardzo wysoki 7- wysoki 7- wysoki 91, najwyższy 9 - najwyższy 8 - bardzo wysoki 84, najwyższy 9 - najwyższy 9 - najwyższy Opracowano na podstawie: 1. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r.; Województwo ; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 2. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r.; Zestawienie ogólnopolskie; Centralna Komisja Egzaminacyjna 3. EGZAMIN GIMNAZJALNY 214 ŚREDNIE WYNIKI % EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (arkusze A1, A4, A5, A6, A2) - UKŁAD TERYTORIALNY 4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie trzeciej w roku 214; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Police, 3 czerwca 214r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Agata Markowicz-Narękiewicz

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU Sprawdzian jest przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej na

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu:

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE KWIECIEŃ 214 R. Zestawienie ogólne wyników egzaminu: średni wynik 214 klasa VIA 28,65 klasa VIB 23,58 szkoła średnio 26,6

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 września 2013 r.

Warszawa, 27 września 2013 r. Warszawa, 27 września 2013 r. Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA JĘZYK POLSKI 90 MINUT HISTORIA I WOS 60 MINUT PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WSIP ORAZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WSIP ORAZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WSIP ORAZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ powszechny; obowiązkowy; warunkiem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 STRUKTURA SPRAWDZIANU OD 2015r. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej. od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej w nowej formule egzaminacyjnej od roku szkolnego 2014/2015 Nowa formuła sprawdzianu w aspekcie prawnym Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

CELE NAUCZNIA MATEMATYKI OPISANE W PODSTAWIE PROGRAMOWIEJ

CELE NAUCZNIA MATEMATYKI OPISANE W PODSTAWIE PROGRAMOWIEJ NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE CELE NAUCZNIA MATEMATYKI OPISANE W PODSTAWIE PROGRAMOWIEJ SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA WYKORZYSTANIE I TWORZENIE INFORMACJI MODELOWANIE MATEMATYCZNE ROZUMOWANIE I TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? PORADNIK GIMNAZJALISTY Opracowany przez INTERIA.PL na podstawie informacji udostępnionych przez CKE i OKE. O egzaminie 1. Ma formę pisemną 2. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian szóstoklasisty. W roku szkolnym 2015/2016

Sprawdzian szóstoklasisty. W roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian szóstoklasisty W roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian obejmuje dwie części: Ø Część 1. język polski i matematyka 80 minut (120 minut dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) Ø Część

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej 05 kwietnia 2016 r. W dniu 05 kwietnia 2016 r. uczniowie klas VI przystąpili do zewnętrznego sprawdzianu. Sprawdzian obejmował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO MATURA 2013 Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski,

Bardziej szczegółowo

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku

Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku Co nowego na sprawdzianie po szkole podstawowej w 2015 roku fot. Shutterstock / Olesya Feketa 1 Od nowej podstawy programowej do nowej formuły sprawdzianu Rozpoczynający się rok szkolny będzie dla II etapu

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 Na podstawie Informatora o sprawdzianie szóstoklasisty od roku szkolnego 2014/2015 (CKE+komisje okręgowe) oraz materiałów zamieszczonych na www.wsip.com.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop

Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop Nowa formuła sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI od 2015 r. Opracowanie Joanna Ewa Szkop 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym

Click to buy NOW! Click to buy NOW! CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie gimnazjalnym CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 Warszawa, 29 listopada 2014 r. Ewaluacja wewnętrzna w szkole podstawowej Konferencja organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka egzaminu maturalnego

Charakterystyka egzaminu maturalnego Charakterystyka egzaminu maturalnego Absolwent przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 1. W części ustnej egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: a.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 16 Opracował Przemysław Murawski, 16 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r. SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Pierwsza sesja egzaminu gimnazjalnego w 2014 r., przeznaczona dla słuchaczy szkół dla dorosłych, odbyła się 14, 15, i 16 stycznia 2014 r. (odpowiednio

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

SPRAWDZIAN Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej SPRAWDZIAN 2015 Opracowano na podstawie materiałów umieszczonych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Zasady ogólne Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada

CZĘŚĆ 1. CZĘŚĆ 2. 5. kwietnia 2016 2. czerwca 2016. 10. listopada 2016 ZAKRES SPRAWDZIANU Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

matura przedmioty: 3 obowiązkowe + 1 dodatkowy 1.język polski 2.język obcy nowożytny 3.matematyka 4. jeden przedmiot dodatkowy

matura przedmioty: 3 obowiązkowe + 1 dodatkowy 1.język polski 2.język obcy nowożytny 3.matematyka 4. jeden przedmiot dodatkowy MATURA 2017 harmonogram 4 przedmioty: 3 obowiązkowe + 1 dodatkowy 1.język polski 2.język obcy nowożytny 3.matematyka 4. jeden przedmiot dodatkowy lista przedmiotów dodatkowych: 1. biologia 2. chemia 3.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany

EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany EGZAMIN GIMNAZJALNY Główne zmiany Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju EGZAMIN GIMNAZJALNY'2012 - wyniki Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 2012r.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny. zakładka: egzamin gimnazjalny

Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny.  zakładka: egzamin gimnazjalny Informacje dla Rodziców egzamin gimnazjalny www.oke.krakow.pl zakładka: egzamin gimnazjalny W terminie głównym: 18 kwietnia 2016 - część humanistyczna W terminie dodatkowym: 1 czerwca 2016 cześć humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo