ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów"

Transkrypt

1 b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel pan Marek Miły 235/S/ września 2012 Nr 15 (352) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVI Nowoczesne pracownie dla uczniów Porada laryngologa Aparat słuchowy jeden czy dwa? Oko ło 500 mi lio nów lu dzi na całym świe cie cier pi w wy ni ku ubyt ku słu chu. Problem naj częściej do ty ka oso by star sze, sku tecz nie utrud nia jąc im funk cjo no wa nie w sta le pę dzą cym świe cie, prze szka dza jąc w co dzien nej ko mu ni ka cji oraz na raża jąc na bo le sne uczu cie wsty du. Ubyt ki słu chu róż nią się między so bą, jed nak zde cy do wa na ich więk szość ma cha rak ter obu usz ny. Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, la ryn go log z 15-let nim sta żem, od po wia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. Wy wiad na stro nie 5 236/S/2012 We Włochach Nowe przedszkole Rośnie z dawna oczekiwany budynek przedszkola przy ul. Ryżowej. Dlatego z niezbędnym rocznym wyprzedzeniem włochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały o założeniu z dniem 1 września 2013 roku nowego przedszkola i nadaniu mu pierwszego statutu. Jak podkreślono, pięciooddziałowa nowa placówka przy ul. Ryżowej, która ruszy za rok, będzie mogła przyjąć 125 dzieci, co pozwoli w większym stopniu zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w rozbudowujących się Starych i Nowych Włochach. Więcej o sesji rady Włoch na str. 2 fot. Rafał Motyl W Warszawie rok szkolny rozpoczęło ponad 200 tysięcy uczniów oraz przedszkolaków. Dla 13 tys. z nich był to pierwszy rok w szkole. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz wzięła udział w inauguracji roku szkolnego w tych placówkach, których uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnych pracowniach. Od dziś uczniowie Zespołu Szkół będą się uczyć w nowocześnie wyposażonych pracowniach, w zmodernizowanych warsztatach szkolnych. Obserwatorium astronomiczne będzie miejscem rozwijania zainteresowań i pasji. Ich nauczyciele, dzięki nowoczesnej bazie technicznej i dydaktycznej będą mogli łatwiej wprowadzać nowe programy nauczania, podnosić jakości kształcenia na poziom wymagany przez współczesność i pracodawców powiedziała prezydent Warszawy podczas inauguracji przy ul. Szczęśliwickiej. W zmodernizowanym budynku Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (dawna Kolejówka ) przy ul. Szczęśliwickiej 56 swoją siedzibę będzie od tego roku miał również Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przeniesiony z ul. Hożej. Łącznie szkoły będą kształciły ponad 1000 uczniów. W całym kompleksie budynków Zespołu Szkół została zmodernizowana instalacja elektryczna, oświetlenie oraz okablowanie umożliwiające korzystanie z Internetu we wszystkich pomieszczeniach budynku. Przebudowane zostało m.in. skrzydło, gdzie znajdują się pomieszczenia do nauki zawodu tzw. warsztaty, sale dydaktyczne oraz pracownie specjalistyczne dla obu szkół. Natomiast przy ul. E. Lokajskiego 3 na Ursynowie powstał nowy budynek szkoły dla blisko 1000 uczniów, rozpoczęły w nim naukę dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I VI. Obie inwestycje kosztowały po ok. 21 mln zł. W budynku znajdują się 32 sale lekcyjne, w tym cztery do nauki języków obcych. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną z trybunami dla 100 widzów oraz kompleks boisk sportowych. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed szkołą jest podjazd i miejsca parkingowe, umożliwiające bezpieczne dowiezienie dzieci. Prezydent Warszawy odwiedziła również nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 przy ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, dwa gabinety lekarskie dla psychiatry i neurologa, salę rehabilitacyjną, salę do terapii pedagogicznej, salę do terapii małych dzieci. (www.um.warszawa.pl) Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 przy ul. Chrościckiego 2 w Warszawie zaprasza w środę 26 września 2012 r. o godz na spotkanie z Renatą Piątkowską socjologiem, autorką książek dla dzieci takich jak Opowiadania z piaskownicy, Nie ma nudnych dni, Z przysłowiami za pan brat, Przygoda ma kolor niebieski, laureatką drugiej nagrody za książkę dla dzieci do lat 6 w konkursie literackim na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Fragmenty książek czytać będzie Elżbieta Malwina Kożurno. Warszawa-Włochy, ul. Potrzebna 19, 200 m od PKP Włochy Placówka oświatowa wpisana do rejestru m.st. Warszawy. tel Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax /PP/2012 ul. Ryżowa 24E Warszawa Włochy tel.: Uczymy skutecznie i z pasją 20 języków obcych Zajęcia również z dojazdem do domu! Atrakcyjne zniżki jeśli zapisujesz się na kilka języków, jeśli zapisują się członkowie rodziny lub przyjaciele Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych Mistrzostwa w Othello W sobotę 22 i niedzielę 23 września br. w OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B odbędą się XI Mistrzostwa Polski gry planszowej Othello. Początek o godz Zawody są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Zapowiedzieli się najlepsi zawodnicy z całego kraju, którzy będą rywalizować o prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Europy. Obok nich wystartują mniej doświadczeni gracze, a nawet nowicjusze. Zawody odbędą się systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 11 rund. Czterech najlepszych zawodników rozegra wielki finał. Organizatorzy zapowiedzieli dyplomy i upominki dla wszystkich startujących oraz puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych. Patronat nad zawodami objął Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza dzielnicy Ochota, który jest znany z popierania wszelkich form rekreacji i sportu. Udział w turnieju jest bezpłatny. Organizatorem mistrzostw jest Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, które w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej mistrzostw: 214/PP/2012

2 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 Na Ochocie O większy budżet dzielnicy Na krótkiej sierpniowej sesji po wakacyjnej przerwie ochoccy radni podjęli jednogłośnie cztery uchwały. 9/S/2012 * Z początkowego porządku obrad zdjęto jednak stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu przekształcenia jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Włochy w samorządowy zakład budżetowy m. st. Warszawy pod tą samą nazwą. W zamian wniesiono projekt uchwały dotyczącej zmian stałych komisji rady. Rozwiązana została niefunkcjonująca od wiosny w związku z rezygnacją większości członków komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Zdecydowano, że sprawami będącymi w jej gestii zajmie się komisja budżetu i infrastruktury. Tymczasem zgodnie z rekomendacją tej komisji rada Włoch przyjęła zaproponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym załączniku budżetowym dzielnicy. Spowodowane są one m.in. zwiększeniem planu o zł przeznaczone na realizację przez włochowski Ośrodek Pomocy Społecznej systemowego projektu Czas na zmianę programu aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z dzielnicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wydatkach bieżących dalsze zmiany polegały na przesunięciu 22 tys. zł w ramach zadań edukacyjnych W pierwszej za bezzasadną uznali skargę pana M.B. na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W trzech kolejnych zaś pozytywnie zaopiniowali zaproponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym załączniku budżetowym Ochoty. Wnioskowano o zwiększenie środków na wydatki bieżące dzielnicy o zł. Niemal cała ta kwota ( zł) będzie przeznaczona na oświatę. Z nich ma pójść na pokrycie kosztów utrzymania przejmowanego od 1 września br. śródmiejskiego Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 z ul. Hożej, która od tego roku szkolnego będzie miała siedzibę w ochockiej Kolejówce przy ul. Szczęśliwickiej. Reszta środków pokryje koszty dokształcania nauczycieli w związku z przejęciem Samochodówki (blisko 9 tys. zł) i koszty dożywiania przeniesionych uczniów (1416 zł). Zaoszczędzone 163 tys. zł z ochrony środowiska (z utrzymania zieleni) postanowiono spożytkować na pokrycie kosztów wrześniowych nasadzeń zieleni na ul. Nowogrodzkiej. Wniesiono zarazem o zwiększenie wydatków bieżących dzielnicy o 370 tys. zł, z czego większość (300 tys. zł) pochodzi z wpływów z tytułu opłaty targowej. Z tych środków 200 tys. zł ma być przeznaczone dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na pokrycie kosztów opłacania podatku od nieruchomości za lokale komunalne (150 tys. zł) oraz na przeprowadzenie ich niezbędnych remontów (50 tys. zł). Pozostałe 100 tys. zł skierowano na opłacenie wykonanego ogrodzenia zabezpieczającego teren modernizowanego targowiska przy ul. Banacha. Przyznano też dodatkowo 70 tys. zł w oświacie. Pieniądze te niezbędne są na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 projektu Check! Do you really live healthy, safely and ecologically? w ramach programu Grundtvig, akcja Warsztaty Grundtviga (realizowanego ze środków Unii Europejskiej). Program obejmuje warsztaty dotyczące zdrowego i ekologicznego trybu życia. W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 55 tys. zł z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki inwestycyjne: na kupno nowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz zasilacza UPS na potrzeby dzielnicowego biura finansów oświaty Ochota. TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności nowe korzystne warunki Pracownia Artystyczna Cezary Kania ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie We Włochach Z dróg na szkoły Obszerny materiał przygotowano na powakacyjną sesję rady Włoch. pomiędzy działami. Oszczędności z prowadzenia publicznych oddziałów 0 w podstawówkach oraz z prowadzenia szkół podstawowych i liceów uzupełniły niedobory związane z prowadzeniem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz świetlic szkolnych. Dokonano też zmian w planowanych wydatkach majątkowych. Zaoszczędzone 400 tys. zł z budowy ul. Płużańskiej oraz 200 tys. zł z modernizacji ul. Zapustnej (przełożonej ze względu na potrzebę aktualizacji mapy i dokumentacji) przesunięto na dwa zadania oświatowe. W związku z zaleceniami przeciwpożarowymi o 300 tys. zł zwiększono wydatki na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia. A z powodu niemożności pozyskania działki odstąpiono od planów budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej. W zamian zaś za 300 tys. zł postanowiono na terenie, którym włada szkoła, wybudować namiotową halę sportową o mniejszych gabarytach i połączyć ją z istniejącą halą gimnastyczną, co umożliwi korzystanie z jej zaplecza. W ramach zmian budżetowych zwiększono też wysokość planu dochodów gromadzonych na wydzielonych Poza tym zaproponowano zmiany w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych. Polegają one na zwiększeniu wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o ponad 442 tys. zł. W Zespole Szkół nr 82 przeniesiono 13 tys. zł z wydatków bieżących na inwestycyjne na kupno serwera i klimatyzatora do sali komputerowej. W końcowej uchwale wnioskowano zaś o uchwalenie przez Radę m. st. Warszawy zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków dzielnicy o Jest ona potrzebna na pokrycie kosztów odszkodowania dla firmy Qubus Hotel Warszawa sp. z o.o. z tytułu zmniejszenia wartości należącej do niej nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 3 C na skutek wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego. W ramach powakacyjnych interpelacji i zapytań ochoccy radni chcieli się dowiedzieć m.in. kiedy będzie remontowany budynek przy ul. Przemyskiej 18, w którym mieści się np. Straż Miejska i GGKO oraz pracownia ceramiczna. Chwalili zarząd za sprawnie wykonany remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej, które było gotowe na czas na przyjęcie uczniów. Podkreślali swoje zaniepokojenie z powodu opóźnionych prac remontowych boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej. Z kolei jeden z radnych uczący w szkole w związku z pozbawieniem nauczycieli dodatku motywacyjnego (niebagatelnego, bo w kwocie 300 zł) dopytywał się, ile miasto na tym zaoszczędzi. rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w zakresie szkół podstawowych (o zł), przedszkoli (o 20 tys. zł) oraz gimnazjów (o 20,3 tys. zł). Żeby byli gospodarzami Rada Włoch podjęła też dwie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Warszawy o podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych. W pierwszej z nich chodzi o przekazanie na rzecz Domu Kultury Włochy nieruchomości przy ul. ks. J. Chrościckiego 14, gdzie mieści się filia DK Włochy Artystyczny Dom Animacji. W drugiej uchwale postulowane jest oddanie na rzecz Biblioteki Publicznej Włochy nieruchomości przy ul. ks. J. Chrościckiego 2, gdzie mieści się siedziba włochowskiej biblioteki. Jak podkreślono w uzasadnieniu, przekazanie tych nieruchomości nie spowoduje wydatków z budżetu miasta, za to umożliwi stworzenie odpowiednich warunków do realizacji na terenie dzielnicy zadań własnych m. st. Warszawy w zakresie kultury. Sprawi zarazem to, że obie te samorządowe jednostki kultury, posiadające osobowość prawną i samodzielnie gospodarujące przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, staną się gospodarzami w swoich siedzibach. Na ostatniej sesji włochowscy radni za bezzasadną uznali skargę M.S. na działanie zarządu dzielnicy. KRONIKA KRYMINALNA Jazda z haszyszem Podczas patrolowania ulicy Grójeckiej policjanci zwrócili uwagę na rowerzystę, który na czerwonym świetle przejechał przez przejście dla pieszych. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Przy 26-letnim Sebastianie N. mundurowi znaleźli dwie torebki foliowe z suszem roślinnym. W trakcie dalszego postępowania okazało się, że mężczyzna prowadził rower pod wpływem haszyszu. Rowerzysta został zatrzymany, a narkotyki zabezpieczone. 26-latek odpowie za posiadanie środków odurzających. Za przestępstwo to grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Siostrzeniec Dzięki czujności mieszkańca Ursusa i natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy do policyjnego aresztu trafił kolejny oszust podający się za krewnego. Kilka dni temu na numer alarmowy zadzwonił 66-letni mieszkaniec Ursusa, który poinformował, że prawdopodobnie ktoś próbuje wyłudzić od niego pieniądze metodą na wnuczka. Jak ustalili wówczas policjanci z Ochoty, ze starszym panem skontaktował się mężczyzna podający się za jego siostrzeńca. W trakcie rozmowy telefonicznej poprosił o pożyczenie pieniędzy, które były mu pilnie potrzebne. Mężczyzna zgodził się na pożyczkę w wysokości 4500 złotych. Jednak natychmiast zadzwonił na policję, ponieważ cała rozmowa wydała mu się podejrzana. Kryminalni z Ochoty zatrzymali oszusta. 40-letni Szymon B. wpadł w ręce funkcjonariuszy, gdy przyszedł odebrać pieniądze. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za próbę oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci po raz kolejny proszą starsze osoby o ostrożność i sprawdzanie prawdziwości podobnych próśb o pieniądze. Na zakupach Grażyna K. została zatrzymana przez policjantów zwalczających przestępczość przeciwko mieniu w jednym ze sklepów na terenie Ochoty. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że może mieć ona związek z ostatnimi kradzieżami na terenie dzielnicy. Policjanci ustalili, że 40-latka okradała klientki sklepów. Kobieta wykorzystywała nieuwagę właścicielek niedomkniętych torebek, z których zabierała portfele oraz telefony komórkowe. Śledczy przesłuchali Grażynę K. i przedstawili jej pięć zarzutów kradzieży, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5. Oficer prasowy KRP III 200/S/ /S/2012

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 W Ursusie Jubileuszowa sesja Pod koniec sierpnia na jubileuszowej XX sesji radni Ursusa większością głosów (przy 2 wstrzymujących się) przyjęli informację o działalności zarządu dzielnicy w drugim kwartale 2012 roku. Jednogłośnie zaś podjęli trzy uchwały. 14 września 2012 str. 3 W pierwszej pozytywnie zaopiniowali zaproponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym załączniku budżetowym dzielnicy. W związku z otrzymaną dotacją z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch na budowę żłobka przy ul. Czerwona Droga plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o zł. Pozyskane środki umożliwiają oszczędności w budżecie środków własnych. Dlatego część pieniędzy ( zł) postanowiono przeznaczyć na dofinansowanie innego zadania budowy ul. Żywieckiej wraz z wykupem gruntu. Po wycenie przez biuro nieruchomości okazało się bowiem, że potrzeba więcej na wypłatę odszkodowań. Burmistrz Wiesław Krzemień poinformował, że ursuski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym nowym zadaniem w wydatkach majątkowych ma znaleźć się kupno za 14 tys. zł schodołazu gąsienicowego, czyli urządzenia umożliwiającego poruszanie się po schodach wózkiem inwalidzkim, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54. Ponadto przyznano 72 tys. zł na remont czterech łazienek w tym ŚDS. W wydatkach bieżących 60 tys. zł z gospodarki komunalnej przesunięto do zespołu sportu i rekreacji m.in. na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaakceptowano też zmiany w planach tegorocznych przychodów i wydatków ursuskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I tak w związku z lipcową uchwałą Rady Warszawy jego ubiegłoroczna (blisko 82 tys. zł) nadwyżka wprowadzona została do planu przychodów na 2012 rok i przeniesiona na wydatki inwestycyjne, na sanarium. Tegoroczne zaś zwiększone dochody własne OSiR postanowiono przeznaczyć na: wynagrodzenia (100 tys. zł), wydatki rzeczowe (50 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne sprzęt kardio-aerobowy do sali fitness w budynku pływalni Skalar (200 tys. zł). Dłuższe remonty Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zarząd dzielnicy poinformował radnych, że wbrew wcześniejszym obietnicom nie wszystkie z jedenastu planowanych remontów placówek oświatowych udało się zakończyć. Opóźnione są prace w Szkole Podstawowej nr 14. Także w Przedszkolu nr 219 prowadzona jest adaptacja pomieszczeń związana z wygospodarowaniem dodatkowej sali dla 27 kolejnych przedszkolaków. Rozbudowa przedszkola 194 też nie okazała się prostą sprawą. Długo starano się o stosowne zezwolenia, aby ją pomyślnie zakończyć. Dlatego dopiero niedawno doszło do przetargu i wyboru wykonawcy. Mistrz Anup Mishra Pandit Anup Mishra, jeden z najwybitniejszych wokalistów indyjskich, niedościgniony wirtuoz głosu, wystąpi na scenie Domu Kultury Rakowiec ze specjalnym koncertem muzyki indyjskiej w poniedziałek 24 września o godz Artysta odwiedzi Polskę z inicjatywy wokalisty Michała Rudasia, wieloletniego ucznia Anupa, znanego z inspirowanej muzyką indyjską płyty Shuruvath oraz na specjalne zaproszenie 7. Warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur (podczas którego artysta będzie prowadził warsztaty wokalne). Ten koncert stwarza niepowtarzalną okazję spotkania z oryginalną, mistrzowsko wykonaną klasyczną ragą północnych Indii, jest również niezapomnianą ucztą duchową. Anup Mishra zaśpiewa przy akompaniamencie tabli, na której zagra młody i zdolny muzyk, Piotr Malec. Gościnnie wystąpi też Michał Rudaś. Anup Mishra pochodzi z Benaresu (Varanasi) z domu artystów zajmujących się muzyką od wielu pokoleń. Swoją muzyczną pasję odkrył we wczesnym dzieciństwie. Anup pielęgnuje tradycję szkoły benareskiej, tzw. banarsi gharana, w jej najbardziej reprezentatywnej formie wywodzącej się od legendy muzyki indyjskiej, Bade Ramdasa. Repertuar Anupa, podobnie jak możliwości jego głosu, jest bogaty gatunkowo; obejmuje melodie typu khyal, tarana, thappa, bhadźan i inne, ułożone w rozmaitych ragach i oddające szeroką gamę nastrojów. Bilety: 18 zł. Rezerwacje: tel /S/ /PP/2012

4 124/PP/ /S/ /PP/2012 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 ARTYSTYCZNO-J ZYKOWY ul. Dzieci Warszawy 27A Osiedle Skorosze, Warszawa , czesne 895 zł w tym zajęcia dodatkowe, własna kuchnia CZYNNE W WAKACJE Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 zaprasza Jeżeli masz ukończone 16 lat i z powodu sytuacji życiowej nie możesz uczęszczać do szkoły dziennej, nie radzisz sobie z wymaganiami szkoły dziennej, jesteś zagrożony koniecznością powtarzania klasy, masz problemy z ukończeniem gimnazjum, masz problemy z ukończeniem liceum możesz kontynuować kształcenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 bez utraty całego roku szkolnego. W ramach naszego CKU młodzież może: rozpocząć naukę w semestrze pierwszym, kontynuować naukę w semestrach wyższych, kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, kontynuować naukę w gimnazjum. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: CKU 2 ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa, tel ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH Ochota, ul. Bielska 16 tel.: Okęcie, ul. Hynka 4 tel.: Ursus, ul. Orląt Lwowskich 1 ul. Dzieci warszawy 42 tel.: Włochy, ul. Potrzebna 19 tel.: Zamawianie ogłoszeń tel.: , , faks Pumy, tygryski Cztery śliczne kocięta pumy i tygryski poszukują troskliwych opiekunów. Mają po około dwa miesiące i są jeszcze bezimienne. Kontakt w sprawie adopcji: tel , , , Napisali do nas Wysyp zabytków Tysiące mieszkańców Warszawy nie zdają sobie sprawy, że 24 lipca ich nieruchomości zostały uznane za zabytek, ze wszystkim konsekwencjami tego zaszczytu. Zarządzenie Prezydenta Warszawy w sprawie założenia ewidencji zabytków m. st. Warszawy objęło w szczególności 353 obiekty na terenie dzielnicy Włochy, 242 obiekty na terenie dzielnicy Ursus i 677 obiektów na terenie Ochoty. W tym kino Ada, pałacyk w Parku Kombatantów, kościoły, budynki szkolne, cmentarze, Fort Włochy, przystanek kolejowy, ale przede wszystkim prywatne domy. Uznanie domu za zabytek znacznie ogranicza właścicielowi swobodę korzystania ze swojej nieruchomości. W szczególności spodziewać się należy, że zgłaszając do urzędu drobne Rondo Kruszynki Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Dom Kultury Kolorowa, Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu Moja wiedza o II Wojnie Światowej. W roku 2009 przypadała 70. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, a w latach następnych okrągłe rocznice wydarzeń z nią związanych. W związku z tym konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej jest rozpisany na lata Każdy rok jest poświęcony innym, dominującym wydarzeniom z tego okresu. Edycja 2012 roku nosi nazwę Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa (wrzesień 1939 lipiec 1944). Impreza ma charakter otwartego konkursu wiedzy, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Jej celem jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o wydarzeniach II Wojny Światowej. Nad sprawnym przebiegiem tegorocznej edycji czuwać będzie komisja oceniająca konkursu, której przewodniczącym jest dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komisja opracowała wykaz literatury zalecanej uczestnikom konkursu oraz zestawy pytań. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł prace remontowe właściciel zostanie zobowiązany do uzyskania pozwolenia budowlanego, które urząd wyda po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nie będzie więc można swobodnie wyremontować i docieplić domu, zmienić okien i drzwi, zainstalować tablicy lub reklamy, wymienić rur czy kabli oraz zainstalować kraty i wspornika pod anteny. Sposób przeprowadzenia nawet tak drobnych zmian narzuci konserwator zabytków. W jeszcze gorszym położeniu znajdą się osoby, które jak to często bywa wyremontują własny dom bez poinformowania urzędu. Niezależnie od skutków samowoli budowlanej niepokornemu obywatelowi grozi dodatkowo kara 5 lat więzienia za zniszczenie (własnego) zabytku. Wpis do gminnej ewidencji zabytków wiąże się więc z istotnym ograniczeniem prawa własności i bardzo poważnymi skutkami finansowymi. W konsekwencji oznacza to także obniżenie wartości nieruchomości. Źródłem tej przykrej dla wielu osób niespodzianki jest uchwała Sejmu podjęta 19 lutego 2010 r. przy poparciu wszystkich partii politycznych. Przegłosowana wówczas nowelizacja ustawy o ochronie zabytków zobowiązała władze samorządowe do sporządzenia ewidencji zabytków i tym samym do częściowego wywłaszczenia bez odszkodowania dziesiątków tysięcy osób. Mimo tak poważnych skutków zmiany prawa żadnemu z przedstawicieli wyborców nie zadrżała ręka poparli nowelizację jednomyślnie. Posłowie i senatorowie nie przewidzieli także żadnych dodatkowych środków obrony przed uznaniem prywatnych domów za zabytki. Ofiara wpisania obiektu do rejestru zabytków ma prawo odwołać się od decyzji. Wpisanie do ewidencji zabytków można tylko zaskarżyć do sądu. Krzysztof Czuma W trzeciej uchwale podjętej na ostatniej sesji rady Ursusa zgodnie z prośbą mieszkańców i przychylając się do wniosku środowisk kombatanckich oraz pozytywnej opinii komisji kultury, sportu i spraw społecznych rady dzielnicy, ursuscy radni wystąpili do Rady Warszawy o nadanie nazwy Tadeusza Kifera Kruszynki nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Cierlickiej. Przypomniano, że Tadeusz Kifer to dawny mieszkaniec Czechowic, czyli dzisiejszego Ursusa, wielki patriota i bohater czasów wojny, harcerz, podchorąży rezerwy, uczestnik działań wojennych 1939 roku, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca patrolu w oddziale dywersyjno-sabotażowym działającym na terenie Ursusa, Warszawy i okolic, więzień polityczny Pawiaka i KL Auschwitz. Za swą działalność w ruchu oporu był więziony, torturowany i zamordowany 9 grudnia 1942 roku w KL Auschwitz w wieku 20 lat. Podczas wojny utworzył w rodzinnym domu pierwszy w Ursusie magazyn broni, amunicji i prasy konspiracyjnej oraz punkt nasłuchów radiowych. Za męstwo i odwagę w walce z okupantem niemieckim w szeregach AK został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Jego nazwisko jest umieszczone na tablicy zbiorowej poświęconej żołnierzom AK na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zdaniem wnioskodawców przypadająca w tym roku 70. rocznica męczeńskiej śmierci Kruszynki jest dobrą okazją do upamiętnienia tej pięknej postaci, która powinna być wzorem odwagi i patriotyzmu dla młodego pokolenia Polaków. Konkurs Moja wiedza o II Wojnie Światowej Machcewicz, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryk Linowski oraz burmistrz dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień. W konkursie mogą startować dwie kategorie uczestników: I uczniowie gimnazjów II uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury Arsus Warszawa, ul. Traktorzystów 14. Konkurs obejmuje dwa etapy: I etap 2 października (wtorek) 2012 roku (uczniowie gimnazjów godz ; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli godz ). Uczestnicy zgłoszeni do I etapu po identyfikacji zgłoszeń i zajęciu miejsc na sali otrzymają zestawy 40 pytań z trzema opcjami odpowiedzi, z których jedna będzie prawidłowa. Odpowiedzi należy zaznaczać znakiem X. Na wypełnienie zestawu uczestnicy konkursu będą dysponowali 60 minutami. Każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt. Do II etapu zakwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają 30 i więcej punktów. II etap 16 października (wtorek) 2012 roku. Informacja o zakwalifikowanych do tego etapu będzie dostępna na stronach internetowych: W drugim etapie uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z trzema opcjami odpowiedzi, z których jedna będzie prawidłowa. Nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej punktów. Uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek 26 października 2012 roku w Domu Kultury Kolorowa o godz Karty zgłoszeń do konkursu należy przesłać lub dostarczyć do dnia 24 września 2012 roku na adres: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 Konkurs Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa, tel , fax ; lub online ze strony organizatora. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, sekretariat II piętro, pokój 227 lub Janusz Łukaszewicz pokój 230 tel Literaturę zalecaną uczestnikom IV edycji Konkursu Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa oraz formularz zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych: Wszelkich informacji na temat dostępności poszczególnych tytułów dla uczestników konkursu udziela pracownik Biblioteki Publicznej w Ursusie starszy bibliotekarz Sylwia Zuzelska (tel lub mail: Organizatorzy

5 197/PP/2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr września 2012 Wizyta u okulisty? Nic strasznego Każde badanie medyczne powinno rozpocząć się od wywiadu. Nie inaczej jest w przypadku okulisty bądź optometrysty. Specjalista gromadzi wiadomości o obecnym stanie zdrowia całego organizmu oraz wzroku pacjenta. Jeżeli ten zgłasza dolegliwości, lekarz ustala, od kiedy występują oraz czy dotychczas zastosowano jakąś terapię (jeżeli tak, to jaką). Dlatego na wizytę koniecznie trzeba zabrać używane okulary! Kolejnym obowiązkowym punktem badania jest ocena ostrości wzroku pacjenta. Badanie to jest podstawowym testem sprawności oka. Ważne jest sprawdzenie ostrości wzroku do dali (czyli do patrzenia na dalekie odległości) i do tzw. bliży (czyli do patrzenia z odległości ok cm). Badanie przeprowadza się osobno dla każdego oka, a następnie obuocznie. Pacjent powinien patrzeć na tablicę z odległości pięciu metrów, ponieważ przy bliższym dystansie oczy są ustawione zbieżnie (lekko zezują ku nosowi) i mogą zachodzić niekorzystne zjawiska optyczne. Badanie polega na odczytywaniu przez pacjenta standardowych znaków testowych liter i cyfr, a w przypadku małych dzieci obrazków ułożonych w poziomych rzędach. Za prawidłową ostrość wzroku uznaje się tę równą 1,0. Oznacza, że badany jest w stanie z odległości 5 m przeczytać wszystkie 10 rzędów znaków. OKULARY - 20% rabat na oprawki, soczewki i wszystkie usługi do 30 września okulary progresywne od 350 zł badanie wzroku przez specjalistę optometrii klinicznej i okulistę Ursus, ul. Pużaka 1, tel.: Badanie ostrości wzroku do bliży polega na odczytaniu każdym okiem z osobna tekstu ze specjalnych tablic testowych. Za prawidłowe uznaje się odczytanie każdym okiem z osobna najmniejszych liter. Jeżeli pacjent nie może przeczytać wymaganych wielkości liter, lekarz okulista (optometrysta) powinien podjąć próbę okularowej korekcji wzroku. Rozpoczyna ją pomiar odległości źrenic (PD). Korekcja okularowa pozwala na wstępną ocenę, czy obniżona zdolność ostrego widzenia spowodowana jest brakiem korekcji czy inną chorobą oka. Bardzo ogólną, ale szybką ocenę wady wzroku umożliwia badanie komputerowe. Nie jest ono obowiązkowe, ale dla specjalisty może być wskazówką pomocną w doborze właściwych szkieł. Jednak jego wynik nie może posłużyć jako gotowa recepta na okulary. Kolejnym elementem wizyty okulistycznej powinno być zmierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie to można przeprowadzić kilkoma przyrządami używając bezkontaktowych aparatów albo przykładając końcówkę do rogówki (po miejscowym znieczuleniu oka). Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe (T) nie powinno przekraczać wartości ok. 20 mmhg. W kolejnych etapach badania oka specjalista ocenia osadzenie, ustawienie i ruchomość gałek ocznych, aby wykryć patologie takie jak np. wytrzeszcz, zez czy zaburzenia ruchomości oka. Następnie powinien wykonać kilka testów sprawdzających funkcjonowanie wzroku, a nie związanych z ostrością widzenia. Na zakończenie specjalista bada poszczególne części oka przy użyciu mikroskopu. Pacjent siedzi nieruchomo z brodą i czołem opartymi na podpórce, a okulista (optometrysta) operując wiązką światła o zmiennej szerokości i kącie padania obserwuje odcinek przedni oka, czyli rogówkę, soczewkę oraz znajdujące się pomiędzy nimi komorę przednią i tęczówkę. Następnie przechodzi do oceny tylnego odcinka oka, czyli ciała szklistego oraz dna oka tarczy nerwu wzrokowego, plamki oraz pozostałej części siatkówki oka. Do szczegółowego badania oka wykorzystuje się zwykle lampę szczelinową, która pozwala na ocenę jego struktur w powiększeniu od 6 do 40 razy. W przypadku stwierdzenia patologii lekarz okulista może skierować pacjenta na badania dodatkowe, takie jak np. USG gałki ocznej, angiografię fluoresceinową, tomografię dna oka (OCT), badanie pola widzenia, tomograficzne obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego (HRT), fotografię siatkówki i inne. Ważne jest, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że samo dobranie okularów nie zawsze wystarczy, żeby rozwiązać problem pogorszonego widzenia. Zmiana ostrości wzroku może wynikać z postępującej choroby oka, a pogorszenie widzenia tylko na małą albo tylko na dużą odległość może być początkiem różnych (mogących przebiegać bezboleśnie) chorób np.: zaćmy lub jaskry. Aleksander Ciborek Autor jest specjalistą optometrii klinicznej, absolwentem Salus University jedynego amerykańskiego uniwersytetu prowadzącego studia z zakresu optometrii Włoska GRa gra miejska nawiązująca do filmu Ojciec chrzestny 15 września 2012 r., start o godz Restauracja Maho, Al. Krakowska 240/242 Włochy Porada laryngologa Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, la ryngo log z 15-let nim sta żem, od po wia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. str. 5 Aparat słuchowy jeden czy dwa? Czy oso by ma ją ce uby tek słu chu w każ dym uchu po win ny no sić dwa apara ty słu cho we? Tak, z ca łą pew no ścią ta kie rozwią za nie jest dla nich bar dzo ko rzyst ne. Każ dy mój pa cjent, któ re go uda ło mi się prze ko nać do dwóch apa ra tów, po twier dzi mo je sło wa. Może Pan po dać przy kła dy z ży cia co dzien ne go? Roz pa trz my choć by dźwięk klak so nu sa mo cho do we go. Do cie ra jący do uszu sygnał in for mu je nas o nie bez pie czeń stwie. W cią gu ułam ka se kun dy mózg po rów nu je in for ma cje z obu uszu, ta kie jak na tęże nie fal dźwię ko wych oraz mo men ty, w któ rych dźwięk do biegł do każde go ucha. Dzię ki te mu na tych miast zda je my so bie spra wę, z któ rej stro ny do cho dzi dźwięk i jak da leko znaj du je się je go źró dło oraz je ste śmy w sta nie unik nąć nie bez pie czeń stwa. Ogrom nym kło po tem nie do sły szących pa cjen tów jest tak że ro zu mie nie mowy w ha łaśli wym oto cze niu. Czy dwa apa ra ty po ma ga ją roz wią zać tak że i ten pro blem? Ha łas oto cze nia utrud nia ro zu mienie mo wy. Dla osób, któ re nie sły szą obo ma usza mi tak sa mo do brze, wy od rębnie nie po szcze gól nych gło sów jest trudne. Mózg po trze bu je in for ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie roz róż niać dźwię ki w trud nych sy tu acjach słu cho wych, ta kich jak roz mo wa w za tło czo nej ka wiar ni lub w po miesz cze niu, do któ re go do bie ga ją ha ła sy prze jeż dża ją cych uli cą po jaz dów. Dwa apa ra ty słu cho we po zwa la ją wspomóc na tu ral ną zdol ność mó zgu do fil trowa nia ha ła sów do cho dzą cych z tła. Le ka rze zwra ca ją tak że uwa gę na ry zy ko utra ty zdol ności ro zu mie nia mowy w przy pad ku zu peł nej re zy gna cji z no sze nia apa ra tu słu cho we go. Czy może tak się stać, je śli no si my tyl ko jeden apa rat? Zja wi sko, o któ rym pan wspo mi na to tak zwa na de pry wa cja słu chu. Po le ga na stop nio wym tra ce niu przez mózg umie jętno ści prze twa rza nia in for ma cji w wy ni ku trwa łe go bra ku po bu dza nia ucha bodźcem aku stycz nym. Im wcześniej zde cy duje my się na no sze nie apa ra tu słu cho we go na do tkniętym ubyt kiem słu chu uchu, tym mniej sze ry zy ko wy stą pie nia de pry wa cji słu chu oraz tym więk sza ko rzyść z no szenia apa ra tów słu cho wych. W dwóch apa ra tach słu cho wych dźwię ki są przy jem niej sze do słu cha nia, nie trze ba się wy si lać, aby je usły szeć. W na tu ral ny spo sób są od bie ra ne czysto, z od po wied nim po czu ciem gło śności i prze strzen no ści. Uzy ska nie ta kie go efek tu z jed nym apa ra tem słu cho wym nie jest moż li we w przy pad ku osób do tkniętych ubyt kiem słu chu w obu uszach. Specjalna oferta na aparaty telefoniczne dla osób niedosłyszących! Liczba aparatów ograniczona. Za pra sza my wszyst kie za in te re so wane oso by na bez płat ne ba da nie słu chu i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na duże za in te re so wanie na szy mi usłu ga mi, pro si my o te le fonicz ne uma wia nie wi zyt. Po sia da my sieć 12 ga bi ne tów na te renie ca łej War sza wy. Za py taj o naj bliż szy ga bi net: Autoryzowany dystrybutor: Najlepsze aparaty słuchowe od ponad 100 lat OCHOTA Przychodnia Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36 tel URSUS ul. Kolorowa 19 (róg Sosnkowskiego) tel. (0) /S/ /S/2012 Udział w grze jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są drużynowo: drużyna może liczyć od 2 do 6 osób. Włoska gra to wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą zasmakować klimatu lat czterdziestych w najlepszym wydaniu idealnie dopasowane garnitury, wielkie pieniądze oraz mężczyźni, którym nie można się oprzeć. To także gra dla wszystkich fanów kina Coppoli, wielbicieli kreacji Marlona Brando i Ala Pacino, jak również zwolenników oryginału opowieści: książki autorstwa Mario Puzo. Gra toczyć się będzie w przededniu wesela otwierającego film z 1972 roku, a uczestnicy swoim poczynaniami udowodnią, jak bliskie są im tradycje sycylijskiej rodziny. Z nami będziesz miał okazję stać się przyjacielem Vito Don Corleone i zatańczyć na weselu jego córki! Gra polega na odnalezieniu wyznaczonych na mapach punktów. Należy przejść przez nie, wykonując na każdym z nich zadanie, związane z nietypowymi i ciekawymi aktywnościami intelektualnymi i sportowymi. Głównym spoiwem wszystkich punktów jest fabuła i wyznaczony w danej grze cel. Szczegóły wydarzenia na: html oraz https://www.facebook.com/events/ /?context=create Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu. Niniejszymi wykazami zostały objęte niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Dzielnicy Włochy: Lokale użytkowe przeznaczone do najmu poza konkursem ofert (w drodze negocjacji stron): 1) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy al. Krakowskiej 143 (40,88 m 2 ); 2) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy al. Krakowskiej 255 (20,68 m 2 ); 3) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Cyprysowej 27 (15,25 m 2 ); 4) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Rybnickiej 31 (27,44 m 2 ); 5) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Urszuli 27 (33,70 m 2 ); 6) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Urszuli 29 (51,00 m 2 ); 7) Miejsca postojowe nr: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, usytuowane w garażu podziemnym budynku przy ul. Rybnickiej 28. BURMISTRZ DZIELNICY WŁOCHY /-/ Michał Wąsowicz

6 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD i RTV, montaż i demontaż mebli tel A PRZEPROWADZKI SPRZĄTANIE PIWNIC, WYWÓZ mebli, tel ALKOHOLOWE ODTRUCIA, KOMFORTOWO, 7 dni w tyg., lekarz, dyskrecja, tel AUTO-SKUP WARSZAWA tel FIRMA KAZEN RENOWACJA zniszczonych wanien i brodzików, tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel.: , , TANIO. SZYBKO. GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 300 zł, naprawa, tel PL DOMOWA OPIEKA medyczna dla przewlekle chorych, odleżyny, kroplówki, rehabilitacja, komfortowo, 24h, tel ZATRUDNIĘ EMERYTÓW LUB RENCISTÓW do sprzątania obiektów. Tel. pn.-pt. w godz , /S/ /S/2012 Zbadaj słuch! PRZYCHODNIA Lekarsko-Stomatologiczna Amodent zaprasza wszystkie osoby mające trudności ze słyszeniem na bezpłatne badania słuchu wraz z konsultacją protetyka słuchu i możliwżcią przymierzenia aparatu słuchowego, które odbywają się w co drugi piątek w Przychodni w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy 29 oraz Piastowie przy ul. Paderewskiego 13. Rejestracja telefoniczna: (Ursus), (Piastów). Zapraszamy także do naszych lekarzy rodzinnych oraz laryngologa, okulisty, kardiologa, urologa, ginekologa i diabetologa i lekarzy innych specjalizacji. Okęcka Sala Widowiskowa Domu Kultury Włochy ul. 1 Sierpnia 36a, tel września (piątek) godz Koncert Pieśni. Wystąpią: Iwona Siemieniuk (sopran), Krzysztof Kozłowski (fortepian). 15 września (sobota) godz Gra miejska Włoska gra. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie: Dom Kultury Włochy ul. Bolesława Chrobrego 27 tel , faks ADA Kino Studyjne Artystyczny Dom Animacji filia DK Wochy ul. ks. J. Chrościckiego 14 Rezerwacja: tel.: września (niedziela) godz Kino Malucha Retro: Złote ziarenko ; Dziwne dziwy, czyli baśń o Korsarzu Palemonie (90 min., 3 l.); godz Kino Okolicznościowe: Parasol Licencyjny film niespodzianka. 21 września (piątek) godz Kino Nagrodzone: Parasol Licencyjny film niespodzianka. Wstęp wolny. 22 września (sobota) godz Kino Okolicznościowe dla Dzieci (w ramach Festiwalu Kultury Przestrzeni ReKultywacja): Parasol Licencyjny film niespodzianka. 21 września (piątek) godz Filmowa Ruletka filmowa niespodzianka (179 min., od 15 l.). 23 września (niedziela) godz Koncert w wykonaniu uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. 28 września (piątek) godz Filmowa Ruletka filmowa niespodzianka (200 min., od 15 l.). Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w powyższym planie. 16 września (niedziela) godz (park Kombatantów) Piknik Historyczny. Piknik poprzedzi obchody 68. rocznicy wywozu mieszkańców Włoch do Rzeszy w czasie II wojny światowej. W programie: występy zespołu Projekt 44 i Orkiestry Dętej OSP z Nadarzyna, pokaz w wykonaniu Straży Granicznej i Grupy Rekonstrukcji Historycznej, wspólne śpiewanie pieśni powstańczych. Po uroczystościach otwarcie wystawy tematycznie związanej z rocznicą w Artystycznym Domu Animacji przy ul. ks. J. Chrościckiego września (sobota) godz (Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a) Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013: koncert Ani Rusowicz. 23 września (niedziela) godz W ramach cyklu przedstawień teatralnych dla dzieci Baju Baj : Legendy Skrzata Warszawskiego spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Vena. Bilety: 5 zł. Przez średniowieczne legendy Warszawy prowadzą nas Skrzat Warszawski i chłopiec Wojtuś. Legenda o Lichu Zamkowym, które dokucza dwóm kłótliwym przekupkom staromiejskim, o Sroce Złodziejce, podanie o Złotej Kaczce i jej spotkaniu z dobrym Szewczykiem, wspomnienie o Janie Kilińskim i jego wróblu Maćku. 23 września (niedziela) godz i Kino Nowości: Mroczne cienie (113 min., 14 lat). Wstęp 10 zł. Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru. Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, Warszawa tel./fax do 16 września Wystawa Parlament Europejski w fotografii Ewy Tomaszewskiej. Czynna od poniedziałku do piątku w godz września (wtorek) godz Bądź bezpieczny na drodze spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami wydziału profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel , fax Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka września (wtorek) godz (Galeria ZADRA, ul. Freta 44/46) Wernisaż wystawy malarstwa Stephanie Mirocha. Wystawę można zwiedzać do 29 września od pon. do pt. w godz września (sobota) godz Ulica! Ulica euphonium wielka trąba. Sobotnie spotkania muzyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami poprowadzą Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski muzycy zespołu DesOrient. Wstęp: 10 zł (obowiązuje rezerwacja). w godz (perony dawnego Dworca Głównego przy ul. Towarowej 1 na tyłach Muzeum Dom Kultury Kolorowa ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 tel września (niedziela) godz Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną : akordeonowa Podróż Muzyczna w wykonaniu Duetu Akordeonowego w składzie: Jacek Małachowski akordeon, Piotr Kopietz akordeon, akordina. 23 września (niedziela) godz Bajka o grającym drzewie przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł. 14 września (piątek) godz (sala widowiskowa) Program Andropauza II. Bilet: 40 zł. 16 września (niedziela) godz (sala widowiskowa) Bajka dla dzieci (3 8 lat) Szeherezada. Bilet: 10 zł. Główni bohaterowie Szeherezada i Alladyn znajdując zwykłą lampę, odkrywają w sobie magiczną siłę spełniania swojej woli. We wszystkim przeszkadza im Czarodziejka Odaliska królowa czarownic. Szereg wątków dydaktycznych zawartych w bajce pokazuje, jak odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę do pokonywania problemów w ten sposób stopniowo odkrywana jest prawdziwa tajemnica Lampy Alladyna. O godz w holu odbędzie się spotkanie z autorem wierszyków dla najmłodszych Rafałem Lasotą i promocja książki Pląsaki z możliwością zakupu i dedykacją autora. 19 września (środa) godz (sala kameralna) Klub Edukacji Samorządowej: spotkanie z reżyserem Dominikiem Tarczyńskim oraz pokaz filmu autora pt. Kolumbia świadectwo dla świata (najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie w 2011 r.). 20 września (czwartek) godz (sala klubowa) Wieczór poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Kolejnictwa) DŹWIĘKZŁAM tętniący hip-hopem jam: breaking, djing, rap oraz graffiti. Impreza opiera się na idei wspólnego muzykowania, luźnego spotkania, zabawy dźwiękami, instrumentami, ciałem i słowem. RAP JAM Swoją obecność potwierdzili: DJ 600 V, Rufin MC, DJ Grubaz, Vienio, DJ Technik, MC Kfiat + DJ Spike = Siła Dźwięq, Flint, Abel + Mops Bepsky + DJ Pete = Smagalaz, Kubson, Astek + Rado Radosny = Dwa Sławy, DJ Steez, Wilku + Bilon + Żary = Hemp Gru, Cyjan + Kolso + DJ Jano = Dwóch Warszawiaków. BREAKING JAM Swój udział potwierdzili: Thomaz i Rockafellaz Crew, Laos i B-Girl Hurricane z Francji, Azizi, Break 26 września (środa) godz Jesienne motywy koncert w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto. 29 września (sobota) godz Wernisaż malarstwa Barbary Filipiak. Wystawa czynna do końca października. Dom Kultury Rakowiec filia Ośrodka Kultury Ochoty ul. Wiślicka 8 tel. (22) , września (niedziela) godz Warsztaty teatralne dla rodziców i dzieci z cyklu W samo południe z Melpomeną : Na stole. Wstęp: 10 zł od dziecka. Żyrardów. Prowadzenie Janina Wielogurska. godz (sala kameralna) Występ kabaretu Pół serio Wandy Stańczak w programie Koniec wakacji. Wstęp wolny. 26 września (środa) godz (sala kameralna) Klub Edukacji Samorządowej: wykład dr. Mariana Szołucha i dr. Marcina Domagały Co dalej ze strefą EURO. 28 września (piątek) godz (piwnica Arsus ) Koncert młodzieżowych zespołów rockowych. Bilet: 5 zł. Sprzedaż biletów: w O.K. Arsus w poniedziałki, środy i piątki w godz oraz we wtorki i czwartki w godz ; tel od poniedziałku do piątku (zamówienia indywidualne i zbiorowe). Nuts, Lion Kingz, Llcb, Broken Glass 2, Misjonarze Rytmu, Ready To Battle, Prezidents, Raw Bgirls, Kingz of Warsaw, Most Broken Crew, Cats Claw. Ponadto na imprezie Graffiti Jam, Flea Market, Gastrostrefa 23 września (niedziela) godz wokalno-instrumentalny zespół Rockspel (muzyka celtycka) oraz adepci studia tańców irlandzkich Dunmore koncert inaugurujący rok kulturalny 2012/2013. Wstęp wolny (z zaproszeniami). Rozpoczęły się zapisy na zajęcia na sezon 2012/2013. W ofercie liczne zajęcia i warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Szczegóły na stronie: pod nr tel oraz mailem: oko.com.pl (park Malickiego przy DK Rakowiec ) Podróże Świata Zaczarowany Dywan Wyobraźni : otwarte edukacyjno-plastyczne zajęcia dla dzieci ze stałej oferty DK Rakowiec prowadzone przez Annę Radziwiłł. Zapisy na nowy sezon, konsultacje. 20, 22, 23, 29 i 30 września (piątek, soboty i niedziele) X Jubileuszowe Warsztaty Teatralne dla Nauczycieli Teatr z dziećmi Jak to robić?. Opłata za warsztaty (7 spotkań + udział w Konferencji) karnet 220 zł. Informacje i zapisy: Bogumiła Stachurska tel , bogumila. Tematem przewodnim jubileuszowej edycji będzie muzyka i edukacja muzyczna.

7 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr września 2012 str od 14 do 27 września 2012 r. WODNIK (21 I 18 II) Będziesz w doskonałej formie i gotowy do działania. Całe szczęście, bo Twoje sprawy ruszą z kopyta. Będzie Ci się wydawać, że wszystko, o czym marzysz, jest w zasięgu Twoich możliwości. Twoja aktywność, inicjatywa, pomysły przyniosą Ci zaskakujące sukcesy. W sprawach sercowych także czekają Cię dobre dni, pod warunkiem że opanujesz swoje emocje i zachowasz spokój. LEW (23 VII 23 VIII) Nadal cieszyć się będziesz dobrą passą w sprawach zawodowych. Jeśli jeszcze masz jakieś zaległości, skorzystaj z okazji, żeby załatwić te sprawy z korzyścią dla siebie. Pomoże Ci w tym nowy znajomy, mający duże wpływy. W uczuciach dzięki urokowi osobistemu uda Ci się zażegnać poważne nieporozumienie. Dbaj o obecny stan ducha spokój i harmonia mogą przydać Ci się już wkrótce. Zdrowie niezawodne. RYBY (19 II 20 III) Po zamieszaniu emocjonalnym, które Was trapiło w pierwszej części września, będziecie się mogły nacieszyć spokojem i stabilizacją. Niestety nie oznacza to nudy czy nadmiaru wolnego czasu, o czym tak marzycie. Czeka na Was dużo zajęć. Na szczęście będzie to zwykła codzienna praca i wywiązywanie się z obowiązków, a nie nieprzewidziane i stresujące problemy. Zdrowie w porządku. PANNA (24 VIII 22 IX) Jeśli w swoich planach liczysz na opiekę gwiazd, nie zawiedziesz się. Przed Tobą nowe pomysły, propozycje i możliwości. I to ze szczęśliwym zakończeniem. Nie musisz się więc obawiać śmiało sięgaj po to, czego pragniesz. A Twoje pragnienie, aby być bogatym i wpływowym, stanie się jeszcze silniejsze. Teraz wszystko zależy od Twoich decyzji i aktywności. Na co więc czekasz? Do dzieła! BARAN (21 III 20 IV) Twój rozwój zawodowy może być zależny od poszerzenia Twoich umiejętności. Może powinieneś pomyśleć o studiach, szkoleniu lub kursie doszkalającym. Pamiętaj jednak, żeby w przypadku trudności trzymać nerwy na wodzy. Dla Twojego zdrowia ważne jest, żebyś zadbał o rozładowanie nadmiaru negatywnej energii. Będzie temu sprzyjać intensywne uprawianie jakiegoś sportu. WAGA (23 IX 23 X) Najbliższe dni upłyną pod znakiem miłosnych uniesień i namiętności. Nie daj się zwieść tym słodkim igraszkom, to może być prawdziwa miłość. Na całe życie. W pracy skup uwagę na sprawach, które dotąd sprawiały Ci trudności. Czas się pozbyć zaległości. I nie ociągaj się z decyzją. Finanse niestabilne przez pewien czas. Dla zdrowia nadal przede wszystkim dbaj o kondycję. BYK (21 IV 21 V) Jeśli nadal nie znalazłeś swojego szczęścia na Ziemi, teraz masz kolejną szansę. Gdy będziesz miał choćby cień przeczucia, że to może być właśnie to, nie wahaj się weź się ostro do pracy lub nauki. Nie będziesz żałować. W sprawach uczuć nadciąga prawdziwy przełom. Nie tylko bardziej się otworzysz, ale także zaczniesz myśleć o kupnie mieszkania, małżeństwie lub powiększeniu rodziny. SKORPION (24 X 22 XI) Przed Tobą nerwowe, napięte dni. Nie stresuj się jednak za bardzo. To zapowiedź nadchodzących zmian. Jeśli będziesz mądry, możesz dużo zyskać. W sprawach sercowych będzie raz dobrze, raz gorzej, ale z pewnością nie będzie nudno. Osoby samotne mogą spotkać interesującego partnera. Najwyższy czas nie tylko pomyśleć o sobie, ale znaleźć chwilę na porządny wypoczynek, bo zmęczenie może być groźne. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Po trudnej pierwszej połowie września możesz liczyć na łaskawość gwiazd. Zostaniesz doceniony w pracy, być może pojawią się możliwości dodatkowego zarobku. Zwróć uwagę na kogoś z Twojego bliskiego otoczenia podczas otwartej rozmowy pomoże Ci zrozumieć problemy, z którymi się zmagasz. Korzystając z chwili spokoju sprawdź stan swojego zdrowia zrób badania, odwiedź zaległych lekarzy. STRZELEC (23 XI 21 XII) Złe dni minęły i nie musisz już wstrzymywać swoich działań. Najlepszym dowodem jest Twoje poprawiające się samopoczucie. Z entuzjazmem zabierzesz się więc do załatwiania zaległych spraw i rozwiązywania problemów. Czekają Cię same przyjemne niespodzianki: awans, przypływ gotówki, może nawet pochwała z ust szefa. A także miłe i owocne w nowe znajomości spotkanie towarzyskie. RAK ( 22 VI 22 VII) Nastaw się na gorsze czasy. Nie możesz już liczyć na sprzyjający wpływ gwiazd. Żeby zminimalizować straty, powinieneś odłożyć wszystkie ważne sprawy, nie podejmuj istotnych decyzji. Niewiele lepiej będzie w sprawach sercowych. Także i tu lepiej będzie po prostu przeczekać. Ten czas uśpienia wykorzystaj, aby poprawić swoją kondycję. Zrób to z głową, żeby nie za bardzo obciążać serce. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Jeśli masz coś pilnego i ważnego do załatwienia, nie zwlekaj. Jeszcze przez kilka dni możesz liczyć na wsparcie gwiazd, a i energii Ci nie zabraknie. Jednak pod koniec miesiąca nie będzie już tak łatwo. Sprawy mogą się zagmatwać, więc nie ryzykuj komplikacji. W finansach wyraźna poprawa. Zwróć uwagę na swoją dietę. Czy rzeczywiście nic nie musisz zmienić? Może będziesz spokojniejszy. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Wola, Staszica 7/9, tel ÂródmieÊcie, Ho a 41, tel ÂródmieÊcie, Orla 5, tel /S/2012 Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , War sza wa, ul. Gró jec ka 65 tel te atr.com.pl 8 we wrześniu: 14 września (piątek) godz Trzeba zabić starszą panią 15 i 16 września (sobota, niedziela) godz Trzeba zabić starszą panią 20 września (czwartek) godz Wąsy. Premiera 21 września (piątek) godz Wąsy 22 i 23 września (sobota, niedziela) godz Wąsy 24 i 25 września (poniedziałek, wtorek) godz Mayday 26 i 27 września (środa, czwartek) godz Wąsy 29 września (sobota) godz Darkroom 30 września (niedziela) godz i Mayday 10 w październiku: 3 i 4 października (środa, czwartek) godz Zaświaty, czyli czy pies ma duszę? 5 października (piątek) godz Biała bluzka 6 października (sobota) godz Urbanator Days warsztaty; godz Piosenki a teatru 7 październiku (niedziela) godz Koncert Urbanator Days 8 października (poniedziałek) godz projekcja filmu Tybet spotkanie z Rinpoche 9 i 10 października (wtorek, środa) godz Koza albo kim jest Sylwia? 11 października (czwartek) godz Szelostwa Skapena 12 października (piątek) godz Darkroom Och-cafe Teatr Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 15 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) skumbria; 7) goniec; 8) Szkot, przyjaciel Wołodyjowskiego; 9) koper ozdobny; 10) babilońska bogini-smok; 12) końskie nozdrza; 14) surowiec na marcepan; 16) sielanka; 19) epoka geologiczna; 21) skomponował Pożegnanie Ojczyzny ; 22) samogon; 23) krewna w linii męskiej. Pionowo: 1) spotkanie tenisowe par mieszanych; 2) sknera; 3) wzrost napięcia poprzedzający katastrofę w dramacie; 4) najprostsza roślina plechowa; 5) słodycz w kryształkach; 6) przejście graniczne nad Bugiem; 11) została kapłanką na Taurydzie; 13) od 117 r. cesarz rzymski; 15) typ budowli kultowej, cejlońska odmiana stupy; 17) Ferenc ( ), kompozytor; 18) miasto w środkowej Hiszpanii (Stara Kastylia); 20) dramat Ibsena. Muzeum Sportu i Turystyki ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, tel.: , zaprasza na wystawę: Sto lat Olimpijskich Konkursów Sztuki do 30 września 2012 r. Ekspozycja poświęcona Olimpijskim Konkursom Sztuki organizowanym od 1912 do 1948 r. W pierwszym rywalizowano w następujących dziedzinach: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura oraz muzyka. Więcej informacji na str.?????????? ul. Grójecka 65 we wrześniu: 15 września (sobota) godz Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać 29 września (sobota) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi Uwaga! Repertuar może ulec zmianie. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywa się codziennie w godz w siedzibie teatru, tel , ; Teatr Ochoty w związku z remontem siedziby zaprasza na spektakle Studia Teatralnego Koło, Soho Factory, ul. Mińska 25 we wrześniu: 18 i 19 września (wtorek, środa) godz Gabinet (Teatr Młyn) 22 i 23 września (sobota, niedziela) godz Żółta strzała 24 września (poniedziałek) godz Dolina Muminków w listopadzie Rezerwacja biletów: MINI-informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Ochota, ul. Joteyki 9 % (22) Oddział Ursus, ul. gen. Sosnkowskiego 18 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) NASZA Horoskop 6 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch Warszawa 102, skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Komenda, ul. Opaczewska 8 % (22) Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT. Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 16, ul. Rynkowa 8 % (22) Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da. POLICJA % 997 STRAŻ MIEJSKA % 986 STRAŻ POŻARNA % 998

8 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 Piknik na Szczęśliwicach Trudno uwierzyć, ale tegoroczny Rodzinny Piknik Integracyjny w parku Szczęśliwickim będzie już dziesiątym! Okrągły jubileusz zobowiązuje i atrakcje piknikowe przygotowywane są nader starannie. Na szczęście jednak bez wielkiego zadęcia ma być swojsko, sympatycznie, ciepło, kolorowo i przede wszystkim radośnie. W ramach Pikniku odbędą się również IV Targi Ochockich Organizacji Pozarządowych. To doskonały moment, żeby dowiedzieć się, kim jest wolontariusz i jak nim zostać, kto może nam pomóc w trudnej sytuacji i co można robić na Ochocie w piątkowy wieczór. Centrum atrakcji pikniku stanowić będzie estrada z bogatym programem. Już od godziny występować będą grupy amatorskie z organizacji i instytucji uczestniczących, a skoro ideą pikniku jest integracja, to i na estradzie musi być różnorodnie. Wystąpią artyści w wieku od 3 do 83 lat, którzy zaprezentują swoje talenty. Nie zabraknie i profesjonalistów: zobaczymy Marka Siwka z zespołu Lombard oraz zespół rozrywkowy KA-DWA. O godzinie na placu przed estradą zrobi się bardziej uroczyście młodzi żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zaprezentują musztrę paradną. Poza tym ochockie organizacje pozarządowe, placówki kultury i sportu, biblioteki jak co roku przygotują stoiska z przeróżnymi atrakcjami. W planach są: warsztaty plastyczne (trochę malowania, trochę klejenia, trochę lepienia...), warsztaty artystyczne (decoupage, gadżety z filcu, lepienie z gliny...), zabawy sportowe (krykiet, strzelanie do celu, trampolina...), konkursy plastyczne i poetyckie. Będą też szczudła, wielkie bańki mydlane i chodzące maskotki. Ciekawskich najmłodszych zapraszamy do zwiedzania od środka samochodów policji, straży miejskiej i wozów strażackich. Starsi mogą spróbować swoich się zdobywając Odznakę Sportów Strzeleckich. Wielbiciele wody będą mogli popływać z WOPRem lub powędkować. Opisać wszystkich czekających rozrywek nie sposób. Zainteresowanych zapraszamy do lektury Gazety Targowej. Będziemy 15 września w godzinach w parku Szczęśliwickim na Ochocie. Hanna Gęściak-Wojciechowska koordynator Pikniku Organizatorzy: rada i zarząd dzielnicy Ochota, Klub Rodzin Abstynenckich Ostoja działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE. Współorganizatorzy: Urząd Dzielnicy Ochota, Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury Rakowiec, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, komenda Rejonowa Policji Warszawa III, Straż Miejska m. st. Warszawy Firmy i instytucje wspierające: ARMEX Arkadiusz Szewczyk, ISS Facility Services Sp. z o.o., Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 242/S/2012 Małe lotnictwo na Bemowie Bemowskie Centrum Kultury, Aeroklub Warszawski i Centrum Usług Logistycznych Lotnisko Warszawa-Babice zapraszają modelarzy i miłośników lotnictwa na jubileuszowe 10. Dni Małego Lotnictwa, które odbędą się 15 i 16 września (sobota, niedziela) na lotnisku Bemowo (dojazd na start ulicą Księżycową, od strony Chomiczówki). W Ursusie Nie chcą bazy MPO Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców, rada Ursusa na ostatniej sesji podjęła już czwartą z rzędu uchwałę, w której wnioskuje do władz miasta o przeniesie uciążliwej bazy rejonu 6 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Sosnkowskiego 4 poza tereny zabudowy mieszkaniowej. Jak podkreślono w uzasadnieniu, mimo starań władz dzielnicy problem do tej pory nie został rozwiązany. Istniejąca zaś od kilkudziesięciu lat baza z sortownią śmieci mieszcząca się niegdyś na uboczu, obecnie znajduje się pośrodku osiedli domów mieszkalnych, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Odnośnie do przeniesienia bazy toczą się podobno rozmowy i poszukiwania dla niej innego miejsca. Niemniej sprawa jest pilna, bo stan tzw. 6 pogarsza się, ludzie z pobliskich domów protestują, a inwestorzy wciąż budują nowe osiedla. Zapraszamy naszych Czytelników do zabrania głosu w tej sprawie czekamy na e i listy. Dane adresowe w stopce redakcyjnej na str. 7. Tegoroczna impreza, przez wzgląd na jubileusz, będzie trochę inna od wcześniejszych edycji. Chcąc zaprezentować mieszkańcom stolicy większą liczbę konkurencji modelarskich (tym samym modeli i ich wykonawców), organizatorzy przeprowadzą trzy oddzielne imprezy ogólnopolskie. Pierwsze to Zawody Latających Makiet Samolotów, zaliczane do Pucharu Polski (F4J). Modele są tu uproszczonymi makietami samolotów i są najpierw oceniane statycznie. Istotna jest wierność odwzorowania w skali i jakość wykonania. W drugiej Ogólnopolskich Zawodach Modeli Akrobacyjnych na Uwięzi (F2B) zadaniem modelarza jest jak najdokładniej wykonać program 16 figur akrobacyjnych modelem nie będącym odwzorowaniem istniejącego samolotu. Z kolei Ogólnopolskie Zawody Modeli Aircombat (w konkurencjach ESA WWI i WWII) to przepełnione realizmem walki powietrzne, w których o wygranej decydują umiejętności pilotażowe oraz refleks zawodnika. Modele prawdziwych samolotów wojskowych z okresu I lub II Wojny Światowej są wyposażone w 10-metrowe taśmy z krepiny. Głównym zadaniem pilota jest dokonanie jak największej liczby cięć tasiemek konkurentów przy pomocy śmigła. Więcej informacji na temat zawodów na stronie organizatora:

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą b Przerwa w modernizacji zieleniaka b Sukces Wspaniałych b Środki na oświatę b fot. Ireneusz Barski fot. Kasia Chmura-Cegiełkowska NASZA 7 czerwca 2013 Nr 11 (369) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY

26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY ISSN 1425-2996 Dziennik Ursusa PISMO URZĘDU m. st. WARSZAWY dla DZIELNICY URSUS 26 IX 2004 NR 9/131 (Rok X) BEZPŁATNY BARFIE W dniach od 29 września do 1 października 2004 r. odbędzie się w Warszawie III

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Nie dla masztu na Chomiczówce!

Nie dla masztu na Chomiczówce! Nr 1 (243) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nie dla masztu na

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Będzie bezpieczniej Aż 68 wniosków musiał rozpatrzyć W pierwszym etapie grupy projektowe prezentowały najciekawsze

wiadomości samorządowe Będzie bezpieczniej Aż 68 wniosków musiał rozpatrzyć W pierwszym etapie grupy projektowe prezentowały najciekawsze Rusza akademia dla najmłodszych > > > strona 3 Nowy rok szkolny czas zacząć! > > > strona 2 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Dodatek do pisma Chorzowianin.pl wydawany we współpracy z Urzędem Miasta

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r.

Nowe mieszkania. 45.349 gliwiczan... Ulice na gwarancji. Strefowe korzyści. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 1 9 / 2 0 0 7 ( 3 2 4 ) c z w a r t e k, 1 0 m a j a 2 0 0 7 r. 3 7 Ulice na gwarancji Rozpoczęły się tegoroczne remonty dróg i chodników na terenie Gliwic. Zadania będą wykonywane w okresie kilku najbliższych

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest

TYGODNIK HISTORIA. UTKNĘLI NA ZAŁAMANKU. Maria to tytuł filmu o pionkowskim partyzancie Ignacym Pisarskim, którego scenarzystą i reżyserem jest BEZPŁATNY TYGODNIK - UKAZUJE SIĘ W CZWARTKI Nr 288/08 26 lutego 2015 r. www.tygodnikoko.pl (ISSN 1642-7580) Nakład: 15.201 egz. PRZEDSIĘBIOR- CA Z KLIMATEM ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna.

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. sądu?

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. sądu? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy

Inwestycje 2015 roku. bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy 9 ISSN: 1425-2996 bezpłatne pismo urzędu dzielnicy ursus m.st. warszawy nr 2/256, luty 2015 Inwestycje 2015 roku Dzielnica Ursus otrzymała do swojej dyspozycji w 2015 roku środki w wysokości 165 mln zł,

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Mostu nie skończą na czas!

Mostu nie skończą na czas! l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 39 (505) 25 PAŹDZIERNIKA - 7 LISTOPADA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Mostu nie

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99 WESOŁA GRAMY DALEJ!

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99 WESOŁA GRAMY DALEJ! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii?

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii? Indeks 375349 ISSN 1644 9835 WYGRAJ BILETY DO KINA str. 15 Ani dyrektor teatru, ani prowadząca szkołę muzyczną, ani nawet polecamy tygodnik bezpłatny tel.: 95 736 62 22 również dla Słubic i Kostrzyna NR

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Informator. Wilanowski DNI WILANOWA. Nr 3 sierpień - wrzesień 2008 r. Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Informator. Wilanowski DNI WILANOWA. Nr 3 sierpień - wrzesień 2008 r. Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Informator Wilanowski Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Nr 3 sierpień - wrzesień 2008 r. DNI WILANOWA 2008 INFORMACJE / OGŁOSZENIA Ważniejsze numery telefonów w Urzędzie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo