ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów"

Transkrypt

1 b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel pan Marek Miły 235/S/ września 2012 Nr 15 (352) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVI Nowoczesne pracownie dla uczniów Porada laryngologa Aparat słuchowy jeden czy dwa? Oko ło 500 mi lio nów lu dzi na całym świe cie cier pi w wy ni ku ubyt ku słu chu. Problem naj częściej do ty ka oso by star sze, sku tecz nie utrud nia jąc im funk cjo no wa nie w sta le pę dzą cym świe cie, prze szka dza jąc w co dzien nej ko mu ni ka cji oraz na raża jąc na bo le sne uczu cie wsty du. Ubyt ki słu chu róż nią się między so bą, jed nak zde cy do wa na ich więk szość ma cha rak ter obu usz ny. Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, la ryn go log z 15-let nim sta żem, od po wia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. Wy wiad na stro nie 5 236/S/2012 We Włochach Nowe przedszkole Rośnie z dawna oczekiwany budynek przedszkola przy ul. Ryżowej. Dlatego z niezbędnym rocznym wyprzedzeniem włochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o podjęcie uchwały o założeniu z dniem 1 września 2013 roku nowego przedszkola i nadaniu mu pierwszego statutu. Jak podkreślono, pięciooddziałowa nowa placówka przy ul. Ryżowej, która ruszy za rok, będzie mogła przyjąć 125 dzieci, co pozwoli w większym stopniu zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w rozbudowujących się Starych i Nowych Włochach. Więcej o sesji rady Włoch na str. 2 fot. Rafał Motyl W Warszawie rok szkolny rozpoczęło ponad 200 tysięcy uczniów oraz przedszkolaków. Dla 13 tys. z nich był to pierwszy rok w szkole. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz wzięła udział w inauguracji roku szkolnego w tych placówkach, których uczniowie rozpoczęli naukę w nowoczesnych pracowniach. Od dziś uczniowie Zespołu Szkół będą się uczyć w nowocześnie wyposażonych pracowniach, w zmodernizowanych warsztatach szkolnych. Obserwatorium astronomiczne będzie miejscem rozwijania zainteresowań i pasji. Ich nauczyciele, dzięki nowoczesnej bazie technicznej i dydaktycznej będą mogli łatwiej wprowadzać nowe programy nauczania, podnosić jakości kształcenia na poziom wymagany przez współczesność i pracodawców powiedziała prezydent Warszawy podczas inauguracji przy ul. Szczęśliwickiej. W zmodernizowanym budynku Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego (dawna Kolejówka ) przy ul. Szczęśliwickiej 56 swoją siedzibę będzie od tego roku miał również Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przeniesiony z ul. Hożej. Łącznie szkoły będą kształciły ponad 1000 uczniów. W całym kompleksie budynków Zespołu Szkół została zmodernizowana instalacja elektryczna, oświetlenie oraz okablowanie umożliwiające korzystanie z Internetu we wszystkich pomieszczeniach budynku. Przebudowane zostało m.in. skrzydło, gdzie znajdują się pomieszczenia do nauki zawodu tzw. warsztaty, sale dydaktyczne oraz pracownie specjalistyczne dla obu szkół. Natomiast przy ul. E. Lokajskiego 3 na Ursynowie powstał nowy budynek szkoły dla blisko 1000 uczniów, rozpoczęły w nim naukę dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I VI. Obie inwestycje kosztowały po ok. 21 mln zł. W budynku znajdują się 32 sale lekcyjne, w tym cztery do nauki języków obcych. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną salę gimnastyczną z trybunami dla 100 widzów oraz kompleks boisk sportowych. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed szkołą jest podjazd i miejsca parkingowe, umożliwiające bezpieczne dowiezienie dzieci. Prezydent Warszawy odwiedziła również nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 przy ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów diagnostycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów, dwa gabinety lekarskie dla psychiatry i neurologa, salę rehabilitacyjną, salę do terapii pedagogicznej, salę do terapii małych dzieci. (www.um.warszawa.pl) Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 przy ul. Chrościckiego 2 w Warszawie zaprasza w środę 26 września 2012 r. o godz na spotkanie z Renatą Piątkowską socjologiem, autorką książek dla dzieci takich jak Opowiadania z piaskownicy, Nie ma nudnych dni, Z przysłowiami za pan brat, Przygoda ma kolor niebieski, laureatką drugiej nagrody za książkę dla dzieci do lat 6 w konkursie literackim na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Fragmenty książek czytać będzie Elżbieta Malwina Kożurno. Warszawa-Włochy, ul. Potrzebna 19, 200 m od PKP Włochy Placówka oświatowa wpisana do rejestru m.st. Warszawy. tel Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax /PP/2012 ul. Ryżowa 24E Warszawa Włochy tel.: Uczymy skutecznie i z pasją 20 języków obcych Zajęcia również z dojazdem do domu! Atrakcyjne zniżki jeśli zapisujesz się na kilka języków, jeśli zapisują się członkowie rodziny lub przyjaciele Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych Mistrzostwa w Othello W sobotę 22 i niedzielę 23 września br. w OSiR Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B odbędą się XI Mistrzostwa Polski gry planszowej Othello. Początek o godz Zawody są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Zapowiedzieli się najlepsi zawodnicy z całego kraju, którzy będą rywalizować o prawo do reprezentowania Polski w Mistrzostwach Europy. Obok nich wystartują mniej doświadczeni gracze, a nawet nowicjusze. Zawody odbędą się systemem szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 11 rund. Czterech najlepszych zawodników rozegra wielki finał. Organizatorzy zapowiedzieli dyplomy i upominki dla wszystkich startujących oraz puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych. Patronat nad zawodami objął Krzysztof Kruk, zastępca burmistrza dzielnicy Ochota, który jest znany z popierania wszelkich form rekreacji i sportu. Udział w turnieju jest bezpłatny. Organizatorem mistrzostw jest Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, które w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej mistrzostw: 214/PP/2012

2 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 Na Ochocie O większy budżet dzielnicy Na krótkiej sierpniowej sesji po wakacyjnej przerwie ochoccy radni podjęli jednogłośnie cztery uchwały. 9/S/2012 * Z początkowego porządku obrad zdjęto jednak stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu przekształcenia jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Włochy w samorządowy zakład budżetowy m. st. Warszawy pod tą samą nazwą. W zamian wniesiono projekt uchwały dotyczącej zmian stałych komisji rady. Rozwiązana została niefunkcjonująca od wiosny w związku z rezygnacją większości członków komisja ładu przestrzennego i ochrony środowiska. Zdecydowano, że sprawami będącymi w jej gestii zajmie się komisja budżetu i infrastruktury. Tymczasem zgodnie z rekomendacją tej komisji rada Włoch przyjęła zaproponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym załączniku budżetowym dzielnicy. Spowodowane są one m.in. zwiększeniem planu o zł przeznaczone na realizację przez włochowski Ośrodek Pomocy Społecznej systemowego projektu Czas na zmianę programu aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z dzielnicy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W wydatkach bieżących dalsze zmiany polegały na przesunięciu 22 tys. zł w ramach zadań edukacyjnych W pierwszej za bezzasadną uznali skargę pana M.B. na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W trzech kolejnych zaś pozytywnie zaopiniowali zaproponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym załączniku budżetowym Ochoty. Wnioskowano o zwiększenie środków na wydatki bieżące dzielnicy o zł. Niemal cała ta kwota ( zł) będzie przeznaczona na oświatę. Z nich ma pójść na pokrycie kosztów utrzymania przejmowanego od 1 września br. śródmiejskiego Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 z ul. Hożej, która od tego roku szkolnego będzie miała siedzibę w ochockiej Kolejówce przy ul. Szczęśliwickiej. Reszta środków pokryje koszty dokształcania nauczycieli w związku z przejęciem Samochodówki (blisko 9 tys. zł) i koszty dożywiania przeniesionych uczniów (1416 zł). Zaoszczędzone 163 tys. zł z ochrony środowiska (z utrzymania zieleni) postanowiono spożytkować na pokrycie kosztów wrześniowych nasadzeń zieleni na ul. Nowogrodzkiej. Wniesiono zarazem o zwiększenie wydatków bieżących dzielnicy o 370 tys. zł, z czego większość (300 tys. zł) pochodzi z wpływów z tytułu opłaty targowej. Z tych środków 200 tys. zł ma być przeznaczone dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na pokrycie kosztów opłacania podatku od nieruchomości za lokale komunalne (150 tys. zł) oraz na przeprowadzenie ich niezbędnych remontów (50 tys. zł). Pozostałe 100 tys. zł skierowano na opłacenie wykonanego ogrodzenia zabezpieczającego teren modernizowanego targowiska przy ul. Banacha. Przyznano też dodatkowo 70 tys. zł w oświacie. Pieniądze te niezbędne są na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 projektu Check! Do you really live healthy, safely and ecologically? w ramach programu Grundtvig, akcja Warsztaty Grundtviga (realizowanego ze środków Unii Europejskiej). Program obejmuje warsztaty dotyczące zdrowego i ekologicznego trybu życia. W zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 55 tys. zł z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki inwestycyjne: na kupno nowego serwera wraz z oprogramowaniem oraz zasilacza UPS na potrzeby dzielnicowego biura finansów oświaty Ochota. TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności nowe korzystne warunki Pracownia Artystyczna Cezary Kania ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie We Włochach Z dróg na szkoły Obszerny materiał przygotowano na powakacyjną sesję rady Włoch. pomiędzy działami. Oszczędności z prowadzenia publicznych oddziałów 0 w podstawówkach oraz z prowadzenia szkół podstawowych i liceów uzupełniły niedobory związane z prowadzeniem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz świetlic szkolnych. Dokonano też zmian w planowanych wydatkach majątkowych. Zaoszczędzone 400 tys. zł z budowy ul. Płużańskiej oraz 200 tys. zł z modernizacji ul. Zapustnej (przełożonej ze względu na potrzebę aktualizacji mapy i dokumentacji) przesunięto na dwa zadania oświatowe. W związku z zaleceniami przeciwpożarowymi o 300 tys. zł zwiększono wydatki na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia. A z powodu niemożności pozyskania działki odstąpiono od planów budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej. W zamian zaś za 300 tys. zł postanowiono na terenie, którym włada szkoła, wybudować namiotową halę sportową o mniejszych gabarytach i połączyć ją z istniejącą halą gimnastyczną, co umożliwi korzystanie z jej zaplecza. W ramach zmian budżetowych zwiększono też wysokość planu dochodów gromadzonych na wydzielonych Poza tym zaproponowano zmiany w dochodach gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych i wydatkach nimi finansowanych. Polegają one na zwiększeniu wpływów z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o ponad 442 tys. zł. W Zespole Szkół nr 82 przeniesiono 13 tys. zł z wydatków bieżących na inwestycyjne na kupno serwera i klimatyzatora do sali komputerowej. W końcowej uchwale wnioskowano zaś o uchwalenie przez Radę m. st. Warszawy zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków dzielnicy o Jest ona potrzebna na pokrycie kosztów odszkodowania dla firmy Qubus Hotel Warszawa sp. z o.o. z tytułu zmniejszenia wartości należącej do niej nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 3 C na skutek wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego. W ramach powakacyjnych interpelacji i zapytań ochoccy radni chcieli się dowiedzieć m.in. kiedy będzie remontowany budynek przy ul. Przemyskiej 18, w którym mieści się np. Straż Miejska i GGKO oraz pracownia ceramiczna. Chwalili zarząd za sprawnie wykonany remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej, które było gotowe na czas na przyjęcie uczniów. Podkreślali swoje zaniepokojenie z powodu opóźnionych prac remontowych boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wawelskiej. Z kolei jeden z radnych uczący w szkole w związku z pozbawieniem nauczycieli dodatku motywacyjnego (niebagatelnego, bo w kwocie 300 zł) dopytywał się, ile miasto na tym zaoszczędzi. rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w zakresie szkół podstawowych (o zł), przedszkoli (o 20 tys. zł) oraz gimnazjów (o 20,3 tys. zł). Żeby byli gospodarzami Rada Włoch podjęła też dwie uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Warszawy o podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych. W pierwszej z nich chodzi o przekazanie na rzecz Domu Kultury Włochy nieruchomości przy ul. ks. J. Chrościckiego 14, gdzie mieści się filia DK Włochy Artystyczny Dom Animacji. W drugiej uchwale postulowane jest oddanie na rzecz Biblioteki Publicznej Włochy nieruchomości przy ul. ks. J. Chrościckiego 2, gdzie mieści się siedziba włochowskiej biblioteki. Jak podkreślono w uzasadnieniu, przekazanie tych nieruchomości nie spowoduje wydatków z budżetu miasta, za to umożliwi stworzenie odpowiednich warunków do realizacji na terenie dzielnicy zadań własnych m. st. Warszawy w zakresie kultury. Sprawi zarazem to, że obie te samorządowe jednostki kultury, posiadające osobowość prawną i samodzielnie gospodarujące przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, staną się gospodarzami w swoich siedzibach. Na ostatniej sesji włochowscy radni za bezzasadną uznali skargę M.S. na działanie zarządu dzielnicy. KRONIKA KRYMINALNA Jazda z haszyszem Podczas patrolowania ulicy Grójeckiej policjanci zwrócili uwagę na rowerzystę, który na czerwonym świetle przejechał przez przejście dla pieszych. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Przy 26-letnim Sebastianie N. mundurowi znaleźli dwie torebki foliowe z suszem roślinnym. W trakcie dalszego postępowania okazało się, że mężczyzna prowadził rower pod wpływem haszyszu. Rowerzysta został zatrzymany, a narkotyki zabezpieczone. 26-latek odpowie za posiadanie środków odurzających. Za przestępstwo to grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Siostrzeniec Dzięki czujności mieszkańca Ursusa i natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy do policyjnego aresztu trafił kolejny oszust podający się za krewnego. Kilka dni temu na numer alarmowy zadzwonił 66-letni mieszkaniec Ursusa, który poinformował, że prawdopodobnie ktoś próbuje wyłudzić od niego pieniądze metodą na wnuczka. Jak ustalili wówczas policjanci z Ochoty, ze starszym panem skontaktował się mężczyzna podający się za jego siostrzeńca. W trakcie rozmowy telefonicznej poprosił o pożyczenie pieniędzy, które były mu pilnie potrzebne. Mężczyzna zgodził się na pożyczkę w wysokości 4500 złotych. Jednak natychmiast zadzwonił na policję, ponieważ cała rozmowa wydała mu się podejrzana. Kryminalni z Ochoty zatrzymali oszusta. 40-letni Szymon B. wpadł w ręce funkcjonariuszy, gdy przyszedł odebrać pieniądze. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za próbę oszustwa. Grozi mu do 8 lat więzienia. Policjanci po raz kolejny proszą starsze osoby o ostrożność i sprawdzanie prawdziwości podobnych próśb o pieniądze. Na zakupach Grażyna K. została zatrzymana przez policjantów zwalczających przestępczość przeciwko mieniu w jednym ze sklepów na terenie Ochoty. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że może mieć ona związek z ostatnimi kradzieżami na terenie dzielnicy. Policjanci ustalili, że 40-latka okradała klientki sklepów. Kobieta wykorzystywała nieuwagę właścicielek niedomkniętych torebek, z których zabierała portfele oraz telefony komórkowe. Śledczy przesłuchali Grażynę K. i przedstawili jej pięć zarzutów kradzieży, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5. Oficer prasowy KRP III 200/S/ /S/2012

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 W Ursusie Jubileuszowa sesja Pod koniec sierpnia na jubileuszowej XX sesji radni Ursusa większością głosów (przy 2 wstrzymujących się) przyjęli informację o działalności zarządu dzielnicy w drugim kwartale 2012 roku. Jednogłośnie zaś podjęli trzy uchwały. 14 września 2012 str. 3 W pierwszej pozytywnie zaopiniowali zaproponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym załączniku budżetowym dzielnicy. W związku z otrzymaną dotacją z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch na budowę żłobka przy ul. Czerwona Droga plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o zł. Pozyskane środki umożliwiają oszczędności w budżecie środków własnych. Dlatego część pieniędzy ( zł) postanowiono przeznaczyć na dofinansowanie innego zadania budowy ul. Żywieckiej wraz z wykupem gruntu. Po wycenie przez biuro nieruchomości okazało się bowiem, że potrzeba więcej na wypłatę odszkodowań. Burmistrz Wiesław Krzemień poinformował, że ursuski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym nowym zadaniem w wydatkach majątkowych ma znaleźć się kupno za 14 tys. zł schodołazu gąsienicowego, czyli urządzenia umożliwiającego poruszanie się po schodach wózkiem inwalidzkim, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54. Ponadto przyznano 72 tys. zł na remont czterech łazienek w tym ŚDS. W wydatkach bieżących 60 tys. zł z gospodarki komunalnej przesunięto do zespołu sportu i rekreacji m.in. na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaakceptowano też zmiany w planach tegorocznych przychodów i wydatków ursuskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I tak w związku z lipcową uchwałą Rady Warszawy jego ubiegłoroczna (blisko 82 tys. zł) nadwyżka wprowadzona została do planu przychodów na 2012 rok i przeniesiona na wydatki inwestycyjne, na sanarium. Tegoroczne zaś zwiększone dochody własne OSiR postanowiono przeznaczyć na: wynagrodzenia (100 tys. zł), wydatki rzeczowe (50 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne sprzęt kardio-aerobowy do sali fitness w budynku pływalni Skalar (200 tys. zł). Dłuższe remonty Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zarząd dzielnicy poinformował radnych, że wbrew wcześniejszym obietnicom nie wszystkie z jedenastu planowanych remontów placówek oświatowych udało się zakończyć. Opóźnione są prace w Szkole Podstawowej nr 14. Także w Przedszkolu nr 219 prowadzona jest adaptacja pomieszczeń związana z wygospodarowaniem dodatkowej sali dla 27 kolejnych przedszkolaków. Rozbudowa przedszkola 194 też nie okazała się prostą sprawą. Długo starano się o stosowne zezwolenia, aby ją pomyślnie zakończyć. Dlatego dopiero niedawno doszło do przetargu i wyboru wykonawcy. Mistrz Anup Mishra Pandit Anup Mishra, jeden z najwybitniejszych wokalistów indyjskich, niedościgniony wirtuoz głosu, wystąpi na scenie Domu Kultury Rakowiec ze specjalnym koncertem muzyki indyjskiej w poniedziałek 24 września o godz Artysta odwiedzi Polskę z inicjatywy wokalisty Michała Rudasia, wieloletniego ucznia Anupa, znanego z inspirowanej muzyką indyjską płyty Shuruvath oraz na specjalne zaproszenie 7. Warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur (podczas którego artysta będzie prowadził warsztaty wokalne). Ten koncert stwarza niepowtarzalną okazję spotkania z oryginalną, mistrzowsko wykonaną klasyczną ragą północnych Indii, jest również niezapomnianą ucztą duchową. Anup Mishra zaśpiewa przy akompaniamencie tabli, na której zagra młody i zdolny muzyk, Piotr Malec. Gościnnie wystąpi też Michał Rudaś. Anup Mishra pochodzi z Benaresu (Varanasi) z domu artystów zajmujących się muzyką od wielu pokoleń. Swoją muzyczną pasję odkrył we wczesnym dzieciństwie. Anup pielęgnuje tradycję szkoły benareskiej, tzw. banarsi gharana, w jej najbardziej reprezentatywnej formie wywodzącej się od legendy muzyki indyjskiej, Bade Ramdasa. Repertuar Anupa, podobnie jak możliwości jego głosu, jest bogaty gatunkowo; obejmuje melodie typu khyal, tarana, thappa, bhadźan i inne, ułożone w rozmaitych ragach i oddające szeroką gamę nastrojów. Bilety: 18 zł. Rezerwacje: tel /S/ /PP/2012

4 124/PP/ /S/ /PP/2012 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 ARTYSTYCZNO-J ZYKOWY ul. Dzieci Warszawy 27A Osiedle Skorosze, Warszawa , czesne 895 zł w tym zajęcia dodatkowe, własna kuchnia CZYNNE W WAKACJE Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 zaprasza Jeżeli masz ukończone 16 lat i z powodu sytuacji życiowej nie możesz uczęszczać do szkoły dziennej, nie radzisz sobie z wymaganiami szkoły dziennej, jesteś zagrożony koniecznością powtarzania klasy, masz problemy z ukończeniem gimnazjum, masz problemy z ukończeniem liceum możesz kontynuować kształcenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 bez utraty całego roku szkolnego. W ramach naszego CKU młodzież może: rozpocząć naukę w semestrze pierwszym, kontynuować naukę w semestrach wyższych, kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, kontynuować naukę w gimnazjum. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: CKU 2 ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa, tel ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH Ochota, ul. Bielska 16 tel.: Okęcie, ul. Hynka 4 tel.: Ursus, ul. Orląt Lwowskich 1 ul. Dzieci warszawy 42 tel.: Włochy, ul. Potrzebna 19 tel.: Zamawianie ogłoszeń tel.: , , faks Pumy, tygryski Cztery śliczne kocięta pumy i tygryski poszukują troskliwych opiekunów. Mają po około dwa miesiące i są jeszcze bezimienne. Kontakt w sprawie adopcji: tel , , , Napisali do nas Wysyp zabytków Tysiące mieszkańców Warszawy nie zdają sobie sprawy, że 24 lipca ich nieruchomości zostały uznane za zabytek, ze wszystkim konsekwencjami tego zaszczytu. Zarządzenie Prezydenta Warszawy w sprawie założenia ewidencji zabytków m. st. Warszawy objęło w szczególności 353 obiekty na terenie dzielnicy Włochy, 242 obiekty na terenie dzielnicy Ursus i 677 obiektów na terenie Ochoty. W tym kino Ada, pałacyk w Parku Kombatantów, kościoły, budynki szkolne, cmentarze, Fort Włochy, przystanek kolejowy, ale przede wszystkim prywatne domy. Uznanie domu za zabytek znacznie ogranicza właścicielowi swobodę korzystania ze swojej nieruchomości. W szczególności spodziewać się należy, że zgłaszając do urzędu drobne Rondo Kruszynki Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Dom Kultury Kolorowa, Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji Konkursu Moja wiedza o II Wojnie Światowej. W roku 2009 przypadała 70. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, a w latach następnych okrągłe rocznice wydarzeń z nią związanych. W związku z tym konkurs wiedzy o II Wojnie Światowej jest rozpisany na lata Każdy rok jest poświęcony innym, dominującym wydarzeniom z tego okresu. Edycja 2012 roku nosi nazwę Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa (wrzesień 1939 lipiec 1944). Impreza ma charakter otwartego konkursu wiedzy, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Jej celem jest przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o wydarzeniach II Wojny Światowej. Nad sprawnym przebiegiem tegorocznej edycji czuwać będzie komisja oceniająca konkursu, której przewodniczącym jest dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert historyk, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komisja opracowała wykaz literatury zalecanej uczestnikom konkursu oraz zestawy pytań. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Paweł prace remontowe właściciel zostanie zobowiązany do uzyskania pozwolenia budowlanego, które urząd wyda po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nie będzie więc można swobodnie wyremontować i docieplić domu, zmienić okien i drzwi, zainstalować tablicy lub reklamy, wymienić rur czy kabli oraz zainstalować kraty i wspornika pod anteny. Sposób przeprowadzenia nawet tak drobnych zmian narzuci konserwator zabytków. W jeszcze gorszym położeniu znajdą się osoby, które jak to często bywa wyremontują własny dom bez poinformowania urzędu. Niezależnie od skutków samowoli budowlanej niepokornemu obywatelowi grozi dodatkowo kara 5 lat więzienia za zniszczenie (własnego) zabytku. Wpis do gminnej ewidencji zabytków wiąże się więc z istotnym ograniczeniem prawa własności i bardzo poważnymi skutkami finansowymi. W konsekwencji oznacza to także obniżenie wartości nieruchomości. Źródłem tej przykrej dla wielu osób niespodzianki jest uchwała Sejmu podjęta 19 lutego 2010 r. przy poparciu wszystkich partii politycznych. Przegłosowana wówczas nowelizacja ustawy o ochronie zabytków zobowiązała władze samorządowe do sporządzenia ewidencji zabytków i tym samym do częściowego wywłaszczenia bez odszkodowania dziesiątków tysięcy osób. Mimo tak poważnych skutków zmiany prawa żadnemu z przedstawicieli wyborców nie zadrżała ręka poparli nowelizację jednomyślnie. Posłowie i senatorowie nie przewidzieli także żadnych dodatkowych środków obrony przed uznaniem prywatnych domów za zabytki. Ofiara wpisania obiektu do rejestru zabytków ma prawo odwołać się od decyzji. Wpisanie do ewidencji zabytków można tylko zaskarżyć do sądu. Krzysztof Czuma W trzeciej uchwale podjętej na ostatniej sesji rady Ursusa zgodnie z prośbą mieszkańców i przychylając się do wniosku środowisk kombatanckich oraz pozytywnej opinii komisji kultury, sportu i spraw społecznych rady dzielnicy, ursuscy radni wystąpili do Rady Warszawy o nadanie nazwy Tadeusza Kifera Kruszynki nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Cierlickiej. Przypomniano, że Tadeusz Kifer to dawny mieszkaniec Czechowic, czyli dzisiejszego Ursusa, wielki patriota i bohater czasów wojny, harcerz, podchorąży rezerwy, uczestnik działań wojennych 1939 roku, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca patrolu w oddziale dywersyjno-sabotażowym działającym na terenie Ursusa, Warszawy i okolic, więzień polityczny Pawiaka i KL Auschwitz. Za swą działalność w ruchu oporu był więziony, torturowany i zamordowany 9 grudnia 1942 roku w KL Auschwitz w wieku 20 lat. Podczas wojny utworzył w rodzinnym domu pierwszy w Ursusie magazyn broni, amunicji i prasy konspiracyjnej oraz punkt nasłuchów radiowych. Za męstwo i odwagę w walce z okupantem niemieckim w szeregach AK został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Jego nazwisko jest umieszczone na tablicy zbiorowej poświęconej żołnierzom AK na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zdaniem wnioskodawców przypadająca w tym roku 70. rocznica męczeńskiej śmierci Kruszynki jest dobrą okazją do upamiętnienia tej pięknej postaci, która powinna być wzorem odwagi i patriotyzmu dla młodego pokolenia Polaków. Konkurs Moja wiedza o II Wojnie Światowej Machcewicz, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryk Linowski oraz burmistrz dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień. W konkursie mogą startować dwie kategorie uczestników: I uczniowie gimnazjów II uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury Arsus Warszawa, ul. Traktorzystów 14. Konkurs obejmuje dwa etapy: I etap 2 października (wtorek) 2012 roku (uczniowie gimnazjów godz ; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli godz ). Uczestnicy zgłoszeni do I etapu po identyfikacji zgłoszeń i zajęciu miejsc na sali otrzymają zestawy 40 pytań z trzema opcjami odpowiedzi, z których jedna będzie prawidłowa. Odpowiedzi należy zaznaczać znakiem X. Na wypełnienie zestawu uczestnicy konkursu będą dysponowali 60 minutami. Każda prawidłowa odpowiedź daje 1 punkt. Do II etapu zakwalifikują się uczestnicy, którzy otrzymają 30 i więcej punktów. II etap 16 października (wtorek) 2012 roku. Informacja o zakwalifikowanych do tego etapu będzie dostępna na stronach internetowych: W drugim etapie uczestnicy otrzymają zestawy 40 pytań z trzema opcjami odpowiedzi, z których jedna będzie prawidłowa. Nagrodzeni zostaną wszyscy, którzy w II etapie otrzymają 30 i więcej punktów. Uroczysty wieczór laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek 26 października 2012 roku w Domu Kultury Kolorowa o godz Karty zgłoszeń do konkursu należy przesłać lub dostarczyć do dnia 24 września 2012 roku na adres: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 Konkurs Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa, tel , fax ; lub online ze strony organizatora. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Dom Kultury Kolorowa, Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, sekretariat II piętro, pokój 227 lub Janusz Łukaszewicz pokój 230 tel Literaturę zalecaną uczestnikom IV edycji Konkursu Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa oraz formularz zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych: Wszelkich informacji na temat dostępności poszczególnych tytułów dla uczestników konkursu udziela pracownik Biblioteki Publicznej w Ursusie starszy bibliotekarz Sylwia Zuzelska (tel lub mail: Organizatorzy

5 197/PP/2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr września 2012 Wizyta u okulisty? Nic strasznego Każde badanie medyczne powinno rozpocząć się od wywiadu. Nie inaczej jest w przypadku okulisty bądź optometrysty. Specjalista gromadzi wiadomości o obecnym stanie zdrowia całego organizmu oraz wzroku pacjenta. Jeżeli ten zgłasza dolegliwości, lekarz ustala, od kiedy występują oraz czy dotychczas zastosowano jakąś terapię (jeżeli tak, to jaką). Dlatego na wizytę koniecznie trzeba zabrać używane okulary! Kolejnym obowiązkowym punktem badania jest ocena ostrości wzroku pacjenta. Badanie to jest podstawowym testem sprawności oka. Ważne jest sprawdzenie ostrości wzroku do dali (czyli do patrzenia na dalekie odległości) i do tzw. bliży (czyli do patrzenia z odległości ok cm). Badanie przeprowadza się osobno dla każdego oka, a następnie obuocznie. Pacjent powinien patrzeć na tablicę z odległości pięciu metrów, ponieważ przy bliższym dystansie oczy są ustawione zbieżnie (lekko zezują ku nosowi) i mogą zachodzić niekorzystne zjawiska optyczne. Badanie polega na odczytywaniu przez pacjenta standardowych znaków testowych liter i cyfr, a w przypadku małych dzieci obrazków ułożonych w poziomych rzędach. Za prawidłową ostrość wzroku uznaje się tę równą 1,0. Oznacza, że badany jest w stanie z odległości 5 m przeczytać wszystkie 10 rzędów znaków. OKULARY - 20% rabat na oprawki, soczewki i wszystkie usługi do 30 września okulary progresywne od 350 zł badanie wzroku przez specjalistę optometrii klinicznej i okulistę Ursus, ul. Pużaka 1, tel.: Badanie ostrości wzroku do bliży polega na odczytaniu każdym okiem z osobna tekstu ze specjalnych tablic testowych. Za prawidłowe uznaje się odczytanie każdym okiem z osobna najmniejszych liter. Jeżeli pacjent nie może przeczytać wymaganych wielkości liter, lekarz okulista (optometrysta) powinien podjąć próbę okularowej korekcji wzroku. Rozpoczyna ją pomiar odległości źrenic (PD). Korekcja okularowa pozwala na wstępną ocenę, czy obniżona zdolność ostrego widzenia spowodowana jest brakiem korekcji czy inną chorobą oka. Bardzo ogólną, ale szybką ocenę wady wzroku umożliwia badanie komputerowe. Nie jest ono obowiązkowe, ale dla specjalisty może być wskazówką pomocną w doborze właściwych szkieł. Jednak jego wynik nie może posłużyć jako gotowa recepta na okulary. Kolejnym elementem wizyty okulistycznej powinno być zmierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badanie to można przeprowadzić kilkoma przyrządami używając bezkontaktowych aparatów albo przykładając końcówkę do rogówki (po miejscowym znieczuleniu oka). Prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe (T) nie powinno przekraczać wartości ok. 20 mmhg. W kolejnych etapach badania oka specjalista ocenia osadzenie, ustawienie i ruchomość gałek ocznych, aby wykryć patologie takie jak np. wytrzeszcz, zez czy zaburzenia ruchomości oka. Następnie powinien wykonać kilka testów sprawdzających funkcjonowanie wzroku, a nie związanych z ostrością widzenia. Na zakończenie specjalista bada poszczególne części oka przy użyciu mikroskopu. Pacjent siedzi nieruchomo z brodą i czołem opartymi na podpórce, a okulista (optometrysta) operując wiązką światła o zmiennej szerokości i kącie padania obserwuje odcinek przedni oka, czyli rogówkę, soczewkę oraz znajdujące się pomiędzy nimi komorę przednią i tęczówkę. Następnie przechodzi do oceny tylnego odcinka oka, czyli ciała szklistego oraz dna oka tarczy nerwu wzrokowego, plamki oraz pozostałej części siatkówki oka. Do szczegółowego badania oka wykorzystuje się zwykle lampę szczelinową, która pozwala na ocenę jego struktur w powiększeniu od 6 do 40 razy. W przypadku stwierdzenia patologii lekarz okulista może skierować pacjenta na badania dodatkowe, takie jak np. USG gałki ocznej, angiografię fluoresceinową, tomografię dna oka (OCT), badanie pola widzenia, tomograficzne obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego (HRT), fotografię siatkówki i inne. Ważne jest, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że samo dobranie okularów nie zawsze wystarczy, żeby rozwiązać problem pogorszonego widzenia. Zmiana ostrości wzroku może wynikać z postępującej choroby oka, a pogorszenie widzenia tylko na małą albo tylko na dużą odległość może być początkiem różnych (mogących przebiegać bezboleśnie) chorób np.: zaćmy lub jaskry. Aleksander Ciborek Autor jest specjalistą optometrii klinicznej, absolwentem Salus University jedynego amerykańskiego uniwersytetu prowadzącego studia z zakresu optometrii Włoska GRa gra miejska nawiązująca do filmu Ojciec chrzestny 15 września 2012 r., start o godz Restauracja Maho, Al. Krakowska 240/242 Włochy Porada laryngologa Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, la ryngo log z 15-let nim sta żem, od po wia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. str. 5 Aparat słuchowy jeden czy dwa? Czy oso by ma ją ce uby tek słu chu w każ dym uchu po win ny no sić dwa apara ty słu cho we? Tak, z ca łą pew no ścią ta kie rozwią za nie jest dla nich bar dzo ko rzyst ne. Każ dy mój pa cjent, któ re go uda ło mi się prze ko nać do dwóch apa ra tów, po twier dzi mo je sło wa. Może Pan po dać przy kła dy z ży cia co dzien ne go? Roz pa trz my choć by dźwięk klak so nu sa mo cho do we go. Do cie ra jący do uszu sygnał in for mu je nas o nie bez pie czeń stwie. W cią gu ułam ka se kun dy mózg po rów nu je in for ma cje z obu uszu, ta kie jak na tęże nie fal dźwię ko wych oraz mo men ty, w któ rych dźwięk do biegł do każde go ucha. Dzię ki te mu na tych miast zda je my so bie spra wę, z któ rej stro ny do cho dzi dźwięk i jak da leko znaj du je się je go źró dło oraz je ste śmy w sta nie unik nąć nie bez pie czeń stwa. Ogrom nym kło po tem nie do sły szących pa cjen tów jest tak że ro zu mie nie mowy w ha łaśli wym oto cze niu. Czy dwa apa ra ty po ma ga ją roz wią zać tak że i ten pro blem? Ha łas oto cze nia utrud nia ro zu mienie mo wy. Dla osób, któ re nie sły szą obo ma usza mi tak sa mo do brze, wy od rębnie nie po szcze gól nych gło sów jest trudne. Mózg po trze bu je in for ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie roz róż niać dźwię ki w trud nych sy tu acjach słu cho wych, ta kich jak roz mo wa w za tło czo nej ka wiar ni lub w po miesz cze niu, do któ re go do bie ga ją ha ła sy prze jeż dża ją cych uli cą po jaz dów. Dwa apa ra ty słu cho we po zwa la ją wspomóc na tu ral ną zdol ność mó zgu do fil trowa nia ha ła sów do cho dzą cych z tła. Le ka rze zwra ca ją tak że uwa gę na ry zy ko utra ty zdol ności ro zu mie nia mowy w przy pad ku zu peł nej re zy gna cji z no sze nia apa ra tu słu cho we go. Czy może tak się stać, je śli no si my tyl ko jeden apa rat? Zja wi sko, o któ rym pan wspo mi na to tak zwa na de pry wa cja słu chu. Po le ga na stop nio wym tra ce niu przez mózg umie jętno ści prze twa rza nia in for ma cji w wy ni ku trwa łe go bra ku po bu dza nia ucha bodźcem aku stycz nym. Im wcześniej zde cy duje my się na no sze nie apa ra tu słu cho we go na do tkniętym ubyt kiem słu chu uchu, tym mniej sze ry zy ko wy stą pie nia de pry wa cji słu chu oraz tym więk sza ko rzyść z no szenia apa ra tów słu cho wych. W dwóch apa ra tach słu cho wych dźwię ki są przy jem niej sze do słu cha nia, nie trze ba się wy si lać, aby je usły szeć. W na tu ral ny spo sób są od bie ra ne czysto, z od po wied nim po czu ciem gło śności i prze strzen no ści. Uzy ska nie ta kie go efek tu z jed nym apa ra tem słu cho wym nie jest moż li we w przy pad ku osób do tkniętych ubyt kiem słu chu w obu uszach. Specjalna oferta na aparaty telefoniczne dla osób niedosłyszących! Liczba aparatów ograniczona. Za pra sza my wszyst kie za in te re so wane oso by na bez płat ne ba da nie słu chu i kon sul ta cję pro te ty ka słu chu. Oso bom nie peł no spraw nym pro po nu je my wi zy ty do mo we. Z uwa gi na duże za in te re so wanie na szy mi usłu ga mi, pro si my o te le fonicz ne uma wia nie wi zyt. Po sia da my sieć 12 ga bi ne tów na te renie ca łej War sza wy. Za py taj o naj bliż szy ga bi net: Autoryzowany dystrybutor: Najlepsze aparaty słuchowe od ponad 100 lat OCHOTA Przychodnia Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36 tel URSUS ul. Kolorowa 19 (róg Sosnkowskiego) tel. (0) /S/ /S/2012 Udział w grze jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są drużynowo: drużyna może liczyć od 2 do 6 osób. Włoska gra to wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą zasmakować klimatu lat czterdziestych w najlepszym wydaniu idealnie dopasowane garnitury, wielkie pieniądze oraz mężczyźni, którym nie można się oprzeć. To także gra dla wszystkich fanów kina Coppoli, wielbicieli kreacji Marlona Brando i Ala Pacino, jak również zwolenników oryginału opowieści: książki autorstwa Mario Puzo. Gra toczyć się będzie w przededniu wesela otwierającego film z 1972 roku, a uczestnicy swoim poczynaniami udowodnią, jak bliskie są im tradycje sycylijskiej rodziny. Z nami będziesz miał okazję stać się przyjacielem Vito Don Corleone i zatańczyć na weselu jego córki! Gra polega na odnalezieniu wyznaczonych na mapach punktów. Należy przejść przez nie, wykonując na każdym z nich zadanie, związane z nietypowymi i ciekawymi aktywnościami intelektualnymi i sportowymi. Głównym spoiwem wszystkich punktów jest fabuła i wyznaczony w danej grze cel. Szczegóły wydarzenia na: html oraz https://www.facebook.com/events/ /?context=create Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu. Niniejszymi wykazami zostały objęte niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Dzielnicy Włochy: Lokale użytkowe przeznaczone do najmu poza konkursem ofert (w drodze negocjacji stron): 1) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy al. Krakowskiej 143 (40,88 m 2 ); 2) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy al. Krakowskiej 255 (20,68 m 2 ); 3) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Cyprysowej 27 (15,25 m 2 ); 4) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Rybnickiej 31 (27,44 m 2 ); 5) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Urszuli 27 (33,70 m 2 ); 6) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy ul. Urszuli 29 (51,00 m 2 ); 7) Miejsca postojowe nr: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, usytuowane w garażu podziemnym budynku przy ul. Rybnickiej 28. BURMISTRZ DZIELNICY WŁOCHY /-/ Michał Wąsowicz

6 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD i RTV, montaż i demontaż mebli tel A PRZEPROWADZKI SPRZĄTANIE PIWNIC, WYWÓZ mebli, tel ALKOHOLOWE ODTRUCIA, KOMFORTOWO, 7 dni w tyg., lekarz, dyskrecja, tel AUTO-SKUP WARSZAWA tel FIRMA KAZEN RENOWACJA zniszczonych wanien i brodzików, tel PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel.: , , TANIO. SZYBKO. GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 300 zł, naprawa, tel PL DOMOWA OPIEKA medyczna dla przewlekle chorych, odleżyny, kroplówki, rehabilitacja, komfortowo, 24h, tel ZATRUDNIĘ EMERYTÓW LUB RENCISTÓW do sprzątania obiektów. Tel. pn.-pt. w godz , /S/ /S/2012 Zbadaj słuch! PRZYCHODNIA Lekarsko-Stomatologiczna Amodent zaprasza wszystkie osoby mające trudności ze słyszeniem na bezpłatne badania słuchu wraz z konsultacją protetyka słuchu i możliwżcią przymierzenia aparatu słuchowego, które odbywają się w co drugi piątek w Przychodni w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy 29 oraz Piastowie przy ul. Paderewskiego 13. Rejestracja telefoniczna: (Ursus), (Piastów). Zapraszamy także do naszych lekarzy rodzinnych oraz laryngologa, okulisty, kardiologa, urologa, ginekologa i diabetologa i lekarzy innych specjalizacji. Okęcka Sala Widowiskowa Domu Kultury Włochy ul. 1 Sierpnia 36a, tel września (piątek) godz Koncert Pieśni. Wystąpią: Iwona Siemieniuk (sopran), Krzysztof Kozłowski (fortepian). 15 września (sobota) godz Gra miejska Włoska gra. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie: Dom Kultury Włochy ul. Bolesława Chrobrego 27 tel , faks ADA Kino Studyjne Artystyczny Dom Animacji filia DK Wochy ul. ks. J. Chrościckiego 14 Rezerwacja: tel.: września (niedziela) godz Kino Malucha Retro: Złote ziarenko ; Dziwne dziwy, czyli baśń o Korsarzu Palemonie (90 min., 3 l.); godz Kino Okolicznościowe: Parasol Licencyjny film niespodzianka. 21 września (piątek) godz Kino Nagrodzone: Parasol Licencyjny film niespodzianka. Wstęp wolny. 22 września (sobota) godz Kino Okolicznościowe dla Dzieci (w ramach Festiwalu Kultury Przestrzeni ReKultywacja): Parasol Licencyjny film niespodzianka. 21 września (piątek) godz Filmowa Ruletka filmowa niespodzianka (179 min., od 15 l.). 23 września (niedziela) godz Koncert w wykonaniu uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy. 28 września (piątek) godz Filmowa Ruletka filmowa niespodzianka (200 min., od 15 l.). Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w powyższym planie. 16 września (niedziela) godz (park Kombatantów) Piknik Historyczny. Piknik poprzedzi obchody 68. rocznicy wywozu mieszkańców Włoch do Rzeszy w czasie II wojny światowej. W programie: występy zespołu Projekt 44 i Orkiestry Dętej OSP z Nadarzyna, pokaz w wykonaniu Straży Granicznej i Grupy Rekonstrukcji Historycznej, wspólne śpiewanie pieśni powstańczych. Po uroczystościach otwarcie wystawy tematycznie związanej z rocznicą w Artystycznym Domu Animacji przy ul. ks. J. Chrościckiego września (sobota) godz (Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a) Inauguracja Roku Kulturalnego 2012/2013: koncert Ani Rusowicz. 23 września (niedziela) godz W ramach cyklu przedstawień teatralnych dla dzieci Baju Baj : Legendy Skrzata Warszawskiego spektakl dla dzieci w wykonaniu aktorów Agencji Vena. Bilety: 5 zł. Przez średniowieczne legendy Warszawy prowadzą nas Skrzat Warszawski i chłopiec Wojtuś. Legenda o Lichu Zamkowym, które dokucza dwóm kłótliwym przekupkom staromiejskim, o Sroce Złodziejce, podanie o Złotej Kaczce i jej spotkaniu z dobrym Szewczykiem, wspomnienie o Janie Kilińskim i jego wróblu Maćku. 23 września (niedziela) godz i Kino Nowości: Mroczne cienie (113 min., 14 lat). Wstęp 10 zł. Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru. Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, Warszawa tel./fax do 16 września Wystawa Parlament Europejski w fotografii Ewy Tomaszewskiej. Czynna od poniedziałku do piątku w godz września (wtorek) godz Bądź bezpieczny na drodze spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami wydziału profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel , fax Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka września (wtorek) godz (Galeria ZADRA, ul. Freta 44/46) Wernisaż wystawy malarstwa Stephanie Mirocha. Wystawę można zwiedzać do 29 września od pon. do pt. w godz września (sobota) godz Ulica! Ulica euphonium wielka trąba. Sobotnie spotkania muzyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami poprowadzą Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski muzycy zespołu DesOrient. Wstęp: 10 zł (obowiązuje rezerwacja). w godz (perony dawnego Dworca Głównego przy ul. Towarowej 1 na tyłach Muzeum Dom Kultury Kolorowa ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 tel września (niedziela) godz Koncert z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzyką Kameralną : akordeonowa Podróż Muzyczna w wykonaniu Duetu Akordeonowego w składzie: Jacek Małachowski akordeon, Piotr Kopietz akordeon, akordina. 23 września (niedziela) godz Bajka o grającym drzewie przedstawienie teatralne dla dzieci z cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem. Wstęp 10 zł. 14 września (piątek) godz (sala widowiskowa) Program Andropauza II. Bilet: 40 zł. 16 września (niedziela) godz (sala widowiskowa) Bajka dla dzieci (3 8 lat) Szeherezada. Bilet: 10 zł. Główni bohaterowie Szeherezada i Alladyn znajdując zwykłą lampę, odkrywają w sobie magiczną siłę spełniania swojej woli. We wszystkim przeszkadza im Czarodziejka Odaliska królowa czarownic. Szereg wątków dydaktycznych zawartych w bajce pokazuje, jak odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę do pokonywania problemów w ten sposób stopniowo odkrywana jest prawdziwa tajemnica Lampy Alladyna. O godz w holu odbędzie się spotkanie z autorem wierszyków dla najmłodszych Rafałem Lasotą i promocja książki Pląsaki z możliwością zakupu i dedykacją autora. 19 września (środa) godz (sala kameralna) Klub Edukacji Samorządowej: spotkanie z reżyserem Dominikiem Tarczyńskim oraz pokaz filmu autora pt. Kolumbia świadectwo dla świata (najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie w 2011 r.). 20 września (czwartek) godz (sala klubowa) Wieczór poetów Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział Kolejnictwa) DŹWIĘKZŁAM tętniący hip-hopem jam: breaking, djing, rap oraz graffiti. Impreza opiera się na idei wspólnego muzykowania, luźnego spotkania, zabawy dźwiękami, instrumentami, ciałem i słowem. RAP JAM Swoją obecność potwierdzili: DJ 600 V, Rufin MC, DJ Grubaz, Vienio, DJ Technik, MC Kfiat + DJ Spike = Siła Dźwięq, Flint, Abel + Mops Bepsky + DJ Pete = Smagalaz, Kubson, Astek + Rado Radosny = Dwa Sławy, DJ Steez, Wilku + Bilon + Żary = Hemp Gru, Cyjan + Kolso + DJ Jano = Dwóch Warszawiaków. BREAKING JAM Swój udział potwierdzili: Thomaz i Rockafellaz Crew, Laos i B-Girl Hurricane z Francji, Azizi, Break 26 września (środa) godz Jesienne motywy koncert w wykonaniu zespołu operetkowego Belcanto. 29 września (sobota) godz Wernisaż malarstwa Barbary Filipiak. Wystawa czynna do końca października. Dom Kultury Rakowiec filia Ośrodka Kultury Ochoty ul. Wiślicka 8 tel. (22) , września (niedziela) godz Warsztaty teatralne dla rodziców i dzieci z cyklu W samo południe z Melpomeną : Na stole. Wstęp: 10 zł od dziecka. Żyrardów. Prowadzenie Janina Wielogurska. godz (sala kameralna) Występ kabaretu Pół serio Wandy Stańczak w programie Koniec wakacji. Wstęp wolny. 26 września (środa) godz (sala kameralna) Klub Edukacji Samorządowej: wykład dr. Mariana Szołucha i dr. Marcina Domagały Co dalej ze strefą EURO. 28 września (piątek) godz (piwnica Arsus ) Koncert młodzieżowych zespołów rockowych. Bilet: 5 zł. Sprzedaż biletów: w O.K. Arsus w poniedziałki, środy i piątki w godz oraz we wtorki i czwartki w godz ; tel od poniedziałku do piątku (zamówienia indywidualne i zbiorowe). Nuts, Lion Kingz, Llcb, Broken Glass 2, Misjonarze Rytmu, Ready To Battle, Prezidents, Raw Bgirls, Kingz of Warsaw, Most Broken Crew, Cats Claw. Ponadto na imprezie Graffiti Jam, Flea Market, Gastrostrefa 23 września (niedziela) godz wokalno-instrumentalny zespół Rockspel (muzyka celtycka) oraz adepci studia tańców irlandzkich Dunmore koncert inaugurujący rok kulturalny 2012/2013. Wstęp wolny (z zaproszeniami). Rozpoczęły się zapisy na zajęcia na sezon 2012/2013. W ofercie liczne zajęcia i warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Szczegóły na stronie: pod nr tel oraz mailem: oko.com.pl (park Malickiego przy DK Rakowiec ) Podróże Świata Zaczarowany Dywan Wyobraźni : otwarte edukacyjno-plastyczne zajęcia dla dzieci ze stałej oferty DK Rakowiec prowadzone przez Annę Radziwiłł. Zapisy na nowy sezon, konsultacje. 20, 22, 23, 29 i 30 września (piątek, soboty i niedziele) X Jubileuszowe Warsztaty Teatralne dla Nauczycieli Teatr z dziećmi Jak to robić?. Opłata za warsztaty (7 spotkań + udział w Konferencji) karnet 220 zł. Informacje i zapisy: Bogumiła Stachurska tel , bogumila. Tematem przewodnim jubileuszowej edycji będzie muzyka i edukacja muzyczna.

7 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr września 2012 str od 14 do 27 września 2012 r. WODNIK (21 I 18 II) Będziesz w doskonałej formie i gotowy do działania. Całe szczęście, bo Twoje sprawy ruszą z kopyta. Będzie Ci się wydawać, że wszystko, o czym marzysz, jest w zasięgu Twoich możliwości. Twoja aktywność, inicjatywa, pomysły przyniosą Ci zaskakujące sukcesy. W sprawach sercowych także czekają Cię dobre dni, pod warunkiem że opanujesz swoje emocje i zachowasz spokój. LEW (23 VII 23 VIII) Nadal cieszyć się będziesz dobrą passą w sprawach zawodowych. Jeśli jeszcze masz jakieś zaległości, skorzystaj z okazji, żeby załatwić te sprawy z korzyścią dla siebie. Pomoże Ci w tym nowy znajomy, mający duże wpływy. W uczuciach dzięki urokowi osobistemu uda Ci się zażegnać poważne nieporozumienie. Dbaj o obecny stan ducha spokój i harmonia mogą przydać Ci się już wkrótce. Zdrowie niezawodne. RYBY (19 II 20 III) Po zamieszaniu emocjonalnym, które Was trapiło w pierwszej części września, będziecie się mogły nacieszyć spokojem i stabilizacją. Niestety nie oznacza to nudy czy nadmiaru wolnego czasu, o czym tak marzycie. Czeka na Was dużo zajęć. Na szczęście będzie to zwykła codzienna praca i wywiązywanie się z obowiązków, a nie nieprzewidziane i stresujące problemy. Zdrowie w porządku. PANNA (24 VIII 22 IX) Jeśli w swoich planach liczysz na opiekę gwiazd, nie zawiedziesz się. Przed Tobą nowe pomysły, propozycje i możliwości. I to ze szczęśliwym zakończeniem. Nie musisz się więc obawiać śmiało sięgaj po to, czego pragniesz. A Twoje pragnienie, aby być bogatym i wpływowym, stanie się jeszcze silniejsze. Teraz wszystko zależy od Twoich decyzji i aktywności. Na co więc czekasz? Do dzieła! BARAN (21 III 20 IV) Twój rozwój zawodowy może być zależny od poszerzenia Twoich umiejętności. Może powinieneś pomyśleć o studiach, szkoleniu lub kursie doszkalającym. Pamiętaj jednak, żeby w przypadku trudności trzymać nerwy na wodzy. Dla Twojego zdrowia ważne jest, żebyś zadbał o rozładowanie nadmiaru negatywnej energii. Będzie temu sprzyjać intensywne uprawianie jakiegoś sportu. WAGA (23 IX 23 X) Najbliższe dni upłyną pod znakiem miłosnych uniesień i namiętności. Nie daj się zwieść tym słodkim igraszkom, to może być prawdziwa miłość. Na całe życie. W pracy skup uwagę na sprawach, które dotąd sprawiały Ci trudności. Czas się pozbyć zaległości. I nie ociągaj się z decyzją. Finanse niestabilne przez pewien czas. Dla zdrowia nadal przede wszystkim dbaj o kondycję. BYK (21 IV 21 V) Jeśli nadal nie znalazłeś swojego szczęścia na Ziemi, teraz masz kolejną szansę. Gdy będziesz miał choćby cień przeczucia, że to może być właśnie to, nie wahaj się weź się ostro do pracy lub nauki. Nie będziesz żałować. W sprawach uczuć nadciąga prawdziwy przełom. Nie tylko bardziej się otworzysz, ale także zaczniesz myśleć o kupnie mieszkania, małżeństwie lub powiększeniu rodziny. SKORPION (24 X 22 XI) Przed Tobą nerwowe, napięte dni. Nie stresuj się jednak za bardzo. To zapowiedź nadchodzących zmian. Jeśli będziesz mądry, możesz dużo zyskać. W sprawach sercowych będzie raz dobrze, raz gorzej, ale z pewnością nie będzie nudno. Osoby samotne mogą spotkać interesującego partnera. Najwyższy czas nie tylko pomyśleć o sobie, ale znaleźć chwilę na porządny wypoczynek, bo zmęczenie może być groźne. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Po trudnej pierwszej połowie września możesz liczyć na łaskawość gwiazd. Zostaniesz doceniony w pracy, być może pojawią się możliwości dodatkowego zarobku. Zwróć uwagę na kogoś z Twojego bliskiego otoczenia podczas otwartej rozmowy pomoże Ci zrozumieć problemy, z którymi się zmagasz. Korzystając z chwili spokoju sprawdź stan swojego zdrowia zrób badania, odwiedź zaległych lekarzy. STRZELEC (23 XI 21 XII) Złe dni minęły i nie musisz już wstrzymywać swoich działań. Najlepszym dowodem jest Twoje poprawiające się samopoczucie. Z entuzjazmem zabierzesz się więc do załatwiania zaległych spraw i rozwiązywania problemów. Czekają Cię same przyjemne niespodzianki: awans, przypływ gotówki, może nawet pochwała z ust szefa. A także miłe i owocne w nowe znajomości spotkanie towarzyskie. RAK ( 22 VI 22 VII) Nastaw się na gorsze czasy. Nie możesz już liczyć na sprzyjający wpływ gwiazd. Żeby zminimalizować straty, powinieneś odłożyć wszystkie ważne sprawy, nie podejmuj istotnych decyzji. Niewiele lepiej będzie w sprawach sercowych. Także i tu lepiej będzie po prostu przeczekać. Ten czas uśpienia wykorzystaj, aby poprawić swoją kondycję. Zrób to z głową, żeby nie za bardzo obciążać serce. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) Jeśli masz coś pilnego i ważnego do załatwienia, nie zwlekaj. Jeszcze przez kilka dni możesz liczyć na wsparcie gwiazd, a i energii Ci nie zabraknie. Jednak pod koniec miesiąca nie będzie już tak łatwo. Sprawy mogą się zagmatwać, więc nie ryzykuj komplikacji. W finansach wyraźna poprawa. Zwróć uwagę na swoją dietę. Czy rzeczywiście nic nie musisz zmienić? Może będziesz spokojniejszy. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Wola, Staszica 7/9, tel ÂródmieÊcie, Ho a 41, tel ÂródmieÊcie, Orla 5, tel /S/2012 Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , War sza wa, ul. Gró jec ka 65 tel te atr.com.pl 8 we wrześniu: 14 września (piątek) godz Trzeba zabić starszą panią 15 i 16 września (sobota, niedziela) godz Trzeba zabić starszą panią 20 września (czwartek) godz Wąsy. Premiera 21 września (piątek) godz Wąsy 22 i 23 września (sobota, niedziela) godz Wąsy 24 i 25 września (poniedziałek, wtorek) godz Mayday 26 i 27 września (środa, czwartek) godz Wąsy 29 września (sobota) godz Darkroom 30 września (niedziela) godz i Mayday 10 w październiku: 3 i 4 października (środa, czwartek) godz Zaświaty, czyli czy pies ma duszę? 5 października (piątek) godz Biała bluzka 6 października (sobota) godz Urbanator Days warsztaty; godz Piosenki a teatru 7 październiku (niedziela) godz Koncert Urbanator Days 8 października (poniedziałek) godz projekcja filmu Tybet spotkanie z Rinpoche 9 i 10 października (wtorek, środa) godz Koza albo kim jest Sylwia? 11 października (czwartek) godz Szelostwa Skapena 12 października (piątek) godz Darkroom Och-cafe Teatr Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 15 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) skumbria; 7) goniec; 8) Szkot, przyjaciel Wołodyjowskiego; 9) koper ozdobny; 10) babilońska bogini-smok; 12) końskie nozdrza; 14) surowiec na marcepan; 16) sielanka; 19) epoka geologiczna; 21) skomponował Pożegnanie Ojczyzny ; 22) samogon; 23) krewna w linii męskiej. Pionowo: 1) spotkanie tenisowe par mieszanych; 2) sknera; 3) wzrost napięcia poprzedzający katastrofę w dramacie; 4) najprostsza roślina plechowa; 5) słodycz w kryształkach; 6) przejście graniczne nad Bugiem; 11) została kapłanką na Taurydzie; 13) od 117 r. cesarz rzymski; 15) typ budowli kultowej, cejlońska odmiana stupy; 17) Ferenc ( ), kompozytor; 18) miasto w środkowej Hiszpanii (Stara Kastylia); 20) dramat Ibsena. Muzeum Sportu i Turystyki ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, tel.: , zaprasza na wystawę: Sto lat Olimpijskich Konkursów Sztuki do 30 września 2012 r. Ekspozycja poświęcona Olimpijskim Konkursom Sztuki organizowanym od 1912 do 1948 r. W pierwszym rywalizowano w następujących dziedzinach: malarstwo, rzeźba, architektura, literatura oraz muzyka. Więcej informacji na str.?????????? ul. Grójecka 65 we wrześniu: 15 września (sobota) godz Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać 29 września (sobota) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi Uwaga! Repertuar może ulec zmianie. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywa się codziennie w godz w siedzibie teatru, tel , ; Teatr Ochoty w związku z remontem siedziby zaprasza na spektakle Studia Teatralnego Koło, Soho Factory, ul. Mińska 25 we wrześniu: 18 i 19 września (wtorek, środa) godz Gabinet (Teatr Młyn) 22 i 23 września (sobota, niedziela) godz Żółta strzała 24 września (poniedziałek) godz Dolina Muminków w listopadzie Rezerwacja biletów: MINI-informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Ochota, ul. Joteyki 9 % (22) Oddział Ursus, ul. gen. Sosnkowskiego 18 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) NASZA Horoskop 6 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch Warszawa 102, skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Komenda, ul. Opaczewska 8 % (22) Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT. Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 16, ul. Rynkowa 8 % (22) Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da. POLICJA % 997 STRAŻ MIEJSKA % 986 STRAŻ POŻARNA % 998

8 str września 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 15 Piknik na Szczęśliwicach Trudno uwierzyć, ale tegoroczny Rodzinny Piknik Integracyjny w parku Szczęśliwickim będzie już dziesiątym! Okrągły jubileusz zobowiązuje i atrakcje piknikowe przygotowywane są nader starannie. Na szczęście jednak bez wielkiego zadęcia ma być swojsko, sympatycznie, ciepło, kolorowo i przede wszystkim radośnie. W ramach Pikniku odbędą się również IV Targi Ochockich Organizacji Pozarządowych. To doskonały moment, żeby dowiedzieć się, kim jest wolontariusz i jak nim zostać, kto może nam pomóc w trudnej sytuacji i co można robić na Ochocie w piątkowy wieczór. Centrum atrakcji pikniku stanowić będzie estrada z bogatym programem. Już od godziny występować będą grupy amatorskie z organizacji i instytucji uczestniczących, a skoro ideą pikniku jest integracja, to i na estradzie musi być różnorodnie. Wystąpią artyści w wieku od 3 do 83 lat, którzy zaprezentują swoje talenty. Nie zabraknie i profesjonalistów: zobaczymy Marka Siwka z zespołu Lombard oraz zespół rozrywkowy KA-DWA. O godzinie na placu przed estradą zrobi się bardziej uroczyście młodzi żołnierze z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego zaprezentują musztrę paradną. Poza tym ochockie organizacje pozarządowe, placówki kultury i sportu, biblioteki jak co roku przygotują stoiska z przeróżnymi atrakcjami. W planach są: warsztaty plastyczne (trochę malowania, trochę klejenia, trochę lepienia...), warsztaty artystyczne (decoupage, gadżety z filcu, lepienie z gliny...), zabawy sportowe (krykiet, strzelanie do celu, trampolina...), konkursy plastyczne i poetyckie. Będą też szczudła, wielkie bańki mydlane i chodzące maskotki. Ciekawskich najmłodszych zapraszamy do zwiedzania od środka samochodów policji, straży miejskiej i wozów strażackich. Starsi mogą spróbować swoich się zdobywając Odznakę Sportów Strzeleckich. Wielbiciele wody będą mogli popływać z WOPRem lub powędkować. Opisać wszystkich czekających rozrywek nie sposób. Zainteresowanych zapraszamy do lektury Gazety Targowej. Będziemy 15 września w godzinach w parku Szczęśliwickim na Ochocie. Hanna Gęściak-Wojciechowska koordynator Pikniku Organizatorzy: rada i zarząd dzielnicy Ochota, Klub Rodzin Abstynenckich Ostoja działający przy Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE. Współorganizatorzy: Urząd Dzielnicy Ochota, Ośrodek Kultury Ochoty, Dom Kultury Rakowiec, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, komenda Rejonowa Policji Warszawa III, Straż Miejska m. st. Warszawy Firmy i instytucje wspierające: ARMEX Arkadiusz Szewczyk, ISS Facility Services Sp. z o.o., Komenda Miejska PSP m. st. Warszawy Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 242/S/2012 Małe lotnictwo na Bemowie Bemowskie Centrum Kultury, Aeroklub Warszawski i Centrum Usług Logistycznych Lotnisko Warszawa-Babice zapraszają modelarzy i miłośników lotnictwa na jubileuszowe 10. Dni Małego Lotnictwa, które odbędą się 15 i 16 września (sobota, niedziela) na lotnisku Bemowo (dojazd na start ulicą Księżycową, od strony Chomiczówki). W Ursusie Nie chcą bazy MPO Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców, rada Ursusa na ostatniej sesji podjęła już czwartą z rzędu uchwałę, w której wnioskuje do władz miasta o przeniesie uciążliwej bazy rejonu 6 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Sosnkowskiego 4 poza tereny zabudowy mieszkaniowej. Jak podkreślono w uzasadnieniu, mimo starań władz dzielnicy problem do tej pory nie został rozwiązany. Istniejąca zaś od kilkudziesięciu lat baza z sortownią śmieci mieszcząca się niegdyś na uboczu, obecnie znajduje się pośrodku osiedli domów mieszkalnych, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Odnośnie do przeniesienia bazy toczą się podobno rozmowy i poszukiwania dla niej innego miejsca. Niemniej sprawa jest pilna, bo stan tzw. 6 pogarsza się, ludzie z pobliskich domów protestują, a inwestorzy wciąż budują nowe osiedla. Zapraszamy naszych Czytelników do zabrania głosu w tej sprawie czekamy na e i listy. Dane adresowe w stopce redakcyjnej na str. 7. Tegoroczna impreza, przez wzgląd na jubileusz, będzie trochę inna od wcześniejszych edycji. Chcąc zaprezentować mieszkańcom stolicy większą liczbę konkurencji modelarskich (tym samym modeli i ich wykonawców), organizatorzy przeprowadzą trzy oddzielne imprezy ogólnopolskie. Pierwsze to Zawody Latających Makiet Samolotów, zaliczane do Pucharu Polski (F4J). Modele są tu uproszczonymi makietami samolotów i są najpierw oceniane statycznie. Istotna jest wierność odwzorowania w skali i jakość wykonania. W drugiej Ogólnopolskich Zawodach Modeli Akrobacyjnych na Uwięzi (F2B) zadaniem modelarza jest jak najdokładniej wykonać program 16 figur akrobacyjnych modelem nie będącym odwzorowaniem istniejącego samolotu. Z kolei Ogólnopolskie Zawody Modeli Aircombat (w konkurencjach ESA WWI i WWII) to przepełnione realizmem walki powietrzne, w których o wygranej decydują umiejętności pilotażowe oraz refleks zawodnika. Modele prawdziwych samolotów wojskowych z okresu I lub II Wojny Światowej są wyposażone w 10-metrowe taśmy z krepiny. Głównym zadaniem pilota jest dokonanie jak największej liczby cięć tasiemek konkurentów przy pomocy śmigła. Więcej informacji na temat zawodów na stronie organizatora:

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na cykl turniejów gier logicznych. organizowanych z okazji Święta Niepodległości Polski

Zapraszamy na cykl turniejów gier logicznych. organizowanych z okazji Święta Niepodległości Polski TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GIER UMYSŁOWYCH SOCIETY OF INTELLECTUAL GAMES LOVERS Wyróżnione: Brązowym medalem Za Zasługi dla Rozwoju Intelektualnego Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Szachowego Odznaką

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dział 600 Transport i łączność. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dział 600 Transport i łączność. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 334.380.013 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ro zd zi ał I Postanow ienia ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Caffe Grano Sp. z o.o., Afrodyta SPA, Tech-Med, Rossmann, Spa for You, SUNBARRELL, Decathlon, Dotyk orientu

Caffe Grano Sp. z o.o., Afrodyta SPA, Tech-Med, Rossmann, Spa for You, SUNBARRELL, Decathlon, Dotyk orientu ZAPROSZENIE II CHARYTATYWNE ZAWODY PŁYWACKIE MASTERS PŁYWAM DLA 28 luty, 1 marzec 2015 1. ORGANIZATORZY: STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE SWIMMERS OSIR WŁOCHY www.osirwlochy.waw.pl 2. CEL IMPREZY Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

100 lecie powstania Harcerstwa Polskiego

100 lecie powstania Harcerstwa Polskiego XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na czerwiec 2015 Każde dziecko zasługuje na książkę 2015-06-01, godz. 10.00 Dalszy ciąg głośnego czytania najmłodszym czytelnikom. Impreza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan ferii zimowych 2010

Plan ferii zimowych 2010 Plan ferii zimowych 2010 15.01.2010 (piątek) Świebodziński Dom Kultury 15.00 19.30 Turniej szachowy z cyklu Zima 2009/2010 (klub szachowy) 18.00 Koncert Grupy Operacyjnej, Cena biletu: 10zł/15zł (sala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok proponowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI

Zadanie 1. Wniosko wana kwota (zł) Kwota dofinans owania (zł) Całość zadania (zł) Nazwa organizacji. Lp. Opis oferty UWAGI KOMUNIKAT Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. REGULAMIN TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO Turniej Teatru Ekologicznego Maj 2013 roku Hasło przewodnie Dowcipne Śmieciuchy 1 Organizator 1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Sternik przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2014" Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Program Lato w Mieście 2014 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy Koordynarorzy: Barbara Dudzińska tel: (22) 478 60 48; e-mail: bdudzinska@ursus.warszawa.pl Norbert Pyza; tel: (22) 478 60 73; npyza@ursus.warszawa.pl Lp. PUNKTY WAKACYJNE Nazwa placówki adres termin/godz.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Lp. Termin Godzina Miejsce Nazwa wydarzenia Uwagi 1. 12.01.2016 14.30-17.00 Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, ul. Nałkowskich 114 Bal Karnawałowy

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/59/2015 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 5 marca 2015 r. Uchwała Nr V/59/2015 w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy II Grzegórzki. Na podstawie 66 ust. 1 i ust. 3 uchwały Nr XCIX/1496/14 Rady

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 3 maja 2009 Rynek Miejski, Rondo AK Organizacja i obsługa oficjalnych obchodów święta konstytucji 3 maja 7 maja 2009 MOSiR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2015 2015-07-01, 08, 15, 22, 29, godz. 10.00-12.00 Perfekcyjna Pani Domu 2015-07-01, 02, 03, godz. 10.00-12.30 Wakacyjna Akademia

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury 3 15 II 2014 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie zaprasza na: - warsztaty teatralne, tańca współczesnego i nowoczesnego, capoeiry, baletowe, gitarowe, gry na instrumentach

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 352.250.907 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Warszawa 1 marca 2011r Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz 1 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach

Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach Oferta najmu pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Dolne Młyny 60 w Bolesławcu Od dnia 1 września 2011 r. jest możliwe wynajmowanie sal w naszym

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r.

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r. Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r. Czym jest budżet Warszawy? Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016

KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 KONKURS LITERACKO PLASTYCZNY za Bugiem serce nasze zostało KRAKÓW 2016 Regulamin konkursu: I. Główny organizator konkursu: Fundacja Kresowa Memoria et Verita w Krakowie II. Współorganizatorzy konkursu:

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK PRZEDSZKOLE w Trąbkach Wielkich SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 1. Liczba miejsc 98. 2. Czas pracy od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 17.00. 3. Liczba pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach i VII Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - PROCEDURY- A.2. Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania.

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - PROCEDURY- A.2. Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania. - PROCEDURY- A.2 Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania. Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015

PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015 2015-15095 PLAN WYDARZEŃ NA DEPTAKU 2015 LP. DATA GODZINA NAZWA OPIS WYDARZENIA CZAS TRWANIA PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ 1 10.04 piątek FINAŁ III RYBNICKIEGO DZIECIĘCEGO FESTIWALU TEATRALNEGO

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo