KDPW Raport Roczny 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KDPW Raport Roczny 2011"

Transkrypt

1

2 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU WSTĘP KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2011 ROKU KDPW: JEDEN Z FILARÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO Zadania KDPW Organy statutowe Struktura organizacyjna Prawne podstawy działalności KDPW NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2011 Projekty zakończone w 2011 roku Projekty na zaawansowanym etapie realizacji w 2011 roku Promocja i informacja WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NAJWAŻNIEJSZE STATYSTYKI Operacje na papierach wartościowych Rozliczenia rynku kasowego i terminowego Obsługa papierów wartościowych emitentów krajowych, dla których KDPW jest depozytem macierzystym Współpraca z zagranicznymi instytucjami depozytowo-rozliczeniowymi i obsługa emitentów z siedzibą poza RP Podstawowe statystyki KDPW w latach ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym Zarządzanie Funduszami Zabezpieczającymi Zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym SYSTEM REKOMPENSAT NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU DEPOZYTOWO-ROZLICZENIOWEGO PLANY NA ROK 2012 I KOLEJNE LATA SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans Rachunek Zysków I Strat Opinia Biegłego Rewidenta

3 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Rok 2011 był przełomowy w dotychczasowej historii Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Kontynuując przyjętą Strategię rozwoju, realizowaliśmy projekty, które podnoszą innowacyjność technologiczną i operacyjną Krajowego Depozytu, przy założeniu optymalizacji kosztów i wykorzystania zasobów. Z determinacją wcielaliśmy w życie wizję rozwoju, której głównym trzonem pozostaje tworzenie prężnej Grupy Kapitałowej, reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel usług opartych o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, tworzące wartość dla uczestników rynku kapitałowego i wspierające budowę centrum regionalnego w Warszawie. Zgodnie z przyjętą Strategią Spółki wydzieliliśmy z naszej struktury spółkę KDPW_CCP, która od 1 lipca 2011 r. pełni rolę izby rozliczeniowej. Dzięki temu polski rynek osiągnął światowe standardy dotyczące izb rozliczeniowych i centralnych depozytów. KDPW_CCP pozostaje w 100 proc. własnością Krajowego Depozytu. Obok utworzenia izby rozliczeniowej, o działalności której możecie Państwo przeczytać w Raporcie Rocznym KDPW_CCP, Krajowy Depozyt utworzył kolejne, siedemnaste już, połączenie operacyjne tym razem z rynkiem słoweńskim. Z sukcesem zakończone zostały prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na paneuropejską platformę TARGET2. Pracowaliśmy nad rozwiązaniami mającymi usprawnić komunikację emitentów papierów wartościowych z KDPW w zakresie przekazywania informacji z obszaru zdarzeń korporacyjnych. Budowaliśmy także naszą pozycję na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach, na których prezentowaliśmy nasze usługi i projekt rozwojowe. W roku 2012 realizować będziemy kolejne projekty i usługi, dostosowując się sukcesywnie do otoczenia prawnego i konkurencyjnego. Wśród ważnych, z punktu widzenia naszego rynku, realizowanych projektów, wskazać można dalsze prace nad utworzeniem platformy pożyczek papierów wartościowych na zlecenie za pośrednictwem KDPW, wprowadzeniem mechanizmu hold-release, umożliwiającym sterowanie przekazywaniem instrukcji do rozliczeń zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi. W celu coraz lepszego świadczenia usług dla emitentów, pracować będziemy nad automatyzacją wybranych zdarzeń korporacyjnych na papierach zagranicznych emitentów. Umożliwimy także otwierania rachunków zbiorczych (tzw. kont omnibus) na poziomie KDPW. Niezwykle istotne, z punktu widzenia całego rynku, będzie dostosowanie naszego systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW. Rok 2012 jest dla nas okresem wzmożonej pracy nad projektami zapisanymi w naszej Strategii. Wierzę, że uda nam się je zrealizować i działać wspólnie dla wzmocnienia pozycji i znaczenia polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej. Pragnę podkreślić, że tak jak i do tej pory, wszystkie kluczowe dla rozwoju naszego rynku projekty konsultować będziemy z szerokim otoczeniem, tak aby wypracować najlepsze z możliwych rozwiązania. Pozostaniemy otwarci i nadal chętnie dzielić się będziemy naszymi pomysłami i wiedzą. dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

4 Wstęp Rok 2011 przyniósł realizację wielu kluczowych dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jak i samego KDPW, projektów. Utworzona został izba rozliczeniowa KDPW_CCP działająca według najlepszych międzynarodowych standardów. KDPW otworzył kolejne połączenie operacyjne tym razem z rynkiem słoweńskim. Zakończono prace związane z przeniesieniem rozrachunku w euro na paneuropejską platformę TARGET2. Liczba rachunków prowadzonych przez uczestników KDPW przekroczyła rekordowe 1,5 mln. Utworzenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP było największym wydarzeniem mijającego roku w Krajowym Depozycie. Dzięki temu polski rynek osiągnął światowe standardy dotyczące izb rozliczeniowych i centralnych depozytów. Wyzwaniem na rok 2012 będzie realizacja projektu rozliczeń derywatów OTC z rynku międzybankowego.

5 Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2011 roku Krajowy Depozyt wyróżniony podczas Gali Przedsiębiorczości za wspieranie inicjatyw popularyzujących wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży KDPW gospodarzem spotkania EACH Risk Committee Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Uczestników KDPW przekracza 1,5 mln KDPW wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce według rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Sieci Naukowej MSN II V VI IX 16 X Krajowy Depozyt współorganizatorem I Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Inwestowaniu 2011 IV V 1 VII IX 21 X Krajowy Depozyt przyłącza się do projektu edukacyjnego Akcjonariat Obywatelski Połączenie operacyjne z rynkiem słoweńskim Wydzielenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP ze struktur Depozytu Wyróżnienie dla Wiceprezesa Sławomira Panasiuka za wdrożenie systemu kdpw_flow w pierwszej edycji konkursu Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku Migracja rozrachunku w euro na platformę TARGET2 II

6 KDPW: jeden z filarów rynku kapitałowego Nadrzędną funkcją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jest prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego towarzyszącego obrotowi instrumentami finansowymi w Polsce. Zadania KDPW Wizytówką Krajowego Depozytu są najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne, a obrót wzorowany jest na najlepszych światowych praktykach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przedmiotem działalności KDPW jest prowadzenie depozytu papierów wartościowych, w szczególności: rejestrowanie zdematerializowanych papierów wartościowych, nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, Ponadto wśród zadań KDPW wymienić można: rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na rynku papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, organizacja i zarządzanie systemem zabezpieczającym rozliczenia transakcji, wykonywanie innych zadań związanych z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, wykonywanie funkcji giełdowej izby rozrachunkowej w zakresie transakcji zawieranych na giełdach towarowych, zarządzanie obowiązkowym systemem rekompensat w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom działającym na rynku kapitałowym. Krajowy Depozyt może tworzyć i przystępować do spółek handlowych, o ile przyczyni się to do realizacji zadań określonych w przedmiocie działalności, w tym przypadku może świadczyć na rzecz spółek zależnych usługi w zakresie działalności rachunkowo -księgowej. obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych, upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu papierów wartościowych. administrowanie Funduszem Gwarancyjnym, o którym mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozliczanie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi,

7 Organy statutowe Organami statutowymi KDPW są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Akcjonariat KDPW tworzą w równych częściach: 1/3 Skarb Państwa 1/3 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1/3 Narodowy Bank Polski Od dnia 14 czerwca 2011 r. w skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wchodzili: Ludwik Sobolewski (Przewodniczący), Ewa Pawlak (Wiceprzewodnicząca), Beata Jarosz, Piotr Koziński, Piotr Szpunar, Adam Tochmański. Do 14 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza działała w składzie: Ewa Pawlak (Przewodnicząca), Ludwik Sobolewski (Wiceprzewodniczący), Jacek Jaszczołt, Piotr Koziński, Adam Maciejewski, Piotr Szpunar, Tomasz Stachurski oraz Adam Tochmański. Narodowy Bank Polski Skarb Państwa KDPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

8 Zarząd w obecnym składzie funkcjonuje od 30 lipca 2009 roku. Za zarządzanie KDPW i realizację jego strategicznych celów odpowiadają wyjątkowo doświadczeni menedżerowie, od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym: Iwona Sroka, Prezes Zarządu Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Michał Stępniewski, Członek Zarządu dr Iwona Sroka Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski

9 Struktura organizacyjna Strukturę i zadania komórek organizacyjnych KDPW określa Regulamin Organizacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zarząd KDPW S.A dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu Michał Stępniewski Członek Zarządu Dział ds. Korporacyjnych Zespół Prezydialny Zespół ds. Promocji i Marketingu Zespół Kadr i Szkoleń Zespół ds. Kancelaryjnych Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Korporacyjnej Biuro Audytu Wewnętrznego Dział Strategii i Rozwoju Biznesu Zespół ds. Relacji z Klientami Zagranicznymi Zespół Analiz i Rozwoju Biznesu Sekretariat Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych Zespół Systemów Minikomputerowych i Sieci Zespół Systemów Sieciowych Zespół Systemów Korporacyjnych Sekretariat Dział Rozwoju Systemów Informatycznych Zespół ds. Informatycznych Systemów Aplikacyjnych Zespół Analiz Informatycznych Zespół Referencyjnych Baz Danych Samodzielne Stanowisko ds. Projektowych Sekretariat Biuro Prawne Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego Zespół Obsługi Prawnej Działalności Operacyjnej Dział Nadzoru Zespół Nadzoru nad Uczestnikami Zespół Kontroli i Sprawozdawczości Ewidencji Sekretariat Biuro Ekonomiczno - Finansowe Zespół Ekonomiczny Zespół Zarządzania Aktywami Zespół Księgowości Schemat Struktury Organizacyjnej KDPW na dzień r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze Zespół Zaopatrzenia, Ewidencji i Eksploatacji Samodzielne Stanowisko ds. Procesów Inwestycyjnych i Remontów Samodzielne Stanowisko ds. BHP i p.poż. Biuro Bezpieczeństwa Dział Operacyjny Zespół Rozrachunków Zespół Obsługi Emitentów Zespół Operacji Międzynarodowych Zespół Rozliczeń i Zabezpieczeń Zespół Obsługi Systemu Obrotu Energią Sekretariat

10 Prawne podstawy działalności KDPW Akty regulujące sposób wykonywania działalności operacyjnej KDPW: Akty regulujące sferę korporacyjną Spółki: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, a także inne ustawy regulujące rynek finansowy, jak np. ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wydane na podstawie Regulaminu KDPW: Szczegółowe Zasady Działania KDPW, Procedury Ewidencyjne KDPW, stanowiące załącznik do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Regulamin Funduszu Rozliczeniowego (obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.), Regulamin Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.), Regulamin Funduszu Zabezpieczającego Rozliczanie Transakcji Zawartych w Alternatywnym Systemie Obrotu Organizowanym przez BondSpot S.A. (obowiązujący do 30 czerwca 2011 r.), Regulamin Funkcjonowania Systemu Rekompensat, Regulamin Wypłat Transferowych między Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, Regulamin Zasady postępowania KDPW w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego przez klientów KDPW wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW, wydane na podstawie Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW: Szczegółowe zasady zabezpieczania, rozliczania i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW Kodeks Spółek Handlowych, Statut Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KDPW, Regulamin Rady Nadzorczej KDPW, Regulamin Zarządu KDPW, Regulamin Organizacyjny KDPW. Regulamin Sądu Polubownego przy KDPW,

11 Najważniejsze wydarzenia 2011 W 2011 roku Krajowy Depozyt, kierując się naczelnymi wartościami przyjętymi w Strategii na lata , zapewniał bezpieczeństwo i niezawodność rozliczeń i rozrachunku. Kontynuując przyjętą w grudniu 2009 roku Strategię, w 2011 roku rozpoczęto wdrożenie lub kontynuowano projekty, które podnoszą innowacyjność technologiczną i operacyjną Krajowego Depozytu przy założeniu optymalizacji kosztów i wykorzystania zasobów. Z determinacją realizowano wizję rozwoju, której głównym trzonem pozostaje tworzenie prężnej Grupy Kapitałowej, reagującej z wyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budującej portfel usług opartych o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne, tworzące wartość dla uczestników rynku kapitałowego, wspierające budowę centrum regionalnego w Warszawie, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku. Projekty zakończone w 2011 roku Wydzielenie izby rozliczeniowej KDPW_CCP Uruchomienie w dniu 1 lipca 2011 r. izby rozliczeniowej KDPW_CCP było najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku, dzięki któremu nastąpiło rozdzielenie ryzyka specyficznego dla izb rozliczeniowych od działalności depozytowej, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i standardami. Ponadto, dzięki wprowadzeniu nowego systemu zarządzania ryzykiem, osiągnięto najwyższe standardy w dziedzinie rozliczeń. Powołanie KDPW_CCP wpłynęło korzystnie na pozycję polskiego rynku kapitałowego na arenie międzynarodowej i zostało pozytywnie ocenione przez środowisko polskiego rynku finansowego. Przygotowanie do rozliczeń w Euro poprzez system TARGET2 Krajowy Depozyt z sukcesem zakończył prace związane z przeniesieniem rozrachunku w Euro na platformę TARGET2. Dnia 21 listopada 2011 r. nastąpiła pełna migracja na platformę TARGET2 i jeszcze tego dnia przeprowadzono z powodzeniem pierwsze operacje - dokonano wypłaty w Euro dywidendy estońskiej spółki OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP. TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) to system stworzony w oparciu o jednolitą platformę techniczną SSP (Single Shared Platform), za pośrednictwem której na tych samych zasadach technicznych następuje składanie i przetwarzanie wszystkich zleceń płatniczych i dochodzi do otrzymywania płatności. Konieczność migracji rozliczeń KDPW w Euro do systemu TARGET2 wynikała z zalecenia Rady Zarządzającej EBC, aby po czteroletnim okresie przejściowym od daty migracji NBP na TARGET2, czyli do maja 2012 r. NBP dokonał zamknięcia części krajowego systemu płatniczego SORBNET- EURO i przeniesienia rozrachunków w Euro na platformę TARGET2.

12 Wdrożenie mechanizmu hold-release Kolejnym ważnym projektem zrealizowanym w 2011 r. było wdrożenie mechanizmu hold-release, umożliwiającego sterowanie przekazywaniem instrukcji do rozrachunku, zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi. Wprowadzenie powyższych zmian usprawniło proces zestawiania instrukcji rozrachunku, umożliwiło wcześniejsze zestawienie i potwierdzenie warunków rozrachunku niezależnie od posiadanych środków, a w przypadku uczestnika, dla którego posiadanie środków nie jest krytyczne, obsługa rozrachunku wymaga tylko jednej instrukcji. Lista zmian, wynikająca z wprowadzania międzynarodowych standardów, została poszerzona o postulaty reprezentantów uczestników zgłoszone w ciągu ostatniego roku, w tym na forum grupy S&R NMPG PL. Zgodnie z harmonogramem wypracowanym i uzgodnionym z uczestnikami wdrożenie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie, w październiku 2011 r., wdrożono dwie funkcjonalności z uzgodnionego pakietu zmian (wsteczna data rozrachunku i nowe zasady przeterminowania instrukcji), a w I kwartale 2012 r. pozostałe zmiany objęte drugim etapem. Ułatwienia w przekazywaniu informacji do KDPW wprowadzenie nowej usługi w zakresie zdarzeń korporacyjnych W 2011 r. ukończone zostały prace nad aplikacją, ułatwiającą emitentom papierów wartościowych komunikację w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych za pomocą strony internetowej. Nowa usługa obejmuje wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na: wypłacie dywidend i zaliczki na poczet dywidend, wypłacie dochodów zamkniętych funduszy inwestycyjnych bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wypłacie odsetek i wykupie papierów dłużnych. Wymagane przez obowiązujące regulacje informacje, które do tej pory emitenci przesyłali do KDPW w formie papierowej, dotyczące zbliżających się wypłat świadczeń, wprowadzane są przez emitentów wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej. Wdrożenie aplikacji internetowej znacząco ułatwiło przekazywanie informacji do KDPW (wyeliminowało konieczność korespondencji papierowej), a także umożliwiło emitentom monitorowanie realizowanych zdarzeń, czy pobranie wezwania w sprawie przekazania środków na wypłatę świadczeń. Działania na rzecz pozycjonowania KDPW jako głównej instytucji depozytowo-rozrachunkowej w Europie Środkowej i Wschodniej W ramach integracji ze strukturami europejskimi oraz pozycjonowania KDPW na rynkach kapitałowych Europy Środkowej i Wschodniej, podjęto liczne działania, także we współpracy z GPW oraz innymi uczestnikami polskiego rynku kapitałowego, mające na celu bardziej efektywne pozyskiwanie spółek zagranicznych. W szczególności przeprowadzono działania akwizycyjne i promocyjne bezpośrednio na rynkach: słoweńskim, chorwackim, litewskim, węgierskim, izraelskim i ukraińskim. W tym celu, poza utworzeniem i wsparciem w postaci interdyscyplinarnego zespołu obsługi klientów zagranicznych, zaktualizowano wszystkie dokumenty typu Market Guide w zakresie transferów (szczególnie, w związku z uruchomieniem kdpw_stream) oraz obsługą zdarzeń korporacyjnych (związanych z implementacją przez kraje członkowskie UE Dyrektywy o prawach akcjonariuszy). Modyfikacja i reorganizacja dokumentów Market Guide umożliwi uczestnikom dostęp do pełnej informacji zamieszczonej, w sposób przejrzysty i uporządkowany, na stronie internetowej KDPW. Ponadto prowadzone są prace nad przygotowaniem dokumentów typu Tax Guide, które będą stanowiły wstęp do planowanej obsługi rachunków zbiorczych, otwieranych dla zagranicznych instytucji depozytowych.

13 Rozwój współpracy operacyjnej i budowa międzynarodowych połączeń operacyjnych W odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku, w szczególności w związku z dual-listingiem papierów wartościowych, Krajowy Depozyt prowadził prace w zakresie zapewnienia obsługi papierów zagranicznych notowanych na rynkach regulowanych lub ASO oraz budowy międzynarodowych połączeń operacyjnych. W 2011 roku Krajowy Depozyt otworzył nowe połączenie operacyjne z rynkiem słoweńskim. Dzięki temu możliwe jest notowanie tamtejszych spółek na warszawskiej Giełdzie. Jest to 17. połączenie operacyjne, jakie posiada polski depozyt z zagranicznym odpowiednikiem. Spółka ze Słowenii Nova KBM jest już notowana na GPW w Warszawie. Ponadto, w 2011 r., KDPW współpracował z innymi centralnymi depozytami w Europie, w tym zwłaszcza z Depozitarul Central (Rumunia) oraz depozytem papierów wartościowych w Sibiu - Sibex Depository, centralnym depozytem słowackim CDCP i centralnym depozytem Chorwacji SKDD. System zarządzania aktywami kdpw_flow W styczniu 2011 r. został wdrożony kdpw_flow system wspierający procesy zarządzania aktywami. System został wyróżniony w pierwszej edycji Chief lnnovation Officer - Informatyczny Innowator Roku, organizowanego przez PwC i miesięcznik Forbes. Funkcjonalność kdpw_flow umożliwiła w 2011 r. wydzielenie zarządzania funduszami do dwóch odrębnych spółek: KDPW oraz izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Nowe rozwiązania systemu w obszarach zawierania transakcji, sprawozdawczości, wyceny i analiz finansowych pozwolą sprawniej i efektywniej zarządzać aktywami własnymi i wynikającymi z gwarantowania rozliczeń. W 2011 r. system dostosowano do metodologii zarządzania ryzykiem SPAN. Projekty na zaawansowanym etapie realizacji w 2011 roku CCP dla derywatów rynku OTC Krajowy Depozyt, szukając nisz do wykorzystania swoich kompetencji oraz odpowiadając na potrzeby uczestników rynku finansowego, identyfikuje i wykorzystuje nowe pojawiające się możliwości w zakresie rozliczania transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym. Wieloletnie doświadczenie z zakresu rozliczania instrumentów pochodnych oraz transakcji kasowych pozwala uznać, że bezpieczeństwo rozliczeń transakcji terminowych zawieranych na rynku OTC może zagwarantować jedynie izba rozliczeniowa typu CCP, dysponująca wielostopniowym systemem zarządzania ryzykiem rozliczeniowym. Dodatkową szansę na objęcie swoimi usługami nowego segmentu rynku dla izby rozliczeniowej KDPW_CCP stanowi planowane wprowadzenie do prawodawstwa europejskiego obowiązku rozliczania derywatów z rynku OTC przez instytucje typu CCP. Ponadto, ze względu na wykorzystywane technologie, planowane jest uruchomienie repozytorium transakcji, które będzie udostępniać zagregowane dane uczestnikom rynku oraz szczegółowe dane dla KNF.

14 Pożyczki na zlecenie za pośrednictwem KDPW W ramach dostarczenia uczestnikom rynku narzędzi stymulujących rozwój rynku pożyczek papierów wartościowych w Polsce, należy wskazać na zaawansowanie prac w obszarze nowego systemu anonimowych pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez uczestników KDPW i gwarantowanych zasobami systemu gwarantowania rozliczeń. Elektroniczna platforma pożyczek papierów wartościowych będzie dawała możliwość skupienia w jednym miejscu ofert pożyczkodawców i pożyczkobiorców. Ważnym założeniem przyjętym dla nowego systemu pożyczek papierów wartościowych jest maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań oraz minimalizacja zmian w systemach informatycznych KDPW i w systemach uczestników. Aplikacja systemu pożyczek zostanie wkomponowana w infrastrukturę teleinformatyczną KDPW. Dzięki tej aplikacji uczestnicy KDPW, jako pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy będą mogli uzgadniać warunki, na jakich zostanie zawarta umowa pożyczki. Po zawarciu umowy pożyczki automatycznie generowane będą dokumenty rozliczeniowe do systemu kdpw_stream, gdzie zostaną rozliczone zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Zwrot pożyczki będzie gwarantowany przez KDPW_CCP z wykorzystaniem zasobów systemu gwarantowania rozliczeń. W 2011 r. zakończono konsultacje koncepcji systemu z uczestnikami KDPW, opracowano specyfikację funkcjonalną systemu oraz przygotowano projekt zmian w Regulaminie KDPW. Rozpoczęto również prace nad realizacją techniczną systemu w zakresie przygotowania obsługi czynności związanych ze zgłaszaniem zapotrzebowania na pożyczkę oraz negocjowaniem warunków umowy pożyczki, a także obsługi pożyczki przez moduły wewnętrzne systemu kdpw_stream odpowiedzialne za czynności rozliczeniowe. Zakończenie prac i wdrożenie systemu pożyczek papierów wartościowych planowane jest na I połowę 2012 r. Wprowadzenie możliwości otwierania przez KDPW rachunków zbiorczych Ważną rolę w 2011 roku w ramach działań prowadzonych we współpracy z regulatorami w celu wzmacniania otoczenia legislacyjnego KDPW odgrywały prace nad wprowadzeniem możliwości otwierania przez KDPW rachunków zbiorczych. W dniu 16 września 2011 r. Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wprowadza możliwość prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rachunków zbiorczych (kont omnibus), co otwiera polski rynek dla nowych inwestorów, ułatwi inwestowanie i w konsekwencji powinno przyczynić się do zwiększenia napływu kapitału poprzez podniesienie atrakcyjności oraz dostępności naszego rynku. Prace nad przygotowaniem projektu tej nowelizacji prowadzone były przez ostatnich kilka lat w ramach grupy roboczej działającej przy Ministerstwie Finansów, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele Krajowego Depozytu. Znowelizowana ustawa umożliwi Krajowemu Depozytowi otwieranie rachunków zbiorczych dla zagranicznych centralnych depozytów papierów wartościowych, zagranicznych banków oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, a także innych podmiotów prowadzących działalność maklerską za granicą, co z jednej strony ułatwi inwestorom zagranicznym dostęp do polskiego rynku kapitałowego oraz zmniejszy koszt tego dostępu, z drugiej zaś zwiększy bazę potencjalnych klientów (uczestników) KDPW oraz powinno ułatwić tworzenie nowych połączeń do rynków zagranicznych. Zaoferowanie przez Krajowy Depozyt nowej usługi planowane jest na połowę 2012 r.

15 Przygotowanie do współpracy z TARGET2-Securities W ramach integracji ze strukturami europejskimi, KDPW podpisał z Eurosystemem w 2010 r. umowę Unilateral Undertaking, stanowiącą odpowiednik Memorandum of Understanding, dzięki której stał się 29 depozytem europejskim uczestniczącym w projekcie TARGET2-Securities. W dokumencie tym zadeklarowano wolę przystąpienia KDPW do paneuropejskiej platformy rozrachunku transakcji papierami wartościowymi. W ramach projektu, KDPW wspólnie z NBP, powołał Krajową Grupę Użytkowników T2S, National Users Group NUG_PL, stanowiącą forum konsultacji i formułowania stanowisk krajowych uczestników rynku w sprawach funkcjonowania T2S. Jej stałymi członkami są przedstawiciele NBP, banków i domów maklerskich oraz, jako obserwatorzy, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach konsultacji rynkowych, przygotowano analizę SWOT na temat: PLN jako waluty rozrachunku na platformie T2S. Dostosowanie systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW (UTP) W 2011 r. kontynuowano prace mające na celu dostosowanie systemu kdpw_stream do nowej platformy transakcyjnej GPW UTP (Universal Trading Platform). Dostosowanie do systemu UTP oznacza istotne zmiany technologiczne w systemie kdpw_stream, głównie w zakresie danych przekazywanych pomiędzy GPW a KDPW_CCP, uzupełnianych przez KDPW_CCP na potrzeby rozrachunku w KDPW oraz możliwości wycofania transakcji i zmiany sposobu blokowania Zdalnego Członka Giełdy. Zasadniczą zmianą jest również wprowadzenie nowej rodziny komunikatów dotyczących rozliczeń, bazującej na normie ISO Wdrożenie systemu UTP wymaga poważnych działań dostosowawczych w systemach wewnętrznych uczestników oraz zmian w regulacjach KDPW. W 2011 r. przeprowadzono przegląd i aktualizację dokumentacji określającej zakres zmian w systemach uczestników, którą przesłano uczestnikom i dostawcom rozwiązań informatycznych. Jednocześnie poinformowano o potencjalnych zmianach w regulacjach Krajowego Depozytu. Przeprowadzono również szczegółowe uzgodnienia techniczne z GPW odnośnie zestawienia poszczególnych kanałów komunikacyjnych i protokołów. W 2011 r. ustalono także termin podłączenia kdpw_stream do UTP, które umożliwi przeprowadzenie właściwych prac integracyjnych w kdpw_stream. Automatyzacja wybranych zdarzeń korporacyjnych na papierach zagranicznych emitentów W obszarze związanym z obsługą zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych zagranicznych emitentów, w 2011 r. przeprowadzono prace analityczne mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu obsługi oraz standaryzacji i automatyzacji wybranych zdarzeń korporacyjnych. Dokonano analizy biznesowej dotychczas obsługiwanych przez KDPW zdarzeń korporacyjnych, a w szczególności zakresu pośrednictwa KDPW, wykorzystywanych narzędzi i zasobów, jak również ryzyka operacyjnego związanego z wykonywaniem określonych procedur. Prowadzono także prace nad założeniami merytorycznymi w celu przygotowania oprogramowania do translacji komunikatów SWIFT na komunikaty xml i automatycznego generowania komunikatów do uczestników KDPW, zawiadamiających o zdarzeniach korporacyjnych.

16 Promocja i informacja Działalność informacyjno-promocyjna koncentrowała się na wspieraniu kluczowych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia izby rozliczeniowej KDPW_CCP. KDPW aktywnie współpracował z polskimi i międzynarodowymi instytucjami branżowymi oraz angażował się w działania promujące Warszawę jako regionalne centrum finansowe. Prowadzone w 2011 roku działania miały na celu budowanie pozytywnego wizerunku Spółki w środowisku rynku finansowego w Polsce i za granicą, a także działalności edukacyjnej w zakresie rynku kapitałowego. KDPW aktywnie współpracował także z mediami krajowymi i zagranicznymi. Promocja usług KDPW na arenie międzynarodowej. Wspieranie budowy regionalnego centrum finansowego W ramach promocji swoich usług i całego polskiego rynku kapitałowego w środowisku globalnych inwestorów i emitentów, KDPW włączył się aktywnie w organizację pierwszej edycji CEE IPO Summit Ideą konferencji jest budowa platformy współpracy przedstawicieli spółek z regionu CEE rozważających ofertę publiczną oraz międzynarodowych inwestorów poszukujących nowych możliwości rynkowych w Europie. W ramach działań prowadzonych w obszarze współpracy międzynarodowej w siedzibie Krajowego Depozytu gościły delegacje zagranicznych firm i organizacji z Kataru, Republiki Kirgistanu, Wietnamu. KDPW był również obecny na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, m.in. konferencji CSD11, spotkaniach Executive Commeete i Board of Directors ECSDA. Wspieranie inicjatyw rynkowych i edukacyjnych W ramach współpracy z organizacjami branżowymi działającymi na rynku kapitałowym, KDPW wspierał inicjatywy realizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Krajowy Depozyt aktywnie współpracował z fundacjami, uczelniami, organizacjami studenckimi i innymi instytucjami działającymi na rynku kapitałowym w obszarze edukacji ekonomicznej. Wsparcie merytoryczne i finansowe udzielone zostało m.in.: Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji 2065 im. L.A. Pagi, Instytutowi Rynku Kapitałowego WSE Research, Polskiemu Instytutowi Dyrektorów. Akcjonariat Obywatelski KDPW aktywnie włączył się w inicjatywę Ministerstwa Skarbu Państwa Akcjonariat Obywatelski. Największym przedsięwzięciem w ramach programu była organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Inwestowaniu. W teście stacjonarnym wzięło udział ok. 300 osób, w tym aktorzy, dziennikarze, politycy, prezesi spółek notowanych na GPW. Internetową wersję testu rozwiązało blisko osób. Wyniki Testu posłużyły przeprowadzeniu badań społecznych na temat wiedzy ekonomicznej Polaków, dodatkowo wspartych sondażem na reprezentatywnej próbie społeczeństwa. Współpraca z mediami W 2011 roku do mediów krajowych i zagranicznych rozesłanych zostało 50 informacji prasowych. W prasie, radiu, TV i Internecie pojawiło się 50 wywiadów i wypowiedzi eksperckich Zarządu, a media wzmiankowały o działalności KDPW ponad razy (342 razy prasa krajowa, razy portale internetowe, 52 razy RTV; media zagraniczne 24 razy). Strona internetowa W 2011 roku powstał nowy serwis internetowy KDPW. Zmianie uległa zawartość merytoryczna strony www, związana w głównej mierze z wydzieleniem izby rozliczeniowej KDPW_CCP, jak również strona graficzna serwisu. W związku z powstaniem izby rozliczeniowej także strona intranetowa została dostosowana do potrzeb funkcjonowania dwóch podmiotów.

17 Współpraca międzynarodowa Przedstawiciele KDPW są uczestnikami grup roboczych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, których praca prowadzi do implementacji standardów stosowanych na innych europejskich rynkach. W roku 2011 brali czynny udział w pracach następujących organizacji i stowarzyszeń: ANNA (Association of National Numbering Agencies) ANNA jest stowarzyszeniem utworzonym w celu wdrażania, promowania i udostępniania standardów dla instrumentów finansowych. Zaangażowanie KDPW w działalność tego stowarzyszenia ma charakter operacyjny, polegający na wymianie doświadczeń z innymi instytucjami kodującymi oraz monitorowaniu i adaptowaniu zmian i rozwiązań proponowanych przez stowarzyszenie. W 2011 r. w ramach organizacji prowadzone były prace nad implementacją standardów: ISO6166 (Interational Securities Identyfying Number), ISO10962 (Classification of Financial Instruments), ISO16372 (Issuer & Guarantor Identifier), ISO18774 (Financial Instrument Short Name) oraz ISO ECSDA (European Central Securities Depositories Association) Europejskie Stowarzyszenie Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych powstało jako forum wymiany poglądów między CSD oraz w celu ułatwienia współpracy przy wspólnych projektach. W 2011 r. organizacja zaangażowana była, m.in. w projektowanie przepisów dotyczących CSD, działania nad aktualizacją zasad CPSS-IOSCO i prace dotyczące TARGET2-Securities. Krajowy Depozyt w ramach wsparcia Prezydencji Polski w Radzie UE, zorganizował dla przedstawicieli ECSDA, w czerwcu 2011 r. spotkania z kadrą kierowniczą Ministerstwa Finansów. Celem spotkania było przybliżenie tematyki regulacji z punktu widzenia europejskich centralnych depozytów, jak i prezentacja wspólnego stanowiska ECSDA, w tym zwrócenie uwagi na najbardziej kontrowersyjne obszary projektowanych regulacji, wraz z przedstawieniem oceny ich wpływu na infrastrukturę rynku kapitałowego w Europie. EACH (European Association of Central Counterparty Clearing Houses) Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych Partnerów Centralnych jest organizacją zajmującą się przygotowywaniem standardów i usług w zakresie CCP w instytucjach rozliczeniowych. Przedstawiciele KDPW (a od 1 lipca 2011 r. KDPW_CCP) uczestniczyli w pracach grup roboczych: Risk Committee i Derivatives Working Group.

18 SMPG (Securities Market Practice Group) CCP12 (The Global Association of Central Counterparties) ESA (European Swift Alliance) ISSA (International Securities Services Association) Celem SMPG jest opracowanie standardów i praktyk rynkowych w taki sposób, aby możliwe było osiągnięcie STP (straight-through processing) w obszarach związanych z rozliczaniem, rozrachunkiem papierów wartościowych oraz realizacją praw z nich wynikających w obszarze międzynarodowym. Przedstawiciele KDPW biorą udział w pracach dwóch grup roboczych: SMPG CA (Securities Market Practice Group Corporate Action) oraz SMPG S&R (Securities Market Practice Group Settlement and Reconciliation). CCP12 jest międzynarodową organizacją zrzeszającą izby rozliczeniowe z całego świata w celu wymiany informacji i doświadczeń w zakresie rozliczeń instrumentów finansowych. Przedstawiciele KDPW (a od 1 lipca 2011 r. KDPW_CCP) uczestniczyli w pracach dwóch grup roboczych: CCP12 WG2 Review of CPSS-IOSCO Standards and key recent regulatory publications oraz CCP12 WG3 - Default Contact List and Information Sharing. ESA jest organizacją skupiającą instytucje wykorzystujące sieć SWIFT. Jej głównymi celami są: wymiana informacji i doświadczeń związanych ze strategicznymi projektami SWIFT, dyskusja na temat pozycjonowania produktów i rozwoju standardów, wywieranie wpływu na kierunek rozwoju SWIFT poprzez dyskusje z kluczowymi przedstawicielami SWIFT. ISSA jest stowarzyszeniem non for profit, działającym od 1975 roku. Misją przewodnią organizacji jest przewodniczenie w formułowaniu i promowaniu najlepszych praktyk służących poprawie efektywności i zarządzania ryzykiem w branży obsługi aktywów.

19 Najważniejsze statystyki Operacje na papierach wartościowych KDPW zrealizował następujące operacje na papierach wartościowych: 2 operacje zamiany akcji w związku z łączeniem/podziałem spółek, 27 operacji umorzenia papierów wartościowych, 158 operacji wypłaty dywidendy oraz pośrednictwo w przekazaniu wypłacanych kwot uczestnikom KDPW w tym wypłata dywidendy Spółki FAMUR S.A. w formie pieniężnej oraz niepieniężnej w postaci akcji spółek zależnych zarejestrowanych w KDPW S.A. Ogólna kwota wypłaconej dywidendy wyniosła ok. 15,8 mld PLN, 40 operacji realizacji podwyższenia kapitału zakładowego krajowych emitentów z zachowaniem prawa poboru, 12 operacji wymiany akcji, operację wymiany praw do akcji (PDA) Spółki E-ENERGO S.A., 5 operacji scalenia akcji, 5 operacji zmiany wartości nominalnej, 31 operacji asymilacji akcji oraz 14 operacji konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, 9 operacji wykupu oraz 52 operacje wypłaty odsetek od obligacji Skarbu Państwa, 409 operacji wypłaty/wykupu odsetek od obligacji/listów zastawnych innych emitentów w tym: przedterminowy wykup obligatoryjny obligacji Miasta Rybnika, przymusowy wykup akcji 11 spółek, pośrednictwo w obsłudze walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek publicznych, 11 operacji wycofania z KDPW emitentów wraz z ich papierami wartościowymi, 441 operacje wykupu certyfikatów inwestycyjnych, 12 operacji częściowego wykupu obligacji Spółki Prime Car Management S.A., 24 operacje rozrachunku przetargów zwykłych i 6 operacji rozrachunku przetargów uzupełniających obligacji hurtowych, 12 operacji rozrachunku przetargów zamiany obligacji (switchowych) wykonanych na łącznie 60 seriach obligacji, 6 przetargów zwykłych obligacji BGK.

20 Rozliczenia rynku kasowego i terminowego W 2011 roku KDPW, do 30 czerwca, a KDPW_CCP - od 1 lipca prowadziły rozliczenia transakcji zawieranych na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu, które były objęte systemem gwarantowania rozliczeń transakcji w oparciu o wielostopniowy system zarządzania ryzykiem SPAN. W roku 2011 liczba rozliczonych transakcji gwarantowanych z rynku regulowanego kasowego (GPW i BondSpot) wynosiła transakcji. Natomiast ogólna liczba rozliczonych transakcji z alternatywnych systemów obrotu, organizowanych przez GPW i BondSpot, wynosiła transakcji. Na rynku terminowym prowadzonym przez GPW ogólna liczba rozliczonych transakcji wynosiła transakcji. Na koniec 2011 roku w obrocie na GPW w Warszawie znajdowały się 4 serie kontraktów futures na indeks WIG20, 3 serie kontraktów na indeks MWIG40, po 6 serii kontraktów terminowych na waluty (USD, EUR, CHF), po 3 serie kontraktów na akcje osiemnastu spółek, jedna seria jednostek indeksowych na indeks WIG20. W obrocie znajdowało się 360 serii opcji (4 terminy wygaśnięcia) na indeks WIG20. Rok 2011 to rok wzrostu wolumenu obrotów na kontraktach terminowych na akcje, na kontraktach walutowych oraz kontraktach opcyjnych. Dla kontraktów terminowych na akcje wolumen obrotu w stosunku do roku 2010 rekordowo wzrósł o 82% i osiągnął liczbę kontraktów w 2011 roku. W przypadku kontraktów terminowych na waluty na koniec 2011 roku wolumen obrotu wynosił kontraktów i wzrósł o 53% w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku w kontraktach opcyjnych na indeks WIG20 zawarto kontraktów, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do roku 2010 w którym zawarto kontraktów. Natomiast wolumen obrotu dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 w 2011 roku wynosił kontraktów i był niższy o 7% w stosunku do roku poprzedniego kontraktów. W przypadku kontraktów na indeks WIG40 obroty wynosiły kontraktów i były niższe o 19% od wolumenu tych kontraktów w 2010 roku. Wolumen obrotu w kontraktach na indeks WIG40 pozostaje w dalszym ciągu na niższym poziomie w stosunku do kontraktów na indeks WIG20. Jednakże w roku 2011 wolumen obrotu kontraktów na Jednostki Indeksowe (MW20) wzrósł o 30% w stosunku do 2010 roku i osiągnął liczbę kontraktów.

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Kreatywny w działaniu - innowacyjny w myśleniu o przyszłości

Kreatywny w działaniu - innowacyjny w myśleniu o przyszłości Kreatywny w działaniu - innowacyjny w myśleniu o przyszłości 1. Działalność Innowacyjność, nowoczesność, konkurencyjność to cechy, które najlepiej charakteryzują Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Michał Stępniewski, Członek Zarządu KDPW KDPW_CCP

Rola i znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Michał Stępniewski, Członek Zarządu KDPW KDPW_CCP Rola i znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Michał Stępniewski, Członek Zarządu KDPW KDPW_CCP Kraków, kwiecień 2012 Instytucje rynku kapitałowego Infrastruktura rynku Funkcjonalności KDPW_CCP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr 258/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego

Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Tabela konfiguracji wybranych punktów TO Regulaminu KDPW z rynku kasowego Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Typ papieru Uwagi 4.1. Za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym 4,00 zł TR

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie konta formalnego Opłata fakturowana po wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) I. Opłaty depozytowe Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Uwaga: Stałe i okresowe obniżki opłat zdefiniowanych w Tabeli Opłat KDPW zawiera Załącznik nr. 1 1. Opłaty jednorazowe I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na cykl T+2. Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rada odbyła w 2011 roku 3 posiedzenia. W roku 2011 działalność Rady koncentrowała się na następujących kwestiach:

Rada odbyła w 2011 roku 3 posiedzenia. W roku 2011 działalność Rady koncentrowała się na następujących kwestiach: Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2011 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2011 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2014 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Podmioty rynku kapitałowego

Podmioty rynku kapitałowego Podmioty rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52

3/ 52 otrzymuje brzmienie: 52 Uchwała Nr 343/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Spółki zagraniczne w roku 2012

Spółki zagraniczne w roku 2012 Rocznik Giełdowy 2013 Spółki zagraniczne w roku 2012 GPW dąży do wzmocnienia pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując działania na pozyskiwaniu spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU

Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU Raport Roczny 2012 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Przedmiot działalności Organy Spółki Struktura organizacyjna KDPW Prawne podstawy działalności Spółki 3 4 4 5 7 8 PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia)

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się; Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od emitentów

Opłaty pobierane od emitentów Opłaty pobierane od emitentów Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY ZA UCZESTNICTWO ORAZ Z TYTUŁU REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Opłata za uczestnictwo 1 Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KDPW wobec przystąpienia

Stanowisko KDPW wobec przystąpienia Stanowisko KDPW wobec przystąpienia do systemu TARGET2-Securities 1. Cel opracowania KDPW przedstawia poniżej analizę trzech scenariuszy współpracy z platformą TARGET2- Securities: Scenariusz 1. Nieprzystąpienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 1 grudnia 2011 r. (DO/ZW/3230/2011) dotyczącego

W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 1 grudnia 2011 r. (DO/ZW/3230/2011) dotyczącego DO/ZW/1023/2012 Warszawa, 7 maja 2012 r. Emitenci papierów wartościowych Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszego pisma z dnia 1 grudnia 2011 r. (DO/ZW/3230/2011) dotyczącego zmian w sposobie komunikacji

Bardziej szczegółowo

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu:

1/ po 3 dodaje się 3a w brzmieniu: Uchwała Nr 1079/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Usługi na europejskim poziomie

Usługi na europejskim poziomie Usługi na europejskim poziomie Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo