BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU"

Transkrypt

1 BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania regulacji stosowanych przy obsłudze klientów Domu Maklerskiego BZ WBK. Działając na podstawie 1 ust. 1 Uchwały Zarządu Banku nr 4/2001 z dnia 14 czerwca 2001 r., w sprawie upoważnień dla członków Zarządu Banku z późn. zm. 1 Wprowadza się następujące wzory formularzy używanych przy obsłudze Klientów Domu Maklerskiego: 1) Test odpowiedniości dotyczący usługi Doradztwa Inwestycyjnego osoba fizyczna, stanowiący załącznik nr 1 do 2) Test odpowiedniości dotyczący usługi Doradztwa Inwestycyjnego osoba prawna, stanowiący załącznik nr 2 do 3) Ocena odpowiedniości Kredyt brokerski, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego 4) Ocena odpowiedniości, stanowiąca załącznik nr 4 do 5) Dyspozycja blokady instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie limitu należności, stanowiąca załącznik nr 5 do 6) Dane klienta niezbędne do wypłaty pożytków i innych świadczeń z instrumentów finansowych za pośrednictwem izby rozliczeniowej innej niż KDPW S.A., stanowiące załącznik nr 6 do 7) Dane Klienta osoba fizyczna, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego 8) Dane Klienta osoba fizyczna (z tokenem), stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego 9) Dane Klienta osoba prawna, stanowiące załącznik nr 9 do 10) Dane wspólnika spółki bez osobowości prawnej, stanowiące załącznik nr 10 do 11) Deklaracja wykorzystania walut wymienialnych, stanowiąca załącznik nr 11 do 12) Dyspozycja określenia hasła identyfikacyjnego klienta do umowy maklerskiej, stanowiąca załącznik nr 12 do 13) Dyspozycja odwołania pełnomocnika do rejestru OTC, stanowiąca załącznik nr 13 do 14) Dyspozycja przyznania niestandardowej stawki oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach, stanowiąca załącznik nr 14 do niniejszego 15) Dyspozycja otwarcia i prowadzenia rachunku osoba prawna i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 15 do niniejszego 16) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie instrumentów OTC osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 16 do

2 17) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie instrumentów OTC osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 17 do niniejszego 18) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rejestru instrumentów rynku niepublicznego osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 18 do 19) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa inwestycyjnego opartego na indywidulanym portfelu instrumentów finansowych (bez rachunku papierów wartościowych), stanowiąca załącznik nr 19 do 20) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa inwestycyjnego opartego na indywidulanym portfelu instrumentów finansowych- osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 20 do 21) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa inwestycyjnego opartego na indywidulanym portfelu instrumentów finansowych - osoba prawna i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 21 do 22) Dyspozycja zmiany statusu rezydencji, stanowiąca załącznik nr 22 do niniejszego 23) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską w zakresie prowadzenia rachunku walutowego osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 23 do niniejszego 24) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską w zakresie prowadzenia rachunku walutowego osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 24 do 25) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie aktywnego doradztwa giełdowego osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 25 do 26) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie aktywnego doradztwa giełdowego osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 26 do niniejszego 27) Dyspozycja aktywacji/rezygnacji z dostępu do programu analizy technicznej AMIBROKER, stanowiąca załącznik nr 27 do 28) Dyspozycja blokady/odblokowania instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający, stanowiąca załącznik nr 28 do 29) Dyspozycja blokady rachunku AM, stanowiąca załącznik nr 29 do niniejszego 30) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych z konta operacyjnego na konto zabezpieczeń, stanowiąca załącznik nr 30 do 31) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych znajdujących się w rejestrze sponsora emisji z konta operacyjnego na konto zabezpieczeń, stanowiąca załącznik nr 31 do 32) Dyspozycja dematerializacji i deponowania certyfikatów, opiewających na zagraniczne instrumenty finansowe, stanowiąca załącznik nr 32 do niniejszego 33) Dyspozycja deponowania instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 33 do 34) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 34 do niniejszego 35) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 35 do

3 36) Oświadczenie pracownika instytucji finansowej, stanowiące załącznik nr 36 do 37) Dyspozycja wprowadzenia dodatkowych instrumentów finansowych na zagraniczne miejsca wykonania, stanowiąca załącznik nr 37 do 38) Dyspozycja dokonania częściowego zwrotu środków z indywidulanego konta emerytalnego, stanowiąca załącznik nr 38 do 39) Dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 39 do 40) Dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 40 do 41) Dyspozycja określenia hasła identyfikacyjnego klienta do umowy maklerskiej - osoba prawna, stanowiąca załącznik nr 41 do 42) Dyspozycja wygenerowania nowego hasła do aplikacji OTC, stanowiąca załącznik nr 42 do 43) Dyspozycja ustanowienia/odwołania osób uposażonych do rachunku IKE; stanowiąca załącznik nr 43 do 44) Dyspozycja przystąpienia do oferty dla klientów KBC Securities, stanowiąca załącznik nr 44 do 45) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 45 do 46) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 46 do 47) Dyspozycja negocjowana przystąpienia do oferty dla klientów KBC Securities, stanowiąca załącznik nr 47 do 48) Wniosek o otwarcie/zamknięcie dodatkowego rejestru OTC, stanowiący załącznik nr 48 do 49) Dyspozycja żądania wystawienia imiennego zaświadczenia na WZA, stanowiąca załącznik nr 49 do 50) Dyspozycja odwołania pełnomocnika do rachunku prowadzonego w ramach rejestru sponsora emisji, stanowiąca załącznik nr 50 do 51) Dyspozycja odwołania zapisu, stanowiąca załącznik nr 51 do niniejszego 52) Dyspozycja otwarcia i prowadzenia rachunku osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 52 do 53) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do rejestru OTC, stanowiąca załącznik nr 53 do 54) Dyspozycja podatki, stanowiąca załącznik nr 54 do 55) Potwierdzenie osobistego odbioru raportów dotyczących usług doradztwa inwestycyjnego, stanowiąca załącznik nr 55 do 56) Dyspozycja przelewu, stanowiąca załącznik nr 56 do 57) Dyspozycja przelewu za granicę, stanowiąca załącznik nr 57 do niniejszego 58) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 58 do 59) Dyspozycja przyjęcia transferu zagranicznych instrumentów finansowych notowanych na zagranicznych miejscach wykonania; stanowiąca załącznik nr 59 do 60) Dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych OTC osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 60 do 61) Dyspozycja powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych OTC osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 61 do

4 62) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w ramach indywidulanego konta emerytalnego, stanowiąca załącznik nr 62 do 63) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 63 do 64) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie limitu należności osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 64 do 65) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 65 do 66) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 66 do 67) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie prowadzenia rejestru instrumentów rynku niepublicznego osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 67 do 68) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie ofert prywatnych, stanowiąca załącznik nr 68 do 69) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie aktywnego doradztwa giełdowego osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 69 do niniejszego 70) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie aktywnego doradztwa giełdowego osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 70 do 71) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego opartego na wzorcowym portfelu instrumentów finansowych (rachunek z doradztwem) osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 71 do 72) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego opartego na wzorcowym portfelu instrumentów finansowych (rachunek z doradztwem) osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 72 do 73) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych (derywaty) osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 73 do niniejszego 74) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia rachunku walutowego do umowy maklerskiej osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 74 do 75) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia rachunku walutowego do umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 75 do 76) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie strategicznego doradztwa inwestycyjnego opartego na indywidulanym portfelu instrumentów finansowych osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 76 do niniejszego 77) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie strategicznego doradztwa inwestycyjnego opartego na indywidulanym portfelu instrumentów finansowych osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 77 do

5 78) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie operacji day trading - osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 78 do 79) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie operacji day trading - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 79 do 80) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie derywatów- osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 80 do 81) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie świadczenia usług przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 81 do 82) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie świadczenia usług przyjmowania i wykonywania zleceń krótkiej sprzedaży osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 82 do 83) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie instrumentów OTC osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 83 do niniejszego zarządzenia 84) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie instrumentów OTC osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 84 do 85) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego opartego na wzorcowym portfelu instrumentów finansowych (rachunek z doradztwem) osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 85 do niniejszego zarządzenia 86) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego opartego na wzorcowym portfelu instrumentów finansowych (rachunek z doradztwem) osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 86 do niniejszego 87) Dyspozycja sprzeciwu na otrzymywanie informacji produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowiąca załącznik nr 87 do 88) Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich dla klientów korzystających z usług Wealth Management osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 88 do 89) Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich dla klientów korzystających z usług Wealth Management osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 89 do 90) Dyspozycja transferu instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 90 do 91) Dyspozycja udostępnienia środków z rejestru pieniężnego OTC, stanowiąca załącznik nr 91 do 92) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do rachunku prowadzonego w ramach rejestru sponsora emisji, stanowiąca załącznik nr 92 do 93) Dyspozycja wskazania rachunku papierów wartościowych do usługi doradztwa inwestycyjnego osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 93 do niniejszego 94) Dyspozycja wskazania rachunku papierów wartościowych do usługi doradztwa inwestycyjnego - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 94 do 95) Dyspozycja wyboru planu taryfowego dla usługi doradztwa inwestycyjnego, stanowiąca załącznik nr 95 do 96) Dyspozycja transferu zagranicznych instrumentów finansowych notowanych w zagranicznych miejscach wykonania, stanowiąca załącznik nr 96 do niniejszego

6 97) Dyspozycja wykonania warrantów/jednostek indeksowych, stanowiąca załącznik nr 97 do 98) Dyspozycja wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie klienta, stanowiąca załącznik nr 98 do 99) Dyspozycja wymiany walutowej po kursie negocjowanym, stanowiąca załącznik nr 99 do 100) Dyspozycja wypłaty, stanowiąca załącznik nr 100 do 101) Dyspozycja dokonanie wypłaty jednorazowej/w ratach z rachunku IKE, stanowiąca załącznik nr 101 do 102) Dyspozycja wypłaty rejestr sponsora emisji, stanowiąca załącznik nr 102 do 103) Dyspozycja dokonanie wypłaty transferowej z rachunku IKE, stanowiąca załącznik nr 103 do 104) Dyspozycja żądania wystawienia imiennego zaświadczenia na WZA (sponsor), stanowiąca załącznik nr 104 do 105) Dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego na życzenie klienta (sponsor), stanowiąca załącznik nr 105 do 106) Dyspozycja wystawienia świadectwa depozytowego na życzenie klienta, stanowiąca załącznik nr 106 do 107) Dyspozycja zaksięgowania instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 107 do 108) Dyspozycja zakupu obligacji w drodze zamiany, stanowiąca załącznik nr 108 do 109) Dyspozycja zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, stanowiąca załącznik nr 109 do 110) Dyspozycja przelewu (zasilenie rejestru pieniężnego OTC), stanowiąca załącznik nr 110 do 111) Dyspozycja zaświadczenia i inne, stanowiąca załącznik nr 111 do niniejszego 112) Dyspozycja zmiany danych dotyczących świadectwa depozytowego - sponsor, stanowiąca załącznik nr 112 do 113) Dyspozycja zmiany kategorii klienta osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 113 do niniejszego 114) Dyspozycja zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych, stanowiąca załącznik nr 114 do 115) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie operacji day trading osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 115 do 116) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie operacji day trading osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 116 do niniejszego 117) Dyspozycja odwołania pełnomocnika o szczególnym zakresie do umowy maklerskiej osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 117 do 118) Dyspozycja odwołania pełnomocnika o szczególnym zakresie do umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 118 do 119) Dyspozycja odwołania pełnomocnika do umowy maklerskiej - osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 119 do 120) Dyspozycja odwołania pełnomocnika do umowy maklerskiej - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 120 do 121) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 121 do

7 122) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach duallistingu osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 122 do niniejszego 123) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych - osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 123 do 124) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 124 do 125) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych (derywaty) osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 125 do 126) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie derywatów osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 126 do 127) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie limitu należności osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 127 do 128) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej w zakresie limitu należności - osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 128 do 129) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika o szczególnym zakresie działania do umowy maklerskiej osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 129 do niniejszego 130) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika o szczególnym zakresie działania do umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 130 do 131) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 131 do 132) Dyspozycja ustanowienia pełnomocnika do umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 132 do 133) Dyspozycja wymiany tokena, stanowiąca załącznik nr 133 do niniejszego 134) Dyspozycja zmiany kategorii klienta osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 134 do 135) Kwestionariusz relacji gospodarczych, stanowiąca załącznik nr 135 do niniejszego 136) Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu /nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (zdeponowane na rachunku), stanowiąca załącznik nr 136 do 137) Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu /nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (zdeponowane w sponsorze), stanowiąca załącznik nr 137 do 138) Informacje wstępne (klienci detaliczni), stanowiące załącznik nr 138 do niniejszego 139) Informacje wstępne (klienci profesjonalni), stanowiące załącznik nr 139 do 140) Dyspozycja przystąpienia do rachunku Młody rekin, stanowiąca załącznik nr 140 do 141) Modyfikacja zlecenia kupna instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 141 do 142) Modyfikacja zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych krótka sprzedaż, stanowiąca załącznik nr 142 do 143) Modyfikacja zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 143 do

8 144) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na kasowe krajowe miejsca wykonania, stanowiąca załącznik nr 144 do 145) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na kasowe zagraniczne miejsca wykonania, stanowiąca załącznik nr 145 do 146) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na terminowe zagraniczne miejsca wykonania, stanowiąca załącznik nr 146 do 147) Dyspozycja przyznania prowizji negocjowanej na terminowe krajowe miejsca wykonania, stanowiąca załącznik nr 147 do 148) Odwołanie dyspozycji wielokrotnej wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu z rejestru sponsora emisji na żądanie uczestnika, stanowiąca załącznik nr 148 do 149) Dyspozycja określenia dodatkowych numerów telefonu, stanowiąca załącznik nr 149 do 150) Oświadczenie o ważności dokumentu sporządzonego na podstawie prawa obcego, stanowiące załącznik nr 150 do 151) Oświadczenie o wspólnocie majątkowej, stanowiące załącznik nr 151 do niniejszego 152) Pełnomocnictwo do umowy maklerskiej osoba fizyczna, stanowiące załącznik nr 152 do 153) Pełnomocnictwo do umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiące załącznik nr 153 do niniejszego 154) Pełnomocnictwo do rachunku kredytowego pomocniczego, stanowiące załącznik nr 154 do 155) Przelew/wpłata gotówkowa oferta publiczna, stanowiący załącznik nr 155 do 156) Dyspozycja przystąpienia do rachunku dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, stanowiąca załącznik nr 156 do 157) Dyspozycja przystąpienia do rachunku TopTrader, stanowiąca załącznik nr 157 do 158) Dyspozycja przystąpienia do rachunku Trader, stanowiąca załącznik nr 158 do 159) Dyspozycja rezygnacji z rachunku TopTrader, stanowiąca załącznik nr 159 do 160) Dyspozycja rezygnacji z rachunku Trader, stanowiąca załącznik nr 160 do 161) Rezygnacja z wykonania warrantów/jednostek indeksowych/opcji, stanowiąca załącznik nr 161 do 162) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 162 do 163) Dyspozycja rozwiązania umowy maklerskiej osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 163 do 164) Stała dyspozycja przelewu (kredyt brokerski), stanowiąca załącznik nr 164 do 165) Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 165 do 166) Dyspozycja określająca szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 166 do 167) Oferta zbycia wierzytelności z tytułu zawartej przez klienta transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 167 do 168) Test osobowościowy (doradztwo), stanowiący załącznik nr 168 do niniejszego 169) Umowa działu spadku, stanowiąca załącznik nr 169 do

9 170) Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 170 do 171) Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 171 do niniejszego 172) Umowa zniesienia współwłasności instrumentów finansowych, stanowiąca załącznik nr 172 do 173) Upoważnienie do jednorazowego przekazania informacji o stanie rachunku (AM), stanowiące załącznik nr 173 do 174) Upoważnienie do przekazywania danych, stanowiące załącznik nr 174 do niniejszego 175) Zaświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta dla celów podatkowych w USA, W-8BEN (osoba fizyczna), stanowiące załącznik nr 175 do 176) Zaświadczenie o zagranicznym statusie beneficjenta dla celów podatkowych w USA, W-8BEN (osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), stanowiące załącznik nr 176 do 177) Warunki abonenckie, stanowiące załącznik nr 177 do 178) Wniosek o otwarcie/zamknięcie dodatkowych portfeli, stanowiące załącznik nr 178 do 179) Dyspozycja wniosek o NKK, stanowiąca załącznik nr 179 do niniejszego 180) Wypowiedzenie umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego i dyspozycja dokonania zwrotu, stanowiąca załącznik nr 180 do 181) Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy maklerskiej (osoba fizyczna), stanowiący załącznik nr 181 do 182) Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy maklerskiej (osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), stanowiący załącznik nr 182 do 183) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej (zamknięcie rachunku) osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 183 do 184) Dyspozycja rozwiązania w części umowy maklerskiej (zamknięcie rachunku) osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 184 do 185) Zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 185 do 186) Zlecenie cross kupna instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 186 do 187) Zlecenie kupna instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 187 do 188) Zlecenie kupna instrumentów finansowych na rynku bondspot, stanowiące załącznik nr 188 do 189) Zlecenie kupna instrumentów finansowych krótka sprzedaż, stanowiące załącznik nr 189 do 190) Zlecenie kupna obligacji na rynku międzybankowym krótka sprzedaż, stanowiące załącznik nr 190 do 191) Zlecenie kupna obligacji na przetargu organizowanym przez NBP, stanowiące załącznik nr 191 do 192) Pakietowe zlecenie kupna instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 192 do 193) Pakietowe zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 193 do 194) Zlecenie cross sprzedaży instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 194 do 195) Zlecenie zbycia instrumentów finansowych z rejestru sponsora emisji Domu Maklerskiego, stanowiące załącznik nr 195 do

10 196) Zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych na rynku bondspot, stanowiące załącznik nr 196 do 197) Zlecenie sprzedaży instrumentów finansowych krótka sprzedaż, stanowiące załącznik nr 197 do 198) Zlecenie zaawansowane kupna instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 198 do 199) Zlecenie zaawansowane sprzedaży instrumentów finansowych, stanowiące załącznik nr 199 do 200) Umowa o świadczenie usług maklerskich, stanowiąca załącznik nr 200 do 201) Umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów, stanowiąca załącznik nr 201 do 202) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie niestandardowego limitu należności osoba fizyczna, stanowiąca załącznik nr 202 do 203) Dyspozycja rozszerzająca umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie niestandardowego limitu należności osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stanowiąca załącznik nr 203 do 204) Dyspozycja blokady instrumentów finansowych na życzenie klienta, stanowiąca załącznik nr 204 do 205) Dyspozycja blokady akcji na walne zgromadzenie spółki niepublicznej, stanowiąca załącznik nr 205 do 206) Dyspozycja blokady akcji na walne zgromadzenie spółki publicznej, stanowiąca załącznik nr 206 do 207) Dyspozycja blokady instrumentów finansowych w związku z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, stanowiąca załącznik nr 207 do niniejszego 208) Dyspozycja wystawienia historii/zaświadczenia depozytowego, stanowiąca załącznik nr 208 do 209) Dyspozycja przeniesienia instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, stanowiąca załącznik nr 209 do 210) Dyspozycja historia rachunku, stanowiąca załącznik nr 210 do niniejszego 211) Modyfikacja zlecenia kupna instrumentów finansowych (krótka sprzedaż), stanowiąca załącznik nr 211 do 2 1. Zatwierdza się obowiązywanie regulacji Domu Maklerskiego, stosowanych przy obsłudze klientów, określonych w Załączniku nr 212 do niniejszego zarządzenia. 2. Ilekroć w regulacjach, o których mowa w ust. 1, mowa jest o Domu Maklerskim BZ WBK S.A. lub Domu Maklerskim, należy przez to rozumieć Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Dom Maklerski BZ WBK. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (tj. podziału przeprowadzonego w trybie art ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na Bank i na nowo zawiązaną spółkę, w wyniku którego Bank przejmie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., umożliwiającą prowadzenie działalności maklerskiej przez Bank). 3

11 Członek Zarządu Banku Juan De Porras Aguirre

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r.

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 494/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 70/2014/JM z dnia 17 września 2014 roku w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 136/2012/JM z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 172/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 322/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 32/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Lp.

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/5/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Część I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/1/19 z dnia 13 lutego 2019 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG INWESTYCYJNYCH Część I Lista

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/6/16 z dnia 13 pażdziernika 2016 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 z dnia 18 12 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 95/2010/JM z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie: określenia pakietów świadczonych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. Wymagane elementy dyspozycji zdalnych I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 495/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Czlonka Zarządu Domu Maklerskiego nr 105/2012/JM z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 z dnia 25-11-2015 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 174 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. Na podstawie 4, 37 ust. 3, 73 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 761/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: określenia warunków i zakresu świadczenia usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 344/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Zarządzenia dotyczącego terminów

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 33/2011/JM z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: określenia pakietów świadczonych usług

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 551/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia w nowym brzmieniu Zarządzenia dotyczącego terminów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa )

UMOWA wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów ( Umowa ) ul. Twarda 18, 00 105 Warszawa email: BM-sekretariat@bgzbnpparibas.pl www.bgzbnpparibas.pl/biuro-maklerskie tel. +48 22 566 97 00... (stempel Biura Maklerskiego/Oddziału) UMOWA wykonywania zleceń nabycia

Bardziej szczegółowo