REGULAMIN I WARUNKI OGÓLNE BEATE UHSE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN I WARUNKI OGÓLNE BEATE UHSE"

Transkrypt

1 REGULAMIN I WARUNKI OGÓLNE BEATE UHSE 1 POSTANOWIENIA OGÓLE 1. Regulamin sklepu internetowego Beate Uhse określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Beate Uhse Polnad BV zarejestrowaną pod adresem Walsoordensestraat 70, 4588 KD WALSOORDEN i wpisaną do krajowego rejestru przedsiębiorców pod nr KvK: Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet z dostawą na terytorium Polski. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej 2. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Klienta jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Klienta oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Klienta (poprzez wybranie właściwego znacznika w polu typu checkbox) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) ( Rejestracja ). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. 4. Złożenie w Sklepie zamówienia zakupu produktów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 2 REJESTRACJA / USUNIĘCIE KONTA KLIENTA 1. Rejestracji można dokonać ze strony głównej Sklepu wybierając opcję Zarejestruj się wypełniając formularz lub podczas składania zamówienia uzupełniając odpowiednie dane. 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta podanego przez Klienta przy okazji Rejestracji, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę. 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości. 5. W celu usunięcia konta, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

2 3 CENY / PROMOCJE 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżania cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany. 4. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 4 AKCJE, KODY PROMOCYJNE, VOUCHEY 1. Każda akcja, kod promocyjny lub voucher, który otrzymasz zawiera unikalny kod, który jest aktywny przez określony czas. 2. Akcje online, kody, vouchery składające się ze specjalnego numeru są przypisywane do odpowiedniego adresu . Adres , do którego został przyporządkowany kod lub voucher musi być zgodny z adresem na jaki został wysłany. Kod, voucher nie może zostać wykorzystany do innego adresu Każda akcja, kod rabatowy lub voucher są ważne przez określony czas. Akcja, kod rabatowy lub voucher nie mogą być wykorzystane po wyznaczonym terminie. Akcja, kod rabatowy lub voucher nie mogą być stosowane do otwartego zamówienia (widok w koszyku). 4. Jeśli nie wskazano inaczej dla każdej akcji, kodu promocyjnego lub vouchera, można skorzystać z nich tylko raz przez jedną osobę używając jednego adresu. 5. Wartość akcji, kodu promocyjnego lub vouchera należy wykorzystać od razu. W przypadku akcji, kodu promocyjnego lub vouchera, w których wartość zamówionych towarów jest mniejsza niż przyznana zniżka, pozostała kwota (zdyskontowana wartość, która pozostaje niewykorzystana) przepada. Oznacza to, że nie może być już wykorzystana. 6. Akcja, kod promocyjny, voucher może być wykorzystany tylko raz w zamówieniu wykorzystując jeden adres korespondencyjny. Jeśli nie podano inaczej, akcję, kod promocyjny lub voucher można użyć tylko raz. 7. Akcje, kody promocyjne lub vouchery nie mogą być wymieniane na gotówkę i nie można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu źle wykorzystanej promocji. Jest to szczegółowo opisane w informacji, którą dołączono do kodu promocyjnego. 8. Kody promocyjne lub voucher można wykorzystać tylko raz. W przypadku utraty albo kradzieży kodu nie można domagać się odszkodowania. Również usunięty nie uprawnia do ponownego przyznania kodu promocyjnego. 9. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w kodach promocyjnych, voucherach lub fałszerstwa są zabronione. Wszelkie nadużycia (także próba nadużycia) lub inne nieuprawnione działania są rejestrowane i nie dają możliwości ubiegania się o kod promocyjny lub voucher. 5 SKŁADANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci Sklepu, którzy ukończyli 18 lat oraz dokonali skutecznej rejestracji zgodnie z Regulaminem.

3 2. Przy składaniu zamówienia zwróć o szczególną uwagę, gdyż zamówienia realizowane są bardzo szybko i nasz system nie pozwala na dokonanie jakichkolwiek zmian w zamówieniu po upływie 30 minut od złożenia. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rozmiar, kolor oraz ceny artykułów przed zatwierdzeniem zamówienia, aby uniknąć wszelkich nieporozumień. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny. 4. Jeśli z jakiegoś powodu, artykuł, który zamówiłeś będzie niedostępny, wyślemy Ci artykuł zamienny podobnego typu i wielkości. Jeśli jednak nie będziesz usatysfakcjonowany masz prawo, aby go bezpłatnie zwrócić (nieużywany i w oryginalnym opakowaniu). W celu uzyskania dalszych wyjaśnień, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem (cena połączenia krajowego). 6 DOSTAWA 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Za wysyłkę, opakowanie i obsługę każdego zamówienia obowiązuje stała opłata 16 zł w przypadku płatności Kartą Kredytową i 19 zł w przypadku przesyłki za pobraniem. Wszystkie zamówienia są bezpiecznie i dyskretnie pakowane. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem od listonosza, powinien sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności listonosza. 2. Czas oczekiwania na zamówienie wynosi do 10 dni roboczych od daty wysyłki z głównego magazynu w Holandii. 7 PŁATNOŚCI 1. Płatność za zamówione Produkty może być dokonana przez Klienta: PRZEZ KARTĘ KREDYTOWĄ (Visa, Mastercard) PRZEZ KARTĘ DEBETOWĄ (Visadebit lub Maestro) 2. GOTÓWKĄ DO RĄK LISTONOSZA 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem. 2. Zwrot wszelkich niepożądanych artykułów prosimy odesłać na adres: Pleasure Planet Sp. z o.o. Jawczyce, ul. Poznańska 74, Ożarów Mazowiecki. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod numerem (cena połączenia krajowego). Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem ( z wyłączeniem szczególnych przypadków ustalonych z Działem Obsługi Klienta). Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

4 9 ZWROTY / REKLAMACJE 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Klienta w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z późn. zm.). 2. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową ( Reklamacja ), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W przypadku zgłoszenia Reklamacji Klient powinien przesłać Produkt na adres: : Pleasure Planet Sp. z o.o. Jawczyce, ul. Poznańska 74, Ożarów Mazowiecki wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym. 3. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania zwrotu/reklamacji w głównym magazynie w Holandii, o czym zostaniesz poinformowany mailowo. Środki zostaną zwrócone bezpośrednio na kartę kredytową lub w formie przekazu pocztowego. 4. Ze względu na higienę osobistą /lub prawa autorskie niektóre artykuły mogą zostać wyłączone z prawa do zwrotu (z oczywistych przyczyn) np: Bielizna, która była używana. Seks zabawki pozbawione oryginalnych opakowań. DVD pozbawione oryginalnych opakowań. 10 KONTAKT ZE SKLEPEM 1. Telefoniczna obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do czwartku w godzinach w piątki pod numerem telefonu Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: 11 DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA 1. Wszelkie dane osobowe traktujemy jako poufne. Będą one przechowywane na bezpiecznym serwerze, zaś my postępujemy zgodnie z obowiązującymi normami Ochrony Danych Osobowych i Praw Konsumenta. 12 KONKURSY BEATE UHSE 1. Udział we wszelkich konkursach Beate Uhse lub losowaniach nagród jest otwarty dla każdego klienta, pod warunkiem, że ma ukończone 18 lat i zapoznał się z regulaminem oraz wszystkimi warunkami, również dotyczącymi danej promocji.

5 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. PRAWA USTAWOWE: Powyższy regulamin i warunki są w pełni zgodne z obowiązującym prawem. 2. SIŁA WYŻSZA: Beate Uhse nie będzie ponosiło odpowiedzialności za wydarzenia powstałe w skutek działania sił wyższych, które uniemożliwią Beate Uhse wywiązanie się z powyższych zobowiązań wynikających z regulaminu. 3. WYRAŹ SWOJE ZDANIE: Zawsze staramy się udoskonalać nasze produkty i serwis, dlatego cieszymy się, kiedy dzielisz się z nami swoimi odczuciami. Twoje komentarze i sugestie są dla nas bardzo ważne! Możesz je wyrazić wysyłając list na adres: Pleasure Planet Sp. z o.o. Jawczyce, ul. Poznańska 74, Ożarów Mazowiecki lub przez Internet na: Zastrzegamy sobie prawo do publikowania komentarzy i udostępniania ich na stronie. Zawsze szanujemy Twoją prywatność, więc nie pokażemy Twoich danych osobowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Warszawa,

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARYLOVE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARYLOVE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARYLOVE.PL Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.marylove.pl. Sprzedawcą i właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Ważny do 30.09.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTRO.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo