REGULAMIN SKLEPU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU WWW.MU-MU.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym (zwany dalej Sklepem) jest: MUMU J. Mucha i Wspólnik Spółka Jawna ul. Rzymowskiego 20/ Warszawa KRS: NIP: REGON: zwana dalej Firmą, Sprzedawcą Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem. 1.4 Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą a Klientem. 2. OFERTA 2.1. Przedmiotem transakcji są Produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

2 2.4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia. 3. REJESTRACJA 3.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo (jako gość ), jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Rejestracja Klienta polega na podaniu w Formularzu Rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Klientowi przyporządkowane zostaje Konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności. 4. ZAMÓWIENIE 4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia Zamówienie może zostać złożone przez stronę lub mailem na adres 3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz potwierdzeniem zrealizowania płatności. W przypadku niescisłości należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem Oferta sklepu nie przedstawia jego stanu magazynowego Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

3 3.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 4.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji gdy zostanie opłacone, lub w przypadku zamówień za pobraniem potwierdzone drogą . W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane Zamówienia są realizowane według kolejności składania Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy Zamówienia doręczane są: a) na terenie Polski kurierem UPS w 1-7 dni roboczych. Przesyłka jest darmowa. b) do krajów Unii Europejskiej Pocztą Polską priorytetem do 10 dni roboczych. Koszt: 80 zł. Istnieje możliwość zamówienia kuriera UPS do krajów UE po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem c) Termin i koszt przesyłek międzynarodowych, poza terenem Unii Europejskiej ustalany jest indywidualnie po wysłaniu zapytania na adres 4.4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku płatności online - po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu; b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty Sklep zastrzega sobie prawo do: a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony. b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest skontaktowanie się z obsługą Sklepu pod adreem Paragony

4 oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem 4.9. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie em pod adresem Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane Jeśli w magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia W przypadku, gdy Sklep otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWI I WYMIANA TOWARU 5.1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" (Dz. U r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny Warunkiem akceptacji zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres lub pisemną oraz odesłanie towaru

5 wraz z dowodem zakupu i formularzem zwrotu dostępnym do pobrania ze strony Sklepu Zwrot płatności Klientowi następuje, w terminie 14 (czternastu) dni przelewem bankowym na podane przez Klienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem. Firma wstrzyma się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem lub dowodu odesłania od Klienta. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient Klient może dokonać wymiany towaru na inny w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem 5.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest product nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 6. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłek. 7. PŁATNOŚĆ 6.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: a) płatność online za pośrednictwem systemów PayU DotPay PayPal b) kartą płatniczą za pośrednictwem systemów PayU DotPay PayPal c) za pobraniem kurierskim po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia drogą na adres

6 Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemów PayU, DotPay, PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronach WARUNKI REKLAMACJI (Z TYTUŁU RĘKOJMI) 7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (wydania towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji W przypadku odesłania reklamacji na adres ul. Dzika 4A/57, Warszawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa) Sklep zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta, oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 8. DANE OSOBOWE 8.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na

7 przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie i przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" (Dz. U r. poz. 827 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117) Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014r.

8 9.10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zakres i warunki zamawiania towarów w Idealbody Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Clothes Of London:

Regulamin sklepu internetowego Clothes Of London: Regulamin sklepu internetowego Clothes Of London: I Wstęp 1. Clothes of London Leokadia Kubalańca (zwany w dalszej części Regulaminu Clothes of London ), 45-712 Opole, ul. Piotra Niedurnego 15/9, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I Przyjmowanie i realizacja zamówień

I Przyjmowanie i realizacja zamówień I Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza pod adresem www.rynekagd.com 2. Zamówienia od Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin ARTIGLO. I Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin ARTIGLO I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. ARTIGLO Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar Towar, który może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin MyGiftDna.pl

Regulamin MyGiftDna.pl Regulamin MyGiftDna.pl I Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. MYGIFTDNA Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem www.mygiftdna.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru. 2. Towar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Podmiotem świadczącym usługi pod adresem bikeatelier.pl jest: MERIDA POLSKA Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze, Polska wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo