REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKTKOHA.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez KOHA Hanna Kozłowska-Walkiewicz, Aleksandra Korpysa spółka cywilna, w skrócie KOHA s.c.; NIP: REGON: ; adres: ul. Złotowska 2c/ Szczecin; adres poczty elektronicznej: 2. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy projektkoha.pl 3. Korzystanie ze sklepu internetowego projektkoha.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Składanie zamówień 1. Sklep internetowy projektkoha.pl oferuje towary znajdujące się w sklepie, za pośrednictwem internetu. 2. Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty odzieżowe, na indywidualne zamówienie, konfigurowane na stronie projektkoha.pl 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej projektkoha.pl, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 4. Składając zamówienie klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem KOHA za pośrednictwem strony internetowej projektkoha.pl 5. Każdy towar wykonywany jest na specjalne zamówienie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami klienta i zamawiany poprzez konfigurator dostępny na stronie projektkoha.pl 6. Zamówienie jest dokładnie zdefiniowane poprzez przedstawioną wizualizację produktu prezentowaną na stronie projektkoha.pl a także jego opis, rozmiar i ewentualne dodatkowe preferencje Klienta. 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 8. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana na stronie projektkoha.pl w koszyku, w chwili składania zamówienia. 9. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyłączeniem przerw technicznych). 10. W zamówieniu klient akceptuje zamawiany towar, adres wysyłki, dane do faktury, jeśli klient o takową poprosi oraz sposób dostawy i płatności 11. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest zarejstrowanie się na stronie projektkoha.pl oraz właściwe wypełnienie formularza zamówienia 12. Po złożeniu zamówienia, wysyłana jest automatyczna odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

2 13. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zarejestrowanie wpłaty od klienta za zamówiony towar na koncie bankowym KOHA Realizacja zamówień 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia to 24 godziny od momentu otrzymania wpłaty na rachunek bankowy. 2. W przypadku braku w magazynie niektórych elementów stanowiących część skonfigurowanego produktu klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie lub za pomocą poczty , zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji klient zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania z zamówieniem: może zrezygnować z realizacji zamówienia, wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub wyrazić zgodę na częściową zmianę zamówienia. 3. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w okresie 14 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia 4. KOHA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sposoby płatności i wysyłki 1. Zapłaty za zakupiony na stronie internetowej projektkoha.pl towar można dokonać: a. Wpłatą na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie b. Przelewem elektronicznym lub bankowym realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez KOHA potwierdzenia od firmy payu.pl o poprawnym wykonaniu płatności 2. Koszty wysyłki pokrywa klient zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie projektkoha.pl 3. Na żądanie Klienta, w terminach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wystawiamy faktury vat 4. W przypadku nie zarejestrowania płatności na koncie KOHA w ciągu 5 dni roboczych następuje rozwiązanie umowy bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia 5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie projektkoha.pl w zakładce Sposoby płatności oraz na stronie internetowej 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. 7. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , akta rejestrowe przechowywane przez Sąd

3 Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości zł w całości opłacony, NIP: Rejestracja klienta 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez KOHA. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. KOHA Hanna Kozłowska-Walkiewicz, Aleksandra Korpysa, są administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie firmy: ul. Złotowska 2c/ Szczecin. Klient zezwala na przetwarzanie danych osobowych odznaczając zakładkę w serwisie. 2. W celu utworzenia nowego konta niezbędne jest podanie danych osobowych, kontaktowych w tym numeru telefonu oraz adresu . Ze względu na charakter umowy nie ma możliwości realizacji przez KOHA zobowiązań wynikających z umowy na rzecz Klienta, który chce pozostać anonimowy albo chce posługiwać się pseudonimem. 3. Zabronione jest dostarczanie treści i informacji bezprawnych, w szczególności posługiwanie się danymi osobowymi osób trzecich. 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych 5. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 6. Klient ma możliwość zaprenumerowania newslettera projektkoha.pl 7. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie i udostępniły dane osobowe, które będą służyć wyłącznie na potrzeby sklepu i będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczania danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 33 po. 833) o ochronie danych osobowych. 8. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera Reklamacje 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności KOHA wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.). 2. Zawiadomienia o niezgodności towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: ul. Złotowska 2c/ Szczecin. 3. KOHA ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

4 4. Reklamacje związane z działalnością strony projektkoha.pl oraz pozostałe reklamacje Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: ul. Złotowska 2c/ Szczecin. 5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez KOHA. 6. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, w wyniku niewłaściwej konserwacji (niezgodnej z instrukcją dostępną na stronie projektkoha.pl), złego przechowywania, wypadków losowych, naturalnego zużycia i urazów mechanicznych. 7. Towar zakupiony na stronie internetowej projektkoha.pl może być reklamowany jeżeli nie odpowiada złożonemu przez klienta zamówieniu lub jest nienależycie wykonany. 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu. 9. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz czytelnie wypełniony formularz reklamacyjny. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony i podpisany, nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego i towar będzie odesłany do klienta 10. Przesyłki wysyłane na koszt KOHA nie będą przyjmowane, chyba że wcześniej nastąpiły inne ustalenia. 11. Reklamowany towar musi być czysty, suchy i pozbawiony zapachów. Niespełnienie warunków bezpieczeństwa higienicznego towaru powoduje niemożność rozpoczęcia procesu reklamacyjnego 12. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 13. Odpowiedź KOHA w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Klient poda inny sposób. 14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, KOHA prześle do klienta towar pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy będzie to niemożliwe zwróci całą kwotę zakupu. 15. W przypadku nie uznania roszczenia towar zostanie odesłany do Klienta wraz z pismem odmownym. Rezygnacje i zwroty 1. KOHA nie przyjmuje zwrotów, ponieważ towar wykonany jest na indywidualnie zamówienie klienta, według indywidualnego gustu i specyficznych wymiarów. 2. Rezygnacji można dokonać jedynie w sytuacji gdy nie rozpoczęła się realizacja zamówienia, to znaczy nie zostały skompletowane komponenty niezbędne do produkcji. W celu rezygnacji należy niezwłocznie skontaktować się z KOHA pisząc na adres: Promocje 1. Sklep internetowy projektkoha.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane odrębnym regulaminem promocji, dostępnym na stronie internetowej projektkoha.pl

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy projektkoha.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 2. Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży poprzez stronę internetową projektkoha.pl jest dzień odbioru przesyłki przez klienta 3. Nazwy towarów oferowanych na projektkoha.pl mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej. 4. KOHA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie projektkoha.pl, zamówienia będą dokonywane według brzmienia regulaminu z chwili jego dokonywania. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo