ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni pasów drogowych dróg gminnych stanowiących zieleń miejską Ostrowca Świętokrzyskiego na 2007rok. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.12 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz oraz z 2005 roku Nr 172 poz i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz.128./ - z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e : 1. Zadanie polegające na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni pasów drogowych dróg gminnych stanowiących zieleń miejską Ostrowca Świętokrzyskiego na 2007rok płatne będzie ze środków budżetu Gminy na 2007 rok, dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 4300; środki finansowe na realizację zadania wynoszą zł brutto słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ), w tym podatek VAT: 2.1. Zamówienie dotyczące utrzymania terenów zieleni pasów drogowych dróg gminnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wykonywane będzie w okresie od 01 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007 roku przez Zakład Usług Miejskich - gminny zakład budżetowy z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia Usytuowanie, obmiary terenu, zakres, harmonogramy prac i płatności, warunki określa załącznik do zarządzenia Środki finansowe, o których mowa w 1 płatne będą w ciągu 4 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej przez Zakład Usług Miejskich na konto Zakładu numer w BPH PBK S.A. Oddział Ostrowiec. 2.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem płatnym na podstawie faktur częściowych, wystawionych po faktycznym co miesięcznym wykonaniu i odbiorze określonego zakresu robót, zgodnego z harmonogramem prac. 3. Podstawą wystawienia faktur będą protokóły odbioru stwierdzające należyte wykonanie zamówienia. 4. Faktury wystawiane będą za okresy miesięczne do kwoty określonej w harmonogramie płatności po rozliczeniu faktycznie wykonanych zakresów prac. 5. Faktura zaliczkowa za miesiąc grudzień 2007 r. będzie płatna do dnia 28 grudnia 2007r 6 W przypadku niewykonania zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje Do rozliczenia robót stosuje się stawki brutto: 1) jednokrotne koszenie kosiarkami mechanicznymi 100 m2 / 5,90 zł 2) jednokrotne grabienie skoszonej trawy 100 m2 / 4,80 zł 3) pielenie rabat, żywopłotów 1m2 / 4,80 zł

2 4) odmłodzenie zniszczonego trawnika w uprawie ręcznej na terenie płaskim 4,80 zł/m2 5) sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na gruncie płaskim kat. II z zaprawą dołów do połowy głębokości z palikami 37,95 zł/ 1szt. 6) sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na gruncie płaskim kat. II z zaprawą dołów do połowy z palikami 32, 69 zł/1szt. 7) obsadzanie kwietników lub miejsc bylinami w ilości 9szt./1m2 wraz z przygotowaniem gruntu i wyłączeniem materiału roślinnego 11,00 zł 8) obsadzenie kwietników lub miejsc bylinami w ilości 12 szt./1m2 wraz z przygotowaniem gruntu i wyłączeniem materiału roślinnego 12,00 zł 9) obsadzenie kwietników i miejsc bylinami w ilości 25 szt./1m2 wraz z przygotowaniem gruntu i wyłączeniem materiału roślinnego 15,00 zł 10) dowóz i rozrzucenie ziemi urodzajnej 110,00 zł za wywrotkę ziemi (poj.5t) 11) praca dźwigu podnośnikowego na wys. max do 9m na wysokość do przycinki gałęzi koron drzew 100 zł /1h 12) cięcia pielęgnacyjne żywopłotów 2,50zł/ 1m2 13) cięcia odmładzające krzewów, żywopłotów 8,55zł/ 1 m2 14) praca samochodu dostawczego do 2,5 t 45zł / kurs 15) praca koparki ostrówek 65,00 zł /h 16) woda do podlewania z wodociągu 2,60 zł/m3 17) prace nie wymienione rozliczane będą przy zastosowaniu stawki roboczogodziny 8,50 zł. 2. Stawki określone w ust.1 nie uwzględniają cen materiałów. 5. Wykonanie zarządzenia poprzez zapewnienie należytej i terminowej realizacji zamówienia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Miejskich, natomiast w zakresie kontroli jego wykonania - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mgr Jarosław Wilczyński

3 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007r. 1.Ogólny zakres prac pielęgnacyjnych terenów zieleni: TRAWNIKI 1) Koszenie trawników: a) Podkaszanie przy drzewach, ławkach, koszach, słupach. b) Zgrabienie skoszonych traw i wywóz d) Likwidacja kretowisk 2) Likwidacja przedeptów: przekopanie gleby, wyrównanie, wysiew traw, zawałowanie lub hakowanie 3) Nawożenie trawników nawozami wieloskładnikowymi (zakup z przywózką materiału w dawce 3 kg/ 100m2) 4) Wygrabienie trawników ze skoszonej trawy, liści w okresie jesieni oraz początkiem wiosny. RABATY KWIETNIKOWE 1) Oczyszczenie kwietników 2) Obsadzenie kwietników roślinami jednorocznymi 3) Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami, tj. pielenie, spulchnianie gleby, usuwanie przekwitłych kwiatostanów,wyrównanie brzegów kwietnika, nawożenie oraz systematyczne nawadnianie. 4) Porządkowanie i wywóz zanieczyszczeń. RABATY BYLINOWE 1) Oczyszczenie byliniaków. 2) Nawożenie jednokrotne wieloskładnikowymi nawozami. 3) Pielęgnacja: pielenie i spulchnianie gleby, nawadnianie, przycięcie przekwitłych kwiatostanów, wyrównanie brzegów rabat, 5) Wywóz zanieczyszczeń 6) Przykrycie rabat na zimę. ŻYWOPŁOTY 1) Oczyszczenie po okresie zimowym i wywóz zanieczyszczeń 2) Pielęgnacja : wykonanie cięć formujących, pielenie, spulchnianie gleby w pasie żywopłotu, karczowanie samosiewek, wywóz obciętych pędów i zanieczyszczeń. GAZONY 1) Dosadzanie roślin jednorocznych do istniejących gazonów. 2) Podlewanie i pielenie roślin w gazonach. 3) Likwidacja przekwitłych roślin jednorocznych i usunięcie obumarłych pędów u roślin wieloletnich. KRZEWY LIŚCIASTE 1) Usuwanie posuszu. 2) Wykonanie cięć pielęgnacyjnych. 3) Spulchnianie gleby wokół nowo posadzonych krzewów. 4) Podlewanie nasadzeń. KRZEWY IGLASTE 1) Usunięcie posuszu 2) Zlikwidowanie okiści. 3) Formowanie żywopłotu

4 4) Odchwaszczanie gleby w obrębie nowo posadzonych krzewów, podlewanie nasadzeń. 5) Karczowanie samosiewek. 6) Usuwanie i wywóz zanieczyszczeń. 7) Zimowe usuwanie czapy śniegowej DRZEWA 1) Usunięcie odrostów przy drzewach. 2) Przycinanie gałęzi zasłaniających znaki i lampy. 3) Usunięcie obumarłych, połamanych gałęzi i konarów. 4) Cięcia pielęgnacyjne konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu 4) Pielęgnacja młodych drzew: uzupełnienie palików i wiązań, podlewanie, wykonanie i pielenie mis, wytypowane młode nasadzenia przesadzane. 5) Wykonane misy przy nowo posadzonych drzewach ulicznych odchwaszczone, spulchniona gleba. 2. Harmonorgram prac pielęgnacyjno-porządkowych parków, skwerów. STYCZEŃ 1. Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na terenach pasów drogowych - interwencyjne przycinki gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu - likwidacja wiatrołomów - w przypadku występowania opadów śniegu, usuwanie pokrywy śnieżnej z krzewów iglastych, aby zabezpieczyć je przed złamaniem. - zabezpieczanie rozłożystych i strzelistych krzewów iglastych ( podwiązywanie gałęzi) przed wyłamaniem pod ciężarem lodu i śniegu. -przycinanie krzewów zasłaniających widoczność jezdni. - zbieranie i wywóz nieczystości, połamanych opadłych gałęzi z drzew. LUTY 1. Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na terenach parkowych i skwerach. - interwencyjne przycinki gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu - likwidacja wiatrołomów, drzew obumarłych - w przypadku występowania opadów śniegu, usuwanie pokrywy śnieżnej z krzewów iglastych, aby zabezpieczyć je przed złamaniem.

5 - zabezpieczanie rozłożystych krzewów ( podwiązywanie gałęzi) przed wyłamaniem pod ciężarem lodu i śniegu. -przycinki krzewów zasłaniających widoczność jezdni - zbieranie i wywóz nieczystości, połamanych opadłych gałęzi z drzew. - zakaz niszczenia powierzchni trawiastych przez pojazdy ciężarowe służb komunalnych MARZEC 1.Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na terenach zieleni pasów drogowych. - interwencyjne przycinki gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu - likwidacja wiatrołomów, drzew obumarłych. - w przypadku występowania opadów śniegu, usuwanie pokrywy śnieżnej z krzewów iglastych, aby zabezpieczyć je przed złamaniem. - zabezpieczanie rozłożystych krzewów ( podwiązywanie gałęzi) przed wyłamaniem pod ciężarem lodu i śniegu. - zbieranie i wywóz nieczystości, połamanych opadłych gałęzi z drzew. - wiosenne wygrabiania liści i oczyszczania trawników po okresie zimowym wraz z wywozem zanieczyszczeń. - likwidacja powstałych kretowisk KWIECIEŃ 1. Bieżące utrzymanie zieleni, porządku i czystości na przejętych rejonach. 2. Prace wykonywane przy drzewach: - sadzenie drzew wraz z opalikowaniem i mocowaniem wiązadeł. - formowanie mis wokół drzew, ściółkowanie, formowanie brzegów trawnika. - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki, lampy, utrudniające ruch pieszy przy alejkach spacerowych. - cięcia sanitarne obumarłych gałęzi wraz z zabezpieczeniem ran środkiem przeciw grzybiczym. - sadzenie krzewów z pojemników, balotowanych (system korzeniowy drzew zabezpieczony siatką biodegradacyjną) - likwidowanie zimowych osłon z krzewów osłanianych przed mrozami - likwidowanie kopców osłaniających korzenie przed mrozami. - formowanie mis przy skupinach i soliterach - spulchnianie gleby w misach

6 - zasilenie nawozami krzewów młodych, ukorzenionych po posadzeniu w poprzednich sezonach wegetacyjnych. - wygrabienie pozostałych liści z jesieni. - aeracja, wyrównywanie brzegów trawnika dochodzących do krawężników, drzew, rabat. - koszenie wyznaczonych powierzchni, zgodnie z harmonogramem koszeń. - grabienie i wywóz skoszonej trawy - nawożenie nawozem azotowym (azofoską), szczególnie miejsc mało zadarnionych. - likwidacja kretowisk - likwidacja przedeptów, dosiew trawy w miejscach zniszczonych. - rozpoczęcie koszeń terenów trawnikowych w Śródmieściu, Rynku w przypadku występowania sprzyjającej aury stymulującej szybki wzrost traw. 5. Prace wykonywane przy kwietnikach, rabatach bylinowych. - likwidowanie zimowych okryw przeciw mrozom i innych zanieczyszczeń pozostających po okresie zimowym. - spulchnianie gleby przy wschodzących roślinach na rabatach bylinowych. - usunięcie obumarłych części roślin po okresie zimowym - zasilanie gruntu nawozem wieloskładnikowym (polifoską) szczególnie przy nasadzeniach pod drzewami, w gazonach, trawnikach. - radzenie roślin kwitnących wczesną wiosną - wysiew mieszanki nasion traw we wskazanych terenach. - systematyczne doglądanie stanu roślin - zasilanie nawozami rabat bylinowych. - przygotowanie gruntów pod nasadzenia kwietnikowe ( przekopanie na głębokość 20cm, wyrównanie, zasilanie powierzchni gleby nawozem wieloskładnikowym) - sadzenie na kwietnikach roślin dwuletnich (bratków, stokrotek,itp.) 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach pasów drogowych - likwidowanie chwastów wyrastających w misach drzew i krzewów,. - co dzienne zbieranie śmieci, tym w dni wolne od pracy. MAJ 1. Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na przejętych rejonach. 2. Prace wykonywane przy drzewach: - sadzenie drzew wraz z opalikowaniem i mocowaniami wiązadeł. - uzupełnianie opalikowania i wiązadeł przy istniejących młodych nasadzeniach. - formowanie mis wokół młodych drzew, formowanie brzegów trawnika - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, lampy, utrudniające ruch pieszy. - cięcia sanitarne obumarłych gałęzi wraz z zabezpieczeniem ran środkiem przeciw grzybiczym.

7 - sadzenie krzewów - usuwanie samosiewów, likwidacja chwastów wrastających przy grupach krzewów. - cięcia prześwietlające po kwitnieniu krzewów kwitnących wczesną wiosną - ochrona krzewów różanych przeciw szkodnikom. - formowanie mis przy krzewach, grupach krzewów, żywopłotach. - usuwanie posuszu, przycinka pędów gatunków kwitnących latem. - koszenie wyznaczonych terenów zgodnie z harmonogramem koszeń - mechaniczne usuwanie chwastów dwuliściennych (mniszek lekarski, itp.) - niezwłoczne grabienie i wywóz skoszonej trawy - likwidacja kretowisk - likwidacja przedeptów - dosiew nasion trawy w miejscach zniszczonych trawników, na przedeptach. - wyrównywanie brzegów trawnika przy rabatach, misach, krawężnikach - nawożenie powierzchni trawnika nawozem azotowym (itp.azofoską). - aeracja 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji kwietników, rabat bylinowych -usuwanie obumarłych części roślin pozostałych po okresie zimowym. - przekopanie gruntu kwietników na gł. 20cm, -przygotowanie rabat pod nasadzenia kwietnikowe: wyrównanie powierzchni po wcześniejszym przekopaniu gruntu. - zasilanie gleby, szczególnie gazonów, nasadzeń w trawniku, pod drzewami, rabat bylinowych nawozem wieloskładnikowym, zawierającym składniki: N, P, K oraz śladowe ilości Mg, Fe, Si.( itp.polifoską) - sadzenie roślin kwitnących wiosną i latem - wysiew mieszanki nasion traw w celu uzupełnienia trawników na wskazanych terenach. - wykładanie kory na powierzchniach wskazanych rabat bylinowych, - systematyczne pielenie, usuwanie chwastów - systematyczne podlewanie młodych nasadzeń. - spulchnianie gleby. - systematyczne pielenie, usuwanie chwastów - systematyczne podlewanie nasadzeń, a w przypadku występowania suszy, podlewanie co dzienne w porannej porze dnia. 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach pasów drogowych - co dzienne zbieranie śmieci wraz z wywozem zanieczyszczeń - likwidowanie chwastów przy lampach, słupach, znakach, przy ławkach, w szczelinach na powierzchni chodników, w misach drzew - oczyszczanie, odsłanianie krawężników CZERWIEC 1. Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na przejętych rejonach.

8 2. Prace wykonywane przy drzewach: - sadzenie drzew sprzedawanych w pojemnikach wraz z opalikowaniem (z wyłączeniem dni upalnych) - uzupełnianie palików i wiązadeł przy młodych nasadzeniach. - formowanie mis wokół drzew, formowanie brzegów trawnika - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, lampy, utrudniające ruch pieszy. - sadzenie krzewów produkowanych w pojemnikach( z wyłączeniem dni upalnych) - formowanie mis przy grupach krzewów, uprzątanie nieczystości spod koron krzewów - usuwanie samosiewów, likwidacja chwastów wrastających przy grupach krzewów, żywopłotów. - cięcia formujące żywopłotów, krzewów dotąd formowanych oraz innych wskazanych - koszenie wyznaczonych terenów zgodnie z harmonogramem koszeń - mechaniczne usuwanie chwastów dwuliściennych (mniszek lekarski, itp.) - niezwłoczne grabienie i wywóz skoszonej trawy - likwidacja kretowisk - likwidacja przedeptów, - dosiew nasion trawy w miejscach zniszczonych trawników. - wyrównywanie brzegów trawnika przy rabatach, misach, krawężnikach 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji rabat bylinowych i roślin sezonowych: -przygotowanie rabat pod nasadzenia kwietnikowe: wyrównanie powierzchni po wcześniejszym przekopaniu gruntu. - usuwanie uschniętych części roślin cebulowych kwitnących wiosną. - wykładanie kory na powierzchniach wskazanych rabat bylinowych, - pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, - systematyczne podlewanie nasadzeń, a w przypadku występowania suszy podlewanie co dzienne w porannej porze dnia. 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach pasów drogowych - co dzienne zbieranie śmieci, wraz z wywozem zanieczyszczeń - likwidowanie wyrosłych chwastów przy lampach, słupach, znakach, przy ławkach, w szczelinach na powierzchni chodników, pielenie mis przy drzewach - oczyszczanie, odsłanianie krawężników LIPIEC 1. Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na przejętych rejonach.

9 2. Prace wykonywane przy drzewach: - formowanie mis wokół drzew, formowanie brzegów trawnika - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, lampy, utrudniające ruch pieszojezdny. -usuwanie posuszu, obłamanych gałęzi, wiatrołomów. - formowanie mis przy krzewach, grupach krzewów, - usuwanie samosiewów i chwastów wrastających w grupy krzewów ozdobnych. - cięcia formujące żywopłotów i innych krzewów - usuwanie przekwitłych kwiatostanów -nawożenie krzewów różanych - koszenie wyznaczonych terenów zgodnie z harmonogramem koszeń - mechaniczne usuwanie chwastów dwuliściennych - niezwłoczne grabienie i wywóz skoszonej trawy - likwidacja kretowisk - likwidacja przedeptów, - dosiew nasion trawy w miejscach zniszczonych trawników. - wyrównywanie brzegów trawnika przy rabatach, misach, krawężnikach 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji rabat bylinowych i roślin sezonowych: - spulchnianie gleby na rabatach, klombach. - ściółkowanie wskazanych rabat, klombów - systematyczne pielenie, usuwanie chwastów - przycinanie obumarłych części roślin, przekwitłych kwiatostanów - systematyczne podlewanie nasadzeń, a w przypadku występowania suszy podlewanie co dzienne w porannej porze dnia. 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach parkowych - co dzienne zbieranie śmieci, wraz z wywozem zanieczyszczeń - likwidowanie chwastów przy lampach, słupach, znakach, przy ławkach, w szczelinach na powierzchni chodników - oczyszczanie, odsłanianie krawężników, SIERPIEŃ 1.Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na przejętych rejonach. - formowanie mis wokół drzew, formowanie brzegów trawnika - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, lampy, utrudniające ruch pieszy.

10 - formowanie mis przy krzewach, grupach krzewów, - usuwanie samosiewów, likwidacja chwastów wrastających przy grupach krzewów. - cięcia formujące żywopłotów i innych krzewów - usuwanie przekwitłych kwiatostanów - nawożenie krzewów różanych, różaneczników - formowanie żywopłotów, koron krzewów. - koszenie wyznaczonych terenów zgodnie z harmonogramem koszeń - niezwłoczne grabienie i wywóz skoszonej trawy - likwidacja kretowisk - powtórne nawożenie wyznaczonych miejsc - wyrównywanie brzegów trawnika przy rabatach, misach, krawężnikach -podlewanie w godzinach wczesno rannych, szczególnie w okresach suszy wyznaczonych powierzchni trawiastych, nowo założonych trawników. 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji rabat bylinowych i roślin sezonowych: - spulchnianie gleby na rabatach, klombach. - usuwanie obumarłych części roślin, przekwitłych kwiatostanów - ściółkowanie wskazanych rabat, klombów - systematyczne pielenie, usuwanie chwastów - systematyczne podlewanie nasadzeń, a w przypadku występowania suszy podlewanie co dzienne w porannej porze dnia. - dzielenie i przesadzanie bylin gęsto rosnących - wykopywanie cebul, - przygotowanie rabat cebulowych pod nasadzenia jesienne (żonkile, tulipany) - powtórne nawożenie rabat 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach pasów drogowych - likwidowanie chwastów przy lampach, słupach, znakach, przy ławkach, w szczelinach na powierzchni chodników - oczyszczanie, odsłanianie krawężników WRZESIEŃ 1.Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na przejętych rejonach. - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, lampy, utrudniające ruch pieszy. - usuwanie obumarłych części drzew: gałęzi, konarów - sadzenie młodych drzew wraz z opalikowaniem

11 - usuwanie samosiewów, likwidacja chwastów wrastających przy grupach krzewów. - cięcia formujące żywopłotów i innych krzewów - usuwanie przekwitłych kwiatostanów - sadzenie krzewów, wyprodukowanych w pojemnikach - ostatnie koszenie wyznaczonych terenów zgodnie z harmonogramem koszeń - niezwłoczne grabienie i wywóz skoszonej trawy - grabienie pierwszych opadłych liści - wyrównywanie brzegów trawnika przy rabatach, misach, krawężnikach - zakładanie nowych trawników na wyznaczonych powierzchniach metodą siewu 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji rabat bylinowych i roślin sezonowych: - spulchnianie gleby na rabatach, klombach. - usuwanie obumarłych części roślin, przekwitłych kwiatostanów - systematyczne pielenie, usuwanie chwastów - ścinanie nadziemnych części bylin obumarłych - dzielenie i przesadzanie bylin gęsto rosnących - sadzenie roślin cebulowych - likwidowanie nasadzeń sezonowych na kwietnikach i w gazonach w przypadku występowania takiej konieczności końcem miesiąca. 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach parkowych - likwidowanie chwastów przy lampach, słupach, znakach, przy ławkach, w szczelinach na powierzchni chodników, pielenie mis przy drzewach - oczyszczanie, odsłanianie krawężników PAŹDZIERNIK 1.Bieżące utrzymywanie zieleni, porządku, czystości na przejętych rejonach. - przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe, lampy, utrudniające ruch pieszy. - usuwanie obumarłych części drzew: gałęzi, konarów - sadzenie młodych drzew wraz z opalikowaniem - sadzenie krzewów z pojemników. - podlewanie młodych nasadzeń - obfite podlewanie roślin zimozielonych liściastych, szczególnie rododendronów, mahonii, trzmieliny Fortuna, irgi, bukszpanu oraz iglastych w przypadku suszy w okresie jesiennym przygotowując do okresu zimowego. - wygrabianie liści ze skupin krzewów. - ściółkowanie korą, kompostem, osłanianie korzeni przed mrozem krzewów szczególnie wrażliwych

12 - kopczykowanie krzewów róż i innych krzewów wrażliwych na mróz - osłanianie przed przymrozkami roślin szczególnie wrażliwych na mrozy(azalie, rododendrony, magnolie i inne.) - niezwłoczne grabienie i wywóz opadłych liści. - koszenia wraz z grabieniem i wywozem w przypadku występowania obfitych wzrostów traw. 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji rabat bylinowych i roślin sezonowych: - likwidacja kwietników, nasadzeń sezonowych - przekopanie ziemi po zlikwidowanych nasadzeniach, wyrównanie powierzchni - ścinanie nadziemnych części bylin obumarłych - ostatnie sadzenie roślin cebulowych - osłanianie (okrywanie stroiszem) przed przymrozkami bylin pozostających w gruncie. 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach parkowych - co dzienne zamiatanie alejek, placów, schodów, miejsc pod ławkami. - co dzienne zbieranie śmieci, opróżnianie koszy wraz z wywozem zanieczyszczeń - likwidowanie chwastów przy lampach, słupach, znakach, przy ławkach, w szczelinach na powierzchni chodników LISTOPAD 1.Bieżące utrzymywanie porządku, czystości na przejętych rejonach. -ostatnie wysadzenia drzew liściastych, ale najpóźniej do połowy miesiąca, wraz opalikowaniem, podlaniem. - interwencyjne przycinki gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, - ostatnie sadzenie krzewów wraz z uformowaniem misy, podlanie krzewów. - obfite podlewanie krzewów zimozielonych liściastych, iglastych - osłanianie przed przymrozkami roślin szczególnie wrażliwych na mrozy (azalie, rododendrony, magnolie) - kopczykowanie krzewów róż oraz innych krzewów wrażliwych na mróz. - w przypadku występowania opadów śniegu, usuwanie pokrywy śnieżnej z krzewów iglastych, aby zabezpieczyć je przed złamaniem. - niezwłoczne grabienie i wywóz opadłych liści. - zbieranie nieczystości 5. Prace wykonywane przy pielęgnacji rabat bylinowych i roślin sezonowych: - ścinanie nadziemnych części bylin obumarłych - osłanianie (okrywanie stroiszem) rabat bylinowych pozostających w gruncie

13 6. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach pasów drogowych - co dzienne zbieranie śmieci wraz z wywozem zanieczyszczeń GRUDZIEŃ 1.Bieżące utrzymywanie porządku, czystości na przejętych rejonach. - interwencyjne przycinki gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu - likwidacja wiatrołomów - w przypadku występowania opadów śniegu, usuwanie pokrywy śnieżnej z krzewów iglastych, aby zabezpieczyć je przed złamaniem. - zbieranie i wywóz nieczystości, połamanych opadłych gałęzi z drzew. 5. Systematyczne, bieżące utrzymywanie porządku, czystości na terenach pasów drogowych - co dzienne zbieranie śmieci, wraz z wywozem zanieczyszczeń 4. Warunki wykonania prac. 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania prac oraz za zgodność realizacji zadań z poleceniami osoby reprezentującej Zamawiającegoinspektora nadzoru. 2.Wykonawca zobowiązany jest do codziennego informowania Zamawiającego o stanie terenów objętych niniejszym Zarządzeniem Prezydenta Miasta, a w szczególności : panujący porządek, stan drzewostanu. 3. Jakość prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych ma być zgodna z zasadami sztuki ogrodniczej 4.Zniszczenie lub uszkodzenia szaty roślinnej wynikłe z niewłaściwego wykonania prac przez Wykonawcę sprzętem mechanicznym, zaniedbań, braku nadzoru uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar wynikających z przepisów o ochronie przyrody. 5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej dokumentującego na bieżąco rodzaj prowadzonych robót, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, uwagi ze strony inspektora nadzoru. 6. Jeżeli w trakcie prac wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne przez dłuższy okres czasu ( t.j. powyżej pięciu dni), które uniemożliwią wykonanie części lub całości prac określonych na dany miesiąc termin wykonania tych prac zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

14 7. Wszelkie zanieczyszczenia związane z wykonywaniem prac na danym terenie mają być usunięte w dniu ich powstania. Niedopuszczalne jest zostawienie zanieczyszczeń na okres niedziel i świąt. 8.Materiał roślinny jednoroczny i wieloletni oraz kosze, dostarcza Zamawiający. Pozostałe prace zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu jego narzędzi, środków i materiałów. 9.Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Harmonogram płatności : Płatne ze środków budżetowych na utrzymanie pasów drogowych Termin wykonania Miesięczna kwota do wartości brutto: /zł/ Kwota brutto na sprzątanie, wywóz odpadów, w tym 7%Vat /zł/ Podatek VAT 7% /zł/ Kwota brutto na utrzymanie zieleni w tym. 3%Vat /zł/ Podatek VAT 3% /zł/ Termin płatności 31 styczeń , ,21 luty 28 luty , ,21 marzec 31 marzec , ,97 kwiecień 30 kwiecień , ,55 maj 31 maj , ,14 czerwiec 30 czerwiec , ,33 lipiec Płatne ze środków GFOŚiGW utrzymanie zieleni pasów drogowych Termin wykonania Miesięczna Kwota brutto Podatek kwota do na sprzątanie, VAT 7% wartości wywóz /zł/ brutto: /zł/ odpadów, w tym 7%Vat /zł/ Kwota brutto na utrzymanie zieleni, w tym 3%Vat /zł/ Podatek VAT 3% /zł/ Termin płatności 31 lipiec , ,66 sierpień 31 sierpień , ,66 wrzesień 30 wrzesień , ,33 październ. 31 październik , ,94 listopad 30 listopad , ,97 grudzień 31 grudzień , ,97 grudzień

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku ZARZĄDZENIE NR I/358/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres obowiązków Wykonawcy Zakres obowiązków Wykonawcy I. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu obowiązków: 1. Pielęgnowania drzew na skwerach i terenach zarządzanych przez ZNM. 2. Pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową Zakres rzeczowy prac ogrodniczych, porządkowych i innych na Bulwarach im. Z. Kościałkowskiego (część działki gminnej nr 1742/2, obręb 11 o pow. 54 155 m 2 ) Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2) ,00 zł za sprzątanie i wywóz odpadów, w tym podatek Vat. wg stawki 7 %.

2) ,00 zł za sprzątanie i wywóz odpadów, w tym podatek Vat. wg stawki 7 %. ZARZĄDZENIE NR II/24/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów parków, skwerów

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0. KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PARK IM. ADAMA MICKIEWICZA Lp. Opis Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Stawka brutto 1.1. 2.1 1 TRAWNIKI w terenie płaskim z wywozem na wysypisko- 3 zabiegi w sezonie na skarpach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-03-08 08:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/2016zielen/ Wisła: RGŚ.GK.271.6.2016.JP: Utrzymanie terenów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR I/803/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 29 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR I/803/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 29 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR I/803/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia realizacji prac związanych z utrzymaniem i konserwacją parków, skwerów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona będzie

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Lp. Zakres prac Miejsce / Materiał Termin wykonania prac 1 koszenie trawników na terenach objętych umową, obejmuje to również zebranie kretowisk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia Park Zdrojowy w Świnoujściu SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia całkowita powierzchnia ok. I sektor ok. II, III sektor ok. IV, V, VI, sektor ok. 60 ha 11,03 ha 20 ha 28,97 ha Dane inwentaryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39 PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 48 1.1. Przedmiot SST... 48 1.2. Zakres stosowania... 48 1.3. Określenia podstawowe... 48 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat 1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z alejek spacerowych, trawników, kwietników, waz, w tym usuwanie wiatrołomów 25 28 m3 zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP.271.158.2013 Zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r. Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. A. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na zachód

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący:

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący: BU RM ISTRZ M ' ~ s t a G h 11 &r. c w a ZP.271.36.4.2014 Komisja Przetargowa Chrzanów, 14 listopad 2014 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ Burmistrz Miasta Chrzanowa Aleja Henryka 20, 32-500 C h r z a n ó w działając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Bieżące (cykl jednoroczny) utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Morągu. Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Bieżące (cykl jednoroczny) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 %

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % l.p Nazwa prac Krotność w okresie umownym Ilość j.m. Ryczałtowa cena jednostkowa netto WARTO ŚĆ NETTO VAT WARTOŚ Ć BRUTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opis zł 1 2 3 4 Remont ławek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR III/746/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 31 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR III/746/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 31 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR III/746/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów urządzonej zieleni

Bardziej szczegółowo

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Beata Fortuna-Antoszkiewicz Edyta Gadomska Krzysztof Gadomski Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni CZĘŚĆ III Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Dolnoņląski:

Wojewoda Dolnoņląski: ANEKS NR 7 z dnia 12 marca 2010 r. do porozumienia nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Obiekt Budowa Inwestor Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: 105530-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny Załącznik Nr 1 do umowy Nr...08/GK z... r. PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES RZECZOWY PRAC DO WYKONANIA W RAMACH UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONIE NR 1 W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 9 500m 2. 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r.

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r. ZP/PN/67/2015/DZM KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2017r. Załącznik nr 10b do SIWZ/ Załącznik nr 4b do umowy Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce,

Bardziej szczegółowo

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów Załącznik nr I Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na terenach nieurządzonych płaskich (z grabieniem i wywózką traw), część terenów w razie zaistnienia konieczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/287/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2006 roku

Zarządzenie Nr I/287/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2006 roku Zarządzenie Nr I/287/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i powierzenia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania zał nr 10c cena jednostka jednostkowa LP. Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary obmiar krotność

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym ZP/PN/14/2013/DZM Załącznik nr 10 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym Zadanie 1 - Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce, Ogrody Katedralne, Dziedziniec zewnętrzny przy Ossolineum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro) Starachowice, dnia 15.02.2017 r. Znak: GKDŚ.7021.1.10.2017.RJ ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w równowartości kwoty 30.000 euro) Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonania prac

Specyfikacja wykonania prac Załącznik nr 1 c do SIWZ (Załącznik nr 1 do wzoru umowy- zał. nr 13 c) OPIS PRAC SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa konserwacja terenów zieleni komunalnej

Bardziej szczegółowo

Rok w ogrodzie - H. M. Schmidt

Rok w ogrodzie - H. M. Schmidt Rok w ogrodzie - H. M. Schmidt Spis treści Styczeń Pogoda dla ogrodników Prace w styczniu Zapobieganie uszkodzeniom przez śnieg i mróz Siew roślin kiełkujących w chłodzie RozmnaŜanie kwiatów balkonowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych architektura krajobrazu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kalwaria-zebrzydowska.pl Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2 z dnia 20 lipca 2012 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( )

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...28 1.1. Przedmiot SST...28 1.2. Zakres stosowania...28 1.3. Określenia podstawowe...28 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Zabytkowym Parku w Kleszczewie Umowa Nr 2151/../2013 zawarta w dniu...08.2013r. w Kleszczewie pomiędzy: Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3 utrzymanie zieleni miejskiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3 utrzymanie zieleni miejskiej Załącznik Nr A 1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3 utrzymanie zieleni miejskiej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3 utrzymanie zieleni miejskiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3 utrzymanie zieleni miejskiej Załącznik Nr 10 do SIWZ 1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3 utrzymanie zieleni miejskiej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności.

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nasadzeń kwiatowych z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych na terenie miasta Janów Lubelski w 2017 roku. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2016r.

Katowice, grudzień 2016r. FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 PROJEKT NASADZEŃ Inwestor/ Zleceniodawca Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1b do SIWZ TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC Wyszczególnienie PRACE PRZY DRZEWACH Cięcia pielęgnacyjne drzew Usuwanie drzew Cięcia techniczne Cięcia techniczne utrudnione Palikowanie Usunięcie odrostów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz Kosztorys Inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 77312000-0 Usługi usuwania chwastów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 124 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 125 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. SIWZ Rozdział V pkt Warunki udziału w postępowaniu spełnienia otrzymuje następujące brzmienie:

KOMUNIKAT. SIWZ Rozdział V pkt Warunki udziału w postępowaniu spełnienia otrzymuje następujące brzmienie: ' \ K ' T 'l"t'" n Z J'''OWCK, 7 n O. l ka 26 -" ~, ueiuec 7 bkowicki -vcj. dolnośląskie Kamieniec Ząbkowicki 206-04-28 KOMUNKAT NRl DO OGŁOSZENA W SPRAWE REALZACJ ZAMÓWENA POD NAZWĄ: "Nasadzanie roślin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : 2010-03-01. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : 2010-03-01. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77312000-0 Usługi usuwania chwastów

Bardziej szczegółowo

U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy:

U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/047/2008 U M O W A (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: magdaczader85 NO_DOC_EXT: 2017-033070 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.czader@um.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz

Utrzymanie zieleni oraz porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz Znak sprawy IM. 341-8/08 DRUK WZP-05 Załącznik nr 22.1.a do specyfikacji Urząd Miasta Zgierza Wydział Infrastruktury Miejskiej istotnych warunków zamówienia 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 716-28-54,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.271.35.2017 Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 77-31-00-00-6 usługi sadzenia roślin oraz

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks Krotoszyn: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2012 r. Numer ogłoszenia: 332099-2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1 Formularz cenowy Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w Rejonie Nr 2 Lp Rodzaj i zakres prac Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Łączna Wartość netto (kol. 4 x kol.5)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar prac Sprawa nr: IX/ZKnW/17

Przedmiar prac Sprawa nr: IX/ZKnW/17 Przedmiar prac Sprawa nr: IX/ZKnW/17 Lp. Wyszczególnienie prac 1 2 Nr poz. w opisie przedmiotu zamówienia* 3 Jednostka miary** 4 Ilość jednostek miary 5 Szacunkowa krotność lub ilość*** 1. Pielęgnacja

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie zieleni na terenach nierekreacyjnych.

Utrzymanie zieleni na terenach nierekreacyjnych. FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miejski Adres pocztowy: ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr BPM.ZZP.272.617.2015

Umowa Nr BPM.ZZP.272.617.2015 Umowa Nr BPM.ZZP.272.617.2015 zawarta w dniu..2015r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON: 4918931167 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku.

Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 13 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do 1 roku. 1. Wiosenne grabienie trawników i skupin Wiosenne grabienie obejmuje jednokrotne grabienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. 1. Zakres usług obejmuje: 1) Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: a) odśnieżanie,

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez:

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic przy kontrasygnacie Pani

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2015/S 212-386978. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2015/S 212-386978. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386978-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2015/S 212-386978 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r.

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r. PROJEKT ZIELENI OBIEKT : PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE WYKONAWCA : mgr.inż.magdalena Lisiak POZNAŃ, czerwiec 2006 r. 2 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona tytułowa Spis zawartości teczki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część 2 Olsztyn tereny zewnętrzne.

Opis przedmiotu zamówienia - część 2 Olsztyn tereny zewnętrzne. Zał. Nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia - część 2 Olsztyn tereny zewnętrzne. Kompleksowa usługa usługi utrzymania czystości terenów zewnętrznych, (dróg, chodników, płaszczyzn utwardzonych), utrzymania

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach

Umowa Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach Umowa zawarta w dniu... w Świebodzicach pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach, ul. Strzegomska 30, 58-160 Świebodzice reprezentowanym przez: 1. Józefa Żukrowskiego p.o. Dyrektora 2. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA W LATACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA W LATACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA W LATACH 2016-2017 OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Lp. Lokalizacja na terenie Miasta Sobótka Powierzchnia m 2 1. Rynek w Sobótce Centralnej

Bardziej szczegółowo

usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, -

usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, - Strona 1 z 5 Świebodzice: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Świebodzice. Numer ogłoszenia: 25643-2009; data zamieszczenia: 22.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 04.01.01 SZATA ROŚLINNA 2 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo