Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r. A. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej Wyszczególnienie terenu Zieleniec przy TOTO LOTKU Zieleniec przy CPN (wysepka) Teren wokół Urzędu Miejskiego Teren przy ul. Kopernika (dz. nr: 372/8, 372/9) Teren przy Szkole Podstawowej Nr 1 Zieleniec przy ul. Dworcowej (naprzeciwko Markanu ogółem terenów zielonych alejek, chodników, ulic do obsadzenia bylinami, kwiatami róŝanek Ławki park. szt ,5 286, Kosze park. szt. Do powyŝszych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 1. Wiosenne i jesienne grabienie liści: ze skupin, trawników i alejek Systematycznie ziemnych, asfaltowych, z kostki brukowej oraz schodów 2. Kompleksowa pielęgnacja róŝanek, bylin, skalniaków, itp.: - odkrycie na wiosnę w zaleŝności od warunków pogodowych - pielenie i spulchnianie róŝanek - nawoŝenie - usuwanie przekwitłych kwiatów - podlewanie - oprysk chemiczny zwalczanie szkodników - przycięcie i kopczykowanie róŝ na zimę - przykrycie na zimę w zaleŝności od warunków pogodowych - uzupełnienie wypadłych róŝ miesiąc kwiecień systematycznie miesiąc październik miesiąc listopad kwiecień, maj 3. Kompleksowa pielęgnacja kwietników jednorocznych: - uzupełnianie ziemią donic oraz ich obsadzenie oraz konserwacja, malowanie. - sadzenie kwiatów po uzgodnieniu koncepcji nasadzeń z Zamawiającym. Kwiaty w trakcie kwitnienia lub pąka kwiatowego (rozsada kwiatów letnich powinna być o prawidłowym ulistnieniu i ubarwieniu) - podlewanie i nawoŝenie - spulchnianie, odchwaszczanie, pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów - likwidacja kwietników i przekopanie rabat na okres zimowy 4. Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawoŝenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (naleŝy wykonać kaŝdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac) -dosiewanie trawy jednorazowe sadzenie kwiatów i uzupełnienie wypadów i kwiatów skradzionych systematycznie miesiąc październik z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość trawy nie powinna być 1

2 5. Usuwanie odrostów przy drzewach systematycznie 6. Przekopanie, pielenie skupin, krzewów i misek wokół drzew systematycznie (zasilanie nawozem) 7. Cięcia odmładzające krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów okres stagnacji roślin w miarę 8. Konserwacja dróg, chodników, alejek i schodów: - usuwanie darni - zebranie piasku zamulającego krawęŝniki - usuwanie darni z płyt chodnikowych i schodów oraz przy krawęŝnikach na bieŝąco 9. BieŜące prace porządkowe: - zamiatanie alejek, chodników, dróg, schodów oraz wygrabianie i zamiatanie miejsc szczególnie naraŝonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.) - odśnieŝanie i posypywanie piaskiem alejek, dróg, schodów i chodników przyległych do danego terenu - codzienne opróŝnianie śmietników koszy na śmieci na terenach do godz wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł DuŜy - przygotowanie fontanny do uruchomienia oczyszczenie fontanny oraz jej uruchomienie - oczyszczanie fontanny i wymiana zanieczyszczonej wody, odmulanie dna - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieŝąca konserwacja naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych - bieŝąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych 10. Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego 11. Pielęgnacja Ŝywopłotów: - pielenie, spulchnianie, nawoŝenie - cięcia formujące Ŝywopłoty - uzupełnienie Ŝywopłotów 12. Opryski chemiczne drzew, krzewów i roślin ozdobnych zwalczanie szkodników 13. Rejon powinien być czysty od świtu do zmierzchu, Wykonawca 14 Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeŝycie Wykonawca dołączy do oferty koncepcję nasadzeń kwiatów. na bieŝąco październik grudzień, luty kwiecień, systematycznie w miarę prace naleŝy wykonywać codziennie miesiąc kwiecień na bieŝąco na bieŝąco na bieŝąco maj wrzesień raz w miesiącu kwiecień, maj B. Utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej

3 Wyszczególnienie terenu ogółem terenów zielonych alejek, chodników do obsadzenia bylinami, kwiatami śywopłot mb Ławki park. szt. Kosze park. szt. 1. Park Pionierów Park Solidarności Park przy ul. Piaskowej , Park RóŜany Do powyŝszych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. 1. Wiosenne i jesienne grabienie liści na trawnikach, wygrabianie: Systematycznie alejek ziemnych, asfaltowych, z kostki brukowej oraz schodów 2. Kompleksowa pielęgnacja kwietników jednorocznych i obsadzonych bylinami: - uzupełnianie ziemią dzbana - sadzenie kwiatów po uzgodnieniu koncepcji nasadzeń z Zamawiającym. Kwiaty w trakcie kwitnienia lub pąka kwiatowego ( rozsada kwiatów letnich powinna być o jednorazowe sadzenie kwiatów i uzupełnienie wypadów i kwiatów skradzionych prawidłowym ulistnieniu i ubarwieniu) - podlewanie i nawoŝenie systematycznie - spulchnianie, odchwaszczanie, pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów - likwidacja kwietników i przekopanie rabat na okres zimowy miesiąc październik 3. Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawoŝenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (naleŝy wykonać kaŝdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac) - odsiewanie trawy 4 Utrzymanie terenu placu zabaw: - usuwanie zanieczyszczeń - bieŝące utrzymanie i konserwacja elementów placu zabaw - uzupełnianie ubytków (dowóz ziemi) powstałych przy huśtawkach, zjeŝdŝalniach, al. - wymiana piasku w piaskownicach z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość trawy nie moŝe być na bieŝąco 2 razy do roku (wczesną wiosną kwiecień oraz pod koniec lata we wrześniu) 5 Usuwanie odrostów przy drzewach systematycznie 6 Przekopanie, pielenie skupin krzewów i misek wokół drzew (zasilanie nawozem) 7 Cięcia odmładzające krzewów oraz usuwanie suchych krzewów 8 Konserwacja dróg parkowych, alejek, chodników i schodów: - usuwanie darni - zebranie piasku zamulającego krawęŝniki - usuwanie darni z płyt chodnikowych i schodów oraz przy krawęŝnikach systematycznie okres stagnacji roślin w miarę na bieŝąco 3

4 9 BieŜące prace porządkowe: - zamiatanie alejek, chodników i schodów oraz wygrabianie i zamiatanie miejsc szczególnie naraŝonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.) - odśnieŝanie i posypywanie piaskiem (bez uŝycia soli) alejek parkowych oraz schodów i chodników przyległych do danego terenu, szczególną uwagę naleŝy zwrócić w okresie zimowym na utrzymanie obu kładek dla pieszych wzdłuŝ mostu drogowego na rzece Pisie tj. odśnieŝanie, posypywanie piaskiem w taki sposób aby nie dochodziło do oblodzenia - utrzymanie porządku w czasie trwania imprez organizowanych przez Zamawiającego w tym rejonie - codzienne opróŝnianie śmietników koszy na śmieci na terenach do godz wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł DuŜy - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieŝąca konserwacja naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych - bieŝąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych 10 Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego 11 Pielęgnacja Ŝywopłotów: - pielenie, spulchnianie, nawoŝenie - cięcia formujące Ŝywopłoty - uzupełnienie Ŝywopłotów 12 Opryski chemiczne drzew, krzewów i roślin ozdobnych zwalczanie szkodników 13 Rejon powinien być czysty od świtu do zmierzchu, Wykonawca 14 Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeŝycie krzewów (podcinanie konarów, prześwietlanie koron drzew al..) na bieŝąco październik grudzień, luty kwiecień, systematycznie w miarę prace naleŝy wykonywać codziennie na bieŝąco na bieŝąco maj wrzesień raz w miesiącu kwiecień, maj Wykonawca dołączy do oferty koncepcję nasadzeń kwiatów w roku

5 C. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na wschód od rzeki Pisy oraz tereny nad rzeką o powierzchni ogólnej Wyszczególnienie terenu 1. Teren przy ul. Targowej (Amfiteatr) 2. Teren przy Al. Turystów 3. Teren pomiędzy rzeką Pisą a Targowiskiem Miejskim do ul. Słowackiego(cz. dz. 431/57) i teren nad rzeką (od kładki dla pieszych do Al. Piłsudskiego) Ogółem Terenów zielonych alejek, chodników Ławki park. Szt. Kosze park. Szt Do powyŝszych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. 1. Kompleksowa pielęgnacja trawników: - koszenie z wygrabianiem (naleŝy wykonać kaŝdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac) z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość trawy nie moŝe być 2. Usuwanie odrostów przy drzewach systematycznie 3. BieŜące prace porządkowe: - codzienne opróŝnianie śmietników koszy na śmieci na terenach do godz utrzymanie porządku w czasie trwania imprez organizowanych przez Zamawiającego w tym rejonie - wywóz zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł DuŜy - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieŝąca konserwacja naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek parkowych - bieŝąca konserwacja wraz z malowaniem koszy parkowych prace naleŝy wykonywać codziennie 4. Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego na bieŝąco 5. Rejon powinien być czysty od świtu do zmierzchu, Wykonawca 6. Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeŝycie 5

6 D. Utrzymanie cmentarzy komunalnych o powierzchni ogólnej Wyszczególnienie terenu 1. Cmentarz przy ul. Dworcowej (łącznie z terenem przyległym chodnikiem) 2. Cmentarz we wsi Snopki (prawa strona) ogółem terenów zielonych alejek, chodników Kosze park. szt Do powyŝszych terenów zostały ujęte powierzchnie terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. 1. Wiosenne i jesienne grabienie liści systematycznie 2. Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawoŝenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (naleŝy wykonać kaŝdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac) z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość trawy nie moŝe być 3. Usuwanie odrostów przy drzewach systematycznie 4. Cięcia odmładzające krzewów (skupin) oraz usuwanie suchych krzewów 5. BieŜące prace porządkowe: - zamiatanie alejek na cmentarzach i chodników przylegających do terenu cmentarza oraz wygrabianie i zamiatanie miejsc szczególnie naraŝonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosów, itp.) - odśnieŝanie i posypywanie piaskiem (bez uŝycia soli) alejek na cmentarzu oraz chodników przyległych do danego terenu - codzienne opróŝnianie śmietników koszy na śmieci na terenach do godz wywóz liści i innych zanieczyszczeń na składowisko odpadów w miejscowości Kocioł DuŜy - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac - bieŝąca konserwacja wraz z malowaniem koszy na terenie cmentarza - powierzchniowe oczyszczanie terenu cmentarzy (usuwanie zanieczyszczeń) - wykaszanie zachwaszczenia pomiędzy mogiłami - usuwanie krzaków i zarośli 6. Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego okres stagnacji roślin w miarę na bieŝąco październik grudzień, luty kwiecień, systematycznie w miarę prace naleŝy wykonywać codziennie na bieŝąco 7. Opryski chemiczne drzew zwalczanie szkodników 8. Rejon powinien być czysty od świtu do zmierzchu, Wykonawca 9. Ustawienie brakujących tablic informacyjnych odnośnie danych cmentarzy 10 Oczyszczanie nagrobków 11 Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeŝycie 6

7 E. Utrzymanie zieleńców przy ulicach o powierzchni ogólnej Wyszczególnienie terenu nr działki ogółem m2 terenów zielonych alejek, chodników 1 przy ul. Wołodyjowskiego przy ul. Zagłoby przy ul. Trzcinowej przy drodze do plaŝy miejskiej przy ul. Batorego przy ul. Mickiewicza 190/ Kompleksowa pielęgnacja trawników: - nawoŝenie z zagrabianiem - koszenie z wygrabianiem (naleŝy wykonać kaŝdorazowo w ciągu 5 dni od momentu rozpoczęcia prac) - dosiewanie trawy 2 BieŜące prace porządkowe: - zamiatanie chodników i zamiatanie miejsc szczególnie naraŝonych na drobne zaśmiecenia (kapsle, niedopałki papierosowe, itp.) - powierzchniowe oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń takich jak: papiery, folie, butelki, itp. - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od stwierdzenia konieczności wykonania prac 3 Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego 4 Rejon powinien być czysty od świtu do zmierzchu, Wykonawca 5 Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeŝycie z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość trawy nie moŝe być na bieŝąco na bieŝąco 7

8 F. BieŜące utrzymanie lasów komunalnych o powierzchni ogólnej Wyszczególnienie terenu Osiedle Łupki Osiedle Wschód ul. Parkowa ul. Leśna ul. Leśna ul. Gdańska ogółem BieŜące prace porządkowe: - Wykonawca powinien likwidować zanieczyszczenia w ciągu 4 godzin od przyjęcia zgłoszenia - powierzchniowe oczyszczanie (usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń) wraz z utrzymaniem ciągów pieszych terenu lasów komunalnych - codzienne opróŝnianie śmietników koszy ulicznych na śmieci na terenach do godz (ul. Parkowa ul. Leśna) - bieŝąca konserwacja naprawa, uzupełnianie brakujących desek oraz malowanie ławek (ul. Parkowa ul. Leśna) - bieŝąca konserwacja wraz z malowaniem koszy ulicznych na bieŝąco prace naleŝy wykonywać codziennie 2. Usuwanie i likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu objętego na bieŝąco 3. Rejon powinien być czysty od świtu do zmierzchu, Wykonawca 4 Utrzymanie terenu placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie lasu komunalnego przy Os. Łupki: - usuwanie zanieczyszczeń - bieŝące utrzymanie i konserwacja elementów placu zabaw - uzupełnianie ubytków (dowóz ziemi) powstałych przy huśtawkach, zjeŝdŝalniach, itp. - wymiana piasku w piaskownicach 5 Usunięcie drzew obumarłych, nie rokujących szans na przeŝycie na bieŝąco 2 razy do roku (wczesną wiosną kwiecień oraz pod koniec lata we wrześniu ) 8

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT)

BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CZĘŚĆ 4 BIEśĄCE UTRZYMANIE (PRZEZ OKRES 3 LAT) NAWIERZCHNI, ZIELENI PARKOWEJ ORAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W SEKTORACH 2 i 3 PARKU ZDROJOWEGO W ŚWINOUJŚCIU

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat 1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z alejek spacerowych, trawników, kwietników, waz, w tym usuwanie wiatrołomów 25 28 m3 zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres obowiązków Wykonawcy Zakres obowiązków Wykonawcy I. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu obowiązków: 1. Pielęgnowania drzew na skwerach i terenach zarządzanych przez ZNM. 2. Pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową Zakres rzeczowy prac ogrodniczych, porządkowych i innych na Bulwarach im. Z. Kościałkowskiego (część działki gminnej nr 1742/2, obręb 11 o pow. 54 155 m 2 ) Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-03-08 08:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/2016zielen/ Wisła: RGŚ.GK.271.6.2016.JP: Utrzymanie terenów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący:

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Zakres zmian jest następujący: BU RM ISTRZ M ' ~ s t a G h 11 &r. c w a ZP.271.36.4.2014 Komisja Przetargowa Chrzanów, 14 listopad 2014 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ Burmistrz Miasta Chrzanowa Aleja Henryka 20, 32-500 C h r z a n ó w działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 %

CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % CZĘŚĆ 2 OBJĘTA PODATKIEM VAT 23 % l.p Nazwa prac Krotność w okresie umownym Ilość j.m. Ryczałtowa cena jednostkowa netto WARTO ŚĆ NETTO VAT WARTOŚ Ć BRUTTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opis zł 1 2 3 4 Remont ławek

Bardziej szczegółowo

usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, -

usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem ran po obcięciu, - Strona 1 z 5 Świebodzice: Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Świebodzice. Numer ogłoszenia: 25643-2009; data zamieszczenia: 22.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0. KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PARK IM. ADAMA MICKIEWICZA Lp. Opis Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Stawka brutto 1.1. 2.1 1 TRAWNIKI w terenie płaskim z wywozem na wysypisko- 3 zabiegi w sezonie na skarpach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym ZP/PN/14/2013/DZM Załącznik nr 10 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym Zadanie 1 - Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce, Ogrody Katedralne, Dziedziniec zewnętrzny przy Ossolineum

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: magdaczader85 NO_DOC_EXT: 2017-033070 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.czader@um.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r.

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r. ZP/PN/67/2015/DZM KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2017r. Załącznik nr 10b do SIWZ/ Załącznik nr 4b do umowy Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce,

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania zał nr 10c cena jednostka jednostkowa LP. Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary obmiar krotność

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP.271.158.2013 Zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Znak: SO.341-16(OM)/10 Kętrzyn, dnia 18.03.2010 r. Ogłoszenie o zamówieniu 1. Nazwa i adres zamawiającego. 1) Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 2) Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 3) Telefon:

Bardziej szczegółowo

REJON NR II Rok 2011 zał. 3/II do siwz. Komorowice / Hałcnów

REJON NR II Rok 2011 zał. 3/II do siwz. Komorowice / Hałcnów REJON NR II Rok 2011 zał. 3/II do siwz II Komorowice / Hałcnów 1 ha 38 a 23 m 2 1. Teren przy ul. Wyzwolenia, róg ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 20 a 04 m 2 2. Rondo Hałcnowska / Janowicka 1 a 14 m 2

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i prace interwencyjne w zakresie sprzątania na terenie

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nidzica: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nidzica, dnia 22 grudnia 2010r. Nr postępowania: TI. 341-33/10 Nidzica: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Numer ogłoszenia: 416110-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Lp. Zakres prac Miejsce / Materiał Termin wykonania prac 1 koszenie trawników na terenach objętych umową, obejmuje to również zebranie kretowisk

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez:

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic przy kontrasygnacie Pani

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia Park Zdrojowy w Świnoujściu SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia całkowita powierzchnia ok. I sektor ok. II, III sektor ok. IV, V, VI, sektor ok. 60 ha 11,03 ha 20 ha 28,97 ha Dane inwentaryzacyjne

Bardziej szczegółowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub przez niego upoważnioną osobę

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta lub przez niego upoważnioną osobę U M O W A Nr... z dnia... Zał. Nr 1 do SIWZ zawarta w Nidzicy przez: 1. Zamawiającego Gminę Nidzica reprezentowaną przez Burmistrza Nidzicy pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica który dalej jest zwany Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny Załącznik Nr 1 do umowy Nr...08/GK z... r. PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES RZECZOWY PRAC DO WYKONANIA W RAMACH UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONIE NR 1 W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Dolnoņląski:

Wojewoda Dolnoņląski: ANEKS NR 7 z dnia 12 marca 2010 r. do porozumienia nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC I. OCZYSZCZANIE MIASTA SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług komunalnych na terenie miasta Wyrzysk w zakresie: a) oczyszczanie dróg miejskich tj. jezdni, chodników, poboczy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku ZARZĄDZENIE NR I/358/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks Krotoszyn: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2012 r. Numer ogłoszenia: 332099-2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

REJON NR II Rok 2010 zał. 3/II do siwz. Komorowice / Hałcnów

REJON NR II Rok 2010 zał. 3/II do siwz. Komorowice / Hałcnów REJON NR II Rok 2010 zał. 3/II do siwz II Komorowice / Hałcnów 1 ha 25 a 88 m 2 1. Teren przy ul. Wyzwolenia, róg ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 20 a 04 m 2 2. Rondo Hałcnowska / Janowicka 1 a 14 m 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na Bieżące (cykl jednoroczny) utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w Morągu. Zadanie nr Nazwa zadania Opis zadania 1 Bieżące (cykl jednoroczny) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona będzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 54 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 55 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: 105530-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowa Sól: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:263858-2017:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2017/S 129-263858

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych . Pieczęć Wykonawcy SFORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PRZY REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH, SPRZĄTANIA ORAZ ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY ADMINISTROWANYM

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lubawa.bip-wm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lubawa.bip-wm.pl 1 z 7 2011-11-03 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lubawa.bip-wm.pl Lubawa: Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, oczek

Bardziej szczegółowo

Rzeczowy wykaz zadań w utrzymaniu zieleni:

Rzeczowy wykaz zadań w utrzymaniu zieleni: Rzeczowy wykaz zadań w utrzymaniu zieleni: Załącznik nr 1 do umowy nr PIGK/.../2008 1. Koszenie trawy oraz grabienie i wywożenie skoszonej trawy w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada: a) na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR IV

ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR IV Załącznik Nr 2 ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR IV I. PIELĘGNOWANIE DRZEW: 1. Cięcia pielęgnacyjne: usuwanie suchych, połamanych i krzyŝujących się

Bardziej szczegółowo

V SEKTOR. Ilość do wyceny. wartość prac netto. miary

V SEKTOR. Ilość do wyceny. wartość prac netto. miary V SEKTOR a) Zieleńce : Bulwar Filadelfijski, Zamek KrzyŜacki, Rynek Staromiejski, ul. Kopernika, ul. Ks. J. Popiełuszki, Fosa Staromiejska, Ul. Podmurna, Wola Zamkowa, ul. Wielkie Garbary b) Pasy przyuliczne

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179966-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kalwaria-zebrzydowska.pl Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie. Opis przedmiotu zamówienia

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie. Opis przedmiotu zamówienia ZP.231.20.2013 Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie Opis przedmiotu zamówienia 1. w zakresie administrowania cmentarzami: 1) prowadzenie ksiąg cmentarnych w systemie tradycyjnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA. Obmiar przypadający na 1 miesiąc rozliczeniowy. Częstotliwość

WYCENA OFERTOWA. Obmiar przypadający na 1 miesiąc rozliczeniowy. Częstotliwość Lp. WYCENA OFERTOWA Załącznik nr 8a usług na które ustanowiono ryczałt w zamówieniu na utrzymanie fontann i przepompowni w sytuacji trwającego remontu Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim - 6 ust. pkt. ppkt..2

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( )

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2 z dnia 20 lipca 2012 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 9 500m 2. 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A. treści SWIZ

W Y J A Ś N I E N I A. treści SWIZ Głuchołazy, 27.03.2009 r. Do wszystkich Wykonawców nr. post. Zp.341-9/09 Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.341-9/09 w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie terenów zielonych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR VI

ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR VI ZAKRES WYMAGAŃ PIELĘGNACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBIEKCIE NR VI I. PIELĘGNOWANIE DRZEW: 1. Cięcia pielęgnacyjne: usuwanie suchych, połamanych i krzyŝujących się konarów gałęzi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Strona tytułowa BranŜa: Budowlana Wspólny Słownik Zamówień: PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa.

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa. Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 152420-2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr SO.342/ /08

Wzór umowy nr SO.342/ /08 znak: SO.341/23(ZK)/08 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy nr SO.342/ /08 zawarta w dniu. w Kętrzynie po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr SO.341/23(ZK)/08 na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR III/745/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 31 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR III/745/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 31 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE NR III/745/2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenu Parku Miejskiego

Bardziej szczegółowo

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności.

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nasadzeń kwiatowych z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych na terenie miasta Janów Lubelski w 2017 roku. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1 Formularz cenowy Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w Rejonie Nr 2 Lp Rodzaj i zakres prac Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Łączna Wartość netto (kol. 4 x kol.5)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. W sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. Poz. 372 ANEKS NR 6. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. Poz. 372 ANEKS NR 6. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2017 r. Poz. 372 ANEKS NR 6 z dnia 28 grudnia 2016 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz TED Tenders Electronic Daily

Zamówienie publicz TED Tenders Electronic Daily Strona 1 z 9 07/03/2014 S47 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi ogrodnicze Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32543-2012:text:pl:html PL-Legnica: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2012/S 20-032543 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdm.lca.pl/ Legnica: Usługi na zadaniu Utrzymanie czystości płyty Rynku w

Bardziej szczegółowo

1.PARK MIEJSKI - 14 700 m2 1.1. zamiatanie i odchwaszczanie alejek z kostki brukowej - nie

1.PARK MIEJSKI - 14 700 m2 1.1. zamiatanie i odchwaszczanie alejek z kostki brukowej - nie Węgliniec: Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2011 roku Numer ogłoszenia: 74537-2011; data zamieszczenia: 07.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; LIDZBARK UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; LIDZBARK UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH CPV URZĄD MIASTA I GMINY UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45112710-5 UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NAZWA INWESTYCJI : UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARKA W 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy nr

Załącznik nr 1 do Umowy nr Załącznik nr 1 do Umowy nr WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, ICH POŁOŻENIE WRAZ z POWIERZCHNIAMI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH na KTÓRYCH REALIZOWANE BĘDĄ USŁUGI LP. kod 1 1201 2 1202 3 1203 4 1204 5 1206 6 1207 7 1209 8 1210

Bardziej szczegółowo

U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy:

U M O W A. (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/047/2008 U M O W A (projekt) Zawarta w dniu. pomiędzy: Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.31.23.2017 Zielona Góra, 5 maja 2017 r. RISS 3631220 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ODNOWIENIA ZIELENI ORAZ ZAKUPU I MONTAŻU MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

KOSZTY ODNOWIENIA ZIELENI ORAZ ZAKUPU I MONTAŻU MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. KOSZTY ODNOWIENIA ZIELENI ORAZ ZAKUPU I MONTAŻU MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. y dla obrębu Bogucice Zawodzie Zakres: teren przy ul. Ordona 10-16, tereny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

Biuro: ul.wilczak 6E Ul.Wilczak 6E 61-623 Poznań igma@igma.pl tel.61 624-86-00 Fax.61 624-86-41 GSM 603-369601. Oferta handlowa

Biuro: ul.wilczak 6E Ul.Wilczak 6E 61-623 Poznań igma@igma.pl tel.61 624-86-00 Fax.61 624-86-41 GSM 603-369601. Oferta handlowa Oferta handlowa Świadczymy kompleksowe usługi ogrodnicze, obejmujące wszystkie etapy wykonania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, począwszy od wykonania projektu i wyceny poprzez zakup materiałów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32542-2012:text:pl:html PL-Legnica: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2012/S 20-032542 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 4 do SIWZ UM O W A Nr../2009/../ W dniu. r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski - Burmistrz Poddębic zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2016.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 19 lutego 2016r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA W LATACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

Zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA W LATACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Zał. nr 1 do SIWZ WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA W LATACH 2016-2017 OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Lp. Lokalizacja na terenie Miasta Sobótka Powierzchnia m 2 1. Rynek w Sobótce Centralnej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zielona Góra: Bieżące utrzymanie terenów komunalnych Numer ogłoszenia: 64741-2013; data zamieszczenia: 29.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. 1. Zakres usług obejmuje: 1) Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: a) odśnieżanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy Zp 13/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na całorocznej pielęgnacji terenów zieleni i utrzymaniem właściwego stanu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I

ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I Załącznik nr 1a ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I Dla zadania: Konserwacja terenów i prace porządkowe na obiektach SGT, drogach dojazdowych i terenach przyległych stanowiących własność EuRoPol Gaz CZĘŚĆ I - ZPT

Bardziej szczegółowo