Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz ANEKS NR 2 z dnia 20 lipca 2012 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego w dniu 31 maja 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław. Strony porozumienia: - Wojewoda Dolnośląski Pan Aleksander Marek Skorupa i - Gmina Wrocław - reprezentowana przez Pana Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wrocławia, postanawiają, co następuje: 1. Zgodnie z 8 ust. 2 porozumienia Nr DOL/CW/1/2007, Strony wprowadzają następujące zmiany: 1. Zmienia się treść Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Porozumienia, które otrzymują brzmienie zawarte w załączniku do niniejszego aneksu 2. W 1 ust. 2 pkt 3 dodaje się zapis: oraz w dodatkowych terminach według każdorazowo zgłaszanych bieżących potrzeb 2. Pozostałe postanowienia porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 nie ulegają zmianom. 3. Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. Wojewoda Dolnośląski: A. M. Skorupa Z up. Prezydenta: Wojciech Adamski Wiceprezydent Wrocławia

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do aneksu z dnia 20 lipca 2012 r.,,załącznik nr 1 do Porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego w dniu 31 maja 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław WYKAZ RZECZOWY PRAC PIELĘGNACYJNO PORZĄDKOWYCH JAKIE POWINNY BYĆ WYKONANE CO ROKU NA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH CMENTARNICTWA WOJENNEGO WE WROCŁAWIU CMENTARZ OFICERÓW ARMII RADZIECKIEJ CMENTARZ ŻOŁNIERZY RADZIECKICH CMENTARZ ŻOŁNIERZY POLSKICH CMENTARZ ŻOŁNIERZY WŁOSKICH KWATERA OFIAR TERRORU STALINOWSKIEGO KWATERA ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH KWATERA ARMII KRAJOWEJ MOGIŁA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO 1. CMENTARZ OFICERÓW ARMII RADZIECKIEJ Jedn. Krot Ilość jedn. miary ność 1. Koszenie traw tereny płaskie grabienie i wywóz ar Koszenie traw terenów między mogiłami oraz teren zadrzewiony ar 5 48 tył Panteonu, grabienie i wywóz 3. Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów ar Gracowanie alejek ziemnych i placów ar Oprysk chemiczny alejek ziemnych i żwirowych (uprzątnięcie ar 3 36 suchej darni) 6. Oprysk chemiczny alejek utwardzonych z płytek (uprzątnięcie ar 2 60 suchej darni ) 1. Grabienie liści i innych nieczystości wiosna ar Grabienie liści i innych nieczystości jesień ar Przegląd cmentarza (wywóz nieczystości) szt Mechaniczne zamiatanie powierzchni utwardzonych aleje ar 1 60 z płytek 5. Ręczne zamiatanie powierzchni utwardzonych alei z płytek ar Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp m Obcinanie brzegów trawnika - wzdłuż alej bocznych mb 2 888

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Strzyżenie( odmładzanie) żywopłotów miękkich m Wykopanie starych uschniętych krzewów szt Sadzenie krzewów żywopłotowych szt Sadzenie krzewów szt Odchwaszczanie żywopłotów m Pielęgnacja skupin m Pielęgnacja kwietników sezonowych 1. Przygotowanie kwietników lub gazonów do obsadzenia m (12 x 1,1 m 2 ) 2. Obsadzenie roślinami sezonowymi m Pielęgnacja kwietników lub gazonów m-c Konserwacja drzew śr. 20 cm szt Konserwacja drzew śr cm szt Konserwacja drzew śr.41 cm szt Ścinanie drzew o śr. 20 cm wywóz gałęzi, konarów i dłużyc szt Ścinanie drzew o śr cm szt Ścinanie drzew o śr cm szt Ścinanie drzewo śr. ponad 50 cm szt Nasadzenia drzew szt Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp Wywóz gruzu m CMENTARZ ŻOŁNIERZY RADZIECKICH 1. Koszenie traw tereny płaskie grabienie i wywóz ar Koszenie ręczne chwastów i jednorocznych samosiewów ar Oprysk chemiczny alejek ziemnych i żwirowych (uprzątnięcie ar 2 7 suchej darni) 4. Oprysk chemiczny alejek utwardzonych z płytek ( uprzątniecie ar 2 57 suchej darni) 5. Ręczne gracowanie alejek nawierzchnia utwardzona ar Grabienie liści wiosna ar Grabienie liści jesień ar Przegląd cmentarza (wywóz nieczystości) szt Ręczne zamiatanie powierzchni utwardzonych alei z płytek ar Mechaniczne zamiatanie powierzchni utwardzonych alei z płytek ar Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp. m Obcinanie brzegów trawnika mb Strzyżenie odmładzanie żywopłotów miękkich m Odchwaszczanie żywopłotów m Wykopanie starych uschniętych krzewów szt Pielęgnacja skupin m

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Pielęgnacja kwietników sezonowych 1. Przygotowanie kwietników lub gazonów do obsadzenia m Obsadzenie roślinami sezonowymi m Pielęgnacja kwietników lub gazonów m-c Konserwacja drzew śr cm szt Konserwacja drzew śr.41 cm szt Ścinanie drzew o śr cm szt Ścinanie drzew o śr cm szt Ścinanie drzewo śr. ponad 50 cm szt Nasadzenia drzew szt Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp 3 2. Wywóz gruzu m CMENTARZ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 1. Koszenie traw tereny płaskie grabienie i wywóz ar Koszenie ręczne traw terenów między mogiłami, grabienie i ar 6 11 wywóz 3 Gracowanie chwastów platforma górna i przestrzeń między ar 3 31 mogiłami 4. Oprysk chemiczny platformy górnej, aleje przestrzeń miedzy ar 2 11 mogiłami 5. Oprysk chemiczny alejek utwardzonych z płytek, schody, drogi ar 1 64 wjazdowe, plac manewrowy 1. Przegląd cmentarza (wywóz nieczystości) szt. 6 1 Ręczne zamiatanie powierzchni utwardzonych alei z płytek, ar schody, drogi wjazdowe, plac manewrowy 3. Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp. m Konserwacja drzew śr. 41 cm szt Ścinanie drzew o śr.20 cm szt Ścinanie drzew o śr. ponad 50 cm szt Nasadzenie drzew szt Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp 5 2. Wywóz gruzu m CMENTARZ ŻOŁNIERZY WŁOSKICH 1. Koszenie traw tereny płaskie grabienie i wywóz ar 6 44

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Gracowanie alejek ziemnych i placów ar Oprysk chemiczny alejek ziemnych i placów ar Grabienie liści wiosna ar Grabienie liści jesień ar Przegląd cmentarza (wywóz nieczystości) szt Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp m Pielęgnacja skupin m Konserwacja drzew śr. 20 cm szt Konserwacja drzew śr cm szt Konserwacja drzew śr.41 cm szt Ścinanie drzew o śr. 20 cm wywóz gałęzi, konarów i dłużyc szt Ścinanie drzew o śr cm szt Ścinanie drzew o śr cm szt Ścinanie drzewo śr. ponad 50 cm szt Nasadzenia drzew szt Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp 3 2. Wywóz gruzu m KWATERA TERRORU STALINOWSKIEGO 1. Koszenie traw terenów między mogiłami, grabienie i wywóz ar Oprysk chemiczny alejek ziemnych i placów ar Grabienie liści wiosna drogi i kwatery ar Grabienie liści jesień ar Przegląd cmentarza (wywóz nieczystości) szt Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp. m Strzyżenie żywopłotów miękkich m Odchwaszczanie żywopłotów m Konserwacja drzew śr.41 cm szt Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp 5 2. Wywóz gruzu m KWATERA ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH 1. Koszenie traw terenów między mogiłami, grabienie i wywóz

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz ar Oprysk chemiczny alejek ziemnych ar Grabienie liści wiosna ar Grabienie liści jesień ar Przegląd cmentarza (wywóz nieczystości) szt Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp m Strzyżenie żywopłotów miękkich m Odchwaszczanie żywopłotów m Konserwacja drzew śr.41 cm szt Ścinanie drzewo śr. ponad 50 cm szt Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp Wywóz gruzu m KWATERA ARMII KRAJOWEJ 1. Oprysk chemiczny terenu utwardzonego drogi place ar Grabienie liści wiosna ar Grabienie liści jesień ar Powierzchniowe oczyszczenie terenu- obszar całej kwatery ar 4 1 wywóz nieczystości 4. Zamiatanie powierzchni utwardzonych ar Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp. m Strzyżenie żywopłotów miękkich m Odchwaszczanie żywopłotów m Pielęgnacja rabat sezonowych 1. Przygotowanie rabat do obsadzenia m Obsadzenie roślinami sezonowymi m Pielęgnacja kwietników lub gazonów m Wywóz nieczystości dzikie wysypiska mp 3 2. Wywóz gruzu m MOGIŁA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO 1. Grabienie liści wiosna ar 1 0,01 2. Grabienie liści jesień ar 1 0,01 3. Powierzchniowe oczyszczenie terenu- obszar całej kwatery ar 4 0,01

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz wywóz nieczystości 4. Zbieranie wypalonych zniczy wiązanek, wieńców, itp. m Strzyżenie żywopłotów miękkich m Odchwaszczanie żywopłotów m OPIS ZAKRESU PRAC związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych. 1. GRABIENIE LIŚCI ORAZ PRACE PORZĄDKOWE 1.1. Jednokrotne jesienne grabienie liści z dróg, alejek oraz trawników wraz z wywozem biomasy. Jesienne grabienie liści obejmuje grabienie opadających liści oraz pozostałych zanieczyszczeń. Jednokrotne jesienne grabienie liści liczone będzie w okresie IV kwartału danego roku (od miesiąca października do miesiąca grudnia). Wywóz zgrabionych liści oraz zanieczyszczeń winien odbywać się w dniu wykonanych prac, ale nie później niż na następny dzień Jednokrotne wiosenne grabienie liści oraz pozostałych zanieczyszczeń z dróg, alejek oraz trawników wraz z wywozem biomasy. Jednokrotne wiosenne grabienie liści będzie liczone w okresie I do III kwartału danego roku (od miesiąca stycznia do miesiąca września). Wywóz zgrabionych liści oraz zanieczyszczeń winien odbywać się w dniu wykonanych prac Przegląd cmentarza. Zbieranie śmieci tj. worków foliowych, papierów butelek, puszek, gałęzi itp.(wywóz nieczystości poza teren cmentarza) Ręczne zamiatanie nawierzchni utwardzonych wraz z wywozem zanieczyszczeń Mechaniczne zamiatanie nawierzchni utwardzonych (dróg, alejek i placów) Zbieranie wypalonych zniczy, kwiatów i wieńców, załadunek i ich wywóz. 2. UTRZYMANIE TRAWNIKÓW DRÓG I ALEJEK 2.1. Koszenie mechaniczne trawy oraz chwastów na terenach płaskich z zebraniem i wywozem biomasy poza teren cmentarza. Wywóz biomasy w dniu wykonywania pracy Koszenie ręczne przy użyciu kos mechanicznych (spalinowych lub elektrycznych) trawy oraz chwastów na terenach płaskich z zebraniem i wywozem biomasy poza teren cmentarza. Wywóz biomasy w dniu wykonywania pracy Koszenie ręczne przy użyciu kosy mechanicznej (spalinowa lub elektryczna) trawy oraz chwastów z terenów między mogiłami z zebraniem i wywozem biomasy poza teren cmentarza. Wywóz biomasy w dniu wykonywania prac Koszenie ręczne przy użyciu kosy mechanicznej (spalinowa lub elektryczna) chwastów oraz jednorocznych samosiewek z terenów nie zadrzewionych z zebraniem i wywozem biomasy poza teren cmentarza. Wywóz biomasy w dniu wykonywania prac Obcinanie łopatą brzegów trawnika. Zgrabienie darni i wywóz jej poza teren cmentarza w dniu wykonywania prac Ręczne gracowanie dróg, alejek i placów o nawierzchni żwirowej (gruntowej) przy średnim zachwaszczeniu. Zgrabienie chwastów w pryzmy. Wywóz zgromadzonej biomasy na następny dzień po wykonanych pracach krotność 1.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Ręczne gracowanie dróg, alejek i placów o nawierzchni utwardzonej przy średnim zachwaszczeniu. Zgrabienie chwastów w pryzmy. Wywóz zgromadzonej biomasy na następny dzień po wykonanych pracach krotność Odchwaszczanie nawierzchni ziemno żwirowych poprzez opryskanie środkami chwastobójczymi przy użyciu opryskiwacza plecakowego. Sporządzenie mieszanki. Spryskanie nawierzchni alejki, drogi lub placu Odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych poprzez opryskanie środkami chwastobójczymi przy użyciu opryskiwacza plecakowego. Sporządzenie mieszanki. Spryskanie nawierzchni alejki, drogi lub placu. 3. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DRZEW 3.1. Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew starszych: usuwanie jemioły, posuszu oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych. Miejsce cięć należy zabezpieczyć stosownym preparatem. Wywóz biomasy najpóźniej dwa dni po zabiegu. a) cena uśredniona za jedną sztukę drzewa o średnicy pnia do 20 cm. b) cena uśredniona za jedną sztukę drzewa o średnicy pnia od 21 cm do 40 cm. c) cena uśredniona za jedną sztukę drzewa o średnicy pnia ponad 41 cm Ścinanie drzew (bez względu na rodzaj drzewa cena uśredniona) polegająca na odcięciu gałęzi i konarów oraz opuszczeniu na linach, ścięcie pnia, pocięcia pnia na odcinki wraz z uwzględnieniem wywozu drewna i pozyskanej biomasy w terminie dwóch dni po wykonaniu prac, dla uśrednionych parametrów drzew: a) średnica pnia do 20 cm. b) średnica pnia od 21 cm do 35 cm. c) średnica pnia od 36 cm do 50 cm. d) średnica pnia ponad 50 cm Nasadzenie nowego drzewa. Wykopanie dołka i jego zaprawienie. Przycięcie korzeni. Posadzenie drzewa. Wykonanie miski i obsypanie korą. Uporządkowanie terenu. W cenie jednostkowej nie należy uwzględniać ceny drzewa. Rodzaj i gatunek drzewa ustali Zamawiający w chwili zlecenia usługi. 4. ŻYWOPŁOTY I KRZEWY 4.1. Pielęgnacja żywopłotów miękkich z terenu poprzez wycięcie twardych i połamanych gałęzi. Przycięcie formujące zgodnie ze sztuką i wiedza ogrodniczą. Zebranie odpadów w stosy i ich wywóz Pielęgnacja żywopłotów twardych z terenu poprzez wycięcie twardych i połamanych gałęzi. Przycięcie formujące zgodnie ze sztuką i wiedza ogrodniczą. Zebranie odpadów w stosy i ich wywóz Odchwaszczanie żywopłotów przy średnim zachwaszczeniu poprzez usuwanie samosiewek obcych gatunków. Zgarnięcie w stosy i ich wywóz Przycięcie krzewów bez kolców o średnicy korony do 150 cm wraz z wycięciem zbędnych pędów. Zebranie gałęzi i ich wywóz Przycięcie krzewów z kolcami o średnicy korony do 150 cm wraz z wycięciem zbędnych pędów. Zebranie gałęzi i ich wywóz.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Przycięcie krzewów bez kolców o średnicy korony ponad 150 cm wraz z wycięciem zbędnych pędów. Zebranie gałęzi i ich wywóz Przycięcie krzewów z kolcami o średnicy korony ponad 150 cm wraz z wycięciem zbędnych pędów. Zebranie gałęzi i ich wywóz Przekopanie i pielenie skupin, (bez kolców). Zachwaszczenie małe. Zagrabienie przekopanej powierzchni. Zebranie biomasy i wywóz poza teren cmentarza Przekopanie i pielenie skupin, (z kolcami). Zachwaszczenie małe. Zagrabienie przekopanej powierzchni. Zebranie biomasy i wywóz poza teren cmentarza Przekopanie gleby ręcznie łopatą lub widłami na głębokość 20 cm. Zgrabienie spulchnionej gleby z rozbiciem brył. Zebranie zanieczyszczeń i ich wywóz. 5. PIELĘGNACJA KWIETNIKÓW SEZONOWYCH 5.1. Przygotowanie kwietników pod nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z wymianą 5 cm warstwy ziemi urodzajnej. Uśredniona powierzchnia kwietników do 1 m Przygotowanie gazonów pod nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z wymianą 5 cm warstwy ziemi urodzajnej. Uśredniona powierzchnia kwietników do 3 m Obsadzenie kwietników i gazonów zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Nasadzenia kwiatów należy przyjąć przy rozstawie 10 szt. roślin/m 2. W cenie jednostkowej nie należy uwzględniać ceny kwiatów. Rodzaj i gatunek kwiatów określi Zamawiający w chwili zlecania usługi. Powierzchnia kwietników do 1 m Pielęgnacja kwietników. Odchwaszczenie, przycinanie, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, nawożenie, podlanie Pielęgnacja gazonów. Odchwaszczenie, przycinanie, usunięcie przekwitniętych kwiatostanów, nawożenie, podlanie. 6. INNE PRACE 6.1. Likwidacja dzikich wysypisk. Załadowanie zanieczyszczeń na taczki. Przewóz na odległość do 30 m (odległość uśredniona). Załadunek na środki transportu i ich wywóz po za obręb cmentarza Wywóz gruzu poza obręb cmentarza wraz z jego załadowaniem i wyładowaniem. 7. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Zamawiający nie posiada własnego składowiska odpadów oraz stosownej umowy na bezpłatne składowanie odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 ze zm.) wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługę. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem, ale na koszt Zamawiającego zagospodarować wytworzone odpady (należy uwzględnić w cenie jednostkowej).

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Załącznik Nr 2 do aneksu z dnia 20 lipca 2012 r. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM CMENTARZY, KWATER I GROBÓW WOJENNYCH Sposób dekorowania Lp Data / lokalizacja Znicze Flagi /kpl./ duże /szt./ maja Dzień Zwycięstwa 1) Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego 2 5 2) Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej 5 3) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej 5 4) Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej sierpnia Święto Wojska Polskiego 1) Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego 2 5 2) Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej września rocznica wybuchu II wojny światowej 1) Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego 2 5 2) Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej listopada Wszystkich Świętych 1) Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego 5 2) Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej 5 3) Kwatera Ofiar Terroru Stalinowskiego 5 4) Mogiła Powstańca Wielkopolskiego 1 5) Cmentarz Żołnierzy Włoskich /I w.św./ 3 6) Kwatery Żołnierzy Niemieckich /I w.św./ 3 7) Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej 3 8) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej listopada Święto Niepodległości 1) Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego 2 5 2) Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej 2 5 3) Kwatera Ofiar Terroru Stalinowskiego 2 5 4) Mogiła Powstańca Wielkopolskiego 1 6 Data, lokalizacja i sposób dekorowania wg bieżących potrzeb, innych niż wymienione w poz Flagowanie polega na dowiezieniu i odwiezieniu stojaków oraz założeniu i zdjęciu flag (pranie, prasowanie oraz dokupienie części). 2. Znicze -zakup, dowóz oraz ich ustawienie, w tym: a) duże znicze ustawienie pod panteonem, tablicami pamiątkowymi, obeliskami; b) małe znicze ustawienie na indywidualnych grobach lub mogiłach.

Wojewoda Dolnoņląski:

Wojewoda Dolnoņląski: ANEKS NR 7 z dnia 12 marca 2010 r. do porozumienia nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 lipca 2014 r. Poz ANEKS NR 4. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 30 lipca 2014 r. Poz ANEKS NR 4. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 3398 ANEKS NR 4 z dnia 28 lipca 2014 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania zał nr 10c cena jednostka jednostkowa LP. Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary obmiar krotność

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r.

KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od r. do r. ZP/PN/67/2015/DZM KOSZTORYS OFERTOWY (wzór) wycena robót w cyklu jednorocznym w okresie od 1.07.2016r. do 30.06.2017r. Załącznik nr 10b do SIWZ/ Załącznik nr 4b do umowy Rejon STARE MIASTO I parki, zieleńce,

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny

Rodzaj i zakres prac ( m-ce )/ Podstawa wyceny Załącznik Nr 1 do umowy Nr...08/GK z... r. PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES RZECZOWY PRAC DO WYKONANIA W RAMACH UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI W REJONIE NR 1 W OKRESIE OD DNIA PODPISANIA

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2016.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 19 lutego 2016r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1 Formularz cenowy Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w Rejonie Nr 2 Lp Rodzaj i zakres prac Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Łączna Wartość netto (kol. 4 x kol.5)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 54 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 55 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP.271.158.2013 Zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r. Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. A. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na zachód

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez:

Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Zał. Nr 4 do SIWZ PROJEKT UM O W A Nr../2011/IGKM/7005 W dniu.2011 r. w Poddębicach pomiędzy Gminą Poddębice reprezentowaną przez: Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic przy kontrasygnacie Pani

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32543-2012:text:pl:html PL-Legnica: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2012/S 20-032543 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 05 marca 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.271.35.2017 Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 77-31-00-00-6 usługi sadzenia roślin oraz

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: 105530-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ZIELENI NAZWA OPRACOWANIA INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr II. Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr II. Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Polska-Słupsk: Usługi utrzymania cmentarzy 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Słupsk: Usługi utrzymania cmentarzy 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134667-2015:text:pl:html Polska-Słupsk: Usługi utrzymania cmentarzy 2015/S 076-134667 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

I. Prace porządkowe. Załącznik nr 1 do umowy. cena jednostkowa w zł netto. wyceny. I/1 Kalkulacja własna

I. Prace porządkowe. Załącznik nr 1 do umowy. cena jednostkowa w zł netto. wyceny. I/1 Kalkulacja własna LP. Podstawa wyceny Wykaz cen jednostkowych Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie XI - DZIESIĄTA Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka miary Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...28 1.1. Przedmiot SST...28 1.2. Zakres stosowania...28 1.3. Określenia podstawowe...28 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179966-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VI - Śródmieście Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary

Kosztorys ofertowy Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VI - Śródmieście Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary LP. Podstawa wyceny Kosztorys ofertowy Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VI - Śródmieście Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka miary cena jednost. w zł netto

Bardziej szczegółowo

Wykaz cen jednostkowych Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VII - LSM

Wykaz cen jednostkowych Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VII - LSM LP. Podstawa wyceny Wykaz cen jednostkowych Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VII - LSM Załącznik nr 1 do umowy Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka miary

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ 2 Utrzymanie zieleni przydrożnej D-09.01.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie II Czechów Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary

Kosztorys ofertowy Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie II Czechów Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary LP. Podstawa wyceny Kosztorys ofertowy Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie II Czechów Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka miary cena jednost. w zł netto Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro) Starachowice, dnia 15.02.2017 r. Znak: GKDŚ.7021.1.10.2017.RJ ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w równowartości kwoty 30.000 euro) Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie 9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiar na wykonanie koniecznych robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych

Przedmiar na wykonanie koniecznych robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych Przedmiar na wykonanie koniecz robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Wojskowy Zarząd Infrastruktury ul. Kościuszki 92/98, 60-967 Poznań Umowa : rej. nr 5632/NA Jednostka autorska : WBPB POZNAŃ Opracował

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Otwock: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2011 roku Numer ogłoszenia: 114763-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZASADY UTRZYMYWANIA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZASADY UTRZYMYWANIA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZASADY UTRZYMYWANIA ZIELENI NISKIEJ I WYSOKIEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO 1. UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ 1.1. Pielęgnacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZIELEŃ UMOWA NR. 16/OZP/2009 ZLECENIE NR. 10/9

PRZEDMIAR ROBÓT ZIELEŃ UMOWA NR. 16/OZP/2009 ZLECENIE NR. 10/9 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE MIASTOPROJEKT LUBLIN Sp. z o.o. 20-481 LUBLIN ul. K. OLSZEWSKIEGO 5 PRZEDMIAR ROBÓT ZIELEŃ UMOWA NR. 16/OZP/2009 ZLECENIE NR. 10/9 NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VIII Park Ludowy

Kosztorys ofertowy. Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VIII Park Ludowy LP. Podstawa wyceny Kosztorys ofertowy. Utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni w rejonie VIII Park Ludowy Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania jednostka miary cena jednost. w zł netto

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1b do SIWZ TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC Wyszczególnienie PRACE PRZY DRZEWACH Cięcia pielęgnacyjne drzew Usuwanie drzew Cięcia techniczne Cięcia techniczne utrudnione Palikowanie Usunięcie odrostów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski

Kosztorys Inwestorski Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz Kosztorys Inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 77312000-0 Usługi usuwania chwastów

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych . Pieczęć Wykonawcy SFORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PRZY REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH, SPRZĄTANIA ORAZ ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY ADMINISTROWANYM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa: Słownie: Wartość kosztorysowa: Słownie: Przedmiar robót Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - CPV 45111200-0; Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni - CPV 45112710-5, 77310000-6 Obiekt: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI OTOCZENIA POMPOWNI

Przedmiar robót PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI OTOCZENIA POMPOWNI Przedmiar robót Data: 07/30/2010 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Wycinka drzew 1.1

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Zabytkowym Parku w Kleszczewie Umowa Nr 2151/../2013 zawarta w dniu...08.2013r. w Kleszczewie pomiędzy: Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie,

Bardziej szczegółowo

Zakres i standaryzacja dla prac rozliczanych powykonawczo

Zakres i standaryzacja dla prac rozliczanych powykonawczo Prace rozliczane kosztorysowo zlecane będą na drodze odrębnych zleceń w ramach umowy w zależności od bieżących potrzeb wskazanych przez przedstawiciela Zamawiąjącego na terenie obszaru lub obiektu w ramach

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. INSTYTUT LOTNICTWA PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 110/114 W WARSZAWIE zieleń, nawierzchnie, dfa

Przedmiar robót. INSTYTUT LOTNICTWA PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 110/114 W WARSZAWIE zieleń, nawierzchnie, dfa Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor zieleń, nawierzchnie, dfa projektant: mgr inż. arch. krajobrazu Marcin Mędrzycki Sporządził mgr inż. Bożenna Białecka-Kornatowska Warszawa 12 września 2015r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, Sulechów, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, Sulechów, woj. lubuskie, tel , faks Sulechów: Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Sulechów w 2016 roku Numer ogłoszenia: 6627-2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD. z dnia 15 marca 2010 r.

POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD. z dnia 15 marca 2010 r. POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD Zawarte w dniu 15.03.2010 r. w Nowej Soli, pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Małgorzata Lachowicz-Murawska Starosta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2. Utrzymanie zieleni oraz chodników w lubelskiej części miasta. 1. Zakres usług obejmuje: 1) Usługi objęte wynagrodzeniem ryczałtowym: a) odśnieżanie,

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA TEMAT : BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE-AKTUALIZACJA

STRONA TYTUŁOWA TEMAT : BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE-AKTUALIZACJA STRONA TYTUŁOWA TEMAT : BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM MARKLOWICE-AKTUALIZACJA ZAKRES : Przedmiar robót LOKALIZACJA: Cieszyn ul. Frysztacka Na działce 1/26 i 1/27 w obrębie

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Utrzymanie zieleni przydrożnej. Strona 1 z 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Utrzymanie zieleni przydrożnej. Strona 1 z 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Utrzymanie zieleni przydrożnej Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa.

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa. Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 152420-2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Hugona Kołłątaja 7, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , faks Krotoszyn: Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Krotoszyna w 2012 r. Numer ogłoszenia: 332099-2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

XVI. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej z uwzględnieniem dekoracji okolicznościowych w ciągu roku

XVI. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej z uwzględnieniem dekoracji okolicznościowych w ciągu roku Załącznik nr 16 do specyfikacji BPM.ZZP.271.616.2012 XVI. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej z uwzględnieniem dekoracji okolicznościowych w ciągu roku lp. Lokalizacja Nazwa pomnika Zakres prac 1 Al. Wolności

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52798-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat 1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z alejek spacerowych, trawników, kwietników, waz, w tym usuwanie wiatrołomów 25 28 m3 zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31306-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 1.Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 124 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 125 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi nr...

Umowa na usługi nr... Załącznik nr 10 - wzór umowy Umowa na usługi nr... zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie robót konserwacyjnych śródlądowych wód powierzchniowych ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU TERENOWY ODDZIAŁ W REDZIE 84-240 Reda, ul. Kazimierska 55 tel.58-678-35-08, tel. fax 58-678-31-14 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Zagospodarowanie terenu - CYPEL HELSKI "Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa

PRZEDMIAR. Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/ Częstochowa Studio V3 Al. Armii Krajowej 53/4 4-5 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 4533000-9

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 04.01.01 SZATA ROŚLINNA 2 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

1.4. Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, Pasłęk

1.4. Zamawiający: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, Pasłęk 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w Pasłęku.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności.

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nasadzeń kwiatowych z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych na terenie miasta Janów Lubelski w 2017 roku. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu w roku 2011 oraz przewidywanego planu na rok 2012 w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Informacja z wykonania planu w roku 2011 oraz przewidywanego planu na rok 2012 w zakresie cmentarnictwa wojennego. Informacja z wykonania planu w roku 2011 oraz przewidywanego planu na rok 2012 w zakresie cmentarnictwa wojennego. Dział I - Dotacje z budŝetu państwa na zadania powierzone gminom : W roku 2011 Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 stycznia 2007 roku ZARZĄDZENIE NR II/22/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu i konserwacji terenów zieleni pasów drogowych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie. Opis przedmiotu zamówienia

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie. Opis przedmiotu zamówienia ZP.231.20.2013 Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Rzeszowie Opis przedmiotu zamówienia 1. w zakresie administrowania cmentarzami: 1) prowadzenie ksiąg cmentarnych w systemie tradycyjnym

Bardziej szczegółowo